Page 1

L’Ametlla de Mar Agost 2010

núm. 306

Estiu 2010 Entrevista a

Pepa Martín Presidenta de l’Associació de Veïns Marina Sant Jordi.

Els comerços, amb la complicitat de l’Ajuntament, ofereixen descomptes de l’aparcament de les Escoles Velles

Santes Creus i Torrent del Pi guardonades amb el distintiu Platges Verges

Es millorarà l’accessibilitat a l’estació de tren


Agost 2010 | pĂ g. 2


Agost 2010

|

pàg. 3

Editorial

Un poble més saludable Els ciutadans de la Cala hem pegat un canvi a millor. El gir ha estat positiu i això fa que pensem que tenim un poble més saludable, donat que s’han incrementat els hàbits espor-

tius dels caleros i caleres que cada vegada més s’organitzen el temps pensant en l’activitat física. El culte al cos i una dieta equilibrada, no són pràctiques endèmiques de la Cala,

sinó que es tracta de modes esteses universalment, però sí que la quantitat de gent que reserva el seu espai per fer esport és cada vegada més gran. A diari són moltes les dones i també la gent gran que es dediquen a donar una bona passejada matinal. Només cal donar-se una volta pel Passeig Marítim i qualsevol de les puntes del port pesquer a primera hora del matí per adonar-se d’aquesta circumstància. Seguint amb l’activitat física, l’entrada en funcionament de la piscina coberta i la resta de serveis que ofereixen

i

Índex 4 5 7 8-9 10

Notícia del més Els comerços de l’Ametlla, ofereixen descomptes de l’aparcament de les Escoles Velles.

Infraestructures Urbanisme aprovarà el POUM de l’Ametlla de Mar al setembre.

A fons Serveis socials, un trasllat molt necesari.

?

11-12 13-17 18-19

Societat Festa solidària a les Tres Cales.

Pesca El veler Santa Eulàlia atraca a l’Ametlla de Mar.

aquestes instal·lacions han fet animar molta gent a plantejar-se de manera habitual aquesta pràctica. A l’hora també celebrem l’evolució d’un bon grup de caleros i caleres que han optat per les curses de resistència, cosa que fa que tinguem representació en un bon grapat de cites del calendari territorial. Tot plegat, si hi afegim la bona salut dels clubs i entitats locals i la participació de les activitats que s’han organitzat aquest estiu a les nostres platges, ens dóna com a resultat un poble més saludable. Bon esport, bona salut.

21-23

Medi Ambient Santes Creus i Torrent del Pi guardonades amb el distintiu Platges Verges.

Cultura i Espectacles El Museu de Ceràmica de l’Ametlla, un dels pares de la Xarxa de Museus de Ceràmica de Catalunya.

Entrevista Pepa Martín, presidenta de l’Associació de Veïns Marina Sant Jordi.

Turisme Èxit de participació a la XVI Diada dels Fideus Rossejats.

@

24

Ajuntament

25

Política

26-29 30-34 36

L’Ajuntament aprova en plenari l’aval que ajudarà els ciutadans a poder aconseguir finançament per obtenir un pis al Carrer Goya.

Reconeixement de la JNC en el seu 30è aniversari.

Opinió Esports El primer equip comença la pretemporada.

Informació Horaris de tren, bus, ...

CONSELL DE REDACCIÓ: DES DELS QUATRE CANTONS (43860 L’AMETLLA DE MAR. APARTAT DE CORREUS 76) EDITA: Patronat Municipal de Mitjans Informatius | PRESIDENT: Andreu Martí | DIRECTOR: Francesc Callau REDACCIÓ I EDICIÓ: Araceli Domínguez i Olga Tomàs | ESPORTS: Norbert Callau | CORRECCIÓ: Viqui Martí DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ: Glòria Figueres | VOCALS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS INFORMATIUS: Fini Llaó, Joan Pere Gómez Comes, Anna Gallart, Rosanna Samarra, Maria Marsal i Ricardo Llaó. Dipòsit Legal: T-163-80 | IMPRIMEIX: Impremta Querol, S.L. / Pol. Ind. Baix Ebre Tel. 977 597 100* - Tortosa


Agost 2010 | pàg. 4

La Notícia del mes L’Ajuntament i el comerç local uneixen esforços per l’aparcament i la mobilitat Els clients que visitin els comerços de la localitat poden demanar els vals de descompte del recent inaugurat aparcament de les Escoles Velles i el trenet Nemon.

Els comerços de l’Asemar compten amb un adhesiu informatiu a la porta.

Olga Tomàs El consistori calero amb l’estreta col· laboració amb els empresaris locals han dotat els comerços de vals de descompte d’una hora pel nou aparcament soterrat Les Escoles Velles situat al centre del municipi. Els clients que comprin als comerços podran demanar aquests vals que no tenen data de caducitat. Per tant, es podran utilitzar el mateix dia d’adquisició o durant la resta de l’any. D’aquesta manera és vol garantir l’aparcament al centre urbà i de retruc dinamitzar el comerç local. L’ import per obtenir els vals el fixarà cada comerç tenint en compte la diversitat de sectors que engloba la xarxa de comerços de l’Ametlla de Mar i, per tant, seria difícil establir una despesa fixa com a requisit. La iniciativa dels vals de descompte ha comptat amb la col·laboració del comerç local i, en especial, d’Asemar (Associació d’Empresaris de l’Ametlla de Mar). “Des de l’inici vam parlar amb l’Ajuntament des d’Asemar i vam acordar que

era molt important facilitar aquests tiquets de descompte per tal de facilitar l’apropament dels clients als comerços de l’Ametlla. Des de l’associació animem a la gent a que vingui als comerços i que no els faci por demanar aquests vals de descompte”, explica Eduard Font, des de l’associació. Els descomptes es sumen a altres accions impulsades per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per tal de garantir l’aparcament i la mobilitat al municipi. Recordem que en aquesta mateixa línia de treball el consistori calero també ha dotat els comerços amb vals de descompte pel trenet Nemon durant l’estiu. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el nou pla de mobilitat que es va posar en marxa el passat mes de juny que té com objectius que es pugui circular correctament pel poble, a la vegada, que el casc urbà torni a ser bonic i amable tant per les persones de l’Ametlla, com pels comerços i els turistes que visiten la vila.

Asemar, treballant pel comerç local Des de l’Associació d’Empresaris de l’Ametlla de Mar es realitzen campanyes i iniciatives promocionals del comerç local durant tot l’any. Una de les darreres accions és la col· locació de panells informatius amb la situació dels comerços de l’associació al municipi. Els panells estan situats en punts estratègics dels carrers de la vila. A més, l’associació ha col·locat una botiga representativa del comerç local a l’Hotel Ametlla de Mar. D’altra banda, des d’Asemar hi ha campanyes ja clàssiques com la de botigues al carrer del setembre o la de Nadal.


Agost 2010

|

pàg. 5

Infraestructures Urbanisme aprovarà el POUM de l’Ametlla de Mar al setembre Segons el consistori calero, en la documentació presentada sobre el POUM sí que es detalla la manera en què es vol obtenir els espais lliures de Port Olivet i Artilleria.

de l’Ajuntament és evident que vam aportar tota la documentació, com es va comprovar en la reunió posterior a la reunió de la CUTE on, concretament a les pàgines 25 i 26, deixàvem clar com adquirir els terrenys dels sectors d’Artilleria i de Port Olivet i vam quedar d’acord tots plegats que al setembre s’enllestiria l’últim tràmit per salvar per sempre aquests espais naturals tan importants per al poble i, a la vegada, aprovaríem el Pla General d’Urbanisme, que també és molt important per a l’Ametlla de Mar”. Port Olivet.

Araceli Domínguez La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) aprovarà el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Ametlla de Mar al setembre, un cop estigui en les seves mans tota la documentació necessària que fa referència al pla de millora urbana (PMU) de Port Olivet i el sector Artilleria, inclòs en el POUM. L’Ajuntament pretén convertir l’espai de Port Olivet en zona verda i disposa de tots els requisits i el compromís d’Urbanisme perquè el projecte tingui llum verda al setembre. L’endarreriment s’ha produït perquè la CUTE ha considerat que el consistori

encara no havia concretat la forma d’obtenir els espais lliures a la zona, com es compensarà el sector o com s’expropiarà, tot i haver incorporat tots els preceptes derivats del recurs d’alçada acceptat que van presentar davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Per la seva banda, Andreu Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar i membre també de la CUTE, es va reunir amb Pere Solà, director d’Urbanisme, en acabar la reunió d’aquest ens perquè considera que Urbanisme havia passat per alt el detall d’aquesta fórmula que, assegura, sí que havien inclòs en el document presentat. “Per part

Via expropiació La idea del consistori calero és adquirir via ‘expropiació’ els terrenys de 66 hectàrees que ocupava una urbanització de luxe promoguda per ucraïnesos i que va ser confiscada per ordre de l’Audiència Nacional en el marc de l’anomenada operació Mármol Rojo. Els terrenys, que van ser subhastats posteriorment, es troben ara en mans majoritàriament de l’entitat financera Caixa Penedès. Davant la CUTE, l’Ajuntament havia de precisar sota quina fórmula obtindria els terrenys, en aquest cas expropiació, i efectuaria el pagament amb sostre o terrenys municipals dels quals disposa.


Agost 2010 | pĂ g. 6


A fons

Agost 2010 |

pàg. 7

Serveis Socials,

un trasllat molt necessari El canvi d’emplaçament d’aquests serveis ha propiciat una millora de l’atenció als usuaris i una agilització de la feina de les professionals que hi treballen.

Araceli Domínguez El passat 6 d’abril es va produir el trasllat de les dependències dels Serveis Socials des de l’Ajuntament al Casal d’Avis. Aquest trasllat, llargament esperat, fa que a partir d’aquell moment es poguessin garantir millor els drets dels usuaris recollits en la Llei de Serveis Socials 12/2007 d’11 d’octubre que, per una banda, empara els ciutadans pel que fa a la seva intimitat, a tenir assignat un professional de referència que sigui l’interlocutor principal i que vetlli per la coherència, la coordinació amb altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d’atenció. També per a rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn ordinari. I per l’altra, per poder optimitzar amb més eficiència i eficàcia les intervencions que es realitzen ja que hi ha hagut un gran augment de les demandes que es reben al servei. Un exemple, al maig del 2008 es van rebre 683 peticions. Just un any després, el número de peticions va augmentar fins a 940. Aquest augment s’atribueix a l’aplicació de la Llei de Dependència i, sobretot, a la situació de crisi que passa la nostra

societat, fent augmentar considerablement el nombre de persones que hi acudeixen sense ingressos donat que s’han quedat a l’atur i no poden fer-se càrrec de despeses com el lloguer o hipoteques. Espai petit Als baixos de l’Ajuntament l’espai es va quedar petit i no permetia realitzar una atenció acurada a les professionals del servei, de manera que es citava a menys gent i la llista d’espera augmentava en temps i persones. També l’equip ha augmentat al llarg del temps. En un primer moment els Serveis Socials estaven integrats només per treballadores socials i avui en dia la figura de l’educadora social també hi ha entrat en joc. Per tant també necessita el seu espai per poder atendre els seus usuaris i coordinar-se amb altres equips professionals. Ara, les dues treballadores i l’educadora disposen d’un despatx individual a les dependències del casal amb la qual cosa poden complir els preceptes que marca la llei, agilitzant a la vegada la feina, escurçant el temps de les cites prèvies i atenent més persones en menys temps amb més qualitat pel

Noves estances de Serveis Socials al Casal d’Avis.

que fa a l’escolta activa. Això també els deixa un respir per atendre la feina burocràtica que es desprèn de les seves accions envers els usuaris, fer l’atenció domiciliària i desenvolupar el treball comunitari que repercuteix en tota la societat de la vila. Tècnica d’immigració A més, Serveis Socials també compten amb una tècnica d’Immigració que s’ocupa d’orientar i assessorar al immigrants en temes jurídics i laborals i també de tramitar les subvencions i organitzar algunes activitats que possibilitin la seva integració social. Aquesta figura s’emmarca dins del conveni signat amb el Consell Comarcal que permet comptar amb una tècnic per poder desenvolupar els programes i projectes recollits dins del Pla Local de Ciutadania i Immigració, el qual es porta a terme al municipi des de l’any 2005. A més, a les dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) treballa una agent d’acollida que s’encarrega de rebre als nouvinguts i els orienta en les possibilitats que té el poble, els informa dels seus drets i deures i on poden acudir si els hi cal qualsevol tipus d’ajut o servei.

Conjunt coordinat En general, els Serveis Socials són el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social, orientats a l’assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. En concret, l’atenció social és el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Per aquest motiu, en data 13/02/09, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va signar per a l’exercici 2009 el conveni marc per a la prestació de Serveis Socials d’Atenció Primària i Atenció domiciliària i el conveni de col·laboració per al desenvolupament de tasques del Pla Local de Ciutadania i Immigració juntament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquests convenis garanteixen la prestació dels Serveis Socials d’Atenció Primària donat que l’Ametlla de Mar no té la condició de municipi de més de 20.000 habitants per tenir-ne de propis i es presten a través del Consell Comarcal del Baix Ebre.


Agost 2010 | pàg. 8

Societat Festa solidària a les Tres Cales La Regidoria de Relacions amb les Urbanitzacions amb la col·laboració de Creu Roja i Cáritas va organitzar la Festa al Parc Públic de Tres Cales el dissabte 17 de juliol. Aquest tercer any la festa va tenir un clar objectiu solidari d’aquí l’eslògan “Unes gotes de festa, un mar de solidaritat”.

Inauguració de la placa commemorativa en homenantge als veïns que van insistir en la necessitat del Parc Públic.

Olga Tomàs Aquesta jornada solidària va començar amb l’asfaltament de la pista de futbol Sala. Una reivindicació dels pares i mares de la urbanització que es va fer realitat gràcies al patrocini de LUASA. Una de les novetats preparades va ser el mercat popular obert de les 10.00h a 14.00h de la tarda. Els interessats van poder col· locar un punt de venta per 10 euros. L’Ajuntament va facilitar taulons a tot aquells que ho van necessitar. Els més petits van poder gaudir d’aquest dia amb la Festa de la Infància. Els nens i nenes van gaudir de jocs i contacontes amb Moniato xou. A les vuit i mitja de la tarda va tenir lloc la inauguració de la placa commemorativa en homenatge als veïns i associacions que van insistir en la necessitat del Parc Públic. Després va haver el lliurament de Trofeus del Campionat de Petanca al qual es va poder participar per només 2 euros. I a la nit va haver el sopar amb rostit argentí i després ball per a tots els assistents. El preu del tiquet era de 6 euros i un aliment, de mínim un euro, per tal de contribuir a aquesta jornada solidària. Aquests tiquets es van poder adquirir a l’Oficina de Turisme de l’Ametlla de Mar, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Tres Cales,

Els veïns van gaudir d’un sopar amb rostit argentí.

al “Xiringuito” del Parc Públic i al Supermercat “alimentació Tres Cales”. Aquesta festa va unir associacions del nucli urbà i de la urbanització per una finalitat solidària. “El Parc Públic Tres Cales neix d’una demanda dels veïns. Aquest parc s’ha convertit amb el centre neuràlgic de la vida social de Tres Cales. Enguany li hem volgut donar un caire solidari. Tots els ingressos que s’obtinguin d’aquesta festa aniran destinats a Cáritas i a Creu Roja, amb els moments de crisi que vivim aquestes associacions estan ajudant a molta gent del poble. A més, vull agrair la col·laboració d’empreses i particulars.”, va explicar Joan

Pere Gómez, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions. Per tal que tothom pogués desplaçar-se a la festa a la urbanització va haver un autobús que va comunicar el poble i la urbanització al matí i a la tarda. El preu del ticket de l’autobús també va ser solidari ja que es va pagar amb un aliment per tal de contribuir amb la causa solidària. La festa va suposar una despesa de prop de 3.000 euros de la qual l’Ajuntament en va assumir menys de 200 euros gràcies a la col·laboració de particulars i empreses com Eurona, Nàstic de Tarragona, Càritas, Creu Roja, Asemar i la Central Nuclear Vandellòs II.

