Page 17

IPCC arbetar med att återkommande bearbeta och sammanställa kunskapsläget. Som underlag används bland annat synteser från samarbeten som klimatforskare driver kring stora modellexperiment. De resultat som anges av IPCC utgör en tämligen komplett sammanställning av kunskapsläget, för AR5:s del fram till 2012/2013.

Year

Figur 2. Beräknad framtida medelvattenståndshöjning Figure global 2.4. Global mean sea level rise projection under 2000-talet jämfört med perioden 1986-2005. Linjerna i diagrammet avser genomsnittliga värden för RCP2,6 och RCP8,5 och det sannolika intervallet för dessa RCP-er visas med skuggning. Staplarna avser medianvärden och sannolika intervall för perioden 2081-2100 för samtliga fyra RCP-er. Sannolikt är av IPCC definierat som 66-100% sannolikhet. Källa: IPCC AR5, figur SPM.9 Den globala framtida havsnivåhöjningen enligt IPCC:s projektioner visas i figur 2. Med projektioner avses modellberäkningar in i framtiden. Projektionerna baseras på olika sea level som riseRCP-scenarier during this (tabell century, it is important to unmöjliga framtida utsläpp av växthusgaser,ceformulerade 1). De derstand thishurwill affect them: coastlines systems and beskriver den antropogena4 strålningsdrivningen, dethow vill säga människans aktiviteter kan komma att bidraby till the en ökad i atmosfären. low-lying areas will increasingly face submergence, flooding Agenda, adopted Uni-växthuseffekt

2.3 Cities and Climate Change

According to the New Urban Tabell and 1. Kort beskrivning Urban av RCP2,6, RCP4,5 och RCP8,5. and erosion. These dangerous hazards are already happeted Nations Conference of Housing Sustainable ning today, having major impacts on social, environmental Development (Habitat III) in RCP2,6 2016, cities are responsible RCP4,5 RCP8,5 and economic aspects. The risk of flooding (both coastal for over 60% of the global energy consumption, 70% of Ökande växthusgasutsläpp medför att Strategier för reducerade Kraftfull klimatpolitik gör att and medför riverine) isstrålningsdrivningen leading to når population displacement and GHG emissions, and 70% of global As the built en8.5 W/m² år växthusgasutsläpp att utsläppenwaste. av växthusgaser strålningsdrivningen stabiliseras 2100. Detta scenario ligger i kulminerar år 2020, och coastal andderiver areas. The occurance of vironment majorly affects climate change, it also dagsläget närmast uppmätta vid 4.5 W/m²migration före år 2100. from strålningsdrivningen når 2.6represents W/m² trenderna i koncentration av år 2100. Detta scenario ligger flooding events has caused serious property damage and one of the most fragile systems, currently highly at risk to växthusgaser. närmast ambitionerna i Klimatavtalet från Paris. loss, structural damages to buildings and infrastructures, experience massive consequences of its effects (United Nareduction in food supply, as well as consequences on health tions, 2017). I alla RCP-scenarier är koldioxidhalternaand i atmosfären högre år 2100 jämfört med i dag ecosystems (UN-HABITAT, 2014). The impacts will som en följd av ytterligare ökning av koldioxidutsläppen under 2000-talet. Även övriga vary according to the region's geographycal and climatic feCurrently, over 50% of the global population lives in cities, växthusgaser ingår i RCP-scenarierna. atures, as well as to its level of adaptation capacity. while this percentage is projected to increase up to 75% by the middle of the 21st century (United Nations, 2017). It is evident that urban settlements are currently at the front4 Antropogen = av människansocial, skapad line of facing the most significant environmental, and economic challenges. Therefore, it is within the cities 4 themselves that sustainable solutions need to be developed, engaging in multi-sectorial process in which different stakeholders are involved. In this framework, architects and urban planners play a major role, especially regarding climate change adaptation and mitigation strategies. The urban form is an important component of a city’s adaptive capacity and resilience, and planners and architects can support it working on various aspects such as land use, environmental planning, water management, building and site design, disaster preparedness, waste management, local economy development strategies, infrastructural design, and so on (UN-HABITAT, 2014). As 70% of the coastlines worldwide will likely experien17

Master's Thesis - "No Retreat from Change. A resilient flooding adaptation strategy for Henån"  

Master Program "Architecture and Planning Beyond Sustainability" - Chalmers University of Technology (Göteborg, Sweden)

Master's Thesis - "No Retreat from Change. A resilient flooding adaptation strategy for Henån"  

Master Program "Architecture and Planning Beyond Sustainability" - Chalmers University of Technology (Göteborg, Sweden)

Advertisement