Page 1

Nejdůležitější novinky od verze 2009

Allplan 2012 Architektura Allplan Architektura množstvím svých možností přesvědčí architekty a projektanty na celém světě. Základ tvoří vylepšená funkcionalita, možnost síťové práce prostřednictvím internetu, bezproblémová výměna dat a intuitivní obsluha. Při tvorbě návrhů zrychlíte své pracovní postupy a budete mít víc svobody. K novinkám patří nejen parametrické objekty „SmartParts“, dialog Nastavení, reporty a vylepšení funkcí pro tvorbu fasád a zábradlí, ale také nástroje pro energetické poradenství a navrhování energeticky úsporných staveb.

SmartParts: Nová parametrické objekty Program Allplan 2012 přináší SmartParts – nové parametrické CADobjekty. Tyto inteligentní objekty mají logiku nezávislou na CAD-systému a jejich vlastnosti jsou řízeny obsaženým skriptem a zadanými parametry. Do programu lze tyto objekty jednoduše vložit pomocí funkcionality Drag & Drop. Po aktivování pak můžete SmartParts jednoduše modifikovat pomocí úchopů nebo dialogu a prováděné změny budou zobrazovány v reálném čase. Allplan 2012 obsahuje také 3D tělesa, plochy a základních geometrické tvary, které fungují na podobném principu a lze je stejně lehce

Projekt: Dance Arts Centre, Sofia, Bulharsko. Architektka: Nelly Domuschieva

modifikovat. Právě v počátečních fázích projektu tak můžete pomocí SmartParts vymodelovat nové a zajímavé tvary. S minimálním rizikem vzniku chyb a během krátké chvíle dosáhnete požadovaného výsledku, tedy kvalitních projektových podkladů. Dejte prostor Vaší fantazii a lehce vytvořte více variant návrhu! Mnoho prověřených SmartParts je k dispozici ke stažení na portálu Allplan Connect. Možný je také import kompatibilních skriptů z jazyků jako GDL a integrace souborů Google SketchUp.


Vytvořte individuální a parametrické 2D nebo 3D objekty Pokud požadovaný objekt ještě neexistuje jako SmartPart, pak si ho můžete snadno vytvořit sami. Jednoduchý programovací jazyk Allplan SmartPart Script a speciální pomocné funkce umožňují během krátké doby vytvoření individuálních 2D nebo 3D SmartParts. Allplan také spolehlivě ochrání Vaše nápady před nechtěným kopírováním a dalším používáním třetími osobami, skript je totiž možné chránit pomocí hesla.

Příklad parametrického objektu SmartPart

Zvýšený výkon zobrazování Grafické jádro programu Allplan Architektura je z větší části úplně nově naprogramované a nyní využívá grafické knihovny OpenGL. Tyto knihovny jsou vhodné především pro aplikace typu CAD a vizualizace a u projektů s velkými objemy dat se tím enormně zrychlí vykreslování obrazu. Projektantům mimořádně pomůže nový interaktivní výpočet skrytých hran modelu. Kromě zvýšeného výkonu zobrazování podporuje systém také optimální zobrazení sestavených plánů, protože texty a obrázky jsou zobrazovány v podstatně lepší kvalitě.

