Page 1

Quality Marine Equipment

LED catalogus 2014

www.exalto.com


Voorwaarden Quality Marine Equipment

Leveringen Levering van dein de catalogus vermelde standaard goederen is veelal uit voorraad mogelijk. Aansprakelijkheid wegens het niet of te laat leveren, kunnen wij niet aanvaarden. Ons streven is de aan ons gegeven opdracht(en) binnen de overeengekomen leveringstermijn te verzenden. Mocht de leveringsdatum door onvoorziene omstandigheden veranderen, dan zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen, met vermelding van de te verwachten nieuwe leveringsdatum. Verzendingen Orders boven 340 Euro netto exclusief BTW worden franco huis in Nederland afgeleverd. Dit met uitzondering van orders voor schroefassen, kokers, roeren, anodes en volumineuze goederen e.d. Deze worden voor rekening van de opdrachtgever verzonden, de evt. daarvoor benodigde krat, kist of andere verpakking wordt in rekening gebracht Bij orders onder 340 Euro netto exclusief BTW worden vrachtkosten in rekening gebracht. Voor orders onder 114 Euro netto exclusief BTW worden de vrachtkosten plus 8 Euro exclusief BTW kleine orderkosten in rekening gebracht. Indien de goederen door Exalto B.V. verzonden dienen te worden, zal dit gebeuren door een door Exalto B.V. aangewezen vervoerder. Het transport geschiedt voor risico van de opdrachtgever/ afnemer, ongeacht of de zending franco of niet franco geleverd wordt. Ontvangst goederen De door u ontvangen zendingen dienen te worden gecontroleerd op compleetheid en juistheid. Indien u een incomplete of niet juiste zending heeft ontvangen, dient u ons hiervan binnen 7 dagen op de hoogte te stellen. Retourzendingen Goederen die door ons geleverd zijn, kunnen uitsluitend aan ons worden geretourneerd in onderling overleg. U ontvangt dan een retourgoederenformulier. De retourzending dient franco aangeleverd te worden. Ongefrankeerde zendingen worden zondermeer geweigerd. De retourzending dient voorzien te zijn van een kopiefactuur en het u verstrekte retourgoederenformulier met daarop vermeld de reden van retournering. Artikelen die niet in deze catalogus vermeld staan en/of waar een klantspecifieke bewerking op uitgevoerd is, kunnen niet geretourneerd worden. Tenzij anders overeengekomen worden reconditioneringskosten in rekening gebracht.

2

Reclames Reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de goederen in ons bezit te zijn. Over eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door ons beslist, na advies ingewonnen te hebben van fabrikant of importeur. Wij zun op generlei wijze aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit een defect of door niet of niet voldoende functioneren van een door ons geleverd product. Prijzen Alle in de catalogus of in de losse prijslijst vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Wij behouden ons het recht voor om deze prijzen zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen. Voor de meest actuele prijzen kunt u onze website www.exalto.com of www. cuno.nl raadplegen. Betalingen Al onze prijzen zijn gebaseerd op een betalingsconditie van contant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

fie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, alsmede de bovenstaand weergegeven leveringsvoorwaarden van Exalto B.V. De METAALUNIE VOORWAARDEN worden u op verzoek overhandigd/toegezonden. Copyright© Exalto B.V. Niets van deze vaktechnische of overige documentatie mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of worden verspreid zonder de uitdrukkelijke toestemming van Exalto B.V. Onze producten zijn onderhevig aan voortdurende verbetering zodat wij ons het recht voorbehouden technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Guidance: Proven Database Publishing Solutions www.Guidance.nl) Levering van onze producten vindt uitsluitend via de vakhandel plaats. Genoemde prijzen in deze uitgave zijn in Euro’s en exclusief BTW.

Metaalunie voorwaarden Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN gedeponeerd ter grif-

Cuno Nederland B.V, Biensma 41,9001 XZ GROU T 0566 621133 • F 0566621144 • E cuno@cuno.nl l www.cuno.nl Bankrelaties: Rabobank rek.nr. 123943280 • IBAN: NL 42 RABO 0123 9432 80 ING rek.nr. 2244239 • IBAN: NL 47 INGB 0002244239 BTW-nr. NL800560796B01 • EORI: NL800560796

Exalto B.V. Nijverheidsstraat 12 • 3371 XE Hardinxveld-Giessendam Postbus 40 • 3370 AA Hardinxveld-Giessendam T 0184 615800 • F 0184 61404 • E sales@exalto.com l www.exalto.com Bankrelaties: Rabobank rek.nr. 3250.03.793 • IBAN: NL 97 RABO 0325 0037 93 ING rek.nr. 2108013 • IBAN: NL 06 INGB 0002 1080 13 Deutsche Bank rek. nr. 51.39.93.827 • IBAN: NL 57 DEUT 0513 9938 27 BTW-nr. NL809780252B03 • EORI: NL004069110


Inhoud Quality Marine Equipment

INTERIEURVERLICHTING 1) LED vervangingslampen 2) EXALTO LED verlichting 3) Accessoires 4) Dimmers, schakelaars en voedingen 5) PREBIT verlichting 6) HELLA verlichting

EXTERIEURVERLICHTING 7) PREBIT verlichting 8) HELLA verlichting 9) LUMISHORE onderwaterverlichting

NAVIGATIEVERLICHTING 10) HELLA 11) EXALTO LED

WERKVERLICHTING EN SCHIJNWERPERS 12) HELLA 13) EXALTO LED

3


INTERIEURVERLICHTING Ledvervangingslampen

Quality Marine Equipment

Onze LED vervangingslampen zijn speciaal gemaakt voor maritiem gebruik. De ingebouwde driver beschermt tegen variaties in de elektrische stroom, dit zorgt voor een stabiele verlichting en een langere levensduur van de lampen. De lampen hebben het CE en ROHS keurmerk. Uniek is dat de ledlampen dimbaar zijn door toepassing van een PWM dimmer. Uiteraard zijn deze lampen beschikbaar in de kleur warm wit en zijn dan ook gelijkwaardig aan het licht wat een gloeilamp verspreidt. Bij elke lamp staat het model van de fitting en het vergelijkbare vermogen van een gloeilamp (bijv. 10 -> 1.5 W) aangegeven.

Ledlamp G4/GU4 10 -> 1.5 W Zijaansluiting Art.code Prijs A 0100.600 7,30 80 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Ø 23 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp G4/GU4 15 -> 2.2 W Achteraansluiting Art.code Prijs A 0100.603 8,90 140 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Ø 31.5 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp G4/GU4 10 -> 1.1 W

Adapter Ba15D -> G4/GU4

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.692 14,83 90 Lumen 8-30 Volt DC 270° lenshoek Warm wit licht Ø 12 mm (excl.pin) Lengte: 25 mm

Art.code Prijs A 0100.610 4,10 10-30 Volt DC Ø 19 mm Lengte: 31 mm

Ledlamp G4/GU4 10 -> 1.5 W Achteraansluiting Art.code Prijs A 0100.601 7,30 80 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Ø 23 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp G4/GU4 25 -> 3.2 W Zijaansluiting Art.code Prijs A 0100.604 10,40 210 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Ø 35 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp G4/GU4 10 -> 1.3 W

Adapter Ba15S -> G4/GU4

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.690 9,90 80 Lumen 10-30 Volt DC 350° lenshoek Warm wit licht Ø 10 mm (excl.pin) Lengte: 23 mm

Art.code Prijs A 0100.611 4,10 10-30 Volt DC Ø 19 mm Lengte: 31 mm

Ledlamp G4/GU4 15 -> 2.2 W Zijaansluiting Art.code Prijs A 0100.602 8,90 140 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Ø 31.5 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp G4/GU4 10 -> 0.8 W

Ledlamp G4/GU4 15 -> 1.2 W

Adapter Bay15D -> G4/GU4

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.605 6,20 60 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Ø 8 mm (excl.pin) Lengte: 22 mm

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.606 7,00 90 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Ø 12 mm (excl.pin) Lengte: 25 mm

