Page 1

L’Ametlla de Mar Juliol 2008

núm. 285

POUM,

Foto Antoni Brull.

fet avui, pensat per a demà

Entrevista a

Andreu Martí

alcalde de l’Ametlla de Mar

Aprovació provisional del POUM de La Cala

L’aparcament de les Escoles Velles, ple des del primer dia

Les barques d’arrossegament tornen a la mar després de la veda


Juliol 2008 | pàg. 3

Editorial Les regles del joc actualitzades L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha anunciat fa poques setmanes l’aprovació provisional del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal(POUM), una modificació a consciència d’uns plantejaments urbanístics confeccionats sota la perspectiva dels anys 80 i que van ser lleugerament retocats l’any 1991. Després de pràcticament tres dècades, l’urbanisme és entès d’una manera totalment diferents i si bé, en aquella època les exigències mediambientals de qualsevol projecte, no passaven de ser un complement

més, ara s’han convertit un una exigència prioritària, alhora que també una solució per a les moltes “salvatjades “ que s’han fet, sobretot arran de mar. La modificació d’un POUM comporta canviar les regles del joc i això sempre és complicat, donat que els interessos dels diferents “jugadors”, gairebé sempre, no tenen res a veure amb els que té l’administració. És per això que pel que fa a l’Ametlla de Mar,l’Ajuntament va començar els tràmits fa més de dos anys i a hores d’ara,encara hi manca l’apro-

vació definitiva, prèvia llum verda de l’administració,representada per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre(CUTE). En tot cas, quasi tres anys de tràmits, d’explicacions i de la recerca d’un consens gairebé impossible d’aconseguir, tot i que en aquesta ocasió, ha estat ben prop. Sigui com sigui, han estat molts mesos de treball amb els diferents actors implicats, que hauran de donar els seus fruits ben aviat. El POUM que està a punt de néixer, ha de ser com les instruccions d’un joc on després d’estudiades, tothom coneix les

Notícia del més

5-6

Infraestructures

7-16 17

?

18-19

Aprovació provisional del POUM de l’Ametlla de Mar.

20-21

Finalitzen tres actuacions al port de l’Ametlla de Mar.

Societat

Primera reunió de la Junta de Seguretat Local.

Pesca

Les mateixes oportunitats per a tots i en un terreny de joc amb les mateixes condicions ens han de servir perquè l’ urbanisme deixi de ser polèmic i discutible, i per enfilar un desenvolupament sostenible i adequat a les noves exigències ciutadanes en uns anys que seran decisius pel futur del municipi.

i

Índex 4

normes i les ha de complir, defugint d’interpretacions interessades i de “vivets” que s’atansen l’aigua cap al seu molí.

Les barques d’arrossegament tornen a la mar després de la veda.

22-23 27 28-31

Medi Ambient

El mesurador de radiacions electromagnètiques ja funciona a la part de La Cala.

Cultura

La Platja de l’Alguer rep un any més “La Filla del Mar”.

Entrevista a

@

32-33 34-35 36-37 38-42

Andreu Martí.

Joventut

Comença el Casal d’Estiu Tarda.

Turisme

43

Ajuntament

El consistori aprova de forma provisional el nou POUM.

Opinió Col·laboracions Esports

La Nit de l’Esport clou la temporada d’esportistes i clubs de l’Ametlla de Mar.

Informació

Horaris de bus, de tren, teléfons...

CONSELL DE REDACCIÓ: DES DELS QUATRE CANTONS (43860 L’AMETLLA DE MAR. APARTAT DE CORREUS 76) EDITA: Patronat Municipal de Mitjans Informatius | PRESIDENT: Antoni Montagut | DIRECTOR: Francesc Callau REDACCIÓ I EDICIÓ: Araceli Domínguez | ESPORTS: Norbert Callau | CORRECCIÓ: Viqui Martí DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ: Glòria Figueres | VOCALS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS INFORMATIUS: Fini Llaó, Joan Pere Gómez Comes, Anna Gallart, Rosanna Samarra, Maria Marsal i Ricardo Llaó. Dipòsit Legal: T-163-80 | IMPRIMEIX: Impremta Querol, S.L. / Pol. Ind. Baix Ebre Tel. 977 597 100* - Tortosa


Juliol 2008 | pàg. 4

La Notícia del mes Aprovació provisional del POUM de l’Ametlla de Mar

La Regidoria d’Urbanisme ha definit el pla com participat, consensuat, sostenible i calero.

El passat dilluns 23 de juny el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar la versió provisional del Pla d’ordenació urbanístic municipal (POUM) amb els vots favorables de CiU i del PP i amb l’abstenció d’ERC. Aquest nou pla va iniciar la seva tramitació formal el mes de març de 2006, l’octubre de 2006 disposava d’un avanç de Pla i al juny de 2007 es va aprovar inicialment. Ara, al juny de 2008, s’ha aprovat la versió provisional. Està previst que abans de finals d’any es pugui assolir l’aprovació definitiva i la seva entrada en vigència s’espera durant el 2009.

Imatge aèria recent del casc urbà de l’Ametlla de Mar. Foto Antoni Brull.

Aquest nou Pla (POUM) substituirà el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que va entrar en vigor el juny de 1991 i que ara ja té 17 anys de vigència. Andreu Martí, alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, es mostrava sa-

tisfet, “per la molta feina que s’ha fet en els últims anys perquè aquest nou POUM fos com volen la major part dels ciutadans i alhhora que assumís al màxim les prescripcions normatives aconsellades a nivell urbanístic i mediambiental per l’administració. Aquesta ha de ser l’eina que ens permeti avançar amb pas ferm, sabent en tot moment on trepitjar per no cometre errors passats”. Les paraules clau que poden definir aquest POUM són: participat; consensuat, sostenible i calero. Participat: perquè des de la Regidoria d’Urbanisme s’han realitzat més de 100 sessions de treball amb els diferents agents socials i particulars interessats durant la seva tramitació. Consensuat: perquè només va rebre 60 al·legacions simplement per aportar suggeriments i millores. Al ple municipal per a la seva aprovació provisional només va rebre 2 vots en contra(PSC) sobre un total de 13. Sostenible: perquè és el primer de les Terres de l’Ebre que integra des del seu origen l’avaluació ambiental estratègica així com les directrius de l’Agenda 21 Local de l’Ametlla de Mar i les prescripcions de la Xarxa Natura 2000, del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), els dos plans directors urbanístics del sistema costaner, així com les reserves de fauna salvatge decretades per la Generalitat de Catalunya. Calero: perquè per primera vegada a l’Ametlla de Mar es dissenya una ordenació urbana que prioritza els serveis i les necessitats dels ciutadans de la Cala que inclou des d’equipa-

Bon Capó, exemple de sostenibilitat i respecte a l’entorn El 22 de juny de 2007, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar inicialment els instruments legals que certificaven l’acord assolit entre el municipi i la promotora titular dels terrenys. Després de dos anys d’intenses negociacions, bona part d’elles desenvolupades en el marc de la revisió del nou POUM, s’arribava a un acord històric: els terrenys de primera línia de mar classificats com a sòl urbà pel Pla general vigent, no afectats per la llei de costes ni tampoc protegits pels Plans directors del sistema costaner, eren salvats de l’edificació gràcies a

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. Els trets més importants de l’acord assolit són: 1) A la península del Bon Capó, on la promotora anava a construir sobre un solar de 21.000m2 entorn de 100 apartaments, ara el 83% del terreny del costat mar passarà a ser protegit com a zona verda de titularitat pública (17.560m2 el 83% del total) i en el 17% del costat muntanya només s’hi podran construir 14 cases unifamiliars adossades de planta baixa amb un pis. Això significa que, sobre aquest in-

dret, el promotor perd fins a 6.900m2 de sostre edificable de primera línia de mar. 2) A un dels solars de Roques Daurades dels costat muntanya on el promotor podia construir fins a 8.800m2 de sostre comercial sobre un solar de 6.724 m2, ara 4.058 m2 passaran a ésser públics i es destinaran a aparcament municipal. 3) A la resta del solar interior de Roques Daurades propietat del promotor i situat al costat muntanya, de 21.100m2, on es podien edificar fins a 33.280m2 es redueix el sostre edificable entorn d’un 25% fins a 25.323m2.

ments públics al centre -Bon Repòs-, i infraestructures de mobilitat - aparcaments i connexions rodades per carrils bici i vehicles a motor des de Port Olivet fins a Calafat amb epicentre a la Cala- fins a una dotació de més de 1500 habitatges protegits i concertats entorn a l’eixample de la Cala. Les principals característiques de la nova ordenació del POUM respecte del planejament vigent es poden resumir en xifres: Superfície de sòl que el POUM desclassifica: 4.740.000 metres quadrats (7% del terme municipal). Amb el PGOU vigent aquest sòl s’hagués pogut edificar. Implica retirar del mercat més de 800.000 metres quadrats de sostre edificable. Superfície de sòl que queda especialment protegida amb diferents intensitats al terme municipal: 43.450.000 metres quadrats (65% del terme municipal). Metres lineals de costa preservada de la urbanització a primera línia de mar respecte del PGOU vigent: 6,7 Km. El POUM preveu un creixement demogràfic moderat, ja que preveu passar d’uns 7.000 habitants empadronats a l’actualitat fins a uns 9.000 entorn de 2015, malgrat que ja preveu serveis per a una població de fins a 12.000 residents. Segons Joan Pere Gómez Comes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, “cal tenir present que el POUM és un instrument de planificació però no de gestió. És per això que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ara té un nou i significatiu repte: organitzar, engegar i dirigir els mecanismes públics necessaris que han de permetre que tot el que s’ha planificat i consensuat per assolir aquest nou model de municipi pensat per al seus ciutadans i les necessitats pròpies del segle XXI es desenvolupi segons el previst”. En aquest sentit i des de ja fa un cert temps des de la Regidoria d’urbanisme es treballa per a desenvolupar el planejament derivat que articula l’ordenació detallada dels principals sectors d’interès públic a l’eixample de la Cala: sector residencial 22b1, sector de serveis 22b2 i sector industrial 21 el que ha de permetre posar al servei dels ciutadans de la Cala aquests nous eixamples a curt termini.


Juliol 2008 | pàg. 5

Infraestructures Finalitzen tres actuacions al port de l’Ametlla de Mar Ports de la Generalitat ha finalitzat la rehabilitació de la llotja, la construcció d’una nova passarel·la per als vianants i la dotació dels nous serveis al moll de Llevant al port de l’Ametlla de Mar.

Francesc Callau Aquestes actuacions tenen per objectiu donar millor servei als usuaris i la integració de la façana marítima en el port. Les tres obres han suposat una inversió de 400.000 euros. Una de les actuacions ha estat la construcció d’una nova passarel·la de fusta que facilita el trànsit als vianants. Amb aquest projecte, Ports de la Generalitat continua millorant la façana marítima de l’Ametlla de Mar, integrant el port en el municipi i creant nous espais per als ciutadans. L’execució d’aquesta instal·lació ha suposat una inversió de 90.000 euros. La nova passarel·la de 2 metres d’amplada i 71 metres de llargada, s’ha equipat amb una barana d’acer inoxidable. Aquesta instal·lació també facilita l’amarrament de les embarcacions tradicionals a la Platgeta. A la part central d’aquesta passarel· la s’ha mantingut un dels elements emblemàtics de la comunitat pesquera, la roca on antigament s’amarraven les embarcacions. Aquesta roca s’ha il·luminat i s’ha integrat a la nova instal·lació. La llotja de peix, rehabilitada La restauració de la llotja peix ha consistit en l’adequació i la millora de l’edifici, d’acord amb les necessitats actuals dels usuaris, els nous requisits sanitaris i les bones pràc-

La nova passarel·la de fusta del Passeig Marítim.

tiques ambientals de la pesca. Les obres s’han executat per un valor de 216.000 euros. La reforma s’emmarca dins del Pla de Millora de Llotges de Peix de Catalunya endegat per l’Administració catalana, que es realitzarà durant tres anys i suposarà una inversió total de 3,8 MEUR. La realització d’aquest projecte ha permès l’adaptació de les àrees de treball tenint en compte criteris de funcionalitat i en previsió del futur de l’activitat pesquera. Així, les instal· lacions s’han adequat a les noves mesures sanitàries, mediambientals i qualitatives.

Nous serveis per als pescadors La tercera actuació executada ha estat la dotació dels serveis d’electricitat i d’aigua en el moll de Llevant i en una part de la zona interior de la dàrsena pesquera. El projecte, que ha suposat una inversió de 94.000 euros, té per objectiu millorar els serveis del sector pesquer. Les noves torretes de subministrament d’electricitat i d’aigua es gestionen a través d’un sistema informàtic amb la intenció de promoure una major eficiència energètica dels serveis.

L’aparcament de les Escoles Velles, ple des del primer dia Francesc Callau Després de l’enderrocament de l’edifici de les Escoles Velles i posterior neteja, l’ajuntament es va esmerçar per pavimentar i organitzar el solar per poder ser utilitzat com a aparcament públic, finalment amb cabuda per a un centenar de vehicles. L’aparcament ja es va poder utilitzar el dia 5 de juliol i des de llavors, estrany ha estat el dia que no s’ha vist ple fins a dalt. A l’aparcament s’hi pot accedir per l’av. Batlle Pijoan i la sortida es troba al carrer Verdaguer.

Projecte molt ambiciós Recordem que aquest és el primer pas d’un projecte molt ambiciós que més endavant, a partir de setembre, pretén iniciar la construcció d’un aparcament soterrat amb cabuda per a 400 cotxes que ha d’estar construït aquest hivern. L’últim pas d’aquest projecte és la creació d’un nou centre cívic que doni cabuda a totes les iniciatives de tipus cultural, esportiu i social de La Cala.

Al nou aparcament provisional s’hi poden aparcar un centenar de vehicles.


Juliol 2008 | pàg. 6

Infraestructures Jané demanarà a Madrid una subvenció per al nou centre cívic i el pàrquing soterrat El diputat per Tarragona i vicepresident segon del congrés troba que és just que La Cala rebi un ajut per a aquest projecte ja que contribueix des del seu territori a millorar les infraestructures estatals. Jordi Jané en una recent visita a l’Ametlla durant la Diada dels Fideus Rossejats.

Araceli Domínguez Jordi Jané, diputat per Tarragona i vicepresident segon del congrés, va presidir la 14a Diada de la Fideuada a l’Ametlla de Mar que va tenir lloc el passat dissabte 5 de juliol. Jané es va mostrar molt content de ser a La Cala, un poble on “se sent molt a gust” i va celebrar que la nostra vila potenciï aquest plat típic de les nostres terres, fet que contribueix a “mantenir viva les nostres tradicions en un terreny tan important com la gastronomia”.

la manera d’ajudar perquè aquests projectes vegin la llum el més aviat possible. Jané es va comprometre a buscar subvencions per als projectes, ja sigui dintre dels pressupostos generals de l’Estat o com a part de l’1% cultural que va molt lligat a les obres de Foment perquè troba que “La Cala, en el seu territori, contribueix a fer possibles diferents infraestructures com ara l’autovia A-7, que ha de passar per aquí en un futur pròxim, o la línia d’alta velocitat”.

Reunió amb l’alcalde Durant la diada, Jané també va fer referència a la reunió mantinguda amb l’alcalde Andreu Martí en la que aquest li va exposar alguns dels projectes immediats que es volen materialitzar a l’Ametlla de Mar com ara el centre cívic i el pàrquing soterrat. Martí li va demanar que, des de la seva posició a Madrid, trobés

10 escons decisius Jané creu que els 10 escons de CIU poden ser decisius perquè a Madrid es pugin donar aquestes subvencions tan necessàries per a un poble com La Cala, amb una vida cultural intensa que es manifesta en les seves nombroses entitats culturals i amb una necessitat urgent de places d’aparcament, sobretot a l’estiu.

Busquen solucions al canvi d’imatge de la Cala Pepo La Direcció General de Costes s’ha compromès a estudiar millores que recuperin la confiança dels usuaris, sense renunciar a les mesures de seguretat.

Araceli Domínguez El passat 11 de juliol el director general de Costes a Tarragona, Jordi Galofré, es va reunir amb l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí, per tal de tractar diferents temes que afecten a la nostra població. Entre ells, Galofré i Martí van parlar del projecte d’adequació i millora de Cala Pepo del que s’encarrega la Direcció General de Costes i que en els últims dies ha generat una gran polèmica entre els veïns perquè, diuen, no respecta la imatge tradicional d’aquesta platja tan emblemàtica de la nostra població. Perill de despreniments Recordem que abans de l’estiu, van començar a efectuar-se les obres a Cala Pepo per dur a terme l’esmentat projecte però, d’immediat, els tècnics van detectar que hi havia perill de despreniments als talussos i coves de la zona. Llavors, es va haver de canviar d’estratègia i es va dotar als llocs amb més risc d’algunes mesures de seguretat que són la que han iniciat la polèmica perquè, enca-

ra que són adequades per evitar els accidents, poden trencar l’aspecte harmònic del conjunt. Consistori receptiu Andreu Martí explicava que “hem estat receptius a les queixes dels veïns però quan es tracta de temes en què es posa en joc la seguretat,

Vista actual de la Caleta de Pepo.

poca cosa és pot fer. De totes maneres, hem fet arribar la polèmica a Costes que s’ha compromès a revisar el projecte perquè pugui satisfer tothom en la mida del possible”. De fet, el mateix Galofré ha manifestat que passat l’estiu s’aplicaran mesures que millorin els condicionants sortits fins ara.


Juliol 2008 | pàg. 7

Societat Primera reunió de la Junta de Seguretat Local La trobada va servir per tenir un primer intercanvi d’impressions entre els representats dels cossos policials que operen a La Cala i per ressaltar la importància de la labor coordinada entre les mateixes forces.

L’alcalde durant el reconeixement a la Guàrdia Civil en presència de la sotsdelegada del govern.

Araceli Domínguez Dimecres 9 de juliol, la Junta de Seguretat Local de l’Ametlla de Mar es va reunir per fer un primer intercanvi d’impressions entre els seus diferents representats i tractar els temes establerts a l’agenda del dia. A la reunió van assistir Teresa Pallarès, sotsdelegada del govern espanyol a Tarragona, José Aledo, comandant i cap accidental de la Guàrdia Civil a Tarragona, Miguel López, capità de la Guàrdia Civil a l’Ametlla de Mar, Sergi Saladie, cap de Trànsit dels Mossos d’Esquadra al Baix Ebre i el Montsià, Ricard Robles, coordinador de la Regió Policial dels Mossos d’Esquadra, Miquel Castelló, en nom de la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Xavier Llambrich, regidor de Governació i Andreu Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar i president d’aquesta junta de recent creació. Recordem que en el ple del 29 de maig es va aprovar per unanimitat la creació de la Junta Local de Seguretat que ha de ser l’instrument que vetlli pel Conveni de Coordinació i Col·laboració en

Moment de la reunió de la Junta Local de Seguretat.

matèria de seguretat signat entre el departament d’Interior i l’ajuntament, també aprovat en el mateix ple. Coordinació prioritària Teresa Pallarès destacava, precisament, la importància de la col· laboració entre els cossos de seguretat. “La coordinació és bàsica perquè són diferents cossos amb tasques comunes i és molt important per a ells traspassar la informació per optimitzar el seu treball que, en definitiva, per a tots, es tracta de donar el millor servei al ciutadà”. Per la seva banda, l’alcalde, Andreu Martí, va destacar el fet prioritari del treball en equip i va agrair l’assistència de la sotsdelegada a la reunió donada la importància dels temes en l’ordre del dia. “Estic molt satisfet que la sotsdelegada del govern s’hagi prestat a venir amb tanta celeritat. Això demostra, en primer lloc, l’interès d’aquesta institució pel treball

en equip i, en segon lloc, el fet que volem transmetre als ciutadans que no només estan segurs sinó també que ho percebin realment”. Ordre del dia A la reunió entre d’altres qüestions, es va formalitzar un protocol de col· laboració amb la Guàrdia Civil durant la campanya de seguretat a l’estiu, es va fer l’anàlisi de les denúncies per delictes contra la propietat al casc i urbà i a les urbanitzacions, es van concretar la patrulles de vigilància nocturna a l’estiu i el mètode de coordinació de policies al respecte i es va agrair públicament la tasca desenvolupada per la Guàrdia Civil davant l’imminent desplegament dels Mossos que els substituirà en tasques de seguretat ciutadana però que seguirà essent responsable en el tema de la lluita contra el narcotràfic i els estupefaents i les tasques de policia judicial.


Juliol 2008 | pàg. 8

Societat L’Ajuntament ofereix un nou servei de suport domiciliari Les regidories de Sanitat i Benestar Social han iniciat un protocol de col·laboració per tal de descarregar de feina en la mida del possible als cuidadors i familiars de persones dependents.

La regidora de Sanitat Anna Gallart canviant impressions amb el personal del SUM.

Araceli Domínguez L’Ajuntament ha endegat durant aquests dies un nou servei d’assistència o suport domiciliari que pretén

donar solucions puntuals i temporals a persones amb dificultats de mobilitat o que responguin a un perfil de grans dependents. L’objectiu és descarregar de feina als cuidadors el dia o dies que ho necessiten a l’hora de moure la persona afectada per una dependència per tal de millorar així la seva qualitat de vida en la mida del possible, tant a nivell físic com mental. No oblidem que en casos de persones dependents no és només l’afectat el que pateix. També els familiars i cuidadors veuen com la seva vida canvia, en molts casos per a pitjor, en veure’s sobrepassats per la càrrega feixuga que suposa haver d’estar pendents,gairebé les 24 hores del dia, de persones afectades per dependències. Vocació de servei Anna Gallart, regidora de Sanitat, explicava que “el SUM, com a part de la labor de servei a tots els caleros i caleres, ha iniciat un protocol de col·laboració per a aquells casos de

gent dependent amb dificultats de mobilitat durant un període curt de temps. Un cop estudiat el cas des d’ ambdues regidories, es buscarà el tipus de recurs més adient a les necessitats del pacient i la família de manera permanent”. Com accedir a la prestació Anna Gallart, a més, va apuntar la manera en què es pot accedir a aquest servei. “Els que vulguin sol·licitar-lo han d’acudir a l’oficina dels Serveis Socials que es troba als baixos de l’ajuntament on els facilitaran un formulari i també poden trucar al telèfon 977 456 008. Un cop feta la sol·licitud, les treballadores socials valoraran, en un primer moment, la necessitat d’oferir-los els serveis del SUM i, també valoraran les possibilitats que tenen de fer ús d’altres serveis existents per tal d’ajudar-los en la seva tasca de cuidadors”. Aquest servei ja està a disposició dels cuidadors i familiars que considerin que poden fer-ne ús.

Una ordenança de sorolls que concilia plenament treball i descans Aquesta mesura té com a objectiu fer que siguin compatibles el descans del veïns i l’esbarjo del turistes amb la vida laboral.

Les construccions hauran de complir amb uns horaris de respecte als veïns.

Araceli Domínguez El 28 de juny van entrar en vigor per segon any consecutiu les restriccions pel que fa als sorolls que es poden fer durant l’estiu que estableix l’ordenança que el consistori calero va modificar el 31 de gener de 2007, per unanimitat, per tal conciliar dos drets fonamentals: el dret al treball i el dret al descans. Els canvis afecten sobretot a l’horari de treball en feines de construcció i edificació i a la via pública que són els que acostumen a provocar més molèsties. Arribada del bon temps Joan Pere Gómez Comes, regidor d’Urbanisme, diu al respecte que “amb l’arribada del bon temps els problemes de sorolls, que sempre hi ha, es fan més evidents perquè la gent obre finestres i balcons i també perquè ve gent de fora que el que vol es relaxar-se i descansar i no patir molèsties acústiques que els espatllin el descans. Per això vam reunir-nos amb els diferents sectors

implicats i crec que vam aconseguir fer una nova normativa que concilia al 100% el dret al treball amb el dret al descans”.

Per norma Pel que fa als treballs a la via pública i d’edificacions a l’estiu, l’article 34.1 de l’ordenança general municipal estableix que s’executaran de dilluns a divendres entre les 08 i les 21 hores, i els dissabtes entre les 09 a les 14 hores. A més, en l’època que va des del 28 de juny fins el 29 de juliol i l’ última setmana d’agost, es restringeix l’execució d’aquests treballs, quan s’executin a menys de 100 metres de qualsevol tipus d’habitatge, individual o col·lectiu, a les següents franges horàries: de les 09 a les 13.30 hores, i de les 16 a les 20 hores. Excepció a la regla No obstant, es contempla que les obres que per raons tècniques, de necessitat o de perill, que siguin d’in-

terès públic i que s’hagin d’executar fora de l’horari establert, han de ser expressament autoritzades pel regidor d’Urbanisme que valorarà la urgència i la necessitat de la possible excepció a la norma. Circulació de camions D’altra banda, respecte a la circulació de camions, l’article 30 de l’ordenança general municipal reguladora de la circulació de vianants i de vehicles estableix que des del 15 de juny al 15 de setembre i de 09.30 hores a les 14 hores i des de les 16.30 hores a les 20.00 hores es restringeix la circulació de camions pel nucli urbà. Per tant, aquests només podran circular de 14.00 a 16.30 hores. Per últim, l’article. 34.3, en l’època que va des del 28 de juny al 30 d’agost, prohibeix les excavacions, perforacions i la instal·lació d’estructures sobre domini públic municipal, així com tallar els carrers per interessos particulars.


Juliol 2008 | pàg. 9

L’OAC de Tres Cales i el Calabús es renoven a l’estiu L’Oficina d’Atenció al Ciutadà amplia el seu horari i el servei Calabús afegeix noves parades perquè els ciutadans es beneficiïn més de les seves prestacions. Damià Suárez Durant aquest estiu, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ubicada a la Urbanització Tres Cales estrena nou horari ja que obre matins i tardes i, fins i tot, dissabte al matí. Segons el regidor de

El responsable de l’OAC donant informació a una usuària.

Relacions amb les Urbanitzacions, Joan Pere Gómez i Comes, aquest servei és necessari potenciar-lo perquè, a banda del veïns, a l’estiu s’han d’ampliar horaris degut a la visita dels turistes. “Un cop consolidada l’Oficina de l’Ajuntament a Tres Cales, punt de referència de cara als veïns per canalitzar les seves preocupacions i inquietuds o per informar-se de l’ actualitat del poble , no només a Tres Cales sinó també al poble en general, veiem la necessitat de potenciar-ho de cara als turistes que vénen i volen informació sobre què es pot visitar a les Terres de l’Ebre o a la Costa Daurada. L’any passat ja ho vam fer i va funcionar molt bé”. En efecte, l’any passat, de les 300 consultes que es van fer, la gran majoria van ser de persones de nacionalitat francesa i britànica, i es centraven molt sobre les activitats turístiques que podrien fer tant al municipi de l’Ametlla de Mar com a la resta de municipis de les Terres de l’Ebre. El nou horari d’atenció al Públic de la Oficina de Tres Cales és pels matins, de dilluns a divendres, de 10.30 a 12.30, excepte dijous que està tancat. I a les tardes, de dilluns a divendres de 17.00h. a 19.00h. Per últim,

dissabtes està obert de 10.30h. a 12.30h. Per contactar amb l’oficina, podeu anar directament a la Plaça Major de Tres Cales (davant de la zona comercial), per telèfon, al 977 45 63 76, o per correu electrònic a l’adreça oac@ ametllamar.com. Una altra estrena D’altra banda, des del 15 de juliol i fins al 15 de setembre el Calabús gaudeix d’unes parades de més amb la intenció de potenciar les activitats d’estiu a les urbanitzacions. Gómez i Comes va dir al respecte que “el Calabús és una altra de les realitats consolidades al nostre municipi i treballem dia a dia perquè evolucioni a millor. Un gran pas va ser la instal· lació d’aquestes parades perquè la gent pugui anar a jugar a la petanca a Calafat o gaudir d’un dia de platja a Sant Jordi amb la parada de la Plaça Gabriel, situada al costat de la platja abans esmentada.” A més, va afegir que el Calabús ja és una altra de les realitats consolidades al nostre municipi i que el consistori, a més de les novetats ja esmentades, treballa dia a dia perquè evolucioni a millor.

L’exposició Imatges de voramar, arriba a l’Ametlla Aquesta retrospectiva fotogràfica dels pobles mariners de la costa catalana s’ha pogut visitar des del 26 de juny fins al 26 de juliol.

Araceli Domínguez El passat dia 28 de juny va tenir lloc la inauguració de l’exposició Imatges de voramar a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa (SCER) de l’Ametlla de Mar, un repàs fotogràfic a la memòria dels pobles de la costa catalana. Les instantànies permeten comparar l’abans i el després d’aquestes viles que, en poques dècades, han passat de viure exclusivament de la pesca a ser poblacions que viuen, en bona part, del turisme amb tots els canvis que això implica. Fotografies antigues Mari Carme Martí,

regidora de Cultura de l’Ametlla de Mar explicava que “es tracta de fotografies antigues de ports i platges de tot el litoral català. Moltes són de començaments de segle. Feia temps que l’havien sol·licitat i ens l’han concedit per al juliol que trobo que és un temps excel·lent per mostrar-la aquí a La Cala. Nosaltres hem afegit quatre fotografies de l’Ametlla de Mar cedides per la família Tello”. L’exposició ha estat cedida pel Museu Marítim de Barcelona i altres municipis costaners ja l’han pogut contemplar. Ara arriba a l’Ametlla gràcies a les gestions del Dr. Andreu Clarós, gran enamorat de la vila, i la tècnica de Cultura, Eva Llambrich que, a l’actualitat, ja no treballa al consistori. La regidora també destaca de l’exposició que “en aquesta comparati-

Una de les imatges que es pot veure a l’exposició.

va entre el passat i el present, hom pot observar com La Cala és una de les poblacions que surt guanyat amb el pas del temps perquè ha sabut conservar pràcticament verge el seu litoral”. Fins el 26 de juliol Imatges de Voramar es pot contemplar fins al 26 de juliol, tots els dies, de dilluns a dissabte de 11.00 a 13.30 i de 18.00 a 22.00, i els diumenges de 18.00 a 22.00 hores. D’altra banda, l’exposició Cultura I Turisme que cada any, durant els mesos de juliol i agost es fa a la sala, es farà només a l’agost per cedir el seu espai a Imatges de Voramar i es perllongarà fins a l’11 de setembre.


Juliol 2008 | pàg. 10

Societat Balanç del primer semestre del taller d’ocupació Arrels Compartides

Les vuit integrants s’han format durant aquest primer semestre en l’especialitat de Dinamització de serveis d’informació i atenció i aquest estiu realitzen les corresponents pràctiques en diferents regidories de l’Ajuntament.

El taller d’ocupació Arrels Compartides és un programa públic d’ocupació amb la finalitat de donar formació i treball a vuit dones aturades majors de vint-i-cinc anys alhora que participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès general. Les participants del taller han rebut durant aquest mesos formació sobre diverses matèries vinculades amb l’especialitat de Dinamització de serveis d’informació i atenció: se’ls hi ha impartit coneixements amplis i continuats d’anglès, francès, informàtica, català i coneixement del medi , especialment del local. A més, han rebut formació sobre projectes de desenvolupament local i riscos laborals. Col·laboracions Les vuit dones que integren “Arrels Compartides” han participat activament en diferents activitats socioculturals organitzades des de l’ajuntament. Així, amb la Regidoria d’Esports van ser voluntàries en el I Torneig Internacional Futbol Base Terres de l’Ebre, ajudant en el guiatge i donant informació de la nostra localitat als visitants; amb la Regidoria de Medi Ambient han col·laborat en la recerca i investigació de diferents temes monogràfics que serviran per a confeccionar noves rutes turístiques de l’Ametlla i han participat també com a ajudants en el guiatge pel GR-92 de diversos grups d’estudiants estrangers que participaven en un projecte d’intercanvi, Acció Juvenil; amb la Regidoria d’Educació , durant la setmana cultural del CEIP

Integrants del taller d’ocupació Arrels Compartides durant una activitat al CEIP Sant Jordi.

Sant Jordi van preparar i realitzar tot un seguit d’activitats adreçades als alumnes d’entre 3 i 12 anys; amb la Regidoria de Treball i Formació ajudaren en la decoració de la sala d’actes i en acomodar a tots els convidats en la cloenda de les accions formatives 2007 i amb la Regidoria de Turisme es va col·laborar en la confecció de les catifes de Corpus. Sortides Culturals Les participants han realitzat també diverses sortides i visites guiades a llocs d’interès cultural local i comarcal per conèixer millor el territori. Han assistit al Saló Internacional del Turisme a Catalunya amb l’objectiu principal de poder conèixer els diferents

destins turístics actuals així com els nous formats, que van des del turisme en línia fins al turisme d’aventura i que contribuiran a ampliar la formació de les participants del taller en l’especialitat escollida de Dinamització de serveis d’informació i atenció. Pràctiques a l’estiu Durant aquest estiu, aprofitant l’època estival en què hi ha més afluència de turistes, les integrants del taller d’ocupació realitzen les pràctiques a les regidories de Medi Ambient, Cultura i Turisme, amb el principal objectiu de contribuir a la difusió del patrimoni cultural i natural calero i , per extensió, de les terres de l’Ebre .

Detinguda una veïna de La Cala per una agressió amb arma blanca Francesc Callau Aquest dilluns dia 30 de juny al vespre, concretament a les 21.50h, es va produir un apunyalament amb arma blanca que va fer necessària la intervenció d’una patrulla de la Policia Local, tres patrulles de la Guàrdia Civil i una ambulància. Els fets, dels quals encara se’n des-

Domicili on vivia la parella.

coneixen les motivacions van succeir quan una veïna de l’Ametlla de Mar d’origen marroquí que respon a les inicials de B.S va apunyalar a la cama a la seva parella, J.A.L.J també veí de l’Ametlla de Mar i d’origen britànic. L’agressió va tenir lloc en el domicili que comparteixen l’agressora i la

víctima al carrer Constitució número 14 de la vila. La víctima va patir un tall a la cama del qual ja s’ha donat d’alta, mentre que l’agressora va ser detinguda i ha passat a disposició judicial. Un veí va donar avís dels fets a la Policia Local.


Juliol 2008 | pàg. 11

Cloenda del Taller per a malalts d’Alzheimer Aquests tallers, que es fan tres dies a la setmana, tanquen per fer vacances d’estiu amb un esmorzar i una excursió per als pacients que hi participen a l’Ametlla de Mar, Roquetes i Tortosa.

Els malalts i acompanyants van fer una visita al Museu de Ceràmica.

Araceli Domínguez Dissabte 21 de juny va tenir lloc la cloenda dels Tallers d’Estimulació Cognitiva que organitza l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer a les Terres de l’Ebre (AFATE) i que es realitzen al casal d’avis de La Cala tres dies a la setmana. A la cloenda estaven convidats, a banda dels 10 integrants del taller que assisteixen a la nostra vila, les persones que realitzen el taller a Tortosa i Roquetes. Per a tots plegats hi havia un esmorzar i una excursió per la població. Anna Algueró, presidenta d’AFATE, explicava que “aquesta associació organitza, a banda dels tallers, activitats per als familiars com ara tasques de formació o d’ajuda i també

se’ls hi dóna més informació sobre aquesta malaltia”. Recordem que les famílies de les persones que tenen Alzheimer també pateixen moltíssim amb la malaltia. Molt efectius Aquests tallers d’estimulació són quasi tan efectius com la teràpia farmacològica. Les persones que assisteixen retarden força els efectes de la malaltia i poden funcionar de manera autònoma durant més temps que els que no els fan. En definitiva, es tracta que aquestes persones conservin el que els hi queda. De fet, molt facultatius recomanen als seus pacients aquesta teràpia en combinació amb els medicaments.

Psicòlegs molt preparats D’atendre els malalts s’encarreguen psicòlegs que tenen algun postgrau específic en aquesta malaltia. Els hi fan exercicis basats en repeticions constants perquè mantinguin dintre del possible la parla, la lateralitat, la temporalitat i l’orientació entre d’altres facultats que aquesta malaltia minva. Els tallers es financen amb les subvencions del Departament de Salut i el d’Acció Social i Ciutadania i mitjançant actes festius per recaptar fons. Ara s’està buscant algun tipus de soci protector o padrinatge. Per suposat, aquesta activitat es reinicia de nou al setembre.


Juliol 2008 | pàg. 12

Societat Les festes de Sant Pere 2008 se celebren tot i la crisi en la pesca Aquests dies dedicats al patró dels pescadors se celebren intentant deixar de banda la preocupació per la crisi del sector i amb l’esperança que les coses millorin aviat.

Araceli Domínguez Les festes de Sant Pere van arrencar la nit de divendres 27 amb més modèstia i menys pressupost però, finalment, els pescadors no van voler estar-se d’aquesta celebració tradicional que, val a dir, pot servir per descansar i escampar les cabòries que fa dies els hi ronden pel cap degut a la crisi del gasoil i de la manca de peix. Josep Tomàs Margalef, secretari de la Confraria de Pescadors, deia que “les festes de Sant Pere han d’estar per damunt de l’estat d’ànim puntual que tinguin els pescadors. Ens hem de sobreposar a la situació econòmica, encara que sigui per uns dies, que des de la Confraria de Pescadors ja mirarem com afrontarla després en la mesura de les nostres possibilitats, però ara també és bo que descansem i escampem les cabòries que, lògicament, tenim tots al cap”. Ball popular El tret de sortida no podia ser més festiu. Va haver-hi ball popular a mitjanit amenitzat per l’orquestra Maram’s. Abans però, tingué lloc l’inici de les 12 hores de futbol- sala al pavelló polisportiu. Dissabte 28, va ser dia de l’esport a les festes amb disciplines tan diferents com la tirada al plat, la trobada

Imatge tradicional d’una família a la processó amb la barca engalanada. Foto Paris Pastó.

La processó del Sant Patró a les inmediacions de la Confraria. Foto Paris Pastó.

d’escoles de vela, una marató popular, la 3a regata de muletes de les Terres de l’Ebre, les diferents proves de natació i barra de gos. Per posar punt i final a la jornada, com sempre, va haver ball popular amb l’orquestra Europa. Recepció oficial Diumenge, diada de Sant Pere, va tenir lloc la recepció oficial de les autoritats al recinte de la llotja per la tarda, seguit del 23è concurs literari i de dibuix Sant Pere amb el lliurament de premis a les propostes més destacades en cada categoria. Ja al

vespre, missa i processó del patró que, enguany, va veure’s deslluïda per la final Espanya-Alemanya. A mitjanit, fi de festa amb revetlla popular i l’orquestra Musicalia. Final de festa Dilluns, últim dia de celebració que matinava amb una sardinada popular a la llotja i la 2a marxa ciclista de Sant Pere. Com a colofó de festa, a la tarda, els protagonistes van ser els nens. Amb dos clàssics, el grup d’animació infantil Rovell d’ou i la festa de l’escuma.

Les autoritats dutant la recepció de Sant Pere. Foto Paris Pastó.


Juliol 2008 | pàg. 13

Torna el foc a la Revetlla de Sant Joan Pas a pas Teresa Callau, regidora de festes, ens explicava alguns detalls d’aquesta nit. “La festa va començar a les 21.30 hores amb la concentració d’una gran quantitat de ciutadans de La Cala i també de turistes per participar al correfoc amb els Dimonis El correfoc va encetar els actes de la Revetlla. Aquest any vam tornar a tenir foguerada. de Rasquera que anaven acompanyats per les pubiDesprés de molt de lles. Un cop al club nàutic, la secció Araceli Domínguez temps, la nit més curta Enguany va tornar la foguerada de de rem del PME, que va portar la flade l’any va tornar a ser Sant Joan després de molt anys ma de Sant Joan per mar, la va lliurar de no cremar. Es recuperava així la a les dues pubilles majors. Tot sela nit del foc amb tots els honors, recuperant tradició del foc, imprescindible en guint, tots plegats, es van desplaçar una nit màgica en la que, per tradi- cap al lloc on es feia la foguera que així la màgia i la ció, les flamarades netegen, diuen, van encendre amb aquesta flama”. tradició per alegria l’ambient de males vibracions conjudels caleros que hi van rant d’aquesta manera els possibles Recuperar la tradició mals que poguessin patir o que ens Homenatge, doncs, al record on participar. volguessin enviar que, també, és una cada barriada tenia la seva pròpia foguera i s’encarregava d’arreplegar altra possibilitat.

fusta, quanta més millor, per tenir la foguera més imponent de totes. Enguany va ser la brigada municipal l’encarregada de recollir fusta i material de desfet de la deixalleria per cremar. Tampoc va ser fàcil trobar l’espai. De moment, el solar on es va fer la foguera està lliure però en un futur donarà cabuda a un nou aparcament. Relleu popular a la brigada Malgrat tot, es vol que la tradició es recuperi definitivament i que siguin els propis caleros els que prenguin el relleu a la brigada a l’hora de muntar la foguerada que, per cert, estava presidida per un ninot que representava a Rodolfo Chiquiliquatre. Aquest ninot va ser confeccionat per l’Esplai Sant Jordi, guanyador en la categoria de comparses al passat Carnaval. Un cop extingit el foc, la revetlla va continuar al CNA fins a la matinada. A la revetlla va haver el típic ball d’aquesta nit amenitzat pel grup Maram’s i es va repartir cava i coca gentilesa de l’ajuntament i del club nàutic respectivament.

Festa fi de Curs a la Xerinola La festa va ser l’excusa perfecta per acomiadar els nens que deixen la llar i recaptar fons per un tendal que protegeixi els menuts del sol. Alumnes de la Xerinola durant la festa.

Equip Educatiu de la Llar d’Infants Divendres 27 de juny a la Llar d’Infants Xerinola es va celebrar la festa de final de curs 2007/08, per acomiadar els infants que comencen al setembre a l’escola i retrobar-se novament amb les famílies. Artistes consolidats En el decurs de la festa, els alum-

nes de P-2 van fer una petita representació de les cançons que havien treballat al llarg del curs i que, per a l’ocasió, havien estat assajant durant vàries setmanes. A més, durant les tardes de la setmana prèvia a la festa, els alumnes van anar preparant l’escenari, tot pintant grans murals amb diferents pintures. Per la seva banda, la mateixa tarda de la festa, les educadores van preparar el pati guarnint-lo amb garlandes, banderetes i globus entre d’altres ornaments. Així, durant aquesta tarda festiva, l’aula dels Lleons va interpretar la Cançó dels Colors, la dels Elefants, la Cançó dels Peixets i la dels Dofins la Cançó de la Papallona. Tot i ser tant petits, van demostrar no tenir por sobre l’escenari, actuant com uns veritables artistes. Birrets i diplomes Una vegada finalitzades les diferents

representacions, els alumnes, amb el seu birret corresponent, van anar a recollir de mans de la seva educadora el diploma que certificava la finalització de la seva etapa al primer cicle d’Educació Infantil. Com a cloenda de la festa, com ja és habitual al centre, educadores i famílies van gaudir plegats d’un berenarsopar del que es feia càrrec l’AMPA de la Llar d’Infants amb l’aprovació de la Regidoria d’Ensenyament i de la Llar d’Infants. La recaptació de la venda d’entrades per a la festa s’invertirà en la compra i col·locació de quatre tendals al pati de baix. Des de la Llar d’Infants volem agrair a les famílies la confiança dipositada en tot l’equip educatiu, i agrair també la seva participació al llarg del curs amb tot allò que s’ha necessitat en relació a l’educació i formació dels seus fills i pel bon funcionament del centre.


Juliol 2008 | pàg. 14

Societat Els centres escolars acomiaden el curs 2007-08 amb dues festes multitudinàries Els centres escolars van fer diferents actes culturals que van incloure música, teatre i sopars de germanor, a banda dels actes més propis d’aquest acabament de l’escola com són el lliurament de notes i orles.

mat activitats durant tota la setmana per dir adéu a aquest curs 200708. Així, de dilluns a dimecres, els alumnes de 6è van oferir a la resta d’alumnes petites peces teatrals en anglès preparades per les professores d’aquesta matèria.

Entrega d’orles als alumnes de sisè durant la festa fi de curs.

Araceli Domínguez Dijous 19 de juny a la tarda va tenir lloc la festa de final de curs al CEIP Sant Jordi. Un any més, l’escola va voler que fos una festa participativa en la que pares, fills i professors gaudissin tots plegats de les activitats que es van preparar per a l’ocasió. Enguany, la festa girava al voltant del teatre i la música. Així, els alumnes de 6è representaren les obres El rei que no reia, que ja van posar en escena durant la 24a Mostra de Teatre Escolar del Baix Ebre i la peça teatral Un mar de paraules amb la que ja van pujar a l’escenari per Nadal. Octavi Figueres, director de l’escola, ens deia que “enguany, hem volgut que l’eix central de la festa girés al voltant del teatre amb dues obres que ja havien representat amb molt d’èxit en altres ocasions i amb les que els

Foto dels alumnes dels cicles formatius en la cloenda del curs de l’IES.

actors i actrius se sentien força còmodes”. Tot seguit, el grup coral, format per alumnes de 4t, 5è i 6è van cantar damunt de l’escenari La calma de la mar i Tres i tres. De l’escola a l’institut Tanmateix, durant aquesta mostra cultural, va tenir lloc el comiat dels alumnes que comencen l’ESO a l’institut. Així, es van fer la foto, de grup i individual, amb la seva flamant orla. Un instant que perdurarà per sempre en el record, igualment que el detall que l’AMPA els oferí per acomiadarlos com cal després de tants anys a l’escola. Com a fi de festa, va haver un sopar col·lectiu al pati que organitzava l’AMPA al que van assistir unes 400 persones. Malgrat tot, el col.legi ja havia progra-

Un altre sopar Per la seva banda, a l’IES Mare de Déu de la Candelera, l’acte de final de curs es va celebrar el dia 6 de juny amb l’emotiu comiat al cap d’Estudis, Jose Luis Borruey, després d’onze anys al centre. L’acte va contemplar també l’entrega d’orles als alumnes que han finalitzat el batxillerat i els que van acabar els diversos cicles formatius. Per la seva part, l’associació de pares organitzava un sopar per a la nit de divendres 20 de juny amb l’objectiu de recaptar fons per al viatge de fi de curs que els alumnes que ara fan 3è d’ESO faran l’any que ve. Al sopar tothom que li vingués de gust tenia cabuda si volia passar una nit amb la bona companyia de totes les persones implicades en l’educació dels adolescents. Per amenitzar la vetllada, l’institut va contractar els serveis de l’orquestra Maram’s. Xavier Sànchez ens explicava que “els actes de cloenda de les diferents ensenyances que s’imparteixen van començar una mica abans amb el comiat de 2n de batxillerat i dels diferents cicles formatius el dia 6 de juny”. A més, divendres dia 20 també es van lliurar les notes als alumnes. Finalment, el comiat oficial del curs amb el claustre final de professors va tenir lloc el dia 27 de juny.

Els alumnes que aquest any finalitzaven el batxillerat també van participar de la cloenda.


Juliol 2008 | pàg. 15

La SCER renova els seus càrrecs sense fer eleccions De fet, no va caldre perquè el número de candidats coincideix amb els membres requerits i la cobertura així es produeix de manera automàtica segons estableixen els estatuts de l’entitat.

perquè el soci pugui tenir el goig de votar. “És una llàstima que no hi hagi més gent que es presenti i el soci així tingui el goig d’escollir la seva junta. El més satisfactori seria poder celebrar eleccions”. Així, el 27 de juny, va tenir lloc l’acte de constitució del Consell Directiu de la SCER amb les persones que dirigiran la societat durant els pròxims quatre anys. Previ a aquest acte, les seccions es van constituir en diferents comissions per tal de triar els diferents càrrecs que havien d’accedir al Consell Directiu.

La Societat ja té nous directius.

Araceli Domínguez Divendres 13 de juny, la comissió de Garanties de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa va acordar que, un cop acceptades les candidatures presentades dins del termini establert per tal de celebrar aquest dissabte 21 de juny eleccions a la presidència i a les corresponents seccions i, donat que el nombre de candidats presentats coincideix amb

els membres requerits per a cada una de les seccions que composen l’entitat, no calia celebrar eleccions perquè la cobertura de càrrecs era així automàtica segons estableixen els estatuts. El goig de votar Malgrat tot, Vicenç Boquera, president de la societat, es lamentava que no hagi hagut prou candidats

Consell Directiu Al Consell Directiu es troben Vicenç Boquera, que renova el seu càrrec com a president, i els seu càrrecs de confiança que són Teresa Moliné, secretaria general, Ramon Gonzàlez, tresorer, i Damià Llaó, interventor. A més, també com a membres del Consell i presidents de les diferents seccions s’ha triat a Carmina Montserrat per a la secció recreativa, Maite Boquera per a la secció cultural i a Sergi Consarnau per a la secció esportiva.

El Dr. Laïlla parla sobre la prevenció del càncer uterí Francesc Callau La Sala de la Societat fou l’escenari el passat 30 de maig d’una conferència que va portar per títol, “La vacuna per a la prevenció del càncer del coll uterí”. L’encarregat de pronunciar la conferència, fou el prestigiós Dr. Josep Maria Laïlla i Vicenç, catedràtic d’obstetrícia i ginecologia, que des de fa més de 30 anys manté

El Dorctor Laïlla durant la conferència.

Imatge del públic assistent.

forts lligams sentimentals i familiars amb la Cala. L’acte va tenir un gran èxit de convocatòria, com ho demostren les més de 200 persones que hi van assistir. La SCER , que és qui va organitzar la conferència, ja està treballant en l’organització d’altres conferències que siguin de l’interès de socis i ciutadans.


Juliol 2008 | pàg. 16

Societat Certificat de Qualitat Turística per al Molí dels Avis El distintiu fou entregat el passat 3 de juliol a través del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre.

El propietari del Molí dels Avis rebent el certificat de qualitat.

Des del Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre s’ha impulsat un procés d’implantació del Model d’Aproximació a la Qualitat Turística (MACT).

turístiques emergents. Les Terres de l’Ebre, amb la seva marca turística, són actualment una destinació emergent amb un potencial turístic alt i extraordinàriament diversificat.

En aquest Pla han participat més de 100 empreses de les Terres de l’Ebre, dels quals cal destacar la participació des de l’Ametlla de Mar del Restaurant El Moli dels Avis. L’acte d’entrega dels certificats al Pla de Qualitat Turística de les Terres de l’Ebre va tenir lloc el passat dijous 3 de juliol de 2008 a les 10.00h a la sala Valentí Faura de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

El Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre pretén incidir en el seu creixement, repercutir en la reactivació econòmica del territori, i afavorir el seu assentament en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, amb un desenvolupament harmònic, integrat i respectuós amb el medi.

El Pla de dinamització turística és un programa inclòs al Pla integral de qualitat turística espanyola PICTE 2000 destinat a l’activació econòmica i la potenciació de destinacions

Des d’aquí volem donar suport a l’empresa Restaurant El Moli dels Avis ja que contribueixen a potenciar els valors turístics de la nostra població. Així doncs, han concedit al Restaurant El Moli dels Avis la placa certificada de Compromís de Qualitat Turística 2008.

La Penya Pa amb Tomàquet es presenta en societat Aquesta nova associació compta ja amb 30 membres que es reuneixen per organitzar actes festius i aportar noves idees a les festes ja existents.

Araceli Domínguez Dijous 12 de juny, la penya Pa amb Tomàquet va fer la seva presentació en societat després que es constituís legalment al desembre de 2007. Durant la presentació, a la que van assistir la regidora de Festes, Teresa Callau, i el regidor d’Esports, Joan Pere Gómez Comes, es va oferir un aperitiu a base de pa amb tomàquet, com no podia ser d’una altra

Integrants de la Penya Pa amb Tomàquet ab representants municipals el dia de la presentació.

manera acompanyat amb un bon pernil ibèric i vi negre de Batea. De fet, el nom de la penya va ser triar perquè, a banda de ser molt català, la seu social de la penya és un bar, on precisament, se serveixen moltes llesques de pa amb tomàquet acompanyades de pernil i formatges ibèrics. Participació a les festes La nova penya, que ja compta amb 30 socis, s’ha creat amb la intenció d’organitzar actes festius i participar amb les festes ja existents a La Cala, contribuint en la mida del possible en la seva organització i aportant nova idees. De fet, la comissió de Festes de l’ajuntament ja els ha demanat la seva col·laboració en aquest sentit. La idea de crear la penya va sorgir ara fa dos anys quan el seu president, José Maria Merino i altres membres de l’ara constituïda penya, com ara Josep Ramon Novella, el secretari, trobaven a faltar la vida associativa i festiva de llocs tan emblemàtics com el barri de la Barceloneta a Barcelona on ambdós havien

viscut anys enrere i on havien format part dels seus cors. Josep Ramon Novella, secretari de la penya, explicava que “finalment, després de dos anys, hem aconseguit materialitzar aquest projecte. Pensem que amb les idees i la participació de tots plegats podem donar molt de caliu a les festes que organitzéssim i a les que ja hi ha a La Cala”. La penya ja va participar com a tal a la 26a Diada de Sant Jordi al Castell on es van fer càrrec del servei de bar servint les begudes a preus molt assequibles i convidant a una tapa amb cada consumició. Altres projectes En aquests dies, la penya prepara les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i, de cara a l’any vinent, tenen previst participar al Carnaval amb la seva pròpia carrossa i amb tots els seus membres disfressats . Per suposat, diuen, Pa amb Tomàquet està oberta a tothom que s’hi vulgui afegir als actes que fan, sigui o no sigui soci, amb la seva presència o amb l’aportació d’idees per a qualsevol esdeveniment.


Juliol 2008 | pàg. 17

Pesca Les barques d’arrossegament tornen a la mar després de la veda Malgrat que la parada ha aconseguit el seu objectiu de regenerar els caladors, ara el que hi ha és massa peix i els mercats no poden absorbir-lo, el que fa que baixi molt el seu preu.

Tot i que les captures s’han incrementat, aquestes primeres setmanes el preu també ha baixat de manera considerable.

Araceli Domínguez El dia 1 de juliol les barques d’arrossegament de La Cala, com la resta de barques de la demarcació de Tarragona, van tornar a la mar després de dos mesos de veda biològica que van servir perquè, efectivament, els pescadors trobessin molt de peix als caladors. Però, malauradament per a l’arrossegament, aquesta gran quantitat de peix s’ha convertit en un problema perquè ara els mercats estan saturats i no poden absorbir tot aquest peix que els hi entra i, a més, fa que el preu baixi moltíssim. Aquest fet, unit a la crisi del gasoil, fa que l’arrossegament no es trobi en el seu millor moment i és un afegit més a la crisi general del sector pesquer. Reunió extraordinària Davant d’aquesta situació, la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar va demanar una reunió extraordinària de la Federació de Confraries de Tarragona que va tenir lloc el dia 9 de juliol. A la reunió, els caleros van plantejar possibles solucions com ara treure hores d’anar a la mar, i fins i tot dies, o tornar-se entre ells per no sortir a feinejar totes les barques d’arrossegament alhora.

Però, de moment, no s’ha arribat a un acord perquè altres confraries consideren que aquestes mesures no són necessàries. El que sí que s’ha fet és vedar durant un mes una zona de lluç des de Tarragona a Cambrils per tal de baixar les seves captures, que es faran a altres caladors, i mantenir així el preu habitual. I també, a l’Ametlla, el que s’està fent és reduir la jornada laboral. En comptes d’arribar a port a la cinc de la tarda, s’està tornant al migdia, cap a les dues. La unió fa la força Malgrat tot, Josep Tomàs Margalef, secretari de la Confraria de Pescadors, pensa que aquestes mesures no són suficients. “Ara ens toca buscar solucions i aplicar-les tots plegats. Si no ho fem així, no hi guanyem res”. Margalef aposta per la implantació de “polítiques intel· ligents” que puguin aplicar-se en temps com els que vivim ara, quan les coses vénen maldades, i que, a més de racionalitzar la pesca per no abaratir el seu preu al mercat, incloguin mesures d’estalvi energètic que pal·lien en part la gran despesa que per a les barques suposa el preu desorbitat del gasoil.


Juliol 2008 | pàg. 18

Medi Ambient El mesurador de radiacions electromagnètiques ja funciona a la part de La Cala

L’aparell mesurador de radiacions electromagnètiques i una torre de telefonia mòbil al fons.

L’aparell ha estat col·locat a un edifici del c/ Palamós molt proper al del c/ Camarles on s’ubica l’antena de telefonia mòbil que en els últims mesos ha generat un gran malestar entre els veïns.

nou disseny, desenvolupat i fabricat per WaveControl, empresa independent contractada per fer aquest servei, en col·laboració amb el Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la Universitat Politècnica de Catalunya, que permet situar Estacions de Monitorització en llocs d’especial interès, com ara aquesta zona de La Cala, i que són controlades de forma remota des d’un Centre de Control Informàtic.

