Page 1

Een naam wordt een gezicht H.Kindsheid Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

nr.

46ste jaargang · juni 2018

www.ihka.be

Prettige vakantie! Scholengroep Sint-Michiel vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare ondernemingsnummer 0472 817 986 – www.sint-michiel.be

3


colofon

Instituut Heilige Kindsheid Ardooie Wezestraat 2 - 8850 Ardooie F 051 74 80 14 info@ihka.be www.ihka.be

Inhoudstafel Editoriaal 3 • Afscheid Directeur Ballois 4

Schoolblad van IHKA Kernredactie Donaat Vandeburie Evelien Pattyn Noortje Lanssens

Familienieuws Emelie Casteleyn

• Uitzwaai zesdes 5

Eigen leerlingen in de kijker • Warre Anckaert 6

• Laurent Ghekiere 6

• AFS - Yari Dejaegere 7 • Laptopproject 8

Leerlingenraad • Gotcha 10 • Quiz 10

Werkten mee aan dit nummer

Leeraar van het jaar

Warre Anckaert - Laurent Ghekiere

• Jan de klusjesman 11

Yari Dejaegere - Britt Verhaege Leerlingen 3 STWa - Silke Vermoortele

• Shout out to meneer Dedene! 11

Céline Debusschere - Kristina Bronzova

Schoolreizen

Michelle Devoldere - Michiel Vanquaethem

• 1e jaar Disney 12

Jelle Vergote - Stef Bekaert - Morgane Deprest Cédrick Lauwyck - Cato Vanden Berghe Niels Vergote - Fiene Verhoest Robbe Vanderhaeghe - Charlotte Dierckens Ann-Sophie Goethals - Ruben Valckenaere Dempsey Vanthomme - Laura Vergote Hanna Viaene - Cédric Hamers Thessa Vandromme - P. Pollet - Livine Gheysens D. Van Damme - Janne Goutry - Warre Anckaert Tiziano Ferdinande - Laurent Ghekiere

• 2e jaar Walibi 12

• 3e jaar Rijsel en Gavers Harelbeke 13 • 4e jaar Amsterdam 13 • Schoolreis Parijs 14 • London 15

Excursies • Fietsweekend 16

• Uitstap naar Aken 18

• Vijfdesjaars naar Breendonk 18 • Ath 19

• Velzeke 19

Pastoraal • Koor 20

• Dauwtrip 20

Lay-out Ally Graph-x

• Sportnieuws 21

Verantwoordelijke uitgevers

• Nieuws uit het internaat 22

J. P. Ballois - D. Declercq

2

• Familienieuws 20

juni 2018

• Sponsors 23-24


editori a a l

"Nieuw", "start", "uitdaging"... klinkt beter dan

"laatste", "einde", "gedaan" ARDOOIE – Dit is mijn laatste editoriaal. Vorige week was ik voor de laatste keer aanwezig op de vergadering van de schoolraad. Mijn laatste proclamatie als directeur komt eraan. Het einde van mijn loopbaan is in zicht. Mijn carrière in het onderwijs zit erop. ’t Is gedaan. Op 1 september gaat ondergetekende inderdaad officieel met pensioen. Gedaan, laatste, einde, allemaal woorden met een eerder negatieve bijklank. Beter en veel positiever klinkt nieuwe start, uitdaging, begin. Vanaf september opent er zich een nieuwe wereld, met andere uitdagingen en perspectieven. De keuze voor die volgende fase in mijn levensloop is er één die ik mag en niet moet nemen. Wat een luxe!

Ik kijk met heel veel tevredenheid terug op 10 jaar Heilige Kindsheid. Dankbaar om wat ik mocht ervaren. Ik voelde me er thuis. Samen met mijn collega betrapte ik me er meer dan één keer op dat we na een vergadering van de Scholengroep in Roeselare zeiden: “We gaan naar huis.” Dit betekende dan eigenlijk “We gaan terug naar school”. Ja, ik voelde me hier thuis. Dit kon alleen dankzij jullie allemaal hier elke dag weer: in de eerste plaats mijn collega-directeur, maar ook leerlingen, ouders, leerkrachten, onderhoudspersoneel, de zusters van de Heilige Kindsheid en ook op regelmatige basis nog veel anderen die ik hier ‘vergeet’ en daarmee onrecht aandoe. Ik denk aan: mijn partner, mijn familie, de leden van het oudercomité en de schoolraad, vrijwillige medewerkers … Het is opvallend hoe ik heel kort na mijn aanstelling als directeur

in Ardooie op 1 september 2008 sprak van “mijn” school, “bij ons hier in Ardooie”. Het voelde heel ‘naturel’. Het was/ is zo. Toch niet zo evident na een carrière van bijna dertig jaar in een andere school in mijn geboortestad waar ik ook stilaan een deel van het meubilair werd, zoals dit dan heet. H. Kindsheid draagt terecht de slogan “Een naam wordt een gezicht” met zich. Onze school mag met fierheid in haar brochure spreken over een “warme”, “familiaire” school waar iedereen zich thuis voelt. Thuis, warm, familiair opnieuw woorden met een heel positieve connotatie.

staan voor een keuze en slaan een (nieuwe) weg in. Ik wens iedereen daarbij heel veel succes. Ik ben vol vertrouwen dat onze laatstejaars het goed doen in het hoger onderwijs. Ze zijn er klaar voor. Daar hebben velen voor gezorgd in de voorbije zes jaar. Ik twijfel evenmin aan het feit dat de leerlingen van het eerste jaar zich vanaf 1 september vlug thuis gaan voelen in onze school, hun school. Ik mocht het zelf ondervinden. Iedereen behoort snel tot de grote familie die IHKA is. De voorbije tien jaar groeiden uit tot een mooie periode in mijn leven, waar ik met plezier op terugkijk. Eén woord van dank is te weinig. Daarom zeg ik met veel plezier: een dikke merci, grazie, thank you, gracias, danke schön of ook nog tak, spasibo of obrigada. Iedereen (zelfs de helft van Europa) begrijpt nu wel wat ik wil zeggen.

IHKA draait echter niet om mij. Ik ben/ was slechts een radertje in een vlot draaiend geheel. Ook veel anderen beginnen aan een nieuwe fase: de leerlingen van ons eerste jaar, de schoolverlaters van het zesde. Inderdaad, allemaal komen we vroeg of laat op kruispunten in ons leven. We

IHKA, beste allemaal, “Vaert wel ende levet scone”. Het gaat jullie goed!

Jean-Pierre Ballois - directeur H. Kindsheid

juni 2018

3


afsche i d d i re c teu r B a l l o i s

Directeur Ballois start zijn pensioen op 1 september 2018 Op 1 september 2008 mocht ik samen met Jean-Pierre Ballois het directieteam van IHKA vormen. Nu, tien jaar later, stopt mijn collega zijn actieve loopbaan in het onderwijs. Als een gezonde gepensioneerde zal zijn leven een nieuwe invulling krijgen. De wieg van directeur Ballois stond in het tabaksdorp Wervik. Op 28 januari 1957 zag hij als zoon van een vrachtwagenchauffeur er het levenslicht. In dat West-Vlaamse dorp waar men zo charmant de ‘r-klank’ uitspreekt (Wat we niet merken bij Jean-Pierre.), begon hij ook zijn schoolcarrière. De start van een leven dat meer dan 58 jaar lang het ritme van schooljaren zal volgen. Eerst trok Jean-Pierre als kleuter bij de zusters in de school Mater Amabilis. Daarna volgden zes jaar lager en drie jaar jaar middelbare school bij de Wervikse Broeders Maristen. Bij de broeders kon men in die tijd enkel de lagere cyclus van het secundair onderwijs volgen, vandaar moest de jeugdige Jean-Pierre naar het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk trekken om er in de richting ‘wetenschappelijke A’ zijn middelbaar onderwijs af te sluiten. Ondanks het feit dat Jean-Pierre sterk is met cijfers en formules, koos hij er voor om aan de KULAK de studies Germaanse filologie aan te vatten. Na zijn kandidatuurjaren (zijn bacheloropleiding), trok hij voor zijn licentie (master) naar de universiteit van Leuven. Zoals het een goede student past, werd Jean-Pierre in vier jaar tijd licentiaat in de Germaanse filologie (Nederlands – Engels). Met dit diploma op zak trok hij weer naar zijn ‘heimat’ Wervik en mocht Jean-Pierre er in de middelbare school Mater Amabilis in september 1979 zijn loopbaan als leraar Nederlands en Engels starten. Een carrière die 29 jaar lang zou duren.

