Dag 1 2020-2021 - IHKA

Page 1

49ste jaargang · juni 2021

www.ihka.be


colofon

Instituut Heilige Kindsheid Ardooie Wezestraat 2 - 8850 Ardooie T 051 744 684 ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

Inhoudstafel Editoriaal

3

Bruisend schoolleven

Schoolblad van IHKA

• Uitzwaai zesdes • 50 dagen

Kernredactie Donaat Vandeburie - Evelien Pattyn

4

6 10

• MNM’s strafste schoolheld

Noortje Lanssens - Liesbeth Cottignie

Excursies

Evelien Deneckere - Silke Van Damme

• Natuurhistorisch museum en Matongéwijk

Familienieuws

• Bellewaerde

Emelie Casteleyn

Personeel

Werkten mee aan dit nummer

• Mevrouw Vanbelle

Jasefien, Amber, Silke, Ella, Paulien, Luna, Lovena, Leonie, B. Dekiere, Margot, Manon, Laura, Louise, Kato, Michelle Lana De Kerpel, Marleen Janssens Jasper Steyaert, Tom Dejaeghere, Yutha De Buck Nanou Bonte, Nooor Geldof, Anouk Vandenberghe

11

Richtingen • Nieuwe basisopties

12

• Vernieuwing in de tweede graad

Rihanna Verbeke, Immanuël Danneels

Extra

Jarne Despiegelaere, Kasper Verfaillie

• In memoriam Pietere Aspe

Freke Caset, Julie Vermeulen, Babette Feys Abdulmalek Abed, Jochim Priem, Abby Werbrouck Jill Verbeke, Fien Inghelbrecht, Seppe Heytens Jana Aernoudt, Manon Eeckhout, Maxim Wallyn

8

9

17

14

• Graffitikunstenares Jolly Ellegeest 15 • Sportnieuws: bewegen is gezond

20

Evelyn Deneckere, Evi Debruyne, familie Theys

Leerlingen en oud-leerlingen

LO-team, L. Debel, Margit en Stanislaya

• Terugblik op hun eerste jaar

16

• Evi Debruyne over faalangst

18

• Een plaatsje in het hart van de familie Theys

Verantwoordelijke uitgevers Directeur Dirk Declercq Directeur Jo Willemyns

Realisatie Ally Graph-x

Uw grafisch bureau www.ally.be

2

juni 2021

Pastoraal • IHKA is laureaat van de Oxfam Fair Trade

21

• Vzw Moderator over herstelbemiddeling

21

• Rode neuzenweek • Radio Oe Ist?

22

23

En verder • Afscheid van het internaat • Nieuwbouw

25

24

19


editori a a l

Schooljaar 2020-2021

‘CORONA’, pff … Als er één woord is waarmee wij dit schooljaar gaan typeren, is het (weer) ‘corona’. De pandemie beheerste/beheerst ons school- en sociaal leven. Het was voortdurend schipperen tussen het leefbaar en het veilig houden. Je kon het op zijn minst een uitdaging noemen. Toch mogen wij dankbaar zijn dat het aantal coronabesmettingen in het IHKA beperkt gebleven zijn. Hiermee willen wij zeker niet de dramatische gevolgen die dit onverbiddelijk virus in enkele gezinnen van onze leerlingen en leerkrachten met zich meebracht, minimaliseren. Voor hen bracht corona op zijn minst een eeuwig litteken. Het zou natuurlijk jammer zijn dat wij bij dit schooljaar enkel zouden stilstaan bij ‘corona’. Laat ons eerlijk zijn, ondanks alles zijn er ook heel wat leuke, warme momenten geweest. Wij kunnen ze als ‘kleine gelukskes’ typeren die ons leven wat kleur gaven. Laat ons er enkele in herinnering brengen. Wij denken bijvoorbeeld aan de fietsles van het eerste jaar, de Urban Run, de landenbeurs die de basisoptie Moderne talen en Wetenschappen organiseerde, de korte filmpjes met hoopvolle boodschappen van bekende en minderbekende Vlamingen, de ‘coronaprovede’ Dag van de Jeugdbeweging, de moedgevende spreuken en zegswijzen die door de pastorale werkgroep overal in school werden opgehangen, de Bake Off—resultaten die 4 STW in hun IO realiseerden, de uitstap van de zesdes naar het Natuurhistorisch Museum in Brussel, de uitstappen die de derdes naar Brugge brachten, de inspirerende graffiti op de muur van het technologisch centrum, de 50-dagenviering, de schoolreis van de eerste graad naar Bellewaerde, de Vlaamse kermis die de leerlingenraad eind mei organiseerde … Daarnaast willen wij ook nog eens wijzen op de vele inspanningen die door leerkrachten, opvoeders … geleverd werden om leerlingen zo weinig mogelijk leerachterstand te laten oplopen of hen te weerhouden om de moed te verliezen. Leerkrachten gebruikten hun creativiteit om de afstandslessen – die echt niet vanzelfsprekend zijn – zo goed mogelijk te laten verlopen. Het liep zeker niet allemaal perfect. Het was voor hen een leerproces die heel veel (vrije)

tijd opslorpte en frustraties met zich meebracht. Maar uiteindelijk hebben ook zij veel bijgeleerd. Je zou ook schrikken van het aantal onbetaalbare uren die de leerlingenbegeleiding, directie en leerkrachten gestopt hebben in opbeurende gesprekken of het aanbieden van een luisterend oor aan leerlingen en ouders die het allemaal niet meer zagen zitten. Ook heel wat leerlingen onder elkaar hebben in deze bittere coronatijd elkaar gesteund. Elke crisis biedt ook nieuwe perspectieven. Ze scherpen onze vindingrijkheid aan en brengen ons tot nieuwe inzichten. Vandaar zouden wij graag besluiten met wat corona voor ons en hopelijk ook voor jullie bijgebracht heeft. Ten eerste merk je dat de mens een flexibel wezen is en in moeilijke omstandigheden in staat is om tot creatieve oplossingen te komen die zelfs duurzaam zijn. Dit sterkt mijn geloof in de toekomst. Wij moeten niet wanhopen. Loop niet mee in negativisme, want wij bezitten de kracht om negatieve situaties in positieve om te buigen. Ten tweede ervaren wij heel sterk dat wij elkaar nodig hebben. Mensen zijn sociale wezens die niet zonder elkaar kunnen. Vandaar is het belangrijk dat wij voldoende aandacht schenken aan onze familie en vrienden. Wij moeten onze momenten van

vreugde en verdriet met elkaar delen. Zo scheppen wij warme momenten die ons sterk maken en zin geven aan ons leven. Ten derde leerde ik veel meer te genieten van de kleine dingen. Wie opmerkzaam is, beleeft nu en dan kleine geluksmomenten: een klein traktaatje zoals een lekker snoepje, een deugddoend complimentje, een grappig voorvalletje, een verrassende ontmoeting, een prachtige dag … We moeten meer in het nu leven en durven genieten van die hartverwarmende ogenblikken. Ten laatste zijn wij ons ook bewust van de vrijheden die wij hier in ons landje mogen ervaren. Corona legde ons heel wat beperkingen op. Binnenkort zullen die voorbij zijn, maar ondertussen beseffen wij te meer hoe belangrijk vrijheid is. Niet overal in de wereld mag je gaan en staan waar je wilt en mag je zeggen wat je denkt. Wij leven in een vrij land met heel veel mogelijkheden en daarvoor mogen wij dankbaar zijn. Binnenkort mogen jullie genieten van een lange zomervakantie met hoogstwaarschijnlijk minder coronabeperkingen! Ook dat is een hoopvol vooruitzicht! Geniet met volle teugen, maar hou het gezond!

Dirk Declercq

juni 2021

3


onze la a t s te j a a rs

s e d s e z i a a w z Uit

1

2

4

juni 2021


Studiekeuzes 6EcMt/6EcWis

foto 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dempsey Coussens - Marketing Michelle Demeyere Bedrijfsmanagement Margot Desimpelaere Organisatie en management Josephine Lambert Rechtspraktijk Manon Vandenberghe Publiek management Anouck Vanhaecke Sociaal werk Laure Van Hulle Internationaal ondernemen Anne-Sophie Vereecke Lager onderwijs Melanie Versavel - Toegepaste taalkunde Frans & Spaans. 10 Joran Verstraete Lager onderwijs 11 Elise Bossuyt Publiek management 12 Louise Vanderheeren Handelswetenschappen 13 Kato Vandenbroucke Rechtspraktijk 14 Margot De Meersman - TEW

3

6MTWE

foto 2

1. Birgen Declerck - (sport) journalistiek 2. Charlotte Vandewaetere Kinesitherapie of psychologie

6WEWI

4

foto 2

1. Silke Decadt - Bio-ingenieur of biochemie 2. Amber De Maré - Geneeskunde of rechten 3. Julie Gallant - Biomedische wetenschappen 4. Brecht Gordier - Industriële wetenschappen 5. Lander Phlypo Dierengeneeskunde 6. Wout Pillaert- Kinesitherapie 7. Ward Steyaert Handelswetenschappen 8. Robin Theys - Industriële wetenschappen 9. Ella Van Dorpe - Geneeskunde of TEW 10. Warre Van Nieuwenhuyse - Ergotherapie 11. Sam Ver Eecke - Archeologie of geschiedenis - UGent 12. Axelle Verhoest - Farmaceutische wetenschappen 13. Gilles Veys - Taal- en letterkunde of rechten 14. Paulien Wallyn - Rechten of revalidatie-wetenschappen en kinesitherapie

6STWa

foto 3

1. Luna Cools - Wellbeing en vitaliteitsmanagement 2. Arjen Deforche - Orthopedagogie 3. Rane De Koninck Orthopedagogie 4. Hanne De Vos - Kleuteronderwijs 5. Eva Firey Toegepaste architectuur 6. Louis-Henri Herreweghe - Bouw 7. Silke Lannoo - Biomedische laboratoriumtechnieken 8. Warre Lejaeghere Lager onderwijs 9. Luna Maertens Bachelor educatieve 10. Laure Mestdagh - Lager onderwijs 11. Louise Notebaert - Journalistiek 12. Jozefien Pillen - Verpleegkunde 13. Arthur Vanackere - Bedrijfskunde 14. Juliette Vanheule - Verpleegkunde 15. Stijn Van Severen Theoretische en experimentele psychologie 16. Eloise Van Walleghem Communicatiemanagement 17. Chelsea Victor Lager onderwijs 18. Daphne Wegner Ergotherapie

6STWb

foto 4

1. 2. 3. 4. 5.

