__MAIN_TEXT__

Page 14

TRWAJĄ PRACE WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO „SOLARIS”

Wizualizacja budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”

akceleratora cyklicznego, generujący promieniowanie elektromagnetyczne. Za pomocą synchrotronu można wykonać badania, których nie da się przeprowadzić, stosując inne źródła promieniowania elektromagnetycznego; można powiedzieć, że w pewnym sensie pozwala on badaczom zajrzeć w  głąb materii. Wewnątrz akceleratora cząstki przyspieszane są w  polu elektrycznym wzbudzanym w szczelinach rezonatorów synchronicz-

Hala eksperymentalna z widokiem na tunel pierścienia akumulacyjnego

12

alma mater nr 160

Emilia Król – Zespół SOLARIS

grudniu 2013 roku do użytku oddany zostanie budynek, w którym działać będzie pierwszy w  Polsce synchrotron – jedno z  około sześćdziesięciu urządzeń tego typu funkcjonujących na świecie. Inwestycja zasługuje na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że otwiera ogromne możliwości rozwoju przed różnymi dziedzinami nauki, między innymi biologią, chemią, fizyką, inżynierią materiałową, medycyną, farmakologią, geologią czy krystalografią, ale także dlatego, że polscy naukowcy, zrzeszeni w  ramach konsorcjum Polski Synchrotron, którzy do tej pory musieli prowadzić swoje badania w zagranicznych ośrodkach badawczych, już niedługo będą mogli prowadzić je w Krakowie. O  tym, jakie znaczenie dla rozwoju nauki ma promieniowanie synchrotronowe, może świadczyć fakt, że z jego wykorzystaniem powstało kilka przełomowych metod diagnostycznych w  medycynie. Dostęp do promieniowania synchrotronowego przyczynił się również do odkryć, za które przyznano trzy Nagrody Nobla. Synchrotron to multidyscyplinarne urządzenie badawcze – szczególny typ

Konsorcjum Alpine/Łęgprzem

W

nie do czasu ich obiegu. W synchrotronie, tak jak w każdym cyklotronie (akceleratorze cyklicznym), przyspieszane cząstki krążą w  polu magnetycznym. W  miarę wzrostu energii przyspieszanych cząstek pole magnetyczne jest zwiększane, by zachować stały promień obiegu cząstek. Przyspieszane cząstki krążą w komorze próżniowej w  kształcie pierścienia, po okręgu o stałym promieniu. Rozwiązanie takie umożliwia zmniejszenie wielkości elektromagnesu potrzebnego do zakrzywiania toru cząstek, zwiększenie pola magnetycznego zakrzywiającego tor ruchu oraz zwiększenie promienia toru przyspieszanych cząstek. Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, w którym będzie się znajdował synchrotron. Wewnątrz budynku montowana jest wentylacja i  klimatyzacja obiektu, trwa układanie kabli elektrycznych oraz kabli do instalacji przeciwpożarowych, montowane jest również okablowanie pod gniazdka wtyczkowe w pokojach administracyjnych. Pomieszczenia biurowe zo-

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 160  

Alma Mater UJ 160

Alma Mater UJ 160  

Alma Mater UJ 160

Advertisement