4

Art.code Prijs A 0100.612 4,10 10-30 Volt DC Ø 19 mm Lengte: 31 mm


INTERIEURVERLICHTING Ledvervangingslampen

Quality Marine Equipment

Adapter E14 -> G4/GU4

Ledlamp Festoon 42 mm / 5 -> 0.75 W

Ledlamp Festoon 42 mm / 10 -> 1.2 W

Ledlamp Ba15D 37.5 mm / 10 -> 1.5 W

Art.code Prijs A 0100.613 4,10 10-30 Volt DC Ø 19 mm Lengte: 31 mm

Art.code Prijs A 0100.621 5,70 40 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Afm: 42 x 10 mm Dimbaar met PWM

Art.code Prijs A 0100.624 6,24 80 Lumen 10-16 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Afm: 42 x 13 mm Dimbaar met PWM

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.631 9,90 80 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Lengte: 37.5 mm Ø 26.6 mm

Adapter E27 -> G4/GU4

Ledlamp Festoon 42 mm / 10 -> 1.5 W

Ledlamp Ba15D 51 mm/10-> 1.2 W

Ledlamp Ba9S 30 mm / 5 -> 0.5 W

Art.code Prijs A 0100.614 4,10 10-30 Volt DC Ø 19 mm Lengte: 31 mm

Art.code Prijs A 0100.622 7,60 80 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Afm: 42 x 16 mm Dimbaar met PWM

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.630 9,90 90 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Lengte: 51 mm Ø 25.4 mm

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.641 4,70 35 Lumen 10-16 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Lengte: 30 mm Ø 11 mm

Ledlamp Festoon 31 mm / 7 -> 0.8 W

Ledlamp Festoon 42 mm / 15 -> 2.2 W

Ledlamp Ba15D 55 mm / 25 -> 3.6 W

Ledlamp Ba9S 38 mm / 10 -> 1.2 W

Art.code Prijs A 0100.620 6,20 50 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek Warm wit licht Afm: 31 x 16 mm Dimbaar met PWM

Art.code Prijs A 0100.623 8,90 120 Lumen 10-30 Volt DC 180° lenshoek Warm wit licht Afm: 42 x 27 mm Dimbaar met PWM

Dimbaar met PWM Art.code Prijs A 0100.632 13,30 250 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Lengte: 55 mm Ø 23 mm

Art.code Prijs A 0100.640 8,90 100 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Lengte: 38 mm Ø 13 mm

5


INTERIEURVERLICHTING Ledvervangingslampen

Quality Marine Equipment

Ledlamp E27 76 mm / 25 -> 3.0 W Art.code Prijs A 0100.680 13,30 210 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Lengte: 76 mm Ø 30 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp MR11/GU4 27 mm / 15 -> 1.2 W Art.code Prijs A 0100.671 11,40 110 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek (spread) Warm wit licht Lengte: 27 mm Ø 35 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp E27 76 mm / 40 -> 4.0 W Art.code Prijs A 0100.681 18,20 300 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Warm wit licht Lengte: 76 mm Ø 30 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp MR16/GU5.3 46 mm / 25 -> 3.2 W Art.code Prijs A 0100.675 12,10 210 Lumen 10-16 Volt DC 35° lenshoek (spot) Warm wit licht Lengte: 46 mm Ø 50 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp MR11/GU4 27 mm / 15 -> 1.2 W Art.code Prijs A 0100.670 12,10 110 Lumen 10-30 Volt DC 35° lenshoek (spot) Warm wit licht Lengte: 27 mm Ø 35 mm Dimbaar met PWM

Ledlamp MR16/GU5.3 46 mm / 25 -> 3.2 Watt Art.code Prijs A 0100.676 16,10 210 Lumen 10-30 Volt DC 120° lenshoek (spread) Warm wit licht Lengte: 46 mm Ø 50 mm Dimbaar met PWM

6


INTERIEURVERLICHTING Exalto ledverlichting

Quality Marine Equipment

Compleet nieuw in ons programma zijn de LED armaturen van Exalto; dit zijn armaturen van hoge kwaliteit met een luxe uitstraling maar voor een zeer concurrerende prijs. Daarnaast is kleur van het licht uiteraard warm wit en zijn alle armaturen dimbaar door middel van of een ingebouwde dimmer, of een los te plaatsen PWM dimmer. Een groot gedeelte van de collectie is zeer makkelijk te monteren en aan te sluiten; u herkent deze producten aan het Exalto quick connect logo. Bij deze modellen zijn de voedingsdraden al voorzien van stekker welke gemakkelijk op een verdeelkast kunnen worden aangesloten. Voor grotere afstanden zijn ook kant en klare verlengkabels leverbaar. LED BAR aluminium Deze led bars geven u enorm veel keuze en mogelijkheden om te integreren in uw interieur, bijzonder is dat deze led bars er in verschillende lengtes zijn en dat u deze kunt koppelen met rechte en haakse koppelstukken waardoor vele vormen zijn te maken. Leverbaar in uitvoeringen met ingebouwde dimmer en een versie welke extern gedimd kan worden. lengte

dimbaar

Volt

vermogen W

kleur licht

art. code

prijs A

300 mm

ja, 4 x one touch

10-30V

2,9W

warm wit

0100.11073

21,15

500 mm

ja, 4 x one touch

10-30V

5,0W

warm wit

0100.11076

29,90

800 mm

Ja, 4 x one touch

10-30V

8,4W

warm wit

0100.11079

47,35

300 mm

Ja, 4 x any point

12 V

2,9W

warm wit

0100.11043

20,85

500 mm

Ja, 4 x any point

12 V

5,0W

warm wit

0100.11046

29,60

300 mm

Extern, traploos

10-30V

2,9W

warm wit

0100.11053

20,00

500 mm

Extern, traploos

10-30V

5,0W

warm wit

0100.11056

28,85

800 mm

Extern, traploos

10-30V

8,4W

warm wit

0100.11059

46,30

Voor accessoires zie hoofdstuk 3 LED BAR kunststof IP65 Een robuuste eenvoudige verlichting, warm wit, en IP65 uitgevoerd. Deze lamp is ideaal als bijvoorbeeld machinekamer verlichting. Ook deze LED bar past binnen het LED QC systeem. Lengte

dimbaar

Volt

vermogen W

kleur licht

art. code

Prijs A

600 mm

extern, traploos

12 V

4,3W

warm wit

0100.11303

24,55

900 mm

extern, traploos

12 V

6,3W

warm wit

0100.11306

34,80

LED PLAFONNIERE Deze plafonnières zijn zeer gemakkelijk te monteren; alleen een gat boren voor de bedrading, vastschroeven en klaar. U kunt deze verlichting dan ook monteren in plafonds met zeer geringe tussenruimte. Leverbaar in een versie die extern geschakeld en gedimd kan worden, en in een versie die op de lamp met soft-touch schakelaar aan en uit gezet kan worden. Deze lamp valt ook onder het LED QC systeem. Afmetingen

schakelaar

dimbaar

Volt

vermogen W

kleur licht

art. code

Prijs A

68x7 mm

nee

ja, traploos

10-30V

2,7W

warm wit

0100.11153

18,45

68x7 mm

ja,touch

nee

10-30V

2,7W

warm wit

0100.11163

19,60

7


INTERIEURVERLICHTING Exalto ledverlichting

Quality Marine Equipment

LED ARMATUUR IP65 Deze armatuur kan geplaatst worden in de standaard gatmaat voor halogeen plafonnières. Hierdoor kunt u vrij gemakkelijk oude armaturen vervangen en uw interieur vernieuwen. Bij de armatuur dient u wel een LED vervangingslamp te bestellen. Leverbaar in chroom, satijn chroom en messing uitvoering. Kleur

diameter

gatmaat

volt

Fitting

art. code

prijs A

satijn chroom

83 mm

65–72 mm

10-30v

MR16

0100.53113

15,70

Chroom

83 mm

65–72 mm

10-30v

MR16

0100.53123

15,70

Messing

83 mm

65–72 mm

10-30v

MR16

0100.53133

15,70

LED opbouwspot triangel Deze lamp is gemaakt van geborsteld staal, uitgevoerd met schakelaar en eventueel dimbaar.