Lien Becuwe - Biotechnologie Julie Claerhout Maatschappelijke veiligheid Saba Dekeersschieter 7de jaar Integrale veiligheid Lana De Kerpel - Sociaal werk Brecht Deschuymere Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 6. Siebe Deserranno - Defensie 7. Saya Devisschere Communicatiemanagement 8. Stanislaya Ferdinande Verpleegkunde 9. Audrey Fraeyman Logopedie en audiologie 10. Sarah Gobbin - Kleuteronderwijs 11. Leonie Hannon Immobiliën en verzekeringen 12. Amber Masschelein Ergotherapie 13. Mavis Opoku - Verpleegkunde 14. Lovena Tytgat - Verpleegkunde 15. Romée Vanderper Verpleegkunde 16. Ferre Vankeirsbilck Muziek: Jazz (saxofoon) 17. Margit Verbeke - nog op zoek 18. Jitske Verhelst - Sociaal werk

juni 2021

5


bruisen d s c h o o l l e v e n

50 dagen dag 7 mei alle Het was fijn om op vrij te zien vallen. puzzelstukjes in elkaar zien hoe leerte Het gaf voldoening om genoten van e me en cht lingen en leerkra deze dag onveronze inspanningen om getelijk te maken. Josefien, 6STWa

ron ap an de mi e Om wi lle van de co gen om naar uit din l hadden we niet vee het des te ples wa m te kijken. Daaro ze 50-dagen te zanter om alsnog on enlang hebben kunnen vieren. Maand toegewerkt en ent we naar dit evenem om de namidfijn ook s -geleefd. Het wa t onze titularisdagactiviteit samen me speciale dag die sen te beleven. Een en lijv ons nog lang zal bijb I

Amber en Silke, 6WEW

lden we met veel Midden september ste tuur samen om bes een e enthousiasm leiden. Helaas alles in goede banen te maanden … re volgden er veel onzeke dag 7 mei vrij we n Uiteindelijk stonde ralls te ove e onz in ng nni toch vol spa

6

juni 2021

g van ‘den Aldi’. wachten op de parkin rlingen zagen, lee Toen we de andere n tekort, iegee line ena was er aan adr De dag verliep dereen wou alles geven! in het rond, og perfect: kleurpoeder vlo a volgden arn Da n. net zoals de duive waar we w sho een en n toffe activiteite zijn. Onze stem ongelooflijk trots op van de dag, een begaf het aan het einde luiten dat het bes reden om te kunnen gen we nog Mo s. wa gd laa méér dan ges een keer??? I

Ella en Paulien, 6WEW

l beperkingen Omdat er dit jaar vee echt extra hard waren, wilden we er net met trots te n nke voor gaan. We de dresultaat ein t he dat n ge kunnen zeg ondanks alles geslaagd was en dat we itie hebben ed voor een fantastische gezorgd! Het 50-dagen comité

ele dag: we startHet was een memorab bijt en maakten ont ker lek ten met een van onder vriener een fantastische dag

tstejaars toch den. Fijn dat we als laa te blikken … ug ter op om iets hebben Luna Maertens, 6STWa

n om met de Eens we de klaar stonde te rijden en nen tractoren de school bin , was het ken ma te ons thema bekend s achctie rea De n! iete enkel nog gen ons ed de dat teraf waren super en van z qui e iek lud deugd. Ook tijdens de er! sfe l vee er s wa r meneer De Winte negatialle n eve ons d dee Heel de dag geten. Het was viteit rond corona ver ZALIG! Lovena, 6STWb

het moeilijke en We hebben er ondanks tastische show fan een h toc r speciale jaa tuur, de directie van gemaakt! Het bes was hebben ken en iedereen die betrok t en corovlo s alle om hun best gedaan en! naproof te laten verlop Leonie, 6STWb


juni 2021

7


excurs i e s

Bezoek met 6 economie

Natuurhistorisch museum en de Matongé-wijk in Brussel Op 30 april stonden oorspronkelijk 50 dagen gepland. Door wat veranderingen van plannen (gaan die terrassen nu open of niet?) werden de 50 dagen verplaatst. Dus trokken we met 6 economie naar Brussel voor een leerrijke dag. In de voormiddag werd het een ontdekkingstocht doorheen de menselijke evolutie. Waar komen wij als soort vandaan? In de namiddag werd het een buitenlandse ontdekking. Nee, niet naar Zaventem voor een minireis, maar naar de Congolese Matongéwijk in het hartje van Brusssel. Een reis door het koloniaal verleden van België met als hoogtepunt de Congolese markten met bakbananen, vlechtstudio’s, nagelstudio’s en nog zo veel meer. (B. Dekiere)

Ik was vooral onder de indruk van de drukte in Brussel in deze “corona-tijden”. De verkeersdrukte en de mengelmoes aan geuren van kruiden, groenten en fruit zijn me bijgebleven. (Louise)

Ik vond de opgezette dieren in het museum echt indrukwekkend. Het museum is erg groot en het is bijna onmogelijk om alles gezien te hebben als je ook nog een invulboekje van de leerkracht meekrijgt. (Margot DM)

Ik keek echt uit naar deze kleine trip! Het was misschien geen driedaagse naar Londen, maar ik denk dat het zesde jaar er zeker van genoten heeft. We startten de dag met een nogal lange busrit, waar merendeel toch wel eventjes een dutje heeft gedaan. Toen kwamen we aan in het Natuurhistorisch Museum. We kregen een bundeltje mee om de evolutie van de mens te bestuderen. Jammer genoeg hadden velen nog meer van het museum willen ontdekken. Het groepje waar ik het museum mee ontdekte heeft toch nog het volledige museum kunnen zien. Er waren heel wat interactieve delen.

Ik vond het wel een leuke uitstap met de klasgroep en ben blij dat ik nu méér te weten gekomen ben over de Matongéwijk in Brussel. (Manon) Wel leuk dat we nu weten hoe de Afrikaanse kapsalons eruit zien en hoe Afrikaanse vlechten worden gemaakt. (Laure)

8

juni 2021

Ik voelde me als blanke een beetje bekeken in de Afrikaanse wijk en misschien is dat wel hoe gekleurde mensen zich soms voelen bij ons. Je voelt dat je daar een beetje een vreemde eend in de bijt bent. (Kato) Wat mij opvalt, is dat iedereen daar sociaal is en elkaar goed kent. De mondmaskerplicht is daar wel een beetje losser dan hier. (Michelle)

Zo kan je bijvoorbeeld ‘Wie is het?’ spelen met exotische insecten, kan je voelen aan schilden van schildpadden en schorpioenen voelen. Na een hapje in een mooi park gingen we op zoek naar onze gids. Hij zag er een echte avonturier uit, ideaal voor een rondleiding in Brussel dus! We kregen heel wat uitleg rond het Europees Parlement, maar de info rond de kolonisatie kon ons veel meer boeien. Er werd stilgestaan bij verschillende standbeelden, er was ruimte voor discussie en ik had ook zeker het gevoel dat de gids open stond voor onze meningen. Hij probeerde ons niet in een bepaalde richting van denken te duwen, alles werd zeer objectief verteld. Daarna stopten we in de Afrikaanse Matongéwijk. We kregen even de tijd om alles zelf te ontdekken. Het viel me op hoe anders ik me daar voelde, alsof ik buiten de groep viel en niet in de grote massa kon verdwijnen. Misschien is dit wel hoe anders gekleurde mensen zich voelen bij ons … Ik kan met zekerheid zeggen dat ik die ervaring niet snel zal vergeten. Iedereen was er heel vriendelijk en sociaal! Na een culinaire stop bij Burger King was het tijd om naar huis te gaan. Moe, maar ongetwijfeld voldaan, vertrokken we naar huis. Ik kijk met een glimlach terug naar deze dag! (Kato)


e

Daguitstap met 1ste en 2d

Bellewaerde

juni 2021

9


bruisen d s c h o o l l e v e n

Strafste Schoolheld Mevrouw Lanssens nomineren als ‘Strafste Schoolheld’ leek ons een leuk idee. Daarom schreef ik haar aan het einde van maart in op de website van MNM. Twee weken later kreeg ik een telefoontje met de vraag naar wat extra informatie. Na enkele gesprekken viel alles stil en verwachtte ik er niet veel meer van. Een tijdje later werd mevrouw Lanssens zelf opgebeld door MNM om te vragen naar onze alternatieve klasfoto, gemaakt met bitmoji’s. We dachten allemaal dat het hierbij zou blijven, maar het tegendeel bleek waar. Plots kwam mevrouw Lanssens rond de middag ons het nieuws brengen dat MNM naar onze school zou komen. We mochten elk afzonderlijk een interview doen met Laura Govaerts en daarna ook nog eens samen. De hele klas kwam in het begin van het filmpje samen in beeld, kippenvel! Ook kwam onze alternatieve klasfoto in het tv-spotje van MNM. We zijn allemaal een ervaring rijker. Mevrouw Lanssens verdient dit zeker en vast. We zullen haar allemaal heel erg missen volgend jaar, daar ben ik meer dan 100% zeker van. Lana De Kerpel - 6STWb

10

juni 2021


person e e l

Op de laatste dag van dit bewogen schooljaar nemen we afscheid van een monument op onze school. Mevrouw Christine Vanbelle gaat op welverdiend pensioen. Wie kon beter een gesprek aangaan met haar dan een ander boegbeeld van IHK? We vroegen ons oud-redactielid, mevrouw Marleen Janssens, om een leuke babbel met Christine, waarbij ze het pad van jaren leerkracht in Ardooie te zijn, samen bewandelden.

