Page 1

Een naam wordt een gezicht H.Kindsheid Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

nr.

47ste jaargang · april 2019

www.ihka.be

Scholengroep Sint-Michiel vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare ondernemingsnummer 0472 817 986 – www.sint-michiel.be

2


colofon

Instituut Heilige Kindsheid Ardooie Wezestraat 2 - 8850 Ardooie F 051 74 80 14 info@ihka.be www.ihka.be

Inhoudstafel Editoriaal 3

Schoolblad van IHKA Kernredactie Donaat Vandeburie Evelien Pattyn Noortje Lanssens

Familienieuws Emelie Casteleyn

Werkten mee aan dit nummer

• 1 september 4

Bruisend schoolleven • Slimste IHKA’er 5 • Racewagen 5 • 100 dagen 8 • Literaire dag 9 • CLIL 10 • Schooltoneel 11 • Urban Run 12

Jonah Deleersnyder - Sofie Verbeke - klas 2 Latijn Lore Molly & Noortje Lanssens Cédric Staelens en Henri Vandenbroucke D. Vandeburie - D. Van Damme - L. Debel Dirk Declerq - Jo Willemyns - Annie Debusscher

Wetenschap • A moment of science please 6 • Nieuwe wetenschapslokalen 7

Excursies • Lekker Belgisch 13 • Vives Roeselare 13

• Sportnieuws 14-15

Pastoraal • Broederlijk Delen 16 • Kerstmarkt 21 december 2018 16 • Culturele, historische en religieuze uitstap naar Antwerpen 17

Lay-out

• Familienieuws 17

Ally Graph-x

2

Verantwoordelijke uitgevers

• Nieuws uit het internaat 18

J. Willemyns - D. Declercq

• Sponsors 19-20

april 2019


editori a a l

Lentekriebels De donkere dagen van de winter zijn voorbij. De dagen worden langer en de vrolijkheidsgraad van de mensen stijgt. Het zonlicht schenkt ons een gezonde dosis vitamine D waarbij wij nog meer goesting krijgen om te plannen, te dromen …

De voorbije maanden stond er al heel veel op het programma in het IHKA. Wij hadden bijvoorbeeld de 100-dagenviering, een literaire dag, een Urban Run ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’, het schooltoneel ‘De nieuwe Wereld’, een Science-dag met de opening van ons nieuw labo en dan mogen wij nog de verschillende studie-uitstappen niet vergeten. Ik denk dat wij ongetwijfeld mogen beweren dat in het IHKA het gonst aan bedrijvigheid en ondanks het feit dat het schooljaar al goed gevorderd is, staan er nog heel wat activiteiten te wachten. Onze school zet volop in op innovatieve didactiek. Wij willen onze leerlingen zo efficiënt mogelijk begeleiden in een sterke leeromgeving. Vandaar zijn wij volop bezig met het inrichten van een moderne ‘collaboration class’ voor de taalvakken. Er worden een aparte instructieruimte, interactieve smartborden, ergonomisch meubilair en een opnameruimte voorzien. We richten een ruim, ultramodern lokaal in, waar leerkrachten alle middelen krijgen om optimaal te differentiëren om op die manier de leerlingen zo individueel mogelijk te benaderen. Wij zullen vanaf volgend schooljaar ook ons CLIL-aanbod verruimen. Leerlingen van het eerste jaar zullen het nieuwe vak ‘ICT en Media’ op vrijwillige basis in het Engels kunnen volgen. Het is een uitstekende opportuniteit om hun Engelse woordenschat te verruimen en het spreken in die vreemde taal in te oefenen, zonder dat ze angst moeten hebben om op fouten afgerekend te worden. Ze krijgen met andere woorden een extra oefenmoment om de Engelse taal nog beter onder de knie te krijgen.

Tijdens de paasvakantie vertrokken enkele leerlingen van het 4de, 5de en het 6de jaar naar het Engelse stadje Exeter. In deze universiteitsstad in het zuidwesten van Engeland volgen ze in “The Globe English Centre” een taalstage. Daarnaast hebben wij in het derde trimester ook nog de traditionele school-/studiereizen naar Rijsel, Amsterdam, Parijs en Londen in het verschiet. Wij staan ook klaar om volgend schooljaar met de vernieuwing van het onderwijs te starten. Gemotiveerde leraren zijn volop bezig met goed onderbouwde keuzepakketten uit te werken, zodat wij op die manier de leerlingen nóg beter kunnen observeren en oriënteren. Vanaf schooljaar 2021 beginnen wij in de tweede graad zelfs met een nieuwe studierichting met dubbele finaliteit (= leidt leerlingen op voor de arbeidsmarkt of om verder te studeren): “Maatschappij en Welzijn”. In het verlengde hiervan mogen wij dan twee schooljaren later in het vijfde jaar ook de richting ‘Gezondheidszorg’ opstarten. U merkt dat wij met heel veel enthousiasme en optimisme de toekomst tegemoet zien en alle aangeboden kansen nemen om het onderwijsaanbod in het IHKA te verruimen en te optimaliseren zonder dat wij onze zorg voor elke individuele leerling uit het oog verliezen.

