EPILOGI 8-9 2012

Page 108

{

συνεντευξη Μπρiτα Μπaλντεν, Retail@Link

Χρeωσe με ηλεκτρονικa Σημαντική άνοδο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά εκτιμά για φέτος η Μπρίτα Μπάλντεν, διευθύνουσα σύμβουλος της Retail@Link, καθώς σιγά σιγά οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα οφέλη σε εξοικονόμηση χρόνου και χώρου για τα λογιστήριά τους. Όπως τονίζει, μιλώντας στην «Ε», η σχετική επένδυση είναι κατά κανόνα χαμηλού κόστους και πάντοτε με εγγυημένη απόδοση Συνέντευξη στον Παναγιώτη Ανδριανέση

Κ

αταρχήν, σε τι διαφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον παραδοσιακό τρόπο τιμολόγησης, που γνώριζαν ως τώρα οι επιχειρήσεις; Με τον όρο Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, αναφερόμαστε στην αποϋλοποίηση των χάρτινων παραστατικών, την ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους (τόσο για τους εκδότες όσο και για τους παραλήπτες) και στην ανταλλαγή της δομημένης πληροφορίας των τιμολογίων μεταξύ δύο οργανισμών. Αυτό, στην πράξη σημαίνει ότι παρακάμπτονται τα παραδοσιακά αναγκαία βήματα για την ολοκλήρωση της τιμολόγησης/αρχειοθέτησης παραστατικών και ταυτόχρονα αυτοματοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να εφαρμόζεται με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Τα τιμολόγια που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση της γνησιότητας της προέλευσής τους και της ακεραιότητας του περιεχομένου τους. Αυτό εξασφαλίζεται είτε μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (advanced digital signatures) είτε μέσω Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI = Electronic Data Interchange). Με το EDI -ή Μεταφορά Δομημένης Πληροφορίας- οι συναλλασσόμενοι, με τη βοήθεια ενός ενδιάμεσου παρόχου (όπως η Retail@Link), μπορούν να αποστέλλουν σε ασφαλές δικτυακό περιβάλλον τα δεδομένα των παραστατικών στη γραμμογράφηση που επιθυμεί ο καθένας, για αυτόματη εισαγωγή στα πληροφοριακά τους συστήματα. 2. Ο παραλήπτης έχει αποδεχθεί να λαμβάνει παραστατικά ηλεκτρονικά. 3. Τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στην Ελλάδα, πρέπει να απαρτίζονται υποχρεωτικά από τα αρχεία a.txt (περιεχό-

108 ΕΠΙΛΟΓΗ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.