Na 41 jaar trouwe dienst aan het IHKA gaat mevrouw Christine Vanbelle met pensioen. Tijd voor een aangename babbel bij een koffietje en een pannenkoek (op een terras!) om zo even bij verleden, heden en toekomst stil te staan. Ondergetekende vond het fijn om nog eens een tête-à-tête met deze lieve oud-collega te hebben. Kun je kort je carrière aan onze school schetsen? Ik heb bijna mijn hele leven op de school in Ardooie doorgebracht, van mijn eerste kleutertje tot mijn zesde middelbaar met een onderbreking voor mijn regentaat (nu bachelor) in Tielt en daarna als leerkracht. Al 56 jaar loop ik op het schooldomein rond! In 1980 startte ik hier met een parttime wiskunde, gecombineerd met een functie als studiemeesteres, waarbij ik vooral in de dactylolessen assisteerde. In de volgende jaren heb ik wiskunde gegeven en economie, maar ook fysica, biologie, chemie en ook technologische opvoeding. Dat laatste was een nieuw vak waarvoor ik een hele reeks bijscholingen gevolgd heb. Later werd dat ‘techniek’ genoemd en sinds een viertal jaar is dit vak in de STEM-methodiek opgenomen. Voor deze vernieuwing heb ik opnieuw bijscholingen gevolgd. Ik heb in de drie richtingen lesgegeven, dus zowel in ASO, BSO als TSO en van het eerste tot en met het vierde jaar. Wat ik ook niet mag vergeten zijn mijn jaren als mentor van stagiaires en beginnende leerkrachten. Ik woonde meestal enkele lessen bij, plande de stagelessen in de uurroosters van de leerkrachten en voerde reflectiegesprekken met de

stagiaires en de jonge leerkrachten. Daarvoor heb ik ook bijscholing gevolgd aan de Arteveldehogeschool. Als leerkracht moet je blijkbaar ook je leven lang leren en heel flexibel zijn. Is er veel veranderd in de 41 jaar dat je in het onderwijs staat? Uiteraard. Alleen al de infrastructuur is veel uitgebreider geworden en de invoering van computer, smartboard en recenter de laptops voor de leerlingen maakt het lesgeven toch anders. Terwijl je als leerkracht vroeger vóór je klas stond en de leerlingen kennis bijbracht, sta je nu eerder als coach tussen de leerlingen om hen te helpen kennis en vaardigheden op te doen. Ondanks de groeiende invloed van ICT in het onderwijs, blijft de leerkracht nog altijd heel belangrijk voor de dynamiek in een klas. Ik vind afwisseling in een les noodzakelijk om de motivatie en de aandacht van de leerlingen zo optimaal mogelijk te houden. Dat vind ik zelf ook veel leuker. Een leerkracht moet ook de truc kennen om moeilijke dingen eenvoudig voor te stellen, zodat de leerlingen het begrijpen. Wat brengt jou vooral arbeidsvreugde? Zeker de interactie met de leerlingen en het besef dat ze vooruitgang boeken. Bij mijn eerstejaars merk ik een enorm verschil in hun zelfstandigheid tussen september en juni. Daar heb ik zo’n deugd van. De leerlingen zijn mondiger geworden, maar anderzijds staan ze ook dichter bij de leerkracht. Dat vind ik wel fijn. Wanneer ik oud-leerlingen ontmoet, die spontaan een

praatje slaan en over hun huidig leven en vroeger vertellen, merk ik dat ze toch veel goede herinneringen hebben. Dat geeft mij ook een warm gevoel. Zijn de collega’s voor jou ook belangrijk? Natuurlijk. Ik moet toegeven dat er op vakgebied een positieve evolutie van samenwerken gekomen is. Bij de start van mijn loopbaan waren er nog geen echte vakwerkgroepen, waardoor iedereen een beetje op zijn eigen eilandje bezig was. Nu kun je terecht in een werkgroep en dragen alle leden hun steentje bij. Ik heb het trouwens heel erg getroffen met mijn drie collega’s in onze vakwerkgroep. Er is een heel goede samenwerking tussen ons. Ik kom ook graag in de leraarskamer en enkele collega’s en oud-collega’s zijn echte vrienden of vriendinnen geworden. Is er een bepaalde gebeurtenis die je in je hart draagt? Er zijn veel mooie momenten die ik koester. Eén herinnering draag ik toch in mijn hart: op een proclamatie van de zesdejaars op het einde van het schooljaar, kwam een mama mij bedanken voor wat ik voor haar dochter gedaan had, toen die in het derde jaar zat. Ik was toen namelijk klassenlerares van dat meisje geweest en had haar met iets geholpen. Zelf vond ik het maar normaal dat ik dat gedaan had, maar aan de dankbaarheid van de moeder – meer dan drie jaar later merkte ik dat we als leerkracht toch een heel grote invloed kunnen hebben op het welbevinden van onze leerlingen en misschien zelfs op hun verder leven.

Met welk gevoel sluit je deze periode in je leven nu af? Met een gevoel van dankbaarheid dat ik 41 jaar heb kunnen en mogen lesgeven. Ik vind ons beroep nog altijd een heel mooi beroep. Ik ben ook blij dat ik een goed draaiende school achterlaat. Ik kan met een gerust hart vertrekken. Heb je al concrete plannen voor de toekomst? Genieten van de kleine dingen in het leven, mijn kinderen en kleinkinderen helpen waar ik kan en af en toe een reisje. Er ligt nog een vliegticket voor Sevilla in de lade. Dat is er door corona nog niet van gekomen. Maar voor het overige: het gewone leven vind ik al zo mooi. Mag ik jou het allerbeste wensen voor de komende jaren? En nogmaals dankjewel voor je gastvrijheid toen ik de agenda’s van mijn zesdejaars in jouw leslokaal mocht nakijken omdat het te koud was in het technologielokaal. Ik genoot ondertussen zo van jouw manier van lesgeven: kalm, rustig, héél gestructureerd … voor de leerlingen moet dat een zegen geweest zijn. Voor mij was dat als een wandeling in een bos: ik werd helemaal zen. Hahaha … nu je het zegt, een GON-begeleidster die tijdens mijn les een jongen hielp, heeft me dat ook nog gezegd, dat ik zo gestructureerd lesgaf. Misschien is dat mijn wiskundige geest? Dankjewel voor het compliment! Marleen Janssens, oud-collega

juni 2021

11


basisop t i e s

Nieuwe richtingen Economie en organisatie Hallo daar! Ik ben Jasper en dit jaar heb ik de basisoptie ‘Economie en organisatie’ gevolgd. Aangezien ik heel veel interesse heb in de economie in het algemeen en in alles wat geld-gerelateerd is, was mijn keuze hiervoor heel bewust. In ‘Economie en organisatie’ zal je leren hoe je met je geld moet omgaan, kom je veel te weten over bedrijven, volg je de actualiteit en alles wat er omtrent economie op dat moment gebeurt in de wereld … Heel veel variatie, dus!

Heb jij ook interesse in de bedrijvenwereld en de economische gang van zaken? Dan is ‘Economie en organisatie’ zeker iets voor jou! Jasper Steyaert, 2 AXb

In de basisoptie economie en organisatie leer je veel over ondernemers en bedrijven: Hoe de overheid zelfstandigen steunt, hoe je dingen makkelijk kunt berekenen met Excel … Je leert ook hoe mensen een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op bedrijven,

Moderne talen en wetenschappen In de basisoptie ‘moderne talen en wetenschappen’ gingen we aan de slag met verschillende talen en wetenschappelijke onderzoeken. In de ‘moderne talen’ deden we onderzoeken naar verschillende culturen, maakten we onze eigen landenbeurs en leerden we op een correcte manier communiceren in andere talen.

12

juni 2021

Je verdiept je in de taal en de cultuur van een heleboel landen. In de lessen ‘wetenschappen’ voerden we experimenten uit en gaven zo het antwoord op verschillende onderzoeksvragen. Fysica, chemie en biologie kwamen tijdens de lessen aan bod en er werd uitgebreid verteld over onderdelen die we

niet zo goed begrepen. Zo kregen we de basis van wetenschappen onder de knie. De combinatie van beide vakken in deze basisoptie was een heel goede inleiding op de rest van onze schoolcarrière. Het was een leerrijk en tof pakket. Nanou Bonte en Noor Geldhof.

welke weg producten afleggen en je krijgt ook de kans om een zelfstandige te interviewen. Als je geïnteresseerd bent in hoe bedrijven in elkaar zitten en hoe je zelf misschien later een bedrijf kunt oprichten, dan is ‘Economie en organisatie’ de perfecte richting voor jou! Wij vinden economie het leukste en interessantste vak dat er is. Dus wij kunnen niet anders dan zeggen: Volg ‘Economie en organisatie’ volgend jaar! Tom Dejaeghere 2ACc & Yutha De Buck 2AXb


Basisoptie STEM-technieken Het is een richting met theorie en praktijk. Je hebt het vak 5 uur in de week . Het is een goede richting voor creatieve en sociale mensen. Je doet er leuke opdrachten zoals koken en leren voor de klas staan. Je leert er dingen die in het dagelijks leven voorkomen en nog veel meer. Anouk Vandenberghe, 2ACb

Maatschappij en welzijn is een richting waarbij je heel veel gaat bijleren over jezelf , de mens in het algemeen en zijn omgeving. Je doet ook vaak onderzoeken naar het gedrag van de mens en start daarbij vb een campagne op.

