Page 50

AKTYWNOŚĆ INSTYTUTU HISTORII W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ M

iędzynarodową aktywność Instytutu Historii można przedstawić na kilku płaszczyznach. Ważną rolę odgrywa wymiana zagraniczna pracowników i studentów. Wśród istniejących porozumień dominują umowy w  ramach programu Erasmus, który jest częścią programu Unii Europejskiej „Lifelong Learning Programme” (LLP – „Uczenie się przez całe życie”). Jego celem jest polepszanie jakości kształcenia oraz międzynarodowa wymiana w zakresie edukacji. W ramach Erasmusa studenci mają możliwość studiowania przez 6–12 miesięcy na wybranej uczelni partnerskiej, program przewiduje także wyjazdy nauczycieli akademickich (na czas do sześciu tygodni) w  celu prowadzenia wykładów za granicą. Erasmus daje liczne możliwości udziału w międzynarodowych projektach. Jego koordynatorem w Instytucie jest dr Anna Sobór-Świderska. Obecnie Instytut Historii ma podpisane umowy z  około 40 uczelniami, w  większości w  krajach zachodnich, ale również z  ośrodkami z Europy Wschodniej. Uczelnie, z którymi Instytut Historii ma podpisane umowy w ramach programu Erasmus • Universität Wien – Austria • Universiteit Antwerpen – Belgia • Velikotyrnovski Universitet Sv.Sv. Kiril i Metodii – Bułgaria • Svenčilište u Splitu – Chorwacja • Ostravská Univerzita – Czechy • uniwersytety francuskie: Université Nancy 2, Université d’Orléans, Université Paul Verlaine-Metz, Université de Picardie Jules Verne (Amiens), Université de Versailles St. Quentinen-Yvelines, Institute Catholique de Paris • uniwersytety hiszpańskie: Universidad de Córdoba, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad Internacional de Cataluňa (Barcelona) • Radboud Universiteit Nijmegen – Holandia • University College Cork – Irlandia

50

alma mater nr 155

• Vytauto Didžiojo Universitetas (Kaunas), Šiaulių Universitetas – Litwa • uniwersytety niemieckie: Ruhr-Universität Bochum, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universität Erfurt, FriedrichSchiller-Universität Jena, Universität zu Köln, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Ludwig-MaximiliansUniversität München, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Eberhard Karls Universität Tübingen • Universitet i Oslo – Norwegia • Universidade do Algarve – Portugalia • Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Rumunia • Univerzita Mateja Bela w  Banskej Bystrici i Univerzita Komenského v Bratislave – Słowacja • Universität Basel – Szwajcaria • Växjö Universitetet (Linnéuniversitetet) – Szwecja • Niğde Üniversitesi – Turcja • uniwersytety węgierskie: Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem • uniwersytety włoskie: Università del Salento (Lecce), Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Pisa, Università Europea di Roma W latach 2007–2012 z oferty stypendialnej tego programu skorzystało łącznie 73 studentów i dziewięcioro pracowników Instytutu Historii (ci ostatni w  ramach Teaching Staff Mobility). Z partnerskich uczelni zagranicznych przyjechało do nas 99 osób, w tym 88 studentów. W ramach stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego i Funduszu Wyszehradzkiego

co roku do Instytutu Historii UJ przyjeżdżają młodzi badacze, w większości z  krajów Europy Wschodniej (pracownicy naukowi i doktoranci). W latach 2007–2011 przebywało tu w sumie 19 stypendystów obydwu tych programów (w  tym 12 z  Funduszu Wyszehradzkiego). Mieli oni możliwość uczestniczenia w  życiu naukowym Instytutu Historii, a nawiązane kontakty służyły pogłębieniu (lub nawiązaniu) współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w krajach naszej części Europy. Każdego roku Instytut odwiedza wielu naukowców z zagranicy. Część przyjeżdża w ramach istniejących dwustronnych umów z  partnerskimi uczelniami zagranicznymi, inni na zaproszenie władz Instytutu Historii. Są wśród nich uznani badacze o międzynarodowym autorytecie. W 2012 roku w Instytucie gościli, między innymi, prof. Rudolf Pichoja z Moskwy (były dyrektor Archiwum Federacji Rosyjskiej, w 1992 roku w imieniu prezydenta Rosji Borysa Jelcyna przekazał stronie polskiej kopie dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej) oraz prof. Luca Galantini z Rzymu (współautor ostatecznego kształtu preambuły Traktatu Lizbońskiego, rzecznik włączenia do jej tekstu zapisu o  chrześcijańskich korzeniach Europy). Obydwaj wygłosili wykłady dla studentów i pracowników Instytutu Historii. W ostatnich latach wykłady w Instytucie Historii wygłosili, między innymi, także badacze z Niemiec (z Eberhard Karls Universität Tübingen, Universität zu Köln, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Stanów Zjednoczonych (University of Missouri – Columbia, Wayne State University w  Detroit, American School of Classical Studies at Athens), Kanady (University of British Columbia), Wielkiej Brytanii (University of London, Royal Military Academy San-

Uczestnicy programu Erasmus w latach 2007–2012 rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

studenci

pracownicy

przyjeżdżający

wyjeżdżający

przyjeżdżający

9 20 23 17 19

13 11 21 11 17

1 1 5 2 2

wyjeżdżający 3 2 4

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 155  

Alma Mater UJ 155

Alma Mater UJ 155  

Alma Mater UJ 155

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded