Page 1

Mediekit 2013


MEDIEKIT 2012 / BAZAR

Chefredaktør Katrine Memborg

Bazar Bazar er magasinet til den unge kvinde, der interesserer sig for mode, trends, skønhed og sundhed. I Bazar bliver hun guidet til månedens nye shopping items, får gode tips til en sundere hverdag og fængende artikler om alt fra kendte, kærester og stilikoner til mere seriøse emner, der giver stof til eftertanke. Udover magasinet indeholder Bazars univers også bazaronline.dk, Bazars nyhedsbrev og Bazars store webshop. Moden Moden i Bazar er ung, lidt kantet og rå. Modeserierne er indbydende med en masse inspiration til shopping. Stylingen kan bruges til hverdag, men samtidig er der overraskende elementer, så læseren også kan bruge looket til fest. Tendenserne er direkte anvendelige, men kan også godt være high fashion, så længe det er præsenteret på en brugbar måde – både visuelt og på prisen. I hver udgave er der ca. 25 sider mode. Skønhed/sundhed Skønhedsstoffet dækker over guides til make-up looks lige nu, trin for trin guides og produktnyheder. Vi tester produkter, anbefaler og giver direkte og personlige råd til læseren. Sundhedsstoffet dækkes på samme måde. Træning, der kan laves derhjemme, sunde og billige opskrifter – kombineret med lækre wellnessoplevelser. I hver udgave er der ca. 14 sider skønhed/sundhed. bazaronline.dk På bazaronline.dk får brugeren små, hurtige artikler om alt det, vi også dækker i magasinet: mode, shopping, skønhed, mænd, kærester og veninder. Brugerne bliver opdateret på nye looks af Bazars faste modebloggere, får gode råd i skønhedsbloggen og kan læse anmeldelser, teste sig selv og shoppe alt fra tøj, sko, skønhedsprodukter og accessories i Bazars store webshop, shop. bazaronline.dk. Læseren Bazars læser er ung, nysgerrig, søgende og vil gerne holde sig opdateret på modetrends og nye skønhedsprodukter. Og hun vil have det serveret på en ukompliceret måde, for hun vil gerne kunne tale med om det hele – med alle – hele tiden. Hun elsker at shoppe og være sammen med sine veninder, kæreste og familie. Når hun køber Bazar er det for at blive inspireret til shopping, men bestemt også for at fordybe sig i artiklerne og blive underholdt.

I hvert nummer • • • • •

Mode Skønhed Sundhed Artikler Interviews

Print Læsertal: 114.000 Oplagstal: 21.496 Online Brugere: 8.611 Sidehenvisninger: 84.231 Nyhedsbrev Abonnenter: 5.106 Mobil Brugere: 169

*Kilder : Gallup Indeks Danmark 2.-3- kvartal 2012/Dansk Oplagskontrol 1. halvår 2012/Gemius oktober 2012/Zoomio januar 2012/FDIM juli 2012


MEDIEKIT 2012 / BAZAR

Priser og formater print Format Formatnr. Pris 2/1 side 1 55.900 kr. 1/1 side 22 35.000 kr. 1/2 side 39 og 40 23.700 kr. 1/4 side 41 15.000 kr. Bagside 45.400 kr. Annonceartikel, pris pr. helside 41.900 kr. Dobbelt modul guide 12.200 kr. Enkelt modul guide 6.100 kr. Placering i første ¼ af magasinet +15% Andre særplaceringer +10% Alle annonceartikler skal godkendes af redaktionen. Pris på annonceartikler er ekskl. produktionsomkostninger og annonceartikler er ikke omfattet af den øvrige rabatstruktur. Ved andre kreative løsninger, kontakt Aller Mediesalg.

1

22

1/1 side 208 x 280 mm

2/1 side 416 x 280 mm

40

39

1/2 side (høj) 103 x 280 mm

1/2 side (bred) 208 x 140 mm

41

1/4 side 103 x 140 mm


MEDIEKIT 2013 / BAZAR

BAZAR / MEDIEKIT 2012

Rabatter Mængderabat 2 sider 5% 3-4 sider 10% 5-8 sider 15% 9-14 sider 20% 15-20 sider 25% 21+ sider 30%

Annoncerne skal indrykkes inden for 12 måneder. 2 halvsider svarer til 1 side, 1 dobbeltside svarer til 2 sider. Multi-sider Ved indrykning af minimum 4 fortløbende sider i samme udgivelse, tilbyder vi på annoncernes helsidepris i 4 farver 35% i rabat. Årsaftaler Ved indgåelse af en ALLERmest- eller årskontrakt for 2013 på minimum 200.000 kr. med Aller Mediesalg er der mulighed for at opnå omsætningsrabat. Det er muligt at lave individuelle årsaftaler, der kombinerer Aller Medias forskellige platforme. Kontrakten indgås på baggrund af kundens nettoomsætning før godtgørelser i alle ugeblade og magasiner samt digitale platforme, der er dækket af Aller Mediesalg (ELLE adskilles i separate aftaler), og omfatter al omsætning – dog ikke tekniske omkostninger, porto og lignende, der viderefaktureres til kunden. For nærmere vilkår kontakt venligst Aller Mediesalg.


