Page 1

ZAPRASZA NA

POLSKI KONGRES PRAWA PRACY 2013

26 listopada 2013

Warszawa


26 listopada 2013 Warszawa Hotel Polonia Palace Aleje Jerozolimskie 45


SESJA I

Jak być firmą społecznie odpowiedzialną i mieć z tego korzyści?

Prawo pracy, społeczna odpowiedzialność biznesu i prawa człowieka. Gdzie przebiega granica? Standardy i trendy w zarządzaniu nowymi rodzajami ryzyka, z uwzględnieniem tzw. human rights due diligence (m.in. wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka, wytyczne sektorowe Komisji Europejskiej, SA8000) Projekt dyrektywy UE nt. raportowania danych pozafinansowych Zmiany w procedurze rozpatrywania zarzutów naruszenia przez przedsiębiorstwa wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych przez Krajowy Punkt Kontaktowy OECD

3


SESJA I

W panelu udział wezmą m.in.:

Beata Faracik

Katarzyna Rózicka

Sekcja Prawa Człowieka i Biznes

Dyrektor Departamentu Dialogu

Instytut Allerhanda

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Weronika Kowalik Za-ca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa,

Ewa Wojsławowicz

Legislacji i Skarg, GIODO

Menedżerka Projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Agata Mężyńska Moderator sesji: Beata Faracik

Ekspert Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

4


SESJA II

Czy Kodeks Pracy jest nam potrzebny? Refleksje dotyczące funkcjonowania w praktyce zmian wprowadzonych w Kodeksie Pracy w 2013 r. oraz dyskusja nad planowanymi zmianami

Elastyczny czas pracy i elastyczne formy pracy z perspektywy pracowników. Prezentacja wyników badań Podsumowanie pierwszego okresu funkcjonowania nowych przepisów Kodeksu Pracy Czy istnieje potencjał usprawnienia rozwiązań wprowadzonych w ostatniej nowelizacji? Czy istnieje realna alternatywa dla Kodeksu Pracy? Układy zbiorowe - zło konieczne czy niewykorzystany potencjał?

5


SESJA II

W panelu udział wezmą m.in.:

Daniel Jastrun

Grażyna Spytek-Bandurska

Radca prawny /Partner

Wicedyrektor, Departament Dialogu

Magnusson Kancelaria Prawna

Społecznego i Stosunków Pracy Polska Konfederacja Pracodawców

Jolanta Jaworska

Prywatnych Lewiatan

Wiceprezes Zarządu ds. HR i Współpracy

Małgorzata Staszewska

z Władzami, ABSL

Główny Specjalista

Agnieszka Kacprzak

Departament Prawny GIP

Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji

Państwowa Inspekcja Pracy

Uniwersytet Warszawski

Rafał Woś Andrzej Radzikowski

Dziennik Gazeta Prawna

Wiceprzewodniczący OPZZ Moderator sesji: Rafał Woś

Arkadiusz Sobczyk Partner Kancelaria Prawna A. Sobczyk i Współpracownicy 6


SESJA III

Czy polskie prawo w wystarczający sposób reguluje elastyczne formy zatrudnienia?

Czy nastał zmierzch ery etatów? Kiedy stosować pracę tymczasową, tzw. leasing pracowników czy outsourcing? Trendy na poziomie europejskim i światowym; rozwiązania stosowane w innych państwach Co zmienić w ustawodawstwie by odpowiedzieć na trendy, które już obserwujemy, w tym “skills shortages” / braki kompetencyjne?

7


SESJA III

W panelu udział wezmą m.in.:

Paweł Baka

Anna Wicha

Kierownik Działu HR Ops w krajach

Dyrektor Generalny, Adecco Poland

Europy Południowo-Centralnej

Prezes, Polskie Forum HR

Microsoft

Marek Wróbel Wiktor Doktór

Head of Temp / Interim Services Poland

Prezes

Hays Poland

Fundacja Pro Progressio Moderator sesji: Wiktor Doktór

Arkadiusz Sobczyk Partner Kancelaria Prawna A. Sobczyk i Współpracownicy

8


SESJA IV

Ochrona prywatności i zakaz dyskryminacji a tworzenie nowych miejsc pracy i zarządzanie różnorodnością

Wpływ przepisów dot. zbierania danych osobowych pracowników na wejście zagranicznych inwestycji do Polski Przegląd regulacji dot. ochrony danych w innych krajach Art. 122 - zbawienie czy przekleństwo? Ochrona prywatności i zakaz dyskryminacji a tworzenie nowych miejsc pracy i zarządzanie różnorodnością Zarządzanie różnorodnością w firmie. Czy polskie przepisy umożliwiają kompleksowe zarządzanie różnorodnością? Jak ograniczyć ryzyko dyskryminacji? Czy w Polsce MSP zarządzają różnorodnością? Korzyści wynikające z różnorodności. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, starszych, otoczenie pracy - dyskryminacja w społeczności lokalnej

9


SESJA IV

W panelu udział wezmą m.in. (w kolejności alfabetycznej):

Magdalena Cholewa-Klimek

Weronika Kowalik

Radca Prawny

Za-ca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa,

GE Capital, Bank BPH

Legislacji i Skarg, GIODO

Dominika Dörre-Kolasa

Paweł Litwiński

Radca Prawny

Partner

Kancelaria Prawna A. Sobczyk

Kancelaria Barta Litwiński

i Współpracownicy, UJ

Jadwiga Naduk Jolanta Jaworska

Head of Market Reseach & Consultancy

Wiceprezes Zarządu sd. HR i Współpracy

Hays Poland

z Władzami, ABSL

Wojciech Wiewiórowski Karolina Kędziora

Generalny Inspektor Ochrony Danych

Radczyni Prawna

Osobowych

Polskie Towarzystwo Prawa

GIODO

Antydyskryminacyjnego Moderator sesji: Paweł Litwiński 10


Patroni honorowi

www.prawopracy.allerhand.pl Partnerzy Patroni medialni Patroni medialni

Kontakt w sprawach merytorycznych: Beata Faracik LL.M. faracik@allerhand.pl W sprawach organizacyjnych: Jadwiga Kozień kozien@allerhand.pl

Program szczegółowy Polskiego Kongresu Prawa Pracy 2013  

Program szczegółowy Polskiego Kongresu Prawa Pracy 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you