Page 1

Studentermenigheden i Ă…rhus efterĂĽr 2010


INDHOLD Velkomst

3

SMÅ i festugen

4

Debataftner

5

Foredrag

6

Caféaftner

7

Gudstjenester

8

Kirkebladsuddeling

9

SMÅkoret

10

Julearrangementer

11

Kalender

2

12-13

ETIKforum

14

Tro & Tvivl gruppe

15

Meditationsgruppe

16

Tolv Stop op - Stillerummet

17

In English

18

SMÅhuset

19

SMÅrådsvalg

20

SMÅrådet

21

Studenterpræsterne

22

Kontakt

23


SMÅ Appetitvækker..................

SMÅ (StudenterMenigheden i Århus) åbner dørene for et spændende og på mange måder anderledes semester. For eksempel har dette program fået et kraftigt ansigtsløft, og er i et helt nyt format på genbrugspapir. Vi har dette efterår forsøgt at blande kortene, sådan at der nu er en aften om hvad SMÅ er (1. september) og flere afterner, hvor vi kan beskæftige os med højaktuelle emner, fx. debataftener, en ny film eller trend eller...kun fantasien sætter grænser. Herudover har vi mange nye tiltag på programmet, bl.a. nogle caféaftener om fredagen. Kirkebladsuddelingen er blevet en stor succes: vi mødes et par gange i efteråret og deler Møllevangskirkens blad ud i sognet, og på den måde indbringer vi midler til det projekt vi støtter - læs mere om det side 9. I foråret har vi i Studentermenigheden brugt nogle aftener sammen med etik-konsulent Lene Frølund Thomsen, hvor vi har sat fokus på, hvilke værdier Studentermengiheden skal stå for. Det er der kommet meget spændende ud af. Du kan på bagsiden af dette program se essensen af dette arbejde. Vi glæder os meget til at føre værdierne ud i vores arbejde. Der er fri deltagelse ved alle SMÅs tilbud for alle studerende. Du kan således vælge at møde op til et enkelt eller flere arrangementer. Alle er velkomne til at være med, også til at arrangere aktiviteter. Side 21 kan du læse om, hvordan du kan være med til at få indflydelse på arbejdet i SMÅ. Vi glæder os til at se dig, Ole Madsen, formand for SMÅrådet

3


mere info på www.smaa.dk

SMÅ i festugen Studentermenigheden er selvfølgelig med i festugen i Å rhus. Det er vi på mange måder. Der er tider for fest og tider for fordybelse, og vi byder ind med en buket af indslag: •

fredag den 27. august kl. 20 i Vor Frue Kirke

Natkirke - oplev en speciel, stille stund lige midt i festugens hurlumhej. Der vil være forskellige indslag i løbet af aftenen. • lørdag den 28. august kl. 20-24 - Himmelkys, live musik, og glade dage i teltet ved Vor Frue Kirke - kig ind til en snak, en øl, en lytter. Der vil også være en taizé andagt hver time i Klosterkirken. • tirsdag den 31. august kl. 19 - økumenisk ungdomsgudstjeneste i Vor Frue kirke • onsdag den 1. september kl. 19 i Møllevangskirken - mad kl. 18, gudstjeneste kl. 19, og kl. 20 fortæller vi om SMÅ’s nye visioner og værdier. Herefter går vi ned i festugen og hygger os sammen.

fotos fra www.aarhusfestuge.dk

4


eller på 22 99 13 50

Debataftener Hvem snakker vi lige med?

I Studentermenigheden byder vi op til et par raske diskussioner i efteråret. Vi holder døren åben til debat om et aktuelt emne. Derfor kan vi ikke på forhånd sige, hvilket emne det bliver. Vi håber på den måde at tage fat i en højaktuel diskussion i stedet for et planlagt emne et halvt år i forvejen. I Studentermenigheden er der højt til loftet og døren er vid, og det betyder at mange meninger ofte brydes og spændende diskussioner opstår. Udfordr dig selv på dine meninger. De to første debataftener foregår i SMÅ-huset. Rødkløvervej 3, den sidste i Møllavnagskirken, Møllevangs Allé 49.