Araceli Domínguez El Departament de Governació i Administracions Públiques, a petició del consistori, ja ha instal·lat el mesurador de radiacions a l’edifici del c/ Palamós proper al del c/ Camarles on s’ubica l’antena de telefonia mòbil que en els últims mesos ha generat molta controvèrsia pels seus suposats efectes perniciosos sobre la salut. El mesurador pertany al Sistema de Monotorització de Ràdio Freqüències (SMRF), un sistema de

Objectivar i contrastar El SMRF objectiva les mesures dels nivells d’emissió i permet contrastarlos amb els límits que autoritza la legislació, vetllant així per la qualitat ambiental. Xavier Llambrich, regidor de Governació, es mostrava satisfet per la instal·lació d’aquest aparell perquè, diu, aportarà llum sobre el nivell de radiacions. “El fet que les dades que recull el mesurador sobre les radiacions es puguin consultar a la pàgina web del departament de Governació pot donar molta llum pel que fa a la problemàtica que hem viscut amb l’antena del carrer

Camarles. Pensem que a la pàgina es recullen de forma constant els mesuraments que es van fent, tenint així un instrument aclaridor del funcionament de l’antena”. Energia solar Aquestes estacions de monotorització o mesuradors s’alimenten d’energia solar i realitzen mesuraments del camp electromagnètic de forma ininterrompuda (24 hores al dia, 365 dies al mes) traient la mitjana dels valors obtinguts, segons s’especifica a les diferents normatives. Les dades de les mesures són transmeses al Centre de Control, on són processades i visualitzades i es pengen a Internet perquè tothom pugui veure-les. L’emplaçament òptim D’altra banda, el consistori calero ja està elaborant un estudi sobre el millor emplaçament d’aquestes antenes, de cara a futures propostes d’empreses de telefonia mòbil, en base a criteris de número de població i impacte visual i social, entre d’altres.

INFORME DE LES MESURES DE L’EQUIP INTEGRAT A LA XARXA SMRF Dades generals: Ubicació: C/ Palamos, 9 3º 2ª Municipi: L´Ametlla de Mar Comarca: Baix Ebre Data d’el.laboració de l’informe: 08/07/2008 Període mesurat: 01/06/2008 - 30/06/2008

Gràfic comparatiu entre els valors del període (traç blau) i el límit més restrictiu de la normativa (traç vermell). Nota: Els espais en blanc de la gràfica es corresponen amb la manca d´alimentació elèctrica a l´equip SMRF.

Relació de fets: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa, amb la col·laboració de les administracions locals, una xarxa de control remot en continu d’immissions de camps electromagnètics provinents d’estacions base de telefonia mòbil, per vetllar per la qualitat ambiental en les zones on puguin romandre habitualment persones. Aquest informe correspon als equips referenciats a les observacions, instal·lats al vostre municipi.

Fonaments jurídics: El Decret de la Generalitat de Catalunya 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació (DOGC 3404 de 7.06.2001), és la normativa vigent a Catalunya. Fixa els nivells màxims permesos de camps electromagnètics i especifica com a valor més restrictiu per a telefonia mòbil un nivell en camp elèctric de 27 V/m.

Aquest valor és la mitjana de cada període de sis minuts mesurat segons recomanen els estàndards internacionals. Valors mesurats en el període indicat: * Mitjana del període: 1.27 V/m * Valor màxim del període: 1.65 V/m * Percentatge de valors que compleixen la normativa: 100 %


Juliol 2008 | pàg. 19

Els contenidors soterrats entren en funcionament després de l’estiu El consistori ha esperat fins al setembre per estrenarlos perquè considera que la temporada turística alta no és la millor per instaurar nous hàbits de reciclatge.

Araceli Domínguez Ara fa un any que en algunes zones de la població es va instal·lar els contenidors soterrats que han de servir per reciclar diferents tipus de residus com ara plàstic, vidre, paper i cartró i matèria orgànica. Aquests contenidors substituiran als de superfície i ja estaran operatius després de l’estiu. Aquest retràs s’ha degut a que l’Ametlla de Mar s’ha afegit al sistema Easy que facilita el buidatge i la neteja dels contenidors. Aquest sistema està regulat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que proveeix a les diferents poblacions ebrenques dels camions i operaris, i és un sistema que comparteixen els diferents municipis de tota la comarca. A més, també s’ha volgut esperar a posar-los en funcionament per a després de l’estiu perquè s’ha considerat que no és una època gaire bona per als canvis dels veïns i dels turistes respecte als hàbits de reciclatge. Sistema mixt Malgrat tot, aquests contenidors soterrats no es podran posar a tota la població. Al casc antic, per exemple, seguiran en funcionament els de superfície perquè els camions de recollida de residus no tenen prou espai per a passar. Així, el nou sistema de recollida serà un sistema mixt, entre soterrats i de superfície.

Una de les illetes de contenidors soterrats instal·lades al municipi.

De buidar aquests s’encarregarà un vehicle llançadora que durà els diferents materials fins als camions més grans. Xavier Llambrich, regidor de Medi Ambient deia al respecte que “els contenidors soterrats s’han col·locat a zones de la població el suficientment amples com perquè puguin passar els camions d’aquest sistema Easy. Evidentment, això va en benefici de l’estètica. Però a alguns carrers del nucli antic aquest sistema haurà de conviure amb l’antic sistema de contenidors de superfície perquè els camions no passen. Tindrem doncs, un sistema

de recollida mixt”. Potenciar el reciclatge La regidoria de Medi Ambient espera que aquest nou sistema potenciï encara més el reciclatge perquè es redueixi al mínim els residus que van a l’abocador i s’augmentin al màxim les matèries que es reciclen. Aquesta mesura té dos conseqüències positives molt importants: d’una banda, l’impacte sobre el medi ambient es minimitza i, d’altra, la factura de l’abocador baixa gràcies a la comercialització dels subproductes que es generen amb el material reciclat.


Juliol 2008 | pàg. 20

Cultura La Platja de l’Alguer rep un any més “La Filla del Mar” 80 persones, entre actors i figurants van adaptar per quart any consecutiu l’obra d’Àngel Guimerà a La Cala de principis del segle XX.

L’Àgata i la Mariona en un moment de l’obra.

Dissabte 5 de juliol, per la nit, es va representar a la platja de l’Alguer, a l’Ametlla de Mar, l’obra de teatre La filla del mar d’Àngel Guimerà per quart any consecutiu. Els actors del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa (SCER) han consolidat amb el suport de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar el seu espectacle que, un cop més, ha obtingut el recolzament del públic amb l’assistència de més de 2.000 persones que han volgut gaudir d’aquesta peça teatral d’intens dramatisme que, malgrat escenificar la vida d’un poble pescador català de principis de segle XX, no perd vigència pels paral·lelismes evidents que l’espectador pot trobar amb la vila calera. Satisfacció al consistori Mari Carme Martí, regidora de Cultura es mostrava satisfeta per “la gran quantitat de gent que, un any més, ha vist aquest espectacle. Fins i tot, han vingut de la Federació Nacional de Teatre Amateur de Catalunya per contemplar la posada en escena dels actors i el marc on es desenvolupa l’obra. Malgrat tot, creiem que sempre hi ha coses a canviar i seguirem treballant per millorarla”. A més, la representació va tenir un convidat d’honor d’excepció, l’escriptor Tortosí, Gerard Vergés, guardonat amb la Creu de Sant Jordi 1997. Aquesta obra ha esdevingut una peça clau per a la cultura calera perquè, a banda de ser una de les activitats que més afluència de públic

Els decorats i la sorra de la platja donen un gran realisme a la representació.

Imatge tradicional d’un poble mariner qualsevol a primers del segle XX.

reuneix en tot l’any, ens permet recuperar passatges de la nostra història i costums pràcticament perdudes a banda de tenir l’oportunitat d’exportar les nostres tradicions mitjançant l’expressió teatral que ens els darrers anys ha estat una activitat que ha anat a més a la nostra població. Noves escenes Aquest any l’obra ha incorporat noves escenes que van fer passar moments molt emocionants als espectadors com l’arribada dels primers pobladors pescadors del Grao de València que van acabar establint la seva residència a la Cala de l’Ametlla on es guarien del vent. També es va poder veure una demostració de com es pescava al tonaire i es recuperava l’antiga practica de les almadraves per pescar tonyines, desapareguda

tot i la tradició que sempre ha tingut La Cala en aquesta pesquera. Escenari privilegiat L’escenari, la platja de l’Alguer, al Passeig Marítim de la vila, ha estat triat perquè afegeix realisme al treball dels 80 actors que durant 2 hores i mitja fan el seu paper alhora que desenvolupen diferents quadres plàstics i escènics tradicionals relacionats amb la cultura marinera i pescadora Val a dir que, coincidint amb la representació de La Filla del Mar, La Cala fou el la seu de la 3a Trobada de Vela Llatina que va aplegar al Club Nàutic de la localitat una bona part de vaixells d’aquestes característiques, que després de diverses activitats, van participar a la representació teatral.


Juliol 2008 | pàg. 21

Visita als Serveis Territorials de Cultura a Tortosa La regidora Mari Carme Martí va explicar als tècnics de la Generalitat el projecte sobre el Centre d’Interpretació de la Pesca per poder accedir a les subvencions que li corresponen com a part del patrimoni cultural i històric.

Araceli Domínguez Divendres 13 de juny, la regidora de Cultura, Mari Carme Martí, acompanyada dels tècnics de Cultura de l’ajuntament, va visitar la delegació del departament de Cultura a les Terres de l’Ebre. Malgrat que en aquesta ocasió no es va poder reunir amb el director dels Serveis Territorials del departament, Xavier Vega, la regidora va mostrar la documentació i els plànols als tècnics de la Generalitat

L’Ajuntament treballa per facilitar el finançament de la rehabilitació d’aquest equipament històric.

presents sobre el projecte del Centre d’Interpretació de la Pesca que està previst que es faci durant aquesta legislatura als porxos de l’antiga Confraria de Pescadors. L’1% cultural La intenció del govern municipal, que es va fer palesa durant la visita, és poder accedir a la subvenció de, com a mínim, l’1% cultural destinat als treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric que especifica la Llei de Patrimoni Històric per a obres públiques. Mari Carme Martí, regidora de Cultura, explicava que “si el govern de la Generalitat ho considera adient, podem entrar dintre d’aquesta subvenció. Si no és el cas, ens adaptaríem a altres condicions per demanar un altre tipus de subvenció, per exemple per a equipaments. Sigui com sigui, el govern municipal tirarà endavant el Centre d’Interpretació de la Pesca però, evidentment, si complim les condicions per rebre

els ajuts corresponents, els hi demanarem”. Implicació del govern català La regidora afegí que el govern creu que la implicació de la Generalitat en aquest projecte és pertinent perquè no és un bé cultural només per al poble de La Cala, sinó també per a tot Catalunya. Tanmateix, el govern, durant el ple de l’ajuntament que tingué lloc el passat 23 de juny va declarar, amb l’aprovació unànime de tots els presents, l’edifici dels porxos com a Bé Cultural d’Interès Local, el que en termes administratius es coneix com BCIL i que, un cop fet aquest tràmit al ple, ha de passar pel Departament de Cultural perquè l’inscrigui al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. De fet, abans de la declaració com a BCIL dels porxos, a l’ajuntament, un tècnic de Patrimoni, ja havia treballat perquè aquesta declaració fos possible i poder rebre així la subvenció del departament per a aquest tipus de béns patrimonials.

La URV organitza un curs d’estiu a l’Ametlla El curs, organitzat pel Campus de les Terres de l’Ebre, porta per títol Aqüicultura: perspectives de futur i seguretat alimentària. La regidora de Cultura, Mari Carme Martí, amb els representants de la URV durant la presentació del curs

Francesc Callau La Universitat Rovira i Virgili, mitjançant el Campus de les Terres de l’Ebre, ha organitzat un curs a l’Ametlla de Mar, dins de la Universitat d’Estiu 2008, escollint l’aqüicultura com a tema central del curs, que fou inaugurat aquest dimarts dia 1 de juliol i que s’allargarà fins al dijous dia 3. Sota el títol, Aqüicultura: perspectives de futur i seguretat alimentària, el curs va adreçat a professionals veterinaris, biòlegs, farmacèutics, inspectors de sanitat i de pesca, estudiants de veterinària, de farmàcia, de biologia, de ciències del mar, de tecnologia dels aliments, estudiants de formació professional d’ aqüicultura i de medicina.

Els objectius del curs són els de conèixer i distingir les principals espècies comercialitzades a Catalunya; conèixer la problemàtica del sector de l’aqüicultura i el marisqueig en la societat del segle XXI: reptes, dificultats en la comercialització i industrialització, l’esgotament de recursos, mètodes de conreu i qualitat dels productes. La regidora d’Educació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, Mari Carme Martí, que va assistir a l’acte d’Inauguració junt al subdirector del campus de les Terres de l’Ebre de la URV, va destacar que, “per segon any la URV i l’Ajuntament hem signat un conveni que ens ha permès fe un curs liderat per les dues institucions. Fa dos anys ja en vàrem fer un que va tenir un èxit total, igual que aquest que ha rebut molta gent de Girona, Barcelona i també de les Terres de l’Ebre, Tarragona i de la població. És molt interessant que la

Universitat s’hagi dirigit a nosaltres per organitzar un curs d’aquestes característiques, ja que això contribueix a elevar el nivell educatiu de la població i nosaltres sempre estarem al costat de qualsevol iniciativa d’aquesta mena”. La presentació del curs va anar a càrrec de Miquel Àngel Arasa, director del Curs, que ha estat coordinat per Xavier Farré, sotsdirector del campus de les Terres de l’Ebre de la URV. Una de les taules rodones organitzades al llarg d’aquest curs, va comptar amb la participació de representants del Grup Balfegó de l’Ametlla de Mar. El curs va comptar amb el patrocini de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el suport del DAR (DGPAM), Agència de Protecció de la Salut, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears-filial de Tortosa i el Col·legi de Veterinaris de Tarragona.


?

Juliol 2008 | pàg. 22

Entrevista Andreu Martí,

alcalde de l’Ametlla de Mar Coincidint amb el compliment del primer any de legislatura, el passat dia 16 de juny, l’alcalde Andreu Martí fa balanç del que ha estat l’acció de govern del seu equip i de les perspectives de futur.

neixes, confien en el teu equip i en tu perquè dirigeixis el govern municipal. Després, un cop passada l’eufòria inicial, l’emoció es transforma en responsabilitat perquè, quan més gran és el recolzament que reps de la teva gent, més gran és la responsabilitat que tens perquè vols estar a l’alçada del que s’espera de tu. De fet, sabem que la gent espera molt de nosaltres i des del dia després de les eleccions estem treballant dur per aconseguir tot el que el poble necessita. D’altra banda, una de les sensacions que recordo especialment d’aquell moment és el profund agraïment que vaig sentir cap als companys de partit, cap a totes les moltes persones que ens van ajudar durant la campanya i, fins i tot abans, sense les quals res de tot això hagués estat igual. A elles, i a totes les persones del poble que ens van donar la seva confiança, els vull dir moltes gràcies.

projecte que portaven a la campanya electoral o per contra pensen que no és un xec en blanc?

-Quins són els elements que creu que van influir a la gent, després de molts anys, confiés tan majoritàriament en el seu partit polític?

-Es va parlar molt de si hi hauria continuïtat del pacte CIU i ERC, que finalment no es va reeditar. La majoria de CIU va ser l’únic motiu que no el feia necessari?

-Suposem que en el moment en què la victòria aclaparadora és inqüestionable, aquestes emocions i il·lusions esdevenen immenses.

-A moltes entrevistes m’han preguntat quin és el secret per tenir una majoria absoluta en aquests temps de tanta desafecció política. Però no n’hi ha. Simplement és una qüestió de treball, treball i treball. No hi crec en fórmules secretes per garantir uns resultats electorals. I, si n’hi ha, no m’importen. L’única cosa que m’importa és treballar al màxim, amb tota la humilitat i il·lusió que pugui per poder fer tot el que creiem que el poble necessita i ens demana. En relació a les últimes eleccions, estic segur que la gent va valorar que ens havíem equivocat en algunes coses, però, potser, van pensar que, tot i així, el govern havia treballat dur pel poble i ens va voler premiar, tant a nosaltres com a ERC, amb els que crec que vam fer coses molt bones per la Cala.

-Sens dubte. És una gran alegria veure que la majoria de persones del poble que han votat, que estimes i co-

-La majoria absoluta els deixa les mans lliures per desenvolupar el

Andreu Martí.

-Amb la perspectiva que dóna el temps, un any després d’aconseguir la majoria absoluta en les últimes eleccions, com recorda aquells moments? -Van ser molt emocionants. Havíem estat treballant quatre anys pensant en el benefici del poble a llarg termini i ens va fer molta il·lusió que el poble tornés a dipositar la seva confiança en nosaltres perquè poguessin continuar tirant endavant els grans projectes que tenim per a La Cala.

-Sota cap concepte interpretem la majoria absoluta com un xec en blanc. Més aviat penso que la majoria absoluta és la forma que va tenir el poble de dir-nos que confia en nosaltres i en el nostre equip per continuar tirar endavant el nostre projecte. De totes formes, com deia Jordi Pujol, una cosa són els programes i l’altra el dia a dia. És evident que volem complir totes les promeses que portàvem al nostre programa, moltes de les quals ja estan ben avançades, però la nostra voluntat també és escoltar permanentment la gent del poble, perquè si en algun moment entre tots considerem que hi ha alguna prioritat que no estava prevista hem de ser capaços de rectificar, sempre pensant en el benefici de tots i cadascun del caleros i caleres.

L’únic motiu pel qual no es va reeditar el pacte CIU-ERC és perquè ells no van voler. Pensàvem que el pacte havia estat prou bo per al poble i els hi vam oferir de reeditar-lo poc abans de les eleccions, passés el que passés. La seva resposta va ser que no perquè, per pactar, ells volien l’alcaldia.

-Han canviat d’alguna manera les perspectives que tenien a l’inici de legislatura? -No, les perspectives continuen essent les mateixes. Tenim un full de ruta ben definit i traçat i estem treballant fort per complir-lo. Sabem que som molt ambiciosos i que alguns ens critiquen dient que no complirem, però estem tranquils i il· lusionats. Quan ens diuen que som massa ambiciosos ens afalaguen. Sí que ho som perquè estimem el poble i si podem aconseguir més no ens


Juliol 2008 | pàg. 23

acontentarem amb menys. Potser després hi haurà alguna cosa que no sortirà com esperàvem, però la gent va confiar en nosaltres i es mereixen que donem el 200% i així ho fem dia rere dia. Reunions, reunions i més reunions, viatges i més viatges, o el que faci falta per aconseguir els recursos que el poble requereix.

-La crisi per la qual estem passant a nivell mundial i la davallada immobiliària poden afectar el full de ruta de l’equip de govern? -Home, de ben segur que la crisi pot afectar d’una forma o una altra al nostre full de ruta, però, com et deia, nosaltres estem molt tranquils amb les nostres perspectives ja que hem fet totes les previsions pensant en el pitjor i, si després les coses no són tan dolentes com sembla, molt millor. Creiem que la prudència i el seny són les úniques eines possibles per gestionar un ajuntament. De totes formes, sabem que la pujada dels preus del petroli o la desacceleració de la construcció estan afectant a moltes persones i ens hi solidaritzem profundament. Aprofito també de forma especial per tenir unes paraules d’ànim per a totes les persones que viuen de la pesca ja que som conscients que estan passant per uns moments complicats. Des d’algunes parts de l’oposició, en veure que el poble continua avançant han fet del tema econòmic la seva bandera. Nosaltres ho respectem profundament, però em sembla que quan els informes del departament d’intervenció diuen que l’ajuntament presenta una molt bona salut econòmica/financera, hi ha poca cosa més a afegir. A més, per si fa falta algun apunt més només diré que ens vam trobar l’ ajuntament amb un 50% d’endeutament, i ara està al 17%.