D. Declercq

april 2019

3


1 septe m b e r

Klaar voor 1 september? Op 1 september 2019 verandert er heel wat in het onderwijs in Vlaanderen. Dat is niet anders in onze school: nieuwe lessentabellen, nieuwe leerplannen en nieuwe vakken in het eerste jaar. Het lerarenteam bereidt zich alvast intensief en met enthousiasme voor om een geslaagde modernisering door te voeren voor de toekomstige leerlingen. Bij de inschrijving in onze school zullen leerlingen twee keuzes maken. Een eerste keuze gaat over 28 uur algemene vorming (vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde,…). Hiervoor kiest de leerling zijn profiel: 1A Algemeen, 1A accent en 1A extra. Zo kan elke leerling van de A-stroom bij ons terecht: van praktische doener tot theoretische bolleboos. Zo kunnen we elke leerling uitdagen volgens zijn mogelijkheden Op onze website plaatsten we alvast een profieltester. (www.ihka.be) In de algemene vorming krijgt elke leerling Engels vanaf het eerste jaar. We bieden de leerling in het eerste jaar ook ICT & Media aan. Leerlingen kunnen zelfs kiezen om dit vak in het Engels te volgen (CLIL). We kiezen er ook voor om Nederlands in het eerste jaar en Frans en wiskunde in het tweede jaar wat te versterken door een heel gedifferentieerd aanbod. Daarnaast kunnen nieuwe leerlingen in het eerste jaar vier uur per week hun passies, talenten en interesses verkennen of verdiepen. Een eerste mogelijk is de keuze voor vier uur Latijn. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen een keuze maken uit een waaier aan verrijkende keuzepakketten: twee keuzes van twee uur per semester. Leerlingen kunnen opteren voor Français à la carte, wiskunde wijzer, wetenschapslab, STEM-lab, technieklab, Gezond en creatief, Samen en Leven en Business class. Uniek in Ardooie is dat leerlingen ook de combi kunnen maken: nl. 4 uur Latijn en één bijkomende keuze uit de pakketten. We zijn ervan overtuigd dat we hier een zeer ruim aanbod realiseren voor onze leerlingen. Deze keuzepakketten verkennen uiteraard de basisopties van het tweede jaar. In het tweede jaar maken de leerlingen een belangrijke keuze: nl. ze kiezen voor een basisoptie van vijf uur per week. Ook hier kan onze school de leerlingen een ruim aanbod doen: Latijn, Moderne talen en wetenschappen, Maatschappij en welzijn, Stem-technieken en Economie en organisatie. IHKA heeft het allemaal! Na de eerste graad kan je nog alle kanten op. In de tweede graad bieden we vanaf 2021 de huidige richtingen wetenschappen, economie (ASO) en Maatschappij en Welzijnswetenschappen (nieuwe naam voor STW) verder aan. Daarnaast kunnen we in primeur aangeven dat we ook nieuwe richtingen zullen aanbieden. In IHKA kan je straks ook kiezen voor Moderne Talen (ASO) en voor Maatschappij en Welzijn. De laatste richting vloeit over in de derde graad in Gezondheidszorg. Zo leiden we straks de zorgkundigen van morgen op in onze school. In het zomernummer van DAG lees je hier meer over. U merkt: het IHKA bereidt zich voor op een uitdagende toekomst waarbij we leerlingen uit de ruime regio een heel mooi aanbod kunnen doen. We zijn er helemaal klaar voor! Oh ja, maar weet dat IHKA jouw warme zesjarige school blijft waar elke naam een gezicht wordt!

4

april 2019


bruisen d s c h o o l l e v e n

Quiz slimste IHKA’er

En de slimste leerling van het IHKA is ... Jarne Devroe (5WEWI) met een score van 56/75 (74,6%). Hij had een hele straat voorsprong op Ward Vandenbunder (6ECMT), die 47/75 haalde. De derde podiumstek ging naar Adriaan Talloen (6STWA), die 43/75 wist te scoren. De winnaars gingen naar huis met respectievelijk vier, twee en één bioscooptickets. Ronde 1: een royaltyronde, die leverde een solo op voor Laurent Ghekiere. Hij herkende als enige de Winkler Prins Encyclopedie. Ronde 2: een getallenronde, die leverde een solo op voor Jarne Devroe. Hij was de

enige die de wapenspreuk van België kent: eendracht maakt macht! Ronde 3: een actuaronde, die leverde twee solo’s op voor Jarne Devroe. Hij haalde hier trouwens een 6/6. Hij wist als enige dat er een bruginstorting in Genua plaatsvond en kende de overleden Walter Capiau. Ronde 4: de supperronde, dit onderdeel leverde Jarne Devroe opnieuw een monsterscore van 19/24 op. Hij scoorde al zijn driepunter. Opnieuw een solo voor Jarne: hij kende als enige het paneel van de Rechtvaardige Rechters.