onsdag den 15. september kl. 19

- aftenens debatmaestro er Søren Pedersen (30 32 36 48)

onsdag den 29. september kl. 19

- Studenterpræstens hjørne, hvor studenterpræst Elisa Wejse denne aften udfordrer os med et aktuelt emne

onsdag den 6. oktober kl. 19

- en aften, hvor du kan møde 5 forskellige vinkler på, hvad det vil sige at være kristen. Efter præsentationen, går vi i grupper og diskuterer ud fra konkrete spørgsmål, hvordan vi hver især forholder os og praktiserer kristendom i hverdagen 5


mere info på www.smaa.dk

Foredragsaftener I Studentermenigheden går vi aldrig af vejen for et godt foredrag om aktuelle emner inden for religion, spiritualitet, fiilosofi, politik - alt hvad der rører sig i menneskers liv i dagens Danmark. I efteråret har vi fundet frem til følgende indslag som vi er sikre på, du også vil finde spændende: •

• • •

6

onsdag den 22. september kl. 19 i SMÅhuset, Rødkløvervej 3:

generalsekretær for Dialogcenteret Christina Philipstatt Schwencke om centerets arbejde med nyreligiøsitet, nyåndelighed og sekterisme og hvad disse fænomener gør ved mennesker onsdag den 13. oktober kl. 19 i SMÅhuset, Rødkløvervej 3: lektor Ulrik Nissen om skæringspunktet mellem kristendom og humanisme onsdag den 3. november kl. 19 i Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49: exam.art. i litteraturvidenskab Peter Beliath om Kaj Munk og maskulinitet onsdag den 17. november kl. 19 i SMÅhuset, Rødkløvervej 3: cand.teol. Flemming Falkenberg om kristendom i en globaliseret verden


eller på 22 99 13 50

Caféaftener

NY

T-

NY

T

- nu kan du starte weekenden på en spændende måde fredag den 24. september kl. 18 Tine Agerskov var i februar i Indien for at besøge nogle KFUM/K projekter. Denne aften vil hun først byde på noget traditionelt indisk mad, og derefter fortælle om hendes oplevelser i Indien. Aftenen bliver stærkt krydret med indisk dans og musik.

Caféaftener foregår i SMÅhuset, Rødkløvervej 3 8200 Århus N.

fredag den 29. oktober kl. 19

En aften med meditation på programmet. Vi prøver kræfter med forskellige former. Meditationscafeen er opstået!

fredag den 26. november kl. 19

Øl- og vinsmagsningsaften. Hvem siger, at man ikke kan være både lødig og have det sjovt ? Vi skal smage en masse spændende øl og vine.

7


mere info på www.smaa.dk

Gudstjenester Studentermenigheden i Århus er fast tilknyttet Møllevangskirken, og på tre onsdage i efteråret a�oldes studentergudstjenester, hvor liturgien fastlægges af de studerende selv. Prædikanterne er enten SMÅs egne præster, Elisa Wejse og Jens Munk, eller indbudte gæsteprædikanter. Gudstjenesterne begynder kl. 19 og varer ca. 1 time. Herefter er der foredrag eller andre oplevelsesorienterede indslag i Møllevangskirkens sognegård. Herudover er der mange andre spændende gudstjenester i efteråret. Gudstjenester i efteråret: • fredag den 27. august kl. 20-24 - natkirke i Vor Frue kirke • lørdag den 28. august - andagter i�. SMÅ-fest i teltet ved Vor Frue kirke • tirsdag den 31. august kl. 19 - økumenisk ungdomsgudstjeneste i Vor Frue • onsdag den 1. september kl. 19 - Møllevangskirken* • onsdag den 6. oktober kl. 19 - Møllevangskirken* • fredag den 15. oktober kl. 20 - Natkirke i Vor Frue kirke • onsdag den 3. novmeber kl. 19 - Møllevangskirken* allehelgensgudstjeneste • fredag den 19. november kl. 19 - Thomasmesse i Møllevangskirken* • søndag den 5. december kl. 17 - De ni læsninger i Møllevangskirken

