Page 1

Mediekit 2013


MEDIEKIT 2013 / MAD!

Redaktør Iben Rouw

Mad! Mad! er det eneste danske madmagasin, som har fokus på nem og hurtig mad til en travl hverdag. Der bruges gode, lettilgængelige råvarer, og opskrifterne er varierede og velsmagende. Læseren præsenteres for udvalgte nemme løsninger, som er med til at få hverdagen til at hænge sammen, uden at man går på kompromis med smag eller kvalitet. Mad! udkommer 10 gange om året, og med til Mad!s univers hører også magasinetmad.dk. Høj gemmeværdi og lang levetid Mad! er et magasin, som læserne tager med ud i køkkenet og bruger aktivt i deres hverdag. Læserne sætter stor pris på opskrifterne i Mad! og gemmer derfor magasinet, som de ville gemme en kogebog. Magasinet tages frem igen og igen, når man søger inspiration, og derfor har magasinet en meget lang levetid hos læserne. magasinetmad.dk Udover magasinet kan læserne finde inspiration til hverdagsmad, gæstemad og ugemenuer i den store opskriftsdatabase på magasinetmad.dk. Her kan de vælge mellem mere end 700 gennemtestede opskrifter eller bruge funktionen ”Tøm dit køleskab”, taste ind hvad de har køleskabet og få opskrifter, der matcher ingredienserne. Målgruppen Mad! henvender sig til den travle kvinde mellem 25 og 50 år, der gerne vil sætte god og varieret mad på bordet hver dag til sig selv og sin familie. Hun interesserer sig for madlavning og vil gerne holde sig opdateret på de nyeste tendenser inden for køkkengrej, køkkendesign samt fødevarer og drikkevarer. Hun bruger gerne tid i køkkenet, når der er behov for det – men har i høj grad også brug for nemme løsninger og smutveje til det gode måltid.

I hver udgave: • • • • • •

80 nye opskrifter Mad! i en fart Mad! til hele ugen Mad! skolen Mad! og gæster Nyheder til køkkenet

Print Læsertal: 92.000 Oplagstal: 15.524 Online Brugere: 12.504 Sidevisninger: 109.836 Nyhedsbrev Abonnenter: 5.694

Kilder:*Gallup Indeks Danmark 4.-1. kvartal 2012/Dansk Oplagskontrol 2H 2011/ Gemius april 2012


MEDIEKIT 2013 / MAD!

Priser og formater print Format Formatnr. Pris 2/1 1 49.900 kr. 1/1 side 22 31.100 kr. 1/2 side 39 og 40 21.200 kr. Bagside 40.500 kr. 3. omslagsside 34.300 kr. Annonceartikel, pris pr. helside 37.300 kr. Dobbelt modul guide 13.700 kr. Enkelt modul guide 6.900 kr. Placering i første ¼ af magasinet +15% Andre særplaceringer +10% Alle annonceartikler skal godkendes af redaktionen. Pris på annonceartikler er ekskl. produktionsomkostninger og annonceartikler er ikke omfattet af den øvrige rabatstruktur. Ved andre kreative løsninger, kontakt Aller Mediesalg.

1

22

1/1 side 208 x 280 mm

2/1 side 416 x 280 mm

40

39

1/2 side (bred) 208 x 140 mm

1/2 side (høj) 103 x 280 mm


MEDIEKIT 2013 / MAD!

MAD! / MEDIEKIT 2013

Rabatter Mængderabat 2 sider 3 sider 4 sider 5 sider 6 sider 7+ sider

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Annoncerne skal indrykkes inden for 12 måneder. 2 halvsider svarer til 1 side, 1 dobbeltside svarer til 2 sider. Multi-sider Ved indrykning af minimum 4 fortløbende sider i samme udgivelse, tilbyder vi på annoncernes helsidepris i 4 farver 35% i rabat. Årsaftaler Ved indgåelse af en ALLERmest- eller årskontrakt for 2011 på minimum 200.000 kr. med Aller Annonce Center er der mulighed for at opnå omsætningsrabat. Det er muligt at lave individuelle årsaftaler, der kombinerer Aller Medias forskellige platforme. Kontrakten indgås på baggrund af kundens nettoomsætning før godtgørelser i alle ugeblade og magasiner samt digitale platforme, der er dækket af Aller Annonce Center (ELLE adskilles i separate aftaler), og omfatter al omsætning – dog ikke tekniske omkostninger, porto og lignende, der viderefaktureres til kunden. For nærmere vilkår kontakt venligst Aller Annonce Center.


