Issuu on Google+

TMENT • DEVELOPMENT � VALUE � ΓΝΩΣΗ • ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ • ΑΝΑ

ΓΝΩΣΗ • ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ • ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΑΞΙΑ • KNOWLEDGE • INVES

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

& CORPORATE VALUES

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ • 26 Ο ΕΤΟΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Το πνεύµα του Καπιταλισµού και η πυξίδα της Ανάπτυξης Στην παγκόσµια οικονοµία σήµερα, ένα πρόβληµα λύνεται και δύο ελλοχεύουν. Η αποτελεσµατικότητα των πρακτικών αναζητείται ακόµη.

Το οικονοµικό µοντέλο Ελλάδα Οι αξίες και οι νοοτροπίες µίας χώρας που αρκούνταν πάντα στη θεωρία και ανέβαλε την πράξη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ

2010

Οι Έλληνες επιχειρηµατίες αναµετρώνται µε την ύφεση, ανασυντάσσουν τις δυνάµεις τους και δένονται στο άρµα της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας. Τράπεζες • Ασφάλειες • Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας • Καύσιµα • Ακίνητη Περιουσία • Τρόφιµα - Ποτά • Καπνός • Κλωστοϋφαντουργία • Ένδυση • Δέρµα - Υπόδηση • Ξύλο • Χαρτί • Εκτυπώσεις - Εκδόσεις • Παράγωγα Πετρελαίου • Χηµικά - Φάρµακα • Ελαστικό - Πλαστικά • Μη Μεταλλικά Ορυκτά • Βασικά Μέταλλα • Μεταλλικά Προϊόντα • Μηχανήµατα - Είδη Εξοπλισµού • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές • Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός • Ιατρικά Όργανα - Όργανα Ακριβείας • Αυτοκίνητα • Εξοπλισµός • Μεταφορών • Έπιπλα • Ανακύκλωση

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣHΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Πυξίδα της Ανάπτυξης.................................................................10 Στην παγκόσµια οικονοµία σήµερα, ένα πρόβληµα λύνεται και δύο ελλοχεύουν. Οι πολιτικές και οι στρατηγικές επανεξετάζονται. Η αποτελεσµατικότητα των πρακτικών που υιοθετούνται σε µόνιµη ζήτηση. Από τον Κώστα Καλλωνιάτη

Το οικονοµικό Μοντέλο Ελλάδα........................................16 Η εποχή που τα συστηµικά προβλήµατα της οικονοµίας µπορούσαν να λυθούν στο µέλλον, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Από τον Αντώνη Λιβιεράτο

Bottom-up αξιολόγηση του κινδύνου αφερεγγυότητας ενός κράτους ...................................................18 Τι συµβαίνει όταν χάνεται ο έλεγχος της οικονοµικής κατάστασης ενός κράτους και υποστηρικτικά συστήµατα αξιολόγησης. Από τον Από τον Edward I. Altman

Ανηφορικός Δρόµος ...................................................................................20 Μέση µείωση πωλήσεων κατά 7% χαρακτήρισε τη δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων το 2009. Ταυτόχρονα, παρουσίασαν σηµαντική υποχώρηση της κερδοφορία τους κατά 13%. Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς η αύξηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης. Από τον Χρήστο Γιαννακόπουλο

Οι 100 µεγαλύτερες εµπορικές επιχειρήσεις .............................. 26 Οι 100 µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις .................... 28 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συν «συγχωνεύσεις» και χείρα κίνει ......................................................... 32 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Το Crash Test της Solvency II ........................................................................ 36 EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4

Επιλογή Ισολογισµών MARFIN POPULAR BANK ...............................14-15 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 80-81 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ. ..............................................................................50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ................................................................ 6-7 ΕΛΒΑΛ ΑΕ ...........................................................................................52 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ..................................................58 ΕΤΕΜ ..........................................................................................................56

Η µεγάλη προετοιµασία .................................................................................... 40

ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΒΕΕ ...............................46

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ..............................................23

Υποχωρεί η κατανάλωση ................................................................................. 44

ΟΤΕ .........................................................................................................38-39

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε ...........................86

Κύκλος εξαγορών & χαµηλές αποτιµήσεις ............................................ 48

ΣΙΔΕΝΟΡ ...............................................................................................72

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ισχυροί κραδασµοί & γερά αναχώµατα ................................................... 54

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE ........................................................................30-31

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

ΧΑΛΚΟΡ ...............................................................................................70

Αντεπίθεση εξωστρέφειας στην ύφεση ..................................................... 60


Industry Mirror

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VALUES

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Εκδότης: Χρήστος Παπαϊωάννου Ιδιοκτησία: ALLMEDIA ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΟΜΙΑΣ Α.Ε. Θεοφάνους 19, 115 23 Αθήνα τηλ.: 210 640 1850 Διεύθυνση Έκδοσης: Ευαγγελία Παπαϊωάνου Διεύθυνση Σύνταξης: Θώµη Μελίδου Τα δηµοσιευόµενα άρθρα, στατιστικές σειρές, πίνακες και διαγράµµατα αποτελούν ιδιοκτησία της έκδοσης. Απογορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση ή αναφορά µέρους ή συνόλου των περιεχοµένων χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Τιµή έκδοσης: 15€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

64

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

74

ΚΑΠΝΟΣ

82

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

88

ΕΝΔΥΣΗ

92

ΔΕΡΜΑ - ΥΠΟΔΗΣΗ

96

ΞΥΛΟ - ΦΕΛΛΟΣ

100

ΧΑΡΤΙ

104

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

108

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

112

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

118

ΕΛΑΣΤΙΚΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ

124

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

128

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

132

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

136

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

140

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

144

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

148

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

152

ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

156

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

160

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

164

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

168

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

174

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

TMENT • DEVELOPMENT � VALUE � ΓΝΩΣΗ • ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ • ΑΝΑ

ΓΝΩΣΗ • ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ • ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΑΞΙΑ • KNOWLEDGE • INVES

Η επόµενη µέρα της βιοµηχανικής δραστηριότητας στη χώρα από την Επιλογή Ισολογισµών & Corporate Values σε αποκλειστική συνεργασία µε το ΙΟΒΕ.

5


������

1�875�851 74�752�545 14�337�698 99�618 1�877�834 164�895 � 42�680 2�486�943 2�099�152 174�218 805�960 189�481 2�460�484 � 113�394�183

21�643�338 1�329�164 71�194�471 1�859�699 1�224�973 2�581�323 137�336 245�301 74�924 3�276�136 � 103�566�665

������������������������������ �����������������������������������(�������������������) ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������,���������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������� �������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ����������������������������������� ���������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������� ������������������������ ������ � ������������������������������������� ����������������

857�376

842�408

944�063 5�971�607

1�735�487 8�453�450

������������&���������������������� ������������������������������

���������������������

2�490�771 2�682�050 (145�277)

3�392�708 3�335�881 (10�626)

14�840�030 1�567�815 67�656�948 1�813�678 1�922�873 2�266�256 104�443 230�747 12�428 2�632�114 8�856 93�056�188

1�590�320 69�897�602 9�589�647 141�062 3�178�867 148�073 � 55�683 2�473�994 1�982�768 258�819 707�721 113�903 2�241�827 116�893 101�323�242

4�145�395 2�490�064 2�190�604

31.12.2008

����������������� ���������������������������������������� �����:��������������

�������������

4�252�854 3�707�911 4�066�059

31.12.2009

���������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������(�������������������) ������/������������������������������������������������������������

���������������������������������������(������������������������������)

������������������������������: ����������������������������������: ��������������������:

��

1�495�572 8�224�161

3�392�708 3�335�881 �

18�390�685 1�204�621 58�081�167 1�485�109 1�209�377 � � 134�284 60�497 2�430�563 � 82�996�303

1�670�914 58�129�698 7�476�660 932�195 1�483�552 � 8�064�609 27�631 124�854 381�642 82�094 � 189�481 1�697�746 � 91�220�464

2�073�721 5�881�701 3�003�966

31.12.2009 1�959�249 5�202�048 1�717�902

31.12.2008

��

1�406�242 6�433�786

2�490�771 2�682�050 (145�277)

13�801�415 1�426�951 56�291�053 � 3�874�881 � � 108�057 � 1�883�712 � 77�386�069

1�303�708 53�440�200 6�978�453 729�918 2�358�070 � 7�149�862 6�921 111�285 986�405 173�947 � 113�903 1�587�984 � 83�819�855

�������

�������86,�102�32������ 6062/06/�/86/01� ��������������� 18���������2010 ����������.����������(�.�.������12231) Deloitte.������������,����������&�������������������������� �����������������&����������������������� ���������������� 30���������2010 www.nbg.gr

���������������������������������.�. ��������������������������������µ������ �������������������� �������������������� �������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������

���������������������������������������������(A+B)

���������������������������/(�����)�����������������(B)

��������������: ����������������������� ���������������������

�������������(A)

������

��������������������������������������

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ����������������/�(������)����������������������������������������� ���������������

630�267

(333�078)

40�777 922�568

(240�984) 963�345

(47�736)

(1�577�474) (725�032) (197�842) (24�071) (5�556) (1�295�172) 117 1�252�065

428�415 (73�575) 5�077�095

���������������������������������������������������������������������������� �������������������/�(�����) ������������������������ ������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������

936�091 (840�539) 95�552

741�733 (55�319) 686�414

6�551�829 (2�611�540) 3�940�289

31.12.2009

(47�674) 177�311

(493�801)

� 224�985

(132�973) 224�985

(45�669)

(995�114) (338�872) (105�581) � (5�556) (787�532) � 403�627

197�413 (71�629) 2�636�282

� � �

306�465 (27�027) 279�438

3�677�056 (1�445�996) 2�231�060

31.12.2009

(146�212)

(626�518)

� 480�306

(152�868) 480�306

(885�102) (338�656) (75�957) � (11�940) (408�558) � 633�174

24�725 1�795 2�353�387

� � �

307�689 (28�402) 279�287

4�065�836 (2�018�256) 2�047�580

31.12.2008

������� ����01.01����

(2�078�744)

38�931 1�546�012

(352�071) 1�584�943

(1�447�667) (771�742) (163�499) (27�406) (11�940) (537�631) (28�932) 1�937�014

427�289 24�059 4�925�831

713�441 (590�561) 122�880

841�252 (69�183) 772�069

6�941�418 (3�361�884) 3�579�534

31.12.2008

������ ����01.01����

������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������

���������������� ���������������� ���������������������������

���������������������������� ���������������������������� �����������������������

���������������������������������������������(�������������������

*�����18���������2010,����.���������.������������������������������������.�.�������������������������������������.�������������.��������.

�����������.�������� �����������.����������� ���������.���������� ���������.������������� ��������.����������������* ��������������������������������������.���������� ����������.���������� ����������.������� �����������.������������������ �����������.����������������������������� �������K.������������� �������.������������ �����������N.���������

������������������������������

����: �.�.�.�.: ����������������: ��/�������������������������������������������������.�.�: �������������������������: ������������������:

��������������������

����������������������������.�. �� �������� �������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����������� �����������, ��������� �� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� �� ������������ ��� ������� �������� ��� ��� ������ ���. ���������� �������� ���� ���������, ���� ������ �� ����������� ������ ���������� ������� � ���� ��������� �� ��� �������, �� ��������� ���� ��������� ���������� ��� (www.nbg.gr), ���� ���������� �� ����������� ������������,�������������������������������������������������������.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

������������������������������������1������������2009�����31������������2009� (�������������������������.�.�2190/1920,�������135����������������������������������������������������������������,��������������������,������ �.�.�.�.) (���������������������)

6


101�323�242

� 177�311 1�552�348 (42�192) 145�277 (42�369) 8�224�161

6�433�786

31.12.2009

� (146�212) 494�076 (223�363) (123�676) (102�960) 6�433�786

6�535�921

31.12.2008

������� ����01.01����

83�819�855

6�433�786

8�224�161 91�220�464

�� ��

1�406�242 6�433�786

�� ��

1�495�572 8�224�161

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

�����������.��������

�������������������������������������

(3�359�488) 50�964 281�031 15�167 296�198 2�622�978 2�919�176

3�589�555

31.12.2009

(5�686�924) (23�179) (3�276�743) (265�200) (3�541�943) 6�164�921 2�622�978

2�433�360

31.12.2008

(194�911) 147�693 382�272 4�401 386�673 3�674�864 4�061�537

429�490

31.12.2009

€0.8366

€0.8373

(5�978�955) 556�365 (1�762�924) (19�008) (1�781�932) 5�456�796 3�674�864

3�659�666

31.12.2008

������� ����01.01����

€0.3241

€0.3241

(146�212)

�������������������� ������������������������������������� ���������.�����������

O���������������������

�����������.�����������

���������.��������������

��������������������������� ������������

��

(146�212)

(626�518)

� 480�306

480�306

�)�������������������������������: O����������������������.�.��������������Bantas�A.S.��������������������������������������������������������������������������� 30 ������������2009,������������� �������������������������������������������������31������������2008��������������������������������������������������������������.�.������������������������15�������������2009. �)�����������������������������������������������������������������������������������������. �)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.8)������������������������������������������������������������������������ ��������������,����������������������������������������������������������������������������€(193,8)�����.,��������������������������������€(28,1)�����.,������������������������������� ����������������€(111,2)�����.��������������,����������������������������������������(����������������������������������������������������������������������������)�������€(47,8)�����.�����€0,1����.����� 9) ����31������������2009,������������������337.350������������������������������€10.626����.,�����������������������������������������������������. 10)�������������������: �)�����22������������2009,�������������������������������������������������������������������������70.000.000�����������������������������������������������������€5,������������������������������ ����������������������������������������������������������������,������������������������������������������.�3723/2008����������������������������������������������������������.������24������������� 2009,���������2�1950��������������������������������������.�.,����������������������������������������������������������.������21�������2009,������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������.�����������������������������������������������������������������(�������������)�����������������������������������������������,� ������������������Euribor 6��������������������������130��������������.�������25�������2009,����������������������������������������������������������������������������������������������,� �������������������������.�.�(�2�5300��������). �)�����2���������2009,�����������.�.�����������������������������������������������:�1)�����������������������������������������������€32,7�����.�(USD�42,2�����.)��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������31������������2008,�������������������������������������������������������������������������������������17� ����������2008,�2)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€42,2�����.�(USD 56,25�����.),����������������������� ������������������������������3)������������������������������������������������������������,����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������. �)������������2009�������������������18���������2009������������������������������������,������������������������������������������������������������€551.838����.����������������������������������� ���������������������������������������������������������������2�����������9����������������.�����������������������������������110.367.615���������������������������������������������������€5,00� �������������������€11,30�����������.�������������������������€1.247.154����.,������������€551.838����.����������������������������«�����������������»,���������������������������������������� �����������������������������������«����������������������������������������».��������������������������������������������������30���������2009. �)�����22���������2009,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������������)���������������������������� ����������NBG�Funding�Limited.���������������������������������������������������������������������€1.050�����.��������,����������������������������������������������������������������������������� �������������,�������������������€450�����.��������.�����7���������2009,���������������������������������������������������������������,����������������������� ����������������������������������� €450�����.���������(�����43%��������������������������������������������)���������������������������������������������������������������������������.����������������������������������������������� ������������������������������������8���������2009�����������������������������������������������������������.������������������ 7�����������2009�(��������������������������������������������� ��������),������������������������������������������������������������������������������������������������������€19,1�����.������������A,�B�����D,�GBP�46,6�����.������������E�and�USD�0,8�����.����� �������C.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������(Core�Tier�I)������€318,4�����.���������(���������������). (�)�����8�����������2009,���Finansbank�����������,����������������������������������������,������������������������������������USD�200�����.,��������������������2004�������������9%�������������� 5��������������������������������������11,79%�������������������������������. (��)�����1�������������2009,����������������������������������������������������������������������������������2008,���������� ������������������������€100�����.�����7�����������2009,����������� ���������������������������������������������������€1,5����.,�����������7�����,���������������������(�������)��������������������������������������������������������������������������3,875%.���� ����������������������������������������������������������������������������������������Moody’s�����Fitch����������������������������������������Aaa�������,�����������.��������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������.����������������������������������������������������������������������������������������€10����.� (�)�����22�������2009,���NBG�Finance�Plc,������������������������������������������������������€1.500�����.,���������������2007.�����31������������2008,������������������������������������������������ €299�����.�����9�����������2009,���NBG�Finance�Plc,������������������������������������������������������USD�300�����.,�������������������2007.������31������������2008,����������������������������� ��������������������USD�259�����. (�)����������������������������������������������������������������29�������������2009,�������������������������������€614.953����.������������������������������������������������������������ ���������.�.�.�.�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������.� (�)�����16�����������2009,���Finansbank��������������������������������������������������������������������2004�B�����������USD�125�����.,����������������������������������������������������� �����������DPR’s�����Finansbank. (�)�����7������������2009,���Finansbank�����������������������������������USD�221�����.����������������������������������USD�700 ����.,�����������������������������������������Libor�������60��.�.���� ������������������USD�479�����.�������������������������2008. (��)�����11������������2009,���Finansbank��������������������������������������������������������������USD�470�����.��������������������������. (��)���������������������������������������������������.�3723/2008�������������������������28������.�3756/2009,���������������������������������������������������������������17���������2010,��� ��������������������������������������,�����������������2008�����2009,����������������������������������������������.����������� ���������������������������������������������.���������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������. 11) ��������������������������������������������������31������������2008����������������������������������������������������������� ����31������������2009.���������������������������������������� �����������������������������������������������������������������.������������������������������������������51���������������������������������31������������2009.

�������������������������� ����������������������������� ��������������/�(������)�������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������/�(������)������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������������������/�(������)����: ���������������������������

€2.7045

€2.7066

�� 177�311

(87�791)

177�311

(406�010)

(47�674)

(493�801)

� 224�985

224�985

(2�078�744)

38�931 1�546�012

1�584�943

������ ����01.01����

€1.4813

�������������

��������������������������������������������

€1.4813

������

K���������������

16�255 614�012

���������������������

630�267

��������������: �����������������������

���������������������������������������������(A+B)

�����,��18����������2010

1) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�.�.�.�.)�������������������������������������������������������������������,� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.������������������������ ���������������������������������������(�.�.�.�1)�«��������������������������������������»,������������������������������������������������(�.�.�.�.�8)�«���������������������»,����������������������� �.�.�.�.�7�«����������������������:���������������»�������������������������������������16�«��������������������������������� ��������������������������»���������������������������������������� ����������������������2009.������������������������������������������2���������������������������������31������������2009. 2) �������������2009�����������������������������������������������������������������������2008.���������������������������������������������������������������������������������������€3.308����.,� ����������������������������������������������2009�������€2.113����.,������������������������������������������.������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������,������������������������������47�����24��������������������������������������������31������������2009.� 3) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.����� ���������������������������������������������������������������������������������31������������2009����������������)�������������������������€60,7�����.�����€29,2�����.�����������,��)���������������� �������������������€19,1�����.�����€6,6�����.�����������������)�����������������������€9,8�����.�����€2,4�����.�����������. 4) ����31������������2009�����������������������������������������������������������������36.314�����13.066�����������������,���������31������������2008��������������36.589�����13.593�����������. 5) ���������������������������������������������������������������������������.�.�.�24�������������������:��������������,������������,���������,����������������������������������������������������������� �����������/������������������������������31������������2009,���������������€5,6�����.,�€11,2�����.,�€0,6�����.,�€2,1�����.�����€1,4�����.�����������.�������������������������������������������������������� ���������������������������������������31������������2009���������������€6.657,5�����.,�€2.390,8�����.,�€186,3�����.,�€192,6�����.�����€229,2�����.�����������,��������������,����������������������,��������������� ���������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31������������2009����€25�����.,�€78�����.,�€0,2� ����.,�€12�����.,�€8,7�����€26�����.�����������,����������������������������������������(�����������������������������������,���������������������������������������������������������������)������������€16� ����.,�€40�����.�����€9,6�����.������������������������������������������������������������������������������������,�������������������������������������€49,6�����.�(2008:�€54,2�����.)����������������� �����������������€118,2�����.����������31������������2009�(2008:�54,1�����.)�����������������������������������. 6) �����������������: (�)�����24�������������2009,���Finansbank �������������������������Finans�Malta�Holdings�Ltd �����NBG�International�Holdings�B.V.�(����������100%�������������),����������������€185�����.����������������,��� ������������������������������������������������������������������������������������,��������������������������������������������������������������������.���������������������������������������� �������������������.����������������������,���NBG�International�Holdings�B.V.��������������������������������������€185,5�����. (�)��������������������2009,��������������������������Titlos�PLC,����������������������������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������,������������ ������������������������������������. (�)�����19�������2009,�����������������������������Factors �������������������������������������������������������,����������������������������100%. (�)�����8���������2009,���Finansbank �����������Finans�Faktoring�Hizmetleri�A.�.,����������������������������100%. (�)�����30���������2009,��������������NBG�Luxembourg� Holding�S.A.�����NBG�Luxfinance�Holding�S.A.��������������,�����������������������������������������.���������������������������������NBG�Asset� Management�Luxembourg� S.A. (��)�����10���������2009,����������������������������������������������������20%,�������.�.�.�.�.������������������������,����������������������������€1.270����.����������������������������������������� �����������������������€576����.�����€1.035����.�����������.����������������������������������������������������������.�.�.�.�.��������������������������������������40%����20%.�� (��)�����15���������2009,�������������������������21,83%���������������������������.�.���������,�������������������������������������������������������������������.��������������������������������������� ���€432����. (�)�����31���������2009,��������������������������«���������������������������������������������������»�(����������)��������������������������.�.���������������������������������������������������� ��������������������������������������«������Facility�Management�����������������������������������.�.»�(������FM),�������������������������������������������������������FM����������������.����������� ������������18������������2010������������������������€161,5����.�������������53.846���������������������������������������������������������������€3,00�����������,������������������������������35%����� ������������������������������FM. (�)�����15�������������2009,��������������������������������������������������������������������������.�.,����������������������������€18,9�����.,��������������������€2,6�����.������������������� �������������������������������������������������������������������.��������������������������������������������������������������€10�����.�����€7,5�����.�����������.�� (�)���Finansbank���������������33,33%�����������������Bantas�A.S.,�������������������������������������������������������������������������������������������������. (�)����14�����������2009,�������������������������������������������������������������������������.�.�������������������������������������������������������������������������€20.513����.���������� ����������������������������������������������������������.�.�������������������������� �������������36,43%����33,36%. (��)�����16�����������2009,���UBB �����������UBB�Factoring�EOOD,����������������������������100%. �������������������������������������������������24�����46���������������������������������31������������2009. 7) ����������������47�&�24��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������������������������,�������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. ���������������������������������������������������������31������������ 2009: �)�����������������������������������: ��������������������������Titlos�Plc,����������Factors��������������������������������������������������������,���Finans�Faktoring�Hizmetleri�A.�.�������UBB�Factoring� EOOD,�������������������������������������������������������������������������������,��������������������������������������������������������������������������.��������������������������������������� �������������������31������������2008,������������������������������������NBG�Luxfinance�Holding�S.A.������������������������ NBG�Luxembourg� Holding�S.A.����������������������������������������.��

����������

8�267�054

� (493�801) 494�076 (290�160) (123�676) 138�680

� 630�267 1�552�348 (87�038) 134�651 (669�764) 9�827�518

������������������:

�������������������������������������������� ��������������������������/�������������� ���������������������� ������������ (������)�/������������������������ ���������������� �������������������������������������

8�541�935

8�267�054

���������������������������������������

������ ����01.01����

113�394�183

842�408 1�453�039 � 8�267�054

31.12.2008

9�827�518

857�376 516�692

944�063 5�971�607

31.12.2009

�������������������������������������������������������

������������������������������������

��������������������� ������������������� �������������������������������������������������

1�735�487 8�453�450

������������&���������������������� ������������������������������ (333�078)

40�777 922�568

���������������������������/(�����)�����������������(B)

963�345

2�490�771 2�682�050 (145�277)

�������������(A) 3�392�708 3�335�881 �

��������������: ����������������������� ���������������������

2�490�771 2�682�050 (145�277)

3�392�708 3�335�881 (10�626)

�������������

����������������� ���������������������������������������� �����:��������������

7


από την Έκδοση

Με ισχυρά αντανακλαστικά

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Α

8

ναµφίβολα η τωρινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την Ελλάδα. Το κράτος απέφυγε τη στάση πληρωµών χάρη στη στήριξη της ΕΕ και του ΔΝΤ, η οικονοµία είναι σε ύφεση, οι επιχειρήσεις τελούν σε καθεστώς χρηµατοδοτικής ασφυξίας, οι πωλήσεις και τα κέρδη τους υποχωρούν, η στενότητα ρευστότητας στην αγορά είναι µεγάλη και το επιχειρηµατικό κλίµα σε ιστορικά χαµηλά. Σε αυτό το περιβάλλον το ερώτηµα είναι ποιές προοπτικές διαγράφονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, που πραγµατοποιήθηκε ειδικά για την έκδοση και παρουσιάζεται στις σελίδες της, η ελληνική βιοµηχανία παρουσιάζει µεγαλύτερες αντοχές στην κρίση από ότι το εµπόριο και οι υπηρεσίες. Και όπως προκύπτει από τις εξελίξεις στους επιµέρους κλάδων, οι επιχειρήσεις που έχουν τις µικρότερες απώλειες είναι εκείνες που έχουν αντιληφθεί και έχουν κάνει πράξη τα µηνύµατα των καιρών. Δίνουν έµφαση στην εξωστρέφεια, προϋπόθεση της οποίας είναι η στρατηγική στόχευση και η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων που κερδίζουν µια θέση στις ξένες, αλλά και την ελληνική αγορά. Και γι αυτό, απαλλάσσονται από περιττά βάρη επανεξετάζοντας κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, επενδύουν στην καινοτοµία, προχωρούν σε στρατηγικές συνεργασίες στην παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων και γενικά έχουν στραµµένο το βλέµµα περισσότερο στο µέλλον και λιγότερο στο παρόν. Tέτοια παραδείγµατα υπάρχουν πολλά στην ελληνική οικονοµία. Το πρόβληµα όµως είναι ότι ενώ σε ατοµικό επίπεδο, σε επίπεδο επιχείρησης, υπάρχουν φωτεινά παραδείγµατα, σε συλλογικό επίπεδο υστερούµε. Ίσως αυτό είναι το µεγαλύτερο µάθηµα από την τωρινή κρίση. Ότι θα πρέπει ως χώρα να απαλλαγούµε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, από ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα –από την οποία και µόνο θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και άνοδος του βιοτικού επιπέδου όλων- σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες. Σε µια οικονοµία που θα χαρακτηρίζεται από σταθερό φορολογικό πλαίσιο, στο οποίο οι διαδικασίες αδειοδότησης µιας επιχείρησης δεν θα είναι τόσο χρονοβόρες και γραφειοκρατικές, µε ευελιξία, η οποία θα προβάλλει τα όποια πλεονεκτήµατα αναµφισβήτητα έχει ή µπορεί να αποκτήσει, που θα µπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Όπου οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν αρνητική στάση σε επενδύσεις, που µόνο θέσεις εργασίας και οφέλη προσφέρουν. Όπου οι κυβερνήσεις δεν θα διστάζουν να προωθήσουν αλλαγές που έχουν µεν βραχυχρόνιο κόστος, αλλά πολύ µεγαλύτερα µακροπρόθεσµα οφέλη. Από αυτή την άποψη οι τωρινές δυσκολίες είναι συγχρόνως η µεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αλλάξει. Αλλιώς το κόστος της ύφεσης θα είναι µια ακόµη απώλεια για τη χώρα. Για τις επιχειρήσεις, τώρα που οι οικονοµίες των εµπορικών µας εταίρων ανακάµπτουν, υπάρχει ένα παράθυρο ανοικτό για αξιοποίηση ευκαιριών που δεν προσφέρει η, βρισκόµενη σε ύφεση, ελληνική αγορά. Σηµασία έχει να µπορεί κανείς να διακρίνει τις ευκαιρίες και µε ισχυρά αντανακλαστικά να τις αξιοποιήσει. Μόνον έτσι θα βγούµε ισχυρότεροι από την τωρινή περιπέτεια της χώρας. Η Ελλάδα, παρά τις αδυναµίες της, έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι µπορεί. Ευαγγελία Παπαϊωάννου


UpSet !

Εδώ και δύο δεκαετίες, η Εθνική Τράπεζα είναι πρώτη στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

N

O

43% της αιολικής ενέργειας, 26% της φωτοβολταϊκής ενέργειας και 57% της ενέργειας από βιοαέριο και βιομάζα που παράγονται σήμερα στην Ελλάδα προέρχονται από έργα που χρηματοδότησε η Εθνική Τράπεζα. Στην Εθνική Τράπεζα γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γι' αυτό συμμετέχουμε συστηματικά στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς κοι επενδύσεων σε άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οε ολόκληρη την Ελλάδα. Προστατεύουμε το περιβάλλον, συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας κοι στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με πράξεις.

www.nbg.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

 Π ΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10


Η πυξίδα της ανάπτυξης Στις άγνωστες θάλασσες, για την ασφαλή πορεία τους, οι εξερευνητές αναζητούσαν το αστέρι του βορά. Αυτοί που κρατούν σήµερα το τιµόνι της παγκόσµιας οικονοµίας βλέπουν τους κινδύνους να αυξάνονται και αναζητούν τον δικό τους οδηγό καθώς η πυξίδα της παγκόσµιας οικονοµίας δείχνει σταθερά τη λερναία Ύδρα. Ένα πρόβληµα λύνεται, δύο ελλοχεύουν. Πολιτικές και στρατηγικές επανεξετάζονται διαρκώς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΔΝΤ στις πρόσφατες προβλέψεις του, οι κίνδυνοι για την παγκόσµια οικονοµία έχουν αυξηθεί καθώς οι ανησυχίες για τα κρατικά χρέη µπορούν να οδηγήσουν σε κλιµάκωση των εντάσεων στις χρηµαταγορές και µετάδοση της κρίσης χρεών και σε άλλες χώρες.  Από τον Κώστα Καλλωνιάτη

άνοδος των spreads ελληνικών, πορτογαλικών και ισπανικών οµολόγων εξαπλώθηκε αγκαλιάζοντας όχι µόνον και άλλες αδύναµες οικονοµίες αλλά πλήττοντας και τα εταιρικά οµόλογα. Ωφελήθηκαν, βεβαίως, τα αµερικανικά και γερµανικά οµόλογα ως «επενδυτικά καταφύγια» αφού από τον Μάιο µέχρι τον Ιούλιο γνώρισαν αυξήσεις τιµών και είδαν τις αποδόσεις τους να υποχωρούν κατά 100 µονάδες βάσης περίπου (-25% στα 10ετή των ΗΠΑ που από 4% έπεσε σε 3%). Συγχρόνως, από τα τέλη Απριλίου έως σήµερα ο χρηµατιστηριακός δείκτης S&P 500 έχασε 12% της αξίας του ενώ ο ιαπωνικός Nikkei απώλεσε το 15% και µόνον ο γερµανικόςDAX περιόρισε τη κάµψη του σε 5%. Όµως, εάν συνυπολογίσουµε το 7% που έχασε στο ίδιο διάστηµα το ευρώ έναντι του δολαρίου τότε οι απώλειες του DAX σε όρους δολαρίου ανέρχονται στο 12%. Αντίστοιχα, εάν συνυπολογίσουµε την ανατίµηση του γιεν έναντι του δολαρίου στο

ίδιο διάστηµα, τότε οι απώλειες του Nikkei περιορίζονται σε 9%, εξέλιξη λογική εξαιτίας της µεγαλύτερης εµπιστοσύνης που δείχνουν οι επενδυτές στην οικονοµική δυναµική της Κίνας και της Ασίας συνολικά.

Η εικόνα της πραγµατικής οικονοµίας Για να καταλάβουµε εάν η στροφή των αγορών είναι προσωρινή ή καθρεπτίζει µία µονιµότερη τάση είναι απαραίτητο να δούµε τι συµβαίνει µε τις πραγµατικές οικονοµίες και εάν η παγκόσµια ανάκαµψη είναι βιώσιµη ή όχι. Το σκηνικό αυτή τη στιγµή έχει ως εξής: η αµερικανική οικονοµία ανακάµπτει αλλά δεν υπάρχει καµία ασφάλεια για τη διατηρισιµότητά της, η ασιατική οικονοµία που είναι η πλέον εύρωστη αντιµετωπίζει µία επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης στη Κίνα και την αβεβαιότητα που εκεί προκαλεί η φούσκα των πιστώσεων και της αγοράς ακινήτων, ενώ ο µεγάλος

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Θ

υµάστε τον Σεπτέµβριο του 2008; Έ, λοιπόν, ο Μάιος 2010 µοιάζει µε δίδυµο αδελφό του, αφού ήταν ο πρώτος µετά από 14 µήνες συνεχούς ανόδου και κερδοφορίας που εµφάνισε το 75% των hedge funds µε ζηµιές λίγο χαµηλότερες του Σεπτεµβρίου 2008. Αυτό είναι φυσικά το σύµπτωµα µιας γενικότερης κρίσης εµπιστοσύνης που έπληξε όλες τις αγορές µετά την εκδήλωση της κρίσης του χρέους στην Ελλάδα και σε άλλες οικονοµίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Κρίση χρέους που επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση εµπιστοσύνης του 2008 στο ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε συνέπεια την φυγή από κρατικά οµόλογα αδύναµων και υπερχρεωµένων οικονοµιών προς αυτά των παραδοσιακά ισχυρών οικονοµικών (πχ ΗΠΑ, Γερµανίας κ.α.) και την ταχεία ρευστοποίηση µετοχικών τίτλων γενικά στα πλαίσια της αποστροφής ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές. Η

11


EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

 Π ΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12

ασθενής, η Ευρώπη, βρίσκεται ουσιαστικά σε στασιµότητα λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης στο Νότο και µε µόνη ατµοµηχανή τις γερµανικές κυρίως εξαγωγές. Όµως, υπάρχουν ορισµένοι εξαιρετικά δυσοίωνοι παράγοντες που προσδίδουν άλλη δυναµική στο παραπάνω στατικό σκηνικό. Έτσι (α) πίσω από την δηµοσιονοµική κρίση υπάρχει µία πάντα σοβαρή σοβούσα χρηµατοπιστωτική κρίση η οποία δεν περιορίζεται στην ΕΕ όπως ορισµένοι θέλουν να την παρουσιάζουν και η οποία επιδεινώνεται µε την τάση αύξησης των επιτοκίων και την απροθυµία τραπεζικού δανεισµού της πραγµατικής οικονοµίας, (β) η αµερικανική οικονοµική πολιτική βρέθηκε σε πλήρη διάσταση µε την οµόλογό της ευρωπαϊκή, µε την ΕΕ να υιοθετεί περιοριστικά δηµοσιονοµικά µέτρα θέτοντας σε κίνδυνο την ήδη χλωµή ανάκαµψη παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ για αναβολή τους έως ότου στεριώσει η ανάκαµψη, (γ) η σινοαµερικανική διαµάχη σχετικά µε την συναλλαγµατική ισοτιµία του γιουάν δεν φαίνεται να λύνεται µε την οριακή ανατίµηση του κινεζικού νοµίσµατος µε συνέπεια να µην προσφέρεται καµία ουσιαστική διέξοδος στις διεθνείς ανισορροπίες των εµπορικών ισοζυγίων και να µην διευκολύνεται η ανάκαµψη. Κατόπιν αυτών δεν είναι τυχαίο που στη τελευταία συνάντηση κορυφής του G20 δεν λήφθηκε καµία σηµαντική απόφαση και ένας υπόγειος νοµισµατικός πόλεµος φαίνεται να έχει ξεκινήσει µε κίνδυνο να επεκταθεί στο εµπορικό πεδίο. Αυτά συµβαίνουν όσο οι πραγµατικές οικονοµίες βρίσκονται σε σηµείο καµπής. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισµός υποχωρεί και το φάσµα του αποπληθωρισµού επανέρχεται την ίδια ώρα που η ανεργία έχει κολλήσει στο 9,5% και η υποαπασχόληση στο 17% µε 650.000 αποθαρρυµένους εργαζόµενους να µην αναζητούν πλέον εργασία. Για κάθε µία νέα θέση απασχόλησης που προκηρύσσεται υπάρχουν 6 υποψηφιότητες. Στο µεταξύ η αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το 1ο τρίµηνο αναπροσαρµόστηκε σε 2,7% και οι 46 από τις 50 οµόσπονδες πολιτείες αντιµετωπίζουν τεράστια ελλείµµατα (127,4 δις δολ αθροιστικά) που θα χρειαστούν µεγάλες περικοπές για να επιστρέψουν σε ισορροπία, καθώς το πακέτο οικονοµικής


Οι αντίθετοι άνεµοι Όµως οι προβλέψεις αυτές δεν συνάδουν µε πρόσφατους οικονοµικούς δείκτες που υποδηλώνουν κόπωση της τάσης ανάκαµψης και κίνδυνο για νέα ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας. Για παράδειγµα, ο δείκτης ναύλων ξηρού φορτίου BDI, ο οποίος αποτελεί βαρόµετρο για την πορεία του διεθνούς εµπορίου µειώθηκε κατά 50% τον τελευταίο µήνα (Μάιος), ενώ το ολλανδικό γραφείο CPB εκτιµά κάµψη του διεθνούς εµπορίου κατά 2% τον ίδιο µήνα. Επίσης, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ευρώπη ήταν στάσιµος τον Ιούνιο. Ακόµη, ο σύνθετος ηγετικός δείκτης ECRI (Economic Cycle Research Institute) έπεσε στις 21/6 στο -6,9 υποδηλώνοντας ύφεση για τις ΗΠΑ προς τα τέλη του 2010. Ο δείκτης αυτός υποχωρεί ταχύτερα από ποτέ µεταπολεµικά. Στο µεταξύ τόσο η ευρύτερη προσφορά χρήµατος (Μ3) όσο και η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος στις ΗΠΑ σηµειώνουν κάµψη και είναι να αναρωτιέται κανείς: αφού τα 2,5 τρισ. δολ. που χορηγήθηκαν ως τονωτική ένεση απέτυχαν να εδραιώσουν µια διατηρίσιµη ανάκαµψη ως σήµερα, γιατί να το πετύχουν πχ τα 5 τρις ; Χρήµα παράγεται και διοχετεύεται στο τραπεζικό σύστηµα, όµως δεν κυκλοφορεί στην οικονοµία για να την αναζωογονήσει. Ούτε τα στεγαστικά δάνεια κινούνται µετά τη ζηµιά των ενυπόθηκων και τιτλοποιηµένων οµολόγων τους (subprime), αλλά ούτε και τα καταναλωτικά κινούνται (4,5% στις ΗΠΑ). Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη και τη µεγαλύτερη οικονοµία της, τη Γερµανία αλλά και τη δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου, την Ιαπωνική, η κατανάλωση παραµένει υποτονική. Το ΔΝΤ στις πρόσφατες προβλέψεις του εκτιµά ότι η

επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2ο εξάµηνο του έτους αντανακλά την επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Και το ερώτηµα είναι χωρίς την αναθέρµανση της ιδιωτικής κατανάλωσης πώς να ανακάµψει πραγµατικά η παγκόσµια οικονοµία ; Υπό το πρίσµα των παραπάνω δεν µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι για τις χρηµατιστηριακές αγορές και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων µεσοµακροπρόθεσµα. Η περίοδος που διανοίγεται µπροστά µας στη καλύτερη των περιπτώσεων είναι περίοδος χαµηλής ανάπτυξης, αύξησης επιτοκίων, µείωσης των τιµών των εµπορευµάτων, περιορισµού των δηµοσίων ελλειµµάτων και διόρθωσης των ζηµιογόνων ισολογισµών τραπεζών και επιχειρήσεων σε µία γενική προσπάθεια περιορισµού του δανεισµού που θα κρατήσει χρόνια. Θα υπάρξουν χρεοκοπίες µεγάλων εταιρειών και κρατών και σοβαρές νοµισµατικές διακυµάνσεις και εµπορικές συγκρούσεις. Η διετία 2008-2010 της διαχείρισης της κρίσης έδειξε πως οι πολιτικές πληθωρισµού των χρεών και υποτίµησης των νοµισµάτων προσφέρουν απλά ένα περιθώριο χρόνου µε-

Πίσω από την δηµοσιονοµική κρίση υπάρχει µία πάντα σοβούσα χρηµατοπιστωτική κρίση η οποία δεν περιορίζεται στην ΕΕ.