8

* Forud for disse studentergudstjenester er der gratis fællesspisning kl. 18 for alle, der har lyst. Tilmelding til fællesspisning skal ske senest på dagen kl. 12 til kontor@smaa.dk / 22 99 13 50, hvor du kan sms’e “tilmelding mad”. Sted: Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49, 8210 Århus V. * Thomasmessen er en speciel gudstjeneste, hvor kor og band er med. Det er en gudstjeneste hvor vi reflekterer over tvivlen.


eller på 22 99 13 50

Kirkebladsuddeling - vil du være med? Studentermenigheden i Århus sørger for uddelingen af kirkeblade i Møllevang sogn. Møllevangskirken betaler Studentermenigheden for denne opgave. Studentermenigheden har påtaget sig denne opgave, for at overdrage penge til forskellige projekter i den 3. verden. I år går pengene til Usa River Sports and Hobby Club i Tanzania. Formålet med projektet er, at de unge mænd og kvinder fra Usa River igennem oplysning samt sports- og hobbyaktiviteter skal få større selvtillid, danne netværk og tage ansvar for deres eget liv. Mange af dem lider af modløshed, og føler at de er gået i stå. De har brug for succesoplevelser, der kan give dem nyt mod og troen på, at de selv kan skabe forandringer i eget liv. Over 200 unge mænd kommer i klubben næsten hver dag, og de mange aktiviteter og opgaver i klubben giver dem et holdepunkt i hverdagen. Kirkebladene uddeles i efteråret • onsdag den 25. august fra kl. 15 • onsdag den 24. november fra kl. 15 - begge gange: start ved Studenterpræst Jens Munks garage, Blåmejsevej 14 8210 Århus V. Kontakt: Ole Madsen på 25 89 41 90, Sofie Eriksen på 26 67 76 83 eller Søren Pedersen på 30 32 36 48.

Vi kan altid bruge flere uddelere!

9


mere info på www.smaa.dk

SMÅkoret Vi synger et bredt repertoire af pop, gospel og jazz. Lige fra Spice Girls over Stevie Wonder til Billie Holliday, og vi bliver til vores koncerter ofte bakket op af et band. Vi arbejder seriøst med kormusikken og forventer et basalt kendskab til noder og korstemmer. Vi synger normalt omkring 3-4 koncerter pr semester, herunder arrangementer i Studentermenigheden. Vi er meget sociale og lægger vægt på fællesskabet i koret, både under korprøverne, i øveweekender og til fester. Vi mødes hver mandag fra 19.00 til 21.30 i Møllevangskirkens krypt. Første gang i efteråret er mandag d. 6. september 2009. Koret ledes af Peter Mandrup. Korkontingentet er på 250 kr. pr. semester og inkluderer bl.a. medlemskab af Kor72U og Økumenisk Ungdom. Så hvis du har lyst til at prøve kræfter med rytmisk kormusik og heftig kageordning, så kom mandag d. 6. september 2010. Du er velkommen til at kontakte korets kontaktperson, Christian Arffmann (29 91 13 24). Koncerter: 28. august, den 19. november og 13. december. 10


eller på 22 99 13 50

Jul i SMÅ

Christmas together with other students? read more on I Studentermenigheden har vi lange og www.smaa.dk in English stolte juletraditioner! Vi julehygger, vi julefester og vi højtideligholder julen ved noget vi kalder De Ni Læsninger, en festlig gudstjeneste med kor, salmesang og tekstlæsning, og så runder vi lige af med en gang suppe. Nok så vigtigt er det, at vi selveste juleaften holder fest for alle de studerende i byen, der ikke kan eller vil holde jul med familien. Der er traditionelt mange udenlandske studerende i Århus, der ikke kan komme hjem i julen, og en del danske studerende er der også. Det plejer at være kanonhyggeligt. Sidste år varvi ca. 30. I år bliver juleaften holdt med studenterpræst Elisa Wejse som vært. Det foregår i Møllevangskirkens sognegård, Møllevangs Allé 49. Du kan tilmelde dig, helst inden forberedelsesaftenen d. 17. december, men ellers kan du tilmelde dig helt frem til dagen på 22 99 13 50 / kontor@smaa.dk. Prisen er 100 kr, som betales ved tilmelding eller på selve aftenen. Beløbet kan overføres til 9860 8920000275 (husk navn + juleaften). Datoer: • • •

