Page 1

ALLERØD GYMNASIUM

Følg os på fb.com/allerodgymnasium Scan koden og læs mere

Annoncetillæg til Allerød Nyt uge 02, 2012

ALLERØD GYMNASIUM

w w w. a l l e ro d g y m n a s i u m . d k


Hvorfor Allerød Gymnasium? Allerød Gymnasium tilby­ der dig den mest populære ungdoms­uddannelse i Dan­ mark. En almen studenter­ eksamen giver i dag adgang til en lang række videre­ gående uddannelser. Samti­ dig kan vi levere afgørende kompetencer inden for både det faglige, sociale og personlige område. Kvalifi­ kationer, der kommer til at strække sig længere frem end de tre år på AG. Med mere end 650 elever fordelt på 23 klasser er der dagligt plads og rum for mangfoldighed i et både spændende og udfordrende studiemiljø. De mange elever giver mulighed for at tilbyde de studie­ retninger og valgfag, som netop du kunne tænke dig. På den anden side er gymnasiet ikke større, end at der er plads til tætte relationer mel­ lem såvel elever som lærere. Der er således masser af mulighed for at lære nye menne­ sker at kende, samtidig med at vi nok skal sørge for, at du ikke bliver væk i mængden. Allerød Gymnasium

I 2012 tilbyder vi følgende studieretninger 1

Fysik A

Matematik A

Kemi B

2

Kemi A

Matematik A

Fysik B

3

Matematik A

Fysik B

Biologi B

4

Bioteknologi A

Matematik A

Fysik B

5

Biologi A

Matematik B

Kemi B/Idræt B

6

Samfundsfag A

Matematik B

Naturgeografi B

7

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B

8 Fransk fortsætter A

Engelsk A

Samfundsfag B

9

Engelsk A

Samfundsfag B

10 Spansk begynder A

Engelsk A

Samfundsfag B

11

Engelsk A

Spansk B

Tysk fortsætter B

12

Musik A

Engelsk A

Drama C

Tysk fortsætter A


Følg os på nettet

Find os online enten på allerodgymnasium.dk, facebook eller youtube.com/user/AlleroedGymnasium og bliv klogere på AG

ü

Torsdag den 26. januar 2012 kl. 19.00

afholder vi orienteringsaften – så sæt kryds i kalenderen til denne vigtige aften, hvor hele skolen med lærere og elever står parat til at tage godt imod dig og dine forældre.

Du er i det hele taget altid velkommen til at komme forbi, hvis du fx vil følge undervisningen en dag – så send os en mail eller ring!


KOM I FORM MED AG RUNNERZ! Successen fortsætter. Sidste års forsøg med at lave en løbeklub blev et enormt samlingspunkt på skolen. Det hele kulminerede med, at mere end 100 elever løb ½ marathon i BT’s forårsklassiker i maj måned. Allerede i år har vi i september gennemført første delmål, der handlede om, at mere end 100 elever gennemførte Eremitageløbet. Vi holder fast i målsætningen, og du og dine kammerater udfordres løbende og kommer i bedre fysisk form. De deltagende elever har alle oplevet, at de dels er kommet ind i et fedt fælleskab, samtidig med at udbyttet af undervisningen er øget. ER DU BIDT AF SCIENCE – så får du som elev på AG mulighed for at blomstre! Vi deltager gennem hele året i en lang række projekter, hvor det er eleverne, der repræsenterer skolen. Vores nyeste studieretning med faget bioteknologi åbner op for en lang række nye ekskursioner til de lokale biotek-virksomheder. Med denne studieretning åbnes der også op for at komme ind på LIFEuddannelserne efter gymnasiet. Vi er altid på jagt efter nye science-talenter, og det kunne jo være dig.

UDSYN TIL VERDEN – betyder rigtigt meget for vores elever. Der er masser at hente for dig, der begejstres af sprog og internationale netværk. Udover studieturen i 2.g oplever en del af klasserne at være på udvekslingsbesøg til fx. Grækenland eller Tyrkiet. På en række af sprogholdene vil du opleve, at vi kommunikerer med elever fra andre lande via de nyeste sociale medier. AG tilbyder nu blandt blot en håndfuld skoler i Danmark en helt ny type sproglig studieretning med tre sprog, hvor du kan vente til 2.g med at tage stilling til valg af A-niveaufag. IT-FACILITETER – Hvad enten du er nørd eller ej, så er vores IT-faciliteter tilpasset dine behov. Vi har selvfølgelig smartboards, projektorer, trådløst netværk, og vi er i fuld gang med et iPad-projekt, alt sammen for at sikre dig den bedste undervisning. Du vænner dig derfor lynhurtigt til elektroniske afleveringer, og at PC’en er dit daglige skriveværktøj. UDFOLD DIT TALENT – Vi har i dette skoleår udpeget en særlig talentkoordinator, der bl.a. skal spotte dygtige elever. Måske du er en af dem? ALLERØD GYMNASIUM Allerød Gymnasium

Løbende gennem året har vi masser af aktiviteter til de elever, der ønsker sig lidt flere udfordringer i hverdagen. På den måde sikrer vi os, at vores mange dygtige elever kan blive endnu dygtigere.

Fotos: Kristian Selch Larsen, Amanda Aaen og Bo Vølund; layout: Bjarne Sandstrøm

HAR DU KREATIVE TALENTER – så er AG stedet, hvor du kan og vil blive udfordret. Vi har tilbud inden for musik, drama og billedkunst – og du vil løbende gennem skoleåret få lov til at udfolde din indre X-factor. Som elev på AG vil du med garanti få styrket dit talent gennem vores dygtige undervisere.

AG instik 2012  

AG's hustandsomdelte indstik januar 2012