4

juni 2018

Jean-Pierre Ballois bezit ook een vlotte pen. Van 1984 tot 2003 gebruikte hij in de vrije tijd zijn journalistieke talenten om voor de krant eerst het algemeen regionaal nieuws en later het sportnieuws te verslaan. Op de dag van vandaag mogen wij nu en dan in ‘De Week’ (uitgeverij Roularta) een recensie over een restaurant, met als titel ‘De gouden vork’, lezen. Het getuigt dat Jean-Pierre zijn schrijfkunsten met één van zijn passies – lekker eten – combineert. In 2008 sloeg Jean-Pierre het krijtstof van zijn nette pak en nam hij als directeur van onze school een carrièreswitch. Ondanks zijn lange loopbaan in Wervik voelde hij zich zeer vlug thuis in de Heilige Kindsheid. Hij bestempelde – dankzij de familiale sfeer die er heerst – het IHKA snel als ‘mijn school’. In deze nieuwe functie kreeg hij geen nauwkeurig omschreven opdracht. Meermaals hoorde ik hem zeggen: “We weten nooit waarmee we de dag zullen beginnen of eindigen en we zijn met heel veel dingen bezig waarvoor wij nooit opgeleid zijn: contracten afsluiten, personeelszaken behartigen, boekhouding controleren, bouwprojecten opvolgen …” Maar, als collega van Jean-Pierre, mag ik getuigen dat hij dit nooit tegen zijn zin gedaan heeft. Ik mocht Jean-Pierre ook ervaren als man met een hart. Zowel voor de leerlingen als de leraars had hij het beste voor. Voor de leraars puzzelde hij uren om de beste uurrooster voor elkaar te krijgen en aan de vele wensen tegemoet te komen. Op een wiskundige manier probeerde hij rekening te houden met vele variabelen om toch op een zo eerlijk mogelijke manier de toezichtbeurten te verdelen. Zijn wiskundig talent kwam in dergelijke momenten goed van pas. Leerlingen mochten bij hem ook altijd aankloppen. Op iedere vraag kregen ze een antwoord. Hij kan zich goed in de leefwereld van de jeugd inleven. Trouwens, JeanPierre is het volledig oneens met de opmerking dat de jeugd van vandaag zo veranderd is. “De jeugd is niet anders dan zoals ik jong was. Er zijn altijd ernstige en minder ernstige leerlingen … ” opperde hij wel eens.

Het overlijden van de collega’s Greet Van Thomme en Isabel Moeneclaey, alsook de dood van Atreyu Bral vormden de pijnlijkste momenten van zijn directeurschap. Ik weet dat deze gebeurtenissen hem diep troffen. Het directeurschap kluisterde Jean-Pierre vele uren aan zijn bureau of vergaderzalen. Dikwijls wou hij wat meer in de leraarszaal vertoeven. Hij vond dat hij soms te weinig ‘aanwezig’ kon zijn. Een praatje slaan met de collega’s vond hij niet alleen belangrijk, maar deed Jean-Pierre ook graag Jean-Pierre bouwde ook een sterke band met de zusters van de Heilige Kindsheid op. Vanuit wederzijds respect ontstond er een onontbeerlijk vertrouwen die zowel het klooster als de school ten goede kwam. Ook bij de collega’s van de scholengroep Sint-Michiel wordt Jean-Pierre sterk gerespecteerd. Hij voelde zich thuis in de Kattestraat 33, te Roeselare. Op een respectvolle manier wist Jean-Pierre zijn mening over heel veel hekelpunten te poneren. Zijn advies werd steeds geapprecieerd. Deze week vroeg ik hem wat hij zou missen. Hij antwoordde dat hij de toekomst op zich laat afkomen, hij wil nog geen nieuwe agenda volproppen. Het wordt zoeken naar een nieuw evenwicht. Ieder schooljaar biedt heel veel uitdagingen: nieuwe dingen mogen realiseren en zoeken naar oplossingen voor dagdagelijkse schoolproblemen. Dit valt samen met een vertrouwde werkstructuur die voor Jean-Pierre zal wegvallen. Ik weet zeker dat hij zijn leven een nieuwe, boeiende invulling zal kunnen geven. In elk geval komt er voor hem heel wat tijd vrij voor zijn vrouw, (stief)kinderen en kleinkind. Als directeur kun je de mensen die je nauw aan het hart liggen niet altijd de tijd schenken die ze verdienen. Het pensioen zorgt er voor dat er een inhaalbeweging mogelijk is. Jean-Pierre is fier op de school die hij zal verlaten. Hij vertrouwt op de vele collega’s die pedagogisch sterk vernieuwend bezig zijn en op zij die hun leerlingen graag zien. Er komen nog vele uitdagingen op IHKA af (vernieuwing van het onderwijs, infrastructuurwerken zoals het nieuwe internaat …), maar hij – optimistisch zoals altijd – is er zeker van dat het IHKA-team dit aankan. Jean-Pierre, wij wensen jou veel succes in jouw nieuwe levensfase toe. Je krijgt een zee van tijd voor jouw familie en vrienden. Wij zien jou graag regelmatig eens terug. We zeggen niet ‘vaarwel’, maar ‘tot ziens’.


uitzwa a i ze s d e s

Wat studeren onze zesdes volgend jaar verder? 6WEWI Stef Bekaert: professionele bachelor elektromechanica Morgane Deprest: tandheelkunde Cédrick Lauwyck: burgerlijk ingenieur Cato Vanden Berghe: geneeskunde Niels Vergote: industrieel ingenieur Fiene Verhoest: geneeskunde Louise Wittouck: geneeskunde 6MTWE Silke Decaesstecker: bestuurskunde en publiek management Charlotte Dierckens: audiovisuele kunsten - film Tiziano Ferdinande: bouwkunde (industrieel ingenieur?) Ann-Sophie Goethals: rechten Gilles Martens: handelswetenschappen Jarne Roose: rechten Fauve Van Haute: psychologie Sigurd Vanwalleghem: psychologie 6 EcMt: Florien Ameye: Bestuurskunde & publiek management Manon Billiet: toegepaste psychologie Julia Capiau: architectuur Lars Clauwaert: media & management Yanaika De Backer: toegepaste taalkunde Ned, Duits, Turks Cédric Haemers: handelswetenschappen Anke Houthoofd: logopedie Niels Linclau: bedrijfsmanagement

Bianca Petiteau: handelswetenschappen Ruben Valckenaere: internationaal bedrijfsmanagement Thessa Vandromme: lager onderwijs/ bedrijfsmanagement Dempsey Vanthomme: lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen Laura Vergote: certificaat kok & kelner Britt Verhaege: toegepaste taalkunde ned, engels, spaans Hanna Viaene: handelswetenschappen 6 EcWi Merel Callewaert: toegepaste economische wetenschappen Jasmien Ducatteeuw: handelswetenschappen Pieterjan Maeghe: handelswetenschappen Robbe Vanderhaeghe: modetechonologie of interieurachictectuur 6STWA Flor Ameye: Leerkracht lager onderwijs Warre Anckaert: HBO5 Verpleegkundige Janaika Blancke: Verpleegkundige bachelor Elise Bouvry: Bachelor vroedkunde Nina Dehaene: Medical assistant Beau Deleu: Bedrijfsmanagement Bram Deschuymere: Inspecteur politie Jef Desmet: Leerkracht wiskunde en fysica Zion Driessens: Orthopedagogie Babette Goussaert: Mondzorg Freya Lombaert: Medisch secretariaat in Wallonië

Michelle Lombaert: Sociaal werk Jolien Ooghe: Business Administration Management Laura Reynaert: Human Resources management Aslani Tytgat: Integrale veiligheid, Brandweeropleiding + ambulancier (verpleeg) Joyce Vandenabeele: Nog geen keuze Saar Van Iseghem: verpleegkunde Floor Verbrugghe: Logopedie 6STWb / 6AFS Lisa Baert: Sociaal werk (maatschappelijke advisering) Evi Beauprez: Lager onderwijs Lien Callewaert: Apotheekassistent Lize De Jonckheere: Orthopedagogie Febe Deseranno: Opleiding onderofficier ambulancier Janelle Devooght: Nog geen idee Alice Goethals: Biomedische laboratoriumtechnologie Fleur Ide: Verpleegkundige Brooklyne Kindt: Toegepaste psychologie Amy Ledoux: Psychologie Camille Mortier: Sociaal werk (maatschappelijk werk) Laurence Soete: Facilitair management Karsten Vanrobaeys: Toerisme of veiligheid Elise Vantomme: Toegepaste psychologie Laura Veys: Criminologie Jaqueline Lopez Barrero: Rechten

juni 2018

5


eigen l e e r l i n g e n i n d e k i j ke r

Hallo, mijn naam is

Warre Anckaert.