8

afmetingen

volt

vermogen W

kleur licht

art. code

prijs A

143x127x40 mm

10-30V

1,9W

warm wit

0100.13033

20,35


INTERIEURVERLICHTING Accessoires

Quality Marine Equipment

In onderstaande tabel vindt u alle accessoires die van toepassing zijn op de Exalto quick connect verlichting. Met deze producten kunt u de verlichting separaat aansluiten of opnemen in een groepsverlichting. Schakelaars en dimmers toepasbaar voor deze verlichting vindt u in hoofdstuk 4.

Afb.

Omschrijving

Afmetingen

art. code

Prijs A

Koppelstuk ledbar 180째

25x09 mm

0100.41001

1,45

Koppelstuk ledbar 90째

25x09 mm

0100.41002

1,45

Adapterkabel 3.5/1.35 male - male.

1000 mm

0100.41003

1,65

Adapterkabel 3.5/1.35 female - female.

1000 mm

0100.41004

1,65

Adapterkabel 3.5/1.35 male - female.

1000 mm

0100.41005

1,65

Adapterkabel 3.5/1.35 male - draad.

1000 mm

0100.41006

1,65

9


INTERIEURVERLICHTING Accessoires

Quality Marine Equipment

Afb.

10

Omschrijving

Afmetingen

art. code

Prijs A

Verdeelbox voor quick connect 8-voudig

58x30x13 mm

0100.41007

3,55

Adapterkabel 5.5/2.1 female - draad.

300 mm

0100.41008

1,25

Adapterkabel 5.5/2.1 male

300 mm

0100.41009

1,25

Adapterkabel 3.5/1.35 female - draad.

1000 mm

0100.41010

1,45

Adapterkabel 5.5/2.1 female

150 mm

0100.41011

1,25

connector/adapter 5.5/2.1 male-schroefcontact

-

0100.41012

1,25

connector/adapter5.5/2.1 female-schroefcontact.

-

0100.41013

1,25

- draad.

- 3.5/1.35 male


INTERIEURVERLICHTING Quality Marine Equipment

Accessoires

11


INTERIEURVERLICHTING Dimmers, schakelaars en voedingen

Quality Marine Equipment

Voor het juist installeren van LED verlichting vindt u hier diverse artikelen. Alle dimmers zijn PWM- dimmers en dus geschikt voor de aangeboden led verlichting. Voorts is het voor de levensduur van led verlichting van groot belang dat er een stabiele voeding aanwezig is. Ook DC-DC converters om 12V verlichting toe te passen in een 24V boordsysteem vindt u hier. Om al uw verlichting te bedienen hebben wij een zeer uitgebreid programma schakelaars, wij bieden u een aantal voorbeelden aan, voor het volledige programma verwijzen wij u graag door naar de hoofdcatalogus en onze website: www.exalto.com. Dimmers en schakelaars voor het Exalto quick connect programma (ook toepasbaar op andere led verlichting). Afb.

12

Type

Volt in

Max. A

afmetingen

art. code

prijs A

Dimmer, one touch

10-30V

3A

48x23x11 mm

0100.31007

10,80

Beweging / deurschakelaar

10-30V

3A

48x23x11 mm

0100.31008

11,30

PIR sensor, instelbaar

10-30V

3A

48x23x11 mm

0100.31009

14,80

Dimmer, flush inbouw

10-30V

3A

nnb

0100.LEDC01

19,85

Dimmer, touch, bedraad

10-30V

3A

30x30x8 mm

0100.LEDC23

20,65


INTERIEURVERLICHTING Dimmers, schakelaars en voedingen

Quality Marine Equipment

Dimmers toepasbaar voor alle dimbare led verlichting uit de catalogus. Afb.

Type

Volt in

Max. A

afmetingen

art. code

prijs A

Dimmer, draaiknop en IR

12/24V

8A

87x87x53 mm

0100.31005

15,70

Dimmer draadloos RF

12/24V

8A

110x56x34 mm

0100.31002

29,40

Dimmer, inbouw touch-glass

12/24V

2x 4A

85x85x32 mm

0100.LEDC13

38,50

Inprojal dimmer 12V

12V

5A

53x53 mm

w10058/60

78,91

Hella dimmer

12/24V

2x 8A

99x89x41 mm

5XA998 572-001

101,95

13


INTERIEURVERLICHTING Dimmers, schakelaars en voedingen

Quality Marine Equipment

Voedingen /dc-dc converters Type

galvanisch

DC in(V)

DC out

Max. A

afmetingen

art. code

prijs B

DC Master 12/12-3A

ja

10-15,5V

13,6V

3A

67x87x50 mm

81500600

102,00

DC Master 12/12-6A

Ja

10-15,5V

13,6V

6A

162x87x50 mm

81500700

170,00

DC Master 24/12-3A

Nee

20-32V

13.6V

3A

67x87x50 mm

81400100

40,00

DC Master 24/12-6A

Nee

20-32V

13,6V

6A

87x87x50 mm

81400200

59,00

Schakelaars In de onderstaande tabel een kleine selectie schakelaars en schakelpanelen uit ons assortiment. De led verlichting kan bijvoorbeeld ook bediend worden door Exalto schakelmateriaal, welke u zelf kunt samenstellen qua kleur en structuur van de covers en afdekramen. Hiervoor verwijzen u graag naar onze hoofdcatalogus. Afb.

14

Type

Volt in

Max. A

gatmaat

art. code

prijs Hm

LED drukknop rood aan/uit

12V

1A

19 mm

020231

30,00

LED drukknop blauw aan/uit

12V

1A

19 mm

020233

30,00

LED drukknop rood aan/uit

24V

1A

19 mm

020235

30,00

LED drukknop blauw aan/uit

24V

1A

19 mm

020237

30,00


INTERIEURVERLICHTING Dimmers, schakelaars en voedingen

Quality Marine Equipment

Afb.

Type

Volt in

Max. A

gatmaat

art. code

prijs

Wipschakelaar aan/uit

10-30V

6A

10 mm

SW-32111

3,78

Trekschakelaar zwart

10-30V

6A

10 mm

020118

3,00

Trekschakelaar chroom

10-30V

6A

10 mm

020120

3,00

MV junior paneel

12/24V

6 x 15A

130x120 mm

75001000

80,00

Hella compact paneel grijs

12V

4 x 20A

95x107x55 mm

020611

46,25

BEP paneel incl. 12V socket

32V

5 x 20A

95x107x65 mm

900-5WPS

51,00

15


INTERIEURVERLICHTING Quality Marine Equipment

16


INTERIEURVERLICHTING Prebit interieurverlichting

Quality Marine Equipment

Prebit high-power led-interieurverlichting combineert energiezuinige highpower leds met een eigentijds design en hoge kwaliteit. Prebit led lampen hebben een hoge lichtopbrengst, terwijl het stroomverbruik en de warmteontwikkeling laag zijn. Prebit led verlichting functioneert op een Multi-volt spanning van 12 tot 30 Vdc.