Het is een zeer leuke en leerrijke richting omdat je niet enkel theorie ziet maar ook echt dingen gaat doen zoals: koken, knutselen, een campagne opstarten. Er wordt heel veel

verteld in de les door de leerkracht maar ook door de leerlingen, je mag je eigen mening hebben en deze ook delen. Rihanna Verbeke, 2ACb

Basisoptie Maatschappij en Welzijn Ik vond STEM-Technieken een leuk begin naar volgend jaar toe. Ik heb het meest gehad aan de theorie: de wet van Ohm en de elektriciteit waar we nu aan bezig zijn. Nu heb ik al een beter idee van wat ik volgend jaar zal moeten doen. Ik vond ons keuzeproject elektriciteit en het opbouwen van de windturbine het leukste.

Bij ons bezoek aan de Rysselende Molen was het leuk om de overbrengingen ook eens in het echt te zien. Daarnaast was onze rondleiding in het VTI in Roeselare heel interessant om alvast heel wat informatie te verzamelen om een goede overstap naar het derde jaar te kunnen maken.

Immanuël Danneels, 2ALb

Jarne Despiegelaere, 2ACc6

juni 2021

13


in mem o r i a m

Toen het spijtige nieuws van het overlijden van Pieter Aspe ons recentelijk bereikte, dachten we op de redactie onmiddellijk terug aan heel wat jaren geleden. In het kader van literatuurlessen in de derde graad, organiseerde mevrouw Kaat De Waele toen immers een interview met de bekendste misdaadauteur van Vlaanderen. We contacteerden onze oud-leerlingen en vroegen hen naar hun herinneringen van toen …

••• Tijdens de lessen Nederlands maakte mevrouw De Waele ons duidelijk dat Pieter Aspe (zij noemde hem Pierre) voor haar meer was dan een bekende Vlaamse auteur. Ze waren duidelijk bevriend. Zo toonde ons ook het telefoontje dat ze deed met hem om ons interview vast te leggen. Toen we aanbelden bij hem thuis, in Blankenberge, merkten we ook onmiddellijk dat de schrijver toch ontgoocheld was dat

onze leerkracht zelf er niet bij was. We werden er heel erg vriendelijk ontvangen door hem en zijn toenmalige echtgenote, Bernadette. Hij hield van zijn appartement, met uitzicht op de haven. Uiteraard waren wij als jongeren, behoorlijk zenuwachtig. Ik herinner me zelfs hoe we – onprofessioneel – een nogal gekreukt blad doorgaven aan elkaar om telkens afwisselend een vraag te kunnen stellen. Andries filmde het hele interview, zodat we zeker alle info zouden kunnen gebruiken. Nu we hierop terugblikken, denken we dat hij waarschijnlijk niet enorm onder de indruk was van onze vragen en/of de originaliteit ervan, maar hij nam heel vriendelijk de tijd om alles uitgebreid te bespreken. We kregen ook een rondleiding doorheen het appartement, waarbij ik me de kamer

met Duvel-glazen en allerlei attributen van het biermerk zal blijven herinneren. Bij de reportages die op het nieuws werden getoond, naar aanleiding van zijn overlijden, herkende ik op bepaalde beelden onmiddellijk de Tintin-raket. Die was me ook bijgebleven. ••• Toen ik in het nieuws hoorde dat Pieter Aspe was overleden, moest ik onmiddellijk terugdenken aan onze ontmoeting. Voor een groepswerk Nederlands van mevrouw De Waele besloten we om eens zot te doen en de schrijver te interviewen. Wat ik me vooral nog herinner, is dat we heel hartelijk werden ontvangen en dat Aspe eigenlijk ook maar een “gewone mens” was. Het interview vond plaats op zijn appartement in Blankenberge en zijn vrouw – die enkele jaren later overleed aan kanker – was er ook bij. Aspe toonde ons ook nog een soort ‘Duvelcollectie’ waar hij heel trots op was. ••• Toen ik het nieuws van zijn overlijden vernam via het nieuws, dacht ik direct terug aan ons interview. Ik pochte zelfs nog tegen enkele vrienden en familieleden dat ik hem nog geïnterviewd had. Door dat gesprek zal ik me Pieter Aspe blijven herinneren als een vlot persoon die graag tijd maakte voor zijn lezers/fans. Het imponeerde ons dat hij een strak schrijftempo aanhield, waarbij hij dagelijks een vast aantal bladzijden probeerde neer te pennen. Hij gaf op al onze vragen heel vlot antwoord. We werden heel hartelijk ontvangen door de schrijver en zijn echtgenote. Zelf hadden we een cadeau mee voor hem, een biermand vol Duvel en uiteraard nam hij die maar al te graag in ontvangst.

Met dank aan: Kasper Verfaillie, Freke Caset en Julie Vermeulen voor hun herinneringen. Vergeet niet dat jullie altijd welkom zijn in de Wezestraat! 14

juni 2021


streeta r t

Jolly Ellegeest ... bekend als graffitikunstenares “jonk.”, maakte de afgelopen weken een graffitikunstwerk op de gevel van het technologisch centrum (D-blok). Eind april legde ze de laatste hand aan haar derde muurschilderij in Ardooie waarmee ze de Wezestraat heel wat kleurrijker maakte. Je bent geboren en getogen in Gent en beheerst ook nog steeds de mooie Oost-Vlaamse klanken! Wat was de reden waarom je naar het kleine Ardooie verhuisde? Het is de liefde die me naar hier heeft gedreven. Mijn partner had namelijk al een huis in Ardooie en dus heeft zij me naar hier geloodst. Ik werk echter wel nog steeds in Gent als woonbegeleider in de sociale sector bij mensen met een verstandelijke beperking. Wat ik doe als Jonk doe ik als hobby in mijn vrije tijd. Hoe heb je de overgang van stad naar dorp ervaren? Nog geen last van heimwee naar het bruisende stadsleven? Het was voor mij een grote aanpassing aangezien ik altijd een stadskind ben geweest, geboren en getogen in Gent. Een dorpsmentaliteit is echt wel even wennen. Je kan hier namelijk niet echt meer anoniem zijn, vind ik. In een stad heb je verscheidenheid van culturen, levenswijzen, mensen, enzovoort. Hier heb ik het gevoel dat dat toch wel heel wat minder is. Heb je het gevoel dat je kan aarden in Ardooie? Jazeker! Ik woon hier nu reeds twee jaar en heb zeker het gevoel dat het op dit moment de goede keuze was om naar hier te verhuizen. De kans dat we ooit nog terugkeren is zeker niet uitgesloten maar hebben we nu gewoon nog geen zicht op. Alles kan nog! Heeft jouw artiestennaam “jonk.” iets te maken met je verhuis naar het West-Vlaamse landschap of naar een bepaald dialect? Goh, jonk toch… (lacht). Ik ben zo een “jonk” dat een muur ziet en er volledig op losgaat. Het is een woord dat ook hier erg veel wordt gezegd door heel wat oudere mensen. Ik vind dat de max! Het is eigenlijk een roepnaam die ik me echt eigen heb gemaakt.

Op jouw sociale media heb je al heel wat verschillende soorten werk gedeeld met de wereld. Op onze schoolmuur ben je bezig met een graffitikunstwerk maar ook je schetswerk en andere projecten zijn erg indrukwekkend! Vanwaar haal je de inspiratie om dergelijke creaties tot stand te brengen? Ik moet zeggen dat ik een spons ben. Alles kan me eigenlijk wel inspireren. Ik probeer m’n hoofd zo veel mogelijk open te zetten voor alles wat m’n inspiratie zou kunnen voeden. Het hoeft bovendien niet altijd met kunst te maken te hebben. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met een bepaalde ordening van stoelen, of een bepaald landschap, een kleurencombinatie, films, muziek, gevoelens en gedachten … Ik ben heel snel geïnspireerd omdat ik opensta, niet enkel voor straatkunst die me inspireert maar door alles er rond. Ik denk dat ik met mijn graffitikunst een heel krachtig medium heb om belangrijke boodschappen over te brengen. Graffiti is heel laagdrempelig, je kijkt op en je hebt bij wijze van spreken kunst gezien. Je hoeft geen toegangsticket voor een museum te kopen maar loopt gewoon door de straten en kan ook op die manier heel wat boodschappen oppikken. Je eerste werk in Ardooie heb je de naam “Draagkracht” gedoopt en bevindt zich in de Watervalstraat. Het geeft een heleboel reiskoffers weer in de vorm van een ballon. Heeft dit een onderliggende betekenis? Zeker! Iedereen heeft zijn valies of zijn rugzak in het leven en je kan daar bepaalde dingen mee doen. Ofwel laat je je naar beneden trekken ofwel maak je er je kracht van. In plaats van die valiezen, die zware objecten die we doorheen ons leven met ons meesleuren, als last te ervaren, kunnen ze je uiteindelijk heel wat kracht bieden om sterk te zijn en om te kunnen verdergaan. Het waren het afgelopen jaar erg bizarre tijden voor iedereen gezien de pandemie. Heel wat mensen werden erg geconfronteerd met zichzelf. Ik heb toen ook wel echt beseft dat je jezelf enorm kan tegenkomen. Als je je bewust bent van de last die je met je meedraagt, dan kan je dit als individu ook omzetten naar kracht. Dit was mijn eerste, krachtige boodschap hier in Ardooie.

