Page 1

TIP&TRIK TEXTÚRA NA ŠIKMÝCH ELEMENTOCH – PLOT S PLETIVOM VO SVAHU


Plot s pletivom vo svahu Dotaz: Potřebuji pro účely vizualizace udělat drátěný plot okolo pozemku. Pozemek je ale svažitý. Jaký prvek nejlépe použít na drátěný plot a jak namapovat texturu?

1.

Drôtený plot si vytvoríme pomocou funkcie Zábradlí. Najprv si vytvoríme profil oceľového stĺpika. Nakreslite kružnice s polomermi 27 mm a 30 mm so spoločným stredom.

2.

Zapnite funkciu Prevod konstrukci na 3D element (modul Rozširujíci moduly- 3D modelování), Potvrďte hlášku Ano.

3. Výberovou oblasťou označte obe kružnice. Funkciu ukončite klávesou ESC. Z kružníc sa vytvorí 3d profil.


4.

Prepnite sa do izometrického pohľadu a funkciou 3D čára nakreslite čiaru vychádzajúcu s 3D profile v smere osi z dĺžky 2m.

5. Aktivujte funkciu Translační teleso a kliknite najprv na 3D čiaru a potom na profil stĺpika. Vytvorí sa nám požadovaný 3D tvar stĺpika..


6.

Prepnite sa do modulu Architektura – Základní:Stěny, otvory,.. a aktivujte funkciu Zábradlí. Kliknite na Zábradlí –vlastnosti a vyberte šablónu Delící sloupky, ktorú budeme modifikovať.

7. Aktivujte kartu Sloupek a vyberte existujúci prvok stĺpika. Potom kliknite na pipetku podľa obrázka a vyberte z fólie náš 3D tvar stĺpika.


8. Načítaný profil premenujte na Stĺpik.

9.

Prejdite do karty Madlo a vytvorte nový element pomocou modrého plus. Nový element premenujte na Pletivo a zadajte atribúty podľa obrázka.


10.

Ešte vytvoríme drôt, ktorý bude napínať pletivo. V karte Madlo vytvorte nový element. Premenujte ho na Drot a zadajte parametre podľa obrázka.

11.

Uložte navrhnutý plot ikonou diskety – Uložit typ zábradlí, vyberte cestu do Kancelář a pomenujte súbor Plot_pletivo .


12.

Potvrďte dialóg Zábradlí vlastnosti a nakreslite napr. drôt dĺžky 5 m s parametrami podľa obrázka. Kreslenie ukončite klávesou ESC.

13.

Prepnite sa do animačného okna cez horné menu – Okno – Animace celého modelu v samostatném okně. Pravým tlačítkom myši na objekte pletiva vyvolajte kontextové menu a zvoľte Vlastnosti povrchu.


14.

Nasledujúci krok vytvorenia povrchu pletiva vyžaduje mať nainštalovanú knižnicu ABBaubibiothek, ktorá je súčasťou inštalačného DVD,alebo ju stiahnete tu: http://www.nemetschek.sk/web/servis/download/catalog.htm . Kliknite na priradenie textúry, vyberte umiestnenie Kancelář, otvorte adresár AB-Library \AB-Garden-AB-Fences a zvoľte textúru ABWireMeshFence1.tif. Ďalšie parametre povrchu nastavte podľa obrázka a potvrďte OK.


15.

Povrch pletiva sa vykreslí na plote a dostávame celkový obraz, ako plot vyzerá. Teraz môžeme plot využiť nielen na rovinných plochách, ale aj v svahu postupným zadávaním bodov plotu s požadovaným delením. Pri kreslení používajte axonometrický pohľad kvôli správnemu výškovému zadaniu jednotlivých bodov trasy.

Poznámka: V prílohe tohto tipu si môžete stiahnuť šablónu hotového plotu, textúru pletiva aj ukážkovú fóliu.

NEMETSCHEK s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Tel: +420 225 384 880, Fax: +420 225 384 890, E-mail: info@nemestchek.cz, www.nemetschek.cz NEMETSCHEK Slovensko s.r.o., Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Tel: 02/49 251 178, Fax: 02/49 251 138, E-mail: info@nemetschek.sk, www.nemetschek.sk

Tip_03_Textura na šikmých elementoch - plot s pletivom vo svahu  

Plot s pletivom vo svahu Dotaz: Potřebuji pro účely vizualizace udělat drátěný plot okolo pozemku. Pozemek je ale svažitý. Jaký prvek nejlé...

Tip_03_Textura na šikmých elementoch - plot s pletivom vo svahu  

Plot s pletivom vo svahu Dotaz: Potřebuji pro účely vizualizace udělat drátěný plot okolo pozemku. Pozemek je ale svažitý. Jaký prvek nejlé...

Advertisement