Page 1

PERSONLIGE UDVIKLING

Mediekit 2013


NR. 1 , 2 0 1 2, PR I S 6 4 , 95 K R.

MEDIEKIT 2013 / psykologi

Chefredaktør Lizl Rand

PERSONLIGE UDVIKLING

vælG eventyret

drop komfortzonen

styrk din sundhed Guide til en sjov, social oG sund hverdaG

til kamp mod mørket

VI tEStER LyStERaPI

Giv slip på dine katastrofetanker

Helen Mirren:

Jeg øver mig i at sige

skrid

9

VEjE

sådan undGår du vintertristhed

ny forskninG:

du er bedst til at løse andres problemer

Therese Glahn

UBD 02.01-26.02.2012. Pris 64,95 kr.

selvhjælpsbøger keder mig

Psykologi Magasinet Psykologi giver viden, inspiration og konkrete værktøjer til selvindsigt, personlig udvikling og mentalt velvære, der gør en forskel i din hverdag. Vores temaer, artikler og dybdegående interviews dækker emner som kærlighed, familie og arbejdsliv, tilværelsens psykologiske aspekter, alternativ behandling, effektive mentale teknikker og sundhed for krop & sjæl.

Print Læsertal: 123.000 Oplagstal: 17.100

psykologimagasinet.dk Ligesom magasinet giver psykologimagasinet.dk på samme måde inspiration og viser vej til personlig udvikling, mentalt velvære og refleksion. Hele tilværelsen dækkes her: spiritualitet, selvrealisering og hverdagspsykologi i forhold til parforhold, seksualitet, familieliv, arbejdsliv og fritid. Læseren Psykologi henvender sig til både mænd og kvinder over 25 år, som er veluddannede, ofte med en sundhedsfaglig eller humanistisk uddannelse. Målgruppen er bosat i større byer og er mennesker, som har fokus på personlig udvikling, selvrealisering, følelsesmæssig balance, sundhed og social ansvarlighed.

Kilder:*Gallup Indeks Danmark 2.-3. kvartal 2012/Dansk Oplagskontrol 1. halvår 2012


MEDIEKIT 2013 / psykologi

Psykologi / MEDIEKIT 2013

Priser og formater print Format Formatnr. Pris 2/1 side 1 57.200 kr. 1/1 side 22 35.800 kr. 1/2 side 39 og 40 24.300 kr. 1/4 side 41 15.400 kr. Bagside 46.400 kr. 3. omslagsside 39.300 kr. Annonceartikel, pris pr. helside 42.900 kr. Enkelt modul guide 7.900 kr. Dobbelt modul guide 15.600 kr. Placering i første ¼ af magasinet +15% Andre særplaceringer +10% Alle annonceartikler skal godkendes af redaktionen. Pris på annonceartikler er ekskl. produktionsomkostninger og annonceartikler er ikke omfattet af den øvrige rabatstruktur. Ved andre kreative løsninger, kontakt Aller Mediesalg.

22

1

1/1 side 208 x 280 mm

2/1 side 416 x 280 mm

40

39

1/2 side (høj) 103 x 280 mm

1/2 side (bred) 208 x 140 mm

41

1/4 side 103 x 140 mm


MEDIEKIT 2013 / psykologi

Psykologi / MEDIEKIT 2013

Rabatter Mængderabat 2 sider 3 sider 4 sider 5 sider 6 sider 7+ sider

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Annoncerne skal indrykkes inden for 12 måneder. 2 halvsider svarer til 1 side, 1 dobbeltside svarer til 2 sider. Multi-sider Ved indrykning af minimum 4 fortløbende sider i samme udgivelse, tilbyder vi på annoncernes helsidepris i 4 farver 35% i rabat. Årsaftaler Ved indgåelse af en ALLERmest- eller årskontrakt for 2013 på minimum 200.000 kr. med Aller Mediesalg er der mulighed for at opnå omsætningsrabat. Det er muligt at lave individuelle årsaftaler, der kombinerer Aller Medias forskellige platforme. Kontrakten indgås på baggrund af kundens nettoomsætning før godtgørelser i alle ugeblade og magasiner samt digitale platforme, der er dækket af Aller Mediesalg (ELLE adskilles i separate aftaler), og omfatter al omsætning – dog ikke tekniske omkostninger, porto og lignende, der viderefaktureres til kunden. For nærmere vilkår kontakt venligst Aller Mediesalg.