Ik zit in 6 STWa en ik ben provinciaal volleybalscheidsrechter. Het begon allemaal toen mijn vader zei: ‘Warre, het wordt tijd dat je een sport zoekt’. Ik gaf hem gelijk en nam me voor er werk van te maken. In een duister ver verleden (toen ik nog lang haar had), heb ik ook nog

gevolleybald, maar eigenlijk vond ik het leuker om vanaf de zijlijn toe te kijken. Daardoor informeerde ik me en voilà! Via een vriend heb ik mij ingeschreven voor de cursus. Daar leer je alles over volleybal, maar leer je ook hoe je moet omgaan met gedrag van speelsters, supporters en coaches. Ook scheidsrechters kunnen fouten maken en daar kunnen sommige mensen wel eens heftig op reageren. Als scheidsrechter ben je verantwoordelijk voor heel wat zaken: je zorgt dat de licenties in orde zijn, controleert het veld en de hoogte van het net, jij beslist wanneer de ‘officiële opwarming’ begint, jij hebt de wedstrijdleiding en jij zorgt dat het wedstrijdblad juist is ingevuld … Je bent meestal de boeman, maar zo nu en dan ook eens ‘the good guy’. Het is wel raar om te weten dat ik de jongste volleybalscheidsrechter in de provincie ben, maar het is leuk om te doen en de waardering die je krijgt, is niet te beschrijven.

Hallo DAG-lezer, ik ben

Laurent Ghekiere,

16 jaar en studeer Economie – Wiskunde.

Om kort de geschiedenis in te gaan: ik ben 3 jaar geleden begonnen met mijn Facebookpagina. Mijn passie voor vrachtwagens was toen al groot, maar mezelf fotograaf noemen, deed ik nog niet. Er gebeurde de eerste maanden niet echt meer dan af en toe eens een foto vanop internet plaatsen. Op 3 juli 2016 begon het echte verhaal: mijn eerste keer mee als bijrijder in een vrachtwagen! Natuurlijk werden er wat fotootjes op de laad- en losplaatsen genomen. Vanaf dan ging alles aan een sneltempo. Na een tweetal namiddagjes foto’s nemen op een brug over de E403, begonnen chauffeurs me te kennen. Na wat nieuwe contacten gelegd te hebben binnen de chauffeurswereld, gingen ik samen met die kennissen mijn eerste truckshow doen.

Voor alle duidelijkheid werd ik niet gevraagd om daarover een tekstje te schrijven, maar wel over mijn ‘bijzondere’ hobby. Voor veel mensen is mijn hobby vrij onbekend, voor vrachtwagenchauffeurs klinkt het echter wél bekend in de oren. Ik ben namelijk truckfotograaf. Geef me even om het wat duidelijker te maken.

6

juni 2018

Nu woon ik nog steeds af en toe een truckshow bij, zo ben ik onlangs naar de truckmeeting in Meulebeke geweest. Zo, dit was in een notendop wat uitleg over mijn hobby. Hiernaast vind je alvast enkele foto’s, maar voor meer afbeeldingen, neem gerust een kijkje op mijn Facebookpagina: Laurent Ghekiere Truckfotografie (Een like is altijd welkom! ;) )


AFS

Yari Dejaegere Het idee om ooit eens op uitwisseling te gaan, zat al jaren in mijn hoofd, maar ik was het eerlijk gezegd tijdens mijn middelbare schoolcarrière wat uit het oog verloren. Toen ik in de zomer van 2016 ineens iemand hoorde praten over AFS, was de beslissing voor mij al gemaakt: Na het zesde middelbaar wil ik een jaar in het buitenland gaan leven.

op het avontuur van ons leven. Na meer dan 20 uur onderweg te zijn en 2 tussenstops gemaakt te hebben, kwamen we op 4 augustus aan in de hoofdstad van Paraguay! Ik koos hier voor de combinatie van middelbaar en universiteit (in Paraguay zijn de seizoenen omgekeerd en het schooljaar is dus ook anders dan bij ons) en ik volg op dit moment de richting ‘Toerisme’ aan de Universidad Columbia del Paraguay. Dit bevalt me wel, al ga ik daar in België niet mee verder.

Zo gezegd, zo gedaan! Na veel papierwerk en het eerste oriëntatieweekend mocht ik een lijstje opstellen met landen waar ik naartoe zou willen gaan en de computer koos dan willekeurig een land uit mijn lijstje. Op 6 december kreeg ik eindelijk te weten waar ik een jaar zou gaan wonen: Paraguay! Paraguay is natuurlijk het land van.... ja, van wat? Het enige wat ik wist, was dat de hoofdstad Asuncion was en dat het land in het midden van Zuid-Amerika lag en geen zee had.

Op het moment van schrijven ben ik hier bijna negen maanden, dus blijven er nog twee maanden over. Ik kan je nu al zeggen dat het een avontuur was met grote ups en diepe downs. Toch geniet ik nu van elk moment dat ik hier nog ben. Voor ik vertrok, maakte ik een lijstje voor mezelf met dingen die ik hier wilde verwezenlijken. Ik kan gerust trots zijn op mezelf, want zoals het er nu voorstaat, zal ik alle puntjes kunnen afvinken! Ik heb vrienden voor het leven gemaakt van over de hele wereld. Ik heb Spaans leren spreken en schrijven. Ik heb ook vrijwilligerswerk kunnen doen, enorm veel herinneringen gemaakt en natuurlijk een nieuwe cultuur ontdekt...

Maar goed, ik was natuurlijk super enthousiast en na heel wat voorbereidend werk was het dan zover: op 3 augustus vertrok ik met een heleboel mede-AFS’ers

Eventjes over die nieuwe cultuur… Er zijn twee dingetjes die je zeker moet weten: in Paraguay zijn er twee officiële talen: Spaans en Guaraní. Deze laatste is een

inheemse en nasale taal, verschrikkelijk moeilijk om te leren, maar zo hier en daar ken ik gelukkig wel een paar woorden, zoals “Rojaiju Paraguay” of “Mba’éichapa”. Zoek dat maar eens op! Daarnaast bestaan hier de typische dranken Mate en Tereré. Mate is een warme drank die vooral door oudere mensen wordt gedronken, Tereré wordt dan weer gedronken door iedereen. Het is een drank gemaakt van maté (kruiden) en koud water. Vooral Tereré wordt hier enorm veel gedronken door het zeer warme weer en het is een drankje dat je moet leren drinken, want ook ik vond het eerst maar een vies drankje, maar nu ben ik er echt dol op en vind ik het heel erg lekker (en kan ik het ook zelf maken). Ik heb al zoveel fantastische plekken en andere landen mogen ontdekken en ik probeer echt alles uit dit jaar te halen! Een jaar AFS is iets dat je veranderd, qua gedachtegang, qua mentaliteit, qua rust en het is een ervaring die je voor de rest van je leven meedraagt. Er bestaat een uitdrukking die volledig klopt: ‘Een uitwisselingsjaar is geen jaar in je leven, maar een leven in één jaar’. Het is iets dat volledig klopt en ik ben zo blij dat ik de kans gekregen en zonder twijfelen gegrepen heb om dit te doen! Als je ooit de kans krijgt om dit of iets in deze trend in te doen, twijfel niet en doe het gewoon. Je zal het je niet beklagen.

juni 2018

7


laptop p ro j e c t

Laptopproject voor 3 aso en tso vanaf 1 september 2018 Wij kunnen er niet meer omheen: onze maatschappij is gedigitaliseerd. U kunt zich geen job meer indenken die geen gebruik maakt van een computer, smartphone, tablet … Encyclopedieën en woordenboeken kopen wij niet meer, want alle info vinden wij op het Internet. De meeste mensen gebruiken Facebook, Snapchat, Pinterest, WhatsApp … Onze bankverrichtingen of het invullen van de gehate belastingbrief doen wij via onze PC.

Het onderwijs dat de taak heeft om leerlingen voor onze maatschappij klaar te stomen, kan dan ook de digitale wereld niet uit de weggaan. Jongens en meisjes moeten leren omgaan met de overvloed van informatie die hen via het Internet overspoelt. Het is de bedoeling dat wij hen ‘mediawijs’ maken. Het Internet biedt heel veel mogelijkheden, maar ze moeten ook de gevaren onderkennen en er leren mee omgaan. De leerlingen mogen in de 21ste eeuw geen digibeten zijn, m.a.w. ze moeten vertrouwd geraken met de wereld van de informatica. Veel gebruikte programma’s (zoals bv. Office 365) moeten ze op school leren gebruiken.