Prebit led-interieurverlichting is voorzien van een geïntegreerde dimmer en geven warm wit licht. Daardoor kunnen ze prima als sfeerverlichting gebruikt worden. De verlichting is heel goed dimbaar. Bij plaatsing van meerdere armaturen in één ruimte is het mogelijk om deze tegelijk of in meerdere groepen aan- of uit te zetten en of te dimmen; het zogenaamde "Master en Slave" systeem van Prebit. Het Master armatuur is de leider van de groep, via dit armatuur schakelt u een groep aan

of uit, of dimt u het licht. De Slave armaturen volgen de Master en zijn binnen een groep dan ook niet zelfstandig in of uit te schakelen, of te dimmen. Deze modellen herkent u aan het “Group” icoon. Zowel Master als Slave armaturen kunnen ook als "stand alone" gemonteerd worden. Het is mogelijk om ook een externe schakelaar toe te passen bij een Master armatuur, zodat u deze op twee verschillende locaties kunt in- of uitscha-

kelen (er is een druktoets op de lamp gemonteerd). Onderstaand aansluitschema toont u het groepsschema . Omdat het schema zo doordacht en eenvoudig is, bespaart dit veel inbouwtijd. Het is ook mogelijk om met digital switching de groepsdimming aan te sturen.

groepsschakeling Prebit

17


INTERIEURVERLICHTING Prebit interieurverlichting

Quality Marine Equipment

Prebit Wand- / plafondlamp Type W10 Afmetingen opbouwvoet b x h x d: 58 x 100 x 48 mm Lampkap Ø x h : 120 x 120 mm Lichtsterkte : 670 Lumen Kleur armatuur

Kleur kap

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Mat chroom

Glanzend chroom 1x 8W

Led

Warm wit

25014103

243,00

Mat chroom

Wit

1x 8W

Warm wit

25014101

192,00

Mat chroom

Zwart

1x 8W

Warm wit

25014105

243,00

Type R2-1 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lamp totaal l x h : 123 x 66 mm Ø lampkap : 60 mm Lichtsterkte : 355 Lumen Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

3x 3W

Warm wit

20002605

150,00

Mat chroom

3x 3W

Warm wit

20002607

150,00

Type R4 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lamp totaal l x h : 92 x 55 mm Ø lampkap : 28 mm Lichtsterkte : 140 Lumen Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

1x 3W

Warm wit

20525105

108,00

Mat chroom

1x 3W

Warm wit

20525107

108,00

Type R1-1 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lampkap Ø x l : 37-61 x 96 mm Lichtsterkte : 225 Lumen Kleur armatuur

Kleur kap

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

Krijtwit

3x 1W

Warm wit

20011905

130,00

Chroom-glanzend

Grijs

3x 1W

Warm wit

20012105

130,00

Chroom-glanzend

Bruin

3x 1W

Warm wit

20012305

130,00

Mat chroom

Krijtwit

3x 1W

Warm wit

20011907

130,00

Mat chroom

Grijs

3x 1W

Warm wit

20012107

130,00

Mat chroom

Bruin

3x 1W

Warm wit

20012307

130,00

Type UB01 Afmetingen: L x b x h : 300 x 32 x 14 mm Lichtsterkte : 450 Lumen Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

6x 1W

Warm wit

21833105

136,00

Goud-glanzend

Krijtwit

3x 1W

Warm wit

20011909

134,00

Goud-glanzend

Grijs

3x 1W

Warm wit

20012109

134,00

Mat chroom

6x 1W

Warm wit

21833107

136,00

Goud-glanzend

Bruin

3x 1W

Warm wit

20012309

134,00

Goud-glanzend

6x 1W

Warm wit

21833109

136,00

18


INTERIEURVERLICHTING Prebit interieurverlichting

Quality Marine Equipment

Type W2 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lampkap Ø x h : 37.5 x 201 mm Lichtsterkte : 410 Lumen

Type UB01 - 3 Afmetingen: L x b x h : 334 x 35 x 37,5 mm Lichtsterkte : 450 Lumen Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

6x 1W

Warm wit

21873105

167,00

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Mat chroom

6x 1W

Warm wit

21873107

167,00

Chroom-glanzend

6x 1W

Warm wit

20012905

172,00

136,00

Mat chroom

6x 1W

Warm wit

20012907

172,00

Goud-glanzend

6x 1W

Warm wit

20012909

172,00

Goud-glanzend

6x 1W

Warm wit

21833109

Type UB02 - 3 Afmetingen: L x b x h : 185 x 35 x 37,5 mm Lichtsterkte : 225 Lumen

Type W6 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lamp totaal l x h : 140 x 230 mm Ø lampkap : 37,5 mm Lichtsterkte : 310 Lumen

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit

21973105

142,00

Mat chroom

3x 1W

Warm wit

21973107

142,00

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Goud-glanzend

3x 1W

Warm wit

21973109

142,00

Chroom-glanzend

3x 2W

Warm wit

20016105

167,00

Mat chroom

3x 2W

Warm wit

20016107

167,00

Goud-glanzend

3x 2W

Warm wit

20016109

176,00

Prebit Wandlamp

Prebit Ringen voor wand-/plafondlampen Type ADR92 Deze ringen zijn speciaal ontwikkeld om de Prebit wand-/plafondlampen mooi af te werken. Hierdoor voorkomt u dat eventuele montagesporen van de vorige spot nog zichtbaar zijn. Afmetingen: Diameter : 92 mm

Type W1-1 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lampkap Ø x h : 37 x 110 mm Lichtsterkte : 225 Lumen Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit

20012005

122,00

Mat chroom

3x 1W

Warm wit

20012007

122,00

Kleur

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

50002409

21,00

Mat chroom

50002407

19,00

Goud-glanzend

50002405

19,00

19


INTERIEURVERLICHTING Prebit interieurverlichting

Quality Marine Equipment

Prebit Plafonnière

Deze opbouwlampen hebben een gesatineerd acrylaat glas waardoor de ruimte aangenaam verlicht wordt. Type xx-1 (Slave) is zonder dimmer; bij de types xx-2 (Master) en xx-3 is het licht wel traploos dimbaar. Via het Master-Slave (herkenbaar aan het Group logo) systeem kunt u met de master met één druk op de knop meerdere slaves dimmen. Bij type xx-3 kunt u de lichtkleur schakelen tussen rood licht en warm wit licht. Deze uitvoering valt niet onder groepsdimming.

Afmetingen EB 22-1 (Slave): Ø x h : 110 x 4,75 mm Inbouwmaten Ø x d : 90 x 23 mm Lichtsterkte : 450 Lumen

Serie D1 Afmetingen: Ø x h : 60 x 20 mm Lichtsterkte : 225 Lumen Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

D1-1

Chroom-glanzend*

3x 1W

Warm wit

23123105

75,00

D1-1

Mat chroom*

3x 1W

Warm wit

23123107

75,00

D1-1

Goud-glanzend*

3x 1W

Warm wit

23123109

75,00

D1-2

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit

23143105

88,00

D1-2

Mat chroom

3x 1W

Warm wit

23143107

88,00

D1-2

Goud-glanzend

3x 1W

Warm wit

23143109

88,00

D1-3

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit / rood

20963105

97,00

D1-3

Mat chroom

3x 1W

Warm wit / rood

20963107

97,00

D1-3

Goud-glanzend

3x 1W

Warm wit / rood

20963109

97,00

*zonder dimmer

Prebit Plafonnière

Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

EB12-1

Mat chroom

3x 1W

Warm wit

22923107

75,00

EB12-1

Goud-glanzend

3x 1W

Warm wit

22923109

75,00

EB12-1

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit

22923105

75,00

EB22-1

Mat chroom

6x 1W

Warm wit

22823107

159,00

EB22-1

Goud-glanzend

6x 1W

Warm wit

22823109

164,00

EB22-1

Chroom-glanzend

6x 1W

Warm wit

22823105

159,00

Serie EB12-2 (Master) en EB22-2 (Master) Afmetingen EB 12-2 (Master): Ø x h : 70 x 3,5 mm Inbouwmaten Ø x d : 60 x 18 mm Lichtsterkte : 225 Lumen Afmetingen EB 22-2 (Master): Ø x h : 110 x 4,75 mm Inbouwmaten Ø x d : 90 x 23 mm Lichtsterkte : 450 Lumen

Type D2-2 Afmetingen: Ø x h : 110 x 36 mm Lichtsterkte : 670 Lumen Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

9x 1W

Warm wit

21523105

167,00

Mat chroom

9x 1W

Warm wit

21523107

167,00

Goud-glanzend

9x 1W

Warm wit

21523109

167,00

20

Serie EB12-1 (Slave) en EB22-1 (Slave) Afmetingen EB 12-1 (Slave): Ø x h : 70 x 3,5 mm Inbouwmaten Ø x d : 60 x 18 mm Lichtsterkte : 225 Lumen

Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

EB12-2

Mat-chroom

3x 1W

Warm wit

22943107

88,00

EB12-2

Goud-glanzend

3x 1W

Warm wit

22943109

88,00

EB12-2

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit

22943105

88,00

EB22-2

Mat-chroom

6x 1W

Warm wit

22843107

167,00

EB22-2

Goud-glanzend

6x 1W

Warm wit

22843109

172,00

EB22-2

Chroom-glanzend

6x 1W

Warm wit

22843105

167,00


INTERIEURVERLICHTING Prebit interieurverlichting

Quality Marine Equipment

Type 01 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lengte flexibele arm : 300 mm Lampkap Ø x l : 28 x 42 mm Lichtsterkte : 140 mm

Serie EB12-3 Met de EB12-3 kunt u de lichtkleur schakelen tussen rood licht en warm licht. Afmetingen: Opbouwmaten Ø x h : 70 x 3,5 mm Inbouwmaten Ø x d : 60 x 18 mm Lichtsterkte : 225 Lumen Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

EB12-3

Mat chroom

3x 1W

Warm wit/rood

21663107

97,00

EB12-3

Goud-glanzend

3x 1W

Warm wit/rood

21663109

97,00

EB12-3

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit/rood

21663105

97,00

Ring EB12-1 Deze ringen zijn speciaal ontwikkeld om de Prebit inbouwspots mooi af te werken. Buitendiameter : 88 mm

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

Chroom-glanzend

1x 3W

Warm wit

20113305

122,00

Mat chroom

1x 3W

Warm wit

20113307

122,00

Goud-glanzend

1x 3W

Warm wit

20113309

125,00

Type 04 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lengte flexibele arm : 300 mm Lampkap Ø x l : 37,5 x (40,5* + 41,5) mm (* glas) Lichtsterkte : 225 Lumen

Type

Kleur armatuur

Art.code

Prijs A

EB12-1

Mat chroom

50002307

19,00

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

1x 3W

Warm wit

21713305

122,00

EB12-1

Goud-glanzend

50002309

21,00

Chroom-glanzend

EB12-1

Chroom-glanzend

50002305

19,00

Mat chroom

1x 3W

Warm wit

21713307

122,00

Goud-glanzend

1x 3W

Warm wit

21713309

125,00

Prebit (Kaart)leeslamp Type 05 en F5 Afmetingen: Opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lampkap Ø x l : 60 x 21,5 mm Lengte flexibele arm : 300 mm (type 05) Lichtsterkte : 225 Lumen

Type 07 Afmetingen” opbouwvoet Ø x h : 55 x 20 mm Lengte flexibele arm : 500 mm Lampkap Ø x l : 15 x 104 mm Lichtsterkte : 225 Lumen

Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

05

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit / rood

21913305

134,00

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

05

Mat chroom

3x 1W

Warm wit / rood

21913307

134,00

Chroom-glanzend

1x 3W

Warm wit

24710005

142,00

F5

Chroom-glanzend

3x 1W

Warm wit / rood

21923305

125,00

Mat chroom

1x 3W

Warm wit

24710007

142,00

F5

Mat chroom

3x 1W

Warm wit / rood

21923307

125,00

21


INTERIEURVERLICHTING Hella verlichting

Quality Marine Equipment

Hella Led kaartleeslampen

Led Flexispot Waterdichtheid : IP 53 Afmetingen lampkop : L x b x h = 104 x 45 x 36 mm Verbruik max. : 2W Volt

Kleur licht

Lengte (mm)

Art.code

Prijs A

9 - 31

Wit

150

2JA343 720-022

74,90

9 - 31

Rood

150

2JA343 720-052

89,70

9 - 31

Wit

400

2JA343 720-122

84,70

9 - 31

Rood

400

2JA343 720-152

93,90

Hella Ledverlichting Euroled Touch De Euroled Touch kan zowel wit als rood licht uitstralen. Wit is de normale (binnen)verlichting, rood is de ideale kleur voor “night vision”. Instrumenten en kaarten blijven hierbij leesbaar, maar er is ook nog voldoende zicht naar buiten. U kiest de gewenste kleur door de witte of de rode knop aan te raken. Langere aanraking van de knop zorgt voor het dimmen van het licht.

1

2

3

4

Model 9560 / 8537 Deze ledverlichting is geschikt voor zowel binnen als buiten. Verbruik max. type 9560 (pos. 1) en 8537 (pos. 2) : 0,5W Inbouwdiepte type 8537 (pos. 2) : 20 mm Pos.

Toepassing

Volt

Kleur licht

Lxb (mm)

Art.code

Prijs A

1

Opbouw

12 / 24

Wit

60 x 38

010101

22,00

1

Opbouw

12 / 24

Rood

60 x 38

010102

18,35

2

Inbouw

12

Rood

79 x 22

010108

20,60

2

Inbouw

10 - 33

Wit

79 x 22

010109

27,50

gepolijst

84 x 29

9AR998 019-001

5,95

goudkleurige finish

84 x 29

9AR998 019-011

8,90

mat satin

84 x 29

9AR959 685-061

7,80

Afdekkapje voor pos. 2:

IP 67 Verbruik max. : 4W

RVS 316 Afdekkapje voor pos. 2:

Volt

Kleur lamphuis

Kleur licht

L x b x d (mm)

Art.code

Prijs A

9 - 33

Wit

Wit / rood

129,5 x 129,5 x 29,5

2JA959 950-021

191,55

9 - 33

Zwart

Wit / rood

129,5 x 129,5 x 29,5

2JA959 950-011

191,55

22

RVS 316 Afdekkapje voor pos. 2: RVS 316


INTERIEURVERLICHTING Hella verlichting

Quality Marine Equipment

1

2

1

3

Model 8560 / 9680 Afmetingen: Verbruik max. type 8560 en 9680:0,5W Inbouw d x Ă˜ type 8560 : 14 x 25,5 mm Inbouw b x h type 9680 : 44 x 20 mm

2

Pos.

Volt

Kleur lamphuis

Kleur licht

L x b (mm)

Art.code

Prijs A

1

12 / 24

Chroom

Wit

45 x 31,5

010124

17,75

-

12 / 24

Chroom

Warm wit

45 x 31,5

010130

19,60

2

12 / 24

Wit

Wit

45 x 31,5

010125

16,60

3

10 - 33

Chroom

Wit

84 x 29,0

010126

34,30

-

10 - 33

Chroom

Warm wit

84 x 29,0

010129

33,65

-

10 - 33

Chroom

Rood

84 x 29,0

010127

34,30

Watt

Aantal leds

Kleur licht

Art.code

Model 9560 / 9073 / 8537 Deze ledverlichting is geschikt voor zowel binnen als buiten. Pos.

Toepassing

Volt

Kleur licht

L x b (mm)

Art.code

Prijs A

1

Opbouw

12

Wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-012

69,85

1

Opbouw

24

Wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-112

69,85

-

Opbouw

12

Warm wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-212

69,85

-

Opbouw

24

Warm wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-312

69,85

2

Opbouw

12

Blauw

285 x 25 x 10

2JA980 881-402

69,85

Prijs A

2

Opbouw

24

Blauw

285 x 25 x 10

2JA980 881-502

69,85

Inbouw

12

Wit

217 x 20 x 25,5

010105

76,60

Inbouw

24

Wit

217 x 20 x 25,5

010106

63,30

Model 7373 Deze ledverlichting is uitermate geschikt voor lage (machine)ruimten. Afmetingen: Lxbxh: 355 x 59 x 35 mm Verbruik max. (bij 12 leds) : 0,30A Verbruik max. (bij 24 leds) : 0,58A Volt

3

10-30

3,5

12

Wit

2JA007 373-151

110,20

3

10-30

7,0

24

Wit

2JA007 373-161

139,40

3

23


INTERIEURVERLICHTING Hella verlichting

Quality Marine Equipment

Slim Line Round Verbruik max. : 0,5W Inbouw d x Ø : 13 x 50 mm Volt

Kleur ring

Kleur licht

Diam. (mm)