τακυλίοντας το βάρος της κρίσης σε κάποια γειτονική χώρα ή περιφέρεια. Στο τέλος, ο λογαριασµός που πρέπει να πληρωθεί για τη κρίση είναι µεγαλύτερος για όλους καθώς έχουν αποσταθεροποιηθεί οι διεθνείς οικονοµικές ισορροπίες και σχέσεις εµπιστοσύνης από τις διακρατικές τριβές και έριδες. Η έξοδος από την κρίση θα πάρει χρόνο και θα είναι επώδυνη για όλους. Δεν υπάρχει κάποια µαγική και εύκολη λύση στον όγκο της πυραµίδας χρεών και πλαστού χρήµατος που σωρεύτηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια των εποµένων ετών η προτίµηση των επενδυτών θα στραφεί λογικά σε εύκολα ρευστοποιήσιµους τίτλους και στα πολύτιµα µέταλλα (πρωτίστως χρυσό) ή σε πραγµατικά καινοτόµες παραγωγικές και τεχνολογικές λύσεις.

Τεστ αντοχής µε κρατικά βάρη Στην Ευρώπη εν τω µεταξύ διεξάγονται τεστ αντοχής για τις τράπεζες. Περιλαµβάνουν 91 τράπεζες από την Ευρωζώνη που αντιστοιχούν στο 65% όλων των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Περιλαµβάνουν, δε, τρία σενάρια : το αναπτυξιακό σενάριο της ΕΚΤ, ένα σενάριο οικονοµικής ύφεσης και ένα σενάριο υψηλότερου κινδύνου από τα πρόσθετα βάρη που προκαλούν τα κρατικά χρέη προβληµατικών δηµοσιονοµικά χωρών όπως η Ελλάδα. Όπως εκτιµά το πρακτορείο Μπλούµπεργκ, τα τεστ αντοχής των τραπεζών θα περιλαµβάνουν ένα «κούρεµα» (µείωση/διαγραφή) κατά 3% του ισπανικού και κατά 17% του ελληνικού κρατικού χρέους (τρίτο σενάριο). Πρόκειται, φυσικά, για µία υπόθεση εργασίας υπεραισιόδοξη και κάτω των προσδοκιών των επενδυτών, οι οποίοι αναµένουν ότι σε περίπτωση ελληνικής αναδιαπραγµάτευσης χρέους ή χρεοκοπίας θα πάρουν πίσω µόλις το 40% των οφειλοµένων. Σήµερα, οι αγορές προεξοφλούν ήδη 25% «κούρεµα» του ελληνικού κρατικού χρέους… Είναι οι µη ρεαλιστικές αυτές υποθέσεις εργασίας που κάνουν τους αναλυτές να µιλούν για στηµένα ή αποτυχηµένα τεστ αντοχής τραπεζών που σκοπό έχουν περισσότερο να συγκαλύψουν παρά να εκθέσουν τα προβλήµατα των τραπεζών.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

ενίσχυσης των 787 δις. δολ. του προέδρου Οµπάµα εξαντλείται. Έτσι, ενόσω στην Ευρώπη η ανάπτυξη το α’ τρίµηνο 2010 δεν υπερβαίνει το 0,5% και οι νοµισµατικές και οικονοµικές αρχές καταβάλλουν εναγώνιες προσπάθειες να πείσουν για την αξιοπιστία των πολιτικών µείωσης των δηµοσίων δαπανών και ελλειµµάτων από τη µια και διεύρυνσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ αισιοδοξεί προβλέποντας επιτάχυνση της ανάκαµψης παγκοσµίως κατά 0,4% (από 4,2% σε 4,6%) πλην Ευρώπης.

13


Η Marfin Investment Group είναι ο µεγαλύτερος Επιχειρηµατικός και Επενδυτικός Όµιλος στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και διαθέτει ευρεία µετοχική βάση διεθνών θεσµικών µετόχων και Ελλήνων επενδυτών. Στην παρούσα µορφή της ως εισηγµένος επιχειρηµατικός επενδυτικός όµιλος, η MIG είναι µια ιδιαίτερα «νεαρή» εταιρεία, έχοντας δραστηριοποιηθεί για περίπου τρία χρόνια µετά από συγκέντρωση µετοχικού κεφαλαίου €5,19 δις τον Ιούλιο του 2007. Την περίοδο εκείνη, αυτή η συγκέντρωση αντιπροσώπευε τη µεγαλύτερη διάθεση µετοχών στην παγκόσµια ιστορία για έναν εισηγµένο επενδυτικό όµιλο και τη µεγαλύτερη διάθεση µετοχών στην ιστορία της Ελλάδας. Πρόκειται για έναν πολυεθνικό Όµιλο µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παραπάνω από 22 τοµείς. Έχει παρουσία σε 40 χώρες, συνολικό εργατικό δυναµικό που υπερβαίνει τους πενήντα έξι χιλιάδες υπαλλήλους και συνεργάτες. Το 35% των πωλήσεων του Οµίλου πραγµατοποιείται εκτός Ελλάδας, ενώ ο συγκεντρωτικός κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε για το 2009 στα €1.860 εκατοµµύρια.

Το χαρτοφυλάκιο του Οµίλου MIG ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Vivartia Goody’s Hellenic Catering Flocafe Δέλτα Everest Olympic Catering Μπάρµπα Στάθης

Olympic Air Olympic Handling Olympic Engineering Attica Superfast Ferries Blue Star Ferries

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

ΥΓΕΙΑ Όµιλος Υγεία Μητέρα Λητώ Safak

14

PRIVATE EQUITY Hilton Cyprus Bluesun Hotels MIG Real Estate Robne Kuce Beograd FAI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ SingularLogic ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Marfin Popular Bank Euroline Interinvest

Σηµαντικές εξελίξεις στον Όµιλο MIG το 2010 αποτελούν: α) Η συµφωνία των µετόχων της AEGEAN και OLYMPIC AIR για τη δηµιουργία «Εθνικού Πρωταθλητή» στις αεροµεταφορές. Συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε η συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών, ώστε η νέα εταιρεία να είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ και οι εταιρείες OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING θα καταστούν κατά 100% θυγατρικές του νέου σχήµατος. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα χρησιµοποιεί το όνοµα και τα σήµατα της OLYMPIC AIR µετά από το απαραίτητο µεταβατικό χρονικό διάστηµα αλλαγών και προσαρµογής όπου θα χρησιµοποιούνται παράλληλα το όνοµα και τα σήµατα της AEGEAN και β) η συµφωνία για την πώληση του 100% του κλάδου αρτοσκευασµάτων και ζαχαρωδών της Vivartia, ο οποίος θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί σε νέα εταιρεία µε την ονοµασία Chipita, σε κοινοπραξία επενδυτών της οποίας ηγούνται ο όµιλος Olayan και ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, µέχρι πρόσφατα Διευθύνων Σύµβουλος της Vivartia, έναντι συνολικού τιµήµατος €730 εκατ. από τα οποία €327 εκατ. είναι δανειακές υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η νέα εταιρεία. Το τίµηµα ανταποκρίνεται σε πολλαπλασιαστή 12,6 επί του EBITDA 2009, που είναι σηµαντικά υψηλότερος από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς καθώς και από ανάλογους πολλαπλασιαστές σε συγκρίσιµες συναλλαγές.


15

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το οικονοµικό µοντέλο Ελλάδα

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES V 2010

Χωρίς σπονδυλική στήλη, ολίγον σοσιαλιστική, ολίγον καπιταλιστική, ολίγον συντεχνιακή, µε µεγάλη παραοικονοµία. Με άλλα λόγια τα χαρακτηριστικά µιας οικονοµίας που λειτούργησαν σαν ντόµινο βυθίζοντας την Ελλάδα στην κρίση.  Από τον Αντώνη Λιβιεράτο

16

Α

ρχισε σιγά -σιγά, όµως γρήγορα η αλλαγή έγινε ταχεία και από κάποιο σηµείο και ύστερα, ο τραγέλαφος της ελληνικής οικονοµίας προβλήθηκε ως δράµα. Η έκπληξη των συµπατριωτών µας ακολούθησε τις εκπλήξεις των τεχνοκρατών, οι οποίοι ανέλαβαν τη διάγνωση και εν συνεχεία τη θεραπεία. Μια οικονοµία χωρίς σπονδυλική στήλη, ολίγον σοσιαλιστική, ολίγον καπιταλιστική, ολίγον συντεχνι-

ακή. Όµως µέσα στον ορυµαγδό των λέξεων, όπου κατά πάγια συνήθεια δεν προβαλλόταν αλλά κρυβόταν επιµελώς η αλήθεια, η ωµή πραγµατικότητα ξεγύµνωσε την ελληνική οικονοµία, µε τις γνωστές πλέον συνέπειες, κυρίως στο εξωτερικό, για την εικόνα της χώρας. Όσο για το εσωτερικό, τα οµαδοποιηµένα µικροσυµφέροντα, δεν ενοχλούνται ακόµη και από το ρεζιλίκι. Ως προς την εµφανή οικονοµία, «κουτσά-στραβά» υπάρχει

µια εικόνα ατελής, αλλά υπάρχει. Όµως η ελληνική οικονοµία συντίθεται από την εµφανή οικονοµία αλλά και την παραοικονοµία, ή για να χρησιµοποιήσει κανείς ένα καλύτερο τίτλο, την «Underground Economy». Η τελευταία δεν είναι καθόλου αµελητέα. Η φοροδιαφυγή στη χώρα φθάνει το 25% του αεπ της χώρας σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, ενώ µελέτη της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζει τα εισοδήµατα που φοροδιαφεύγουν σε 50


Η µηχανή «µπούκωσε» Πρόσφατο, δηλητηριώδες σχόλιο, γερµανικής εφηµερίδας ανέφερε ότι οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι κοιµούνται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Δηλητηριώδες µεν αλλά όχι και τόσο µακριά από την πραγµατικότητα όταν αναφερθεί κανείς στο πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στον δηµόσιο τοµέα. Ο ράθυµος ρυθµός εργασίας δεν οφείλεται σε κάποιο ελληνικό γονίδιο, όπως αφήνουν να εννοηθεί τα λαϊκίστικα και πολλές φορές κακόβουλα ΜΜΕ πάσης φύσεως και εθνικότητας. Είναι κατά µεγάλο µέρος αποτέλεσµα καθηµερινής δεκάωρης ή και δωδεκάωρης απασχόλησης σε δυο εργοδότες, προκειµένου ο εργαζόµενος να ικανοποιήσει τις ανάγκες ή τις επιθυµίες του. Και βέβαια εις βάρος του κράτους, όπου ο έλεγχος είναι ανύπαρκτος κατ’ ουσία. Οικονοµικοί υπάλληλοι το πρωί, φοροτεχνικοί µικροεπιχειρήσεων το απόγευµα, γιατροί του ΕΣΥ µε προσωπική πελατεία, εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια ή κατ’ οίκον, και πλήθος άλλοι συνδυασµοί. Έτσι η µαύρη εργασία αποτελεί ουσιωδέστατο παράγοντα της δηµιουργίας ενός στρεβλού µηχανισµού και ένα θαυµάσιο πεδίο φοροδιαφυγής. Βεβαίως ως προς το τελευταίο, διαπρέπουν κυρίως ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες.. Αυτό το σύστηµα απασχόλησης στηρίζεται στην ανυπαρξία ελέγχου, γεγονός που εξασφαλίζει η συνδικαλιστική, συντεχνιακή οργάνωση της απασχόλησης, µε αποτέλεσµα την παραγωγή έργου κακής ποιότητας. Η δικαιολογία απάντων των διπλοαπασχολούµενων είναι ότι οι µισθοί στο δηµόσιο δεν επαρκούν. Το επιχείρηµα είναι έωλο µεν αλλά αντικατοπτρίζει µια πραγµατικότητα. Αν οι υπηρεσίες δεν ήταν παραγεµισµένες σε προσωπικό µε την ίδια ή και µικρότερη δαπάνη… «τα λεφτά θα ήταν καλά». Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για το παραγέµισµα, το γνωρίζουν οι πάντες. Σηµειώθηκε παραπάνω η συνδικαλιστική, συντεχνιακή δοµή της

οργάνωσης των εργαζοµένων. Σε καµία από τις χώρες όπου κυριαρχεί η ελεύθερη οικονοµία, όπου προσποιούµεθα ότι ανήκουµε, η συνδικαλιστική ή ορθότερα η συντεχνιακή οργάνωση έχει την έκταση, τον καταµερισµό και την ένταση την οποία έχει στη χώρα µας. Η ελληνική συντεχνία πάντοτε πολιτικοποιηµένη, φροντίζει για τα εργασιακά προβλήµατα –όχι βέβαια µετά πάθους και οράµατος– όµως κυρίως παρέχει «προστασία» στα µέλη της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν κάθε φορά που κάποιο από τα µέλη της παρεκτρέπεται, η συντεχνία θα προβάλλει µια παραποιηµένη εικόνα της πραγµατικότητας, καλύπτουσα τον υπεύθυνο της παρεκτροπής. Βέβαια υπάρχουν συντεχνίες και συντεχνίες, δεν είναι όλες ίδιες, αλλά η γενική εικόνα δεν αλλάζει. Η έκταση τώρα της συνδικαλιστικήςσυντεχνιακής οργάνωσης είναι εκπληκτική. Αυτή η οργάνωση προστασίας έχει και µια

άλλη επώδυνη συνέπεια. Ασκεί µια ολέθρια πίεση στα συµβούλια κρίσεως των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα. Ο γράφων αντί να αναλύσει το φαινόµενο θα περιοριστεί σε µια χαρακτηριστική συζήτηση. Παλαιότερα, διοικητής µεγάλης ΔΕΚΟ εκφράζει την απορία του, πως είναι δηλ. δυνατό το υπηρεσιακό συµβούλιο να αποφαίνεται ότι το σύνολο των κρινόµενων συνίσταται από ικανούς και άψογους λειτουργούς, µε ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Ο εν λόγω διοικητής εισέπραξε την αφοπλιστική απάντηση: «Μα διότι πράγµατι όλοι είναι εξίσου ικανοί και άψογοι». Έτσι η ισοπέδωση προς τα κάτω είναι πλέον δυστυχώς κανόνας. Θα µπορούσαν τα πράγµατα να µπουν σε τάξη, η συνταγή παρέχεται από τον ποιητή…. «Εκείνο που πρέπει να γίνει πρώτα είναι να σχηµατισθούν οι επιτροπές, τα γνωµοδοτικά συµβούλια, διαρκείς επιτροπές»…. (Τ.Σ ΕΛΛΙΟΤ: Δυσκολίες πολιτευόµενου, Μετάφραση Γ. Σεφέρη).

ΣΤΡΑΤΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ! Ο καθηγητής Στουρνάρας και η Μιράντα Ξαφά, διαπρεπείς οικονοµολόγοι, χαρακτήρισαν, πρόσφατα την Ελλάδα ως την τελευταία Σοβιετική Δηµοκρατία της Ευρώπης. Όχι αδίκως, αφού τώρα που σηκώνεται ο πέπλος της µυστικότητας, βλέπει κανείς κατάπληκτος ότι ο δηµόσιος τοµέας είναι ένα συνονθύλευµα µηχανισµών της κρατικής διοίκησης και εκατοντάδων δηµοσίων επιχειρήσεων είτε εισηγµένων στην αγορά µε διάφορα ποσοστά ιδιοκτησίας είτε αµιγώς δηµόσιων, εµπεπηγµένων ασφαλώς και άχρηστων για το ευρύτερο κοινό αλλά ωφέλιµων για τους αξιοποιούντες τις δυνατότητές τους. Και βέβαια µετατρέποντας όσους ιδιώτες θα ήθελαν να επενδύσουν δηµιουργικά στην οικονοµία σε «δροµείς µετ’ εµποδίων». Διερωτάται κανείς πώς ήταν δυνατό να περιµένει κανείς ένας υπουργός, που παραµένει για λίγο στην εξουσία κατά πάγια παράδοση, να µπορεί να συλλάβει και να χαλιναγωγήσει αυτό το συνονθύλευµα. Η πείρα από το παρελθόν είναι γεµάτη από κακούς οιωνούς και δεν προοιωνίζει τίποτα ευχάριστο για το σηµερινό οικονοµικό επιτελείο και κατ’ επέκταση για το κράτος. Οι αποτυχηµένοι στον τοµέα αυτό υπουργοί και υφυπουργοί είναι τόσοι ώστε θα µπορούσαν να συστήσουν σωµατείο. Μόνο από τους παλαιότερους, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, θα µπορούσε κανείς να αναφέρει τον Λάζαρη, τον Κουλουριάνο, τον Δρεττάκη, τον Τσοβόλα, τον Σηµίτη ως υπουργό, τον Παπαδόπουλο, τον Αρσένη, τον Παπαντωνίου, τον Χριστοδουλάκη, ενώ την ίδια οδό ακολουθούν και τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας που ακολούθησαν και υπάρχει βάσιµη υποψία ότι σύντοµα θα προστεθούν και οι τωρινοί. Όσο για τις δεκάδες υφυπουργούς ….ουδείς λόγος.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

δισ ευρώ. Στο 40% του αεπ ανεβάζει το µέγεθος ο Δ. Γεωργακόπουλος, γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών.

17


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bottom-up αξιολόγηση του κινδύνου αφερεγγυότητας ενός κράτους Κατά καιρούς, χάνεται ο έλεγχος της οικονοµικής κατάστασης ενός κράτους και απαιτείται µια ριζική αναδιάρθρωση του χρέους ή/και κάποιο σχέδιο διάσωσης (bailout) σε συνδυασµό µε οδυνηρά µέτρα λιτότητας για να µπορέσει η χώρα να ενταχθεί ξανά στις παγκόσµιες εµπορικές και χρηµατοοικονοµικές αγορές. Αυτό βιώνει τώρα και η Ελλάδα καθώς και αρκετές γειτονικές της χώρες στη Νότια Ευρώπη.  Από τον Dr. Edward Altman, καθηγητή χρηµατοοικονοµικών στο Stern School of Business στο Πανεπιστήµιο NYU και κεντρικό οµιλητή του 3ου Συνεδρίου Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου της ICAP Group*

Ο

σύστηµα Risk Metrics’ Z-Metrics™ µπορούν να χρησιµεύσουν ως µια επιπλέον µέ¬τρηση για να δείξουν το πόσο ευάλωτος µπορεί να είναι ο δηµόσιος τοµέας µιας χώρας. Το σύστηµα Z-Metrics συνδυάζει διάφορες θεµελιώδεις µετρήσεις για τον κίνδυνο αθέτη¬σης των εταιρειών όπως η κερδοφορία, η µό¬χλευση και η ρευστότητα, µε µετρήσεις για την αξία των µετοχικών αγορών καθώς και ορι¬σµένες µακροοικονοµικές µεταβλητές (stress variables), µε την ανάθεση στάθµισης σε κάθε παράγοντα, οι οποίοι όταν καταµετρούνται δί¬νουν µια µέτρηση της πιθανότητας αθέτησης σε ορίζοντα ενός και πέντε ετών. Αθροίζοντας τις µετρήσεις αυτές για τις εισηγµένες εταιρείες σε κάθε χώρα και υπολογίζοντας τις διάµεσους της πιστοληπτικής βαθµολογίας και τις πιθανό¬τητες αθέτησης, µπορεί κανείς να αξιολογήσει τη συνολική υγεία του ιδιωτικού τοµέα µιας χώρας. Τα Z-Score τεστ µας έδειξαν ότι στα τέλη του 1996, η Νότιος Κορέα ήταν πράγµατι η πιο επισφαλής χώρα σε όλη την Ασία, παρά το ότι θεωρείτο µια από τις «ασιατικές τίγρεις» µε αξιολόγηση ΑΑ-. Η τωρινή κατάσταση στην Ευρώπη είναι εξίσου διδακτική. Ένα πρόσφατο τεστ για τις πιθα-

ι ακαδηµαϊκοί και οι επαγγελµατίες της αγοράς δεν φηµίζονται για την πρόβλεψη σοβαρών χρηµατοοικο¬νοµικών κρίσεων ή για την έγκαιρη και ικανοποιητική προειδοποίηση όσον αφορά τα επικείµενα οικονοµικά και χρηµατοοικονוּικά προβλήµατα του Δηµοσίου. Οι εν λόγω αναλυτές χρησιµοποιούν τους καθιερωµένους µακροοικονοµικούς δείκτες, όπως την ανάπτυξη του ΑΕΠ, τα επίπεδα χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ, το χρηµατοοικονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα εµπορικών συναλλαγών, την ανεργία, την παρα¬γωγικότητα, και άλλα. Χωρίς να υπάρχει καµία εγγύηση ότι πρόκειται για τη µαγική φόρµουλα έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις επι¬κείµενων κρίσεων, πιστεύουµε ότι µπορούµε να µάθουµε αρκετά για τον κίνδυνο αδυναµίας πληρωµής του Δηµοσίου (sovereign risk) αναλύ¬οντας την υγεία και το συνολικό κίνδυνο αθέτη¬σης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα µιας χώρας- ένα είδος ανάλυσης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up). Μοντέλα όπως η καθιερωµέ¬νη Z-Score τεχνική µου (1968) και πιο πρόσφα¬τα (2010) το

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Η κατάσταση υγείας του ιδιωτικού τοµέα επιλεγµένων χωρών µε βάση την αξιολόγηση Z- Metrics

18

Χώρα

Ολλανδία Ην. Βασίλειο Καναδάς Η.Π.Α. Γαλλία Γερµανία Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Ελλάδα

Αρ. εισηγµένων εταιρειών

61 442 368 2236 297 289 82 155 30 79

Διάµεσος πιθανότητας αθέτησης από τα spreads των CDS†

Σε ορίζοντα 5 ετών* Διάµεσος πιθανότητας αθέτησης 3,33% 3,62% 3,70% 3,93% 5,51% 5,54% 6.44% 7,99% 9,36% 10,60%

Τυπική απόκλιση

Διάµεσος αξιολόγησης

† Πενταετής

7,52% 11,60% 12,20% 9,51% 9,72% 13,10% 9,63% 10,20% 7,25% 14,40%

ΖΒ ΖΒΖΒΖΒZC+ ZC+ ZC ZC ZCZC-

2,83% 6,52% 4,15% 3,28% 3,75% 2,67% 9,39% 8,69% 10,90% 24,10%

Σε ορίζοντα 1 έτους* Διάµεσος πιθανότητας αθέτησης 0,153% 0,218% 0,164% 0,139% 0,290% 0,268% 0,363% 0,493% 0,482% 0,935%

Τυπική απόκλιση

Διάµεσος αξιολόγησης

1,020% 2,580% 3,350% 2,320% 2,060% 3,960% 1,360% 1,650% 0,827% 3,660%

ΖΒZC+ ΖΒΖΒ ZC+ ZC+ ZC ZC ZC ZC-

*Βάσει των πιθανοτήτων αθέτησης (probabilities of default) του συστήµατος Z-Metrics από την 1/1//2010 έως την 1/4/2010 †Υπολογίζοντας ένα ποσοστό ανάκτησης της τάξεως του 40%, µε βάση τα spreads των CDS από 1/1/2010 έως 1/4/2010 †Η πιθανότητα αθέτησης υπολογίζεται µε βάση τη φόρµουλα 1-e(-5*s/(1-R) Πηγές: RiskMetricsGroup, 2010, Markit, Compustat

νότητες αθέτησης (βλ. συνηµµένο πίνακα), όπου χρησιµοποιήσαµε τη νέα µας µέτρηση Z-Metrics, έδειξε ότι η Ελλάδα έχει το πιο επισφα¬λές και λιγότερο υγιές προφίλ ιδιωτικού τοµέα µε µια πενταετή διάµεσο αθροιστικής πιθανό¬τητας αθέτησης πάνω από 1.000 πόντους βάσης (10,56%). Ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η Γερµανία και η Γαλλία είχαν ένα µέτριο συνολικό πιστω¬τικό κίνδυνο µε το Ηνωµένο Βασίλειο (που ίσως αποτελεί έκπληξη) και την Ολλανδία να έχουν τους λιγότερο επισφαλείς ιδιωτικούς τοµείς. Με την Ελλάδα να αποτελεί την πιο αξιοσηµεί¬ωτη εξαίρεση, οι πενταετείς διάµεσοι αθροιστι¬κών πιθανοτήτων αθέτησης για τις επιχειρήσεις είναι παραπλήσιες µε την πιθανότητα αθέτησης για το Δηµόσιο. Οι πιθανότητες αθέτησης για το Δηµόσιο προκύπτουν από το πενταετές συµβό¬λαιο της αγοράς αντιστάθµισης πιστωτικών κιν¬δύνων (credit default swap, CDS) τους τελευταί¬ους µήνες του 2010. Η πιθανότητα αθέτησης του ελληνικού χρέους, όπως την αξιολογεί η αγορά των CDS, είναι υπερδιπλάσια από τη δική µας διάµεσο πιθανότητας αθέτησης του χρέους του ιδιωτικού τοµέα της. Κατ’ επέκταση, όταν επιβάλλονται σκληρά µέτρα στις κυβερνήσεις έτσι ώστε να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχέδια διάσωσης και επιδοτήσεις, πρέπει να δίνεται βάση στην προώθηση, και όχι στην κατακρήµνιση, των αξιολογήσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η βελτίωση της υγείας των επιχειρήσεων µπορεί να αποτελέσει έναν έγκαιρο δείκτη ανάκαµψης της υγείας ενός κράτους καθώς και µια πρώτη προειδοποίηση για επικείµενα προβλήµατα όταν η τάση είναι αρνητική και οι πιθανότητες αθέτησης µεγάλες. Ένας υγιής ιδιωτικός τοµέας µπορεί να αποτελέσει πολύτιµη πηγή φορολογικών εσόδων για ένα κράτος. *Tο συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Ledra Marriott. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210 7200232, 210 7200157 ή στο icapsales@icap.gr


19

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

20

Ανηφορικός δρόµος Μέση µείωση πωλήσεων κατά 7% χαρακτήρισε τη δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων το 2009. Ταυτόχρονα, παρουσίασαν σηµαντική υποχώρηση της κερδοφορία τους κατά 13%. Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς η αύξηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης.  Από τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, Partner, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων & Υπηρεσιών της Hellastat *


Ε

ίναι η πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που καταγράφεται αρνητική µεταβολή στις πωλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς σύµφωνα µε την ανάλυση των ισολογισµών της χρήσης 2009 από την Hellastat A.E. προκύπτει µέση πτώση κατά 7%, έναντι ικανοποιητικής αύξησης κατά 3,2% το 2008. Αποτελεί επίσης πρωτόγνωρο φαινόµενο οι επιχειρήσεις µε πτώση του τζίρου να ξεπερνούν σε αριθµό αυτές µε ενίσχυση: το ισοζύγιο είναι 60-40 υπέρ αυτών µε χαµηλότερες πωλήσεις το 2009 έναντι του 2008, εξέλιξη ανησυχητική, καθώς η δεύτερη χειρότερη παρατηρήθηκε –ως φυσιολογική και αναµενόµενη, µάλιστα- στο µετα-ολυµπιακό 2005 όπου περίπου ισοµοιράστηκαν ανοδικές και πτωτικές. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας οι εξελίξεις είναι οι πλέον δυσάρεστες, καθώς παρατηρείται µέση κάµψη κατά -12,6%, σε συνέχεια της επίσης κακής χρονιάς του 2008 (-10%). Το 55% των επιχειρήσεων εµφανίζει κάµψη αποτελεσµάτων -όπως και το 2008ενώ από το 2001 µόνο µια χρονιά ξεπέρασαν ελαφρά το 50%, το έτος 2005. Θετικό αξιολογείται πάντως το γεγονός ότι σταθερά την τελευταία 10ετία 2 στις 3 επιχειρήσεις εµφανίζουν κερδοφορία. Ταυτόχρονα, και η λειτουργική κερδοφορία επηρεάζεται από το δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον του 2009, µε µέση πτώση κατά -9%, ενώ το 2008 είχε διατηρηθεί σχεδόν αµετάβλητη. Η µικτή κερδοφορία τώρα -ο πλέον κρίσιµος δείκτης για την εξέλιξη των υπολοίπων µεγεθών των επιχειρήσεων- υποχωρεί κατά 1,5 µονάδα, στο 27,2%, µε αντίστοιχη επίπτωση στο περιθώριο ΚΠΤΦΑ, το οποίο εκτιµάται στο 8,5% (από 9,5%). Η επίδοση αυτή είναι η χαµηλότερη στο διάστηµα 2009-2001.

Μέσοι ρυθµοί µεταβολής πωλήσεων & κερδών 15%

Σύνολο επιχειρήσεων Πωλήσεις Κέρδη

10%

2009

-6,8%

-12,6%

2008

3,2%

-10,3%

2007

7,4%

12,0%

0%

2006

6,8%

12,8%

-5%

2005

1,6%

-4,1%

2004

3,9%

0,7%

2003

4,2%

6,0%

2002

3,9%

3,6%

09/01

4,0%

1,9%

5% 2009

2008

2007

Μικτό περιθώριο

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ

2005

2004

2003

2002

-10% -15% Κέρδη

Πωλήσεις

Εξέλιξη περιθωρίων κέδους Περιθώρια κέρδους

2006

Πίνακας 2, Διάγραµµα 2

Περιθώριο ΚΠΦ

2009

27,2%

8,5%

2,1%

2008

28,7%

9,5%

2,2%

2007

28,7%

9,9%

2,9%

2006

28,0%

9,3%

2,6%

2005

27,3%

8,8%

2,2%

2004

26,8%

8,9%

2,3%

2003

27,2%

9,5%

2,6%

2002

27,0%

9,3%

2,7%

2001

26,5%

9,8%

3,0%

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009

2008

2007

Μικτό περιθώριο

2006

2005

2004

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ

2003

2002

2001

Περιθώριο ΚΠΦ

*Το άρθρο είναι βασισµένο στην ετήσια επισκόπηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας της Hellastat που περιλαµβάνει 37.000 επιχειρήσεις και καλύπτει την περίοδο 2001-2009.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Περίοδος

Πίνακας 1, Διάγραµµα 1

21


 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανάλυση µεταβολών βάσει κύκλου εργασιών επιχείρησης Μέση µεταβολή πωλήσεων

Πίνακας 3

Μέση µεταβολή κερδών

2009/2008

2008/2007

2009/2008

2008/2007

κάτω από 1 εκ.

-9,7%

0,3%

-9,5%

-14,4%

1 έως 3 εκ

-8,1%

3,6%

-20,2%

-8,6%

3 έως 50 εκ.

-5,0%

6,0%

-10,8%

-7,5%

πάνω από 50εκ.

-2,0%

6,8%

-4,8%

-16,3%

Μεγάλη η επιδείνωση στις µικρές επιχειρήσεις Σηµαντική διαφοροποίηση προκύπτει στα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθός τους: οι µεγάλες επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των ευρώ 50εκ. εµφανίζουν µέση µείωση τζίρου κατά 2% (+6,8% το 2008), ενώ οι µικρές επιχειρήσεις µε έσοδα µέχρι ευρώ 1 εκ. εµφανίζουν εντονότερη του µέσου υποχώρηση, αγγίζοντας το -10% (+0,3% το 2008). Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη µεταβολή των κερδών, καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις υφίστανται µέση µείωση που δεν υπερβαίνει το -5%, ενώ εταιρείες µε πωλήσεις ευρώ 1 έως 3 εκ. και µέχρι ευρώ 1 εκ. παρουσιάζουν µέση µείωση κατά -20% και -9,5% αντίστοιχα. Πάντως, το συµπέρασµα είναι µια πτωτική πορεία των µεγεθών ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης.


(EΛΛAΣ) ∆IYΛIΣTHPIA KOPINΘOY A.E. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Ε∆ΡΑ: ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέχγου του νόµιµου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.moh.gr Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Αναπληρωτές ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι: Ιωάννης Ν. Κοσµαδάκης, Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, Μέλη: ∆ηµοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Ελένη - Μαρία Λ. Θεοδωρουλάκη, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνιος Θ. Θεοχάρης, ∆έσποινα Ν. Μανώλη. Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 1 Μαρτίου 2010 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: Νόµιµος ελεγκτής: Τηλέµαχος Χ. Γεωργόπουλος Ελεγκτική εταιρία: Deloitte. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.2009 31.12.2008

ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

902.073 40.376 37.980 254.103 290.022 58.079 1.582.633

759.137 23.795 22.428 235.529 261.624 47.763 1.350.276

853.934 581 48.086 248.478 224.894 36.654 1.412.627

713.043 916 45.188 233.705 175.445 38.136 1.206.433

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

33.235 317.716 350.951 1.225 352.176 254.384 71.852 432.521 471.700 1.230.457 1.582.633

33.235 276.351 309.586 0 309.586 276.871 74.086 393.919 295.814 1.040.690 1.350.276

33.235 299.557 332.792 0 332.792 192.375 67.670 377.661 442.129 1.079.835 1.412.627

33.235 281.125 314.360 0 314.360 227.031 70.308 332.219 262.515 892.073 1.206.433

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζηµιές) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2009 3.938.935 5.505.365 214.559 241.730

ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 3.493.334 5.057.751 158.514 189.283

155.349 155.601 107.957

138.524 102.380 78.406

146.480 130.406 84.902

129.668 99.356 75.767

-Ιδιοκτήτες µητρικής -∆ικαιώµατα µειοψηφίας

107.835 122

78.406 0

84.902 0

75.767 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

0 107.957

382 78.788

0 84.902

0 75.767

-Ιδιοκτήτες µητρικής -∆ικαιώµατα µειοψηφίας

107.835 122

78.788 0

84.902 0

75.767 0

0,9745 0

0,7077 0

0,7664 0,7000

0,6839 0,6000

211.443

190.345

196.454

176.824

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικής Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έµµεση µέθοδος

ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.2008 31.12.2009

ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.2009 31.12.2008

309.586

363.738

314.360

371.533

1.103 107.957 (66.470)

0 78.788 (132.940)

0 84.902 (66.470)

0 75.767 (132.940)

352.176

309.586

332.792

314.360

ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 155.601 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 56.767 Αποσβέσεις Προβλέψεις 647 Συναλλαγµατικές διαφορές 5.314 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυ��ικής δραστηριότητας (21.353) 20.652 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (18.574) (29.326) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 145.835 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (21.523) (18.319) Καταβεβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 275.721 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 1.583 (198.521) Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 1.211 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες 205 Μερίσµατα εισπραχθέντα 156 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (195.366) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.051.369 Εξοφλήσεις δανείων (1.048.211) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (205) (66.470) Μερίσµατα πληρωθέντα (63.517) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 16.838 9.208 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 26.046

ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008

102.380

130.406

99.356

52.513 (4.734) 7.841 (2.080) 39.871

50.648 (1.127) 5.344 (979) 16.645

47.849 (4.621) 7.761 (1.386) 32.878

110.684 97.878 (47.012)

(14.774) (47.393) 152.061

106.210 116.985 (52.681)

(39.209) (43.260) 274.872

(16.897) (16.688) 257.246

(32.903) (43.260) 276.188

(4.115) (78.415) 211 1.248 196 (80.875)

(3.491) (191.221) 2 167 156 (194.387)

(4.044) (71.727) 0 1.168 360 (74.243)

1.390.991 (1.456.396) (187) (132.940) (198.532)

911.207 (900.352) (205) (66.470) (55.820)

1.126.208 (1.197.678) (187) (132.940) (204.597)

(4.535) 13.743 9.208

7.039 7.982 15.021

(2.652) 10.634 7.982

1. Στη σηµείωση 16 επί των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά µε τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις (η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους). Οι εταιρίες “BRODERICO Ε.Π.Ε.”, “AVIN ALBANIA S.A.”, "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." και "NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", περιλαµβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος κτήσης, λόγω επουσιώδους σηµασίας και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση καθώς και στη µέθοδο ενοποίησής τους, αφορούν στην αλλαγή µεθόδου ενοποίησης α) της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.", από ολική ενοποίηση σε καθαρή θέση και β) της “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” από καθαρή θέση σε ολική ενοποίηση. 2. Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Οµίλου συνολικού ποσού Ευρώ 10,9 εκατοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 10,6 εκατοµµύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Οµίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 77,1 εκατοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 61,7 εκατοµµύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβασή τους δεν µπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. Επίσης, δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον Όµιλο έχουν ως εξής: α) πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού Ευρώ 1.844 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 37.489 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 35.406 χιλιάδες). 3. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σηµείωση 33 επί των οικονοµικών καταστάσεων. 4. Τον Απρίλιο 2009 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή µέσω της οποίας η “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” απέκτησε, µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, τον έλεγχο ποσοστού 65% στην “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.”. Η “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” παραµένει µέτοχος της “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.” µε ποσοστό 35%, σηµείωση 31 επί των οικονοµικών καταστάσεων. Στις 8 Μαΐου 2009 ολοκληρώθηκε από τον Όµιλο η απόκτηση ποσοστού 64,06% του µετοχικού κεφαλαίου της “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” που διαµόρφωσε το συνολικό ποσοστό του Οµίλου επί του µετοχικού κεφαλαίου της “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” σε 92,06%, σηµείωση 30 επί των οικονοµικών καταστάσεων. Τον Ιούλιο 2009, η Εταιρία συµµετείχε στην σύσταση της εταιρίας “NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” κατά 50%, σηµείωση 30 επί των οικονοµικών καταστάσεων. Tον Σεπτέµβριο 2009, η Εταιρία ήρθε σε συµφωνία µε τη “SHELL OVERSEAS HOLDINGS LTD” προκειµένου να αποκτήσει από την τελευταία τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, καθώς και µε τη “SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V.” για τη µεταβίβαση από την τελευταία του 100% των µετοχών της “SHELL GAS A.E.B.E. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ”, σηµείωση 30 επί των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, τον ∆εκέµβριο 2009, ο Όµιλος προχώρησε στην πώληση του συνόλου της έµµεσης συµµετοχής κατά 50% που είχε, µέσω της θυγατρικής “AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.”, στην εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO S.A.)”, σηµείωση 32 επί των οικονοµικών καταστάσεων. 5. O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2009 είναι για τον Όµιλο 1.523 άτοµα (31.12.2008: 1.489 άτοµα) και για την Εταιρία 1.268 άτοµα (31.12.2008: 1.271 άτοµα). 6. Πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα, έξοδα) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΣΡΟΕΣ 93.418 537.049 ΕΚΡΟΕΣ 975 1.640 9.057 45.720 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.930 2.620 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΡ∆ΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ A.∆.T. K 011385/82

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Α.∆.Τ. Ρ 591984/94

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ A.∆.T. Ρ 557979/94 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α’ Τάξης

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

23


 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πωλήσεις και κέρδη ανά κλάδο Περίοδος

Βιοµηχανία Πωλήσεις Κέρδη

Πίνακας 4

Εµπόριο Πωλήσεις Κέρδη

Κατασκευές Πωλήσεις Κέρδη

Μεταφορές Πωλήσεις Κέρδη

Ακίνητη περιουσία Πωλήσεις Κέρδη

Ξενοδοχεία & εστιατόρια Πωλήσεις Κέρδη

2009

-9,9%

-16,1%

-9,4%

-17,2%

-4,8%

-19,8%

-7,0%

-21,5%

2,9%

11,3%

-3,8%

-6,4%

2008

2,7%

-11,5%

1,3%

-11,7%

8,5%

5,7%

5,5%

-6,6%

4,7%

-8,4%

2,9%

-27,4%

2007

7,3%

8,7%

7,4%

14,4%

10,4%

18,3%

8,4%

10,9%

5,0%

5,1%

6,5%

7,6%

2006

7,9%

12,7%

6,1%

11,2%

7,8%

11,5%

7,7%

13,3%

4,6%

8,1%

6,1%

14,6%

2005

0,9%

-8,2%

-0,2%

-15,4%

0,3%

-9,6%

1,7%

4,1%

5,0%

11,3%

5,2%

13,6%

2004

5,8%

2,8%

5,2%

5,2%

9,5%

3,3%

5,2%

3,7%

4,8%

2,7%

-2,6%

-24,3%

2003

3,6%

3,9%

5,1%

12,1%

13,7%

11,1%

3,7%

2,0%

4,8%

4,8%

-1,1%

-32,0%

2002

4,8%

2,1%

5,5%

9,7%

0,0%

-20,6%

3,2%

2,5%

3,6%

5,4%

2,3%

4,9%

09/01

3,6%

1,0%

4,1%

1,9%

5,4%

-1,8%

4,2%

5,0%

5,4%

6,0%

2,6%

-0,4%

Σε Βιοµηχανία, Εµπόριο και Μεταφορές οι µεγαλύτερες απώλειες Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η επιδείνωση των µεγεθών των επιχειρήσεων, δεν προκαλεί έκπληξη: ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής υποχώρησε το 2009 κατά 9,4% (-4% το 2008), ενώ αντίστοιχα ο δείκτης της µεταποίησης µειώθηκε κατά 11,2%. Αντίστοιχη πτώση καταγράφει και ο δείκτης λιανικού εµπορίου, µε κάµψη κατά 9,3% το 2009. Αποκαλυπτική είναι και η εικόνα στις µεταφορές, βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: χερσαίες -31,5%, πλωτές -23%, αποθήκευση -33%. Τέλος, η οικοδοµική δραστηριότητα διατηρείται σε πτωτική τροχιά από το 2005, µε περαιτέρω µείωση το 2009 κατά 24% και 26% σε επιφάνεια και όγκο αντίστοιχα. Με αυτά υπόψη, από την ανάλυση των ισολογισµών του 2009 της Hellastat A.E. η πτώση των πωλήσεων στη Βιοµηχανία αγγίζει το -10% κατά µέσο όρο, -9,5% αντίστοιχα στο Εµπόριο, ενώ οι µεταφορές ακολουθούν µε πτώση εσόδων κατά -7%. Ο κατασκευαστικός τοµέας υποχωρεί µε -5%, ενώ Ξενοδοχεία & Εστιατόρια έκλεισαν µια µέτρια χρονιά –δεδοµένων των συνθηκών- µε πτώση που δεν ξεπέρασε το -4%. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο ευρύτερος κλάδος Ακίνητης Περιουσίας, µε µέση αύξηση εσόδων της τάξης του 2,9%. Από πλευράς καθαρής κερδοφορίας, Κατασκευές και Μεταφορές αντιµετωπίζουν µέση κάµψη κατά 20% και 21,5% αντίστοιχα, ενώ σε 16-17% εκτιµάται η µέση υποχώρηση στη Βιοµηχανία και το Εµπόριο.