-Ja ha passat un any des que van arribar al govern actual i és temps suficient per haver desenvolupat part del programa electoral. S’ha complert? El ritme és l’adequat? -Aquest primer any ha servit per enllestir alguns projectes que ja teníem prou avançats i per posar unes bases sòlides per consolidar-ne d’altres de cara als pròxims tres anys. En aquest sentit pensem que alguns projectes importants com la rotonda, el Wi-Max, la cloenda dels cursos de formació, el 1r Torneig Internacional

de Futbol-7, diferents obres al port o els propis arranjament de carrers ja estan enllestits. D’altres, com el tanatori, el parc de Tres Cales o el pàrquing soterrat i el centre cívic ja estan en marxa. I altres també molt importants com la carretera de l’Estany Tort, la piscina, el Centre d’Interpretació de la Pesca a la llotja vella o la residència estan a punt de començar. Altres temes molt importants que també hem realitzat durant aquest primer any han estat, per exemple a Sanitat, l’aprovació del projecte d’ampliació del CAP per 2,5 milions € i la preparació de la ubicació provisional del CAP. També, per a mitjans de juliol tindrem la nova ambulància (més de 500 sortides). Pel que fa a medi ambient hem fet sanejament, noves estacions de bombament i el tractament de platges, a les que ja tenim 6 banderes blaves per segon any, esdevenint així el primer municipi de Catalunya. A més, hem dit un no rotund als parcs eòlics i hem ficat un mesurador d’antenes. Pel que fa als temes d’educació, hem estrenat el menjador al col·legi i a la llar d’infants, tenim així aquest servei a tots els centres. En temes de formació, hem fet el tercer taller d’ocupació i molts plans d’ocupació a banda d’un curs de cuidadors. A les urbanitzacions, s’han asfaltat carrers, hem creat l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el servei La Cala Bus, hem posat l’enllumenat a Calafat i hem habilitat un parc infantil. A més, hem apostat per la seguretat (3,5 policies per cada 5 habitants quan s’aconsella 1,5). De fet, des de 2005 els robatoris han baixat un 70%. Al port estem fent grans inversions i en qüestions d’urbanisme tenim grans projectes: el POUM, enllestit amb el consens de tots plegats, el sector 22B1, l’enderroc de les escoles, la costera de Pepet, la remodelació del casal d’avis, el tanatori començat, la recuperació del projecte de la carretera de la costa, el traçat de l’autovia per dalt, el vistiplau al polígon, la gratuïtat del peatges o, que com a mínim, pagui AUMAR. Podem seguir: el conveni amb la Fundació Territori i Paisatge que és molt important per a nosaltres i totalment pioner en conservació dels espais naturals, la pàgina web de Turisme, el centre ocupacional...

-Quins són els projectes més il· lusionants?

-Sens dubte el pàrquing soterrat perquè és una necessitat vital per al poble i el centre cívic, que pensem que està cridat a ser el centre neuràlgic del poble i que inclourà entre d’altres coses un auditori, la residència per a totes les entitats que ho sol·licitin, un local per als més joves i l’escola de música.

-Altres projectes que també tinguin previst posar en marxa? Altres projectes que també pensem que són molt importants són la rehabilitació de l’antiga llotja de peix, la piscina, la carretera de costa que va fins a les Tres Cales, l’aprovació del pla general, l’ampliació del CAP, la nova depuradora, la rehabilitació de búnquers, l’oficina de Turisme nova, que el Bon Repòs acabi sent un parc perquè el gaudim tots, el centre ocupacional per a discapacitats, els pisos de protecció oficial, un projecte que estem acabant d’atenció domiciliària per a les persones amb una forta dependència, i també, perquè no dir-ho, altres projectes molt importants com l’adquisició d’una nova ambulància que ens permeti continuar tenint un servei d’urgències de primer nivell, la forta aposta per la seguretat en forma de recursos i personal per a la Policia Local, o continuar pagant els llibres de text, ja que cal recordar que continuem sent l’únic municipi que ens fem càrrec d’aquest cost tan important per a les famílies amb fills.

-Quines són les perspectives de futur que hi veu per a vostè com a alcalde i per al seu equip de govern? -Penso que les perspectives de futur són molt

?

senzilles. Continuar treballant al màxim perquè tots els projectes que he comentat acabin sent realitat amb els millors resultats possibles. De totes formes no m’agradaria donar la sensació que només ens ocupem dels grans projectes. Òbviament representen una part molt important del nostre temps i dels nostres esforços, però en cap moment volem oblidar les persones individuals. En aquest sentit només vull recordar que la porta del meu despatx i de tots els meus companys de l’equip de govern i treballadors de l’Ajuntament està sempre oberta per ajudar a tothom en tot el que estigui a les nostres mans. Volem fer realitat els grans projectes, al mateix temps que continuem vetllant per la bona salut econòmica de l’ajuntament, però en cap cas oblidem que en última instància estem al servei dels caleros i les caleres.

-Com porta la doble responsabilitat d’alcalde i president del Consell Comarcal del Baix Ebre? -La veritat és que crec que ho porto bastant bé, gràcies entre d’altres coses a que estic rodejat de grandíssims professionals. Quan em van oferir el càrrec de President del Consell Comarcal em va fer molta il·lusió per dos motius: perquè per a mi representava un gran repte personal i professional i perquè és una oportunitat irrenunciable de poder contribuir a millorar la meva comarca i també, al mateix temps, d’ajudar al meu poble, La Cala


Juliol 2008 | pàg. 25

Cultura La biblioteca Dr. Frias amplia el seu horari A partir de juliol el centre de lectura i préstec de llibres obre al matins degut a la gran demanda de persones que ja fa temps sol·liciten aquesta ampliació horària.

Els usuaris de la biblioteca tindran més disponibilitat dels seus serveis durant l’estiu.

Araceli Domínguez Des del passat 1 de juliol, la biblioteca municipal Dr. Frias ha ampliat el seu horari habitual que és de cinc de la tarda a nou de la nit i està oberta també pel mati, d’onze a una i mitja. Major demanda Aquesta decisió obeeix bàsicament a “una més gran demanda del servei de biblioteca”, comenta la regidora de Cultura i Educació, Mari Carme Martí, que, afegeix, “ja fa temps que

ens demanen que obrim pel matíi. Encara que ja ho fèiem els dissabtes, molta gent no en tenia prou perquè, per diferents raons, els hi va també molt bé que la biblioteca estigui oberta durant tot el dia”. La regidora afegí que des del seu departament esperen que el servei sigui profitós i útil per a tots els ciutadans que el demanen. Alhora, es mostra satisfeta per la gran quantitat de persones que en fa ús. Des de nens a persones grans passant

per mestresses de casa i joves que, amb la seva presència constant a la biblioteca, demostren que el poble té inquietuds culturals molt arrelades. Diferents prestacions Actualment, la biblioteca ofereix els serveis de préstec de llibres, música, pel·lícules i accés a Internet. A més, també ofereix la possibilitat de comprar llibres que ja no s’editen a qui els interessi per un preu mòdic.

Curs de percussió brasilera per aquest estiu Francesc Callau La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha organitzat un curs musical de percussió brasilera. El curs, que va adreçat a qualsevol persona que tingui interès per la musica independentment de la seva formació musical, s’allargarà durant tot el mes de juliol i agost i tindrà com a seu les instal·lacions de l’EMMA(Escola Municipal de Musica de l’Ametlla de Mar). Joan Marc Marsal,professor del curs explica que, “aquest curset va adre-

çat a tothom, ja que aquest tipus de música quan s’aprèn al Brasil,no s’utilitza cap tipus de solfeig ni s’estudia a cap conservatori sinó que s’aprèn de boca-orella com els contes tradicionals. S’aprèn mirant i imitant i qualsevol que tingui una mica d’interès, de ritme i li agradi la música brasilera es pot inscriure”. Si al finalitzar el curs, l’ interès ha estat important, fins i tot es podria plantejar la possibilitat de muntar algun tipus de grup o formació musical.

El professor del curs envoltat de timbals brasilers.


@

Juliol 2008 | pàg. 27

Joventut

Comença el Casal d’Estiu Tarda Els nens d’entre 3 i 12 anys tenen un espai on aprendre i entretenir-se.

Alumnes i monitors del curs amb el regidor Joan Pere Gómez Comes.

El dia 1 de juliol van començar les activitats d’estiu destinades a la població infantil del nostre poble. La Regidoria de Joventut compta amb el Casal de Tarda que es du a terme a l’IES Mare de Déu de la Candelera, i que va adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys. El regidor Joan Pere Gómez

va passar a veure als nens i nenes i va poder comprovar que tots estaven entusiasmats, amb moltes ganes de gresca i també de treballar, ja que s’intenta educar jugant. S’ha de dir que encara queden algunes places per cobrir, si esteu interessats podeu passar pel Telecentre

i allí s’informaran dels documents que són necessaris i del preu de l’activitat, i tan sols us restarà gaudir d’aquests dos mesos que vénen per davant i que seran d’allò més al· lucinants!!!!


Juliol 2008 | pàg. 28

Turisme Els fideus centren una de les festes gastronòmiques més tradicionals de La Cala Novament es van superar les 1.500 degustacions i els cuiners caleros van batre el rècord de participació en el concurs.

Participants abocant el “caldo”.

Francesc Callau Les immediacions de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar van acollir dissabte passat una de les festes gastronòmiques més esperades de l’any i que, com no podia ser d’altra manera, es va saldar amb un gran èxit organitzatiu. Més de 1.500 racions de fideus rossejats servides entre els visitants i rècord de participants en el concurs, el qual, mai en les tretze edicions anteriors havia arribat a la xifra de 46 cuiners. La festa va començar amb el concurs de Fideus Rossejats,que es va dividir en dos torns de 23 concursants cadascun. Mentre, el jurat, també dividit en tres taules va anar tastant els plats dels concursants fins tenir clar un escrutini que va donar com a resultat, tres primers premis pels participants del primer torn(un per cada taula de jurat), i tres primers premis pel segon torn,amb l’afegit que un d’aquests premis, va haver de ser compartit donat el poc habitual empat entre dos concursants. Així, finalment, els guanyadors de la 14a edició, i dels 150 € en metàl·lic foren,; Carmina Montserrat, Elena Font, Mercè Balfegó, Federico Llambrich, Dídac Estrada i el premi compartit entre Antoni Brull i Ricard Martí.

Aquest any es va batre el récord de participants amb 46 cuiners.

Foto dels guanyadors del concurs d’aquest any.

Pel que fa a les degustacions, mecanisme que al llarg de la festa permet als visitants poder conèixer les propietats gastronòmiques d’aquests fideus, que han estat històricament una part important de la dieta diària dels pescadors caleros, aquest any es va tornar a superar la xifra de 1.500 racions de fideus rossejats servides entre els assistents a la festa. Dami Llaó, Gerent del Patronat Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar, explicava que, “va sortir tot rodat i estem contents dels resultats. 46 cuiners al concurs són una xifra molt important que demostra que la gastronomia tradicional té un interès creixent per a la gent del propi municipi i alhhora la gran quantitat de fideus que hem servit a les degustacions, també és una mostra clara

dels molts visitants que han vingut. Els visitants coneixen una mica més de nosaltres a través d’aquestes festes i en ells també creix l’interès de demanar aquests plats quan van als restaurants”. Entre el jurat, a més dels guanyadors de l’edició anterior, d’autoritats locals i representants d’entitats, també va comptar amb la presència de Jordi Jané, Vicepresident segon del Congrés de Diputats, Eugeni Vives, Cap de Comunicació de l’Associació ANAV i Rafa Pérez, Cap de ’Oficina del Departament de Treball a Tortosa, en qualitat d’invitats. La pròxima cita gastronòmica a l’Ametlla de Mar, tindrà lloc el 23 d’agost amb motiu de la Diada de l’Arrossejat, que aquest any complirà 24 edicions.


Juliol 2008 | pàg. 29

Comença la 5a temporada de les passejades històriques El Patronat Municipal de Turisme inaugurà la primera setmana de juliol la cinquena temporada de les visites guiades pels carrers de l’Ametlla on es poden conèixer la història, la cultura, les tradicions i les llegendes de la nostra vila.

La ruta, que recorre els llocs més emblemàtics de La Cala, compta amb nou parades des d’on s’explica als participants temes com: la fundació de la vila per pescadors del Grau de València i la seva relació amb el Castell de Sant Jordi d’Alfama, les tradicions religioses, les llegendes dels bandolers que habitaven aquelles contrades pel segle XVIII, els naufragis de vaixells davant la costa de l’Ametlla durant la 1a. Guerra mundial, etc. Durant les quatre temporades anteriors, un total de 1.200 persones han realitzat la ruta a peu, essent l’estiu de 2005 amb 362 persones l’any amb més participació.

Estudiants fent les passejades.

Les visites guiades són gratuïtes, prèvia inscripció a les oficines de turisme de l’Ametlla, i es porten a terme tots el dilluns, dimecres i divendres

no festius fins el 15 de setembre a partir de les 7 de la tarda. La novetat d’enguany és que degut a l’augment de participació a les passejades de

Records de La Cala El Patronat Municipal de Turisme ha creat una línia d’objectes de regal, el que ara s’anomena marxandatge, per tal de difondre el nom de La Cala a tots aquells turistes que vulguin emportar-se un record del nostre poble als seus llocs d’origen, o també per a totes aquelles persones que vulguin tenir i/o regalar algun d’aquests articles. Samarretes, gorres, llibretes, carpetes, para-sols pel cotxe i tasses, són alguns dels articles que es poden comprar a les Oficines de Turisme de L’Ametlla, encara que hi ha previsió d’anar incorporant altres objectes que formaran part d’una col·lecció amb un disseny unificat. La venda d’aquests articles permetrà al Patronat de Turisme augmentar el seu autofinançament i així reinvertir aquests ingressos en campanyes publicitàries i promoció de la vila. Productes de merxandatge.

turistes provinents de fora de Catalunya, els dimecres es faran en llengua castellana; els dilluns i divendres continuaran sent en català.

Campanya promocional: L’Ametlla de Mar, sabor mediterrani Sota l’eslògan “L’Ametlla de Mar, sabor mediterrani”, el nostre Patronat Municipal de Turisme està portant a terme una campanya de promoció turística de la nostra població centrada en l’àmbit de la gastronomia, uns dels eixos principals de la promoció de la vila, juntament amb la costa i les cales, i el tipisme mariner. La campanya va començar amb l’edició en francès de l’opuscle dels productes turístics de la població i que propera-

ment també s’editarà en anglès, i que inclou les receptes dels principals plats típics de la població. Aquesta campanya també inclou insercions publicitàries a premsa especialitzada, fent especial referència a les festes gastronòmiques que durant l’any s’organitzen a La Cala com: el concurs de suquet de peix calero, la diada dels fideus rossejats i la diada de l’arrossejat.


Juliol 2008 | pàg. 30

Turisme Dos informadores turístiques a les platges de Bandera Blava Dues noies integrants del Taller Ocupacional Arrels Compartides s’encarreguen d’informar als usuaris en àmbits com el turisme o el medi ambient. Francesc Callau L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjançant una iniciativa conjunta de les regidories de Formació, Medi

Les informadores turístiques amb el regidor de Medi Ambient Xavier Llambrich.

Ambient i Turisme, ha posat en marxa aquesta setmana un servei d’informació turística i mediambiental a les platges. Dos de les noies que estant fent el taller Ocupacional Arrels Compartides, han estat escollides per desenvolupar una tasca de suport i informació sobre el terreny a les platges de Bandera Blava. La presència d’aquestes dues informadores es durà a terme de manera rotativa a cadascuna d’aquestes cinc platges, Cala Calafató, Calaforn, Sant Jordi, Pixavaques i l’Alguer i consisteix bàsicament en repartir informació turística i oferir solucions als usuaris de les platges. Xavier Llambrich, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, explicava que, “per molt netes que estiguin les platges,per molt ben conservada que estigui la

praderia de posidònia, per moltes activitats que féssim, sinó ho expliquem i la gent no se’n assabenta, finalment, tot aquest esforç que costa molt de tirar endavant, com per exemple les banderes blaves, si després no informem adequadament del que poden fer la gent i del que poden gaudir, es una feina que es queda a meitat camí. Es per això que em volgut aprofitar la feina que s’ha fet al taller d’ocupació per que les pràctiques ens aportin aquest valor afegit”. Precisament el passat dia 28 de juny, va tenir lloc al Passeig Marítim de l’Ametlla de Mar, l’acte protocol· lari d’Hissada de Banderes Blaves. Accions de suport com aquestes contribueixen a millorar les perspectives que té l’Ajuntament a l’hora de renovar els distintius de qualitat que atorga la Fundació Europea d’Educació Ambiental.

Nou Punt d’Informació Turística a l’Hotel Ametlla Mar D’aquesta manera, els hostes de l’hotel podran assabentarse de primera mà de totes les possibilitats d’oci que ofereix La Cala durant l’estiu.

Araceli Domínguez El Patronat Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar i l’Hotel Ametlla Mar han signat un Conveni de Col· laboració en matèria turística mitjançat el qual l’hotel habilitarà a les seves dependències un punt d’informació durant els mesos de juliol i agost en el qual els seus clients podran obtenir tota les dades que necessiten per tal de conèixer les nombroses possibilitats d’oci que ofereix la nostra vila. Dami Llaó, gerent tècnic del PMT, explicava al respecte que “gràcies a un conveni amb l’Hotel AmetllaMar, el patronat instal·larà durant els mesos d’estiu un punt d’informació a la recepció d’aquest establiment. D’aquesta manera, volem captar l’atenció dels clients d’aquest espai que cada setmana es renoven i informar-los, segons vagin allotjantse, de totes les activitats que es fan a l’estiu, fidelitzant-los directament cap al nostre poble”. Quatre punts diferents Amb aquest nou punt, ja compten

Punt d’informació de l’hotel.

amb quatre llocs diferents que ofereixen informació als turistes que ens visiten encara que l’espai de l’hotel només dóna informació específica sobre l’Ametlla de Mar. Si els hostes de l’hotel volen saber més coses

sobre l’entorn que ens envolta, des d’aquest nou espai de recepció els dirigeixen fins als altres punts d’informació de la vila per fer-los cinc cèntims i donar-los informació sobre les Terres de l’Ebre.


