Page 189

N A S Z E M I A S TA S Ą P E Ł N E U R O K U . J U Ż O D P O N A D 10 0 0 L AT Z A B I E G A M Y O T O . ANNABERG-BUCHHOLZ

| BUDZISZYN | CHEMNITZ | DREZNO | FREIBERG | GÖRLITZ | GRIMMA

KAMIENIEC | LIPSK | MIŚNIA | PIRN A | PLAUEN | RADEBEUL | TORG AU | ŻY TAWA | ZWICKAU

Prawdziwe piękno przychodzi z wiekiem! Najlepsze dowody na to ma Saksonia. Na przykład Drezno i Lipsk, chlubiące się historyczną architekturą i wyjątko­ wą w swoim rodzaju ofertą kulturalną. Kto nie lubi zgiełku, ten może odkryć śre­ dniowieczną atmosferę i ową specyficzną

dla Saksonii przytulność w idyllicznych miastach, jak Görlitz czy Budziszyn. Więcej informacji na: www.sachsen­ tourismus.de/pl lub w Spółce Promocji Saksonii Tourismus Marketing Gesell­ schaft Sachsen mbH, Bautzner Str. 45­47, 01099 Dresden, info@sachsen­tour.de.

ALL Inclusive-JESIEN-ZIMA 2018  

Luxoury travel magazine from Poland

ALL Inclusive-JESIEN-ZIMA 2018  

Luxoury travel magazine from Poland

Advertisement