de schilder Renoir komen. Ronde 7: een timmermansronde, die leverde geen solo op. Pieter Timmers en plankgas bleken wel moeilijke antwoorden te zijn. Ronde 8: een ronde met celebs verwerkt in een klassiek schilderij, die ronde bleek, behalve voor Jarne en Ward Vandenbunder, een moeilijke ronde te zijn. Hier was er een solo voor Ward. Hij herkende Orlando Bloom, en voor Delvechia Ferdinande, die als enige Nicole Kidman kon thuisbrengen.

Ronde 5: een religieuze ronde, dit leverde Wouter Tack een solo op met Janine Bischops. Jarne scoorde ook alweer een solo door Sœur Sourire te kennen.

Ronde 9: een ronde met liedjes die nu in reclame gebruikt worden, dit leverde een solo voor Sofie Verbeke op. Zij herkende als enige de reclame van Coca Cola Light in de muziek van Etta James.

Ronde 6: een sombere ronde, die leverde enkel een quizmaster-solo op. Niemand kon de zwarte link leggen en kon dus op

Nogmaals bedankt aan alle medewerkers om opnieuw voor een geslaagde editie van de quiz te zorgen!

Racewagen In de technieklessen kregen we de STEM-opdracht om een racewagen uit hout te maken. We mochten deze zelf uit een plank ontwerpen. Ik had al vlug een idee en bouwde een wagen met een spitse neus, zoals in de Formule 1. Op die manier hoopte ik een wagen te maken die dankzij zijn aerodynamisch model – in de vorm van een druppel water - vlot kon rijden. Daarnaast schilderde ik mijn auto nog in een mooi kleurtje en gaf hem het nummer 1. Mijn wagen won de race van de klas, maar ik vond de auto’s van mijn klasgenoten ook heel mooi!

Jonah Deleersnyder - 1AL

april 2019

5


wetens c h a p

A MOMENT OF SCIENCE PLEASE

12 maart 2019 De H. Kindsheid Ardooie heeft de voorbije jaren meer dan € 200 000 geïnvesteerd in de vernieuwing van haar wetenschapslokalen. Op 12 maart werd de afwerking hiervan gevierd met een dag vol wetenschap onder de titel “A Moment of Science please.” In de voormiddag konden alle leerlingen van de tweede graad aan de slag in de labo’s. De vakgroep wetenschappen bood de leerlingen een waaier aan experimenten aan. Het werd een intens verkennen van allerlei drukfenomenen, ontleden van het hart en genieten van chemische proeven. In de namiddag waren de leerlingen van de eerste en de derde graad aan de beurt. Wetenschapsleraars Günther Vandoorne en Koenraad Verhaeghe bereidden de grootste wetenschapsquiz voor. Een namiddag lang gingen we op zoek naar de wetenschapscracks onder de 250 eerstegraders van de school! Uit de 49 deelnemende teams kaapten bij de eerstejaars ‘De breinbrekers’ en bij de tweedejaars ‘De prinsessenclub’ de eerste plaatsen weg. De derde graad startte om 13 uur met een lezing over biomimicry door Christian Thoen. Als je immers wil innoveren, richt je best de spots op Moeder Natuur. Miljoenen organismen kunnen ons daarbij helpen, want hun genialiteit is onvoorstelbaar groot. Klittenband, zelfhelende plastics, bionische auto’s zijn voorbeelden waarvoor inspiratie in de natuur gezocht werd. Na de lezing hadden de leerlingen een meet & greet met oud-leerlingen van de school die een wetenschappelijke carrière na hun secundair onderwijs uitbouwden. ’s Avonds openden we de afwerking van de wetenschapsgang plechtig. Om 19.30 uur verwelkomen we Prof. Dr. Jan Tytgat (KULeuven) die een korte lezing gaf over de wondere wereld van de ontwikkeling en ontdekking van nieuwe medicijnen. We verkenden daarna de vernieuwde lokalen en konden zien dat de H. Kindsheid klaar is voor een toekomst vol wetenschap.

