Page 1

smb presenterar

överraskande krigshistoriska fakta del 1

SS i Luleå Av Lars Gyllenhaal En av de större myterna om de så kallade ”tysktågen” genom Sverige 1940-43 är att det första och enda förbandet som med vapen och allt fick genomkorsa Sverige var Engelbrecht-divisionen sommaren 1941. I själva verket var det en SS-bataljon som året före blev först med att transitera, med start i Luleå. Senare anslöt sig två furirer från ett Luleå-regemente till SS.

Isar anlände till Luleås hamn med en last av 1030 SS-soldater och deras beväpning och fordon. Det var inte heller helt ”vanliga” SS-soldater, utan man kom från en del av SS som kallades SS-Totenkopfverbände (SS-TV), alltså SS-dödskalleförbanden. Soldaterna utgjorde den andra bataljonen av Totenkopfstandarte (dödskalleregementet) ”Kirkenes”, uppkallad efter Nordnorges östligaste stad. Deras resa hade börjat i Stettin den 29 september och man var nära Visby den 1 oktober. Därefter eskorterades fartyget en lång sträcka norrut av den svenska marinen genom minerade vatten. Totenkopf, d.v.s. dödskallen, var samtliga SS-soldaters

Det var nästan ett år före Engelbrecht-divisionen som SS-soldaterna anlände till Luleå. Men av någon anledning är händelsen än idag inte särskilt känd eller omskriven. Mer exakt var det på morgonen den 4 oktober 1940 då det tyska lastfartyget

Någonstans mellan Stettin och Luleå togs denna bild av SS-soldaterna ombord på fartyget Isar. Soldaterna till vänster bär ännu dödskallar på kragarna, övriga SS-runor. Dödskallar på kragen förekom bara inom SS-Totenkopfverbände (SSTV) och divisionen “Totenkopf”.bildkälla: erich körner via rune rautio

1


Himmlers tro var det nordliga urhemmet för den ariska rasen. I slutet av 1941 inlemmades en del personal i division ”Nord” varefter återstoden av ”Thule” skickades till östfronten söder om Leningrad och tillfördes division ”Totenkopf ”, där det slutade sina dagar. Genom ett ödets ironi finns två män som varit furirer på luftvärnsregementet i Luleå (Lv7) med på den enda kända bilden av svenska frivilliga tillsammans med Heinrich Himmler. Luleå-furirerna är tredje respektive fjärde soldat från höger. Den som syns bäst är tredje mannen, Karl Ågrahn, som en tid var vid Totenkopfdivisionen och därmed kan ha tjänstgjort tillsammans med någon av de tyskar som transiterades genom Luleå 1940. Nästan helt skymd av Ågrahn står Walter Nilsson, som tillsammans med Ågrahn deserterat från Lv 7. Walter Nilsson, som var född i Boden, stupade 1944 som plutonchef i SS-divisionen ”Nordland”. Karl Ågrahn, ursprungligen från Lycksele, lyckades däremot både desertera en andra gång – i Kroatien 1943 – och överleva detta, möjligen tack vare ett personligt ingripande från Heinrich Himmler. Var det månne en referens till att de träffats och avbildats tillsammans som avgjorde saken? Man kan väl även spekulera i att Nilsson och Ågrahn varit med och vaktat Luleås hamn eller järnvägstation under SStransiteringen 1940. Eller att de åtminstone hade kamrater på Lv 7 som varit med och berättat för dem om den i medierna helt nedtystade händelsen

Totenkopfdivisionens sköldemblem.

mössemblem men det var bara ett fåtal förband inom SS som hade dödskalle i sitt namn och bar SS-dödskallen även på kragen. Ursprungligen hade dödskalleförband enbart vaktat koncentrationsläger, men 1939 hade de flesta omorganiserats till stridande förband. Luleå tog alltså emot massmördare? Många kom inte från koncentrationslägertjänst utan var nyrekryterade eller hade förflyttats från olika infanteriförband inom SS. Men högst sannolikt hade flera av männen som kom till Luleå tidigare vaktat koncentrationsläger. Dessa personer hade spärrat in och bevakat oskyldiga civila. Men hur många av dem som kom till Luleå och hade mördat lägerfångar är svårt att besvara. Generellt var förhållandena i koncentrationslägren före 1940 och senare rätt olika, några regelrätta förintelseläger kan SS-männen som kom till Luleå inte ha arbetat inom, eftersom sådana ännu inte existerade 1940. När tyskarna klivit ombord på tåget som skulle föra dem till nordnorska Narvik rullade de först in på Luleås järnvägsstation och anmärkte senare i ett kompaniblad: ”Man ville ju se något av Sverige. Redan på Luleås järnvägsstation fick vi en syn som hette duga. En tät kedja av vakter hade dragits samman. Gevären redo, handgranaterna rätt krigiskt instoppade i bältet och stålhjälmarna på sned på samma sätt som de engelska Tommies bar sina. ” Samma dag, den 4 oktober, klockan 15.30 stannade tåget till vid den lilla gränsorten med namnet Riksgränsen och den svenske tågvakten klev av. Någon timme senare var man framme i Narvik. Slutdestinationen, det otillgängliga Vardö i Norges nordöstligaste hörn, nådde man först nästan två veckor senare. När ”Kirkenes” följande sommar sattes in mot Murmansk i Sovjetunionen hade det bytt namn till SS-infanteriregemente 9, något senare fick det även ett nytt namn, ”Thule”, som enligt