Waarom moeten alle leerlingen over hetzelfde toestel beschikken? Ervaring uit andere scholen toont aan dat een zuivere BYOD (= Bring Your Own Device) niet haalbaar is. • Leerkrachten kunnen niet alle systemen en platformen beheersen. • School kan niet ingrijpen bij problemen en software installeren op vreemde laptops. • Enkel bij identieke toestellen zijn wij zeker dat alle software zal draaien.

Voor welk toestel werd er gekozen? Een businessmodel van HP van 13 inch (ideaal om overal mee te nemen).

De digitale hulpmiddelen bieden het onderwijs ook kansen om beter les te geven. Met een laptop kunnen leerkrachten de leerlingen veel individueler benaderen. Je kunt gemakkelijker differentiëren en remediëren door op het juiste tijdstip de gepaste leerstof aan te bieden. Daarnaast kun je een les veel aanschouwelijker maken. Het is gemakkelijk om je uitleg met beelden te illustreren. Natuurlijk komt dit ook de leermotivatie ten goede. Vandaar starten wij op 1 september 2018 voor onze leerlingen van het derde jaar met een laptopproject waarbij wij verwachten dat elke leerling over zijn eigen laptop beschikt. Het is de bedoeling dat wij dit elk jaar verder uitbouwen zodat binnen een zestal schooljaren elke IHKA’er in elke les een laptop bezit. Om dit te realiseren doen wij een beroep op de firma Signpost, die al heel wat dergelijke projecten onder haar vleugels heeft. Vertrekkende vanuit hun ervaringen en die van de scholen die al met een laptopproject gestart zijn (Burgerschool Roeselaren, VTI-Diksmuide, Spes Nostra Heule …) proberen wij hiernaast een antwoord te geven op de FAQ’s (frequently asked questions = veelgestelde vragen).

8

juni 2018

Productbeschrijving: HP ProBook 430 G5 Producttype: Notebook Besturingssysteem: Windows 10 64 bits Processor: Intel Celeron 3965U / 1.8 GHz / 2 MB Smart Cache Geheugen: 4GB DDR4 Opslag: 256GB SSD Display: 13.3 inch HD Afbeeldingen: Intel HD Graphics 620 Geïntegreerde webcam: ja Netwerk: Intel WIFI ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet Batterij: 3-cels - tot 16 uur Beveiliging: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,vingerafdruklezer Afmetingen (BxDxH): 33cm x 23,35cm x 1,98cm Gewicht: 1,49 kg Milieunormen: ENERGY STAR Gekwalificeerd Interfaces: USB 3.0 / 1 USB 3.1 Gen 1 / 1 USB 3.1 Gen 1 (powered) / 1 HDMI 1.4b / 1 VGA / 1 USB-C 3.1 / Combostekker koptelefoon/microfoon / LAN / AZERTY


Hoe bestellen? Via de webshop:

www.ihka.academicshop.be

Kunnen leerlingen die niet in het derde jaar zitten een dergelijk toestel aanschaffen? Wat kost het?

Wat bij pech?

Indien u het toestel direct betaalt: €635 Indien u het toestel over 28 maanden afbetaalt: voorschot €127,5 + €595 (= 28 x €21,25/maand)

Er is één aanspreekpunt op school: dhr. Vandeburie

Aan wie wordt er betaald? De firma Signpost is de leverancier van de laptops en de factuur komt van hen. De school verdient niets aan dit project.

Wat krijgt u voor deze prijs? • een oerdegelijke laptop -- een sterkere behuizing en scharnieren -- ontspiegeld scherm -- accu werkt meer dan 8 uur (drie jaar waarborg, capaciteit minder dan 60% = gratis vervangen) • een beschermende, stevige hoes • volledige configuratie met de software nodig voor de school (bv. Office 365) • een uitgebreide waarborg voor drie jaar Na drie jaar kan de garantie aan €8/ maand verder uitgebreid worden.

Softwarematige problemen Bij softwarematige problemen wordt alle software onmiddellijk vernieuwd. Je toestel krijg je dan terug zoals het op dag 1 in je bezit was. Technische problemen binnen de garantie Wanneer het toestel faalt zonder dat er iemand schade aan het toestel heeft aangebracht, wordt het gratis hersteld.

Ja, ze kunnen via dezelfde weg onder dezelfde voorwaarden het voorgestelde toestel aankopen. Broers of zussen van de leerlingen mogen ook een dergelijke laptop aankopen. Zij moeten voor de garantie zich dan wel rechtstreeks tot Signpost richten.

Wanneer worden de toestellen geleverd? De toestellen worden op woensdagnamiddag 29 augustus in de studiezaal van de school opgehaald. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, verwittigt u best de school.

Technische problemen buiten de garantie Dit zijn alle gevallen waarbij het toestel beschadigd is door verkeerdelijk al of niet per ongeluk: valschade, gebroken hoeken, vochtschade (frisdrank op het toetsenbord), gebarsten scherm … Voor die herstellingen wordt maximaal een forfaitair bedrag van €150,- aangerekend. Kosten daar boven neemt Signpost voor zijn rekening.

• www.signpost.be • hun helpdesk: info@signpost.be • het servicepunt op werkdagen tussen 9 u. en 17 u. servicecenter.kortrijk@signpost.be +32(0)56 98 00 48

Voor herstellingen buiten de garantie wordt maximaal een forfaitair bedrag van €150;- aangerekend. Kosten daar boven neemt Signpost voor zijn rekening.

juni 2018

9


leerlin g e n r a a d

Gotcha Een wasknijper, doelwitten, een flinke dosis durf en ook wel wat geluk: dé ingrediënten voor een geslaagd ‘Gotcha’ avontuur. Een ideaal spelletje voor wie beschikt over een flinke dosis killer-instinct, iets minder interessant voor wie zich een weekje wil verbergen. In de natuur geldt nu eenmaal de ‘wet van de sterkste’. Maandag, 10u05: de grote speelplaats ligt hier en daar bezaaid met enveloppes voorzien van een naamkaartje, deelnemers komen hun ‘slachtoffer’ ophalen. Op een iets veiligere plaats gaat de omslag eventjes open om te piepen wie de eerste prooi wordt. Onder het motte ‘in het spel kent men geen vrienden’ blijft de inhoud van de enveloppe bij sommigen ‘top-secret’. Anderen smeden onder vrienden/ vriendinnen al gauw een plannetje.

Quiz Een ontzettend kleine delegatie tekende present op de leerlingenraadquiz. Slechts 12 leerlingen (3 ploegen) gingen de uitdaging aan. Voor we van start gingen, trakteerde de leerlingenraad hen op een ijsje, kwestie van de grijze massa wat afkoeling te bieden na een lesdag. Na afloop mocht iedere deelnemer een mooie prijs kiezen van de prijzentafel en voor het winnende groepje was nog een extraatje voorzien! De afwezigen hadden ongelijk...

10

juni 2018

Het leuke aan dit spelletje: de spelvolgorde laten we aan het toeval over, dus voor je ’t weet word je zelf ergens gewasknijperd en klinkt het woord GOTHCA wel van heel nabij. Vlug een veilige zone induiken (desnoods op één been), zorgen dat je altijd omringd bent door een getuige én altijd op je hoede zijn voor schaduwfiguren! Naarmate het aantal gesneuvelden stijgt, wordt ook de achtervolgingswaanzin groter. Tot je dat ene moment ziet waarop je het slachtoffer de fatale wasknijper kan toedienen: onder impuls van een adrenalineshot met stijgende hartslag en dito ademhaling zo onopvallend mogelijk dichterbij zien te sluipen, om in één vlotte beweging je slachtoffer te doden en vrolijk ‘gotcha’ te roepen. Only the strongest survived … tot volgend jaar!

De winnaar van dit jaar (overlevende met het meest aantal ‘kills’) Proficiat aan Elonie De Wael (1e graad) Ellen Vannieuwkerke (2e graad) Luka Dekeersschieter (3e graad)


leeraar v a n h e t j a a r

Jan, de klusjesman, euh... Leraar van het jaar

De leraar van het jaar 2018 is géén leraar 11.000 nominaties: een record. Op de redactie van Klasse kwamen 11.000 brieven en mails binnen. Leerlingen, ouders en collega’s haalden massaal helden uit de schaduw door hen te nomineren. Een opa die lampen vervangt op school, een klusjesman die sfeer brengt op schoolreis, de opvangjuf die als geen ander kan troosten, de secretariaatsmedewerker die bezorgde ouders opvangt … Beste “Jan, de klusjesman” Wij vinden jou de allerbeste klusjesman ter wereld, want je staat altijd voor iedereen klaar. We kunnen je alles vragen en nooit is iets te veel voor jou. Misschien weet je niet over wat we het nu hebben, dus hier komt een kleine opsomming: -- Kleine en grote klusjes zijn nooit te veel gevraagd. Je doet het altijd met plezier. -- Je verdient van de leerlingenraad een standbeeld voor het maken van ons mooi vergaderkotje. -- De prachtige nieuwe lokalen (biologie, wiskunde, geschiedenis en fysica) hebben we ook aan jou te danken. -- Dankzij jouw machtige Bob de Bouwerkunsten is ook het mooie decor voor ons tweejaarlijks schooltoneel een groot succes.

