ČasOpis ALLfest 2019

Page 1

ČasOpis

ALLfest ALLfest 2019

Festival, který je tvořen srdcem I N S P I R AC E | Ž I VO T | UM Ě N Í | K U LT U R A | V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Láska, vzájemnost, empatie

www.allfest.cz


Společně vytváříme místo, kde lidé chtějí pracovat a žít

2

ALLfest ČasOpis


ALLfest vytváří prostor pro vztahy nové úrovně. Setkávají se zde základní lidské hodnoty, potenciál, jedinečnost i záměry celku. Vše ve vzájemnosti, otevřenosti a svobodě tak, aby mohl být každý sám sebou. V respektu, rozšiřování si vlastních obzorů, bez hodnocení. Začali jsme u sebe, své odpovědnosti, svých možností. Otevřeli jsme prostor pro osobní poznávání, sdílení, kulturu a vzdělávání, umění i tvoření, spolupráci, inspiraci prostřednictvím ALLfestu. Tvoříme, jak nejlépe dovedeme, odhodláni ke změně, k vědomému životu, bytí a sounáležitosti. To, co dáváme celku, dáváme sobě a opačně. A to je pro nás alchymie. Vědomé poznávání našeho nitra, života i nacházení souvztažností. Cítím hlubokou vděčnost, že se nám společně podařilo vytvořit místo, kde se potkáváme ve své opravdovosti a vzájemnosti. Zakladatelka a pořadatelka ALLfestu Mgr. Michaela Švejdová

Děkujeme za nádherné ohlasy, které jste nám poslali. „Vzpomínám na jedny z prvních ročníků, kdy nikdo nevěděl, jakou hloubku festival v Litoměřicích přinese... zvala jsem tenkrát všechny své známé, a protože to bylo blízko, tak i ty, kteří „vůbec v nic nevěřili“. Když jsem pak venku potkala plačící kamarádku, na dotaz, jestli je vše OK, odpověděla: ‚Já nevím, co se tu děje, najednou cítím tak obrovskou lásku ke všem a ke všemu, kterou jsem v životě necítila – myslela jsem si, že mě nikdo nemá rád, a tady jsem potkala novou rodinu…‘ Festival je zkrátka krásné místo setkávání, objímání, odpočívání, sbližování a nalézání spřízněných bytostí, kdy naše duše cítí, že se známe mnohem déle než jen pro tento okamžik. Děkuji, že je nám to v tomto životě umožněno. Těším se na bubnování, meditace, přednášky, válení se venku, dobré jídlo a šmejdění po stáncích. Těším se na to, že v tyto dny budu moci být sama sebou, ve své podstatě a všeobjímající lásce.“ Martina Králová „To co nejvíce miluji na festivalu Alchymistické Litoměřice, je atmosféra: je to jako rozkvetlá louka uprostřed šedivé pláně. Spousta barev, vůní, chutí, a taky hudby a zvuků, které srdce těší. Láska ve vzduchu, jen se nadechnout, a hlavně ten pocit sounáležitosti, to, že jeden může být sám sebou, ve své jedinečné podivnosti, a společně tvořit s ostatními tu kouzelnou mandalu lidskosti, obrazy nadějné budoucnosti. Nejvíc se těším na všechny přátele a kouzelné bytosti, které tam potkám, a ještě víc asi na ty, které teď ještě neznám a naše cesty se setkají právě zde, třeba zrovna o úplňku :D Mé srdce se trochu chvěje, možná z toho všeho, co ho tam čeká, že se zase bude moci otevřít o něco víc, a možná se taky chvěje radostí, že se dějou taková setkání, že někoho Láska, Vzájemnost a Empatie zajímá v tom dnešním uspěchaném světě...“ LiBor

Vydavatel ČasOpisu ALLfest: ALLfest.cz, Zámek 674, Strážnice, IČO: 078 46 801 Číslo účtu: 777007711/2010 Pro dary a podporu našich aktivit Redakce: Michaela Švejdová, allfest.cz@gmail.com Inzerce: Jiří Hospodka, jhm@seznam.cz Jazyková redakce: Kateřina Kotěrová Koncept grafického návrhu obálky: Michal Becker, michal.becker@me.com Grafika a sazba: Míla Lněničková, mila.lnenickova@gmail.com ALLfest tým: Věrka Kmoníčková, Evka Husáková, Danka Kekrtová, Jitka Šimonová, Naďa Kyzlíková, Naďa Peksová, Zdenda Příkopa, Janko Šándor, Jirka Hospodka, Blanka Braunšveigová, Andulka Drašnarová, Péťa Sazečková, Katarína Králiková, Pavel Koreš, Martina Círusová, Vlaďka Králová, Michaela Švejdová www.allfest.cz, fb, youtube: Zdeněk Příkopa, Jan Šándor, Michaela Švejdová Poděkování: Děkujeme Míše Proškové a společnosti Mondi za možnost vydání ALLfest ČasOpisu, Avě Chrtkové, Liborovi Malému se Sofií Kalyani Sarras za podporu a všem dobrovolníkům i našim přátelům. Bez vás by festival nebyl takový, jaký je.

Foto: Ján Šándor

Editorial

ALLfest Festival, který je tvořen srdcem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15 sálů Více než 250 vstupů Více než 100 workshopů Více než 100 přednášejících Více než 100 stánečků Více jak 25 umělecký výstav Více jak 30 hudebních vstupů Více než 20 dílniček Divadlo a koncerty Módní přehlídky Poradny a mentoring Červený stan Mužská zóna Chrám ticha ALLfest seznamka Umělecké symposium Kakao ceremonie Koupání v ledu Tvořivé dílny Dětské koutky Cvičení a meditace Zdravé občerstvení Inspirativní program

ALLfest témata: 2020 Tělo, pohyb, výživa 2019 Láska, vzájemnost, empatie 2018 Naplněný osobní a pracovní život 2017 Zdraví, léčení, terapie 2016 Ekologie a soběstačnost 2015 Lidskost a spolupráce

Vybíráme z obsahu: 7 Zdenka Šímová: Buďme k sobě láskyplní 10 Monika Balko: Zachránila jsem si život 12 Sofie Kalyani Sarras: Balancovat na hraně bdělé Přítomnosti 16 Denisa Říha Palečková: Co lidem chybí ve vztahu 20 Ma Ananda Sarita: Žena ve své síle 22 Monika Sičová: Cesta srdce, lásky a soucitu 24 Monika Trčková: Jak najít lásku? Pár slov o vědomém seznamování 26 Lucie Kolaříková: Země – klíč k životu na zemi 30 Igor Samotný: O Homo Chronicus, Člověku chronickém 44 Calixto Suaréz: Poselství indiána ze Srdce Světa 45 Svámí Vishwabaladharananda: Podstatou všeho bytí je láska 48 Yehuda Tagar: Empatie – na špici lidského vývoje 54 Umělecké sympozium

Autorka díla a fotografie na obálce: Jana Ehre, Buen camino – Šťastnou cestu, www.ehre.cz

ALLfest probíhá v historických částech města Litoměřice, v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice.

www.ALLfest.cz | 2019

3


Předběžný program

ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

Pátek 17. 5. 2019

OKÁ ŠKO

V

GIE

LO

O

A P L I KO

AN

LA

V

VŠAPs YS

É PSYC

H

ALLfest Modrý sál

ALLfest začíná ve 12:00 brána se otevírá pro veřejnost v 11:00

12:00 Respekt k porodu a láska v rodičovství i ve výchově Jana Haslingerová, Petra Sovová, Hana Škodová, Anna Vršník, Kateřina Juřenčáková, Ma Diva Lavanya, Jana Salvia Mašková, David a Gábina Kovářovi, Darja Rádha Angel

12:00 Kryštůfek a lesní bytosti Poetické divadlo pro děti a dospělé - divadelní spolek Pruhované panenky 13:00 Vystoupení lidového souboru Druhý dech - spolek Lipen 14:00 Alfa vs. Beta - Staň se Alfou nové doby - Miroslav Jílek 15:30 Láska a zodpovědnost ke zvířatům - Markéta Vajsová, Jana Zárubová, MVDr. Josef Mašek, Michaela Köszegi

12:30 Oslava 800. výročí města Litoměřic - Pohled do historie i současnosti našeho města a kraje s uměleckými i hudebními vstupy, povídáním o posvátných místech, nahlédnutí do sbírek fotografií. Starosta města Ladislav Chlupáč, Ondřej Přecechtěl, Jan Kroča a další 14:30 Didgeridoo - Dan Pekař 15:00 Konference Empatie V životě každého z nás se děje vývoj lidského vědomí. Metodická empatie a vývoj lidského vědomí - Yehuda Tagar, Jiří Kučírek, Katarína Králiková, Dagmar Císařovská, Ernestína Velechovská, Lenka Melicharová a další

18:00 Módní přehlídka - ARTeDIVA - Renata Glosová, JOVAAN - Jovana Šilarová, ŽENA BOHYNĚ - Jitka Mikulášková, KOKO FASHION - Jana King Kochánková, ZROZENA PRO KRÁSU - Renata Součková, RODUSLAVA, MARTHADANCE 20:30 Srdce v rytmu - Vojta Violinist taneční koncert 21:30 Maok - Meditační a taneční koncert - Hudba vnitřních světů

Solná jeskyně (Každá terapie 150 Kč) 13:00 Andělská meditace - Láska a souznění - Lucie Burianová 14:30 Rodina - příběh cesty a lásky přednáška s vizualizací Blanka Braunšveigová 16:00 Harmonizace čaker - vedená meditace - Naďa Kyzlíková 17:30 Hypnoporod aneb Jak příjemně porodit - Napojení na miminko Anna Vršník 19:00 Vědomé milování - Pro růst láskyplného partnerství Kateřina Juřenčáková

ALLfest ČasOpis

Program Hradní sál

17:00 Vědomá vzájemnost Dagmar Císařovská, Lenka Papadakisová, Libor Malý, Sofie Kalyani Sarras, Jan Mašek, Martin Švihla, Lenka Šťastná, Jan Rak, Ernestína Velechovská

4

Alchymistické Litoměřice

Hlavní sál

12:00-12:30 Zahájení ALLfestu

logo VSAPs quark 2012_Sestava 1 12.7.2012 22:02 Stránka 5

ALLfest 2019

13:30 Metoda Wima Hofa v denní praxi - Jak se spřátelit s chladem - Hana Moravčíková 15:00 Sebestvoření aneb Jak si sám mohu určovat svůj život v souladu s empatií vesmíru MUDr. Jarmila Klímová 16:30 Laskavost jako úžasná cesta životem - beseda s úvodním slovem spisovatele Josefa Formánka 18:00 Exkluzivní ukázka z připravovaného filmu Příběh tantry a promítání filmu Muži a ženy v harmonii Viliam Poltikovič 19:30 Láska, vzájemnost a empatie v české duchovní tradici beseda - Mgr. Jan Kozák, Mgr. Jan Kroča, Zdeněk Ordelt, Nami Maria Lada a další

Jezuitský kostel (Dobrovolné vstupné, teplé oblečení) 17.5. od 13 do 18h 18.5. a 19.5. od 10 do 18h V kostele probíhá umělecká relaxační výstava a tvorba 13:00 - 18h Výstava: • Umělecká relaxační výstava a tvorba ALL umělců na téma: Láska, vzájemnost a empatie • „VODA – UČME SE JÍ ROZUMĚT“ výstava je zapůjčená od Nadace CINDI při Státním zdravotním ústavu v Praze ve spolupráci s německým Ústavem pro výzkum proudění • Výstava: Posvátná geometrie a Krystalový portál Bezpodmínečné Lásky 14:00 Posvátná geometrie z krystalů, aktivace portálu Bezpodmínečné Lásky - Hana Sahhu-Arah - workshop 16:00 Hlasem ke své síle meditativní hlasová dílna Nami Maria Lada

Chrám ticha Místo pro spočinutí a rozjímání v naprosté tichosti.

17:00 Calixto Suaréz Villafañe Poselství indiána ze Srdce Světa Jak vidí zástupce domorodých kmenů z Kolumbie stav dnešní společnosti a co může udělat každý sám za sebe, aby se tento stav zlepšil 18:30 Láska - Jak se dopracovat k bezpodmínečné lásce Zuzana Hozhoni 20:00 Rodíme jak žijeme, žijeme jak rodíme - Způsob života ovlivňuje prožití porodu. Prožitek zrození tvoří základy našeho pozdějšího života Gábina a David Kovářovi

Červený stan 12:30 Chrám bohyně volné sdílení žen 13:30 Využití placenty a pupečníkové krve - Jaroslava Karbusová 14:30 Vítej tady na Zemi aneb Dovol si kvést - přednáška s meditací na téma láska ke svému zrození - Lada Záhlavová 15:30 Alchymie porodu - Můj porod, moje síla - teorie a praxe zrození nového člověka Petra Sovová 16:30 Přirozená antikoncepce - Jak mít plodnost ve svých rukou od dospívání až po přechod bez hormonální a jiné zátěže Kateřina Juřenčáková 17:30 Ženy a voda - sdílení v ženském kruhu o vodě a jejím místě v našich životech - Markéta Štěpánková, Kasha Korda, Monika Schagererová 19:00 Meditace - Dávat znamená přijímat - Máš pocit, že stále jen dávaš a nic se ti nevrací zpět? Amrita Hanna Slaninková 20:00 O těhotenství, porodu, potratu a umírání - povídání o klíčových okamžicích života ženy s dulou Annou Vršník


Aktuální program najdete na www.allfest.cz

Taneční sál

Zasedací místnost

12:30 NAAM jako cesta k otevření srdce - Naam meditace, jež pracuje se silou SLOVA, vás naladí na podstatu vaší duše, skrytou ve vašem srdci Kateřina Kolihová, Miriam Nováková, Veronika Vernerová

12:00 Mikroimunoterapie aneb biologická medicína - EAV metoda (testing na alergeny, kovy, potraviny) MUDr. Jan Miklánek

14:00 Komunikujme laskavě a pravdivě - Zažijme sílu láskyplné pravdivé komunikace a inspirujme se k vzájemné empatii v rodině i ve škole - Michaela Köszegi 15:30 Slovanské ženské praktiky Slovanská ženská gymnastika Sedm Šeptů 17:00 TaoTantra pro ženy - láska v nás - Pro potřeby současné ženy na podporu ženské intuice a schopnosti komunikace s vlastním tělem Ma Diva Lavanya 18:30 Kali Sounds Meditation zážitková aktivní meditace, která osvobozuje zdroj životní síly. Je určena pro ženy i muže Igor Samotný

Atrium 12:00 Zahajovací ceremonie dle slovanské tradice - Zdeněk Ordelt, Nami Maria Lada, Martina Výborná, Slovanský kruh 13:30 Láska versus Strach Glasswalking neboli chůze po střepech - Milan Chadima 14:30 Když děti tvoří pohádku - Staň se autorem pohádky - Kateřina Andělová, Josef Lohacz 15:30 Intuitivní bubnování - Vedený spontánní bubnovací kruh pro všechny - Radek Zítka 16:30 Relaxační zvuková koupel Ponoříme se do léčivé hudby a zpěvu - Lucie Čapková 16:30 Ohýbaní roxorové tyče o krční jamku - Postav se tváří v tvář strachům - Bc. Milan Chadima 17:30 Hudba Duhy - Hudební Ceremonie - Oslava Života 19:00 Handpan - jeho tóny a jeho uzdravující vibrace Milan Zdvorilý 20:00 Bhakti Sounds - Bhadžany a duchovní písně napříč světem Bhadžanová skupina Bhakti Margy

14:00 Zdraví a energie bylin - Ať jsi kdokoliv, skrze tebe ještě hlouběji poznávám sebe JUDr. Zuzana Martínková 15:30 Fermentované nápoje přednáška o přírodních fermentovaných limonádách, ochutnávka fermentovaných nápojů - Veronika Hájková 16:30 Láska prochází střevem Získejte miliardy kamarádů za pár minut. Ovlivňují vaši imunitu, spalování tuků, emoční stabilitu - Filip Říha 17:30 Sdílejme své zdraví - zdraví je náš společný zájem Lenka Sobková

Park Václava Havla 13:00 Falun gong - čchi-kungová

metoda kultivace těla a mysli (cvičení)

14:00 Handpan - jeho tóny a jeho uzdravující vibrace Milan Zdvorilý 15:30 Koupání v ledu - metoda Wima Hofa v denní praxi Hana Moravčíková, Kasia Korda Jedzoková

16:00 Jóga pro tělo i duši - Jóga nám pomáhá spřátelit se sami se sebou - Bc. Lenka Divišová

16:30 Důvěra v rodině - iniciační hry pro muže + ženy a děti Jozef Mihališin

17:00 Falun gong - meditační praxe tradiční čchi-kungová metoda kultivace těla a mysli Mgr. Gabriela Kalinová

18:00 Pohybové hry pro otce a děti Prastaré hry vás naučí lépe porozumět svým dětem, zadovádět si s nimi a vše správně načasovat Petr Diamant

18:30 Láska k sobě a k životu Láska k tělu - prožitkový workshop s tancem Kateřina Tomisová

18:00 Původní pozdrav slunci

20:00 Cestou za sny- locosapiens Marek Hlohovský

19:00 Pohybové hry pro otce a děti

Mužská zóna 12:00 Buddha & Kristus - Dvě spolupracující bytosti s rozdílným duchovním titulem - prožitková přednáška Mgr. Tomáš Hurych 13:30 „Rytíři naděje“ (dnešní doby) Karel Kříž 14:30 Otec a dítě - jak být nejlepším tátou? - Vychováme-li pevné a zdravé pokolení, pomůžeme tak celému světu a naší Zemi. Petr Diamant 16:00 Rozvoj mužské síly a vědomí (mužský kruh) - Zdeněk Ordelt 17:00 Rytíři Grálu - Hana Sahhu-Arah 18:30 Jak mi meditace může pomoct? Proč se podle mě meditace stane postupně mainstreamem? Ing.Tomáš Reinbergr 19:30 Srdce muže (mužský kruh) Vrátit se k sobě a pak se otevřít ostatním Martin Švihla

V parku Václava Havla - probíhá každý den Tvořivé a hudební dílny z chrámu přírody pro všechny věkové skupiny zchramuprirody.cz a fujary.cz

Pátek 17. 5. 2019

Společné tvoření silového totemu přijďte společně tvořit ALL totem zchramuprirody.cz

Babaji Súrja Namaskár Bhakti Marga CZ

(viz 18:00) - Petr Diamant

19:00 Harmonizační technika OM Chanting - Harmonizace těla, mysli, duše skrze ÓM Bhakti Marga 19:30 - 20:30 Laskavý led - vstup a uctění vody jako symbolu partnerství, spojení muže a ženy v jejich celistvosti Markéta Mariísol Štěpánková, Monika La-Eywa Schagererová, Andrea Rývová, Kasia Korda Jedzoková

Knihovna (Vstupné 30 Kč) 12:00 Návrat konopí do našich životů Historie konopí a možnosti jeho užití - Endokanabinoidní systém MUDr. Zdislava Majeráková 13:00 Sebeláska - otevřená láska - zdraví - Jiří Růžička 14:00 Posilovna mysli - Cesta ke spokojenému životu - to jsou drobné kroky, které můžeme podnikat každý den Petra Dolejšová 15:00 Druidská cesta stromů a posvátných hájů - aneb O tom, co nám stromy chtějí sdělit Mgr. Petr Eschler 16:00 Dělej, co miluješ, a miluj to, co děláš - Jak jsem létal a padal Jan Rudzinskyj

Autorka obrazů na této dvoustraně: Michaela Švejdová

www.ALLfest.cz | 2019

5


Předběžný program

ALLfest 2017

Sobota 18. 5. 2019

Alchymistické Litoměřice

Ohlédnutí: ALLfest 2017 TÉMA: Zdraví, léčení, terapie V roce 2017 byl ALLfest zaměřen na zdraví, léčení a terapii. Jako každý alchymista, který hledá zlato především sám v sobě, jsme se podívali i my do svého nitra, abychom uzdravili sami sebe. Tento ročník ukázal možnosti, jak si vrátit sílu, jak nahlédnout do zákoutí psychiky, která nás tolik ovlivňuje. Otevřeli jsme se zázrakům, novým myšlenkám, nadějím a podívali jsme se na cesty vedoucí ke zdraví. Účastnili se: MUDr. Jan Šula, MUDr. Ludmila Eleková, MUDr. Jarmila Klímová, MUDr. David Frej, MUDr. Milan Hrabánek, Gabriela Filippi, Augustino Grefa, Gantulta Ganjuur, Patrik Kee, Yehuda Tagar a mnoho dalších.

Jitka Němečková, Nevinnost

Ohlédnutí: ALLfest 2015 TÉMA: Spolupráce a lidskost Jaroslav Dušek, Thu-hien Poma Of Adonai, Libor Malý, MUDr. Josef Jonáš, Maok, Lui Krieg, Zdeněk Ordelt, Eva Joachimová, Lilia Khousnoutdinová, Jonáš Koukl, Darja Havelková a další.

6

ALLfest ČasOpis

ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

Program

ALLfest

Hlavní sál

Hradní sál

Modrý sál

09:00 Ranní kouzlo zvuku tibetských mís - František Horváth 10:00 Poradní kruh Adato Paradigma UMĚNÍ vzáJEMNOSTI - Libor Malý, Sofie Kalyani Sarras, Jan Rak, Ernestína Velechovská, Zuzana Hozhoni, Lucie Roučová, Jozef Mihališin, Ida Keltnerová, Michaela Švejdová, Petr Diamant, Monika Hasalová, Jan Mašek, Maok a další

09:00 O lásce a vztazích trochu jinak

13:00 Společné bubnování v kruhu Ladislav Kročák 14:00 Tanec Srdce Soňa Mitra Pavlincová 16:00 Poselství Lásky - Calixto Suaréz Villafañe, Libor Malý, Sofie Kalyani Sarras, Jan Rak, Praveshananda, Ernestína Velechovská

13:00 Láska je osvícení - Libor Malý 14:30 LÁSKO, jsem tady!

09:30 Radost, láska, harmonie - Jak uvolňovat napětí, rozpouštět stres a harmonizovat tělo i mysl pomocí zpěvu, zvuku a vibrací. Zvukové lázně Dajána Dan a Jana Čadovi 11:00 Atíšova meditace srdce Aktivuj přirozenou schopnost srdce přeměnit bolest na lásku a soucit Amrita Hanka Slaninková

18:00 Zažijte krásu Bracova pohledu Braco 19:30 Kakao Ceremonie - Vyzkoušejte sílu kakaové ceremonie a vědomou práci na sobě netradičním způsobem. Ceremonií vás provedou vybraní účinkující ALLfestu.

17:30 Jsem žena - Renata Glosová

20:00 Taneční hudební koncert Létající Koberec + Mokosha, Dance to Ecstasy a další

Mužská zóna 09:30 Probuzené mužství - Svámí Anahata - Objev plně svůj mužský potenciál. Představení a beseda s účastníky výcviku. Pavel Dvořáček, Kamil Chetan Aziz, Petr Král a další 10:30 Mužská inventura - Zastav a najdi se! - Vladimír Münz 12:00 Vztahy a sexualita u starých Slovanů - Jsou čeští muži připraveni na návrat posvátné sexuality? Mohou nás inspirovat pohanské obřady a mýty? Jan Kroča 13:30 Stres v životě muže a co s ním Stres nás provází. Je to nepřítel, nebo kámoš, a co s ním? Jan Rudzinskyj 14:30 Velký kosmický urychlovač Prof. Jan Rak 15:00 Umění milostné předehry Poznejte tvořivou moc citového, milostného a intimního života. Igor Samotný 16:30 Žena Mužům - Žena, která pochopila muže - Přijď se inspirovat Zuzana Hozhoni 18:00 Raw Man - síla mužského vzoru Petr Diamant 19:30 Síla muže v současném chaosu Vesmír je přívětivé místo, chaotické si to děláme sami. Pojďme to změnit. - Martin Svozil 20:30 Přechodové obřady chlapců a chlapů ve slovanské kultuře Žiarislav (tento program je otevřen i ženám)

Láska a vztahy v pojetí andské tradice - Lucie Chaya

10:30 Láska k sobě, ke svému tělu Rychlá cesta k lásce, půstem přes tělo - Zdenka Šímová

12:00 Láska je láska

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Rituál LÁSKY v době CHAOSU Sofie Kalyani Sarras

16:00 Rezonance hojnosti a štěstí

Hojnost finanční i vědomí. Máte pocit, že to nejde dohromady? Opak je pravdou - Monika Hasalová a Monika Hasalová

19:30 Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy

Guru púdža k Paramahamsovi Vishwanandovi Svámí Vishwabaladharananda

Červený stan 09:30 Vnitřní naplnění ženy - Co způsobuje pocity prázdnoty v životě ženy - Jana Kočová 10:30 Celistvost ženských archetypů Harmonizace světlého a temného pólu ženy Terezie Dubinová

11:30 CESTA ŽENY - Uzdravení,

Posvátná sexualita, Žena ve své síle - Soňa Mitra Pavlincová

12:30 Láska a péče - dary (nejen) ženství - prožitková přednáška pro ženy - Silvie Šabatská

13:30 Ženská cesta životem

interaktivní workshop napříč ženskými archetypy Věra Kočka Burešová, Kateřina a Michelle Tomisovy

15:00 Kurandera moderní doby

Jak si vzpomenout na moudrost své vnitřní kurandery Lucie Chaya

16:00 Aktivace Třetího oka a Mohendžodáro MUDr. Monika Sičová

17:00 Posvátná ženská sexualita Mohendžodáro - tantra jóga pro ženy - Martina Výborná

18:00 Milenka - Aspekt milenky

12:30 ŽENA - něha, jemnost, láska Jaké místo mají tyto kvality v dnešní době? Jak se jim otevřít a jak si je dovolit žít? Martina Slabá 13:30 Jak na vzájemný soulad vztahů Jednoduchý vhled do vztahových rozdílů a potřeb Eva Tesařová 14:30 Zdravá sebeláska - Dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho života Míla Lukášová 16:30 Máří Magdaléna a Ježíš: Archetyp lásky a partnerství a jeho proměny Tereza Dubinová 18:00 Láska k financím, to není jen milovat množství peněz - Je o tom, jak začít mít rád povídání o penězích - Lenka Mrázová

Solná jeskyně (Každá terapie 150 Kč) 10:00 Ve svém těle doma - bez toho, aniž bychom se „doma“ vůbec zastavili, to nepůjde Silvie Šabacká 11:30 Lucie Buriánová - meditace 13:00 Ženský kruh - Láska a partnerství - Vlaďka Králová 14:30 Odpuštění - cesta ke štěstí a naplnění - přednáška s vizualizací Blanka Braunšveigová 16:00 Markéta Zika Kopová - význam tantrické masáže pro partnery 17:30 Úplňková meditace Naďa Kyzlíková 19:00 Ženské spojení s vnitřním světlem - relaxace Anna Vršník

nás propojuje s naším tělem, srdcem a celým bytím Markéta Zika Koppová

19:00 Afrodisiaka pro život Barbora Kravčíková

20:00 Ženská smyslnost a průběh menstruace - Ma Diva Lavanya

Chrám ticha Místo pro spočinutí a rozjímání v naprosté tichosti.


Sobota 18. 5. 2019 Taneční sál

Park Václava Havla

Atrium

09:00 Jeden kruh a vědomé změny Autentický prožitek síly spojení, tvoření nových možností pro sebe a svět kolem Gabriela Dušková 10:30 ALLfest vědomá seznamka pro lidi právě nezadané Monika Trčková

09:00 Tchaj-ťi chuan - ranní shaolin rozcvička - Ing. Roman Kvasnička, Ph.D. 09:45 Falun Gong - čchi-kungová metoda kultivace těla a mysli Mgr. Gabriela Kalinová 10:30 Párová akrobacie pro páry a děti Pojďte se naladit na spolupráci Mirka Papajíková 11:30 Posilování vůle v rodině Iniciační hry pro muže, ženy a děti - Jozef Mihališin

10:30 Zahájení uměleckého sympozia Lucie Čapková 11:00 Umělecké sympozium s živým koncertem - Smyčcové kvarteto SČF; Magda Uhlířová

12:00 Magie ženského tance - Ženy, objevte svůj přirozený taneční talent - Eva Marešová 13:30 Sexuální Tao pro ženy a Mohendžodáro - tantrická jóga pro ženy - Monika Sičová 15:00 Šamanský buben - přítel a pomocník - Ladislav Kročák 16:30 R-evolution 2019 - Interaktivní koučink se zaměřením tělo - mysl - duše Aumakua - Jana Hemeliková, Daniel Trpák, Ondra Halama 18:00 Vykročení z mlhy aneb Cesta mé duše - Aneta Porte 19:00 Biodanza - Tanec života Prožitek lidského propojení a sounáležitosti Aneta Končulová 20:00 Senzuální párová jóga s využitím vědomého doteku Darja Rádha Angel

Zasedací místnost

13:00 Sundrum tě naladí - přijďte se vyladit a zahrát si na magický hudební nástroj Sundrum Ondřej Janoušek 13:30 Tchaj-ťi chuan meditace v pohybu vyzkoušejte si správný a klidný pohyb - Ing. Roman Kvasnička, Ph.D. 14:00 Párová akrobacie - pojďte se naladit na spolupráci - přijďte sami nebo ve dvojici a pociťte krásu létání Mirka Papajíková 14:00 Harmonizační technika OM Chanting - Harmonizace těla, mysli, duše skrze ÓM - Bhakti Marga 15:00 Raw Man: vytrvalost a odolnost v životě - mužské pohybové hry a cvičení z dob pohanských Petr Diamant 15:00 Falun Gong - (viz 09:45) 16:00 Cesta jógy smíchu - Zpátky do radosti - Vladimír Paleček 16:00 Raw Man: vytrvalost a odolnost v životě - mužské pohybové hry a cvičení z dob pohanských Petr Diamant

9:30 Jak najít opravdovou lásku Na co si dát pozor, když hledáte spřízněnou duši Dana Hanousková 10:30 Nejčastější chyby a mýty ve stravování - Jak se láskyplně starat o své tělo skrz správnou výživu - Monika Balko

17:00 Raw Man: vytrvalost a odolnost v životě - mužské pohybové hry a cvičení z dob pohanských Petr Diamant 17:30 Úplňkový rituál smíření Mužů a Žen - Hana Sahhu-Arah 18:00 Falun Gong - čchi-kungová metoda kultivace těla a mysli Mgr. Gabriela Kalinová

12:00 Když děti tvoří pohádku Staň se autorem pohádky Kateřina Andělová, Josef Lohacz 13:30 Vnitřní kritik - spojenec a rádce Zuzana Rambousková a Petra Sýkorová 15:00 Silová zvířata a draci přicházejí Interaktivní workshop s obrázkovými kartami silových zvířat a draků Věra Kočka Burešová 16:30 Láska jako vztah sjednocení Svět rozumu a stav srdce Pavel Sobek

18:30 - 20:30 Láska na dotek - rituál pro muže - jednoduše více duše spolu můžeme přivítat v mužském kruhu - Jan David

17:30 Metamorfózy lásky - povídání o lásce a vztazích, konstelační cvičení - Pandora Eva Ráčková 19:00 Konstelace - cesta k lásce a vzájemnosti - konstelačně meditační prožitkový seminář Hana Říhová

Jezuitský kostel (Dobrovolné vstupné, teplé oblečení) 10:00 - 18:00 Výstava (viz pátek) 11:00 Úplňkový OM Chanting harmonizace těla, mysli, duše Natálie Tothová 13:00 Tance dávných tradic zpěvem a pohybem - aramejský, židovský, súfijský, havajský i maorský (workshop) PhDr. Ludmila Chrášťanská 16:00 „Lásko Bože lásko“ - akustický koncert - Vokální kvinteto Pětpé, Mantrovníci a přátelé

12:00 Umělecké sympozium s živým koncertem Maoka 13:30 Intuitivní bubnování Radek Zítka 13:30 Ohýbaní roxorové tyče o krční jamku - Postav se tváří v tvář strachům - Bc. Milan Chadima 14:00 Léčivý trans - hudební skupina pulzující v rytmu transovních bubnů - Létající Koberec + host: Mokosha 14:30 Napojení - uvědomělý hip hop SUVE 15:30 Koncert - Žiarislav a Dobyrad 16:45 Divé ženy - tanečně divadelní představení o opravdových mužích a hlavně o ženách Mirka Papajiková 17:30 Návrat slunce - Hudbou k hlasům přírody - Svarga 19:00 Ej, lásko lásko - Přijďte se povznést hudbou! Magda Uhlířová 19:40 Rozjímání s kalimbou meditační koncert - Harmonie Zvuku - Tomáš Jarošek 20:00 Koncert Antareya - duo hrající éterický poetický folk s prvky etno music 21:00 Úplňkový hudební rituál koncert - SunVenus, Jan Jan, JakToPřijde

Knihovna (Vstupné 30 Kč) 10:00 Měním sebe měním svět Spojení pozitivní vibrace srdce, mysli a akce. Projekt s přesahem, který propojuje lidi - Tibor Hegeduš a Ing. Dagmar Červenková 11:00 Sebeláska - Cesta do srdce jiných vede přes nás samotné Petr Čapek 12:00 Jak žít lásku v každodenním životě - zda a jak to děláme... Šárka Čapková 13:00 EmQ - empatická inteligence Rozvinutí metodické empatie v každodenním životě a práci Yehuda Tagar 15:00 Hluboké vědomí sebe i celku ve vztazích - Jak si ve vztazích udržet vnímání a projevování sebe sama i vnímání druhých a celku mezi námi Lenka Kočí a Milan Novák

4. ročník ALLfest 2018 18. – 20. 5. 2018 Téma: NAPLNĚNÝ OSOBNÍ A PRACOVNÍ ŽIVOT K tomu, aby byl člověk spokojený a šťastný v životě, měl by být spokojený i v práci a s tím, čím svůj život naplní. Každá naše část je důležitá, ať už jsou to vztahy, partnerství, rodina, práce, volný čas nebo odpočinek. Naplněný a plnohodnotný život je pro každého z nás podstatný. Pro naši duši i smysl života. V tomto ročníku se zaměřujeme na témata, která jsou spojena s naší prací, hojností, využíváním času, vlastního vnitřního potenciálu a bytí. Přivádíme inspirativní osobnosti, které uchopily svůj osud do vlastních rukou a zasvětily život činnostem, po kterých toužily nebo vnímaly jako své poslání. Dělají věci jinak, srdcem a celou svou duší. Nebojí se jít proti proudu a plnit si své sny. Součástí těchto cest jsou bezesporu naše vlastní záměry, vize, talenty, práce s tělem, pocity i emocemi. Necháme se inspirovat od předních odborníků, koučů a úspěšných osobností, jak pracovat sami se sebou, na co se zaměřit, abychom byli ve svém životě úspěšní, šťastní a vnitřně spokojení.

Ohlédnutí: ALLfest 2016 TÉMA: Země klíč ke mně, ekologie, vzdělávání, soběstačnost Karaimi, Teal Swan, Ondřej Smejkal, Michal Kubasa Ueli Seiler, Jaroslav Svoboda, Petr Skořepa, Tomáš Hajzler, Peter Živý, Zdeněk Weber, Ctirad Hemelík a další

www.ALLfest.cz | 2019

7


Předběžný program

ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

5. ročník Datum: 17.-20. 5. 2019 Téma: Láska, vzájemnost a empatie Láska je zdroj všeho. Láska je něco, co patří naprosto do každého života. Láska je vším. Každý z nás potřebuje lásku, empatii i vzájemnost. Bez nich by byl náš svět prázdný. A i když je to někdy těžké, je důležité věřit a milovat. Nechme tedy vstoupit bezpodmínečnou lásku do našich životů, vztahů i okolí. V roce 2019 nahlédneme na ALLfestu do tajů sebelásky, empatie, vzájemnosti, partnerství nebo také sexuality a tantry. Podíváme se na to, jaké to doopravdy je být bezpodmínečně milován a milovat, přijímat i dávat v absolutní vnitřní svobodě a autenticitě. Nahlédneme do zákoutí lidské duše a jejích nejniternějších potřeb. Dovolíme si prožít extázi a vášeň života takového, jaký je. Bez hodnocení a předsudků se pustíme do svobody vnímání, vzájemnosti a bezpodmínečného přijetí sebe sama. Otevřeme své srdce, duši i ducha absolutní lásce…

Neděle 19. 5. 2019 Hlavní sál 09:00 Propojení v krajině tónů - Od Země k Zemi ve vzájemném propojení - Jedny Duše Lucie Čapková a Veronika Kernová 10:00 Láska a vzájemnost ve světě ženy - Monika Sičová, Gabriela Dušková, Martina Výborná, Denisa Palečková, Amrita Hanna Slaninková, Yamuna Wolf, Lucie Kolaříková, Hana Sahhu-Arah, Monika Balko a další 11:30 Umělecký módní a taneční vstup 12:00 Vibrační lázeň - PAVeL zpívající mísy a gongy 13:30 Mezi muži - o lásce, vzájemnosti a ženách Igor Samotný, Jozef Mihališin, Mgr. Radislav Novotný, Suvereno 14:40 SunVenus - tanec 15:00 Tajemství vztahů - Každý to máme ve vztahu jinak - diskuze Veronika Vieweghová a Petr Jan Křen, Lilia Khousnoutdinova a Karel Janeček, Tomáš a Tamara Klusovi, Denisa Palečková a Pavel Říha 17:00 Tomáš a Tamara Klusovi hudební vstup 19:00 Ukončení programu vzájemné propojení

Solná jeskyně (Každá terapie 150 Kč) 10:00 Léčivá a čistící havajská meditace Ho´ponopono Monika Trčková love coach

ALLfest ČasOpis

Alchymistické Litoměřice

Program Hradní sál 09:00 Beseda s mystičkou Ivou Adamcovou - Iva Adamcová 11:00 Minulost a budoucnost věku lásky - Myšlenka nenásilí je naším národním vlastnictvím Áda Inneman 12:30 Nová dimenze vztahů - vzájemnost - Síla odlišnosti ve vztahu aneb Teprve být sám sebou ve vzájemnosti má smysl - Michaela Švejdová a Vladimír Münz 14:00 Jak být zamilovaní i po dvaceti letech? - tři tipy pro trvale udržitelnou lásku i vášeň Denisa Palečková 15:30 Na vlně lásky s kvantovou terapií - V kvantovém poli jsme všichni vzájemně propojeni, pomozme společně zlepšit život naší planety - Pavel Vondrášek 17:00 Kvantová hudební meditace Přinese vám rychlé zklidnění a zvnitřnění a navede vás ke splnění vašich snů a přání Dan a Jana Čadovi & Pavel Vondrášek

09:30 Chrám ticha, srdce a vědomého slova - Libor Malý, Ernestína Velechovská, Sofie Kalyani Sarras 11:00 Koncert Posvátné hudby písničky, mantry, posvátné zpěvy s výukou relaxačních technik a uvolnění lidské mysli Igor Samotný a Martin Tomaško 12:00 Blaženost jako lék - Dovol blaženosti zklidnit tvou mysl, posílit nervový systém a podpořit odolnost Lucie Kolaříková 14:00 Propojení a komunikace s krystaly - Hana Sahhu-Arah prožitkový workshop (krystaly s sebou) 15:30 Já-MY, jámy, JÁmy - Jak si ve vztazích udržet vědomí JÁ i MY, aniž bychom padli do jámy vztahu či individualismu Lenka Kočí 16:30 „Probuzený“ muž a vědomý vztah - Jak najít sám sebe a být spolutvůrcem vědomého vztahu - Petr Jan Křen

09:00 FALUN GONG - meditační praxe - Tradiční čchi-kungová metoda kultivace těla a mysli Mgr. Gabriela Kalinová 09:30 Harmonizační technika OM Chanting Bhakti Marga 10:00 Intuitivní bubnování - vedený spontánní bubnovací kruh pro všechny - Radek Zítka 11:00 Písně, co potěší srdce, duši i mysl - pojďte si s námi společně zazpívat - Mantrovníci

09:00 EmQ - empatická inteligence Rozvinutí metodické empatie v každodenním životě a práci Yehuda Tagar

17:30 Archetypy v životě Jana Kočová

18:00 FlueteRidoo - vystoupení a závěrečné ALL jamování (nástroje s sebou)

14:30 Žena - láskyplné bohatství přednáška s vizualizací Blanka Braunšveigová

Modrý sál

Zasedací místnost

16:00 Úplňkový ženský kruh Úplňkové ženské setkání srdce a odpuštění Jana Koko King

13:00 Meditace pro Venuši samoléčení prsou Iveta Kučerová

ALLfest

Atrium

12:30 Hudba Duhy - Hudební Ceremonie - Oslava Života 14:00 Léčivý trans - hudební skupina pulzující v rytmu transovních bubnů - Létající Koberec + host: Mokosha 15:30 Šansony plné lásky - koncert česko-francouzské šansoniérky - Eva Cendors 16:30 Vojta Violinist - Propojení srdcí jednočlenná kapela s nádechem keltiky 16:30 Ohýbaní roxorové tyče o krční jamku - Postav se tváří v tvář strachům - Bc. Milan Chadima

11:30 Léčivá meditace na dělohu Meditace k opečování dělohy a ženství - Kateřina Juřenčáková

Jana Ehre, Posel

8

ALLfes 2019

10:30 Životní mapy - přímou cestou k sobě - skutečná změna, harmonizace vztahů a nalezení příčin problémů Kateřina Kvapilová 12:00 Astrologie a umění lásky poznejte sami sebe i své blízké a učiňte své vztahy harmoničtějšími Robert Policar 13:30 Přechodové rituály a posvátné svatby - důležité rituály v našem každodenním životě Darja Rádha Angel a Michal Seifert 15:00 Partnerské sladění - přednáška o tom, jak proměnit partnerský vztah v dlouhodobý zdroj radosti, vášně, potěšení a lásky Lucie a Radek Chromí 16:30 Rodové statky a osady Návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi Andrea Amálka Dobromila


Neděle 19. 5. 2019 Taneční sál 09:30 Ticho za hlukem světa - Láska je to, co tvoří a udržuje tento vtipný vesmír pohromadě Jak ji pustit do svého života? Martin Švihla 1 1 : 00 Čtyři úrovně lásky - společně prožijeme, jaké to je cítit lásku k sobě, v partnerství, ke společenství a k celku Kateřina Andělová a Filip Říha 12:00 Laskavé sebepřijetí - aktivní meditace pro ženy s tancem pro podporu laskavého vztahu k sobě - Alena Bakalářová 13:30 TANTRICKÁ LÁSKA - tanec jednoty - Laskavá cesta do prostoru srdce pro muže i ženy - Martina Výborná 15:00 Zpátky do radosti - Cesta jógy smíchu - Vladimír Paleček 16:30 Loona Dance - tanec dělohy (lůna), tanec Luny - taneční meditace pro ženy - prožitkový a sebepoznávací taneční koncept - Gabriela Borská

Knihovna (Vstupné 30 Kč) 10:00 Lidská duše v zrcadle filmu Pohled za oponu stříbrného plátna optikou archetypové astrologie - Petr Lisý 11:30 LÁSKA nebo STRACH - máme právo na oboje, ale můžeme si vybrat - Soňa Mitra Pavlincová

Mužská zóna 09:30 Jak funguji vztahy v indiánských komunitách a jak definují slovo láska? Calixto Suaréz Villafañe 11:00 Sněmovní kruh pro posílení svého vlastního směrování. Marek Budimír Bednář

09:30 Qi Gong - čínské energetické cvičení Osm kusů brokátů pro harmonizaci těla, mysli a duše Andrea Poláková

12:00 Žij sám sebe aneb Tvůrce vlastního života - Petr Jan Křen 13:30 Logika * síla * láska = 0 * ∞ Libor Malý

10:30 Falun Gong - čchi-kungová metoda kultivace těla a mysli Mgr. Gabriela Kalinová

15:30 Nežiju už já, ale žije ve mně Bůh cesta křesťanství Mgr. Radislav Novotný 16:30 Chop se svého - Chceme uchopit věci tam venku, ale dokud se nechopíme svého uvnitř, radost ze sebe sama nenalezneme - Jan Velek

Červený stan 09:30 Láska k sobě a svému tělu Rychlá cesta k lásce, půstem skrze tělo - Zdenka Šímová 10:30 Znovuobjevení sebelásky a živého života - Cesta jednoDUCHOSTI a přirozenosti Anna Vašinová 11:30 Požehnání 4 archetypů - Předání Požehnání archetypu MATKY (Wombblessing®) level 3 podle Mirandy Gray Umay Yamuna

12:30 Vědomé a živé tělo ženy meditace a energetická cvičení a práce s kundalini energií - Darja Rádha Angel

14:00 Škola, základ života? - Mé děti nechodí do školy, aneb Unschooling v Čechách Alžběta Matiášová

13:30 Od dívky k ženě - povídání o proměnách v dospívání pro mámy a jejich dcery Kateřina Juřenčáková

15:30 Návrat konopí do našich životů Historie konopí a možnosti jeho užití MUDr. Zdislava Majeráková

15:00 Žena a Australské květové esence - cyklická žena a harmonie zdraví a emocí v průběhu života pomocí Australských květových esencí - Vlaďka Králová a Naďa Kyzlíková

Chrám ticha

celý den - Kouzelná a čarovná neděle s Harry Potterem - dílničky pro děti - Potterfan team

10:30 Důvěra mezi mužem a ženou skrze moudrost těla (hlavně pro muže a ženy, děti vítané) Mihališin Jozef

13:00 Grálová místa Čech - ženská a mužská rituální místa síly v krajině využívali už naši slovanští i keltští předkové a my se k nim vracíme Jan Kroča

Místo pro spočinutí a rozjímání v naprosté tichosti.