Art.code

Prijs A

12

Wit

Wit

75

010120

24,85

12

Gepolijst RVS

Wit

72

010122

39,70

Slim Line led Rakino spread spot Verbruik max. : 0,8W dimbaar Afmetingen AxBxCxD: 50mm x 18,5mm x 27mm x 72mm Inbouw d x Ø : 18,5 x 50 mm Volt

Kleur ring

Kleur licht

Diam. (mm)

Art.code

Prijs A

12

Gepolijst RVS

Wit

72

2JA959 599-051

55,05

24

Gepolijst RVS

Wit

72

2JA959 599-151

55,05

12

Gepolijst RVS

Warm wit

72

2JA959 596-051

54,50

24

Gepolijst RVS

Warm wit

72

2JA959 596-151

54,50

24


INTERIEURVERLICHTING Quality Marine Equipment

Hella verlichting

25


exterieurverlichting Prebit

Quality Marine Equipment

Serie EB32R (Master en slave) Afmetingen: Ø x h : 85 x 4,7 mm Inbouwmaten Ø x d : 60 x 15,5 mm Beschermingsklasse : IP 67 Lichtsterkte : 225 Lumen

Serie EB32 en EB42 (Master en slave) Afmetingen EB32: Ø x h : 85 x 4,7 mm Inbouwmaten Ø x d : 60 x 16,5 mm Beschermingsklasse : IP 67 Lichtsterkte : 225 Lumen Afmetingen EB42: Ø x h : 120 x 4,7 mm Inbouwmaten Ø x d : 90 x 22 mm Beschermingsklasse : IP 67 Lichtsterkte : 450 Lumen Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

EB32-1 Slave RVS 316

gepolijst

3x 1W

Warm wit

23303105

150,00

EB32-2 Master RVS 316

gepolijst

3x 1W

Warm wit

23303205

159,00

EB42-1 Slave RVS 316

gepolijst

6x 1W

Warm wit

23304105

226,00

EB42-2 Master RVS 316

gepolijst

6x 1W

Warm wit

23304205

234,00

26

Type

Kleur armatuur

Led

Kleur licht

Art.code

Prijs A

EB32R-1 Slave RVS 316

gepolijst

3x 1W

Warm wit

23323105

150,00

EB32R-2 Master RVS 316

gepolijst

3x 1W

Warm wit

23323205

159,00

EB32R-3 RVS 316

gepolijst

3x 1W

Warm wit / rood

23323305

167,00

Afdekring RVS 316

gepolijst

50010032

15,00


exterieurverlichting Hella

Quality Marine Equipment

Model 8560 / 9680 Afmetingen: Verbruik max. type 8560 en 9680:0,5W Inbouw d x Ă˜ type 8560 : 14 x 25,5 mm Inbouw b x h type 9680 : 44 x 20 mm 1

1

3

2

3

4

Pos.

Volt

Kleur lamphuis

Kleur licht

Lxb (mm)

Art.code

Prijs A

1

12 / 24

Chroom

Wit

45 x 31,5

010124

17,75

-

12 / 24

Chroom

Warm wit

45 x 31,5

010130

19,60

2

12 / 24

Wit

Wit

45 x 31,5

010125

16,60

3

10 - 33

Chroom

Wit

84 x 29,0

010126

34,30

-

10 - 33

Chroom

Warm wit

84 x 29,0

010129

33,65

-

10 - 33

Chroom

Rood

84 x 29,0

010127

34,30

Model 9560 / 8537 Deze ledverlichting is geschikt voor zowel binnen als buiten. Verbruik max. type 9560 (pos. 1) en 8537 (pos. 2) : 0,5W Inbouwdiepte type 8537 (pos. 2) : 20 mm

Pos.

Toepassing

Volt

1

Opbouw

1

1

Kleur licht

Lxb (mm)

Art.code

Prijs A

12 / 24

Wit

60 x 38

010101

22,00

Opbouw

12 / 24

Rood

60 x 38

010102

18,35

2

Inbouw

12

Rood

79 x 22

010108

20,60

2

Inbouw

10 - 33

Wit

79 x 22

010109

27,50

Afdekkapje voor pos. 2: RVS 316

gepolijst

84 x 29

9AR998 019-001

5,95

Afdekkapje voor pos. 2: RVS 316

goudkleurige finish

84 x 29

mat satin

84 x 29

9AR998 019-011

8,90

Afdekkapje voor pos. 2: RVS 316

2

9AR959 685-061

7,80

2

Model 9560 / 9073 / 8537 Deze ledverlichting is geschikt voor zowel binnen als buiten.

3

Pos.

Toepassing

Volt

Kleur licht

L x b (mm)

Art.code

Prijs A

1

Opbouw

12

Wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-012

69,85

1

Opbouw

24

Wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-112

69,85

-

Opbouw

12

Warm wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-212

69,85

-

Opbouw

24

Warm wit

285 x 25 x 10

2JA980 881-312

69,85

2

Opbouw

12

Blauw

285 x 25 x 10

2JA980 881-402

69,85

2

Opbouw

24

Blauw

285 x 25 x 10

2JA980 881-502

69,85

3

Inbouw

12

Wit

217 x 20 x 25,5

010105

76,60

3

Inbouw

24

Wit

217 x 20 x 25,5

010106

63,30

27


exterieurverlichting Onderwaterverlichting Lumishore

Quality Marine Equipment

Lumishore is producent van onderwater ledverlichting. Lumishore gebruikt Philips Hicob leds en wijdhoeklenzen, deze zorgen voor een diepe, brede en egale verspreiding van het licht. De verlichting is leverbaar in single of Multi-colour change uitvoering. Ook aansturing via extern DMX-signaal is mogelijk (audio gestuurd). Lumishore Thru Hull verlichting heeft Lloyds keur voor EMC/EMI. Lumishore E-lite surface mount Amphibious Lumishore onderwaterverlichting voor jachten tot 18 meter. De verlichting werkt boven en onder water. Inbouw Ø : 11 mm Lenshoek : 60° (SM100-90°) Lichtsterkte: 800 -2300 fixture Lumens Voltage: multivolt (10-32Vdc) Beschermingsklasse : IP68 Model

Totaal / Fixture lumens

A 12V / 24 V

Afmetingen hxØ

Blauw art. code

Groen art. code

Wit art. code

Prijs cm

SMX21

1000

1.25 / 0.6

12.5 x 85

2 SMX20B

SMX20G

SMX20W

279,00

SMX51

2100

1.7 / 0.8

12.5 x 85

2 SMX50B

SMX50G

SMX50W

499,00

SMX101

3200

3.0 / 1.5

16.0 x 108

2 SMX100B

SMX100G

SMX100W

899,00

Lumishore Thru Hull De Thru Hull onderwaterverlichting is voor montage door de romp en is gemaakt van aluminium brons. De lens heeft een 55 graden hoek en is gemaakt van gehard borosilicaat. Tru Hull verlichting is geschikt voor elk scheepstype. Verkrijgbaar in de kleuren rood, groen, blauw en wit. De verlichting is CE-gekeurd. Inbouw Ø : 25 mm Voltage : multivolt (10-31V) Beschermingsklasse : IP68 Model

Totaal / Fixture lumens

Afmetingen h x Ø

Blauw art. code

Groen art. code

Rood art. code

Wit art. code

Prijs cm

THO36

3600 / 2430

0.75 9 x 63

2 THO36B

THO36G

THO36R

THX36W

p.o.a.

THO72

9000 / 4430

0.75 9 x 63

2 THO72B

THO72G

THO72R

THX72W

p.o.a.

THO72FF

9000 / 4430

2.40 33 x 90

3 THO72FFB

THO72FFG

THO72FFR

THX72FFW

p.o.a.

Flushfit Model

Totaal / Fixture lumens

Afmetingen hxØ

Blauw art. code

Groen art. code

Rood art. code

Wit art. code

Prijs cm

THO120

18000 / 10000

3.50 33 x 120

3 THO120B

THO120G

THO120R

THX120W

p.o.a.