6

april 2019


NIEUWE WETENSCHAPSLOKALEN:

Bouwen aan morgen

In de voorbije schooljaren werd intensief verbouwd aan de wetenschapslokalen voor fysica, biologie en chemie. Die waren echt aan vervanging toe. De vakgroep wetenschappen heeft in de voorbije jaren intens over de pedagogisch-didactische vereisten van de lokalen nagedacht: Wat is echt nodig om de leerplandoelen te realiseren en attractief toekomstgericht wetenschappelijk onderwijs te bieden? Uiteraard werd ook heel veel aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid. De lokalen werden uitgerust met rook- en gasdetectie en oogdouches. Er werden noodknoppen binnen ieders bereik geplaatst om elektriciteit en gas af te sluiten. Daarnaast kwamen er brandmeldknoppen die op de alarmcentrale aangesloten werden. De lokalen werden uitgerust met specifiek labomeubilair, nieuwe tafels en stoelen en een digitaal bord. Om de lokalen een moderne, frisse uitstraling te geven, werden de schilderwerken en de overige decoratie in sobere tinten uitgevoerd. De vernieuwing van vijf wetenschapslokalen zal zeker een boost geven en leiden tot een vernieuwde onderwijspraktijk. De directie en de leerkrachten van de school zijn ervan overtuigd dat deze investering de leerlingen en leerkrachten nog meer zal motiveren om het beste van zichzelf te geven en samen te werken aan boeiend wetenschapsonderwijs.

april 2019

7


bruisen d s c h o o l l e v e n

100 dagen IHKA Onze ‘100 dagen’ kon niet snel genoeg beginnen... In september richtten we al een comité op: van elke klas waren er 2 personen die de meningen en ideeën van hun klasgenoten gingen vertegenwoordigen. Ik was ook één van de acht comitéleden en was daar erg blij mee, want ik wou namelijk van onze 100 dagen iets onvergetelijks maken! We organiseerden in oktober een fuif in Jeugdhuis De Komeet. Op deze manier konden we wat geld inzamelen om de kosten van onze kostuums en activiteiten een beetje te drukken. En dat is goed gelukt! Onze fuif was al direct een knaller van formaat en vanaf dat moment was het écht wel aftellen naar onze dag ... Na zes jaar wachten, was het op vrijdag 18 januari eindelijk zo ver! De donderdagavond trokken we eerst allemaal samen naar het jeugdhuis, om dan niet veel later met de hele groep naar Roeselare te vertrekken, waar we er met alle Roeselaarse scholen invlogen. Op het Polenplein konden we ons volledig laten gaan en daar hebben we allemaal dubbel en dik van genoten! Vroeg in de ochtend konden we dan verse koffiekoeken verkrijgen, waarna we terug richting Ardooie vertrokken. Al dan niet met kleine oogjes haalden we voor het eerste belsignaal onze beste dansmoves naar boven, waarbij de andere klassen en leerkrachten ons thema ook voor het eerst konden bewonderen. We pakten uit met “La casa de papel” en ook doorheen de hele middagshow bleven we in dit thema. Wij dagen de leerlingen die na ons komen uit om onze show te overtreffen! Nadat we bekomen waren van alle felicitaties en complimenten over onze show, vertrokken we met iedereen richting de bowling. Daar konden we in schoonheid één van onze mooiste dagen op het IHKA afsluiten. Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken dat we één grote vriendengroep zijn geworden en elkaar (nog) beter hebben leren kennen! Een hele grote dankjewel ook aan de keuken om ons heerlijke frietjes met kebab te serveren, maar ook aan Jan Rosseel, ook wel Jan de klusjesman genoemd, om onze chauffeur te zijn!

Sofie Verbeke

8

april 2019


bruisen d s c h o o l l e v e n

Literaire dag Ondertussen een vaste traditie op school: Literaire dag! Jaarlijks dompelen we de laatste vrijdag van februari de leerlingen onder in een bad van auteurslezingen en -workshops, theaterproducties en filmvoorstellingen die gelinkt zijn aan literatuur. Dit jaar werd er nog een schepje bovenop gedaan en integreerden we ook de Engelse taal met ‘English theatre’. Een geslaagde dag!

april 2019

9


bruisen d s c h o o l l e v e n

CLIL:

content and language integrated learning Sinds vorig jaar kunnen de leerlingen uit het 2de en het 4de jaar ASO de lessen geschiedenis in het Frans volgen (2u/week). De leerlingen – en leerkrachten! – zijn alvast heel enthousiast! Hier enkele reacties uit de klas 2 Latijn:

De lessen clil zijn leuk en boeiend! We werken vaak met de computer en kijken naar Franse filmpjes die we kunnen vertragen en herbeluisteren en zo uiteindelijk goed begrijpen. We hebben een voorsprong voor Frans. Ik durf meer zeggen in het Frans, want fouten maken is niet erg.

2 LA CLIL

Mijn Frans is veel beter geworden door de lessen CLIL. We spreken de hele tijd Frans en de leerkracht ook. De les geschiedenis in het Frans is leuker dan de les in het Nederlands. Parfois, c’est difficile, mais c’est chouette! De bronnen in de cursus zijn mooi en interessant. Heel de cursus is in het Frans, maar we hebben woordenschatslijsten en andere hulpmiddelen waardoor we het wel begrijpen.