Pro dlouhodobé archivování vytvořené dokumentace nabízí Allplan možnost exportu dat do formátu PDF/A, který je certifikovaným archivačním formátem podle norem ISO. Pro import modelů můžete využívat integrovaná rozhraní pro programy CINEMA 4D, Google SketchUp nebo Rhino a formáty GDL, STL a VRML. Allplan také podporuje komunikaci prostřednictvím formátů STL a SKP. Díky nim lze vytvořené 3D modely tisknout na 3D tiskárnách nebo je přenášet do programů Google SketchUp a Google Earth. Možný je i tisk barvených plánů do souborů PDF ve stupních šedé. Profesionální výkazy Allplan Vám umožní díky svým reportům vytvářet obsáhlá vyhodnocení: Pro všechny myslitelné úkoly máte k dispozici předdefinované šablony reportů, které mají novou grafickou podobu. Další novinkou je moderní prohlížeč reportů – Report-Viewer. Vytvořené výkazy se zobrazí přesně tak, jak budou později vytištěny. Vedle tisku a vložení do Allplanu je možný také export do formátu Excel nebo PDF. Layout Designer Vám umožní jednoduše změnit takové parametry jako je typ písma, barvu, orámování, výšku řádku a šířku sloupce nebo vložit obrázky, jako např. Vaše logo. Ve verzi 2012 dochází k interaktivnímu propojení vykazovaných objektů mezi reportem a vytvářeným modelem. Kliknutím na objekt v reportu se daný element aktivuje ve všech pohledech. Tato funkce výrazně zlepšuje přehlednost reportů i vytvářených dat. Praktický modelář fasád Allplan Architektura Vám nabízí celou řadu nových funkcí pro konstruování fasády: Pro lehčí a rychlejší obsluhu došlo k přepracování a sjednocení dialogů.

Otevřený systém pro bezproblémovou komunikaci Allplan podporuje běžné formáty CAD jako DWG/DXF 2010/2011/2012 a DGN V8. Při častých výměnách dat výrazně zjednodušují manipulaci upravitelné šablony pro převod dat. Komunikaci mezi kancelářemi, projektovými partnery a stavebníky usnadňují také nezávislé CAD formáty jako IFC a PDF. Pro import a export souborů PDF používá Allplan originální knihovny Adobe. Pohodlně tak lze importovat a exportovat soubory PDF pouze pomocí funkcionality Drag & Drop. Nezávisle na systému CAD zůstane zachováno správné zobrazení výkresu, měřítka a hladin. Kromě toho je možný export a import 3D dat PDF. K dispozici tak máte kompletní modely budov nebo výkresy detailů ve velmi přehledné formě. Pro prohlížení vytvořených dat potřebuje projektant nebo investor pouze zdarma dostupný prohlížeč Adobe Reader. Propojení mezi objektem v reportu a označeným objektem v půdorysu, náhledu a axonometrii.


Dále máte k dispozici speciální modelovací funkce. Pomocí modeláře fasád můžete vytvářet všechny typy fasád, plochy bednění, hrázděné stěny a podpůrné konstrukce.

Allplan na celém světě: V pěti jazykových verzích sahá nabídka od uživatelského fóra přes knihovny dat ke stažení a nabídky školení až po technickou podporu.

Efektivní navrhování rekonstrukcí budov Program Allplan Vám umožní efektivně vytvářet plány rekonstrukcí, demolic nebo revizí a současně rychle vyhodnotit potřebná množství materiálů. To je možné díky speciálním knihovnám CAD, které jsou dostupné prostřednictvím grafických asistentů. Knihovny obsahují již předdefinované stavební prvky s potřebnými atributy pro zobrazení stávajícího stavu, bouracích prací a nových konstrukcí a zabezpečují vedle větší přehlednosti i menší organizační náklady a jednotné kancelářské standardy. Navrhování energeticky efektivních staveb Program Allplan Vám nabízí četné nástroje pro energetické poraden-

Allplan Vám pomůže vytvořit přehledné projektové podklady.

Předdefinované stavební prvky s potřebnými atributy pro zobrazení stávajícího stavu, bouracích prací a nových konstrukcí zajistí přehlednost.

ství, od návrhu fotovoltaických a solárně-termických zařízení až po indikátor energie k rychlé analýze energetických sanačních opatření na budovách. Kvalitní knihovny pro Vaše výkresy a modely Počínaje verzí Allplan 2012 mají uživatelé Allplanu mimořádně snadný přístup k prémiovým knihovnám obsahujícím objekty CAD, textury a SmartParts. Na mezinárodním servisním portálu Allplan Connect je ke stažení připraven bezpočet kvalitních a prověřených dat. Všechny objekty jsou označeny identifikací státu, takže je možné i jejich cílené vyhledávání pro mezinárodní projekty. Tím vytvoříte s minimem námahy požadované výkresy a modely. Allplan Connect spojuje uživatele programu Allplan a zájemce o program