-- De leerlingen die op internaat zitten hebben dankzij jou ook geen problemen met het materiaal op hun kamers. -- Je komt hier ‘s morgens vroeg om voor warme lokalen te zorgen. -- Je bracht ons thuis met de schoolbus toen alles ondergesneeuwd was en onze lijnbus niet reed. -- Dankzij jou is onze school altijd perfect onderhouden. -- Bovendien doe je dit alles met de grootste smile. Ook al heb je een drukke dag, we mogen je alles vragen en er wordt voor een oplossing gezorgd. -- Bij deze willen we daarom graag jouw bijnaam aanpassen van Jan de Klusjesman naar Jan, de man die alles kan.

een iets andere manier in de bloemetjes willen zetten. Jan, je bent een echte held!!! Namens de hele schoolbevolking: Bedankt voor al je onvoorwaardelijke inspanningen!!!

Dus Jan, we kunnen wel duizend keer dankjewel zeggen, maar dat zal nooit genoeg zijn. Vandaar dat we je vandaag eens op

Britt Verhaege

Shout out to meneer Dedene! Meneer, bioloog Luc Dedene … Jij bent zo’n beetje dé speciale leerkracht van alle leerkrachten op school. Maar wat maakt jou nu zo speciaal? Wel, hier gaan we dan… Om te beginnen hadden we van geen enkele leerkracht schrik voor zijn/haar toetsen of examens, maar bij u was dit wel zo. Als we niet doen wat gevraagd wordt, dan wordt hij niet boos (ik denk dat niemand meneer Dedene ooit boos heeft gekregen), maar krijgen we een straal water in ons gezicht, want hij doet niets liever dan zijn flesjes nemen en de leerlingen nat spuiten. ☺ Heel wat verhaaltjes en voorbeelden die u ter plaatse uitvindt en daarbij een tekening maakt ‘on point’, horen ook bij uw lessen. Een cursus bestellen zoals alle andere worden besteld? – Nee, dit hoeft niet bij hem, want hij gebruikt liever zijn zelf getypte cursussen die ook mijn mama

nog herkent van vroeger. Een ‘c’ schrijven waar het moet? – Dit doen we ook niet, we schrijven liever ‘aktief’ i.p.v. ‘actief’. Zinnen beginnen met hoofdletters doen we al zeker niet en een normale structuur maken voor toetsen is al zeker uit den boze. Maar meneer Dedene zou niet zo speciaal zijn zonder dit alles. Het is en blijft die ene gekke leerkracht die elke morgen staat te zwaaien met zijn salami’s aan de Oostlaan in zijn oranje fluopak, zodat we veilig kunnen oversteken. Diegene die zorgt dat onze school veilig is voor het geval er brand zou uitbreken en die helpt aan de brandoefeningen zodat die snel en efficiënt verlopen. Hij is degene die zorgt voor groene klassen en voor een lekkere koffie met een koekje, slagroom en niet te vergeten… ‘de final touch’!

meer. Als wij ooit al zingend thuiskwamen, dan was dit zonder twijfel met een liedje van meneer Dedene, bijvoorbeeld: ‘Alles heeft een einde, een worstje heeft er twee’. Op de 100-dagen zorgde hij voor een gezellige watercantus en ook heel wat buitenschoolse activiteiten staan onder zijn naam. Zo is hij de grondlegger van het fietsweekend naar Saint-Omer en organiseert hij steevast een weekendje Durbuy met de fotozoektocht ‘by night’. Ook Budapest en andere cultuurreizen zijn een initiatief van meneer Dedene!

En ja hoor, naast dit alles is er nog veel

want u doet het FAN-TAS-TISCH!

Beste meneer Dedene, hiermee willen wij u ten zeerste bedanken voor de fantastische jaren met u op school! Een schooldag waarop u afwezig was, was geen volwaardige schooldag. Een les zonder natte kledij of cursus was geen les. Bedankt voor alles en wij wensen u nog heel wat geweldige jaren toe! Nu is het aan ons om te zeggen ‘doe zo verder’,

juni 2018

11


school re i ze n

1e jaar Disney

2e jaar Walibi

De wat lange busreis richting Waver kon het plezier van onze leerlingen niet temperen. Een relatief rustig park maakte het alleen maar beter: Alle attracties werden uitgeprobeerd en vaak zelfs meer dan ĂŠĂŠn keer! Het mooie weer was de kers op de taart waarbij o.a. de boomstammetjes voor de nodige verkoeling zorgden ;-).

12

juni 2018


3e jaar Rijsel en Gavers Harelbeke Op vrijdag 4 mei gingen we met de derde jaars op schoolreis. We vonden het heel leuk om met een groepje vrienden, onder leiding van een leerkracht, Rijsel te verkennen. Aan de hand van een stadsspel leerden we heel wat mooie plekjes in de stad kennen. Soms moesten we ons ‘beste Frans’ bovenhalen om de opdrachten te doen slagen. Na het spel waren we even vrij en konden we samen iets eten en ons nog even ontspannen. Daarna bracht de bus ons naar de Gavers. Daar konden we genieten van enkele leuke wateractiviteiten. Het mooie weer zorgde ervoor dat we ons goed amuseerden. En tijdens de terugreis volgde een ‘afterparty’ in de bus. Het was een hele leuke dag!

Leerlingen 3 STWa

4e jaar Amsterdam

juni 2018

13


school re i ze n

Schoolreis

Parijs

De Sacré-Coeur is vanbuiten een zeer mooi gebouw en Montmartre is een zeer leuke omgeving. De kunstenaars van Montmartre zijn echt heel erg leuk om te zien, je kan er kunstwerkjes kopen en je kan ook een portret van jezelf laten maken. In het algemeen is Parijs een prachtige stad met heel veel bekende, magnifieke monumenten en gebouwen. Het is wel een drukke stad, maar tegelijkertijd ook aangenaam! Voor mij was dit tot nu toe de leukste schoolreis!

Silke Vermoortele - 5 ECMT

Het Panthéon is een heel mooi gebouw. Ik ben veel te weten gekomen over de mensen die daar begraven liggen, zoals Braille. Parijs was een heel mooie schoolreis!

Céline Debusschere - 5 ECMT

Het Panthéon is groter dan dat je zou denken, want er waren geheime kamers en je kon zomaar verdwaald raken. Elk detail van hoe het was gemaakt is prachtig. Eng, maar toch fascinerend om te weten dat daar overleden mensen liggen. De stad op zich is super om door te wandelen. ’s Avonds, toen het donker werd en de lichtjes begonnen te branden, was ik in shock van hoe mooi het was. De boottocht was perfect en supergezellig.

Kristina Bronzova - 5 WEWI

We bezochten het Louvre, een heel bekend museum waar natuurlijk ook de Mona Lisa is tentoongesteld. Opvallend was dat heel veel mensen rechtsreeks naar de Mona Lisa liepen. Op voorhand dacht ik dat het een heel speciaal en groot schilderij was, maar eigenlijk is het een redelijk klein schilderij.

Michelle Devoldere - 5 ECMT

Het was zeker een geslaagde schoolreis, ik heb er echt van genoten en de vele plezante avonturen zullen me bijblijven.

Michiel Vanquaethem - 5 WEWI

De tweede dag zijn we gestart met de beklimming van de Eiffeltoren. Na ongeveer 300 trappen kwamen we aan op de tweede verdieping, waar je al een mooi panorama kreeg over een deel van Parijs. De waaghalzen onder ons namen de lift naar de derde en ook laatste verdieping, die zich op 300 meter hoogte bevindt. Daar had je dan uiteindelijk een prachtig zicht over heel Parijs en kon je tal van bekende plaatsen zien liggen, zoals het Centre Pompidou.

Jelle Vergote - 5 STWa

14

juni 2018


London I’ll remember the insane drivers of London who’d rather run someone over than stop to let them cross the street.