Οι µεγάλες προκλήσεις το 2010

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Ο

24

ι βασικοί δείκτες ανάπτυξης των επιχειρήσεων υποχωρούν σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2009, εξέλιξη αναµενόµενη, καθώς βιοµηχανική παραγωγή, κατανάλωση ενέργειας και καυσίµων, διεθνές εµπόριο, οικοδοµική δραστηριότητα, τουριστική κίνηση, κατανάλωση και λιανικό εµπόριο, παρουσιάζουν υποχώρηση τους τελευταίους 18 µήνες. Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, καταλυτικό ρόλο για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων θα διαδραµατίσει: ••• η πολιτική σταθερότητα και η ικανότητα εισαγωγής µεταρρυθµίσεων µε τη µέγιστη δυνατή αποδοχή από την κοινωνία, •••η ενεργοποίηση αναπτυξιακών µέτρων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε

ενέργεια, τουρισµό, µεταφορές, τεχνολογία, •••η διευθέτηση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναµιών όπως τα περίφηµα κλειστά επαγγέλµατα, η κρατική παρέµβαση στον καθορισµό τιµών και περιθωρίων κέρδους, ο χαοτικός µηχανισµός αδειοδότησης και εποπτείας, οι κακής ποιότητας πανάκριβες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα σε πολίτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, •••η αποκατάσταση της ροής κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που απαιτεί ασφαλώς χρόνο καθώς οι διεθνείς αγο��ές είναι ακόµη επιφυλακτικές έναντι της Ελληνικής Οικονοµίας και του τραπεζικού συστήµατος και προς το παρόν υπάρχει εξάρτηση από τη χρηµατοδότηση που παρέχει η ΕΚΤ, •••η βελτίωση της ψυχολογίας, κυρίως

ως αποτέλεσµα θετικών εξελίξεων στους παραπάνω τοµείς. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι συνθήκες αυτές έχουν µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα και ότι αναµφίβολα περνούν µέσα από την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας , καθώς ενδεχόµενη εκτροπή θα αλλάξει ριζικά τις προοπτικές της επιχειρηµατικότητας. Στον βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, επιχειρήσεις και κοινωνία θα πρέπει να αποδεχτούν αρχικά ότι το µοντέλο της φθηνά χρηµατοδοτούµενης κατανάλωσης αποτελεί οριστικά παρελθόν και να προσαρµοσθούν ταχέως στα νέα δεδοµένα ώστε να γίνει πράξη το αισιόδοξο ρητό «η κρίση φέρνει ευκαιρίες».


Πωλήσεις και κέρδη ανά κλάδο

Πίνακας 5

2009/2008

2008/2007

2009/2001

Βιοµηχανία

-1,1%

7,5%

11,4%

Εµπόριο

0,0%

9,0%

13,3%

Κατασκευές

5,1%

6,5%

24,3%

Μεταφορές

-0,3%

2,4%

13,0%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

-1,6%

-0,1%

11,1%

Ακίνητη περιουσία

-3,9%

-1,5%

7,4%

Σύνολο επιχειρήσεων

-0,5%

5,8%

12,7%

Η εικόνα των ισολογισµών Μειωµένη η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων µέσα στην ύφεση. Η µείωση αυτή αποτυπώνεται και στους ισολογισµούς τους. Συγκεκριµένα, το 2009 αποτελεί την πρώτη χρονιά από το 2001 που καταγράφεται αρνητική µέση µεταβολή στον τραπεζικό δανεισµό των επιχειρήσεων, κατά -0,5%, ενώ το διάστηµα 2001-2009 εµφανίζει µέση αύξηση της τάξης του 12,7% ετησίως. Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται και στη µικρή βελτίωση του δείκτη βραχυπρόθεσµου δανεισµού προς πωλήσεις, που εκτιµάται σε 24,7% από 25,7%. Η ικανότητα κάλυψης τόκων παρουσιάζει σχετική σταθερότητα τα τελευταία δύο χρόνια (3,7 φορές), ωστόσο υπόκειται σε σηµαντική υποχώρηση έναντι της περιόδου 2003-2001 (5 φορές περίπου). Υψηλή δανειακή επιβάρυνση εµφανίζουν τα ξενοδοχεία & εστιατόρια (32,7% των πωλήσεων, έναντι 29% το 2008) και η Βιοµηχανία (29,7%, σταθερά συγκριτικά µε το 2008). Αντίθετα, Μεταφορές και Υπηρεσίες παρουσιάζουν χαµηλή εξάρτηση από βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό (14,4% και 17% αντίστοιχα).

Κάλυψη τόκων 2009

24,7%

3,7

2008

25,7%

3,4

2007

25,0%

4,0

2006

25,8%

4,2

2005

25,9%

4,1

2004

23,9%

4,5

2003

23,3%

4,8

2002

22,0%

4,9

2001

20,0%

5,1

Αυξάνουν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης

Πίνακας 7

Ηµέρες απαιτήσεων

Ηµέρες αποθεµάτων

Ηµέρες προµηθευτών

Εµπορικός κύκλος

2009

145

68

155

58

2008

136

69

163

42

2007

134

71

165

40

2006

134

69

169

34

2005

131

69

168

32

2004

121

66

159

28

2003

119

65

163

21

2002

113

67

156

24

2001

107

66

145

28

Το 2009, µετά από µια 4ετία σχετικής σταθερότητας, καταγράφεται επέκταση του µέσου διαστήµατος είσπραξης απαιτήσεων κατά 9 ηµέρες, συνολικά στις 145. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στις Κατασκευές (179 ηµέρες, +21 από το 2008) και στη Βιοµηχανία (171 ηµέρες, +6 από το 2008). Η ανακύκλωση των αποθεµάτων είναι σχετικά σταθερή την περίοδο 2001-2009, στις 68 ηµέρες. Στη Βιοµηχανία και το Εµπόριο καταγράφεται µικρή βελτίωση, αντανακλώντας τη µειωµένη βιοµηχανική παραγωγή αλλά και τη σηµαντική πτώση στο εξωτερικό εµπόριο. Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση από προµηθευτές, παρουσιάζεται επιτάχυνση των πληρωµών στις 155 ηµέρες (8 ηµέρες ταχύτερα έναντι του 2008). Ο εµπορικός κύκλος διαµορφώνεται στις 58 ηµέρες, επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις µε κεφάλαιο κίνησης για ακόµη 16 ηµέρες έναντι του 2008 (42 ηµέρες).

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Εµπορικός κύκλος

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός προς πωλήσεις Πίνακας 6

25


 ΟΙ 100 M ΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ EΜΠΟΡΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

Κύκλος εργασιών

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Εταιρία

26

Λογιστικά πρότυπα

2009

2008 Μεταβολή

2009

2008 Μεταβολή

Αποτελέσµατα προ φόρων 2009

2008

Μεταβολή

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

1.934,65

1.994,60

-3,0%

55,46

77,93

-28,8%

6,21

25,16

-75,3%

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

1.609,86

2.285,95

-29,6%

16,95

29,36

-42,3%

-1,55

2,32

-166,7%

SHELL HELLAS Α.Ε.

ΕΛΠ

1.539,24

1.856,72

-17,1%

10,56

-15,38

168,7%

-5,35

-14,12

62,1%

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

1.393,79

1.289,26

8,1%

80,47

73,16

10,0%

50,91

47,95

6,2%

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. ΚΑΙ Σ. Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

1.153,50

1.088,65

6,0%

52,55

48,25

8,9%

22,56

15,97

41,3%

MAMIDOIL JETOIL Α.Ε.

∆ΠΧΠ

1.048,15

1.281,05

-18,2%

22,79

22,35

2,0%

2,75

2,23

23,0%

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

1.011,35

1.127,31

-10,3%

12,61

10,99

14,7%

2,19

1,02

116,1%

AVINOIL Α.Ε.

∆ΠΧΠ

878,79

1.019,05

-13,8%

11,43

13,55

-15,6%

2,81

2,53

11,0% 120,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

768,55

1.397,52

-45,0%

43,75

38,90

12,4%

32,60

14,78

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

729,86

711,38

2,6%

16,86

17,27

-2,4%

1,91

3,99

-52,1%

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

677,60

765,69

-11,5%

15,11

16,54

-8,6%

5,40

7,48

-27,8%

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

668,26

650,66

2,7%

29,86

36,45

-18,1%

15,15

24,73

-38,8%

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

656,40

743,92

-11,8%

10,71

9,99

7,3%

4,91

1,74

182,5%

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

602,18

573,56

5,0%

32,16

32,73

-1,7%

15,31

17,52

-12,6%

REVOIL Α.Ε.

∆ΠΧΠ

581,08

571,99

1,6%

7,79

5,83

33,7%

4,33

2,12

104,6%

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

562,21

604,93

-7,1%

-2,35

6,56

-135,8%

-14,67

-4,39

-234,5%

KOSMOCAR Α.Ε.

ΕΛΠ

546,95

580,17

-5,7%

23,80

29,22

-18,5%

16,59

15,02

10,5%

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΕΛΠ

513,60

533,34

-3,7%

3,65

3,64

0,2%

0,84

0,72

17,2%

DSGI SOUTH-EAST EUROPE A.E.B.E.*

ΕΛΠ

488,34

499,30

-2,2%

28,51

40,61

-29,8%

18,87

34,24

-44,9%

PROCTER & GAMBLE ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

ΕΛΠ

463,10

446,78

3,7%

20,82

22,14

-6,0%

19,77

20,94

-5,6%

JUMBO Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

444,14

386,26

15,0%

123,42

111,92

10,3%

107,75

97,86

10,1%

NOVARTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

439,85

377,25

16,6%

12,54

26,75

-53,1%

11,58

25,62

-54,8%

598,88

-28,9%

24,77

-10,1%

22,71

33,31

-31,8%

ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS A.E.**

ΕΛΠ

438,19

TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

425,56

10,29 22,26

6,87

MAKRO CASH AND CARRY Α.Ε.

ΕΛΠ

419,64

472,23

-11,1%

5,28

1,82

190,2%

-8,19

0,06

-13106,6%

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

415,26

399,24

4,0%

19,25

16,63

15,8%

2,93

3,69

-20,6%

ΠΕΝΤΕ ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

413,21

401,25

3,0%

24,23

23,15

4,7%

15,37

15,53

-1,1%

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

411,35

423,58

-2,9%

20,11

27,76

-27,5%

15,00

21,84

-31,3%

SANOFI AVENTIS Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

402,96

401,70

0,3%

69,30

68,54

1,1%

63,87

61,15

4,5%

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

386,56

408,75

-5,4%

15,12

13,00

16,3%

8,06

5,92

36,1%

DIA HELLAS Α.Ε.

ΕΛΠ

373,79

389,31

-4,0%

0,40

0,34

17,5%

-9,46

-8,45

-12,0%

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

367,39

399,25

-8,0%

6,68

8,19

-18,4%

2,47

3,68

-32,9%

MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

ΕΛΠ

359,72

485,32

-25,9%

2,99

10,21

-70,7%

0,26

7,59

-96,5%

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π. Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

∆ΠΧΠ

358,40

294,84

21,6%

5,48

5,53

-0,9%

2,53

0,86

193,7%

ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε.Π.Τ.Ν.Ξ.Ε.

ΕΛΠ

339,96

348,76

-2,5%

3,48

3,64

-4,4%

0,82

0,91

-9,7%

ROCHE HELLAS Α.Ε.

ΕΛΠ

327,44

321,47

1,9%

22,34

31,74

-29,6%

-6,48

22,98

-128,2%

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.

ΕΛΠ

303,92

299,84

1,4%

0,71

0,67

6,0%

0,99

0,65

51,9%

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

301,39

310,17

-2,8%

22,63

29,22

-22,6%

3,04

11,07

-72,5%

GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

298,41

279,95

6,6%

26,13

17,65

48,1%

19,53

16,33

19,6%

HOUSEMARKET Α.Ε.

∆ΠΧΠ

297,20

295,79

0,5%

43,74

45,45

-3,8%

38,01

37,97

0,1%

MERCEDES BENZ FINANCE A.E.

ΕΛΠ

293,84

72,99

302,6%

3,48

1,01

245,7%

2,61

0,91

187,0%

ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε.

ΕΛΠ

289,58

263,63

9,8%

5,27

5,19

1,5%

3,99

4,02

-0,6%

PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.Ε.

ΕΛΠ

274,98

286,40

-4,0%

26,05

26,77

-2,7%

24,92

33,38

-25,3%

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚ. Α.Ε.

ΕΛΠ

271,87

283,35

-4,0%

16,61

20,54

-19,1%

5,43

5,71

-4,8%

FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

265,91

305,28

-12,9%

22,18

3,34

564,1%

17,54

-0,80

2298,5% 4449,0%

FRIESLANDCAMPINA HELLAS Α.Ε.

∆ΠΧΠ

264,50

281,39

-6,0%

4,14

2,97

39,4%

1,02

0,02

ASTRAZENECA Α.Ε.

ΕΛΠ

257,20

253,84

1,3%

8,23

15,35

-46,4%

10,72

19,65

-45,4%

SIEMENS Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΠ

254,43

191,14

33,1%

-29,58

-1,42

-1980,1%

-151,20

-17,65

-756,5%

ΚΑΕ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

251,48

268,17

-6,2%

53,22

53,07

0,3%

40,84

68,78

-40,6%

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

251,44

220,22

14,2%

45,54

38,43

18,5%

36,75

31,12

18,1%


Αποτελέσµατα προ φόρων

Λογιστικά πρότυπα

2009

2008 Μεταβολή

ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε.E.

ΕΛΠ

243,23

229,36

6,0%

5,28

5,24

0,8%

0,32

-0,19

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

ΕΛΠ

239,60

225,84

6,1%

3,44

3,48

-1,2%

3,93

3,88

1,4%

BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

238,31

325,22

-26,7%

13,31

25,33

-47,5%

2,91

19,25

-84,9%

DRACOIL Α.Ε.

ΕΛΠ

235,61

204,43

15,3%

-0,09

0,13

-171,2%

-1,47

-1,98

25,9%

ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Ι. Α.Ε.

ΕΛΠ

234,06

220,79

6,0%

5,05

4,86

4,0%

1,02

0,47

115,3%

Εταιρία

2009

2008 Μεταβολή

2009

2008

Μεταβολή 273,8%

DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΕΛΠ

230,43

212,25

8,6%

15,90

12,34

28,9%

14,65

16,03

-8,6%

GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

228,28

266,98

-14,5%

10,93

2,21

395,1%

12,08

1,50

706,8%

ZARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

228,26

233,02

-2,0%

26,03

27,22

-4,4%

12,38

7,77

59,4% -38,4%

ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΕΛΠ

224,98

273,05

-17,6%

2,30

3,72

-38,2%

1,82

2,96

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

218,85

194,66

12,4%

23,02

24,26

-5,1%

19,36

18,81

2,9%

INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

210,67

259,88

-18,9%

0,98

1,00

-2,8%

-1,53

-34,85

95,6%

VESTAS HELLAS Α.Ε.

ΕΛΠ

205,89

59,38

246,8%

-3,72

-4,36

14,6%

-3,01

-2,55

-18,4%

DALL Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

199,41

181,81

9,7%

1,24

3,97

-68,9%

-0,39

1,03

-138,1%

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

197,20

211,41

-6,7%

29,75

0,17

17300,0%

1,57

-75,62

102,1%

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

191,35

174,00

10,0%

21,20

25,90

-18,1%

13,86

17,32

-20,0%

LOREAL HELLAS Α.Ε.

ΕΛΠ

191,29

193,40

-1,1%

33,23

38,35

-13,4%

27,51

33,65

-18,2%

MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

190,29

165,34

15,1%

0,91

0,85

7,5%

-4,36

-4,71

7,6%

ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.

ΕΛΠ

187,32

175,96

6,5%

1,53

1,44

6,5%

1,18

1,08

9,2% -639,2%

FIAT GROUP AUTOMOBILES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

186,59

222,42

-16,1%

0,59

5,57

-89,5%

-2,58

0,48

ΣΥΝ.ΦΑ. Α.Ε.

ΕΛΠ

186,58

166,02

12,4%

3,01

2,42

24,4%

2,85

2,12

34,7%

ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.

ΕΛΠ

184,69

225,83

-18,2%

3,42

4,20

-18,5%

2,97

3,81

-22,2% -48,0%

KAOIL ΚΟΥΤΛΑΣ Ν. Α.Ε.

ΕΛΠ

184,54

206,96

-10,8%

0,87

0,75

16,6%

0,05

0,09

BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E.

ΕΛΠ

169,03

182,82

-7,5%

10,07

9,59

5,1%

1,80

1,16

55,7%

SONY ERICSSON Α.Ε.

ΕΛΠ

167,85

228,59

-26,6%

4,32

5,10

-15,4%

4,35

5,91

-26,4% -12,3%

BRISTOL MYERS SQUIBB Α.Ε.

ΕΛΠ

166,54

162,71

2,4%

24,17

29,07

-16,9%

24,09

27,47

CHIQUITA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

165,99

104,59

58,7%

2,37

1,25

90,0%

2,22

1,32

68,5%

SCHERING-PLOUGH Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

165,81

141,80

16,9%

8,02

5,08

57,9%

7,69

-0,18

4384,1%

ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.

ΕΛΠ

161,93

164,34

-1,5%

9,96

10,68

-6,7%

2,82

1,11

153,2%

FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

161,50

159,44

1,3%

6,66

7,21

-7,7%

6,51

4,31

51,1%

ΠΟΛΙΤΗΣ ∆. Α.Φ.Ε. PHARMACON

ΕΛΠ

155,65

61,04

155,0%

2,96

0,65

357,2%

0,60

0,54

11,1%

SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

155,01

149,43

3,7%

14,27

30,47

-53,2%

0,76

18,44

-95,9%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

153,72

255,59

-39,9%

11,82

4,41

168,3%

6,26

-9,02

169,4%

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΠ

153,59

145,47

5,6%

8,49

6,92

22,6%

5,35

4,94

8,3%

ΡΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

153,02

86,39

77,1%

1,18

0,34

250,9%

0,96

0,21

355,3%

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

151,45

189,16

-19,9%

4,40

17,71

-75,1%

-1,79

10,20

-117,5%

JANSSEN - CILAG Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΠ

151,34

172,22

-12,1%

4,02

11,10

-63,7%

4,91

13,79

-64,4%

HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ∆ΑΒΑΡΗ Π. ΚΑΙ Ρ. Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

150,21

188,44

-20,3%

9,12

10,31

-11,5%

-1,47

-0,65

-126,9% 4295,6%

KARENTA Α.Β.Ε.

ΕΛΠ

149,23

137,97

8,2%

6,34

3,05

107,9%

1,28

0,03

ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Α.Ε.

ΕΛΠ

149,05

122,78

21,4%

1,26

1,07

17,6%

0,91

0,91

0,7%

EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

147,04

161,78

-9,1%

1,69

3,20

-47,0%

0,90

1,16

-22,9%

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛ. ΣΥΝ. ΠΕ.ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΛΠ

142,57

145,81

-2,2%

4,67

5,33

-12,3%

2,79

3,43

-18,6%

ERICSSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

142,38

185,44

-23,2%

3,87

24,96

-84,5%

3,17

20,40

-84,5%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

141,87

135,96

4,4%

4,76

3,36

41,4%

1,44

0,95

51,2%

ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

141,33

173,64

-18,6%

2,47

7,78

-68,3%

-0,57

3,45

-116,7%

ΕΝΑ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

140,98

131,01

7,6%

7,21

5,48

31,5%

6,88

5,40

27,5%

PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

139,65

191,22

-27,0%

-1,98

-8,64

77,1%

-4,59

-10,67

57,0%

ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Σ. Α.Ε.

∆ΠΧΠ

136,48

203,44

-32,9%

-1,28

1,79

-171,9%

-4,13

0,04

-10657,0%

GALLON OIL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

ΕΛΠ

134,81

94,69

42,4%

0,74

1,07

-31,1%

0,52

0,62

-15,2%

LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Α.Ε.

∆ΠΧΠ

131,58

128,74

2,2%

1,11

1,28

-12,8%

-1,00

-0,86

-15,3%

LION ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

130,06

155,23

-16,2%

4,83

5,20

-7,1%

-0,90

0,46

-296,7%

*30/4/2009 **µη συγκρίσιµα στοιχεία 2008, προέρχεται από απόσχιση/απορρόφηση κλάδων, Εµφανίζονται στοιχεία σε εταιρικό επίπεδο Ποσά σε € εκ., ∆ηµοσιευµένα στοιχεία µέχρι 6/7/2010

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

Κύκλος εργασιών

27


 ΟΙ 100 M ΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

Κύκλος εργασιών Λογιστικά πρότυπα

2009

2008

Μεταβολή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

6.172,59

9.319,60

-33,8%

310,59

48,84

536,0%

219,01

-142,08

254,1%

∆ΕΗ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

6.017,12

5.801,65

3,7%

1.668,00

339,65

391,1%

988,99

-326,71

402,7%

MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

3.493,33

5.057,75

-30,9%

196,45

176,82

11,1%

130,41

99,36

31,3%

∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.

∆ΠΧΠ

1.003,64

1.475,10

-32,0%

47,52

112,55

-57,8%

61,00

118,65

-48,6%

COCA COLA 3Ε Α.Ε.

∆ΠΧΠ

700,70

714,10

-1,9%

125,00

118,90

5,1%

202,20

173,60

16,5%

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

∆ΠΧΠ

627,58

607,91

3,2%

48,57

50,35

-3,5%

36,71

36,08

1,7%

VIVARTIA A.B.E.E.

∆ΠΧΠ

585,84

630,23

-7,0%

23,49

35,57

-34,0%

-31,73

-15,55

-104,0%

ΤΕΡΝΑ A.Τ.Τ.Ν.E.

∆ΠΧΠ

507,72

510,50

-0,5%

45,47

48,73

-6,7%

28,61

30,91

-7,4%

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

479,67

438,76

9,3%

226,00

120,39

87,7%

69,94

75,28

-7,1%

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

476,05

554,06

-14,1%

36,20

35,84

1,0%

6,86

6,14

11,7%

ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Γ.Ε.Τ.

∆ΠΧΠ

469,10

632,20

-25,8%

93,19

139,48

-33,2%

55,54

99,66

-44,3%

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

450,09

548,62

-18,0%

119,51

148,48

-19,5%

79,85

113,29

-29,5%

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

448,30

460,85

-2,7%

130,18

136,44

-4,6%

102,47

112,75

-9,1%

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

427,35

468,59

-8,8%

50,98

34,11

49,4%

33,81

14,94

126,4%

ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

408,10

541,00

-24,6%

20,67

12,67

63,1%

-1,79

-12,42

85,6%

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

386,17

403,16

-4,2%

48,33

78,33

-38,3%

18,02

49,22

-63,4%

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Εταιρία

28

Αποτελέσµατα προ φόρων

2009

2008

Μεταβολή

2009

2008

Μεταβολή

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΕΛΠ

376,87

354,45

6,3%

71,25

77,54

-8,1%

63,66

68,82

-7,5%

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

368,11

378,19

-2,7%

78,88

80,31

-1,8%

75,01

91,94

-18,4%

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

343,55

635,25

-45,9%

4,19

-0,50

929,9%

-13,25

-23,37

43,3%

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

ΕΛΠ

316,90

298,34

6,2%

94,46

80,44

17,4%

87,70

72,89

20,3%

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

292,12

420,39

-30,5%

10,73

32,19

-66,6%

4,43

19,14

-76,9%

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

276,37

346,01

-20,1%

39,07

26,39

48,0%

25,28

10,53

140,1%

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

268,15

330,48

-18,9%

40,76

56,59

-28,0%

40,12

50,07

-19,9%

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

266,54

256,30

4,0%

15,28

17,17

-11,0%

10,02

11,76

-14,9%

BSH Α.Β.Ε.

ΕΛΠ

263,36

304,31

-13,5%

8,42

14,92

-43,6%

12,07

22,92

-47,4%

SOVEL Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ

∆ΠΧΠ

239,44

513,08

-53,3%

-2,30

23,42

-109,8%

-20,47

1,57

-1405,3%

ΦΑΓΕ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

237,99

286,47

-16,9%

16,83

9,88

70,3%

14,29

-19,16

174,6%

INTRACOM TELECOM Α.Ε.

∆ΠΧΠ

234,26

260,48

-10,1%

16,40

26,50

-38,1%

-3,89

7,80

-149,8%

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

233,14

476,78

-51,1%

-16,87

25,99

-164,9%

-27,12

2,43

-1216,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΠ

216,55

202,15

7,1%

92,70

46,09

101,1%

31,82

15,23

109,0%

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

210,71

419,96

-49,8%

-19,50

-1,20

-1526,6%

-33,01

76,64

-143,1%

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

201,35

231,94

-13,2%

8,22

12,98

-36,6%

2,99

2,28

31,2%

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

193,94

106,30

82,4%

12,31

-52,87

123,3%

0,08

-70,74

100,1%

JOHNSON AND JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

191,25

184,71

3,5%

20,83

11,27

84,8%

8,27

-5,17

259,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

188,32

257,81

-27,0%

4,46

8,12

-45,1%

-1,67

2,43

-168,8% 377,4%

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΕΛΠ

183,99

185,16

-0,6%

11,77

11,26

4,5%

1,58

0,33

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

163,02

175,43

-7,1%

21,69

25,13

-13,7%

6,19

10,49

-41,0%

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E.

∆ΠΧΠ

154,16

154,89

-0,5%

10,41

2,64

294,7%

2,11

-10,10

120,9%

INTRAKAT Α.Ε.

∆ΠΧΠ

152,18

144,76

5,1%

7,10

6,95

2,2%

4,19

3,53

18,6%

ΕΒΖ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

147,68

131,50

12,3%

-45,76

-5,16

-786,6%

-47,59

-7,47

-536,8%

KRAFT FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

147,31

127,85

15,2%

21,95

16,23

35,2%

20,09

15,26

31,7%

ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

145,14

157,85

-8,1%

29,99

36,40

-17,6%

26,88

38,82

-30,7%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

145,05

204,07

-28,9%

-1,01

12,43

-108,1%

-10,16

2,19

-564,1%

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

143,30

179,44

-20,1%

4,96

17,49

-71,7%

-2,07

10,05

-120,6%

CROWN HELLAS CAN Α.Ε.

∆ΠΧΠ

139,68

148,16

-5,7%

15,16

11,58

31,0%

11,74

6,80

72,8%

ΕΛΑΝΘΗ A.Β.E.Ε.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΠ

135,75

2,45

5448,1%

12,69

0,32

3913,5%

13,55

0,31

4202,3%

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

134,93

282,70

-52,3%

-25,12

-19,57

-28,3%

-46,58

-47,79

2,5%

ELPEN Α.Β.Ε.

ΕΛΠ

132,89

120,58

10,2%

23,96

21,59

11,0%

14,57

11,44

27,4%

BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.

ΕΛΠ

131,51

124,73

5,4%

30,09

20,70

45,4%

12,64

8,05

56,9%

∆ΟΛ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

130,30

156,33

-16,7%

-5,60

-2,00

-179,9%

-6,75

-5,90

-14,2%


Κύκλος εργασιών Εταιρία

Λογιστικά πρότυπα

2009

2008

Μεταβολή

2009

2008

Αποτελέσµατα προ φόρων

Μεταβολή

2009

2008

Μεταβολή

PEPSICO-ΗΒΗ Α.Β.Ε.

ΕΛΠ

125,59

118,03

6,4%

8,04

7,75

3,8%

0,31

0,27

13,5%

TASTY FOODS Α.Ε.

ΕΛΠ

122,19

118,23

3,4%

11,08

8,76

26,5%

7,43

6,80

9,3%

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

121,69

181,31

-32,9%

13,04

35,73

-63,5%

8,45

8,87

-4,8%

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε ΦΑΡΜΑΚΩΝ

∆ΠΧΠ

120,41

109,00

10,5%

6,41

8,27

-22,5%

1,49

2,44

-38,9% 49,2%

ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Β.Ε.

ΕΛΠ

119,76

113,88

5,2%

14,96

12,99

15,2%

5,78

3,87

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ε. Α.Ε.

∆ΠΧΠ

117,00

117,66

-0,6%

18,83

20,43

-7,9%

14,09

13,27

6,2%

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

116,26

105,70

10,0%

2,86

1,82

57,2%

0,71

0,18

293,4%

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

115,21

117,73

-2,1%

6,75

6,62

1,9%

0,24

0,07

223,7%

ASEA BROWN BOVERI Α.Ε.

ΕΛΠ

114,95

108,20

6,2%

6,34

6,91

-8,2%

2,84

3,95

-28,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

114,57

199,15

-42,5%

-5,62

4,10

-237,0%

-11,22

-4,51

-148,9%

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

∆ΠΧΠ

113,30

250,46

-54,8%

-15,26

21,25

-171,8%

-32,76

-4,81

-580,5% 221,9%

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

113,18

107,27

5,5%

17,35

13,47

28,8%

6,07

1,89

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

113,03

164,34

-31,2%

24,30

30,43

-20,2%

7,94

20,76

-61,7%

MODERN TIMES Α.Ε. ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΛΠ

110,71

126,04

-12,2%

8,90

12,20

-27,0%

3,70

5,02

-26,2%

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

109,54

89,16

22,9%

1,92

-4,72

140,7%

-1,68

-12,14

86,1%

ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

ΕΛΠ

106,06

103,90

2,1%

12,09

10,53

14,8%

4,76

3,01

58,0%

CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

105,83

103,24

2,5%

14,43

14,09

2,4%

3,37

2,52

33,9%

ΙΟΝΙΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΛΠ

104,87

115,61

-9,3%

17,70

24,00

-26,3%

14,32

20,41

-29,9% 93,4%

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

103,91

110,98

-6,4%

11,03

8,04

37,1%

-0,32

-4,87

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

102,43

110,38

-7,2%

5,45

7,60

-28,3%

2,00

1,86

7,4%

HQF HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.

ΕΛΠ

102,37

103,38

-1,0%

13,99

12,41

12,7%

0,07

0,02

224,5%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

101,70

123,59

-17,7%

8,62

12,62

-31,7%

1,89

9,76

-80,7%

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α. ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

100,37

100,51

-0,1%

37,66

46,54

-19,1%

17,59

23,36

-24,7%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

99,43

148,11

-32,9%

-2,18

4,10

-153,1%

-9,57

-4,93

-94,0%

ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΛΠ

98,82

284,18

-65,2%

-49,94

-70,79

29,5%

-105,49

-116,34

9,3%

ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

∆ΠΧΠ

98,64

104,35

-5,5%

10,19

7,17

42,0%

2,05

-2,29

189,4%

DEMO Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

96,66

90,04

7,3%

13,92

12,45

11,7%

1,90

0,70

172,4%

ΝΙΚΑΣ Γ. Π. Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

95,56

96,07

-0,5%

10,22

1,30

684,1%

3,48

-3,74

192,9%

RECKITT BENCKISER ΕΛΛΑΣ A.B.E.E.

ΕΛΠ

93,83

90,47

3,7%

18,08

15,11

19,6%

18,45

15,95

15,7%

NUTRIART Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

91,44

109,37

-16,4%

2,08

0,10

1986,9%

-9,46

-13,32

29,0%

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

89,32

74,12

20,5%

25,06

20,11

24,6%

10,14

7,89

28,5%

∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε

∆ΠΧΠ

88,47

63,66

39,0%

10,99

8,87

23,8%

4,97

3,11

59,5%

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

88,05

102,91

-14,4%

10,46

11,92

-12,3%

6,16

5,05

22,0%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

86,83

95,00

-8,6%

11,68

11,10

5,3%

8,46

6,98

21,2%

ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

84,85

79,46

6,8%

8,49

6,92

22,6%

5,35

4,94

8,3%

HELLENIC CATERING Α.Ε.

∆ΠΧΠ

84,30

79,69

5,8%

8,11

9,06

-10,5%

7,13

8,07

-11,6%

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε.

∆ΠΧΠ

83,13

113,04

-26,5%

4,16

7,67

-45,8%

2,54

5,05

-49,7%

CADBURY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

82,74

79,32

4,3%

16,68

15,87

5,1%

15,63

15,60

0,2%

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

82,68

30,04

175,3%

52,89

15,84

234,0%

0,00

-12,11

100,0%

ΕΒΓΑ Α.Ε.B.E.

∆ΠΧΠ

82,66

94,49

-12,5%

14,63

13,35

9,6%

0,91

0,19

370,4%

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

82,44

102,72

-19,7%

8,51

14,09

-39,6%

6,00

10,68

-43,8%

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

ΕΛΠ

81,08

99,82

-18,8%

4,83

3,37

43,4%

0,42

-0,81

151,7%

ΤΡΙΚΑΤ Α.Ε.Κ.Τ.Ε.**

ΕΛΠ

80,85

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.

∆ΠΧΠ

80,74

62,97

28,2%

6,72

9,48

-29,0%

0,48

1,44

-66,7%

9,24

4,21

MISKO Α.Ε.

ΕΛΠ

80,61

82,85

-2,7%

11,91

10,71

11,2%

6,79

4,90

38,6%

ΠΕΤΤΑΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΠ

80,10

111,12

-27,9%

6,10

19,96

-69,4%

3,52

15,13

-76,7%

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Κ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

78,99

98,19

-19,6%

-15,90

-6,22

-155,5%

-18,24

64,75

-128,2%

PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

77,66

82,06

-5,4%

9,69

5,01

93,3%

10,35

5,20

98,9%

ΕΥΑΘ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

77,38

75,92

1,9%

26,00

25,50

2,0%

22,01

22,00

0,1%

7,91

-145,1%

-5,56

2,53

-319,5%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ∆ΠΧΠ 76,54 182,35 -58,0% -3,57 *Χρήση 2007 υπερδωδεκάµηνη, έχει γίνει αναγωγή σε 12µηνο **µη συγκρίσιµα στοιχεία 2008, προέρχεται από απόσχιση/απορρόφηση κλάδων Εµφανίζονται στοιχεία σε εταιρικό επίπεδο, Ποσά σε € εκ., ∆ηµοσιευµένα στοιχεία µέχρι 6/7/2010

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

29


30 (������������ ����� ��� �.�.2190/1920, ����� 135 ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������� �����������, ������������ ��� ��, ���� �� �.�.�.�)

������� EFG Eurobank Ergasias �.�. ���������� �������� ��� ����������� ��� ������ ��� 01 ���������� 2009 ��� 31 ���������� 2009

1.536 226 5 113 (49) 31 22 1.884 (902)

982 (719) 263 (27) 236

-

236

236

(395) 7

(388)

(152)

(152) -

0,3802

0,3802

1.332 251 5 71 5 62 8 1.734 (898)

836 (836) 0 3 3

-

3

47

120 (1)

119

122

122 -

(0,1754)

(0,0921)

������� 1 ���1 ���31 ��� 2009 31 ��� 2008

24 ������� 2010 ������ ������ PricewaterhouseCoopers S.A. �� ������� ����� http://www.eurobank.gr

������ 8, 105 57 ����� 6068/06/�/86/07 ��������� ���������� ������������������ ��� ���������

362

������ ����� ������������ ��� �������� �������� �����

652

(99) 14

280 10

0,4061

0.5130

�����/(������) ���� ��� ���� ��� ������ - ������

�����/(������) ������������ ��� �������� �������� ����� ��� ������ - ������

1,1766

1,1766

(762) (85)

(26) 290

(540) (222)

�.�.�. 39 ����������� �������������� ��������������� �������� ����� ������������ ���� ��� ���� ��������� ���� ������ ���� (�) ������������� �������� ������������ ���� ��� ���� (A) + (B) ��������� ��: - �������� -���������� ����������

29 (55)

25

11 652

1.711 (886) (7) 818 (141) 677

2.385 543 46 29 20 172 47 35 3.277 (1.566)

1.570 (1.177) 5 398 (82) 316

305

2.341 418 48 31 9 97 74 23 3.041 (1.471)

99.856

93.065

3.895

3.895

5.486 5.486

3.190 705

1.379 1.811 3.745 950 791

1.481 2.264

15.115 12.548 2.792 44.467 13.859 389 89.170

1.310 1.659 43.570 3.033 2.563 3.187 2.416 32 342 57 87 579 93.065

1.842 1.460 42.015 2.857 2.428 3.417 2.895 32 318 62 100 871 99.856

13.398 17.206 2.151 45.807 15.299 509 94.370

2.535 31.695

1.731 39.828

������� 31 ��� 2009 31 ��� 2008

������� ����������� ����������: ������� �. ������� �������� �. �������� ���� ����� ������ �. ����� ������� �. ����������� �������� �. ���������� ����� �. ������� �������� �. ���������� ������ �. ��������� �������� �. �������� ������ �. ��������� �������� �. ������� Emmanuel Leonard C. Busseti ��. ������ �. ������ ��. �������� �. ������� �������� N. �������� ��.���������� �. �������� �������� �. ������������

������ 1 ���1 ���31 ��� 2009 31 ��� 2008

������ ����� ��� ������ ������ ����� ��� ���������� ������� ��� ���������� ������ ����� ��� ������������ ��������� ����� ��� �� ���������� ��������� ����� ��� ��������� ������������ ������������� ���������� ������������ ��� ������������ ������� ����� ����������� ����� ����������� ����� ����������� ����� ����������� ����� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ���������� ��� ����������� ��������� ����� ���������� �� ��������� ������������ ����� ��� ����� ����� ����������� ������ ����� ������ (�) ������ ����� ������ ��� ��������� ����� �������� ���������� ������ ����� ������ ��� ��������� ����� ��������

���� �� ����������� ����

�������� ���������� ��������� ������

��������� ����� ���������: ������� ������� �������� ���������: ������� ����: ���������� �������� ��� �� ���������� ��������� ��� ������� ����������� ����������� (��� ��� ������ ���������� �� �������� ��� �����������): ������� �������� ��������: ��������� ��������: ����� ������� ������� ��������: ��������� ���������� ���������:

�������� �����������

������ ����� ��������� ��� �����������

���������� ���������� ������

84.269

275 6.314

6.039

4.298 950 791

1.480 2.818

2.258 17.188 2.274 46.808 7.667 1.760 77.955

����������� ����������� ���� ���������������� �������� ��������� ���������� ���������� �� ���������������� �������� �������� ����������������� ���� ����������� ���� ������� ���������� ������ ��� ������ ��������� ����������� ������ ����������� ������ ����������� ���� �������� �������� �������� ������� ��� ������ ������� ���� �� ����� ��� ����� ����������� ���� �������� ��� ��������� ����� �������� ������ ������� ��� �������� ������������ ������� �������� �������� - ������������ ������ ���� �������� ��� ��������� ����� �������� ��� �������� ��� ������������ ������

868 1.224 55.837 6.955 3.625 4.663 44 875 377 710 1.228 84.269

3.079 4.784

82.202

331 4.623

4.292

3.587 705

1.378 2.209

2.792 15.925 3.077 45.656 8.565 1.564 77.579

1.012 1.518 55.878 5.289 3.052 3.859 36 866 365 731 942 82.202

4.041 4.613

������ 31 ��� 2009 31 ��� 2008 ���������� ������ ��� ��������� �� ��������� �������� ���������� ��� ���������������� �������� ����������������� �������� ����������� ���� ������ ���� ���� ������������� �������� ����������������� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ������������ ���������� ���� ������ ����������� ������ ������������ �������������� ����� �� ���� ����������� ������ ���������� ������ ��������� ������������� ���������� �� ���������� ������������ ���������� �� ��������� ������������ �������������������� �������� ����� �������� ���������� �� ������� ���� ����� �������� ����� �������� ����������� ������ �����������

���� �� ����������� ����

�������� ���������� ����������� �����

�������� �������� �������� (�� ������������ ���������) ������������ �' (�� ������������ ���������) ������������ �' (�� ������������ ���������) ��������� ��������� ����������� ��������� ��������� ����������� ��������� ��������� ����������� ��������� ��������� ������������ ��������� �� ������������ ��������� �� ������������ ��������� �� ������������ ��������� �� ������������ ��������� �� ������������ ��������� �� ������������ ��������� (����������� ��� 16� ������� 2009 ������� �� ��� ��������� ��� �. 3723/2008) �� ������������ ����������� ��������� �� ������������ ����������� ���������

�� �������� �������� ��� �����������, ��� ���������� ��� ��� ����������� �����������, ��������� �� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� �� ������������ ��� �������� EFG Eurobank Ergasias A.E. ��� ��� ������ ���. ���������� �������� ����� ����������, ���� ������� �� ������������ ������ ���������� �������, � ���� ��������� �� ��� �������, �� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ���������� �� ����������� �����������, ��� ����� ��������� ������� �� �� ������ ������� ������������������ ������������ (�.�.�.�.), ����� ��� � ������ ������� ��� ������� ������� �������.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


31

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

������� �. ������� �.�.�. �-914611 �������� ����������� ����������

�������� �. ���������� �.�.�. ��-586794 ��������� ���������

(336) 65 3.895

5.594 5.230 10.824 10.824 13.025 23.849

(15) 533 1.946 2.464 2.464 23.849 26.313

������� 1 ���1 ���31 ��� 2009 31 ��� 2008

290 17 5.486

119 940 222

���� �������� 1�� ����������

���� �� ����������� ����

�������� ���������� ��������� ����� ���������

���� �. ������������� �.�.�. �-005040 ������� ����������

(9) (331) 65 4.623

(762) (265) (111)

677

5.359

4.182

(998) 5.180

(970) (28)

(2.364) (384)

1.778

5.180

490 4.690

578 (88)

(1.568) (3.362)

5.508

������ 1 ���1 ���31 ��� 2009 31 ��� 2008

(57) 291 19 6.314

(26) (14) 940 222

316

4.623

1 ���31 ��� 2008

������ 1 ���31 ��� 2009

����� �. ������������� �.�.�. ��-609305 ����������� ������� ���������� ����������� ���������

�������� ��������� ��� ��������� ����� ������

������ �������/(������) ��� ����������� �������������� ������ �������/(������) ��� �������������� �������������� ������ ������/(������) ��� �������� ��������� ��� ��������� ������ �������� ��������������� �������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ������ �������/(������) ������ �������� ��������� ��� ��������� ������� ������

������ �������/(������) ��� ������������ ��������������

���� �� ����������� ����

�������� ���������� ��������� ����

��������/��������� �������� ���������� �� ���������� ��� ��������� ������������ (������)/�������� ����� ������� ����� ���� �������� 31�� ����������

������ ����� ������ ����� ������������ ���� ��� ���� (388) ��������� ���� ������ ���� (257) ���������� ������� - ������ ������������ �������, ���� ��� ����� (112) �������� ��������/������������ ������ 236

4.687

3.895 3

1 ���31 ��� 2008

������� 1 ���31 ��� 2009

�����, 24 ������� 2010

������� ���������� �� �� ����� 2 ���� ������� ��� 98 ������. � �������� ���� ��������� ������� ��������� ��� ����� ��� ���������� � ������� �� ������ ��� �������. 11. ���� 29 ������� 2009 ��� ���� 30 ��������� 2009, � ������ ���� ��� ��������� ������� ������, EFG Hellas Funding Limited, ������� € 300 ����. ��� 100 ����. ������������� �������, ����������, �� ������ ��������� ��� ��� ����� ������ �������� ���������� (Tier 1).