2 MWa CLIL

10

april 2019


bruisen d s c h o o l l e v e n

Een toneelproductie vraagt natuurlijk veel tijd en energie van al wie zich ervoor engageert. Dat is ook de reden waarom de onderlinge band tussen spelers en medewerkers alsmaar hechter wordt naarmate de première nadert. Zowel op als naast de scène werden al heel wat fantastische emoties gedeeld. We keken enorm uit naar het orgelpunt van dit mooie project. Traditioneel volgt dan altijd een beetje dat fameuze ‘zwarte gat’ … maar er zijn nu al plannen om de crew achteraf nog eenmaal helemaal samen te krijgen! Het is hartverwarmend om te ervaren.

Lore Molly & Noortje Lanssens

april 2019

11


Urban Ru n

Urban Run tegen kanker ‘Niet opgeven, wij doen dit voor jullie.’ Onder dit motto zijn meer dan 1.200 Urban Runners van start gegaan voor één of meer rondjes door gebouwen in het centrum van Ardooie. Ze zamelden zo geld in voor het onderzoek tegen kanker. Het domein van basisschool De Boomgaard en het IHKA was het epicentrum van dit evenement. Dit was het werkterrein van juf Lucrèse. Zij verloor de strijd

12

april 2019

tegen kanker. Haar kinderen wilden haar vorig jaar herdenken op sportieve manier met deze Urban Run, die toen aan de eerste editie toe was. De run begon met een indrukwekkende minuut stilte uit respect voor juf Lucrèse. Dankzij de vrijwillige bijdrage van zoveel gulle gevers kunnen vier Ardooise teams starten in de 100 kilometer van Antwerpen op 24 maart.


excurs i e s

Lekker Belgisch Op dinsdag 22 januari vertrokken we om kwart voor negen met de bus naar Brugge. Daar wandelden we door een prachtig sneeuwlandschap van het station naar de markt. Dit vonden we echt geweldig! Onze eerste stop was het chocolademuseum, waar we heel wat konden bijleren aan de hand van een opdrachtenbundel. We kregen er een demonstratie over de bereiding van pralines en mochten er uiteraard ook van proeven! Daarna stapten we naar het frietmuseum. We kwamen er van alles te weten over de aardappel en over hoe je de beste frietjes maakt. Na deze opdracht werden we beloond met frietjes en konden we nog even genieten van het mooie Brugge. De sneeuw maakte onze uitstap nog aangenamer. In de namiddag moesten we helaas terug naar school, maar we konden terugkijken op een fijne en leerrijke dag.

Cédric Staelens en Henri Vandenbroucke - 3 STW

VIVES Roeselare Op maandag 11 februari waren de zesdejaars wetenschappen een hele dag te gast bij VIVES Roeselare. We maakten kennis met de manier waarop een docent de leerstof overbrengt tijdens bacheloropleidingen: heel interactief dus. Leren werken met verschillende micropipetten was één van de doelen. Op basis van de eindresultaten was dit niet bij iedereen gelukt… Microliters zijn klein, heel klein. Wat wél lukte, was het gieten van gels (de gelektroforese) en het werken met ultracentrifuges. Er werd ook getoond hoe je een klein stukje DNA in een uur tijd kan vermiljoenvoudigen, wat nadien ook werd uitgevoerd. Het eindresultaat was het bekomen van een DNA-bandenpatroon (DNA-fingerprint), wat bij een aantal leerlingen goed gelukt was! Een boeiende dag met veel labowerk, maar voor wetenschappers in spe mag dit geen probleem zijn.

april 2019

13


sportn i e u w s

Badminton tornooi 27 februari Volgende leerlingen hebben deelgenomen aan het recreatief badminton tornooi dat in de sporthal van VTI Roeselare plaatsvond. Yorun Alliet Julie Mahieu Lotte Vandoorne Alexia Akkan Dré Vanhecke Sarah Feys Maya Declerck Proficiat allemaal!

Opmerkelijke prestaties van onze eigen sportieve leerlingen Proficiat aan onze 3 Belgische judokampioenen! • Lore Verhegge uit 2LA_2 U15 - 48kg (JC Ardooie) • Flore Wulleman uit 2MWb U15 -52kg (JC Ardooie) • Michelle Lievens uit 2LA_2 U15 -63kg (JC Koolskamp)

Wout Godderis (2STVb) behaalde brons op het Vlaams kampioenschap atletiek (MOEV)

Graag ook in ons krantje? Stuur gerust uw prestatie met foto door D. Vandeburie

14

april 2019


Minivoetbal scholieren 13/02 (voorronde) en 27/02 (halve finale)

Op woensdag 13 februari stonden de scholieren van IHKA klaar om in de voorronde van de minivoetbalcompetitie de confrontatie aan te gaan met naburige scholen. We keken er al een tijdje naar uit en waren er klaar voor, maar een eerste tegenslag overkwam ons nog voor de aftrap van de eerste wedstrijd.

