Page 1

Mediekit 2013


MEDIEKIT 2013 / antik & auktion

Chefredaktør Charlotte Riparbelli

Antik & Auktion Antik & Auktion er livsstilsmagasin for alle særligt interesserede i kunst, design og antik, medlemsblad for samlere og det  uundværlige og eneste brancheblad for antikvitetshandlere. Antik & Auktion er troværdigt om priser, seriøst som opslagsværk, toneangivende om tendenser og inspirerende og ikke mindst underholdende for alle læsere.

Antik & Auktion er bladet med seriøse baggrundsartikler om kunstnere, stilarter og ikke mindst priser inden for klassiske antikviteter, men også med tips til loppemarkeder, retrostil og internetshopping. antikogauktion.dk antikogauktion.dk supplerer magasinet med indhold om antikviteter, auktioner, møbelklassikere, kunst og historisk arkitektur. Det er også på antikogauktion.dk man finder tips til loppemarkeder i hele landet, gallerier med design og kunst og hvor man kan få vurderet sine egne antikviteter af eksperter på området.

Print Læsertal: 95.000 Oplagstal: 15.324 Nyhedsbrev Abonnenter: 3.043

Læserne Antik & Auktion læses primært af mænd og kvinder 40+, der har stor interesse for antikviteter, kunst og indretning. Kernelæserne er trofaste abonnenter, der har selv indrettet deres hjem med klassiske arkitektmøbler, der ofte går på museer og kunstudstillinger og samler gerne selv på sølv eller glas.

Herudover har Antik & Auktion også en gruppe yngre læsere, der køber møbler og tilbehør på loppemarkeder og indretter deres hjem i retro-stil.

*Kilder: Gallup Indeks Danmark 2.-3. kvartal 2012/Dansk Oplagskontrol 1. halvår 2012/Zoomio januar 2012


MEDIEKIT 2013 / antik & auktion

antik & auktion / MEDIEKIT 2013

Priser og formater print Format Formatnr. Pris 2/1 side 1 31.900 kr. 1/1 side 22 19.900 kr. 1/2 side 39 og 40 13.500 kr. Bagside 25.900 kr. Annonceartikel, pris pr. helside 23.900 kr. Enkelt modul guide 4.200 kr. Dobbelt modul guide 8.300 kr. Placering i første ¼ af magasinet +15% Andre særplaceringer +10% Alle annonceartikler skal godkendes af redaktionen. Pris på annonceartikler er ekskl. produktionsomkostninger og annonceartikler er ikke omfattet af den øvrige rabatstruktur. Ved andre kreative løsninger, kontakt Aller Mediesalg.

1

22

1/1 side 208 x 280 mm

2/1 side 416 x 280 mm

40

39

1/2 side (høj) 103 x 280 mm

1/2 side (bred) 208 x 140 mm

41

1/4 side 103 x 140 mm


MEDIEKIT 2013 / antik & auktion

antik & auktion / MEDIEKIT 2013

Rabatter Mængderabat 2 sider 3 sider 4 sider 5 sider 6 sider 7+ sider

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Annoncerne skal indrykkes inden for 12 måneder. 2 halvsider svarer til 1 side, 1 dobbeltside svarer til 2 sider. Multi-sider Ved indrykning af minimum 4 fortløbende sider i samme udgivelse, tilbyder vi på annoncernes helsidepris i 4 farver 35% i rabat. Årsaftaler Ved indgåelse af en ALLERmest- eller årskontrakt for 2013 på minimum 200.000 kr. med Aller Mediesalg er der mulighed for at opnå omsætningsrabat. Det er muligt at lave individuelle årsaftaler, der kombinerer Aller Medias forskellige platforme. Kontrakten indgås på baggrund af kundens nettoomsætning før godtgørelser i alle ugeblade og magasiner samt digitale platforme, der er dækket af Aller Mediesalg (ELLE adskilles i separate aftaler), og omfatter al omsætning – dog ikke tekniske omkostninger, porto og lignende, der viderefaktureres til kunden. For nærmere vilkår kontakt venligst Aller Mediesalg.


MEDIEKIT 2013 / antik & auktion

antik & auktion / MEDIEKIT 2013

udgivelser og specifikationer Antik & Auktion udkommer 8 gange årligt Nr. udgivelsesdato Booking deadline 1 10-01-2013 19-11-2012 2 21-02-2013 10-01-2013 3 04-04-2013 20-02-2013 4 16-05-2013 04-04-2013 5 27-06-2013 15-05-2013 6 22-08-2013 11-07-2013 7 26-09-2013 12-08-2013 8 07-11-2013 23-09-2013 9 12-12-2013 01-11-2013

Levering af annoncemateriale Materialet leveres som PDF filer i version 1.3 (genereret gennem Acrobat Distiller). Læs mere om PDF generering på http://portal. aller.dk under PDF Delivery Specifications. Materialet Til alle annonceformater skal der lægges 5 mm til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det beskårne format.

