Page 1

Tak rozmanitĂ˝ jako Vy.


Objevte nejhodnotnější vlastnosti Allplanu.


Inovativní.

Protože naším motorem je průkopnický duch. Když jsme začínali za podpory počítačů pracovat jako inženýrská kancelář Nemetschek, stála v centru naší pozornosti revoluční myšlenka - společný datový model. Díky datovému modelu se původní vlastní vývoj rychle prosadil jako standard v oboru: Allplan se stal univerzálním jazykem pro architekty, inženýry, stavební firmy a facility managery. Dnes je Allplan jednou z vedoucích CAD platforem v odborném světě v Evropě, která rozsáhle podporuje pracovní proces BIM. Jméno Allplan je název softwaru i název 100 % dceřiné společnosti Nemetschek AG.


Firma Nemetschek, Mnichov, Německo | Lauber Architekten, Mnichov


Kompetentní.

V očích odborníků. Prvořadou prioritou Allplanu je zaměření na zákazníka: vedle IT specialistů zaměstnáváme zkušené a profesně zdatné architekty, stavební inženýry a statiky a díky naší úzké síti prodejních partnerů i dceřiných společností v různých zemích známe požadavky v daném místě. To zajišťuje maximální užitnou hodnotu v praxi. Allplan v současné době používá více než 65.000 zákazníků v 16 jazycích - a slouží jako technologická platforma pro certifikovaná partnerská řešení a vybrané doplňkové moduly.


Hudební divadlo Graz, Rakousko | Ingenieurbüro convex ZT GmbH, Graz


Otevřený.

Pro rychlou a jednoduchou výměnu dat. Důležitým předpokladem pro úspěch projektu je plynulá spolupráce všech zúčastněných: proto Allplan garantuje vysokou kvalitu dat daleko za hranicemi vlastního pracoviště. Více než 50 formátů souborů (od PDF přes IFC až po DWG, DXF a DGN) i všechna důležitá rozhraní (IFC, STL, SKP a VRML) umožňují tisk a výměnu 3D modelů ve volně přístupných programech, jako je Google SketchUp nebo GoogleEarth. V Allplanu se vyhnete několikanásobným zadáním a následným chybám, což Vám podstatně ulehčí Vaše projektování.


Loftové byty, Berlín, Německo | Architekturbüro 213, Berlín


Průchozí.

Řešení bez problémů. Allplan vytváří nové možnosti díky inteligentnímu napojení a úzké spolupráci, jako např. s naší dceřinou společností Scia nebo Frilo. To umožňuje Round-Trip Engineering od modelu budovy ke statickému výpočtu a zase zpět. Allplan BCM (správa nákladů) stanoví potřebná množství k výpočtu nákladů nebo výkaz přímo z modelu budovy. Allplan Allfa (facility management) podporuje kompletní Building Lifecycle Management použitím všech užitečných parametrů budovy.


Knihovna Wuhan, Wuhan, Čína | Ruffo Wolf - RWA Architects, Itálie


Kreativní.

Bez hranic ve 2D, 3D i 4D. S Allplanem začíná svobodná tvorba již u prvního náčrtu a doprovází uživatele až k 3D modelu budovy: nástroje pro design, layout a vizualizaci pokrývají všechny fáze projektu. SmartParts mohou vytvářet i modely volných tvarů a kreativních parametrických objektů. Díky přímému napojení na program CINEMA 4D nebo Rhino vznikají náročné vizualizace, jejichž data jsou poté zase reimportována zpět do Allplanu.


Soutěž, Tübingen, Německo | Vizualizace: Frank-Will.com, Stuttgart


Komunikativní.

Pro plynulý tok informací. Allplan podporuje tok informací mezi všemi zúčastněnými. Inteligentní a interaktivní 3D-PDF dokumenty korektně znázorňují modely budov a jejich detaily. CAD výkresy a modely, texty, tabulky nebo formuláře týkající se projektu jsou sestaveny v digitální složce projektu a bezpečně a kompaktně odesílány všem partnerům projektu. Interní komunikace je také jednodušší: manager pracovní skupiny podporuje celý tým a spravuje možnosti přístupu pro data projektu a uživatele.


Francouzský pavilon pro „Univerzitní výstavu“ v Miláně, Itálie | Cyril Chabaud, Francie


Produktivní. Bez přerušení.