Park Václava Havla

16:00 O prsou (ne)citlivosti dotyková přednáška pro šťastná = zdravá a krásná prsa - Iveta Kučerová

11:30 Škola kojota - děti v přírodě Petr Diamant 11:30 Taoistická jóga - Qi Gong (Čchi-kung) Pět zvířat - aneb Jak posílit a rozzářit nejen tělo, ale i mysl a duši - Andrea Poláková

Lucie Svooboda, Interstellar

12:00 Přechodový rituál pro chlapce Cesta bojovníka - příprava, smysl a provedení chlapce transformací Petr Diamant 12:30 Sundrum tě naladí - přijďte se vyladit a zahrát si na magický hudební nástroj Sundrum Ondřej Janoušek 13:00 Dechová ceremonie - cesta do hlubin sebe - Lucie Fialová, Robert Gajdoš, Martina Chalupníková 14:00 Škola kojota - děti v přírodě Petr Diamant 14:00 Párové cvičení tchaj-ťi čchüan vyzkoušejte si přenesení energie v párovém cvičení Tchuej-šou tchaj-ťi čchüan Ing. Roman Kvasnička, Ph.D. 14:30 Fyzické cvičení vzájemnosti ve dvojicích - Empatie a vzájemnost v mužském pojetí Marek Budimír Bednář 16:00 Poznejte sílu myšlenky ohnutím příboru - jsme formováni tak, abychom věřili, že vnější svět je skutečnější než náš vnitřní svět Milan Chadima 16:30 Falun Gong - čchi-kungová metoda kultivace těla a mysli Mgr. Gabriela Kalinová

Lucie Svooboda, Eye

Jezuitský kostel (Dobrovolné vstupné, teplé oblečení) 10:00 - 18:00 Výstava (viz pátek) 10:00 Můj hlas? To jsem přece já! - Jedna z cest k poznání sebe sama PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 14:00 Přijďte lidé zpívat pro lásku (otevřený prostor pro všechny, kdo chtějí rozezvučit kostel)

Lucie Svoboda, Eclipse

www.ALLfest.cz | 2019

9


Předběžný program

ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

Program

ALLfest PORADNY

Autorka díla a fotografie na obálce: Jana Ehre, Buen camino – Šťastnou cestu, www.ehre.cz „Buen camino“ Vnímám naši konečnost Vnímám naši věčnost Konečnost Ega a nekonečnost Vědomí Jakoby život byl jako pára z ranní kávy Tak lehký Tak průhledný Tak teplý Tak dočasný Jako mžik oka krátký Jak to, že se nám přesto může někdy zdát těžký, materiální, studený, třeba i útrpně dlouhý a naší myslí domotaný? :-) Já, Jana, beru si Tebe Vědomí jako své opravdové a právoplatné JÁ a budu Tebou v dobrém i ve zlém. Stojí mi za to žít život v opravdové lásce. Stojí mi za to žít Tebe - Sebe - Vědomí. Stojí mi za to ŽÍT. Na naší cestě není kam se dostat a není čeho dosáhnout. Jedno Ego může být dál než druhé Jedno Ego může být rychlejší než druhé Může dosáhnout víc než druhé Může si myslet, že ví všechno líp Ale Vědomí nemůže být dál než ono samo Protože je jedno jediné obsaženo ve všem Není s kým by se porovnávalo Není koho by soudilo Přestože jsem někdy ochotná znovu a znovu opět uvěřit své mysli, tak jsem vděčná, že znovu a znovu se mám kam vrátit. K sobě. Přeji nám všem Buen camino! Šťastnou cestu životem ?? Kombinovaná technika - akryl, struktura, plastika 130 x 70cm, Prodáno (Buen camino - španělsky “šťastnou cestu” - klasický pozdrav poutníků do Santiaga de Compostela)

10 ALLfest ČasOpis

Raduše Chocholoušková (Ištabela Barela) - malování Hennou Markéta Prchalová - malování hennou Jitka Vydařená - ženské masáže, Mohendžodáro Lada Záhlavová - tvořivý koučink pro vnitřní dítě Martin Kubů a Iveta Skřivanová rekonektivní terapie Bela Kiss - duševní a duchovní příčiny chorob Vendula Marková - biofyzikální cévní terapie Bemer Dagmar Jachková - Access Bars Milan Gelnar - focení aury, astrolog Zuzana Martínková - bylinky a harmonizace duše Yehuda Tagar - empatie - to nejnovější v lidském vývoji MUDr. Jan Miklánek - poradna pro krásu těla i duše Zuzana Joštová - měření aury Martha Masopustová - výklad karet Calixto Suaréz Villafañe - setkání s moudrým mužem Natálie Recká - barevný svět vaší bytosti Marcela Andršová - milovaná ženská duše Pavlína Martinová - automatická kresba Ilona Matoušková - automatické písmo, masáž hlavy a krku Veronika Pešková - psychologická poradna Blanka Braunšveigová - načítání vzkazů a poselství Jana Ringelová - Bicom

Dílničky www.elmavia.cz - čelenky z květin, lapače snů Štěpánka Bubáková - pískové tvoření mandal www.sedmseptu.wordpress.com panenky přání Lenka Radová a Tereza Kubíčková - šperky Láďa Kubíček - dřevěné amulety Andrea Hátková - origami, tisk na tašky, náušnice Monika Látová - enkaustika, suchý pastel Zuzka Bílá - smaltové šperky Marie Tilšarová - kožené náušnice www.mandalyaobrazkyzpisku.cz www.kouzlozapadakova.cz - desková hra Věra Křižanová - VK Ateriér - látkové ozdoby Karel Kříž - práce se dřevem Tereza Tuhá - malování na obličej Andrea Račická - ruční práce, háčkování, drátkování, vyšívání dílničky Harryho Pottera v parku Václava Havla - celý den v neděli


Mentoringové stoly - balkón foyer PÁTEK 17. 5.

SOBOTA 18. 5.

NEDĚLE 19. 5.

Stůl č.1 - ALLFEST

Stůl č.1 - ALLFEST

Stůl č.1 - ALLFEST

15:00 Vendula Marková - Prevence a léčba z pohledu alternativní medicíny 16:00 Lada Záhlavová - Vítej tady na Zemi aneb Dovol si kvést 17:00 Petra Sovová - Můj porod 18:00 Marek Bohunický Body intelligence 19:00 Lenka Sobková Sdílejme své zdraví

10:00 Bela Kiss - Duševní a duchovní příčiny chorob 11:00 Dana Hanousková Jak najít opravdovou lásku 12:00 Terezie Dubinová Celistvost ženských archetypů 13:00 Pavlína Martinová Automatická kresba 14:00 Eva Marešová Magie ženského tance 15:00 Dagmar Jachková - Jak pozvat do života sebelásku a lehkost 16:00 Šárka Čapková Jak žít lásku v běžném životě 17:00 Blanka Braunšveigová Strach - brzda šťastného života 18:00 Lenka Kočí - Jak si ve vztazích udržet vnímání sebe - Já ve vztahu, já ve společenství 19:00 Zuzana Hozhoni - Láska

10:00 Ilona Matoušová Automatické písmo 11:00 Yehuda Tagar - Empatie, to nejnovější v lidském vývoji 12:00 Anna Vašinová Znovuobjevení sebelásky 13:00 Umay Yamuna Wolf Požehnání čtyř archetypů 14:00 Dagmar Jachková - Vzájemné porozumění skrz sebepoznání 15:00 Jiří Růžička - Sebeláska, otevřená láska 16:00 Petra Dolejšová - Posilovna mysli 17:00 Lucie a Radek Chromí - Jak žít dlouhodobě v láskyplném vztahu

Stůl č.2 - ALLFEST 13:00 Veronika Pešková - Už se nechci bát aneb Práce se strachy 14:00 Petr Muhlhans Soulad a Heraw - základy zdraví 15:00 Martin Businský - Čchi-kung - Jak na zdraví zad a ledvin 16:00 Miroslav Jílek - ALFA vs. BETA 17:00 Dian Kosztolányi O existenci - životní filozofie 18:00 Yehuda Tagar - Empatie - to nejnovější v lidském vývoji 19:00 Radek Maršálek Úvod do Vaišnavismu

Mentoringové stoly - VŠAPS PÁTEK - SOBOTA - NEDĚLE Stůl - VŠAPS U stánku a mentoringového stolu VŠAPs na galerii ve foyer naleznete již tradiční, v minulých letech hojně navštěvovaný „psychokoutek“ Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně s oblíbenými „psychokoláčky“. Zde si budete moci hravou formou vyzkoušet ukázky psychotestů či potrápit svůj mozek „nejkratším IQ testem na světě“ a dalšími hádankami. Pro ty z vás, kdo si chtějí odnést ještě více, bude připravena možnost otestovat své dovednosti formou online simulační hry nebo vyplnit online test osobnosti. Psychokoutek vám bude k dispozici po celou dobu trvání festivalu.

Stůl č.2 - ALLFEST 10:00 Eva Tykvová - Milovaná žena 11:00 Jitka Vydarená Ženské masáže Mohendžodáro 12:00 Monika Trčková Vědomá seznamka 13:00 Petr Čapek Sebeláska - cesta do srdce 14:00 Angel Darja Rádha - Sexuální energie z pohledu Ajurvédy 15:00 Jan Rudzinskyj Stres v životě muže 16:00 Hana Říhová - Konstelace - cesta k lásce a vzájemnosti 17:00 Igor Samotný Umění milostné předehry 18:00 Veronika Pešková - Plnohodnotný život pomocí harmonizace čaker 19:00 Marcela Andršová - Vzácná žena

Stůl č.2 - ALLFEST 10:00 Blanka Braunšveigová - Přání se plní aneb Jak si správně přát 11:00 Jana Mašková - Láska a respekt ve vztahu k dětem 12:00 Igor Samotný - Relaxační techniky na uvolnění mysli 13:00 Pavlína Martinová Automatická kresba 14:00 Vladimír Münz - Nová dimenze vztahů - vzájemnost 15:00 Lucie Kolaříková Blaženost jako lék 16:00 Petra Dolejšová - Posilovna mysli 17:00 Lenka Kočí - Já-MY, jámy, Jámy

Vystavující umělci Jana Ehre Marie Brožová Lucie Svoboda Vladimír Kiseljov Michaela Švejdová Martina Košařová Petr Bartoň Petra Fajkošová Nela Darsha Aneta Volrábová Kamil Šustr Jana Košulicas Valouchová Petr Uličný Jitka Němečková Renata Glosová Marie Neumannová Jitka Vrzalová Lenka Živa Janoušková Sabina Doskočilová Dagmar Angelína Mádrová Isabela Raduše Chocholoušová Šárka Meisnerová Petr Eschler Vladimír Souček Petra Legnerová Vladislava Vybíralová David Fiala Sabina Falcmanová

www.ALLfest.cz | 2019 11


Akce Somavedic pro ALLfest

Chcete-li odstranit následky, odstraňte příčiny...

M

Abychom vám harmonizační přístroje Somavedic přiblížili, domluvili jsme se s tvůrci na 10% slevě pro přátele ALLfestu, nebo při větší objednávce 5 ks získáte 1 zdarma.

S tvůrcem, Ivanem Rybjanským, který vyrábí Somavedic blízko Litoměřic, jste se již na ALLfestu mohli setkat a věříme, že vám v roce 2020, kdy bude ALLfest na téma Tělo, pohyb, výživa, přiblížíme tyto unikátní technologie a práci s nimi blíže.

Do poznámky při platbě napište ALLfest a bude vám 10 % z ceny odečteno.

ožná jste si všimli, že už od prvního ročníku používáme pro harmonizaci prostor, těla i vody v Kulturně konferenčním centru Litoměřice Somavedic. Za tuto dobu jsme na ALLfestu ověřili jeho působení a můžeme jen doporučit.

Sleva platí jen při objednávce z webu www.somavedic.cz nebo přímo na ALLfestu. •

Kontakt, informace, objednávky: www.somavedic.cz, Ján Šándor alljansandor@gmail.com

-10% fest L pro AL

Somavedic pomáhá lidem po celém světě.

Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eliminovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy geopatogenních, psychosomatických zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, včetně elektrosmogu. Odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na buněčnou strukturu fyzického těla. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důležitý pro očistu domácího i firemního prostředí.

12 ALLfest ČasOpis


Australské květové esence Naďa Kyzlíková

K

větové esence nejsou ničím novým – australští domorodci vždy užívali květy k léčení, stejně jako to dělali staří Egypťané. Tvůrce esencí Ian White využívá léčivou sílu jedinečné australské přírody, která dodává radost, harmonii a rovnováhu do našeho každodenního života. Esence mají hluboké účinky na naše vědomí i podvědomí, dokážou postupně odstranit příčinu problému. Pomáhají nám v různých oblastech: používají se při potížích fyzického i psychického charakteru, jsou vhodné pro dospělé, děti i domácí mazlíčky. Dnešní ženy zastávají v mnoha situacích mužskou roli, což má vliv na jejich rodinu, zaměstnání i na to, jak vypadají. Kombinace esencí pro harmonizaci ženy pomáhá ženám, aby zůstaly samy sebou, obnovily svou ženskost, byly silné a přitom jemné. Australské květové esence obnovují hormonální rovnováhu, dodávají vnitřní sílu, pomáhají nalézt vnitřní krásu a ženskou vyrovnanost, řeší změny nálad, menstruační problémy a potíže v menopauze.

NAĎA KYZLÍKOVÁ Solná jeskyně v Litoměřicích Autorka: Naďa Kyzlíková www.terapie-nada.cz Esence si můžete vyzkoušet při meditacích v solné jeskyni: Solná jeskyně v Litoměřicích e-mail: nadakyzlikova@seznam.cz tel.: 606 246 606

Ženy používají nejčastěji esence: Billy Goat Plum, která řeší vztah k fyzickému tělu, Bottlebrush vyčistí minulost (staré vzorce) a otevře nás, abychom dokázaly přijmout změnu, Bush fuchsia odstraňuje následky po nebo během užívání antikoncepce, Crowea působí přímo na emoce a bolesti během menstruace, Five Corners dodá sebejistotu a sebelásku, Mulla Mulla pomáhá při návalech horka během menopauzy, Old Man Banksia odstraňuje únavu a řeší problémy se štítnou

žlázou, Peach flowered Tee Trea pomáhá při změnách nálad a She Oak vyrovnává hladinu hormonů v těle a řeší problémy s otěhotněním. Oblíbené jsou i rozprašovače s australskými esencemi k vytvoření bezpečného prostředí. Díky esencím na míru můžete najít svou osobní harmonii a pohodu. Více informací a kontakt na mě najdete na www.terapie-nada.cz a můžete je přijít i vyzkoušet při meditacích v Solné jeskyni v Litoměřicích. • INZERCE

www.ALLfest.cz | 2019 13


Kultu rn í a konferenčn í centru m Litoměřice

15. - 17. 5. 2020

Fe stiva l, kte rý j e tvoře n s rd ce m

Alchymistické Litoměřice

Téma: TĚLO, POHYB, VÝŽIVA... koncerty / tanec / módní přehlídky / červený stan / mužská zóna chrám ticha / workshopy / mentoring / zdravé občerstvení koupání v ledu / vědomá seznamka / poradny / umělecké symposium / kakao ceremonie / dětské koutky / 11 sálů 100 přednášejících / 30 uměleckých výstav 100 stánků / 20 dílniček

Jedinečná atmosféra a prostor pro inspiraci Zarezervujte si v kaledáři víkend 15. - 17. 5. 2020 a příjďte si to s námi užít! Chcete být účinkující, představit své umění, služby či výrobky? Přihlašte se na www.allfest.cz včas.

www.mkz-ltm.cz 14 ALLfest ČasOpis

www.allfest.cz


Buďme k sobě láskyplní Ing. Zdenka Šímová

J

sou-li naše střeva obalená zevnitř letitými nánosy, stěží máme přístup k lehkosti bytí, zdraví a sami k sobě. Nevěříte? Sledujte své pocity bezprostředně, než jdete na svoji „VELKOU ranní očistu“ a bezprostředně poté. Vnímáte ten rozdíl? Ten pocit po vyprázdnění je jen zlomkem toho, jak báječně se můžete cítit po půstu a během něj. Ta lehkost bytí! Příval energie! Přátelštější svět! Zkuste test: Podívejte se na svou tvář ráno poté, co jste si večer dali opulentní jídlo, a srovnejte ten obraz s tím, jak vypadá vaše tvář ráno, když si užijete večer bez večeře. To je rozdíl, co? V prvním případě na vás ze zrcadla hledí někdo cizí, napuchlý obličej, kruhy pod očima, oči podivně mdlé, zamlžené. Žádná paráda. K tomu máte navíc pocit tíhy, do všeho musíte nutit. Už jen představa, co všechno vás čeká, vás rozlaďuje… Ve druhém případě? Vaše tvář je tak zvláštně čistá, žádné kruhy a tmavá místa, oči pěkně září, cítíte se lehce, cítíte se báječně, plni energie na celý den.

let, možná 100 (zdroje se různí), a třeba by se dožil i více, kdyby ho nezabili jeho rivalové. Do posledních dnů překypoval zdravím, i ve zralém věku to prý byl velmi pohledný muž s mladistvou svěžestí. Sršel energií, razancí a vitalitou. Ví se o něm, že dbal na čistotu těla a mysli prostřednictvím stravy. Podstupoval čtyřicetidenní půsty a vyžadoval i od svých žáků, aby očistili svá těla a mysl předtím, než je přijal do učení. Také Sókrates a Platón drželi pravidelně několikadenní půsty. Hippokratés (cca 460 př. n. l.), považovaný za otce medicíny, nemocným předepisoval hladovění – byl přesvědčen o tom, že jídlem pacient jen krmí nemoc. Od jeho dob se traduje moudrost: „Co nevyléčí hlad, nevyléčí žádný lék.“ Půst měl své místo už v pohanských náboženstvích od pravěku až po vrcholné období starověkého Řecka. Egypťané praktikovali třídenní náboženské půsty. Je známý fakt, že zakladatelé téměř všech velkých náboženství (Mojžíš, Ježíš, Mohamed, Buddha a další) měli intenzivní zkušenosti s dlouhými půsty.

Jak to, že se objeví tak výrazný rozdíl, když přeskočíte jen jedno jídlo?! Po půstu i během něj budete zářit zevnitř. Budete zářit vnitřní krásou, takovou zář nezařídí ani sebelepší vnější rozjasňovač. Jde to z vás, láska k světu, k sobě samému, úcta k životu Co je podle tebe v rámci vztahu k sobě saa všemu kolem. To je přirozený stav bytí. mému nejdůležitější? Lidé si vás budou všímat, budou k vám přita- Všichni to známe. Když se sami k sobě chohováni a ani nebudou vědět proč. váme láskyplně a s úctou, jíme zdravě, hýbe Prázdný žaludek neznamená hlad. Prázdný me se, cítíme se dobře a jsme sami se sebou žaludek znamená lehkost fyzickou i psychic- spokojení. Celý svět je hned hezčí. Na druhou kou, znamená pozornost. stranu, když se zanedbáváZpřítomnění. Jasné poznání, me, všechno je jinak, naoco je v tento moment důlepak. Jako by naše vlastní tělo Tělo je naším velkým žité. Jako by zmizela mlha fungovalo jako náš kompas. z mozku, která nám brání rádcem i životním Kompas, který nám ukazuje v přístupu k sobě samým, cestu jak ke spiritualitě, tak průvodcem. k radosti. Půstem je rázem k sobě samým. K sebeúctě. pryč. Když je dobře tělu, je dobře Díky návratu k sobě sai nám. mým, a půst je jistou cestou, přestaneme Tělo je naším velkým rádcem i životním hledat odpovědi venku a začneme je hledat průvodcem. K tomu, aby dobře fungovalo v sobě. Ani sebelepší odborník zvenčí nám a abychom jeho rady vnímali, je však potřenemůže říct, co potřebujeme. Může nám po- ba ho mít pročištěné. Pokud je zanesené, plné skytnout informace a nasměrovat nás. Ale jen odpadu, mohou být signály, které dostáváme, my sami víme, co je pro nás vhodné, co přes- matoucí, nejasné, postavené třeba na strachu ně potřebujeme. Všechny odpovědi máme a momentálních emocích než na vlastní inv sobě, ne vně nás. Stačí se k nim dostat. Skrze tuici. Pro každého z nás je velmi výhodné zatělo je to snadné, naše moudré tělo nám odpo- řadit pravidelné očisty jako součást své fyzické vědi hlásí, když ho posloucháme… i duševní hygieny. Zkušenosti ukazují, že jednou z rychlých, Nic nového pod sluncem. účinných, snadno uchopitelných a jednoduPythagoras (cca 570 př. n. l.), pozoruhodná chých cest je právě půst a následné nastartováosobnost, jeden z géniů všech dob, otec zá- ní potravinové i celkové intuice. V neposlední padní vědy, medicíny a filozofie. Řecký filo- řadě je půst jistým nástrojem ke zhubnutí, sof, matematik, astronom i kněz. Žil asi 90 očištění a nastavení funkčnosti těla.

Ing. ZDENKA ŠÍMOVÁ

Moje hluboké vnitřní přesvědčení, že člověk má žít déle a až do konce svého dlouhého života radostně a šťastně, aktivně a plodně, ke mně vedle Rolfterapie přitahuje způsoby a směry, jak toho možná dosáhnout nebo se přiblížit nebo alespoň radikálně zlepšit kvalitu života kohokoli. Otázka půstů je jednou z nich. Tělu nedáte tuhou stravu a rázem, co to všechno nastartuje. Okamžitě zahájí obnovu, fyzickou i psychickou. Vyhazuje vše nepotřebné fyzické i psychické ven. Jakoby říkalo: Honem s tím ven! Opět je to logické a jednoduché a funguje to na každého. Samo o sobě. Není třeba vůbec ničeho, je to zdarma, hned každému k dispozici. Více než desetiletá praxe, osobní zkušenosti i tisíce zkušeností účastníků našich Detoxikačních relax pobytů a jejich trvalé výsledky jsou mi příjemným důkazem. www.NAVODnaTELO.cz

Půst neznamená jen přestat jíst, ale vybízí především ke spirituálnímu využití detoxikace, která se týká i emocionálních zátěží, negativních vzpomínek a všech emočních jedů či toxinů, které nás celoživotně zatěžují, aniž bychom si toho byli vědomi. Po půstu vám pak tělo hned nahlásí, zda je to jablko nebo pizza právě to, na co jste se celou dobu těšili, nebo zda vám chutná jako umělotina. Naše tělo pak jasně ví, co potřebuje a kolik toho potřebuje. Mokrý měsíc

Půstem se nastolí bezúsilnost. Když se člověk dostane k sobě, tak už to pak proudí. Bez úsilí. Pouze vědomou pozorností. Mezi jakými typy půstů můžeme tedy volit, když se chceme vrátit sami k sobě a nastavit tu zdravou vzájemnost mezi naším tělem a sebou samými? Délka půstu Někomu vyhovují kratší, několikahodinové půsty několikrát týdně. „Je to jednoduché, prostě přeskočím večeři a ráno se zapomenu nasnídat.“ Tak přistoupil k otázce půstu pravidelný účastník našeho detoxikačního pobytu. Dvakrát týdně si s manželkou dají takzvanou

>> www.ALLfest.cz | 2019 15


čtyřiadvacetihodinovku – od oběda do oběda.

nesouhlasem neinformovaných (neznalých věci) a podělit se o vaše malé tajemství jen s těmi, o nichž víte, že vás podpoří. Úsměvná, leč pravdivá zkušenost mnohých: Když lidem kolem sebe řekneme, že se postíme, bedlivě nás sledují a říkají: „Ty vypadáš den ode dne hůř. Prosím tě, najez se už!“ Když lidé kolem nás nevědí, že se postíme, brzy si všimnou, že je něco jinak: „Hele, ty vypadáš den ode dne líp! Jak to děláš?“

Další variantou jsou jednodenní šestatřicetihodinové půsty, kdy skončíme jeden den večeří a zahájíme až třetí den snídaní. Někdo volí variantu několik dnů v týdnu nevečeřet nebo vynechat snídani, což jsou šestnácti- až osmnáctihodinové půsty. Určité konstituční typy volí raději několikadenní či dlouhodobé půsty, například sedm až deset dnů dvakrát ročně, obvykle na jaře a na podzim. Typy půstu Pro emocionální jedlíky jsou vhodné půsty na ovocných a zeleninových šťávách, na citronádě apod. Mozek je uspokojen, že má „jídlo“, a tělo se krásně čistí dál. Emoce řešené jídlem jsou jak ty negativní – stres, smutek, zlost, deprese („nestíhám“, „nikdo mě nemá rád“, „svět je zlý“, „život je pes, tak si ho alespoň osladím“ nebo „vypnu mozek sklenkou vína“ …), tak i ty pozitivní: radost, nadšení, vzrušení („Super! To se musí oslavit hodováním a alkoholem!“). Pak jsou tu půsty o čisté vodě. Historicky se používaly a používají z důvodů spirituálních či iniciačních. V naší době jsou vhodné spíše pro vyčištěnější těla a pro ty, kteří neřeší emoce jídlem, nezajídají je.

Přesně víte, kdy s jídlem skončit. Půst vás „zmorální“. Odborně se tomu říká potravinová intuice – přesně víte, kolik a čeho vaše tělo v daný moment potřebuje. A užijete si to, vychutnáte si to. Půst vás zpřítomní. Vrátí zpátky k sobě, zharmonizuje vás. Příliš rychlé zpomalí, příliš pomalé zrychlí. Během půstu se nastartovávají samoočistné, samoregenerační, samoozdravné a samoomlazující procesy. Tzn. automaticky se spustí náš vnitřní lékař a vnitřní opravář. Tělo v tomto módu využívá energii, kterou běžně spotřebovává na trávení jídel. Půst je nejsnazší cesta k očištění celého systému člověka.

Pod slovem půst si lidé představují trýznění se hladem, jak to je doopravdy? Je to opravdu tak jednoduché? Jen přestanu Půst je dobrovolné a vědomé se zřeknutí tuhé jíst a mám sebelásku? stravy na určitou, námi zvolenou, dobu. Typ Samozřejmě i při půstu je dobré znát pár záa délku si volíme dle naší konstituce, životní- kladních pravidel. ho stylu a s ohledem na momentální emoční Důležité je například vědět, že jsou zde situaci. Většinou hned víme, jakési detoxikační příznaco by pro nás mohlo funky, které mohou přechodně Během půstu se govat. Tápeme-li, stačí se způsobit zhoršení stavu. Tělo nastartovávají „podívat“ dovnitř svého těla, se dá při půstu okamžitě do samoočistné, přenést pozornost do srdce úklidu a při pořádném úklidu a položit si otázku: Která se nejdřív práší, obzvlášť když samoregenerační, varianta je pro mě ta nejlepjsme desítky let neuklízeli, samoozdravné ší? Odpověď přijde. Nebo a teprve pak se všechno blyša samoomlazující chodit pozadu a ona přijde. tí. Detoxikační příznaky jsou procesy. Tzn. Pak ji tři týdny se zvýšenou pozitivním znamením, že se automaticky se spustí pozorností praktikovat. věci daly do pohybu. Když to náš vnitřní lékař Nemluvíme tady o askezi, víte, tímto dočasným nepoa vnitřní opravář. Tělo ale o radosti ze života. O pohodlím se nenecháte odradit. v tomto módu využívá žitku. Nikdy jste nejedli tak Zásadním pravidlem energii, kterou běžně báječné jídlo a necítili při půstu je denně se alespoň spotřebovává na tom to, co cítíte, když žvýjednou vyprázdnit (jít na veltrávení jídel. káte své první jídlo po půstu. kou). I když je to jen jablko. MajDále pít tolik čisté vody, aby ka, která se pravidelně postí, vaše moč byla čirá, ne žlutá, se vždycky těší na ten pocit: „To první jablíč- a už vůbec ne oranžová atd. ko má všechny chutě světa! Chutná lahodně Dnes už je díkybohu dostatek dostupných injako božská mana!“ formací. O půstu se píše téměř všude. Doby, Tento pocit zažije po půstu každý – všechny kdy jste byli považování za „exoty“, s hláškami buňky vašeho těla říkají: „Ááááchchch!“ bla- typu: „To jsou ti divní, ti, co nejedí. To je ta hem. Stanou se z vás požitkáři. sekta…“ jsou naštěstí minulostí. Žaludek se půstem zmenší. Uspokojí vás Také je dobré být si vědomi psychologické menší porce, a máte z nich větší potěšení. reakce lidí ve svém okolí. Počítat s možným 16 ALLfest ČasOpis

Potřebujete-li získat vnitřní jistotu, bylo by lepší absolvovat svůj první půst pod vedením zkušeného průvodce, který se sám postí a má zkušenosti s vedením desítek i stovek lidí. Praktika, který vám hned objasní, co se právě teď s vámi děje, podpoří vás, uklidní. Také půst ve skupině je velmi snadný. Po prvním půstu máte zkušenost na celý život, nejistota navždy zmizí. Existuje jen málo výjimek, pro které platí jiná pravidla: těhotné a kojící ženy s půstem počkají na období po; děti a lidé s výraznou podváhou se budou postit z terapeutických důvodů a pouze pod odborným dohledem. Tvůj přístup je však celistvější. Kromě půstu používáš vlastní speciální metodiku Návod na tělo. Jakým způsobem využít při půstech vlastní tělo tak, aby byl ozdravný efekt co největší? Během půstu vidíme, jaký má tento proces obrovský vliv na kvalitu a elasticitu těla a jeho fascií. Fascie jsou orgán, který určuje tvar těla a pozici kostí v něm. Sama jsem se s fasciemi setkala poprvé po těžkém úraze v roce 2005, kdy jsem začala zjišťovat jejich vliv na zdraví, bolesti páteře a kloubů i ohromný vliv na mé tělo tenkrát tvaru „hruška“. Během půstů zažíváme očistu fascií a okamžitě vnímáme zvýšenou a znovunabytou pružnost a lehkost pohybu. Kdo cvičí, jistě cítí, jak se během půstu tělo velmi rychle mění. Lépe se ohýbáme, zvětšuje se rozsah pohybu, lehce se pohybujeme atd. Pokud k půstu přistoupíme jako k hygieně, tělesné i duševní očistě, např. stejně jako k čištění zubů, dáme mu pravidelné místo ve svém životě. Ať už si vybereme kteroukoliv variantu, tělo nás pak samo v našem životě povede. Čím čistší tělo, tím čistší stravu si samovolně a bezúsilně žádá a tím čistší myšlenky máme. Když je tělo překyselené, plné jedů a odpadů, máme větší tendenci ke „kyselým“, jedovatým, sebedestruktivním, sebehodnotícím či sebekrizitujícím myšlenkám. A tím se dostáváme k sebelásce. Co bys lidem vzkázala? Nenechte své tělo zanesené. Je-li vašim tělům 30, 40 a více let, je to v podstatě nezbytnost. Pravidelná součást hygieny


těla i hlavy. Vaše svěžest bude zpět. se o názory různých odborníků, ptejte se, Budete mít zářící oči, zdravé a funkční tělo divte se! Zůstaňte mladí! Nechejte koutky do posledních dní. Budete si užívat život, své svých úst nahoře, nechte své oči zářit. Dopotomky, jejich potomky… Vrátíte se ke svým volte své vnitřní kráse zářit skrze tělo. Jste snům, splníte si je, budete cestovat, pozná- jedineční, máte sobě i světu co nabídnout. vat nové lidi nebo se starat o svou zahrádku… Budete Čím tedy začít? nezávislou, aktivní, samoUrčitě rozhodnutím převzít Půstem se nastolí statnou jednotkou, která odpovědnost za své zdraví bezúsilnost. Když je přínosem a oporou pro a život. To je základem lásse člověk dostane všechny ostatní svými životkyplného návratu k sobě sak sobě, tak už to pak ními zkušenostmi, klidem, mému. Teprve pak můžeme proudí. Bez úsilí. Pouze moudrostí a nadhledem. začít naplno využívat svůj povědomou pozorností. Čím budete starší, tím vám tenciál a vybrat si, co v životě bude líp a sebeláska vám nechceme, aby nám bylo dobře. mine. A pak je třeba zkoušet a po Celoživotně se vzdělávejte. Teprve na zá- slouchat své tělo. Každý je jedinečný, každé kladě dostatku informací se můžete rozhod- tělo je jedinečné a v podstatě se v něm odráženout, co je pro vás dobré, co vám bude nejlépe jí naše myšlenky, vzorce a celý náš život. sloužit. Nikdo vám v tom nemůže zabránit, Neznám snazší cesty, jak toho dosáhnout, ani vaše zanesené tělo. Vyčistěte ho. Je to než je půst. snadné, levné a můžete tím jen získat. Dělat to, co dělá dobře mně, všem ostatním Čtěte, zjišťujte si informace, zajímejte lidem a celku. A mít z toho radost. Radost nás

vede, je zásadní. Brána Kde ježivota jen rozum, tam moc radosti nebývá. Při větším rozšíření v populaci může mít půst pozitivní vliv společenský, ekologický i ekonomický. Půst je jak pro ty, kteří vědí, co chtějí, ale i pro ty, kteří to zatím nevědí. Díky půstu to rychle zjistí. A to chce odvahu. Zjistíte, co v životě chcete, proč tu jste, a dostanete spoustu energie to uskutečnit. K tomu je třeba odvaha. Buďte odvážní. Buďte sami sebou. O sebe-lásce pak už nebudete číst, budete ji žít. Když očistíte své tělo, zmizí strach. Zjistíte, že nic nepotřebujete, už teď jste dokonalí. Praktikujte půst a dáte mi za pravdu. Zavolejte mi, pokud se mýlím (pokud budete mít jinou zkušenost). Pokud jste dočetli až sem, děkuji za váš čas i pozornost. S láskou (sebe-láskou) vaše Zdenka Šímová P. S. : Choďte pozadu • INZERCE

Jedna z našich dodavatelek, doña Lupita se na své wayusové zahradě raduje z letošní úrody...

Co je wayusa? Amazonský “superčaj”, pěstovaný indiánskými kmeny na území dnešního Ekvádoru a Peru. Je nedílnou součástí kultury a každodenního života místních indiánských komunit, které ji pěstují tisíce let. Mezi některými kmeny se jí přezdívá “noční hlídač”, neboť jim pomáhá zůstat bdělími a bystrými do dlouhé noci. PŘÍBĚHY LIDÍ, KTEŘÍ OCHUTNALI WAYUSU, NAJDETE NA FACEBOOK.COM/WAYUSA

www.wayusa.cz

Najdete nás v hlavním sále! wayusa_203x145.indd 1

10.4.2018 7:28:

www.ALLfest.cz | 2019 17


Zachránila jsem si život Monika Balko MONIKA BALKO

Celý náš život je určitou cestou poznania. Niekedy veľmi tŕnistou a náročnou, no niekedy veľmi krásnou. Je na nás, ktorou z nich sa rozhodneme kráčať. Ja som sa rozhodla ísť cestou zdravia, vedomého života, autenticity, slobody a poznania. Môj zdravotný stav ma jedného dňa donútil zastaviť sa a povedať „Dosť!“. Život, ktorý som žila, som vlastne nežila, iba prežívala. Dnes hovorím nie „bohužiaľ“, ale „vďaka Bohu“, že som sa dostala vo svojom pomerne nízkom veku do štádia, kde kvalita môjho života bola vyjadrovaná počtom liekov...

vať. Okrem toho by mala byť samozrejme nutrične bohatá. Častokrát sa stretávam s tým, že napr. vegetariáni či vegáni vylúčia z jedálnička živočíšne bielkoviny, no ničím ich nenahradia. Resp. ich nahradia prázdnymi kalóriami. Telu táto makroživina (bielkovina) ale samozrejme potom chýba a hneď sa môžu začať zdravotné problémy. Okrem toho by nás naša strava nemala nikdy stresovať (nemali by sme sa kvôli nej trápiť, či pociťovať pocity viny), mala by byť našim zdrojom energie a nemala by podľa mňa zaťažovať životné prostredie.

má živočíšna výroba vplyv na ekológiu. Preto je podľa mňa vždy nevyhnutné riešiť stravu a celkovo aj zdravie celostne, holisticky. Je to jediný spôsob ako dosiahnuť trvalé zdravie.

Stravovacích režimů a pohledů na výživu je mnoho. Mohla bys nám některé přiblížit a ukázat, jak by se v nich měl člověk zorientovat a vybrat pro sebe ten nejvhodnější? Podľa mňa neexistuje jediný stravovací režim, ktorý by riešil prístup k výžive komplexne. Vegetariánstvo a vegánstvo sú smery skôr etické, povedia vám iba čo nemáte jesť, neriešia, čo naopak jesť máte. Raw strava, čiže surová strava je extrémne chladivá a podľa mňa z dlhodobého hľadiska nevhodná na denné stravovanie, paleo diéta je zase príliš ohnivá. Čínska dietetika, ajurvéda a makrobiotika sa zaoberajú stravou energeticky, čo si myslím že je nevyhnutný aspekt pri nastavovaní jedálnička každého človeka. Avšak neriešia napr. glykémiu potravín, acidobázu, či to aký

mocou smoothie veru neurobíme. Výborné sú napr. celozrnné kaše alebo husté polievky.

Čím nejlépe začít den, abychom ho dobře nastartovali? Určite pohárom teplej vody. Ale bez citrónu! A asi pol hodinku potom (no môže byť aj viac) by mali nasledovať raňajky. Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa, a ak vás niekto bude presviedčať o opaku, tak sa podľa mňa mýli. Raňajky by mali byť vždy teplé, nakoľko potrebujeme naštartovať oheň trávenia a energiu sleziny a žalúdka, ktoré majú v ranných hodinách svoju najväčšiu silu. A to po-

www.cestapoznania.sk.cz

M

oniko, ty sis díky stravě zachránila život. Prošla sis nemocí a neúspěšným léčením klasickou medicínou, a jak mnohdy popisuješ, až díky změně stravy a přístupu k životu ses v podstatě vyléčila sama. Jaké jsou podle tebe nejčastější chyby a mýty ve stravování? Čím si nejčastěji škodíme a jaké by měly být zásady, aby byla strava spíše přínosem? Je náročné zhrnúť to pár vetami, nakoľko tých chýb je veľmi veľa, a aj preto rada na túto tému prednášam, čo môžu čitatelia zažiť aj na tohtoročnom festivale Allfest. Najzávažnejšia chyba, ktorú robíme, je, že si jedlo nevážime a do seba ho doslovne nahádžeme. Tam sa začína množstvo zdravotných problémov. Aj keď budete mať najlepšiu stravu na svete, od najlepšieho odborníka vo výžive, ale poriadne každé sústo nepožujete, môžete byť chorí. Okrem toho je dnes boom rôznych nových výživových smerov, ktoré zachádzajú do extrémnosti a ľudia ich nasledujú. Častokrát sa stretávam s tým, že si kvôli tomu ešte so zdravím pohoršia. Je to napr. obľúbená raw strava u žien (raw strava je surová strava, t.j. pokrmy sa nevaria, no jedia sa v svojom pôvodnom stave), či paleo diéta u mužov (táto diéta je založená na zvýšenej konzumácií mäsových výrobkov, tukov, surovej zeleniny a minimálnej konzumácií sacharidov). Ďalej sú to nesprávne kombinácie jedál (napr. živočíšne produkty kombinované s uhlohydrátmi), konzumácia nadmiery tukov či bielkovín, ignorovanie vlastného tela a signálov, ktoré nám dáva, či konzumácia nutrične prázdnych potravín. No a aké by mali byť zásady zdravého stravovania? Hlavne by mala spĺňať to, čo má v samotnom názve. To znamená, že by mala budovať a podporovať naše zdravie a nie ho rozlaďo-

18 ALLfest ČasOpis

Jak by se měl člověk stravovat přes den? Jesť by sme mali vždy vtedy, keď sme hladní. Nemali by sme jesť len preto, že sa to „v tomto čase má“. Pozor si treba dať určite na také malé maškrtenie. Častokrát si ľudia neuvedomujú, že stále do niečoho „zobú“. Jedia drobnosti, ako je napr. ovocie, tyčinky, cukríky, oriešky, rôzne krekery... a vlastne na konci dňa zistíme, že jeme desaťkrát denne a žalúdok ani nemá čas oddychovať. Treba si


uvedomiť, že na strávenie akéhokoľvek jedla, či to bude maličkosť alebo hlavné jedlo, naše telo potrebuje energiu. A keď si ju budeme stále míňať na tieto maškrty (aj keď v skutočnosti hladní nie sme), nezostane nám veľa energie na ostatné aktivity. No a aké potraviny by sme mali teda konzumovať počas dňa? Tie, ktoré sú v čo najpôvodnejšej podobe. Snažte sa vyhýbať čo najviac polotovarom, mrazeným produktom, konzervám a naopak sa vráťte k nespracovaným celistvým potravinám, ako sú napr. zrná, strukoviny či zelenina. A co večer? Jíst, či nejíst, a v případě, že ano, tak co? Večera by mala byť oproti raňajkám zase najľahšia. Mali by sme jesť potraviny, ktoré sú ľahko stráviteľné, čiže určite nie bravčové rebrá alebo vyprážaný rezeň. Teplou polievkou nikdy nič nepokazíte alebo si môžete dopriať tepelne upravenú zeleninu. Chcem však upozorniť, že je to veľmi všeobecné odporúčanie. Každý človek pri diagnostike rozplakal. V takýchto sme unikátny a neexistuje jednotná strava pre prípadoch treba riešiť na prvom mieste najmä každého. Je veľmi dôležité, aby bol jedálniček práve tú psychickú rovnováhu. To, aký bude nastavený vždy pre danú mať dopad zmena stravy osobu, podľa jej predispona životy mojich klienzícii, jej diagnózy a možtov, je iba v ich rukách. ností. Pri voľbe správnych Keby som bola milionárpotravín treba brať v úvahu ka a mala centrum, kde veľmi veľa faktorov – okrem tí ľudia žijú a ja sa s nimi Aj keď budete mať spomínaných je to napr. aj môžem denne rozprávať, najlepšiu stravu na sezóna, pohlavie, vek, práca, variť im, tak by to bolo svete, od najlepšieho acidobáza a mnohé iné. Ako iné. No oni odchádzajú ja rada hovorím, pre niekodomov a v tom momenodborníka vo výžive, ho môže byť šalát liekom, te berú svoje zdravie do ale poriadne každé no pre niekoho jedom. vlastných rúk. Ak zavedú sústo nepožujete, zmeny radikálne a na Jak je to s pitím u jídla, pít 100 %, tak sú potom aj môžete byť chorí. po, před či při jídle? Jaké také výsledky a častokrát jsou z tvého pohledu zázápadnou medicínou sady? diagnostikovaná choroUrčite nepiť počas jedla ba ako nevyliečiteľná je a minimálne pol hodiny zrazu liečiteľná. Ak však pred a po takisto nie. Konzumácia vody počas urobia zmenu iba na 50 %, tak príde iba pojedla môže ovplyvniť prirodzený obsah žalu- lovičatý výsledok. Pár vecí sa zmení, no pár dočnej kyseliny a žlče, ktoré sú potrebné na správne strávenie jedla. Jedlo tak môže zostať v tele nenatrávené, čo vám môže následne spôsobiť napr. zvýšenú plynatosť, nadúvanie či pocit únavy.