Juliol 2008 | pàg. 31

Hissen les cinc Banderes Blaves de les platges de la Cala Els regidors de les àrees implicades en la seva promoció i conservació, van ser els encarregats d’hissar els distintius de qualitat. Dissabte passat dia 28 de juny va tenir lloc al Passeig Marítim de l’Ametlla de Mar la ja habitual Hissada Oficial de les Banderes Blaves, cinc nous distintius que incrementen el prestigi de les platges del litoral calero. Enguany, de nou, les platges de l’Ametlla de Mar han estat les més afavorides, juntament amb Cambrils,

de la demarcació de Tarragona en l’atorgament de la distinció Bandera Blava 2008 que concedeix la Fundació Europea d’Educació Ambiental i l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor que es va fer públic el passat 28 de maig. S’enduu cinc de les 42 amb que s’ha distingit a 19 municipis tarragonins. A més de situar-se a la primera posició a Catalunya, l’Ametlla de Mar també ha assolit una meritòria 12possició en el global de tot el litoral de l’estat espanyol. En concret, La Cala ha renovat les cinc banderes atorgades l’any passat a les platges de Sant Jordi d’Alfama, Cala Forn, Pixavaques, l’Alguer i Calafató i repeteix també l’atorgada a la categoria Ports esportius per al Club Nàutic de l’Ametlla de Mar.

Pubilles i regidors durant la Hissada de Banderes.


Juliol 2008 | pàg. 32

Ajuntament El consistori aprova de forma provisional el nou POUM Aquest pla, molt consensuat, ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern, CIU, i el PP, l’abstenció dels republicans i la negativa dels socialistes.

Araceli Domínguez Dilluns 23 de juny, el ple de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar va celebrar una reunió extraordinària per tractar diferents punts a l’ordre del dia. D’aquests punts els que van ser més debatuts per la seva importància per al poble en els pròxims anys són l’aprovació provisional del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que finalment es va aprovar amb els vots a favor del govern convergent i del partit popular, l’abstenció d’ERC i el vot negatiu dels socialistes, i l’aprovació inicial de la constitució de l’entitat pública empresarial La Cala Gestió que, igualment, va ser aprovada amb els vots a favor de convergents i populars, l’abstenció d’esquerra i la negativa del PSC-IC. Un vot de confiança Així Ricardo Llaó, regidor popular, valorava molt positivament l’aprovació provisional del POUM perquè és vital per als pròxims 25 anys a la població. “Hem culminat finalment el procés que ha de portar cap a l’aprovació del POUM. Hem votat que sí perquè han acceptat totes les nostres al· legacions i suggeriments. Fins i tot, els hi vam explicar que el nostre vot se supeditaria a la creació d’una oficina que desenvolupés l’urbanisme municipal. No ho han fet però faran una entitat pública empresarial que ve a ser el mateix”. Negativa i abstenció Els socialistes, per la seva banda, es van negar a aprovar-ho perquè, diu Maria Marsal, “no respecta els criteris medi ambientals, s’incre-

menta l’edificabilitat a Port Olivet i incorpora convenis nuls de ple dret segons l’informe del propi secretari de l’ajuntament”. Respecte a la nova entitat pública empresarial, Maria Marsal diu, literalment, que “possiblement ens durà a la ruïna econòmica”. Per la seva banda, els republicans es van abstenir de votar l’aprovació d’ambdues propostes. La primera, diu Jordi Gaseni, perquè “encara troben que té punts negatius, tot i que tenint també raons per votar que sí i hem intentat col·laborar en el que hem pogut”. Respecte a La Cala Gestió, s’hi oposen perquè “està basada en un sistema d’endeutament exagerat i no creiem en la situació sanejada de l’ajuntament malgrat el que s’escrigui a la publicació mensual Des dels quatre cantons”.

Ple Municipal.

Consens social Antoni Montagut, portaveu del govern va destacar “el consens i la participació que hi ha hagut entre tots els agents polítics a l’hora de redactar aquest POUM i les poques al·legacions que se li han presentat”. A més, afegí, que “els que han votat en contra o s’han abstingut ha estat per una qüestió més aviat d’oportunitat política perquè, en un principi, hi estaven d’acord”. D’altra banda, justifica la creació de la nova oficina com a “l’instrument necessari per realitzar totes les inversions previstes”. Dels altres punts tractats al ple, destacà la declaració de l’Antiga Llotja de Peix com a Bé Cultural d’Interès Local. Aquest cop per unanimitat de tot el consistori.


Juliol 2008 | pàg. 33

Política Montse Bou, nova presidenta d’UDC Francesc Callau L’Assemblea de militants d’Unió Democràtica de Catalunya(UDC), va escollir Montse Bou com a nova presidenta de la formació democristiana a l’Ametlla de Mar. L’elecció es va produir en el transcurs de l’Assemblea General de l’agrupació local que va tenir lloc el passat 26 de juny. Montse Bou substitueix en el càrrec a Antoni Montagut, regidor de Turisme, Comerç i Mitjans de Comunicació, que ocuparà el càrrec de vicepresident, mentre que el secretari serà Enric Gaseni Ribes.

Montse Bou presideix la nova executiva local d’UDC.

Refundació de les JNC a l’Ametlla de Mar Un grup de joves de la nostra població treballa per reprendre les activitats d’aquest grup que es defineix com a una organització política juvenil, nacionalista i catalana.

Divendres 20 de juny quatre joves membres de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), es van reunir amb el regidor Joan Pere Gómez i Comes perquè, diu Damià Suárez, membre de JNC, “entenem que porta una sèrie de departaments que considerem prou importants als ulls dels joves com poden ser Joventut, Esports i Habitatge per a joves”. Així, els joves nacionalistes catalans van transmetre al regidor certes preocupacions com l’estat actual del projecte de la piscina o la potenciació del lloguer de pisos de protecció oficial. Joan Pere Gómez Comes es va mostrar satisfet per aquesta iniciativa dels membres de JNC. “És un goig veure com una sèrie de joves vénen i et comenten allò que els preocupa i et mostren les seves ganes de treballar per i per al poble”. Un altre tema de la reunió era la re-

fundació de les JNC que, durant un cert temps, va ser un organisme actiu a la Cala però que va deixar de ser-ho. Ara, aquests joves pretenen reprendre les activitats d’aquest grup que es defineix com a “una organització política juvenil, nacionalista i catalana, que treballa per assolir la llibertat i la igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món a través de l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya”. Els joves sabien que la reunió era prou important perquè va ser el mateix Gómez Comes el que, anys enrere, fundà les JNC a la Cala. Així, malgrat la manca d’experiència, que és una dura barrera que de mica en mica aquests joves van superant per començar a moure l’esperit de les JNC a la Cala, creuen que és un `as a la màniga´ “comptar amb el recolzament del Sr. Gómez i Comes, així

la cala com del Sr. Andreu Martí, cap local de CDC i de tots els militants i col· laboradors del partit al poble”. Sens dubte, aquest recolzament és un pilar fonamental per treballar amb il·lusió per a aquest projecte que és consolidarà amb la presentació pública de les JNC el pròxim mes de setembre.


Juliol 2008 | pàg. 34

Opinió Resposta a la secció Local d’esquerra republicana http://andreumarti.blogspot.com

Benvolguts membres de la secció Local d’esquerra republicana, al vostre escrit de l’anterior edició dels 4 cantons us dirigiu a la meua persona amb una afirmació i un seguit de peticions i crítiques que crec que he de respondre. En primer lloc critiqueu el cost de la piscina coberta, i ho feu tot i sabent quin és el cost que té aquesta piscina, una piscina tan desitjada i esperada per tots i que, amb la incorporació final de més sales i un sistema de cogeneració d’energia, serà un equipament de referència a les terres de l’Ebre. A més, per si no n’hi hagués prou amb aquests arguments, com podeu criticar la piscina quan fa pocs dies hi vàreu votar favorablement al ple?. Potser és perquè al Ple vàreu fer el que sabíeu que era més assenyat, i en aquest escrit critiqueu per criticar?. En segon lloc també dieu que augmentem l’IBI un 10%. Aquesta afirmació és simplement mentida ja que durant dos mandats sencers (8 anys) només haurem augmentat l’IBI un 3’5% l’any 2009. A veure quants equips de govern poden dir el mateix

mantenint un nivell d’inversió similar. I en tercer lloc les peticions que em feu... vull dir que m’afalaga molt que espereu del meu equip de govern que prenguem mesures per “aturar l’augment del preu dels carburants”, que posem “fre a la devaluació constant del preu de les captures pesqueres”, que tenim que “evitar l’aturada del boom del sector de la construcció”, i també la “davallada de les vendes dels comerços”. Estem afalagats i us agraïm que ens elogieu tant, i més si ho feu en públic com en aquest cas, però per dos motius us demano que en e ndavant eviteu aquest tipus de comentaris gratuïts: per una banda perquè és demagògic i crec que desinformar no és la millor forma d’ajudar al poble i, per l’altra, perquè potser primer que res ho hauríeu de demanar als vostres companys del tripartit ja que probablement en tenen més responsabilitat que l’alcalde de l’Ametlla de Mar. De totes formes, si teniu qualsevol proposta per poder reduir el preu dels carburants, augmentar el preu de les captures pesqueres i frenar la desacceleració econòmica amb la

que ens trobem a nivell mundial us prego ens la feu arribar ja que sens dubte ho estudiarem amb la màxima cura. Com us deia, lamentablement crec que tot això no està a les nostres mans, però el que sí que podem fer (i que se’ns ha d’exigir) és que vetllem perquè l’Ajuntament presenti una bona situació econòmica i financera i que al mateix temps treballéssim dur per portar a terme tots els projectes que la Cala necessita. Pel que fa a garantir la salut econòmica i financera de l’Ajuntament, em sembla que l’informe publicat a l’anterior edició d’aquesta revista i elaborat per una auditoria externa a partir dels informes del Departament d’Intervenció va ser molt clar: “l’Ajuntament presenta unes finances sanejades, equilibri econòmic, bona situació financera i baix nivell d’endeutament”, i pel que fa als grans projectes d’aquest mandat he de dir que són el nostre màxim objectiu i ,com sabeu perfectament, des del dia després de les eleccions vam començar a treballar per fer-los realitat.


Juliol 2008 | pàg. 35

El significat de les JNC a la Cala.

Avui dia, parlar de joventut és mostrar un símbol de poca preocupació pel que ens envolta i ,en canvi, ens veuen com persones que es dediquen al Carpe Diem, a xalar i només sortir. Res de tot això, i podem tenir clar que els joves de la Cala som un gran exemple. A aquest petit poble, comptem amb joves emprenedors que des dels seus llocs de treball, des de les seves vocacions o aficions, fan constantment coses, que enriqueixen la cultura i sobretot la vida calera. Tenim gent que es dedica a la música, des de grups de música fins a DJ’S que ens amenitzen amb la seva música el temps que ens passem escoltantlos. Tenim gent que ja comença a donar els primers passos en el món dels Mitjans de Comunicació, i la Cala Ràdio, és tota una cantera de futurs cracks en el món de l’ona. A la Cala comptem amb fotògrafs i amants de la natura, pintors, dissenyadors de moda, o fins i tot directors i guionistes, que amb els pocs recursos que

JNC la Cala

S

Què és ser Tècnic Superior d’Integració Social? Mercè Solé Guimerà

Sóc una estudiant de la primera promoció del CFGS d’Integració Social de les Terres de l’Ebre. Aquest cicle neix a Catalunya l’any 1998; la durada d’aquest és de 1700 hores de les quals 1280 es desesenvolupen en el centre educatiu i 420 hores es destinen a la Formació en Centres de Treball (FCT), en entitats i empreses relacionades amb l’àmbit de la intervenció social. El títol de Tècnic Superiord’Integració Social que s’obté a l’ acabar els estudis, permet accedir al món laboral mitjançant la contractació per part d’administracions públiques, Serveis Socials, centres d’ensenyament reglat i qualsevol servei destinat a afavorir la integració social dels col.lectius en situació de risc (menors,dones, disminuïts, tercera edat, sense llar,etc).

compten fan unes pel·lícules molt interessants, a vegades surrealistes, sí, però que ens apropen la realitat del nostre poble, quan les veiem i contemplen com es desenvolupen pels carrers del nostre poble. Cracks en les seves modalitats del món de l’esport: monitors, professors, fins i tot gent que treballa en el nostre Ajuntament, gent jove però amb una experiència adquirida de manera fulgurant. Hi ha tants, que de segur ens n’hem deixat algun. A aquests joves ens volem sumar, perquè també tenim preocupacions. I amb aquesta idea estem treballant per refundar les JNC. Una organització que ja va existir a la Cala, i va viure una certa importància a tot Catalunya, però que per algun motiu es va perdre. Amb aquesta idea estem treballant, perquè tenim una idea de Catalunya diferent i la volem transmetre al poble. Les JNC és una organització política juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat

de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya. No venem independència ni fiquem com a data el 2014. Nosaltres treballem amb el dia a dia, sortint al carrer, amb cursos i jornades, amb actes i concerts, i mostrant cada dia la seva preocupació pel que ens envolta, Catalunya i ,en concret, les nostres terres i el nostre poble.

L’integrador/a social ha d’encabir-se en la nova cultura d’intervenció socioeductiva que posa èmfasi en el treball en equip com a eina fonamental per abordar la realitat social. Com a professional té la funció de col·laborar en la programació,organització, desenvolupament i avaluació de les activitats d’integració social destinades als diferents col·lectius en situació de risc. La nostra tasca consisteix bàsicament en la intervenció directa amb l’usuari, la qual cosa li permet portar a terme funcions i actuacions molt variades. L’integrador/a social articula el seu aprenentatge tenint en compte els temes següents: introducció a les característiques dels diferents col·lectius en situació de risc; tècniques d’elaboració i avaluació de projectes d’intervenció

social;programació i desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social;sistemes alternatius de comunicació;supervisar les activitats d’inserció ocupacional; introducció a l’antropologia,psicologia i sociologia i tècniques de dinàmica de grups.

Per això, volem dedicar aquesta carta a aquest joves, menors de 30 anys i majors de 14 que vulguin treballar pel poble i viure profundament el seu catalanisme, veniu a les JNC! Però també a tots els que llegeixin aquesta carta, perquè tots tenim algun nebot, amic, fill o germà amb aquestes preocupacions i els podrà comentar que al poble hi ha un grup de joves que estan treballant amb il·lusió en aquest projecte i que necessiten de la seva ajuda. Qui estigui interessat, que contacti al mail: jnclacala@ ametllamar.cat

En el marc d’una societat oberta i inclusiva cal pensar en la necessitat d’encabir nous professionals de diferents àmbits, diferents perspectives i també amb diferents nivells de responsabilitat. Per una altra banda, la incorporació d’aquests professionals suposa un reconeixement a la Formació Professional del nostre país cada vegada més qualificada i compresa amb les necessitats d’una societat que poc a poc va canviant.

Podeu enviar els vostres escrits a quatrecantons@ametllamar.cat Han d’estar en format digital i la seva extensió màxima no ha de superar les 30 línies. La revista es reserva el dret de resumir el contingut de les cartes en el cas de superar-ho. Han d’anar identificades amb nom i cognoms, DNI i telèfon.


Juliol 2008 | pàg. 36

Col.laboracions L’alimentació en l’exposició solar

En la mort del meu pare (1973)

Roser Martí i Cid Diplomada en Nutrició i Dietètica Llic. En Ciència i Tecnologia dels Aliments

Mª Teresa Sanz

Amb l’arribada de l’estiu som molts els que aprofitem per anar a la platja, i bronzejar-nos. Però... bronzejar-nos de manera irresponsable? Envellint la pell? Augmentant els problemes de salut? És això el que realment desitgem? Requisits d’una moda que anteposa la imatge a la salut? Tot i que el sol ens pot ajudar a millorar l’estat anímic i ,a més, ens ajuda a formar la vitamina D, la qual és necessària per a la formació de l’esquelet i ,en conseqüència, per prevenir el raquitisme (en nens) i l’osteomalàcia (en adults). Actualment, una exposició perllongada al sol pot provocar taques a la pell, lesions oculars, cremades, erupcions, melanomes i, en els casos més extrems, càncer de pell. A més, any rera any anem acumulant la irradiació solar, des de la infància fins l’edat adulta, podent propiciar que el problema de salut pugui sorgir en un futur. Aconseguir un bronzejat bonic i segur no només depèn de cremes protectores; l’alimentació també pot ajudar i una dieta adequada pot augmentar els efectes dels productes cosmètics. Els raigs solars generen radicals lliures que oxiden la pell i ,en conseqüència, l’envelleixen prematurament; per aquest motiu, els aliments rics en antioxidants naturals han de formar part de la nostra dieta, principalment durant aquests mesos d’estiu, per evitar aquest envelliment. Els antioxidants estan presents en les fruites i verdures, especialment en els productes rics en beta carotens, els quals neutralitzen els radicals lliures causats per l’exposició al sol; a més, també intervenen en el creixement del cabell, les ungles, les dents i els

ossos. Aquests beta carotens es converteixen en vitamina A quan l’organisme ho necessita i també estimulen la producció de melanina, la qual és la responsable del color de la nostra pell. En realitat, bronzejar-nos és una reacció de defensa de la nostra pell que realitza la melanina, per així impedir que la radicació solar penetri en el cos. Els aliments ataronjats, vermells o grocs, com la pastanaga, els tomàquets, els albercocs, la taronja, la mandarina, la poma, el meló, la síndria i també els vegetals de fulla verda com l’enciam o els espinacs, són rics en aquests beta carotens. A més, aquest grup d’aliments ens aporta poques calories, moltes vitamines, minerals i fibra, afavorint també la hidratació que tant necessitem durant aquesta època de l’any, ja que més del 90 % del seu pes és aigua. S’aconsella, per això, consumir almenys 3 peces mitjanes de fuita al dia, les quals poden ser en forma de fruita fresca, en almívar, batut, iogurt, granissat, melmelada... i 2 racions de verdures, una de les quals en forma crua tipus amanides, per tal d’assegurar l’aport vitamínic. D’altra banda, moltes d’aquestes fruites i verdures també són riques en vitamina C la qual ens ajudarà, al igual que la vitamina A, a protegir-nos de l’envelliment prematur i les malalties degeneratives tals com l’arteriosclerosi, el càncer, l’Alzheimer i altres malalties cardíaques. Tal com s’ha anat difonent recentment des de l’Associació “5 al dia” fruites i hortalisses fresques, aprofitem aquests aliments per passar un bon estiu i millorar el nostre bronzejat saludablement!

El pare es mor...i no ploro perquè veig que se salvarà. El seu cos, vell i xacrós, a la terra haurà de raure. Però dalt del cel, sobre un estel, l’esperit cavalcarà i Jesús li somriurà. Perquè ell ha viscut amb amor i sense enveja, ajudant sempre al company, estimant a la família, no sortint mai de la llar, repartint el que tenia, donant, sense esperar res, treballant de nit i dia, vivint sols per els demés. El pare es mor...i no ploro. Però... Quan estava dins la caixa, llavors sí que vaig plorar; aquell mort, era el meu pare! i el portaven a enterrar, familiars i amics resaven per l’ànima del difunt i el meu cor, pujant amunt, a l’Omnipotent cercava,

i ma boca, sense veu, repetia amb desconsol -“Bon Senyor, no el deixis sol! bon Senyor, pren la seva ànima, fins ahir estava amb mi, fins ahir, jo el cuidava. Com tenia por a la nit la seva angoixa vetllava, bon Senyor acull-lo Tu, que no tingui més basarda! Si els meu braços ha deixat per marxar, perquè Tu ho manes acull-lo, no el deixis sol! amb ta mà fes-li bressol amb ta resplendor dóna-li escalf. I ma boca sense veu suplicava...suplicava... Aquells arbres, sense fulles, que veieren el meu plor, han brotat, i la tristor que dia i nit m’ofegava, poc a poc ha anat minvant, i sovint, tot caminant, esguardant la nuvolada, o perdent-me en l’horitzó, a tot lloc veig el meu pare, i ma pena, ja endolcida em diu que ell no és pas ben mort, que ell està ben ple de vida perquè viu dintre el meu cor.