10. � ������ ������� ������ ���������, ��� ���������� ��� 19�� ������� 2009, ���������, ������� �� ���� ������ 3723/2008 ��� 3756/2009, ��

�������� �������� �� ���������� �������� 10% (���������� ������������), ����� �������� �����, �� �����������������, �� �������������, �� ���������� ���� € 2,75 ������, ������� �� �� �.3723/2008 «��������� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ����������» �� ������ ���������� ��� �� �������� ������� �� ������� ���� �����. � ������, � ����� ������ �� € 950 ����., ������������ ��� 21� ����� 2009. ��������� ����������� ����������� ���� ���������� 30 ��� 32 ��� ����������� ����������� ��� �������� ��� ��� ������ ����������.

9. ���� 12 ���������� 2009, � ������� ������ ��������� ��� ������� ��� �������� �������� ��� ������ 345.500.000 ������������ ������� ��

������ € 32 ��. �� 10� ����������� 2009, � ������� ������� �� ��������� ���������, ���� ��������� �����������, �� ������ ��� ����� ������� ��� ������� ������������ ����� € 26,3 ����. ��� ��������������� �� 4,87% ��� ������ ������� ��� ��������, ���� ���� ��� € 9,55 ��� ������. 8. �� ���������� ��� ������ �� ���������� ����, ����� �� ����: ���������� € 367 ��., ����������� € 313 ��., ���������� ���������� ��������� € 272 ��., ��������� ���������� ��������� € 271 ��., ����� € 15 ��. ��� ����� € 15 ��. �� ���������� ��� �������� �� ���������� ����, ����� �� ����: ���������� € 38.300 ��., ����������� € 35.470 ��., ���������� ���������� ��������� € 11.984 ��., ��������� ���������� ��������� € 271 ��., ����� € 1.259 ��. ��� ����� € 1.173 ��. �� ���������� ��� �� ������� ��� ������ �� �� ���� ��� ��������� ����� �� ����: ������� € 10,95 ��., ���������� € 20 ��., ����������� € 73 ��., ���������� ��������� € 1 ��., ��������� ��������� € 74 ��., ����� € 2 ��., ��� ����� € 1 ��. �� ���������� ��� �� ������� ��� �������� �� �� ���� ��� ��������� ����� �� ����: ������� € 10,33 ��., ���������� € 11 ��, ����������� € 56 ��., ���������� ��������� € 1 ��., ��������� ��������� € 10 ��., ����� € 1 ��., ��� ����� € 0,2 ��.

7. � ������� ��� ����� ������� ��� �������� �� ���������� ��� �� ��������� ��������� ��� �������� ��� 31 ���������� 2009 ���� 2.749.547 �����

24.497).

6. � ������� ��� �������������� ���������� ��� 31 ���������� 2009 ���� ���� ������� 10.080 (2008: 10.110) ��� ���� ����o 23.578 (2008:

A.D. ���� �������� ���������� ��� ��� �� ����� 2007, ii) �� �������� Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A. ��� Eurobank EFG a.d. Beograd (������) ����� �������� ���������� ��� ��� �� ����� 2004, iii) � ������� Bancpost S.A. (��������) ���� �������� ���������� ��� ��� �� ����� 2003. �� ��������� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ������ (���������� 21 ��� 24 ��� ������������ ����������� �����������), �� ������ �������� �� ����� ���� ����������� ��� �� ��������� �������� ����������� �������, ����� ���������� ������� ��� 0 ��� 9 ������.

5. �) � ������� ���� �������� ���������� ��� ��� �� ����� 2008. �) ��� ��� ���������� �������� ��� ������: i) � ������� Eurobank EFG Bulgaria

(�) � �������������� �������� ������ ������� �������� �.�. ����������� ��� ����� ���� ���� 31 ���������� 2009 �� �� ������ ��� ������ ����������. ��������, �� ��������� ��� ������������ �� �� ������ ��� ������ ���������� ���� 31 ���������� 2009 ��� ��� ��������������� ���� ����������� ����������� ��� 31 ���������� 2008 ����� �� ������������� NEU Property Holdings Ltd., Anaptyxi SME II APC Limited, Anaptyxi SME II 2009 - 1 Plc ��� Anaptyxi SME II Holdings Ltd. (�) �� ��������� Eurobank EFG ��������� ���������� �.�. ��� Activa Insurance �.�.�., �� ������ ����� ��������� �� �� ������ ��� ������ ���������� ��� 31 ���������� 2008, ��� ��������������� ���� ����������� ����������� ��� 31 ���������� 2009 ����� ������������� �� ���������� ��� ��� ������� ��� ��� ��� EFG Eurolife �.�.�.�., ����������.

����������� ��� European Financial Group EFG (������������) S.A. � European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A. ����� ���������, ���� 100%, ��� �������� �������� ��������� ��� EFG Group ���, ��� 31 ���������� 2009, ������� ������ �� 42,9% ��� ������ ������� ��� ��� ����������� ����� ��� ��������, ��� �� EFG Group ������� �������� �� 44,1% ��� ������ ������� ��� ��� ����������� ����� ��� �������� ���� ��� 100% ����������� ���������� ���. 2. ��� �������� ���������� ���� ��� ��� ������ ��������� ��� �������� ��� ��� ������. 3. � ������ ��� ����������� �������� ��������� ��� ���������� �� ���� ��������� �������� ���� ����������� ����������� ��� �������� ��� ��� ������. 4. ���� ��������� ��� 31�� ���������� 2009 ��������������� �� ��������� ��� ������������ ���� ���������� 21 ��� 24 ��� ������������ ����������� �����������. ���� ���������� ����������� ����������� ��� �� ������� ���������� ��� ������ ��� �������� ���� ��������, � ���� ��� ��������� ����� ����� ��� � ������� ���������� ��� �����������.

����������: 1. �� ������������ ����������� ����������� ��� �������� ��������������� �� �� ������ ��� ������ ���������� ���� ������������ �����������


 Τ ΡΑΠΕΖΕΣ

«Συν (γ)χωνεύσεις» και χείρα κίνει Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των δηµοσιονοµικών της χώρας, η χαµηλή εµπιστοσύνη των καταναλωτών και η αυξανόµενη ανεργία περιορίζουν τη δυνατότητα των τραπεζών για πιστωτική επέκταση. Την ίδια στιγµή, οι αυξηµένες προβλέψεις και η έκτακτη εισφορά µειώνουν τα κέρδη των τραπεζών, µε τη δοµή του τραπεζικού συστήµατος να εξετάζεται από µηδενική βάση καθώς πληθαίνουν οι φωνές που διαπιστώνουν ότι η συνένωση δυνάµεων στον τραπεζικό τοµέα είναι µονόδροµος.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Π

32

εριβάλλον ιδιαίτερα αυξηµένων προκλήσεων αποτελεί το τωρινό για τις τράπεζες σε παγκόσµιο επίπεδο. Η εξυγίανση των ισολογισµών τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι ρυθµιστικές αρχές στην Ευρώπη προχωρούν σε ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τις 100 µεγαλύτερες, ενώ στις ΗΠΑ η κυβέρνηση µε έκτακτη φορολόγησή των µεγαλύτερων τραπεζών προσδοκά να καλύψει τα 100 περίπου δισ. δολ. από τα 550 του προγράµµατος ενίσχυσής τους (TARP) που δεν προβλέπει να ανακτήσει από αυτές που ενισχύθηκαν. Για τις ελληνικές τράπεζες οι προκλήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες. Από τη µια πλευρά η ύφεση στην οικονοµία, η αβεβαιότητα για τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, η χαµηλή εµπιστοσύνη των καταναλωτών και η αυξανόµενη ανεργία περιορίζουν τη ζήτηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Συγχρόνως η µειούµενη

ζήτηση στην οικονοµία περιορίζει τη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές στη χορήγηση νέων δανείων, περιοριζόµενες στην αναχρηµατοδότηση δανείων πελατών τους, καθώς αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρευστότητας. Και αυτό γιατί όσο το ελληνικό δηµόσιο παραµένει εκτός αγορών ή δανείζεται µε πολύ υψηλά επιτόκια, καθίσταται απαγορευτική από άποψη κόστους η άντληση κεφαλαίων -όταν αυτά διατίθενταιγια τις ελληνικές τράπεζες. Η υποβάθµιση των ελληνικών κρατικών οµολόγων σε επίπεδο junk (µη-επενδυτικό επίπεδο) ουσιαστικά σηµαίνει και υποβάθµιση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για άντληση ρευστότητας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει περίπου 90 δισ. ευρώ από την κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης. Η εξάρτηση των τραπεζών από την ΕΚΤ είναι µεγάλη


(κάτι που ισχύει σε µικρότερο βαθµό για τις ισπανικές και τις πορτογαλικές) και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, στο παρελθόν είχε συστήσει στις τράπεζες να κάνουν λελογισµένη χρήση αυτής της πηγής ρευστότητας. Πράγµα δύσκολο στις τωρι��ές συνθήκες, καθώς η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονοµίας είχε ως συνέπεια τη φυγή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστηµα, η οποία υπολογίζεται ότι φθάνει τα 20 δισ. ευρώ το 1ο εξάµηνο του 2010. Η φυγή αυτή κατά το µεγαλύτερο µέρος της αφορά µεταφορά κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού και σε πολύ µικρό βαθµό ανάλωση διαθεσίµων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την αντιµετώπιση της κρίσης. Έτσι, οι τράπεζες έχουν επιδοθεί σε έναν έντονο ανταγωνισµό µεταξύ τους για την προσέλκυση καταθέσεων, µε υψηλά επιτόκια που φθάνουν και το 7%. Η µείωση των εργασιών τους, το υψηλό κόστος άντλησης ρευστότητας και η έκτακτη εισφορά πιέζουν την κερδοφορία τους, η οποία µειώνεται για 2ο συνεχόµενο έτος το 2010. Στη µείωση των αποτελεσµάτων τους συνέβαλλε καθοριστικά η αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες, καθώς τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια εκτιµώνται στα 20 δισ. ευρώ φέτος, ενώ το ποσοστό τους αυξάνεται από το 7,7% στα τέλη του 2009, σε πάνω από 8%. Στο περιβάλλον αυτό οι τράπεζες έκαναν χρήση του αδιάθετου υπολοίπου των 15 δισ. ευρώ από το πακέτο στήριξης των τραπεζών των 28 δισ. του 2008, που αφορά κυρίως εγγυήσεις του δηµοσίου. Το µεγαλύτερο µέρος, περίπου 12 δις. ευρώ, άντλησαν οι 4 µεγαλύτερες τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς. Σηµαντική εξέλιξη αποτελούν τα stress tests για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητάς τους. Όσον αφορά τους τίτλους κρατικού χρέους που διακρατούν (που υπολογίζονται σε 40 δις ευρώ περίπου), έχοντας µεταφέρει σηµαντικό τµήµα τους στην κατηγορία «διακράτηση µέχρι τη λήξη» δεν καταγράφουν σηµαντικές απώλειες από την πτώση της τιµής τους.

Η στρατηγική της επόµενης µέρας Για την πρόληψη µελλοντικών προβληµάτων έχει συσταθεί το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας µε κεφάλαια 10 δισ. ευρώ από το πρόγραµµα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από την ΕΕ και το ΔΝΤ για την παροχή κεφαλαίων σε περίπτωση που µια τράπεζα βρεθεί σε αδυναµία να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και οι µέτοχοί της βρίσκονται σε αδυναµία να την ενισχύσουν. Η διαφορά από το πακέτο του 2008 είναι ότι η προσφυγή σε αυτό είναι υποχρεωτική στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσεων κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ η τράπεζα που θα λάβει ενίσχυση υποχρεούται να επιστρέψει το κεφάλαια στο Δηµόσιο ή να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση. Το Ταµείο

Στα αναχώµατα της πιστωτικής επέκτασης Ο ρυθµός ανόδου των χορηγήσεων των τραπεζών στην ελληνική αγορά έχει περιορισθεί στο 2,8% (Μάιος 2010) από 4,2% στα τέλη του 2009 και 16% το 2008. Οι συνθήκες στην αγορά προοιωνίζονται µεγαλύτερη επιβράδυνση το επόµενο διάστηµα, ίσως και µείωση του υπολοίπου των δανείων. Η άνοδος της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων έχει περιοριστεί στο 3,4% από 5% το 2009, µε τη βιοµηχανία και το εµπόριο να κινούνται σε αρνητική περιοχή. Μεγάλη είναι η επιβράδυνση και στα νοικοκυριά, µε τον ρυθµό ανόδου στο 2% από 3% το 2009 και 13% το 2008. Η άνοδος των στεγαστικών δανείων διατηρείται στο 3% ενώ τα καταναλωτικά υποχωρούν. Έτσι, διακόπτεται η άνοδος του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών ως προς το αεπ της χώρας των προηγούµενων ετών. Τα επιχειρηµατικά δάνεια σήµερα αναλογούν στο 57% του αεπ µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη 73% και τα δάνεια των νοικοκυριών στο 50% µε µέσο όρο στην Ευρωζώνη 65%.

αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι σε δυνητικούς κινδύνους, όπως η µεγαλύτερη άνοδος των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, η συνέχιση της υποχώρησης της καταθετικής βάσης αλλά και πιθανοί κίνδυνοι από τη µεγάλη έκθεση των τραπεζών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπου αναλογεί το 18% του ενεργητικού τους. Το θετικό όσον αφορά τον τελευταίο παράγοντα κινδύνου, την έκθεση στην ΝΑ Ερώπη, είναι ότι οι οικονοµίες της περιοχής σταθεροποιούνται και οι τράπεζες αναµένουν µεγαλύτερη κερδοφορία από τις εκεί δραστηριότητές τους. Ήδη το 1ο τρίµηνο φέτος τα κέρδη από τις δραστηριότητες στην περιοχή αυξάνονται: η Εθνική Τράπεζα καταγράφει σηµαντική άνοδο των κερδών στην Τουρκία και τις Χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ο Διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Νικόλαος Νανόπουλος προβλέπει ότι τι 1/3 των κερδών της θα προέρχεται από την περιοχή, ενώ και η Πειραιώς φέτος καταγράφει κέρδη από την περιοχή έναντι ζηµιών πέρυσι. Η στενότητα ρευστότητας σε συνδυασµό µε τους παράγοντες που αναφέρθηκαν συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξηµένων προκλήσεων για τις τράπεζες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, σε οµιλία του στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών κάλεσε τις τράπεζες να ισχυροποιήσουν τη θέση τους µέσα από στρατηγικές επιλογές ανασύνταξης, δήλωση που αποτελεί έµµεση προτροπή για συγχωνεύσεις. Αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το επόµενα 10 χρόνια θα είναι δύσκολα και σε ένα δύσκολο περιβάλλον θα υπάρξουν πιέσεις για συνένωση δυνάµεων. Πρώτη, στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε δηµόσια πρόταση εξαγοράς του 77% της ATEbank και του 33% του ΤΤ έναντι 701 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται κινήσεις και από τις άλλες µεγάλες τράπεζες. Εξάλλου η χαµηλή αποτίµηση των µετοχών των τραπεζών καθιστά υπαρκτό τον κίνδυνο αφελληνισµού του τραπεζικού συστήµατος, καθώς οι χαµηλές τιµές τις καθιστούν στόχο εξαγοράς. . .

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

33


 Τ ΡΑΠΕΖΕΣ

 Με τη συνεργασία της

Αποτελέσµατα Τραπεζών και λοιπων πιστωτικών ιδρυµάτων Καθαρά έσοδα τόκων και προµηθειών

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Λογιστικά πρότυπα

34

2009

2008

A membe

Κέρδη προ φόρων, µετά τις προβλέψεις

Μεταβολή

2009

2008

Μεταβολή -36,3%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

2.510,50

2.326,87

7,9%

403,63

633,17

ALPHA BANK A.E.

∆ΠΧΠ

1.622,94

1.667,58

-2,7%

567,71

395,40

43,6%

EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

∆ΠΧΠ

1.583,00

1.762,00

-10,2%

0,00

263,00

-100,0%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΕΛΠ

941,69

850,18

10,8%

228,16

225,08

1,4%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆

∆ΠΧΠ

908,99

901,25

0,9%

276,84

552,67

-49,9%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

869,23

957,30

-9,2%

200,77

137,09

46,5%

ATE BANK Α.Ε.

∆ΠΧΠ

790,66

676,91

16,8%

-406,76

13,85

-3037,1%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΠΧΠ

741,35

819,63

-9,6%

583,80

614,94

-5,1%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

617,10

704,13

-12,4%

-568,76

-396,06

-43,6%

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LTD

∆ΠΧΠ

560,53

489,24

14,6%

200,71

414,76

-51,6%

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.

∆ΠΧΠ

271,23

334,14

-18,8%

40,80

2,66

1434,0%

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

253,98

312,25

-18,7%

-3,98

2,71

-247,0%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

183,45

175,57

4,5%

-104,88

-18,49

-467,2%

ATTICA BANK Α.Ε.

∆ΠΧΠ

135,87

135,26

0,5%

17,14

14,04

22,1%

MILLENNIUM BANK Α.Ε.

∆ΠΧΠ

134,21

151,86

-11,6%

18,39

24,56

-25,1%

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.

∆ΠΧΠ

130,04

115,31

12,8%

30,00

25,61

17,1%

DINERS CLUB ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

∆ΠΧΠ

85,30

73,12

16,7%

24,64

21,22

16,1% 121,9%

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

61,46

73,67

-16,6%

12,35

-56,50

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

41,05

85,27

-51,9%

27,56

64,21

-57,1%

ASPIS BANK A.E.

∆ΠΧΠ

34,64

55,23

-37,3%

-104,99

-63,42

-65,5%

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

27,13

23,05

17,7%

0,67

0,24

185,5%

F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

21,38

37,18

-42,5%

-32,95

0,90

-3773,4%

CREDICOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

21,35

23,47

-9,1%

-32,83

0,93

-3614,3%

EUROBANK FACTORS Α.Ε.

∆ΠΧΠ

20,92

15,01

39,4%

16,25

10,83

50,1%

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

18,41

18,43

-0,1%

-5,75

8,20

-170,2% 560,5%

HELLENIC POST CREDIT Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

∆ΠΧΠ

17,79

6,60

169,5%

8,97

1,36

ABC FACTORS A.E.

∆ΠΧΠ

14,74

16,23

-9,2%

10,28

12,04

-14,6%

ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε

∆ΠΧΠ

13,18

13,67

-3,6%

0,00

6,17

-100,0%

MARFIN LEASING A.E.

∆ΠΧΠ

12,03

10,81

11,3%

3,91

0,96

307,1%

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

∆ΠΧΠ

9,64

1,85

420,6%

-88,20

11,59

-861,2%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.

∆ΠΧΠ

8,80

7,24

21,4%

2,73

1,91

43,1%

AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε.

∆ΠΧΠ

8,10

10,51

-22,9%

1,78

2,63

-32,6%

MARFIN FACTORS & FORFAITERS Α.Ε.

∆ΠΧΠ

6,50

5,12

27,0%

1,41

0,64

119,4%

SFS HELLAS FINANCE CONSUMER Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

∆ΠΧΠ

3,24

2,90

12,0%

-8,79

-7,46

-17,9%

ASPIS LEASING Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

∆ΠΧΠ

2,85

2,40

19,1%

-1,78

0,37

-588,5%

ΕΛΠ

2,37

3,54

-32,9%

3,19

4,07

-21,7%

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.

FGA BANK GESELLSCHAFT M.B.H.

∆ΠΧΠ

1,11

1,81

-38,9%

-3,47

-4,44

21,9%

ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.

∆ΠΧΠ

0,63

0,17

CITIBANK INTERNATIONAL PLC

µ/δ

543,53

µ/δ

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

µ/δ

217,30

µ/δ

390,31 209,26

HSBC BANK PLC

µ/δ

207,08

µ/δ

133,50

BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK AG

µ/δ

114,93

µ/δ

103,18

BNP PARIBAS

µ/δ

65,35

µ/δ

56,33

FORTIS BANK

µ/δ

42,54

µ/δ

39,61

GREEK BRANCH OF CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK - KEDR

µ/δ

0,50

µ/δ

-0,93

Ποσά σε € εκ. ∆ηµοσιευµένα στοιχεία µέχρι 5/7/2010 Στοιχεία σε εταιρικό επίπεδο


� ������ ���… …�� ��� ����� ������

� ���������� ��������������� ��� ������� (��� A.E.) ����� � ����������� ����������������� ������� ���� ������, ��� ���� �� ��� ���������� ��� �������� ������ ���� ��� ���� ���������� ������������������ ������� ��� �������������� ������. � ��� ����� ��� ��� ��� ����� ����������� ��������� ��� ������������� ������, ������� �� ��� ��������������, ��� �� ������� ��� ����������������� ��� ������ ������������� ��� ���� ������ ��� ��� ��������. ���������� ��� �� 1996, �� �������� ������� ������ �������� �� ��������� ��� ��� �������� �������� ��� ���. ���� 14 ����� 2008 �������� �������� ������� ���� �������� ��������� ��� ���� Deutsche Telekom ������� �� �� ��������� ��� ���������� ��� �������� �������� ��� ���. ��� ��� 31 ������� 2009, ���� ��� ��� ������ �������� 5% ������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ��������, �� ������� ��� ��������� �������� ���� ��� ��������� �� 20% ��� ��� Deutsche Telekom �� 30%. � ������ ��� ��������� ����������� ���������, ������� ��� ������ ���������, ����������� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ���������� �������. ��������� �� ��� ������ ����������������� ��� ��������������, ����������������� ���� ������ ��� ����� ������ ��� ����������� ������������, ��� �������� ��� ��� �����������. � ������ ��� ��������� ������� 30.000 ����� �� 4 �����.

�������������� ���������� �� ������� ����������� ���������� ��� ��������� �����: • �������������� ���� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� �������� �������� ��� ������� ��� ��������� ������� �������� ���� �������� ��� ��� ��������������, • �������� ��� ���������� ��� ��������������� ���� ������� ����� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ��� �� ������� ���������� ��� �������������� �������������� ��� ���������, ���� ��� ������� ���������� ���������, ��������� ��� ������������� ������ ��������������� ��� ������������, • ���������� ��� ��������� ��� ����������� �� �� ���������� ��������� ��������� ��� ������� �������� ��� ������������ �������, • ������� �� �������� ��� �������� �������������� ��� ������������ ���������� ��������� ���������, • �������� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ���� ������ ���� ��� ��� �� �� ������� ��������.

������� ��������

��� ������� ��� �������� ����������� ��� �����������, � ������ ��� ����������������� ��� �� 1997 ���� ����� ��������������� ��� ��������������� �������, �� ��� ������� ���������� �������� ����� ����������������� ���������. ������������, ������� �� 54% ��� ���������� ���������� ��������������� (Rom�elecom) ��� �� 20% ��� �������� ����������������� �������� ���������� (Telecom Serbia). ���������, ����������������� ���� ����� ������� ���������� ��� ���������, ���� ��� GloBul, ���� ������� ���� ��� AMC ��� ��� �������� ���� ��� Cosmote Romania.

O��������� ��������������� ��� ������� �.�.

����. �������� 99, 151 24 �������, ����� Web site: www.ote.gr


 Α ΣΦΑΛΕΙΕΣ

Το Crash Test της Solvency II Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον αντιµετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες καθώς το νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II εισάγει αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που αφορούν τόσο το προφίλ του ασφαλιστικού κινδύνου που αναλαµβάνουν όσο και κινδύνους που αφορούν το ενεργητικό τους όπως οι κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι. Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς ή άνοδος της παραγωγής των ασφαλίστρων φέτος και τα χαµηλά αποθεµατικά κυρίως στην αγορά αυτοκίνητου, χρόνιο άλλωστε πρόβληµα του κλάδου.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Σ

36

τον ρυθµό των ασκήσεων ετοιµότητας κινείται η ασφαλιστική αγορά καθώς το νέο πλαίσιο Solvency II θα τεθεί σε εφαρµογή τον Οκτώβριο του 2012 και θα απαιτήσει αύξηση κεφαλαίων και ενίσχυση των µονάδων διαχείρισης του κινδύνου των ασφαλιστικών εταιρειών. Το νέο πλαίσιο θα εκτοπίσει από την αγορά όσες εταιρείες δεν κατορθώσουν να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Γιώργος Πέτσας, στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για τη µεταφορά της εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος (η οποία τοποθετείται για τα τέλη του έτους) µίλησε για «ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ξεπεράσει τα προβλήµατα που θα προκύψουν από την εφαρµογή του Solvency II». Σηµαντικά προβλήµατα, όσον αφορά τα αποθέµατα, υπάρχουν στον κλάδο αυτοκινήτου, µε το έλλειµµα του επικουρικού να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η συσσώρευση ζηµιών στα ισόβια νοσοκοµειακά προγράµµατα, µε τις εταιρείες να στοχεύουν στη σταδιακή απόσυρσή τους και την αντικατάστασή τους µε προγράµµατα που θα επιτρέπουν στις εταιρείες όχι µόνο την αναπροσαρµογή των

ασφαλίστρων αλλά και τη µη ανανέωσή τους αν κριθούν ζηµιογόνα για την εταιρεία. Σηµαντική εξέλιξη, µετά την ανάκληση λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια και των συγγενών εταιρειών της, καθώς δεν πληρούσαν τις διατάξεις για τα τεχνικά αποθέµατα και το περιθώριο φερεγγυότητας, και της εκκρεµότητας µε τους ασφαλισµένους τους, είναι η δηµιουργία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Το Κεφάλαιο θα χρηµατοδοτηθεί µε εισφορά 1,5% επί της παραγωγής ασφαλίστρων, εισφορά που προκάλεσε την αντίδραση των εταιρειών του κλάδου. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των εταιρειών σε τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου, εφόσον διακρατούνται µέχρι τη λήξη η υπεραξία που αποτελεί και στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας υπολογίζεται µε βάση την τιµή απόκτησής τους ώστε να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα από την υποχώρηση της τιµής τους.

Η αγορά σε αριθµούς Η ύφεση στην οικονοµία το 2009 είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 2,9% στα 2,4 δισ. ευρώ. Η τάση µείωσης ωστόσο αντιστρέφεται το 2010, υπό την επίδραση και των ρυθµίσεων για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας που µειώνουν τις συνταξιοδοτικές παροχές. Έτσι το 1ο τρίµηνο του έτους η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αυ-

ξήθηκε 6,3%, µε µεγαλύτερη την άνοδο στα υποκαταστήµατα ξένων εταιρειών 9,7% και 5,8% για τις εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα. Διαφορετική είναι η εικόνα στις ασφαλίσεις ζηµιών που παρουσιάζουν σταθερή άνοδο. Η παραγωγή ασφαλίστρων µετά από άνοδο 4,4% το 2008 και 3,8% το 2009 αυξάνεται 6% το 1ο τρίµηνο φέτος. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων µετά από άνοδο 1,8% το 2008 και 0,6% το 2009 (λόγω της µείωσης στον κλάδο ζωής) αυξάνεται 6% το 2010. Η συµµετοχή του κλάδου ζωής στο σύνολο υποχωρεί από 45% το 2009 σε 42% το 2010. Συγχρόνως ενισχύεται η συµµετοχή των υποκαταστηµάτων των ξένων εταιρειών στον κλάδο ζωής από 12,7% το 2009 σε 13,9% το 2010. Η στενότητα ρευστότητας της αγοράς και η ύφεση στη οικονοµία είχαν ως συνέπεια την αύξηση των εξαγορών συµβολαίων ζωής. Το 2008 εξαγοράστηκαν συµβόλαια αξίας 587 εκατ. ευρώ και το 2009 συµβόλαια αξίας 612 εκατ. µε ανάλογες εξελίξεις να αναµένονται και για το 2010. Η συγκέντρωση στον κλάδο είναι υψηλή, λόγω κυρίως της κυρίαρχης θέσης της µεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου που συγκεντρώνει το 20% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων. Στις 10 µεγαλύτερες εταιρείες αναλογεί ποσοστό 65% της συνολικής παραγωγής και στις 5 µεγαλύτερες 45%.


 Με τη συνεργασία της

A me

Ασφάλιστρα

Κέρδη προ φόρων

Λογιστικά πρότυπα

2009

2008

Μεταβολή

2009

2008

∆ΠΧΠ

838,55

762,41

10,0%

-58,50

15,60

-475,0%

ΕΛΠ

275,84

274,19

0,6%

7,77

17,09

-54,5%

∆ΠΧΠ

253,61

252,84

0,3%

45,00

34,29

31,3%

ΕΛΠ

224,84

269,48

-16,6%

-12,41

-28,48

56,4% 317,2%

Μεταβολή

1

ΕΘΝΙΚΗ A.E.Ε.Γ.Α.

2

ALICO - AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Α.Ε.

3

EFG EUROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΕ

4

ING Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

5

INTERAMERICAN Α.Ε.Α.Ζ.

∆ΠΧΠ

221,25

224,68

-1,5%

11,79

2,83

6

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Α.Α.Ε.

∆ΠΧΠ

184,67

193,93

-4,8%

14,02

14,14

-0,9%

7

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

182,91

176,62

3,6%

-2,28

0,21

-1212,7% -118,2%

8

INTERAMERICAN Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

∆ΠΧΠ

152,67

129,69

17,7%

-1,35

7,41

9

ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α.

∆ΠΧΠ

152,12

137,71

10,5%

13,65

10,36

31,8%

10

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

ΕΛΠ

144,32

136,91

5,4%

1,08

-59,27

101,8% 142,0%

11

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

119,49

108,30

10,3%

2,97

-7,08

12

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠ

119,37

37,97

214,4%

4,27

-1,28

433,8%

13

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

∆ΠΧΠ

102,92

91,34

12,7%

3,66

1,24

194,9% -80,4%

14

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

15

VICTORIA Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΩΝ

16

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Γ.Α.

17

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

18

ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΖΩΗΣ Α.Ε.Α.Ζ.

ΕΛΠ

ΕΛΠ

101,18

93,02

8,8%

0,27

1,39

∆ΠΧΠ

84,89

56,75

49,6%

7,31

6,11

19,7%

ΕΛΠ

80,99

53,48

51,5%

-0,78

-10,57

92,6%

70,05

79,43

-11,8%

0,15

-3,78

104,0%

61,38

40,19

52,7%

13,27

6,02

120,7% 49,0%

19

GENERALI LIFE A.E.Α.Ζ.

ΕΛΠ

47,71

46,23

3,2%

-2,37

-4,65

20

EFG EUROLIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

∆ΠΧΠ

47,27

19,88

137,8%

17,84

11,91

49,8%

21

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ΠΧΠ

46,89

23,12

102,8%

1,07

-3,37

131,8%

22

ΠΡΩΤΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

∆ΠΧΠ

44,94

28,36

58,5%

-1,99

-3,90

49,1%

23

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠ

42,06

30,50

37,9%

-0,97

-0,82

-18,7%

24

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

25

GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.

26

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α

27

MARFIN ΖΩΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

∆ΠΧΠ

41,05

85,27

-51,9%

27,56

64,21

-57,1%

ΕΛΠ

40,72

45,20

-9,9%

3,18

0,50

532,0%

ΕΛΠ

39,73

32,28

23,1%

6,15

4,50

36,4%

∆ΠΧΠ

39,34

2,24

1658,0%

1,40

0,32

345,4%

28

INTERLIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΠ

36,50

21,26

71,7%

2,13

-2,96

172,0%

29

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

31,54

27,96

12,8%

0,31

-9,30

103,3%

30

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

31

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.

32

ΕΥΡΩΣΤΑΡ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠ

23,41

18,41

27,2%

0,10

0,05

124,8%

33

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

19,21

16,36

17,4%

0,62

0,06

857,7% -450,6%

ΕΛΠ

24,85

19,88

25,0%

2,65

0,62

327,7%

∆ΠΧΠ

23,57

22,42

5,1%

1,03

-10,02

110,3%

34

NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH

ΕΛΠ

13,47

13,24

1,8%

-3,34

0,95

35

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

12,77

13,64

-6,4%

1,39

-0,21

755,6%

36

MAPFRE ASISTENCIA Α.Ε.

ΕΛΠ

10,43

6,06

72,0%

0,45

0,03

1272,7%

37

∆ΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

38

UNIVERSAL LIFE ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ζ.

ΕΛΠ

10,37

9,30

11,5%

0,05

0,03

88,7%

∆ΠΧΠ

10,23

10,15

0,8%

-0,85

-1,53

44,4%

39

ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

8,17

12,63

-35,3%

-0,55

-6,21

91,1%

40

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G.

ΕΛΠ

7,37

7,79

-5,3%

8,29

3,86

114,7%

41

D.A.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠ

7,21

4,74

52,1%

0,76

0,60

26,1%

42

ΣΙ∆ΕΡΗΣ Γ. Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΠ

6,76

5,80

16,6%

2,14

1,62

32,1%

43

VDV LEBEN INTERNATIONAL A.Ε.Α.Ζ.

ΕΛΠ

5,93

11,80

-49,8%

0,25

0,23

11,1%

44

LA VIE Α.Α.Ε.ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΠ

5,32

6,04

-11,9%

-1,08

-3,35

67,9% -114,0%

45

SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST HELLAS

ΕΛΠ

5,16

9,38

-45,0%

-0,57

4,05

46

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

5,10

5,43

-6,1%

2,61

2,11

23,6%

47

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

4,83

3,89

23,9%

0,22

0,51

-57,0%

48

ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG Α.Ε.

ΕΛΠ

4,13

4,77

-13,6%

0,37

0,47

-22,0%

49

INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ.

ΕΛΠ

3,45

3,64

-5,4%

2,06

1,64

25,3%

51

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΕΛΠ

3,18

2,71

17,5%

0,42

0,24

73,8%

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ

ΕΛΠ

2,67

4,13

-35,4%

0,37

0,11

219,3%

52

EULER HERMES EMPORIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

53

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

54

ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

55

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.

56

VICTORIA Α.Ε.Α.Ζ.

57

INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

58

Ο.Α.Ε.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΕΛΠ

1,78

2,42

-26,4%

0,74

0,72

2,2%

∆ΠΧΠ

1,72

2,26

-23,7%

0,05

0,15

-64,7%

ΕΛΠ

1,71

1,50

14,1%

3,31

2,87

15,6%

∆ΠΧΠ

1,34

0,93

44,1%

0,33

-0,21

252,6%

ΕΛΠ

1,22

1,32

-7,3%

0,01

-0,12

109,8%

∆ΠΧΠ

1,22

1,30

-5,8%

3,25

3,73

-13,0%

ΕΛΠ

0,94

0,85

10,8%

3,47

3,12

11,4%

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛOΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩ

ΕΛΠ

0,31

0,19

63,1%

0,06

0,01

1034,6%

60

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ.