Kreeg je positieve reacties van de buurtbewoners? Denk je dat een dorp zoals Ardooie klaar is voor de wereld van graffiti? De reacties waren erg positief. Ik was aangenaam verrast door de hartelijke verwelkoming hier in het dorp voor een medium dat hier eigenlijk niet echt aanwezig is. Ik denk dat het allemaal 50-plussers waren die me toen tijdens de lockdown zijn gepasseerd, er was dan ook helemaal niets te doen, hé (lacht). Die positieve sfeer motiveerde me natuurlijk wel. Ardooie is zeker klaar voor straatkunst! Is er ook een achterliggende boodschap voor het kunstwerk op de IHKA-muur? Als je vaak genoeg probeert, dan geraak je er wel. Op het kunstwerk zie je een aantal schetsen die niet gelukt zijn en van tafel vallen. Je probeert en probeert maar het blijft mislukken tot op een dag er die ene schets is die wél lukt, die tot leven komt en je uiteindelijk het gewenste resultaat hebt bereikt. Kunnen liefhebbers bij jou terecht om een kunstwerk aan te vragen of hoe gaat dit precies in zijn werk? Ik gebruik momenteel het donatieprincipe. Ik ben hobbyist. Dit wil zeggen dat de weinige vrije tijd die ik heb, ik vooral wil schenken aan eigen ontwerpen en niet aan het moeten in opdracht werken van iemand. Je verkoopt als kunstenaar sowieso al een stukje van je ziel, eigenlijk in elke stiel waar je je talent in kwijt kan. Als ik dus zaken wordt opgelegd, dan is dat voor mij een opdracht en zo wil ik op dit moment niet werken. Ik zoek geïnteresseerden die een stukje muur kunnen doneren en die me van het nodige materiaal kunnen voorzien (bv. verf), ongeacht hoe lang ik er aan werk. Het belangrijke sleutelwoord hierbij is dat ik creatieve vrijheid krijg, “Doe uw goesting!”. Uiteraard krijgen de donoren wel op voorhand een schets te zien zodat er zeker een match is. De mensen die doneren maken dan ook een belangrijk deel uit van het proces, zij maken het hele concept menselijk. Hartelijk bedankt voor je tijd en nog heel veel succes gewenst met de toekomstige projecten in “#Artdooie”! S. Van Damme

juni 2021

15


leerlin g e n

Ik ben naar het IHKA gekomen omdat mijn zus hier ook zit en ze vertelde altijd heel toffe verhalen over de school. Mijn eerste indruk was dat er hier veel te ontdekken viel. Het hele jaar door ontdekte ik nieuwe plaatsjes en mogelijkheden. In de klas had iedereen direct respect voor elkaar. Ook de leerkrachten waren superlief en vriendelijk. Ze konden meteen lachen om ons en dat was heel tof. Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb. Ik voel me goed en kan mezelf zijn!

Een terugblik hier zelf kan kiezen wat bij je past. In de keuzepakketten kan je proeven van techniek, economie, maatschappen en welzijn… Toen ik de school voor het eerst zag, was ik superblij om al mijn vrienden uit de lagere school terug te zien. Ik vind het heel leuk dat we in Nederlands en wiskunde samen zitten met een andere klas. Zo leerde ik snel leerlingen uit andere klassen kennen. De leerkrachten vragen heel veel of het lukt en of ze me kunnen helpen. Dat geeft me wel een goed gevoel. De leukste activiteit in dit coronajaar was de fietstocht in LO, maar onze uitstap naar Bellewaerde komt er ook nog aan! Jochim Priem (1ALb)

Babette Feys (1ALb)

op hun eerste jaar in IHKA

Ik kende veel mensen die de stap samen met mij gezet hebben. Ik was blij toen ik zag dat de school rekening had gehouden met mijn keuze met wie ik in de klas wou zitten. Dat stelde me gerust op de eerste schooldag. De klas is heel leuk en altijd enthousiast. De meeste leerkrachten zijn leuk, maar natuurlijk zitten er ook enkele tussen waarmee het minder klikt. Ze geven wel allemaal heel goed les. Ik ben blij dat ik naar het IHKA gekomen ben, want anders had ik sommige vrienden niet gekend en oud-leerlingen uit het lager niet opnieuw gezien. Wat zal ik me herinneren uit het eerste jaar? De nieuwe mensen die ik heb leren kennen, de uitstap naar Bellewaerde en de hectische, maar heel grappige klassenuren… Jill Verbeke (1ACb)

Mijn keuze voor het IHKA was snel gemaakt. Mijn zus, Ranya, zit hier op school en was altijd heel positief. Ik zag het direct zitten om ook naar deze school te komen. Ik had snel door dat ik in een leuke klas was terechtgekomen. Er zijn natuurlijk altijd wel wat probleempjes, maar iedereen deed zijn best om die steeds op te lossen. Het leukste dit schooljaar was de fietstocht die we maakten. We hebben natuurlijk niet zo heel veel uitstappen kunnen doen door corona.

Ik koos zelf voor het IHKA en heb er nog geen dag spijt van gehad. De school biedt de perfecte richting aan voor mij. Het is al vanaf dag één ook een gezellige school. De leerkrachten zijn super en ik kijk er steeds naar uit om nieuwe lessen te krijgen van hen. Ook leerde ik veel nieuwe leerlingen kennen die nu vrienden geworden zijn (Ella, Josefien, Nona…). Eén van de leukste momenten dit schooljaar was de ochtendshow van de zesdejaars op hun ‘50-dagen’. Onze daguitstap naar Bellewaerde moet natuurlijk nog komen…

Abdulmalek Abed (1ALb)

Abby Werbrouck (1ACa)

Wegens familiale omstandigheden ben ik in IHKA terechtgekomen. “Waw, een nieuw begin voor mij!” Dat was min of meer wat ik toen dacht. Ik vond het wel wat raar om in het midden van een schooljaar naar een andere school te gaan. Nu ben ik het hier al gewoon. De leerkrachten van mijn vorige school waren heel tof, maar hier zijn ook toffe leerkrachten. Gelukkig! Ik ben wel blij dat ik de stap heb gezet, ik voel me hier thuis. De coronamaatregelen maken het niet gemakkelijk, maar we houden het wel nog even vol. Fien Inghelbrecht (1ACb)

Ik heb voor deze school gekozen omdat ik vind dat je

16

juni 2021

Ik zei al vanaf het vierde leerjaar dat ik naar het IHKA wou gaan.

De school in Ardooie kende ik ‘van horen zeggen’ en van ‘in

het passeren’ omdat ik mijn lagere schoolperiode ook doorbracht in Ardooie. Ik had echt een goed gevoel na mijn inschrijving en zag het volledig zitten om te starten. Met mijn locker en mijn eigen laptop was ik heel blij. In mijn klas leerde ik nieuwe vrienden kennen. Voor ieder vak kregen we een andere leerkracht. In het begin was dit wennen, maar eigenlijk is dit veel leuker dan in de lagere school. Ik heb toch een beetje mijn weg moeten zoeken: leren plannen, anders leren studeren, zorgen dat je op de juiste dag de juiste boeken meehebt… Ik kon steeds rekenen op klasgenoten en leerkrachten om mij te helpen bij problemen. Dat is ook zo leuk aan de school. Er is een goed contact met de leerkrachten hier en daarom ben ik wel heel blij om hier te mogen zitten. Veel uitstappen hebben we in dit coronajaar niet gedaan, maar ik vind het al leuk om in de pauze te voetballen met mijn vrienden. Seppe Heytens (1ACd)

Toen ik hoorde van mijn leeftijdsgenoten dat IHKA een hele goeie, leuke school is, was mijn keuze snel gemaakt. Er zaten ook al wat vrienden in de school die ik kende, dat speelde natuurlijk ook mee. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik


voel me hier goed in mijn vel! In het begin vond ik het een grote school, met veel verschillende lokalen. Gelukkig vond ik snel mijn weg. Het is leuk hoe ik steeds ondersteund word wanneer ik een vraag of een probleem heb. Erg bedankt aan de leerkrachten voor alle hulp! Ik ben heel blij met de richting die ik gekozen heb, de keuzevakken zijn veelzijdig en je leert eens andere vakken kennen op die manier. Ik vind het een topschool! Ook kijk ik uit naar de geplande uitstap naar Bellewaerde. Het zal fantastisch worden, samen met onze klas! Jana Aernoudt (1ACd)

Ik heb nooit getwijfeld over een andere school, ik was zeker van mijn keuze. Mijn vrienden kwamen naar hier en de school is dichtbij. De school was op het eerste zicht veel groter dan ik eerst had gedacht. Het was dan ook moeilijk om sommige lokalen te vinden, ik moest alles nog wat ontdekken. Mijn eerste indruk van mijn klas was wat onwennig omdat ik op dat moment bijna niemand kende.

Hoe verder het jaar vorderde, hoe beter ik mijn medeleerlingen leerde kennen. Al vanaf de eerste schooldag stonden de leerkrachten klaar voor mij. Als ik een vraag heb of als ik een deel van de leerstof niet begrijp, helpen ze mij meteen. Hoewel het geen gewoon schooljaar was, ondanks corona, heb ik toch enorm hard genoten en kijk ik uit naar het volgende schooljaar. Manon Eeckhout (1AXa)

De school is op fietsafstand van mijn huis, dus mijn keuze was snel gemaakt. Mijn zus liep hier ook school. Het is leuk

dat ik elke morgen net wat langer kan slapen. De school was wel een stuk groter dan mijn vroeger dorpsschooltje. Ook het feit dat er voor ieder vak een ander lokaal is, was even wennen. Voor elk vak andere leerkracht is wel leuk, want er kan altijd een leerkracht tussen zitten die je niet zo leuk vindt. Maxim Wallyn (1AXb)

Vernieuwing in de tweede graad Op 1 september 2021 bereikt de modernisering van het secundair onderwijs de tweede graad. In de voorbije twee jaar kreeg de eerste graad al een grondige vernieuwing. Leerkrachten maakten acht nieuwe keuzepakketten voor de eerstejaars, zetten vijf basisopties in het tweede jaar op de rails en er verschenen ‘vlinderleerkrachten’ die zorgden voor remediëring. Nieuwe vakken, zoals ICT&Media en Mens&Samenleving deden hun intrede en zowat alle leerplannen veranderden. Een van de doelen is alvast dat leerlingen een goede keuze kunnen maken voor de tweede graad. Iedereen in het onderwijs weet immers hoe belangrijk het is om op ‘de juiste plaats’ te zitten in de tweede graad… De vernieuwing stopt niet na de eerste graad. Dit moment hebben we aangegrepen om een aanvraag in te dienen om het studieaanbod te verruimen. We zijn dan ook heel blij dat de twee aanvragen ook effectief door de overheid goedgekeurd werden.