Každý projekt představuje zvláštní výzvy. Allplan optimalizuje celý proces vzniku budovy s ohledem na kvalitu, náklady a časovou náročnost: pohledy, řezy, výměry a výkazy ohybů jsou odvozeny přímo z modelu budovy. Změny bednění nebo výztuže jsou provedeny jen na jednom místě a Allplan je automaticky přenese na všechny další plány. Včas jsou rozpoznány nesrovnalosti a chyby plánování. Není tolik zpětných dotazů a nedorozumění.


Informační věž letiště Berlín Schönefeld, Německo | Sailer Stepan und Partner GmbH, Mnichov


Spojení po síti.

S vědomostmi odborníků. Prostřednictvím Allplan Connect jste vždy spojeni s experty firmy Nemetschek Allplan a uživateli Allplanu z celého světa. Mezinárodní servisní portál nabízí odpovídající podporu: diskuzní fórum uživatelů, stahování knihoven (CAD objekty, textury, SmartParts), FAQ, technickou podporou a další vzdělávání, jako jsou E-learning videa. Také je zde integrována nabídka volných míst v oblasti AEC. Allplan Connect je platformou pro efektivní výměnu zkušeností z oboru, odborných vědomostí a uživatelských tipů - kdekoli a kdykoli.


InteriÊr bytu / Essen, Reutlingen, Německo | Vizualizace: Frank-Will.com, Stuttgart


Plně integrovaný. Ve všech fázích práce.

Plánování, výstavba a management budov dnes představují plynulý a integrovaný proces v rámci Building Information Modeling (BIM). Allplan ve všech fázích optimalizuje postup práce zaměřený na stavební díly. Počínajíc návrhem, přes projektovou dokumentaci a realizaci, přes výpočet nákladů a potřebu energie až po údržbu objektu. Všichni zúčastnění mají k dispozici veškeré informace, jako půdorysy, pohledy, řezy, soupisky, množství nebo náklady. Takže se tím pro uživatele zkracují procesy odsouhlasení a zvyšuje se efektivnost.


Fraunhoferův ústav pro nedestruktivní zkoušky, Saarbrücken, Německo | woernerundpartner planungsgesellschaftmbH


Trvalý.

Z principu a zaujetí. Allplan dláždí cestu k trvale udržitelné výstavbě a Building Lifecycle Managementu. Inteligentní model budovy již v raném stádiu plánování umožňuje sledování celého životního cyklu budovy. Navíc společnost Nemetschek Allplan společně s kompetentními partnery vyvíjí řešení, kterými lze stanovit potřebu energie budov a vystavit doklady o potřebě energie. To je jen jeden z mnoha případů, kdy se Allplan také vyznamenal jako trvalá investice pro architekty a projektanty.


Bytová výstavba, Ralph Kreuzhage, Německo | Vizualizace: Frank-Will.com, Stuttgart


A ještě jedna silná stránka Allplanu.


Vynikající.

Také v servisu. Allplan zákazníci se smlouvou Serviceplus profitují z balíku služeb, který perfektně doplní jejich software – a automaticky poskytne nejnovější verzi. Prostřednictvím portálu Allplan Connect mohou uživatelé cíleně využívat bezplatné CAD objekty a textury, vyměňovat si je s jinými uživateli, sáhnout po rozsáhlé databázi vědomostí nebo prohloubit své znalosti díky bohaté nabídce E-Learningu. V případě dotazů a problémů pomohou rychle a bezplatně experti firmy Nemetschek Allplan v rámci technické podpory.


Více se dozvíte na www.nemetschek-allplan.com

Tiráž

Vydavatel Nemetschek Allplan Systems GmbH, Mnichov, Německo Redakce Svenja Sternheimer Text BÜRO BOTZ Konzept a text, Mnichov Čistopis plánu a litografie piccobello, Berlín Copyrights Název: Továrna na čokoládu Harrer, Sopron, Maďarsko; inženýrská kancelář Báthory Tibor Gábor mérnökiroda, Sopron Strana 2 Foto: Stefan Müller-Naumann Strana 8 Vizualizace: Visual4D, Luca Gioletta Strana 22 Foto: Dirk Hennings, Frankfurt Strana 16/19/23 Vizualizace: Frank-Will.com Stuttgart © 05.2012

10 duvodu pro Allplan  
10 duvodu pro Allplan  

Objevte nejhodnotnější vlastnosti Allplanu. Inovativní. Protože naším motorem je průkopnický duch. Kompetentní. V očích odborníků. Otevřený....

Advertisement