ΕΛΠ

0,08

0,18

-54,7%

0,05

0,04

39,5%

61

DIREKTA Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΕΛΠ

0,07

0,00

0,12

-0,23

62

IMPERIO LIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

∆ΠΧΠ

0,05

0,05

-3,3%

0,02

0,12

63

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΛΠ

0,02

-0,05

140,4%

-0,04

-0,14

72,1%

64

TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED Α.Α.Ε. Ποσά σε € εκ. ∆ηµοσιευµένα στοιχεία µέχρι 5/7/2010, Στοιχεία σε εταιρικό επίπεδο

ΕΛΠ

0,02

0,03

-47,7%

0,03

-0,02

251,2%

-87,1%

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Αποτελέσµατα Ασφαλιστικών Εταιρειών

37


38



        

  

        

  

                    

      

      

            

   

   



    

  

        

  

        

 

   

  



                                                  

 

    

  

             

         

        

        



        

          





 

          

          

 





    



      







 

    



  

          





         



 

    

���

  

          



    

  

                       

          

     







   

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


           

          

 

 

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010



 

 

  

 

                  ���  

 

                    











 











 

  



    





  



    













          ���                                                       

  

39


 Α ΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Π ΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η µεγάλη προετοιµασία Μπορεί ακόµη η συνεισφορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο να διαµορφώνεται σε χαµηλά επίπεδα, βρισκόµαστε όµως στην εποχή που σχέδια καταρτίζονται, επενδύσεις προετοιµάζονται µε σκοπό οι απε να αποτελέσουν µία σηµαντική παράµετρο του οικονοµικού µοντέλου διατηρήσιµης ανάπτυξης που αναζητά σήµερα η χώρα.  Από τον Αλέξη Νικολαϊδη, Senior Analyst της Hellastat

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Σ

40

τον κλάδο δραστηριοποιούνται εγχώριες επιχειρήσεις που προέρχονται τόσο από τον καθαυτό χώρο της ενέργειας, όσο και τον κατασκευαστικό και ευρύτερο βιοµηχανικό τοµέα µέσω θυγατρικών. Ακόµα, στην αγορά έχουν εισέλθει πολυεθνικοί όµιλοι, είτε εξαγοράζοντας ελληνικές εταιρείες είτε µέσω συνεργασιών. Οι συνεργασίες αυτές προσφέρουν στους ξένους επενδυτές εξοικείωση µε το νοµοθετικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευµένη τεχνογνωσία, αλλά και συµµετοχή σε έργα µεγαλύτερης κλίµακας. Οι µεγαλύτεροι όµιλοι εµφανίζουν επιµερισµό των δραστηριοτήτων τους σε διάφορες µορφές ΑΠΕ (Ρόκας, ΔΕΗ Ανανεώσιµες, Ελλάκτωρ). Μεγαλύτερη έµφαση δίνουν στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων, ενώ αναπτύσσουν παράλληλα µικρά Υ/Η έργα, Φ/Β πάρκα, αλλά και µονάδες επεξεργασίας βιοµάζας. Ορισµένες επιχειρήσεις αποτελούν θυγατρικές ενεργειακών οµίλων που δρα-

στηριοποιούνται ήδη στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικές πηγές, ενώ κάποιες από αυτές διαθέτουν µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού που χρησιµοποιούνται για ιδιοκατανάλωση. Οι εταιρείες που ανήκουν στο ανώτερο τµήµα ιδρύουν µια ξεχωριστή θυγατρική για κάθε εγκατάσταση που υλοποιούν λόγω της διαδικασίας αδειοδότησης, γεγονός που είναι εµφανές στον τοµέα της αιολικής ενέργειας και των ΜΥΗΣ. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εταιρείες που προµηθεύουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό, αναλαµβάνοντας σε ορισµένες περιπτώσεις και την κατασκευή των εγκαταστάσεων για λογαριασµό των πελατών τους. Κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες «µε το κλειδί στο χέρι». Πάντως, λίγοι κατασκευαστές διατηρούν τις µονάδες που ανεγείρουν στην κατοχή τους για ίδια εκµετάλλευση. Η συνεισφορά τώρα των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο διαµορφώνεται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα: το 2007 αποτέλεσαν το


15,6% της πρωτογενούς παραγωγής ενέργειας της χώρας, ενώ η συµµετοχή τους στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας διαµορφώθηκε σε 5%. Το ποσοστό αυτό περιορίζεται σε περίπου 2% αν εξαιρεθούν τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και η οικιακή χρήση βιοµάζας. Η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση των ΑΠΕ την περίοδο 1990-2007 κατέγραψε µέση ετήσια άνοδο 2,1%, φθάνοντας το τελευταίο έτος τους 1,56 εκ. ΤΙΠ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εξαιρουµένων των µεγάλων Υ/Η εγκαταστάσεων και των αντλητικών συστηµάτων, το 2007 ανήλθε σε 2.274 GWh, αποτελώντας το 3,6% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ την περίοδο 19902007 αυξανόταν µε µέσο ρυθµό 23,6% το έτος. Τα αιολικά πάρκα το εν λόγω έτος παρήγαγαν το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας που προέκυψε από τις ΑΠΕ, ενώ οι µικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί (ισχύος κάτω των 10 MW) το 13%.

στο τέλος του έτους διέθεταν συνολική ισχύ 41 MW, συνιστώντας σχεδόν το 3% του συνόλου των ΑΠΕ. Η διείσδυση των Φ/Β συστηµάτων είναι αρκετά µικρότερη (µόλις 2,6%, ή 37 MW). Ωστόσο, το 9µηνο του 2009 παρατηρείται υπερδιπλασιασµός της εγκατεστηµένης ισχύος, κάτι που αναµένεται να διατηρηθεί και τα επόµενα χρόνια. Το µεγαλύτερο µέρος της ισχύος βρισκόταν συγκεντρωµένο στη Στερεά Ελλάδα (320 MW ή 23,4% του συνόλου) και ακολούθως στην Πελοπόννησο (16%), την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (14,6%), την Κρήτη (12,2%) και τη Δυτική Ελλάδα (8,7%).

Αδειοδότηση και νέο θεσµικό πλαίσιο Η εµπλοκή πολλών φορέων κατά την αδειοδότηση έχει καταστήσει τη λήψη άδειας µια ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, που µπορεί να υπερβεί ακόµα και τα 3 χρόνια. Τα προβλήµατα αυτά φιλοδοξεί να

βιοµάζα και ηλιοθερµικά συστήµατα, ενώ για τις περισσότερες κατηγορίες καταργήθηκε η διάκριση σε διασυνδεδεµένο σύστηµα και µη διασυνδεδεµένα νησιά.

Ενισχυµένες οι πωλήσεις Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγµατος το 2009 διαµορφώθηκε σε 413,32 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 18,3% από το 2008. Η µέση ανάπτυξη του κλάδου διαµορφώθηκε σε 16,1%, µε το 78% των εταιρειών να ενισχύουν τις πωλήσεις τους. Τα ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν κατά 29,5%, φθάνοντας στα 189,88 εκατ. ευρώ. Σηµαντική ανάπτυξη 40,8% χαρακτήρισε και τα ΚΠΦ του δείγµατος, τα οποία ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ. Θετική λειτουργική και προ φόρων κερδοφορία επιδεικνύει µόνο το 47% και 44% αντίστοιχα των επιχειρήσεων, όµως οι περισσότερες από αυτές ενίσχυσαν τα αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους.

Η εγκατεστηµένη ισχύς

Συγκέντρωση σε λίγους οµίλους εκτιµάται στον τοµέα των αιολικών πάρκων, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών αναµένεται να κινηθεί ανοδικά. επιλύσει ο Ν. 3851/2010 για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ που επικυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Το εν λόγω θεσµικό πλαίσιο επιταχύνει την αδειοδότηση θεσπίζοντας παράλληλη διαδικασία, ώστε να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα της χώρας. Οι ρυθµίσεις αυτές στοχεύουν στη µείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης από 3-5 χρόνια σε λιγότερο από 8-10 µήνες, καθώς και στη βελτίωση του ρυθµού εγκατάστασης από 100-150 MW σε τουλάχιστον 500-1.000 MW ετησίως. Επιπλέον, ορίστηκαν υψηλότερες τιµές πώλησης για γεωθερµία,

Το µικτό περιθώριο αυξήθηκε περαιτέρω σε 45,2%. Παροµοίως, τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 62,2% και 24,3% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή µόχλευση σταθεροποιήθηκε στο χαµηλό επίπεδο του προηγούµενου έτους (0,55 προς 1). Η γενική ρευστότητα µειώθηκε σε 1,48 (από 1,62 το 2008). Ο εµπορικός κύκλος διατηρήθηκε σε αρνητικές τιµές, φθάνοντας τις -128 ηµέρες. Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων, εξαιρουµένων των επιχειρήσεων που δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα εµπορική εκµετάλλευση, διαµορφώθηκε σε 5,4%.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των σταθµών ΑΠΕ µέχρι το Σεπτέµβριο του 2009 είχε διαµορφωθεί σε 1.398 MW, έχοντας ενισχυθεί κατά 166 MW (+13,5%) από τις αρχές του έτους, µε τον ετήσιο ρυθµό αύξησης µετά το 2000 να παραµένει γύρω στο 20%. Όλοι οι τοµείς παρουσιάζουν σηµαντική πρόοδο, κυρίως τα αιολικά πάρκα και τα µικρά Υ/Η έργα, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησε και η ανάπτυξη των Φ/Β συστηµάτων. Αντιθέτως, στον τοµέα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιοµάζας παρατηρείται τάση σταθεροποίησης. Τα αιολικά πάρκα έχουν τη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ, φθάνοντας στα τέλη του 2009 στα 1.140 MW (81,5% του συνόλου). Η υπεροχή τους προέρχεται από την τεχνολογική πρόοδο στον τοµέα των ανεµογεννητριών, γεγονός που έχει µειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως, η ισχύς των µικρών Υ/Η σταθµών διαµορφώθηκε σε 180 MW, συνιστώντας έτσι το 13% του συνόλου. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής µονάδων επεξεργασίας βιοµάζας (κυρίως βιοαερίου)

41


 Α ΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Π ΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η επόµενη µέρα Βασικά χαρακτηριστικά, προοπτικές και εξελίξεις σε ένα µέλλον πρώτιστα οικολογικό! ••• Ο Ν. 3851/2010 για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ εκτιµάται ότι θα συντοµεύσει και θα απλοποιήσει την αδειοδότηση µέσω της δυνατότητας διενέργειας παράλληλων διαδικασιών.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

••• Σε αρκετές κατηγορίες ΑΠΕ οι τιµές πώλησης αυξήθηκαν, ενώ υιοθετήθηκαν αλλαγές στη χωροθέτηση, όπως η δυνατότητα των αγροτών να τοποθετήσουν Φ/Β µικρής ισχύος στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, το πρώτο τρίµηνο από την έναρξη ισχύος του Νόµου η ΡΑΕ θα επεξεργάζεται αιτήσεις µόνο από αγρότες.

42

••• Αυξήθηκε το όριο ισχύος κάτω από το οποίο δεν απαιτείται άδεια παραγωγής, κάτι το οποίο θα διευκολύνει περαιτέρω την αδειοδότηση. Πάντως, οι πρώτες θετικές επιπτώσεις θα προκύψουν σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο, αφού η αγορά χρειάζεται ένα αρχικό στάδιο προσαρµογής στις νέες συνθήκες. Εξάλλου, η χώρα ενέχει φυσικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη µεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, όπως το ιδιαίτερα πλούσιο αιολικό δυναµικό, ιδιαίτερα στα νησιά και τις περιοχές που περιβάλλουν το Αιγαίο Πέλαγος, και η έντονη ηλιοφάνεια τους περισσότερους µήνες του έτους. Επίσης, οι ΑΠΕ µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες µη διασυνδεδεµένων µε το δίκτυο περιοχών, εξασφαλίζοντας την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασµού τους και επεκτείνοντας τη λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς. ••• Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση του κόστους παραγωγής. Σε αυτή την κατεύθυνση µπορούν να βοηθήσουν η βελτίωση στη διαδικασία κατασκευής και η παραγωγή µεγαλύτερης κλίµακας. ••• Στον τοµέα των αιολικών πάρκων αναµένεται να εξακολουθήσει η τάση συγκέντρωσης σε λίγους οµίλους, ενώ τα Φ/Β θα συνε-

Σύνοψη Αριθµοδεικτών Κλάδου Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

2009

2008

2007

Βραχ. υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχ. τραπεζικές υποχρ. / Πωλήσεις Ξένα προς ίδια κεφάλαια Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη

78,7% 41,2% 0,55 3,5

60,8% 62,6% 0,54 2,6

69,4% 66,8% 0,39 1,3

1,48 1,40 -128 114 29 271

1,62 1,60 -84 116 52 252

1,80 1,76 -28 135 32 196

45,2% 62,2% 24,3% -1,3% -2,0%

42,2% 52,5% 16,2% -1,9% -3,3%

37,5% 56,6% 18,8% -2,8% -4,3%

Ρευστότητα Γενική ρευστότητα Άµεση ρευστότητα Εµπορικός Κύκλος Ηµέρες απαιτήσεων Ηµέρες αποθεµάτων Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές Περιθώρια κέρδους & Αποδοτικότητα Περιθώριο µικτού κέρδους Περιθώριο ΚΠΤΦΑ Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων ∆ιάµεσος

χίσουν να αυξάνουν το µερίδιό τους επί της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος. ••• Στον τοµέα των βιοκαυσίµων-βιοµάζας προτείνεται η αξιοποίηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων, κτηνοτροφικών οργανικών αποβλήτων και βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων, αλλά και η έναρξη παραγωγής βιοαιθανόλης. ••• Στη γεωθερµία βασικό ζητούµενο είναι η αξιοποίηση των πεδίων υψηλής ενθαλπίας Μήλου και Νισύρου. ••• Μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης µπορούν να αποτελέσουν οι πόροι του ΕΣΠΑ και άλλων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, τα οποία µέχρι το 2013 θα διοχετεύσουν συνολικά στην αγορά 5,5 δισ. ευρώ. ••• Ακόµα, φορείς της αγοράς έχουν ήδη προτείνει θεσµικές και τεχνολογικές παρεµβάσεις που µπορούν να αποτελέσουν αρωγούς ενίσχυσης (προώθηση των υβριδικών

συστηµάτων στα νησιά, ανάπτυξη των Φ/Β συστηµάτων και επιτάχυνση αδειοδοτικής διαδικασίας για ώριµα έργα, θαλάσσια αιολικά πάρκα, δηµιουργία αιολικών πάρκων σε µη διασυνδεδεµένα νησιά και µεταφορά της παραγόµενης ενέργειας στο ηπειρωτικό σύστηµα µέσω υποθαλάσσιων καλωδίων κ.ά.). ••• Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, η επίτευξη του στόχου του 20% έως το 2020 κρίνεται µάλλον δύσκολη. Ωστόσο, είναι πιθανό να απαιτηθεί λιγότερη ποσότητα παραγωγής από ΑΠΕ, καθώς η οικονοµική κρίση έχει ήδη αρχίσει να µειώνει τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. ••• Γενικά, το επενδυτικό περιβάλλον -παρά τα προαναφερθέντα προβλήµατα- κρίνεται ελκυστικό, λόγω του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναµικού της Ελλάδας, αλλά και των εγγυηµένων υψηλών τιµών πώλησης του ρεύµατος από µονάδες ΑΠΕ, οι οποίες διοχετεύουν κατά προτεραιότητα την παραγόµενη ενέργεια στο σύστηµα.


 Με τη συνεργασία της

2009

2008

∆ 09/08

65,22 68,44 -4,7% 49,07 40,78 20,3% ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 30,35 11,98 153,4% ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΛΠ 23,10 15,28 51,2% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 14,46 8,14 77,7% ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 12,23 12,49 -2,1% ΒΕΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ∆ΠΧΠ 11,13 10,21 9,0% ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 9,56 8,95 6,8% ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 8,33 8,20 1,6% ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 7,69 6,36 20,9% ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 7,40 6,85 8,0% ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Α.Ε. ΕΛΠ 6,89 7,06 -2,3% ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΠ 6,68 6,48 3,1% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 6,32 5,56 13,7% ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΠ 6,09 5,79 5,1% ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 5,74 2,23 157,8% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 5,43 4,21 28,8% ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 5,41 4,66 16,1% ΑΡΚΑ∆ΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 5,41 4,74 14,1% ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 5,28 3,89 35,6% ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 5,27 5,96 -11,5% ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΠ 5,16 ΑΙΟΛΙΚΗ ∆Ι∆ΥΜΩΝ Α.Β.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΠΧΠ 5,06 4,39 15,3% ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΛΠ 4,82 4,52 6,7% ΚΗ∆ΑΛΙΩΝ Ν. Α.Τ.Ε. ΕΛΠ 4,69 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ Α.Β.E.E. ∆ΠΧΠ 4,54 4,53 0,2% Υ∆ΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.B.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΠΧΠ 3,34 2,96 12,8% ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε. ΕΛΠ 3,06 2,64 16,1% ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 3,03 2,74 10,6% ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 2,95 2,58 14,3% ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΠ 2,70 2,76 -2,0% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 2,69 3,01 -10,5% ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑ∆ΙΩΝ Α.Ε. ΕΛΠ 2,63 2,23 17,7% ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε. ΕΛΠ 2,60 2,42 7,5% ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 2,58 0,00 257400,0% ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 2,47 1,25 97,2% ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΠ 2,38 1,63 46,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 2,37 2,04 16,2% ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. ΕΛΠ 2,26 2,04 11,1% Υ.Η.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε. ΕΛΠ 1,93 0,86 124,4% ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 1,87 3,46 -45,9% ΙΤΑ Α.Κ.Τ.Ε. ΕΛΠ 1,81 0,19 874,0% ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 1,75 1,47 19,2% ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. ΕΛΠ 1,69 ELICA Α.Ε. ΕΛΠ 1,66 2,37 -30,2% ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΠ 1,61 RETD RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT A.E. ΕΛΠ 1,57 0,69 127,9% ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΠΧΠ 1,55 0,99 56,3% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΛΠ 1,54 1,50 2,7% Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΠ 1,52 0,37 309,6% ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΛΠ 1,44 0,88 64,7% WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ΕΛΠ 1,39 1,17 19,6% ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΕΛΠ 1,39 1,24 11,6% ΠΙΝ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 1,38 0,36 280,5% WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΠ 1,36 1,27 6,5% ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.B.E ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΠ 1,35 1,08 25,2% ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 1,35 1,24 8,9% Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 1,17 0,52 124,4% Υ∆ΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 1,17 0,43 173,0% BWSC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΠ 1,13 1,57 -28,3% Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ∆ΠΧΠ 1,10 0,36 206,1% ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΠΧΠ 1,02 0,62 62,8% Σύνολα (εκ. €) / Κλαδικοί ∆ιάµεσοι 413,32 349,48 16,1% Εταιρείες µε δηµοσιευµένο ισολογισµό µέχρι 30/06/2010. Εµφανίζεται δείγµα εταιρειών του κλάδου και µε ελάχιστο κύκλο εργασιών το 1 εκ. ευρώ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

∆ΠΧΠ

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

Αποτελέσµατα προ Φόρων 2009

2008

∆ 09/08

19,41 15,82 4,02 6,50 5,01 5,88 4,68 4,20 4,55 3,10 3,43 0,96 3,19 2,31 2,86 3,35 2,28 0,50 1,89 1,28 -1,97 -0,24 2,21 2,25 0,09 1,89 1,52 1,97 0,90 1,61 0,76 1,18 1,53 0,30 1,39 0,25 0,35 -0,48 -1,65 1,27 0,29 0,26 0,99 -0,34 -1,64 -1,56 -0,09 0,63 0,24 -0,15 0,25 0,00 0,88 0,40 -0,16 0,49 0,58 -0,15 0,53 0,05 0,64 0,71 104,99

29,20 7,15 0,04 0,45 0,97 6,80 4,15 3,24 4,38 0,86 2,61 1,59 2,94 2,21 2,08 -0,42 1,95 -0,74 0,14 -0,38 -1,88

-33,5% 121,1% 9967,6% 1352,3% 418,6% -13,5% 12,7% 29,9% 4,0% 260,6% 31,1% -39,8% 8,7% 4,8% 37,5% 889,6% 17,3% 167,4% 1252,9% 435,6% -4,4%

1,63 1,95 -0,07 2,01 1,40 1,57 0,60 1,02 0,57 1,13 1,12 0,38 -0,07 -0,85 0,27 0,01 -0,25 0,24 0,64 0,05 0,59

35,7% 15,1% 215,7% -5,7% 8,7% 25,0% 48,4% 58,4% 33,1% 4,7% 36,1% -21,2% 2235,4% 129,4% 28,9% -3489,9% -554,8% 426,1% -54,8% 432,5% 68,1%

0,01

-14889,7%

0,10 0,32 0,32 -0,28 -0,17 0,01 0,74 -0,07 0,15 0,04 0,51 -0,54 -0,49 0,06 -0,01 0,29 74,57

-191,2% 100,3% -27,3% 46,7% 248,6% -66,1% 19,5% 710,7% -208,9% 1016,4% 13,7% 72,1% 208,9% -18,5% 8100,0% 145,5% 14,1%

A member

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Κύκλος εργασιών

43


 Α ΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Υποχωρεί η κατανάλωση

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

O

44

Με τσίπουρο και ρούµι, τα αλκοολούχα που παρουσιάζουν ανοδική πορεία, οι Έλληνες την τελευταία διετία περιόρισαν την κατανάλωση τους στις εξόδους εκτός οικίας, αγορά που έχει πληγεί περισσότερο. Στις εισαγωγές, έξι στα δέκα ποτά που εισάγονται ανήκουν στην κατηγορία των ουίσκι.  Από την Αυγή Οικονοµίδου, Senior Analyst της Hellastat

ύζο, τσίπουρο, µπράντυ και λικέρ είναι τα βασικά είδη της εγχώριας παραγωγής αλκοολούχων ποτών. Σε αυτή την αγορά, δραστηριοποιούνται µεγάλες εταιρείες µε οργανωµένα δίκτυα διανοµής σε όλη τη χώρα και µικρές εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα τους κατά βάση στις τοπικές αγορές. Και στις δυο περιπτώσεις κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί ο οικογενειακός χαρακτήρας των περισσότερων επιχειρήσεων. Να σηµειωθεί βέβαια ότι στον συγκεκριµένο κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετοί συνεταιρισµοί, ενώ είναι πολυάριθµες οι ατοµικές επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγµάτων. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι αρκετές από τις εταιρείες του κλάδου επιδεικνύουν παραγωγική δραστηριότητα και στο κρασί (κυρίως αυτές που ασχολούνται µε το τσίπουρο). Στον αντίποδα, οι εισαγωγές αλκοολούχων ποτών ελέγχονται από 5 εταιρείες διανοµής: DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β.Σ. Α.Β.Ε.Ε., PERNOD RICARD ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., BACARDI ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και ΑΜΒΥΞ Α.Ε. Οι συγκεκριµένοι διανοµείς µάλιστα - που αντιπροσωπεύουν το 80% περίπου της εγχώριας αγοράς αλκοολούχων ποτών - έχουν αναλάβει την προώθηση στην αγορά των προϊόντων εγχώριων παραγωγικών επιχειρήσεων (κυρίως στον κλάδο του κρασιού, του ούζου και του τσίπουρου). Τέλος, στον κλάδο δραστηριοποιείται πληθώρα χονδρεµπόρων. Στην πράξη τώρα, σε ό,τι αφορά την κατανά-

λωση, η εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών το 2009 ανήλθε σε 7.065 χιλ. κιβώτια των 9 λίτρων, σηµειώνοντας κάµψη 5,7% έναντι του 2008. Συνολικά την περίοδο 2006-2009 ο ΜΕΡΜ της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών ήταν -2,8%. Την περίοδο 09/08 η µεγαλύτερη πτώση σε όρους όγκου παρατηρήθηκε στο µπράντυ, το λικέρ και το ούζο (πάνω από -10%), ενώ αυξητική πορεία επέδειξαν το τσίπουρο και το ρούµι. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η «on-trade» αγορά (δηλαδή η κατανάλωση εκτός οικίας, π.χ. σε µπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο την εν λόγω διετία, µε αποτέλεσµα η αναλογία µεταξύ «off-trade» και «on-trade» να προσεγγίζει πλέον το 50%-50%, ενώ το 2005 ήταν 35%-65% περίπου. Βασικό αίτιο της συρρίκνωσης της αγοράς αποτελεί η οικονοµική ύφεση, η οποία έχει προκαλέσει µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, αλλά και η αρνητική ψυχαγωγία των καταναλωτών που οδηγεί σε µείωση των δαπανών για διασκέδαση. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες του κλάδου πλήττονται από τις συνεχείς αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος από το 2005 και έπειτα έχει αυξηθεί 5 φορές, εκ των οποίων οι 3 πιο πρόσφατες πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2010. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Ε.Φ.Κ. για το ούζο και το τσίπουρο αυξήθηκε από 785 ευρώ ανά hlpa τον Ιανουάριο σε 942 ευρώ ανά hlpa το Μάρτιο και σε 1.225 ευρώ ανά hlpa το Μάιο.

Το εµπορικό ισοζύγιο του κλάδου των αλκοολούχων ποτών το 2009 παρουσίασε έλλειµµα περίπου 210 εκατ. ευρώ Ειδικότερα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 267,8 εκατ. ευρώ µε το 61,8% αυτών να αφορά στο ουίσκι. Οι εξαγωγές διαµορφώθηκαν σε περίπου 57,8 εκατ. ευρώ µε το 1/3 αυτών να αφορά στο ούζο και το 1/5 στο µπράντυ. Σε όρους όγκου, εξήχθησαν 16,4 εκατ. λίτρα καθαρής αλκοόλης ούζου και 5,2 εκατ. λίτρα καθαρής αλκοόλης µπράντυ το 2009. Η κύρια χώρα προορισµού για τα εγχωρίως παραγόµενα ποτά είναι η Γερµανία (µερίδιο 70% περίπου των συνολικών εξαγωγών). Σηµειώνεται τέλος, ότι οι εξαγωγές τσίπουρου είναι αµελητέες, αλλά εκτιµάται ότι θα ενισχυθούν καθώς εντατικοποιείται η τυποποίηση του συγκεκριµένου προϊόντος.

Βελτιωµένα περιθώρια κερδοφορίας Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών των παραγωγικών εταιρειών του δείγµατος υποχώρησε το 2009 σε 102,74 εκατ. ευρώ, µειωµένος κατά -2,4% σε σχέση µε το 2008. Η µέση µεταβολή των πωλήσεων ήταν εντονότερη (3,5%). Εικοσιτέσσερις εταιρείες του δείγµατος ήταν κερδοφόρες το 2009 και 13 ζηµιογόνες. Επιπλέον, 4 στις 10 επιχειρήσεις αντιµετώπισαν κάµψη των αποτελεσµάτων τους την περίοδο 09/08. Παρόλα αυτά, ο µέσος ρυθµός µεταβολής των ΚΠΦ ήταν 16,9%. Τα περιθώρια κερδοφορίας βελτιώθηκαν κατά την τελευταία χρήση, γεγονός που αποδίδε-


 Με τη συνεργασία της

Σύνοψη Αριθµοδεικτών Κλάδου Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

2009

2008

2007

Βραχ. υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχ. τραπεζικές υποχρ. / Πωλήσεις Ξένα προς ίδια κεφάλαια Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη

69,3% 50,3% 1,02 2,6

63,7% 39,1% 1,01 2,3

76,2% 44,5% 1,00 2,2

1,49 1,02 202 186 171 154

1,51 1,01 173 176 168 171

1,48 1,02 175 171 170 166

29,2% 10,9% 1,6% 0,4% 1,2%

27,8% 9,4% 0,6% 0,2% 0,6%

27,8% 9,8% 1,3% 0,9% 2,0%

Ρευστότητα Γενική ρευστότητα Άµεση ρευστότητα Εµπορικός Κύκλος Ηµέρες απαιτήσεων Ηµέρες αποθεµάτων Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές Περιθώρια κέρδους & Αποδοτικότητα Περιθώριο µικτού κέρδους Περιθώριο ΚΠΤΦΑ Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων ∆ιάµεσος

Oινοπνευµατώδη ποτά

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Κύκλος εργασιών 2009

2008

∆ 09/08

Αποτελέσµατα προ Φόρων 2009

21,00 19,40 8,2% 0,41 16,36 19,90 -17,8% 0,50 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ι. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΠ 12,60 12,34 2,1% 1,28 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΠ 7,66 7,22 6,1% 0,46 ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΛΠ 4,47 3,70 20,6% 0,46 ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Γ. Ν. Α.Β.Ε. ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΛΠ 3,48 2,24 55,7% 0,14 ΓΟΙ∆Α Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΕΛΠ 3,28 2,81 16,7% 0,01 ΠΙΛΑΒΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 3,21 3,11 3,1% 0,81 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΠ 2,99 3,13 -4,5% 0,29 ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΕΛΠ 2,84 2,90 -2,0% 0,03 ΡΟΥΣΑΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΠ 2,80 2,52 11,3% 0,13 ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΠ 2,29 1,87 22,8% 0,05 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 1,83 1,78 2,5% 0,00 ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΕΛΠ 1,82 1,53 18,5% -0,03 ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΕΛΠ 1,67 1,52 10,1% 0,23 ΠΑΥΛΙ∆Η Χ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΠ 1,45 1,75 -17,5% -0,02 ALEXANDRION GROUP HELLAS Α.Ε. ΕΛΠ 1,43 1,76 -18,8% -0,33 ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΠ 1,43 1,57 -9,0% 0,00 ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ Β. Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΤΩΝ ΕΛΠ 1,38 1,44 -3,6% 0,04 ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΠ 1,37 3,62 0,01 ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΕΛΠ 1,30 1,17 11,2% 0,05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΛΠ 1,01 0,95 6,6% 0,00 Σύνολα (εκ. €) / Κλαδικοί ∆ιάµεσοι 102,74 105,24 -3,5% 3,90 Εταιρείες µε δηµοσιευµένο ισολογισµό µέχρι 30/06/2010. Εµφανίζεται δείγµα εταιρειών του κλάδου και µε ελάχιστο κύκλο εργασιών τα 1 εκ. ευρώ ΠΟΤΟΠΟΙΙA ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

OPTIMAL SUPPLY CHAIN A.E.

ΕΛΠ

2008 0,41 0,72 1,00 -0,57 0,28 0,01 0,01 0,73 0,25 0,04 -0,04 -0,28 0,02 0,01 0,15 0,01 -0,58 0,03 0,01 0,02 0,01 0,08 0,69

∆ 09/08 0,0% -29,6% 28,3% 181,2% 65,3% 929,0% -32,5% 10,0% 18,4% -25,3% 442,8% 118,5% -78,7% -427,0% 58,4% -509,2% 43,5% -97,0% 285,3% 240,7% -94,1% 16,9%

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

ται κυρίως στις µεγαλύτερες εταιρείες του δείγµατος. Το µικτό περιθώριο διαµορφώθηκε σε 29,2% από 27,8% και το λειτουργικό σε 10,9% από 9,4%. Το περιθώριο ΚΠΦ ανήλθε από 0,6% σε 1,6%, ωστόσο παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα. Τα λειτουργικά έξοδα κάλυψαν το 1/4 περίπου των πωλήσεων των εταιρειών στο δείγµα. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις κατέλαβαν το 50% του κύκλου εργασιών και το δείγµα επέδειξε οριακή δυνατότητα κάλυψης των τόκων από τα λειτουργικά κέρδη (2,6 φορές). Ειδικά για τις µικρές επιχειρήσεις παρατηρείται ότι ο τραπεζικός δανεισµός υπερκάλυψε τις πωλήσεις κατά την τελευταία χρήση, τη στιγµή που η κάλυψη των τόκων ήταν µόλις 1,25 φορά. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε χαµηλά επίπεδα, παρά τη βελτίωση έναντι του 2008 (1,2% από 0,6%). Το άνω τµήµα του δείγµατος αποτελεί εξαίρεση καθώς διαχρονικά λειτουργεί σε επίπεδα πάνω από 10%. Το 2009 η αποδοτικότητά τους µειώθηκε πάντως από 14,4% σε 11,7%. Ο εµπορικός κύκλος είναι εκτεταµένος (σχεδόν 7 µήνες). Την τελευταία διετία η ρευστότητα παρέµεινε σχετικά σταθερή, σε ικανοποιητικά επίπεδα (1,5 η γενική και 1 η άµεση).

45


INTEAΛ ΣTANTAPNT A.B.E.E. BIOMHXANIA KAI EMΠOPIA EI∆ΩN YΓIEINHΣ EK ΠOPΣEΛANHΣ KAI ΠΛAΣTIKΩN IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2009 - 43η ETAIPIKH XPHΣH (1.1.2009 - 31.12.2009) AP.M.A.E. 1044/01AT/B/86/068(06) Ποσά Kλειόµενης Xρήσεως 2009 EYPΩ

ENEPΓHTIKO Aξία κτήσεως

Aποσβέσεις

Ποσά Προηγούµενης Xρήσεως 2008 EYPΩ

Aναπ. αξία

Aναπ. αξία

Aξία κτήσεως Aποσβέσεις

Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO II.Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Oικόπεδα 2.292.725,88 0,00 2.292.725,88 2.292.725,88 0,00 2.292.725,88 3. Kτίρια & τεχνικά έργα 9.655.729,86 9.383.431,51 272.298,35 9.655.729,86 9.383.431,51 272.298,35 4. Mηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 9.669.105,04 8.851.177,80 817.927,24 10.386.616,20 9.446.325,84 940.290,36 5. Mεταφορικά µέσα 118.086,27 117.552,91 533,36 197.821,55 193.715,53 4.106,02 6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 44.466,74 56.880,43 --656.700,79 ------- --612.234,05 ------- -------- --673.209,51 ------- --616.329,08 ------- -------Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 22.392.347,84 18.964.396,27 3.427.951,57 23.206.103,00 19.639.801,96 3.566.301,04 ========= ========= ========= ========= ========= ========= III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 8.633.46 8.833,46 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις --112.044.55 --------112.544,55 ------120.678.01 121.378,01 ========= ========= Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 3.548.629.58 3.687.679,05 ========= ========= ∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO I. Aποθέµατα 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Aναλώσιµα υλικά - Aνταλλακτικά & Eίδη συσκευασίας 330.372,36 373.656,16 Mείον: Προβλέψεις 30.372,36 73.656,16 --300.000,00 --------300.000,00 ------5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 24.316,02 ----------------30.372,36 97.972,18 ========= ========= II. Aπαιτήσεις 1. Πελάτες 8.539.038,66 9.689.679,07 3α. Eπιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 2.283.290,26 2.607.779,16 10. Eπισφαλείς - Eπίδικοι πελάτες - χρεώστες 1.038.753,29 1.030.723,40 Mείον: Προβλέψεις 1.038.753,29 0,00 1.030.723,40 0,00 --------------11. Xρεώστες διάφοροι 546.681,95 510.906,08 ----------------11.369.010,87 12.808.364,31 ========= ========= IV. ∆ιαθέσιµα 1. Tαµείο 4.038,68 5.000,00 3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας 969.123,97 476.060,09 ----------------973.162,65 481.060,09 ========= ========= Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV) 12.372.545,88 13.387.396,58 ========= ========= E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY 1. Eξοδα επόµενων χρήσεων 1.266,00 5.391,27 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 71.740,37 71.740,37 --------------73.006,37 77.131,64 ========= ========= 17.152.207,27 15.994.181,83 ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Γ+∆+E) ========== ========== ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI 1. Aλλότρια περιουσιακά στοιχεία 3.806,00 5.288,00 2. Xρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 15.000,00 71.717,41 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 78,00 75,00 --------------18.884,00 77.080,41 ========= =========

A. I∆IA KEΦAΛAIA I. Kεφάλαιο µετοχικό (92.802 µετοχές των 42,12 EYPΩ) 1.Kαταβληµένο IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 1.Tακτικό αποθεµατικό 4.Eκτακτα αποθεµατικά 5.Aφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

46

43.059.701,97 34.796.571,59 --------8.263.130,38

66.628.347,33 65.273.061,90 --------1.355.285,43

1.051.530,26 --------

1.098.422,33 --------

9.314.660,64

2.453.707,76

3.344.116,53 8.212.446,74 --------

9.831.837,90 -------- 13.175.954,43 ---------

-232.647,19 --------

61.164,45 --122.863,88 ------- --------

1.102.213,90

3.908.820,24

Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 4.Προκαταβολές πελατών 5.Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Aσφαλιστικοί Oργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

∆. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY 2. Eξοδα χρήσεως δουλευµένα ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+B+Γ+∆) ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI 1.Aλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2.Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

Ποσά Προηγούµενης Xρήσεως 2008 EYPΩ

3.908.820,24

==========

==========

583.138,15 1.238.462,31

583.138,15 1.238.462,31

4.004.682,63 ---------

4.004.682,63 ---------

==========

==========

-5.761.129,10 3.973.974,23 ==========

==========

5.826.283,09

V. Aποτελέσµατα εις νέο Yπόλοιπο ζηµιών / κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) B. ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KIN∆YNOYΣ & EΞO∆A 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.Λοιπές προβλέψεις

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ (Λ/86) 31ης ∆EKEMBPIOY 2009 (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2009) Ποσά Προηγ��ύµενης Ποσά Kλειόµενης Xρήσεως 2008 Xρήσεως 2009 EYPΩ EYPΩ

I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Kύκλος εργασιών (πωλήσεις) Mείον: Kόστος πωλήσεων Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Aλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο MEION: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.412.005,70 3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.800.441,04 -------Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛEON: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 Mείον: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα --232.647,19 ------Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως II. ΠΛEON: Eκτακτα αποτελέσµατα 1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 261.493,44 2. Eκτακτα κέρδη 681.770,00 4. Eσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων ------0,00 943.263,44 -Mείον: 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 148.462,24 2. Eκτακτες ζηµίες 6.387,21 3. Eξοδα προηγουµένων χρήσεων 509.303,66 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 8.029,89 -------- --672.183,00 ------Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 19.026,51 Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 19.026,51 --------KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (Kέρδη/Zηµίες) XPHΣEΩΣ προ φόρων

Ποσά Kλειόµενης Xρήσεως 2009 EYPΩ

ΠAΘHTIKO

==========

5.826.283,09

-6.901.776,25 2.833.327,08 ==========

1.000.000,00

1.000.000,00

---235.498,31 -------

---307.044,38 -------

1.235.498,31 ==========

1.307.044,38 ==========

2.936.463,08 2.024.812,13 73.723,34 96.580,46 5.560.641,80 ---------10.692.220,81 ==========

6.200.755,93 2.225.367,77 169.964,67 220.173,21 4.121.085,75 ---------12.937.347,33 ==========

==========

92.488,48 15.994.181,83

==========

==========

==========

74.488,48 17.152.207,27

3.806,00

5.288,00

15.000,00 78,00 --------18.884,00 ==========

71.717,41 75,00 --------77.080,41 ==========

ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN (Λ/88)

Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών/κερδών) προηγουµένων χρήσεων ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων Zηµίες εις νέο

H διάθεση των αποτελεσµάτων γίνεται ώς εξής: 8. Zηµιες εις νέο

-10.722.246,67

Ποσά Kλειόµενης Xρήσεως 2009 EYPΩ

Ποσά Προηγούµενης Xρήσεως 2008 EYPΩ

1.140.647,15

-7.762.365,58

-6.901.776,25

3.474.196,33

0,00 ---------

-2.613.607,00 ---------

==========

==========

-5.761.129,10

-5.761.129,10

==========

-6.901.776,25

-6.901.776,25

==========

184.028,33

869.566,71

-10.661.082,22

21.820,14 0,00 3.600.000,00 --------

3.621.820,14

213.364,28 315.837,52 167.707,63 26.194,07 2.898.716,64 --271.080,44 ------- -------- --723.103,50 ------- -------1.140.647,15 -7.762.365,58

ΣHMEIΩΣH : Στα πλαίσια των δανειακών συµβάσεων που έχει συνάψει η έµεση µητρική εταιρεία IDEAL STANDARD INTERNATIONAL ACQUISITIONS SarL η εταιρεία έχει προβεί στην προσηµείωση υποθήκης επί των ακινήτων της καθώς και στην παροχή ενεχύρου επί των τραπεζικών της λογαριασµών και των εισπρακτέων απαιτήσεων της µέχρι του ύψους ευρώ 16.000.000,00. Σηµειώνεται περαιτέρω πως στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας έχουν ενεχυριασθεί πλήρως και οι µετοχές της εταιρείας.

376.558,11 0,00 -------1.140.647,15 =========

0,00 --376.558,11 ------- --------7.762.365,58 =========

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Aθήνα, 16 Mαρτίου 2010 Mέλος του ∆.Σ.

O ∆ιευθυντής του Λογιστηρίου

ΓEΩPΓIOΣ I. ΘEO∆OΣIOY

AIKATEPINH MΠOYΓEΣH

KΩNΣTANTINOΣ A. MΠOYTΣIKOΣ

EKΘEΣH EΛEΓXOY ANEΞAPTHTOY OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTH Προς τους Mετόχους της Εταιρείας “ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α.Β.Ε.Ε.” Έκθεση επί των Oικονοµικών Kαταστάσεων: Eλέγξαµε τις ανωτέρω Oικονοµικές Kαταστάσεις της Εταιρείας “ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α.Β.Ε.Ε.”, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Eυθύνη της ∆ιοίκησης για τις Oικονοµικές Kαταστάσεις: H διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική Nοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Eυθύνη του Eλεγκτή: H δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Eλέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. O έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Oι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Kατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτεικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. O έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους ε 1.000 χιλ., η οποία είναι µικρότερη κατά ε 1.519 χιλ. από αυτή που θα προέκυπτε εάν η πρόβλεψη αυτή σχηµατιζόταν για το σύνολο του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Ως εκ τούτου, εάν η εταιρεία διενεργούσε πλήρη πρόβλεψη τα ίδια κεφάλαια θα ήταν µειωµένα κατά ε 1.519 χιλ., εκ των οποίων ποσό ύψους ε 1.654 χιλ. θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και ποσό ύψους ε 135 χιλ. θα έπρεπε να αυξήσει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 2. Η Εταιρεία δεν διενήργησε πρόβλεψη για δεδουλευµένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις συνολικού ύψους ε 288 χιλ., οι οποίες θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Eπίσης η Εταιρεία έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα µε δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις συνολικού ύψους ε 509 χιλ. οι οποίες θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης. 3. Όπως αναφέρεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, οι εταιρικές χρήσεις 2007 ως 2009 δεν έχουν ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Γνώµη µε Επιφύλαξη: Kατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο “Bάση για Γνώµη µε Eπιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Eταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Έκθεση επί άλλων Nοµικών και Kανονιστικών Θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιέχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.2190/1920. Aθήνα, 24 Μαρτίου 2010 O Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής


47

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


 ΧΟΝΔΡΙΚΟ EΜΠΟΡΙΟ K ΑΥΣΙΜΩΝ

Κύκλος εξαγορών & χαµηλές αποτιµήσεις Ο έντονος ανταγωνισµός στο χονδρικό εµπόριο καυσίµων πιέζει τις µικρότερες εταιρείες, µε την ένταξή τους σε κάποια από τις Aegean, Elinoil, Revoil, Jetoil και ETEKA που κατέχουν το 34% της αγοράς, να αποτελεί αυτή τη στιγµή την πιο προφανή διέξοδο. Ταυτόχρονα το µεσαίο κοµµάτι της αγοράς συσπειρώνεται για να αντιµετωπίσει των ανταγωνισµό των δύο µεγάλων οµίλων που δηµιουργήθηκαν από την εξαγορά των εµπορικών δραστηριοτήτων της ΒP από τον Όµιλο ΕΛΠΕ και του δικτύου της Shell από τη Motor Oil. Από τον Αλέξη Νικολαϊδη, Senior Analyst της Hellastat

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Π

48

ενήντα περίπου εταιρείες απαρτίζουν τον κλάδο της χονδρικής εµπορίας καυσίµων, δεκαεννέα από τις οποίες κατέχουν άδεια τύπου Α, µε δίκτυα πανελλαδικής εµβέλειας (επίσης, λειτουργούν και αρκετές µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις που δεν έχουν αντίστοιχη άδεια). Οι εταιρείες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) µέλη καθετοποιηµένων οµίλων διύλισης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η ηγετική εταιρεία ΕΚΟ, µέλος των ΕΛΠΕ, η AVIN, µέλος της Motor Oil, καθώς και οι πρόσφατα εξαγορασθείσες BP Hellas και Shell Hellas από ΕΛΠΕ και Motor Oil αντίστοιχα, πρώην θυγατρικές των οµώνυµων πολυεθνικών και β) λοιπές εταιρείες ελληνικών συµφερόντων (JETOIL, AEGEAN, ELINOIL, REVOIL, SILK OIL, ETEKA κ.ά.). Στο λιανικό τοµέα δραστηριοποιούνται περίπου 8.500 πρατήρια.