Van onze 7-koppige delegatie moesten er 2 afhaken op de dag zelf wegens ziekte en blessure. We moesten dus het strijdtoneel op met vijf gladiatoren: Vadim Vanneste, Jan Verhaest, Yarrik Madou, Bert Huys en Elias Lauwers gingen de confrontatie aan met het Sint-Adreasinstituut uit Oostende, MSKA uit Roeselare en het VILO uit Meulebeke. Dat het niet gemakkelijk zou worden, stond op voorhand al vast. En met een gelijkspel tegen het MSKA (2-2) en een nipt verlies in de partij tegen Oostende (3-4) waarin Yarrik een onterechte gele kaart kreeg waardoor we met 4 verder moesten tegen 5, lagen de kaarten alles behalve gunstig. But it ain’t over till the fat lady sings … In de beslissende partij tegen VILO vonden we ons beste spel terug en hakten we de buren uit Meulebeke in de pan met 7 – 0. Een welverdiende kers op onze spreekwoordelijke taart en daarbij ook een ticket op zak voor de halve finale, 2 weken later. Op 27 februari mochten we dus opnieuw aan de bak voor de halve finales in de ARK

in Ardooie. Gesteund door twee vurige supporters mochten we het deze keer opnemen tegen Spes Nostra uit Heule, het KTA uit Brugge en Athena Campus Pottelberg uit Kortrijk. Ook nu hadden we onze portie pech op voorhand. Zowel Maxim Beauprez, Bert Huys, Luka Dekeersschieter als Ward Vandenbunder moesten de halve finales aan zich laten voorbij gaan. Deze keer omwille van andere afspraken en opnieuw blessures. We konden de vaste waarden Elias Lauwers, Jan Verhaest, Yarrik Madou en Vadim Vanneste echter aanvullen met Louis-Henri Herreweghe en Thomas Taillieu die last-minute het team kwamen vervoegen. Dankjewel daarvoor, jongens!!!

strijd tegen KTA Brugge. Aan de rust stond het tegen Brugge nog steeds 0 – 0 en dit was zeker niet onverdiend, maar een mindere 3 minuten van ons in combinatie met een sterke afwerking van het KTA, zorgde ervoor dat we in no-time 0-3 achter stonden. De veer was gebroken en uiteindelijk werd een onverdiende 0-5 ons deel. De overtuigende winstcijfers van zowel Brugge als Kortrijk tegen Spes Nostra, zorgden ervoor dat doorstoten als beste 2de van de halve finale eigenlijk niet meer binnen bereik lag. We speelden nog een verdienstelijke laatste wedstrijd tegen Kortrijk, maar verloren die nipt met 2 – 3 na een 2 – 0 voorsprong uit handen gegeven te hebben.

We wonnen de eerste wedstrijd tegen Heule overtuigend met 3 – 0, maar de daaropvolgende partij tussen Kortrijk en Brugge toonde aan dat we onze winst gehaald hadden tegen het zwakke broertje van de poule. Onze leuze van hierboven bleef echter nog steeds van kracht en we bonden de schoenen dus stevig aan voor de wed-

Geen finale dus deze keer, maar volgend jaar staan we er weer. Proficiat aan de jongens van ons schoolteam. We zijn trots op hun prestatie!

D. Van Damme - Leerkracht LO

april 2019

15


pastor a a l

Broederlijk Delen De campagne van Broederlijk Delen focust dit jaar tijdens de vastenperiode op de problemen en onrust bij de avocado-boeren in Guatemala. De meerderheid van de bevolking is er afhankelijk van de landbouw. Toch hebben de meeste boeren zelf geen grond om groenten en fruit op te telen. Een handvol rijken bezit meer dan de helft van alle landbouwgrond. Deze onrechtvaardigheid vecht Broederlijk Delen samen met zijn partnerorganisaties in Guatemala aan. Op school werden verschillende acties gehouden ten voordele van Broederlijk Delen. In januari werd een filmavond georganiseerd en op vrijdag 22 maart vond de traditionele koffie- en chocostop plaats op school. Samen goed voor een mooie opbrengst van €1000.

Kerstmarkt 21 december 2018 Dit jaar organiseerden we opnieuw een grote kerstmarkt t.v.v. het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek aan de K.U. Leuven. We deden dit voor onze overleden collega’s Greet Van Thomme en Isabel Moeneclaey. We haalden maar liefst € 2164,96 winst op. We zijn enorm trots op deze verwezenlijking, maar dit was niet gelukt zonder de steun en de hulp van alle collega’s die mee de handen uit de mouwen staken. Daarvoor een grote dank jullie wel!