onsdag den 1. december kl. 19 - julehygge i SMÅhuset, Rødkløvervej 3 søndag den 5. december kl. 17 - De Ni Læsninger i Møllevangskirken onsdag den 8. december kl. 18 - julefest i Møllevangskirkens sog-

fredag den 17. december kl. 19 - forbredelse til juleaften - foregår i

fredag den 24. december kl. 15 - ca. 24 - juleaften for studerende i

negård

SMÅhuset, Rødkløvervej 3

Møllevangskirkens sognegård

11


12

kalender - efterår 2010 - smaa.dk - kalender - efterår 2010 - smaa.dk

Øl, live musik og taizéandagt

Tolv Stop op – en lille andagt i hverdagen – herefter hver tirsdag, onsdag og torsdag

Festugens telt v. Vor Frue Kirke Stillerummet

Vor Frue Kirke

Møllevangskirken

SMÅhuset

SMÅhuset

Helligåndskirken

SMÅhuset

SMÅhuset

SMÅhuset

Stillerummet

SMÅhuset

SMÅhuset

Møllevangskirken

SMÅhuset

Lørdag den 28. august kl. 20 Tirsdag den 31. august kl. 12.12 Tirsdag den 31. august kl. 19 Onsdag den 1. september kl. 18 Lørdag den 4. september kl. 12-15 Onsdag den 8. september kl. 19 Tirsdag den 14. september kl. 19 Onsdag den 15. september kl. 19 Onsdag den 22. september kl. 19 Fredag den 24. september kl. 18 Mandag den 26. september kl. 18 Onsdag den 29. september kl. 19 Lørdag Den 2. oktober kl. 12-15 Onsdag den 6. oktober kl. 18 Onsdag den 13. oktober kl. 19

Foredrag v. lektor Ulrik Nissen: Kristendom og humanisme

Mad/gudstjeneste/debataften med panel

Havearbejde – find din indre gartner frem

Studenterpræstens hjørne v. Elisa Wejse

Bøn og meditationsgruppe – herefter hver mandag

Caféaften Indiensaften

Christina Philipstatt Scwencke fortæller om Dialogcenterets arbejde

Debataften om et aktuelt emne

Tro&Tvivl gruppe – herefter hver 14. dag i ulige uger

Vi finder på noget aktuelt og spændende

Havearbejde – find din indre gartner frem

Mad/gudstjeneste/introduktion til SMÅs værdier/ Festugeindslag

Økumenisk Ungdomsgudstjeneste s.m. KFUM og K, gadepræsten, ØU, Skt. Johannes kirke

Natkirke

Vor Frue Kirke

Fredag den 27. august kl. 20

Kirkebladsuddeling

Aktivitet

SMÅhuset

Sted

Onsdag den 25. august kl. 15

Dato

6

5

16

5

16

7

6

5

15

16

4

4

17

4

4 og 8

9

Side

kalender - efterår 2010 - smaa.dk - kalender - efterår 2010 - smaa.dk -


Vor Frue Kirke

SMÅhuset

SMÅhuset

Handelshøjskolen Lok. M209 SMÅhuset

Møllevangskirken

SMÅhuset

SMÅhuset

Møllevangskirken

SMÅhuset

Handelshøjskolen Lok. M209 SMÅhuset

SMÅhuset

Møllevangskirken

Møllevangskirken

Møllevangskirken

Møllevang sognegård Møllevang sognegård

Fredag den 15. oktober kl. 20 Onsdag den 20. oktober kl. 19 Onsdag den 27. oktober kl. 19 Torsdag den 28. oktober kl. 16.30 Fredag den 29. oktober kl. Onsdag den 3. november kl. 18 Onsdag den 10. november kl. 19 Onsdag den 17. november kl. 19 Fredag den 19. november kl. 19 Onsdag den 24. november kl. 15 Torsdag den 25. november kl. 16.30 Fredag den 26. november kl. 19 Onsdag den 1. december kl. 19 Søndag den 5. december kl. 17 Onsdag den 8. december kl. 18 Mandag den 13. december kl. 19 Fredag den 17. december kl. 19 Fredag den 24. december kl. 15