Κάµψη στην κατανάλωση Οι αρνητικές οικονοµικές συνθήκες επηρεάζουν και την αγορά καυσίµων. Το 2009 καταναλώθηκαν συνολικά 17,7 εκατ. τόνοι καυσίµων, ποσότητα που υπολείπεται του προηγούµενου

έτους κατά 5,8%. Το 64% της αγοράς αποτέλεσαν τα καύσιµα γενικής χρήσης (πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης, βενζίνες, µαζούτ, άσφαλτος κ.λπ.), το 26% τα αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιµα και το 10% τα καύσιµα που αναλώνονται από τις µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Οι πωλήσεις καυσίµων γενικής χρήσης το 2009 ανήλθαν σε 11,27 εκ. τόνους, έχοντας µειωθεί κατά 1%. Η ζήτηση για τα καύσιµα αεροπορίας και ναυτιλίας διαµορφώθηκε σε 4,58 εκατ. τόνους, έχοντ��ς µειωθεί κατά 9,6%, κυρίως λόγω της υποχώρησης που σηµειώθηκε στο ναυτιλιακό µαζούτ. Ακόµα, το 2009 καταναλώθηκαν 1,84 εκατ. τόνοι καυσίµων µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων, έναντι 2,33 εκατ. τόνων το προηγούµενο έτος (-21%). Αναφορικά µε τα προϊόντα που διακινούν εταιρείες εµπορίας µε άδεια κατηγορίας Α, το 2009 διακινήθηκαν 10,58 εκατ. τόνοι, ποσότητα µειωµένη κατά 0,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η υποχώρηση αυτή προήλθε κυρίως από τις ΕΚΟ και BP, οι οποίες υπέστησαν κάµψη των πωλήσεών τους κατά 9,1% και 8,8% αντίστοιχα. Το µεγαλύτερο µέρος της πτώσης εντοπίζεται στο ντίζελ κίνησης (-7,4%, στους 2,84 εκατ. τόνους). Η µεταβολή αυτή εκτιµάται ότι

οφείλεται στο εκτεταµένο λαθρεµπόριο µε την παράνοµη χρησιµοποίηση ντίζελ θέρµανσης αντί για κίνησης, όπου παρατηρείται άνοδος κατανάλωσης 7,6% (σε 3,35 εκ. τόνους), παρά το γεγονός ότι δεν επικράτησαν βαριές καιρικές συνθήκες κατά τους χειµερινούς µήνες. Η αγορά βενζίνης παρέµεινε ουσιαστικά αµετάβλητη στους 4,06 εκατ. τόνους. Επιπλέον, οι πωλήσεις του µαζούτ το 2009 µειώθηκαν κατά 20%, στο επίπεδο των 335 χιλ. τόνων, λόγω της µειωµένης κατανάλωσης από τη βιοµηχανία. . Στο σύνολο της αγοράς την ηγετική θέση έχει η ΕΚΟ, κατέχοντας το 15,8% του συνολικού όγκου των πωλήσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1,67 εκατ. τόνους. Η εταιρεία το τελευταίο έτος υπέστη κάµψη στις 3 από τις 4 κατηγορίες καυσίµων, ιδιαίτερα δε στο ντίζελ κίνησης, µε συνέπεια την υποχώρηση του µεριδίου της κατά 1,5%. Η Shell κατέλαβε τη δεύτερη θέση, κατέχοντας το 13,5% της αγοράς (1,42 εκατ. τόνοι). Η ενίσχυση των πωλήσεων της κατά 2,4% οφείλεται αποκλειστικά στη σηµαντική άνοδο στον τοµέα του ντίζελ θέρµανσης (+19%). Η BP κατατάχθηκε στην τρίτη θέση µε 12,6% (ή 1,33 εκατ. τόνοι). Κατά τη διάρκεια του 2009 προέκυψε υποχώρηση


Φόροι και εξέλιξη τιµών Το 2010 η κατανάλωση των καυσίµων κίνησης χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση λόγω των φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν. Συγκεκριµένα, ο ΦΠΑ αναπροσαρµόστηκε δύο φορές: από 19% σε 21% στις 15 Μαρτίου και πρόσφατα σε 23%, ρύθµιση η οποία ισχύει από 1η Ιουλίου. Επίσης, ο ΕΦΚ στη βενζίνη αυξήθηκε κατά 0,06 ευρώ/ λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης κατά 0,03 ευρώ /λίτρο. Αν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ που επιβάλλεται επί του ΕΦΚ, τότε η συνολική αύξηση διαµορ-

φώνεται σε 0,0738 ευρώ και 0,0369 ευρώ αντίστοιχα. Οι επιβαρύνσεις αυτές αντανακλώνται ήδη στις λιανικές τιµές πώλησης και η Ελλάδα έχει καταστεί η ακριβότερη πλέον χώρα στην Ευρώπη. Πλέον, το πρώτο 4µηνο του 2010 οι φόροι και δασµοί απαρτίζουν το 58% της λιανικής τιµής της βενζίνης και το 48% του πετρελαίου κίνησης. Τα µέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε χαµηλότερα επίπεδα ζήτησης: η πτώση στις πωλήσεις βενζινών το πρώτο τρίµηνο του έτους ανέρχεται σε περίπου 10% σε ετήσια βάση, ενώ εκτιµάται ότι την τρέχουσα περίοδο η υποχώρηση είναι ακόµα µεγαλύτερη. Η αύξηση των τιµών αναγκάζει ολοένα και περισσότερα πρατήρια να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της αγοράς Ο κύκλος των εταιρειών του δείγµατος το 2009 ανήλθε στα 9,76 δισ. ευρώ, έχοντας µειωθεί κατά 21,5% έναντι του προηγούµενου έτους. Η µέση ετήσια µείωση πωλήσεων διαµορφώθηκε σε -10,3%, ενώ µόνο το 27% των εταιρειών του δείγµατος βελτίωσε το

επίπεδο του προηγούµενου έτους. Τα ΚΠΤΦΑ σχηµατίστηκαν στα 147,93 εκατ. ευρώ, έχοντας παρουσιάσει αύξηση κατά 13% από το 2008, µε 13 από τις 15 εταιρείες που παρουσίασαν κύκλο εργασιών το 2009 να είναι κερδοφόρες. Τα ΚΠΦ διαµορφώθηκαν στα 56,71 εκατ. ευρώ, ύστερα από µικρές ζηµίες το 2008, µε 8 από τις 12 κερδοφόρες επιχειρήσεις να βελτιώνουν τα αποτελέσµατά τους. Το µικτό περιθώριο αυξήθηκε στο 5,8% από 4,5%, συµπαρασύροντας ελαφρώς ανοδικά τους αντίστοιχους δείκτες της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας σε 1,2% και 0,3% αντίστοιχα. Η γενική ρευστότητα διαµορφώθηκε στο 1,04, ενώ η άµεση ρευστότητα σχηµατίστηκε σε επίπεδο χαµηλότερο της µονάδας (0,95). Ο εµπορικός κύκλος επεκτάθηκε στις 19 ηµέρες, µε το διάστηµα είσπραξης απαιτήσεων να φτάνει στις 37 ηµέρες. Η κεφαλαιακή µόχλευση βελτιώθηκε στο 2,3 προς 1, µε τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις να αποτελούν το 53% των συνολικών κεφαλαίων. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων το 2009 σχηµατίστηκε στο 9,2%, επίπεδο υπερδιπλάσιο από το 2008 (4,2%).

Με τη συνεργασία της

Κύκλος εργασιών

Καύσιµα ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. SHELL HELLAS Α.Ε. MAMIDOIL JETOIL Α.Ε. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. AVINOIL Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

A member of European Association of Directories &

∆ΠΧΠ ΕΛΠ ∆ΠΧΠ ΕΛΠ ∆ΠΧΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

∆ΠΧΠ

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

REVOIL Α.Ε.

∆ΠΧΠ

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΕΛΠ

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

∆ΠΧΠ

ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε.Π.Τ.Ν.Ξ.Ε.

ΕΛΠ

DRACOIL Α.Ε.

ΕΛΠ

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ KMOIL Α.Ε. ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ Α.Β.Ε. Εταιρείες µε δηµοσιευµένο ισολογισµό µέχρι 30/06/2010.

∆ΠΧΠ ΕΛΠ ∆ΠΧΠ

2009 1.609,86 1.539,24 1.048,15 1.011,35 878,79 768,55 656,40 581,08 513,60 367,39 339,96 235,61 127,46 70,24 13,95

2008

∆ 09/08

2.285,95 -29,6% 1.856,72 -17,1% 1.281,05 -18,2% 1.127,31 -10,3% 1.019,05 -13,8% 1.397,52 -45,0% 743,92 -11,8% 571,99 1,6% 533,34 -3,7% 399,25 -8,0% 348,76 -2,5% 204,43 15,3% 0,60 21231,0% 88,03 -20,2% 12,18 14,5%

Αποτελέσµατα προ Φόρων 2009 -1,55 -5,35 2,75 2,19 2,81 32,60 4,91 4,33 0,84 2,47 0,82 -1,47 10,65 0,10 0,61

2008 2,32 -14,12 2,23 1,02 2,53 14,78 1,74 2,12 0,72 3,68 0,91 -1,98 -0,09 0,02 -2,74

∆ 09/08 -166,7% 62,1% 23,0% 116,1% 11,0% 120,6% 182,5% 104,6% 17,2% -32,9% -9,7% 25,9% 12429,4% 548,5% 122,1%

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

στις πωλούµενες ποσότητες κατά 8,8%, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια µεριδίου µιας ποσοστιαίας µονάδας. Κυριότερη αιτία για την αρνητική αυτή εξέλιξη αποτέλεσε η υποχώρηση των πωλήσεων του ντίζελ κίνησης κατά 20%. Στις επόµενες θέσεις ακολούθησαν οι JΕΤ OIL (8,7%), AVIN (8,6%), Aegean (8,2%), ΕΛΙΝ (6,9%) και Revoil (6,1%). Παρατηρείται ότι οι τρεις µεγαλύτερες εταιρείες το 2009 υπέστησαν µείωση του αθροιστικού τους µεριδίου κατά 2%, καταλαµβάνοντας έτσι το 42% της αγοράς. .

49


100 95 ��.�.�.�.: 6053/06/�/86/105 �.��������� 2-4, ����� 11527 �������� ��� ����������� ��� ������ ��� 1 ���������� 2009 ��� 31 ����µ����� 2009 75 (��µ������µ��� ����� ��� �.�. 2190/20, ����� 135 ��� ������������ ��� ���������� ������� ������µ���� �����������, �������µ���� ��� µ� , ���� �� ���) �� �������� �������� ��� �����������,��� ���������� ��� ��� ������µ���� �����������, ��������� �� µ�� ������ ���µ����� ��� ��� ������µ��� ��������� ��� �� ��������µ��� ��� �������� �������� ���������� ������ ��� ���������� ��. ��� ��� ������ BIOXA���. ��������µ� ���µ���� ���� ��������� ���� ������ �� ����������� ������ ���������� ������� � ���� ��������� µ� ��� ������ , �� ��������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ,���� ���������� �� ������µ���� ����������� ����� ��� � ������ ������� ��� ��µ�µ�� ������� ������� ����� ���� ����������. ��������� ���������� : www.viohalco.gr �µ���µ���� �������� ��� �� ���������� ��µ������ ��� ������µ���� �����������: 29 ������� 2010 ������� ����������� ��µ�������: �������� ������������� - �������� ��� ����������� µ����, ������� �������� - ������������ µ� ����������� µ����, ��������� ��������� - ����������� µ����, �������� ��������������� - ���������� µ� ����������� µ����, �������� �������� - ���������� µ� ����������� µ����, ������µ��� ������������ - µ� ����������� µ����, ��������� ���������� - µ� ����������� µ����, �������� ������� - µ� ����������� µ����, Jean Pierre de Launoit µ� ����������� µ����. ��µ���� ��������- ��µ�����: ��������� ������µ���, ������������������ ��� ���������, ��������� �����µ�� ��������� ��� ������� ��µ�µ�� �������� : ������µ��� �������� ( �.�. ���� 19071 ) ��������� �������� : KPMG ������� �������� �.� ����� ������� ������� : �� ��µ���� ���µ�

�������� ���������� ����������� ����� (���� ������µ��� �� ���. ����) ���������� ���������µ������µ��� ����µ��� ����� �������� .................. ���������� �� �������........................................................ ���� ����������� ��������.................................................. ����� µ� ������������� ����������� ��������.................... �����µ��� ........................................................................ ���������� ��� ������� ...................................................... ����� ������������� ����������� ��������......................... ������ ����������� ................................................. ���� �������� ��� ����������� �������� �������� ............................................................ ����� �������� ����� ��������� .......................................... ������ ����� ��������� ���������� µ������� (�)................. ������µ��� µ��������� (�)................................................. ������ ����� ��������� (�)=(�)+(�) .................................. �����������µ�� ��������� �����������............................. ���������� / ������ µ����������µ�� �����������.............. �����������µ�� ��������� ����������� ............................. ������ �������������µ�� ����������� .................................. ������ ����������� (�) ................................................... ������ ����� ��������� ��� ����������� (�) + (�)

�������� ���������� ��������� ������ (���� ������µ��� �� ���. ����)

������ 31 ��� 09

�������� 31 ��� 09 31 Äåê 08

31 Äåê 08

1.835.428 100.977 5.040 96.053 703.603 342.085 300.321 3.383.506

1.853.123 91.744 6.183 60.519 856.329 468.677 536.532 3.873.106

168 132.048 — 792.608 — 11 38.475 963.311

210 128.605 — 730.085 — 11 118.796 977.707

59.842 1.084.194 1.144.037 536.466 1.680.503 536.386 226.641 633.527 306.449 1.703.003 3.383.506

59.842 1.108.507 1.168.349 600.306 1.768.655 681.559 211.201 671.772 539.918 2.104.450 3.873.106

59.842 881.084 940.926 — 940.926 — 17.107 — 5.278 22.385 963.311

59.842 892.865 952.707 — 952.707 — 17.091 — 7.909 25.000 977.707

�������� ���������� ��������� ����� ��������� (���� ������µ��� �� ���. ����) ������ ����� ��������� ������� ������� (1/1/2009 ��� 1/1/2008)..................................................... ������������� �������� ����� µ��� ��� ������ ................

������ 1 ���-31 ��� 2009 1 ���-31 Äåê 2008

�������� �������� �� ���������� ..................................... (�����) / ������ ����� µ������ ........................................ �����µ������ µ����µ��� ................................................... ������ ������� ����� ����� ������� (31/12/2009 ��� 31/12/2008 ����������) .............................

�������� 1 ���-31 ��� 2009 1 ���-31 Äåê 2008

1.768.655 (68.018) 1.700.637 (15.097) 8.005 (13.043)

1.975.536 (75.224) 1.900.312 (87.637) — (44.020)

952.707 188 952.895 — — (11.968)

948.329 29.312 977.641 — — (24.934)

1.680.503

1.768.655

940.926

952.707

�������� ���������� �������� ���� (���� ������µ��� �� ���. ����) - �µµ��� µ������

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

������ 1 ���-31 ��� 2009 1 ���-31 ��� 2008

50

������������ �������������� ����� / (��µ���) ��� ����� ............................................... ����� / µ���� ������µ���� ���: ���������� ����µ����, ����� ������ ��������� ��� ���������� �� ������� ...................................................... ��������µ��� (�����,����� ,�����,��µ���) ����������� �������������� ................................................................. ���������� ����� ��� ������ �����..................................... ���µ������� ����µ���� ��� ����� ������������ ��������� ���µ������� �����µ���� ................................................... (�����) / ��µ��� ��� �������µ���� ������������................... ������ ������µ����........................................................... ����� / µ���� ������µ���� ��� µ�������� ��������µ�� ��������� ������� � ��� ����������� µ� ��� ������������ �������������� : ������ / (������) �����µ����.......................................... ������ / (������)����������............................................ (������) / ������ ����������� (���� ���������)............. ������ / (µ�����) ���������� .......................................... �����: ���������� ����� ��� ������ ����� ���������µ��� ............. ���������µ���� ����� ....................................................... ������ ������� / (������) ��� ������������ �������������� (�) ........................................................ ����������� �������������� (��������) / ������ ����������,��������,������������ ��� ������ ���������� ..................................................... ����� ����µ���� ��� ����� ������ ���������.................... ���������� ��� �������� ����µ���� ��� ����� ������........ ����� �������������........................................................... ���������� ������������� .................................................. �����µ��� ������������ .................................................... ������ (������) / ������� ��� ����������� �������������� (�) ........................................................ ���µ���������� �������������� ���������� ��� ������ µ�������� ��������� (�������� µ���������) (�����) / ������ ����� µ������........................................ ���������� ��� ��������� / ����������� ������ ................. ���������� ������� ........................................................... ���������� ����������� ��� ���µ���������� µ�������� (���������) ....................................................................... �����µ��� ����������...................................................... ������ (������) / ������� ��� ���µ���������� �������������� (�) ........................................................ ������ (µ�����) / ������ ��� ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ������ (�)+(�)+(�) .............................. ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ������� ������ .............. ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ����� ������ ........

(89.932)

(34.582)

�������� 1 ���-31 ��� 2009 1 ���-31 ��� 2008 3.911

33.202

135.649

133.289

1.167

986

(9.729) 46.549 1.571 (7.756) 2.744 (8.656)

(14.762) 100.316 4.329 157.187 (3.874) (12.723)

(2.854) — — — — —

(32.899) — 1.101 — — —

152.443 234.391 (145.728) 12.338

(34.782) 58.331 93.046 (4.279)

— 1.214 (3.655) —

— (2.684) 2.384 —

(61.616) (21.224)

(106.864) (31.980)

— (3.094)

— (1.662)

241.044

302.651

(3.311)

428

(72.215) (133.287) 5.512 9.021 5.552 1.464

(88.923) (241.420) 5.860 13.268 126 1.484

(62.109) (4.569) — 1.942 — 908

(45.605) (12.309) 2.613 5.291 — 27.255

(183.953)

(309.605)

(63.828)

(22.756)

17.154 8.005 495.383 (679.839)

— — 881.892 (917.768)

— — — —

— — — —

(687) (13.074)

(76) (44.020)

— (11.968)

— (24.934)

(173.057)

(79.972)

(11.968)

(24.934)

(115.966) 238.679 122.713

(86.927) 325.606 238.679

(79.107) 111.990 32.883

(47.263) 159.253 111.990

25 5 0

������ �������� 1 É��—31 ��� 2009 1 É��—31 ��� 2008 1 É��—31 ��� 2009 1 É��—31 ��� 2008 ������ ��������............................................................ 2.297.719 3.763.456 — 6 ����� ����� ................................................................... 189.299 317.397 — 5 ����� ��� �����, ���µ����������, ����������� 90.994 182.527 2.228 1.642 ��������µ���� ��� ����������................................... (��µ���) / ����� ��� �����, ���µ���������� ��� (44.663) 49.238 1.061 656 ����������� ��������µ���� ........................................ (��µ���) / ����� ��� ����� ......................................... (89.932) (34.582) 3.911 33.202 (20.983) ����� ������µ����............................................................ 6.960 (4.118) (1.126) (��µ���) / ����� µ��� ��� ������ (�) ......................... (110.915) (27.622) (207) 32.076 ������µ����� �� : ���������� µ�������............................................................ (76.760) (11.307) (207) 32.076 (34.155) ������µ��� µ��������� ...................................................... (16.316) — — (110.915) (27.622) (207) 32.076 ����� �������� ����� / (�����) µ��� ��� ������ (�) ������������� �������� (�����) / ����� µ��� ��� ������ (�) + (�)............................................................ ������µ����� �� : ���������� µ�������............................................................ ������µ��� µ��������� ...................................................... (��µ���) / ����� µ��� ��� ������ ��� µ����� - ������(�� €) ��������µ��� µ����µ� ��� µ����� (�� €).....................

42.897

(47.602)

394

(2.764)

(68.018)

(75.224)

188

29.312

(52.181) (15.837) (68.018)

(42.808) (32.417) (75.224)

188 — 188

29.312 — 29.312

-0,3848

-0,0569

-0,0010 —

0,1608 0,0600

�������� �������� ��� ����������� : 1. ��� ��� ������ ��������� ��� µ������� ��������� ��� ���������� �����µ������� ��� ��������. ��� ������� ���������� ��������� ����� �������� �������� ��� �����µ������� € 131,9 ����. 2. ���� ��� �µ���µ���� ��� ��������µ�� �����µ����� ���� ��� ���������� ��������� �������� � ��� ��������� �������� ���������� � ����������� ������� ��������� ����� € 11,9 ����. 3. ����µ�� ���������µ���� ���������� �µ���� ��� 31.12.2009, 7.931 ���µ�. (31.12.2008: 8.727 ���µ� ) 4. ���� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� ������������� ������� ��� �� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��� �µ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� �������, ��� ����� �������� ��� ���������� ��� µ� �� �������µ��� ���� ��� ������ ��� ��� 24 ���� ����� µ���, ����� �� ����: (���� �� ��� €) i) ����� ii) ����� iii) ���������� iv) ����������� v) ���������� ��� �µ����� ������������ �������� ��� µ���� ��� ��������� vi) ���������� ���� ����������� ������� ��� µ��� ��� ��������� vii) ����������� ���� ����������� ������� ��� µ��� ��� ���������

������ 9.685 3.806 11.217 1.910 12.622 2.712 24

�������� 1.700 65 86 319 1.165 — —

5. �� ����� �������� ����� (µ��� ��� ������) ��� ������������� ��������� ��� ���� �������� ����� �� ���������� �� ��������µ��� ��� ������� �������: (���� �� ���. € ) ������ �������� 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 2008 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 2008 ��������µ������ �������� µ��������� ��������� ���������� (1.685) (11.895) — — ����� / (��µ���) µ��� ��� ������ ��� µ������� ��� ������� ����� ��� ��������µ���� ��µ. ���� 44.582 (35.707) 394 (2.764) ����� �������� ����� / (�����) µ��� ����� ������ 42.897 (47.602) 394 (2.764) 6. � ����� ������µ���� ��� �������� ���������� ��������µ���� ��������� �� ���� (���� �� ���. € ) ������ �������� 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 2008 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 2008 ����� ������µ���� ������� (18.777) (28.641) (4.118) (2.577) ��������µ���� ����� ������� (2.206) 35.601 — 1.451 (20.983) 6.960 (4.118) (1.126) 7. � �µ���� ���� ���µ������ ���������� ��� ��� �������� � ��� ��������� �������� ���������� � ����������� ������� € 7 ���� ,��� ���������� ���������� ������� € 2 ���� ��� ��� ������� ��������� ���������� € 7,4 ����. � �������� ��� ���� ���µ������ ����������� ����������. 8. �������� ��������� ��� ��� ��������� �� ������ ���������� ��� �µ���, �����������,������� ��µµ������ ��� µ������� ��������,����� ��� � µ������ ����µ������ ���������� ��� ��µ����� 11 ��� ������µ���� �����������. 9. � ������� �������� ���� �������� ��� ��� ����������� ����� µ���� ��� �� ����� 2007. ��� ��µ����� 11 ��� ������µ���� ����������� ����������� �� ���������� ������� ��������� ��� �µ����. 10. ��� ���������� µ������ ��� µ������� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������������, ��� ���� ��� ��������� ������. 11. ����µ����������� ������ ���� ���������� ����� ��µ���� µ� ��� ���������� ��� ��� 1, ��� ����������� ��� ��� 23 ��� ��� ��������� ��� �.�.�.� 8 ( ��µ����� 2.5 ��� ������µ���� �����������). 12. ��µ���� µ� �� �.3808/2009 ������������ ������� ������� ���������� ������� ��� ��� ������ ��� 2008, � ����� ���� ��� ����� 2009 ��������� �� ���������� ����� ��� �� ���� �������� ��� ��������� ��� ��� �µ���� ���� € 2.784 ��� ��� € 11.100 ��� ���������� .

100 95 75

� �������� ��� �IOIKHT���� ���������� �������� �. ������������� ���. �050486

�����, 29 ������� 2010 � ������������ ��������� ��������� �. ��������� ���. ��343787

25

� ����������� �/���� �������� ��. �������� ���. �259513

5 0


51

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


��������� ������µ��� �������� ��� ����������� ������� ��� 1 ���������� 2009 µ���� 31 ����µ����� 2009 (��µ������µ��� ����� ��� �.2190, ����� 135, ��� ������������ ��� ��������� ������� ������µ���� �����������, �������µ���� ��� µ�, ���� �� ���) �� �������� �������� ��� ����������� ��������� �� µ�� ������ ���µ����� ��� ��� ������µ��� ��������� ��� �� ��������µ��� ��� ����� �� �������� ���������� ���������� ��� ��� ������ �����. ��������µ� ���µ���� ���� ���������, ���� ������ �� ����������� ������ ���������� ������� � ���� ��������� µ� ��� �������, �� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ��������, ���� ���������� �� ������µ���� ����������� ����� ��� � ������ ������� ��� ������� ������� �������. ����. ������� ��: 3954/06/�/86/13 ��������� �����: �. ��������� 2-4, ������ ������ ����������� ����: ��������� ���������, �/��� �����µ�� ��������� ��� ������� ��������� ����������: www.elval.gr ������� �. �.: ��������� ��������� (�������� ��� µ� ����������� µ����), ��µ������ ������������� (������������ ��� ����������� µ����), ������� ��������������� (����������� µ����), ������������ �������� (����������� µ����), �������� ��������� (����������� µ����), ������� �������� (���������� µ� ����������� µ����), ������������ ��������� (µ� ����������� µ����), �����µ ����� (µ� ����������� µ����), ������������ ��������� (µ� ����������� µ����), Reinhold Wagner (µ� ����������� µ����), Gerard Decoster (���������� µ� ����������� µ����). �µ���µ���� �������� ��� ������µ���� ����������� (��� ��� ������ ���������� �� ��������� ��������): 22 ������� 2010 ��µ�µ�� ��������: ���������� �������� (�.�. ���� 19071)��������� �������: KPMG ������� �������� �.�. ����� ������� ������� ��������: �� ��µ���� ���µ�

�������� ���������� ����������� ����� (�������µ��� ��� ��������) (���� ������µ��� �� ����) ���������� ���������µ������µ��� ����µ��� �����................................ ���������� �� �������........................................................ ���� ����������� ��������.................................................. ����� µ� ������������� ����������� ��������.................... �����µ��� ....................................................................... ���������� ��� ������� ...................................................... ����� ������������� ����������� ��������......................... ������ ����������� ................................................. ������ ���� ��� ����������� �������� ��������............................................................. ����� �������� ������� ����� µ������ �������� .................. ������ ������� ����� µ������ �������� (�) ....................... ������µ��� ���������� (�) ................................................ ������ ������� ����� (�) = (�) + (�) ............................... �����������µ�� ��������� �����������............................. ���������� / ������ µ����������µ�� �����������.............. �����������µ�� ��������� ����������� ............................. ������ �����������µ�� ����������� .................................. ������ ����������� (�) ................................................... ������ ������� ����� & ����������� (�) + (�)

����������� 31 Äåê 2009 31 Äåê 2008

�������� ���������� ��������� ������

�������� 31 Äåê 2009 31 Äåê 2008

512.480.061 10.989.192 2.580.685 14.445.645 216.516.643 171.114.768 61.255.408 989.382.402

512.272.583 4.980.565 2.393.495 23.585.972 220.657.566 198.043.233 55.124.654 1.017.058.068

293.863.515 — 1.519.968 150.686.971 119.359.507 94.227.398 33.204.074 692.861.433

289.402.277 — 1.263.787 146.058.946 110.419.242 119.225.098 26.249.693 692.619.043

37.230.245 472.640.028 509.870.273 47.522.432 557.392.705 121.241.125 66.361.018 140.646.011 103.741.543 431.989.697 989.382.402

37.230.245 430.935.914 468.166.159 39.478.549 507.644.708 161.972.866 62.481.176 129.193.072 155.766.246 509.413.360 1.017.058.068

37.230.245 441.430.532 478.660.777 — 478.660.777 65.200.172 45.864.912 48.793.200 54.342.372 214.200.656 692.861.433

37.230.245 428.654.815 465.885.060 — 465.885.060 83.799.347 40.403.227 44.122.468 58.408.941 226.733.983 692.619.043

�������� ���������� ��������� ����� ��������� (�������µ��� ��� ��������) (���� ������µ��� �� ����) ������ ���� ������� ������� (1/1/2009 ��� 1/1/2008 ����������)..................................... ������������� �������� ����� µ��� ��� ������ ................ ������ ������µ���� ������.. ............................................. ���������� ����������..... ............................................... �����µ������ µ����µ���..................................................... �������� �������� ��µµ������ �� ����������................... ������ ���� ����� ������� (31/12/2009 ��� 31/12/2008 ����������) .............................

����������� 31 Äåê 2009 31 Äåê 2008

�������� 31 Äåê 2009 31 Äåê 2008

507.644.708 33.421.226 15.339.384 1.053.219 (9.317) (56.515)

567.337.040 (52.734.704) — — (6.930.609) (27.019)

465.885.060 11.722.498 — 1.053.219 — —

481.761.417 (9.671.316) — — (6.205.041) —

557.392.705

507.644.708

478.660.777

465.885.060

�������� ���������� ���E����� ���� (�������µ��� ��� �������� - �µµ��� µ������) (���� ������µ��� �� ����)

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

����������� 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 2008

52

������������ �������������� ����� ��� ����� (��������µ���� ��������������) .............. ����� / µ���� ������µ���� ���: ���������� ����µ���� ��� ����� ������ ������������ ��������� .......................................................................... ���������� �������������................................................. ���µ������� ����µ���� ��� ����� ������ ������������ ��������� .......................................................................... �����µ��� �����µ����...................................................... ����������........................................................................ ����� µ���� ����� ��� ��� ��������� ����.. ...................... ��������µ��� (�����, �����, ����� ��� ��µ���) ����������� �������������� ................................................................ ���������� ����� ��� ������ �����..................................... ����� / µ������ ������µ���� ��� µ�������� ��������µ�� ��������� ������� � ��� ����������� µ� ��� ������������ ��������������: ������ / (������) �����µ����.......................................... ������ / (������) ����������........................................... (������) / ������ ����������� (���� ��������) .............. �����: ���������� ����� ��� ������ ����� ���������µ��� ............. ���������µ���� ����� ....................................................... ������ ������� / (������) ��� ������������ �������������� (�)…… .................................................. ����������� �������������� (��������) / ������ ����������, �������� ��� ������ ����������....................................................................... ����� ����µ���� ��� ����� ������ ������������ ��������� ���������� ��� �������� ����µ���� ��� ����� ������........ ����� �������������........................................................... ������� �������µ�� �� ����� foil ....................................... �����µ��� ������������ .................................................... ������ ������� / (������) ��� ����������� �������������� (�)……................................................... ���µ���������� �������������� ���������� ��� ������ ������µ���� ������......................... ���������� ��� ��������� / ����������� ������.. ............... ���������� ������� .......................................................... ���������� ����������� ��� ���µ���������� µ�������� (���������)……….. ............................................................. �������� ������������. ..................................................... �����µ��� ����������...................................................... ������ ������� / (������) ��� ���µ���������� �������������� (�) ........................................................ ������ ������ / (µ�����) ��� ��µ����� �������µ�.... ��� �������µ� ������� (�) + (�) + (�) ........................ ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ������� ������� ............ ��������µ������ �������� ��� ��µ����� �������µ� �������.. ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ����� �������......

�������� 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 12.2008

(8.094.142)

(29.203.390)

(1.792.907)

(12.420.933)

44.049.875 (1.087.420)

44.940.877 (921.207)

24.604.028 (632.518)

25.988.102 (551.099)

8.820 (17.803.114) 3.742.788 (1.371.600)

825.771 20.106.113 3.544.159 349.470

— (12.760.797) 143.280 (1.371.600)

— 12.560.797 449.909 1.371.600

(3.480.730) 9.022.655

(5.958.756) 22.316.887

(5.003.347) 3.788.360

(9.024.670) 8.670.657

23.017.332 24.217.565 6.729.695

20.522.888 (1.094.667) 11.353.386

3.820.531 22.353.586 12.028.885

23.637.626 (5.309.960) (5.294.074)

(12.599.514) (1.569.179)

(23.306.150) (4.484.739)

(4.748.782) (321.177)

(9.137.362) (2.354.252)

64.783.031

58.990.642

40.107.542

28.586.341

(286.052) (50.614.939) 1.130.562 4.216.587 — 155.788

(8.112.934) (73.879.290) 979.886 5.893.130 — 667.551

(10.352.405) (21.008.283) 187.765 2.901.375 — 2.162.129

(7.993.019) (26.983.406) 477.058 4.645.353 (9.556.537) 4.371.270

(45.398.054)

(74.451.657)

(26.109.419)

(35.039.281)

15.339.384 77.887.729 (107.163.195)

— 68.729.270 (61.691.821)

— 28.786.564 (42.715.007)

— 36.048.000 (36.206.717)

(3.337) 4.202.896 (9.425)

(28.676) 51.411 (6.924.230)

— 3.855.810 (108)

— — (6.198.662)

(9.745.948)

135.954

(10.072.741)

(6.357.379)

9.639.029 12.325.295 165.789 22.130.113

(15.325.061) 28.509.190 (858.834) 12.325.295

3.925.382 1.680.349 — 5.605.731

(12.810.319) 14.490.668 — 1.680.349

(�������µ��� ��� ��������) (���� ������µ��� �� ����)

����������� 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 2008 ��������µ���� ��������µ���� �������������� �������������� ������ ��������............................................................... 690.186.277 902.459.671 ����� ����� / (��µ���)...................................................... 51.493.324 42.444.245 ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ���������� ��� ����������� ��������µ���� .......................................... 572.166 (11.458.852)

�������� 1 ��� - 31 ��� 2009 1 ��� - 31 ��� 12.2008 ��������µ���� ��������µ���� �������������� �������������� 408.103.534 541.004.254 8.930.707 (673.963) (3.305.281)

(12.766.899)

����� / (��µ���) ��� ����� ............................................ (8.094.142) �����................................................................................... (3.268.123) ����� / (��µ���) µ��� ��� ������ (�) ............................ (11.362.265) �������� �������� ................................................................ (6.439.914) �������� ���������� ........................................................... (4.922.351) (11.362.265)

(29.203.390) 15.033.307 (14.170.083) (8.851.773) (5.318.310) (14.170.083)

(1.792.907) (563.632) (2.356.539) (2.356.539) — (2.356.539)

(12.420.933) 11.200.733 (1.220.200) (1.220.200) — (1.220.200)

����� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) ................... ������������� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) + (�) �������� �������� ................................................................ �������� ���������� ...........................................................

44.783.491 33.421.226 32.633.900 787.326 33.421.226

(38.564.621) (52.734.704) (47.106.158) (5.628.546) (52.734.704)

14.079.037 11.722.498 11.722.498 — 11.722.498

(8.451.116) (9.671.316) (9.671.316) — (9.671.316)

����� / (��µ���) µ��� ����� ��� µ����� - ������ (�� €) ��������µ��� µ����µ� ��� µ����� (�� €)........................ ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ����������, ����������� ��������µ���� ��� ����������................

(0,0519) 0,0000

(0,0713) 0,0000

(0,0190) 0,0000

(0,0098) 0,0000

43.534.621

32.560.818

20.666.229

12.670.105

���������� (����µ���µ���� ��� ����������� ������).............

44.049.875

44.940.877

24.604.028

25.988.102

�������� �������� ��� �����������: 1. �� �������� ��� �µ���� µ� ��� ����������� ����������� ����, �� ������� µ� �� ����� � �µ���� ��µµ������ ��� µ������� ���� �������� ����� ��� � µ������ ����µ������ ���� ���� �������µ���� ������µ���� ����������� ��� ������ 2009, ������������ ��������� ���� ��µ����� 28 ��� ������� ������µ���� �����������. 2. -���� 23 �������� 2009 � ��������� ���� �.�. ��������� �� ������ �������� 55% ��� ���� 100% ���������� ��� ������ �.�. ���� ����� �.�. �� ��µ�µ� ��� ������� ������ �� € 7.385,0 ��� (��µ����� 10 ��� ������� ������µ���� �����������). -��� 30 ����µ����� 2009 � ����� �.�. ���������� ��� ���������� ��� ���� 100% ���������� ��� �������� ELVAL SERVICE CENTER A.E. ��µ���� µ� ��� ��������� ��� �.�.1297/1972. �µ���µ���� ��� ��������µ�� µ������µ����µ�� ���� ������� � 31/10/2009. (��µ����� 10 ��� ������� ������µ���� �����������). 3. �� ���������� ����������� ������� ��� �������� ��� ��� �������� ��� �µ����, ������������ ��������� ���� ��µ����� 28 ��� ������� ������µ���� �����������. 4. �� ������µ���� ����������� ��� �������� ������µ�������� ���� �������µ���� ������µ���� ����������� ��� ����������: �����µ�� �������� �������� �.�.

���� ����� ������

��µµ����� 66,66%

������� ����µ������ ����� ���������

5. ��� ��� ������ ��������� ��� ���������� �µ����µ��� ���� ��� ��������. 6. ��� �������� �������� � ��� ��������� �������� ���������� � ����������� ������� ��� �� ��������� �� ����� ��µ������ �������� ���� ������µ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �µ����. ��� ���������� ������� ���� ���µ������� �������� ��� �������µ��� �������� ����� €355,1 ���. ��� ��� �������� �������� €27,6 ���. �� ������ ���������� ��� ����� ���µ������� ��� 31.12.2009 ���������� �� €40,0 ���. ��� ��� �µ��� ��� €0 ���. ��� ��� �������. 7. ����µ�� ���������µ���� ���������� ��� ����� ��� ��������� ��������: �������� 713 (31/12/2008: 748), �µ���� 2.170 (31/12/2008: 2.275). 8. ���� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� �������������� ������ ��� �� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��� ���� ��� ��������� �������, ��� ����� �������� ��� ���������� ��� µ� �� �������µ��� ���� ��� ������ ��� ��� 24 ���� ����� µ���, ����� �� ����: (���� �� ���. ����) i) ����� ii) ����� iii) ���������� iv) ����������� v) ���������� & �µ����� �����. �������� & µ���� ��������� vi) ���������� ��� �����. ������� & µ��� ��� ��������� vi) ����������� ���� �����. ������� & µ��� ��� ���������

����������� 29.862 35.053 11.574 12.761 3.883 — —

�������� 107.559 41.914 30.990 11.896 1.858 — —

9. �� ����� �������� ����� µ��� ��� ������ ��� ������, �������: - ��� ��� �µ��� �� ��������µ������ �������� µ��������� �������� ���������� ����� € 176,1 ���. ��� �� �����µ��� ��������� ��� ��� ������ �������� ����� € 44.607,4 ���. - ��� ��� ������� �� �����µ��� ��������� ��� ��� ������ �������� ����� € 14.079,0 ���. 10. ���� ��������� ��������µ���� �� �������� "�����" ��������� �� ��������: - �������µ��� ��������: 31/12/2009 ����� ������µ���� € (2.420,1) ���. ��������µ���� ����� € (848,0) ���., - 31/12/2008 € (2.142,3) ��� ��� € 17.175,6 ���. ����������. - �������� ��������: 31/12/2009 ����� ������µ���� € (1.225,4) ���. ��������µ���� ����� € 661,8 ���., - 31/12/2008 € 0 ��� ��� € 11.200,71 ���. ����������. 11. ��� 12 ����������� 2010, �� ���������� ��µ������ ��� �������� ELVAL COLOUR A.E., ���������� ���� 95,94% ��� ����� �.�. ��� ETALBOND A.E.,���������� ���� 100% ��� ���� �.�., ���������� �� �������� ���������� ����������� ��� ��� �������� µ� ���������� ��� ETALBOND A.E. ��� ��� ELVAL COLOUR A.E. (��µ����� 34 ��� ������� ������µ���� �����������).