MEDIEKIT 2013 / psykologi

Psykologi / MEDIEKIT 2013

udgivelser og specifikationer PSYKOLOGI udkommer 8 gange årligt Nr. udgivelsesdato Booking deadline 1 04-02-13 07-12-12 2 14-03-13 18-01-13 3 18-04-13 01-03-13 4 17-06-13 01-05-13 5 05-08-13 24-06-13 6 02-09-13 18-07-13 7 21-10-13 09-09-13 8 09-12-13 28-10-13

Levering af annoncemateriale Materialet leveres som PDF filer i version 1.3 (genereret gennem Acrobat Distiller). Læs mere om PDF generering på http://portal. aller.dk under PDF Delivery Specifications. Materialet Til alle annonceformater skal der lægges 5 mm til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det beskårne format.

Mediebureauet er ansvarlig for, at annoncematerialet er korrekt produceret og leveret fra deres eventuelle underleverandørs side. Ved produktion af dobbeltside-annoncer anbefales det, at der ikke placeres elementer henover midten, pga. formeringen. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Aller Mediesalg. Billeder Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 DPI. PDF filen må kun indeholde CMYK farver. Upload af annoncemateriale Annoncemateriale skal uploades via http://portal.aller.dk. Guide annoncer Annoncemateriale sendes til: ann.guide@aller.dk.

Materialedeadline 14-12-12 31-01-13 08-03-13 08-05-13 01-07-13 26-07-13 16-09-13 04-11-13


MEDIEKIT 2013 / psykologi

Psykologi / MEDIEKIT 2013

Priser og formater online psykologimagasinet.dk Format 930x180 728x90 300x250 Expandable DHTML (floating ad) Geotargeting Re--targeting Frekvens pr. unique browser Sekvens Særplacering Wallpaper (hele sitet) Forsideejerskab* Quickpolls Konkurrence Annonceartikel** Microsite Brugerundersøgelse

Pris Levering/periode 155 CPM 155 CPM 130 CPM 225 CPM 450 CPM 50 CPM 100 CPM 10 CPM 20 CPM 20 CPM 5.000 kr. 1 dag 3.500 kr. 1 dag 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 3 mdr. 75.000 kr. fast pris efter aftale efter aftale

Segmenterede kampagner: + CPM 20 *Ejerskab af alle bannere + wallpaper på forsiden **Pris ved levering af færdigt materiale. Der er tillæg på 8.500 kr. såfremt redaktionen skal skrive artikel-teksten. Der ydes ikke rabat på redaktionelle produkter, annonceartikler, konkurrencer og quickpolls

PSYKOLOGIs nyhedsbrev Format 300x250

Pris 200

Levering CPM

Web-tv Web-tv pakke A | pris 45.000 kr. • Produktion af 4 spots • Eksponering af 4 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Web-tv pakke B | pris 75.000 kr. • Produktion af 10 spots • Eksponering af 10 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Eksponering af video spots på flere Aller sites • Web-tv pakke A: 8.000 kr. pr. site • Web-tv pakke B: 15.000 kr. pr. site Frikøb af spots til brug på andre sites end Aller sites og kundesite • Web-tv pakke A: 45.000 kr. • Web-tv pakke B: 75.000 kr. Spots kan frikøbes efter aftalens udløb. Se forretningsbetingelser på www.mediesalg.aller.dk.

Aflevering af materiale Materiale sendes til www@aller.dk senest 3 hverdage inden kampagnestart. Specifikationer Se specifikationer på www.mediesalg.aller.dk.


MEDIEKIT 2013 / psykologi

FORRETNINGSBETINGELSER Annoncekontrol Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’. Annullering Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres 50% af annoncens pris. Betalingsbetingelser Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Godtgørelser Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond. Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc. Reklamationer Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning.

Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget. Bilagsblade Der leveres ét bilagsblad for hver indrykket annonce. Produktion af annoncemateriale Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.

Psykologi / MEDIEKIT 2013


Kontakt Besøgsadresse Havneholmen 33 1561 København V Tlf: 72 34 26 26 Fax: 72 34 20 03 Postadresse Aller Media A/S ATT.: Aller Mediesalg Postboks 420 0900 København C www.mediesalg.aller.dk

Psykologi mediekit 2013  
Psykologi mediekit 2013  
Advertisement