Juleaften for studerende

Forberedelse til juleaften

Korets afslutningskoncert

Julefest / afslutning

De ni læsninger / suppe

Julehygge

Caféaften: øl- og vinsmagning

Fyraftensoplæg: at arbejde er at leve ved ph.d., antropolog Susanne Ekman

Kirkebladsuddeling

Thomasmesse – en anderledes gudstjeneste om tro og tvivl med musikalske indslag og refleksioner

Foredrag v. Flemming Falkenberg: kristendom i en globaliseret verden

Vi finder på noget spontant og sjovt

Mad/allehelgensgudstjeneste/foredrag Kaj Munk og maskulinitet ved Peter Beliath

Caféaften - meditationscafé

Fyraftensoplæg: stress og stresshåndtering ved professor Bent Warming

SMÅrådsvalg

Bowling – Vi mødes ved SMÅhuset kl. 19, og går ned i bowlingcenteret sammen og får en dejlig aften

Natkirke

11

11

10

11

11

11

7

14

9

8

6

6

7

14

20

8

- kalender - efterår 2010 - smaa.dk - kalender - efterår 2010 - smaa.dk

kalender - efterår 2010 - smaa.dk - kalender - efterår 2010 - smaa.dk 13


mere info på www.smaa.dk

ETIKforum Formålet med ETIKforum er at skabe et rum til refleksion over etiske emner fra erhvervslivet og det personlige liv. Duk op og lær om dig selv og den tid du lever i! ETIKforum er åbent for alle og foregår sidste torsdag i måneden. 28. oktober Stress og Etik Stress og Stresshåndtering Hvad er stress? Hvem rammes af stress? Og hvordan håndteres stress? Er der både fordele og ulemper ved stress? Disse spørgsmål berører os alle. I dette oplæg fokuseres på etiske dilemmaer og hvordan vores etik kan påvirkes af stress. Bent Warming-Rasmussen Professor, ph.d., certificeret psykoterapeut, registreret revisor samt massør. 25. november Arbejde og Etik ”At arbejde er at leve” Det moderne arbejdsliv sættes under lup. Her handler det om at være konstant produktiv, men det har også en række omkostninger. Kom og bliv udfordret på dit arbejdssyn – er det korrekt, at vi vil kunne det hele og have det hele? Hvor meget fylder arbejdet i dit liv!?! Susanne Ekman Ph.D. og antropolog. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.

14

ETIKforum foregår fra kl. 16.30-18.30 i M209 på Handelshøjskolen. Der er gratis entré og snacks. Alle er velkomne. Tilmelding? Gerne til Elisa M. Wejse på emw@asb.dk


eller på 22 99 13 50

Tro & Tvivl • • •

For dig, der vil arbejde med din tro For dig, der er på vej For dig, der ikke tror

”Tro & Tvivl” er for studerende, der gerne vil snakke om de store spørgsmål i livet. Vi tager udgangspunkt i en kort tekst fra Bibelen eller andet relevant og så går snakken ellers med spørgsmål, debat og kommentarer i fælles dialog. Temaer kunne være ”tilgivelse”, ”det ondes problem” eller ”hvem er Jesus?” Det aftaler vi fra gang til gang. Hvis vi falder over en relevant film eller vil beskæftige os med troen på anden måde, kan vi også det.