Denna bild från sommaren 2011 är tagen sannolikt precis där Totenkopfbataljonen anlände och lastades om till ett SJ-tåg. Det är Luleås domkyrka man ser. foto: lars gyllenhaal

2


En tidigare aldrig publicerad bild som visar soldater ur 9. SS-infanteriregementet vid ishavskusten 1941. Flera på bilden kan alltså ha varit med om transiteringen genom Norrbotten hösten 1940. Man kan notera tundraterrängen och ”snuskburkarna”. bildkälla: erich körner

Mycket om andra världskriget och Tredje riket återstår att klarlägga. Vill du veta mer om Tredje riket är boken Tredje riket från uppgång till fall ett viktigt referensverk. Du får boken för 0 kronor när du blir medlem i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Värde ca 298 kr. Gå in på www.krigsmyter.nu/tredjeriket för att läsa mer.

Heinrich Himmler hälsar på svenska och estlandssvenska frivilliga. Luleå-furirerna är tredje respektive fjärde soldat från höger. Den som syns bäst är tredje mannen, Karl Ågrahn, som en tid tjänstgjorde vid Totenkopfdivisionen. Nästan helt skymd av Ågrahn står Walter Nilsson, som tillsammans med Ågrahn deserterat från Lv 7 i Luleå. bildkälla: martin månsson

3


Jakten på sanningen – Svenskt Miintresseforum för militärhistoria Som styresman för Sveriges största et överraskande ny ör jag aldrig att förvånas. Myck litärhistoriskt Bibliotek – upph ste åren. Tack opp har kommit fram under de sena fakta om andra världskrigets förl för efterforskkrigsarkiv har större möjligheter vare öppnandet av tidigare stängda ng – som skiljer sig av nyfunna skeenden och sammanha ningar skapats. Och en lång rad – förts fram i ljuset! från den allmänna uppfattningen riske författaren . När jag läser den militärhisto Jakten på sanningen pågår ständigt fortsatta militärjag därför stor tilltro till den Lars Gyllenhaals artikel känner Allt för att syäckter görs och historien omstöps. historiska forskningen. Nya uppt g! Som militärsig på en felaktig historieskrivnin nen på vår samtid inte ska grunda Genom att sprida ed en viktig uppgift att fylla. historiskt intresserad har du därm den som fått att motverka den historielösa tren de nya kunskaperna hjälper du till älle. ett allt större fäste i vårt samh ser ritades om mlande tid i världshistorien. Grän Det andra världskriget var en omtu de allierade. Få kriget mellan axelmakternas och och miljontals människor avled i d invaderade Podet som påbörjades när Nazi-Tysklan krig är så mytomspunna som just opp och konsekunna förstå krigets uppkomst, förl len 1939. Men hur ska vi någonsin artiklar som skrivs? kvenser i det myller av böcker och varmt rekomment och andra världskriget kan jag Om du vill veta mer om Tredje rike . Frågorna om Tredje riket från uppgång till fall dera det välskrivna praktverket en tysk genen besvarar dem – en efter en. Vilk krigets uppkomst är många och boke bels”, och vem var inte kunde hänga det svinet Goeb ralfältmarskalk undrade om ”man e? Vart tog Marergungan”i Auschwitz tortyrkammar mannen bakom den så kallade ”Bog örklaras först den skede, och varför kunde han dödf tin Bormann vägen i krigets slut tulationen, Dietrich av de allierade efter kapi 11 april 1973? Hur behandlades Sepp nde tyska ade Nederländerna för det föreståe och vilken hög tysk officer varn or och hundratahela 1 500 artiklar, trettio kart blixtanfallet 1940? Verket rymmer måste i bokhyllan hos let fotografier och är ett absolut a världskriget. den som intresserar sig för andr 0 kr när du går med i Nu har du chansen att få boken för ks militärhistoriska Svenskt Militärhistoriskt Bibliote medlem i SMB får du även gemenskap (värde ca 298 kr). Som tärhistoriska magasidet uppskattade och fullmatade mili fjorton gånger per år nen Pennan & Svärdet sänd till dig 588 kr). Tveka inte – se helt kostnadsfritt (värde av ca det senaste inom militill att alltid ha tillgång till och inget köptvång som tärhistoria! Ingen medlemsavgift er.nu/tredjeriket för medlem i SMB. Gå in på www.krigsmyt att läsa mer. så Välkommen till en bokklubb som är er. mycket mer än bara böck

Per-Anders Lundström, styresman för SMB

+

Andra värdskriget  

Andra värdskriget

Andra värdskriget  

Andra värdskriget

Advertisement