MEDIEKIT 2013 / MAD!

udgivelser og specifikationer Mad! udkommer 10 gange årligt Nr. udgivelsesdato Booking deadline 1 27-12-2011 15-11-2011 2 06-02-2012 26-12-2011 3 12-03-2012 30-01-2012 4 16-04-2012 05-03-2012 5 21-05-2012 09-04-2012 6 25-06-2012 14-05-2012 7 06-08-2012 25-06-2012 8 10-09-2012 30-07-2012 9 15-10-2012 03-09-2012 10 19-11-2012 08-10-2012 1/13 27-12-2012 10-11-2012

Levering af annoncemateriale Materialet leveres som PDF filer i version 1.3 (genereret gennem Acrobat Distiller). Læs mere om PDF generering på http:// portal. aller.dk under PDF Delivery Specifications. Materialet Til alle annonceformater skal der lægges 5 mm til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det beskårne format. Mediebureauet er ansvarlig for, at annoncematerialet er korrekt produceret og leveret fra deres eventuelle underleverandørs side. Ved produktion af dobbeltside-annoncer anbefales det, at der ikke placeres elementer henover midten, pga.formeringen. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Aller Mediesalg. Billeder Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 DPI. PDF filen må kun indeholde CMYK farver. Upload af annoncemateriale Annoncemateriale skal uploades via http://portal.aller.dk. Guide annoncer Annoncemateriale sendes til: ann.guide@aller.dk.

Materialedeadline 22-11-2011 02-01-2012 06-02-2012 12-03-2012 16-04-2012 21-21-2012 02-07-2012 06-08-2012 10-09-2012 15-10-2012 17-11-2012


MAD! / MEDIEKIT 2013

Priser og formater online magasinetmad.dk Format 930x180 728x90 300x250 Expandable DHTML (floating ad) Wallpaper (hele sitet) Forsideejerskab* Quickpolls Konkurrence Annonceartikel** Microsite Brugerundersøgelse

Pris Levering/periode 155 CPM 155 CPM 130 CPM 225 CPM 450 CPM 5.000 kr. 1 dag 3.500 kr. 1 dag 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 3 mdr. 75.000 kr. fast pris efter aftale efter aftale

Segmenterede kampagner: + CPM 20 *Ejerskab af alle bannere + wallpaper på forsiden **Pris ved levering af færdigt materiale. Der er tillæg på 8.500 kr. såfremt redaktionen skal skrive artikel-teksten. Der ydes ikke rabat på redaktionelle produkter, annonceartikler, konkurrencer og quickpolls

Web-tv Web-tv pakke A | pris 45.000 kr. • Produktion af 4 spots • Eksponering af 4 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • Eksponering på 300x250 banner i 3 mdr. • DVD m. spots til brug på eget website/butik Web-tv pakke B | pris 75.000 kr. • Produktion af 10 spots • Eksponering af 10 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Eksponering af video spots på flere Aller sites • Web-tv pakke A: 8.000 kr. pr. site • Web-tv pakke B: 15.000 kr. pr. site Frikøb af spots til brug på andre sites end Aller sites og kundesite • Web-tv pakke A: 45.000 kr. • Web-tv pakke B: 75.000 kr. Spots kan frikøbes efter aftalens udløb. Se forretningsbetingelser på www.annonce.aller.dk.

Aflevering af materiale Materiale sendes til www@aller.dk senest 3 hverdage inden kampagnestart. Specifikationer Se specifikationer på www.mediesalg.aller.dk.


MEDIEKIT 2013 / MAD!

FORRETNINGSBETINGELSER Annoncekontrol Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’. Annullering Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres 50% af annoncens pris. Betalingsbetingelser Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Godtgørelser Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond. Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc. Reklamationer Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning.

Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget. Bilagsblade Der leveres ét bilagsblad for hver indrykket annonce. Produktion af annoncemateriale Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.


Kontakt Besøgsadresse Havneholmen 33 1561 København V Tlf: 72 34 26 26 Fax: 72 34 20 03 Postadresse Aller Media A/S Att.: Aller Annonce Center Postboks 420 0900 København C www.annonce.aller.dk

Mad mediekit 2013  
Mad mediekit 2013  
Advertisement