Doporučení: No a aké by mali byť zásady zdravého stravovania? Hlavne by mala spĺňať to, čo má v samotnom názve. To znamená, že by mala budovať a podporovať naše zdravie a nie ho rozlaďovať.

zdravotných problémov zostane. Ja však nikoho do ničoho netlačím. Pre niekoho je správna pomalá cesta cez menšie zmeny a pre niekoho je to skok do najhlbšej časti bazénu. Musím povedať, že veľmi to ale závisí aj od diagnózy. Onkologickí pacienti väčšinou zmenia svoju stravu radikálne bez zaváhania, no ľudia, ktorých trápi napr. trávenie idú na to pomalšie. Co bys doporučila lidem, kteří chtějí změnit stravování, ale myslí si, že to nedokážou? Určite buďte na seba nežní a milujúci. To znamená, že keď viete, že toto je už na mňa príliš veľká zmena, tak urobte tú zmenu menšiu. Vždy si sami stanovte hranicu, ktorú ste schopní dodržať a akceptovať bez toho, že by ste sa stresovali pri každom zjedenom súste. Ja sa na toto vždy pýtam ľudí na konzultáciách. Nemá zmysel tlačiť na pílu, to by ich veľmi rýchlo prešlo. A ak to nezvládate sami, odporúčam vám nájsť si odborníka na výživu, ktorý vám pomôže prejsť týmto náročnejším obdobím a bude pre vás takou pomocnou rukou.•

Sama diagnostikuješ podle čínské medicíny a pracuješ jako výživová poradkyně. Jak to vypadá, když si člověk objedná výživového poradce, čemu všemu se věnujete? Prvú časť konzultácie venujeme diagnostike. Človeka si vždy poriadne vyspovedám, musím poznať podrobne jeho stravovacie návyky, anamnézu a cieľ, ktorý chce zmenou stravy dosiahnuť. Okrem toho si potvrdím diagnostiku cez jazyk a cez sledovanie človeka ako takého. Čiže ako rozpráva, akú má energiu, akú má farbu pleti, ako sa hýbe, atď. Následne nastavujeme podľa toho jedálniček šitý jemu na mieru, čiže odchádza s konkrétnymi odporúčaniami, čo v svojom živote má zmeniť. Tým, že pracujem aj ako terapeutka, častokrát dávam klientom odporúčania na prácu aj s duševným zdravím. Nie raz sa mi stalo, že sa mi www.ALLfest.cz | 2019 19


Balancovat na laně bdělé Přítomnosti Sofie Kalyani Sarras

SOFIE KALYANI SARRAS

• Narozena v ČR v Krušných horách; šťastná žena, partnerka, matka a babička; vizionářka, inspirátorka, od-učitelka, cestovatelka; miluje odhalování tajemství • Života, toho, co podporuje či brání prožívání osvícení a realizaci všech Bytostí. K spojení s prožíváním přirozenosti lidství ji, kromě • Mistrů neduality, přivedlo v roce 2014 zasvěcení do balijských rituálů; propaguje humanitu, filantropii a rozvoj štědrosti. • Odmala žije vědomou komunikací – „Živým slovem.“ • Před 38 lety prožila probuzení energie kundalini, z tohoto u ní pramení vše, čemu můžeme říkat práce. • Ve spojeni s Mistry Neduality jí bylo v posledních dvaceti letech dáno vytvořit a předávat mnoho aktuálních metod pro Život v novém paradigmatu. • Je zakladatelkou a patnáct let tvoří projekt „Světlo ženy.“ • Dvanáct let provází meditacemi v linii • Ramana Maharišiho, učí mystickou cestu a pět let je praktikující Dzočchenu. • Jako strážkyně bran početí a smrti je zakladatelkou a průvodkyní nyní osmiletého projektu „Srdce dělohy, svoboda penisu“. • Provází zahraniční poutě. www.Kalyani.cz

L

áska, empatie a vzájemnost. Tato témata nás vedou k hlubokému zamyšlení, naladění, zastavení... kterých je v roce 2019 víc než třeba. Na úvod mám potřebu zdůraznit, že slova a názory v tomto článku vycházejí z mé zkušenosti, jakkoli by mohly vyznít obecně. Jsem si vědoma toho, že zcela vystihnout toto téma skrze slova není možné. Mohu jen přispět nabídkou vhledu do své zkušenosti.

Nacházíme se v evolučním kosmickém pohybu. Mnoho teorií, vědeckých výzkumů a filozofických debat se to snaží popsat a zachytit. Různé národy a společenské třídy, komunity i jedinci se snaží na tuto situaci reagovat. Je však reakce na „něco“ ta pravá cesta? Je možné „zachytit“ změnu?

Čeština je opravdu krásný jazyk. Dítě je Bytost, která se děje. Je-li dítě Bytost, která se děje, je i dospělý člověk Bytost, která se děje. Jen jsme jaksi zapomněli... A hrajeme hru na slepou (i hluchou) bábu. Globálně.

Miluji český jazyk. Miluji zvukomalebnost českých vět. Snad proto jsem byla inkarnována v tomto společenství znějícím češtinou. Snad proto, že tento jazyk je mi Láska je stav samodění. Je to nejvyšší a nejodhalován jako vibrující na stejné frekvenci dokonalejší vzdělání, kterého může lidská jako sanskrt či tibetština. V jejich prapů- Bytost dosáhnout. Přála bych si, aby se učivodním znění. Snad proto, že díky němu la ve všech stupních i oborech vzdělávání. mohu porozumět hrám, které lidstvo glo- Nemůže ji učit, kdo ji sám nezná. A ten, kdo bálně hraje samo se sebou, ji zná, musí složit zkoušky, a přitom si málokdy uvězda v Lásce obstojí. Zda domuje, že lidská dimenze jeho mysl, energie, řeč i tělo Lidská inkarnace je není jediná. Pracovně té hře největším darem od vibruje na frekvenci Lásky. Života, předaným nyní říkám „hra na slepou Zakázala bych plodit, počlověku. Lidské bábu (i dědka).“ čínat děti bez tohoto vzdětělo, řeč a mysl jsou Pomáhá mi to tuto hru lání. manifestovaným nejen vidět, ale i cítit. PoNedávno jsem slyšela slova zázrakem a technologie máhá mi to se v tom všem odborníka na reprodukčjsou jen zrcadlem lidské vědomě pohybovat. ní medicínu. Volně cituji: mysli, řeči a těla. A proto jsem v tomto roce „Dětí ubývá, ale stále ještě vyhlásila hru na změnu této dosahujeme dobrých kvót hry. na počet důchodců.“ Chápete? S dítětem a jeho zrozením je počítáno Je to výzva pro všechny Bytosti: jako s produktem. Spotřebitel vhodný na „POJĎME SE VIDĚT A SLYŠET! produkci práce a peněz. Kolečko v soukolí POJĎME SE VIDĚT A SLYŠET A HÝ- uměle udržovaného stavu blahobytu. ZáBAT NOVĚ!“ měna blahobytu za Lásku. Chápete? To je obchod s lidským potenciálem. ReNávody nejsou potřeba. Věřím v moudrost produktivním. Hrůza. každé Bytosti. Věřím, že stačí se zastavit a pokusit se otevřít, otevřít oči, jedno, dvě, možná tři ...a nebo tisíc svých očí. Každá Bytost se pak může probudit, prozřít a vidět nově. Stejné je to i se zvukem a pohybem. A neni to nic složitého. Malé dítě také nepřemýšlí, jak a kdy. Jak se probudit správně, dobře, užitečně a s patřičným impaktem... Malé dítě se prostě probudí a jásá. Jásá a žasne. A nepotřebuje mít důvody, plány ani načtené mraky knih od významných a uznávaných autorů. Malé dítě ani neví, že existuje zákon pozornosti, rezonance či rozlišování. Ani ten hrozný bubák zvaný peklo či karma. Malé dítě se probudí, a aniž by cokoli „dělalo“, samodýchá, samovidí, samoslyší, samoroste... NENÍ NIKDO, KDO BY TO MOHL UDĚLAT ZA NĚJ. Není nikdo, kdo by to mohl řídit. A toto SAMODĚNÍ se děje po miliony let na této planetě. V dimenzi lidí, ještě dřív,

20 ALLfest ČasOpis

než začal být měřen čas, prostor. Než jsme začali měřit, vážit, hodnotit, vyrovnávat, obchodovat, přemýšlet nad vyrovnáním, potřebami, spotřebou, úroky, dluhy... Sliby, závazky, kontroly, řízení. Podrazy, podfuky, povody. Úhrady, přehrady... soudy.


Iniciační zenový koán v básni... Popisujíc Prázdna stránku, Z hlouby Třpytu, pro říkanku. Písmem hladím čistý list. Kdo TO... písmo bude číst? Kdo uvidí nejdřív Prázdno? Z něhož prýští písmena? Kdo Třpyt Prázdna v textu vidí? Kdo ty kódy přečíst zná? Slova Třpytu, slova Prázdna, slovem záříc z Podstaty. Kdo TO... v čase zaznamenal? Dřív, než vzniklo já a ty. Pro čas - opis Allfest píši, tato jemná písmena... Pramen Lásky z Prázdna prýští, Láska v písmu... tvar svůj má. Na počátku bylo slovo... Co TO... slovo znamená? Kdo TO zazněl? Kdo TO zpíval? Ten, kdo jméno NIKDO má. Pro časopis Allfest 20.3.2019 Sofie K. Sarras

Láska je přirozenost, je skromná a pokorná. A děje se. Nemá touhu dokazovat, že je Láskou. Je to Poznání sama sebe, když vidíme a slyšíme. A cítíme, prožíváme stav Lásky. Frekvenci harmonie. Empatie – je důsledkem Lásky. Důsledkem probuzení v Poznání podstaty sebe. Je to synonymum pro buddhistický pojem SOUCIT. Člověk už nemůže jinak, než „být konán.“ Vzájemnost – řekla bych, že je to výkonná ředitelka pro empatii. Vzájemná jemnost. Bod, ze kterého se slyšíme a vidíme. Po-

hybujeme se, vnímáme se navzájem. Je to všímavá pozornost k sobě, svému tělu i druhým.

někoho“. Skutečná pomoc je nezištná, nic neočekává. Zde bych upozornila na různé magické rituály vzývající určité síly, směřující v osobní Výzvy – neskrývat prožívání Lásky, Moud- prospěch, prospěch skupin. To není konání rosti a Soucitu. Je třeba vědět, že Bytosti se a žádání o pomoc z Lásky. A byť může jisdělí na přející a nepřející. Je třeba jasně vi- tá pomoc přijít, vždy se za ni musí zaplatit. dět, že lidé prožívají mnohé projevy Lásky. Dřiv nebo později. Projevuje se to rysy nadRůzné stupně, kvality. Člořazenosti a vyvolenosti. věk přeje jen sobě nebo jen Nebo podřízeností a nedruhým, ale ani jedno nevesebevědomím. V obojím Pro vědomý život de k trvalému stavu poznání mizí úžas dítěte. O pomoc v tomto chaotickém a štěstí. je třeba umět požádat. období doporučuji být v Bdělé Pozornosti. Otevřením se své Podstatě. Kam jde pozornost, jde Až když člověk žije opravProžíváním vědomého příi energie, to tvoříme. dově pro sebe i pro druhé, tomného OKA-MŽIKU. A za to jsme odpovědní! stále balancuje na laně bdělé Nebo snad UCHA-MŽIDoporučuji říkat ANO přítomnosti, pak se sám naKU? tomu, co vede ke spojení chází ve stavu dítěte, užasléDěkuji, že mohu z frekse sebou a s odvahou, ho dítěte po probuzení. Ať vence Lásky nechat zaznít láskyplně říkat NE všemu, udělá cokoli, ví, že je to živé slovo. Slovo proudící co vede k vlastnění, dobré. Nemá potřebu hodz Podstaty. připoutanostem, magii notit sám sebe. Děkuji všem Mistrům, a ovládání. Trvale kteří mi předali učení topracovat na očistě Obrany – zkusme je milohoto daru Poznání. Děkucharakteru a kultivaci vat, ale nehýčkat. Nechat ji, že mohu žít tento život. mysli. Stále je čeho si je láskyplně zemřít. Jsou to všímat. tradice a zvyky naše i našich Těším se s vámi, kdo připředků, velikánů jednotjdete na Allfest, na osobní livých historických epoch. setkání ve frekvenci vědoZvyky, které musí zemřít, aby se zrodila mého pohybu, harmonie a živého slova. autenticita a transparentnost Přítomnosti. Aby oči i uši slyšely a viděly bez filtrů histo- Přeji celému Allfestu, zakladatelce Michaerie. Bez filtrů času a prostoru. le Švejdové a všem jejím spolupracovníkům, Musela jsem v sobě nechat zemřít vše. Včet- aby se rozpomněli na ten úžas, ukrytý v srdně názorů a rad svých Mistrů, učitelů, všech ci každého z nás. A totéž přeji i všem čtenápouček a naučených postupů vycházejících řům a hostům Allfestivalu. z newtonovské mechaniky, jungiánské Ať vibrace, které společně necháme SApsychologie. Nechala jsem v sobě zemřít MODÍT, jsou hlubokou frekvencí Moudi Darwinovu evoluční teorii. Nejsem člověk rosti Ticha. • pocházející z opice. Jsem Láskou, která manifestuje myšlenky, řeč i toto tělo. A vím, jak těžké bylo rozpouštět veškerou obranu, která mě vracela zpět do starých vzorců. Láska obsahuje i smrt. A zrození nového. Pomoc – přichází vždy, když je člověk připraven. Když je ze své moci (slovní základ „mohu“, ne „ovládám“) otevřen pro pomoc, přijímání. Když uvidí a uslyší sám sebe bez her „na www.ALLfest.cz | 2019 21


Láska je jen slovo Libor Malý

LIBOR MALÝ

Normální muž, jehož karma přivedla • k úspěchu a bohatství v podnikání; • díky praktikování Dzogčhenu k prohlédnutí podstaty všech jevů. • Zakladatel společnosti LMC, s. r. o., provozovatele portálů jobs.cz a práce.cz • Zakladatel neziskové organizace Adato Paradigma, z. ú., provozovatele portálu štědrosti a laskavosti Hearth.net • Dobrovolný ředitel Mezinárodní komunity Dzogčhenu • Spoluzakladatel nadačního fondu Via Clarita, rozvíjejícího filantropii v ČR www.ViaClarita.cz, www.Hearth.net

J

iž dlouho se mi opakovaně zjevuje v mysli scéna z počátku třetího dílu trilogie Matrix. V neexistující podzemní dráze mezi Matrixem a světem strojů říká Rama Kandra, otec děvčátka Satí, hlavnímu hrdinovi Neovi: „Láska je jen slovo, důležité je to spojení, které slovo naznačuje.“ Tahle prostá věta mi otevřela prostor k tomu, napsat teď cosi o lásce. Začnu možná oklikou, aby byl jasný kontext. Nejsem básník, nikdy v životě jsem nenapsal jediný řádek poezie. Zato jsem původem programátor a napsal jsem spoustu řádek počítačového kódu. Zajímá mě podstata bytí – jak věci fungují. Proto se amatérsky zajímám o logiku, teorii relativity či kvantovou fyziku. Před 17 lety mě to přivedlo k neduálnímu tibetskému učení Dzogčhen, když jsem v létě 2002 obdržel tzv. přímé uvedení do podstaty mysli od nedávno zesnulého Mistra Dzogčhenu Chögyal Namkhai Norbuho. Tato zkušenost a vše, co následovalo, změnilo totálně, od těch nejzazších základů, můj dosavadní život. Jsem svému Mistrovi a všem ochráncům Dzogčhenu z hloubi srdce vděčný, jakou nekonečnou moudrost mi otevřeli... Můžete se ptát, jak se dá používáním mysli dostat k podstatě lásky, tomu hlubokému lidskému citu… Právě tím, že člověk si je vědom svých omezení, překročí je a spočine v tom, čemu se v Dzogčhenu říká podstata mysli. 22 ALLfest ČasOpis

Tedy ve stavu, který je za všemi omezeními času, prostoru, konceptů, ale i víry, citu, srdce, emocí i za jakoukoliv životní zkušeností. Prostě za vším, co si lze představit. A právě v téhle větě je ten klíčový, ale těžko pochopitelný háček… Prosím, čtěte dál – pomaličku a nevzdávejte to :-)

doopravdy je? To je přece všechno dualismus jako Brno! Aha, ale pozor – takže dualismus je podle tebe, Libore, špatný? Bože… Není i tohle dualismus – dobra a zla??! Mysl se dostává do úzkých. Jak dál? Co teď? To přece nemá žádné řešení. Nic nemá žádné definitivní logické vysvětlení. Nebo má? Nebo tedy co?

Někdy je dobré se pustit té dualistické mysli, co přemýšlí a všechno analyzuje. Nechat Nelze si nijak představit, „Láska je jen slovo, ji rozpadnout. To se teď často co si naše mysl nedokádůležité je to spojení, lidem na duchovní cestě že představit, co neleží které slovo naznačuje.“ děje. Všechno se rozpadá, v doméně možností mysli. nic nemá smysl, není jasné, A naše mysl funguje duaco dál, kam jít, co má smylisticky. Tedy někdo, kdo si představuje něco. Tomuto zcela běžnému ži- sl... Staré pravdy nejsou, co bývaly, ani odkazy votnímu nastavení se říká dualismus. Subjekt k Bohu už nepomáhají, protože se stačí ze„já“ si představuje objekt „to“. Tohle ale nemu- ptat, jaká je podstata toho Boha, a jsme zase sí být jen otázka intelektuálního přemýšlení. ve stejně neřešitelné situaci. To samé můžeme říci i o většině světských projevů lásky. Bývá dualistická. Subjekt „já“ Je třeba jít za dualismus. miluje objekt „XY“. Je jedno, zda je XY muž, Dualismus a moje vlastní mysl je totéž. žena, Bůh, zvíře, nějaký koncept čehosi či ja- Moje vlastní mysl vymýšlí celý můj vesmír, kou formou se ta láska projevuje. Podstatné je, včetně mě samotného. Mysl jsem „já“ i veškerý vesmír. že právě tohle je dualismus. Není rozdílu mezi podstatou „já“ uvnitř sebe A dualismus je příčinou veškerého světského a světem tam venku. utrpení. Protože mysl nedokáže odpovědět na otázku: „Jaká je podstata mysli? Odkud Nic není vlastně skutečné, všechno je vymyšse vzala?“ To je hlavní omezení. Nebo jinak, lené, jako giganticky velký sen, který se sám jak se ptá indický mystik Ramana Maharshi, od sebe sobě zdá... „kdo jsem já?“ Svět prostě není celý, chybí nejhlubší odpovědi na základní otázky o smyslu Vše je dobré, není žádný důvod cokoliv měnit. a podstatě všeho. V podstatě vůbec nic o světě Zhluboka, uvolněně dýchám. Pozoruji všechnevíme! Stejné je to s otázkou na podstatu na napětí ve svém těle a nechávám je rozpustit. Pozoruji všechny energetické proudy lásky – co o ní opravdu víme? v těle a uvolňuji se přímo do nich samotných, Možná namítnete – jasně, když někdo stávám se jimi. Pozoruji, odkud přichází, kde přemýšlí, zda miluje, je to důkaz toho, že jsou a kam mizí mé myšlenky. Kolik jich je! nemiluje. Protože láska se nemyslí, láska se Uvědomuji si, zda jsem otrokem či pánem cítí! To není hlava, Libore, to je srdce, kde se všech těch myšlenek. Jsem hluboce, hluboce prožívá láska! ... Vidíte ? Takže jsme objevi- uvolněný a naprosto si vědomý všeho, co se li jeden typ dualismu! Hlava a srdce – jeden jeví uvnitř i vně, aniž bych se o cokoli snažil myslí, druhý cítí! Znám ale i další – pravda a čímkoli se zabýval... a lež, den a noc, světlo a tma, já a svět, venku a uvnitř, milování a nemilování, existence Občas se stane, že se to podaří. Pouta duaa neexistence, Bůh a ďábel, jednota a mno- lity prasknou a všechny koncepty čehokoliv host... Ano, dokážeme si představit tisíce zmizí. Není žádné „já“, které se musí o cokoliv případů dualistických protikladů, protože to snažit. Vše se děje samo od sebe v okamžité, naše mysl zvládá perfektně. Jsme mistři ve vy- vědomé přítomnosti. Vše je dobré, ani smrt již není hrozbou – není nikdo, kdo by vlastně mýšlení čehokoliv... mohl zemřít. Zmizela minulost, budoucnost OK, ale takhle se nikam nedostaneme. Když i prostor, a přesto se všechno neskutečně jasně přece Libor vysvětluje cokoliv komukoliv, tak jeví a mění. Není, kdo by přemýšlel, analyzoto je taky dualismus, ne? „Já“, Libor, inte- val a hodnotil... lektuálně vysvětluji právě teď podstatu lásky čtenáři časopisu Allfest! A nebo snad právě Po nějaké chvíli začnu vidět jasněji. Vidím teď „já“, čtenář časopisu Allfest, čtu článek Li- všechno, aniž by se řešilo, kdo vidí. A vidím bora? Tak jak to vlastně sakra ve skutečnosti i všechny „ty druhé“. Ale všechno je vidět z jiné


perspektivy, úplně jinak, než si kdy ten Libor svojí myslí představoval. Není nic, a přesto se všechny bytosti jasně jeví. V nezměrné prázdnotě, kde není zhola nic, ani ona sama, září nekonečné jasné a prázdné světlo, a aniž by bylo kdy a kde, tvoří nekonečně se měnící obrazy všeho. Ač nejsem „já“, ani druzí, přesto dokážu všechno naprosto jasně rozlišit. Aniž by kdo kdy vznikl, jsem vším a všemi. Vidím, jak v Liborově mysli běží myšlenky o tom, že

nedualita a dualita je totéž, že záleží jen na vědomém vnímání světla, které vše v naprosté prázdnotě manifestuje. Vnímám ta odvěká, elementární spojení mezi všemi jevy a vidím, jak Libor začíná ještě jinak chápat, co se myslí větou, kterou napsal na počátku svého článku. Všechny jevy, co se jeví, jsou světlo, blaženost sama. Láska je prožívané vědomí neduality všech iluzorních, dualisticky se jevících jevů. Láska je osvícení – nekonečný proud prázd-

Zažijte neobyčejnou atmosféru ALLfestu Atmosféra i genius loci ALLfestu otevírá srdce i mysl. Vytváří jedinečný prostor pro inspiraci, propojování, sdílení, zábavu, osobní růst i transformaci.

A přitom láska je jen slovo. Mentální koncept, který všichni řeší. Slova, která tak často zní... „Miluji tě...“ Ochránci, andělé a všichni realizovaní Mistři – prosím, ochraňujte a provázejte na cestě k osvícení čtenáře časopisu Allfest. •

si společnost lidí, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu, a dejte životu jiný rozměr. Na festivalu zažijete neobyčejnou atmosféru, souznění i jedinečná setkání. Ponořte se do svého nitra, vnitřního ticha, ve vzájemnosti bytí a vychutnávejte život v celé jeho

rozmanitosti. Nechte na sebe působit všechny smysly prostřednictvím bohatého programu, vzdělávání, divadla, hudby, prožitkových workshopů, meditací, práce s tělem nebo zdravé výživy těla i duše. Vyberte si to, co v danou chvíli potřebujete. •

Foto: Ján Šándor, alljansandor@gmail.com

ALLfest je propojením osvěty, vzdělávání, kultury a umění. Zveme inspirativní osobnosti a odborníky k aktuálnímu tématu, které je každým rokem

jiné a kde si každý může najít „to své“. Věříme, že se nám daří podporovat zdravou kulturu i životní styl a vytvářet uvědomělou a odpovědnou společnost. Dovolte si být tím, kým jste, s jemností a respektem ke svým životním fázím či situaci, ve kterých se nacházíte. Bez hodnocení, kritiky či očekávání. Užijte

ného, jasného světla, odnikud nikam, který vše tvoří, aniž by kdy co vzniklo...

www.ALLfest.cz | 2019 23


Co lidem nejčastěji chybí ve vztahu? Denisa Říha Palečková

DENISA ŘÍHA PALEČKOVÁ

- Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. - Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již mnoha tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. - Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. - Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po dvaceti letech. - Zakladatelka Školy celostní smyslné (tantrické) masáže, Školy šťastného partnerství, masážního studio ARKAYA® a profesionálního výcviku Core Touch®. - Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. www.denisapaleckova.cz

jí dotýkají příliš rychle, jinde, než by chtěla nebo vůbec. Muži zase bývají frustrovaní, proč se jejich partnerka nechová více rozumně a klidně, proč má tolik divných emocí, proč se jí stále něco nelíbí… Přáli by si více klidu a pohody, a často i více nekomplikované, radostné vášně. Přestože to tak navenek nemusí vypadat, nadpoloviční většina dvojic není spokojená se svým sexuálním životem. Milují se zřídka či vůbec. A pokud se milují, málokdy je to zkušenost, která by je skutečně naplnila hlubokou radostí a láskou. A vy na to znáte lék? První, co je důležité si uvědomit, je, že není třeba za nastalou situaci vinit sebe či partnera. Málokdo z nás vyrostl v prostředí, kde bychom byli obklopeni inspirujícími vzory. Když se stovky lidí zeptám, kdo by chtěl žít, co se týká lásky a vášně, vztah podobný, jako měli jeho rodiče, zvednou se tři až čtyři ruce… Přitom je to právě vztah našich rodičů, který vytváří hluboké otisky ohledně našeho nastavení do lásky a intimity. Někteří nezažili v dětství láskyplné doteky od svých rodičů, a ani neviděli své rodiče se dotýkat, objímat, vyjadřovat si lásku, vděk a respekt. V dětství se utváří hluboké emoční stopy a vnitřní nastavení, které pak v životě máme tendenci znovu a znovu vytvářet. To však lze díky tzv. přepisu limbického otisku a díky vědomé práci s vlastním tělem a prožitkem změnit.

U

Další impulsy přicházejí formou učení a nápodoby. Málokdo však získá během dospívání smysluplné a skutečně obohacující a užitečné informace ohledně milování s partnerem. Nezřídka si účastníci našich kurzů posteskli, že kdyby to, co učíme o vztazích a intimitě, věděli v mládí, mohli si ušetřit mnoho trápení a třeba i rozvod.

ž více než 16 let učíte lidi, jak být šťastní ve svém životě, vztahu a intimitě. Učíte laické i profesionální výcviky Celostní smyslné masáže a Core Touch ® a legendární víkendové Retreaty pro páry, které nejen obohatily, ale často i zachránily dnes již tisíce vztahů Vím o případech, kdy jste na a rodin. Na téma vztahů, intimiRetreatu pro páry měli účastty a životního štěstí jsou i vaše níky, pro které byl víkendový videa a články. Co lidem ve vztakurz poslední nadějí před rozProbuďte ve zích nejvíce chybí a co řeší? vodem… Ano. Někdy je k tomu svém těle život Dvě základní témata jsou nedovedlo pragmatické zjištění, že a lásku. statek porozumění a nedostatek kurz je levnější než rozvod. Jedvyživující intimity. Ženy někdy nou nás dokonce navštívila dvocítí, že jim partner nerozumí a že jice už po rozvodu… ale měli jim nevěnuje takovou pozornost, jakou by po- pocit, že by to spolu znovu mohli zkusit. Jiný třebovaly – v každodenním i intimním životě. pár k nám zavedla slova školního psychologa, Nerozumí jejich pocitům, nejsou dost empa- že eskalující duševní problémy jejich syna jsou tičtí, válcují svou ženu rozumem. V posteli se odrazem nefunkčního vztahu rodičů.

24 ALLfest ČasOpis

Co mohu udělat jako rodič, když chci, aby moje děti nemusely procházet podobnými omyly a bolestí jako já, a získali praktickou a užitečnou vztahovou a sexuální výchovu? Na prvním místě je pochopit, že malé děti se učí skrze pozorování a cítění svých rodičů. Největším darem tak pro ně je, když jako rodiče rozvíjíme lásku, štěstí a radost v oblasti intimity. Někdo si posteskne „no jo, ale s tím mým…“ Potěšení a rozkoš ovšem prožíváme ve svém vlastním těle. Skvělý a pozorný partner může být nádherný most k rozkoši ve vlastním těle, ale není to záruka. V první řadě se potřebujeme otevřít lásce, intimitě a rozkoši sami v sobě. To nebývá vždy lehké, často nám v tom brání zranění na duši, které jsme utrpěli v raném dětství i v průběhu života. Ve snaze zabránit další bolesti a zklamání se uzavíráme… ale to je slepá ulička. Spolu se snahou neprožít bolest se tlumí i naše kapacita prožívat radost, lásku i tělesnou rozkoš. Jak ze začarovaného kruhu ven? Nejrychlejší a nejefektivnější cestou, kterou znám, je vědomá práce s tělem. V hlavě si ledacos „okecáme“, ale tělo nelže. Díky pří-


tomnému, láskyplnému doteku se dostáváme do hloubi sebe sama. Můžeme uvolnit emoce, které vytvořily krunýř kolem našeho srdce a napětí v těle… otevřít se pro větší množství energie, lásky a potěšení. Sexualita je spojena i s naší tvořivostí a radostným plynutím. V roce 2007 jste založila masážní studio Tantra Spa, které letos rozšiřujete o seberozvojové a výukové programy pod názvem ARKAYA® – centrum těla… Ano, ARKAYA® je pro mě místem, kde díky skvělému týmu absolventů našich pokročilých výcviků práce s tělem pomáháme ženám, mužům i párům dostat se hluboce k sobě samým, podpořit intimitu v sobě i ve vztahu a získat praktické dotekové zkušenosti: Jak otevřít tělo ženy do radosti a potěšení? Jak podpořit větší přítomnost a rozkoš v mužském těle? Jedna rovina učení je skrze vlastní prožitek. V našich masážích podporujeme ženy i muže v tom, aby byli schopní prohloubit svůj prožitek v těle, a přenést tuto zkušenost domů. Druhá rovina je pak praktická výuka doteku.

Většina manželství se nerozpadá proto, že by se k sobě ti dva nehodili. Ale proto, že neměli ve svém životě inspirující modely a praktické informace k tomu, jak ve vztahu dlouhodobě rozvíjet lásku i vášeň.

• Bolestné zkušenosti z dětství a dřívějšího života lze přepsat, a naučit se nově způsoby bytí v radosti a lásce • nejrychlejší a nejefektivnější cesta osobního rozvoje je přes vlastní tělo; tělo „neokecáš“; díky vědomé práci s tělem lze poměrně rychle uzdravit stará zranění a otevřít se do lásky a živosti • pro dobrý vztah je důležité poznat a ctít odlišnosti sebe a partnera; díky tomu se přitahujeme a doplňujeme • v dotecích často neplatí „co máš rád, dělej druhému“ – mužské a ženské tělo se do síly prožitku otevírá zpravidla jiným způsobem

Jaké chyby v sexu dělají lidé nejčastěji? V oblasti doteku těla mezi mužem a ženou v drtivé většině případů neplatí pravidlo „co máš rád, dělej druhému“. Ženské a mužské tělo reaguje v oblasti intimity na jiné podněty. Ve snaze potěšit partnerku se mnoho mužů vrhá ženám do klína dříve, než jsou vůbec připravené… protože z jejich pohledu není zajímavějšího místa na těle. Naopak ženy své muže často zbytečně dlouho „připravují“ na sex empatickými rozhovory a hlazením v oblasti zóny srdce – to je na srdci, ve vlasech apod. Jasně tak děláme, co bychom si přáli sami pro sebe. Ženy nechtějí být moc „hrrr“ a muži zase ztrácet čas „zbytečnostmi“. Velkým tématem je i ústup sexuality v partnerství po příchodu dětí… Ano. Přichází prudká změna životního rytmu a stylu, únava a nedostatku času… Pro některé ženy navíc porod znamená hodně náročnou zkušenost. Může to být poranění a zjizvení těla, které intimní prožitek ovlivní výrazným způsobem (bolesti-

• i pokud přemýšlíte nad rozvodem, vůbec to nemusí znamenat, že váš vztah už nemá budoucnost – když víte, jak na to, lze lásku (znovu)vytvořit i z trosek • nikdy není pozdě – i v padesáti či sedmdesáti letech můžeme začít objevovat nové úrovně své intimity a lásky

vost a/nebo snížená citlivost). Další část žen hodnotí dny a týdny po porodu jako velmi obtížné – vypráví například, že se cítily opuštěné, unavené, na všechno samy… a přestože

si logicky vše dokáží zdůvodnit, cítí v sobě trpkost a na rovině těla i duše se uzvírají vůči partnerovi a intimitě vůbec. Naštěstí lze i v těchto případech relativně rychle pomoci. Protože jsou tato témata poměrně častá, máme na to v ARKAYA® zaměřeno hned několik programů – například Otevři své srdce, Radost a potěšení (vaginální mapování) a léčení jizev. Co v sexu nejvíce postrádají muži? Muži si často prvoplánově myslí, že je to více vášně a sexy aktivity od partnerky… něco ve stylu pornografie. Přičemž jejich žena není příliš motivovaná k podobným výkonům. A přestože tyto prožitky (kouření na tisíc způsobů, střídání pozic, sex s více partnerkami…) mužům mohou přinést radost a intenzitu, neuspokojí na dlouho určitý typ „sexuálního hladu“. Ten nasytí jen žena, která je hluboce propojena se svou esencí. Která je uvolněná a měkká ve svém těle i duši. Která je současně spontánní a vášnivá. Která hluboce přijímá sama sebe, a díky tomu se dokáže uvolnit a vyjadřovat bez napětí a stažení. Žena, která neválcuje své pocity stále rozumem a nebojuje sama se sebou. Která je propojená se svým tělem, pánví, sexualitou i srdcem. To je pak i pro muže skutečný dar. Pro ženy je vysvobození, když přestanou čekat na to, až přijde „ten pravý“ nebo až ten jejich začne dělat to či ono… a začnou se radovat ze svého těla, ze sebe sama a ze života. Nikdo jiný to za nás neudělá, a je to ve výsledku jediná cesta, jak do svého života přinést trvající radost a lásku – tím, že se jí otevřeme v sobě.•

www.ALLfest.cz | 2019 25


Návrat k sebe

Amrita Hanna Slaninková AMRITA HANNA SLANINKOVÁ

• Od roku 2011 študuje tantru, meditácie, holistické liečenia a prácu s energiami. • Na svojej ceste zažila silné prebudenie svojich liečivých schopností a odvtedy funguje ako médium. • Dokáže presmerovávať vysokovibračné energie druhým ľuďom s úžasnými výsledkami. • Tie najúčinnejšie metódy, ktoré sa naučila, teraz šíri ďalej, aby pomáhala ľuďom žiť vedome v radosti a ľahkosti. • Tantra pre ženy • Umenie milovania – tantra pre páry a jednotlivcov • Cesta čakrami – Od sexu k nadvedomiu – 7 víkendových seminárov zameraných vždy na jednu čakru, pre mužov aj ženy • Božské liečenie – channelovaná holistická terapia osobne alebo na diaľku • Liečenie aury zdarma na diaľku www.Amrita.sk

V

ěnuješ se transformačním procesům skrze meditaci, léčení a tantru, vedeš lidi k lásce, extázi, vnitřní moudrosti a božskosti. Co je z tvého pohledu na této cestě nejzásadnější? Co bys poradila lidem, kteří chtějí žít živelně a s radostí, stejně jako ty? Pre mňa osobne je to spojenie samej so sebou. Veľakrát sme zahltení impulzmi zvonku, názormi a reakciami druhých ľudí či vecami, o ktorých sme presvedčení, že ich musíme spraviť, až sa v tom strácame. Nemáme čas sa zastaviť a pozrieť sa do seba. Ako sa cítim, čo je moja pravda? Čo ma nabíja, čo mi prináša radosť? A tak si možno nevšimneme, že veľa vecí robíme iba preto, aby ostatní boli spokojní, alebo aby

sme sa vyhli konfliktom. Tým sa je to vedomé pozorovanie toho, čo sa deje vo odkláňame od svojej skutočnej mne a čo sa deje vonku. A toto je niečo, čo vnútornej pravdy a od svojej môžeme robiť kedykoľvek počas dňa, popri vášne, ktorú sme sem prišli akejkoľvek činnosti. Nepotrebujeme si na žiť. Ak nežijeme svoju to vyhradiť špeciálny čas. Kedykoľvek, keď vnútornú pravdu, cítime si počas dňa spomeniem, vrátim sa svojou f r u s t r á c iu , pozornosťou k sebe. Ako sa hnev a smcítim, čo sa vo mne deje? PoVo svetle vedomia sa útok. Práca, zorujem čo cítim, čo vnímam všetko mení na lásku. ktorú robím – a čo robím. Možno niekam či už je to tantra kráčam, možno umývam alebo liečenia – nám pomáha riady, možno sa cítim smutná, možno sa zastaviť sa. Pozrieť sa do seba, pre- s niekým rozprávam, alebo ma práve niekčistiť negatívne pocity, zbaviť sa strachov to vytočil. Nech cítim a vnímam čokoľvek, a názorov druhých ľudí, ktoré nie sú v sku- nijako to neposudzujem. Ani si nehovorím, točnosti naše, aby sme sa znova spojili so aké je to hrozné, ani si nehovorím, aké je svojou pravdou a žili svoj najvyšší potenciál. to úžasné. Jednoducho to iba pozorujem Naša najhlbšia pravda a esencia je čistá bez- s láskavosťou, prijímaním a nechávam veci podmienečná láska. Je to základ, z ktorého plynúť. Nesnažím sa ich kontrolovať alebo sme všetci stvorení. Všetko ostatné je iba meniť. Uvoľňujem sa do vnímania prítomdočasné a v podstate je to iba ného okamžiku takého, aký ilúzia. Túto ilúziu však vníje. Neunikám svojimi myšliDOPORUČENÍ: mame veľmi reálne. enkami do preberania toho, čo budem robiť o chvíľu a ani Naša najhlbšia pravda Jak můžeme nahlédnout za nerozoberám, čo sa mi stalo a esencia je čistá tento závoj iluze a znovu se bezpodmienečná láska, pred chvíľou. Celú svoju pospojit se svým vnitřním zdro- ktorá prijíma to pozitívne zornosť zameriam na to, čo sa jem lásky? deje tu a teraz. aj negatívne. My ľudia vnímame realitu Na to, aby sme mohli veľmi selektívne. To znameJak to funguje? žiť svoj plný potenciál, ná, že všetko posudzujeme Keď budeš robiť túto techpotrebujeme rovnako a hodnotíme. Toto je dobré, to, čo nás podporuje ako niku, začne sa diať veľa vecí. toto je zlé. Toto je pekné, toto Tvoje vnímanie sa začne rozaj to, čo vnímame ako je škaredé. Toto je pozitívne, negatívne – ako výzvu, širovať na videnie vecí, ktoré ktorú zdoláme. A tým toto je negatívne. Snažíme sa si predtým nevnímala. Odrarastieme. mať iba to pozitívne a vyhnzu začnú prichádzať dôležité úť sa tomu negatívnemu. Ak uvedomenia si, vhľady, „aha to robíme, tak to v nás vyvoláva vnútorné momenty“ a porozumenie. Emočné napätie rozpoltenie, napätie a stres. Je to preto, že sa začne rozpúšťať a neutralizovať naspäť do žijeme vo fantázii, ktorá nie je reálna. Nič lásky, pretože si začneš uvedomovať harmónie je iba čisto pozitívne a nič nie je iba čisto niu a jednotu toho pozitívneho a negatívnenegatívne. V skutočnosti všetko vo vesmíre ho. A tak sa stávaš viac prijímajúcou, chápaobsahuje rovnaký podiel toho pozitívneho júcou a vedomou. Získavaš čistotu, jasnosť aj negatívneho zároveň. Ak by bolo všetko a nadhľad. A to ti pomáha zorientovať sa vo iba pozitívne, tak by sme stagnovali a ne- svojom živote a vedieť, kam smerovať podľa mohli by sme rásť. Na to, aby sme mohli žiť svojej skutočnej vnútornej pravdy. Ak si svoj plný potenciál, potrebujeme rovnako to, čo nás podporuje ako aj to, čo je negatívne – ako výzvu, ktorú zdoláme. To nám pomáha napredovať a rásť. A to je tá skutočná, bezpodmienečná láska. Keď svojím vedomím trafíme ten bod rovnováhy pozitívneho a negatívneho, tak sa automaticky preklopíme do vďačnosti, bezpodmienečnej lásky, vnútornej múdrosti a extázy. Co máme dělat, abychom tohto stavu dosáhli? Kľúčom je vedomé pozorovanie bez posudzovania. To je v skutočnosti tá pravá meditácia. Veľa ľudí si myslí, že meditácia znamená sedieť bez pohnutia. Ale v skutočnosti

26 ALLfest ČasOpis


dovolíme žiť podľa svojej skutočnej pravdy, cítime sa inšpirovaní, motivovaní a máme radosť zo života. Vo svetle vedomia sa všetko transformuje na lásku. Může mi to pomoci i v partnerském vztahu? Naše vzťahy sa odvíjajú od toho, aký mám vzťah sama k sebe. Všetci sme súčasťou

vesmíru, a tak aj my máme Vedomé pozorovanie rovnako pozitívne aj nebez posudzovania je gatívne stránky. Nedajú sa v skutočnosti tá pravá od seba oddeliť. Je nerea- meditácia, ktorá nás učí listické myslieť si, že bu- bezpodmienečnej láske. dem neustále milá, láskavá Ak si dovolíme žiť podľa a podporujúca. A tak isto je svojej skutočnej pravdy, nereálne také niečo očakácítime sa inšpirovaní, vať od partnera. Táto techmotivovaní a máme nika nám pomáha vytvoriť radosť zo života. si intímny a prijímajúci Potrebujeme sa očistiť vzťah k sebe vo všetkých od názorov druhých, svojich aspektoch. Učí nás aby sme sa vrátili prijímať a milovať aj svoje k svojej čistej autentickej podstate. negatívne stránky. A z tohto miesta môžem ľahko Naše vzťahy sa odvíjajú tvoriť intímne a prijímajúce od toho, aký mám vzťah sám k sebe. vzťahy aj s druhými. Stávame sa empatickými voči druhým, pretože sme empatickí voči sebe. Rozpúšťa to nereálne očakávania od partnera a pomáha nám prijímať seba aj partnera takých, akí sme. Tým sa otvárame tej skutočnej, reálnej, bezpodmienečnej láske a vďačnosti.

dýchacie cvičenia a posvätné rituály na preklopenie svojho vnímania do bezpodmienečnej lásky a uvedomenie si svojej posvätnej esencie. Učí nás žiť život s vášňou a naplno. Božské liečenie je technika, počas ktorej sa napájam na zdroj bezpodmienečnej lásky a tú prepájam s klientom. Počas tohto procesu sa začnú rozpúšťať bloky, emočné napätie a človek sa tak dostáva naspäť do harmónie. Funguje to aj na diaľku, a tak pravidelne organizujem liečenia aury zdarma. Prihlásiť sa môžeš na mojej web stránke www.amrita.sk •

Jaké techniky používáš při práci s lidmi? Venujem sa tantre a Božskému liečeniu. Tantra využíva rôzne techniky, ako sú starodávne meditácie, spontánny tanec, zdieľania, masáže, emocionálne uvoľnenie, INZERCE

®

Šťastný vztah bez sexu?

Jste pár, který touží po šťastném vztahu, ale klasické milování si moc neužíváte? Jsi žena, a trápí Tě při sexu bolestivost, necitlivost, nechuť, zranění po porodu či operaci apod.? Jsi muž, a milování se vyhýbáš kvůli předčasné ejakulaci, impotenci, zraněním či zdravotním problémům? Naučte se, jak darovat lásku prostřednictvím láskyplného doteku. Zúčastněte se individuálního programu Šťastný vztah a osvojte si principy doteků, intimní masáž muže i ženy a další. Navštivte ARKAYA® - centrum těla v Praze na Vinohradech. Prozradíme Vám principy, které obohatily i zachránily stovky vztahů a rodin. Program je také vhodný pro páry, které mají naplněný intimní život, ale chtějí ho prohloubit a obohatit.

Obejdnávejte se na www.arkaya.cz info@arkaya.cz 775 108 888

Autorka: Lucie Svoboda, název: Interstellar www.ALLfest.cz | 2019 27


Žena ve své síle

Ma Ananda Sarita MA ANANDA SARITA

Světově proslulá tantrická mistryně a mystička; své semináře pořádá v mnoha zemích světa; pověření ke své práci získala přímo od duchovního učitele a mystika Osha; skrze tantru provází své studenty na cestě seberealizace. Narodila se v Kalifornii, už během dětství byla vysoce citlivá vůči jemnohmotným energiím; v raném věku opustila rodinu a stopem procestovala svět, v sedmnácti letech přijela do Indie a poznala Osha; v Oshově komunitě strávila následujících 26 let; v roce 1990 začala vyučovat, o devět let později se přestěhovala do Evropy, kde založila Školu tantry a léčení; napsala dvě knihy o tantře: Božská sexualita a Tantrická láska. www.tantra-essence.com

C

o je podle tebe esencí lásky a tantry? Tantrický chrám se opírá o dva pilíře: ženskou cestu Lásky a Oddanosti a mužskou cestu Svědectví a Meditace. Jakmile spleteme tyto dvě cesty dohromady, dostaneme tantru (v doslovném překladu slovo tantra znamená tkanivo; pozn. red.). Pokaždé, když vědomě spojíme jakékoliv dva protiklady, vzniká alchymická jednota a my pak zažíváme Nejvyšší Realitu. Tohoto prožitku můžeme dosáhnout, pokud budeme praktikovat tantrické meditace.

v extázi. Díky tantře můžeme uvolňovat a odstraňovat falešné představy, které o sobě máme. Probouzíme svou Kundalini, otevíráme systém čaker a vyzýváme božskou milost, aby na nás sestoupila a stala se naší součástí. Toho všeho lze velmi snadno dosáhnout prostřednictvím tantrických meditací, ať už na úrovni jedince, v páru nebo ve skupině. Co dobrého může přinést tantra a posvátná sexualita do životů nás, průměrných Evropanů? Tantra vám umožní vrátit se domů, ke své pravé podstatě, a to ve všech oblastech života. Život nemá být smrtelně vážný. Má být oslavou lásky, krásy, smyslnosti a radosti. Když se naučíme, jak snadno a přirozeně k tomu všemu můžeme získat přístup prostřednictvím tantrických metod, není cesty zpět. Naším učitelem se stává sám život. Každý jeho okamžik nám otvírá bránu, skrze níž můžeme objevit svou božskou podstatu. Můžeš nám prozradit nějaké techniky, které si mohou doma vyzkoušet naši čtenáři, kteří si chtějí do života přivést více lásky, ať už ve vztahu k sobě samému, partnerovi, případně dalším lidem? Pokud se na stránkách tantra-essence.com přihlásíte k odběru mého newsletteru, pravidelně vám budu posílat Meditaci měsíce a další inspirativní články ze svého blogu. K dnešnímu dni jsem publikovala více než stovku newsletterů, každý věnovaný jinému tématu. Vyzkoušet můžete třeba tyto dvě meditace: 1) Senzorická meditace pro milence Stanovte si pravidlo, že v průběhu celé meditace nebudete mluvit. Zvuky vydávat můžete, ale nenechte zaznít žádná slova. Vaše prožitky budou díky tomu mnohem hlubší.

