Page 7

Wszystko wskazuje na to, że w 2011 i 2012 roku Uniwersytet Jagielloński będzie jednym z największych placów budowy w regionie. Nie wszystko idzie gładko, ale patrząc na „wydajność” naszych ekip inwestycyjnych, na pracę prorektora UJ ds. rozwoju prof. Piotra Tworzewskiego oraz pracowników z Biura Inwestycji, Biura Zamówień Publicznych, uważam, że radzimy sobie znakomicie. Na drugim kampusie lada moment rozpocznie się budowa Paderevianum II. Na trzecim kampusie trwają prace przy budowie nowej siedziby dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz gmachów Centrum Edukacji Przyrodniczej, a także Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Ponadto rozbudowywane jest Jagiellońskie Centrum Innowacji. Niebawem zakończy się budowa Instytutu Zoologii i rozpocznie budowa nowej siedziby Wydziału Chemii, a potem Instytutu Geologii bądź Instytutu Botaniki. Warto także podkreślić, że 24 marca 2011 w Sali Senackiej Collegium Novum podpisana została umowa dotycząca

projektu i budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, czyli synchrotronu, który powstanie na terenie uniwersyteckiego kampusu w Pychowicach. Zakończenie budowy i uruchomienie synchrotronu planowane jest na rok 2014. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia są bardzo trudne w realizacji, ale też i niezwykle Uniwersytetowi potrzebne. Uczelnia wciąż jeszcze zmuszona jest wynajmować około 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Jak widać, perspektywy rozwoju Uniwersytetu są ogromne. Podsumowując, jeszcze raz powtórzę, że mamy szansę rozpocząć nowy złoty okres w historii Uniwersytetu. Pytanie tylko, czy z tej szansy skorzystamy. □ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

KRAKOWSKI SYNCHROTRON T

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Budowa obiektu potrwa – jak zapisano w umowie – 29 miesięcy. Potem zostanie w nim zainstalowane specjalistyczne urządzenie. – Synchrotron narzuca zupełnie inny styl pracy. Działa przez cały rok, 24 godziny na dobę. Korzystać z niego może równocześnie nawet kilkanaście grup badawczych – podkreśla prof. Krzysztof Królas z Zakładu Promieniowania Synchrotronowego Instytutu Fizyki UJ. Na świecie, w ponad dwudziestu krajach, istnieje kilkadziesiąt synchrotronów. Największe z nich znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Francji i Japonii. Urządzenia te są wykorzystywane do badań nie tylko z zakresu fizyki, ale także chemii, biochemii, geologii, farmakologii, medycyny, biologii, materiałoznawstwa. Krakowski synchrotron, o którego budowę z tak wielką determinacją zabiegano w naszym mieście już od 1998 roku, zdecydowanie wzmocni pozycję Krakowa i Polski na naukowej mapie Europy i świata.

o wielki dzień dla polskich naukowców – mówił rektor UJ prof. Karol Musioł 24 marca 2011 roku w Sali Senackiej Collegium Novum, podpisując umowę, dotyczącą zaprojektowania i budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, czyli synchrotronu. – Tą inwestycją wpisujemy się w europejską przestrzeń badawczo-dydaktyczną. Już niedługo do dyspozycji polskich uczonych i studentów oddane zostanie narzędzie badawcze z górnej półki. Od nich zależeć będzie, jak je wykorzystają. Umowę podpisali: reprezentujący Uniwersytet Jagielloński rektor Karol Musioł, kwestor UJ Maria Hulicka oraz reprezentujący generalnego wykonawcę – firmę Alpine Construction Polska – dyrektor spółki Juliusz Sikora i jej dyrektor finansowy Adam Sąsiadek. Synchrotron powstanie na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach. Będzie dostępny dla wszystkich badaczy w naszym kraju, pracujących zarówno na uczelniach publicznych, jak i w szkołach prywatnych czy w instytutach naukowych. Realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia pochłonie ponad 140 milionów złotych, które pochodzić będą ze środków

Tą inwestycją wpisujemy się w europejską przestrzeń badawczo-dydaktyczną – podkreślał rektor UJ prof. Karol Musioł

A. Wojnar

A. Wojnar

RPM

Moment podpisania umowy

ALMA MATER nr 134–135

7

Profile for alma mater

Alma Mater 134-135  

Alma Mater 134-135

Alma Mater 134-135  

Alma Mater 134-135

Advertisement