Der er også tid til hygge og alle er velkomne. Vi begynder tirsdag den 14. september og mødes derefter hver anden tirsdag i de ulige uger fra kl. 19.00 – 21.00 Studenterpræst Elisa Wejse leder gruppen og der er plads til 12 personer. Men ring og hør nærmere, for man kan sagtens begynde senere på semesteret. NB. Finder sted i Helligåndskirkens lokaler på Torpevænget 1, 8210 Århus V. Tilmelding til Studenterpræst Elisa M. Wejse på 21 68 55 95 eller på emw@asb.dk. 15


mere info på www.smaa.dk

Bøn og Meditationsgruppe Hver mandag kl 18. vil studenterpræst Jens Munk, stå for 45 minutters meditation. Der vil foregå en introduktion til den russiske hjertebønsmeditation (liggende meditation) og vi vil prøve vandremeditation samt meditation på stilhed (siddende, der er skamler i stillerummet). Der vil i forløbet blive inviteret forskellige gæster, som vil dele erfaringer med os. Det vil være en åben gruppe. Det er frit, hvor mange gange du vil deltage. Du kan komme de gange, du har mulighed for det, det er op til dig. Første gang er mandag d. 27. september, kl 18 i stillerummet i Studenternes Hus, lok. 124, Ndr. Ringgade 3.

Meditativt havearbejde Vidste du, at man kan meditere MENS man laver havearbejde? Det kan du få afprøvet nu! Du møder bare op på dato og tid angivet herunder, så sørger vi for hakke og spade og en god bid brød. Alle er velkomne, det plejer at være kanonhyggeligt.

Lørdag den 4. september kl. 12-15 og Lørdag den 2. oktober kl. 12-15 16

Det foeregår i haven ved SMÅhuset, Rødkløvervej 3


eller på 22 99 13 50 - en pause midt på dagen til fordybelse og eftertanke Studenternes Hus, Nordre Ringgade3, lok. 124. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.12 til kl. 12.32

Som en pause midt på dagen giver Tolv Stop Op mulighed for stilhed, eftertænksomhed og fordybelse midt mellem undervisningstimer, læsegrupper og selvstudier. Tolv Stop Op tilrettelægges af studerende, universitetslærere, præster fra byen - og måske DIG - for en uge ad gangen. Hver uge har sit tema, der belyses i meditationer, bibellæsninger, bønner, salmer, musik m.v. Hver onsdag fejres nadver i forbindelse med Tolv Stop Op. Dette semesters Tolv Stop Op begynder tirsdag den 31. august kl. 12.12. Hvis DU har lyst til at stå for en af ugerne, så kontakt studenterpræst Jens Munk - 60 20 26 40. Stillerummet er et stille rum midt i det pulserende liv på universitetet - et rum, hvor der gælder den regel, at man ikke forstyrrer andres stilhed. Her er der mulighed for at tænde et lys, bede en bøn, læse en bibeltekst eller en salme, holde andagt, hvile et øjeblik, komme til sans og samling... Stillerummet står til rådighed dels for enkeltpersoner, der har brug for at trække sig tilbage i dagens løb, og dels for grupper, der ønsker at samles regelmæssigt til gudstjeneste, andagt eller meditation. For gruppers vedkommende reserveres rummet hos studenterpræsten. 17


mere info på www.smaa.dk

In English Welcome to the Christian Student Congregation in Aarhus. The Christian Student Congregation in Aarhus is a group of students connected to the Evangelical Lutheran Church in Denmark, who meet regularly for Christian worship services, fellowship and other activities. We welcome everyone to join us, regardless of denomination. Students are free to participate in our activities as little or as often as they want to. Our services and conferences are in Danish. If you don’t understand any Danish, please see our list of other congregations offering services in English. In Aarhus you can attend services in English through the Anglican Church or Århus Valgmenighed. For further information look at www.smaa.dk/english.htm. Midday prayers Everyone is invited to join us for liturgical midday prayers at Stillerummet, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, room 124, Tuesday, Wednesday and Thursday at 12:12 pm. The Evangelical Lutheran Church employs two University Chaplains to work among students in Århus. They are available for personal counselling or just an informal talk about anything, not limited to spiritual issues. This service is totally free of costs and open to all students, regardless of their religious background. You may contact the Chaplains during their office hours or call to make an appointment. Outside the offi ce hours, the Chaplains may be contacted at their cell phone numbers. Please look at the page for contact information for the two Chaplains, Jens Munk and Elisa Morberg Wejse. 18


