Alla ombord!

Alla ombord!

Stockholm, Sweden

Alla ombord! - det salutogena museet var ett samarbete mellan Statens maritima museer/Vasamuseet, Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, HANDISAM och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektet genomfördes med stöd av Allmänna arvsfonden.

www.linkedin.com/pub/carina-ostenfeldt/47/541/a81