Millores d’accessibilitat a l’estació d’Adif l’Ametlla de Mar Després de mesos de lluita, un dels veïns de l’Ametlla, Carles Busquets, ha aconseguit que Renfe dugui a terme millores d’accessibilitat per persones amb minusvalidesa a l’estació de tren de l’Ametlla de Mar

Olga Tomàs La Renfe ha donat la raó a Carles Busquets. Aquest veí de l’Ametlla de Mar va arribar a la urbanització de Calafat fa poc més d’un any. Busquets, amb problemes de salut i mobilitat reduïda, necessita anar amb cadira de rodes. Ara el Defensor del Pueblo li ha comunicat que, finalment, Renfe farà les millores d’accessibilitat sol· licitades a l’estació de l’Ametlla de Mar. En concret, es preveu la delimitació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, senyalització mitjançant bandes rugoses de la zona de seguretat pels viatgers i instal·lació d’ascensor a l’andana de la Via 1 i de la 2.

Carles Busquets a l’estació de l’Ametlla de Mar.


Agost 2010

“He tingut una gran satisfacció al rebre aquesta carta. Jo no m’ho crec fins que ho vegi en marxa, però sí que crec amb el Defensor del Pueblo, que seguirà tot el procés fins que es realitzin les millores. Per fi, s’ha aconseguit que facin una estació accessible. Per tant, els minusvàlids disposarem finalment d’un ascensor per poder

pujar al tren”, va explicar Carles Busquets. Recordem que el maig del 2009 Busquets va començar la lluita amb Renfe per aconseguir millores d’accessibilitat per a minusvàlids a l’estació de la Cala. Després de llargues i dures negociacions el 14 d’agost del 2009, el responsable de la Gerència

Cau un home pel roquer, a prop de Platja Xelín Tot i que les lesions que va patir no eren greus, el seu rescat va ser bastant aparatós, havent d’intervenir un gran número d’efectius sanitaris i policials. Araceli Domínguez Dimecres al mati, un home que anava a una caleta de difícil accés a prop de Platja Xelín, va ensopegar i va caure rodolant roques avall fins a aterrar a la sorra, uns quatre metros després, el que li va provocar un traumatisme craneo-encefàlic i diferents contusions lleus. En un primer moment van acudir per assistir-lo l’ambulància de l’Ampolla i els bombers però no van poder baixar a assistir-lo. Posteriorment, la policia local va avisar al SUM i jun-

tament amb els bombers van baixar pel roquer per auxiliar a l’home. Els tècnics del SUM el van immobilitzar i van avisar a la zodíac de la Creu Roja per dur-lo per mar fins al Club Nàutic, acompanyat per un tècnic del SUM. Un cop allí, l’ambulància de l’Ampolla el va dur fins a l’Hospital Verge de la Cinta. Els efectius que van participar degut a la complexitat del rescat, van ser policia local, camió i GRAES dels bombers, Sem Ampolla, SUM Ametlla i dues llanxes de la Creu Roja

|

pàg. 9

de Prestacions d’Accessibilitat de Renfe li responia afirmativament a la sol·licitud de dos persones que l’ajudessin a pujar i baixar del tren quan hagués de viatjar, sempre que ho demanés amb 48 hores d’antelació al telèfon de l’Oficina d’Atenció al Client 91 774 40 40 o a través de la pàgina web oca.accesibilidad@renfe.es. La bona nova va durar poc ja que avi-

at des de Renfe se li va comunicar que aquest era un servei ocasional i, per tant, no podia disposar-ne sempre que hagués d’agafar el tren. Per aquest motiu Busquets va fer arribar la seva queixa al Síndic de Greuges i aquest la va traslladar al Defensor del Poble ja que després de dos mesos d’enviar un burofax a Renfe encara no havia rebut resposta.

Dos morts en un accident de trànsit a l’AP-7, a l’alçada de la nostra vila Sembla ser que el sinistre, que es va produir per una sortida de via, va ser perquè el conductor del vehicle es va quedar adormit al volant. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un accident de trànsit que va tenir lloc dijous dia 1 de juliol, prop de les set, a l’autopista AP-7, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). Segons van informar els Mossos d’Esquadra, l’accident va tenir lloc al punt quilomètric 300 d’aquesta carretera en sentit sud, quan un automòbil va sortir de la via per causes que no han transcendit, tot i que fonts del

Servei d’Urgències Municipal ens han informat que, possiblement, el conductor es va adormir al volant. Dels tres ocupants que hi havia al vehicle, de nacionalitat marroquina, dos van morir i un altre, el conductor, va patir ferides greus. El ferit va ser traslladat a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A l’accident, van intervenir dos dotacions de bombers, el vehicle medicalitzat del SEM i l’ambulància municipal.

Un vehicle s’incendia davant de l’aparcament soterrani A causa d’una fallida elèctrica, es van incendiar el motor d’un turisme quan baixava a deixar el cotxe al pàrquing.

Dimecres 7 de juliol, al matí, el conductor d’un turisme que anava a deixar el seu cotxe a l’aparcament de les Escoles Velles es va dur un bon ensurt en veure que moments abans d’endinsar-se dins del pàrquing el cotxe va començar a treure fum per la part del davant. Sembla ser que una fallida en el motor provocada per un curtcircuit va fer una petita deflagració que, gràcies a l’extintor del trenet Nemón i a la ràpida intervenció dels bombers, va quedar controlada en pocs moments. A l’incident es van desplaçar, a banda dels Bombers, la Policia Local i el SUM. Els bombers van controlar l’incident ràpidament.


Agost 2010 | pàg. 10

Pesca El veler Santa Eulàlia atraca a l’Ametlla de Mar Aquest vaixell del Museu Marítim de Barcelona es trobava de ruta per la costa catalana per celebrar el 20è aniversari del programa Thalassa.

Veler Santa Eulàlia.

Araceli Domínguez Divendres 18 de juny atracava a l’embarcador que hi ha entre la Confraria i el Club Nàutic el pailebot Santa Eulàlia, un veler marítim de tres pals característic de les nostres costes i que pertany al Museu Marítim de Barcelona. El motiu era que l’equip del programa Thalassa per celebrar els seus 20 anys va recórrer durant quinze dies, del 6 al 20 de juny, la costa catalana. Un viatge que començava a Portvendres i acabava a Sant Carles de la Ràpita. Durant aquest recorregut l’equip es va retrobar amb les poblacions costaneres i amb molta de la gent amb les que durant aquest vint anys ha compartit la seva singladura televisiva. A més, l’equip de Thalassa recopilava imatges per properes edicions d’aquest programa en les que busca les opinions dels pescadors, la història de les arts de pesca i tot allò que pugui aportar informació sobre la mar i les maneres de fer dels mariners a un espai que es dedica en exclusiva a aquest món. En definitiva, es tractava de fer una sèrie de retrats

de pobles costaners que mostressin l’ànima marinera que els ha fet créixer i de la que encara es nodreixen. Pere Secorún, director del programa Thalassa, explicava que “nosaltres pensem en molta gent i en molts pobles. Aquest viatge és una excusa i una ocasió per tornar a trobar-nos amb la gent. Alguns que ja coneixem, altres que coneixem ara. I tenim intenció la temporada que ve de fer un retrat de cada poble per on passem. A banda d’això, hem fet coses a La Cala perquè és un poble mariner i pensem tornar, segur”. Ritual de cortesia L’alcalde de la població, Andreu Martí, va donar la benvinguda a l’equip Thalassa i va signar al quadern de bitàcola. Els de Thalassa, a més, van rebre la bandera de la nostra població i la van hissar al pal del vaixell. A bord, visitants i curiosos van gaudir d’un petit refrigeri a base de pastissets i moscatell acompanyats per la música de la xaranga Suquet Calero.

V Trobada de Vela Llatina al port natural de l’Estany L’Ametlla de Mar va acollir la V Trobada de Vela Llatina, acte protagonista en la rememoració del Port de l’Estany i homenatge als seus pescadors el 2, 3 i 4 de juliol. Olga Tomàs L’Estany va ser el refugi natural pels primers pescadors que varen arribar al Golf de Sant Jordi provinents del País Valencià, arribant a acollir una flota de pesca important.

Embarcacions de vela llatina sortint del port natural.

Aquest port es va utilitzar fins a finals dels anys cinquanta. Per tal de retre homenatge a l’espai natural de l’Estany i als pescadors, el Club Nàutic de l’Ametlla de Mar, el consistori calero i la Confraria de Pescadors van organitzar la V Trobada de Vela Llatina a l’Estany. També van col·laborar l’associació el FAR i el Museu Marítim de Barcelona. Per tal de participar en aquesta trobada calia disposar d’una embarcació de vela llatina i inscriure’s al Club Nàutic de l’Ametlla de Mar. A la Trobada van participar 14 embarcacions de vela llatina provinents del País Valencià, Tarragona, Barcelona i la Costa Brava. A més, el Museu Marítim va portar una reproducció d’una muleta trobada a l’Ampolla de principis de segle XX. L’arribada de les embarcacions va ser divendres 2 de juliol al port de l’Ametlla i el dissabte al matí, cap a les deu i mitja, va tenir lloc la sortida de les embarcacions cap al Port de l’Estany. Una vegada allí es va llegir

un text sobre la història de l’indret que havia preparat Xavier Figueres. El mateix dissabte va tenir lloc la regata Copa Catalunya per les embarcacions federades. La resta les van acompanyar al llarg de la costa. Hores més tard es va realitzar la tornada a port de l’Ametlla i amarratge de les embarcacions davant de la Confraria Vella. Allí es va dur a terme l’homenatge als pescadors i lliurament de records, sens dubte un dels moments més emotius de la jornada. “El Centre d’Interpretació fa molt de goig en aquest acte en motiu de la V Trobada de Vela Llatina. Però el que realment ens emociona és poder fer aquest homenatge a l’home pescador”, va explicar Andreu Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar. Diumenge 4 de juliol la Trobada va cloure amb un matí de navegada lliure i visita històrica guiada per la Cala. En definitiva, tot un cap de setmana llarg ple d’activitats que van fer gaudir a tots els participants i els qui van seguir l’esdeveniment.


Agost 2010

|

pàg. 11

Medi Ambient Santes Creus i Torrent del Pi guardonades amb el distintiu Platges Verges El Pla de Gestió del Litoral dóna així els seus primers fruits en ser reconegut l’esforç del municipi envers la sostenibilitat medi ambiental per l’entitat GETEEcologistes en Acció.

Araceli Domínguez L’entitat GETE-Ecologistes en Acció ha atorgat a les platges de Santes Creus i Torrent del Pi una certificació i una bandera amb el logo de platges verges al municipi de l’Ametlla de Mar. Reconeix així l’esforç per mantenir aquests dos espais de la manera més natural possible. Recordem que l’Ametlla de Mar treballa en l’actualitat per materialitzar el màxim de propostes, idees i accions destinades a identificar, estudiar i protegir el patrimoni natural de les nostres costes mitjançant el Pla de Gestió del Litoral. De fet, el pla contempla la possibilitat d’aconseguir un distintiu alternatiu a les banderes blaves que posi en valor les característiques naturals i de bona conservació de les platges que no reben aquesta bandera. Acte d’entrega A l’acte d’entrega del distintiu, que es va fer divendres 30 de juliol al Col·legi de Periodistes de Tarragona, va assistir l’alcalde de la població, Andreu

Torrent del Pi.

Santes Creus.

Martí que ens deia que “ens ha atorgat per primera vegada dos guardons de bandera verge. Això significa que a La Cala és compatible tenir platges precioses i ben cuidades amb platges que podem dir verges, i que són de les millors del litoral de Catalunya. Estic molt satisfet perquè tenim platges que apunten cap al futur, el futur de tots plegats. També vull agrair als que han participat per aconseguir aquest guardó, tècnics i treballadors de Medi Ambient, Turisme, brigada d’Obres i Serveis...”. Turisme sostenible A més, el distintiu Platja Verge, de retruc, és una bona manera de promocionar el municipi de cara a un turisme que no només busca el sol i la platja, sinó que vol trobar alguna cosa significant en temes de conservació mediambiental i que tingui un alt valor patrimonial pel que fa als seus recursos naturals. Un turisme sostenible. És a dir, aquest distintiu,

insisteixen des de Medi Ambient, no és fruit de la casualitat sinó d’una feina que ja porta temps fent-se i que té com a objectiu final que la vila esdevingui un referent pel que fa a la sostenibilitat ambiental. Campanya a Tarragona Els distintius formen part de la campanya Platges Verges impulsada per GETE-Ecologistes en Acció en reconeixement a quatre municipis de la demarcació de Tarragona. Les altres platges reconegudes són la platja del Serrallo a Sant Jaume d’Enveja, les platges de la Marquesa, la bassa de l’Arena i la platja de la Punta del Fangar a Deltebre i la platja dels Muntanyans a Torredembarra. Les característiques de les platges que podien optar al distintiu són el seu estat natural, els valors de flora i fauna, la dificultat de l’accés, que hi hagi la mínima intervenció antròpica i que tingui alguna figura de protecció mediambiental oficial.


Agost 2010 | pàg. 12

Medi Ambient La bandera blava oneja al Port Nàutic de l’Ametlla de Mar Dissabte 17 de juliol va tenir lloc la hissada de la bandera blava del Club Nàutic. Enguany la Cala ha aconseguit sis banderes.

Olga Tomàs L’Ametlla de Mar és el municipi de les Terres de l’Ebre i de la demarcació de Tarragona, i, fins i tot de Catalunya, que més banderes acumula, cinc per a les platges de Sant Jordi d’Alfama, Cala Forn, Pixavaques, l’Alguer i Calafató i una per al Club Nàutic. Només l’iguala Barcelona en aquest nombre de distintius. Els criteris per obtenir aquest distintiu són, entre d’altres, el nivell de qualitat de l’aigua, la neteja de la sorra i els diferents serveis coma ara dutxes, contenidors per tirar la brossa, aparcaments, entre d’altres qüestions. “Celebrem la hissada de la bandera blava al Club Nàutic, inaugurem la

Moment de la hissada de la bandera al Club Nàutic.

comunicació amb la resta de vials del poble i ,també, fa deu anys que l’obra civil del Club es va acabar, per tant, estem de triple celebració”, va explicar Francesc Baldó, President del Club Nàutic.

L’Ametlla aspira a una setena bandera blava després que s’acabi el projecte de millora del Camí de Ronda i tota la renaturalització de la zona de Port Olivet juntament amb l’actuació al Port de l’Estany.

Un mar de jocs a les platges per incentivar el respecte pel medi marí La Regidoria de Medi Ambient organitza per segon any consecutiu aquesta activitat educativa destinada a infants i públic familiar per conèixer, aprendre i respectar la mar i el seu entorn natural.

Araceli Domínguez Del 26 al 30 de juliol i del 9 al 13 d’agost les platges de l’Ametlla de Mar amb Bandera Blava, és a dir, l’Alguer, Pixavaques, Cala Forn, Sant Jordi i Calafató són els escenaris d’un seguit d’activitats lúdiques d’Educació Medi Ambiental que sota el títol genèric d’un Mar de jocs van dirigides a nens i nenes de 3 a 9 anys. Al llarg de tres hores, pel matí, les animadores Mònica Félez i Isaura Garriga endinsen els més menuts mitjançant diferents activitats temàtiques en el món de la natura aquàtica perquè vegin la importància de tenir-ne cura i poder conservar-la en perfectes condicions. En concret, en aquesta edició, s’han preparat un conte, El

secret de les posidònies; Dintre del sac, un joc de descoberta d’animals marins i altres bèsties; una petanca marina amb unes boles d’algues molt especials i el joc Petxines en ratlla que es fa amb closques de mol·luscs i pedretes i vidres arrodonits. Xavier Solé, tècnic de Medi Ambient, deia que “amb un litoral com el nostre que surt a tot arreu i es ven com a litoral verge ja no només per part de la gent del municipi i de l’Ajuntament, sinó per a gent que ens ve de fora i que queden encantats de les nostre platges, d’aquesta costa semiverge que encara conservem si la comparem amb altres municipis. Per això, és bo fer una mica de pedagogia i conscienciació per a la gent que ve de fora i per a la gent del poble que desconeix aquests valors. Sobretot de cara als més menuts poder ensenyar-los-hi i que s’ho passin bé a la platja”. Més iniciatives ambientals No és el primer cop que la Regidoria de Medi Ambient engega iniciatives d’aquest tipus per tal de conscienciar els menuts que respectin l’entorn marí. Fa dos anys es va repartir per Monitores a la platja amb els nens i nenes.

les platges un conte per a pintar dirigit a nens més grans de cinc anys titulat Neteta, la platja més boniqueta que els introduïa en el món del respecte a les persones i al medi ambient. L’èxit d’aquesta iniciativa va possibilitar que es posés en marxa Un mar de jocs. Molta feina a l’estiu Sens dubte, la Regidoria de Medi Ambient, és una de les que es troben més enfeinades durant l’estiu. Potser la feina més important, no cal dir-ho, és la de tenir cura que les platges estiguin en condicions per als banyistes, tant pel que fa a la sorra com a l’aigua que estan sotmeses a controls periòdics i exhaustius, no només per part de l’Ajuntament, sinó també de part de l’ACA i dels inspectors de la Bandera Blava. Recordem que l’Ametlla de Mar ha mantingut enguany les cinc banderes blaves que tenia que són, precisament, on es desenvolupaven aquestes activitats i que són les de més afluència de públic. També ha renovat la seva bandera blava el Club Nàutic i el municipi espera aconseguir una sisena per a la platja de l’Estany un cop es duguin a terme els treballs de millora de l’entorn.