Mediebureauet er ansvarlig for, at annoncematerialet er korrekt produceret og leveret fra deres eventuelle underleverandørs side. Ved produktion af dobbeltside-annoncer anbefales det, at der ikke placeres elementer henover midten, pga. formeringen. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Aller Mediesalg. Billeder Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 DPI. PDF filen må kun indeholde CMYK farver. Upload af annoncemateriale Annoncemateriale skal uploades via http://portal.aller.dk. Guide annoncer Annoncemateriale sendes til: ann.guide@aller.dk.

Materialedeadline 03-12-2012 17-01-2013 27-03-2013 11-04-2013 23-05-2013 18-07-2013 22-08-2013 01-10-2013 08-11-2013


MEDIEKIT 2013 / antik & auktion

antik & auktion / MEDIEKIT 2013

Priser og formater online antikogauktion.dk Format 930x180 728x90 300x250 Expandable DHTML (floating ad) Geotargeting Re-targeting Frekvens pr. unique browser Sekvens Særplacering Wallpaper (hele sitet) Forsideejerskab* Quickpolls Konkurrence Annonceartikel** Microsite Brugerundersøgelse

Pris Levering/periode 155 CPM 155 CPM 130 CPM 225 CPM 450 CPM 50 CPM 100 CPM 10 CPM 20 CPM 20 CPM 5.000 kr. 1 dag 3.500 kr. 1 dag 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 14 dage 7.500 kr. 3 mdr. 75.000 kr. fast pris efter aftale efter aftale

Segmenterede kampagner: + CPM 20 *Ejerskab af alle bannere + wallpaper på forsiden **Pris ved levering af færdigt materiale. Der er tillæg på 8.500 kr. såfremt redaktionen skal skrive artikel-teksten. Der ydes ikke rabat på redaktionelle produkter, annonceartikler, konkurrencer og quickpolls

Antik & Auktions nyhedsbrev Format 300x250

Pris 200

Levering CPM

Web-tv Web-tv pakke A | pris 45.000 kr. • Produktion af 4 spots • Eksponering af 4 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Web-tv pakke B | pris 75.000 kr. • Produktion af 10 spots • Eksponering af 10 spots i min. 3 mdr. på et Aller website • DVD m. spots til brug på eget website/butik Eksponering af video spots på flere Aller sites • Web-tv pakke A: 8.000 kr. pr. site • Web-tv pakke B: 15.000 kr. pr. site Frikøb af spots til brug på andre sites end Aller sites og kundesite • Web-tv pakke A: 45.000 kr. • Web-tv pakke B: 75.000 kr. Spots kan frikøbes efter aftalens udløb. Se forretningsbetingelser på www.mediesalg.aller.dk.

Aflevering af materiale Materiale sendes til www@aller.dk senest 3 hverdage inden kampagnestart. Specifikationer Se specifikationer på www.mediesalg.aller.dk.


MEDIEKIT 2013 / antik & auktion

FORRETNINGSBETINGELSER Annoncekontrol Aller Media forbeholder sig ret til at nægte at indrykke en annonce, selvom den i første instans er blevet accepteret eller tidligere har været indrykket. Annoncer der ud fra Aller Medias skøn kan forveksles med redaktionelt indhold forsynes med ordet ’’ANNONCE’’. Annullering Eventuel annullering skal være Aller Media i hænde inden bookingdeadline. I tilfælde af for sen annullering faktureres 50% af annoncens pris. Betalingsbetingelser Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoen gældende priser. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Godtgørelser Ved sikkerhedsstillelse ydes der 1% i godtgørelse til bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond. Der ydes desuden 1,5% i informationsgodtgørelse. Godtgørelserne ydes på indrykningsprisen og ikke på produktionsomkostningerne, porto etc. Reklamationer Ved trykning påtager Aller Media sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver. Aller Media forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som ikke egnet til trykning.

Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor Aller Media er uden skyld i fejlens opståen. I tilfælde af fejl som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, dog højst annonceindrykningens pris. Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage efter fakturaen er modtaget. Bilagsblade Der leveres ét bilagsblad for hver indrykket annonce. Produktion af annoncemateriale Annoncemateriale, herunder annonceartikler, der er produceret af Aller Media og Aller Medias underleverandører er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Allers medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Aller Media.

antik & auktion / MEDIEKIT 2013


Kontakt Besøgsadresse Havneholmen 33 1561 København V Tlf: 72 34 26 26 Fax: 72 34 20 03 Postadresse Aller Media A/S ATT.: Aller Mediesalg Postboks 420 0900 København C www.mediesalg.aller.dk

Antik auktion mediekit 2013