Juliol 2008 | pàg. 37

Primers auxilis a casa: Mª José Castellano Cervera Infermera del SUM

Com a part de la labor del SUM,ambulància municipal, ens hem proposat fervos arribar un seguit de consells pràctics perquè les situacions d’emergència us resultin una mica menys angoixants i pugueu actuar correctament mentre no arriben els serveis sanitaris. Probablement, les urgències pediàtriques són les que causen major impacte psicològic tant en els professionals com en la resta de ciutadans. Començarem així amb les patologies i/o accidents en nens. Durant properes edicions d’aquesta revista anirem tractant molts temes. Esperem que siguin d’ajut i us resultin interessants.

En cas que això no funcioni, en nadons farem cicles de 5 cops entre les espatlles (tal com indica el dibuix) i 5 compressions enèrgiques amb 3 dits enmig del pit, fins que ho expulsi.

ENNUEGAMENT (“ATRAGANTAMENT”) EN NENS: • La primera mesura, com en tot, és la prevenció. Els nens tot s’ho posen a la boca i de vegades les coses més insospitades poden donar-nos un bon ensurt i fins i tot acabar en tragèdia. Hem de vigilar especialment elements com: globus, llaminadures com ara caramels, xiclets, llaminadures, fruits secs, olives, joguines petites o peces petites (han de complir la normativa europea i s’ha de vigilar per a quina edat estan recomanades), taps d’envasos, etc. • Si malgrat tot, es produeix l’ennuagament, el que heu de fer és: -Si el nen té tos, deixeu-lo tossir i no feu res, la via respiratòria no està totalment obstruïda i la tos és un mecanisme de defensa. NO S’HA DE DONAR COPS A L’ESQUENA, ja que podrieu introduir més l’objecte i provocar una obstrucció complerta. Tampoc heu de donar aigua fins que no hagi passat tot. -Si no té tos i no pot respirar però encara està conscient i el pes del nen ho permet, s’ha de posar el nen de cap per avall i pegar cops entre les dues espatlles per tractar d’expulsar l’objecte. Si és més gran ens hem de col.locar darrere d’ell, fer-lo inclinar com si vulgués tocar els peus amb les mans i fer la mateixa operació dels cops enmig de les espatlles.

En nens més grans (si no funciona els cops a l’esquena amb el nen inclinat endavant), haurem de fer la maniobra de Heimlich. S’ha d’abraçar a la víctima per darrera (haurà d’estar una micla inclinada cap endavant), posant el nostre puny sota l’estèrnum, o sigui a la boca de l’estòmac, i subjectant-lo amb l’altra mà. Empenyerem bruscament cap a dins i cap a dalt simultàneament.Adjuntem un dibuix perquè ho veieu més clar:

-Si el nen ja està inconscient i després de realitzar totes aquestes maniobres no s’ha aconseguit desobstruir la via aèrea, tant en nadons com en nens més grans haurem de començar maniobres de reanimació cardio-pulmonar (RCP), que us explicarem en un proper número. NO OBLIDEU DEMANAR AJUT SEMPRE,EL NOSTRE TELÈFON D’AMBULÀNCIA 24 H. ÉS EL 977 45 70 00.

En aquest espai es podran publicar poesies, contes i escrits diversos amb l’objectiu de convertir aquesta secció en una referència literària. Podeu enviar els vostres escrits a quatrecantons@ametllamar.cat. Han d’estar en format digital i la seva extensió màxima no ha de superar les 40 línies. La revista es reserva el dret de resumir el contingut de les cartes en el cas de superar-ho. Han d’anar identificades amb nom i cognoms, DNI i telèfon.


Juliol 2008 | pàg. 38

Esports La Nit de l’Esport clou la temporada d’esportistes i clubs de l’Ametlla de Mar •PENYA BARCELONISTA L’AMETLLA DE MAR • GIMNÀS MONTSE

Grup de premiats amb monitors i representants municipals.

El passat dissabte 21 de juny, el Pavelló Poliesportiu Galetet, va acollir una nova edició de la Nit de l’Esport, en la qual es feia entrega de diferents premis i detalls a entitats i esportistes de la nostra localitat, en reconeixement per la tasca realitzada al llarg d’aquesta temporada 2007-2008. L’acte que, una vegada més, posava punt i final a la temporada d’hivern i dóna pas a les diferents activitats i esdeveniments de l’estiu, presentava un nou format de realització, amb menys actuacions i amb major protagonisme per tots aquells que amb la seva entrega i dedicació fan cada cop més gran l’esport a “La Cala”. Així, a mitja tarda, Marc Vilabrú i Jose Mari Llaó, presentadors d’aquesta edició, donaren inici a aquesta festa, en la que després d’un breu resum audiovisual en el que es destacaren les diferents activitats i esdeveniments esportius que han tingut lloc a l’Ametlla de Mar al llarg d’aquesta temporada, es passaria a l’entrega de Premis a la Tasca Tècnica Esportiva Municipal, en reconeixement al monitoratge i també al millor treballador de l’àrea d’esports, que, enguany, va recaure a mans de Genís Cañagueral, monitor de Multiesports i de l’equip Prebenjamí Sardinetes, sense obviar però al treball realitzat

per la resta dels presents. A continuació, la primera de les dues actuacions preparades per a l’ocasió. En aquest cas, a càrrec del sector local femení, concretament, de la secció de Gimnàstica Rítmica del Patronat Mpal. d’Esports, qui sobre l’escenari instal·lat, va ubicar a totes les gimnastes, mostrant al públic assistent diferents coreografies i exercicis en un muntatge en el que hi participaren totes les gimnastes, des de les prebenjamí fins a les federades. Un cop finalitzada l’actuació es va donar pas a l’entrega del recordatoris als diferents Clubs i Associacions Esportives Locals,que aquest any va comptar amb la presència dels següents: •SECCIÓ ESPORTIVA DE LA SCER DE L’AMETLLA DE MAR •CLUB NÀUTIC •CLUB DE TENNIS •CENTRE EXCURSIONISTA AZIMUT • CLUB DE TWIRLING BATON •“LA CALA GAS” • SOCIETAT DE CAÇA “LA CALA” • SECCIÓ DE CICLISME DE CARRETERA I BICICLETA DE MUNTANYA “LA CALA BIKERS” •SECCIÓ DE REM •SECCIÓ DE DÒMINO

Seguidament, i aprofitant que els clubs havien entrat a escena pel que fa a la recollida de trofeus, s’iniciava l’entrega de Premis als Jugadors de Futbol de la SCER de l’Ametlla de Mar, concretament en les següents categories: • Màxim Golejador equip juvenil SCER: ÀLEX BORRÀS • Jugador més Regular equip juvenil SCER: DIEGO MARTÍNEZ • Màxim Golejador equip 3a territorial: JORDI MARSAL •Jugador més Regular equip 3a territorial: JAUME CASAFONT • Màxim Golejador 1r equip: DAVID ALUMBREROS “ARCHI” •Jugador més regular 1r equip: JOSE MARI LLAÓ •Jugador Revelació 1r equip: SERGI QUINTANA A continuació, la segona i última actuació de la nit, en aquesta ocasió a càrrec del sector masculí de la població, el kenpo-karate Infantil del Gimnàs Montse, qui dirigits pels germans Jordi i Ramon Garcia van mostrar al poble en general les seves evolucions dins d’aquesta, cada cop més estesa, disciplina de lluita i defensa. Ja ratllant l’equador de l’esdeveniment, es portaria a terme un dels moments més esperats: els Premis a la Constància i l’Esforç. Abans, però els més petits, alumnes de psicomotricitat, reberen un recordatori i una medalla per la seva activitat al llarg de tot l’any. En els altres esports, els premiats per categories foren els següents: • G. Rítmica - Categoria Pre-benjamí: NEUS ESTRADA - Categoria Benjamí: JÚLIA CURTO - Categoria Aleví: ANNA MARTIN - Categoria Infantil: CRISTINA ESCODA - Categoria Federades: AGNÈS BALFEGÓ


Juliol 2008 | pàg. 39

• Bàsquet - Bàsquet Iniciació: ALBERT CURTO - Bàsquet Benjamí : AGUSTÍ FORT - Bàsquet Aleví: MIQUEL ANGEL MERINO - Bàsquet Infantil-Cadet : SERGI GILABERT

• Kenpo-karate - Categoria Única: ANAÏS CAÑAGUERAL

• Tennis - Categoria Única: ESTHER MORALES

El Kempo, una de les modalitats creixents també va tenir el seu reconeixement.

• Twirling - Categoria Única: ELISABETH REVERTÉ

• Futbol Base: - Equip Pre-benjamí Xipirons: JOEL VILANOVA - Equip Pre-benjamí Sardinetes: JOAN GREGORI - Equip Pre-benjamí Seitonets: MARC BRULL - Equip Benjamí Llobarrets: ARNAU FIGUERS - Equip Benjamí Dorades: MARC TRESERRES - Equip Aleví F7: JORDI GÒMEZ - Equip Aleví F11: IGORS AZIZOUS - Equip Infantil: JOSEP MADRID - Equip Cadet: GERARD CAÑAGUERAL

I amb els més petits gaudint del seu moment de glòria, s’arribava al punt àlgid de l’acte on es donarien els premis més importants de la vetllada; abans, però, Menció Especial als diferents Patrocinadors del 1er Torneig Internacional Terres de l’Ebre, en el que la nostra població es va convertir en referent pel que fa a futbol base. Aquest foren “La Caixa”, BMS Mobile, Iniciatives Mestral i Lloguer i Vivendes Maribel. Tot seguit, i seguint amb el reconeixement a les diferents empreses i comerços locals que ha ajudat a l’esport calero, es donava el Premi al Millor Patrocini, que va recaure a mans d’HOTEL AMETLLA MAR, per la seva contribució en la nova indumentària de la secció de Futbol Base. Així mateix, el Patronat d’Esports va voler agrair també la seva col·laboració al llarg d’aquest any a la Benzineria TAMOIL, Grup Balfegó, Expert-Cifec Serafí i Pydum.

El Premi a Millor Esportista de les Entitats Esportives Locals, fou per a Sergi Morillo, amb un currículum excepcional, en el que hi sobresurt la 1ª posició al Campionat del Món en Forma Creativa Musical i en Combat en la Categoria Púrpura-Verd. El Premi al Millor Esportista del Patronat Mpal. d’Esports, fou per un equip, concretament, per la Tripulació Femenina de la Secció de Rem, capitanejada per l’Encarna Subirats, i que en la passada Lliga de Muletes de les Terres de l’Ebre es van proclamar campiones. I finalment, El Premi al Millor Esportiva de Projecció Exterior, que en aquesta ocasió no fou un sinó tres: Albertó Pérez, Anaïs Cañagueral i Jèssica Cabrera, del Club de Twirling Baton L’Ametlla de Mar, premiats en els passats premis ARC pels seus grans resultats en aquesta modalitat esportiva, així com per la seva participació en els campionat d’europa amb la selecció catalana.


Juliol 2008 | pàg. 40

Esports Festa del Futbol a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports el Gimnàstic de Tarragona, el Ricoh Premià o l’EF Veterans Cambrils realcen la rellevància d’aquest torneig.

El sopar dels pares del Futbol Base va tenir una gran concurrència.

Aquest passat cap de setmana, 14 i 15 de juny, la Nova Zona Esportiva Municipal de “La Cala” acollia un nou Open Clubs Futbol Base, torneig que en aquesta ocasió arribava a la seva 7a Edició. Després de tota una lliga d’entrenaments i partits, aquest esdeveniment ve a posar punt i final a una intensa temporada, no només pel que fa als equips de la nostra població, sinó també als altres clubs que any rere any ens acompanyen a la cita. En aquest sentit, la participació d’equips tan importants a nivell de futbol base com l’EF Tecnificació FC Barcelona,

Igualment, no hem d’oblidar ni deixar d’agrair tampoc la presència d’altres entitats com el CE El Perelló, l’Hospitalet de l’Infant, el CF l’Ampolla, l’EF Ascó, el CF La Floresta que, juntament amb els diferents equips locals, completarien els diferents quadres de competició. Seguint amb l’estructura que manté el Patronat Mpal. d’Esports de l’Ametlla de Mar al llarg de l’any, el format de partits s’organitzava des de la categoria prebenjamí fins a la cadet, això sí, tots amb la modalitat de Futbol A7, per tal de poder celebrar el major nombre de partits durant els dos dies. Així, dissabte matí arrancava tot amb la disputa dels primers enfrontaments. Per una banda, amb els prebenjamins: seitonets, sardinetes i xipirons, que jugaven un partit cadascú, de dos parts de 20 minuts. Paral·lelament a l’altre camp, els benjamins, dorades i llobarets, que, a diferència dels més petits, quedaven emmarcats dins dos quadres de 3 equips, disputant partits d’una sola part de 30 minuts, de manera que els primers classificats de cada grup disputarien la final, i on va destacar pel seu joc l’equip de l’EF Veterans Cambrils, proclamant-se així vencedor. Mentrestant, a la carpa d’organització, ja s’anaven preparant els diferents sorteigs que es dugueren a terme i que, per només 1€, permetien als presents obtenir un magnífic Pernil “El Pozo”, una pilota oficial gentilesa d’Sports Àlex, 3 pantalons oficials del FC Barcelona cedits per Can Sisquillo i un sopar per a 2 persones al restaurant Art i Cuina de la nostra localitat. Ja a la tarda, el torn, seguint aquest format de grups, fou pels jugadors de la categoria aleví i infantil, encara que aquest ho feren al llarg de 25 minuts. L’EF Veterans Cambrils va repetir victòria en alevins, tot i que no ho va poder arrodonir en l’infantil ja que va ser superat per l’Ascó després d’un

Imatge d’un dels partit disputats.

igualat partit. A partir d’aquest, el més petits cediren el protagonisme a pares, mares i monitors, els quals es calçaren les botes, alguns després de molt de temps, per enfrontar-se entre ells en els dos camps habilitats per a l’ocasió. El partit entre mares va permetre observar les evolucions d’aquestes després de tot un any d’entrenament, mentre que en el cas dels pares i els monitors, com era d’esperar, el resultat va ser favorable als més joves. Posteriorment, tots els que al llarg del dia havien gaudit d’aquesta jornada futbolística, es varen congregar al mateix bar-restaurant del Camp de Futbol en un sopar multitudinari, en el que es reunirien més de 200 persones. A l’endemà diumenge, encara amb la ressaca futbolística del dia abans ,el torn fou pels cadets, que quedaren enquadrats juntament amb el CF La Floresta, EF Veterans Cambrils i l’EF Ascó en un únic grup, disputant així 3 partits, de forma que tothom s’enfrontés entre sí. Seguidament, i tal i com es va portar fent sempre que s’acabaven les finals de cada categoria, s’entregaren els trofeus amb la presència del regidor d’Esports de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, el sr. Joan Pere Gómez Comes, i el vicepresident del Patronat Mpal. d’Esports, l’Albert Medrano, a l’hora que ja tenien preparat el pica-pica per pal·liar part dels esforços duts a terme. Així mateix, dins al recinte del barrestaurant també es va portar a terme la inauguració amb els nous propietaris, els quals van oferir a tots els presents un aperitiu amb motiu de l’acte. Per últim, destacar a tots els que van fer possible que aquest nou esdeveniment pogués desenvolupar-se i finalitzar amb èxit, i sobretot, ressaltar la tasca de tots els monitors, sense els quals això no hagués estat possible. Patronat Mpal. d’Esports de l’Ametlla de Mar


Juliol 2008 | pàg. 41

Els tradicionals actes esportius mantenen intacte l’esperit de les festes de Sant Pere llotja actual, es va imposar l’Eduard París, en categoria masculina, i l’Anna Estrada, en la femenina i qui rebria el trofeu de mans dels seu pare, l’Andreu Estrada, membre de l’actual junta.

Participants a la cursa de Sant Pere.

Dins el marc de les Festes de Sant Pere de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar, l’esport fou protagonista, sobretot, durant el cap de setmana. Així, divendres a les 21.00h. es donava inici a la competició de les 14 hores de Futbol Sala, amb la participació de fins a 16 equips. Després d’una maratoniana nit, destacable per l’elevat nivell que es va poder presenciar en totes les eliminatòries prèvies, s’arribava a la fase final on Luasa, donant la sorpresa i derrotant els favorits dels Corleones (Tortosa), s’enfrontaria a l’Homogènik (Perelló) que havia superat als Makensis. La igualtat de forces es va traslladar també al marcador i després de 30 minuts equitatius s’arribaria a la tanda de penals on els perellonencs, per segon any consecutiu, es proclamarien campions. Ja a l’endemà dissabte, vespra de Sant Pere se celebraria la Festa Ma-

rítima, pròpiament dita i que engloba la Marató Popular, la Travessia al Moll Nedant, la Barra del Cos i les Curses de Muletes. Abans però, i pel matí, el Camp de Tir Punta Calda i les Pistes de Tennis eren els dos focus d’atenció esportiva. En el primer cas, fins a 23 concursants que ,a part d’organitzar el típic esmorzar pels presents, competiren en un renyit Concurs de Tir on finalment guanyaria Hilario Guijosa, per davant de l’Armando Callau i Jaume Casafont. Al mateix temps, un nou torneig de tennis, individual i dobles, es donava lloc a la nova Zona Esportiva on cal destacar l’elevada participació, si bé no podem donar guanyadors ja que les finals quedaren pendents. En la primera prova de la tarda, la marató, que parteix de davant de la Confraria Vella fins la rotonda de la

En la natació, i ressaltant als participants caleros, destacar la figura de Macià Garcia que s’alçaria com a Millor Local, mentre que la Júlia Curto ho faria com a primera noia en la seva categoria. I tot seguit, la barra del Cos, la prova més esperada pels grans i petits, si bé els primers no van tenir moltes opcions de gaudir-la ja que Javi Margalef, un crack de la barra, va aconseguir arribar al final en la seva primera oportunitat, deixant bocabadats a tots els altres participants. Seguidament, els més petits, on, aquests sí, després de reiterats intents s’acabaria imposant l’ Hèctor Martínez. Paral·lelament a aquestes proves es disputà dins el mateix port calero, la primera regata de la Lliga de Muletes de les Terres de l’Ebre. En aquesta hi participaren 8 tripulacions masculines i 4 de femenines, amb una representació més que significativa dels caleros, amb un total de 5 tripulacions. Els temps de les mànegues classificatòries per a les finals foren els

A sobre, torneig de tennis. A la dreta, tir al plat. A sota, primera cursa de muletes de les Terres de l’Ebre.

següents:

1a Eliminatòria SM. 1000mts CLUB

TEMPS

SCER l’Ametlla de Mar “A”

5’ 33’’ 14

Ass. Xino-Xano “A”

5’ 24’’ 36

2a Eliminatòria SM. 1000mts CLUB

CLUB

CN Flix

5’ 28’’ 24

SCER l’Ametlla de Mar “B”

5’ 58’’ 04

3a Eliminatòria SM. 1000mts CLUB

CLUB

Ass. Xino-Xano “B”

5’ 32’’ 40

CN Sant Carles de la Ràpita

5’ 26’’ 78

4a Eliminatòria SM. 1000mts CLUB

CLUB

SCER l’Ametlla de Mar “C”

5’ 56’’ 28

Ass. Xino-Xano Femení

6’ 37’’ 46

1a Eliminatòria SM. 500mts CLUB

TEMPS

SCER l’Ametlla de Mar “A”

6’ 16’’ 86

CN Sant Carles de la Ràpita

6’ 20’’ 64

2a Eliminatòria SM. 500mts CLUB

CLUB

CN Flix

5’ 22’’ 43

SCER l’Ametlla de Mar “B”

5’ 33’’ 62

Agafant els temps com a referència per a les finals, serien l’Ass. XinoXano “A” i el CN Sant Carles de la Ràpita els que passarien a la final, imposant-se les primers amb un millor temps com a les prèvies. I pel que fa a la categoria femenina, els resultats assolits amb les curses de classificació serien els que determinarien el resultat final, quedant així la SCER l’Ametlla de Mar “A” per davant del CN Sant Carles de la Ràpita. Finalment, dilluns dia 30 es reservaria per a la Marxa Ciclista, marxa que arribaria fins a la Urbanització de Calafat i destacada per la notable participació, entre els quals hi havia un bon nombre de bikers, fent honor així a la seva afició, i gaudint, com no, de la tradicional sardinada que els esperava davant la llotja nova per cloure l’activitat esportiva d’aquestes festes.