Organizuješ semináře na téma posvátné sexuality: Sexem k nejvyššímu vědomí, Živá tantra atd... Můžeš nám přiblížit způsob, jakým pracuješ s lidmi? Většinou pracuji s lidmi ve skupinách, pořádám také různé tréninky a retreaty. Vytvářím při tom posvátný chrámový prostor, v němž se jednoduše a přirozeně rozvzpomínáme na naši vrozenou blaženost. Tantra je totiž ve skutečnosti proces, v němž se rozvzpomínáme na naše vrozené právo žít 28 ALLfest ČasOpis

Rituál otevření Posaďte se s partnerem proti sobě a dívejte se jeden druhému do očí. Ruce mějte v pozici Namasté. Zvedněte paže k nebi a požádejte o požehnání od vyššího vědomí. Jakmile oba pocítíte, že se vám dostalo požehnání, pozdravte se gestem Namasté a skloňte se tak, aby se vaše korunní čakry dotýkaly. Navzájem si zavažte oči. Očichávejte si vzájemně podpaží, krk, genitálie a jakékoliv jiné části těla, k nimž se cítíte být přitahováni. Ochutnejte partnerovy rty, objevujte jeho ústa a společně dýchejte. Ochutnávejte, oli-

zujte a sajte si navzájem bradavky, genitálie a další erotogenní zóny. Pomalu zpívejte mantru óm a posílejte ji do každé čakry. Vzájemně si laskejte a masírujte celé tělo, nespěchejte. Rozvažte si oči a tančete pro toho druhého smyslný tanec (pak se vyměňte) nebo se jen dívejte jeden druhému do očí. Přejděte k milování s penetrací. Při spojení můžete použít jakoukoliv ze smyslných erotických her, a to v libovolném pořadí. Spontánně objevujte krajinu svých smyslů. Cílem této meditace není mít či nemít orgasmus. Jednoduše se otevřete této nové zkušenosti – takové, jaká je. Rituál uzavření Posaďte se s partnerem proti sobě a dívejte se jeden druhému do očí. Ruce mějte v pozici Namasté. Pokloňte se tak, aby se vase korunní čakry dotýkaly. Vstaňte a znovu použijte úklonu Namasté. Meditace je nyní u konce. Vzájemně sdílejte své zážitky a zkušenosti. 2) Oshova meditace Trátak Toto je jedna z prvních meditačních sérií, které jsem začala praktikovat, když jsem poznala Osha. Otevřelo mě to a velmi silně ukotvilo na cestě meditace. V tmavé místnosti si sedněte před zrcadlo a na jednu stranu umístěte svíčku tak, abyste viděli svůj odraz v zrcadle, ne však světlo svíčky. Měli byste vidět pouze jemné rozptýlené světlo. Dívejte se sami sobě do očí 20 až 40 minut a nemrkejte při tom. Možná vám začnou téct z očí slzy, ale snažte se vydržet nemrkat po celou dobu meditace. V jejím průběhu uvidíte mnoho tváří, mnoho úrovní svého bytí. Tyto tváře jsou otisky vašich minulých životů či životů vašich předků. Nijak na ně nereagujte, jen se dívejte. Tuto meditaci je třeba dělat v sériích. Po čase, možná po několika nebo po mnoha takovýchto meditačních sezeních, bude zrcadlo najednou prázdné. Už v něm nikoho neuvidíte. A to je vase původní tvář, tvář, kterou jste měli, než jste se narodili. Tato zkušenost ve vás otevře bránu k vaší buddhovské podstatě, k vašemu pravému já. Jakmile se dostanete do bodu, kdy v zrcadle nikoho nevidíte, vaše série meditací Trátak je u konce. Možná budete muset meditovat více než desetkrát: každý člověk je jedinečný, prostě pozorujte plynutí a pokračujte s meditacemi, dokud zrcadlo nezůstane prázdné.


Jaký je nejlepší způsob práce na sobě? Máš nějaké tipy, které můžou ženám a mužům pomoci ke kvalitnímu partnerskému životu, otevřenému srdci a lásce? Pokud chcete najít tělesnou, mentální a duchovní harmonii, začněte meditovat. Je však rozdíl v tom, jak se skrze meditaci vyvíjejí muži a jak ženy. Proto je pro ženy zcela zásadní setkávat se s ostatními ženami a učit se maximalizovat svůj potenciál. A muži by se zase měli setkávat s ostatními muži a učit se maximalizovat svůj potenciál. Když se pak potká muž se ženou, oba dva jsou díky tomu ve své síle. Rovněž je důležité, aby lidé žijící v páru meditovali společně při sexu prostřednictvím tantrických meditací – jejich vztah se díky tomu upevní ve všech svých aspektech. V čem lidé podle tebe nejčastěji chybují a jak se tomu můžeme vyhnout? K nejčastějším chybám patří: 1) Špatný výběr paliva pro tělo – tedy jídla – kvůli kterému jsme pak nemocní. Je těžké cítit blaženost, když s sebou vláčíme oslabené tělo. Pokud chcete žít zdravě, jezte převážně rostlinnou stravu složenou z nezpracovaných a ekologicky pěstovaných potravin. 2) Nevědomost v oblastech, jako je početí, těhotenství a porod. Studujte a praktikujte metody extatického zrození. Způsob, jakým

Co je podle tebe esencí lásky a tantry? Tantrický chrám se opírá o dva pilíře: ženskou cestu Lásky a Oddanosti a mužskou cestu Svědectví a Meditace. Jakmile spleteme tyto dvě cesty dohromady, dostaneme tantru (v doslovném překladu slovo tantra znamená tkanivo; pozn. red.).

jsme počati a zrozeni, předurčuje to, kým se staneme. 3) Nevědomý, mizerný a nenaplňující sex, který způsobuje spoustu nevyřčené mizérie v životech spousty lidí. Studujte tantru! Jak najít ideálního partnera nebo spřízněnou duši, případně jak se někým takovým můžeme stát? 1) Když se vám někdo líbí, nechte si udělat mapu Human design . Zjistíte, jestli pro vás tento vztah bude přínosem – zda má smysl do něj investovat čas a energii. Expertkou na Human design je například moje sestra Madhuri, napište jí na madhuritourmaline@ gmail.com. 2) Člověka, který se vám líbí, se zeptejte, co si myslí o tantře – chtěl by se ji učit a praktikovat ji? Pokud uslyšíte zápornou odpověď, řekněte mu, že znalci tantry jsou těmi nejlepšími milenci a že s ním nemůžete být,

pokud tantru odmítá. 3) Praktikujte „Tantra Essence Soul Mate Training (tantrický trénink Partneři duše). Jedná se o sedmiúrovňovou spiritální cestu pro páry. Když se všech sedm čaker setká v orgasmické jednotě, nastává takzvané partnerství duší (informace v češtině najdete na http://partneriduse.cz/). Můžeš nám říci více o cestě k ženskému spirituálnímu mistrovství? Je možné něčeho takového dosáhnout v běžném životě? Jak můžeme podpořit ženskou sílu v každé z nás? Pokud má být žena ve své síle, potřebuje ve svém těle otevřít centra, která jsou s touto silou spojená. Jedná se o druhou čakru, která se nachází pod pupíkem, čtvrtou čakru (srdce a prsa) a šestou čakru (třetí oko). Existují speciální meditace určené pro posílení těchto čaker. Jakmile se tato místa otevřou, žena objeví svou sílu. Pokud chcete kráčet po této cestě, má doporučení zní: 1) Milujte sebe, milujte druhé lidi, milujte všechno. 2) Dovolte svým emocím plynout. 3) Věřte své intuici. Abyste toho dosáhly v rámci svého každodenního života, věnujte se meditacím určeným speciálně pro ženy. Doporučuji vám výcvik „Žena ve své síle (Empowered Woman Training), který jsem k tomuto účelu vytvořila. • INZERCE

www.ALLfest.cz | 2019 29


Cesta srdce, lásky a soucitu MUDr. Monika Sičová

MUDR. MONIKA SIČOVÁ

• Zakladatelka tantrického hnutí Mohendžodáro; • pomáhá ženám správně zvládnout techniky ke kultivaci ženské sexuální energie pro pevné ženské zdraví, posílení vnitřní ženy a kultivaci tantrického orgasmu; • studovala Oshovy meditační terapie, hara masáže, reiki a šamanství v Indii a na Srí Lance; • za svůj profesionální domov považuje Meditační centrum Lažánky. • Od roku 2002 pořádá jak kurzy pro začínající, pokročilé a také pro profesionální lektorky s akreditací MŠMT; • její žákyně vyučují tantrickou jógu nejen ve většině měst ČR, ale i v dalších sedmi zemích Evropy; • zkušenosti lékařky ji přivedly k názoru, že ačkoli jsou mnohé ženy nemocné fyzicky, mnohem více jich trpí nerovnováhou duševní a duchovní; • praxe a pochopení aktivace Třetího oka a také aktivace Srdce je nedílnou součástí práce s ženskou sexuální energií na školách Mohendžodáro. Výsledky jsou okamžité a trvalé.

www.mohendzodaro.cz

A

bsolvola jsi mnoho tantrických tréninkových programů, cestovala po celém světě, jaké poznání sis při-

vezla? Uvědomila jsem si, že u nás žijeme úžasný život. V naší republice se desetitisíce lidí věnují osobnímu rozvoji, intenzivnímu duchovnímu životu. Zároveň jsme svobodná země, máme možnost žít si svůj život podle sebe, bez omezení. To z nás dělá jednu z nejpřívětivějších zemí na světě, svobodnou a duchovní. Jsem šťastná zde v Česku a neměnila bych. Jak je možné, že jsi opustila profesi lékařky a vydala se za svým snem? Co bylo na této cestě nejtěžší a co bys poradila ženám, které touží po radikální změně ve svém životě? Když mi bylo dvanáct let, moje velmi mladá maminka onemocněla rakovinou vaječníků. Viděla jsem ji umírat v těžkých bolestech dlouhé dva roky. Maminka se snažila uzdravit alternativní i klasickou cestou. Později jsem se dozvěděla, že stejný osud postihl celou mou ženskou linii, moji babičku a stejně tak i prababičku.

30 ALLfest ČasOpis

Když maminka zemřela, mé dětství ze dne na den skončilo, cítila jsem obrovskou bolest a samotu. Kladla jsem si otázku, jak můžu přispět k tomu, aby zbytečně neumíraly další ženy, aby jiné děti nemusely cítit to strašné utrpení. To mě vedlo nejprve ke studiu mnoha alternativních způsobů léčení, akupunktuře, bylinkám, ajurvédě... Přesto jsi ale vystudovala klasickou západní medicínu… Chtěla jsem skloubit západní a východní nauky v léčbě. Ovšem už na fakultě jsem pochopila, že tudy cesta nevede. Že pokud má žena žít svůj plný potenciál, zůstat zdravá do vysokého věku, potřebuje se uzdravit nejen na úrovni tělesné a energetické, ale i na úrovni duchovní a spirituální. Vydala jsem se tedy na Východ, procestovala jsem Mongolsko, Indii, Srí Lanku... pátrala jsem po dalších způsobech léčení.

se jako jediná běloška jedné takové ceremonie zúčastnila. A šaman, aniž by o mně věděl jedinou věc, mi předpověděl toto: „Stojíš na křižovatce dvou cest a váháš, kam se vydat. Jakmile se rozhodneš správně, získáš obrovské množství energie pro své poslání.“ A byla to pravda, jakmile jsem opustila klasickou západní medicínu a vydala se cestou Mohendžodára, ocitla jsem na vlně energie, doslova nekonečné vlně, která trvá dodnes, a to už bude nejmíň patnáct let. Ta energie je nevyčerpatelná. Pocítila jsem, že jsem našla svou Dharmu, poslání. Na svých kurzech slučuješ starodávnou moudrost a moderní vědu. Jak toto sloučení může vypadat a jaké jsou jeho základní kameny? Neopírám se pouze o znalosti Východu – mnohé techniky jsou pro moderního člověka doslova nepochopitelné. A zároveň se neobracím jen k moderní vědě, která ignoruje duši člověka. Naučila jsem se, že právě ono skloubení je pro nás nejpřínosnější.

Tvými kurzy prošlo mnoho žen, co nejA podařilo se? častěji hledají či řeší a jakým způsobem je Na cestách po Asii jsem strávila více než dva vedeš? roky svého života. Učila jsem se u mnoha Dnešní ženy jsou převálcované, unavené, vydesítek mezinárodně uznávaných lektorů čerpané. Máme spousty povinností, tradiční v oblasti meditací, šamanismu, práce s bio- role ženy je potlačena, mnoho žen žije život energetikou člověka, tantry, spíš jako muž, ve velikém stretroufám si říci, že to bylo více su a pod tlakem. Na začátku Žena je ve společnosti než deset tisíc hodin pečlivého se to projevuje v oblasti zdraoslabena a jsou na ni studia. Nakonec, po promo- kladeny velké nároky – ví, posléze je zasažena i psyci, jsem se nevydala cestou cvičení a systém meditací chika a sexualita. Na školách západní medicíny, ale cestou tantra jógy považuji za Mohendžodáro se nejprve věMohendžodára, tantrické jógy skvělou kombinaci, která nujeme zdraví. Tantrická jóga pro ženy, Oshových meditací má neuvěřitelné účinky účinně pomáhá ženám upraa hlubší práce s tělem i duší vit cyklus, odstranit bolestina zdraví a duši ženy. ženy. Založila jsem školu vou menstruaci nebo těžké Mohendžodáro, která kloustavy při menopauze… Pomábí všechny tyto znalosti. Rozhodnutí bylo há totiž navodit správnou hladinu ženských snadné, prostě jsem nemohla jinak. hormonů, a tak pomohla již stovkám žen Ještě za studií jsem se na Srí Lance seznámi- otěhotnět, i tam, kde dávno selhala západní la s jedním mladým mužem, který mě vzal medicína. Na úrovni sexuality mohou ženy k sobě do vesnice v džungli. Jeho otec i bratr objevit své multiorgasmické schopnosti, byli nejuznávanější šamani a léčitelé na Srí schopnost prožívat tantrický údolní orgasLance a sjížděli se k nim všichni obyvatelé mus. Ženy se cítí nabité a šťastné, když doostrova na ceremonie. Jeden podvečer jsem káží naplno prožívat svůj sexuální potenciál. Pro ženu je extáze přímá cesta k Bohu, kde nepotřebuje dalšího prostředníka. Na úrovni psychiky Mohendžodáro pomocí jednotlivých aspektů léčí vnitřní ženu. Mohendžodáro zahrnuje osmnáct aspektů vnitřní ženy. Díky této úžasně sofistikované starodávné mapě aspektů a energetických center ženy doslova ožívají, posilují v sobě stav vnitřní ženy, doslova zevnitř vykvetou. Na úrovni duchovní jsou to aktivní meditace, které pomáhají moderní ženě objevit


hloubku meditace a intuice. Aby mohla být žena probuzená, potřebuje mít aktivována základní ženská centra a těmi jsou sexualita a senzualita, srdce a laskavost, a konečně vysoká intuice. Se všemi těmito technikami pracujeme. Technika na podporu intuice a otevření třetího oka. Budeš potřebovat tenkou vysokou svíci, která je široká cca 1 až 1,5 centimetru. Posaď se v klidu, pohodlně a s rovnou páteří, na přívětivé místo. Zapal svíci. Nejdříve seď pět minut klidně, měj zavřené oči a jemně pozoruj svůj dech. Poté otevři oči, rozostřeným zrakem pozoruj jemně se pohybující plamen svíce. Tvé oči se nehýbají, zrak jemně spočívá na plameni. Tímto způsobem, protože se oči nehýbají, se začíná pomalu, přirozeně otevírat třetí oko. Energie se koncentruje uprostřed tvého čela. Po chvíli začneš cítit, že se nedíváš svým zrakem, ale svým vnitřním zrakem. V tom okamžiku můžeš lehce zavřít oči a chvíli pozorovat plamen svým vnitřním zrakem. Celá technika trvá patnáct minut. Poté si na pět minut lehni a relaxuj. Když budeš tuto techniku praktikovat 21 dní, zcela přirozeně se rozvine tvá intuice, budeš vědět, jaká činit rozhodnutí a která cesta je v životě ta správná. Další praktické techniky, především z oblasti sexuality, popisuji v e-boocích, které si můžete zdarma stáhnout na www.mohendzodaro.cz: • Energetické vajíčko a Mohendžodáro (o práci s Energetickým vajíčkem a kultivaci ženské sexuální energie), • Jak na tantrický orgasmus (o posvátných vodách ženské ejakulace a bodu G) • Také si tu můžete stáhnout knihu Mohendžodáro – Devět tantrických pozic od Sw. Anand Shunyama. Když se díváš na vnímání lásky v zahraničí a u nás, jaký je podle tebe v kulturách rozdíl? Lidé jsou si velmi podobní, na celé planetě se zvedá vědomí. Lidé se otevírají lásce a chtějí žít pro lásku. Planeta právě prochází obdobím mezi třetí a čtvrtou čakrou, kdy končí nadvláda třetí

úrovní je láska ke svým blízkým, lidem, se kterými žijeme v přímém kontaktu. A to nejen k těm, které opravdu milujeme, ale i k těm, kteří nám nějak ublížili, zranili nás nebo zradili.

čakry, mužského principu tvoření, moci a seberealizace. Naše planeta Země má podobný čakrový systém jako člověk. Nyní se nacházíme v období, kdy se zvyšuje energie Srdce celoplanetárně. To souvisí i s tím, že se ženy doslova probouzejí. Protože srdce je pozitivní ženský pól, primárně náleží ženě. Jak vnímáš lásku ty a jakou cestu sis k ní zvolila? Miluji Atíšovu meditaci srdce. Atíša byl osvícený mystik, žijící v Tibetu, který praktikoval cestu srdce, lásky a soucitu. Na první úrovni člověk otevírá lásku sám k sobě, ke svému životnímu příběhu, ke své karmě, ke svým silným stránkám a ke svým stínům. Teprve integrace v srdci vytvoří tu alchymii, kdy se transformuje jed v nektar. Druhou

Třetí úroveň je univerzální. Láska ke všem živým bytostem, k celé planetě a Matce Zemi. Výborná je tato třicetiminutová Atíšova meditace srdce: Lze ji dělat v tichosti, v zahradě, doma po probuzení, vysoko v horách. Posadím se v klidu. Prvních deset minut nadechuji do svého srdce své vlastní utrpení a bolesti. Nadechuji utrpení a vydechuji lásku a soucit sama k sobě. Druhých deset minut nadechuji utrpení svým nejbližších, včetně těch, kteří mě zranili nebo mi ublížili. Nadechuji jejich utrpení do svého srdce a vydechuji lásku a soucit. Třetích deset minut nadechuji utrpení, které je přítomno na planetě. Cokoliv, co mi přijde do vědomí. A vydechuji lásku a soucit pro celou planetu. Tuto techniku je dobré praktikovat 21 dní za sebou. Není třeba se obávat. Srdce je místo transformace, ta změna se děje sama uvnitř srdce. Mnoho lidí by raději nadechovalo lásku a soucit a vydechovalo ze svého srdce utrpení, protože se bojí utrpení. Ale pointa je, že to máme dělat opačně. Všichni velicí mistři pracují s tímto principem. Protože co jiného jim jejich žáci přinášejí než právě vlastní utrpení? Tato meditace doslova otevře, vyléčí srdce. Časem pocítíte větší soucit, přestanete se bát bolesti, budete snadno procházet těžkým obdobím, lidé k vám pocítí velkou důvěru. Vaše srdce se otevře právě té alchymii transformace jedu v nektar, tedy doslova transformace bolesti v lásku. Praktikuji tuto meditaci pravidelně, vždy v 21denních blocích, několikrát za rok. Jak si udržuješ duševní, psychické i fyzické zdraví? Co je pro tebe hnacím motorem a jak nalézáš rovnováhu v životě, co bys poradila dnešním ženám? Miluji svou práci a poslání, to mi dodává energii každý den, hned po probuzení. Pečlivě plánuji harmonogram, abych práci vyvážila odpočinkem, spolu s rodinou. Aktivně se věnuji meditacím a Mohendžodáru. Chodím pravidelně jezdit na bruslích, běhat a plavat. A také na celostní masáže, na ajurvédské procedury včetně Shirodary a chodím do sauny. To mi dobíjí baterky zaručeně. • www.ALLfest.cz | 2019 31


Jak najít lásku? Pár slov o vědomém seznamování.. Monika Trčková

MONIKA TRČKOVÁ

Dobrý den, jmenuji se Monika Trčková a jsem Seznamovací kouč a poradce. Jsem velmi potěšena, že se organizátoři festivalu letos poprvé rozhodli zařadit do programu seznamovací workshop. Kde totiž najít lepší místo pro seznámení podobně naladěných duší, než tam, kde většina lidí přichází svou duši lépe poznat? www.najdeteseted.cz

N

eustále se setkávám s otázkou: „Kde mám potkat podobně naladěného partnera, když na sobě pracuji, zabývám se osobním rozvojem a přál/a bych si mít vedle sebe někoho, kdo to má stejně?“ Tak teď už mohu odpovědět: Přijeďte letos do Litoměřic na vědomý seznamovací workshop. Seznamováním se zabývám zhruba pět let. Na základě svých osobních zkušeností se vztahy, které první polovinu mého života zkrátka nefungovaly, jsem pochopila, že spousta z nás dělá prvotní chybu již ve fázi výběru partnera. To, jakého partnera si vyberu, určuje, jaký vztah budu mít. Nikdo nás ale nenaučil, na základě čeho poznat, jestli se k sobě hodíme nebo ne. A tak věříme, že chemie je jediným ukazatelem lásky. To je však velký mýtus. Pokud cítím s někým silnou chemii, je to biologický ukazatel toho, že bychom spolu mohli plodit děti. V tu chvíli tělo vytváří chemický koktejl, vyplavují se hormony podobné těm, jako když si vezmeme drogu. Nejsme tedy schopni úplně objektivně zhodnotit, jestli je partner pro nás vhodný, protože máme „poruchu hormonů“. A pokud si v sobě neseme nějaká zranění z minulosti, náš radar pro výběr partnera

32 ALLfest ČasOpis

je s největší pravděpodobností rozbitý a my si o druhém vytváříme od začátku iluze, které se nezakládají na realitě. Tu začneme vidět, až když je pozdě.

mozek si s chirurgickou přesností dokáže vybrat právě toho partnera, který nám tento nedostatek nenaplní, i když to zpočátku v zamilovanosti vypadá, že ano. Je to proto, že my sami nevědomě věříme, že nemůžeme mít například dostatek lásky, respektu, pochopení a tak dále. Čili podle zákona přitažlivosti si přesně přitáhneme to, čemu ve skrytu duše věříme.

To, jestli se ke mně někdo hodí, poznám až ve chvíli, kdy znám sám sebe. Proto hledání zdravého vztahu může být zároveň Proto si někdo přitahuje stále tytéž partnery životní duchovní cestou k sobě samému. nebo situace. Proto má někdo „štěstí“ v lásce Mnohem důležitější než silná přitažlivost a druhý ne. Nejde tu ale o štěstí, ale o naše jsou kvality jako kompatibilita, dojem toho, rané zkušenosti. že když jste spolu, vše plyne Když nemáme zdravé vzohladce a jednoduše, chápery z rodiny, jak mají vztahy te se navzájem, vnímáte se, Abyste mohli potkat fungovat, tak se přirozeně cítíte se s tím druhým emosvého milovaného, svou uchylujeme k jiným vzorům. cionálně bezpečně, v jeho spřízněnou duši, je třeba Chceme přesně takového přítomnosti můžete být se nejprve spojit se partnera jako v romantickém plně sami sebou a můžete svou duší, s obrazem, se filmu. Hodného, milujícího, se na něj spolehnout, máte kterým jste se narodili. pozorného, krásného. Hledáspolečnou vizi budoucnosti me totiž bezpečného partnea společné hodnoty. Tím ra, který nám konečně naplní nechci říct, že přitažlivost není důležitá, ale neměla by být jediným vo- to, co jsme neměli naplněno v dětství. Chcedítkem, proč se rozhodnu do vztahu právě me někoho, kdo přijde a vztah s ním nebude práce, protože budeme dokonale ladit. A tak s tímto člověkem jít. často žijeme v iluzích o spřízněných duších Někdo má lepší vybavení k tomu, aby doká- a mnoho lidí kvůli tomu zůstává single. Také zal navázat láskyplné a naplněné vztahy. Je to se často sytíme ezoterickými iluzemi, které naše dispozice, kterou do nás vložili rodiče říkají, že nemusíme pro hledání lásky nic děa naše okolí, když jsme vyrůstali. Zhruba do lat, že stačí si přát a správný partner zaklepe sedmi let se nejvíce učíme a vnímáme, jak na dveře. funguje svět, vztahy a láska, a potom z toho čerpáme celý život. Zhruba do sedmi let Jenže realita je taková, že na vztahu se musí si uděláme názor na lásku, opačné pohla- pracovat, a to od začátku, prakticky ještě ví a naši vlastní sebehodnotu; podle tohoto předtím, než nějaký vztah vůbec máme. Kaž„otisku“ fungujeme automaticky a nevědo- dý z dvojice si musí vzít zodpovědnost za mě i v dospělosti. Kdo vyrůstal v láskyplném vyřešení svých zranění, která vztahu neproprostředí, kde se v dítěti podporovalo jeho spívají nebo nás právě drží mimo vztah. A to sebevědomí a sebehodnota, respektovaly vyžaduje odhodlání a určité dovednosti. se jeho emoce, byly naplňovány jeho citové Partnerské a komunikační dovednosti, které potřeby a byl tam zdravý vzor v opačném nás ale nikdo nenaučil. A tak je jednodušší pohlaví a v komunikaci, ten je často schopen o vztahu snít, než ho skutečně žít. tvořit zdravější a dlouhodobé vztahy. Často, pokud jsme dlouho single, nebo se Ať chceme nebo nechceme, vztahy nedaří, nás blokuje strach. Strach v dospělosti se vztahujeme z intimity, z blízkosti, z potenciálního zrak našim partnerům podle nění. Není jednoduché na ten strach přijít, toho, jak se k nám vztaho- protože je zakořeněn hluboko v našem nevali naši rodiče, nejvíce naše vědomí. matka. Pokud jsme jako děti zažívali něčeho nedostatek I když vědomě a racionálně něco chceme, (lásky, respektu, svobody, například kvalitního muže, realita bude vždy pochvaly, podpory, svobody odrážet to, čemu věříme. Výběr partnera prov emočním vyjádření, jistoty, bíhá nevědomě, na základě přesvědčení, která bezpečí, že tu pro nás vždy o opačném pohlaví, vztazích a lásce máme. někdo je, pozitivního postoje Například pokud nevěřím, že si zasloužím ke světu atd..), pak si tento lásku, budu si nevědomě vybírat partnery, nedostatek budeme chtít na- u kterých budu muset hodně makat, abych plnit pomocí partnera. A náš si jejich lásku mohl/mohla zasloužit a stejně


nebudu milovaná/milovaný tak, jak bych potřeboval/a... Tito lidé většinou ve vztazích dávají mnohem více, než dostávají.

si najdeme. A kvalita partnera rozhoduje o tom, jak DOBRÝ ŽIVOT BUDEME ŽÍT. Správné a vědomé seznamovací dovednosti nejsou manipulativní triky, jak zařídit, aby se do mě někdo zamiloval. Nejde o to naučit se být někdo jiný, abych druhému zalíbil. Je to objevení a využívání našich skrytých darů, naší unikátní podstaty, našeho zdroje, a to je největší dar, který můžeme do partnerství přinést, protože vede k prohlubování BLÍZKOSTI A DŮVĚRY.

Pokud si chcete přivolat do svého života partnera z pouhé potřeby zaplnit prázdnotu, z pocitů nedostatku, kvůli strachu ze samoty, protože chcete překonat rozchod nebo voláte o záchranu a o pomoc – vaše vibrace lásky je na nízké úrovni a vždy si přitáhnete závislý vztah, který nebude plně fungovat. Pokud chcete zdravý a dlouhodobý vztah a láskyplného partnera, musíte se vydat na Cestu lásky. Do svého srdce. Do srdce, které se nebojí. Bojí se jen vaše zraněné ego. Srdce je odvážné a nechce se proti lásce chránit. Objevte své poklady a dary, které můžete nabídnout ostatním. Poklady a dary, do kterých se zamiluje právě ten vhodný partner pro vás. Objevte, kdo skutečně jste, když nejste podmíněni výchovou a společností. Přijměte a prosvětlete své stíny, abyste je neprojektovali na svého milého nebo milou. Jakýkoli proces nebo metoda, která vám pomůže spojit se se svým Zdrojem, abyste získali podporu při hledání pravé lásky, je skvělá! Abyste mohli potkat svého milovaného, svou spřízněnou duši, je třeba se nejprve spojit se svou duší, s obrazem, se kterým jste se narodili. Doba závislých vztahů, které žili naši rodiče, pomalu odchází a my hledáme ve vztazích naplnění, prolnutí, podporu, respekt a skutečnou, svobodnou lásku. Nechceme už mít vztahy z deprivace, ale naopak vztahy z in-

spirace. Abychom ale mohli takový vztah vytvořit a přitáhnout si partnera, který ho bude chtít tvořit s námi, musíme, podle zákona přitažlivosti, objevit všechny kvality, které chceme mít v partnerovi, nejprve v sobě. Čím více roste váš vlastní pocit lásky a milostného vztahu se sebou, tím více k vám bude nový partner přitahován a vy se nebudete muset vzdát žádné části sama sebe, abyste s ním mohli být. A čím více budete spojeni s tím, co vám v životě přináší radost, tím více k vám budou přitahování lidé, kteří jsou pro vás správní. Vaše radosti a vášně jsou kvality, které na vás bude váš budoucí partner nejvíce milovat a také je od vás bude potřebovat pro své vyživení. Zranitelnost, teplo a lidskost vašich darů k vám přivede toho správného člověka, který vás bude milovat. Způsob, jakým přistupujeme k seznamování, rozhodne o tom, jak kvalitního partnera

Věřím, že VĚDOMÉ SEZNAMOVÁNÍ („znám sám sebe a vím, co ve vztahu potřebuji a jakého partnera potřebuji“) vede mnohem rychleji k nalezení OPRAVDOVÉ LÁSKY. A když nalezneme v životě opravdovou LÁSKU, budeme žít bohatší a naplněný život. A na závěr se můžete sami sebe zeptat: „Co ode mě láska právě teď žádá, abych udělal/a?“. Dejte si čas a navnímejte odpověď, která může přijít ve formě myšlenky, pocitu nebo obrazu a může být překvapivá nebo nejasná. Jakmile ucítíte, že je tato odpověď správná, potvrďte ji a přemýšlejte, co uděláte jako první krok na její podporu. Prvním krokem může být to, že přijdete na ALLfest seznamku v Litoměřicích! Potkáte tam fajn lidi, kteří jsou stejně naladění jako vy. Na seznamovacím workshopu se nejen dozvíte spousty zajímavých informací o tom, jak se vědomě seznamovat, ale hlavně můžete potkat toho pravého partnera právě pro vás. • INZERCE

Dostala jsem dar, dar od Boha. Dar dělat lidi ŠŤASTNĚJŠÍ. Tak jako se lékaři a léčitelé věnují léčením těla, já se zabývám LÉČENÍM ŽIVOTA. Každý z nás zažil mnohokrát okamžiky radosti, štěstí, spokojenosti, harmonie. Stavu, kdy život běží hladce, bez zádrhelů. Zkrátka daří se vše, na co sáhneme. Na druhou stranu může přijít období, kdy nám chybí láska, cítíme smutek, beznaděj a zoufalství. Věci jdou ztuha, nic neprobíhá tak, jak jsme si představovali. Každý problém v životě je výzva. Každá překážka má svou příčinu či souhrn příčin a stojí za to vždy hledat řešení. Vše je pro nás nová ŠANCE k sebepoznání, sebepřijetí – SEBEUZDRAVENÍ. Pod mým vedením vyléčíte svou duši – ODSTRANITE PŘÍČINU. Podpořím vás, abyste našli a pochopili všechny souvislosti. Podpořím vás, abyste NAŠLI ŘEŠENÍ. Diskrétnost je naprostá samozřejmost. Koučink – Poradenství, Automatické písmo – channeling, automatická kresba Jasnozřivost – Léčebné meditace „na míru“ – Relaxační metody – Výklad karet www.ALLfest.cz | 2019 Marie Korčáková, Brno/Vídeň | mkorcakova@centrum.cz +420 602523654, +43 6802256288

33


Země – klíč k životu na zemi Lucie Kolaříková

LUCIE KOLAŘÍKOVÁ, Dipl. Psych.

Psycholožka a certifikovaná životní koučka ovlivněná spiritualitou a buddhismem; žije napůl v České republice a na Bali, v minulosti žila jedenáct let v Německu; baví ji tanec, jóga, její podnikání a ženské sdílení; v současnosti je především mámou dvouleté holčičky. Od roku 2002 pracuje s lidmi. Devět let připravovala manažery z německých firem na pracovní pobyty v české kultuře (interkulturní koučink a trénink). Od roku 2011 tvoří pro veřejnost. Vede workshopy, tvoří online programy a nahrává meditace k tématům sebeláska, klidná mysl, přijetí strachu a léčení vnitřního dítěte. Napsala knihu Učebnice sebelásky, která je pětinásobným bestsellerem (50 tisíc prodaných výtisků). Ve své práci ráda používá metody z transakční analýzy, pozitivní neuroplasticity a Oshovy meditace. Zúročuje v ní také prožitky z cest a meditací v klášterech v Thajsku, Vietnamu i doma na koberci. Tematicky je její práce ovlivněna vlastním životním příběhem. www.mp3Sebelaska.cz

K

dyž mě poprvé prostoupilo plné sebepřijetí, byla to chvíle naplněná zázrakem. Během chvíle se rozpustily pocity méněcennosti a viny. Odešel strach být sama sebou a uvolnily se mi rysy ve tváři. V těle na mnoha místech povolilo napětí a začal v něm bez zábran proudit dech a koktejl povznášejících pocitů. Splynula jsem se vším kolem sebe, protiklady se spojily v jeden celek a vše ve mně bylo jemné a v míru. Neexistoval žádný tlak, obklopovala mě klidná vděčnost a láska.

Tohle jsem zažila pátý den menout si, že jsme milovaní, ať jsme kým meditačního zásedu v kláš- jsme. teře Wat Mahathat v srdci K opětovnému spojení s božskou láskou, Bangkoku, když mi bylo a proto i sebeláskou, často dochází až v poz23 let. V tomto prožitku dějších letech života, když se cestou do smrti jsem byla uvelebená upro- božské lásce přirozeně přibližujeme. Pozstřed milujícího, jemně ději i chápeme, že oddělení od božské lásky pulsujícího vesmíru, který v první půlce života a tím i následné pochys každým nádechem a výde- by nad svou hodnotou jsou pochopitelné. chem pumpoval do mého ener- V době mládí jsme se spojovali s aspekty getického systému lidství a snažili se pochopit informaci – JSI MILOa dobýt hmotný svět. Priority VANÁ. Nádech – jsi milovabyly jiné a bylo snadné zapoKdyž máš prožitek ná. Výdech – jsi milovaná. menout na širší, neviditelnou JSEM MILOVANÝ, realitu. můžeš pak snadno Prolétlo mi hlavou, že to úplmilovat sám sebe. ně mění situaci mého života. Už jste si vzpomněli, že jste Věděla jsem, že se mé panické milovaní? Už můžete sami Můžeš mít pro sebe ataky právě staly minulostí, hlubší pochopení, když je sebe přijímat soucitněji a mít protože, jak mi došlo hned všude kolem láska, která pro sebe hlubší pochopení, v další chvíli, souvisely s pocikdyž víte, že je tu láska, která nehodnotí? tem osamění a následným tlavás nehodnotí? kem na sebe, abych byla lepší Meditace, vděčnost a ignorovat vnitřního a hodná lásky. A najednou mi Možná je naivní chtít od jikritika – to jsou tři až do morku kostí došlo, že ných lidských bytostí, aby z mnoha cest k božské hodná lásky jsem a vždycky nás bezpodmínečně milolásce, v níž je sebeláska valy, protože stejně jako my jsem byla. přirozená. mají i ony své lidské limity. I když jsem zažila ještě mnoAle nikdo nám nebrání proho takových chvil, právě tento hlubovat spojení s láskou prožitek zůstal nezapomenuvesmíru, sytit se její bezpodtelný, protože mi otevřel cestu do nového ži- mínečností a tu přenášet do vztahu k sobě vota – přirozeného, obyčejného sebepřijetí. i druhým. Podstatou této a podobných zkušeností je, že dojde k hlubokému prožitku JSEM MILOVANÁ/Ý na úrovni mysli, těla a duše. Skrz to vědomí se pak přirozeně vyvíjí i láska k sobě. Už jste si vzpomněli? Malé dítě hluboko uvnitř ví, že je milované. Neumí to pojmenovat, ale ví. Je ještě blízko svého zrození, proto v sobě nese vzpomínku na milující vesmír (Boha). Když se pak narodí do náruče lidských rodičů, kteří jsou chybující a mají své limity, mimo jiné i v lásce, začne se formovat rovina jeho lidského vědomí. Je tu přítomné hodnocení, srovnávání, kritika a další konstrukty, na které si dítě začne zvykat a pomalu se odpojovat od všudypřítomné, bezpodmínečné lásky, která pro něj byla samozřejmá. Začne si utvářet sebehodnocení podle zkušeností, které za svých pár let života nasbíralo, a učí se strategie, kterými se dostane k lásce. Jak v životě procházíme růstem a vývojem, máme velkou šanci spojit se zase s božskou láskou. Prohlédnout skrz naše lidské zkušenosti do hlubších souvislostí a vzpo-

34 ALLfest ČasOpis

Jak v sobě můžeme podporovat (sebe)lásku? Jak už jsem popsala výše, (sebe)láska je důsledkem opětovného spojení s všudypřítomnou láskou vesmíru, boha. Když s božskou láskou ve spojení nejsme, tak o svou sebehodnotu bojujeme. Se svým vnitřním kritikem, s lidmi, kteří nás hodnotí, vyhledáváme situace, kde můžeme soutěžit, poměřovat svou hodnotu a domněle ji navyšovat. Nebo to v životě vzdáváme a do ničeho se radši nepouštíme. Pokud chceme vystoupit z této pasti a vnímat svou hodnotu i navzdory zraňujícím lidským zkušenostem, můžeme použít různé způsoby, abychom se spojili s božskou láskou. Uvádím tři účinné a prověřené: 1. Meditace Pravidelný zásed aspoň 20 minut denně, pozorování vlastního dechu a pobývání v prostoru mimo mysl a emoce je nejpřímější cesta ke spojení s láskou vesmíru. Vnitřní pozorovatel pomáhá rozlišovat, kým jsme a kým už ne, a díky postupnému odosobnění získáme odstup od svých myšlenek a emocí. Lidské zkušenosti tak můžou být méně zra-


ňující než kdy dřív. Naše víra v lásku a dobro v nás snáze zůstává, když vstupujeme do mezilidských interakcí posilněni spojením s božskou láskou. 2. Praxe vděčnosti Už i vědecké výzkumy mnohokrát potvrdily, že pocit štěstí přímo souvisí s mírou vděčnosti, kterou denně prožíváme. A štěstí je jen jiný název pro lásku. Z toho plyne, že vděčnost v nás prohlubuje lásku. Můžeme si dělat ranní a večerní rituály vděčnosti, můžeme děkovat za velké i malé, krátkodobé

i dlouhodobé situace v našem životě. Mů- sledování. Vedle kritika se v nás průběžně žeme méně nadávat a stěžovat si, méně po- ozývá také hlubší vedení, které je v přímém mlouvat. S vděčností za to, čím jsme obda- kontaktu s božskou láskou. Proto, i když rováni, jde ruku v ruce i soucit vnitřní kritik naši moudrost neboli pochopení druhých. často přehluší a dáme spíš na In good or bad times Když díky vděčnosti zjistíme, něj, máme za chvíli další šanci breathe and do your best. že se máme dobře, přestaneho nenásledovat a posílit spome s ostatními soupeřit, bát se jení se svým hlubším vedením jich, a můžeme rozvíjet pochopení. a tím s božskou láskou. 3. Nenásledovat vnitřního kritika, i když mluví nahlas Vnitřní kritik, pokud je hodně silný a mocný (když jsme mu nechali v životě příliš mnoho prostoru), dokáže působit jako jed v nejrůznějších vztazích a situacích. Míří nejen na nás samotné, ale na vše kolem. Kdo zná práci s vnitřním kritikem, tak ví, že může být velmi těžké ho přetransformovat do klidného a moudrého rádce. Proto kromě snahy ho změnit navrhuji strategii nená-

Spojování s božskou láskou, prožitek přirozené sebelásky a lásky k druhým se mohou v průběhu života vystřídat s nevírou, strachem a uvíznutím našeho vědomí v hmotných, pouze lidských zkušenostech. Můžeme to vnímat jako příležitosti k novému, hlubšímu propojení s láskou. Poslechová nahrávka ke zklidnění vnitřních konfliktů a rychlému ztišení vnitřního kritika: www.mp3Sebelaska.cz •

Vědomí lásky se prohlubuje samo Iva Adamcová

C

o je podstatou lásky? Láska jsme MY… to, co nás oživuje a to, co hledáme eony věků. Je to naše pravá realita schovaná pod rouškou hmotného těla, které se za nás vydává a vždy vydávalo. Síla jeho iluze (EGO) je obrovská a zároveň potřebná k jeho odložení. Naše ego je velmi dobrým učitelem, který „žije“ z neustálého odmítání čehokoliv v osudu jednotlivce. Tato iluze útočí dokonce i sama na sebe a nutí nás odmítat své ego, což jej opět jen POSILUJE. Tato doba je však velmi důležitá a připravená k tomu, abychom jako lidstvo měli šanci konečně prohlédnout stav skutečné reality. My jako vědomí společné, uměle rozdělené vědomím hmotným na jednotlivá těla, která spolu bojovala. Jaké štěstí, že konečně svítá. Jak udržet vědomí lásky v každodenním životě? Je vždy s námi, nikdy nás neopustilo… Je naší skutečnou realitou a žije v nás. Je to štěstí, které člověk hledal eony věků všude možně, jen ne v sobě. Naše tělo, za které se považujeme, toto vědomí lásky a štěstí obsahuje, zároveň však má důležitý úkol nás provést spoustou zkoušek a být se svými myšlenkami zdánlivou realitou HMOTY. Tedy tím, že svými negativními (odporujícími) emocemi nám tvrdí, že tímto tělem JSME… a že jsme odděleni od druhých. Ve skutečnosti jsme Celkem, jediným vědomím bytosti planety Země (a zároveň je tato naše bytost planeta součástí a jednou buňkou vesmírného těla). Proto cokoliv, co učiníme zdánlivě druhým

lidským či jiným tvorům, činíme sobě – tedy tělu, za které se považujeme. Tento vývoj je dočasný, bude trvat jen do té doby, dokud po dlouhých zkušenostech nabitých ve všech inkarnacích nepochopíme, že jsme vše dělali jen a pouze sami sobě. Pak se vědomí změní naprosto samo ve vědomí božské a sjednocené. Je to návrat do ráje, kde již ego nemluví, neboť hmota sama zemře, naučila nás totiž vše, co jsme potřebovali. Jak prohlubovat vědomí lásky? Vědomí lásky se prohlubuje úplně samo, je nastaveno ve vašem osudu v dějích a zkušenostech. Ten, kdo se jej bude snažit prohlubovat sám vlastní silou, tedy zapojovat vůli člověka ve snaze se posunout, spláče nad výdělkem. Takovému člověku bude naopak přibývat síla hmotného vědomí. Je to past hmoty těla-ega. Máme pouze jedinou vůli, a to vůli Boha (vědomí), které si vybralo celý osud těla se všemi ději, kterými musíme pouze projít v přijetí a pokoře… tím přijmeme svoji vůli Boha. Jinak se to udělat nedá. I Otčenáš to po dva tisíce let říká, jen si toho nikdo nevšímal. „Nechť se děje vůle tvá, jak v nebi, tak na Zemi“. To znamená, že jako božské vědomí jsem si vybral svůj osud těla, který je pro tento život ten nejlepší, a pak jej potřebuji potvrdit ještě ve hmotném stavu těla a stejně jej V POKOŘE PRIJMOUT tak, jak jsem si jej vybral.