� �������� ��� �.�. ��������� ��������� �.�.�.: N 032204

�����, 26 ������� 2010 ��� ����� ��� �.�. � ������� �/���� �������� ��������� ������� �������� �� �� 012572 �� �� 535203

� ����������� �/���� �������� ������� �� � 015643 �.�. 9239 �’ �����


53

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


 Α ΚΙΝΗΤΗ Π ΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ισχυροί κραδασµοί & γερά αναχώµατα Στα λιγότερο σύγχρονα κτίρια για επαγγελµατική χρήση, η εκλογίκευση τιµών έχει ξεκινήσει, στα σύγχρονα και σε εµπορική τοποθεσία, οι τιµές συντηρούνται. Στις κατοικίες, οι κατασκευαστές ανθίστανται στην κρίση µε αποτέλεσµα η υποχώρηση τιµών που παρατηρείται να είναι δυσανάλογη της ύφεσης στην αγορά. Από την Αυγή Οικονοµίδου, Senior Analyst της Hellastat

Η

εγχώρια αγορά της ακίνητης περιουσίας διακρίνεται σε 2 βασικές κατηγορίες: α) επαγγελµατικά ακίνητα β) κατοικία (κύρια και παραθεριστική κατοικία). Οι εταιρείες που ασχολούνται µε την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων είναι πολυάριθµες, µε τις µεγαλύτερες να δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων µεγάλης κλίµακας, ενώ οι µικρότερες (που αποτελούν και την πλειοψηφία) επικεντρώνονται στην ανέγερση κατοικιών. Τον κλάδο συµπληρώνουν επενδυτικές επιχειρήσεις (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως συµβουλευτικές, εκτιµητικές, µεσιτικές κ.λπ.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Εµπορικά ακίνητα

54

H οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και αδειοδοτήσεις έχουν προκαλέσει αναβολή ή ακύρωση σχεδίων που είχαν ανακοινωθεί. Οι συνηθέστεροι όροι µίσθωσης αφορούν σε µηνιαίο µίσθωµα µεταξύ 10-70 ευρώ ανά τ.µ. και ποσοστό επί των πωλήσεων 6-12%. Το 2009 οι αποδόσεις κυµάνθηκαν σε επίπεδα 6,57,5%. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση των αδιάθετων καταστηµάτων και πτώση των τιµών ενοικίασης. Η µέση πτώση των ενοικίων εκτιµάται σε 10% την περίοδο 09/08, ενώ βασικό χαρακτηριστικό αποτέλεσε η επαναδιαπραγµάτευση των µισθωµάτων των καταστηµάτων.

Αγορά γραφείων & βιοµηχανικοί χώροι Στην αγορά των γραφείων, κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν το µεγάλο ποσοστό της ανάπτυξης κτιρίων για ιδία χρήση και η χαµηλή διαθεσιµότητα γραφείων υψηλής ποιότητας. Οι όροι των συµβολαίων επαναδιαπραγµατεύονται, καθώς έχει αυξηθεί το ρίσκο των εκµισθωτών να µείνουν µε αδιάθετους χώρους. Στα γραφεία τύπου grade A τα µισθώµατα υποχώρησαν µε µέσο ρυθµό 5-10% το 2009 και στα γραφεία grade B και C 10-20%. Η µείωση των µισθωµάτων στους βιοµηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους είναι εκ των πραγµάτων µικρότερη, εξαιτίας της περιορισµένης προσφοράς (κυρίως χώρων υψηλής ποιότητας) και των δυσκολιών µετεγκατάστασης. Οι τιµές των ενοικίων στις κύριες αγορές κυµάνθηκαν µεταξύ 4-5,5 ευρώ/τ.µ. και στις δευτερεύουσες µεταξύ 3-4,5 ευρώ/τ.µ. το 2009, ενώ οι αποδόσεις στην αγορά εκτιµήθηκαν σε 8,5-9%.

Η αγορά κατοικιών Ο µειωµένος ρυθµός επέκτασης της στεγαστικής πίστης (από 11,4% το 2008 σε 3,7% το 2009), η κάµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας (-20% περίπου) και κυρίως η πτώση των αγοραπωλησιών (από 158 χιλ. σε 94,8 χιλ. περίπου το εν λόγω χρονικό διάστηµα) αποτυπώ-

νουν τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει στάση αναµονής και αντίθετα µε το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, η µείωση των τιµών είναι δυσανάλογη µε το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον.

Τα χρηµατοοικονοµικά της αγοράς Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγµατος ανήλθε το 2009 σε 787,2 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση 6%. Η µέση µεταβολή των εσόδων την περίοδο 09/08 ήταν θετική (2,1%). Την καλύτερη επίδοση σηµείωσαν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (3,1%), ενώ οι µεγάλες κατέγραψαν οριακή αρνητική µεταβολή ( -0,3%). Αρνητικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν 1 στις 2 εταιρείες του δείγµατος παρουσίασε ζηµιογόνα αποτελέσµατα το 2009. Επιπλέον, το 42,1% των επιχειρήσεων αντιµετώπισε κάµψη των αποτελεσµάτων του έναντι του 2008. Ωστόσο, η µέση µεταβολή ήταν θετική (9,5%) σε αντίθεση µε την περίοδο 09/07 (-1%). Τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου είναι υψηλά και βελτιώθηκαν περαιτέρω την περίοδο 09/08 (µικτής κερδοφορίας: 56,9%, λειτουργικής κερδοφορίας: 50,2% και καθαρής κερδοφορίας: 7,2%). Αξιοσηµείωτη είναι η επίδοση των µεγάλων εταιρειών που διαµόρφωσαν περιθώριο ΚΠΦ σε 23%. .


 Με τη συνεργασία της

A me

Κύκλος εργασιών �ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

2009

2008

∆ 09/08

74,61 74,81 -0,3% 43,04 31,84 35,2% ∆ΠΧΠ LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. 38,93 52,86 -26,4% ∆ΠΧΠ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α.Ε. 37,60 38,06 -1,2% ∆ΠΧΠ PICAR Α.Ε. 28,52 28,89 -1,3% ∆ΠΧΠ ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. 21,46 20,06 7,0% ∆ΠΧΠ LAMDA ∆ΟΜΗ Α.Ε. 19,53 6,24 212,9% ΕΛΠ ΚΟΝΚΑΤ Α.Τ.B.E. 16,58 15,06 10,1% ΕΛΠ DIMAND A.E. 16,04 19,58 -18,1% ΕΛΠ ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε. 13,89 12,78 8,7% ∆ΠΧΠ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 11,86 13,44 -11,8% ΕΛΠ ΤΑΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 11,77 13,48 -12,7% ∆ΠΧΠ METEORE HELLAS Α.Ε. 10,93 10,32 5,9% ΕΛΠ ΣΕΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 9,43 12,13 -22,3% ∆ΠΧΠ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 9,28 9,58 -3,2% ∆ΠΧΠ CLOUD HELLAS Α.Ε. KTHMATIKH 9,02 9,95 -9,4% ΕΛΠ SYNERGO Α.Ε. 8,43 8,27 1,9% ΕΛΠ TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Α.Ε. 8,35 8,49 -1,7% ∆ΠΧΠ ΑΡΙΣΤΟ ΝΤΕΒΕΛΟΠΕΡΣ Α.Ε. 8,31 4,39 89,3% ΕΛΠ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 6,94 3,73 85,9% ΕΛΠ Κ & Μ Α.Ε.Ξ.Κ.Τ.Ε. 6,80 0,26 2499,3% ΕΛΠ DORECO Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6,48 0,43 1405,8% ΕΛΠ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ Α.Ξ.Τ.Κ.Ε.Ε. 6,13 8,41 -27,2% ∆ΠΧΠ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. 6,12 11,90 -48,6% ΕΛΠ BLUE LAND Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 5,89 5,73 2,9% ΕΛΠ ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 5,68 5,50 3,3% ΕΛΠ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. 5,57 4,69 18,6% ∆ΠΧΠ ΕΜΕΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ 5,55 ΕΛΠ ΜΗΝΕΤΤΟΣ Ι. Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 5,55 8,93 -37,8% ΕΛΠ ECE-LAMDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5,42 4,35 24,6% ∆ΠΧΠ MIG REAL ESTATE A.E.Ε.Α.Π. 5,30 4,48 18,2% ΕΛΠ ∆ΑΚΩΝ Α.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5,18 4,25 21,9% ∆ΠΧΠ ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε. 4,93 37,90 -87,0% ΕΛΠ ΚΑΡΒΑΝ Α.Κ.Ε. 4,79 5,02 -4,7% ∆ΠΧΠ PASAL DEVELOPMENT A.E. 4,70 5,15 -8,7% ΕΛΠ UNITED PROPERTIES A.E. 4,54 4,18 8,6% ΕΛΠ ALFA OCEAN DEVELOPMENT A.Κ.E. 4,50 9,89 -54,5% ΕΛΠ KLEPIERRE ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ A.Κ.Ε. 4,43 4,82 -8,0% ΕΛΠ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Α.Ε. 4,35 4,55 -4,6% ΕΛΠ PANMARIN Α.Ε. 4,13 4,58 -9,7% ΕΛΠ ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3,84 9,05 -57,6% ΕΛΠ ΒΙΟΣ Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 3,83 3,67 4,5% ΕΛΠ ΑΡΚΑΤ Α.Ξ.Τ.Ο.Ε. 3,79 3,83 -1,1% ΕΛΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. 3,52 3,38 4,0% ΕΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3,46 4,48 -22,7% ∆ΠΧΠ J & P DEVELOPMENT Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 3,41 1,20 183,4% ΕΛΠ KRETA EIENDOM Α.Ε.Τ.Ε. 3,30 1,35 143,2% ΕΛΠ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. 3,27 4,16 -21,3% ΕΛΠ ∆ΡΟΜΕΑΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α.Τ.Κ.Ε. 3,18 2,24 41,7% ΕΛΠ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Ξ.Τ.Κ.Ο.Ε. 3,15 2,65 19,0% ΕΛΠ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α.Ε. 3,11 3,05 2,2% ΕΛΠ BLUE TERRA INTERNATIONAL DEVELOPMENTS Α.Ε. 3,02 0,88 243,3% ΕΛΠ PROCOM ΛΙΟΦΑΓΟΣ ∆. ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. Α.Τ.Ε. 3,00 6,58 -54,4% Σύνολα (εκ. €) / Κλαδικοί ∆ιάµεσοι 787,20 837,81 2,1% Εταιρείες µε δηµοσιευµένο ισολογισµό µέχρι 30/06/2010. Εµφανίζεται δείγµα εταιρειών του κλάδου και µε ελάχιστο κύκλο εργασιών τα 3 εκ. ευρώ EFG EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.

∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

2009

2008 -63,26 45,01 22,53 -46,04 6,55 13,72 -2,97 4,03 8,29 -1,42 5,47 -1,49 1,48 -0,07 0,30 -21,55 0,11 0,62 -0,98 0,21 2,91 -11,51 4,15 4,49 -1,66 0,36 -0,16 5,47 -1,09 2,22 3,72 2,63 -1,21 3,95 -5,95 2,07 0,79 1,22 0,52 0,02 -3,23 -0,36 2,13 2,56 0,04 -1,45 0,62 0,11 0,20 0,41 -0,65 0,00 0,02 -2,35

82,46 34,29 15,33 -143,83 6,61 7,66 44,04 -0,49 3,44 2,07 7,28 -1,89 1,31 -0,03 0,60 -13,73 0,10 0,10 -4,91 0,11 -3,69 39,82 4,72 10,54 -1,04 0,45 2,53 -0,26 -0,42 1,89 2,91 1,44 21,70 4,10 -17,07 1,28 -3,74 1,54 -0,18 0,00 -4,28 0,65 2,00 2,16 0,01 -1,20 0,05 0,35 0,43 -0,25 -0,40 -0,09 0,50 119,29

∆ 09/08 -176,7% 31,3% 46,9% 68,0% -1,0% 79,1% -106,7% 916,6% 140,8% -168,8% -24,8% 21,4% 12,2% -128,4% -49,0% -56,9% 10,2% 496,5% 79,9% 96,8% 178,8% -128,9% -12,1% -57,4% -59,6% -20,1% -106,2% 2186,6% -159,2% 17,7% 27,9% 83,0% -105,6% -3,6% 65,2% 61,5% 121,1% -20,7% 381,4% 851,0% 24,5% -155,6% 6,8% 18,6% 235,7% -20,7% 1094,7% -68,5% -53,3% 261,4% -62,1% 99,6% -95,9% 9,5%

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Ακίνητη περιουσία

Αποτελέσµατα προ Φόρων

55


���� �.�. �������� ������� �������� ����. ������� ��: 7777/06/�/86/17, ��������� �����: ��������� 2-4, ����� �������� ��� ����������� �������� (��µ���� µ� ��� ������� 4/507/28.04.2009 ��� ����������� ��µ������� ��� ��������� �������������) ��� 1 ���������� 2009 ��� 31 ����µ����� 2009 �� �������� �������� ��� �����������, ��� ���������� ��� ��� ������µ���� �����������, ��������� �� µ�� ������ ���µ����� ��� ��� ������µ��� ��������� ��� �� ��������µ��� ��� ���� �.�. �������� ������� �������� �����µ�� �������� ��� ��� ������ ����. ��������µ�, ���µ���� ���� ���������, ���� ������ �� ����������� ������ ���������� ������� � ���� ��������� µ� ��� �������, �� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ������, ���� ���������� �� ������µ���� ����������� ����� ��� � ������ ����������� ��� ��µ�µ�� ������� ����� ���� ����������. ��������� ���������� ��������: www.etem.gr �µ���µ���� �������� ��� �� ���������� ��µ������ ��� O�����µ���� K����������: 19 ������� 2010 ��µ�µ�� �������� : ����µ��� ����µ������ �.�.����.16891 ��������� ������� :PriceWaterhouseCoopers ����� ������� �����������: �� ��µ���� ���µ� ������� ����������� ��µ�������:��������� ������, ��������, µ� ����������� µ����, �������� ��µ������,������������, ����������� µ����, ��������� ��������, ����������� µ����, �������� �������, µ� ����������� ���������� µ����, ������������ ������µ���, µ� ����������� µ����, ������µ�� �������, ����������� µ����, ����µ��� ���������, µ� ����������� ���������� µ����.

�������� ���������� ��������� ������ (���� ������µ��� �� ����)

�������� ���������� ����������� ����� (���� ������µ��� �� ����) ���������� ���������µ������µ�������µ��� ����� �������� .................... ���������� �� �������........................................................ ���� ����������� ��������.................................................. ����� µ� ����������������������� ��������...................... �����µ��� ........................................................................ ���������� ��� ������� ...................................................... ����� ����������������������� �������� .......................... �� ����������������������� �������� ��������µ��� ��� ������........................................................................ ������ ����������� ................................................. ������ ���� ��� ����������� �������� (� ��������) �������� .......................................... ����� �������� ����� ���������.......................................... ������ ����� ��������� ���������� µ������� (�)................. ������µ��� ���������� (�) ................................................ ������ ����� ��������� (�) = (�) + (�).............................. �����������µ�� ��������� �����������............................. ����������/������ µ����������µ�� �����������................ �����������µ�� ��������� ����������� ............................. ������ �����������µ�� ����������� .................................. ������ ����������� (�) ................................................... ������ ����� ��������� ��� ����������� (�) + (�)..

� ������ 31/12/2008 31/12/2009

� �������� 31/12/2008 31/12/2009

91.806.233 10.989.192 815.845 8.573.159 46.327.471 45.210.435 3.095.820

111.918.791 4.980.565 839.941 1.498.029 58.296.528 56.420.421 4.371.910

45.154.832 1.689.270 188.081 44.559.792 13.399.320 32.906.014 1.459.395

57.082.494 1.791.416 194.069 41.513.842 28.421.530 47.153.883 1.236.402

302.317 207.120.472

302.317 238.628.502

302.317 139.659.022

302.317 177.695.953

9.302.855 56.077.442 65.380.297 433.871 65.814.168 43.833.614 8.487.467 67.353.013 21.632.210 141.306.304 207.120.472

9.302.855 69.124.987 78.427.842 264.920 78.692.762 62.214.147 9.704.094 58.282.153 29.735.346 159.935.740 238.628.502

9.302.855 45.062.720 54.365.575 — 54.365.575 33.750.000 3.387.077 36.810.006 11.346.364 85.293.447 139.659.022

9.302.855 55.990.936 65.293.791 — 65.293.791 58.750.000 3.994.824 29.529.213 20.128.125 112.402.162 177.695.953

�������� ���������� ��������� ����� ��������� (���� ������µ��� �� ����) ������ ����� ��������� ������� �������� (1/1/2009 ��� 1/1/2008 ����������)..................................... ������������� �������� ����� µ��� ��� ������ (��������µ���� ��� ����������� ��������������) ..................

������ / (µ�����) µ�������� ��������� ��������� ............... �����µ������ µ����µ���..................................................... ������ % ��µµ������ �� ����������.................................. ������ ����� ��������� ����� �������� (31/12/2009 ��� 31/12/2008 ����������) .............................

� ������ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009

� �������� 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009

78.692.762

95.232.839

65.293.791

83.373.551

-12.977.257 65.715.505 250.000 — -151.337

-15.789.848 79.442.991 — -750.229 —

-10.928.216 54.365.575 — — —

-17.329.531 66.044.020 — -750.229 —

65.814.168

78.692.762

54.365.575

65.293.791

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

�������� ���������� ��������� ���� (���� ������µ��� �� ����) - �µµ��� µ������

56

������������ �������������� �����/ (��µ���) ��� ����� (��������µ���� ��������������). ����� / µ���� ������µ���� ���: ����������........................................................................ ���µ������� ����µ���� ��� ����� ������ ������������ ��������� ����������........................................................................ ��������µ��� (�����, �����, �����, ��µ���) ����������� �������������� ................................................................. ���������� ����� ��� ������ �����..................................... ������ ������µ����........................................................... ������ ���� ��������� µ��� ��������µ���� .................... ����� / µ���� ������µ���� ��� µ�������� ��������µ�� ��������� ������� � ������� ��� ����������� µ� ��� ������������ ��������������: M����� / (������) �����µ����.......................................... M����� / (������)����������............................................ (������) / ������ ����������� (���� ���������)............. �����: ���������� ����� ��� ������ ����� ���������µ��� ............. �������µ���� �����........................................................... ������ �������/(������) ��� ������������ ��������������(�) ......................................................... ����������� �������������� ��������/������ ����������, ��������, ������������ ��� ������ ���������� ...................................................... ����� ����µ���� ��� ����� ������ ���������.................... ���������� ��� �������� ����µ���� ��� ����� ������ ��������� .......................................................................... ����� �������������........................................................... �����µ��� ������������ .................................................... ����� ................................................................................ ������ ������� / (������) ��� ����������� �������������� (�) ........................................................ ���µ���������� �������������� ��µµ����� µ������ µ��������� �� ������������ ��������� . ���������� ��� ��������� / ����������� ������ ................. ���������� ������� ........................................................... ���������� ����������� ��� ���µ���������� µ�������� (���������) ....................................................................... �����µ��� ����������...................................................... ������ ������� / (������) ��� ���µ���������� �������������� (�) ........................................................ ������ ������ / (µ�����) ��� ��µ����� �������µ� ��� �������µ� �������� (�) + (�) + (�) ............................. ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ������� ��������............ ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ����� ��������.....

� ������� ���������� ��������� �����. �������� �.�.�. AZ 139024

� ������ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009

� �������� 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009

-12.056.880

-18.357.244

-10.444.950

-20.767.050

6.977.846 — -1.647.006

7.561.332 825.771 11.053.650

4.212.887 — -755.486

5.640.808 825.771 10.106.421

-1.175.183 3.917.495 -37.469 —

-178.133 6.838.820 67.717 1.512.786

-1.921.458 2.588.804 -179.428 —

-122.766 5.210.850 56.724 1.512.786

11.451.417 9.176.531 -3.711.998

2.072.553 2.909.372 2.433.927

4.552.585 15.788.962 -7.146.794

3.438.255 2.878.184 -167.608

-4.782.307 -135.737

-6.435.840 -893.312

-3.353.295 —

-5.206.137 -273.250

7.976.709

9.411.399

3.341.827

3.132.988

7.624.104 -9.164.871

-89.915 -21.630.249

4.764.982 -2.668.657

-4.946.034 -5.284.763

733.957 258.034 141.718 1.167

163.367 124.618 92.601 —

135.955 12.878 219.718 -605

365.513 7.644 227.601 -62.754

-405.891

-21.339.578

2.464.271

-9.692.793

250.000 15.240.327 -24.550.000

— 30.258.287 -18.671.567

— 17.110.671 -23.300.000

— 24.404.492 -17.850.000

-3.337 —

-16.380 -750.229

— —

— -750.229

-9.063.010

10.820.111

-6.189.329

5.804.263

-1.492.192 3.417.514 1.925.322

-1.108.068 4.697.643 3.589.575

-383.231 701.546 318.315

-755.542 1.457.088 701.546

� ������ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009

� �������� 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009

������ ��������............................................................... ����� ����� / (��µ���) ..................................................... ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ���������� ��� ����������� ��������µ���� ........................................... ����� / (��µ���) ��� ����� ........................................... ����� ����� ......................................................................... ����� / (��µ���) µ��� ����� (�)..................................... ������µ����� �� : ���������� µ�������............................................................... ������µ��� µ��������� .........................................................

103.325.201 19.605.380

158.716.532 16.190.299

53.379.062 9.687.084

101.193.130 2.133.445

-6.076.171 -12.056.880 -1.043.008 -13.099.888

-10.753.207 -18.357.244 2.684.227 -15.673.017

-6.930.209 -10.444.950 -435.125 -10.880.075

-15.841.248 -20.767.050 3.504.569 -17.262.481

-13.018.840 -81.048 -13.099.888

-15.653.231 -19.785 -15.673.017

-10.880.075 — -10.880.075

-17.262.481 — -17.262.481

����� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) ........................... ������������� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) + (�)..... ������µ����� �� : ���������� µ�������............................................................... ������µ��� µ��������� .........................................................

122.633 -12.977.255

-116.831 -15.789.848

-48.143 -10.928.218

-67.047 -17.329.528

-12.896.207 -81.048 -12.977.255

-15.770.062 -19.786 -15.789.848

-10.928.218 — -10.928.218

-17.329.529 — -17.329.529

(0,4338) —

(0,5216) —

(0,3626) —

(0,5752) —

1.029.586

-2.976.270

-2.717.322

-10.060.720

����� / (��µ���) µ��� ��� ������ ��� µ������� - ������ (�� €) ��������µ��� µ����µ� ��� µ�����-(�� €) ....................... ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ����������, ����������� ��������µ���� ��� ��������� ����������

�������� �������� ��� �����������: 1. �������� ��������� µ� ��� �������� ���� ������ ��µµ������ � �µ���� ����� ��� µ� �� ������ ��µµ������ ��� ��� ����������� ���� ����������� ���� ��µ����� 35 ��� ������µ���� �����������. 2. ����� ��� ������ ��� 2009 � ��������: i) A������� ������� 1% ��� ������ �.�. �� ��µ�µ� ��� ������ ������ �� ���� € 1,00. ������ �.�. ii) �������� µ������ € 7,14 ��� ��� ������ ��� µ�������� ��������� ��� ������ �.�. , ��� ��� ��������������� ��� ����µ�� ��� µ������ ��� ������ �.�. ���� ��� ����������� ��� ������ ��������. iii) ��������� �� ������ ������� 55% ��� ���� 100% ���������� ������ �.�. ���� ����� �.�.. �� ��µ�µ� ��� ������� ������ �� € 7.385.000. � ������ ����������� ��� ���� ������� ��� ������µ���� ����������� ��� 31/12/2009 µ� ��� µ����� ��� ������� �����. iv) ���� 31/05/2009 ������������ � �������� ��� ������ ETALBOND ��� � ������� ��� ���� ���� 100% ��������� ETALBOND A.E.. (��µ����� 10 ��� ���. �����������). �������� ��� ������� ��������� � ETALBOND A.E. ����������� ����� ��� ����� ���� ���� 30/06/2009. v) �� �.�. ��� �.��.�� �.�. µ� ��� ��� 30/06/2009 ���������� ��� ��������� ��� ��������� µ�������� ��������� ����� µ������� ��� µ� �� ��������� ���� ��� ��� ���� �.�. �� ��������� �� € 55.000. vi) � ���� �.�. ���� 30/09/2009 ��������� �� ������ ��� ������� ��� �������� ��µµ������ ��� ���� ������� KARAY METALS INC. µ� ���� ��� �. ����� ��� ���. �� ������� ��µµ������ ��� ���� ��������� �� 11% ��� �� ��µ�µ� ��� ������� ������ �� 190.036 ������� �µ������. H ���� ������ ��� ��������������� �������� ���� ������ ��������� ���� �� �������� ��� ��� �� �������µ��� ������� ��� ��� ��� ������ �������� ������ € 130.643,32. 3. �� ������µ���� ����������� ��� �������� ������µ�������� ���� �������µ���� ������µ���� ����������� ��� ����������: ������� ����µ������ ��µµ����� ���� ����� �����µ�� �������� ����� �.�. ������ 58,78% ����� ��������� �� �������µ���� ������µ���� ����������� ��� ����� �.�. ������µ�������� ���� �������µ���� ������µ���� ����������� ��� �µ���� �������� 4. ��� ��� ������ ��������� ��� ���������� �µ����µ��� ����. 5. ��� �������� �������� � ��� ��������� �������� ���������� � ����������� ������� ��� �� ��������� �� ����� ��µ������ ���� ������µ��� ��������� ��� ��������. 6. ��� ���������� ������� ���� ���µ������� �������� € 160.428 ���� ��� ��� �µ��� ��� ��� ��� ��� ��������. �� ������ ���������� ��� ����� ���µ������� ��� 31/12/2009 ���������� �� € 40.000 ��� ��� �µ��� ��� ��� ����� ���µ������� ��� ��� �������. 7. �� ���� €122.633 ��� ������������ ��������� ���� ������ ���� ��� �µ���� ����� ��� �����µ��� ��������� ���� ��������µ���� ��µ������ ���� ��� ��������µ������ �������� µ��������� ��������µ�� ���������� ����������. ��� ��� �������� �� ���������� ���� ����� € -48.143 (��. ��������� ��������� ����� ��������� ��� ���. �����������) 8. ����µ�� ���������µ���� ���������� ��� ����� ��� ��������� �������� : �������� 293 (2008:425) - �µ���� 784 (2008:901) 9. ���� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� ������������� �������� ��� �� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��� ���� ��� ��������� ��������, ��� ����� �������� ��� ���������� ��� µ� �� �������µ��� ���� ��� ������ ��� ��� 24 ���� ����� µ���, ����� �� ����:

(���� �� ���. ����) ����������� �������� �) ����� 6.842.226 8.128.242 �) ����� 16.226.153 12.205.598 �) ���������� 2.840.077 9.471.894 �) ����������� 7.310.882 3.422.462 �) ���������� ��� �µ����� ������������ �������� ��� µ���� ��� ��������� 1.662.788 1.232.261 ��) ���������� ��� ����������� ������� ��� µ��� ��� ��������� — — �) ����������� ���� �� ����������� ������� ��� µ��� ��� ��������� — — 10. ���� ��������� ��������µ���� �� �������� "�����" ��������� ��������: �� �������µ��� �������µ��� 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 ����� ������µ���� ������ -56.985 -1.019.841 -63.568 -615.291 ��������µ���� ����� ������ -986.024 3.704.069 -371.557 4.119.859 11. ��� ���������� µ������ ��� µ������� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���������� � ��������� ��� ���� ���� ��� ��������� ������.

����� , 19 ������� 2010 � �������� ��� �.�. ������ ���. ��������� �.�.�. � 036869

� ����������� ���������� ��������� ������ �.�.�. � 015356 ����.������ 90495 �' �����


57

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


100

95

��. ������� �.�. 2131/06/�/86/19 ���������: ������ ������, ��������, ��������� 2-4, 11527 ����� �������� ��� ����������� ������ ��� 1 ���������� 2009 ��� 31 ����µ����� 2009 (��µ�����µ��� ����� ��� �.� 2190/20, ����� 135 ��� ������������ ��� ��������� ������� ������µ���� �����������, �������µ���� ��� µ�, ���� �� ���) �� �������� �������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������µ���� ����������� ��������� �� µ�� ������ ���µ����� ��� ��� ������µ��� ��������� ��� �� ��������µ��� ��� ���������. ��������µ� ���µ���� ���� ���������, ���� ������ �� ����������� ������ ���������� ������� � ���� ��������� µ� ��� ��������, �� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ���������, ���� ���������� �� ������µ���� ����������� ����� ��� � ������ ������� ��� ������� ������� �������. ��µ���� ��µ����� : ��������� ��������� ��������� �����µ�� �������� ��� �������. ��������� ���������� : www.cablel.gr ������� �.�.: �������� : ��������� �., ������������ : ����� �. ��� µ��� : ������������ �., �������� �., ������������� �., ������� �.,�������� �., ������������ �., ������� �., ��������� �., Gee Ronald, Wiedenmann Rudolf �µ���µ���� �������� ��� �� �.� ��� ������� ������µ���� ����������� : 17 ������� 2010 ������� ��������� �������� : ������µ��� �������� (�.� ���� : 19071) ��������� ������� : KPMG ������� �������� �.� ����� ������� ������� �������� : �� ��µ���� ���µ�

���������� ���������µ������µ��� ����µ��� ����� �������� .................. ���������� �� �������........................................................ ���� ����������� ��������.................................................. ����� µ� ������������� ����������� ��������.................... �����µ��� ........................................................................ ���������� ��� ������� ...................................................... ����� ������������� ����������� ��������......................... ������ ����������� ................................................. ������ ���� ��� ����������� �������� �������� ............................................................ ����� �������� ������� �����............................................. ������ ������� ����� ���������� µ������� (�).......... ������µ��� ���������� (�) ................................................ ������ ������� ����� (�)=(�) + (�) .......................... �����������µ�� ��������� �����������............................. ���������� / ������ µ����������µ�� �����������.............. �����������µ�� ��������� ����������� ............................. ������ �����������µ�� ����������� .................................. ������ ����������� (�) .............................................. ������ ������� ����� ��� ����������� (�) + (�)

������ ������� ����� ������� ������� (1/1/2009 ��� 1/1/2008 ����������)..................................... ����� / (��µ���) �������, µ��� ��� ������ ........................ ������ ������µ� ��������µ��� ���������� ���� ������ ���� �����µ������ µ����µ���..................................................... ������ ������� ����� ����� ������� (31/12/2009 ��� 31/12/2008 ����������) .............................

������ 31-���-09

�������

31-Äåê-08

31-���-09

31-Äåê-08

90.614.361 2.152.565 680.305 3.992.250 59.763.389 46.547.964 30.386.471 234.137.305

87.224.194 2.152.565 905.126 5.769.693 64.688.407 67.289.322 17.089.611 245.118.918

65.337.150 2.152.565 516.938 22.723.170 35.317.600 36.189.935 18.181.376 180.418.734

58.963.249 2.152.565 649.122 22.646.965 39.918.020 49.784.432 12.792.831 186.907.184

19.330.716 84.523.219 103.853.935 741.388 104.595.323 48.867.717 5.394.981 45.934.888 29.344.396 129.541.982 234.137.305

19.330.716 86.309.693 105.640.409 783.352 106.423.761 61.908.831 5.464.697 45.449.968 25.871.661 138.695.157 245.118.918

19.330.716 56.681.800 76.012.516 — 76.012.516 41.404.967 4.923.778 22.542.288 35.535.185 104.406.218 180.418.734

19.330.716 56.834.188 76.164.904 — 76.164.904 51.404.967 5.031.407 28.804.853 25.501.053 110.742.280 186.907.184

������ 31-���-09

������� 31-Äåê-08

31-���-09

31-Äåê-08

106.423.761 (1.229.563) (598.875) —

115.848.948 (974.661) (4.911.099) (3.539.427)

76.164.904 (1.550.753) 1.398.365 —

76.641.024 3.288.359 (225.052) (3.539.427)

104.595.323

106.423.761

76.012.516

76.164.904

�������� ���������� �������� ���� (�������µ��� ��� µ� �������µ���)

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

(���� ������µ��� �� ����)

58

� �������� ��� �.�. ������� ��������� � 067453

0

(1.761.127)

(1.668.563)

2.425.989

7.308.437 13.417.934

4.573.012 (9.515.716)

4.060.364 9.980.893

(704.068) (162.439) 8.797.651

177.681 (126.176) 2.397.384

(3.398.233) (162.439) 5.337.194

8.508.841 31.401.717 (6.271.991)

14.338.982 2.826.794 10.231.641

(1.714.243) 28.677.491 (5.051.258)

(8.252.605) (2.615.951)

(3.165.084) (163.954)

(5.543.336) (2.229.157)

49.666.399

19.906.001

32.383.265

— (12.198.528)

(77.824) (10.815.016)

(4) (9.459.828)

94.695 239.802 524.287

41.453 48.084 874.207

170.651 144.067 3.098.911

(11.339.744)

(9.929.096)

(6.046.203)

7.709.820 (35.664.114)

12.500.000 (28.762.565)

7.709.820 (25.697.130)

(8.769) (3.543.072)

— (5.539)

— (3.543.072)

(31.506.135)

(16.268.104)

(21.530.382)

6.820.520 5.037.813 (33.645) 11.824.688

(6.291.199) 8.965.109 — 2.673.910

4.806.680 4.158.429 — 8.965.109

�����, 17 ������� 2010 ��� ����� ��� �.�. � ������� ���������� ������� ������������ ������� ������� � 221209 � 126605

������ ��������............................................................................................. ����� ����� / (��µ���)................................................................................ ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ���������� ��� ����������� ��������µ���� .. ����� / (��µ���) ��� ����� ...................................................................... ����� �����.................................................................................................... ����� / (��µ���) µ��� ��� ������ (A)....................................................... ������µ����� �� : �������� ���������.......................................................................................... �������� µ��������� ......................................................................................

1 Éáí—31 ��� 2009 241.636.476 18.678.869 3.750.639 (179.252) (1.050.311) (1.229.563)

������

(1.218.153) (11.410)

1 Éáí—31 ��� 2008 358.334.933 21.304.052 7.256.164 (1.761.127) 786.466 (974.661)

(962.602) (12.059)

����� �������� ����� µ��� ��� ������ (�)......................................................

(598.875)

(4.911.099)

������������� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) + (�).................... ������µ����� �� : �������� ���������.......................................................................................... �������� µ��������� ...................................................................................... �����/ (��µ���) µ��� ��� ������ ��� µ����� - ������ (�� €) ................ ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ����������, ����������� ��������µ���� ��� ��������� ���������� .............................................

(1.828.438)

(5.885.760)

(1.786.474) (41.964) (0,0450)

(5.801.604) (84.156) (0,0354)

������ ��������............................................................................................. ����� ����� / (��µ���)................................................................................ ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ���������� ��� ����������� ��������µ���� .. ����� / (��µ���) ��� ����� ...................................................................... ����� �����.................................................................................................... ����� / (��µ���) µ��� ��� ������ (A)....................................................... ������µ����� �� : �������� ���������..........................................................................................

11.065.726 1 Éáí—31 ��� 2009 188.315.126 8.056.060 14.780 (1.668.563) 117.810 (1.550.753)

14.402.162 �������

1 Éáí—31 ��� 2008 257.812.608 11.946.948 4.226.594 2.425.989 862.370 3.288.359

(1.550.753)

3.288.359

����� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) .............................................

1.398.365

(225.052)

������������� �������� ����� µ��� ��� ������ (�) + (�).................... ������µ����� �� : �������� ���������.......................................................................................... ����� µ��� ��� ������ ��� µ����� - ������ (�� €)................................. ����� / (��µ���) ��� �����, ���µ����������, ����������� ��������µ���� ��� ��������� ���������� .............................................

