Page 1

en je werknemers Jij is een initiatief van:

NVS13018 Materiaal t.b.v. integrale benadering_folder_a4.indd 1

23-08-13 09:34


Duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf Gezond en met plezier werken in de Metaal en Techniek. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat is niet alleen voor je werk­ nemers belangrijk, maar ook voor jou als werkgever. Sta hier daarom regelmatig bij stil en maak er afspraken over. Dit hoef je niet alleen te doen, Alles draait om JIJ helpt!

Samen aan de slag Samen met de deskundige vergelijk je de groepsrapportage met de uitkomsten van de werkgeverscan. Vervolgens is er een bijeenkomst samen met de werk­ nemers. In deze bijeenkomst maken we afspraken over verbeterpunten, zodat je werknemers gezond en met plezier kunnen blijven werken. Deze afspraken komen te staan in een plan van aanpak. Een maand na het opstellen van het plan van aanpak, zal de deskundige nog een keer langskomen. Hij geeft dan advies over de uitvoering van het plan van aanpak.

De integrale benadering

Integrale benadering Een deskundige van Alles draait om JIJ gaat samen met jou en je werknemers aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Omdat we samen aan de slag gaan, heet dit de integrale benadering. Deze benadering heeft tot doel de duurzame inzetbaarheid van je werknemers te vergroten, zodat ze gezond en met plezier hun vak blijven uitoefenen.

Wat vind JIJ? Jij als werkgever vult een werkgeverscan in. Dat is een vragenlijst waarin jij aangeeft hoe jij denkt dat het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Naar aanleiding van de resultaten ontvang je een advies over wat jij kan doen aan de verbetering van hun duurzame inzetbaarheid.

Hoe inzetbaar zijn je werknemers? De werknemers vullen – op vrijwillige basis – een individuele werkscan in. De werkscan geeft aan in welke mate de werknemer in staat is om zijn eigen werk te doen, nu en straks. Naar aanleiding van deze resultaten kan de werknemer een gesprek met een consulent aanvragen. De inviduele resultaten van de werkscan zijn strikt persoonlijk en worden niet met jou gedeeld. De groepsrapportage is wel toegankelijk, die bevat namelijk geen persoonsgegevens.

NVS13018 Materiaal t.b.v. integrale benadering_folder_a4.indd 2

Meer weten? W: www.allesdraaitomjij.nl E: info@allesdraaitomjij.nl T: 06 42 26 16 80

23-08-13 09:34

Folder JIJ en je werknemers  
Folder JIJ en je werknemers  

Alles draait om JIJ biedt als pilot een kosteloze integrale benadering aan om de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers binnen een Metaa...

Advertisement