Page 38

ScientiA

OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – WSPÓłCZESNOŚć

Kolekcja roślin ozdobnych, tzw. wstążka krakowska

prowadzenia badań naukowych, nauczania botaniki oraz popularyzacji wiedzy, a także czynnej ochrony przyrody. Popularność ogrodów botanicznych wynika jednak Andrzej Mróz

środku Krakowa, w pobliżu ronda Mogilskiego, ogrodzony wysokim płotem, istnieje obszar jakby wyjęty z innego świata. Oaza zieleni, spokoju, tradycji, a nawet względnej ciszy i lepszego, inaczej pachnącego powietrza: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Utworzony 230 lat temu na obrzeżach miasta, stopniowo przez to miasto otaczany, przeżywał momenty dobre i trudne, zmieniał się, ale wciąż trwa, ciesząc rzesze krakowian i przyjezdnych, dając możliwość nauki, poznania interesujących roślin, ale i odpoczynku i kulturalnej rozrywki. Czym jednak jest współczesny ogród botaniczny? Powinien on spełniać różne funkcje – warsztatu naukowego (żywego laboratorium), rozległej sali dydaktycznej, wypełnionej żywymi pomocami edukacyjnymi, muzeum z egzotycznymi okazami, wreszcie miejsca odpoczynku we względnej izolacji od zgiełku miasta. By wypełnić te rozliczne zadania, ogród botaniczny musi posiadać bogate i różnorodne kolekcje roślin, które posłużą do

Andrzej Mróz

W

38

alma mater nr 158

przede wszystkim z prezentacji egzotycznych, niespotykanych na co dzień, gatunków, zwłaszcza pochodzących z obszarów tropikalnych, oraz oferowania zwiedzającym szczególnej atmosfery spokoju i refleksji, innej niż w zwykłych parkach miejskich. Zadania stawiane Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego zmieniały się w czasie – początkowo służył przede wszystkim nauczaniu botaniki i związanej z nią farmacji. W połowie XIX wieku stał się poważnym ośrodkiem naukowym, posiadającym ogromne kolekcje roślinne. Wydarzenia dziejowe, a także zmiana tendencji w nauce spowodowały, że dzisiaj na plan pierwszy wysuwa się szeroka edukacja przyrodnicza społeczeństwa oraz udział w różnych działaniach na rzecz ochrony szaty roślinnej świata. Działalność naukowa osób pracujących w Ogrodzie Botanicznym UJ Widok z Collegium Śniadeckiego na ogród kwaterowy w stylu francuskim

Alma Mater UJ 158  
Alma Mater UJ 158  

Alma Mater UJ 158

Advertisement