Stef Bekaert – 6WEWI

Wicked was, without any doubt, the best highlight of our trip! The dances the actors performed were so fantastic and so simultaneous. I hadn’t expected it to be so spectacular. I don’t have a lot of words for it, it was just beautiful!

Morgane Deprest – 6WEWI

Travelling by Tube was a great experience. The Tube works very efficiently, all the trains were on time and brought us to our destinations quickly. It wasn’t my first time using the Tube. I have an oyster card myself, because my brother is currently on an internship in London and we regularly visit him.

Cédrick Lauwyck – 6WEWI

In the Victoria and Albert Museum, I visited the exhibition about the clothes through the years. It was cool to see what they wore in the past!

Cato Vanden Berghe – 6WEWI

The food in London was delicious. When walking through Borough Market where thre were a lot of food stands, my nose went crazy, because of the smells, and my mouth started watering. Never had I tasted and smelled so many different flavours at once. From spicy to sweet, to the amazing scent of barbecued meat.

Niels Vergote – 6WEWI

The highlight of the British Museum were the mummies. I found this very interesting, because of one mummy, called Ginger. We could see everything on a screen and even zoom in on some parts of its body.

Fiene Verhoest – 6WEWI

Camden Town was the best! I wanted to spend a whole week there and just buy everything they had. Some shops had so many similar clothes like mine, it looked like I was walking inside my own wardrobe. The most memorable activity in Camden was getting my ear pierced for the first time! It was very exciting to take the risk, but it was all very clean and done properly.

London’s streets are very clean and I was suprised by that, because there were not a lot of bins on the streets.

Ruben Valckenaere – 6ECMT

I personally enjoyed our visit to Globe Theatre. We had a really good guide, who told us – in a very witty kind of way – how it was to ‘hear’ (because listening to the actors was more important than seeing them) a play in Shakespeae’s time. The building was also amazing, almost an exact copy of the original Globe.

Dempsey Vanthomme – 6ECMT

In the Science Museum, I was impressed by the big globe! It was lit and changed colours every few seconds. It was slowly turning around and a voice told us more about the history of the earth. Quite an impressive experience!

Laura Vergote – 6ECMT

Robbe Vanderhaeghe – 6ECWI

I am very glad to have seen Saint Paul’s Cathedral. Everybody knows the cathedral from British postcards, but it’s even more beautiful in real life.

My favourite thing was definitely the musical! I was so impressed with the singing and the staging … Well, basically everything! It was marvellous, wonderful, stunning … I actually don’t have that many words for it, because it left me flabbergasted. What I really liked as well were all the buskers, they gave the city such a nice dynamic, vibrant vibe.

It was the first time I’ve visited Tate Modern, but it will certainly not be the last time! Apart from the permanent exhibition, there was a temporary one on Picasso as well. The museum has so much to offer, but even the building itself is like a work of art, in my opinion. Definitely worth a visit.

I think the trip to London was a huge success, but I assume that’s because the weather was so nice (except for the first day) and our group was so enthusiastic. The planned schedule was pretty tight at times, but for me that was a good thing, because I wanted to see as much as possible, as it was my first time in the UK. I really enjoyed the full three days.

We were at Trafalgar Square with all the girls and we had so much fun! We were dancing in the middle of the square! We were doing a flashmob we all knew and there were even some people who stopped and looked at us. There was this one guy who even filmed us! We also took a lot of pictures there. It was our last school trip together and we really enjoyed it!

Charlotte Dierckens – 6MTWE

Ann-Sophie Goethals – 6MTWE

Hanna Viaene – 6ECMT

Cédric Hamers – 6ECMT

Thessa Vandromme – 6ECMT

juni 2018

15


excurs i e s

Fietsweekend Vrijdag De zon lacht ons toe, de leerlingen zijn opgewekt en tegelijk wat nerveus, de leerkrachten overleggen een laatste keer over welk kruispunt ze nemen om de ring van Roeselare over te steken en de collega’s wensen ons van harte het beste toe. Eén ding staat vast: iedereen is er klaar voor. De koptrekkers zorgen voor een fiks tempo, de leerlingen zorgen voor een fikse beat uit hun bluetoothboxen en weg zijn we. We bereiken Ieper in een recordtempo (wind in de poep, weet je wel) en met een bakje friet in de maag belanden we in no-time in Kemmel. Zij met nog wat jus in de benen beklimmen gezwind de Kemmelberg, althans de eerste vier meter ervan. Alle smartphones, boxen en fietsgps’en die moeten worden opgeladen in de kamers zorgen voor een kleine stroompanne, maar het kampvuur zorgt voor een gezellige afsluiter.

Zaterdag Geen tijd voor slaapkoppen! Om 8u.30 zit iedereen op de fiets en rijden we alweer met de wind in de goede richting naar SaintOmer. Een jammerlijke valpartij zorgt voor onze eerste (en enige) opgave. Iedereen heeft er zin in, Saint-Omer bereiken is een fluitje van een cent. De blakende zon zorgt voor een stadspark dat in de warmte baadt, enkele leerlingen halen fris en lekker fruit op de lokale markt en de immer vertegenwoordigde bluetoothboxen met hun middaggymnastiekmuziek zorgen voor een zalige, energieke picknick. De groep splitst zich daar in drieën: groep 1 trekt als een sneltrein de heuvels in, groep 2 gaat met een gezapiger tempo de heuvels in en groep 3 zoekt de kortste weg richting De Lork. Eenmaal we uit Saint-Omer rijden steekt de wind vrij snel op (deze keer in een minder aangename richting), de zon speelt verstoppertje, de thermometer en barometer zakken zienderogen. De batterijen van de boxen zijn ondertussen volledig

16

juni 2018

opgebruikt en het duurt niet lang vooraleer hetzelfde gebeurt met de batterijen van onze fietsers. Maar het moet gezegd: geen gezeur, geen geklaag te horen! De kopjes zakken wat dieper over het stuur heen, maar de benen blijven molentjes draaien. Pas in de laatste tien kilometer worden de gaten wat groter, klinken de gefrustreerde stemmen wat luider en worden de eerste voeten aan grond gezet. We peppen elkaar op, zorgen voor suikers voor de spieren en goede moed voor de kopjes en uiteindelijk bereikt iedereen vlotjes Kemmel. De activiteit van de derde graad en feestje halen de laatste restjes energie uit de afgepeigerde lijven.

Zondag De versnellingen worden op zondag een paar tandjes teruggeschakeld. We fietsen naar Bayernwald waar dir. Declercq ons een boeiend beeld schetst over hoe het leven aan het front er honderd jaar geleden moet uitgezien en gevoeld hebben. Na een kom spaghetti en de obligate groepsfoto vertrekken we ’s middags richting Ardooie, een tocht die alweer in een gemoedelijke studio 100-sfeer verloopt (die bluetoothboxen zijn weer opgeladen, weet u wel). Het is vertederend te zien hoe 14-jarigen in de armen van hun ouders stormen en verhalen vertellen die allemaal op hetzelfde neerkomen: We survived! Een dikke merci aan alle collega’s en ouders op de fiets en in de wagens, aan de leerlingen van de derde graad die hielpen alles in de goede weg leiden, maar bovenal: aan de leerlingen uit het derde en vierde middelbaar die een ongelooflijk doorzettingsvermogen hebben getoond en het ons als begeleiders daarmee een pak gemakkelijker hebben gemaakt.

P. Pollet


juni 2018

17


excurs i e s

Uitstap naar Aken Op dinsdag 17 april gingen we met 5 ASO en 6 ASO op tweejaarlijkse uitstap naar Aken, de ‘stad van Karel de Grote’. We waren rond 10.45 uur ter plaatse en na een korte stadswandeling kwamen we bij het historische stadhuis aan. Daarna stond een bezoek aan de bekende ‘Aachener Dom’ op het programma. Onder leiding van een, uiteraard Duitstalige, gids leerden we over de geschiedenis en de bouw van de dom en kwamen we heel wat te weten over de relikwieën en andere bezienswaardigheden. ’s Middags konden we genieten van de lekkere Duitse keuken in een restaurant naar keuze. Na het middagmaal gingen we verder met de stadswandeling onder een stralende zon. We konden o.a. enkele bekende fon-

teinen bewonderen. Daarna was het tijd voor de spreekopdrachten. De leerlingen zetten hun beste beentje voor om mensen enkele vragen te stellen in het Duits. Dit leverde heel wat mooie interviews op, waar de leerlingen trots op mogen zijn. Gezien het mooie weer, mocht een ijsje tijdens de vrije tijd écht niet ontbreken. We verzamelden om 16 uur aan de ‘Elisenbrunnen’, waar we konden kennismaken met het warme, geneeskrachtige water uit de bron. Na het nemen van de traditionele groepsfoto gingen we weer naar de bus. We kunnen terugkijken op een zeer leuke en gezellige dag!