Agost 2010

|

pàg. 13

Cultura i espectacles El Museu de Ceràmica de l’Ametlla, un dels pares de la Xarxa de Museus de Ceràmica de Catalunya La xarxa permetrà realitzar una promoció conjunta dels museus catalans de ceràmica, l’intercanvi d’exposicions i la distribució equitativa de recursos. Moment de la signatura del conveni.

Olga Tomàs El passat divendres 16 de juliol el Museu de Ceràmica de l’Ametlla de Mar, el Museu de Ceràmica de Barcelona, el Terracotta Museu de Terrissa i Ceràmica industrial de la Bisbal, el Museu del Càntir d’Argentona i el Museu d’Esplugues de Llobregat (el Museu Can Tinturé-Museu de Ceràmica “La Rajoleta”) van signar el conveni de creació de la Xarxa de Museus de Ceràmica. Aquest acord de col·laboració garantirà d’una banda la promoció conjunta d’aquests museus de ceràmica catalans. De fet, ja s’està preparant una web i al setembre els museus ja comptaran amb tríptics on es trobarà la informació conjunta. També amb aquest acord es realitzaran intercanvis d’exposicions que ampliaran i enriquiran els museus.

D’altra banda, el conveni garantirà una distribució equitativa que la Generalitat atorgarà a diputacions, consells comarcals i consistoris per tal que arribin els recursos a aquest xarxa de museus territorial. Aquest conveni arriba gràcies al nou pla de museus que va realitzar el Departament de Cultura i Comunicació de la Generalitat el 2008 que va crear un nou marc favorable i al treball i constància dels museus en fer realitat aquest projecte. “Al 2008 ens vam posar al capdavant de crear aquesta Xarxa de Museus de Ceràmica de Catalunya. De fet, ja se n’han creat diverses com, per exemple, la Xarxa de Museus Marítims. Aquest conveni ens permetrà treballar conjuntament per tot el ter-

ritori català”, ens explica Emili Torné, director del Museu de Ceràmica de l’Ametlla de Mar. Recordem que, actualment, el Museu de Ceràmica de l’Ametlla de Mar compta amb una exposició de ceràmica feta per dones on es troben peces d’Espanya, Portugal i el Marroc. L’exposició es pot visitar fins al setembre, de dilluns a diumenge al matí, de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h de la tarda . També a l’exposició Turisme-Cultura de la SCER es poden trobar peces del Museu que provenen d’arreu de la península Ibèrica i estan vinculades a l’ús de l’oli. Aquestes es podran visitar fins al 29 d’agost de 18.30 a 21.30h.


Agost 2010 | pàg. 14

Cultura i espectacles L’Ametlla de Mar gaudeix amb la Coral i les Havaneres Durant l’estiu, la Cala compta amb una agenda plena d’activitats per tal que gaudeixin tots els públics. L’actuació de la Coral Verge Candelera i la 19a Trobada d’Havaneres són una cita ineludible per a caleros i visitants.

Araceli Domínguez La Coral Verge Candelera de l’Ametlla de Mar compta amb cantants provinents de diversos països. Així ho va demostrar el repertori de cançons en diferents llengües preparat per al concert a la Plaça del Barco del passat divendres 23 de juliol. És el primer any que aquesta formació actua en aquesta ubicació on els nombrosos assistents van poder gaudir de les veus de la coral i de les vistes al port.

Primer any que la Coral Verge Candelera actua a la Plaça del Barco.

19a Trobada d’Havaneres a la platja de l’Alguer.

Peces diverses Enguany es van poder escoltar moltes peces diverses, des de txa-txa-txa fins a cançons en francès, entre d’altres estils, que van fer xalar al públic en un marc incomparable. Joan Carles Blanch, director de la coral, ens explicava que “al principi vam tenir unes petites dificultats amb el temps que ens feien pensar que hauríem de suspendre el concert però al final no va ser així. El temps es va calmar i també els nostres nervis. Em va agradar molt la resposta dels cantants que es van entregar i van cantar amb ganes. Estaven a gust i tot el que havien treballat, ho vam exposar. A més, l’entorn vora l’aigua, el públic atent. El lloc era excel·lent. Ho vaig tenir molt clar el dia que vam venir a assajar sense so de micros, només amb les veus. Se sentia molt bé. Vam estar molt a gust. Tant per

la disposició de la gent com per la del públic”. I quasi vint D’altra banda, la nit de dissabte 24 de juliol, a la platja de l’Alguer, va tenir lloc la 19a Cantada d’Havaneres amb els grups Veus de Reus i Veles i Vents. Una cantada consolidada que va comptar amb una molt bona acceptació per part del públic. Teresa Callau, regidora de Festes deia que “Vam xalar molt. Crec que vam encertar amb els grups d’havaneres que vam contractar aquella nit. A més, el temps ens va acompanyar. Tot va anar molt bé, el cremat també va sortir molt bo i la gent que hi va assistir es va implicar molt”. I és que van ser molts els que es van apropar a aquesta platja situada al centre del municipi per gaudir de les havaneres i prendre cremat.


Agost 2010

|

pàg. 15

Els Concerts Nits d’Estiu, un clàssic

La Banda de l’EMMA durant l’actuació a la Plaça Joan Miró.

La Banda Municipal de Música de Tortosa va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a aquest cicle de concerts el passat divendres 9 de juliol.

Olga Tomàs Els Concerts Nits d’Estiu ja són un clàssic esperat dins de les activitats programades a l’estiu a l’Ametlla de Mar. Aquest cicle que apropa la música al carrer nascut l’any 1992, enguany l’organitzen l’EMMA (l’Escola Municipal de Música), les Regidories de Festes i de Cultura de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. Els concerts d’aquesta edició van començar amb la Banda Municipal de Música de Tortosa el passat divendres 9 de juliol a la Plaça Joan Miró de la vila. El concert de la banda tortosina va comptar amb un gran èxit de públic. Així ens ho va explicar Carme Eroles, delegada de Música de l’EMMA que va valorar molt positivament l’actuació. “Realment el concert va comptar amb una molt bona acceptació per part del públic que van aplaudir de valent. Tot va anar sobre rodes. Una vegada més es va complir amb l’objectiu d’aquestes Nits de Con-

certs, apropar la música al carrer”, va explicar la delegada de Música de l’EMMA.

Va ser un concert més lúdic que no pas clàssic pel que fa a la sonoritat i que tothom en pogués gaudir i en el que van ser protagonistes els instruments de vent i els de percussió per emfatitzar el volum. A la primera part, els gairebé quaranta músics de la banda, van tocar el pasdoble Certamen levantino, la sarsuela La leyenda del beso i La stòria, una peça original per a banda. A la segona part, es va donar pas a la sardana La puntaire i dues composicions per a banda, Còmic Overture i Oregon. Rubén Chordà, director de l’EMMA, ens explicava per què havíem escollit aquestes peces. “Era un concert d’estiu i un concert al carrer, doncs una mica, vam pensar triar les peces en aquesta direcció. Música al carrer, que sona fort, espectacular, tot i que també teníem una peça que no era tan de carrer però que igualment vam introduir que era la sarsuela”. Aquesta edició les bandes no suposen cap cost econòmic ja que s’ha acordat un intercanvi d’actuacions que beneficia totes les formacions. La banda encarregada de clausurar aquest cicle de concerts el 20 d’agost fou la banda de Santa Bàrbara la Unió Musical Jaume Balmes.

Divendres 30 de juliol en el marc incomparable de la Plaça Joan Miró, tenia lloc la segona sessió del cicle de Concerts Nits d’Estiu 2010 amb l’actuació de la banda de l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar (EMMA). Per a aquella nit la banda de l’EMMA, sota la direcció de Rubén Chordà, va preparar un concert en dues parts amb peces que tenen molta sonoritat, espectaculars i que van ser escollides, precisament, per poder tocar-se en un lloc obert on el so es perd entre les remors i els sorolls que Lliurament d’obsequis. envolten als músics.


Agost 2010 | pàg. 16

Cultura i espectacles Nits de Cinema a la fresca, el millor antídot contra la xafogor de l’estiu En aquesta tercera sessió, la Regidoria de Festes va programar l’espectacular pel·lícula Avatar, un dels èxits recents de taquilla i públic més grans de la història del cinema.

Araceli Domínguez Les nits de Cinema a la fresca a la Plaça del Mercat arribaven dijous 30 de juliol a la seva tercera sessió amb la projecció de la pel·lícula Avatar, un film que ja és llegenda i que s’ha convertit en la cinta més taquillera i una de les que ha recaptat més milions de dòlars de la història juntament amb Titanic, dirigida com Avatar per James Cameron. La pel· lícula, barreja d’animacions digitals i imatges reals, ha commogut els espectadors de tot el món amb la vella història del triomf del bé sobre el mal. Malgrat tot, la projecció no va ser en 3D. D’altra banda, la Regidoria de Festes, amb l’excusa que la pel·lícula durava tres hores, va avançar la seva emissió de les 10.30 fins a les 10.00. Així, de retruc, de cara a l’agost, que es fa fosc abans, instaura aquest nou horari. Gran acollida Les sessions de Cinema a la fresca estan plenament consolidades en les nits d’estiu a l’Ametlla de Mar i tenen una gran acollida entre el públic, sobretot infantil i familiar, ja que són aptes per a tothom i l’única pretensió que tenen és fer passar una estona agradable i refrescant als que hi assisteixen. Com sempre, els especta-

Cada dijous hi ha Cinema a la fresca a la Plaça del Mercat.

dors poden portar la cadira de casa. Però, els que no vulguin, tenen l’opció de llogar-la i, també, com sempre, hi ha servei de crispetes i està obert el bar del mercat. Tot com a qualsevol cinema. Teresa Callau, regidora de Festes, ens deia que “És Avatar la pel·lícula d’aquest dijous. No és en 3-D perquè la pantalla no ens ho permet. És una pel·lícula amb molta taquilla, aquest hivern ja la van portar, va agradar moltíssim i com que agafa molts de públics van pensar tornar-la a posar. Si són divertides, tothom està callat i hi participa. A més, qui no vulgui dur la cadira de casa, hi ha un servei de lloguer de

cadires per dos euros, crispetes i el bar està obert. Com a tots els cines. Ho tenim tot”. A mitjans de juliol Aquestes nits de Cinema a la fresca van arrencar el 15 de juliol amb la projecció de la pel·lícula Furia de Titanes, a la que va seguir Iron Man. Dijous era el torn d’Avatar i a l’agost l’emoció no acaba perquè el dia 5 es projecta Alicia en el país de las maravillas, el dia 12 Marmaduke i el dia 19, Prince of Persia. Totes estrenes recents de la cartellera que no deixaran indiferents als cinèfils i incondicionals d’aquestes sessions.


Agost 2010

|

pàg. 17

L’Aplec de la Sardana compleix 21 anys

21a edició de l’Aplec de la Sardana.

En aquesta ocasió hi participaren les cobles Marinada de El Masnou i la Principal de Tarragona i s’estrena la sardana Sardanistes caleros.

Sardanistes durant l’Aplec.

Araceli Domínguez Dissabte 7 d’agost durant la tarda i la nit va tenir lloc al Passeig Marítim la 21a edició de l’Aplec de la Sardana a l’Ametlla de Mar que va organitzar l’Associació Amics de la Sardana amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i la participació de les cobles Marinada de El Masnou i la Principal de Tarragona. Durant l’aplec s’estrenava la sardana del músic Jordi Forés i Ribera que porta per títol Sardanistes caleros. La cobla Marinada va tocar Placidesa, La barca blanca, Sardanistes caleros, Vot de vila i Complicats de tardor per la tarda i per la nit La noia marinera, Fins aviat, Miratge, La reina del Guinardó i l’Ametlla de Mar. I la cobla La Principal, que només actuava per la tarda, Roca Ventosa, Remors de Palamós, La meva terra, Noranta flames i Sardanes al circ. Dos premis A més, es van entregar dos premis. Un al mateix Jordi Forés perquè ja va composar un himne als pescadors que es va estrenar l’any passat al poble però sense la seva presència que va disculpar per raons familiars, i l’altre a un destacat sardanista, Ramon Queraltó i Martí, que es dedica

a anar pels aplecs que se celebren arreu del país per enregistrar totes les sardanes que s’estrenen, havent format així un arxiu sardanista impressionant amb peces que, potser, només s’han escoltat un cop. Colles improvisades Com sempre, es va fer el concurs de colles improvisades que enguany arribava a la seva 18a edició en el que competien els balladors que van ser presents a l’aplec. Com a premi, tenien un present consistent en coca i cava que ja s’ha fet tradició. Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura, en deia que “dissabte 7 d’agost, vam celebrar el 21è Aplec de la Sardana. Malgrat que no ha hagut l’afluència d’altres edicions, estem prou contents amb la participació de la gent. Han respost a la nostra crida sardanista i ens han acompanyat, agafats de les mans ballant sardanes”. Per la seva part, Manel Alarcon, membre d’Amics de la Sardana, explicava que, “aquest aplec contribueix a engrandir la tradició sardanista de la població, una de les poques que a les Terres de l’Ebre ha tingut una activitat sardanista regular, tot i que cada vegada és més difícil

engrescar la gent. Els que estem al capdavant ens fem grans i necessitem relleus”. Molt de sí 21 anys d’Aplec de Sardana a l’Ametlla de mar donen molt de sí però ara els hi cal una empenta perquè la pràctica de la sardana està en hores baixes i requereix un relleu generacional que no acaba de produirse. No només a La Cala, sinó també a la resta de Catalunya. El futur no està clar per a ningú i tampoc per a aquest ball que, malgrat tot, a La Cala en concret pel que fa a aquest aplec, destaca per la seva continuïtat en el temps i per l’activitat de dues colles caleres Brots d’Ametller i L’Onada que van ser molt prolífiques durant els més de deu anys que van estar en funcionament (des del 1972 fins al 1984) i que van organitzar un concurs de sardanes que es va celebrar al llarg de 14 anys. A més, en els temps àlgids d’aquest aplec, s’organitzaven sopars de germanor amb uns aliments tan senzills i tan catalans, com el pa amb tomàquet i pernil on tothom xalava. Tanmateix, l’aplec es pot enorgullir que ha acollit les millors cobles sardanistes del territori.


?

Agost 2010 | pàg. 18

Entrevista Pepa Martín, presidenta de l’Associació de Veïns Marina Sant Jordi. Pepa Martín és presidenta de l’Associació de Veïns Marina Sant Jordi. Una associació de creació recent que s’ha constituït per intentar trobar solucions a problemes molt concrets amb els que es troben els veïns de la urbanització més jove de l’Ametlla de Mar, que s’ha fet per fases però es va començar a construir ara fa gairebé una dècada. De fet, els últims habitatges es van entregar l’any passat.

Quan de temps fa que és la presidenta de l’associació? Des del moment en què es va constituir. El 16 de març de 2010. És una cosa molt recent.

Per què es va constituir? Primer, perquè feia temps que hi havien rumors que la zona que la urbanització té destinada per a serveis, l’Ajuntament la cedia en el conveni amb el Bon Repòs per a construirhi habitatges (uns 233 aproximadament) i, en segon lloc, perquè des del gener de 2009 data en què l’Ajuntament va recepcionar la urbanització i, per tant, va assumir la responsabilitat del seu manteniment, no s’havia fet res per a la seva conservació, fet que va ocasionar un important deteriorament.

Heu demanat informació sobre el POUM. Sí. En primer lloc vàrem demanar informació a l’Ajuntament, després varem parlar amb la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) i hores d’ara hem posat el tema en

mans de professionals per veure les mesures que es poden prendre. Si s’aprovés el POUM al setembre, sempre estarem a temps d’al·legar. El tema no està encara tancat. Tenim confiança que es podrà resoldre. Vull creure i així ens ho han transmès, que l’Ajuntament té bona voluntat per resoldre el problema. La llei estableix una zona de serveis mínims per un número determinat d’habitatges i de cop i volta volen fer 233 habitatges sense deixar cap espai per a zona de serveis que en un futur pugui incloure una escola, zona esportiva, botigues, farmàcia i espais d’esbarjo.

de les quals majoritàriament totes són segones residències, el que ens fa sentir-nos satisfets de la gran acollida que ha tingut la nostra associació.