Naast Economische wetenschappen en Natuurwetenschappen pakken we uit met de richting Moderne talen. Er is de combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen ook het vak communicatiewetenschappen, waarin ze geestdriftig bezig zijn met onze gemediatiseerde (massa)communicatie en hierin meer inzicht verwerven. De school kiest er trouwens ook voor om in het derde jaar twee uur economie toe te voegen aan de richting. In het vierde jaar kiezen de leerlingen dan voor twee uur economie of twee uur extra wetenschappen. Zo kunnen deze leerlingen straks vlot doorstromen naar Economie-Moderne talen of Moderne talen-Wetenschappen. Sinds jaar en dag biedt de H. Kindsheid Sociale en technische wetenschappen aan. Met de modernisering verdwijnt deze richting echter. Vanaf 1

september biedt de school zowel de meer theoretische opvolger, Maatschappij- en welzijnswetenschappen, als de meer praktische opvolger, Maatschappij en welzijn aan. Maatschappij- en welzijnswetenschappen wordt een sterke richting met 5 uur sociologie en psychologie vanaf het derde jaar die helemaal gericht is op verder studeren aan de universiteit of hogeschool. Deze theoretische richting bereidt je immers na de 3de graad voor op een professionele of academische bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de gezondheidszorg, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen of het onderwijs. Grotere vernieuwing zit echter bij de start van Maatschappij en welzijn. Hier krijgen de leerlingen een fijne mix van theorie

en praktijk. Natuurlijk wordt een wetenschappelijk-theoretische basis gelegd met het oog op zorg verlenen en begeleiding. Zo focussen de leerlingen onder andere op gezondheidsbevordering, communicatie of de mens en zijn plaats in de samenleving. In een gezinscontext leren de leerlingen (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren bij kinderen, jongeren en volwassenen. Stages volgen in de derde graad in de richting ‘Gezondheidszorg’. Dat bereidt je voor op een professionele bachelor of op een instap in het werkveld als zorgkundige of kinderbegeleider. Op deze wijze versterkt en verruimt onze school haar zesjarige studieaanbod in Ardooie. Directeur J. Willemyns

juni 2021

17


oud-le e r l i n g e n

Faalangst een tipje van de sluier “I am lighthouse rather than lifeboat. I do not rescue but instead I help others to find their own way to shore, guiding them on their way.” Deze quote omvat perfect waar oud-leerlinge Evi Debruyne voor staat. Als psychotherapeute begeleidt ze mensen in hun zoektocht naar zichzelf, zowel mentaal als fysiek. Zich goed voelen, gelukkig zijn en sterk in je vel zitten, zijn haar voornaamste doelen. Ook het IHKA deed al beroep op haar expertise. Evi gaf een uiterst boeiende infosessie over faalangst aan verschillende geïnteresseerde collega’s. In dit interview willen we jullie warm maken voor de infosessie over faalangst tijdens het schooljaar 2021-2022. U bent een oud-leerlinge van het IHKA. Welke herinneringen zijn u het meest bijgebleven? Ik heb vele leuke herinneringen aan mijn middelbare schooltijd: de 100-dagen, de schoolreizen, activiteiten met de leerlingenraad … Vooral het organisatietalent van iedereen en het samenhorigheidsgevoel zijn mij bijgebleven. Toch is mijn meest memorabele herinnering die aan mevrouw Vanhecke (oud-leraar wiskunde). Haar manier van lesgeven en de levenswijsheden die ze ons heeft meegegeven, hebben een enorme impact gehad op mijn persoonlijke vorming. Kort samengevat gaf ze ons mee dat je bij twijfel altijd de moeilijke weg moet kiezen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je eens struikelt, maar je kan altijd een stap terugzetten.

18

juni 2021

Faalangst is alomtegenwoordig in onze maatschappij. Was er vroeger minder faalangst? Of werd er gewoon minder aandacht aan besteed? Ik denk een beetje van beide. Sowieso gaat er nu meer aandacht naar wat er vanbinnen bij kinderen en jongeren speelt, zowel in het onderwijs als binnen de gezinnen. Emoties hebben meer een plaats gekregen, mogen er meer zijn en dan gaan we ze uiteraard ook meer zien. Anderzijds denk ik wel dat er ook gewoon meer faalangst is dan vroeger en ook dat zal terug een combinatie zijn van verschillende zaken: druk van de maatschappij, de vluchtigheid, digitalisering én snelheid van dingen, de druk die jongeren ervaren binnen en buiten het gezin … Het is heel moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Ik denk dat dit een interessant onderwerp zou zijn waar je een hele avond kan over nadenken en spreken. Uw opleiding tot psychotherapeute focuste uiteraard niet alleen op faalangst, maar op een brede waaier aan begeleiding. Welk deel van uw job geeft u de meeste voldoening? Ik haal enorm veel voldoening uit de dankbaarheid van sommige cliënten. Een simpele dankjewel na een geslaagd einde van een lange begeleiding. Dat is echt het mooie aan de job. Therapie is hard werken voor mij én voor de cliënt. In mijn eerste gesprek geef ik dit altijd mee. Zij zijn en blijven de chauffeur. Ze moeten nog steeds zelf rijden en beslissen uiteindelijk nog altijd zelf waar ze naartoe gaan. Ik ben slechts de copiloot die richting geeft, maar ik zit niet aan het stuur. Cliënten die echt aan de slag gaan met alles wat je aanreikt, dat is fantastisch werken. Dan zie je ook resultaat van de inspanningen. En als laatste is er dan nog die intellectuele voldoening die ik haal uit complexe

casussen, waarbij ik soms zelf even terug in de boeken moet duiken op zoek naar antwoorden. Dat zijn vaak casussen waar lichaam en geest elkaar tegenkomen. Letterlijk dan. Dan is het even zoeken hoe de puzzelstukjes in elkaar passen. Volgend jaar zouden we de ouders van onze leerlingen ook een sessie willen aanbieden rond faalangst. Welke onderwerpen kunnen zij hier verwachten? Vaak doen of zeggen we als ouder goedbedoelde dingen die bij een faalangstig kind net een omgekeerd effect hebben. Tijdens zo’n infosessie geef ik dan tips en adviezen over hoe ze hun kind beter kunnen ondersteunen en verder kunnen helpen. Daarnaast geef ik ook altijd een EHBOoefening voor stress mee. Dit is een oefening die iedereen goed kan gebruiken, zowel kinderen, jongeren én volwassenen. Deze oefening focust zich op de ontlading van negatieve emoties, iets wat een belangrijke rol speelt bij faalangst. Heeft u nog enkele tips voor onze leerlingen? Angst doet je vaak instinctief reageren (fight, flight of freeze), maar is vaak een slechte raadgever. Iedereen, mezelf incluis, heeft angsten. Ik pas dan vaak een trucje toe: de angst visualiseren. Hoe die angst er dan precies uitziet, is iets heel persoonlijks. Bij mij is dit een blauwe, ijzige bal. Ik visualiseer die bal en duw mijn angsten van me weg. En verder is mijn belangrijkste tip… ademen! Een goede ademhaling kan in stresssituaties al een groot verschil maken. Bedankt voor deze boeiende uitleg en tot volgend schooljaar! Evelien Deneckere


(oud-) l e e r l i n g e n

Een plaatsje in het hart van de familie Theys Dat we met onze school bekend staan als een zorgzame school met familiaal karakter, dat is niet nieuw. Toch blijft het steeds leuk wanneer we ontdekken dat een volledige familie bij ons school liep. Dit schooljaar mochten we dan ook het jongste lid en tevens laatste gezinslid van de familie Theys in het IHKA verwelkomen. “Ik heb geen andere scholen overwogen”, klinkt Ella volmondig. Ze schreef zich dit schooljaar in voor de richting 1AC. Spijt heeft ze daar niet van. Ze zegt zelf dat ze dit schooljaar al vriendinnen voor het leven gemaakt heeft. “Natuurlijk was ik de eerste schooldag wat nerveus, dat is normaal. Gelukkig voelde ik me snel thuis.” Ook Milan zit al even bij ons op school. Hij volgt wetenschappen en zit nu in het vierde jaar. “IHKA was geen verplichting van thuis uit, zeker niet.” De vriendengroep uit het zesde leerjaar verspreidde zich en Milan koos voor Ardooie omwille van de verhalen van zijn oudere broer, Robin. De schoolreis in het eerste jaar naar Disneyland zal hij zich blijven herinneren. Een bevestiging dat IHKA de juiste keuze was. Door de verhalen van zijn ouders koos Robin voor IHKA.