eller på 22 99 13 50 SMÅ-HUSET Studentermenighedens Hus - et hus med mange rum! Studentermenigheden har sit eget hus, centralt beliggende midt i studiemiljøet tæt ved Universitetet. Adressen er Rødkløvervej 3, 8200 Århus N, og det er her, mange af arrangementerne i Studentermenigheden finder sted - både studiekredse, fester, møder og arrangementer. Her forefindes også TV, video/DVD og trådløs internetforbindelse. Studerende i SMÅ kan leje huset til f.eks. en fest for 400 kr, og i den forbindelse kan husets store grill i haven benyttes. Det er frit for enhver at benytte huset til læsegrupper, studiegrupper m.m. En nøgle kan fås mod et depositum på 150

kr. ved henvendelse til Studentermenighedens kontor. I huset bor tre studerende, som blandt andet har en viceværtsfunktion. Huset blev indviet som menighedshus i 1993. Husets beboere: Tine Holst Agerskov 61 33 36 79

Sidsel Blom 26 96 49 59

Henriette Munk-Hansen 61 77 00 35

Booking af huset hos Allan Wien på 22 99 13 50 / kontor@smaa.dk. Kolofon for dette program Redaktion: Programudvalget, Layout: Allan Skovsgaard Wien, Tryk: Werks Grafiske Hus A/S, Oplag: 2.000. Deadline materiale til næste program er 1. december. 19


mere info på www.smaa.dk

SMÅrådsvalg onsdag den 27. oktober kl. 19 Alle studerende i Århus med interesse for Studentermenighedens arbejde kan stille op til SMÅrådet. Som menighedsrådsmedlem er man valgt for to år af gangen, og eftersom der a�oldes valg hvert efterår, er halvdelen af rådet på valg fra gang til gang. SMÅ-rådet vælges af alle fremmødte på den årlige valgaften i efteråret. SMÅrådets medlemmer samarbejder med studenterpræsterne og informationsmedarbejderen om semesterprogram, studiekredse, kurser m.v. og deltager desuden i Studentermenighedens forskellige arbejdsudvalg. Som medlem af SMÅrådet får du tilbud om at virke som ekstern repræsentant i en række danske kirkelige organisationer. I efteråret 2010 består SMÅ-rådet af 12 medlemmer. Som medlem af SMÅrådet deltager man i tre rådsmøder pr. semester, medvirker ved SMÅs onsdagsarrangementer, tager på rådsdage et sted i Danmark og mødes til grillog festaftener hos studenterpræsterne. Som medlem af rådet sidder man i et, gerne flere af SMÅs arbejdsudvalg. Du får et stort og stærkt netværk, og du får mulighed for at føre dine idéer til aktiviteter, kurser og foredrag ud i livet. Så hvis du har lyst til at deltage i SMÅs rådsarbejde, er det bare

frem med valgplakaten og stil op!! Der er fællessang, kaffe og kage, introduktion til aktiviteterne i SMÅ og meget mere.

20


eller på 22 99 13 50

SMÅrådet efteråret 2010 Ole Madsen Formand 25 89 41 90 olemadsensmail@gmail.com Søren Pedersen Næstformand 30 32 36 48 soerenpdk@hotmail.com Erik Borrits 22 17 21 13 e.borrits@gmail.com Ann Bork Damsgaard orlov dette semester Sofie Vestergaard Eriksen 26 67 76 83 sofieveriksen@gmail.com

Lea Hoff orlov dette semester Louise Fladmose Madsen 61 68 82 94 louise.fladmose@gmail.com Bitten Vad Nedergaard 51 21 25 34 B_vad@hotmail.com Michael Hassel Nørgaard Nielsen 23 27 67 36 michael.hassel.noergaard. nielsen@post.au.dk Marie Bohn Olsen 21 62 02 36 ma_rie89@hotmail.com Rita skov Possienke 21 27 91 41 rita@ritaskov.dk