És Marina Sant Jordi una urbanització de luxe? És una urbanització amb un cert nivell. Majoritàriament hi viuen parelles joves amb nens petits que tenen aquí la seva segona residència. Tot l’any, vivim unes 20 famílies. I a l’estiu, pràcticament s’omple la urbanització. Ara estem aproximadament al 90%.

No us sentiu una mica sols? Sou molts socis? Marina Sant Jordi està distribuïda en vuit illes. Cada illa té la seva pròpia comunitat de veïns. Hem fet quatre reunions amb quatre comunitats i les quatre ja són sòcies. A més tenim 53 socis a nivell individual i després del mes d’agost, quan hàgim assistit a les quatre comunitats que ens falten, estem convençuts que el nombre de socis augmentarà considerablement. Som un total de 490 vivendes,

Personalment estem molt bé. Jo sóc de Sant Cugat del Vallès. Hi visc aquí fa tres anys. Vaig descobrir Marina Sant Jordi fa sis anys i me’n vaig enamorar. Per les seves cales, per la tranquil·litat. Estar aquí és el somni de la meva vida. Em sento totalment integrada. Tinc la sensació que he viscut aquí sempre. Faig moltes activitats al poble tot i que m’agrada estar en el “meu racó”. M’estimo aquesta terra i m’estimo el lloc on estic i és per això


Agost 2010

|

pàg. 19

?

“Valorem molt positivament les actuacions que s’han fet i la predisposició municipal” que vaig voler assumir la presidència de l’associació.

Però no teniu ni un supermercat per comprar, us falten serveis? El que tenim més a prop és Calafat i l’Ametlla. I l’espai destinat a serveis i equipaments ens el volen treure.

Malgrat tot, no patiu els dèficits històrics d’altres urbanitzacions. És l’única urbanització que té tots els serveis. No trobem els problemes que hi ha a les urbanitzacions més antigues. Les mancances que hi ha són més pel que fa a espais d’entreteniment per als nens perquè hi ha molta canalla. La promotora Vèrtix va deixar una petita zona d’esbarjo i un camp de bàsquet que s’estan deteriorant.

Esteu en lluita amb l’Ajuntament? No. De cap manera. Els representants de l’Ajuntament van ser presents a la presentació de l’associació. Ens vam sentir, i ens sentim, molt acollits i escoltats. Els hi vam donar una llista

molt llarga de totes les necessitats i mancances de la urbanització. Entre les coses que recordo del llistat hi havia deteriorament del paviment, els jardins estaven plens de males herbes, manca de manteniment en el pont de fusta, fanals trencats i sense llum, demanàvem barreres perquè no passessin els quads pel pont, tancar l’accés del port a la urbanització, que els pivots d’entrada en els passejos no fossin tan fàcils de treure, repàs de totes les senyals de trànsit i bardanes per reduir la velocitat en el carrer principal, senyalització dels carrers i neteja...

Heu pogut resoldre d’aquests temes?

alguns

Vam tenir les primeres converses amb el consistori a primers d’abril i des de llavors, i fins ara, s’han anat solucionant moltes coses de les que varem demanar. Tot i que no estem massa satisfets en la manera que s’han fet algunes coses, valorem molt positivament la quantitat d’actuacions que s’han fet, així com la bona predisposició municipal.

Pepa Martín.

També resta pendent el tema del reciclatge Estem demanant més contenidors. Esperem que en breu també puguem resoldre aquest problema. Però, al marge que pensem que en aquesta qüestió no s’han fet bé les coses, i que tenim mancances de nous contenidors, hi ha hagut un contacte molt estret per resoldre els problemes, que no han estat pocs. Hem intentat recolzar al màxim que el reciclatge es fes bé. Justament per això hem organitzat una jornada lúdico-festiva el dia 20 d’agost on farem una passejada grans i petits per fer recollida de residus. És tracta

d’una campanya de conscienciació perquè està bé que demanem a l’Ajuntament el que necessitem, però nosaltres també hem d’estar disposats a posar el nostre granet de sorra.

Creu que en un futur podran seguir gaudint d’aquesta tranquil· litat envejable? Sóc molt positiva i sempre crec que tot té solució i sempre podem millorar, per tant tenim l’esperança que en un període molt breu tornarem a tenir la urbanització tal i com estava fa un parell d’anys. I que el tema del POUM serà una anècdota.


Agost 2010 | pàg. 20

Cultura i espectacles Festes d’estiu a la Urbanització de Calafat La celebració va ser l’excusa perfecta per aconseguir que tots els veïns i els visitants visquessin uns dies de germanor i complicitat en un ambient relaxant i lúdic.

Araceli Domínguez Divendres 6 d’agost tornaven les festes de Calafat. Pels carrers de la urbanització ja es respirava un ambient festiu després que un bon número de veïns treballessin plegats i com una pinya aquests últims dies per tenir-ho tot a punt per aquest llarg cap de setmana d’activitats per a tos els públics. Joan Pere Gómez Comes, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions deia que “un any més es van fer les festes de Calafat organitzades per tots els veïns. En definitiva, el que s’intentava és que la gent gaudís de

les seves vacances en una urbanització tan bonica com Calafat. Què xalessin. L’únic que vam fer des del consistori és donar-los suport i col· laborar amb ells perquè poguessin tirar endavant totes les activitats programades perquè unes festes fetes només per ells serien molt difícils de dur a terme. Per això quan veiem iniciatives populars d’aquest tipus les recolzem al màxim i les agraïm. Un any més ens ha agradat que es puguin fer aquestes festes que durant un temps van desaparèixer”. Aposta forta Tanmateix, Lourdes Latorre, presidenta de l’Associació de Veïns de Calafat feia una aposta forta per les festes. “Vaig tenir el plaer de viure de nou les festes de Calafat. Les festes van suposar un parèntesi en la rutina diària, deixant enrere les responsabilitats. Vam ballar, vam riure, vam cantar... Ens ho vam passar molt bé, vam compartir moments divertits i de convivència harmònica”. Mercat solidari Així, el matí de divendres 6 d’agost tenia lloc un mercat solidari en benefici de la protectora d’animals alberg

Els veïns de Calafat van poder gaudir de la Fira.

Terres de l’Ebre. Per la tarda desfilaven els capgrossos, tenia lloc una exposició d’art amb obres dels veïns de Calafat, s’organitzava una gimcana familiar amb bicicleta, començava el torneig Futbol sala 12 hores i hi havia discoteca mòbil i toro mecànic per a totes les edats. Dissabte 7 d’agost, pel matí es van fer jocs infantils a la platja de Calafató i per la tarda hi va haver bicicletada popular, concurs de petanca i concert de gòspel a l’església. Aquella mateixa tarda, es va fer una sardinada popular, continuava el torneig de futbol sala, hi havia una

festa de l’escuma i, a la nit, el regidor Joan Pere Gómez Comes llegia el pregó. Posteriorment, es va fer el ball del fanal. Per acabar I la festa va continuar, i finalitzar, diumenge 8 d’agost amb el concurs de dibuix i narrativa infantil. De forma paral·lela, al bar Calafat es va celebrar el II Campionat de dòmino. Per la tarda va haver-hi desfilada canina a la pista de futbol, botifarrada popular i fi de festa amb entrega de premis i desfilada dels capgrossos.

La Urbanització Tres Cales celebra la Mare de Déu d’Agost Tres Cales, urbanització de l’Ametlla de Mar, va celebrar les festes de la Mare de Déu d’agost del 12 al 15 d’aquest mes. Els veïns es van reunir per gaudir d’aquests dies de festa que enguany arribaven al seu vuitè aniversari.

Olga Tomàs Les Festes de la Mare de Déu d’Agost de Tres Cales van encetar el passat dijous 12 d’agost un programa farcit d’activitats que van continuar fins diumenge 15 d’agost, tot i alguns ruixats. Les festes de la urbanització van començar amb el concurs de petanca i el campionat de futbol sala sènior de vuit a deu del vespre. El divendres la festa es va traslladar a la platja de Sant Jordi on va tenir lloc la tradicional processó subaquàtica. I a les nou el sopar i sorteig. No podia faltar per tancar la festa del dia el ball amb l’orquestra SAQQARA. Carlos Pérez, membre de l’associació Urbamar de la urbanització Tres Cales explicava que: “tot i el temps intentarem que tinguin lloc tots els actes possibles. Per començar les festes hi haurà el sopar, sorteig i ball que sempre té molt d’èxit i es-

Moments previs al sopar que van organitzar els veïns.

perem que aquest vuitè any també sigui així”: I així va ser, ja que els veïns i veïnes de la urbanització es van sumar a gaudir de les festes durant tots els dies. Dissabte hi havia preparat tot un programa ple d’activitats al parc de Tres Cales. A partir de les set de la tarda hi va haver petanca i a les vuit del vespre va tenir lloc la marató d’adults. I a les nou de la nit va co-

mençar el concurs de truites. I després de pair el ball. I el darrer dia es va destinar als més petits de la casa. A les sis de la tarda hi havia programat la gimcana aquàtica i la pinyata infantil. A tres quarts de set hi havia xocolatada i després els menuts van poder gaudir de l’actuació d’un mag infantil. Finalment, a les vuit del vespre va tenir lloc la final de futbol sala i el posterior lliurament de premis.


Agost 2010

|

pàg. 21

Turisme Èxit de participació a la XVI Diada dels Fideus Rossejats Aquesta nova edició de la Diada dels Fideus Rossejats va comptar amb 46 concursants i va ser un èxit de públic, tot i el canvi de dia en motiu de la manifestació a Barcelona en contra de la sentència de l’Estut del Tribunal Constitucional.

Olga Tomàs La Diada dels Fideus Rossejats és una festa gastronòmica consolidada, així ho demostra la participació any rere any en aquesta jornada culinària. En aquesta XVI edició es van inscriure 46 concursants, el nombre màxim que es pot acollir tenint en compte el nombre de fogons i l’espai. Aquesta

festa gastronòmica va tenir un èxit de participació tot i que la Diada es va ajornar el 10 de juliol per celebrar-se dissabte 17 de juliol. Recordem que els organitzadors, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, va creure convenient canviar el dia per tal de potenciar l’assistència a la manifestació a Barcelona en contra de la sentència de l’Estatut del Tribunal Constitucional. La Diada dels Fideus va tenir lloc a la vora de la mar a la Confraria nova. Els participants es van dividir en dos torns. Els guanyadors van ser Miquel Balfegó, Miquel Comes, Susana Encinas, Pere Llaó, Batista Martí i Tere-

Participants del concurs de fideus.

sa Nolla. Es van repartir sis premis de 150 euros. “És una jornada ja consolidada després de setze anys que ens dóna la possibilitat de provar, tant al jurat com a tots els assistents que s’han apropat al port de l’Ametlla aquest dissabte, un dels plats més típics del nostre poble”, va valorar Antoni Montagut, regidor de Turisme. El jurat el van formar representants del consistori calero, membres d’entitats del municipi, els guanyadors de

l’any passat i, com a invitats enguany van venir el director del Postgrau en Urgències i Emergències de la UIC (Universitat Internacional de Catalunya), Julio Moreu Alius, i, Rafa Garrido, director del Centre d’Estudis Sanitaris. Segons els organitzadors es van cuinar 150 quilos de fideus que es van traduir en prop de 1.500 racions. Recordem que a part del concurs hi va haver degustació. A més, la xaranga XIM-XIM Mig Grau va amenitzar la jornada.

Es posposa una setmana per la manifestació per l’estatut Es van repartir fins a 1.500 racions de fideus.

Teresa Nolla, una de les guanyadores del concurs.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va decidir ajornar la Diada dels Fideus Rossejats. La jornada estava programada des de feia mesos pel dissabte 10 de juliol, però davant la voluntat que els ciutadans poguessin assistir a la manifestació convocada a Barcelona en protesta per la sentència de l’estatut a càrrec del Tribunal Constitucional, es va posposar fins al següent dissabte 17 de juliol. Antoni Montagut, regidor de Turisme, va explicar que, “aquest any s’ha donat la situació que el mateix dia 10 hi havia organitzada des de feia mesos una manifestació per Òmnium cultural, molt abans que es produís la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’estatut de Catalunya i dóna la coincidència que el mateix dia 10 hi havia les dues coses. D’una banda, la manifestació a Barcelona i, d’una altra, la Diada dels Fideus Rossejats. Entenem que en el moments que vivim hi ha prioritats, i vam decidir, primer suspendre-la per decidir quin dia la podíem fer i, després, vam trobar convenient fer-la a la setmana següent per poder afegir-nos a la manifestació de Barcelona”. D’aquesta manera els caleros que ho van desitjar, van poder anar a la manifestació i a la Diada.


Agost 2010 | pàg. 22

Turisme L’Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis Aquest eslògan representa des d’ara a la nostra població en qualsevol acció de promoció turística que es realitzi des del Patronat Municipal de Turisme.

Araceli Domínguez L’Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis, és el nou eslògan que la Regidoria de Turisme farà servir en les seves accions de promoció turística de la població. L’eslògan, votat mitjançant el facebook i el correu electrònic, és una idea de Joan Brull i Vaqué, i ha obtingut el 31% del recolzament dels votants. En segon lloc, ha quedat l’Ametlla de Mar, un mar de sensacions amb el 29%, tercer, L’Ametlla de Mar, la cala, amb el 21%, quart, L’Ametlla de Mar, una seducció marítima, amb el 10% i cinquè, l’Ametlla de Mar, l’encant mariner, amb el 9%. Dami Llaó, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme (PMT), ens explicava que “després d’una setmana de votacions al correu del facebook i al correu del PMT, l’eslògan guanyador amb molt poca diferència ha estat l’Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis, En segon lloc ha quedat l’Ametlla de Mar, un mar de sensacions. Els dos han anat molt igualats però creiem que el fet que la paraula Cala hagi aparegut en el guanyador ha estat de-

Joan Brull i Vaqué amb L’Ametlla de Mar, la cala els teus somins va guanyar el premi.

terminant perquè la gent finalment el triés majoritàriament. Ara aquesta serà la marca que Turisme utilitzarà en les seves promocions nacionals i internacionals. El primer pas que donarem al respecte, és traduir-lo als diferents idiomes i incloure’l als fulletons, a la pàgina web i a tots els articles i productes que s’editin des del patronat”. 38 eslògans En total, van participar al concurs 38

eslògans dels que un jurat prèviament a les votacions electròniques va triar aquestes cinc frases. I, finalment, els votants han decidit majoritàriament que L’Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis, és l’eslògan que millor transmet els valors turístics de la nostra població. El premi per al guanyador és d’un cap de setmana per a dues persones a l’Hotel Ametlla Mar a més d’un lot de productes de marxandatge del Patronat de Turisme.

Turisme amplia les visites a les Fortificacions durant l’estiu L’afluència massiva de visitants durant aquesta època és l’excusa perfecta per donar a conèixer aquestes instal·lacions que volen esdevenir un actiu turístic clau a la vila. Araceli Domínguez Durant aquest estiu, el Patronat Municipal de Turisme (PMT) ofereix als visitants un nou actiu turístic cultural del que els caleros i les caleres gaudeixen ja des de la seva estrena. Estem parlant del búnquer d’artilleria de la Guerra Civil, més conegut com les Fortificacions, que es troba entre l’Estany i Port Olivet, i que es va inaugurar el passat cinc de setembre, essent l’onze de setembre jornada de

portes obertes després de tres anys de treballs de rehabilitació. Recorregut molt interessant En el decurs de les visites es fa un recorregut per tots els indrets i s’expliquen les històries reals, d’amistat, amor i penúries que es van patir durant el conflicte armat. També s’ofereix una pel·lícula, la història d’un nen i una nena caleros que es relacionen amb els soldats amagats al búnquer. És una cinta en blanc i negre, sense diàlegs, que només es composa d’imatges. A més, també es pot trobar informació relativa als vaixells enfonsats durant la IGM davant la nostra costa, que tot i que pertanyen a una època anterior, se’ls ha volgut donar cabuda perquè també vol que esdevinguin un actiu turístic important a La Cala. Dami Llaó, gerent tècnic del PMT, ens deia que “han quedat molt bé. Una vegada això fet s’ha convertit en un actiu turístic. I ja fem visites guiades. Són un èxit rotund. Quasi cada dia tenim overbooking.