Livine Gheysens

Vijfdejaars naar Breendonk Breendonk is een Belgisch fort bij Willebroek, twintig kilometer ten zuiden van Antwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi’s het als werk- en doorgangskamp. Het is het enige kamp in West-Europa dat volledig intact bleef

18

juni 2018


Ath Op donderdag 19 april ontvingen 3 economie en 3 wetenschappen de leerlingen van Collège Saint-Julien uit Ath.

Velzeke Op dinsdag 24 april trokken de tweedejaars richting Velzeke, Oost-Vlaanderen. Ze bezochten er het Archeologisch Museum, waar ze heel wat bijleerden over de Galliërs en de Romeinen tijdens de klassieke oudheid. Na een rondleiding in en rond het museum (waarbij ze onder andere vernamen waarom er een vinger ontbreekt aan het standbeeld van Julius Caesar op het Romeins Plein), koos een groep voor het kledijproject. Deze leerlingen vernamen er uit welke stoffen de kleren 2000 jaar geleden gemaakt werden, hoe kledij een statussymbool was voor rijke mensen, hoe creatief de Galliërs waren als ze naar de markt gingen zonder boodschappentas (want die bestond nog niet) en zonder broekzakken, en nog veel meer! Zelf mochten ze zich allemaal verkleden in

Na de eerste ontmoetingsdag eind oktober en de daaropvolgende ‘multimediacorrespondentie’ was dit een blij weerzien. Iedereen deed zijn best om via taalspelletjes la compréhension orale et l’expression orale goed in te oefenen. Et ça nous a fait du bien!

Galliër of Romein, of beter gezegd: wérden ze aangekleed! Peplos, fibulae, stola, tunica, toga of palla? Voor de tweedes is dit allemaal geen geheim meer! Een andere groep koos voor het project ‘militaria’. De leerlingen werden omgetoverd tot een Gallische krijger of een Romeins soldaat. De ‘Galliërs’ werden in een tunica en braccae (een Gallische broek) gehesen. De rijken kregen ook nog een torques rond hun hals en een degelijke wapenuitrusting. Het gewone volk kon zich dit niet veroorloven. Bij de Romeinen bekostigde de staat de wapenuitrusting: soldatenmantel, zwaard, dolk, helm, harnas of maliënkolder, … Enkele leerlingen konden aan den lijve ervaren hoe het moet geweest zijn om te vechten met een maliënkolder van bijna 20 kilo! Ter afsluiting werd er gemarcheerd in schildpadformatie, aangespoord door de tonen van de strijdhoorn. juni 2018

19


pastor a a l |

L. Debel

We zijn nu met een 15-tal koorleden, maar we tellen soms voor 25. Maar (!), we zijn natuurlijk nog op zoek naar meer talent!

Koor

Vorig jaar ontstond het idee om een koor(tje) op te richten tijdens een vergadering voor de kerstmarkt. Na afloop vonden we het zo leuk dat we beslisten om verder te doen, maar dan met gewone radioliedjes. En dat verliep heel goed! Dit schooljaar zijn we sinds de krokusvakantie opnieuw gestart met de repetities. We traden al eens op tijdens de paasviering en zullen ook de proclamatieviering muzikaal ondersteunen.

Zing je graag? Kom dan volgend schooljaar vanaf september zeker eens proberen! We hebben verschillende stemmen nodig: lage, hoge, krachtige en stille. Maar ook mensen die een muziekinstrument bespelen zijn een hele grote troef voor ons koor! We repeteren nu op maandagmiddag van 12.30 uur tot 12.55 uur, maar we ondervinden dat het nogal krap is qua timing. Daarom dienden we reeds een voorstel in om de repetities volgend schooljaar te laten doorgaan op maandag van 16.50 uur tot 17.40 uur. Wordt vervolgd …

Dauwtrip

Op woensdagmorgen 9 mei verzamelden vijfentwintig eerstejaars rond 6u ’s morgens op de parking van het IHKA voor een dauwtrip. Bij het krieken van de dag stapten we zo’n 7 km langs de velden van Ardooie tot bij ’t Veld. Na de tocht werden we hartelijk ontvangen bij familie Debusschere voor

Bezoek aan De Ark in Moerkerke

fa m ilie nie uws

De pastorale werkgroep in het IHKA bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten die mee de katholieke dialoogschool willen vormgeven. Als pastorale groep gaan we één keer per jaar op herbronningsdag. Op 26 maart trokken we richting De Ark in

Ons motto is namelijk: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’

mevr. Casteleyn, mevr. Quivron en mevr. Werbrouck

een heerlijk ontbijt. Een dauwtrip is een must om even op adem te komen én te mogen verstillen én vertragen in onze hectische samenleving. Het is tijd nemen om te kijken naar de natuur en te luisteren naar het verhaal van de klasgenoot die naast je stapt.

Moerkerke. In de Arkgemeenschap, opgericht door Jean Vanier, leven mensen met en zonder beperking samen. In Moerkerke kregen we een uitgebreide rondleiding en uiteenzetting van Rik Beernaert, directeur van De Ark. Na de uiteenzetting waren het vooral de bewoners die ons wisten te raken en te ontroeren met hun enthousiasme, spontaniteit en warmte.

Geboorten 10.04.2018 02.06.2018 12.06.2018

Basil, zoontje van Wences en Jone Delanghe-Strynck (oud-ll), neefje van Febe Strynck (5STWb) Julius, zoontje van Nicola en An Staelens-Vannieuwenhuyze (ondersteunend personeel) Ferre Maertens, zoontje van Dieter en Barbara Maertens – Dumoulin (leerkracht)

Huwelijken 01.06.2018

Mathieu en Bram Veys-Dekiere (leerkracht)

Overlijdens 03.03.2018 26.04.2018 28.04.2018 30.04.2018 16.05.2018 30.05.2018 20

juni 2018

Jacqueline Willaert, Zuster Daniëlla van de H. Kindsheid Geert Neirinck, vader van Stephanie Neirinck (leerkracht) Geert Seynaeve, grootvader van Nina Seynaeve (2MWc) Kristin Dumortier, moeder van Lisa-Marie (oud-ll), Loïc en Kirsten Moulart (4STW) Prudent Everaedt, grootvader van Cédric Staelens (2HAN) Alexia ‘Alice’ Parmentier, grootmoeder van Evelien Pattyn (leerkracht)


sport n i e u w s

Provinciaal Kampioenschap Badminton 18 april 2018 – Torhout We starten met een cliché: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Dat was wat in het achterhoofd speelde van Julie Mahieu toen we samen naar Torhout reden. Maar evengoed: “Wie niet deelneemt, kan ook niet winnen”. Een veel minder bekend cliché, maar daarom niet minder waar. Er waren 6 scholieren meisjes komen opdagen en er werd dan ook beslist dat de deelnemers elk 1 wedstijd tegen elkaar zouden spelen. Eenvoudig opdracht dus, wie het meeste wedstrijden wint, wordt provinciaal kampioen 2017-2018. De tegenstanders werden in de opwarming een eerste maal getaxeerd en we kwamen al vlug tot de conclusie dat de tegenstand stevig, maar niet onklopbaar leek te zijn. Twee meisje uit Kortrijk staken er ietwat bovenuit. En zo geschiedde het dat op een zonnige woensdagnamiddag in april, het was die namiddag meer dan 20 graden, Julie Mahieu begon aan haar eerste poule wedstrijd van het PK. De eerste wedstrijd was er eentje van aftasten en bijsturen, maar

werd uiteindelijk vrij vlot gewonnen. Wedstrijd twee was onmiddellijk al een moment van de waarheid. En ook die werd gewonnen. Weliswaar iets minder vlot en met een dosis geluk en reflexen, maar pinantie is pinantie en dus is winnen ook winnen. Als Jullie ook de derde wedstrijd won, lag er haar niets meer in de weg om kampioen te worden. Helaas liep deze wedstrijd minder vlot, want alhoewel er winstkansen waren, moest Julie nipt de duimen leggen tegen één van de concurrentes uit Kortrijk. Daardoor lagen de kaarten enigszins anders.