Juliol 2008 | pàg. 42

Esports Arrenca la temporada de platja amb el Torneig de Futbol Platja Infantil que els nens juguin a futbol d’una forma molt diferent a la que ho fan durant tot l’any. I la veritat és que es van poder veure jugades i accions, que en altres superfícies són totalment impossibles que es puguin realitzar. Un cop arribada la tarda, fou el torn del més grans, amb les categories Aleví i Infantil-Cadet, els quals disputaren 2 triangulars on l’esportivitat i la igualtat fou la nota predominant en tots i cadascun dels partits. Menció especial es mereix també el patrocinador del mateix, Property Services de l’Ametlla de Mar, el qual està fent una gran tasca com a espònsor, gràcies al qual els jugadors s’endugueren una camiseta recordatori del campionat i diferents obsequis.

Els més petits també tenen el seu torneig de Futbol Platja.

El passat dissabte 5 de juliol, el PME de l’Ametlla de Mar va donar el tret de sortida als seus esdeveniments d’estiu. Tal com es tradició en els últims anys, ho va fer amb el Torneig de Futbol Platja Infantil, que aquesta temporada arribava ja a la X Edició i que, a l’igual que l’Open Clubs Futbol Base que tancava la temporada d’hivern va comptar amb la participació de totes les categories, des de prebenjamí fins cadet. En aquest sentit, de bon matí eren els més petits, Prebenjamins i Benjamins, els protagonistes d’aquesta

cita, amb un total de 5 equips, dos en prebenjamins, que realitzaren una apassionant anar i tornar que es va tenir que decidir des de la tanda de penals, i 3 benjamins que jugaren en format grup, competint també per emportar-se una de les dues copes en joc. Si bé cal destacar que la majora de jugadors són “caleros”, aquests també tenen l’oportunitat de compartir el dia amb nens que estan de vacances a la nostra localitat i participen en aquest torneig on el que s’intenta és

Finalment, a les 19h aproximadament, va finalitzar la diada “futbolera” i Joan Pere Gómez Comes, regidor d’Esports de l’Ametlla de Mar, i Joan Coupland, representant de Property Services, van entregar els corresponents trofeus als diferents equips participants. En total, més de 90 jugadors van participar en aquest torneig que ja es un clàssic de la Platja de Pixa-vaques, i que donen pas per acollir d’aquí dues setmanes el Torneig de Futbol Platja Sènior que es jugarà del 18 al 20 de Juliol.

Patronat Mpal. d’Esports de l’Ametlla de Mar


i

Juliol 2008 | pàg. 43

Informació

esdeveniments socials

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR C/ Sant jordi, 55 OFICINES MUNICIPALS Tel. 977 456 000

TORNS DE FARMÀCIES AL POBLE Cada farmàcia entra de guàrdia de 8,30h. de la nit del divendres fins els següent divendres de la mateixa h.

12-07 al 18-07 19-07 al 25-07 26-07 al 01-08 02-08 al 08-08 09-08 al 15-08 16-08 al 22-08 23-08 al 29-08 30-08 al 05-09 06-09 al 12-09

J. Borges A. Aytés J. Pedrola J. Borges A. Aytés J. Pedrola J.Borges A. Aytés J. Pedrola

iNFO. 977 456 329 977 456 477 - 977 456 376

DE LA CALA

L’Ametlla de Mar. Tel. 977 45 60 03 DESTACAMENT TRÀFIC A-7 Tel 977 45 64 10

JOANA PEDROLA Andreu Llambrich, 22 / Tel. 977 45 61 32 Telf. Urgències 637 733 985 JOAN BORGES Pau Casals, 34 / Tel. 977 493 252 Tel. Urgències 908 93 55 76 AGUSTÍ AYTÉS C/ Cala Joanet (La Rambleta) Tel. 617 457 014 – 977 493 493 Horari matí: 9’30- 13’30h. Horari tarda: 17h. – 20’30h.

1r Pis Ajuntament. Tel. 977 456 000 PATRONAT DE MITJANS INFORMATIUS

(La Cala Ràdio Revista “Des dels Quatre Cantons”) 2on pis Ajunt. Tels. 977 493 037 – 977 493 007 CUTURA Tel. 977 493 754 2on pis Ajunt. POLICIA LOCAL Tel 977 493 949 Poligon Industrial PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL Tel. 977 457 269 TELECENTRE Tel. 977 457 269 MERCAT MUNICIPAL Tel. 977 456 830 POLISPORTIU MUNICIPAL GALETET Tel. 977 456 811 CASAL DELS AVIS Tel. 977 456 216

AUTOPISTES DEL MARE NOSTRUM

(Àrea de manteniment) Tels. 977 45 60 50 – 977 45 61 54 CASA DEL MAR Tel. 977 45 61 75 CONFRARIA DE PESCADORS ST. PERE Tel. 977 45 60 07 CLUB NÀUTIC DE L’AMETLLA DE MAR

Tel. 977 45 72 40 COOPERATIVA Tel. 977 45 64 07 S.C.E. i R. Tel. 977 45 60 39 LA CAIXA Tel. 977 45 60 62 CAIXA TARRAGONA Tel. 977 45 64 36 CAIXA PENEDÉS Tel. 977 49 36 60 BANC SANTANDER Tel. 977 45 64 33 BANC BILBAO BISCAIA Tel. 977 45 61 83 AQUALIA Tel. 977 45 75 21 / Pau Casals, 33 Horari de 10h a 13h de Dilluns a Divendres PARRÒQUIA Tel. 977 45 68 94 i 639 70 10 22 Misses JULIOL-SETEMBRE: Parroquia: Dissabte:19h / Diumenge: 10h(int.),19h / Dijous: 9’30h / Altres: 19h Calafat: Dssabte: 20’30h (bil.). 5 juliol i del 19 de juliol al 20 de set. Sant Jordi: Diumenges: 20,30h (bil.). 3, 10, 15, 17 i 24 d’agost. Despatx: Dilluns,19’45h a 20’45h. Dissabtes, 9’30h a 10’30h.

AMBULATORI SEGURETAT SOCIAL TORTOSA

Tel. 977 500 333

RESIDÈNCIES SEGURETAT SOCIAL

TORTOSA- Tel. 977 519 100 TARRAGONA- Tel. 977 211 554 MUSEU DE CERÀMICA POPULAR Tel. 977 486 810 Horari: De Dilluns a Divendres: 10h a 14h. I de 16h a 20h. Dissabtes i Diumenges de 10h a 14h.

SANITAT S.U.M. AMBULÀNCIA 24 H. Tel. 977 45 70 00 C.A.P. (Centre d’Assistència Primària)

ENSENYAMENT LLAR D’INFANTS Tel. 977 49 37 10 ESCOLA NAUTICOPESQUERA Tel. 977 457 775 COL·LEGI PÚBLIC SANT JORDI Tel. 977 45 64 80

C/ Llibertat Tels. 977 49 38 49 – 977 49 35 14 CREU ROJA Tel. 977 493 664 Passeig Marítim s/n SERVEI AMBULÀNCIA 24 H.

Av. Ensenyament, 1

INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI MARE DE DÉU DE LA CANDELERA Tel. 977 45 64 42

Av. Ensenyament

- Àlex Duque Garcia, fill de Santiago i Mª Carmen, el 17/06/2008 - Unai Iruela Gómez, fill de Josep i Núria, el 24/06/2008 - Delphine Oviol Sánchez, filla de Ignacio V. i Delphine, el 23/06/2008

TARIFES PUBLICITÀRIES 2008

Les persones que visquin fora de la població o vulguin rebre la revista a domicili ho podran fer previ pagament de les despeses d’enviament (25 euros anuals IVA inclòs).

1 mòdul Doble mòdul 4 mòduls o faldó 1/4 1/2 Plana 1 Plana Interior 1 Plana Contraportada - Interior - Exterior Encarts

Defuncions: -Sacramenta Villegas Fernández el 01/07/08, als 74 anys - Pancracio Llop i Signes el 01/07/08 , als 77 anys

Casaments: - Miquel Comes Comes i Rut Estrada Pastó, el 31/05/2008 - Pablo Navarro Vera i Joana Sanz Álvarez, el 14/06/2008

- Joan Benet Casadó el 04/07/08 , als 85 anys - Enrique Primé i Campo el 06/07/08 , als 73 anys

12 € 24 € 48 € 72 € 135 € 270 € 300 € 350 € 500 €

IVA no inclòs

til l a* an ida rav Inf re rdi el ad 4 a rc s/21 l tlla lafat t ós NFE P tí V r b r o 1 a e e a p * m l / a C e n t n n e J l a n c l y a A ia m r -P t o * re E a s or or r or liv ca -C L’A l’A lun an -M riel les les C/L ó-C/M na Me Bon IÓ R at - C teri alaf ig alaf alafo alaflunya res Cforn Cale merc ales e C e l’O etan de Ca Ca el de ata llóC M .C C C T la t a S ma ab ll n d P do ad Co s C Tres lar a d laça TACLiber eme Av./del Avlatja Av./Cata Av.v Ca .Tres a C Rove Rove /Car ntrad ’alfa ça G Cala trad laça stes res e o a ç r ç T . d n S a P . D Pla P A Av C C C v. E C/ C E P Pl Av v.T C/ Pi En Av Zo C/ Pla Co 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 A 7 8 9 10 11 12 13 1 2 A1 1 2 3 4

CASC URBÀ

URB. URB. MARINA SANT JORDI SANT JORDI

URBANITZACIÓ TRES CALES

URB. CALAFAT

*Només circula del 15 de juliol al 15 de setembre

11.00 11.02 11.05 11.06 11.10 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.20 11.22 11.23 11.25 11.27 11.28 11.31 11.37 11.39 11.41 11.43 11.44 11.45 12.30 12.32 12.35 12.36 12.40 12.43 12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.50 12.52 12.53 12.55 12.57 12.58 13.01 13.07 13.09 13.01 13.03 13.04 13.05 19.00 19.02 19.05 19.06 19.10 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.20 19.22 19.23 19.25 19.27 19.28 19.31 19.37 19.39 19.41 19.43 19.44 19.45

CASC URBÀ 07.47 09.37 13.53 16.47

07.45 09.35 13.51 16.45

07.43 09.33 13.49 16.43

07.42 09.32 13.48 16.46

> 07.36 09.26 13.42 16.36

DIRECCIÓ BARCELONA A SE AS EN RCUL CL DE TR CI

Informació Renfe 902 240 202

D’ALTRES CASERNA GUÀRDIA CIVIL

FARMÀCIES

REGIDORIA I MEDI AMBIENT

- Gemma Parellada Comes, filla de Gerard i Mª Brígida, el 20/05/2008 - Karen Perera Rodríguez, filla de David i Yolanda, el 23/05/2008 - Mourran Salmi, fill de el Khalil i Latefa, el 23/05/2008 - Abdjalal Lakbiach Ezzammouri, fill de Said i Sobiha, el 31/05/2008 - Diana Tomás Casant, filla de Miquel i Anna, el 05/06/2008 - Si Mohamad el Amrani, fill de Abdelkrim i Noura, el 05/06/2008

LA CALA- Tel. 650 381 351 PERE MARGALET- Tel. 977 49 33 22 CARBAJALES- Tel. 977 45 64 68 J.J. PINO PENIN- Tel. 977 45 60 94 IMMA GONZALVO- Tel. 670 769 504

CRISTÒBAL CABALLÉ BARBERÀ Cervantes, 39, 1er, 2a / Tel. 977 493 456

Baixos Ajuntament. Tel. 977 45 64 77 Av. Amistat Hispano-Italiana Tel.977 456 329

Naixements:

TAXISTES

PSICÒLEG

OFICINA D’INFORMACIÓ I TURISME

Es comunica a totes les parelles que volen contraure matrimoni exclusivament civil, que han d’iniciar l’expedient, com a mínim quatre mesos abans de la data del matrimoni

TREN

Dr. CARLOS ALBERTO VOLPATI Pau Casals, 24, 2n, 3a Tel. 977 493 120 Dr. MANUEL BLASCO Lluís Companys, 19, 3r, 2a Tel. 977 493 285

Tel. 977 493 080 De Dilluns a Divendres de 17h a 20’30h. Dissabtes d’11h. a 13’30h.

SERVEI D’URGÈNCIES MUNICIPAL AMBULÀNCIA 24 H 977 45 70 00

L’AMETLLA DE MAR- Carrerera Perelló Tels. 977 45 64 00 – 977 49 31 51 CENT. TARRAGONA- Tel. 977 54 70 80 REUS- Tel. 977 30 50 80 TORTOSA- Tel. 977 44 20 80 AMPOSTA- Tel. 977 70 00 80

Dr. ALEJO OLGUIN Pau Casals, 25, 4art Tel. 977 456 381 ODONTÒLEGS

CENTRE MUNICIPAL DE LECTURA DOCTOR FRIAS

TELÈFON URGÈNCIES CAP 977 49 35 14 Visites CAP: 902 111 444

BUS

De dilluns a Divendres: 9h. a 14h. OFICINA MUNICIPAL 3 CALES Tel. 977 456 376 OFICINA DE RECAPTACIÓ (Baixos Ajunt.) De dilluns a Divendres: de 9h. a 14h. OFICINA TÉCNICA Tel. 977 493 331 JUTJAT DE PAU Tel. 977 457 704 Dill. Dim. Div. Tardes: 17h. a 19h. SERVEIS SOCIALS Tel. 977 456 008 Dilluns - Dimecres - Divendres de 9h. a 14h. Visites concertades

BOMBERS

Domicili particular METGES DE CAPÇALERA

RE CE RE R CE CE CE R CE R RE

1 DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI 3 4 3 DIARI

A TOS

TOR

6.19 7.53 9.18 10.45 13.24 15.54 17.25 18.03 18.50 19.12 19.36

URBANITZACIONS 07.33 09.23 13.39 16.33

07.32 09.22 13.38 16.32

07.31 09.21 13.37 16.31

A L A TA TLL LDE OS ’AME MAR L’A AMP L DE

6.30 8.04 9.30 10.55 13.36 16.05 17.35 18.12 19.03 19.22 19.50

6.45 8.17 9.46 11.10 13.51 16.19 17.49 18.26 19.17 19.36 20.04

CASC URBÀ

07.30 09.20 13.36 16.30

R

TAR

07.29 09.19 13.35 16.29

07.28 09.18 13.34 16.28

7.26 8.56 10.25 11.56 14.28 16.57 18.30 19.12 19.57 20.34 21.00

1|No circula els diumenges ni els dies 6, 8 i 26/12, 6 i 7/01, 14, 15 i 17/04 i 1/05 3| Només circula els diumenges des del 5/03 i els dies 6 i 8/12, 8/01, 17/04, 1/05, 5/06 4| Els diumenges i els dies 6, 8 i 26/12, 14, 15 i 17/04, 1/05 i 5/06 circula com Regional

07.24 09.14 13.30 16.24

07.23 09.13 13.29 16.23

07.21 09.11 13.27 16.21

07.19 09.09 13.25 16.19

07.18 09.08 13.24 16.18

< URBANITZACIONS 07.15 09.05 13.21 16.15

07.09 08.59 13.15 16.09

07.07 08.57 13.13 16.07

07.04 09.54 13.10 16.04

07.02 09.52 13.08 16.02

DIRECCIÓ TORTOSA

NA

O AG

07.26 09.16 13.32 16.26

S

NT

SA

8.41 10.06 11.38 13.08 15.38 18.08 19.38 20.36 21.08 21.48 22.08

IA

ÀC

GR

8.46 10.12 11.43 13.13 15.43 18.13 19.44 20.42 21.13 21.54 22.13

A SE AS EN RCUL CL DE TR CI

RE CE RE R CE CE CE R CE R

1 DIARI DIARI DIARI DIARI 2 DIARI DIARI DIARI 3

- Només circularà de dilluns a divendres

IA

ÀC

GR

5.58 7.58 9.27 10.55 13.26 14.55 16.28 17.57 19.25 20.55

S

NT

SA

6.03 8.03 9.33 11.03 13.33 15.03 16.33 18.04 19.33 21.00

RA

TAR

7.08 9.07 10.37 12.06 14.34 16.06 17.36 19.08 20.38 22.07

NA

GO

07.01 09.51 13.07 16.01

- Els horaris són aproximatius

07.00 08.50 13.06 16.00

A TLL ME AR L’A DE M

7.50 9.48 11.16 12.47 15.16 16.48 18.21 19.59 21.27 22.49

A

DE

L L’A

8.07 10.02 11.29 13.01 15.31 17.06 18.35 20.17 21.42 23.06

TOS

TOR

A

8.17 10.11 11.41 13.12 15.42 17.17 18.47 20.28 21.51 23.16

1| No circula els diumenges ni els dies 6, 8 i 26/12 i 7/01, 14, 15 i 17/04 i 1/05. 2| Els diumenges i els dies 6, 8 i 26/12, 14, 15 i 17/04, 1/05 i 5/06 ciucula com Regional 3| No circula els dies 24, 25 i 31/12

Per un món més sostenible... RECICLA!


Profile for Àlex Llaó

Els Quatre Cantons - Juliol 2008  

Els Quatre Cantons - Juliol 2008

Els Quatre Cantons - Juliol 2008  

Els Quatre Cantons - Juliol 2008

Profile for allaog
Advertisement