Interior de les fortificacions. Fotografia cedida pel Grup de recreació Històrica Ejercito del Ebro.

A la gent li agrada anar perquè vol conèixer aquesta història recent de Catalunya, d’Espanya. Tot i que no ho vam viure és una cosa que ningú vol. I volem transmetre que no s’ha de repetir mai”. Dimarts i dijous Les visites es fan dimarts i dijous a partir de les set de la tarda. Dimarts

en català i dijous en castellà. Les visites realitzades fins al moment han tingut una gran afluència de públic. Fins i tot, en alguns casos, s’han hagut de realitzar més d’un torn, explica Dami Llaó. Tothom que vulgui anar-hi s’ha d’apuntar prèviament a l’oficina de Turisme de l’Ajuntament perquè el màxim de visitants que s’accepta és de 20 persones.


Agost 2010

|

pàg. 23

La Cala i les Terres de l’Ebre es promocionen al nord d’Espanya des de la Fira Expovacaciones El Patronat Municipal de Turisme de la nostra població participa un any més a la fira Expovacaciones per promocionar els nostres actius turístics, al certamen turístic més important del nord de l’Estat. Aquest certamen, que arriba a la 30a edició, va tenir lloc entre el 7 i el 10 de maig a Bilbao.

El dijous 7 de maig va obrir les seves portes la fira Expovacaciones al Bilbao Exhibition Centre, fins el diumenge dia 10, amb una previsió de 250.000 visitants. Cal destacar que els turistes bascos són un percentatge destacat dels visitants que rep la Costa Daurada i a les Terres de l’Ebre, són la quarta comunitat de l’Estat pel que fa a la procedència dels visitants. Representen doncs un 3,8 per cent dels visitants de les Terres de l’Ebre, segons l’estudi del perfil de la demanda turística realitzat el 2008. La Costa Daurada i les Terres de l’Ebre van ser presents a Expovacaciones, que manté el número d’expositors de l’any passat -750-, amb un espai propi ubicat dins l’estand de Turisme de Catalunya. Ambdues marques hi participen amb el format

Estant de les Terres de l’Ebre a la Fira Expovacaciones.

de córner nacional, conjuntament amb diversos organismes del seu territori. A part del nostre Patronat de Turisme, la representació de les Terres de

l’Ebre present a Expovacaciones va estar formada per les Oficines i Patronats Municipals de Turisme d’Alcanar, l’Ampolla, Amposta, Ascó, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa.

El Molí dels Avis participa a la XVIII Fira Alimentària 2010 El recinte Gran Via de Barcelona va ser l’escenari del 22 al 26 de març de la XVIII Fira Alimentaria . La nostra població va estar representada amb el restaurant El Molí dels Avis i el seu xef Josep Margalef, contractat a través de la Bodega Edetària (D.O Terra Alta) el qual va realitzar un show cooking (cuina a la vista) sobre la Tonyina Roja del Mediterrani del Grup Balfegó. Josep Margalef, va estar col·laborant durant tres dies seguits cuinant el Tàrtar de Tonyina Roja Balfegó, concretament es van servir 800 racions de degustació de tonyina que venen a ser 10 Kg de Llom de la part Alta, que van estar cedits per la pròpia empresa Balfegó. Alimentària es converteix doncs en una plataforma de promoció per a les empreses que hi participen i en un autèntic centre de negoci a nivell internacional. Aquesta participació va servir per donar a conèixer els productes gastronòmics i culturals de la nostra població i del producte Tonyina Roja Balfegó.

El Patronat de Turisme edita la guia de restaurants de l’Ametlla de Mar

Josep Margalef, durant la demostració gastronòmica a l’Alimentària.

La participació del Restaurant el Molí dels avis també va ser molt positiva ja que es van realitzar vàries entrevistes (amb el Periòdic de Catalunya i el diari Avui ) on es van explicar els productes gastronòmics i culturals de la nostra població i concretament

de casa nostra on elaborem diversos plats on la matèria primera és la Tonyina Roja Balfegó. El patronat municipal de Turisme va donar suport a aquesta iniciativa facilitant material publicitari de la població.

Per tal de promocionar la gastronomia local i els seus restaurants, Turisme ha editat 5.000 exemplars d’una nova guia dels restaurants de la vila. A part de l’adreça i el telèfon, dins el nou tríptic podrem trobar molta més informació dels establiments de restauració de la Cala: horari, dies de vacances, preu mig aproximat, especialitats, etc.La nova guia es repartirà a través dels diferents punts d’informació turística, així com a les diferents accions promocionals i fires turístiques que portarà a terme el Patronat de Turisme.


Agost 2010 | pàg. 24

Ajuntament L’Ajuntament aprova en plenari l’aval que ajudarà als ciutadans a aconseguir un pis al Carrer Goya L’aval de l’Ajuntament a l’Entitat Pública Empresarial la Cala Gestió es va aprovar amb els vots a favor de CIU i PP i els vots en contra del PSC i ERC, al ple del passat dilluns 19 de juliol.

Olga Tomàs Aquest aval es divideix en dues operacions, una pòlissa de crèdit i una de tresoreria. La pòlissa de crèdit de 500.000 euros s’acaba el 31 de desembre. Aquesta operació de crèdit està destinada a l’aval dels pisos del carrer Goya. Actualment, hi ha molts ciutadans que estan interessats però les entitats bancàries demanen la garantia d’un aval de l’Ajuntament per tal d’accedir a finançar els pisos com a requisit. Aquesta pòlissa és de set anys on des del consistori calero s’espera poder vendre aquests pisos de protecció oficial i, per tant, recuperar els diners. D’altra banda,

Ple del 19 de juliol.

part de la pòlissa de tresoreria de prop de dos milions d’euros anirà destinada a part de les obres de reparcel·lació de la urbanització Roques Daurades, al polígon 2 de Sant Jordi d’Alfama i a Tres Cales segona fase. En aquest cas els propietaris

posteriorment hauran de retornar els diners a l’Ajuntament. “L’operació de crèdit que té com aval els pisos del carrer Goya es realitza ja que hi ha circumstàncies que hi ha gent que s’interessa per pisos va a bancs i caixes i malgrat tenir una nòmina no els hi donen el crèdit ja que els demanen més avals. Per tant, tal com estava previst, cal que la Cala Gestió demani un crèdit i l’Ajuntament cal que l’avali perquè és una de les condicions que fiquen les entitats bancàries que es van oferir a donar finançament als interessats en els pisos. Això és per un termini de set anys i entenem que en aquests set anys hi haurà possibilitat d’anar venent els pisos del carrer Goya. D’altra banda, part del crèdit destinat a reparcel·lació i obres a urbanitzacions, més endavant, el retornaran els veïns. Per tant, són inversions segures i no s’ha de crear alarmisme”, va explicar Antoni Montagut, portaveu de CIU. Per la seva part el PSC va considerar arriscada i precipitada l’operació. “Aquest és un ple que ha continuat amb la tònica de presentar-nos propostes d’endeutament per aquest Ajuntament, estem parlant de 9.100.000 euros,i , realment, entre la piscina, si es porta a terme la residència i si hem de pagar l’aparcament ja estarem parlant de més de vint milions d’euros que són un deute de manera directa o indirecta de l’Ajuntament i que acabarem pagant tots”, va subratllar Espuny. Des d’ERC es creu que aquesta operació apropa el consistori a un

80% d’endeutament. “Ens proposen més crèdits que no es pagaran fins d’aquí un any i, per tant, els haurà d’assumir el proper govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. D’aquesta manera s’arribarà a prop del 80% d’endeutament. Estem parlant de molts diners sense comptar la piscina, la residència o l’aparcament que encara no sabem com es pagarà.”, va explicar Gaseni. També, es va introduir com a punt d’urgència la moció a través de la qual l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar insta al Parlament de Catalunya a poder tirar endavant el referèndum per la independència i que ratifica el posicionament en contra de la sentència de l’Estatut del Tribunal Constitucional. La moció va ser aprovada per CiU, ERC i PSC. El PP va votar en contra. Ricardo Llaó, portaveu del PP: “s’han posat sobre la taula qüestions de caràcter identitari que, evidentment, no compartim i molt menys que sigui urgent a ple estiu en un entorn econòmic tocat, en un estiu que és més dolent que els altres i que el que cal és actuar per ajudar els empresaris locals a tirar endavant els seus negocis”. D’altra banda, es van tractar altres punts com l’adscripció del bé de domini públic municipal “Aparcament subterrani Escoles Velles” en favor de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió que es va aprovar amb els vots de CIU i PP, i l’abstenció de socialistes i republicans.


Agost 2010 | pàg. 25

Política Reconeixement de la JNC en el seu 30è aniversari Dissabte 5 de juny de 2010, mig centenar de persones van acudir a l’acte central dels 30 anys de la JNC al Baix Ebre. El sopar, celebrat a Tortosa, va gaudir de la presència de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, de la delegada de l’Executiu Nacional de la JNC a les Terres de l’Ebre, Laia Romeu, i dels expresidents de la JNC de les Terres de l’Ebre: Joan Pere Gómez, Meritxell Roigé i Robert Bellaubí. Tots cinc van fer discursos per elogiar la feina ben feta d’un jovent que treballa pel seu país sense esperar res a canvi, només pel fet d’ajudar als demés i de fer el nostre país cada dia més sobirà. A banda d’això,

L’acte també va servir per homenatjar els exmilitants que van fer possible l’inici de la JNC al Baix Ebre, alhora que es va elogiar la tasca dels qui han continuat treballant perquè aquesta organització política juvenil gaudeixi avui d’una salut envejable.

Rull, diputat al Parlament, Carles Campuzano i Xordi Xuclà, diputats a les Corts, i haver treballat al costat de Meritxell Roigé, la nostra candidata al Parlament per a les properes eleccions, és tot un honor, i demostra que la feina feta a la JNC durant aquests 30 anys va fer una llavor que ha de seguir creixent en les següents generacions.”

El regidor convergent Joan Pere Gómez i Comes, amb emoció, va dir en el seu discurs que “la JNC és molt més que una escola de patriotes, ja que és símbol també d’un lloc on va conèixer molts amics i haver treballat al costat de gent com en Josep

Durant el sopar, es va reproduir un vídeo que mostra un recull de fotografies dels 30 anys que porta la JNC del Baix Ebre lluitant per una Catalunya més justa, forta i lliure, i es va donar un petit obsequi en record de l’acte a cadascun dels comensals.

també van remarcar la feina que encara queda per fer, que és molta però il·lusionant.

Imatge de la festa.

Vols continuar rebent la revista

des dels

Quatre Cantons

a casa teva?

Si és així, emplena aquesta butlleta i fes-nos arribar les teves dades a laCalartv, c/ Sant Joan 55, 2n 1a, 43860 l’Ametlla de Mar o a lacalaradio@ametllamar.cat

Nom i Cognoms: Adreça

C.P.

Població Adreça electrònica

Telf.


Agost 2010 | pàg. 26

Opinió Manifest

La Cala per Catalunya el 12 d’octubre, decidim La Cala Decideix.

Els ciutadans de L’Ametlla de Mar que impulsem aquest manifest, compartim l’opinió de molts altres ciutadans de Catalunya que la nació catalana es troba ara en una cruïlla històrica que no podem defugir i que després de gairebé trenta anys del restabliment de la democràcia s’han fet força evidents les limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a l’autogovern i a la relació amb l’Estat. Són cada vegada més els sectors socials i econòmics que, partint de sensibilitats diverses i de proble-

Fins sempre, amic Florenci ERC.

màtiques diferenciades, reclamen la necessitat d’avançar cap al lliure exercici del dret a decidir. Entenem que, a més del nostre dret nacional de fondes arrels històriques, està en joc la possibilitat de bastir -amb prou garanties d’èxit- un model català de benestar, en un context cada vegada més global i un món en canvi permanent, on cadascú ha de poder trobar-se en condicions de defensar la seva identitat i els seus interessos amb el diàleg i la cordialitat. El dret a decidir, doncs, està estretament vinculat a les expectatives de millora de les condicions de vida individuals i col·lectives dels ciutadans i les ciutadanes de la nostra nació. I, en el cas de l’Ametlla de Mar, suposa que puguem influir clarament en aquells aspectes que determinaran el futur del turisme, el comerç, la indústria i la pesca a casa nostra, la sanitat, la cultura i l’ensenyament, i el camí a seguir com a poble.

Ha marxat un bon home. No s’explicaria de l’existència del nostre país, de la nostra cultura i de la nostra manera de ser, si no fos perquè hi ha persones com Florenci Font i Guasch. Gràcies Florenci, gràcies per havernos deixat compartir el teu temps, els teus coneixements, els teus pensaments, també la teva experiència. Gràcies Florenci per haver estat sempre prop. Gràcies per tractar a tothom de manera senzilla, de tu a

Se’n va un dels nostres fundadors Des dels Quatre Cantons.

Fa ràbia que la gent marxi de manera inesperada i més si ho fan sense sentir el que els vols dir, sobretot si són agraïments com és el cas. Evidentment que sempre hi ha una fi, però mai ens esperem que arribi tan aviat. Pensem sovint que hi haurà temps per a tot, però la vida és il· lògica i com deia la cançó, et dóna sorpreses, algunes molt desagradables com la mort de Macià Florenci Font i Guasch. No ens correspon a nosaltres glosar la persona de Florenci, o Serafí, nom amb que popularment se’l coneixia per afinitats familiars, però sí que

És per això que els ciutadans agrupats amb el nom de La Cala Decideix cridem a tota la societat calera a participar en el procés de convocatòria d’una consulta popular amb la pregunta : “Està d’acord que la nació catalana esdevingui un Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”, i a votar en conseqüència el proper dia 12 d’octubre de 2010. Dissabte dia 17 de juliol, durant la Festa dels Fideus, la Plataforma pel Referèndum per l’Autodeterminació “La Cala Decideix”, ens vam estrenar cara al públic amb una paradeta, amb unes quantes samarretes, xapes i pins per vendre a tothom i donar a conèixer aquest manifest i la intenció que tots els veïns i veïnes de la Cala puguin exercir el seu dret a decidir si volen que Catalunya esdevingui un estat independent, o no, mitjançant un Referèndum per l’Autodeterminació que tindrà lloc el proper dia 12 d’octubre.

tu, de donar confiança, d’estirar sempre cap endavant, el projecte de país que ens ha de fer més lliures. Al teu costat ens has fet partíceps de molts valors com l’estimació a la nostra llengua, al nostre país, a la llibertat, sempre cercant l’entesa, el diàleg, el respecte, la generositat.

Malgrat les presses amb les que es va organitzar l’activitat, després del dissabte de manifestació a Barcelona, va ser un èxit de participació tant per part de la gent del poble com dels visitants, que es van apropar per interessar-se sobre la consulta i van adquirir samarretes, pins i xapes. També hem estat presents a la Nit d’Havaneres, en el XXI Aplec de Sardanes, vora la platja de l’Alguer, a la Diada de l’Arrossejat i com a gran celebració per compartir amb tothom, preparem una festa molt especial durant la Diada Nacional de Catalunya. Aprofitem per agrair a tots els veïns de la Cala la seva bona acollida a la iniciativa, i a les entitats que han col·laborat amb la Plataforma La Cala Decideix per a realitzar totes les activitats. LA CALA PER CATALUNYA: el 12 d’octubre, decidim.

T’enyorem. Ens fas falta des del moment que vam saber que no ens tornaríem a trobar. Recordarem moltes coses teves, recordarem la il·lusió amb la que encetàvem cada cosa que fèiem junts. Hem perdut un puntal. Et trobarem a faltar Florenci. I seguirem lluitant, fins al final.

Te n’has anat de forma sobtada, la nit abans treballàvem per la consulta per la independència que celebrarem el dia 12 d’octubre.

Gràcies en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.

podem aportar detalls que ajudin a construir la seva memòria. La Candelera de l’any 1980, és a dir, fa més de 30 anys, veia la llum el número 0 de la Revista Des dels Quatre Cantons, publicació que teniu a les mans i que amb la d’aquest més ja compta amb 306 edicions. Evidentment que el mèrit és de molta gent que hi ha posat el seu gra de sorra al llarg de tots aquests anys, però sí que mereix que es reconegui la feina que van fer els seus fundadors. Feia pocs anys que havia mort el dictador i els aires de llibertat i canvi afloraven en els demòcrates, alguns

esperonats per la seva ideologia i el seu sentiment catalanista com era el cas de Florenci. Ell va formar part d’aquest grapat de gent que sota el sopluig del primer ajuntament democràtic, va posar els fonaments del mitjà de comunicació més estable i amb més durada de la història local. Ara tot sembla més fàcil, però hi ha moments en què la decisió, l’atreviment i l’empenta són decisius. Gràcies per fer del seny i del diàleg la teva tarja de presentació.