IVA ADAMCOVÁ

Obyčejný člověk, který vysvětluje podstatu našeho světa. Obyčejnost je cílem každého člověka ve vývoji ve hmotě. Dojde k ní každý, ať chce či nechce, je totiž cílem ve 3D světě. Tedy ve světě, ve kterém si člověk žije v iluzi, že je tělem se jménem, a jeho skutečná realita je tím zamaskována a potlačena. Pracovala 38 let jako zubní technik v Teplicích na severu Čech. Posledních 20 let se věnuje lidem – nejprve v soukromí svého domova. Přednáška Staré Křečany, natočená na podzim 2011, ji vyvedla na veřejná pódia Čech a Slovenska. Během této doby opravily její děti statek v Mnichově u Loun, který slouží od roku 2017 k setkávání lidí. Současné besedy po Čechách a Slovensku a pobyty na statku slouží k financování místa setkávání a k obnově krajinného prostředí v okolí, na čemž spolupracujeme i s místním CHKO.

Teď to ještě dokázat v praxi, že? Je dobrou zprávou, že to každý skutečně dokáže, ale je třeba si počkat. Vše se stane naprosto samo v pravý čas. Ivanka • www.ALLfest.cz | 2019 35


Jak mít úctu a lásku žen Jak smysluplně pomáhat ženám Jak mít mnoho na sebe naladěných kamarádek

Ženská cesta

Alena Bakalářová

Ing. ALENA BAKALÁŘOVÁ

Alena je ženou s nohama pevně na Zemi, avšak s velkou touhou po životě, který má i duchovní rozměr. Fascinují ji hlubiny lidské duše a inteligence lidského těla. Snaží se vnímat souvislosti a podstatu věcí v životě. Přes deset let se intenzivně věnuje tantře a meditacím, spolupracuje s Meditačním centrem Lažánky. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se spiritualita stala běžnou součástí života, aby člověk mohl naplňovat vizi šťastného života na Zemi. Lektorka osobního rozvoje, profi lektorka tantra jógy pro ženy Mohendžodáro a mentorka ženských meditací Mohendžodáro. Na seminářích a kurzech ráda využívá arteterapii a prvky přírodní léčby. Vychází z niterné zkušenosti s meditacemi a intuitivním tancem, s tantrickou jógou pro ženy Mohendžodáro. www.mohendzodaro.eu

C

To je docela problém, kde žena najde ty citlivé, sdílné ženy, které ji mají rády? Já jsem přesvědčena, že na nás nikdo nečeká. Nikdo nám nic zadarmo nedaruje. Musíme si to vytvořit samy. To je hodně abstraktní, takovou radu chápu, ale neumím ji použít. Já tomu rozumím, také jsem si to neuměla představit, ale od minulého léta se účastním skvělého projektu. Byla jsem v poslední době více sama, přestěhovala jsem se s manželem na vesnici a neměla jsem v okolí žádné kamarádky. Někdy mi bylo i docela smutno, chybělo mi sdílení s nějakou blízkou ženou. Díky tomu, že se zabývám osobním rozvojem, mám také specifičtější požadavky na své kamarádky. Chci s nimi sdílet ženštější a hlubší hodnoty.

jsou velmi přístupné, laskavé a pestré. Každá má praktické zaměření, které se pozná podle názvu: Tvořivé dětství, Laskavé sebepřijetí, Imunitní posílení, Otevření se intimitě, Umění se prosadit, Pořádek v životě, Otevřené božství, Šťastné mateřství, Vědomé bytí. Je jich devět a každá uspokojuje hlubokou ženskou potřebu.

Takovou potřebu má hodně žen, co s tím? Musíte k sobě ty ženy zavolat. Udělat pro ně něco smysluplného a stát se pro ně důležitou. A to je prvotním smyslem projektu Mentorka ženských meditací, o kterém mluvím. Každá trochu kurážná žena se může naučit užívat si nádherné ženské meditace a také je předávat druhým ženám. Mně se to přesně teď děje. V létě jsem absolvovala trénink Mentorka ženských meditací a teď tyto meditace nabízím ve dvou městech. Ženy si užívají nádherných programů, jsou vděčné a nadšené za společná setkávání. To je nádherný pocit – být užitečná a cítit od druhých žen uznání.

Musím to dělat profesionálně? To záleží na ženě mentorce. Může dělat přátelská setkání u sebe doma pro dvě nebo tři ženy, může začít organizovat workshopy nebo se třeba profesionalizovat. Pro tento projekt jsem se stala hlavní lektorkou a v létě budu organizovat další trénink pro nové zájemkyně. Při té příležitosti ráda odpovím na všechny otázky.

o si myslíš, že je v současné době pro ženy nejdůležitější? Potkávám se s mnoha ženami na svých seminářích, slyším všechny ty ženské příběhy a osudy. Nejvíce mnou pohnou situace, kdy je žena na všechno sama a nemá se o koho opřít. Ženy mají často moc povinností, řeší obtížné problémy nebo žijí v nefungujících ro- U těl neplatí žádné mělo dinách či vztazích. Jakmile si by být. Otázkou není žena myslí, že musí všechno velikost tvaru nebo zvládnout sama, něco ženskéroky věku, protože ho mizí. Podle mě je potřeba u některých je to prostě rozbít ženskou samotu. jinak. Otázka pro

Dokonce i na té naší malé vesnici jsem s ženami tyto meditace začala dělat, pomohlo mi to prakticky předvést to, čím se zabývám.

Navíc opravdu cítím, že spolu navazujeme vztah na jiné, hlubší úrovni, s některými divokou ženu však je, pak mám pocit, že se znázda to tělo cítí, zda má správné spojení s radostí, me vlastně už hodně dlouho. se srdcem, s duší, se vším Mizí takové to porovnávání nespoutaným. Má štěstí? a soupeření, naopak se naprosto přirozeně rozvíjí podMůže se svým vlastním způsobem hýbat, tančit, pora, pomoc, sdílení.

Dobře, ale ženy přece mají různé kamarádky, se kterými sdílí své zážitky a pocity, radí se… Tato kamarádství nemusí vždy fungovat. Někdy jsou to spíše povrchní vztahy, po- křepčit, kymácet a vlnit? povídání v kavárně, ale větší Na ničem jiném nezáleží. Co to jsou ženské meditace, sounáležitost a podpora chyjak to vypadá? C. P. Estés: Ženy, bí. Ženy potřebují vytvořit Jsou to krásné aktivní medikteré běhaly s vlky vztahy na hlubším a fungutace, plné zážitku. Program jícím základě. Nejšťastnější a velmi účinná a nádherná jsou ženy, které umí kolem sebe vytvořit hudba naladěná na ženy. To se pozná i podle komunitu. toho, že to ženy nesmírně baví. Meditace 36 ALLfest ČasOpis

Nepotřebuji k vedení takovýchto meditací nějaké terapeutické zkušenosti? Meditace jsou spíš o bohatém životě, o klidu v duši a o osobním rozvoji. Když se potkávám s ženami, vnímám to spíše jako slavnost nebo kulturní událost. Je to malý laskavý zážitek. Meditace jsou velmi přístupné a metodiku se může naučit každá žena. Ženské meditace dobře fungují, protože žena díky nim objevuje své skryté a hluboké potřeby a tyto potřeby uspokojuje. Díky tomuto procesu jsou ženy mnohem šťastnější.

Jak tyto meditace vznikly? Vznikly v Meditačním centru Lažánky v rámci tantra-jógy Mohendžodáro, ale už dávno jsou dárkem pro všechny ženy. Lektoři Mohendžodára si přejí, aby tento projekt byl pro kohokoliv. Žena se nemusí zabývat jógou a nemusí mít s námi něco společného. Předáváme prostě fungující know-how. Budeme moc šťastní, když ženám pomůže. To je fajn… Ještě mě napadla důležitá věc. Když už žena něco pro ženy dělá, to je jedno jestli kosmetiku, masáže nebo ženské kruhy, tak Ženské meditace tomu velmi pomůžou. Bude mít daleko větší zájem i o to, co už pro ženy dělá. Bezva, těším se na festival. Já taky. •


Zažijte krásu Bracova pohledu Braco

O

Bracovi Braco, nazývaný velvyslanec míru, získal vyznamenání Peace Pole na společenské akci Organizace spojených národů v New Yorku, které předtím dostal i dalajláma. Často cestoval do Evropy, USA, Izraele, Japonska, Austrálie, Ruska, Dominikánské republiky, Mexika a Bali, aby nabídl svůj pohled a pomohl lidem. Braco se nepovažuje za léčitele, protože on sám nerozhoduje o tom, komu bude pomoženo, ani se nezaměřuje na řešení konkrétního problému. Mnozí tvrdí, že Bracův pohled změnil jejich život v oblasti zdraví, rodinných vztahů, kariéry, vnitřního míru a v mnoha dalších oblastech života. Zprávy těch, kteří se s Bracem setkali, najdete na cca sto DVD filmech a videa jsou k dispozici i na Youtube na oficiálním kanálu Braco. Dokumentární film o Bracově práci s názvem „Moc mlčení – příběh Braca“, který vyprávěl Armand Assante a účinkuje v něm

Paulo Coelho, byl natočen v roce 2016 v Hollywoodu a v New Yorku. Více se dozvíte na oficiálním kanálu Braco na Youtube. Braco pochází z chorvatského Záhřebu, kde lze také navštívit pracovní centrum se slavnou onyxovou místností. Pokud není právě v zahraničí, můžete se tu s Bracem setkat. Vstup je zdarma. Více informací naleznete na oficiálních stránkách www.braco.me. Upozorňujeme, že akce s Bracem je otevřena pouze pro dospělé nad osmnáct let a pro těhotné ženy až do konce prvního trimestru. Setkání s Bracem není náhradou za lékařské ošetření nebo konzultaci. Bracovy pohledy nejsou spojeny s žádným konkrétním náboženstvím. •

BRACO

Bracův pohled je nepopsatelný. Je to něco, co si musí prožít každý sám. Stojí před skupinami lidí a dívá se na ně, aniž by cokoliv řekl. Když se podíváte do Bracových očí, může se stát, že ucítíte příjemné teplo a proudění po celém těle. Mnozí zažívají zásadní životní změny, hluboký mír a úlevu od tlaku každodenního života. Síla jeho pohledu se dotýká lidí z různých národností, náboženství a životního stylu. Braca již navštívili například Donna Karan, Naomi Campbell a Andie MacDowell. Jeho pohled přinesl za posledních 23 let lepší kvalitu života tisícům lidí. Lidé se k němu doslova hrnou, protože – jak říkají – se díky němu cítí šťastní. www.Braco.me

INZERCE

www.ALLfest.cz | 2019 37


O Homo Chronicus, Člověku chronickém Igor Samotný

Ing. IGOR SAMOTNÝ

Igor Samotný je zakladatel Meditačního centra Lažánky, jeho dramaturg, divadelní režisér, choreograf, pedagog herectví, lektor seminářů osobního rozvoje a přírodní léčby se zaměřením na tantru, tantra-jógu, umělecké vyjádření, partnerské vztahy, spontánní tanec a aktivní meditace. Osobním tématem Igora je práce s univerzálním lidským talentem, objevování skrytých schopností člověka, odstraňování překážek a rozvoj všestranných dovedností. K tomuto účelu Igor stvořil mnoho unikátních postupů a metod. Igor je vizionář a metodik. Z jeho výzkumu a práce čerpá mnoho lektorů a směrů osobního rozvoje. www.sugama.cz

Šamanský workshop Chorvatsko

P

roč je relaxace a odpočinek pro náš život tak zásadní? Pracuji s muži i ženami, se smíšenými skupinami. Zabývám se uměleckým talentem, tvořivostí, učím, jak se zbavit vyhoření v práci, ve vztahu. Jsem expertem pro osobní rozvoj člověka. Trénuji sportovce, učitele, lektory. Zabývám se meditacemi, tantra-jógou, partnerskými technikami, art-terapií. Všichni tito lidé, témata, schopnosti mají jeden veliký společný obor a přesahující nadtéma. A jednu obrovskou překážku, která je stále větší a větší. Jaká to je? Žijeme v době chronického psychického a tělesného přetížení. To je tak velké, že lidé považují vyhoření, stres, chronickou únavu, blbou náladu za normální, za žádoucí stav. Jsme v každodenním pekle a druhé peklo je, že nevíme, že v pekle jsme.

38 ALLfest ČasOpis

Jak poznám, že se to týká i mne? Těžko vysvětlit člověku, který to tak má, že to tak má. Většinou to vidí na druhém a nikoliv na sobě. Možná to je dobrý nápad to nejdříve vidět na druhém. To je dobrá psychologická finta, budeme hrát tu hru, jak to uvidět na druhém člověku. Dobře tedy, ten druhý, a samozřejmě nikoliv já, na sebe nemá čas, dává pozornost chaoticky všemu možnému a ničemu pořádně, špatně spí, hledá nevědomě laciné náhražky, touží po rychlém výsledku a nebaví ho něco dělat opravdově. To se tě samozřejmě netýká, že?

Základní chyba je, že člověk nezná sám sebe, neví, co chce, nezná své potřeby a neumí je vyjadřovat, uspokojovat. Jde do vztahu mentálně nedospělý. Trochu dítě a trochu robot. Trochu silné kafe, ne? Ano, je to síla a trochu hrůza. Co tedy vede k vyhoření vztahu a jak tomu předcházet? Jednoduše řečeno psychická nádoba je přeplněna. Jednak ta individuální popelnice a taky ten společný kontejner se smíšeným odpadem – obojí je přeplněné. Není tam dostatečně prostoru, čistoty pro lásku a zážitek. A jestli něco tvoří vztah, tak je to láska a zážitek. A ty v tom psychickém smeťáku nebo skládce jednoduše nemají prostor.

Jaký je princip relaxačně-meditačních techMě rozhodně ne, ještě že tu máme toho dru- nik, které s tím pracují? hého. Toto je skutečně moje parketa. Mám speciaTeď jsi mě inspirovala, to je přesně ten stav. lizované hudební studio a tvořím know-how Dnešní Člověk chronický, pro mnoho směrů osobního Homo Chronicus, chce vlastrozvoje. V současné době jsem Najdi sebe, najdeš vše nit všechny a všechno kolem vydal asi 80 CD oficiálních sebe, přitom chybí sám sobě. meditačních technik s vlastní Divá se po druhém. Muži hudbou a návodem pro tantraChcete objevit chtějí měnit ženy a ženy popi-jógu, spontánní tanec, hlumistrovský klíč pro to, chují své muže, aby se změnili. boké intimní masáže, ženské jak být v životě Dělají vzájemně nevědomé meditační techniky atd. atraktivní? manipulace. To je velký rozsah, co je tedy Chcete znát fungující Nechtějí se druhému přizpůto zásadní? sobit a neumí se druhému při- recept, jak objevit svůj Zásadní je vztah mezi myslí, unikátní talent? způsobit. Zraňuje je to, když se tělem a emocemi. Zásadní je mají přizpůsobit a tvořit něco rovněž pocit ohrožení, který Chcete mít fungující společného. Nebo opačný exčlověk má z různých zdrojů. vztah? trém, přizpůsobují se, protože Při každém ohrožení mysl vyje jim to všechno jedno. tváří obranný mechanismus, potlačí stres nebo strach, oddělí člověka od Jaké jsou oblíbené partnerské chyby a jak těla. Člověk pak žije intelektem, poučkami, předcházet nedorozumění? náhradní život. Myslí si, že prožívá, ale neproSpontánní tanec na festivalu Hólí, Indie


žívá. Bez prožitku pak není citového života.

vost nebo nezvyklost. Zabij svůj zvyk nebo svého vnitřního robota. Například jez levou Jak obnovit lásku v partnerství a jak ji v pod- rukou, když jíš obvykle pravou. Jdi svoji obstatě obnovit sám v sobě? líbenou trasu pozpátku. PoMusíme rozbít přehnanou konchval člověka, který tě rozčiluje Vztah trolu myslí, za kterou je strach. apod. mysl, tělo, emoce Začít prožívat a dát pozornost sobě a svému intimnímu proTřetí je Umělecké vyjadřováTři techniky: Stopka, storu. My k tomu máme spousní. Namaluj denně obrázek, Malý blázen, tu nádherných technik a prozatancuj si nebo zazpívej píseň. Umělecké vyjadřování žitkových seminářů, například Bylo by toho mnoho zajímadoporučuji Umění milostné vého, co by šlo dělat. Na všechpředehry pro smíšenou skupino, co tady popisuji, máme tenu, kde se partneři nebo i individuální muži rapii, vlastní CD s hudbou a lektorský trénink či ženy naučí nádherně rozmazlovat, užívat si pro práci se skupinami. a citově vyjadřovat. Dohromady s masážemi Kromě toho mám jednu vlastní srdcovku. a tanečními meditacemi to je nádherné, uži- Vlastní tip, bonbonek nebo vychytávku. tečné a přesahující setkání se sebou a s blízkými lidmi. Jakou? Zvu tebe a všechny čtenáře na vlastní pořad, Můžeš nám prozradit pár meditačně-rela- který se jmenuje Koncert posvátné hudby, rexačních technik, které můžeme vyzkoušet laxace, uvolnění mysli, kde zpíváme nádherné například doma nebo v práci? písničky, mantry, posvátné zpěvy z praxe meProzradím tři zábavné techniky. První se jme- ditačního centra, z dalekých cest a ze změnuje Stopka. něných stavů vědomí. Součástí koncertu jsou i ukázky různých meditačních a relaxačních Stopka technik, uvolňování mysli pomocí zvuku, vibKdykoliv během dne, uprostřed největšího race, dotyku a dechu. Celý ten koncert plánuji shonu se zastav a pozoruj své pocity, své tělo jako jednu velkou relaxaci. a okolí. Zastav se alespoň na tři minuty a pozoruj, jak ti připadají dlouhé. To zní zajímavě. Druhá se jmenuje Malý blázen Třikrát denně udělej nějakou malou blázni- Děkuji za pozvání a rozhovor. •

Psychická technika - Mužská skupina Meditační centrum Lažánky

Umění milostné předehry

Tantrický trénink s Igorem a Míšou Samotnými

Mentorka ženských meditací MOHENDŽODÁRO

Rekvalifikace a certifikace. Metodika a licence k 5 ženským meditacím Mohendžodáro určeným pro veřejnost. 16. 7. – 21. 7. 2019 v Meditačním centru Lažánky.

Přihlášky a informace: www.mohendzodaro.eu, info@sugama.cz, tel.: 608708996

3. – 7. 7. 2019

Staň se mistrem umění tvoření předeher a laskavých zážitků. Užij si lehké intimní techniky a rozmazlování. Objev tantrické meditace a prohlub své umění prožívat. Přihlášky a informace: www.sugama.cz, info@sugama.cz, tel.: 608708996

www.ALLfest.cz | 2019 39


Láska a sexualita u starých Slovanů Jan Kroča

JAN KROČA

Jsem vzděláním historik, dlouho jsem pracoval jako novinář, publicista a PR konzultant, ale v poslední době se naplno věnuji tomu, co mě opravdu baví. Využívám svoji citlivost na vnímání krajiny a jejich jemných energií. Provázím krajinou poutníky i turisty, pomáhám zájemcům o stavbu domu s výběrem a energetickým doladěním pozemků. A k tomu studuji alchymii, geomancii a také Tarot, ten dokonce aktivně vyučuji a vykládám. www.JanKroca.cz

N

aši předkové měli partnerský život o dost svobodnější a volnější, než máme my. Křesťanství ale zavedlo závazný model manželství jako svazku trvajícího po celý život, a tato představa je pořád silně zakořeněna i u současné starší generace. Pojďme se ale přenést o 1100 let zpátky a inspirujme se modely mezilidského soužití našich předků. Třeba v nich najdeme nový zdroj inspirace.

postupně zabraly křesťanské kaple nebo kostely. Příkladem může být Malý Blaník, Vestecká hůra, Zebín, Oškobrh, Tanzberg – Svatý kopeček u Mikulova, Hostýn a mnohé další vrchy. Přesto i tehdy existovalo něco jako manželství. Mělo hodně volné mantinely a obvykle bylo uzavíráno na dobu určitou, na jeden až tři roky. Každá rodová osada měla svá vlastní pravidla, která dnes už neznáme. Z předkřesťanského Irska ale máme doloženo, že se manželství uzavíralo na jeden rok a prodlužoval ho souhlas ženy. Pokud se tedy dnes uzavírají neformální pohanské a new-age sňatky jen na dobu „dokud láska trvá“, není to nic nového pod sluncem. Partnerství u kněžské vrstvy

Kněžská vrstva u starých Slovanů se dělila na tři kasty, které známe podle jmen tří bájných dcer knížete Kroka, zvaných Teta, Kazi a Libuše. Kasta věštkyň Libuší si brala obřadně za partnery muže z kasty vládců – Přemyslů. Posvátná orba s bílými voly, o které píše kronikář Kosmas, je jenom symPartnerství u běžného obyvatelstva bolem – takto na jaře vyorávali symbolickou první brázdu panovníci u většiny starověSlované – a před nimi i Germáni, Keltové kých národů. a další kultury – žily v praktických rodových Kasta čarodějek a léčitelek, zvaných Kazi, osadách, kde všichni práceschopní obyvatelé si brala bojovníky z kasty Bivojů. Podle stachodili zajišťovat obživu na rých pověstí přinesl Bivoj kance pole nebo do lesa. O kolekna zádech až na Vyšehrad. Opět Přesto i tehdy tivní výchovu dětí se starali zde máme co do činění s mýtem existovalo něco nejstarší členové osady. Pří– kanec byl vždy symbolem síly, jako manželství. liš se tedy nerozlišovalo, kdo odvahy a plodnosti. Mělo hodně volné jsou biologičtí rodiče každémantinely a obvykle ho dítěte, protože otcovství Třetí kastou u starých Slovanů bylo uzavíráno na mnohdy ani nebylo známo. a zřejmě už Keltů byly obřadnice dobu určitou, na Všechny hlavní obřady naTety. Žily v dobrovolném celibájeden až tři roky. šich předků byly velmi bujaré Každá rodová osada tu, ze kterého mohly po skončení a jejich součástí bylo uctívání kněžské služby vystoupit. měla svá vlastní plodivých sil přírody zpěvem, pravidla, která tancem a na závěr i rozpustiZasvěcování mladých lidí do dnes už neznáme. lým skotačením nebo obřad- Z předkřesťanského partnerského života ním milováním, které tolik Irska ale máme kritizovali první křesťanští Zatímco dnes jsou děti do tajů doloženo, že se kronikáři. Jediným svátkem, manželství uzavíralo milostného života živelně zasvěkterý se odehrával bez necovány internetem a nahodilými na jeden rok spoutané zábavy, byl obřad experimenty, naši předkové si byli a prodlužoval ho Světel a předků (Dušičky – vědomi důležitosti tohoto kroku souhlas ženy. Halloween na přelomu října a jeho spirituálních souvislostí. a listopadu), protože v té době Mladí lidé proto dostávali pose příroda ukládá ke spánku a plodivá energie zvánky do takzvaných Libušiných okrsků, by ji zbytečně „udržovala vzhůru“. Některé což byly zasvěcovací posvátné háje, obvykle kopce byly vyhlášené coby místa obřadních u pramenů nebo řek. Nacházejí se na mnosetkávání žen a mužů, proto jejich vrcholy ha místech Čech, dokonce i v Praze v par-

40 ALLfest ČasOpis

ku Jezerka. Tato místa se často nazývají „na radosti“, „na rozkoši“ nebo „na veselí“, což potvrzují i pověsti, podle kterých se zde odehrávaly první sbližovací obřady a výběr partnerů dorůstající generace. Tyto zasvěcovací okrsky prý vedly kněžny Libuše, jejichž jméno označuje kněžskou funkci. Nejedná se tedy o název jedné historické osobnosti, Libuše působily na mnoha místech, třeba v Libčanech, na Libici, v Nymburce, v Lysé, na Mydlovaru u Kerska, na kopci Boreč. Tato místa dodnes nabízejí příjemnou atmosféru, můžete se na ně vypravit sami i se specializovaným průvodcem, třeba s autorem tohoto článku. Na některých z těchto dávných kultovních lokalit pořádá své ceremonie Slovanský kruh i další spolky a sdružení, které usilují o obnovu původních domorodých tradic. Dalším způsobem rituálního seznamování mladých lidí byly takzvané „hrady lásky“ z chrastí, které dnes známe třeba z pověstí o Dívčí válce na Děvíně. Mládež v nich společně trávila přibližně dva týdny, během kterých se přirozeně vytvořily geneticky vhodné páry. Tato velmi stará a užitečná indoevropská zvyklost celkem drsně kontrastuje s majetkově vyhandlovanými sňatky v období křesťanství. Původní tradice se ale postupně vracejí a přirozený výběr partnerů se znovu dostal na scénu, i když ještě před pár desítkami let byl skoro nemyslitelný. Mgr. Jan Kroča, průvodce po krajině, www.jankroca.cz •


Cesta ženy

Ma Diva Lavanya

J

sme každá jiná… Jsme každá jiná, každá řešíme různé věci, a přitom všechny chceme a toužíme po tom samém. Po lásce, štěstí a životní radosti. Je spousta cest, jak se k těmto cílům přiblížit nebo se jich dotknout. To, co jsem se naučila v životě já, je o cestě poznání sebe sama, svých přesvědčení, možností i omezení. Jasně si přiznat, co není mou doménou a kde se naopak cítím jako ryba ve vodě.

Pokud však žena přistoupí na hry maskulinního světa, stává se pro muže spíše konkurentem, ztrácí svůj vnitřní jas, uzavírá své srdce a její náruč přestává být jedinečnou. Její děti pak často vidí to, kým se žena stala – ženu unavenou, smutnou, podrážděnou, uzavřenou v bolesti ze ztráty svého ženství.

Nebylo to ale hned, hledala jsem tu z cest, která byla pro mě ne vždy tou nejpříměj- Většina žen ší, kde jsem se naučila sama poznávat, co moje tělo říká, Ženy mají obrovskou co potřebuje, jak můžu ztišit schopnost dávat lásku, svou mysl, uvolnit a osvobodit vyzařovat ji do svého svou intuici. okolí, pomocí lásky vést muže k jejich vyššímu

se zabývá několika věcmi najednou a to jim zabírá spoustu času a energie. Řada z nás vyčerpá svou vitalitu a sílu vůle ve snaze podporovat příliš mnoho věcí, společenských závazků a projektů najednou. Je dobré umět si zastavit čas.

Vše začalo nabírat jiný směr vědomí. ve chvíli, kdy jsem přestala spoléhat pouze na návštěvy různých seminářů a akcí osobního rozvoje, ale sama se Moc bych si přála, aby se co nejvíce žen i mimo tato místa začala věnovat svému tělu, mohlo uvolnit do svého přirozeného vnízkoumání a rozvíjení své sexuality, toho, jak mání, cítění a ženské moudrosti, kdy se dose cítím v konkrétní chvíli, s konkrétními kážeme podívat na své okolí bez zbytečných lidmi, sama se sebou. iluzí, představ a předsudků. Výsledkem není To je to, od čeho jsme my ženy utekly. Pře- život v ráji, ale život mezi lidmi, které můstaly jsme se věnovat samy sobě, rozvoji naší žeme vnímat úplně jinak, bez stále přítomsmyslnosti, potěšení i vědomému pěstování ného pocitu ohrožení, nutnosti být neustále ve stavu kontroly, která, aniž si to uvědomujeme, velice vysiluje náš energetický systém.

Nejdůležitější, co může žena udělat pro svůj osobní rozvoj a mentální zdraví, je dopřát si chvíle jen pro sebe. Naše schopnost moudře si vybírat a trávit cenný čas uskutečňováním svých cílů je skutečným znakem mistrovství.

našich vztahů s nejbližšími. A co víc! Zapomněly jsme úplně na vztah k sobě samé. Dnešní žena je naučená podávat výkony místo toho, aby byla krásná. Uvnitř krásná. A cítila se tak! V dávných dobách se kněžky lásky nebo později posvátné prostitutky připravovaly na své poslání – šíření a předávání lásky a zasvěcování mužů do jejích tajů. Ženy mají totiž obrovskou schopnost dávat lásku, vyzařovat ji do svého okolí, pomocí lásky vést muže k jejich vyššímu vědomí.

MA DIVA LAVANYA

• Lektorka ženských samoléčebných metod • Mentorka a koučka v oblasti ženské sexuality, spirituality a partnerských vztahů • Předává jen to, co sama ve svém životě běžně využívá • Kvalitní vztahy jsou pro ni důležitým ukazatelem životního štěstí, zdraví, hojnosti a naplnění • Zakladatelka projektu Alchymie Srdce • Ve své praxi spojila to nejlepší ze základních směrů východní filozofie, jimiž jsou ženské tao a tantrické učení, k tomu přidala své odborné znalosti z oboru ženská sestra/porodní asistentka a vytvořila unikátní program pro ženy v oblasti ženského zdraví, komunikace a práce s tělem, rozšiřování intuitivních schopností, ženské sexuality a duchovního rozvoje • Podporuje ženy na cestě k jejich přirozenosti, vědomé a zdravé sexualitě, posvátnému ženství i vášni k životu • Její vášní je provázet ženy na cestě znovuobjevování přirozených ženských zdrojů, lásky k sobě samým, postupného odkrývání jejich nejhlubšího potenciálu – přijetí a žití jednoho z nejmocnějších archetypů a jeho aspektů, kterým je Bohyně lásky. • Čerpá z poznávání mužského a ženského principu ve vztazích a prohlubování intimity v partnerství • Pomáhá rozvíjet a podporovat mužskou sílu a záměr za pomoci láskyplné moudrosti žen www.alchymiesrdce.cz/lavanya/

Ženy mají ještě další úžasnou schopnost. Ve společnosti druhých žen se dokážou měnit takříkajíc přímo před očima. V podporujícím prostředí se mohou dít doslova zázraky, kdy si žena odkrývá krůček za krůčkem svoje mentální brnění, které je velice často příčinou jejích nezdarů jak v partnerském životě, tak i vůbec v celém širokém poli vztahů, od vztahu sama k sobě počínaje. To je tím důvodem, proč jsem tak ráda mezi ženami, které hledají cesty zpět k sobě, ke svému vnitřnímu světu. Miluji, když mohu být podporou na cestě hledání skutečné tváře, té, která obstojí i sama před sebou. • www.ALLfest.cz | 2019 41


Láska, radost a štědrost – dar naší slovanské duše Zdeněk Ordelt ZDENĚK ORDELT

Od roku 1999 studoval u učitelů šamanismu (Boris David a Katarína Hrčková) a buddhismu (Bhante Sujiva), poté ve Skotsku studoval a vyučoval u dalších šamanů a druidů. V Mexiku a Guatemale byl zasvěcen jako mayský kněz Aj'kij, dále se učil u Huicholů, Aztéků a Mazatéků. V Jižní Americe se učil umění Ayahuasky a je zasvěcen do umění žáby Kambo. Je zakladatelem organizace Slovanský kruh, iniciátorem obnovy českých domorodých tradic od roku 2007, učitelem slovanské spirituality, šamanismu a buddhismu. Svou práci miluje a tato vášeň mu pomáhá odkrývat mnohá tajemství o nádherném učení, které ovládali naši předkové. Nyní zkoumá znalosti o hvězdných kalendářích Slovanů a unikátní nález baltoslovanského zvěrokruhu v Bělorusku. V současné době se zaměřuje na kompletní revitalizaci a záchranu naší domorodé, přírodně-šamanské tradice – Slovanství. V naší organizaci inicioval obnovu hlavních svátků kola roku – Kolovratu, založil mateřskou školku Laděnka s tradiční náplní, dětský klub Poznej svou vlast, Školu slovanských tradic… Je ředitelem Slovanského kruhu, založil mezinárodní festival domorodých tradic Rodokrug, pracuje na založení náboženské společnosti Slované, pracuje na mezinárodním poli v organizacích ECER (European Congress of Ethnic Religions) a Slovanský rodový sněm, kde byl zvolen jako zástupce pro Českou republiku. Je nadšeným průvodcem po Střední a Jižní Americe a znalcem mayské, aztécké, huicholské a dalších kultur. www.slovanskykruh.cz

P

okaždé, když jsem přiletěl z pracovních cest z Ameriky, prožíval jsem vlnu emocí, které mi jasně ukazovaly různé esence, které mezi sebou doma máme. Byl jsem moc rád doma a těšil jsem se, až budu se všemi sdílet své zážitky. Ale pak přišla realita. Z dynamických a emočně uvolněných a radostných zemí, jako je třeba Mexiko nebo Kuba, kde občas pracuji, na mě vždy u nás padne – nebo spíš se o to snaží – smutek a beznaděj. Když pak vstoupím s kufry do metra, lidé mají strhané a šedivé obličeje bez náznaku radosti a lásky. Je to někdy až hrůzný pohled a uvnitř se sám divím, až kam se podařilo systému v naší zemi lidi dostat. Vypadají jako vysátí otroci. Jen tu a tam se v metru někdo zasměje, ale to bývají spíše mladí lidé nebo děti.

42 ALLfest ČasOpis

Tento pohled se ale začíná po- láska není usměvavá manipulace, ale schopstupně měnit, vídám teď více nost jít s pravdou ven a nestydět se za ni. Pak do pohody laděných tváří. vzniká ta skutečná láska – a vzniká sama od Lidé na sobě začali skutečně sebe. pracovat a naše společnost Tento článek je věnován i těm nahoře, kdo se pomalinku zbavuje sta- sedí ve vládách a podobně, protože to, v jakém rých traumat. stavu je naše země a společnost, je hodně je Žiji na vesnici a občas se jich zásluha. Tam by asi pomohlo aplikovat potkávám s místními lidmi. poctivost a pokoru. Kdo jsou dnes naši králové Vidím na nich, že mají dob- a kněží, na které je celý kmen hrdý a může se ré srdce, ale že jim na ně spolehnout? Můžeme se vzali jemnost, empatii, jen pousmát. I to, jak se systém Čím více je člověk úroveň jednání a dali jim míschová k těm nejstarším – staschopen jít vlastní to toho alkohol… Co se to tu cestou, tím je šťastnější. řešinům je skutečně nehezké s lidmi stalo? Lidé žijí pod vea musí se to změnit. Pokud tato cesta likým ekonomickým tlakem, přináší užitek také jsou z toho unavení, zavřeli My, obyčejní lidé, jsme co do ostatním, jeho štěstí se ve svých domcích. Nemolidskosti hlouběji a to je práse mnohonásobně hou vykvést a žít v klidu, jako vě dar našeho života. Mějte se umocňuje a vzniká tak třeba moji známí, domorodvšichni krásně, buďme k sobě štěstí duševní. ci v Amazonii. Je to tu velice pravdiví a učme se pracovat rychlé, a tak nás to nepouští do hloubky. s realitou, která nás obklopuje. Kousek po A co naše slovanská duše? Naši předkové kousku a pevně. Pak budeme šťastní. A i země, na vesnicích hosty vítali s chlebem a solí, pří- rodina, hlavně děti a komunita okolo nás. chozí často zvali domů a pojedli s nimi. Na- Bez rozdílu intelektu, postavení i věku jsme vazovali hluboká přátelství a s radostí sdíleli stáli v kruhu a drželi jsme se za ruce. Zpívaplody života, i když měli málo. A to je právě li jsme písně pro posvátné síly přírody a naše ono. Žádná metoda, žádná technika, jednodu- srdce se propojila, byli jsme jeden kmen, jedchá slušnost a několik hezkých lidských vlast- na rodina a vzájemně jsme se podrželi. I když ností stačí, abychom mohli růst jsme se s mnohými vůbec nejako lidé, ne jako stroje plné znali, toto jsme spolu zažili. To technik. Když člověk zná svou Nebojte se vykročit a dát je poselství našich předků, které najevo své pocity. domorodou tradici, má všechny se ukrývá v naší tradici. PoselTvrdě na sobě pracujte techniky k dispozici. Domoství, které umí otevřít srdce, a buďte pokorní. rodé kultury nevědí, co jsou to propojit a probudit najednou Buďte opatrní se techniky, protože vše je součástí nepropojitelné i neprobuditelsouzením jiných lidí, tradice. Jsme indiáni naší země né. Poselství domorodých tranikdy je úplně neznáte. a naši předkové se vrtí v hrobě, Láska dokáže vyjasnit i tu dic naší planety je klíčové pro říkají, co předáme našim děšťastný život komunity a vnitřnejzataženější oblohu. tem? Vyschlé řeky, plast všude ní svobodu. Nyní ho již můžea vyhrocenou společnost? Nebo me začít naplno žít. čistou planetu a přijímající spirituální i divokou rodinu, která umí pracovat s lokální příS úctou, pravdou a otevřeným srdcem, rodou? Je to jen na nás. Můžeme začít každý uvnitř a rozhodnout se být dobrým, srdečným Zdeněk Ordelt a láskyplným člověkem, tak, jak naši předkové vedoucí organizace Slovanský kruh jistě byli. Pak se začnou dít zázraky. Skutečná www.slovanskykruh.cz •


Vzájemné nadechnutí Zemskosti (organická Láska) Jaroslav Lenhart

V

e zjihlém lidském srdci se člo- rý je potřebuje k životu. Staráme se věk nadechuje z jiného povětří, prostě o koloběh života, ideálně v němž se rodí hluboká jistota tak, aby byli zdraví a šťastní a ochota se spojit s tím, co člověk právě všichni zúčastnění. dělá. Synergie je pojem, který se A tak, když se nadechuji a cítím v otevře- používá pro tento proces né krajině její vůni, rodí se ve mně citlivý láskyplné podpory. Podvztah vůči tomu, co nadechupory, v jejímž ji, co cítím nosem, ale mohu Jemně se nadechni a ciť rámci rostliny cítit i ve svém srdci: jak voní prodchni v srdci svůj cit a zvířata oběZemě. Pomalý proces nacitují svůj život a poslechni srdce ťování je práce, kterou člověk pro život lidí. uvnitř sebe může dělat vždy, když kráčí Proniknut tímto ponadechni v krajině, ale i ve městě. Může citem odpovědnosti za život na Zemi Nebe se nadechovat a vnímat něžstává se zemědělec tím, kdo né tóny země, po které kráčí, svou Láskou vyrovnává oběť a buď se stará on o ni, nebo – a to vždy – rostlin a zvířat. Z této Lásky se taky rodí inse stará ona o něj. Vztah Země k člověku je spirace pro utváření svěřené krajiny tak, aby jasný, jen vztah člověka k Zemi je v dnešní byla krásnou a Láskyplnou náručí pro vše, době svobodným aktem, který si každý musí co v ní žije. Tím se dle mého může naplno vydobýt sám. rozvinout potenciál kulturní krajiny, která Já jako zemědělec či zahradník svůj vztah ve dvacátém století vzala zasvé, a to hlavně k Zemi potřebuji k práci a je to také jeden kvůli bezostyšnému nenaplnění zemědělz jejích plodů. A plody je třeba sklízet. To ského úkolu člověka. Naplňování zemědělu zemědělců znamená ukončit život rostlin ského úkolu je jedním z hlavních záměrů nebo zvířat a dát jejich těla dál člověku, kte- Svobodného statku na soutoku. •

JAROSLAV LENHART

Zahradník, pečující o život, básník, umělec, otec, spolužijící ve společenství s lidmi se speciálními potřebami, ředitel, pěstující, obchodující, ekovychovávající prací, krásu milující i tvořící – i na poli. Působí v Českých Kopistech, vede a spoluutváří Svobodný statek na soutoku, žije v camphillu. Zasazuje se o princip spolupráce v oblasti biozemědělství, spoluzaložil zemědělsko-spotřebitelské družstvo Obživa. Věnuje se mnohým osvětovým aktivitám, je aktivní biozemědělec s biodynamickým přesahem. www.svobodny-statek.cz www.camphill.cz www.obziva.cz České Kopisty 5-6, Terezín

INZERCE

Autorka: Lucie Svoboda, název: Sunset www.ALLfest.cz | 2019 43


Jeden kruh

Gabriela Dušková GABRIELA DUŠKOVÁ

Miluje mystiku a její potvrzení v rámci výsledků, ke kterým dochází moderní věda. Zabývá se čchi-kungem, posvátnou geometrií, hudbou z vyšších sfér, pradávnou moudrostí (Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Catherine Shainberg). Má napojení na domorodé obyvatele. Potkává se s nimi ve vnitřních světech skrze otevřené vnitřní vidění. Užívá sílu vizualizace pro tvoření vlastní reality. Procestovala několik desítek zemí po celé planetě; organizuje skupinové výlety na zemské „zářiče“. Pořádá workshopy, koučuje v rámci individuálních sezení, organizuje spolutvořivé akce na Vysočině ve slaměno-hliněném domku, který má tvar Jádra – v posvátné geometrii je znám jako Vesica (začátek stvoření). Pobyt v něm je léčivý. Miluje svého syna Ottu, ženy, muže, stařešiny, moudré babičky, planetu Zemi, Život. www.vesica-news.com

P

ravděpodobně každý, kdo si právě pročítá řádky textu a chystá se, nebo už je na Allfestivalu v Litoměřicích, stál někdy v kruhu a držel se za ruce. Tuším, že při prvních příležitostech mohly přicházet otázky zkoumající smysl daného okamžiku. Je zajímavé, nakolik se v kruhu ukazuje, zda Vesmír vnímáme jako místo v propojení, nebo v oddělenosti. Pravdu o tom, jak to máme uvnitř sebe nastavené, nám vždy pro-

zradí vlastní tělo, a to v základním rozlišení, které vyjadřuje buď lehkou nebo větší sevřenost, anebo opak, jímž je uvolnění a pocit klidu. Pokud přijmeme za svou druhou variantu, jsme doma. Už víme, že hodnocení čehokoliv bere energii. Namísto toho nastupuje důvěra. Rozpomínání, že přesně tohle je prvotním předurčením lidského těla. Spojení. Pocit sounáležitosti a blízkosti. Jednu věc mám za roky vedení kruhů vypozorovanou. Ve chvíli, kdy sami sobě dovolíme vnitřně se spojit s ostatními, dochází ke spontánním proměnám. Díky narůstající frekvenci, což je jev vysvětlitelný z hlediska fyziky a moderní vědy, generujeme v danou chvíli energii s harmonizujícím účinkem, kterou navíc v mnohem větší míře absorbujeme do sebe. Jakmile se několik lidí uvolní pro spojení v kruhu, tak aniž by o tom museli přemýšlet nebo nad tím jakkoliv bádat, kruhem se rozteče čistá síla přetvářející chaos do souladu. Selskou řečí vyjádřeno – „pocit spojení vypíná hlavu“, o což nám v zásadě jde. Jedná se o jednoduché, univerzální pravidlo. Podívejme se na to celé i z jiného úhlu pohledu. Už jste si někdy všimli, že když příliš přemýšlíte, tak zapomínáte na tělo? Skoro o něm nevíte? Hlava má navrch před vším ostatním. Celé to má jeden háček, a tím je téměř nulová možnost změnit vnitřní nastavení. Kdykoliv jsme v hlavě, nepustíme z těla ani jeden starý (dávno nefunkční) program, i kdybychom se sebevíc snažili.

skoro nestárne (a naopak). Najednou vidíte a vnímáte, jak je úplně jedno, čím se kdo zabývá a jak se jmenuje. Stále jsme to my, jedno vědomí, které pro rozličnou zkušenost interaguje v nesčetných podobách samo se sebou. Každý z nás má na svém kontě mnoho prožitých situací, kdy zmiňované interakce nebyly právě v souladu. Jak to změnit? Číst pro inspiraci články, podívat se občas na video je cenné, ale mít skutečný prožitek výše uváděného je stonásobně cennější. A takový propojený kruh je perfektním trenažérem. Stoupněte si do něj a jako nestranný účastník vnímejte své tělo. A pak se zavřenýma očima celý kruh. Jste v propojení? Cítíte, že vám tělem protéká větší množství energie? Věřte mi, že je svým způsobem jedno, kdo v kruhu je nebo není a koho držíte za ruce. Nejpodstatnější je, jak to máme sami se sebou. Občas se příliš snažíme, aby nám vztahy fungovaly hlavně s ostatními a přijde nám v pořádku, když u toho potlačujeme sebe a stavíme se tak na druhé místo. Někdo naopak rezignuje, ostatním nevěří, takže ani společnost nevyhledává. Všechny tyto postoje plynou z hlavy. Jsou mentální. Vypovídají o tom, že nejsme v niterném spojení se svým spiritem, kterým jsme především.