Hij zit nu in het zesde jaar. Na schooltijd was het leuk om thuis met zijn ouders ervaringen uit te wisselen en herinneren boven te halen: “Ik heb die leerkrachten ook nog gehad! Onze ’50-dagen’, dat was nogal iets!” Uiteraard waren de ’50-dagen’ het mooiste moment uit Robins schoolcarrière. Een dag waar hij lang naar uitgekeken heeft en een dag om nooit meer te vergeten. “Wat ik het meest zal missen, zijn de vriendschappen die ik de afgelopen zes jaar heb opgebouwd”, zegt Robin overtuigd. Daarnaast is hij het lerarenteam ook heel dankbaar voor alle hulp. In het bijzonder wil hij graag een dankwoord richten tot zijn huidige titularis, mevr. Molly: “Onze klas werd dit jaar enorm goed ondersteund door haar, dankjewel in naam van 6WEWI!”

De allereerste stappen in het IHKA werden wel gezet door mama Isabel. Zij woonde als kind in Ardooie, dus was het vrij evident dat zij IHKA als middelbare school koos. Pascal, de papa van het gezin, kwam pas in het 6de jaar aan, wat hij zelf nog steeds jammer vindt. In klas ‘6WETb’ zaten Pascal en Isabel naast elkaar op de schoolbanken en achter elkaar in de studie. Zo leerden ze elkaar doorheen het jaar beter kennen. “Het was een fijne tijd”, reageert Pascal. Isabel kijkt vol mooie herinneringen terug naar haar tijd in Ardooie: “Ik beleefde er zes zalige jaren en die schooltijd kende een hele mooie afsluiter…” Pascal en Isabel vormen nu sinds 15 november 1993 een koppel en vonden de schoolreis naar Londen het hoogtepunt uit hun IHKA-carrière.

“Papa is ook beginnen studeren om een goede indruk te maken op mama”, voegde Ella nog toe aan dit liefdesverhaal. Naast hun ontmoeting kijken Pascal en Isabel ook terug op het IHKA als een warme school met veel aandacht voor elke leerling. Dat merken ze nu ook nog bij hun kinderen. “Het familiale karakter is nog steeds aanwezig en dat vinden we natuurlijk heel positief.”

Veel leerkrachten kennen dan ook de telgen van de familie Theys. De ene is al wat netter dan de andere, de andere al wat stressbestendiger dan de ene… Desalniettemin een gezin waarvan we met trots zeggen dat zij tot de IHKA-familie behoren.

juni 2021

19


sportn i e u w s

Bewegen

is gezond

Onder het motto ‘bewegen is gezond’ streeft IHKA jaar in jaar uit naar actieve LO-lessen met aandacht voor plezier. Het was even krabben in onze (en bij sommigen al grijze) haren hoe we dat dit jaar konden aanvliegen. Anderhalve meter afstand, verplicht mondmasker, geen lichamelijk contact … Onze jaarplanning werd dankzij corona resoluut naar de prullenbak verwezen. Maar stilzitten past niet bij ons DNA en dus werden de hersencellen gepijnigd.

Toegegeven: bijster origineel was ons eerste alternatief niet meteen, maar ‘wandelen’ en ‘fietsen’ bleken op het hoogtepunt van de pandemie zowat de enige mogelijke vormen van sport. En eigenlijk: vervelend was het allerminst. Er werden stevig wat kilometers afgelegd op de landelijke Ardooise wegen en ondertussen heel weinig geklaagd. Dan maar een schooljaar lang wandelen en fietsen? Dat leek ons ook wat van het goede te veel. We gingen op zoek naar creatieve alternatieven. Het ging richting het Rhodesgoed in Kachtem voor een heuse oriëntatieloop aan de hand van QR-barcodes. Regen, wind en modder werden door onze leerlingen getrotseerd. Niets was hun te veel. Ook de interactieve fotozoektocht werd sterk geapprecieerd! Met onze opruimactie (Ploggen) haalden we meer dan een ton afval op en prijkten we in de krant. Dat was zonder meer de verdienste van alle leerlingen! Ook de leerlingen die online les volgden ontkwamen niet aan een sportuitdaging. Aan de hand van verschillende ‘challenges’ hielden we er de ‘feelgood mood’ in. De vele ingestuurde filmpjes toverden menig lach op ons gezicht. De studenten maakten kennis met Strava en konden zo de sport-

20

juni 2021

activiteiten van hun leeftijdsgenoten volgen. Er ontstond een leuke online competitie tussen elkaar en voor ons bleek het een ideale manier om iedereen vanop afstand aan het sporten te krijgen. Schooljaar 20202021 was uitdagend, maar vooral de ongelofelijke motivatie van onze leerlingen om er alsnog een sportjaar van te maken blijft bij ons hangen. Corona? Ons krijg je niet stil. We kijken uit naar een sportief volgend schooljaar!

Sportieve groeten, LO-team


pastor a a l

IHKA is laureaat van de

Oxfam Fair Trade De Week van de Fair Trade ging dit schooljaar niet onopgemerkt voorbij op school. Doordat de verkoop niet kon doorgaan, engageerden de zes klassen van het 4e middelbaar zich voor een coronaproof alternatief. Ze zochten informatie op over eerlijke handel, de Fairtrade principes, labels en producten. Elke klas bedacht een originele invalshoek om eerlijke handel in de kijker te zetten en maakte er een leuk filmpje van. De klas die de meeste “likes” en stemmen kreeg van de andere klassen en leerkrachten werd de uiteindelijke winnaar. Het was voor de leerlingen niet gemakkelijk om te kiezen tussen: Fair Trade Tinder, post-its over eerlijke handel, een Fair Trade song, (h)eerlijk eten, een escape room en een heus Fair Trade parcours. De winnende klas 4 WETa met een filmpje over “Fair Trade Tinder” kreeg op donderdag 20 mei een muzische workshop cadeau. (L. Debel)

Getuigenis van vzw Moderator over

herstelbemiddeling Als het afstandsonderwijs één voordeel heeft dan is het wel dat je vanuit je kot ook online naar interessante sprekers kan luisteren samen met de leerlingen.

Op donderdag 6 mei kwamen Jinmei Deriemaeker (oud-leerlinge) en Annemie Van Camp hun verhaal delen met de vijfdejaars. Jinmei studeerde na haar studies Moderne Talen en Wetenschappen in het IHKA criminologie. Ze werkt nu bij Moderator

Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw. Ze maakt het mogelijk dat daders en slachtoffers met elkaar in contact kunnen komen hetzij per brief, video of live. Annemie Van Camp vertelde over de moord op haar broer in 2011. Deze moord heeft een enorme impact gehad op haar leven, het leven van de familie en haar eigen gezondheid. Ze vertelde nauwgezet over het assisenproces en hoe ze na dat proces blijvend op zoek gegaan is naar antwoorden op de vele vragen waar ze bleef mee zitten. Ze heeft pas vele jaren later een beetje rust gevonden toen ze via Moderator in contact kon komen met de dader. Tijdens het bemiddelingsgesprek met de dader kreeg ze de kans om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Ze heeft de dader zelfs kunnen vergeven, maar vergeten kan ze niet. Annemie was ook te zien in de reportage “Oog in oog” op Canvas in 2018. (L. Debel)

“Dit was een moedig verhaal. Respect voor Annemie.” (Robbe) “Ik vond het wel een heftig verhaal. Moorden zie je wel op televisie en in Aspe, maar als dat zo dichtbij jou komt, is dat wel raar. Dat proces dat Annemie heeft doorgemaakt, is toch wel heftig.” (Ilona) “Ik vond het wel interessant om eens te horen wat bemiddeling tussen daders en slachtoffers inhoudt. Ik wist niet dat dit bestond. Die moorden zie je wel eens op televisie dus was het wel interessant om eens te horen hoe dat in het echt eraan toegaat. Wel jammer dat Annemie niet echt begrepen wordt door haar omgeving.” (Nore)

juni 2021

21


pastor a a l

Rode Neuzenweek

Op dinsdag 24 november kwamen Els Cogghe en Ruben Maes – die in 2019 de titel “Nurse of the Year” won - getuigen over hun werk in de Pittemse Sint-Jozefskliniek. Beide verpleegkundigen werken er met jongeren met psychische problemen. Het was voor de leerlingen van het zesde middelbaar verrassend om te horen hoe het dagelijkse leven eruit ziet in de jongerenpsychiatrie en om bij te leren over de verschillende vormen van therapie die er bestaan.

22

juni 2021

Op donderdag 26 november kwam Laurenzo getuigen over zijn eigen psychische kwetsbaarheid in de klassen van het vijfde jaar. Laurenzo is als spreker verbonden aan het Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg en geeft in het kader van Rode Neuzen getuigenissen in scholen. Het verhaal van Laurenzo liet de leerlingen niet onberoerd. Met zijn getuigenis wil hij het taboe rond psychische problemen en je niet goed in je vel voelen, doorbreken.