Visca Catalunya Lliure.

De ben parits és ser agraït.


Agost 2010

El meu modest homenatge a una gran persona, immens calero i català Rafel Martí Font.

Las mentes pensantes, ¿realmente piensan en el ciudadano???? Gloria Villuendas Ferrer.

|

pàg. 27

La primera vegada que el vaig conèixer, que el vaig sentir parlar i dialogar amb tranquil·litat, va ser fa poc temps, arran d’una tertúlia de la Cala Ràdio, sobre la votació del Bon Repòs a la que tots dos estàvem convidats. Curiosament, mes enllà del que es va parlar durant aquella mitja hora llarga, el que més vaig retenir d’aquella tertúlia va ser l’agradable sensació d’haver conegut una persona poc freqüent, amb un tarannà càlid i elegant, dialogant i obert, una persona amb una lucidesa excepcional, amb una intel· ligència prudent i respectuosa que en cap cas buscava el lluïment però quan parlava es feia el silenci i tots escoltàvem amb atenció. Aquell dia vaig conèixer a Florenci Font i em vaig sentir tan il·lusionat com sorprès.

de quelcom concret i altres mogudes pel simple plaer de conversar, compartir opinions, o fins i tot gaudir discrepant, i tant que sí. Però tots aquests agradables ratets compartien el comú denominador d’intentar aportar un petit granet d’arena a millorar el nostre poble i/o el nostre país. Així es va anar forjant en mi un profund respecte, admiració, i fins i tot devoció envers aquesta persona que lamentablement ens va deixar el mes passat, i que escrivint aquestes línies encara té la capacitat d’arrencar-me unes llàgrimes de melancolia per la sensació de buidor que em produeix que ens hagi deixat algú difícil de repetir, i potser també per la ràbia i impotència de no haver-lo conegut abans.

Aquella primera conversa la van succeir moltes altres, algunes per parlar

En moltes cultures es venera la vellesa com una font de saviesa i ex-

Soy vecina desde hace unos cuantos lustros, muchos, de l´Ametlla de Mar, sin ninguna duda el pueblo más bonito y pintoresco de todo el Mediterráneo, a mí al menos así me lo parece. A nadie deja indiferente a lo largo del recorrido por sus calles, muchos de sus rincones. Y qué decir de sus maravillosas vistas al mar, espectaculares desde la parte alta del pueblo. Hacia el puerto, tan vivo y un sinfín de sitios desde donde se otea su costa y se puede disfrutar de lugares increíbles. Hasta el cementerio está en un lugar precioso. Además de la tranquilidad que se respira (quitando la temporada de los robos a domicilio de lo que algo puedo decir) aquí se puede tener la calidad de vida que necesitamos los del corre que te corre urbano. Posiblemente mi ir y venir me proporcione una perspectiva distinta del que vive aquí de forma permanente todo el año y por eso voy notando una serie de cambios que pienso que no contribuyen en nada a que la gente que viene de fuera se sienta a gusto aquí y le queden ganas de repetir su visita. Realmente hay cosas que no se entiende a que mentes pensantes se les pueden ocurrir. ¿Por qué tantas rayas amarillas que impiden aparcar, sin pensar que en algunas zonas residenciales no hay posibilidad de dejar el coche en ningún sitio? Entre badenes y rayas amarillas pienso que al ayuntamiento se le olvidó

hacer el cálculo del incremento de vehículos sobre todo en verano y de dónde aparcarlos. Muy buena idea lo de hacer un aparcamiento, que aunque algo caro da servicio a una parte del pueblo, pero hay otras zonas que no quedan cubiertas y que dejar un minuto el coche supone una sanción, además elegido entre otros coches extranjeros porque a ellos es más difícil cobrarles (explicación dada por el guardia sancionador). ¿El ayuntamiento ha pensado que simplemente el ir a hacer la compra es algo que está resultando tan incómodo que mucha gente se está yendo al Perelló a Hospitalet o a otros sitios a hacerla? Piensen si esto interesa al pueblo . El tirón de orejas también para los comerciantes de l´Ametlla, que tampoco contribuyen a ponerlo fácil. ¿Por qué esos maceteros que ponen algunos establecimientos en las puertas? ¿Por qué el ayuntamiento lo consiente? Esa falta de servicio a domicilio, aunque lo cobren, esa falta de amabilidad a veces y esas prisas por echar la persiana y no atenderte si llegas un minuto tarde. No son todos, pero al que le toque esta actuación ¿Qué va a decir de l´Ametlla? En este saco también debemos de poner a algunos restaurantes, curiosamente de los de siempre de l´Ametlla (puedo hacer lista), llegas a cenar a las 10 de la noche a veces acabando de llegar de tu ciudad y¡¡ te dejan sin cenar!!

periència per si mateixa. A la nostra també ho fèiem, no fa tan temps, però ara vivim tan ràpid, amb tal frenètica competitivitat, que d’un dia per l’altre tot passa de moda, fins i tot les persones, el dia després de jubilar-se, sinó abans. Ara bé, si fóssim una mica més intel·ligents i poguéssim aprofitar una mica més l’immens capital que atresoren les nostres persones grans, algú com com Florenci hagués estat, sense cap mena de dubte, un pilar encara mes important de la nostra societat, de consulta obligada abans de prendre qualsevol decisió. I, finalment, el meu agraïment a les persones que el dia del comiat de Florenci ens vau regalar unes paraules tan emotives, magistralment expressades per Joan Rebull.

o te recomiendan que te vayas a otro restaurante o te dicen directamente que prefieren el horario de los extranjeros???? Eso siendo cliente de todo el año. Tengo que decir que no son todos, por ejemplo el Marina se distingue por la amabilidad de su gente, pero hay unos cuantos, bastantes, a los que les falta esa visión de servicio y de ganas de trabajar y prosperar que tienen otros pueblos costeros. Estas actuaciones lamentablemente solo se ven aquí. Al final todo influye porque luego vas por ejemplo a L’Ampolla y te llama la atención el desarrollo y avance que ha tenido en poco tiempo, siendo un pueblo que en cuanto a belleza, seamos realistas, no se puede comparar con L´Ametlla. Igual tampoco se puede comparar en cuanto a gestión municipal y cuidado de quienes tienen que dar unos buenos servicios…, lo digo a modo de reflexión. Muy buena idea lo del trencito, te lleva por todo el pueblo y es realmente agradable, lo bueno sería estudiar mejor la situación de la paradas (Estación, Rambleta etc..) para evitar que se interceptara el paso de los vehículos, con la consecuencia de esperas, atascos etc. Bueno no quiero extenderme más, simplemente dar mi opinión como residente en l´Ametlla muy interesada en que las cosas funcionen, sin ningún inconveniente en cumplir con mis obligaciones y esperando que los demás también lo hagan.


Agost 2010 | pàg. 28

el racó del

civisme

...troba la diferència

La diferència la marques tu. AJUNTAMENT

DE L’AMETLLA DE MAR


Agost 2010 | pàg. 29

Opinió Benvolguda Sra. Villuendas Pla de mobilitat 2010 Xavi Llambrich Bono, regidor de governació i mobilitat. (En resposta a una carta rebuda a l’Ajuntament en la que es plantegen diferents dubtes i discrepàncies en relació al pla de mobilitat 2010.)

Benvolguda Sra. Villuendas, Abans que res, vull agrair-li en nom propi, en nom del consistori i inclús afegiria en nom del conjunt del municipi , el vostre esperit constructiu al fer-nos arribar la vostra carta a l’Ajuntament. És molt fàcil discrepar, i naturalment legítim, però quan aquestes discrepàncies es canalitzen per les vies oportunes, a més, esdevenen una eina per a la millora col·lectiva i una mostra de civisme. Pel que respecta al contingut de la seva carta, vostè parla en primer lloc de línies grogues i de quantitat de places disponibles. Doncs bé, en relació a les places disponibles, crec que les xifres són prou eloqüents: en 3 anys hem creat al voltant de 800 places d’aparcament; a més del pàrquing de la llar d’infants i el Galetet, 400 en l’antic pàrquing dels camions –que es troba a 4 minuts caminant del centre del poble i enllaçat pel trenet Nemon - i les altres 300 en el pàrquing subterrani. Mai abans s’havia creat una quantitat similar de places al nostre poble. Així doncs, en relació a les línies grogues, la resposta és molt senzilla: si bé durant molts anys hem estat absolutament comprensius degut a la mancança de places d’aparcament, el fet de disposar d’aquestes ens ha portat a plantejar-nos donar un salt de qualitat en quant a l’ordenació de la mobilitat, tant de vehicles com de vianants, i ho hem fet per diversos motius d’interès comú: major qualitat de vida, menys soroll, més salut,

menys contaminació, més ordre i pulcritud, més seguretat per a tots, i també per a corregir el perjudici estètic que implicava que el centre del poble fos un caos, sent com som un poble que aspirem a viure, al menys en part, del turisme. A més, en la majoria de municipis amb centres històrics/ comercials de carrers estrets com el nostre, s’ha optat bé per la conversió en zones per peatonals o bé per la creació de tota una extensa zona blava de pagament, accions que, com pot comprovar, nosaltres no hem fet. Vostè també parla de sancions. Doncs bé, en relació a aquest tema li voldria comentar que fa més d’un any que es ve avisant, amb unes targes molt explícites, a tota persona que estacionava indegudament, i durant l’últim mes de juny es va avisar per activa i per passiva que a partir de juliol es començaria a ser més exigents per poder aconseguir la millora que tant necessitava la vialitat en el nostre municipi. Tenim les llistes dels avisos efectuats i hi ha vehicles als que se’ls ha avisat fins a 5 ocasions. Digueu-me si us plau si coneix algun municipi/ciutat on la policia actuï amb aquesta prudència i vocació pedagògica. I, per últim, a banda d’altres qüestions que no incumbeixen a l’Ajuntament, vostè comenta que tenen que anar a comprar a altres pobles perquè no es pot aparcar i aquesta afirmació em sembla, si m’ho permet, poc raonable. Només li faré algunes

preguntes: vostè sap que a l’Ametlla ja té un pàrquing a la seva disposició pel qual molts establiments del poble ofereixen tiquet i que d’aquesta manera pot utilitzar-lo gratuïtament? I en el cas que tingués que pagar, quan vostè va a Tarragona, Tortosa, Cambrils...on aparca? Finalment, vostè diu que l’Ampolla ha prosperat molt durant els darrers anys, no així l’Ametlla. Naturalment el concepte de progrés és molt relatiu, però sí quan es parla de progrés es refereix al nivell d’inversió pública, ja sigui de l’Ajuntament o d’altres administracions, crec que hauria de saber el següent. Amb tots els respectes cap a vostè i cap al meravellós poble de l’Ampolla, el nivell d’inversió pública en l’Ametlla durant els últims anys és molt superior al de l’Ampolla i, per a corroborar-ho, només li posaré alguns exemples de l’Ametlla perquè vostè, que sembla conèixer bé la realitat d’ambdós municipis, pugui comparar: nou complex esportiu i piscina coberta, centre d’interpretació de la pesca, nova entrada amb rotondes, millora de diverses platges, telecentre municipal, pàrquing subterrani de les escoles velles i, en breu, el centre cívic, la residència d’avis, el parc del Bon Repòs, nova oficina de turisme, etc (i tot amb uns dels nivells d’endeutament més baixos de la província). Resto a la seva disposició i li prego ens faci arribar les seves opinions sempre que ho cregui oportú.

Podeu enviar els vostres escrits a quatrecantons@ametllamar.cat. Han d’estar en format digital i la seva extensió màxima no ha de superar les 30 línies. La revista es reserva el dret de resumir el contingut de les cartes en el cas de superar-ho. Han d’anar identificades amb nom i cognoms, DNI i telèfon.


Agost 2010 | pàg. 30

Esports El primer equip comença la pretemporada La principal novetat d’aquesta temporada és que pràcticament tota la plantilla està composada per jugadors de casa, fet que no succeïa des de l’any 1997.

Araceli Domínguez La setmana del 2 al 8 d’agost va començar la pretemporada per al primer equip. Són sis setmanes fins al començament de la lliga, el 12 de setembre. Juanjo Balfegó, l’entrena-

dor, va decidir que els seus jugadors es preparessin per estar a punt per a la competició entrenant quatre cops per setmana durant una hora i mitja. Balfegó destacava que la principal novetat d’aquesta temporada és que pràcticament tota la plantilla està composada per jugadors de casa, fet que no succeïa des de l’any 1997. 24 jugadors La plantilla la formen 24 jugadors. Per a aquesta pretemporada s’han agafat cinc jugadors del primer equip i com a noves incorporacions tenim a Hèctor Benaiges i a Àlex que, malgrat que l’any passat ja estava a l’equip, no va poder jugar per una lesió estranya. També estan a prova Martí Montagut i Genís Callau Espasa. Entre les baixes, es troben Carranza,

Javó, els dos germans Rovira, Genís Callau i Genís Cañagueral. Juanjo Balfegó ens parlava dels partits amistosos que es disputaven aquesta pretemporada. “El primer de tots va ser dissabte dia 7 d’agost, contra el juvenil de l’Amposta que ha pujat a preferent entrenat pel Sr. Teixidó, que abans estava a La Ràpita i vam guanyar 3 a 2. Després dimarts dia 10 d’agost vam jugar contra el Tortosa, que juga a primera catalana i es va oferir a venir per jugar amb nosaltres. El resultat de 0 a 5 era esperat per la diferència de categoria i perquè van començar a entrenar més aviat que nosaltres. El Sr. Juanjo Rovira s’ha portat molt bé. Estan intentant fer un equip de les Terres de l’Ebre. I el dia 22, diumenge, venia el juvenil de Tortosa. Tinc molt

bona amistat amb el seu entrenador de l’any passat, Sergi Navarro. I ens queda per lligar el dia 5 de setembre. Intentarem que sigui el més exigent per perfilar l’11 titular el primer partit de lliga contra l’Aldea”. Plantilla oberta Malgrat tot, la plantilla encara no està tancada. Depèn del rendiment que tinguin els nois durant aquests dies previs al començament de la lliga. En principi, no ha d’haver cap problema per conformar un equip competitiu perquè el 60% de la plantilla tenen entre 16 i 22 anys. D’altra banda, tant la junta directiva com els tècnics i els jugadors es mostren molt satisfets perquè s’està formant una penya multitudinària per seguir el primer equip.

Una nit de dissabte molt diferent Enguany, la marxa nocturna de Tivissa a l’Ametlla de Mar arribava a la seva 11a edició amb la novetat que incorporava una cursa per als que vulguin arribar abans. Araceli Domínguez Dissabte 7 d’agost tenia lloc l’onzena Marxa Nocturna des de Tivissa a l’Ametlla de Mar que organitza el centre excursionista Azimut i en el que enguany hi col·laborava el Club d’Atletisme de la població que va proposar una cursa per a aquells que s’estimaven més fer el recorregut corrents. Mari Carme Francès Panea, presidenta del Club Esportiu La Cala i sòcia d’Azimut, ens explicava que “enguany hem introduït aquesta variació perquè altres anys hi havia molta gent que baixava corrents i hem ficat així el primer any com a cursa. Els que anaven corrents sortien un quart d’hora abans perquè no es fes cap embut ja que al començament de la marxa hi ha una pujada que és molt estreta. Després sortia la gent que anava caminant. A la cursa es donaven diferents premis. Els

tres primers de la general masculina, els tres de la general femenina, els premis locals masculí, femení i a la persona de més edat. També hi havia dos avituallaments més d’aigua i begudes isotòniques per a les persones que corrien”. Tot igual La resta de la nit, tot igual que sempre. La proposta era passar una nit de dissabte diferent banyats per la llum de la lluna que en aquesta ocasió no estava plena sinó en quart minvant. També tenia la seva vessant aventurera. Pots desaparèixer o passar por amb els sorolls inesperats o amb els moviments de la foscor... I també pots fer broma amb els companys.... Però també hi ha els que s’ho plantegen com a un repte personal, altres corren habitualment, altres ho fan com a entrenament perquè fan curses de muntanyes i d’altres, senzillament, per caminar o per contemplar les estrelles. El recorregut de 33 km comença a la plaça de l’Església de Tivissa, es fa en sis o set hores, caminant, i acaba al poliesportiu municipal Galetet de La Cala. En iniciarse hi ha uns 300 metres de desnivell que fan pujada però la resta, fins a La Cala, és molt agraït, perquè fa baixada o és pla. Gairebé 200 persones En aquesta edició de la marxa es van

Sortida de la cursa de Tivissa a l’Ametlla.

apuntar gairebé 200 persones, superant així les xifres de l’any passat. El preu de l’excursió per als no federats era de 20 € (cobria l’assegurança), per al federats de 15.5 € i per als socis d’Azimut de 10 €. Els que sortien des de l’Ametlla de Mar amb autocar havien de pagar un preu afegit de 6 €. S’ha de dir que 1 € de cada inscripció anava a parar als projectes promoguts per l’ONG local Acció Solidària i Logística a Hondures. Si voleu saber més sobre aquesta organització podeu entrar a la pàgina web www.one-asl.org. Els més ràpids En aquest sentit, el guanyador absolut de la cursa va ser Adolf Aguiló de l’Associació Esportiva Alcanar

amb un temps de 2h 22 minuts i 16 segons. Per la seva banda, en la categoria femenina, la primera dona en arribar va ser Rut Guillen amb un temps de 2h 40 minuts i 37 segons. En quant als premis locals, és a dir, els primers de l’Ametlla de Mar que van arribar a la meta, foren per Tiburci Margalef i Núria Castellnou del Centre Esportiu “La Cala”. A més a més, s’entregà també un petit reconeixement al participant més jove que fou Ricard Martí Domènech de l’Ametlla de Mar i al més gran, Martí Cartoixa de la UEC Tortosa. Pel que fa referència a la marxa, comentar que els primers caminants van arribar a l’Ametlla de Mar cap a dos quarts de cinc del matí i els darrers cap a les 6.