28


exterieurverlichting Onderwaterverlichting Lumishore

Quality Marine Equipment

Lumishore Thru Hull Colour change Met de Lumishore Thru Hull Colour-Change kunt u RGB kleuren volledig naar wens instellen. Ook kunt u kiezen voor de al ingestelde kleuren; rood, groen, blauw, magenta, cyaan of wit. Het is mogelijk om een programma in te stellen met een cyclus van 30 seconden tot 60 minuten. De controller is uitgevoerd met een Fish attractor mode, hiermee kunt u vissen lokken. De Tru Hull Colour-Change wordt als set geleverd, bestaande uit: 2 of 4 onderwaterunits en 1 controller. Er zijn verschillende sets leverbaar, de X-72 wordt toegepast op jachten van 7 tot 23m, voor grotere jachten wordt de X-120 aanbevolen. De aansturing kan ook plaatsvinden middels een DMX input. De behuizing is gemaakt van aluminium brons. De verlichting is CE-gekeurd. Kleuren : volledig spectrum Voltage : multivolt (10-31V) Inbouw Ă˜ : 25 mm Beschermingsklasse : IP68 Model

Totaal / Ficture lumens

Uitvoering

Afmetingen h x Ă˜

Art. code

Prijs cm

THX72-CCP-2

9000 / 4430

2 units + controller 6 3

33 x 90

TH072CCP.SET2

4.549,00

THX72-CCP-2 Flushfit

9000 / 4430

2 units + controller 6 3

33 x 90

TH072FFCCP.SET2

5.399,00

THX-120-CCP-2

18000 / 10000

2 units + controller 8 3

33 x 120

TH120CCP.SET2

6.399,00

29


Navigatieverlichting Navigatie verlichting

Quality Marine Equipment

Voor schepen met een totale lengte van minder dan 50 meter, geeft IMO COLREG 72 de volgende definities voor de minimale afstand waarin navigatielampen zichtbaar moeten zijn. Aanvullende nationale vereisten kunnen ook van toepassing zijn. Alle afstanden zijn in zeemijlen (NM). Schepen

Ankerlicht (w, rd, gr) of 360째 lamp

Mastlamp

Bakboord- / stuurboordlampen

Heklamp

Driekleurenlamp*

Tot 12 meter lengte

2 NM

2 NM

1 NM

2 NM

2 NM

Tot 20 meter lengte

2 NM

3 NM

2 NM

2 NM

2 NM

Tot 50 meter lengte

2 NM

5 NM

2 NM

2 NM

2 NM

Hella

Hella Navigatieverlichting

De Hella Marine navigatieverlichting voldoet aan de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee (IMOCOLREG 72). Daarnaast voldoen de meeste navigatielampen aan nog een aantal keuren. Voor gedetailleerde informatie over eisen en keurmerken verwijzen wij graag naar www.exalto.com

Naviled Compact ledverlichting Waterdichtheid : IP67 conform Afmetingen : L x b x h = 71 x 53 x 33 mm Inbouw diameter : 50 mm Voltage: multivolt (8-28 Vdc)

Naviled Pro ledverlichting Waterdichtheid : IP67 Afmetingen : B x h x d = 87 x 90 x 56,5 mm Voltage: multivolt (8-28 Vdc) Pos.

Toepassing

Volt

Watt max.

-

Bakboord

12 / 24

3,2*

NM

Kleur lamphuis

Art.code

Prijs A

Zwart

2LT959 900-601

169,50

Pos.

Toepassing

Volt

NM

Kleur lamphuis

Glas

Art.code

Prijs A

-

Bakboord

12 / 24

2

Zwart

gekleurd

2LT980 520-001

80,15

1

Bakboord

12 / 24

2

Wit

gekleurd

2LT980 520-011

80,15

1

Bakboord

12 / 24

3,2*

2

Wit

2LT959 900-611

169,50

2

Stuurboord

12 / 24

3,2*

2

Zwart

2LT959 908-601

169,50

-

Stuurboord

12 / 24

3,2*

2

Wit

2LT959 908-611

169,50

2

Bakboord

12 / 24

2

Zwart

helder

2LT980 520-101

80,15

-

Hek

12 / 24

3,2*

2

Zwart

2LT959 909-601

169,50

-

Bakboord

12 / 24

2

Wit

helder

2LT980 520-111

80,15

3

Hek

12 / 24

3,2*

2

Wit

2LT959 909-611

169,50

3

Stuurboord

12 / 24

2

Zwart

gekleurd

2LT980 520-201

80,15

-

Tweekleuren

12 / 24

3,2*

2

Zwart

2LT959 941-001

199,00

-

Stuurboord

12 / 24

2

Wit

gekleurd

2LT980 520-211

80,15

4

Tweekleuren

12 / 24

3,2*

2

Wit

2LT959 941-011

199,00

-

Stuurboord

12 / 24

2

Zwart

helder

2LT980 520-301

80,15

5

Top

12 / 24

3,2*

3

Zwart

2LT959 940-601

210,00

4

Stuurboord

12 / 24

2

Wit

helder

2LT980 520-311

80,15

-

Top

12 / 24

3,2*

3

Wit

2LT959 940-611

210,00

5

Heklicht

12 / 24

2

Zwart

helder

2LT980 520-501

80,15

-

Top

12 / 24

2,5

5

Zwart

2LT959 940-401

235,00

6

Heklicht

12 / 24

2

Wit

helder

2LT980 520-511

80,15

-

Top

12 / 24

2,5

5

Wit

2LT959 940-411

235,00

-

Heklicht

12 / 24

2

Metallic

helder

2LT980 520-521

80,15

*bakboord-, stuurboord- en heklicht samen!

30


Navigatieverlichting Navigatie verlichting

Quality Marine Equipment

Hella Zeillantaarn

Naviled Trio ledverlichting Waterdicht : IP67 Afm. Ă˜ x h : 85 x 95 mm Voltage: multivolt (8-28 Vdc)js Omschrijving

Volt

Drie kleuren lantaarn + ankerlicht

12 / 24

Watt max. 3,5 en 1,5

NM

Kleur lamphuis

Art.code

Prijs A

2

Zwart

2LT980 650-001

402,90

Naviled 360 ledverlichting, met steun Waterdicht : IP67 Voltage: multivolt (9-33 Vdc)

Hella Ankerlichten Naviled 360 ledverlichting, opbouw Waterdicht : IP67 Afm. Ă˜ x h : 90 x 83 mm Voltage: multivolt (9-33 Vdc)

Pos.

Type steun

Volt

Watt max.

NM

Lengte ankerlicht

Art.code

Prijs A

1

Vast, zwart

12 / 24

2

2

204

2LT959 910-011

160,30

-

Vast, wit

12 / 24

2

2

204

2LT959 910-111

160,30

2

Plug-in, zwart

12 / 24

2

2

610

2LT959 910-431

182,05

Pos.

Kleur lamphuis

Volt

Watt max.

NM

Art.code

Prijs A

2

2 - Plug-in, wit

12 / 24

2

2

610

2LT959 910-531

182,05

1

Zwart

12 / 24

2

2

2LT980 910-101

142,50

2

Plug-in, zwart

12 / 24

2

2

1070

2LT959 910-451

203,05

2

Wit

12 / 24

2

2

2LT980 910-111

142,50

-

Plug-in, wit

12 / 24

2

2

1070

2LT959 910-551

203,05

31


Navigatieverlichting Exalto LED vervangingslampen navigatie

Quality Marine Equipment

De led vervangingslampen hebben het CE en ROHS keurmerk. De led lampen zijn uitgevoerd met verschillende fittingen en kleuren van de led. De verschillende kleuren led zijn nodig voor de kleurechtheid. De led vervangingslampen zijn niet gekeurd volgens de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee (IMO COLREG 72). Het vervangen van lampen in de navigatieverlichting voor led is op eigen risico.