(152.388)

3.063.307

(152.388) (0,0570)

3.063.307 0,1208

4.461.616

8.124.519

�������� �������� ��� ����������� :

������ ������� 1 Éáí—31 ��� 2009 1 Éáí—31 ��� 2008 1 Éáí—31 ��� 2009 1 Éáí—31 ��� 2008

������������ �������������� ��������µ��� ��� ����� (��������µ���� ��������������) .. (179.252) ����� / µ���� ������µ���� ���: ����������........................................................................ 7.441.263 ����������........................................................................ (12.078.587) ��������µ��� (�����, �����, ����� ��� ��µ���) ����������� ��������������............................................... 674.834 ���������� �������������................................................. (126.176) ���������� ����� ��� ������ �����..................................... 3.592.451 �����/ µ���� ������µ���� ��� µ�������� ��������µ�� ��������� ������� � ��� ����������� µ� ��� ������������ ��������������: 16.169.998 ������ / (������) �����µ����.......................................... ������ / (������) ����������........................................... 6.437.019 (������) / ������ ����������� (���� ���������)............. 4.194.200 �����: ���������� ����� ��� ������ ����� ���������µ��� ............. (4.360.151) ���������µ���� ����� ....................................................... (516.500) ������ ������� / (������) ��� ������������ �������������� (�) ........................................................ 21.249.099 ����������� �������������� �������� ����������, ��������, ������������ ��� ������ ����������............................................................ (77.824) (12.423.309) ����� ����µ���� ��� ����� ������ ���������.................... ���������� ��� �������� ����µ���� ��� ����� ������ ��������� ............................................................... 559.602 ����� �������������........................................................... 439.284 687.206 �����µ��� ������������ ................................................... ������ ������� / (������) ��� ����������� (10.815.041) �������������� (�) ........................................................ ���µ���������� �������������� ���������� ��� ��������� / ����������� ������ ................. 19.109.285 ���������� ������� ........................................................... (29.795.467) ���������� ����������� ��� ���µ���������� µ�������� (���������)........................................................ (6.069) (5.539) �����µ��� ����������...................................................... ������ ������� / (������) ��� ���µ���������� (10.697.790) �������������� (�) ........................................................ ������ ������ / (µ�����) ��� ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ������ (�) + (�) + (�)................................. (263.732) 11.824.688 ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ������� ������ .... (102.724) �������� ��������µ������ ��������......................... ��µ����� �������µ� ��� �������µ� ����� ������ ........ 11.458.232

5

(���� ������µ��� �� ����)

�������� ���������� ��������� ����� ��������� (�������µ��� ��� µ� �������µ���) (���� ������µ��� �� ����)

25

�������� ���������� ������������� ������ (�������µ��� ��� µ� �������µ���)

�������� ����������� (�������µ��� ��� µ� �������µ���)

(���� ������µ��� �� ����)

75

� ����������� �/���� ������� ������ �� 035000 ������� ������ � ����� : 0011130

1.�� �������� ��� �µ���� ��� ������µ�������� ���� �������µ���� ������µ���� ����������� µ� ������� ��� ����� ��� ��� �������� ��µµ������ ����� �� ���� : ��µµ����� ���� ���������� ������� �� ��� ����� µ����� ����������: �µ��� �µµ��� ������ T���������� �.�. 100,00% 100,00% ������ 2004-2009 ICME ECAB S.A 98,59% 98,59% �������� 2003-2009 LESCO O.O.D 99,15% 0,85% 100,00% ��������� 2009 GENECOS S.A 60,00% 60,00% ������ 2005-2009 LESCO ROMANIA S.A 65,00% 65,00% �������� 2003-2009 DE LAIRE LIMITED 100,00% 100,00% ������ 2001-2009 �� �� µ����� ������� �����: ������� �.� 29,56% 29,56% ������ 2006-2009 METAL AGENCIES LTD 33% 33,00% ������ METAL GLOBE DOO 30% 30,00% ������ 2003-2009 �LECTRIC CABLE AGENCIES 100% 100,00% ������ COPERPROM ��� 20% 20% 40,00% ������ 2003-2009 �.�.��� �.� 99,99% 99,99% ������ 1998-2009 �� �� µ����� ��� ���������� ����������: ����������� NEXANS–�������� �������– FULGOR– ��� 2007 33% 33% ������ 2007-2009 2. ���� 29.12.2009 �������� � ‘����������� NEXANS–�������� �������–FULGOR–��� 2009’, � ����� ��� ����������� ���� � ���������� ��� ������������� �������� ����� ��� 2010. �������� ����� ��� ������ 2009, ������� ��� ���������� ���� �� ������������ : ‘����������� NEXANS–�������� �������–FULGOR–������ ��� 2005’ ���� ����� � µ������ ��µµ������ ���� 33,3%, � ‘����������� NEXANS & �������� ������� – ��� 2005’ ���� ����� � µ������ ��µµ������ ���� 50% ��� � ‘����������� NEXANS & �������� �������–��� 2006’ ���� ����� � µ������ ��µµ������ ���� 50% 3. ��� ���������� ��� ��� �������� ��� �µ���� µ������ ��� µ������� ��������. 4. � ������� ���� �������� ��� ��� ����������� ����� µ���� ��� �� ����� 2008. ��� ��� ���������� ���������� ������� ���� ���µ������� ��� ��� ������� �������� ����� ���� 100.000 ��� ��� ������ ������µ���� ��������� ����������� �����������. 5. � ����µ�� ��� ���������µ���� ���������� ���� 31 ����µ����� 2009 ���� ��� �������� 398 ��� ��� �µ���� 971, ��� ���� 31 ����µ����� 2008 ���� 402 ��� 1.026 ����������. 6. ��� ���������� �������� ��������� ��� ����� ��� �������� ��� �µ���� ��� ������� ��� ����� ���µ������� �������� ����������. 7. ���� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� �������������� ������ ��� �� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��� ��� �µ���� ��� ���� ��� ��������� ��������, ��� ����� �������� ��� ���������� ��� µ� �� �������µ��� ���� ��� ������ ��� ��� 24 ���� ����� µ���, ����� �� ����: ������� (���� �� €) ������ i) ����� 19.226.582 20.662.573 ii) ����� 35.900.023 58.698.325 iii) ���������� 3.774.508 3.976.670 iv) ����������� 4.620.491 16.249.062 1.087.851 610.173 v) ���������� ��� �µ����� ������������ �������� ��� µ���� ��� ��������� vi) A��������� ��� ����������� ������� ��� µ��� ��� ��������� 0 0 vii) ����������� ���� ����������� ������� ��� µ��� ��� ��������� 0 0 8. ����µ����������� ������ ���� ���������� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� 8 ��� ��� ������������� ��� ��� 1 ��� ��� 23 (��. ��µ. 2.5 ��� ������µ���� �����������). 9. �� ������µ���� ����������� ��� �µ���� ������µ�������� ���� �������µ���� ������µ���� ����������� ��� ���� ��������: ������� ��µµ������ ���� ����� ������� ����µ������ �����µ�� ������ �.� ������ ����� 78,72% ������ ����� 48,24% �������� �.� 10. �� ���� ��� � ���� ��� ������ ��������� ������ µ��� ��� ������ ��� ��� �µ��� ��� ��� ������� ����� �� ���� : ������� ������ 31-���-08 31-���-09 31-���-08 31-���-09 (���� �� €) ��������µ������ �������� (2.175.447) (4.185.000) 0 0 2.052.102 (896.554) 1.839.950 (300.070) �����µ��� ������� ����� ��������� 75.018 (441.585) 170.455 ����� ��� �������� (475.530) ����� �������� ����� µ��� ��� ������ (598.875) (4.911.099) 1.398.365 (225.052)

100

95

75

25

5


59

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010


 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Αντεπίθεση εξωστρέφειας στην ύφεση Στο ευρύτερο κλίµα της ύφεσης, υποχωρεί η κατανάλωση κρασιού στην εγχώρια αγορά, µε τους οινοπαραγωγούς να στρέφουν το βλέµµα στις αγορές του εξωτερικού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Αγορές-στόχοι η Αµερική, η Γερµανία και η Αγγλία. Από την Αυγή Οικονοµίδου, Senior Analyst της Hellastat

Α

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

πό την παρουσία πληθώρας επιχειρήσεων, 680 περίπου, χαρακτηρίζεται ο κλάδος της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δραστηριοποιούνται ολιγάριθµα µεγάλα οινοποιεία (ετήσια παραγωγή µεγαλύτερη του 1 εκατ. φιαλών), αρκετά σε πλήθος µεσαία οινοποιεία (ετήσια παραγωγή µεγαλύτερη των 150 χιλ. φιαλών), ενώ σηµαντική σε πλήθος είναι και η παρουσία των µικρών οινοποιείων που διακινούν τα προϊόντα τους στις τοπικές αγορές. Τέλος, αξιόλογη είναι η δραστηριοποίηση των συνεταιρισµών (40 περίπου). Συνολικά παράγονται και διακινούνται περισσότερες από 1.500 ετικέτες κρασιών. Επισηµαίνεται ότι πολλά οινοποιεία δραστηριοποιείται και σε άλλα ποτά, όπως το τσίπουρο, το ούζο, το λικέρ και το µπράντι.

60

Υποχωρεί η εγχώρια παραγωγή Η εγχώρια παραγωγή οίνου, της οποίας βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν η µεγάλη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και η υψηλή εξάρτηση από τις κλιµατολογικές συνθήκες, διαµορφώθηκε σε 3,4 εκ. hl το 2009, σηµειώνοντας µείωση κατά -13%. Η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής ανήκει στην κατηγορία των επιτραπέζιων οίνων (89,5%). Τα Ο.Π.Α.Π. (Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας) κρασιά καταλαµβάνουν µικρό µερίδιο (10,1%), γεγονός που αποτελεί µειονέκτηµα του κλάδου

σχετικά µε τις προοπτικές διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού. Σχετικά µε την εγχώρια κατανάλωση, το 2009 διαµορφώθηκε για πρώτη φορά έπειτα από το 2004 σε επίπεδα χαµηλότερα από 3 εκατ. hl (2,9 εκ. hl). Η µείωση έναντι του προηγούµενου έτους ήταν -8,2%. Τα βασικά κριτήρια επιλογής του εµφιαλωµένου κρασιού είναι η τιµή, η ετικέτα, η µόδα, ενώ εντείνεται από τις οινοποιίες η υιοθέτηση πρακτικών marketing (π.χ. προβολή της γεωγραφικής προέλευσης, προσφορές κ.ά.). Σηµαντικό πρόβληµα του κλάδου ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι περισσότερο από το 65% της εγχώριας κατανάλωσης αφορά στο χύµα κρασί, αφήνοντας περιθώρια για χαµηλότερη ποιότητα και προκαλώντας αδυναµία αναγνώρισης από τον καταναλωτή της προστιθέµενης αξίας του εµφιαλωµένου κρασιού.

Το βλέµµα στο εξωτερικό Προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κρασιών, η Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου υλοποιεί στρατηγικό σχέδιο προβολής και ανάπτυξης. Οι αγορές στόχοι που έχουν επιλεγεί είναι οι Η.Π.Α., η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ποικιλίες στις οποίες προτίθεται να βασιστεί η καµπάνια προώθησης των ελληνικών κρασιών υπό το λογότυπο «New

Wines of Greece - Your΄s to discover» είναι το ασύρτικο (Σαντορίνη), το µοσχοφίλερο (Μαντινεία), το ξινόµαυρο (Νάουσα - Αµύνταιο - Γουµένισσα - Ραψάνη) και το αγιωργίτικο ( Νεµέα). Η οικονοµική ύφεση έχει επηρεάσει την κατανάλωση κρασιού, η οποία βαίνει φθίνουσα τα τελευταία έτη, γεγονός που εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί. Τα «premium» κρασιά, καθώς η ζήτησή τους είναι πιο ελαστική σε σύγκριση µε τα κρασιά χαµηλότερου κόστους, έχουν επηρεαστεί περισσότερο..

Τα χρηµατοοικονοµικά της αγοράς Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγµατος ανήλθε το 2009 σε 283,6 εκατ. ευρώ, έχοντας µειωθεί κατά -7,1% έναντι του 2008. Η µέση µεταβολή των πωλήσεων ήταν αρνητική (-3,3%). Σηµειώνεται ότι την περίοδο 09/07 οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί οριακά, µε µέσο ρυθµό 0,5%, γεγονός που δεικνύει την επιδείνωση των µεγεθών κατά το τελευταίο έτος. Κερδοφόρες το 2009 ήταν 43 εταιρείες του δείγµατος και 30 ζηµιογόνες. Επιπλέον, 1 στις 2 επιχειρήσεις επέδειξε κάµψη των αποτελεσµάτων έναντι του 2008. Παρόλα αυτά, η µέση µείωση των ΚΠΦ ήταν οριακή (-0,9%), ενώ την περίοδο 09/07 η πτώση ήταν εντονότερη (-14,5%). Τα περιθώρια κερδοφορίας επιδεινώθηκαν την περίοδο 09/08. Ο δείκτης των µικτών αποτελεσµάτων


 Με τη συνεργασία της

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση Βραχ. υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχ. τραπεζικές υποχρ. / Πωλήσεις Ξένα προς ίδια κεφάλαια Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη Ρευστότητα Γενική ρευστότητα Άµεση ρευστότητα Εµπορικός Κύκλος Ηµέρες απαιτήσεων Ηµέρες αποθεµάτων Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Περιθώριο µικτού κέρδους Περιθώριο ΚΠΤΦΑ Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΠ ∆ΠΧΠ ΕΛΠ

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΠ

ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε.

ΕΛΠ ∆ΠΧΠ

ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε.

∆ΠΧΠ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΠ

ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ E. Α.Ε.

ΕΛΠ

ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε.Ο.Ε.

ΕΛΠ

ΚΑΙΡ Α.Β.Ε. ΡΟ∆ΟΥ

ΕΛΠ

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΕΛΠ

VINOBON Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚ. Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.

ΕΛΠ ∆ΠΧΠ

ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.

ΕΛΠ

∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

ΕΛΠ

EMERY Α.Β.Ε. ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

2008

2007

104,0%

100,8%

46,5% 1,23 2,6

45,1% 1,19 3,1

59,5% 1,19 3,1

1,46 0,83 309 239 310 240

1,39 0,79 263 232 269 238

1,39 0,79 216 239 220 242

25,5% 13,1% 1,1% 0,4%

29,7% 13,9% 1,3% 0,5%

29,4% 15,9% 4,6% 2,6%

1,3%

1,6%

5,2%

∆ιάµεσος

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ∆. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Α.Ε. ΙΝΟ-ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

2009 107,4%

Περιθώρια κέρδους & Αποδοτικότητα

Κύκλος εργασιών Οινοποιία

A

Σύνοψη Αριθµοδεικτών Κλάδου

ΕΛΠ ∆ΠΧΠ

2009

2008

37,78 26,91 24,23 24,18 17,68 14,71 13,14 8,37 6,30 6,22 5,93 5,23 4,86 3,92 3,87 3,79 3,74 3,27 3,22 3,19 3,02 3,02 2,93 2,85

40,89 32,25 24,74 27,34 17,54 13,36 12,69 8,29 6,47 7,58 4,89 4,09 5,32 4,27 3,93 3,84 4,31 3,29 3,33 3,49 2,85 2,85 2,60 2,05

Αποτελέσµατα προ Φόρων

∆ 09/08 -7,6% -16,6% -2,0% -11,5% 0,8% 10,2% 3,5% 1,0% -2,6% -18,0% 21,2% 27,8% -8,5% -8,1% -1,5% -1,4% -13,4% -0,7% -3,3% -8,6% 6,0% 6,1% 12,4% 38,9%

2009

2008

0,40 -0,36 0,10 1,19 -0,64 0,33 0,14 1,75 1,14 0,36 1,45 0,03 -2,25 0,82 0,06 0,92 -0,24 0,01 0,10 -0,37 -0,71 0,10 0,10 -0,85

0,50 -0,94 -0,36 2,30 0,13 0,24 0,69 1,50 1,11 0,51 1,07 0,03 -1,84 1,34 0,29 0,89 0,30 0,04 0,02 -0,37 -0,10 0,22 0,09 -1,58

∆ 09/08 -21,1% 61,5% 128,0% -48,2% -601,9% 37,7% -79,9% 16,5% 2,5% -31,0% 35,6% 5,7% -22,2% -38,9% -79,7% 2,9% -179,7% -73,8% 372,2% 0,0% -584,1% -53,7% 4,0% 46,2%

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΠ

ΣΕΜΕΛΗ Α.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΕΛΠ

ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ Ο.Α.Ε. ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠ

2,74

2,84

-3,2%

0,47

0,46

2,8%

ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΠ

NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΕΛΠ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε.

ΕΛΠ

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ Α.Β.Ε.Γ.Τ.Κ.Ε.

ΕΛΠ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΕΛΠ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Γ. & Σ. Α.Ε.

ΕΛΠ

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ

ΕΛΠ

ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΠ

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Β.Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΕΛΠ

2,53 2,49 2,47 2,37 2,33 2,22 2,13 2,06 2,06

2,64 2,69 2,68 2,06 2,52 2,65 1,82 2,19 2,80

-4,1% -7,6% -7,7% 15,0% -7,5% -16,5% 16,6% -5,9% -26,6%

0,04 0,17 0,31 0,20 0,01 0,07 0,03 0,34 -1,05

0,03 0,17 0,03 0,11 0,18 0,06 0,02 0,53 -0,94

17,7% 2,9% 1086,3% 76,6% -92,5% 15,3% 22,4% -36,8% -11,2%

283,57

305,30

-3,3%

-16,27

-10,41

-0,9%

Σύνολα (εκ. €) / Κλαδικοί ∆ιάµεσοι

Εταιρείες µε δηµοσιευµένο ισολογισµό µέχρι 30/06/2010. Εµφανίζεται δείγµα εταιρειών του κλάδου και µε ελάχιστο κύκλο εργασιών τα 2 εκ. ευρώ

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

διαµορφώθηκε σε 25,5%, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ σε 13,1% και το περιθώριο ΚΠΦ σε 1,1%. Τα λειτουργικά έξοδα είναι σηµαντικά, καθώς ανέρχονται στο 32% των πωλήσεων. Ειδικά στις µικρές επιχειρήσεις το εν λόγω ποσοστό ήταν 57,2%. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις καλύπτουν σηµαντικό τµήµα των πωλήσεων (46,5% το 2009). Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω σε 1,3% (από 1,6% το 2008 και 5,2% το 2007). Ο εµπορικός κύκλος είναι εκτεταµένος λόγω της µεγάλης διάρκειας της παραγωγικής διαδικασίας (309 ηµέρες το 2009). Τα αποθέµατα διακρατώνται περισσότερο από 10 µήνες και οι απαιτήσεις εισπράττονται σε σχεδόν 8 µήνες. Οι εταιρείες βελτίωσαν τη ρευστότητά τους τη διετία 09/08. Η γενική ανήλθε σε 1,5 και η άµεση σε 0,8.

61


AllmediaCreative ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

 Σχεδιασµός και παραγωγή κάθε είδους εντύπου.  ∆ηµιουργία καταχωρίσεων για έντυπα και internet.  ∆ηµιουργία banner και pop-up windows.  Παραγωγή πολυσέλιδων εντύπων και business cards.  Μελέτη και σχεδιασµός εταιρικής ταυτότητας /εφαρµογές, σχεδιασµός και κατασκευή συσκευασίας, σχεδιασµός και παραγωγή εταιρικού περιοδικού - newsletter.  Σχεδιασµός και παραγωγή Εταιρικού Απολογισµού - Μετατροπή σε ηλεκτρονική έκδοση.

62

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6401850, e-mail: creative@allmedia.gr


Η επόµενη µέρα στη βιοµηχανική δραστηριότητα σε αποκλειστική συνεργασία µε το ΙΟΒΕ

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

INDUSTRY MIRROR

63


ymirror

Industr

ΟΙ

Κ ΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Αντοχές στην κρίση Το 2009 αποτέλεσε µία κρίσιµη χρονιά συνολικά για την ελληνική οικονοµία, µε τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης να γίνονται έντονα αισθητές και στην πραγµατική οικονοµία. Η ελληνική βιοµηχανία δεν µπορούσε να µείνει προφανώς ανεπηρέαστη. Όµως, αν και η κρίση έχει επηρεάσει πλέον τους περισσότερους κλάδους της οικονοµίας, η ελληνική βιοµηχανία δείχνει γενικά µεγαλύτερες αντοχές σε σχέση µε κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών. Η ελληνική βιοµηχανία πρέπει να αποτελέσει τον αρωγό στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας διεθνώς µε προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας που ενσωµατώνουν τη γνώση και, γιατί όχι, τον παραδοσιακό χαρακτήρα της ελληνικής µεταποίησης.

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Β

64

ιοµηχανία και κατασκευές αποτελούν τον ευτερογενή τοµέα της οικονοµίας. Στον τοµέα της βιοµηχανίας, εντάσσεται η Μεταποίηση, που αποτελεί και το µεγαλύτερο τµήµα της, αλλά και οι επιµέρους τοµείς των Ορυχείων - Λατοµείων και η Παραγωγή ηλεκτρισµού- Φυσικού αερίουΝερού. Με βάση την κλαδική ταξινόµηση NACE 1 (ΣΤΑΚΟΔ 03), η οποία χρησιµοποιείται ακόµα σε αρκετά από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία που εκδίδονται (κυρίως σε µεγάλες χρονοσειρές), η µεταποίηση αποτελείται από 23 κλάδους. Η νέα ταξινόµηση (NACE 2, ΣΤΑΚΟΔ 08) περιλαµβάνει 24 µεταποιητικούς κλάδους, ενώ γίνονται και επιµέρους αλλαγές και εξειδικεύσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Έτσι, για παράδειγµα, ο βασικότερος κλάδος της µεταποίησης (Τρόφιµα – Ποτά) διαχωρίζεται πλέον στις δύο διψήφιες κατηγορίες, ενώ προστέθηκαν στη Μεταποίηση και δραστηριότητες που περιλαµβάνουν επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η οικονοµική ύφεση επηρέασε αρνητικά τη βιοµηχανική παραγωγή, η οποία συνέχισε µεν το 2009 την πτωτική πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2008, µε το δείκτη όµως, να σηµειώνει υπερδιπλάσια κάµψη (-9,3%) συγκριτικά µε το 2008 (-4,1%). Η συγκεκριµένη εξέλιξη είναι αποτέλεσµα της σηµαντικής υποχώρησης

της παραγωγής στη Μεταποίηση, η οποία µειώθηκε κατά 11,2% το 2009 έναντι -4,7% το 2008, ενώ αντίστοιχη είναι η κάµψη και στα Ορυχεία – Λατοµεία (-11,5% το 2009 έναντι -4,5% το 2008). Στον τοµέα του Ηλεκτρισµού, η παραγωγή υποχώρησε κατά 4,2% από -2,8% το 2008, ενώ στον τοµέα της παροχής νερού, ο δείκτης σηµείωσε τη µικρότερη πτώση (-3,1%, έναντι αύξησης 2,5% το 2008). Σωρευτικά το επίπεδο της παραγωγής το 2009 βρίσκεται σχεδόν 12% κάτω από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν το 2005 και 18% χαµηλότερα από το 2000. Στους κυριότερους κλάδους της Μεταποίησης οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν ηπιότερες στα Τρόφιµα (-3,3% το 2009 έναντι +0,5% το 2008) και στα Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα (-0,1% έναντι -4,3%), προϊόντα που αποτελούν και σηµαντικό µέρος της µεταποιητικής παραγωγής στη χώρα. Αντίθετα, έντονα πτωτική ήταν η παραγωγή στα Μη µεταλλικά ορυκτά (-23,9% το 2009 έναντι -6,6% το 2008), στα Βασικά µέταλλα (-18% έναντι -6,4%), στα Χηµικά Προϊόντα (-12,3% έναντι -4,8%), στην κατασκευή Μεταλλικών (-13,9% έναντι -9,8%) και Πλαστικών-Ελαστικών προϊόντων (-13,9% έναντι -2,9%). Η µεγαλύτερη συρρίκνωση σηµειώθηκε για άλλη µια χρονιά στην Κλωστοϋφαντουργία, (-27,7% έναντι -21,7%), ενώ και στα Είδη ένδυσης η µείωση έφτασε το -23,2%. Ο µοναδικός κλάδος το 2009 που δεν φαίνεται να επη-

ρεάστηκε από την οικονοµική κρίση, ήταν αυτός των Φαρµακευτικών προϊόντων, όπου µάλιστα η αύξηση της παραγωγής (16,2%) ήταν πενταπλάσια από την αντίστοιχη του 2008. Η πτώση της παραγωγής και η µειωµένη ζήτηση λόγω της ύφεσης το 2009 είχαν ως αποτέλεσµα τη µεγάλη υποχώρηση των τιµών. Έτσι ο δείκτης τιµών παραγωγού µειώθηκε το 2009 κατά σχεδόν 7%, έναντι αύξησης κατά 8,8% το 2008, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιµών στην ενέργεια, ενώ ειδικά στη µεταποίηση η πτώση ήταν της τάξης του 2,4% (έναντι αύξησης κατά 8,3% το 2008). Στην εγχώρια αγορά, η πτώση ήταν ισχυρότερη (-7,2%), της αντίστοιχης στην εξωτερική αγορά (5,9%), όταν πέρυσι οι τιµές παραγωγού είχαν σηµαντική άνοδο αµφότερες (+9,7% και 6,3% αντίστοιχα). Η µείωση αυτή ερµηνεύει άλλωστε και την ηπιότερη πορεία του πληθωρισµού το 2009. Σωρευτικά, και σε σχέση µε το 2005 που αποτελεί το έτος βάσης, οι τιµές παραγωγού στη βιοµηχανία έχουν αυξηθεί κατά 12% στο σύνολο της παραγωγής και 14% στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα µε το σύνολο της µεταποίησης, στους περισσότερους κλάδους διαπιστώνεται ήπια αύξηση της τάξης του 1%-2%. Όµως καθοριστική για το σύνολο είναι η πτώση των τιµών στον κλάδο των προϊόντων διύλισης πετρελαίου (κατά -28%), αλλά και στα Τρόφιµα, κατά -1,5%.


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αν και η οικονοµική κρίση δεν είχε ακόµα επηρεάσει έντονα την ελληνική οικονοµία το 2008, στο διεθνές περιβάλλον είχε αρχίσει ήδη να καταγράφεται συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Το αποτέλεσµα ήταν να περιοριστεί το εξωτερικό εµπόριο της χώρας κατά 14%, καθώς καταγράφεται µεγάλη µείωση των εξαγωγών, αλλά και των εισαγωγών. Πιο συγκεκριµένα οι εισαγωγές µειώθηκαν το 2008 κατά 13,6% ενώ οι εξαγωγές κατά 15,6%, όµως λόγω του ότι οι πρώτες είναι σχεδόν τριπλάσιες των τελευταίων, το αποτέλεσµα στο εµπορικό ισοζύγιο είναι θετικό για την Ελλάδα. Ουσιαστικές, όµως, αλλαγές στους σχετικούς δείκτες ανταγωνιστικότη-

τας της ελληνικής βιοµηχανίας δεν καταγράφονται, καθώς ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών κινείται στο 32,1% και ο Δείκτης Balassa ξεπερνά το -51%. Διαχρονικά άλλωστε οι ρυθµοί µεταβολής των εισαγωγών και των εξαγωγών δεν είναι ευνοϊκοί και οδηγούν σε συστηµατική διεύρυνση του ισοζυγίου: οι εισαγωγές αυξάνονται µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 3,9%, ενώ οι εξαγωγές µε ρυθµό µόλις 2,6%.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει από τα αποτελέσµατα των ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης του 2008 για 5.724 µεταποιητικές επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι η µεγάλη υποχώρηση των καθαρών αποτελεσµάτων. Πιο συγκεκριµένα η υποχώρηση ξεπερνά το 48%, µε το σύνολο των καθαρών αποτελεσµάτων να προσδιορίζεται µόλις

προηγούµενων ετών εξασθενεί σηµαντικά, καθώς αυτή είναι µόλις 0,6% (έναντι 11,5% το 2007). Η µείωση των αποθεµάτων και των απαιτήσεων αντισταθµίζει την άνοδο των διαθεσίµων, όµως αυτό ενισχύει το µερίδιο των τελευταίων στο σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο 10,5% από 9,3% το 2007. Στους βασικούς αριθµοδείκτες της µεταποίησης µπορεί να επισηµανθεί η ισχυρή µείωση στο µισό του καθαρού περιθωρίου κέρδους, ως αποτέλεσµα της µεγάλης πτώσης των κερδών, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στο 2,5% από 5,1% το 2007. Άλλωστε και το µικτό περιθώριο διαµορφώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο της περιόδου 2004-2008 (18,9% έναντι 21,3% το 2007). Οι δείκτες ρευστότητας δεν παρουσιάζουν αξιόλογες µεταβολές, όµως οι δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων περιορίζονται.

Η ελληνική βιοµηχανία υιοθετώντας νέες στρατηγικές ανάπτυξης προχωρά σε µια διαδικασία καθετοποίησης προς το εµπόριο και τις υπηρεσίες. ηµαντικοί στα €1,56 δισεκ. έναντι €3 δισεκ. το 2007. Είναι το χαµηλότερο επίπεδο της περιόδου 2004-2008 και προκύπτει σε µία χρονιά που οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά κατά 6,4%. Κεφαλαιακά το 2008 σηµειώνεται νέα υποχώρηση της συνεισφοράς των ιδίων κεφαλαίων, καθώς αυτή περιορίζεται κάτω από το 40% των συνολικών κεφαλαίων. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της στασιµότητας των ιδίων κεφαλαίων περίπου στα €29 δισεκ. όταν τα ξένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 10%. Στα θετικά, όµως, θα πρέπει να καταγραφεί η σταθερή υποχώρηση της συµµετοχής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στο σύνολο των ξένων κεφαλαίων: περιορίζεται το 2008 στο 65%, όταν το 2004 βρισκόταν στο 78,3%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι µεταποιητικές επιχειρήσεις κατόρθωσαν σταδιακά να πετύχουν καλύτερους όρους δανεισµού. Από την άλλη πλευρά η ταχεία άνοδος του κυκλοφορούντος ενεργητικού των

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Αν και η κρίση έχει επηρεάσει πλέον τους περισσότερους κλάδους της οικονοµίας, η ελληνική βιοµηχανία δείχνει γενικά µεγαλύτερες αντοχές σε σχέση µε κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών, παρά τη µεγάλη υποχώρηση της παραγωγής. Άλλωστε η συµβολή της µεταποίησης στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της ελληνικής οικονοµίας ενισχύθηκε ακόµα και το 2008 και έφθασε στο 11,1% του συνόλου (10,4%), στην υψηλότερη επίδοση της περιόδου 2000-2008, ενώ συνολικά ο δευτερογενής τοµέας (πλην κατασκευών έφθασε στο 14,2% από 13,6% το 2007). Αλλά και σε όρους απασχόλησης, σηµειώνεται ήπια υποχώρηση κατά 1,5% (απώλεια περίπου 7.500 θέσεων εργασίας), µε τη συνεισφορά της µεταποίησης στην απασχόληση να περιορίζεται ελαφρά µόνο στο 10,7% (από 10,8%). Αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών είναι µεγαλύτερη παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο και συνολικά αποδοτικότερη µεταποίηση, όµως

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Από την ετήσια βιοµηχανική έρευνα (ΕΒΕ) για τη µείζονα βιοµηχανία (>10 ατόµων) – η οποία είναι διαθέσιµη όµως µέχρι το 2007 – προκύπτει σηµαντική άνοδος της ακαθάριστης αξίας παραγωγής κατά 9,8% το 2007 σε σχέση µε το 2006, αν και σε επιβράδυνση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά (14,7%). Αντίστοιχα υψηλή είναι και η άνοδος στην προστιθέµενη αξία παραγωγής (8,3% από 11,3% το 2006). Όµως – όπως συµβαίνει σχεδόν συστηµατικά τα τελευταία χρόνια – και πάλι η αύξηση αυτή είναι ηπιότερη της ανόδου της ακαθάριστης αξίας, µε αποτέλεσµα ο λόγος προστιθέµενης αξίας / ακαθάριστης αξίας παραγωγής να περιορίζεται ακόµα περισσότερο στο 32,6%, στη χαµηλότερη επίδοση από το 2000. Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα προσωρινά εθνικολογιστικά στοιχεία, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της µεταποίησης (σε τρέχουσες τιµές) ανήλθε το 2008 στα €23,3 δισεκ.., σηµειώνοντας άνοδο 12,3% σε σχέση µε το 2007. Από την άλλη πλευρά, οι ακαθάριστες επενδύσεις δεν µπορούν να συγκρατήσουν το επίπεδο των €1,9 δισεκ. στο οποίο είχαν ανέλθει το 2006 (αύξηση 5,9% σε σχέση µε το 2005) και µειώνονται κατά 2,2% το 2007, στα €1,861 δισεκ. Ωστόσο, η µέση ετήσια απασχόληση στη βιοµηχανία φαίνεται να ανακάµπτει: έτσι από το χαµηλό επίπεδο των 206 χιλιάδων απασχολούµενων (το χαµηλότερη της πιο πρόσφατης 15ετίας) το 2005, τις δύο επόµενες χρονιές σηµειώνεται άνοδος που φέρνει την απασχόληση στη µείζονα βιοµηχανία στα 217 χιλιάδες άτοµα, όταν όµως το 1994-1995 ήταν πάνω από 250.000 άτοµα.

65


ymirror

EΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & CORPORATE VΑLUES 2010

Industr

66

ΟΙ

Κ ΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

οι απώλειες θέσεων εργασίας εντάσσονται σε µια µακροχρόνια τάσης αποβιοµηχάνισης και µετάβασης σε µια οικονοµία υπηρεσιών, φαινόµενο που συµβαίνει µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση στην ΕΕ15 (σχεδόν διπλάσια µείωση της απασχόλησης στη βιοµηχανία την περίοδο 1996-2008). Στην Ελλάδα έχει άλλωστε διαπιστωθεί ότι η µείωση αυτή αφορά περισσότερο υποχώρηση στον αριθµό των αυτοαπασχολούµενων χωρίς προσωπικό, και λιγότερο της µισθωτής απασχόλησης, γεγονός που δείχνει ότι οι αναδιαρθρώσεις και οι αλλαγές στον τοµέα επετεύχθησαν χωρίς µεγάλες απώλειες εξαρτηµένης εργασίας, αλλά µε τη µείωση του αριθµού των µικρών µονάδων, όπου απασχολείται ο ιδιοκτήτης και µέλη της οικογένειάς του. Ήδη πάντως κατά το 2009 οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση στη βιοµηχανία ήταν εντονότερες του 2008. Περίπου 61 χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν στο δευτερογενή τοµέα, κυρίως όµως στον κατασκευαστικό κλάδο (-6,6% έναντι -4,7% στη µεταποίηση). Σε σύγκριση πάντως µε την υπόλοιπη Ευρώπη, η ελληνική µεταποίηση κινείται συνολικά καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Ο ρυθµός αύξησης της προστιθέµενης αξίας παραγωγής της µεταποίησης ήταν σχεδόν διπλάσιος στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008 σε σύγκριση µε την Ευρωζώνη και την ΕΕ-27, φθάνοντας το 4,2%, έναντι 1,9% και 2,1% αντίστοιχα. Τη διετία 2007-2008 η αύξηση ήταν ηπιότερη, της τάξης του 3,1%, ωστόσο στην Ευρωζωνη-16 και την ΕΕ-27 η επιβράδυνση ήταν εντονότερη (0,9-1,0%). Η ταχύτερη µεγέθυνση της ελληνικής µεταποίησης είχε ως αποτέλεσµα την οριακή ενίσχυση της συµβολής της στο µεταποιητικό προϊόν της Ευρωζώνης από 1,1% το 2004 σε 1,2% το 2007 και 2008. Αλλά και το 2009 η µείωση της εγχώριας µεταποιητικής παραγωγής ήταν µικρότερη της αντίστοιχης ευρωπαϊκής (-9,4% έναντι -15% στην Ευρωζώνη και -14% στην ΕΕ-27). Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα το επίπεδο του δείκτη να προσεγγίσει το αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό. Έτσι σε Ελλάδα και Ευρώπη το επίπεδο της παραγωγής απέχει σχεδόν το ίδιο από το αντίστοιχο επίπεδο του 2005 (περίπου 10%). Εξάλλου, το πρώτο τρίµηνο του 2010, η πτώση της

βιοµηχανικής παραγωγής περιορίζεται (-5,5% έναντι -8,8% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009). Συνεπώς καταγράφονται κάποιες δειλές ενδείξεις για περιορισµό της έντονης πτώσης το 2010. Μένει όµως να αποδειχθεί αν η πορεία της βιοµηχανικής παραγωγής θα είναι της µορφής U, µε ανάκαµψη µετά από την υποχώρηση, ή θα είναι της µορφής W, δηλαδή θα οδηγηθεί σε νέα βαθιά υποχώρηση µετά από µια σύντοµη άνοδο. Σε όρους επενδύσεων, από τη σχετική έρευνα που εκπονεί το ΙΟΒΕ, προκύπτει ότι οι επενδυτικές δαπάνες στη βιοµηχανία το 2009 κατέγραψαν σηµαντική µείωση, κατά 44,8% σε σχέση µε τις δαπάνες του προηγούµενου χρόνου. Η πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2009, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, είναι διαστρωµατική σε όλους τους µεταποιητικούς κλάδους, τάση που συγκλίνει και µε τα επίσηµα εθνικολογιστικά στοιχεία της

χανία κατά 5,6%. Ουσιαστικά η εξέλιξη αυτή όµως φαίνεται να συνιστά απλώς χρονική «µεταφορά» και επαναπρογραµµατισµό κάποιων σχεδίων που καθυστέρησαν ή και αναβλήθηκαν το 2009 λόγω της χρηµατοπιστωτικής στενότητας το 2009. Προεξοφλείται έτσι ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον και ένα σχετικά βελτιωµένο επενδυτικό κλίµα για το 2010, γεγονός που υποδηλώνει ότι µετά την υπέρµετρη µείωση του 2009, η επενδυτική δραστηριότητα θα αρχίσει σταδιακά να αναθερµαίνεται. Οι περισσότερες επενδύσεις που προγραµµατίζονται αφορούν κυρίως στη διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας για νέα προϊόντα (22% των συνολικών) και ακολουθούν οι δαπάνες για βελτίωση των µεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρµόζονται και δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάµενου κεφαλαιουχικού εξοπλισµού (17% σε αµφότερες). Παραπλήσιο επενδυτικό βάρος

Οι ελληνικές βιοµηχανίες πρέπει να υποστηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο µε έµφαση στην καινοτοµία και την εξωστρέφειά τους. ΕΣΥΕ. Εντονότερη είναι η υποχώρηση στον κλάδο Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός (-48,3%), τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (-32,7%), την Ένδυση – Υπόδηση (25,4%), ενώ ελαφρώς χαµηλότερη είναι η µείωση στην Κλωστοϋφαντουργία (-18,2%) και τα Χηµικά προϊόντα (-7,9%). Σύµφωνα µε τις επιχειρήσεις, οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα συνδέονται µε τη φορολογία των κερδών, και την περιορισµένη διαθεσιµότητα και κόστος κεφαλαίων, ενώ µακράν ο δυσµενέστερος παράγοντας επί των επενδυτικών προγραµµατισµών των επιχειρήσεων είναι η οικονοµική πολιτική στο σύνολό της, τόσο το 2009, όσο και το 2010. Από την άλλη όµως πλευρά, οι πρώτες προβλέψεις για την πορεία των επενδύσεων το 2010 αποτυπώνουν άµβλυνση της πολύ έντονης απαισιοδοξίας για την πορεία της επενδυτικής δραστηριότητας στη µεταποίηση. Συγκεκριµένα προβλέπεται άνοδος των επενδυτικών δαπανών στη Βιοµη-

φαίνεται να κατέχουν το 2010 και οι δαπάνες για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικότητας σε ήδη παραγόµενα προϊόντα (16%), ενώ ως τελευταία προτεραιότητα παρουσιάζεται η δαπάνη για την εισαγωγή νέων µεθόδων παραγωγής (9%). Η συρρίκνωση της εγχώριας δραστηριότητας ενδεχοµένως να µπορούσε να αντισταθµιστεί µε µία µεγαλύτερη προσήλωση στις εξαγωγικές επιδόσεις και συνολικότερο προσανατολισµό στην εξωστρέφεια. Αρκετές άλλωστε από τις σηµαντικές µεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας είναι εκτεθειµένες στο διεθνές περιβάλλον και επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις του διεθνούς εµπορίου. Στο πλαίσιο αυτό το 2009 ήταν µία κακή χρονιά λόγω της πτώσης του διεθνούς εµπορίου. Έτσι οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων που συνιστούν περίπου το 60% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας υποχώρησαν κατά 20% το 2009 και διαµορφώθηκαν περίπου στα €8,5 δισεκ. έναντι


€10,6 δισεκ. το 2008. Συνολ��κά, πάντως, σε όρους ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να αναφερθεί ότι η χαµηλή διείσδυση των ελληνικών αγαθών στις αγορές του εξωτερικού, είναι αποτέλεσµα της χαµηλής ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων, τα οποία στην πλειονότητα τους είναι αγαθά χαµηλής και µεσαίας προστιθέµενης αξίας. Πάντως µε δεδοµένο ότι οι έντονα αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν, οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών το 2010, αναµένεται να ενισχυθούν και να διαµορφωθούν στα 15 δισεκ. ευρώ περίπου. Άλλωστε η σταδιακή ανάκαµψη από τα τέλη του 2009 των οικονοµιών της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ -χώρες όπου διοχετεύεται το 1/3 σχεδόν των ελληνικών προϊόντων- θεωρείται ότι θα επηρεάσει θετικά κυρίως τις εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές τροφίµων και ποτών, επέδειξαν σηµαντική αντοχή

το 2009, παρά τη σηµαντική εξασθένιση της ζήτησης. Το γεγονός αυτό, υποδεικνύει τις θετικές προοπτικές των κλάδων, καθώς και τη µεγαλύτερη διείσδυση που µπορεί να επιτευχθεί και σε άλλες χώρες, πέραν των Βαλκανικών. Σηµαντικό εργαλείο στην καταγραφή των τάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας και πρόδροµες ενδείξεις για την πορεία της αντίστοιχης οικονοµικής δραστηριότητας προσφέρουν οι έρευνες οικονοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Σε αυτές έχουν καταγραφεί αρκετά νωρίς οι πρώτες ενδείξεις της κρίσης, καθώς ο τοµέας της βιοµηχανίας ήταν ο πρώτος όπου σηµειώθηκε επιδείνωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών. Έτσι συνολικά, ο Δείκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών το 2009 κινήθηκε κατά µέσο όρο στις 65 µονάδες, 20 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα πέρυσι. Ο δείκτης σηµείωσε ιστορικό χαµηλό τον Μάρτιο του 2009 (52 µονάδες), όµως έκτοτε η πορεία του ήταν

γενικά ανοδική, λόγω όµως υψηλών προεκλογικών προσδοκιών και όχι ανάκαµψης της ζήτησης. Πτωτικά επίπεδα ζήτησης και παραγγελιών από την εγχώρια αγορά, αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή, διογκωµένα αποθέµατα και εξασφαλισµένη παραγωγή που περιορίστηκε στους τέσσερις µήνες το 2009 κατά µέσο όρο (από πέντε το 2008), είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα. Οι εξελίξεις στην απασχόληση ήταν πολύ αρνητικές, ιδιαίτερα στους πρώτους µήνες του έτους. Κατά τους πρώτους µήνες του 2010 καταγράφεται σταθερότητα, η τάση όµως είναι µάλλον πτωτική. Πιο συγκεκριµένα ο Δείκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών το πρώτο δίµηνο του έτους κινείται κατά µέσο όρο στις 74 µονάδες, από τις 65 µονάδες το ίδιο διάστηµα το 2009. Οι περισσότεροι δείκτες δραστηριότητας του τοµέα παραµένουν αρνητικοί, µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες να παραµένουν

�������������� ��� �������� ���������� ������ ���µ������ (>10 ���µ��, ����� �� ����. ����) ����µ�� �������µ����

���� ������ ����������

���� ������ ���������� /�������µ�

������ �µ�����

���� �µ����

����. ���� ���������

��������µ��� ����

�����. ���� /����. ���� ��������� %

��������

����. ����������

2000

5.016

233.608

47

3.571,0

0,015

28.580,0

10.142,0

35,5%

25.319,0

2.494,0

2001

3.918

233.340

60

3.765,0

0,016

30.030,0

11.067,0

36,9%

25.791,0

2.313,0

2002

3.823

230.357

60

3.966,0

0,017

29.579,0

11.137,0

37,7%

26.305,0

1.897,0

2003

3.753

224.400

60

4.175,0