Agost 2010

|

pàg. 31

Els Boys-Damm s’imposen a la Blau en una de les finals més ajustades que es recorden en el Futbol Platja Sènior Patronat Municipal d’Esport de l’Ametlla de Mar La XIII Edició del Torneig de Futbol Platja Sènior ja és història. Diumenge 18 de juliol, després de 3 dies de competició finalitzava una de les edicions més igualades que es recorda. Si bé el torneig no ha destacat aquest any pel nombre d’equips participants, 8 en total, sí ho ha fet per l’expectació generada i per la forta competitivitat entre els equips. Dijous 15, com ja és habitual, es portava a terme a l’Hotel Ametlla Mar l’acte de presentació d’aquesta XIII Edició, que aquest any comptava amb el patrocini principal de la Discoteca Blau, Construccions Incoex i Becsa. Amb els diferents equips ja inscrits i amb la presència dels respectius representants es duria a terme el sorteig del quadre de competició, que determinaria els primers enfrontaments de la fase regular. El fet de comptar amb vuit equips deparava un quadre senzill de dos grups de quatre equips, on tots ells es classificaven també per a quarts de final. D’aquesta forma, ja el divendres 16, la Platja de Pixa-Vaques es preparava per albergar els primers partits del torneig, si bé abans es feien entrega de les respectives samarretes i d’unes bosses gentilesa del Diari Sport a cadascun dels participants. Seguidament, a les 20.0h es donaria inici el campionat amb un partit de la màxima, que disputarien l’equip de la Blau contra els Barrejaus, dos dels conjunts a tenir en compte de cara a la consecució del títol. A més a més, 7 partits més serien els que se celebrarien al llarg de la tarda-nit, finalitzant així dos de les tres jornades d’aquesta fase. Els resultats d’aquesta jornada foren els següents: RESULTAT

EQUIP

HORA

EQUIP

20.30 h

BLAU

4

5

BAREJAUS

21.05 h

NEW TEAM

9

4

TRES P.I.C.A.C.

21.40 h

AMIGATXOS

3

9

BOYS DAMM

22.15 h

GREMLINGS

3

0

MAKENSIS

22.50 h

BLAU

10

1

AMIGATXOS

23.25 h

NEW TEAM

3

7

GREMLINGS

00.00 h

BAREJAUS

6

6

BOYS DAMM

00.35 h

TRES P.I.C.A.C.

1

6

MAKENSIS

L’endemà dissabte, i a la mateixa hora que havia iniciat el dia abans, es reprenia el torneig amb els últims partits de grup, partits que decidirien la classificació final, important de cara als encreuaments de quarts de final. Així, seguint amb la tònica de màxima igualtat, es depararen partits interessants, amb alternatives constants al marcador i definits per detalls a última hora. Cal destacar que a mesura que el torneig va anar evolucionat també es podien veure jugades de major nivell, amb remats espectaculars i parades no menys increïbles, que delectaren al nombrós públic assistent, que aprofità també el servei de bar i música ofert des de l’organització per combinar l’espectacle de l’esport amb el de l’oci i la festa calera. Els resultats d’aquesta última jornada de grups i de la posterior fase de quarts de final foren:

DISSABTE, 17 DE JULIOL HORA

EQUIP

20.30 h

BLAU

21.05 h 21.40 h

RESULTAT

EQUIP

5

4

BOYS DAMM

NEW TEAM

3

4

MAKENSIS

BAREJAUS

10

2

AMIGATXOS

22.15 h

TRES P.I.C.A.C.

5

4

GREMLINGS

22.50 h

1r A : BARREJAUS

6

1

4t B : TRES PICAC

23.25 h

2n B : MAKENSIS

2

3

3r A : BOYS-DAMM

00.00 h

1r B : GREMLINGS

3

0

4T A : AMIGATXOS

00.35 h

2n A : BLAU

5

1

3r B : NEW TEAM

Finalistes del Torneig de Futbol Platja Sènior.

Com podem comprovar, en el primer partit de quarts de final no va saltar la sorpresa i l’equip dels Barrejaus, intractable fins el moment, s’acabaria imposant per un contundent 6 a 1. Per contra, en el següent matx, els Makensis, que havien passat com segons de grup, s’acomiadarien abans d’hora en caure derrotats pels Boys-Damm, que es treien d’aquesta forma l’espina clavada de la final de l’any passat on perdrien contra aquests Pentacampions. L’enfrontament de després no es disputaria, donada la incompareixença de l’equip dels Amigatxos i en l’últim partit de la jornada, després d’un ajustat 1 a 1 a la mitja part, l’equip de la Blau aconseguiria vèncer còmodament al Nex Team aconseguint així el seu passi també a semifinals. La jornada de diumenge, per tant, arrancava amb tot per decidir i amb dos autèntics partits de luxe a semifinals. Per una banda, els Barrejaus es jugarien el seu accés a la final amb els Boys-Damm, reforçats per la victòria contra els Makensis. En aquest encontre, cap dels dos equips fou capaç d’imposar la seva força i l’empat a 4 final ens portava al punt de penal per decidir el guanyador. Només el penal fallat per un dels Barrejaus, que enviaria fora la pilota, trencaria aquesta igualtat, donant al conjunt cervesero la possibilitat d’aconseguir la victòria final. L’altre finalista sorgiria de l’enfrontament entre una de les revelacions dels campionat, els Gremlings, contra un dels equips més veterans, la Blau, que, gràcies a la seva major eficàcia de cara a porteria s’acabaria emportant el partit, tot i l’ajustat del marcador final, 3 a 4. Finalitzat aquest encontre, i donant un petit descans als equips, es portaria a terme la tradicional ronda de penals, on els més petits es situaven davant d’un dels porters destacats del torneig, Gerard Cañagueral, i podien intentar superar-lo per aconseguir camisetes i diferents regals, alhora que també s’efectuava el sorteig d’un viatge gentilesa de Viatges Carrefour. Ara sí, i un cop disputat l’encontre que dictaminava el 3r i 4t classificat, amb victòria dels Barrejaus per 2 a 1 sobre els Gremlings, es disputaria la final, una final apassionant i amb un final inesperat tal i com van transcórrer les tres primeres fases del partit. Des d’un bon inici la Blau, més enxufada, resoldria les seves primers accions amb encert a porteria i establiria les primeres distàncies al marcador. Aquest marcador s’aniria ampliant fins al 3 a 0 amb el que s’arribava a la mitja part. A més a més, un altre gol només iniciada la segona meitat semblava deixar sentenciat l’encontre, però dos gols immediats dels Boys Damm tornaven a donar vida a un equip que reduiria encara més les distàncies amb el tercer gol. Tot això, el cinquè gol dels de la Blau tornava a ficar terra de per mig, terra que es diluïa amb el quart i cinquè


Agost 2010 | pàg. 32

Esports gol dels rivals que empataven així un partit, millor dit, una segona part èpica. Un altre cop els llançaments des del punt fatídic serien els encarregats de definir el vencedor, però, en aquesta ocasió, serien els porters els protagonistes, ja que dels sis penals que es van xutar, només un, l’últim, seria materialitzat per Javi Margalef, donant d’aquesta manera el títol, segon ja, per l’equip dels Boys-Damm. 18.00 h

SEMIFINAL 1: BOYS-DAMM

4 (3)

4 (2)

BARREJAUS

18.40 h

SEMIFINAL 2: BLAU

4

3

GREMLINGS

19.30 h

3r i 4t lloc: BARREJAUS

2

1

GREMLINGS

20.00 h

FINAL : BOYS-DAMM

5 (1)

5 (0)

BLAU

Finalment, destacar que Joan Pere Gómez, regidor d’Esports de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar seria l’encarregat de fer entrega als diferents equips els trofeus pertinents, així com també els premis a títol individual que, aquest any, recaigueren a mans d’ Ignasi Llorens (Gremlings) com a porter menys golejat i a l’Oriol Núñez (Blau) com a màxim golejador.

Els jugadors s’hi van deixar la pell.

La 7a edició del volei 2x2 corona a Joan i Jordi, després d’una final brillant, com a nous campions del torneig Patronat Municipal d’Esport de l’Ametlla de Mar La platja de Sant Jordi tornava a retrobar-se amb una cita esportiva el passat dissabte 31 de juliol, concretament per albergar una nova edició, la 7a ja, del Campionat de Volei Platja 2x2, patrocinat novament per Instal· lacions Part de Cala. En aquesta ocasió no es va poder arribar a la xifra rècord de l’any passat, però el nombre de participants fou considerable, amb un total de 24 parelles que asseguraven la disputa d’una gran quantitat de partits al llarg de tota la jornada. Amb 4 grups de 6 equips, tothom com a mínim tenia garantida la participació en 5 partits, de 15 punts cadascun, classificantse els 4 primers de cada grup per la posterior ronda de vuitens de final. Amb la distribució, com sempre, de 4 camps al centre de la platja es donava inici, cap a les 11 del matí la competició, una competició organitzada amb un caire informal, però a l’hora competitiu, on regnà sobretot, i segurament més que cap altre any, l’esportivitat. Al llarg del matí s’anaren celebrant els partits corresponents a la fase de grups, on ja es pogueren apreciar les primeres jugades de nivell i els primers equips amb un cert favoritisme per emportar-se el títol final.

La competició i el total dels jugadors es prendrien un descans a les voltes de les dos per dinar i agafar , ja a la tarda, amb més forces els últims partits de la primera fase que determinarien els primers equips eliminats i els conseqüents encreuaments de vuitens, una eliminatòria on ja es pogueren apreciar les primers sorpreses. Ja a quarts la igualtat començà a predominar i els partits, que ara es decidien a sets de 21 punts, es resoldrien per petits detalls. Quedaven definides així les semifinals, unes semifinals que ara només es disputarien a un camp, per tal de centrar així més l’atenció de tots els presents a aquesta magnífica platja del Castell. Per una banda, la primera enfrontaria als equips formats per Louis i Lucas contra Adrian i Carlos, dues parelles fidels a aquesta competició. La major presència física dels segons acabaria derrotant a l’única parella, fins al moment, invicta del torneig, aconseguint així el seu passi a la final. D’altra banda, Juan i Jordi, amb el primer com a únic representant calero en competició, es jugarien la possibilitat de jugar un altre partit contra l’Àlex i l’Oriol, dos de les sorpreses del torneig. No seria aquí el físic el que determinaria el resultat final, però sí

Joan i Jordi durant el partit.

la major qualitat tècnica dels primers la que s’imposaria. Per tant, final inèdita entre Adrian i Carlos vs Juan i Jordi, però increïble a tots els nivells. Quan semblava que els segons aconseguirien una victòria plàcida, després de resoldre amb eficàcia al seu favor el primer set i distanciar-se considerablement en el segon, el partit va donar un gir inesperat, tornant a situar a la parella formada per Adrian i Carlos dins l’encontre, encontre que se n’aniria al tercer set, després que la dupla de

Juan i Jordi deixés perdre 3 pilotes de partit de forma consecutiva i acabés perdent per 25 a 27. Finalment, en l’últim set la fatiga i la tensió es faria palesa, si bé encara quedarien forces per jugades d’elevat nivell, fins i tot amb un punt aconseguit amb una xilena espectacular des de l’altra banda del camp. Amb tot, i després de quasi una hora de partit, victòria final per Juan i Jordi que s’imposaven en la seva primera participació conjunta en aquesta edició.


Agost 2010

|

pàg. 33

El torneig de volei platja reuneix en la seva XIV edició, celebrada a la platja de Sant Jordi, a 17 equips participants Patronat Municipal d’Esport de l’Ametlla de Mar Dissabte 7 d’agost, encetant els actes esportius proposats per a aquest mes, s’organitzava el torneig amb més anys dins la història de l’Àrea Municipal d’Esports, concretament, el torneig de Volei 4x4 que arribava a la seva 14a edició. Després d’uns primers anys celebrant-se a la platja de Pixa-Vaques, prioritzant així la proximitat respecte el centre de la vila, s’ha passat en els darrers a desenvolupar-se a la Platja de Sant Jordi, molt més atractiva pels jugadors, donades les millors condicions de la superfície, així com l’expectació que al voltant d’ell s’hi genera. Tan sols una setmana més tard de l’èxit aconseguit en el volei 2x2, i aprofitant el filó que aquest esport té durant l’època estival, es portava a terme aquesta nova cita i ho feia amb un total de 17 equips participants, un xic per sota de les xifres aconseguides aquests últims anys, i és que,

efectivament, la crisi sembla afectar tots els sectors. Tot això es va poder configurar un quadre força interessant i amb equips de bastant nivell. En aquest sentit, aprofitant els 4 campus muntats un altre cop especialment per a l’ocasió es van establir 4 grups de competició, 3 d’ells de 4 equips i un de 5. D’aquesta forma, exceptuant en aquest últim cas, on hi quedaria un conjunt eliminat, tots els altres equips tenien la seva presència assegurada a vuitens de final, disputant així un mínim de 4 partits. Seguint amb la tònica de la setmana anterior, el torneig donaria inici cap a les 11 del matí i no s’interrompria ja fins a l’hora de dinar, amb tots els partits de la fase de grups ja disputats i, per tant, definits els encreuaments de la següent ronda. Amb poques sorpreses a destacar, tots els favorits resoldrien amb comoditat els seus enfrontaments i es prepararien per a duels més apassionants en aquesta última fase de la competició.

La Platja de Sant Jordi va acollir el Tornet de volei 4x4.

De la ronda de quarts de final podríem destacar l’eliminació de l’últim representant calero, concretament, l’equip de Ferri’s Team que, això sí, ho faria a mans del que finalment resultaria ser el campió. Un campió, els Beach Boys, format entre altres per la parella d’Adrian i Carlos, finalistes també en l’últim torneig del 2x2 i que només necessita-

ren de 2 sets per imposar-se al quartet de “Los de Jou”, un primer més igualtat (15-13) i un segon menys complicat (15-6), donada la fatiga acumulada dels contrincants. Per tant, els Beachs Boys campions d’aquesta XIV Edició del Volei Platja 4x4 patrocinada pel Pub Forum i l’empresa Yesos HB, SL., ambdues de la nostra població.

Una trentena de gimnastes realitzen la tradicional demostració de gimnàstica rítmica a la Plaça Nova Patronat Municipal d’Esport de l’Ametlla de Mar El passat diumenge 1 d’agost es va celebrar la ja tradicional Demostració de Gimnàstica Rítmica a la Plaça Nova de la nostra localitat. Des de dos quarts d’onze i fins gairebé les dotze de la nit, unes 30 gimnastes que durant el mes de juliol han participat de les Estades de Gimnàstica Rítmica que l’Àrea Mpal. d’Esports organitza a la localitat, van portar a terme un seguit d’actuacions on posaren a escena tot el treball realitzat durant l’estiu. Tot i les quatre gotes que varen començar a caure al inici de les actuacions, totes les gimnastes varen poder mostrar als pares, familiars i públic assistent la vintena de coreografies preparades per a l’acte. Amb una

gran varietat d’actuacions, individuals, en parella o en grup, amb aparells propis de la gimnàstica rítmica, amb una gran varietat de cançons i vestuaris, etc. I, per acabar l’acte, les trenta de gimnastes participants van realitzar una actuació conjunta i ben coordinada amb la temàtica de “Hollywood” que va deixar a tots els presents a la Plaça Nova bocabadats. I així es va arribar a la fi d’aquesta vetllada, tot i que abans, el regidor d’esports de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar , el sr. Joan Pere Gómez Comes i el vicepresident de l’Àrea Mpal. d’Esports, el sr. Albert Medrano Arbó, van lliurar a totes les gimnastes i monitores roses i flors com a símbol de la bellesa de les seves interpretacions.