S Design2Cost zvládnete výdaje Design2Cost Vám umožňuje kontrolovat náklady na stavbu již od začátku jejího návrhu. To je zajištěno fundovanou kvantitativní strukturou, kterou lze odvodit přímo z modelu budovy a která jednoduchým způsobem zohledňuje změny v projektu. Naše řešení Design2Cost kombinuje CAD program Allplan Architektura se systémy nákladového managementu a systémy AVA. Jelikož již při projektování poukážete na ekonomické rámcové podmínky, získáte tím před konkurencí měřitelné výhody. Dále je pro Vás zajímavé, že další výsledky práce vznikají na pozadí paralelně k Vaší vlastní kreativní práci. Díky integrovanému řešení Design2Cost získáte rychle přesný a přehledný přehled množství a popis staveních prací vč. modelu budovy. Plány se digitalizují jednoduše, výpočet množství probíhá automaticky. Výsledek je možné okamžitě použít ke zjištění nákladů nebo pro nabídková řízení. Změny požadované zadavatelem se odráží rovnou v modelu budovy a tím automaticky i ve výkazech množství a nákladů. Díky tomu můžete vyhotovit bezpočet variant návrhu včetně kalkulací a porovnávat je z různých úhlů pohledu. Změny v modelu budovy je pro větší přehlednost možné vizualizovat. Další informace najdete na www.nemetschek.cz


Přehled nejdůležitějších novinek od verze 2009 Jejich výhody

Parametrické objekty SmartParts

J ednoduchá realizace změn a variací objektů v reálném čase Sestavení pomocí SmartParts je jednodušší a rychlejší než nová konstrukce Rozšiřující se nabídka objektů dostupná na internetu

SmartPart Script

 ealizace individuálních požadavků klientů R Možnost zabezpečit vytvořené skripty

Grafické knihovny OpenGL

 ová vizualizační nabídka a enormně zrychlené zobrazení poskytují více N volnosti při tvorbě Vašich návrhů

Podpora více než 50 datových formátů, mimo jiné IFC a PDF, ale také DWG/DXF 2010/2011/2012 a DGN V8

 jednodušená spolupráce mezi kancelářemi a komunikace mezi projektoZ vými partnery a investory

Rozhraní pro programy CINEMA 4D, Google SketchUp nebo Rhino a formáty GDL, STL a VRML

Více kreativního prostoru pro tvorbu modelů budov

Optimalizované reporty

Přehledné výkazy dostupné ve všech fázích projektu

Rozšířené a přepracované funkce pro navrhování fasád a zábradlí

Díky jednodušší a rychlejší obsluze lze jednoduše a přehledně vytvářet individuální objekty

Podpora navrhování rekonstrukcí budov

Podpora při vytváření výkresů stávajícího stavu, bouracích prací a nových konstrukcí a současně rychle vyhodnocení množství potřebných materiálů

Nástroje pro energetické poradenství

Podpora navrhování energeticky úsporných staveb

Prémiový CAD obsah

 eustále rozšiřující se knihovny CAD objektů, textur a SmartParts na N mezinárodním servisním portálu Allplan Connect Tvorba přehledných plánů a modelů s minimem vynaložené námahy

Design2Cost

Lepší tvorba plánu a efektivnější zpracování projektů z hlediska nákladů

NEMETSCHEK s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha, Tel.: +420 225 384 880, Fax: +420 225 384 890, info@nemetschek.cz, www.nemetschek.cz NEMETSCHEK Slovensko s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Tel.: 02/49 251 178, Fax: 02/49 251 138, info@nemetschek.sk, www.nemetschek.sk

© 10.2011 Nemetschek Allplan GmbH, Mnichov, Německo

Novinky

Brožúra Allplan 2012 Architekura  

Allplan Architektura množstvím svých možností přesvědčí architekty a projektanty na celém světě. Základ tvoří vylepšená funkcionalita, možno...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you