Page 1


Mục Lục Giới thiệu

03

Tại sao nên học ở Đài Loan

09

Làm thế nào để nộp hồ sơ

15

Học bổng

22

Sống ở Đài Loan

24

Thông tin hữu ích

27

1-1 Thông tin về Đài Loan 1-2 Hệ thống giáo dục 1-3 Văn phòng Chương trình du học tại Đài Loan (ESIT) 1-4 Hiệp hội các trường Đại học ESIT 2-1 Giáo dục Quốc tế tại Đài Loan 2-2 Các Chương Trình quốc tế đào tạo sau đại học ESIT 2-3 Nghiên cứu những điểm mạnh của giáo dục sau đại học của Đài Loan 2-4 Sinh viên quốc tế tại Đài Loan 3-1 Nộp hồ sơ xin học 3-2 Quy trình nộp hồ sơ 3-3 Chương trình đại học quốc tế

4-1 Học bổng Đài Loan 4-2 Học bổng ESIT Ánh Dương Phương Nam (SSS) 4-3 Cơ hội học bổng từ Hiệp hội các trường đại học ESIT 4-4 Học bổng TIGP

5-1 Nhà ở 5-2 Dịch vụ 5-3 Chi phí sinh hoạt 5-4 Phương tiện giao thông 5-5 Làm việc tại Đài Loan 6-1 Xin cấp Visa 6-2 Trước khi xuất hành

Elite StudyInTaiwan


ESIT Vietnamese  

intro about Taiwan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you