Gimnastes de l’Àrea Municipal d’Esports.


Agost 2010 | pàg. 34

Esports El grup Trèvol La Cala organitza una exhibició de spinning i dansa del ventre a la Plaça Nova El passat dijous 8 de juliol, després de només portar una setmana en ple funcionament, el Grup Trèvol La Cala es posava de cara a la gent del poble i organitzava la seva primera exhibició. Concretament, l’acte donaria inici a les 22.00h de la nit i ho faria amb una més que notable afluència de gent. En primer terme es va portar a terme una petita mostra d’una de les activitats que més èxit està tenint fins el moment dins el nou Complex Esportiu. Ens referim a l’spinning, un revolucionari programa d’entrenament a sobre d’una bicicleta estàtica que presenta com a principals beneficis: millora de l’activitat metabòlica (es cremen àcids grassos durant i després de l’exercici) i respiratòria, augmenta la resistència cardíaca, enforteix el sistema musculoesquelètic, disminueix el nivell d’ansietat i estrès... Els encarregats de dur a terme aquesta sessió de demostració seri-

en, en primera instància, Emilio Danta, acompanyat per dues monitores del centre, la Lurdes Núñez i l’Eila Llambrich. Així durant 45’, tots els presents pogueren observar el funcionament típic d’una classe d’aquesta disciplina eminentment aeròbica, i ser conscients una mica més de les possibilitats de pràctica esportiva a la nostra població. Seguidament i per continuar amb aquesta vetllada esportiva, la ballarina Ruth Freixedes va delectar al públic aficionat amb una petita exhibició de dansa del ventre, una dansa sensual, pels seus moviments sinuosos i suaus, i que al mateix temps representa i serveix per cuidar-se, expressar-se i gaudir. Per últim, cal destacar que durant la nit, entre sessió i sessió es va portar a terme el sorteig de 3 mensualitats per poder assistir de forma gratuïta al Complex Esportiu “Trèvol La Cala”.

Esportistes en plena exhibició d’spinning.

La Delegació Territorial d’Esports a les Terres de l’Ebre, entrega diversos lots de material esportiu a entitats locals de l’Ametlla de Mar Entre els beneficiaris hi ha la SCER l’Ametlla de Mar, el Centre d’Esports l’Ametlla de Mar, l’Àrea Municipal d’Esports, L’IES Mare de Déu de la Candelera, el Col·legi Sant Jordi, el Campionat de Lliga de Futbol Sala Costa Daurada i els Tornejos de Vòlei Platja organitzats per l’Àrea Municipal d’Esports.

La Representació Territorial d’Esports a les Terres de l’Ebre està fent entrega aquests dies de lots de material a diversos clubs esportius del territori i entre aquests s’han vist beneficiades algunes entitats esportives de l’Ametlla de Mar amb l’objectiu d’aju-

dar a cobrir les necessitats materials bàsiques que es deriven de les activitats esportives que s’hi desenvolupen durant l’any. En relació al material assignat el passat 2009, les xifres de lots entregats aquest 2010 han incrementat considerablement, augmentant així el nombre de clubs beneficiaris a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. Jordi Gaseni, s’ha mostrat satisfet amb l’aportació que s’ha pogut fer des de la Generalitat amb el material esportiu a les Terres de l’Ebre i, en especial, a l’Ametlla de Mar. Així, Gaseni ha declarat que “és un goig veure la fortalesa de les entitats esportives de la Cala i que des de la Secretaria General de l’Esport puguem ajudar-

los a seguir millorant per poder assolir els seus objectius” . Concretament, els lots de material esportiu s’han repartit entre la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l’Ametlla de Mar (30 pilotes de futbol); el Centre d’Esports l’Ametlla (10 maces de rítmica, 5 cèrcols de rítmica, 5 pilotes de rítmica, 5 cintes de rítmica i 5 cordes de rítmica); l’Àrea Municipal d’Esports (13 pilotes de bàsquet); l’IES Mare de Déu de la Candelera (6 pilotes de bàsquet); el Col·legi Públic Sant Jordi (6 pilotes de bàsquet); el Campionat de Lliga de Futbol Sala Costa Daurada (10 pilotes futbol sala) i els Tornejos de Vòlei Platja organitzats des de l’Àrea Municipal d’Esports (12 pilotes vòlei platja).


i

Agost 2010

pàg. 35

Informació

esdeveniments socials TORNS DE FARMÀCIES AL POBLE Cada farmàcia entra de guàrdia de 8,30h. de la nit del divendres fins els següent divendres de la mateixa h.

21-08 al 27-08 28-08 al 03-09 04-09 al 10-09 11-09 al 17-09 18-09 al 24-09 25-09 al 01-10 02-10 al 08-10 09-10 al 15-10 16-10 al 22-10

|

J. Pedrola J. Borges A. Aytés J. Pedrola J. Borges A. Aytés J. Pedrola J. Borges A. Aytés

TELÈFON URGÈNCIES CAP 977 49 35 14 Visites CAP: 902 111 444 SERVEI D’URGÈNCIES MUNICIPAL AMBULÀNCIA 24 H 977 45 70 00 Es comunica a totes les parelles que volen contraure matrimoni exclusivament civil, que han d’iniciar l’expedient, com a mínim, quatre mesos abans de la data del matrimoni.

Naixements: - Mohamed Amine Boudarra, fill de Boujamaa i Aicha, nascut el 16/06/2010 - Òscar Martí Oleas, fill de Josep Enric i Maria Paulina, nascut el 7/07/2010 - Mar Duran Martí, filla de Roger i Sandra, nascuda el 17/07/2010 Matrimonis: - Daniel López Hernández i Lidia Cátala Arroyo, el 10/07/2010

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR C/ Sant Joan, 55 OFICINES MUNICIPALS Tel. 977 456 000

De dilluns a Divendres: 9h. a 14h.

OFICINA MUNICIPAL 3 CALES Tel. 977 456 376 OFICINA DE RECAPTACIÓ (Baixos Ajunt.)

De dilluns a Divendres: de 9h. a 14h. OFICINA TÉCNICA Tel. 977 493 331 JUTJAT DE PAU Tel. 977 457 704 Dill. Dim. Div. Tardes: 17h. a 19h. SERVEIS SOCIALS Tel. 977 456 008 Dilluns - Dimecres - Divendres de 9h. a 14h. Visites concertades CENTRE MUNICIPAL DE LECTURA DOCTOR FRIAS

Tel. 977 493 080 De Dilluns a Divendres de 11h a 13’30h, 17’30 a 21h. Dissabtes tancat. OFICINA D’INFORMACIÓ I TURISME

Baixos Ajuntament. Tel. 977 45 64 77 Av. Amistat Hispano-Italiana Tel.977 456 329

Dr. ALEJO OLGUIN Pau Casals, 25, 4art Tel. 977 456 381

L’AMETLLA DE MAR- Carrerera Perelló Tels. 977 45 64 00 – EMERGÈNCIES 112 CENT. TARRAGONA- Tel. 977 54 70 80 REUS- Tel. 977 30 50 80 TORTOSA- Tel. 977 44 20 80 AMPOSTA- Tel. 977 70 00 80

ODONTÒLEGS

TAXISTES

PSICOANALISTA

D’ALTRES CASERNA GUÀRDIA CIVIL

Domicili particular METGES DE CAPÇALERA

Dr. CARLOS ALBERTO VOLPATI Pau Casals, 24, 2n, 3a Tel. 977 493 120 Dr. MANUEL BLASCO Lluís Companys, 19, 3r, 2a Tel. 977 493 285

LA CALA- Tel. 650 381 351 PERE MARGALET- Tel. 977 49 33 22 CARBAJALES- Tel. 977 45 64 68 J.J. PINO PENIN- Tel. 977 45 60 94 IMMA GONZALVO- Tel. 670 769 504

PSICOALÀNISI LACANIÀ C/ Del Mar, 158, Les Tres Cales Tel. 977 456 954, Tel. 656 825 143

L’Ametlla de Mar. Tel. 977 45 60 03 AUTOPISTES DEL MARE NOSTRUM

(Àrea de manteniment) Tels. 977 45 60 50 – 977 45 61 54 CASA DEL MAR Tel. 977 45 61 75

FARMÀCIES

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

1r Pis Ajuntament. Tel. 977 456 000 PATRONAT DE MITJANS INFORMATIUS

(La Cala Ràdio Revista “Des dels Quatre Cantons”) 2on pis Ajunt. Tels. 977 493 037 – 977 493 007 CULTURA Tel. 977 493 754 2on pis Ajunt. POLICIA LOCAL Tel 977 493 949 Poligon Industrial PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL Tel. 977 457 269 TELECENTRE Tel. 977 457 269/ 977 493 479 MERCAT MUNICIPAL Tel. 977 456 830 MUSEU DE CERÀMICA POPULAR Tel. 977 486 810 Horari: De Dilluns a Divendres: 10h a 14h. I de 16h a 20h. Dissabtes i Diumenges de 10h a 14h. POLISPORTIU MUNICIPAL GALETET Tel. 977 456 811 CASAL DELS AVIS Tel. 977 456 216 SANITAT SUM AMBULÀNCIA 24 H. Tel. 977 45 70 00 CAP PROVISIONAL(Centre d’Assistència Primària)

C/ Hort d’Albacar (Al costat CEIP Sant Jordi)

Defuncions: - David Michel Beales, el 08/07/2010, als 67 anys - Alfred Schumacher, el 12/07/2010, als 76 anys - Teresa Anselmo Serral, el 26/07/2010, als 96 anys

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA Tel.977456046 BOMBERS

Tels. 977 49 38 49 – 977 49 35 14 CREU ROJA Tel. 977 493 664 Passeig Marítim s/n SERVEI AMBULÀNCIA 24 H.

JOANA PEDROLA Andreu Llambrich, 22 / Tel. 977 456 132 Telf. Urgències 637 733 985 JOAN BORGES Pau Casals, 34 / Tel. 977 493 252 Tel. Urgències 908 93 55 76 AGUSTÍ AYTÉS C/ Cala Joanet (La Rambleta)/ 977 493 493 Tel. Urgències 617 024 123 Horari matí: 9’30- 13’30h. Horari tarda: 17h. – 20’30h.

CONFRARIA DE PESCADORS ST. PERE Tel. 977 45 60 07 CLUB NÀUTIC DE L’AMETLLA DE MAR

Tel. 977 45 72 40 COOPERATIVA Tel. 977 45 64 07 S.C.E.R. Tel. 977 45 60 39 LA CAIXA Tel. 977 45 60 62 CAIXA TARRAGONA Tel. 977 45 64 36 CAIXA PENEDÈS Tel. 977 49 36 60 BANC SANTANDER Tel. 977 45 64 33 BANC BILBAO BISCAIA Tel. 977 45 61 83 AQUALIA Tel. 977 45 75 21 / Pau Casals, 33 Horari de 10h a 13h de Dilluns a Divendres PARRÒQUIA Tel. 977 45 68 94 i 639 70 10 22 Misses OCTUBRE-MAIG: Dissabte: 18.30h. Diumenge: 9.30/11.00h. Dijous: 09.30h. / Altres dies: 18.30h Despatx: Dilluns,19’15h a 20’15h. Dissabtes, 9’30h a 10’30h. TANATORI: Tel. 977493838 CEMENTIRI MUNICIPAL: Tel. 647654792

AMBULATORI SEGURETAT SOCIAL TORTOSA

Tel. 977 500 333

RESIDÈNCIES SEGURETAT SOCIAL

TORTOSA- Tel. 977 519 100 TARRAGONA- Tel. 977 211 554 ENSENYAMENT LLAR D’INFANTS Tel. 977 49 37 10 ESCOLA NAUTICOPESQUERA Tel. 977 457 775 COL·LEGI PÚBLIC SANT JORDI Tel. 977 45 64 80

Av. Ensenyament, 1

IES MARE DE DÉU DE LA CANDELERA Tel. 977 45 64 42

Av. Ensenyament

- Macià Florenci Font Guasch, el 29/07/2010, als 74 anys - Anna Hostert, el 30/07/2010, als 74 anys - Jose Antonio Simon Pinilla, el 01/08/2010, als 72 anys.

TARIFES PUBLICITÀRIES 2010

Les persones que visquin fora de la població o vulguin rebre la revista a domicili ho podran fer previ pagament de les despeses d’enviament (25 euros anuals IVA inclòs).

TREN RE RE RE R CE CE CE R RE R RE

1 DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI 2 DIARI 3 DIARI

12 € 24 € 48 € 72 € 135 € 270 € 300 € 350 € 500 €

IVA no inclòs

Informació Renfe 902 240 202

DIRECCIÓ BARCELONA A SE AS EN RCUL CL DE TR CI

1 mòdul Doble mòdul 4 mòduls o faldó 1/4 1/2 Plana 1 Plana Interior 1 Plana Contraportada - Interior - Exterior Encarts

TOS

TOR

A

6.15 7.48 9.18 10.45 13.24 15.54 17.25 18.03 18.50 19.12 19.36

A L A TA TLL LDE OS ’AME MAR L’A AMP L DE

6.26 8.00 9.30 10.55 13.36 16.05 17.35 18.12 19.03 19.22 19.50

6.41 8.13 9.46 11.10 13.51 16.19 17.49 18.26 19.17 19.36 20.04

RA

TAR

NA

GO

7.21 8.56 10.25 11.56 14.28 16.57 18.30 19.12 19.57 20.34 21.00

S

NT

SA

IA

ÀC

GR

8.36 10.06 11.38 13.08 15.37 18.11 19.38 20.36 21.08 21.46 22.08

8.41 10.12 11.43 13.13 15.43 18.13 19.44 20.42 21.13 21.54 22.13

1|No circula els diumenges ni els dies 25, 26/12, 1, 6/01, 6, 7, 9/04, 14, 1/05. 2| Circula 26/12, 1, 7/01. Des de 1/03, circula diumenges, 9/04, 1/05 i 4/06. 3| Circula 26/12, 1, 7/01. Des de 1/03, circula diumenges, 9/04, 1/05 i 4/06.

DIRECCIÓ TORTOSA A SE AS EN RCUL CL DE TR CI

RE CE RE CE CE RE R RE RE R

1 DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI 2

IA

ÀC

GR

5.58 7.55 9.27 10.55 13.26 14.55 16.28 17.57 19.25 20.55

S

NT

SA

6.03 8.03 9.33 11.03 13.33 15.03 16.33 18.03 19.33 21.00

RA

TAR

7.06 9.07 10.37 12.06 14.34 16.06 17.36 19.08 20.38 22.07

NA

GO

A TLL ME AR L’A DE M

7.50 9.52 11.16 12.47 15.16 16.48 18.21 19.59 21.27 22.49

A

DE

L L’A

8.07 10.02 11.29 13.01 15.31 17.06 18.35 20.17 21.42 23.06

TOS

TOR

A

8.17 10.15 11.41 13.12 15.42 17.17 18.47 20.28 21.51 23.16

1| No circula els diumenges ni els dies 25, 26/12, 1, 6/01, 6, 7, 9/04 i 1/05 2| No circula 24, 25 i 31/12

* Només des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre - Només circularà els dies laborals de dilluns a divendres / - Els horaris són aproximatius - Per a més informació podeu trucar al 977456376, 977456329 ó 977456477

Per un món més sostenible... RECICLA!


Recorda que pots utilitzar

l’aparcament soterrat

gratis fins a 2h amb els vals de descompte que posen a la teua disposició els comerços locals.

Per saber els comerços adherits a aquesta promoció tan sols has de buscar aquests distintius:

El comerç local i l’Ajuntament junts per la mobilitat i l’aparcament

AJUNTAMENT

DE L’AMETLLA DE MAR

Els Quatre Cantons - Agost 2010  
Els Quatre Cantons - Agost 2010  

Els Quatre Cantons - Agost 2010

Advertisement