Page 1

TIP&TRIK VYTVORENIE SKLENENÉHO ZÁBRADLIA alá BD BREČTANKA BRATISLAVA


Sklenené zábradlie

1. Vo výbere fólii pomenujte prázdnu fóliu Sklenené zábradlie so vzorom a otvorte ju ako aktívny dokument.

2. Prejdite do modulu Architektúra - Základní: Steny, otvory,... – Zábradlí. 3. Kliknite do dialógu Zábradlí – vlastnosti a v riadku pre výber obľúbených položiek vyberte šablónu Dělící_sloupky.


4.

Vo výbere elementov zábradlia sa prepnite do záložky Sloupek a kliknite na názov existujúceho objektu stĺpika. Zobrazí sa existujúci prierez stĺpika, ktorý treba vymazať.

5.

Kliknite do záložky Madlo a pridajte nový element cez ikonku plus – Vytvoriť element. Nový objekt nazvite Madlo a zadajte hodnoty podľa obrázka.


6.

Kvôli požadovanej geometrii nebudeme vo vytváranom zábradlí používať záložku Sloupek, ale prejdeme hneď do záložky Pole, v ktorom budú definované všetky ostatné prvky zábradlia.

7.

V záložke Pole vytvorte nový element a premenujte ho na Stĺpik. Typ elementu prepnite na Vertikálne. Rozmery a vlastnosti stĺpika zadajte podľa obrázka.


8.

V záložke Pole vytvorte nový element, ktorý nazvite Úchyt a zvoľte vertikálny typ elementu. Rozmery prvku zadajte podľa obrázka. Keďže úchyty budú dva, v sekcii Kopie pridajte opakovanie prvku zadaním hodnoty 700. Voliteľne môžete zaškrtnúť voľbu Zobraziť ve 2D.


9.

Do pola pridajte nový prvok s názvom Platnička a vyberte vertikálny typ elementu. Rozmery zadajte podľa obrázka.


10.

Teraz vytvoríme sklenenú výplň v záložke Pole a pomenujte ho Sklo. Zvoľte horizontálny typ elementu a rozmery zadajte podľa obrázka. Pre tento prvok zapnite zobrazenie v 2D.


11.

Ďalší prvok bude vzor na sklenenej výplni, ktorý bude riešený textúrou, preto hrúbka tohto elementu bude iba 1 mm a bude nalepená na sklenenej výplni. Vytvorte nový element s názvom Vzor, typ Horizontálne a rozmery zadajte podľa obrázka.


12.

Teraz vytvoríme posledný element nášho zábradlia. Bude to spojovací prvok zábradlia a sklenenej výplne. Vytvorte nový element s názvom Spoj, vertikálny typ a rozmery zadajte opäť podľa obrázka. V sekcii Kopie vytvorte kópiu elementu zadaním hodnoty 700.

13. Nadefinované zábradlie uložte ako obľúbenú položku cez Uložiť. Môžete zvoliť uloženie napr. do Kanceláře. Meno súboru Sklenené zábradlie so vzorom.


14.

Keďže sklenená výplň je predsadená, vzťažný bod bude pri kreslení zábradlia zadávaný na rohoch balkónovej dosky. Pri kreslení zábradlia sa prepnite do axonometrického zobrazenia okna kvôli prehľadnosti a zadaniu správnej výškovej polohy.

15.

Zadajte prvý bod zábradlia , môžete tiež zapnúť detailné zobrazenie zábradlia a zvoľte počet delení zábradlia, alebo odstup stĺpikov a kliknite na koncový bod zábradlia. Kreslenie zábradlia ukončite klávesou ESC.

16.

Prepnite sa do animačného okna cez horné menu Okno – Animace celého modelu v samostatném okně. Aby ste videli zábradlie vo farbách, ktoré ste zvolili pre jednotlivé elementy, môžete túto voľbu nastaviť kliknutím pravým tlačítkom myši na ploche animačného okna – Další funkce – Nastavení animace a vypnutím voľby Barva=Pero...


17.

V animačnom okne kliknite pravým tlačítkom myši na modrú výplň zábradlia a v kontextovom okne vyberte Vlastnosti povrchu. V riadku Transparentnosť nastavte hodnotu napr. 60%. Potvrďte tlačítkom OK. To isté spravte aj pre zelenú výplň, ale nenastavujte priehľadnosť, ale v sekcii Textura načítajte súbor Kvety2.jpg, vypnite voľbu Metrický a zapnite Vypnout černý pix. Následne môžete ešte zmenšiť veľkosť textúry v sekcii Meřítko. Potvrďte tlačítkom OK.

18. Vaše zábradlie by malo vyzerať takto.


Poznámka k šablónam: Sklenené zábradlie so vzorom - vzťažné body na hornej hrane balkónovej dosky Sklenené zábradlie so vzorom Atika – vzťažné body na spodnej vnútornej hrane atiky

NEMETSCHEK s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Tel: +420 225 384 880, Fax: +420 225 384 890, E-mail: info@nemestchek.cz, www.nemetschek.cz NEMETSCHEK Slovensko s.r.o., Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Tel: 02/49 251 178, Fax: 02/49 251 138, E-mail: info@nemetschek.sk, www.nemetschek.sk

06_Vytvorenie skleneneho zabradlia alá BD Břečtanka Bratislava  
06_Vytvorenie skleneneho zabradlia alá BD Břečtanka Bratislava  

Sklenené zábradlie 1. Vo výbere fólii pomenujte prázdnu fóliu Sklenené zábradlie so vzorom a otvorte ju ako aktívny dokument. 2. Prejdit...