Vědomé změny je možné uskutečnit až A to nám všem přeji. Mít krásný vztah se ses přesunem pozornosti z mysli na tělo. bou. Důvěřovat si, spojovat se v kruzích, Pak už je celkem jedno, jestli právě vnímáte protože když hluboké spojení běží, jakénádech a výdech, orgány, energetická centra hokoliv druhu, je to ta největší magie žinebo duši. Změnou pozornosti si zpřístup- vota. Gabriela Dušková. • ňujete jinou dimenzi. Tak jako je ta z hlavy hodně o iluzi, pak se na té právě popisované dějí synchronicity, dostavují mnohé „aha momenty“ a vize. Čím jste k sobě a ostatním pravdivější, tím vyšší již vzpomí(pá – ne) nanou frekvenci v těle máte. A s tou paradoxAktivace energetických center, třetího oka, ně přichází zpomalení. sebe-léčivých schopností. Mnohem více vjemů zachytáváte, dochází vám souvislosti, tělo

MYSTIKA & VĚDOMÍ PRAHA, Toulcův Dvůr 14.–16. června 2019

44 ALLfest ČasOpis

Vede – Gabriela Dušková www.vesica-news.com


Nečekejte lásku od druhých Hana Sahhu-Arah

C

o je podle vás podstatou lásky? Láska. Slovo, které je plnohodnotnou součástí našeho života a určitě má pro každého z nás také jiný význam, založený na našich individuálních zkušenostech a prožitcích. Zdrojová Podstata je však vždy stejná. Láska je nejvyšší a nejsilnější vibrací ve Vesmíru. Z lásky je vše stvořeno, a proto vše ve svém jádru je Láska, i když se nám to někdy může jevit opačně. Každá naše zkušenost i každý člověk, kterého na své cestě potkáme, je ve svém zdroji Láskou, která nám ukazuje cestu pro náš Posun. Láska je tedy Podstata a Podstata je Láska.

určitých úrovních je velmi účinná vizualizace Prozáření srdce.

Zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni do svého těla. Uvědom si své spojení s matkou Zemí, která ti pomůže při tomto prozáření, své spojení s Vesmírem a se svými Průvodci, a požádej je také o pomoc. Polož si ruku na srdce a vnímej jeho tep, energi či teplo, které vydává. Všude kolem tebe je jiskřivé zlatobílé vysokovibrační světlo. Dechem do Běžte Jak si udržet vědomí lásky svého těla přivádíš obrovské v sobě v každodenním živo- za svým štěstím a Vesmír množství této nádherné zlatovám otevře dveře tam, tě? bílé energie. Toto světlo zaplaJe třeba se zaměřit na to, co kde byly předtím jen zdi. vuje celé tvé tělo. Všechno, co Joseph Campbell vnímám, že u mě ještě není má nižší vibrace než toto Světv bezpomínečné Lásce. Je to lo, klesá dolů a odchází z tvého vlastně zrcadlo: Vesmír projevuje do naší re- těla pryč. Tvé tělo je zaplaveno zlatobílým ality, jaký okruh máme ještě nezpracovaný světlem, kterým se stáváš. Zhluboka se naa kde nám chybí přijetí dané situace nebo dechni a prociť si, jak se nyní cítíš. určité odpuštění – jak sobě, tak i ostatním. Můžeš si všimnout, že tvé srdce je jako hvězda Pokud nám tedy jsou nepříjemní alkoholici, – září nádherným paprskem, který může být máme k nim určitý odpor a necítíme se s nimi nyní velice malý nebo nemusí být vůbec vibýt v harmonii a souladu, je to ukazatel toho, dět, ty ho však vnímáš. Svým záměrem a věže nepříjímáme část sebe sama, která byla al- domým nádechem cítíš, jak se tento paprsek koholikem nebo má s těmito lidmi negativní stává světelnějším a jasnějším. Zlatobílé světlo zkušenost. Tato naše část potřebuje být vylé- vysoké vibrace, které neustále nadechuješ, ti čena, aby neovlivňovala naši nynější realitu. pomáhá ještě víc prozářit tvé srdce. Tvůj paprPokud na tom zapracujeme, automaticky se sek srdce nyní zaplavuje celou tvou auru a bytak zvýší vibrace Lásky v nás a v našem kaž- tost. Paprsek je stále jasnější, krásnější a zářidodenním životě. vější, nyní zaplavuje celou místnost, ve které se nacházíš. Tvé světlo se šíří dál, přes celé Jak prohlubovat vnímání lásky? město, řeky a údolí, až zaplaví celou Českou Můžeme si položit jednoduchou otázku: Co republiku. Putuje dál skrz moře a hory a přes bych dělal, kdybych se nebál? Tohle je frek- celou Evropu a postupně celý svět. Světlo závence Lásky, mnohdy totiž jednáme na zákla- řící z tvého srdce nyní zaplavilo celou Zemi. dě strachu, který pak utváří situace v našem Vnímáš svou velikost? Tvá velikost však životě, a tak se stále můžeme točit v kruhu. zde nekončí, tvé světlo putuje dál, do všech Pokud se zhluboka nadechnu, zapomenu na vesmírných částí, všude tam, kam bude chtít. všechny okolnosti a poNyní jsi součástí Vesmíru. dívám se na to, co bych Všechny informace, které opravdu udělal, kdybych potřebuješ pro to, aby se tvé se nebál, přichází nádhersrdce ještě víc otevřelo a vyný pocit. Je to rozhodováléčilo, k tobě nyní přicházení na základě energie Lásjí. Vnímej, že veškeré bloky ky, nikoliv strachu. Když si a energie, které jsi v tuto budeme naše denní situace chvíli mohl odevzdat, nyní navnímávat a dělat určité odešly. kroky, dosáhneme tohoto stavu ve všech událostech. Poděkuj sám sobě za cestu, kterou si již vykonal a co Pro ty, kdo mají pocit, že vše jsi zvládl. Dej si čas na jejich srdce je zavřené, doto, aby se tvé srdce postupně poručuji společnost zvířat, zbavilo všeho, co již nepokterá jsou zde na Zemi třebuje, tak, aby to vše bylo jako pomocníci a léčitelé zároveň příjemné tvému fysrdcí. zickému tělu. Pro srdce zablokované na

HANA SAHHU-ARAH

• Hana Sahhu-arah je pracovnicí světla, průvodkyní a kanálem, skrz který přichází informace, poselství od Vyšších Já a světelných bytostí; • v čistém napojení na Zdroj nám pomáhá si rozpomenout a zažít Aktivace zde na Zemi. Kdo jsme, odkud jsme, jaké je naše poslání a co nám ještě brání v našem duchovním Posunu? To vše jsou otázky, na které Sahhu-Arah předává odpovědi. • Pořádá aktivační semináře a rituály, při kterých také pracuje s krystaly a krystalovými zdrojovými portály; • její krystaly a ručně vyráběné vysokovibrační náramky můžete najít pod názvem Arah Crystals.

www.hvezdneduse.cz

Jak jsi hledala lásku ? To je velmi hluboká otázka, na kterou by asi vystačila na samotnou knihu :-) Vnímala jsem, že z mé části Vesmíru je vše založené na Lásce. Tak jako tady můžeme cítit lásku k duchovnímu partnerovi, tam jsme takové propojení měli jako bytosti navzájem. A z tohoto důvodu to pro mě bylo z hlediska lásky tady na Zemi těžké. Hledala jsem lásku a požadovala ji od ostatních, avšak nikdy jsem se jí necítila opravdu naplněná, pořád mi něco chybělo. Tyto pocity jsem pak vyjadřovala v různých vzorcích: musím vypadat dobře, budu se ke všem chovat hezky, aby mě lidi měli více rádi… Čekala jsem lásku od druhých a nedostávalo se mi jí tak, jak bych si představovala, měnila jsem sama sebe, ale už jsem to nebyla já. Postupnou duchovní cestou ke mně začalo přicházet uvědomění, že vše bych měla dělat především pro sebe. Zaměřila jsem tedy svou pozornost pouze na sebe, začala jsem dělat to, co mé srdce cítí, začala jsem říkat pravdu, kterou si myslím, pravdu o tom, kdo skutečně jsem a co se mi děje. Užívala jsem si každou chvíli života sama se sebou, s pocitem, že následuji své volání a cestu, která naplňuje každého, protože jsem již nemusela hrát role kvůli ostatním a touze po lásce. Lásku už nemusím očekávat ani hledat, Láskou jsem. A s tou Láskou ke mně přišly všechny dary, můj stávající partner, který mě přijímá a miluje přesně takovou, jaká jsem, lidé kolem mě, rodina, vše je odraz nás... Pokud si uvědomíme, že my jsme Láska, už ji nemusíme nikde hledat :-) • www.ALLfest.cz | 2019 45


Jsou chlapům emoce k něčemu? Láska a vzájemnost podle muže nevyhnutelně patří. V blízkém, hlubokém a intimním vztahu vždy v průběhu času jeden druhého nějak zraní. Když o vztah společně dobře pečujete, přichází v takové situaci časem nebo ihned uvědomění. Musíte o problému hovořit: mít otevřenou komunikaci. Zraním-li, uvedu vztah do nerovnováhy. Jedním z hlavních nástrojů, jak rovnováhu vyrovnat, je omluva.

VLADIMÍR MÜNZ

Městský šaman a průvodce změnou. Ve své práci věřím ve tři “P”, tedy porozumění, prožitek a praxi. "Pomáhám lidem obnovovat vztahy, díky obnovení vztahu sama k sobě." - moje osobní mise. A hlavně jsem šťastný manžel a hrdý otec 5 dětí. www.zijsvemuzstvi.cz www.vladimirmunz.cz

L

áska – to je velké slovo. Vyzývající. Vábící. Zbožňované. Zprofanované. Vysmívané. Vzbuzující mnoho pocitů od touhy po děs. Co je to vlastně láska? Mužsky stručně vyjádřeno jde o utišení strachu a hledání důvěry v sebe a v život. Prakticky se projevuje, když otevřeš srdce. Jsi zranitelný. Žiješ s rizikem, že můžeš být odmítnut a zraněn. Láska je skokem do prázdna, aktem oddání se a odevzdání. Láska znamená totální nasazení. Zabijákem lásky a největší hrozbou pro ni je strach. Ten vytváří tyranii nebo závislost ve vztahu. Omluva jako náležitost lásky Láska a omluva, či chceš-li pokání, k sobě

Kouzlo přijetí odpovědnosti Nejprve se pojďme podívat na definici správné omluvy. Jak má omluva vypadat, za nás vyzkoumal psycholog Roy Lewicky z Ohio State University. Zde je šest součástí omluvy:

„ale“ či „pokud“. Až pak následuje vyjádření ochoty věci napravit = příslib činu.

Pořád jde o rovnováhu Omluva musí mít svou cenu. Jinými slovy odpuštění si musíš koupit a ukázat, že jsi svou chybu připraven zaplatit. Nejde o doslovnost, květina s omluvou partnerce je nepochybně fajn, ale pravidlo platí i obrazně. Když se omlouváš, adresát nesmí mít pocit, že je to jen formální a z povinnosti. Přiznání viny nestačí, musíš ukázat, že jsi za chybu ochoten zaplatit = nést následky. Například už tím, že budeš mít při omluvě nepříjemný pocit Čím dál více docházím = budeš upřímný. Jde ti zde k postoji, že porozumění skutečně o hodně: ztrátu nebo je dobré, prožitek poškození vztahu, pošpiněnou ještě lepší (aby to mysl pověst… nezpochybňovala), ale pokud vše neuvedu do života, nic se nezmění. Praxe je nade vše!

1) vyjádři lítost/přiznej to, 2) vysvětli to/dodej kontext toho, co se stalo, 3) přiznej svou odpovědnosti/čel tomu i sobě, 4) kaj se/zpytuj svědomí, 5) snaž se o nápravu/činy jsou víc než slova, 6) žádej o milost/hledej dveře k usmíření. Maximální je omluva obsahující všech šest zmíněných bodů. A když ne, pak je nejdůležitější přiznání odpovědnosti, bez dalších

Nepovedená omluva Každá omluva, která obsahuje slova „ale“ nebo „pokud“, je prostě od základu špatná. Slovo „pokud“ dělá z omluvy stížnost. Druhé zakázané slovo „ale“ znehodnocuje omluvu tím, že z ní dělá obhajobu, tj. nepřiznáváš svůj díl viny naplno.

Vzájemnost je prchavý pocit Pocit pospolitosti, souznění nebo selsky řečeno, schopnost vědět o druhém, zůstává navždy nejvyšší metou. Můžeme o ni dlouhodobě usilovat, ale nejde ji trvale naplnit. INZERCE

MUŽSKÁ INVENTURA | Vladimír Münz a Libor Doležal |

tělo – mysl – emoce

Termín: 1.–2. června 2019 nebo 5.–6. října 2019 Místo: Praha (So: 9–18, Ne: 9–16 hodin), cena: 6000 Kč (5000 Kč při platbě do 6. května / 6. září 2019), skupina 10–12 mužů

Bonus: následné setkání 2–3 týdny po semináři, kde probereme, jak se ti daří realizovat plánovanou změnu v životě.

• Chceš si v životě udělat jasno? Už sis přiznal, že s pomocí to jde jednodušeji? Hledáš životní směr? Chybí ti východisko z obtížné situace? Chceš dostávat inspiraci? Postrádáš mužskou vzájemnost a spolupráci? • Je pro tebe odpočinek cizí slovo? Býváš často nemocný? Jakou péči svému tělu a mysli dopřáváš? Jsi často nervózní a podrážděný?

„Máš vše plně ve svých rukách, přesto na to nemusíš být sám!“

• Kdy ses naposledy radoval? Považuješ emoční projev za slabost? Máš některou emoci zakázanou? Vyjadřuješ svobodně svoje emoce?

inspirace – přátelství – humor – síla – opravdovost – kuráž – zranitelnost – touha – láska – směřování – stabilita – 46 ALLfest ČasOpis svoboda – zodpovědnost – klid | www.vladimirmunz.cz


Chce tvou plnou disciplínu a pozornost. Nejde si ji koupit ani ukotvit. Nicméně známe parametry, které ti pomohou se k nejvyšší metě přiblížit. Budeš potřebovat soucit a vděčnost. Tyto kvality jsou v oblasti lásky a vzájemnosti nezbytné. Pokora není prohrou Nepostrádá-li tvůj vztah či život pokoru a soucit, existuje velká naděje na obnovu rovnováhy či přímo záchranu vztahu. Prak-

ticky jde o to, nehledat okamžitě východisko. A přesto věřit, že existuje. I když ne hned. Je důležité umět čekat a nesnažit se o hledání východiska. A nezbytně také přiznat chybu. „Láska až navěky“? Došla Počítej s výkyvy. Vždy. Žijeme v polaritním světě. Nic nestojí samo o sobě. Vše má svůj protipól. Vzájemnost je přímo úměrná schopnosti umět dávat hranice. Empatie předpokládá sebepoznání a zároveň empa-

tický člověk bez hranic zákonitě vyhoří – rozdá se. Vladimír Münz, vztahový poradce a průvodce změnou Praktická rada na závěr: Čím dál více docházím k postoji, že porozumění je dobré, prožitek ještě lepší (aby to mysl nezpochybňovala), ale pokud vše neuvedu do života, nic se nezmění. Praxe je nade vše! • INZERCE

° Orientu Zboží s vuní Koukněte na:

www.pravydomaci.cz

Pravý domácí časopis … o všem, co je skutečné

www.batavia.cz Inzerát Batavia 2.indd 1

www.ALLfest.cz | 2019 10.3.2019 47

19:55:


Jak si zamilovat čísla.

Ing. Lenka Mrazová, FCCA ING. LENKA MRAZOVÁ, FCCA

• Odvážná, optimistická, akční žena plná energie a nápadů; • Ráda hledá nová řešení a cesty, jimiž inspiruje a propojuje dobré lidi s dobrými myšlenkami; • Má ráda náročné mentální výzvy, je pragmatická a výborně si rozumí s čísly i pravidly byznysu. • Povídá si s lidmi: koučuje, radí, školí, píše; • Bourá bariéry a bloky v myslích lidí, aktivizuji jejich chuť, energii a odvahu pustit se do řešení náročných pracovních i osobních situací; • Pomáhá řešit začátky podnikání, posuny v kariéře, komunikaci s pracovním týmem, práci se silnými stránkami; sdílí své zkušenosti z byznysu, daní a financí a kultivuje tyto znalosti u lidí. www.

L

áska souvisí také s naší sebe-hodnotou, sebeláskou a vlastním sebe-oceněním. Finance jsou energie, která se nám vrací zpět. Hodně z nás se však stále bojí říci si o adekvátní odměnu za svou práci. Jak najít zlatý střed a nastavit rovnováhu mezi prací, naší vlastní hodnotou a finanční odměnou? Lenko, proč je pro nás ženy, někdy ovšem také muže, tak náročné dobře odhodnotit svoji práci a říci si o odpovídající odměnu? Jak ji zdravě určit? Nejdříve si každý musí spočítat svoje podnikatelské náklady, udělat si velkorysý rozpočet na celý rok. Velkorysý ne v tom smyslu, že toto chci utratit, ale protože v realitě na hodně nákladů zapomínáme či je podcení-

me a pak se jen divíme, že je nemáme započtené v prodejní ceně. Pak nikdy nesmíme zapomenout na všechny naše osobní náklady – od jídla přes kroužky pro děti až po dovolenou. Ty si také musíme z podnikání uhradit. Proto musí být zahrnuté v prodejní ceně už od počátku, i když si peníze na dovolenou ještě nevezmu. Pokud počítám cenu své služby podle hodin strávených s klientem, musím si realisticky určit, kolik hodin skutečně strávím tváří v tvář klientovi. Málokdy to je osm hodin denně. Proto musím dělit vypočtené celkové náklady opravdovým počtem hodin, např. jen pěti hodinami denně. Tak zjistím reálnou hodinovou sazbu. To je minimální cena, za kterou mohu svou službu prodávat. Pak se musím naučit se svou cenou žít a podle svého sebevědomí a trhu kolem si říct, na co se cítím a co jsem vnitřně schopna prodat. Mám divný pocit z toho, že prodávám za zdánlivě vysoké ceny? To se mohu odnaučit, je to věc tréninku. Půjde mi to snáz, když budu mít správně spočtenou svou minimální cenu. Pak vím, že při vyjednávání se pod ni nesmím dostat a že hlavně chci získat více, než je minimum. Také si musím dobře představit a ideálně i vyčíslit, jakou přidanou hodnotu zákazníkovi přináším, v čem konkrétně se bude díky mně mít lip, co díky mně získá. Příprava těchto argumentů mě také posílí při vyslovení mé ceny. Co všechno je potřeba vzít v potaz, když začínám svůj nový business? Jak správně stanovit cenu svého výrobku nebo služby? Kde tohle všechno zjistit?

Kromě toho, že si potřebuješ zjistit cenu pronájmu kanceláří a služby IT, co lidé vesměs dobře vědí, zjišťuji, že ale neberou v úvahu nutné osobní výdaje. Dívají se na to tak, že přeci do podnikání je třeba nejdříve investovat. Investují, ale cena služby nebo výrobku musí už od začátku obsahovat odpovídající odměnu za práci. I když dočasně se odměna nemusí vyplácet, protože peníze je třeba použít na nákup marketingové služby. Před zahájením nového byznysu bych si měla spočítat své obvyklé měsíční i roční výdaje. Všechno, co musím zaplatit za bydlení, jídlo, dopravu, drogerii či kadeřníka. Měla bych zohlednit také své koníčky. S partnerem je nutné se domluvit, kdo přesně hradí vše za děti, jejich kroužky, prázdniny apod. Z ročních výdajů je potřeba zahrnout také platby pojistného za dům, auto apod. Ideální je vést si pár měsíců rodinné účetnictví nebo si zpětně sednout k bankovním výpisům a hezky si spočítat, kolik přesně utrácím a za co. Nebo si jenom říct částku svého měsíčního minima, které z podnikání musím dostat. Co si také lidé neuvědomují, když spustí své podnikání, je, že několik týdnů až měsíců trvá cyklus mezi zahájením prací na projektu, jeho předáním, fakturaci a zaplacením. Například začnu dělat v únoru roční účetní závěrku, dodělám ji koncem března, počátkem dubna vyfakturuji a klient má podle smlouvy měsíc na zaplacení mé faktury. Dostanu peníze počátkem května. Hlavní část prací jsem už ale udělala v únoru. Také jsem platila svoji asistentku. Na ni a na svůj život od února musím mít peníze až do počátku května. Podnikatelé v prvních měsících ještě často nepracují na plnou výdělečnou kapacitu, více hledají zakázky. Soukromé měsíční výdaje však musí někdo platit. Proto i na toto období je vhodné mít předem našetřenou finanční rezervu. Ze zkušenosti vím, že lidem po zahájení podnikání po třech měsících většinou přijdou první peníze. Nejsou ale často ve výši, která by pokryla všechny jejich měsíční výdaje. Jaké mají lidé nejčastější předsudky vůči financím a co nám nejčastěji brání v tom, říci si o peníze? Předsudků týkajících se peněz, či řekněme spíše nevhodných vzorců má každý člověk pár. Výroky jako „peníze kazí charakter“ , nebo „peníze mají moc“ známe všichni. Ale „peníze jsou vedlejší“, to nemusí být nej-

48 ALLfest ČasOpis


vhodnější vnitřní přesvědčení při zahájení podnikání. Ideálně by si každý měl sednout a napsat si na papír všechny výroky, které ho napadají v souvislosti s penězi. Pak se za-

myslet, zda nejsou některé z nich pro něho a jeho život škodlivé. Pak by stálo za to vnitřní přesvědčení změnit. Co nám brání si říkat o peníze? Někdy je to naše naučená skromnost a pokora, někdy zkušenost s někým, kdo nám prodal něco předraženého a zmanipuloval nás u toho, proto nechceme toto dělat jiným. Nebo jsme se třeba poprvé setkali s někým, kdo velmi rád vyjednává a smlouvá, ale my nesmlouváme rádi. Co podle mě pomůže, je představit si, klidně i dát na papír hodnotu, kterou pro druhého moje služba představuje – slova, čísla. Pokud svou radou způsobím pozitivní životní změnu, která bude klientovi sloužit, tak má moje služba rozhodně vyšší hodnotu než návštěva u kadeřníka, kam musím jít každých šest týdnů. Hodně je to také o umění přijmout „ne“. Můj zákazník odmítl můj produkt, protože momentálně má jiné potřeby, které jsem já teď nenaplnila. Do každého vztahu jdou obě strany se svými osobními a obchodními potřebami. Sice se můj výrobek zákazníkovi líbí, hodil by se jim do firmy, ale překročil by rozpočet, což by se negativně odrazilo na jeho osobním ohodnocení apod. Umět si říci o peníze je specifická dovednost a my ji málo trénujeme. Moje zkušenost je, že když vyjednáváme o peníze pro tým, pro někoho jiného, jde nám to lépe, než když vyjednáváme sami pro sebe. Matka samoživitelka, která potřebuje uživit dvě děti, se rozhodně naučí říkat si o peníze dříve než dejme tomu student, který žije s rodiči.

Další věcí je, jak s financemi hospodařit. Ty jako daňová poradkyně a mentorka vedeš spoustu žen k finanční rovnováze. Jaké jsou finanční zásady, které bychom měli dodržovat, abychom dosáhli vlastní spokojenosti? Finanční rovnováha je podle mě jednoduchá: dostat správnou cenu za svůj produkt, za svou službu. Správná cena je ta, se kterou jsem spokojená. Současné vnímám, že je spokojený i zákazník. Ráda platím, když mam pocit, ze jsem hýčkaná, ze dostanu něco navíc, něco osobního. Stejně tak když mam pocit, ze jsem dostala nadstandardní službu ve velmi krátkém čase. Platí to proto i opačně, když já sama hýčkám či poskytnu službu v neskutečné rychlém čase, měla bych si říct o přiměřenou odměnu. Když si neřeknu a druha strana mi obvykle sama od sebe více nezaplatí, mohu mít pocit, ze jsem ošizená. Vztah není v rovnováze. Já jsem si totiž o rovnováhu neřekla.

Penězům je možné rozumět. Dá se to naučit. Naše mentální vzorce o penězích se dají přenastavit. Chce to pár dnů si číst, studovat, počítat, zapisovat, uvědomovat si nová pravidla. Uvědomovat si, jak se kdy cítím, co mi jde více a co méně. Co chci dělat jinak. Kdy začnu. Po malých krůčcích si osvojovat nové. Zkoušet, učit se. Za rok budete úplně někde jinde.

Někdy ale dělám věci s radostí i zadarmo. Zdánlivě. Potřebuji jasně vidět, že díky mému daru, ať už času nebo peněz, něco vzniklo. Pokud se mi nevrací poděkovaní či protislužba, nezískám unikátní zkušenosti, reference nebo jinou odbornou pomoc, pak to bylo jen bezbřehé plané darování. Což si také nemohu dovolit. Otevřeně říkám lidem, že na začátku podnikání není čas na charitu. Ta se může dělat později. První rok je heslem fokus, zaměření, vytrvalost. Je třeba dělat to nejnutnější a vy-

trvat na své cestě, protože stoprocentní prodeje nepřicházejí hned a samozřejmě. Věnuješ se také otázkám využití času jako funkce naší energie. Jak toto téma podle tebe souvisí s láskou a financemi? Jaká jsou tvá doporučení, kterými se řídíš? Podle mě souvisí s láskou k sobě z dlouhodobého pohledu. Já se snažím dělat věci tehdy, když na ně mám správnou energii. Během dne nebo během měsíce. Nebojím se dát si pauzu, když mi hlava nemyslí a nejde mi napsat další důležitý odstavec nebo neumím na něco přijít. Jdu raději si udělat kávu, nakrájet mrkev. Změna místa a pohyb mi mozek spustí. Ke stolu se vracím často už s novými větami v hlavě. Káva mi občas vystydne, protože odstavce mají samozřejmě přednost. Když potřebuji řešit náročnější věci, vím, že musím začít nejlépe ráno a pak to nechat chvíli usadit. Většinou se mi myšlenky začnou rodit nejpozději druhý den ráno nebo cestou k metru. Tam hned diktuji či ťukám své poznámky a po návratu k počítači dotahuji. Jakmile mě něco napadne, co se mi bude hodit až za pár dnů, okamžitě dávám na papír hesla a postupně připisuji. V podstatě naškrábu graficky nehezkou myšlenkovou mapu bez spojovacích čar. Za pár dní šťastně luštím svá slova a dotahuji do vět v počítači. Náročné záležitosti raději dělám dopoledne. Odpoledne mi totéž trvá déle. Když mi přemýšlení nejde, přehodím aktivity a pustím se do fakturace, plateb, formátování a kontroly vytvořených nových slidů, což vyžaduje přesnost, ale ne kreativitu. Mám v sobě odpovědnost vůči termínům, nezačínám dělat věci až v poslední moment, proto vím, že to stihnu, i když třeba v čase, který jsem si na to původně vyhradila, dělám něco jiného. Bez obalu přiznávám, že využívám výhod, které mi poskytuje ženský cyklus. Znám se, vypozorovala jsem si, které týdny má pro mě smysl být více doma a psát, tvořit materiály, které využiji na školení třeba až za tři týdny. V jiný týden bych se s novými texty na web jen mořila a nic kloudného nevyplodila. Jsou dny, kdy ráda chodím na schůzky, jindy si zase v pohodě uklidím stůl, popřesouvám složky v počítači a mažu nadbytečně uložené dokumenty. Zvykla jsem si využívat svou přirozenou lenost, díky níž jsem efektivní. Jinak vyjádřeno, je to znalost sebe sama, jemných nuancí mého cyklu, práce s časem a vědomější plánování v horizontu měsíce. I vnitřní disciplína, že začnu dělat věci brzy, udělám alespoň část a pak už jen s odstupem dotáhnu, když je externí termín. Snažím se udělat vše v celkově co nejkratším čase a mít co nejlepší poměr mezi stráveným časem a zaplaceným výsledkem. • www.ALLfest.cz | 2019 49


Účelem transformace je naučit se lásce Ava Chrtková Brožová AVA CHRTKOVÁ BROŽOVÁ

Ava Chrtková Brožová je provozovatelkou projektu Příznaky transformace – portál osobního rozvoje. Jako svoje poslání si zvolila šíření informací, které vedou k osobní transformaci člověka. Ava vede také kurzy osobního rozvoje pro ženy. Je též zpěvačkou a zpívá pro potěchu duše i těla svých diváků. www.priznakytransformace.cz

A

va Chrtková Brožová je žena, která již od roku 2010 zasahuje do transformace společnosti na základě intenzivní práce na sociálních sítích s projektem Příznaky transformace. Zároveň radí ženám na kurzech i v soukromých konzultacích, jak najít skutečně kvalitní a láskyplný partnerský vztah. Je zajímavé, že si pod pojmem Láska každý představuje něco trochu jiného. V dobách před tím, než jsem dostala impuls k probuzení a nastoupení cesty k vědomému životu, jsem byla plná romantických představ o závislé, vášnivé lásce. Často ji vídáme v emocionálních filmových zpracováních. Většina lidstva žije v poblouznění na základě závislosti a potřeby kompenzace svých traumat, kdy jim byla láska například v dětství upírána. A já jsem byla stejná. Proto jsem si do života přitahovala situace, které mě měly aktivovat k práci na sobě a pomoci mi nalézt lásku k sobě.

50 ALLfest ČasOpis

Láska k sobě je takové duchovní klišé. Ať už přijdete na jakýkoliv seminář osobního rozvoje, ve všech pádech tam budou skloňovat termín „láska k sobě“. „Hlavně musíš najít lásku k sobě“, „už máš dostatečně vysokou lásku k sobě?“ … A víte co? Mají pravdu. Je to alfa a omega šťastného života na planetě. Je to v současné době skutečně zásadní téma. Ale co to vlastně v praxi obnáší? Co to znamená v každodennosti všedního dne?

nešvary, které se dějí za zavřenými dveřmi. Otázka však zůstává, proč si takové partnery do života přitahujeme. A je to stále stejné, láska k sobě. Hlavně abych někoho měla,

Začíná to drobnostmi – třeba se jednoho dne rozhodnu, že budu nosit pohodlné oblečení. Nebudu se už cpát do těsných šatů a nosit sexy pushup podprsenky, protože už ke svému životu nutně nepotřebuji obdiv mužů a závistivé pohledy kolegyň. Miluji sebe a své tělo natolik, že mu dovolím dýchat a třeba i stárnout. Další taková drobnost v každodennosti, kterou si můžeme dovolit, je beze stresu jíst třikrát denně, kvalitně a dlouze spát a přestat se stresovat maličkostmi. Miluji sama sebe natolik, že si zařídím život, abych své tělo nechala odpočívat. Na úrovni vztahů se jedná například o to, že už nebudu péct každý den bábovku pro partnera, protože tak to dělala moje matka, která se chtěla zavděčit. Jsem skvělá taková, jaká jsem, a nemusím to stále dokazovat.

Ze svého života vím, že jsem také přitahovala stejné druhy mužů stále dokola. Já doporučuji, aby žena byla nějakou dobu sama, odpoutala se od předešlých vztahů, uvědomila si, co za partnera chce, a potom může přijít zkouška. Zkouška v podobě muže, který nemá kvality, které si žena nastavila. Pokud toto do svého života již nepustí, otevře se jí cesta k pravé lásce.

Na svých seminářích se někdy setkávám s takovými traumaty, že si říkám, jak s tím vůbec mohou ženy žít a fungovat. Nevěřili byste, jak je v populaci rozšířené domácí násilí, alkoholismus, sexuální násilí a další

Jak uvnitř, tak navenek. jaký vztah mám k sobě, takový tvořím v páru.

abych nebyla sama, tak si rychle někoho najdu.

Poznámka pro muže, kteří čtou tento článek: Pracuji hlavně se ženami, tato poučení ale platí i obráceně. Dnes je doba taková, že to, co se dříve řešilo pět let, vyřešíte na jednom sezení. Máme již k dispozici mnoho terapeutů a vědomých vidoucích bytostí, co kvalitně poradí a nasměrují. Je to potom jen na nás, jak jsme připraveni. Zapouzdřená traumata pracují a chtějí jít ven, stačí jim jen věnovat pozornost. Mnoha lidem se to báječně daří. Někdo potřebuje k nakopnutí nemoc, někdo „karmického“ partnera. Všechna tato práce ale jde jen k určitému cíli a tím je vědomý život. I to je takové heslo dneška, o němž možná nevíme přesně, co to znamená. Opět můžeme každý den a každou minutu svého života sledovat vnitřní dialog svých myšlenek, a jakmile zachytíme například zaklínadlo „musím“, je dobré se zastavit. Dobrý příklad je hodná holčička, vzorná studentka, dokonalá maminka… a nakonec vyhořelá, vysátá pracovnice roku. Co všechno v životě „musela“ mít na jedničku, než se dostala do tohoto stavu? Opravdu je důležitý červený diplom a perfektně vyžehlené košile? Možná to bude někoho šokovat, ale měli bychom se v dnešní náročné době snažit pracovat a vůbec cokoliv dělat co nejmíň. Cokoliv, co není nutné, nedělat. Šetřit svoji energii pro sebe a své tělo. Odpočívat, plynout, jen být. Někdo by mohl říct, že je to lenost. Ale já tomu říkám láska k životu. Užívat si každou sekundu v klidu, pohodě a v energetické čistotě.


V roce 2016 jsem se na Allfestu seznámila se svým milovaným manželem Ondrou, který mi v mých 42 letech poprvé ukázal, co je opravdová láska. Do té doby jsem prošla mnoha karmickými vztahy, a protože jsem si nevážila sama sebe a nebyla jsem celistvá, dospělá integrovaná bytost, nemohla jsem si do života přitáhnout skutečně kvalitní vztah. Ačkoliv je Ondra o pár let mladší, překvapivě byl mentálně velice dospělý. Často se mě ženy ptají, zda mají do svého života pustit o hodně mladšího partnera, a já říkám ano, nebojte se toho. To, že je muž v mladším těle, určitě neznamená, že je nevyspělý. Jen si pak hlídejte, zda jste ještě jeho partnerka, nebo ve vás hledá maminku. :-) Pochopila jsem a začala jsem žít v našem vztahu konečně „nové paradigma lásky“, která nic nezakazuje, nežárlí, spolupracu-

je, pravdivě komunikuje a mnoho dalšího. Je to jen o tom, co si dovolíme. Někdy používáme na seminářích formulace jako: „Dovoluji si žít láskyplné vztahy“ a já se pak pro kontrolu ptám: „Dovoluješ si to opravdu?“ Většinou od klientky dostanu odpověď: „Ne. Nedovoluji si, protože si to nezasloužím.“ Musíme opravdu sloužit, zasluhovat si lásku? Ne, nemusíme. Láska je všude a je jí nevyčerpatelné množství. Jen jí udělejme místo v našem poli vědomí a ona se ráda usídlí i u nás. Vcelku zásadní pro dnešní dobu je také poznání, že harmonicky vyzařující partnerský vztah je obrovskou hybnou silou pro transformaci naší společnosti. Tato vysokofrekvenční láska, kvalitně ukotvená ve hmotě, je inspirací pro celý svět. Je to fyzikální jev. Spojení protikladů jin a jang je obrovskou energetickou aktivací pro tvorbu nového způsobu života.

Takovýto pár, jak je ostatně vidět i na naší práci, dokáže tvořit projekty, jež mohou inspirovat mnohé a spustit dominový efekt proměny. Už proto by měli lidé na sobě pracovat, odblokovávat a přenastavovat svá neharmonická přesvědčení, protože někde na této cestě je čeká odměna ve formě opravdu láskyplného, klidného a tvořivého vztahu s jejich partnerem srdce. Co myslíte, stojí to za to? Ze své zkušenosti vím, že ano. A proto použiji opět vžité klišé: Tvořme společně lepší svět, nikdo jiný to za nás neudělá. Na festivalech, jako je Allfest, je k tomu ideální příležitost. Přeji letošnímu ročníku Allfestu maximální úspěch a naučme se říkat lidem miluji tě. Je to snadné a léčivé. Já například miluji pořadatelku festivalu Míšu a také jí děkuji za nesmírné dílo, které dělá srdcem. Užijte si festival. •

INZERCE

freecko 145X105 alfestival_Layout 1 28.02.2019 9:28 Stránka 1

Magie ženského tance

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE V TEREZÍNĚ

Objev svůj talent, ženství a zdraví

Akademická 409, 411 55 Terezín, E-mail: info@vsaps.cz, tel.: 416 782 369, 727 863 424

Vysoká škola připravuje odborníky v oblasti vedení lidí se znalostí aplikované psychologie s mezinárodním uplatněním. Přijímáme PŘIHLÁŠKY k dennímu a kombinovanému studiu bakalářského studijního programu Personální a interkulturní management.

Eva Marešová

100% uplatnitelnost našich absolventů On-line přihláška ke studiu na www.vsaps.cz. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, na základě uchazečem předložených dokumentů.

YS

OKÁ ŠKO LA

V

základy taneční jógy

V

Přihlášky a informace: www.mohendzodaro.eu, info@sugama.cz, tel.608708996

GIE

LO

AN

O

A P L I KO

VŠ APs É PSYC

H

Zveme všechny zájemce o studium na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. června 2019 (16 – 18 hodin). Přij�te se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá!

www.ALLfest.cz | 2019 51


Poselství indiána ze Srdce Světa Calixto Suaréz

CALIXTO SUARÉZ

Calixto Suaréz je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii. Spolupracuje také s mamos (spirituální vůdci) ze sousedních kmenů Kogi i Wiva. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství své prastaré kultury a myšlenky moudrých tohoto kmene. Zároveň poznává a studuje „moderní“ svět, různé kultury a tradice.

C

alixto hovoří přímo k srdcím lidí. Dokáže oslovit toho, kdo je skryt někde hluboko uvnitř. Toho, kdo čeká na slova, která budou rezonovat s jeho duší, aby se mohl znovu spojit a vzpomenout si, na co jsme možná pro všechno to harampádí okolo a uvnitř nás, v našich hlavách a srdcích dávno zapomněli. Přichází k nám z civilizace, kde lidé ještě nezapomněli, kdo jsou a co je jejich posláním a funkcí na tomto světě. Tito lidé jsou hluboce propojeni s přírodou a cítí ji. Svojí každodenní činností a takzvaným „pagamentos“ – uctíváním matky Země a jejích darů – pomáhají udržovat rovnováhu a harmonii na této planetě i v univerzu. Calixto je zvyklý přednášet jak před mladou generací, tak před staršími lidmi či univerzitními profesory. Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům. Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez „virů“ a lidské bytosti jsou v míru mezi sebou i samy se sebou. Díky podpoře lidí z Evropy se Calixtovi podařilo vykoupit již přes tisíc hektarů půdy, aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie, rovnováhy a zachování života na této planetě. Jak vidí mamové (spirituální vůdci) kmene Arhuaco současný svět? Lidstvo snižuje své vědomí a je pro něj těžké uchopit a pochopit přírodní zákony naší Země. Tím, že se vzdaluje harmonickému vztahu s původními zákony, vzdaluje se i samo sobě.

52 ALLfest ČasOpis

Co se týče planety, Země je moudrá a i nadále nás má moc ráda. Spojení s důležitými místy, které lze nalézt skrze posvátná místa, kde můžeme nabrat dech a obnovit spojení, je pro lidstvo důležité. Musíme se o tato místa na Zemi starat, aby vše mohlo nadále fungovat tak, jak má. Jsme na sklonku další změny kosmického cyklu (v geologickém měřítku)? Matka příroda a vesmír, které nazýváme ZAKU a CHUKIMURWA, existují jak ve spirituální, tak v hmotné dimenzi. V rámci tohoto dvojího vnímání se v hmotné dimenzi skutečně blíží více změn, ale ve spirituální dimenzi vše zůstane takové, jaké to bylo až doposud.

Sierra Nevadu masivní požáry a mnoho indiánů přišlo o své chýše, úrodu a zvířata; pozn. red.)

Jak vidí mamové blízkou budoucnost? V blízké budoucnosti bude Země fungovat jako doposud, bude nám poskytovat potravu i život, navzdory tomu, že je kvůli našemu chování nemocná. Lidstvo Jaké jsou hlavní známky ničení se také moc nezmění, proV blízké budoucnosti světa jako takového? tože má strach ze změny, bude Země fungovat Vytvoření myšlenky oddělení z transformace. Jsme zvyklí jako doposud, bude člověka od jeho duše, nepřiklátakto žít, takže v blízké budání hodnoty sobě samému, ig- nám poskytovat potravu doucnosti nevidíme změny. norování důležitosti posvátných i život, navzdory tomu, Pokud ale budeme uvědože je kvůli našemu míst. mělí a odvážíme se žít skuchování nemocná. tečný život, uděláme velký Jakým způsobem se toto ničení krok kupředu. Jen tak může projevuje v lidské společnosti, v roztříštění totiž dojít k vytvoření nového lidstva, které rodiny? by se vrátilo k jednotě. Být jednotní znamená Je cítit nedůvěra, chybí respekt, projevuje beze zbytku přijmout to, jací jsme. se manipulace. Nedostatek hodnot. Společnost i rodina jsou v rozkladu, roste indiPřipravila Šárka Dominová vidualismus, ve kterém vládnou myšlenky Nadační fond Jaguar People • jedince. Jaké jsou hlavní chyby západní civilizace, které nás vedou k vlastní sebedestrukci? Neschopnost respektovat jeden druhého, manipulace potravin a další, které jsem již zmínil. Jaké poselství přinášíš ze Sierra Nevady de Santa Marta? Klimatické změny dopadají na nás všechny. Na děti, mládež, dospělé, staré lidi, ženy, muže, nižší, střední i vyšší třídu, všechny politické i duchovní vůdce. Musíme se spojit a přemýšlet, jak se chovat, aby to bylo ku prospěchu celému lidstvu, přírodě, zvířatům i ostatním. Upozadit pouze vlastní zájmy a soustředit se na dobro pro všechny. (V březnu tohoto roku postihly


Podstatou všeho bytí je láska Svámí Vishwabaladharananda

C

o je podstatou lásky? Nejen podstatou lásky, ale podstatou všeho je Bůh. Z lásky všechno vzešlo, z lásky bylo vše stvořeno, všechny vesmíry, dimenze a všechny bytosti, které v nich žijí, a až přijde čas, do lásky se toto vše stvořené zase navrátí. Láska je Bůh a Bůh je láska. Můžeme nahlédnout společně do svatých knih a zaměřit se na jednu velmi výjimečnou inkarnaci Boha – Avatára, jímž byl Krišna. Krišna byl púrna avatár, tedy celistvý avatár. Byl inkarnací Božství, plně oslavoval život. Jeho život byla jedna velká oslava. A co také oslavoval? Oslavoval tím lásku, lásku, kterou On byl a ze které všechno vzešlo. Jakou lásku oslavoval? Lidskou, která je omezená, nebo tu svrchovanou, jež je božská? Lidská láska je podmíněná. Abychom někoho milovali, musí být takový nebo makový, musí dělat to a tohle zase ne. To je omezující, v tom není plnost. Já bych však chtěl mluvit o té nejsvrchovanější, o plné lásce. Bůh je plnost, tedy o božské lásce, která je bez jakýchkoliv předpojatostí, nemá podmínek, tedy je bezpodmínečná, věčná a nekonečná. Láska, která nebere, ale jen dává, láska, která se obětuje. Lidé v Evropě vědí velmi málo o těchto inkarnacích avatárů a to je velká škoda, protože oni byli a jsou nad všemi náboženstvími; přinášeli a přinášejí lidem nejvyšší učení, v němž odpovídají na ty nejvyšší otázky. Musí, když jsou avatáři. Kdo jiný by dával vyšší učení, jasnější učení než inkarnace Božství? Byla položena otázka: „Co je podstatou lásky?“ Pojďme nahlédnout do svatých spisů,

které vznikly za života avatárů: například Bhagavadgíta je velmi živá a nese plnou moudrost o Bohu, o kosmech a o lidském životě. Bhagavadgíta ukazuje mimo jiné učení, které učil avatár Krišna svého nejlepšího žáka. Víte, Krišna byl nad všemi náboženstvími, takže předával univerzální učení. Řekl: „Oddělil jsem sám sebe od sebe, abych se mohl milovat.“ A to je má odpověď na otázku, co je podstatou lásky. Tuto skutečnost můžeme samozřejmě odhalit i ve svých srdcích, protože jak jsme si přečetli citaci: „Oddělil jsem sám sebe od sebe, abych se mohl milovat“, tak z toho pochopíme, že lidská bytost je součástí Božství. Lidská bytost je v podstatě átma, tedy duch. A Bůh je Paramátma, tedy superduše, a z toho vše vyplývá. Jak v sobě udržet vědomí lásky v každodenním životě? To je velmi důležité. Víte, my v podstatě nemusíme v sobě udržovat podstatu lásky, protože touto láskou již jsme. Je to naše prapodstata, je to naše nejvnitřnější Já. Jak již jsem řekl, podstata lidské bytosti je átmická. Pokud se zaměříme meditací na átma, zjistíme, že átma je vlastně láska neboli sat-čit-ánanda neboli existence-vědomí-blaženost. My tedy v podstatě nemusíme v sobě udržovat lásku. Nemusíme ji nacházet, získávat nebo hledat, protože jí jsme. To, co musíme, je znovu ji odhalit. Ona nikam neodešla, nemůže odejít a nikdy neodejde. A odhalování této pravdy, této skutečnosti je vlastně sebe-realizace a následně realizace Boha. To, co musíme udělat, je znovu ji odhalit v sobě, ve svých vlastních srdcích. Odhalit závoj, který v nás zakrývá tento klenot, tento diamant, tento jas sat-čit-ánandy. Správně bychom se tedy měli ptát: Jak odhalit lásku (sat-čit-ánandu) v našich srdcích? Sádhanou. Sádhana neboli praktikování nám pomáhá odstranit z našich srdcí prach, aby láska mohla znovu zazářit. Cest je několik a v současné době máme mnoho knih o praktikování, meditacích, józe atp. Měli bychom si vybrat tu cestu, která je našemu srdci blízká. Můj Satguru, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, společně s mým Guruem, Mahávatárem Babajim, dávají lidstvu Atma Kriya Yogu, která je velmi intenzivní, a pokud ji cvičíme s láskou a upřímností, do šesti měsíců můžeme dosáhnout sebe-realizace. Atma Kriya Yoga je velmi přesně mířené a ucelené praktikování a cvičení.

SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

S požehnáním svého Mistra Paramahamsy Vishwanandy vede intenzivní transformační programy. Pomáhá lidem odstraňovat překážky bránící v nalezení skutečného, trvalého štěstí a ukazuje cestu k nalezení naší opravdové podstaty, Božství, které leží v srdci každé bytosti. Lidé, kteří hledají vyšší význam života, sebe-realizaci, Boha, Boží lásku, lidé v obtížných životních situacích a také lidé nemocní v něm nalézají útočiště. Jejich srdcí se dotýká Svámího láska, soucit, moudrost a schopnost přinést ostatním to, co slovy popsat nelze.

www.bhaktimarga.cz

Lidé by měli, pokud možno, přijímat učení od avatárů, neboť jak už jsem řekl, oni sami jsou Božstvím. Jejich učení je přímé a přivádí nás k tomuto cíli. Proto se také avatáři inkarnují a přicházejí, aby pomohli lidským bytostem. Atma Kriya Yoga je také touto pomocí pro lidskou bytost. V dnešní době je velmi dobrá a intenzivní džapa, tedy opakování Božího jména, neboť Boží jméno má božské vibrace, a pokud ho opakujeme ve svém nitru, odhaluje v nás lásku tím, že transformuje naši mysl. Je to ten nejjednodušší a také ten nejintenzivnější způsob, jak v sobě evokovat a nechat zářit tu nejvyšší podstatu, kterou je láska. Každý ji v sobě má, každý ji v sobě nese, ať je to lidská bytost nebo Bytost božská. Jak prohlubovat vnímání lásky? Jak již jsem řekl, je to praktikování, je to sádhana, je to práce sama na sobě uvnitř svého nitra, uvnitř sebe. Člověk v dnešní době žije venku ve světě, to znamená, že jsou pro něho podstatné především smysly. Máme pět smyslů. Pokud se podívám na lidi, vidím, že žijí především očima. Víte, pokud člověk zavře oči, může pro něj život skončit, protože to, co vidí, je pro něj podstatné. Ale to je velmi na povrchu. Pravdou je, že i to, co vidíme, je materializace Boha. Ale abychom tuto skutečnost pochopili, nebo spíše cítili, abychom ji odhalili a plně ji věděli, tak musíme obrátit svou pozornost, své vědomí dovnitř. Tedy jakoby ohnout pozornost z vnějšího světa do světa vnitřního a tam začít pracovat sami na sobě. www.ALLfest.cz | 2019 53


To je však pro materiální svět a dnešní civilizaci velký problém. Pokud lidé budou žít jen ve vnějším světě a neudělají krok dovnitř, dojdou dříve nebo později k pochopení, jak relativní je vnější svět a že se chytají něčeho, co není trvalé a stálé. Ať je to auto, dům nebo dokonce i rodina, toto vše ve vnějším světě je nestálé a dočasné. Aby byl člověk skutečně šťastný, protože štěstí hledají všichni, musí začít odhalovat pravdu uvnitř sebe. Není třeba se vzdávat vnějšího světa. Nechť si člověk užívá vnějšího světa, ale v osvícení. Život v osvícení je ta pravá láska, to pravé štěstí. Život v osvícení je, když žijeme sat-čit-ánandu. Co je Bhakti Marga a co přináší lidem? Bhakti Marga je společná cesta lidí, kteří hledají Boha. Boha, jenž je nad všemi kastami a všemi náboženstvími. Můžeme si položit otázku, jestli je Bůh žena nebo muž, nebo si také můžeme položit otázku, jakého vyznání je Bůh. A následně se určitě budeme usmívat. A právě tohoto Boha hledají ti, co přichází do Bhakti Margy, kterou založil můj Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda. On je Avatár, inkarnace Nárájeny. Toto všichni, kdo chceme, můžeme v sobě odhalit a poznat. Paramahamsa Vishwananda je Paramguru. On je stejná inkarnace, jakou byl Ráma i Krišna, je celistvý avatár přicházející se všemi aspekty a božskými atributy. Když se mi odhalil, kým je, bylo pro mě velmi náročné to cítit, protože On je nekonečná velikost, nekonečná moudrost, nekonečná láska a blaženost, nekonečné vědění a nekonečná milost a požehnání. Jeho jméno, které dostal od Svého Mistra, velkého avatára Mahávatára Babajiho, znamená „nekonečná kosmická blaženost“. Pojďme si maličko rozebrat jméno Bhakti Marga. Bhakti je oddanost k Bohu a marga je cesta. Pokud skutečně chceme realizovat Božství, potom bhakti – cesta oddanosti k Bohu, láska k Bohu, je tou nejvyšší jógou. Proč? Protože abychom dosáhli Boha, je třeba mít v sobě k Němu oddanost. Takovou, jakou měl například Hanumán k Rámovi. Víme, že Ráma byl také plná inkarnace Boha. Na světě existuje několik jóg a několik způsobů praktikování, například džňána jóga, karma jóga, rádža jóga a bhakti jóga. Každá z těchto jóg nás vede k nějakému cíli. Víte, když například budeme cvičit kundaliní jógu, která je obsažena v těchto jógách, a budeme aktivovat ve své muladháře kundaliní šakti, budeme mít tu milost a budeme připraveni, aby mohla vystoupat šušumnou skrze čakry, naše energetická centra, až do sahasráry, tak ještě nejsme u cíle. Tedy kundaliní jóga nás vede do sahasráry, ale pokud chceme realizovat Božství, musíme postoupit ještě o kousíček dál. Víte, realizovat Boha můžeme pouze tehdy, pokud On sám svolí. Pouze pokud On sám nás přijme. Pokud nás přijme, pak bytost dostává požehnání od sa54 ALLfest ČasOpis

motného Pána (což lidé málo vědí), a to je ten poslední krok, který musíme získat, abychom dosáhli realizaci Boha. A právě této cestě, této královské cestě, se věnuje Bhakti Marga, která přináší všechny tyto jógy, jež jsem jmenoval, avšak je v ní zahrnuto i to nejvyšší, láskyplný vztah s Bohem, abychom Ho mohli dosáhnout skrze bhakti jógu – lásku a oddanost k Bohu. Bhakti Marga přináší lidem velmi mnoho, zejména osvícené učení a sádhanu (duchovní cvičení) Paramahamsy Vishwanandy. Jeho učení pochází z původní starodávné tradice a Paramahamsa Vishwananda je

přinesl v takové formě, aby bylo vhodné pro současného člověka. Takto pracují všechny inkarnace, přináší vždy nejvyšší tradiční učení ve formě, která je vhodná pro dobu, ve které jsou na Zemi, protože lidé a lidská mysl se neustále vyvíjí, a proto musí svá učení přinášet lidem tak, aby je v té dané době lidé byli schopni pochopit, porozumět jim a řídit se jimi. Vše, co Bhakti Marga přináší, pochází od Paramahamsy Vishwanandy a Jeho Mistra Mahávatára Babajiho (o němž se můžete dočíst v knize V jednotě s Bohem nebo Autobiografie jogína) a ve všem je obsažena Jejich milost, vše je plné lásky, živé a činné. Vezměte si například OM Chanting, který je dnes znám po celém světě a v České republice je velmi rozšířen. Je to starodávná technika využívající vibrace prapůvodního zvuku stvoření ÓM, kterou využívali rišiové před tisíci lety jako silnou techniku pro pomoc Matce Zemi a lidem a skrze kterou lidi léčili a pomáhali jim k duchovnímu rozvoji. OM Chanting měl v té době takovou sílu, že při něm například lidem po vážných úrazech dorůstaly končetiny. OM Chanting však během úpadku lidstva zmizel ze Země a znovu jej po tisíci letech přinesl na svět skrze Bhakti Margu právě Paramahamsa

Vishwananda a Mahávatár Kriya Babaji. Nebo Atma Kriya Yoga, starodávný tajný systém jógy, který vede k realizaci nejvyšší pravdy, jehož součástí je šaktipát, jenž nese milost linie Mistrů sahající až k samotné Božské Matce. Paramahamsa Vishwananda se s touto technikou narodil, měl ji uvnitř sebe, a když uznal, že přišla ta pravá chvíle, a také na žádost Mahávatára Kriya Babajiho, předal ji skrze Bhakti Margu světu (to bylo v roce 2008), jako bhakti jógu v té nejčistší a nejvyšší formě. Bhakti Marga je cestou Paramahamsy Viswhanandy, Jeho učení a Jeho životní filozofie. V České republice má Paramahamsa Vishwananda velmi mnoho ná-

sledovníků a příznivců a Bhakti Marga Česká republika je Jeho základnou u nás. Avšak nejdůležitější, co Bhakti Marga přináší, jsou osobní setkání s Paramahamsou Vishwanandou. Lidé mohou obdržet Jeho božský Daršan, Satsang, mohou se zúčastnit událostí, rituálů a oslav v Jeho fyzické přítomnosti. Lidé mají možnost se s Ním osobně setkat, hovořit a být v Jeho přítomnosti, a to je nesmírný dar, který si většina lidí neumí uvědomit. V České republice budujeme již dva roky veliký ášram a Centrum jógy Paramahamsy Vishwanandy, které bude Jeho domovem a centrem Jeho osvíceného učení u nás. Česká republika je velmi požehnaná. Pozval jsem mého Satgurua Paramahamsu Vishwanandu, aby v roce 2020 do Svého českého ášramu a Centra poprvé přijel a strávil zde více jak 14 dní se svými následovníky, příznivci, oddanými, žáky a širokou veřejností. Jelikož za mým Satguruem jezdí tisíce lidí, Jeho ášram a Centrum u nás bude velké, aby se s ním mohlo setkávat co nejvíce lidí. Již nyní se začínají v Centru pořádat události. Podrobné informace o Centru a ášramu a o všem, co přináší Bhakti Marga, naleznete na českém webu Paramahamsy Vishwanandy (pozn. redakce: www.bhaktimarga.cz). •


stavu, a proto Svámiové a avatáři přicházejí do západního světa, kde vykonávají svou dharmu. Ať chtějí, nebo nechtějí, ale musí. Proto je to dharma. A teď k otázce.

Je mnoho různých cest vedoucích k lásce, jak má člověk najít tu svou cestu? Člověk by měl rozšířit svou mysl a pochopit, že rozšíření a transformace mysli jsou velmi důležité. Pokud se tak stane a člověk dovolí rozšířit svou mysl bez předpojatosti, pochopí, že modlitba je velmi účinná. Modlitba je síla, kterou jeden jediný člověk, pokud se modlí upřímně, může zachránit od zkázy celou planetu. A to se již stalo, ne jednou. Tedy použijte modlitbu, použijte modlitbu pro to, čeho chcete dosáhnout. Pokud chcete najít svou cestu, modlete se třeba tak, jak bych se modlil já, kdybych neměl svého Satgurua. Modlil bych se: „Bože, prosím Tě, prosím Tě, podívej se, v jakém stavu se nacházím, podívej se, jak strádám a jak toužím po tom, poznat pravdu a žít božskou lásku. Nenechávej mě v pasti a nasměruj mě na cestu, která mě osvobodí a nechá mě zažívat pravdu božské čisté lásky. Pošli mi prosím někoho, kdo bude blízký mému srdci a kdo mě povede úspěšně k cíli, jenž je mým jediným smyslem života.“ V dnešním světě lidé nechápou a nepřipouštějí si sílu modlitby. Pokud se vám jednou podaří transformovat mysl, a použijete modlitbu, modlitbu, kde výsledkem je vždy dobro, nejen pro vás samotné, ale pro všechny a pro celek, ucítíte, jakou sílu má modlitba. Víte, já jsem obdržel Daršan, božský Daršan a tento božský Daršan následoval po velmi hluboké a upřímné, ač velmi krátké modlitbě. Tento Daršan byl tak intenzivní, že mě neunesly ani nohy tohoto těla a já jsem spadl na zem. Byl to ten nejkrásnější Daršan, který jsem obdržel, a předcházela mu pouze pokorná, jednoduchá a upřímná modlitba. Pokud by se lidstvo modlilo, pokud by se svět modlil, dosáhlo by lidstvo čehokoliv, protože žijeme ve výjimečné době, kdy na jedné straně je mnoho temnoty, nevědomosti a negativity a na druhé straně mnoho světla a pravdy, které přináší současné inkarnace výjimečných avatárů na Zemi.

Lidé v Evropě, ale i celkově v západních státech, tedy i v USA, mají velký problém přijmout Gurua. Nedivím se. Je pravda, že mnoho takových nepravých Guruů přivedlo lidi na scestí a do problémů. Pokud je však váš Guru avatár a vy jste připraveni vstoupit na cestu a přijmout božské vedení, máte vyhráno. Neříkám ale, že to je jednoduché. Je to cesta velké transformace. Velká cesta uvědomění a odhalení. Někdy je to velice těžké, ale věřte mi, stojí to za to, neboť cílem této cesty je Nejvyšší láska, prožitek sat-čit-ánandy. Nejvyšší láska je prožitkem sat-čit-ánandy a sat-čit-ánanda je Bůh sám, mimo jiné. Avatár vás nikdy nevede k ničemu špatnému, výsledkem je vždy dobro a láska. V čem může být pro člověka prospěšný svatý, avatár nebo Svámí? Toto je krásná otázka. Nevím však, jak dalece bude populární v západním světě a České republice (pozn. redakce: Svámí Vishwabaladharananda se směje). Je však důležitá. Víte, avatáři a Svámiové to mají v Indii mnohem snazší než v západním světě. Ale pravdou je, že západní civilizace není v dobrém

Pravým, nejvyšším posláním a úkolem člověka v jeho inkarnacích, ať už jsou současné nebo ty budoucí, je odhalit, poznat a zažít pravou podstatu, příčinu vesmíru. Onu nepopsatelnou, nekonečnou, záhadnou hlubinu lásky – sat-čit-ánandy (existence-vědomí-blaženosti), jež je jediným, skutečným domovem každé bytosti. Když se toto člověku „přihodí“, zažije blaženost a lásku bez hranic. Lidská bytost se vlastním konáním a vůlí oddělila od tohoto pramene nekonečné lásky a blaženosti. Právě oddělení člověka od pramene a lidská víra v to, že člověk je pouhým tělem a myslí, zapříčiňují všechna jeho utrpení, všechny pochybnosti, předpojatosti, sobecké cíle a touhu jen vlastního zviditelňování, upřednostňování a prospěchu. Ve skutečnosti je lidská bytost ve své podstatě vtělením lásky, tedy stejné lásky, kterou je Bůh. Ale samozřejmě je tam rozdíl, ale jen v kvantitě, nikoliv v kvalitě. Jak jsem již dříve řekl, člověk je ve své podstatě átma a Bůh je Paramátma. A tuto nejvyšší skutečnost a pravdu pomáhají člověku avatáři a realizovaní Svámiové odhalit. A právě tím mohou být člověku prospěšní. Svámiové jsou spojnicí a cestou mezi Bohem a člověkem. To je jejich dharma. Paramahamsa Vishwananda řekl západnímu světu o Svámiích následující: „Oni jsou ponořeni trvale ve svém vlastním středu a jsou si plně vědomi své vlastní podstaty a v tomto stavu slouží Bohu. Svámiové se nestávají Svámími za života, ale již se jimi rodí.“ Později Svámiové nastoupí na svou misi, aby vykonali svou dharmu a pomáhali lidem, aby sloužili Bohu a šířili božskou lásku. To je úkolem Svámích, kteří mají božské vedení, vedení Avatára. Je však pravdou, že někteří Svámiové jsou božskými inkarnacemi. •

www.ALLfest.cz | 2019 55


Empatie – na špici lidského vývoje Yehuda LK Tagar YEHUDA LK TAGAR

• Yehuda Tagar je psychoterapeut, kouč, counselor a konzultant pro organizace; • je zakladatelem psychofonetiky – psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie Rudolfa Steinera; • položil základy metodické empatie, EmQ, humanizace pracovního místa a psychofonetické participativní medicíny; • je ředitelem Medzinárodního psychofonetického instiitutu (Psychophonetics Institute International), prezidentem Psychosofické akademie střední Evropy (PACE, Psychosophy Academy of Central Europe) a vedoucím Nadstavbového diplomového studia Celostního counselingu pro pracovní místa na Fakultě ekonomie Univerzity Mateje Bela na Slovensku; • trénoval kouče, counselory, psychoterapeuty a konzultanty pro organizace v Austrálii, Jižní Africe, Velké Británii, v Maďarsku, na Slovensku, v ČR, v Izraeli a Německu, a to od roku 1990.

V

šechny živé bytosti se vyvíjejí, když musí – ve chvíli, kdy se stávající podmínky změní natolik, že starý způsob života už nefunguje a nový je třeba teprve vytvořit. Nám lidem se takové proměny dějí neustále, ke skutečně významným kulturním změnám však dochází v intervalech několika set let. Jedna z nich probíhá právě v naší generaci, přímo před našima očima – pokud to dokážeme pozorovat. Tato změna se děje skrze náš vlastní přístup k životu a vlastní činy. V současné době už nedokážeme udržovat mezilidské vztahy všech úrovní tak, jako to dělaly předchozí generace. Musíme najít nové cesty, jak se vztahovat k jiným i sami k sobě. Dozráli jsme v dospělé individuality – alespoň dostatečné množství z nás dozrálo tak, aby se vytvořila univerzální kulturní změna.

Proces, jímž se stáváme autonomními individualitami, je nezastavitelný. Pořád budeme potřebovat přátele, rodiny, společenství, intimní vztahy a rodičovství, smysluplnou práci. Tato základní sociální potřeba se nikdy nezmění. Na druhou stranu možnost řídit naše vztahy prostřednictvím tradice, skupinového vědomí, kontroly z vnějšku, kolektivní vírou, napodobováním toho, jak minulé generace tvořily své vztahy – to vše se stále rychleji rozpadá. 56 ALLfest ČasOpis

Na svých přednáškových cestách v různých zemích se vždy znovu ptám svých posluchačů: „Kolik z vás by si svobodně zvolilo vychovávat své děti stejně, jako jste byli vychováváni vy sami?“ Méně než jeden z třiceti řekne, že by to tak chtěl, i kdyby jen zčásti. „A kolik z vás by si svobodně zvolilo utvářet stejně jako vaši rodiče své intimní vztahy?“ Méně než jeden z padesáti odpoví ano. Pro absolutní většinu z nás jsou nové způsoby, styly a standardy lidské interakce naléhavě potřebné; a přitom mohou být vytvořeny pouze vědomým úsilím. Proč?

nosti a udržovaly lidské vztahy. Čím tyto tradiční schopnosti a vzorce nahradit? Empatií. My lidé nejsme hotový výrobek, naše stvoření není dokonáno. Nyní je v našich vlastních rukou ho dokončit, stát se vědomými spolutvůrci sebe samých. Stále se vyvíjíme, každý z nás je těhotný a má v sobě embryo dalšího stupně svého vlastního vývoje. Tímto stupněm vývoje je empatie, která se má narodit z našeho potenciálu, uprostřed naší současné existence. Z nové individuality, která ničí stará společenství, se musí vynořit schopnost vytvářet nové společenství. Tato nová schopnost je empatie. Potřebujeme plně přítomné a vědomé „Já“, abychom byli schopni vnímat skutečnost jiného člověka. Z tohoto nového uvědomění se může zrodit nové společenství.

Někdy před pěti sty lety, během renesance a reformace, se z nás začaly stávat samosprávné (samy sebe řídící) individuality. Nebylo to vědomé rozhodnutí, podobalo se to spíše procesu, jímž se z dítěte stává teenager a z teenagera dospělý. Nedá se to zastavit. Nutkání myslet sám za sebe, ohrazovat se vůči tradicím, důvěřovat vlastním pozorováním, zkušenostem a myšlení a činit z nich základ poznání, morálky, skutečnosti a kultury – to vše se začalo rychle rozšiřovat. To, co na začátku bylo výsadou mimořádných individualit, se postupně stalo přirozeným požadavkem a očekáváním každého člověka.

Neexistuje však něco jako nevědomá, neuvědomovaná empatie. Na rozdíl od sympatie a antipatie, které sdílíme se všemi zvířaty, je empatie jedinečně lidská, je to nová úroveň vědomí. Není to technická schopnost, ani jenom postoj, dobrý úmysl nebo ideologie. Empatie je univerzální jméno pro novou dovednost vnímat a chápat skutečnost jiné bytosti z jejího vlastního úhlu pohledu. Je to nová síla vnímání, soubor tří nových smyslových orgánů, které nám nebyly dány od narození. Každý je musí kultivovat vědomě v sobě samém. Současný člověk je těhotný budoucím člověkem, ale zrodit ho musíme každý individuálně. Nové smysly pro vnímání duše jiného člověka musí být zrozeny z transformace současných sil naší duše: z myšlení, cítění a chtění.

Proti této tendenci se bojovalo všemi možnými prostředky – starý řád vždy potlačuje vše kolem sebe, aby zachoval svou sílu, ale vždy nakonec prohraje. Z lidí se postupně stávají autonomní individuality – na západě, východě, severu a jihu zeměkoule, a hledají, jak by prozkoumali a vyjádřili to, co je jedinečné pro každého jednotlivce. Proces individuace bude pokračovat i v daleké budoucnosti. Nevyhnutelnou cenou, kterou platíme, je však zničení starých, instinktivních, tradičních schopností a vzorců. Ty nás přitom všechny navzájem spojovaly, přispívaly k funkční sociální soudrž-

Každé normální dítě se narodí s dvanácti normálními schopnostmi smyslového vnímání, které jí/jemu umožňují orientaci, přežití a vývoj ve fyzickém světě: 1) smysl hmatu, 2) smysl chuti, 3) smysl čichu, 4) smysl sluchu, 5) smysl zraku, 6) životní smysl, díky němuž jsme schopni si uvědomit, co se děje v našem těle – jak se v něm máme, 7) smysl pro rovnováhu, 8) smysl pro teplo, 9) smysl pro pohyb, 10) smysl pro řeč/slova, resp. pro intonaci řeči, který nám


umožňuje rozpoznávat emoční realitu v hlase jiného člověka, 11) smysl pro myšlenku, díky němuž jsme schopni si uvědomit význam toho, co druzí říkají, 12) smysl pro „Já“, který nám umožňuje si uvědomit přítomnost jiné vědomé lidské bytosti. Toto jsou normální smysly, které nám jsou dány od narození. Žádný z nich však není schopen vnímat dynamiku lidské duše – naší vlastní ani duše jiného člověka. Proto je třeba rozvinout další tři „vyšší smysly“: 13) imaginaci, schopnost „vidět“ duši jiného člověka zevnitř (zřít), 14) inspiraci, schopnost „slyšet“ duši jiného člověka zevnitř a 15) intuici, schopnost „poznat“ duši jiné bytosti zevnitř. Tyto tři vyšší síly vnímání se dohromady stávají další dimenzí inteligence, která je již nyní potenciálně k dispozici každému člověku: EmQ – Empatická inteligence, empatie. V psychofonetice, která je metodou pro celostní lidský vývoj, koučink, counseling*, konzultace a psychoterapii, jsme objevili, že empatii je možné vyučovat metodicky. Nazvali jsme to „metodická empatie“. Každý člověk může kdykoliv udělat rozhodný krok ve vývoji vlastní empatické inteligence. Je to stejné, jako když se učíme hrát na hudební nástroj, mluvit cizím jazykem nebo řídit auto. Kultivace oněch tří vyšších smyslů, která je předpokladem skutečné empatie, však musí vždy začít „sebe-empatií“: objektivním vnímáním vlastní subjektivní duševní dynamiky. Mozek sám toho však není schopen – mozkem se proto musí stát celé lidské tělo. Pro tento účel v procesu psychofonetické metodické empatie mobilizujeme hlubokou inteligenci neverbální komunikace: vyciťujeme duši v těle; gestem těla vyjadřujeme vnímaný zážitek; vizualizujeme skutečnost, kterou jsme vyjádřili gestem a odborně používáme hlásky lidské řeči, které nás mohou spojit s hlubokou pamětí těla. Aktivace těchto čtyř dimenzí „hluboké inteligence“, která je k dispozici každému z nás, mobilizuje „vyšší smysly“ vnitřního vidění, vnitřního slyšení a vnitřního poznání, tedy dovednosti „manas“ (v sánskrtu), vlastního vyššího svébytí, které je potřebné pro akt empatie. Jak to děláme prakticky? Zde je popis aktu metodické empatie na psychofonetickém sezení: Naslouchám jiné lidské bytosti či bytostem, jak vyjadřují sebe. Stávají se předmětem mé meditace. Naslouchám nejen hlavou, ale také celým tělem. Naslouchám celé bytosti druhého skrze jeho/její slova. Neslyším jen to, co říkají,

ale i to, co chtějí říci, pro co ještě nemají slova. Stávám se porodní bábou jejich ještě nenarozeného sebe-uvědomění. Naslouchám rezonanci jejich vyjádření ve vlastním těle a ve vlastní duši. Slyším všechny své osobní, asociativní, projektivní reakce i vnitřní reagování, které jejich sdílení spouští v mé vlastní osobní zkušenosti a paměti. To vše ovládám jako své vlastní, načež to opatrně a vědomě dávám stranou. Pak, s obnovenou schopností pozorovat lidskou duši – „zahřátý“ na sobě samém – jsem schopen slyšet hlubší význam ve vyjádření jiného člověka jasněji, jsem schopen vidět jej hlouběji z jeho vlastního úhlu pohledu. Vytvářím obraz jeho zkušenosti svou vnímající imaginací, v mém vlastním vnitřním prostoru. „Vstupuji“ do tohoto vytvořeného obrazu tak, jako kdyby šlo o mou vlastní vnitřní zkušenost, prostě tak, jak to dělá herec, když zosobňuje nějakou postavu. Pak vím intuitivně něco nového o realitě svého klienta. Moje nyní mobilizované nové sebeuvědomění mi o ní vypráví intuitivně. Vyjadřuji toto nové vnímání slovy, pokusně, a ponechávám klientovi svobodu je přijmout nebo odmítnout. A pak naslouchám jejich odpovědi (rezonanci) na to, co jsem řekl. Pokud toto vše udělám dobře, jestliže zvládnu vytvořit obraz, který odpovídá hlubší dimenzi jejich zkušenosti, cítí se klienti hluboce pochopeni. Tento pocit odkrývá jejich vlastní zkušenost jim samotným, jako by se rozsvítilo nové vnitřní světlo uvnitř dříve tmavého kouta, což jim umožňuje hlouběji dýchat, hlouběji cítit sami sebe, zahrnout do svého vědomí části sebe samých, které byly předtím vyloučeny. Cítí větší vřelost, sebepřijetí, jsou přemýšliví a plní vhledu. Pokud to udělám dobře, celé tělo se uvolní, krevní tlak se sníží, prokrvení těla se zlepší, dech se prohloubí. Rostou směrem k pochopení sebe sama a k sebepřijetí na hlubší úrovni, umožňují své vyšší inteligenci, duchu, aby vešel do dimenze jejich duše, která jim předtím byla neznámá. To je akt metodické empatie. Na tomto základě jsou klienti schopni vytvořit nové „přání“, týkající se jejich vlastního vnitřního života, které dává směr další úrovni tohoto procesu: akční fázi. V ní se koná výběr prožitého momentu ze současné doby, znovuprožití, citlivé vnímání v těle, následně vyjádření gestem, pak vizualizace, rozeznění hláskami, vytváření nových možností péče o sebe sama, sebe-managementu, a nová akce ve světě, ve světle přání,

které právě vytvořili. Dokonce i bez akční fáze tohoto procesu poradenství dojde ke změně v klientově životě. Protože život sám je „akční fází“, plný výzev, z nichž každá je potenciálně příležitostí pro naplnění nového přání. „Řetězová reakce empatie“ z individuální do sociální dimenze vývoje: Komponent sebe-empatie v procesu metodické empatie mi umožňuje pozorovat přímo a objektivně vlastní subjektivní realitu. Na tomto základě lépe zvládám sám sebe, prakticky o sebe pečuji, odděluji vnitřní, předtím nevědomou dynamiku od vnějšího, mezilidského vztahu a vytvářím nové zdravé hranice pro sebe i pro ostatní kolem mě. Na tomto základě můžu používat empatii vůči jiným, chápat je na hlubší úrovni. S touto pomocí bude on/ona schopen/-na se vidět hlubším způsobem, probudit v sobě nové zdroje inteligence, upřímnosti, jasnosti, energie a odvahy ke změně. Na tomto základě jsou pak lidé schopni sami sebe lépe zvládat, pečovat o sebe, zvládat mezilidské vztahy s jasnějšími hranicemi, aktivovat svůj potenciál sebe-empatie. A na základě toho jsou pak schopni vidět jiné lidi jasněji, pomáhat jim vnímat se lépe, léčit a rozvíjet vztah na další potenciální úroveň. Metodická empatie se stává „empatickou řetězovou reakcí“, která se valí, proudí, plyne... od rozšíření svého vlastního vědomí k rozšíření vědomí jiných, vědomí vztahů, rodiny, společenství. Empatie je na špici vývoje lidského vědomí. Může se rozvinout jenom skrze vědomé úsilí. Metodická empatie je tímto vědomým úsilím. Může být vyučována metodicky, pokud víme, jak na to. Dělat to je naše nejvyšší osobní, sociální a vývojová povinnost. Pozn. překl.: *Counseling je slovo, které nově ustanovil C. Rogers (zakladatel humanistické psychologie), aby popsal, jak sám pracuje: jedná se o speciální metodu „poradenství“, v rámci nějž člověk nikdy nedostane „radu“, jak se chovat; v centru pozornosti je klient jako zdroj vyšší moudrosti, která je vlastní každému člověku a která má vždy potřebná individuální řešení. Tato vyšší moudrost se projeví pouze tehdy, když se jí pozorně naslouchá. Counseling je tedy založen na aktivním, vnímavém naslouchání a na důvěře ve schopnosti každého člověka poradit si sám. Vzhledem k jeho nepřeložitelnosti je toto slovo ponecháno v anglickém tvaru; samotný Yehuda Tagar podnítil převzetí tohoto slova do slovenštiny. Překlad: Katarína Králiková. • www.ALLfest.cz | 2019 57


Taneční koncept Dance to Ecstasy Lucie (Loona) Kupcová

LUCIE (LOONA) KUPCOVÁ

Lucie (Loona) Kupcová je zakladatelkou a tvůrkyní nového tanečního konceptu a start-upu „Dance to Ecstasy“. V tomto seberozvojovém formátu naplňuje se svým týmem vizi přirozeného a čistého způsobu protančení se do extáze. Nový typ zábavy, sebenaplnění, oživení těla a sebepoznání vzniká právě u nás, v mystické Praze. www.dancetoecstasy.cz

víc i harmonizuje, rozvíjí. Tak uvidíme, zda je to utopie, nebo nová realita… :-). Co je tedy záměrem, vizí „Dance to Ecstasy“ teď? Záměrem je spojení. Otevřít se sám sobě, se vším, co ke mně – a tím pádem i k ostatním – patří. Tedy pocítit ten stav „všichni jsme jedno“, ale každý sám za sebe. Pak si totiž hrajeme, tvoříme, cítíme naplnění svého života zde. Potom už nebudou války, vnitřní ani společenské. Energie jde do tvorby, nikoliv do destrukce. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobí :-).

C

o tě inspirovalo k myšlence vytvořit taneční koncept, který dostal název „Dance to Ecstasy“? Čím to celé za-

čalo? Nápad se skládal postupně. Začalo to asi už v mých osmnácti letech, kdy jsem pravidelně navštěvovala taneční house party. Nejdříve jsem při tanci experimentovala s psychedeliky, ale zjistila jsem, že je pro mě tato cesta příliš intenzivní. Tančila jsem dál na tzv. mattonce. Protančila jsem téměř celou noc a přibližně další měsíc jsem se cítila nabitá energií, prázdná a zbavená různých smutků a hněvů. Tehdy jsem ještě netušila, že své myšlenky, bolesti a nahromaděnou nevyužitou tvůrčí energii vytancovávám, vyjadřuji pohybem a rozšiřuji tak kapacitu energie v těle. Protancovávala jsem se tak postupně k radosti bez podmínek a příčiny, k pocitu naplnění a k tomu, kdo za všemi maskami jsem. Zjistila jsem, že to jde i bez drog a alkoholu a jejich nepříjemných vedlejších účinků. Jak vznikala celá vize „bezdrogového konceptu Dance to Ecstasy“? Později jsem na několik let na tuto autoterapii zapomněla a znovu se k ní dostala v době, kdy jsem procházela takzvanou psychospirituální krizí. Tehdy to pro mě byla jediná záchrana – způsob, jak si udržet zdravý rozum a uzemnit se. Zhruba před sedmi lety jsem začala opět intenzivněji tančit, navíc se přidaly vnitřní obrazy. Vize začala mít první semínka. Tančila jsem doma, protože jsem nikde v Praze nenašla místo, kde bych se cítila v klubové atmosféře bezpečně a bez drogového závanu ve vzduchu, jako tomu je nyní téměř všude. Taneční sály, tělocvičny a taneční semináře mi moc nevyhovují. Nejsem úplně ten typ. Je ve mně stále ta party girl a v klubovém prostředí se cítím dobře. Pak přišla další myšlenka, přinést právě do těch klubů jinou formu zábavy, která nás na-

58 ALLfest ČasOpis

Jak to vlastně celé probíhá? Ma DtE nějaký stabilní program? Aby bylo možné protančit se k extázi (bez drog a alkoholu), je důležité se na to připravit. Začínáme tedy energetickým warm-upem, kterému říkám taneční pranayama. Pro rozběh energie jsou pilířem pohyb, dech a zvuk, ale také záměr, pozornost. Prvních dvacet minut tedy pozvedáváme dechem (zvukem), pohybem a pozorností svou energii. Následuje dechový okruh a poté fyzický warm-up, vědomě prováděný. Je třeba rozhýbat tělo, každou část v různých kvalitách. K tomu hraje odpovídající hudba. Postupně se tak probouzí fyzično, rozvíjí tvořivost těla, uvolňují zaběhané pohybové návyky a tím i energie, která je v neobjeveném pohybu a strnulosti těla schovaná. Uvolňují se tělesné blokády. Jakmile rozhýbu určitou část těla v kvalitě například ohně, otevřu tak dveře energii nahromaděné v daném místě a tím uvolním i blokovanou emoci. Příkladem může být třeba boxování rukama: v tomto zdánlivě obyčejném pohybu se potkávám se svou silou a pohybem tak uvolňuji ze srdce třeba agresi, zlost, vztek. Je dobré, když při daném pohybu vnímáme své pocity. Odpor, vzdor, zpochybňování pohybu apod.

jsou často známkami nevole projevit svou sílu, projevem strachu z agrese a podobně. Jak říkala Gabrielle Roth, paže jsou posly srdce, vyjadřujeme skrze ně své pocity, které máme v srdci. A výkopy nohou z pánve zase můžeme vyjádřit nahromaděné vzteky, agresi z této části těla... Skrze vodu, vodní pohyby se můžeme spojit se svou jemností, zranitelností, skrze vzdušné pohyby se svou hravostí, lehkostí, zemské rytmické pohyby nám pomáhají se uzemnit, ukotvit, stabilizovat a tak podobně. Tímto se tělo více rozvolní, inspiruje lidi k pro ně nestandardním pohybům… Tělo se hýbe tak, jak samo potřebuje, bez posuzování a hodnocení, čímž se snadněji dostáváme právě ke stavu extáze. Na různých parties jsem si totiž všimla, že lidi často tančí způsobem „šlapem zelí“ a nezapojují jiné části těla, ani kreativitu v tanci často nevidím, těla jsou ztuhlá a neživá. Poté následuje volný tanec, skutečně volný tanec, kdy těla jsou již dostatečně uvolněná a inspirovaná. K tomu jsou ideální tribal hypnotické rytmy, které mohou vést až šamanským cestám duše. Proč by měli lidé přijít a zapojit se do takové akce? Je za tím nějaký hlubší odkaz? Mám to tak, že mě to baví, dává mi to smysl. Projekt si k sobě přitáhl zajímavé, inspirující a silné lidi, jako je bubeník a tanečník Papis Nyass, houslistka Helén Rockhousle aj., v jádru týmu DtE působí Lukáš Udatný – taneční kouč, organizátor a držitel vize, Alžběta Kopecká – fotografka, grafička a nově DJka projektu, a především náš legendární DJ Josef Sedloň, který je na hudební scéně známý jako hudební vizionář i mág a svým jménem, a hlavně svým srdcem se k této myšlence připojil. Celý tým tvoří společně a v hravosti, baví nás to. A kdo se chce bavit s námi, ať se přidá. :). Hlubších odkazů to má samozřejmě spoustu :-). Myslím, že každý, kdo to zkusí a je otevřen či připraven se vidět, si v tom najde to své. Josefe, čím si tě tento projekt získal a proč jsi se rozhodl do něj vstoupit? Projekt DtE mě zaujal hned od počátku. Par-


ty bez drog a alkoholu jsem totiž zažil dříve už několikrát a bylo to skvělé. Poprvé myslím na buddhistickém večeru v roce 2002, kde jsem dýdžejoval a byla tam z lidí cítit neuvěřitelně čistá a radostná energie. Pro mě jako DJe to byla zcela nová zkušenost. Ihned poté, co jsem o tom s Lucií poprvé mluvil, jsem byl pro to co nejdříve vyzkoušet. Co je v tomto projektu pro tebe výzvou? Máš nějakou představu programového vývoje? Kam bys chtěl DtE hudebně směřovat? Výzvou je pro mě celý projekt. Osobně je totiž set pro DtE večer zcela jinou záležitostí. Normální sety vůbec nepřipravuji a improvizuji, hraju hodně elektronický výběr, ale na hraní na DtE se připravuji a soustředím se na výběr hudby, zvažuji podstatně více celkovou náladu a energii skladeb. S DtE ke mně znovu přišla i myšlenka zahrát si s živými hudebníky. Už dříve jsem měl zkušenost s hosty, třeba s hráčem na buben nebo foukací harmoniku, teď ale chceme do celého party večera zapojit více hudebníků a třeba i vokál. V poslední době jsme zkoušeli s vynikající houslistkou Helén Rockhousle, která před tím neměla vůbec

žádnou zkušenost s hraním do taneční elektronické hudby. Ukázalo se to však jako skvělý nápad. Výsledný zvuk houslí, který si ona sama upravuje a který zároveň také zvukově moduluje, nakonec parádně zapadne do hrané skladby a umocní její celkový výraz. Jinak, jak jsem už naznačil, na akcích chceme postupně vyzkoušet více hudebních hostů, třeba na další pokračování DtE 4. dubna na Marjánce jsme si tentokrát pozvali talentovaného saxofonistu Filipa Markese. Našim cílem je vytvořit barevný proud energické a zároveň hypnotické hudby, která navozuje extatické stavy, přináší uvolnění napětí při tanci a revitalizuje celé tělo i mysl.

k sobě samému a všemu „kolem“, co si myslíme, že nejsme my. Cesta k extázi má fáze. Často je třeba projít různorodými emočními vlnami, než dojdeme k cíli. Je to cesta, a tak je třeba o tom vědět. Ale pak to stojí za to!!

Lucie, pro koho je DtE vlastně určeno? Pro všechny, kteří mají odvahu projít tmou, aby uviděli světlo:-). Je to už hotový taneční projekt, nebo se to bude ještě nějak vyvíjet? Jaké jsou případně tvé představy? Projekt se dál vyvíjí sám a já ho jen následuji. Moje osobní představa je, že časem bude mít také své hosty a třeba vznikne festiválek. A také, že vycestuje i mimo ČR. Nějaké pozvání se už loni objevilo, tak uvidíme. Jak ty sama vnímáš pojem extáze? Extáze je stav, nikoliv emoce. Je to stav, kterému se často říká blaženost, stav absolutního klidu mysli, prostě jen Být, existovat, cítit se součástí všeho a tím pocítit absolutní Lásku

Máš s ní osobní zkušenost? Ano. Znám ten stav, poznala jsem ho zatím nejintenzivněji v tanci. Co můžou očekávat ti, kdo se zúčastní DtE? Budete mít více energie, zlepší se vám nálada, očistí mysl, zažijete pohyb, inspiraci... nebo si prostě „jen“ užijete si skvělý večer se stejně naladěnými lidmi v krásném prostředí, s dobrým jídlem a zdravým pitím :). Ale hlavním přínosem je možnost uvědomit si sebe sama. Pocítit, dotknout se v tanci toho, kým skutečně jsem, pocítit stav Bytí, vnitřního míru a klidu a zažít tak stav čiré Radosti. •

Vzájemnost na cestě ke svému zdroji

P

ři cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naší dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studiích se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval před pěti lety zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které dramaturgicky tvoří samotní moderátoři

jednotlivých studií, neustále vzrůstá. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. V ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčily přirozené lidské tmelicí prvky, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio CS je podporováno pouze samotnými posluchači. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, přijďte se propojit na vlnách vysílání internetového Svobodného vysílače CS.