Anne Hanson orlov dette semester 21 nogle af rådsmedlemmerne og studenterpræsterne på tur i Vilnius foråeret 2010


mere info på www.studenterpraest-aarhus.dk

Studenterpræsten som sjælesørger og samtalepartner Tale er sølv, og tavshed er guld. Dette gamle mundheld kan være rigtigt, men det kan sandelig også være forkert! Tavshed er ikke altid guld. Hvis tavsheden er et udtryk for, at vi aldrig rigtigt fik lov til eller mulighed for at sætte ord på alt det, der bor inden i os, så kan tavshed være en stor smerte. Det kan være så meget, vi bærer rundt på. Det kan være konflikter i forhold til vores nærmeste. Det kan være tanker og oplevelser fra vores barndom, som vi går alt for alene med. Det kan være følelser af sorg, vrede eller skyld, vi ikke får sat ord på. Det kan også være taknemmelighed og kærlighed, vi ikke fik givet udtryk for, mens tid var. Der er ting og tidspunkter, vi kan forpasse. Men det er aldrig for sent at sætte ord på sit liv. Har du brug for at sætte ord på og blive lyttet til, så er studenterpræsterne en mulighed. Du behøver ikke have en kristen overbevisning eller komme med trosmæssige anliggender for at bruge præsterne. Alt kan bringes på bane. Hos studenterpræsterne kan du komme ganske uforpligtende. Der bliver ikke ført journal, og der tages ingen betaling. Studenterpræsterne har – som alle andre præster – absolut tavshedspligt. Studenterpræsterne træffes bedst i deres kontortid, men du er også velkommen til at ringe på andre tidspunkter – gerne privat og på skæve tidspunkter, hvis du får brug for det. 22


og www.smaa.dk eller på 22 99 13 50 KONTAKT: Studenterpræster: ( www.studenterpraest-aarhus.dk) Jens Munk Kontor: Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, lok. 122 8000 Århus Privat: Blåmejsevej 14, 8210 Århus V. mob./mail: 60 20 26 40 / studenterpraest@au.dk Træffetid: man-tors. 10-12, fre. 11-13. Elisa Morberg Wejse Kontor: Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 20 8210 Århus V. Privat: Bygvangen 3, 8200 Århus N. mob./mail: 21 68 55 95 / studenterpraest@asb.dk Træffetid: man. og tors. 12-14 eller efter aftale. Informationsmedarbejder: Allan Skovsgaard Wien Kontor: mob./mail: Træffetid:

Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49 8210 Århus V. 22 99 13 50 / kontor@smaa.dk man. og tors. 8.30-9.30 på Det Økumeniske Center, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N.

23


Hvad er SMÅ??

”Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv, er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig…” (K.E. Løgstrup) Vores mål er at skabe et opbyggende, levende og glædesfyldt miljø og herunder værne om de gode relationer – til hinanden og til de mennesker, vi samarbejder med. Vores arbejde drejer sig om at formidle - og indgå i dialog omkring - tro og åndelighed; det drejer sig om menneskelige møder - om livgivende og udfordrende relationer. I disse forhold kommer vi ofte til at stå i vanskelige etiske dilemmaer, hvor vi kan være i tvivl om, hvordan vi skal handle. VORES ETISKE PROFIL ER: • Vores mission er at være frirum for tro, vækst og fællesskab. • Vores vision er at styrke internationale og nationale studerendes livskvalitet – med udfoldet, levet og livsglad kristendom • Vores etiske grundholdninger: Hensyn til fysisk og psykisk integritet. Respekt for selvbestemmelse. Agtelse for værdighed. Omsorg for det sårbare liv. • Vores bærende værdier:

er se an ts el m ,m e m n ab te de sk es re les vb æ l el t v r fæ il s il a fo t t d t en Re ihe ind r. fr – e er mm ra

Hensyn til integritet handler således om måden, vi møder det andet menneske på

V an ærd et erk igh lig ud en ed e try dt h m k u an eg fo d d et r, en ler væ at fo om rd alle rbe a . m hol t bl en d ive ne og sk er er er

Nysgerrighed, udfordring, åbenhed, nærvær

Studentermenigheden i Århus efterår 2010  
Studentermenigheden i Århus efterår 2010  

program for Studentermenigheden i Århus efteråret 2010

Advertisement