Julie samen met de meisjes uit Kortrijk ex aequo stond met elk 4 gewonnen wedstrijden uit 5. De kampioen moest dus worden bepaald aan de hand van de punten en daarin was Julie Mahieu de enige met een positief puntensaldo: +4 tegen 0 en -4. Stralende gezichten bij de coach (ondergetekende) en Julie zelf natuurlijk. Provinciaal Kampioen bij de niet-aangesloten scholieren meisjes is de officiële titel die Julie een jaar lang draagt. En IHKA is de trotse school waar zij les volgt. Proficiat Julie.

Spannend bleef het tot het einde, want na de laatste wedstrijd was het resultaat dat

D. Van Damme

Dansploeg

Zoals elk jaar hebben we een schooljaar lang op dinsdagavond gewerkt aan een choreografie. Met deze choreo namen we deel aan een danswedstrijd voor alle middelbare scholen in WestVlaanderen. We behaalden geen top drie, maar ik ben zeker trots op de meisjes. Ze hebben zich een jaar lang ingezet. Het is leuk om zo mijn middelbaar af te sluiten.

Dansploeg: Silke Lannoo Amy Verfaillie Céleste Maddelein Cato Van Wassenhove Dore Vroman Eloïse Vanwalleghem Anneke Huyghebaert Caro Vandeverre Yente Bouvry Zenia Wyckhuys Helene Grymonprez Maite Gerrits juni 2018

21


nieuws u i t h e t i n te r n a a t

Het jaar op internaat loopt bijna ten einde Het jaar op internaat loopt bijna ten einde. Het derde trimester ging heel snel. We moeten afscheid nemen van twee gevestigde waarden op internaat: Tiziano en Warre. Wie zal nu Bicky-records breken? Wie zal nu stil gevatte mopjes en opmerkingen leveren? We wensen hen beide heel veel succes bij het aanvatten van hun verdere studies. Hieronder kan je nog eens het relaas lezen van Warre op het internaat. In het derde trimester was het mooie weer een cadeau. Buiten vertoeven tijdens de ontspanning - op het grootste terras van Ardooie - was mooi meegenomen. Verder zaten er heel wat toppers bij de uitstappen

in het derde trimester. Zo kon iedereen zich bijvoorbeeld na de paasvakantie uitleven in Plopsaland. Gelukkig was Warre er om ons te begeleiden bij Heidi The Ride. In mei gingen we paintballen in Diksmuide. Team rood ging wat vaker met de overwinning lopen. Sommigen waren echte professionals in het sluipen en anderen raakten ieder doelwit dat de oversteek durfde maken. Enkele blauwe plekken en 2400 kogels later picknickten we in de zon. Uitgeput keerden we met de bus terug naar Ardooie. Het jaar zit er op en we wensen alle internen (en externen) een fantastische en deugddoende vakantie. We zien elkaar in september terug hé ;)

Janne Goutry

Sint-Michielinternaten N

NOORD Stokerijstraat 9 - 8800 Roeselare Voor alle meisjes van de scholengroep uitgezonderd van KSR, VABI en VTI

O

op eigen

benen

Zon

dag opv avond mo ang geli jk

Scholengroep Sint-Michiel Roeselare · Ardooie

OOST Wezestraat 2 - 8850 Ardooie Voor alle leerlingen van H. Kindsheid Ardooie en de basisschool De Boomgaard

Z

ZUID Zuidstraat 27 - 8800 Roeselare Voor alle jongens uit de scholengroep en voor de meisjes van KSR, VABI en VTI

www.sint-michielinternaten.be

Tekstje Warre Na vele jaren moeten we afscheid nemen van elkaar en gaan we elk onze eigen weg. Voor we aan ons eigen avontuur beginnen, blikken we graag even terug. Na het opstaan, dat soms wat moeilijk verliep voor sommigen door de zeer zware nacht ervoor, poetsten we onze tandjes zodat meneer Vandeburie onze stralende glimlach weer kon zien. Daarna gingen we naar beneden om te ontbijten in onze befaamde refter, waar we choco met boterhammen (;-)) kregen en waar Marleen was om ons een goeiemorgen te wensen. Terwijl sommige mensen die in Ardooie wonen nog in hun bed lagen, stonden wij al op de speelplaats. Na een

22

juni 2018

vermoeiende lesdag kwamen we terug samen in onze wereldberoemde refter, waar de ‘kleuters’ braaf op ons wachtten. Na wat anekdotes over de voorbije dag verteld te hebben, gingen we naar de studie. ’s Avonds kregen we telkens eten van onze TOP-keuken: kaasplank, vleesplank, pizzabaguettes, verse sinterklaaskoeken, Bicky burgers … Wat dit laatste betreft staat het record op 7,5 burgers. Iemand die dit wilt verbeteren: succes! Tijdens het jaar hebben we natuurlijk veel activiteiten binnen en buiten gedaan op ons ‘Oost-blok’. Dit was altijd samen met onze geweldige opvoeder en opvoedsters. Zo gaf mevrouw Virginie ons een cursus

dweilen (die door de één al meer werd gebruikt dan door een ander), een cursus hoe ik stil op de gang moet lopen na 21 uur en een cursus hoe ik stil een deur moet dichtdoen. Verder regelde en maakte Mevrouw Janne verschillende toffe avondactiviteiten voor ons en van meneer Toon kregen we badmintonlessen (die ik altijd won ;-)). We hebben samen mooie dingen beleefd op het internaat en nu is de tijd gekomen om elk onze eigen weg te gaan. Het leren, het eten, het slapen en wassen zal nooit meer hetzelfde zijn. We wensen elkaar ‘t beste van ’t beste… En ja, we zullen het hier wel missen, maar ooit komen we elkaar nog wel eens tegen.

Warre Anckaert, Tiziano Ferdinande, Laurent Ghekiere


spo n s o rs

Met dank aan onze

sponsors!

ARD

Waterv Tel 05 Op zoek naar een job? Mail ons: personeelsdienst@d-net.be Watervalstraat 22A, ARDOOIE

OPEN OP ZO VAN

Open op zon- & feestdagen van 8u tot 12u T 051 74 81 91

Timmer &- schrijnwerk Koffiestraat 2, 8740 Pittem T 051 46 53 69 - GSM 0496 123 850 e-mail: koen.bouvry@skynet.be

Meubels en schrijnwerk

Jürgen Driessens

BROOD & BANKET

Armoedestraat 51, 8800 Rumbeke T 051 20 42 32 - www.laconte.be

Roeselaarsestraat 19 8850 Ardooie 051 74 49 19

Import en verdeling van wijnen en bubbels Kaaistraat 1, 8850 Ardooie +32 498 12 18 14 - wijnhuis@skynet.be

Iepersestraat 560, Roeselare 051 20 98 73 - www.bloemenann.be

GARAGE VANTOMME

www.garagevantomme.be Ardooisesteenweg 339, 8800 Roeselare 051 74 74 45 - 0476 85 80 54 noelvantomme@telenet.be

Koolskamp - T 051 74 85 12

Roeselaarsestraat 87a, 8850 Ardooie

Stationsstraat 147, Ardooie T 051 74 79 37 - F 051 74 72 77 gsm 0475 23 51 08 info@kantoordewitte.be - www.kantoordewitte.be

Pauwstraat 5, B-8800 Roeselare +32 51 22 78 46 delarch@skynet.be

Elf Juli Singel 10 · 8870 Ingelmunster Tel: 051 30 01 91 · GSM: 0475 33 05 50

Stationsstraat 37, b-8850 Ardooie - Belgium T +32 (0)51 32 02 46 www.gsense.be - ardooie@gsense.be

juni 2018

23


Met dank aan onze hoofdsponsors Een naam wordt een gezicht

H.Kindsheid Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

Een naam wordt een gezicht I D D I N K D O E H.Kindsheid T ‘ T.

Jo en Nathalie Blockeel-Segaert Oostlaan 10 • 8850 Ardooie - Tel. 051 627 327 www.traiteurqlinair.be

Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.beeethoek - eetwinkel - dagschotels - belegde broodjes www.ihka.be

...where Creativity meets Design

Barbara Dumoulin Stationsstraat 47, Ardooie

T +32 496 66 09 44

Grafisch bureau voor websites en drukwerk Sint-Elooisstraat 43 - 8800 Roeselare - www.ally.be

www.db-47.be | info@db-47.be MODE | TEXTIEL | HANDGEMAAKTE ACCESSOIRES |WORKSHOPS

Oostlaan 13 8850 Ardooie T. 051 74 46 61 info@eremex.be www.eremex.be

Scholengroep Sint-Michiel vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare ondernemingsnummer 0472 817 986 – www.sint-michiel.be

Marktplein 24 • 8850 Ardooie Tel. & Fax 051 63 79 67

DAG 3 2017-2018 - IHKA  
DAG 3 2017-2018 - IHKA  
Advertisement