MEDIEKIT 2012 / BAZAR

udgivelser og specifikationer BAZAR udkommer 12 gange årligt Nr. udgivelsesdato Booking deadline 1 20-12-2012 08-11-2012 2 24-01-2013 12-12-2012 3 21-02-2013 11-01-2013 4 21-03-2013 11-02-2013 5 24-04-2013 15-03-2013 6 30-05-2013 12-04-2013 7 20-06-2013 10-05-2013 8 25-07-2013 14-06-2013 9 22-08-2013 12-07-2013 10 26-09-2013 16-08-2013 11 31-10-2013 13-09-2013 12 28-11-2013 11-10-2013 1/13 19-12-2013 07-11-2013 Levering af annoncemateriale Materialet leveres som PDF filer i version 1.3 (genereret gennem Acrobat Distiller). Læs mere om PDF generering på http://portal.aller.dk under PDF Delivery Specifications. Materialet Til alle annonceformater skal der lægges 5 mm til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det beskårne format. Mediebureauet er ansvarlig for, at annoncematerialet er korrekt produceret og leveret fra deres eventuelle underleverandørs side. Ved produktion af dobbeltside-annoncer anbefales det, at der ikke placeres elementer henover midten, pga. formeringen. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Aller Mediesalg. Billeder Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 DPI. PDF filen må kun indeholde CMYK farver. Upload af annoncemateriale Annoncemateriale skal uploades via http://portal.aller.dk. Guide annoncer Annoncemateriale sendes til: ann.guide@aller.dk.

Materialedeadline 15-11-2012 19-12-2012 18-01-2013 18-02-2013 22-03-2013 19-04-2013 17-05-2013 21-06-2013 19-07-2013 23-08-2013 20-09-2013 18-10-2013 14-11-2013


BAZAR / MEDIEKIT 2012

Priser og formater online bazaronline.dk Format 930x180 728x90 300x250 Expandable DHTML (floating ad) Geotargeting Re-targeting Frekvens pr. unique browser Sekvens Særplacering Wallpaper (hele sitet) Forsideejerskab* Quickpolls Konkurrence Annonceartikel** Microsite Brugerundersøgelse

Pris Levering/periode 155 CPM 155 CPM 130 CPM 225 CPM 450 CPM 50 CPM 100 CPM 10 CPM 20 CPM 20 CPM 5.000 kr. 1 dag 3.500 kr. 1 dag 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 3 mdr. 75.000 kr. fast pris efter aftale efter aftale

Segmenterede kampagner: + CPM 20 *Ejerskab af alle bannere + wallpaper på forsiden **Pris ved levering af færdigt materiale. Der er tillæg på 8.500 kr. såfremt redaktionen skal skrive artikel-teksten. Der ydes ikke rabat på redaktionelle produkter, annonceartikler, konkurrencer og quickpolls

Bazars nyhedsbrev Format 300x250

Pris 200

Levering CPM

Web-tv Web-tv pakke A | pris 45.000 kr. • Produktion af 4 spots • Eksponering af 4 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Web-tv pakke B | pris 75.000 kr. • Produktion af 10 spots • Eksponering af 10 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Eksponering af video spots på flere Aller sites • Web-tv pakke A: 8.000 kr. pr. site • Web-tv pakke B: 15.000 kr. pr. site

Aflevering af materiale Materiale sendes til www@aller.dk senest 3 hverdage inden kampagnestart.

Frikøb af spots til brug på andre sites end Aller sites og kundesite • Web-tv pakke A: 45.000 kr. • Web-tv pakke B: 75.000 kr.

Specifikationer Se specifikationer på www.mediesalg.aller.dk.

Spots kan frikøbes efter aftalens udløb. Se forretningsbetingelser på www.mediesalg.aller.dk.


MEDIEKIT 2012 / BAZAR

FORRETNINGSBETINGELSER Annoncekontrol Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’. Annullering Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres 50% af annoncens pris. Betalingsbetingelser Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Godtgørelser Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond. Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostninger, porto etc. Reklamationer Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen.

I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget. Bilagsblade Der leveres ét bilagsblad for hver indrykket annonce. Produktion af annoncemateriale Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.


Kontakt Besøgsadresse Havneholmen 33 1561 København V Tlf: 72 34 26 26 Fax: 72 34 20 03 Postadresse Aller Media A/S Att.: Aller Mediesalg Postboks 420 0900 København C www.mediesalg.aller.dk

Bazar mediekit 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you