16

april 2019

In april 2018 mocht ik tijdens een inleefreis naar Israël en Palestina zelf ervaren wat Broederlijk Delen in dit land betekent voor het vredesproces. Op de eerste dag van de inleefreis woonden we een getuigenis bij van twee leden van de The Parents Circle Family Forum, een organisatie gesteund door Broederlijk Delen. De leden zijn zowel Palestijnen als Israëli’s die door geweld van de andere bevolkingsgroep een familielid zijn verloren. Ze getuigen telkens per twee, een Palestijn en een Israëli samen, over hun verhaal en de absurditeit van het geweld in hun land. Hun getuigenis geeft vooral weer dat samenleven met respect voor elkaar in dit land mogelijk zou zijn.

Tijdens ons bezoek aan Hebron, een stad met momenteel ongeveer 200.000 Palestijnse inwoners en 650 Israëlische kolonisten, maakten we kennis met een andere partnerorganisatie van Broederlijk Delen: Breaking the Silence. Deze organisatie verzamelt en publiceert getuigenissen van ex-militairen die hun legerdienst deden in de bezette Palestijnse gebieden. Ze willen mensen bewust maken van de onrechtvaardige en onmenselijke dagelijkse realiteit in de bezette gebieden. Een realiteit die in Hebron betekent dat Palestijnen een deel van hun stad al jarenlang niet mogen betreden, dat kolonisten soms een Palestijns huis - dat noodgedwongen leeg staat - innemen en dat Palestijnen die wel nog in hun huis wonen soms een hele berg afval voor hun voordeur vinden, daar heel gericht achtergelaten door kolonisten. De kolonisten schuimen vaak zwaarbewapend de stad af, terwijl Palestijnen soms urenlang onderweg zijn om een familielid dat enkele honderden meters verder woont te bezoeken. Dit niet alleen omdat heel wat wegen voor hen ontoegankelijk zijn, maar ook omdat er veel checkpoints zijn midden in de stad waar de Palestijnse inwoners

van Hebron soms lang moeten wachten voor ze verder mogen. Zelfs een hoogzwangere Palestijnse vrouw is niet zeker dat ze tijdig door de checkpoints raakt als ze dringend naar het ziekenhuis moet.

Lies Debel


pastora a l

Culturele, historische en religieuze uitstap naar Antwerpen In het kader van de lessen esthetica, geschiedenis en godsdienst trokken de zesdejaars op een regenachtige donderdag in maart richting Antwerpen. De stad Antwerpen is zowel een havenstad met een rijke geschiedenis als een multiculturele metropool. Daarvan getuigen de wandelingen die we ’s ochtends maakten doorheen de Turkse wijk en de joodse buurt. De leerlingen maakten in de Turkse wijk kennis met de bijzondere specialiteiten in de supermarkt, alsook met het lekkere Turkse brood bij de bakker. De leerlingen die de joodse wijk doorkruisten, mochten kennis maken met de synagoge, de bijzondere rituelen van de joden en de mezoeza’s die joden aan hun deurpost hangen. Na de middagpauze brachten we een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Met haar 123 meter hoge toren is dit de grootste gothische kerk van de Lage Landen. De leerlingen kregen er een opdracht rond Rubens, barok, kunst en filosofie. We sloten de dag in twee musea af. De leerlingen maakten op voorhand een keuze tussen het Museum Plantin-Moretus en het Rubenshuis. Het Museum PlantinMoretus is gevestigd in een prachtige patriciërswoning. Hier vestigde de Franse

drukker Christoffel Plantin in 1549 zijn drukkerij. Zijn schoonzoon Balthasar Moretus heeft zijn werk voortgezet en na hem nog vele generaties tot in 1876. Drie eeuwen lang werden er door dezelfde familie heel wat bijbels, brevieren en missalen gedrukt. Het Rubenshuis werd in 1946 in zijn oorspronkelijke 17e -eeuwse staat hersteld. In het huis hangen naast werken van Rubens ook schilderijen van grootmeesters die Rubens geïnspireerd hebben. Het be-

kendste schilderij is het beroemde zelfportret van Rubens met de breedgerande hoed. Momenteel wordt in het schildersatelier het duurste schilderij van Rubens tentoongesteld, namelijk “De kindermoord in Bethlehem”. Dit werk werd in 2002 bij Sotheby’s geveild voor 77,4 miljoen euro. Het hing voordien onopgemerkt in een klooster in Oostenrijk.

L. Debel

familie n i e u w s

Geboorten 13.01.2019

Olivia, zusje van Auke (2MWb) Declerck

31.01.2019

Clara, dochtertje van Ruben en Kim Capiau-Driessens (leerkracht)

Overlijdens 20.12.2018

Emma Lippens, Zuster Huberta van de H. Kindsheid Ardooie

24.01.2019

Frans Buysse, grootvader van Louis-Henri (4STWb) en Emeric (1AMc) Herreweghe

26.01.2019

Gaston Verhelst, grootvader van Elke Vanacker (leerkracht) en overgrootvader van Hanne Veys (1AMb)

31.01.2019

Dries Brouckaert, grootvader van Janaïka Brouckaert (2STVd)

01.02.2019

Erik Dedier, grootvader van Emiel Margodt (4STWa)