Ledlamp Bay15D 51 mm / 10 -> 1.2 W Wit Art.code Prijs A 0100.650 9,90 90 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Wit licht Lengte: 51 mm Ø 25.4 mm

32

Ledlamp Bay15D 55 mm / 25 -> 3.6 W Wit Art.code Prijs A 0100.651 13,30 250 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Wit licht Lengte: 55 mm Ø 23 mm

Ledlamp Bay15D 55 mm / 25 -> 3.6 W Rood Art.code Prijs A 0100.652 13,30 250 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Rood licht Lengte: 55 mm Ø 23 mm

Ledlamp Bay15D 55 mm / 25 -> 3.6 W Groen Art.code Prijs A 0100.653 13,30 250 Lumen 10-30 Volt DC 360° lenshoek Groen licht Lengte: 55 mm Ø 23 mm


Navigatieverlichting Exalto LED vervangingslampen navigatie

Quality Marine Equipment

Ledlamp Festoon 42 mm / 10 -> 1.2 W Wit Art.code Prijs A 0100.660 5,20 120 Lumen 10-16 Volt DC 360° lenshoek Wit licht Lengte: 42 mm Ø 13 mm

Ledlamp Festoon 42 mm / 10 -> 1.2 W Rood Art.code Prijs A 0100.661 5,20 120 Lumen 10-16 Volt DC 360° lenshoek Rood licht Lengte: 42 mm Ø 13 mm

Ledlamp Festoon 42 mm / 10 -> 1.2 W Groen Art.code Prijs A 0100.662 5,20 120 Lumen 10-16 Volt DC 360° lenshoek Groen licht Lengte: 42 mm Ø 13 mm

33


Schijnwerpers en werkverlichting Hella

Quality Marine Equipment

Hella Sea Hawk & Flush Dekschijnwerpers

Hella Werklamp

Breedstralers De Sea Hawk & Flush serie is overal aan boord te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de stuurhut, de machinekamer en het voor- en achterdek. De sea hawk is ook verkrijgbaar in een flush mount uitvoering. Nieuw is de Sea Hawk in XL uitvoering. De XL is in twee stappen dimbaar. Afmetingen Sea Hawk: B x h x d = 136 x 42 x 49 mm (hoogte incl. beugel = 53 mm) Afmetingen Sea Hawk XL: B x h x d = 170 x 55 x 58 mm (hoogte incl. beugel = 68 mm) Afmetingen Flush: B x h x d = 176 x 50 x 47 mm (diepte zichbare gedeelte = 12 mm) Pos.

Omschrijving

Volt

Kleur

Art.code

Prijs A

-

Led Deklamp Sea Hawk spread

9 - 33

Wit

2LT980 670-311

162,95

1

Led Deklamp Sea Hawk spread

9 - 33

Zwart

2LT980 670-301

162,95

-

Led Deklamp Sea Hawk spread XL

9 - 33

Wit

2LT980 950-011

255,00

2

Led Deklamp Sea Hawk spread XL

9 - 33

Zwart

2LT980 950-001

255,00

-

Led Deklamp Flush spread

9 - 33

Wit

2LT980 670-211

162,95

3

Led Deklamp Flush spread

9 - 33

Zwart

2LT980 747-101

151,80

Hella Sea Hawk & Flush Dekschijnwerpers Schijnwerpers Afmetingen Sea Hawk: B x h x d = 136 x 42 x 49 mm (hoogte incl. beugel = 53 mm) Afmetingen Sea Hawk XL: B x h x d = 170 x 55 x 58 mm (hoogte incl. beugel = 68 mm)

Type AS 5000 led Een zeer krachtige werklamp in led uitvoering met 5000 Lumen, leverbaar als breedstraler en verstraler. De ALS 5000LED heeft 60 watt stroomverbruik (5 A @ 12V / 2,5 A @ 24V), en een kleurtemperatuur van 5700 Kelvin, vergelijkbaar met daglicht. Een ge誰ntegreerde dimfunctie kan de lichtopbrengst tot ca. 50% verminderen, deze wordt bediend via een extra kabel. De lamp wordt geleverd met een RVS montagebeugel. Afmetingen:

B x h x d = 204 x 168 x 160 mm

Omschrijving

Volt

Kleur

Art.code

Prijs A

Breedstraler 60

9 - 33

Zwart

1GA011 293-081

1.059,00

Verstraler 60

9 - 33

Zwart

1GA011 293-091

1.059,00

8ES910 345-041

31,60

Bijpassende DT plug met 2,5 m kabel

Hella Led Megabeam

Voor de maritieme sector heeft Hella een Megabeam ontwikkeld met 4 ledlampen, welke een enorme lichtbundel geven, te vergelijken met die van een bouw- of werklamp. Hierdoor is deze compacte lamp ideaal als deklicht of schijnwerper. De Hella led Megabeam wordt geleverd inclusief een RVS montagebeugel voor staande montage, en twee meter kabel. De lamp is volledig geseald en daardoor beschermd tegen (zee)water. Nieuw is dat deze praktische megabeam nu ook in retro-design verkrijgbaar is.

Pos.

Omschrijving

Volt

Kleur

Art.code

Prijs A

Type

Kleur

Volt

Watt

Lichtstroom (lm)

Art.code

Prijs A

1

Led Deklamp Sea Hawk spot

9 - 33

Wit

2LT980 670-211

162,95

Standaard

Wit

9 - 30

13

600

1GM996 136-221

158,10

-

Led Deklamp Sea Hawk spot

9 - 33

Zwart

2LT980 670-201

162,95

Standaard

Zwart

9 - 30

13

600

1GM996 136-231

158,10

-

Led Deklamp Sea Hawk spot XL

9 - 33

Wit

2LT980 950-201

255,00

Retro look

Wit

9 - 30

13

600

1GO996 276-471

139,50

2

Led Deklamp Sea Hawk spot XL

9 - 33

Zwart

2LT980 950-211

255,00

Retro look

Zwart

9 - 30

13

600

1GO996 276-452

139,50

34


Exalto werkverlichting Quality Marine Equipment

In dit hoofdstuk vindt u een ruime selectie van breedstralers die wij nieuw in het programma hebben. Alle lampen zijn IP65 uitgevoerd. Uiteraard uitgevoerd in multi-volt en dimbaar (uitgezonderd de draagbare versie met accu). Afb.

omschrijving

Volt

vermogen W

kleur licht

art. code

prijs A

Breedstraler, 10W, 900Lumen

10-30V

10 W

wit

0100.58012

29,40

Breedstraler, 50W, 4500 Lumen

10-30V

50 W

Wit

0100.58052

104,95

Breedstraler, 10W, 900 Lumen

10-30V

10 W

Wit

0100.59012

41,95

Breedstraler, 50W, 4500 Lumen

10-30V

50 W

Wit

0100.59052

117,55

Werklamp, draagbaar, met accu 10W

Zie A

10 W

Wit

0100.59112

75,55

Werklamp, draagbaar, met accu 20W

Zie A

20 W

Wit

0100.59122

144,85

A : deze lampen worden geleverd inclusief lader voor thuis en de auto.

35


Quality Marine Equipment Beheer Hardinxveld B.V. Postbus 150 3370 AD Hardinxveld-Giessendam Nederland www.exalto.com

Exalto B.V. Nijverheidsstraat 12 3370 XE Hardinxveld-Giessendam Postbus 40 3370 AA Hardingxveld-Giessendam Nederland T +31 (0)184 615 800 F +31 (0)184 614 045 E sales@exalto.com www.exalto.com

Exalto UK Ltd. Sir Francis Ley Industrial Estate Shaftesbury Street Derby DE23 8XA United Kingdom T +44 (0)1332 340 501 F +44 (0)1332 340 252 E sales@exalto.co.uk www.exalto.co.uk

Quality Marine Equipment Cuno Nederland B.V. Biensma 41 9001 XZ Grou Nederland T +31 (0)566 621 133 F +31 (0)566 621 144 E cuno@cuno.nl www.cuno.nl

WWW.EXALTOGROUP.COM

Exalto LED  

Exalto LED verkrijgbaar bij www.allichtverlichting.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you