Page 1

Popis modulu

Allplan 2012 Síťový manažer Síťový manažer nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN). Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Projektování v týmu Centrální správa a organizace projektů garantuje dostupnost projektů ze všech pracovních stanic pro všechny členy týmu.

Konzistence dat Sítový manažer zajišťuje dostupnost všech projektů z každého počítače v lokální síti.

Flexibilní přizpůsobení Projekty lze ze serveru přesouvat na jednotlivé počítače nebo notebooky a umožnit tak jejich prezentaci nebo zpracování i mimo kancelář.

Bezpečnost Nastavením přístupových práv řídíte možnosti přístupu k datům, jejich čtení a editaci. Oprávnění je možné definovat nejen pro celé projekty, ale i pro jednotlivé hladiny uvnitř projektů samotných.

Jednotný standard kanceláře Nastavení standardů kanceláře umožňuje při práci používat jednotné nastavení používaných dat a elementů, typů čar, textur, výkazových tabulek a reportů, prostředí atd.

Další informace naleznete na www.nemetschek.cz


Jednoduché použití

Práce na síťovém pracovišti je stejná jako na samostatném pracovišti nezačleněném do sítě. Podstatnou výhodou je možnost uložení všech dat zpracovávaných z jednotlivých pracovišť na jednom místě.

Centrální organizace dat projektů

Síťový manažer přebírá organizaci dat v lokální síti a významně tak přispívá ke zvýšení efektivity práce v kanceláři. Centrální správa dat garantuje dostupnost všech dat projektů z každého pracoviště v síti. Při zakládání projektů lze určit, na kterém počítači bude projekt fyzicky uložen a kteří uživatelé k němu budou mít přístup. Tato nastavení lze samozřejmě měnit i dodatečně.

Excelentní podpora standardů kanceláře

Síťový manažer umožňuje snadnou definici a správu standardů na všech počítačích v kanceláři. Sjednotit lze používané hladiny, typy čar, symboly, objekty, textury, požívané detaily apod. Vlastníci jednotlivých projektů mohou tento kancelářský standard převzít a přizpůsobit jej konkrétním potřebám jednotlivých projektů, například pro usnadnění komunikace se spolupracujícími kancelářemi.

Přehledná správa dat a uživatelských oprávnění

Zadáním uživatelských oprávnění pro projekt je možné zpřístupnit jej jen vybraným uživatelům. Nastavit oprávnění, mazat projekty nebo měnit jejich nastavení může pouze vlastník daného projektu nebo administrátor.

Konzistentní data a rozšiřitelný systém

Síťový manažer umožňuje zpracovávat každý projekt z libovolného počítače v síti. Díky tomu je možné řešit například jednotlivé fáze projektu nebo projekční celky na různých počítačích. Samozřejmostí je také možnost přidání dalších počítačů do správy v síťovém manažeru nebo jejich odebrání.

Paralelní zpracování dat

Síťový manažer umožňuje paralelní zpracování jednoho projektu více uživateli současně. Pro všechny uživatele je tak zajištěn stejný stav informací a dat. Počítač s projektem, například notebook, lze také snadno vyjmout ze systému i se zpracovávaným projektem a umožnit tak jeho dopracování mimo kancelář.

Privátní uživatelské profily pro komfortní práci

Každý uživatel má možnost ukládat si do privátní pracovní složky například použité materiály, elementy, symboly a objekty. Některá nastavení, jako například velikost nitkového kříže nebo nastavení barev, si mohou uživatelé nastavit sami podle svých potřeb. Pro každého uživatele se rovněž odděleně ukládají informace o naposledy zpracovávaném projektu a výkresu.

Aktivní správa hladin

Správa hladin umožňuje další zjednodušení správy dat projektů v systému Allplan. Díky ní lze přidělovat další a podrobnější oprávnění a přístupová práva. Allplan obsahuje předdefinovanou strukturu hladin, kterou však lze jednoduše modifikovat podle aktuálních potřeb uživatelů resp. daného projektu. Pro většinu elementů lze také přednastavit používanou hladinu, takže uživatelům odpadávají problémy se složitým vyhledáváním ve struktuře hladin. Toto nastavení lze uložit ale také kdykoli změnit.

Projektově orientovaný přístup

Pro většinu fází zpracování projektu je zapotřebí mít zobrazeno několik pasivních výkresů ale také aktivní výkres. Mezi nimi se dle aktuálních potřeb přepínáte, některé výkresy skrýváte, zobrazujete jiné atd. S využitím hladin je možné toto přepínání nahradit a využít tak například jen jeden výkres pro jedno podlaží. Elementy daného podlaží pak kreslíte do jednotlivých hladin dle typu, vlastností, určení atd. Jejich zobrazení lze libovolně měnit a nastavit si tak zobrazení potřebné pro aktuální činnost. Když pak budete přepínat například mezi jednotlivými podlažími, budou se vždy zobrazovat jen vybrané elementy. Můžete tak zobrazit například jen nosné konstrukce, sloupy, příčky, výplňové konstrukce atd. Vše co nepotřebujete, bude viditelné v pozadí nebo zcela skryto, zatímco se budete věnovat např. navrhování nových příček v aktuálním podlaží. Vámi nastavené zobrazení můžete libovolně pojmenovat a uložit k jeho opětovnému použití.

Systémové požadavky Minimální hardwarové požadavky Intel Core 2 Procesor nebo kompatibilní 2 GB RAM 5 GB volného místa na pevném disku DVD-ROM mechanika Minimální softwarové požadavky Windows Vista, Service Pack 2 Windows XP, Service Pack 3 Windows 7, Service Pack 1 Windows Server 2008, Service Pack 2

Grafická karta kompatibilní s DirectX 10, rozlišení 1280 x 1024 Microsoft Windows Home Server 2011

E-Mail nebo USB rozhraní

Windows Server 2008 R2, Service Pack 1

NEMETSCHEK s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha, Tel.: +420 225 384 880, Fax: +420 225 384 890, info@nemetschek.cz, www.nemetschek.cz NEMETSCHEK Slovensko s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Tel.: 02/49 251 178, Fax: 02/49 251 138, info@nemetschek.sk, www.nemetschek.sk

© 10.2011 Nemetschek Allplan GmbH, Mnichov, Německo

Přehled možností modulu

Allplan 2012 - Síťový manažer  

Síťový manažer nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN). Vytváří jasné...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you