03.02.2019

Marie-Antoinette Creupelandt, overgrootmoeder van Michèle Vanwynsberghe (5ECMT)

05.02.2019

Bernice Spriet, grootmoeder van Efrem Viaene (3STW)

04.03.2019

Paula Depuis, grootmoeder van Annelien Deblaere (6STWb) april 2019

17


nieuws u i t h e t i n te r n a a t

Pasen Internaat Het tweede trimester is voorbij gevlogen. Sommigen dromen zelfs al van de zomervakantie. We konden het afgelopen trimester genieten van sneeuw ĂŠn zonneschijn, van leuke uitstappen en uitdagende activiteiten. Enkele internen van de derde graad deden aan het schooltoneel mee en zetten een puike prestatie neer! Wat een talenten. Wie had dat gedacht? Begin januari gingen we, zoals de traditie dat voorschrijft, schaatsen in Brugge. Dwight en Kirsten gleden over het ijs alsof ze nooit iets anders deden. Enkele anderen, die we niet bij naam noemen, hadden wat meer moeite. Toch probeerde iedereen overeind te blijven. In februari gingen we bowlen en na de krokusvakantie gingen we naar een klei-atelier. Iedereen kon er een kopje, bord of kommetje maken. De resultaten zijn schitterend. Nog even wachten tot ze gebakken zijn en we kunnen ze gebruiken! Iedereen zette zich voor de examens in en kon daarna genieten van een deugddoende vakantie!

Sint-Michielinternaten N

NOORD Stokerijstraat 9 - 8800 Roeselare Voor alle meisjes van de scholengroep uitgezonderd van KSR, VABI en VTI

O

op eigen

benen

Zond

ag opva avond mo ng gelijk

Scholengroep Sint-Michiel Roeselare ¡ Ardooie

OOST Wezestraat 2 - 8850 Ardooie Voor alle leerlingen van H. Kindsheid Ardooie en de basisschool De Boomgaard

Z

ZUID Zuidstraat 27 - 8800 Roeselare Voor alle jongens uit de scholengroep en voor de meisjes van KSR, VABI en VTI

www.sint-michielinternaten.be

18

april 2019


spo n s o rs

Met dank aan onze

sponsors!

Kasteelstraat 10, 8760 Meulebeke 051 48 80 90 info@houthandeldesmet.be

ARDOO

Watervalstraat 2 Tel 051 74 81 9

OPEN OP ZON- & FEE VAN 8u TOT 12

Op zoek naar een job? Mail ons: personeelsdienst@d-net.be Watervalstraat 22A, ARDOOIE

Open op zon- & feestdagen van 8u tot 12u T 051 74 81 91

Timmer &- schrijnwerk Koffiestraat 2, 8740 Pittem T 051 46 53 69 - GSM 0496 123 850 e-mail: koen.bouvry@skynet.be

IDDINK DOET ‘ T.

Import en verdeling van wijnen en bubbels Kaaistraat 1, 8850 Ardooie +32 498 12 18 14 - wijnhuis@skynet.be

Iepersestraat 560, Roeselare 051 20 98 73 - www.bloemenann.be

www.brandstoffenghesquiere.be

powered by

051/74 41 65 info@brandstoffenghesquiere.be Kaaistraat 23 - 8850 Ardooie

Stationsstraat 147, Ardooie T 051 74 79 37 - F 051 74 72 77 gsm 0475 23 51 08 info@kantoordewitte.be - www.kantoordewitte.be

Pauwstraat 5, B-8800 Roeselare +32 51 22 78 46 delarch@skynet.be

Sani Vervaeck Service bvba Elf Juli Singel 10 · 8870 Ingelmunster Tel: 051 30 01 91 · GSM: 0475 33 05 50

Oostrozebeeksestraat 63 8710 Ooigem t-f 056 66 72 12 BE0544 489 209

service@sanivervaeck.be www.svservice.be

Kristof Vervaeck 0475 66 10 40

april 2019

19


Met dank aan onze hoofdsponsors Een naam wordt een gezicht

H.Kindsheid Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

Een naam wordt een gezicht

CASTELEYN

G H.Kindsheid Grafisch bureau voor Wezestraat 2, 8850 Ardooie websites en drukwerk tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be www.ally.be ALLY GRAPH-X bvba Sint-Elooisstraat 43 - 8800 Roeselare - T 051 24 29 56

Jo en Nathalie Blockeel-Segaert Oostlaan 10 • 8850 Ardooie - Tel. 051 627 327 www.traiteurqlinair.be eethoek - eetwinkel - dagschotels - belegde broodjes

Scholengroep Sint-Michiel vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare ondernemingsnummer 0472 817 986 – www.sint-michiel.be

BVBA

Profile for Ally Graph-x

Dag 2 2018-2019 - IHKA  

Dag 2 2018-2019 - IHKA  

Advertisement