Tijdens de laatste week van november hield de leerlingenraad samen met de werkgroep pastoraal de Rode Neuzenweek. Aan de leerlingen werd gevraagd om op woensdag en vrijdag in het rood of met een rood of “gek” accessoire naar school te komen. Zo proberen we een glimlach te toveren op ieders gezicht in het IHKA in deze ‘corona-tijden’. Rode Neuzendag vraagt aandacht voor de mentale en psychische problemen van jongeren. Door een dagje in het rood naar school te komen en eens “gek” te doen, wordt het belang van mentaal welzijn en veerkracht bij jongeren extra in de -rode- verf gezet. (L. Debel)


pastor a a l

Radio Oe ist? De zesdejaars werkten in de maanden januari en februari aan een project over mentaal welzijn en welbevinden bij jongeren in de lessen godsdienst. Ze kregen de opdracht zich te verdiepen in het thema om daarna de school te pimpen rond veerkracht. Allerlei projecten werden bedacht om de school en de leerlingen op te vrolijken. Op de ramen en in de klassen verschenen leuke quotes. De refter kreeg een “make-over” met valentijnshartjes en liefdesspreuken. Een fotomuur met vakantiebestemmingen doet de leerlingen al even dromen van betere tijden na corona. In de complimentenstraat kan iedereen fijne

complimenten in stoepkrijt noteren voor klasgenoten of leerkrachten. Leerlingen kunnen QR-codes inscannen die leiden naar een podcast en enquête over mentaal welzijn. Op vrijdag 5 februari werd de projectweek afgesloten met “Radio Oe ist?” tijdens de middagpauze. Leerlingen mochten verzoeknummers aanvragen of deelnemen aan radiospelletjes over mentaal welzijn. 6STWb hield op die middag een rituele verbranding van de vele frustraties die er leven bij de jongeren. Deze frustraties werden verbrand om er dan een gezellige cirkel van licht en warmte van te maken. (L. Debel)

familie n i e u w s

Geboortes 18.11.2020 03.01.2021 11.02.2021 13.02.2021 24.02.2021 27.02.2021 03.03.2021 02.04.2021

Olivia, dochtertje van Joren en Sarah Vermeersch-Smets (leerkracht) Ada, dochtertje van Pieter-Jan en Janne Boussauw-Goutry (internaat) Nicolas, kleinzoontje van Dirk Declercq (directie) Lieke, dochtertje van Jim en Jolien Schooreel-Cracco (ondersteunend pers.) Clémence, dochtertje van Jeroen en Emmely Rosseel-Nys en kleindochtertje van Jan Rosseel (klusjesman en buschauffeur) Rosa, kleindochtertje van Tine Tiers (leerkracht) Oone, kleindochtertje van Lian De Coninck (internaat) Cezar, kleinzoontje van Ann Buyse (leerkracht)

Huwelijken 20.03.2021

Simon en Annelies Degrande-Flamez (leerkracht)

Overlijdens 09.08.2020 04.09.2020 07.09.2020 19.09.2020 28.09.2020 28.10.2020 04.11.2020 12.11.2020 23.11.2020 26.12.2020 09.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 21.02.2021 05.05.2021 18.05.2021 23.05.2021 09.06.2021

Gabrielle Kindt, grootmoeder van Liesbeth Cottignie (leerkracht) Ria Babylon, grootmoeder van Marthe (1ACd) en Valère Vandenbussche (4STWa) Suzanne Meuleman, overgrootmoeder van Luka (5ECMT) en Fee (2ACb) Vandenbunder Rik Vervaele, broer van Bernadette Vervaele (ondersteunend pers.) en grootoom van Iben Danneels (1ACc2) Raphaëlla Coppens, overgrootmoeder van Ralph Henderyckx (1ACb_1) Anny Tuytte, grootmoeder van Sarah Gobbin (6STWb) Zuster Mauritia, zuster van de Heilige Kindsheid Ardooie Margriet Defoort, grootmoeder van Lore Verhegge (4WETb) Yvonne Deneu, grootmoeder van Imani Vanhaecke (3STWb) Georges Declerck, grootvader van Lore Declerck (4WETa) Gerda Rommel, moeder van Els Tieghem (leerkracht) Irma Nuytten, overgrootmoeder van Simon (4WETa) en Paulien (2ACb) Ombregt Adelin De Baets, grootvader van Mathias De Baets (3ECO4b) Lionel Vanbelle, vader van Christine Vanbelle (leerkracht) Marcel Debusschere, schoonvader van Isabelle Hoste (leerkracht) Henriette Depoorter, schoonmoeder van Geroen Seaux (buschauffeur) Leona Gotelaere, grootmoeder van Lore Declerck (4WETa) Renaat Vinck, grootvader van Amelie D’Haeveloose (3STWa) juni 2021

23


interna a t

Afscheid Na vier (Margit) en negen (Stanislaya) jaren op internaat hebben we een nieuwe familie ontdekt. Na zovele jaren samen doorbrengen hebben we een band opgebouwd die niet van zelfsprekend is met enkele internen en zeker ook opvoeders/opvoedsters. We hebben grappige, droevige, leuke en zeker ook ongeweten dingen gedaan. Iedere dag opnieuw stonden we op met de gedachte weer onvergetelijke momenten te beleven. Als we een mindere dag hadden konden wij meteen terecht bij onze vrienden of opvoedsters, en zo werd onze band hechter en hechter. Ons leukste plaatsje op internaat was op het einde van onze gang tegen de grote verwarming. Daar hebben we vele films bekeken en tal

van gesprekken gevoerd en dit niet alleen met een paar mede internen, maar zeker ook met de opvoedsters. We zouden uren kunnen praten over alle momenten met Anna, Moira en wijzelf, maar de momenten met de opvoeder en opvoedsters zijn ook niet te vergeten. Zij wisten zo goed als alles van ons en wij wisten veel van hen. Daardoor konden we goed praten en vooral veel lachen met elkaar. Nu wij volgend jaar het internaat verlaten laten we ook onze familie achter. Vanaf 1 september wisten we dat dit ons laatste jaar zou zijn en we uiteindelijk afscheid zouden moeten nemen. Dit is het moment waar we niet op zaten te wachten en wilden vermijden, maar dit

kan helaas niet. Dit hoofdstuk stopt hier, maar de verhalen nemen we mee. Wij hebben een band gebouwd die te sterk is om zomaar achter te laten.

We nemen afscheid van onze kamertjes, maar zeker niet van het internaat. Margit & Stanislaya

Nog een woordje van de opvoeders: Margit en Stanislaya, We hebben jullie zien veranderen, zien groeien! Twee jongvolwassenen waar we écht alle vertrouwen in hebben. We zijn heel trots en wensen jullie een schitterende vakantie. De wereld ligt aan jullie voeten. Heel, heel veel succes in jullie studies en alles daarnaast. Jullie blijven voor altijd welkom, he ;-)

24

juni 2021


nieuwb o u w

De Boomgaard en de H. Kindsheid

Bouwen voor de toekomst 3 2

1

Op de terreinen van de Boomgaard en de H. Kindsheid, die naadloos in elkaar overvloeien, vinden er in de nabije toekomst grote bouwwerken plaats. De schoolsite transformeert in een modern en groen schooldorp dat een knusse, gezellige en veilige leeromgeving creëert. De grootse bouwplannen die in opdracht van de vzw Arkorum en de Scholengroep Sint-Michiel gebeuren, kunnen wij in vier projecten onderverdelen: 1. de bouw van een nieuw internaat en onthaal voor het IHKA; 2. het optrekken van een nieuwe refter en keuken voor basisschool en secundaire school; 3. het plaatsen van een sportzaal voor de basisschool; 4. de speelplaatsen en schoolsite ontharden en ‘vergroenen’.

Internaat

Onthaal Wezestraat juni 2021

25


nieuwb o u w

Aan de Wezestraat verdwijnen de garages en de twee woningen (aan de overkant van het technologisch centrum) en daar komt een gebouw bestaande uit drie bouwlagen. Beneden komt het onthaal van de H. Kindsheid en de administratieve diensten. Op de eerste en tweede verdieping komt het nieuwe internaat voor de leerlingen van de secundaire school. Voor de internen van de basisschool wordt het aansluitende (huidige) meisjesinternaat gerenoveerd.

Tussen de basisschool en het IHKA komen de nieuwe keuken en refters. Ook dit gebouw bestaat uit drie bouwlagen. Op de benedenverdieping komt het leerlingensecretariaat en de ICT-dienst van het secretariaat, een ruime – volledig aangepaste – kleuterrefter voor 100 kleuters en een sanitair blok. Op de tweede verdieping komt de warme en koude keuken en een selfservicerestaurant voor 500 leerlingen. Die zal zowel door de basisschool als het secundair gebruikt worden. Daarnaast kan deze grote ruimte ook voor polyvalente doeleinden ingezet worden (bv. ouderavonden, ruimte voor lezingen …). De derde bouwlaag, weliswaar kleiner in oppervlakte, bestaat uit de refter en werkruimte voor de leerkrachten.

Lerarenkamer en -refter Keuken

Restaurant

Kleuterrefter

Leerlingensecretariaat

De basisschool krijgt op haar speelplaats (ter hoogte van het huidige metalen hek) ook een nieuwe sportzaal waarin de allerkleinsten bewegingsopvoeding kunnen krijgen. Deze zaal kan ook door de basisschool voor andere doeleinden gebruikt worden. Langsheen de bestaande gebouwen komt een overkapping waardoor de jongens en meisjes altijd in het droge kunnen spelen.

Sportzaal De architectuur van de bouwwerken kunnen wij als zeer luchtig en transparant omschrijven. De omgeving van de scholen wordt ook zodanig aangepakt dat deze twee kenmerken verder geaccentueerd worden. Van de Wezestraat tot de Blekerijstraat komt een laan met bomen. Vanaf de refter wordt dit zelfs een echte boomgaard.

26

juni 2021


Nieuw onthaal basisschool Ingang Blekerijstraat met links de boomgaard De huidig zwarte vlakte tussen de fietsenberging van het secundair en de speelplaats van de basisschool toveren wij om in een nieuwe speelruimte in de vorm van een arena: leerlingen kunnen op een getrapte omsluiting van de ruimte rustig zitten.

Ook de speelplaats van het secundair wordt aangepakt. De betonnen tegels verdwijnen voor heel wat groen en naast het nieuwe restaurant komt een mini-arena waar in openlucht zelfs les gegeven kan worden.

Momenteel is het architectenbureau avdk uit Heule volop bezig met de plannen te finaliseren zodat wij binnen een jaar de werken kunnen aanvatten.

juni 2021

27


Een naam wordt een g H.Kindsheid Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

H.Kindsheid Wezestraat 2, 8850 Ardooie tel. 051 74 46 84 – ihk.ardooie@sint-michiel.be www.ihka.be

Een naam wordt een Uw grafisch bureau www.ally.be