Blízký prostor na internetu je tady pro vás – můžete se tu zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Inspirují vás moderátoři SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní? Přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a přispět k rozšíření nabídky zajímavého vysílání pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie z nás v našich každodenních životech činí více lidské, jedinečné bytosti. Za tým moderátorů SVCS Soňa Ludmila Csiffáry SVCS Studio CS

www.svobodny-vysilac.cz www.ALLfest.cz | 2019 59


Minulost a Budouctnost Věku Lásky Adolf Inneman

ADOLF INNEMAN

Áda Inneman je kosmolog, který se zajímá o odkaz starých civilizací a jejich dávné kalendáře a proroctví. Věnuje se józe a studiu esoteriky. Je propagátorem myšlenek Jana Amose Komenského. Zabývá se ajurvédou a léčitelstvím. Navazuje na tradiční českou mystickou školu. www.zdenekhajny.com

V

ěk Lásky byl předznamenán velkým galaktickým seřazením, k němuž došlo v roce 1998, kdy Země, Slunce a jádro Galaxie byly při zimním slunovratu na jedné přímce. Tento okamžik je odkazem nejen starých Mayů, ale i předpovědí biblické apokalypsy svatého Jana. Linie paprsků Lásky cestovala od Svatého Grálu Karlštejna přes Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského. Nenásilí je odkazem českého národa světovému duchovnímu dědictví. Pochopení dějinného vývoje lidské civilizace umožňuje předvídat další vývoj do budoucnosti: Láska a pravda zvítězí. Naše minulost je zároveň naší budoucností. Svět je školou boží Moudrosti. Náš český národ nese v sobě poselství Svatého Grálu Lásky, který byl přenesen císařem Karlem IV z templářské Francie až do srdce Evropy. Dvorskou trubadúrskou tradici Lásky Svatého Grálu můžeme nalézt již ve Svatováclavské bibli jako symbol ledňáčka, lazebnice a modrého rouna. Šalamounovu Píseň písní česky vydali dva velikáni a duchovní mistři, Mistr Jan Hus a Jan Amos Komenský. Hus nás poučil: Žij pravdu, hlásej pravdu a zemři pro pravdu. Jan Amos Komenský sepsal Obecnou poradu o nápravě věcí lidských, se kterou o několik století později cestoval Alfred Strejček a kytarista Štěpán Rak po celém světě a nesli mírové poselství ve světových jazycích s velkým ohlasem. Jako národ se nemáme za co stydět, Mahátma Gándhí se nechal inspirovat husitským králem Jiřím z Poděbrad o mírovém způsobu řešení vzdoru proti Anglii. Akt nenásilí a milosrdenství je naším národním rysem, nikdy jsme netoužili jako národ po koloniích a po světovládě. Nyní se podíváme na světová náboženství, která pomohla lidem přejít přes obtížné období kalijugy trvající 2 x 1.300 let v rámci platónského roku trvajícího 26000 let. Pád ze 60 ALLfest ČasOpis

„zlatého věku“ do „věku temna“ Vzestup z temného věku se vyvíjel přes vnější vedl člověka přes utrpení, hle- expanzi, to jest kázání, osvětu a revoltu – exdání smyslu života formou trovert. Dodnes v nás přežívá pocit revolty uvnitřnení se – introvert. s hluboce zakořeněným pocitem nutnosti Každé světové náboženství změnit vlastní život neboli provést revoluci. svojí povahou odpovídá dle Revoluce je v podstatě násilná změna sposvého vzniku základnímu lečenského systému v souladu s mužským druhu temperamentu: hin- rozumovým přístupem. Duchovní evoluci, duismus – flegmatik, buddhis- kterou právě prožíváme, lze naopak uskutečmus – melancholik, křesťanství nit bez jakéhokoli násilí. Protože tam, kde je – sangvinik, islám přineseno světlo, tma mizí – cholerik. bez boje. Nenásilnou změCílem hinduisty je být zenu společnosti může provést Nebojujme s temnotou, mědělcem a žít na farmě. pouze ženský element, který tam, kde je přineseno Hinduista nezabíjí zvířata pracuje dlouhodobě, posvětlo, tma mizí sama bez a žije z vegetace. Buddhista malu a systematicky. Proto boje! žije jako mnich v klášteře, duchovní aktivity nazýváme nepracuje a jídlo si vyžebnáboženství a ne nábomužrá, aby druzí mohli projevit ství. Po 13 tisíci letech se opět milosrdenství. Křesťan – extrovert – touží objevuje kult Božské Matky a ožívá jako nábýt kazatelem v kostele a obracet lidi celého vrat Velké bohyně. světa na víru života v nebeském království, které nastane nejlépe až po smrti. Původní Světová náboženství nás přenesla přes most křesťanství v sobě neslo odlesk zlatého věku – temné doznívající kalijuze a nyní žijeme na vegetariánství, léčitelství, rovnost mužů a žen, počátku dváparjugy, naplňující se postupně světlem rozumu. Mějme ale astrologické vědění, starou na paměti, že rozum bez lásmoudrost Egypta a s tím ky je tyranie. Komenský nás související víru v reinkar„Nezrodí-li se kdo znovu, nabádá: Nebojujme s temnaci, zahrnující východní nevejde do království notou, tam, kde je přineoddanost jedinému bohu nebeského.“ seno světlo, tma mizí sama a opravdovou lásku ke všemu bez boje!“ Lev Nikolajevič živému a k sobě navzájem. Řečeno slovy starých Tolstoj tvrdí, že dokud buJeho smyslem bylo vytvořit súfidů: „Nezemře-li dou na zemi jatka, budou svět plný lásky a porozumění člověk dřív, než zemře, války. Co nám zbývá na kov duchu faraóna Achnatona, nezemře, až zemře.“ nec? Myšlenka, že všechna na základě vnitřní proměny náboženství vznikla z dobduše člověka: „Nezrodí-li rých pohnutek, že Bůh stvose kdo znovu, nevejde do království nebeského.“ Řečeno slovy starých řitel a Matka Země jsou našimi pravými rosúfidů: „Nezemře-li člověk dřív, než zemře, diči. Vše kolem nás je prosyceno láskou, která nezemře, až zemře.“ Zatímco muslim je od- zvítězí nad lží a nenávistí. Albert Einstein hodlán pro víru v Mohameda položit život, poznamenal: „Vše kolem nás je jen láska. Něa aby si tuto cestu ukrátil, touží po velkém kdy však mívá záporné znaménko!“ Přátelé, duchovní sourozenci, zkusharému. Dle hesla „Kdo nete odhadnout, jak se bude jde s námi jde proti nám!“ v nejbližších staletích vyvíjet První dva nejstarší náboženKaždé světové náš život na zemi, kterým ské systémy, vzniklé před nanáboženství svojí směrem se lidstvo na křiším letopočtem, jsou povahy povahou odpovídá dle žovatce dějin vydá. Nastává introvertní a uzavřené samy svého vzniku základnímu boží království na zemi? Svět do sebe, zatímco novodobá druhu temperamentu: prochází přeměnou, z Galasvětová náboženství, vznikhinduismus – flegmatik, xie k nám proudí duchovní lá v našem letopočtu, jsou buddhismus – poznání a budoucnost lidstva převážně povahy extravertmelancholik, křesťanství může ovlivnit každý z nás. ní. Introvertní náboženské – sangvinik, islám – cholerik. Dialog již začal, důkazem systémy jako hinduismu jsou kruhy v obilí. Bohové se a buddhismus nejsou ve ve svém milosrdenství vrací svém působení expanzivní na Zemi. Záleží jen na nás, ani agresivní, zatímco křesťanství je v podstatě dominantní a invazivní. jak dokážeme uchopit příležitost, prožít svůj Klade důraz na misijní službu svých členů. život pod vedením srdce a milosrdenství. NeCholerické náboženství islámu prosazuje zapomeňte heslo Jednoty bratrské: Nechť vše své cíle formou nájezdů a bojů s ostatními. samo od sebe plyne, ni žádného násilí!“ •


ALLfest kakao ceremonie Sílu kakaa a vědomé práce na sobě netradičním způsobem můžete zažít na ALLfest kakaové ceremonii, kterou vás provedou naši vybraní účinkující. Meditační tanec v rytmu tlukotu srdce vám umožní zažít hluboké propojení sám se sebou a vaší vnitřní podstatou. • INZERCE

Mouky PROBIO

Šaty: Renata Glosová

z polí bez chemie www.probio.cz

13.2.2019_inzerce mouky.indd 1

13.02.2019 20:28:43

Lucie Svooboda, Eye

Lázeňské pitné kúry www.pitnekury.cz

Lucie Svoboda, Eclipse

www.ALLfest.cz | 2019 61


Umělecké symposium

UMĚLECKÉ SYMPOZIUM

P

rotože ALLfest je především umělecký festival, podporující lidského ducha, sdílení a tvořivost, můžete se letos stát součástí uměleckého sympozia s živou hudbou. Za zvuků Maoka a klasiky, jako je Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi či Antonín Dvořák, které zahraje SCF Kvartet (komorní soubor členů Severočeské filharmonie Teplice), se umělci ponoří do své tvorby.

Vyzýváme tímto umělecké a tvořivé duše k vzájemnému propojení v rámci ALLfest sympozia s podtextem Láska a nekonečná tvořivost. Na sympoziu vystoupí umělci, jako je Vladimír Kiseljov, Lucie Svoboda, Jana Ehre,

Martina Brožová, David Fiala a mnoho dalších. Doufáme, že se přidáte i vy. Nahlédněte do podstaty tvořivosti a podívejte se, co nám sdělili vystupující předem. I sám ALLfest je umělecké dílo, které vytváří rodina organizátorů festivalu a vy, naši hosté, účastníci i návštěvníci. Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu, otevřenost a sdílení. Každý z vás tvoří jedinečnou atmosféru ALLfestu a otevírá svého ducha, srdce i duši tvořivosti. Těšíme se na vás a společné propojení i letos. Přijďte být kreativní a vyzkoušet si různé druhy uměleckých aktivit.

Marie Brožová MARIE BROŽOVÁ Umělecké sympozium Neobyčejné obrazy kreslené obyčejnými pastelkami. www.GaleriePastelka.cz

J

aké je tvé propojení lásky a tvořivosti? Do své tvorby dávám ze sebe to nejlepší. Umění se samozřejmě dá použít jako popelnice negativních emocí, ale já své starosti raději odkládám na zahrádce a při kreslení se snažím napojit na čistý zdroj inspirace, který je plný lásky a naděje bez ohledu na to, o čem referují večerní zprávy. Co ti tvorba dává? Kreslení je pro mě stejně přirozené jako dýchání. Náměty na obrazy často přicházejí ve snu a já při své tvorbě stavím mosty mezi snem a skutečností. Základní myšlenkou mého kreslení na veřejnosti je sdílení, netajím se s technikou, nevedu placené kurzy, každý si může odnést, co unese. Jsem vděčná za to, že se lidem má tvorba líbí natolik, že si ji chtějí koupit, a tak můžu všechen čas věnovat své práci. Co tě vedlo k tomuto způsobu vyjádření a jaké je tvé poslání? Měla jsem štěstí, nikdy jsem se nemusela hledat. Od dětství jsem přesně věděla, jak mé obrazy mají vypadat, a měla jsem jediný úkol: zvládnout techniku tak, abych to byla schopná co nejvěrněji zachytit. V každém obrazu je nějaká medicína. Lidé mají pocit, že si vybírají obraz, ale ve skutečnosti si obraz vybírá je a pomáhá jim, aby byli více sami sebou. Tak jako královna Mab bych ráda lidem vracela jejich sny. • 62 ALLfest ČasOpis

10 let

GALERIE PASTELKA Marie Brožové

www.galeriepastelka.cz Malé náměstí 11, Praha 1


Lucie Svoboda

J

aké je tvé propojení lásky a tvořivosti? Propojit lásku a tvořivost znamená připustit si, že nemusí být vždy vše růžové a vzletné. Je to pokora, se kterou vstáváme po nezdarech, a vděčnost se kterou vycházíme znovu vpřed, abychom si užili první tanec, když se dostaví šimrání motýlků a vy víte, že to je ten moment v tvorbě, který jste potřebovali pocítit – vidět – zrealizovat... Tam cítím lásku, ve chvílích, kdy se znovu napřimuji a věřím, že moje existence a to, co dělám, má cíl... Cítím se v tom dobře a z toho „bytí jen tak“ na moje nejbližší a i ty vzdálenější přirozeně prosakuje moje pohoda a radost… Co ti tvorba dává? Tvorba mi dává pocit něčeho absolutního, v čem miluju být, co mě inspiruje, co mě uvá-

dí do extáze radosti a chuti poznávat, objevovat, kde se umím velmi šťavnatě vytočit a nevěřit si, že to dokážu... To by bylo téma na dlouhé a dlouhé hodiny, ale dá se to říct i jednoduše: Je to něco, co najdete všude – i pekař může mít extázi, když mu dobře vykyne těsto. Štěstí je najít, co vám v tvoření pasuje natolik, že milujete úplně všechno, co vás potkává – radost z úspěchu i tvůrčí svár. Co tě vedlo k tomuto způsobu vyjádření a jaké je tvoje poslání? Zkušenost – vášeň – uspokojení z toho, co během tvorby zažívám – osahávám – proží-

LUCIE SVOBODA Umělecké sympozium

Více informací najdete na webových stránkách www.luciesvoboda.com

vám... Mým posláním je tento stav žít a sdílet bezděky s ostatními, a když vyčpí, najít další zdroj, anebo si jen lehnout pod strom a číst a spát :-) •

Michaela Švejdová

V

každém z nás je umělec a celý náš život je jedno velké umělecké dílo. To, co tvoříme, ukazuje, kým jsme. Ohlédnout se za sebe a mít dobrý pocit z toho, co děláme a jak žijeme je pro mě nesmírně důležité. Tím, co děláme nebo naopak neděláme ovlivňuje celek. A když tvořím, tak žiju. Mojí tvorbou nejsou jen obrazy a otisk mého vnímání v nich, ale také samotný ALLfest, vzájemnost s jednotlivými

MICHAELA ŠVEJDOVÁ Umělecké sympozium

Více najdete na webových stránkách www.michaelasvejdova.cz

lidmi, přírodou nebo také pohled do stínů a lidskosti v celé své rozmanitosti. A láska? Láska je z mého pohledu podstatou života, bytí a esencí všeho. Ostatně, to, jak vnímám lásku já sama, můžete zažít přímo na ALLfestu. www.ALLfest.cz | 2019 63


Umělecké symposium

Moc Lásky vítězící nad láskou k Moci Vladimír Kiseljov

MgA. VLADIMÍR KISELJOV, Umělecké sympozium

• Vystudoval malbu, scénografii a design v Brně a Štýrském Hradci • Jako režisér a scénograf realizoval několik oper včetně Wagnerovy opery Parsifal (o Svatém grálu) v Národním divadle v Brně • Vytvořil největší nástěnnou malbu ve střední Evropě o ploše 600m2 v Tišnově u Brna. Dalších devět nástěnných maleb vytvořil v Edinburghu, Florencii, Kodani, Vídni, Casablance a v dalších městech • Je autorem desítek výstav a malířských performancí na koncertech klasické hudby po celé Evropě. • V roce 2018 získal cenu „Goldene W“ za uměleckou a vědeckou tvorbu na kongrese v Innsbrucku. • Kiseljovovy obrazy vyjadřují synestetické vnímání světa a propojují všechny smysly. • Zhmotňuje a propojuje v díle hudbu, barvy, filosofický význam, pohyb, prostor a čas. • Své obrazy zachycující energii hudby maluje přímo na koncertech. • Jeho tvorba je prožitá, autentická a přímá vnitřní cesta, přetvořená do uměleckého díla. www.kiseljov.net facebook – Walladimir Arady Kiseljov

J

aké je tvé propojení lásky a tvořivosti? Od narození v sobě cítím obrovské množství lásky, o kterou se potřebuji dělit s ostatními. Láska je pro mě pramenem vší tvořivosti. Začínám dělat jen

64 ALLfest ČasOpis

to, co miluji. Láska fyzická i duchovní jsou mi největší radostí, což je myslím pravdivě obsaženo i v mé tvorbě. Láska je to, co drží svět zevnitř pohromadě – je to vnitřní tmel světa. Co ti tvorba dává? Tvorba je můj život, přirozená jako nádech a výdech. Dává mi energii, bezpečí, radost, prožitek naplněného života. Tvorba je pro mě komunikací se světem – spoustu hlubokých prožitků a zkušeností nejde říci slovy, ale můžeme je předat tím, že je namalujeme, obrazem. Lidé jim tak porozumí skrze emoce a svou osobní zkušenost. Malba je pro mě akupunkturou duše – zabodává do nás přesně mířené jehličky, které když se trefí správně, otevřou a rozezní v naší duši novou dimenzi. Mé obrazy jsou příběhy světla.

v novou bytost. A to nejen láska partnerská, ale především Láska jako zdroj a jádro naší Co tě v tvorbě ovlivňuje, inspiruje? vlastní bytosti, vycházející z nás zevnitř. Za poslední půlrok jsem prošel silnou Jak jsem to zažil, je to to, co nás drží natransformací, duševní i tělesnou. Vzhledem živu – a i když je všechno ostatní zničeno, k tomu, že celý život žiju a pracuji na 111 je to jiskra, která nás vždy znovu dokáže procent, musel přijít moment, rozzářit a nastartovat. Zakdy bylo potřeba se zastavit čal jsem vnímat mnohem - Malba je pro mě a znovu přehodnotit svůj směr jasněji prázdnotu plnosti akupunkturou duše – a život. Stalo se tak fyzicky zabodává do nás přesně (materiálního světa) a plnost vyhřeznutím ploténky, protože prázdnoty (světa duchovnímířené jehličky, které, jsem si na sebe naložil přílišný pokud se trefí správně, ho). Měl jsem bohužel možnáklad. Byla to krosna plná ba- otevřou a rozezní v naší nost pozorovat na blízkém rev na nástěnnou malbu v Berčlověku, jak destruktivní duši novou dimenzi. líně a můj kolega ji ani nezvemůže být ztratit se sám sobě dl ze země. Záda mi tak řekla a místo duchovní cesty živit - Mé poslání je ostrou bolestí, kdy jsem se nejen ego a materiální bladávat lidem lásku, mohl téměř ani pohnout a spát, prostřednictvím obrazů hobyt. A dokud to člověk že mohu několik měsíců pouze nechce sám změnit, není a hudby je propojovat ležet. Jak to tak bývá, spojilo se možné mu pomoci, pouze a předávat jim své to i s krizí ve vztahu. Zažil jsem jít svou cestou. Část z toho zkušenosti a duchovní tehdy období, kdy mi všechna máme všichni i v sobě, nejen principy. pozemská světla zhasla – vše v partnerovi – proto jsme se předchozí bylo rozdrceno na - Láska je pro mě pramen s ním setkali. Bolestivá zkuvší tvořivosti. Začínám prach a rozfoukáno. Ucítil jsem šenost, ale člověk díky ní po dělat jen to, co miluji. v sobě jediné světlo, které mě čase v sobě nachází obrovské zevnitř drží pohromadě – a to - Láska drží svět zevnitř čisté světlo, ze kterého dokájediné z mého předchozího já pohromadě – jako vnitřní že pravdivě tvořit a předávat tmel světa. zůstalo. Je to světlo věčné lásky, radost a Lásku ostatním. jednoty. Vnitřně jsem se znovu Začal jsem mnohem víc vníposkládal do nového řádu, jako - Prožil jsem, že Láska je mat Lásku i jako bratrství, fénix vzlétající z popela. Není největší síla, která v nás které nás jako lidi může to úplně popsatelná zkušenost, rozdrtí ego a dokáže nás spojovat. Nejdříve pomoci přetavit v novou bytost. sobě, pak ale hned blízkému člověk to musí prožít sám. člověku – a naučit se pomáCo bylo podle tebe poselstvím hat i lidem, které neznám této transformace? a nebudu z toho mít žádný prospěch. To je Zjistil jsem, že Láska je největší síla, kte- pozvolná cesta, kterou jsem se společně se rá v nás rozdrtí ego a dokáže nás přetavit svou tvorbou vydal.


Vytvořil jsi v této době něco speciálního? Co tě vedlo k tomuto vyjádření a jaké je V posledních pěti měsících jsem napsal tvé poslání? knihu, která vyjde v polovině června 2019. Maluji úplně od narození, stejně jako už od Jmenuje se „22 portrétů – Nadějepis“. Jedná dětství vytvářím videa s hudbou a dějem, se o obrazy duchovně inspirativmalé performance. Naštěstí Motorem mé tvorby ních osobností, doplněné jejich jsem nebyl nikdy odtržen je moc Lásky krátkým životním příběhem od svého kreativního vnitř– svým působením a výkladem symboliky jednotliního zdroje, tvořím s láskou se snažím vých portrétů. Jedná se o skladaa rád. Nad formou vyjádření překonat lásku k Moci, tele, básníky a filosofy, kteří mě příliš nepřemýšlím, vychází která žene velkou část celý život inspirují a provázejí. mi spontánně a spojuje se společnosti. Mezi jinými je to Goethe, Dans řemeslem, které jsem se te, Beethoven, Komenský, Mánaučil. cha, Meyrink a další. V každé době se objevuje konstelace lidí – vtělených hvězd, jež se Motorem mé tvorby je moc Lásky – a snamají najít – a svým světlem se mají posilovat, žím se svým působením překonat lásku spolupracovat. O tom je má kniha v kostce. k Moci, která žene velkou část společnosti. Dal jsem do té knihy to nejlepší, co ve mně Mým posláním je dávat lidem lásku, propoje, a tak věřím, že se Láska z maleb a slov jovat je a předávat jim obrazy a hudbou své z této knihy stane inspirací i pro ostatní. zkušenosti a duchovní principy. •

Jana Ehre

Č

ím je pro tebe propojení lásky a tvořivosti? Tvořivost je tanec lásky. Bez lásky by tvorba byla destrukce. Když se otevřeme tvůrčímu proudu, protéká skrze nás láska přímo ze Zdroje. Co ti tvorba dává? Tvorba mi umožňuje být sama sebou, učí mě o sobě a o tom, kdo jsem. Učí mě, jak nechat sama sebe rozplynout v proudu, učí mě dokonce i žít. Co tě vedlo k tomuto způsobu vyjádření a jaké je tvé poslání? Malovala jsem do svých 21let a pak jako když utne, nesáhla jsem na barvy asi dvanáct let.

JANA EHRE Umělecké sympozium

"Nemaluju obrazy. Obrazy malujou mě. Maluju si svoje sny." www.Ehre.cz

Po této delší pauze jsem si prošla tvůrčí krizí, abych mohla skrze tvorbu opět najít sebe. Poslání pro mě znamená nechat se vést Vědomím v každý jednotlivý okamžik. Poslání tedy nevnímám jako určitou konkrétní činnost, ale jako odevzdání se tomu, co má být skrze mě děláno a tvořeno. •

www.ALLfest.cz | 2019 65


Umělecké symposium

Šaty ve službách Bohyně Renata Glosová

RENATA GLOSOVÁ Umělecké sympozium Více tvorby najdete na stránkách www.artediva.cz nebo www.renataglosova.cz e-mail: renataglosova@email.cz tel.: 775 601 602

J

aké je tvé propojení lásky a tvořivosti? Tvorba je pro mě vyjádřením a prožitkem Lásky. Odevzdáním se proudu tvořivosti. Co ti tvorba dává? Svobodná a vědomá tvorba mi dává křídla. A z reakcí klientek vnímám, že pomáhá létat i druhým. Tvorbou žiji, naplňuje mne. Je to také můj komunikační jazyk se světem, má vášeň i výzva. Učím se nezapomínat na své tělo a jeho limity.

Co tě vedlo k tomuto způsobu vyjádření a jaké je tvé poslání? Přirozená potřeba tvořit krásu, obklopovat se jí a utvářet harmonické prostředí. To platí stejně pro mou sochařskou i módní tvorbu. Konkrétně u módní tvorby to byla absence šatů, se kterými bych výtvarně a duševně souzněla. Hledala jsem zajímavé látky a narážela na to, že nabídka neodpovídala mým představám. Mé vize mě postupně vedly k realizaci vysněných obrazů – autorských látek, za kterých navrhuji šaty Artediva. Zhmotňovat krásu a povznášet skrze umění je mé poslání. •

INZERCE

66 ALLfest ČasOpis


Litoměřice slaví 800 let města

R

ok 2019 se v Litoměřicích nese ve znamení oslav 800. výročí založení města. Připraven je pestrý program na celý rok, včetně kolekce upomínkových předmětů vydaných speciálně pro toto výročí. Zakoupit je můžete v infocentru radnice. Oslavy vyvrcholí v září týdenními městskými slavnostmi probíhajícími přímo na Mírovém náměstí. Jejich součástí bude kromě jiného i pokus o zápis do České knihy rekordů s nejpočetnějším přípitkem lidí, defilé místních umělců, sportovců, spolků a dalších, dále velký letní koncert Litoměřického festivalového sboru s Teplickou filharmonií pod širým nebem, oblíbený videomapping a mnoho dalšího. OSM STOLETÍ PŘÍBĚHŮ Osm století historie města tvoří mozaiku poutavých příběhů. V roce 1219 jsou Litoměřice, dávno předtím existující, povýšeny na město a získávají městská práva. Za vlády Lucemburků město dále prosperuje a Karel IV. mu věnuje svahy Radobýlu k pěstování révy vinné. Poté však nastává dramatické období husitských válek, kdy město čelí obléhání vojsk Jana Žižky. Litoměřice se však z tohoto těžkého období vzpamatují, rozvíjí se obchod. Přichází stavovské povstání, kterým končí ambice města podílet se na správě země. Následují lepší časy – je přestavěna radnice, jejíž věž ve tvaru kalicha se stává místní dominantou. Do města přichází italští mistři stavitelé. Nastává ovšem třicetiletá válka a doba pustošení. Období baroka zanechává Litoměřicím významné stavby: kostel Zvěstování Panně Marii, kostel sv. Václava, kostel sv. Vojtěcha či barokní špitál. Založen je měšťanský pivovar. Do devatenáctého století město vstupuje velkým rozmachem

Pohled z parkánů na katedrálu sv. Štěpána.

územním (vzniká Štěpánské předměstí), ale i kulturním. Ve městě krátce žije a umírá Karel Hynek Mácha. Dvacáté století se pak nese v duchu národnostních třenic Čechů a Němců a událostí druhé světové války. Následují stavební úpravy v centru a výstavby sídlišť, které tvoří tvář města tak, jak ji známe dnes. Začíná se psát další velká kapitola dějin královského města. UŽIJTE SI LITOMĚŘICE SOUČASNÉ Současné Litoměřice, z jedné strany lemované soutokem řek Labe a Ohře a ze strany druhé kouzelnou krajinou Českého středohoří, nabízejí celou řadu zajímavostí. Obdivovat můžete architekturu měšťanských domů, vystoupat na věž Kalich nebo věž katedrály, vstoupit do městských sklepů, dotknout se křišťálových otisků dlaní významných českých i zahraničních osobností v Mu-

zeu Křišťálový dotek, zavítat do Severočeské galerie výtvarného umění, muzea, galerie loutek atd. K návštěvě zve několik expozic – Důl Richard v proměnách času, Expozice českého vinařství a Galerie Felixe Holzmanna. Litoměřice jsou sídlem biskupství, proto se lze vydat na „Okruh církevními památkami“. Znaveni cestou pak můžete ochutnat víno Klášterních vinných sklepů Litoměřice, pivo z několika místních minipivovarů nebo posedět si na zahrádce některé z příjemných kaváren a restaurací a kochat se historickým jádrem města, které je městskou památkovou rezervací. K další aktivitě pak lákají výlety do okolní krajiny Českého středohoří, cesta na kole po Labské stezce, nebo výletní plavba lodí, která z Litoměřic v turistické sezóně pravidelně vyplouvá. Více informací na: www.litomerice.cz Text a fota: Město Litoměřice •

V Litoměřicích probíhají i kostýmované prohlídky města s průvodci. www.ALLfest.cz | 2019 67


Mystické

Litoměřice

P

onořte se se mnou do tajemství mystického města Litoměřice. V rámci vedené prohlídky budeme objevovat tajemná místa s geniem loci. Tato místa harmonizují tělo i duši a probouzejí skryté síly v člověku. Naše procházka začíná na jednom z největších náměstí v Čechách, jehož podzemí je prostoupeno tři kilometry dlouhými podzemními chodbami. Přímo uprostřed náměstí, na morovém sloupu, se nacházejí čtyři patroni proti moru – ochránci města. Jeden z nich, sv. Rochus, zasvětil svůj život léčbě nemocných morem, pobýval v lese, kde se o něj starali andělé a pes mu přinášel jídlo.

Pohlédneme-li z tohoto místa do výšin, spatříme dominantu města Litoměřic – věž ve tvaru kalicha, ve kterém se již v 16. století scházeli páni radní, popíjeli zde víno a rokovali. V malých okénkách věže byly vyvěšeny vlajky s erbovním znakem.

68 ALLfest ČasOpis

Starobylým domem „Pod bání“ projdeme na jedno z energeticky silných míst – na skryté, klidné nádvoří uprostřed rušného náměstí, kde načerpáme pozitivní energii z exotického stromu, který je v Čechách naprosto ojedinělý... Z oázy klidu se dostaneme opět na náměstí k renesančního domu Salva Guarda. Na fasádě tohoto domu jsou vyobrazeny biblické příběhy o stvoření světa, živočichů, o vyhnání z ráje i o potopě. V krátkém, pomíjivém okamžiku spatříme peklo a ráj i průběh lidského života – od narození až do smrti.

V barokním kostele Všech svatých projdeme pod velkými andělskými křídly do jedné z místností gotické věže, ve které si měšťané v období válek schovávali své cennosti. Původní hřbitov u kostela ochraňuje socha p. Marie stojící na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem.

Odtud pokračujeme průchozím domem k nejstaršímu domu v Litoměřicích – Dvojčeti – a dále na parkány. Při pohledu z parkánů se nám otevírá mystický výhled na Dóm. Po tomto krásném zážitku budeme klesat do tajuplných podzemních chodeb. Vstoupíme do nich branou, která vede do jiné dimenze, v níž jako by se čas zastavil. Uvidíme stov-

ky milionů let staré zkameněliny mořských živočichů z okolí Litoměřic i lávu z Českého středohoří. Dále následuje krátké zastavení u sv. Josefa s Ježíškem v náručí, kde můžeme tiše vyslovit naše tajná přání. Obě dimenze nakonec překlenou dva zkamenělé mosty. V poslední místnosti načerpáme silnou energii z kamene Rillenstein, který byl již ve středověku používám k magickým účelům. Při naší pouti projdeme nejenom labyrintem podzemních chodeb, ale také svých vlastních duší. A nakonec vystoupáme zpět nahoru – ke světlu, na místo, které vždy sloužilo k posvátným účelům – na Dóm. Na dómském pahorku, posvátném místě, kde se scházeli již Keltové, se v současné době nachází biskupství pro celé severní Čechy. V krátké meditaci se propojíme se zemí a procítíme silnou energii tohoto posvátného místa. •

Foto: Ján Šándor, alljansandor@gmail.com


Mystické prohlídky města Litoměřice

Termíny mystické prohlídky města: V pátek 17. 5. 2019 v 16 hod. V sobotu 18. 5. 2019 v 11 hod. a v 15 hod. V neděli 19. 5. 2019 v 10 hod. Cena pro malé skupiny 5–10 osob: Prohlídka města – 150 Kč (na osobu) Vstupné do podzemních chodeb – 40 Kč (na osobu) Více informací na www.Litomerice.cz

www.ALLfest.cz | 2019 69


karolinabeyond.com Karolina Beyond „Když duše zpívá“ Zpěv je pro mě radost. Je to přirozený způsob, jak můžu skrze svůj hlas vyjádřit to, co cítím ve své duši, propojit se s druhými lidmi a s tím, co nás všechny přesahuje a čeho jsme součástí. e-mail: info@karolinabeyond.com

70 ALLfest ČasOpis


 

 

VÍC, NEŽ JEN LÁHEV ZVYŠUJE ENERGII VODY SNIŽUJE HLADINU STRESU O 25% VYSOCE KVALITNÍ SKLO BARVY LÁHVÍ DLE ČAKER Díky unikátní TP technologii dokáže změnit strukturu vody do jejího přirozeného stavu. Její pozitivní vliv na lidské buňky byl vědecky prokázán. DÁREK k i9 láhvi - náramek PIJME VODU

v objednávce zadat do kupónu: „Allfest” (akce platí do 31.5.2019), DOPRAVA ZDARMA



WWW.PIJMEVODU.CZ





CERTIFICAT

E

info@vitaora.cz | Tel.: +420 739 053 300 | www.i9lahev.cz

VITAORA s.r.o., distributor i9 láhve pro Českou republiku, Na Pátku 122, 33701 Rokycany



inzerce_vitaora_Allfest_100x140.indd 1

15.3.2019 12:

www.ALLfest.cz | 2019 71


Písně ze srdce

Evropské turné 2019

Kevin James Carroll (Austrálie)

již několik let cestuje po světě a předává posluchačům poselství starodávných manter propojených s jeho vlastními písněmi srdce, ve kterých šíří myšlenku Jednoty a Svobody.

Nezávislé zpravodajství založené na pravdivosti a tradici.

2. 6. 2019

začátek v 19:00 Wuchterlova 5, Praha 6 - Dejvice

vychází ve 34 zemích a 23 jazycích

www.EpochTimes.cz

www.peterbartal.cz CENTRUM PRO VÁŠ OSOBNÍ RŮST

www.soham.center

Cesta k osobnímu rozvoji a naplňujícímu povolání

Č e s k á

r e p u b l i k a

Komplexní 3letý výcvik, kde se propojuje: TANEC, POHYB, PROŽÍVÁNÍ, TEORIE.

www.biodanzaskola.cz

ČASOPIS ČASOPIS Č A S O ČP AI SS OPPRI OS

PRO NEVŠEDNÍ ŽIVOT PRO NEVŠEDNÍ ŽIVOT N ED P ER VOŠ N E VN ŠÍ EŽDI VN OÍ TŽ I V O T

Oblíbený měsíčník měsíčník Oblíbený Oblíbený měsíčník Oblíbený měsíčník ss 15letou 15letou tradicí tradicí s 15letou tradicí s 15letou tradicí

| | | | OSOBNÍ ROZVOJ | ZDRAVÍ | TERAPIE | ZÁHADY | MYSTIKA NYNÍ ZVÝHODNĚNÉ 399 Kč VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ č PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NOVÝ FÉNIX PRÁVĚ501 PROKVÁS! ČASOPISU NOVÝ FÉNIX PRÁVĚ PRO VÁS! ČASOPISU NOVÝ NOVÝ FÉNIX PRÁVĚPRÁVĚ PRO VÁS! Cena ročního předplatného je pouze 419VÁS! Kč. ČASOPISU FÉNIX PRO Cena ročního předplatného je pouze 419 Kč.

OSOBNÍ ROZVOJ ROZVOJ | ZDRAVÍ TERAPIE ZÁHADY | MYSTIKA OSOBNÍ VZTAHY ZDRAVÍ TERAPIE ZÁHADY | | OSOBNÍ ROZVOJ ZDRAVÍ TERAPIE ZÁHADY MYSTIKA OSOBNÍ ROZVOJ | ZDRAVÍ | TERAPIE | ZÁHADY | MYSTIKA

VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ PŘEDPLATNÉ VÝHODNÉ VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ

2 DÁRKY NAVÍC

Obdržítepředplatného tak jedno číslo zdarma. Cena ročního je pouze Kč.419 Kč. Cena ročního předplatného je 419 pouze Obdržíte tak jedno číslo zdarma. Pro nové předplatitele určen dárek, zářič Obdržíte tak jedno zdarma. Obdržíte tak číslo jedno čísloje zdarma.

a aktivátor světla – Květje života, který obdržíte Pro nové předplatitele určen dárek, zářič k dárku Noví získají Pro nové předplatitele jepředplatitelé určen dárek, zářič spolu s prvním číslem časopisu po vaší objednávce. aPro aktivátor světla – Květ který obdržíte nové předplatitele je života, určen dárek, zářič a aktivátorspolu – Květ života, který obdržíte KVĚT ŽIVOTA také s prvním číslem časopisu pomagnetku vaší objednávce. a světla aktivátor světla – Květ života, který obdržíte spolu s prvním číslem časopisu po vaší objednávce. spolu s prvním číslem časopisu po vaší objednávce. HOJNOST. čtu mandaly

MANDALA HOJNOST

SEND Předplatné, spol. s r.o., OBJEDNÁVÁM SEND Ve Žlíbku 1800/77,spol. 193s00 Předplatné, r.o.,Praha 9 OBJEDNÁVÁM SEND Předplatné, spol. s225, r.o., 777 PÍSEMNĚ tel.:Žlíbku 225 985 370 9 Ve 1800/77, 193s333 00 OBJEDNÁVÁM SEND Předplatné, spol. r.o.,Praha OBJEDNÁVÁM Ve Žlíbku 1800/77, 193 225, 00 Praha 9 370 PÍSEMNĚ tel.:Žlíbku 225 985 777 333 Ve 1800/77, 193 00 Praha 9 PÍSEMNĚ PÍSEMNĚ tel.: 225 985 225, 777 333 370 tel.: 225 985 225, 777 333 www.send.cz , 370 OBJEDNÁVÁM ON-lINE www.send.cz e-mail: novyfenix@send.cz , www.send.cz , novyfenix@send.cz OBJEDNÁVÁM ON-lINE e-mail: www.send.cz , OBJEDNÁVÁM ON-lINE e-mail: novyfenix@send.cz OBJEDNÁVÁM ON-lINE

tel.: 225 985 225 OBJEDNÁVÁM tel.: 773 337 230 225 985 225 OBJEDNÁVÁM tel.: 225 tel.: 985 225 tElEfONICKy SMS: 605 202 115 773 337 230 OBJEDNÁVÁM tel.: 225 985 225 OBJEDNÁVÁM tel.: 773 337 230 tElEfONICKy SMS: 605 202 115 tel.: 773 337 230 tElEfONICKy SMS: 605 202 115 tElEfONICKy SMS: 605 202 115 info@novyfenix.cz, www.novyfenix.cz INfO a DOtazy info@novyfenix.cz, tel.: 773 337 230, 774 702 926 www.novyfenix.cz info@novyfenix.cz, www.novyfenix.cz INfO a DOtazy tel.: 773 337 230, 774 702 926 info@novyfenix.cz, www.novyfenix.cz INfO a DOtazy tel.: 773 337 230, 774 702 926 INfO a DOtazy

e-mail: novyfenix@send.cz W W W. N O V Y F E N I X . C Z

72 ALLfest ČasOpis

W W W. N O V Y F E N I X . C Z W WW W.W NW. O VN YO FE I XE. N CZ VN YF IX.CZ

tel.: 773 337 230, 774 702 926


Rejstřík služeb

ALLfest 2019 KOUZLO ZVUKU František Horváth

www.kouzlozvuku.cz

www.svickylumio.cz

Svíčky, které mají duši... Ruční výroba a prodej harmonizačních svící: čakrových, speciálních, prostorových, šamanských, intuitivních, svící na míru, andělských a jiných... Nabízíme také poradenství a přednášky v této oblasti.

TERAPIE, KOUČINK RNDr. Renata Svobodová

renata.supervize@seznam.cz

www.soulad.cz petr@soulad.cz

Barefoot bosá obuv a Bio nahé oblečení pro každého s životem v souladu se svým tělem i planetou - lokálně, ručně vyrobené zboží z čistě přírodních materiálů v bio kvalitě. Obujte zdraví a oblečte přirozenost.

OTEVŘENÁ MYSL Milan Chadima

www.otevrenamysl.cz

www.sarkameisnerova.cz

Nahlédněte do světa andělů, víl, madon a dávných bohyň... a nechte si vytvořit originální obraz své ochranné bytosti

Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf

www.psychoterapeutka.eu

Katarína Králiková

katarina.kralikova@camphill.cz (předmět: zájem o sezení)

Sezení v empatii - Katarína Králiková (Mgr., PhD.) Vo Vás sú odpovede. Ja počúvam a verím v Človeka v nás.

Ján Šándor

foto a video-prezentace

- Terapie pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. - Firewalking chůze po žhavém uhlí. - Bubnování propojí LEVOU a PRAVOU mozkovou hemisféru.

PETER BARTAL.cz Peter Bartal

KERAMICKÁ FIGURÁLNÍ PLASTIKA, MALBA Šárka Meisnerová

Psycholožka s 20 letou praxí. Jediná Moon Mother® level 1, 2 a 3 podle Mirandy Gray v ČR. První Certifikovaná facilitátorka Access consciousness® v ČR - pořádá kurzy Access Bars®, Access energetic facelift® a tělesných procesů Access consciousness®, facilituje Access FOUNDATION. Majitelka práv a autorka jedinečné terapie - Terapie hlubokým dotekem® - Vaginální mapování® a Gluteální mapování®.

PÁROVÁ, RODINNÁ a individuální terapie supervize....koučink osobní i firemní

SOULAD.CZ Ing. Petr Mühlhans

www.rytmickabytost.cz jana@rytmickabytost.cz

Tvorba transformačních obrazů podle nacítění na energii zadavatele, diagnostika a harmonizace energií, osobní konzultace, organizace workshopů malby Srdcem a meditačních rozvojových seminářů po celé ČR.

Vše o tibetských zpívajících mísách. Koncerty, semináře, procedury, školení, prodej.

SVÍČKY LUMIO Michal Jankovský

RYTMICKÁ BYTOST Jana Košulics Valouchová

www.instragram.com/janko jan.sandor78@gmail.com tel.: 728 891 644

Fotografie a video-prezentace pro terapeuty a jejich akce. Originály tvořené s citem pro vaši duši i cílovou skupinu. Vyzkoušejte na ALLfestu. Reference www.allfest.cz

www.peterbartal.cz

Kurzy, setkávání, semináře, zážitkové procházky a další velmi zajímavé akce v Praze.

ROZVOJTANCEM.CZ Mgr. Mirka Papajiková

www.RozvojTancem.cz

Smyslem mého života je tanec a kreativita jako dva principy, které mě vedou k neustálému seberozvoji. Tanec i kreativitu rozvíjím na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů.

    

Trápí vás nefunkèní vztahy? Provází vás životem strach? Zlobí vás opakující se nemoci? Chybí vám sebevìdomí a láska? Hledáte cestu ke spokojenému životu?

„Vezmìte svùj život do vlastních rukou a uèiòte zmìnu.“ protože

„Zmìnit mùžeme v životì jen to, co opravdu chceme.“ Nabízím individuelní sezení i skupinové terapie, Reiki I. a II., naèítání objektù i vzkazù osobám. Blanka Braunšveigová Horní Poèaply 262 Tel.: 724 415 583

carodejka.b@seznam.cz www.carodejkablani.cz

www.ALLfest.cz | 2019 73


Zapojte se do Žití. Uvítáme průvodce, děti, lektory volnočasových aktivit, lektory víkendových akcí, rádi poskytneme prostor pro vaše akce.

Nejsme normální školka. Nazvali jsme Žití kmenem, protože slovo KMEN mnohem více vystihuje to, kdo jsme a co děláme. A kam směřujeme. Neučíme děti, učíme se navzájem, trávíme spolu čas, objevujeme (sebe), žijeme spolu. Podporujeme se v růstu. A rosteme. Děti by prý měly dostat do života kořeny (pevné spojení se zemí) a křídla (korunu, svobodu, rozhled, jasnost, víru, že dokážu cokoli chci a dává mi smysl). A my věříme, že obojí propojuje pevný kmen, který roste z kořenů a umožňuje koruně, aby kvetla a plodila, kořenům, aby živily celý organismus.

Spojení v kmeni nám umožňuje být sami sebou, být tím, kým jsme přišli být.

KDE nás najdete: V Senohrabech kousek od Prahy na prahu lesů, řek (Mnichovka a Sázava) a luk. Fungujeme v jurtě a s láskou čerstvě postavené přírodní dřevostavbě se zelenou střechou.

kmenziti www.skolkasenohraby.cz

®

LÁSKA • ZDRAVÍ • VZTAHY Dvouměsíčník

na téma lásky, zdraví, vztahů, osobního rozvoje, bylinkářství, přírodní stravy, záhad a tajemna, astrologie, spirituality a transformace společnosti vychází v České a Slovenské republice. Lze si ho předplatit prostřednictvím linky předplatného +420 777 157 435, nebo na e-mailu: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč) Pro Slovensko platí telefonních čísla +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz 74 ALLfest ČasOpis


Roční

Odvaha k informacím

březen/2019

předplatné časopisu www.sedmagenerace.cz

Založila IIon

a Manolevs

Medunka ká s přáteli

Cena 27 Kč ℓ SR 1,30 € Pro předpla titele 24,50 Kč

Medunka

3/2019

Vaše cesty

Imunita

ke zdraví

– základ zd

raví

Poslání

– cesta k n

aší duši

S MUDr. Jan em Vojáčke m o moderní záp adní medicíně a její renesa nci

Meduňka po

radí, Medu

ňka pohladí,

Meduňka po

těší, na těle

297 Kč

MORINGA Z TENERIFE Moringa Oleifera Canariensis obsahuje živiny, které tělo denně potřebuje ke správnému fungování, je to 94 základních živin. Co nám nejvíce sdělují pravidelní konzumenti naší moringy: „Už se nemusíme bát, zda máme svoje tělo vyživené, netrápí nás sezónní choroby jako rýma, kašel, nachlazení, angína, ba co více, najednou se zbavujeme různých dalších potíží, máme více energie, lépe se hýbeme, zlepšilo se nám i myšlení a paměť a máme lepší náladu.“ Moringa z Tenerife obsahuje také všechny aminokyseliny (bílkoviny), železo, vitamín B12 a navíc hormon ZEATIN ještě znásobuje účinek živin. Další informace od konzumentů moringy: „A co více, najednou jsme krásnější, vypadáme mladší a cítíme se atraktivnější. Zlepšila se nám pleť, vlasy, nehty, kůže, máme ideální váhu, a navíc nám to všichni říkají. Naše krev je čistá – to nám potvrzují rozbory. Také najednou chodíme pravidelně na záchod, zmizely menstruační či menopauzové nepříjemnosti. Moringa vychytává mnoho zánětů v těle a vlastně nám působí radost.“

i na duši

Inspirace

po celý rok!

Již desátý rok vydáváme knihy z edice

Knihovnička Meduňky

Tip na každodenní dopolední nápoj: ¼ lžičky moringového prášku zalít 3 dcl horké vody (80 °C), 8 minut luhovat a pak osladit medem a přidat citron. Přírodní doplněk stravy. K dispozici také jako kapsle, tablety a kapky.

Pro čtenáře časopisu ALLfest 15% sleva na produkty Do poznámky napište: „15% ALLfest“ a sleva pak bude odečtena z ceny.

Tel.: 730 678 368

www.kvalitnizivot.com Vyzkoušejte také naše produkty: MTT s aktivátorem lidské telomerázy Moringa + Bacillus subtilis DSM 21097 z Moskevské Akademie věd

ZDRAVÍ • ENERGIE • VITALITA

BIO-zertifiziert durch NL-BIO 01

Informace o časopisu Meduňka i knihách z edice Knihovničky Meduňky: tel.: 774 716 338, 10:30–14:30 hod., e-mail: gabina.p@mojemedunka.

www.mojemedunka.cz


ALLfest děkuje celému týmu Kulturně Konferenčního centra a městu Litoměřice za spolupráci a podporu.

Foto: Ján Šándor, alljansandor@gmail.com INZERCE

Oslavte lásku v celé její slávě!

• 12.–14. července 2019 NĚMECKO JUST LOVE FESTIVAL www.justlovefestival.org


Sonett – tak jiné E

K

O

L

O

G

I

C

K

Y

D

Ů

S

L

E

D

N

Ě

Jak jiné? Úplně jiné! Protože v porovnání s

na zvířatech, a jsou 100% biologicky odboura-

jinými pracími a čistícími prostředky neobsahují

telné. Všechny oleje a éterické oleje pochází

výrobky Sonett žádné petrochemické tenzidy,

100 % z kontrolovaného ekologického (bio)

enzymy a syntetické vonné, barvící či konzer-

nebo bio-dynamického pěstování. Více informací

vační látky. Výrobky Sonett se vyrábí bez genové

se dozvíte na www.sonett.cz (německy) |

technologie, nanotechnologie, i bez pokusů

Sonett – tak dobré.

Prostředky na praní a čištění, které si váží vody jako nositelky všeho živého

nature-care.cc

natural-cosmetics.cc

cse-label.org

vegansociety.com stop-climate-change.de iF-design-award reddot-design-award

www.ALLfest.cz | 2019 77


78 ALLfest ÄŒasOpis


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.