Page 1

NYT LYS I KIRKEN LÌs side 11, hvordan du kan købe en af de gamle kobber lamper

Fredslys Lucia Julefest Julegudstjenester

Kirkeblad december 2016 - januar 2017


2 KLUMMEN Hvilket monster siger ”jøsses” Af sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund

Tilgivelse er en proces. Tilgivelse tager tid og er ikke lig med glemsel. En sen aften i bilen på vej hjem fra arbejde blev jeg fuldstændig opslugt af en historie, som kom ud af min bilradios højtalere om to mænd, der hedder Thomas Andersen, som lærte hinanden at kende ved, at den ene med vilje kørte den anden ned. Thomas Andersen, som blev kørt ned, har senere lavet en podcast om offer og gerningsmands møde 13 år efter den frygtelige hændelse. For et par år siden tog offeret, Thomas Andersen kontakt til gerningsmanden Thomas Andersen for at forstå, hvorfor han skulle køres ned den aften i deres fælles ungdom i Viborg. De to Thomas Andersen’er er for altid bundet sammen af deres navn og den enes forbrydelse mod den anden. Deres møde og optakten til deres møde er lige nervepirrende for dem begge. Den ene vil gerne vide, hvorfor han skulle køres ned. Den anden er tynget af skyldfølelse.

I offeret Thomas Andersens familie går den anden Thomas Andersen under navnet ”monsteret”, men da Thomas Andersen fortæller gerningsmanden, at han er i Viborg alene for at møde ham, siger gerningsmanden, Thomas Andersen ”Jøsses!”, og det får offeret Thomas Andersen til at spørge: ”Hvilket monster siger ”Jøsses!”?” De mødes, men den ene Thomas Andersen får aldrig at vide, hvorfor han skulle køres ned. Det raseri, som fik den anden Thomas Andersen til at køre et andet menneske ned, fordi de havde været oppe at toppes, er lukket inde i en tåge af stoffer og glemsel. Nogle andre fra de to Thomas’ers vennekreds giver nogle hints til en forklaring, men en fyldestgørende forklaring får vi aldrig.

Tilgielse kommer af t ordet tilgift, og de betyder noget som bliver givet oveni.


3

Da de mødes kommer noget andet heller ikke i stand. Det ligger som en rød tråd i samtalen mellem de to, at den ene Thomas Andersen frygtelig gerne vil have den anden Thomas Andersens tilgivelse, men det får han ikke. Den anden Thomas Andersen kan ikke tilgive sin gerningsmand, for som han siger, ”så handler det ikke kun om mig, men også om min familie, og derfor kan jeg ikke bare slå en streg over det hele.” Og her kan så spørge om Thomas Andersen har forstået tilgivelse rigtigt. Jeg tænker, at tilgivelse er en proces. Efter tilgivelsen er offer og gerningsmand stadig forbundne. Ugerningen forsvinder ikke, men den bliver vendt fra en tilstand med vrede, angst og spørgsmål til en tilstand, hvor angsten og vreden og måske også spørgsmålene stadig har en plads. Men overskriften for det hele er fred og dialog. Tilgivelse er en proces. Tilgivelse tager tid. Derfor kan man heller ikke kræve, at nogen tilgiver. Man kan kun håbe på tilgivelse og på fred for offer og gerningsmand, der i denne øjenåbnene podcast er forbundet både af ugerning og af navn.

ed Podcasten m elttitelen ”Dobb downgænger” kan litikloades fra Po lager, kens podcast Third som hedder ” Ear”.

Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup (1905 – 1981) har en gang sagt, at kun det, som ikke

kan tilgives, giver mening at tilgive. Det, som kan tilgives, tilgiver nemlig sig selv.


3 JUL Julefest i sognegården lillejuleaften

Juleafslutning For De Små

Fredag d. 16. dec. kl. 9.30 (bemærk tidspunkt) åbner Møllevangskirken dørene til en kort julegudstjeneste m. fagtesange, fortælling, julesang og lege, som vi kender det fra om fredagen. Kom og giv jeres børn en oplevelse af kirkens juletraditioner! Musikpædagog Vibeke Skou medvirker ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der frugt for de små og hygge i sognegården. For de små begynder igen fredag d. 13. januar kl. 10.00.

Fredag d. 23. december kl. 18.00-21.00 Julen er hyggeligst, hvis man har nogen at fejre den sammen med! Møllevangskirken inviterer alle til traditionel julemiddag med flæskesteg og risalamande d. 23. december kl. 18.00. Efter middagen hygger vi os sammen med juletræ, julesalmer, juleknas og pakkeleg. Alle er hjerteligt velkomne. Arrangementet bliver betalt af Menighedsplejen og er derfor gratis. Tilmelding til kirkekontoret senest mandag d. 19. december. På vegne af menighedsrådet Peder Kjærsgaard Roulund og Hanne Jul Jakobsen

Hvad er er ”For de små”? Rytmiske sanglege, sange, musik og fortælling er ingredienserne, når kirken åbner dørene for de små, hver fredag kl. 10.-12.00. Alle børn i alderen 0-4 år er velkomne sammen med en voksen. Bagefter hygger børn og voksne sig med en lille forfrisking. Musikpædgog Vibeke Skou og en af præsterne medvirker hver gang.


JULEKONCERTER 5 NordSang synger julen ind i Møllevangskirken Tirsdag d. 29. november kl. 19.30

Juleaften for studerende i Studenterhus Aarhus Caféen

Det aarhusianske kor NordSangsynger julen ind i Møllevangskirken. Aftenens program vil foruden julesalmer byde på sange fra et blandet repertoire, som spænder vidt mellem rytmisk jazz, smukke klassiske og ældre etniske stykker. Læs mere om koret på www.nordsang.dk eller www.facebook.dk/NordSang

Studenterpræsterne i Aarhus og Studenterhus Aarhus holder juleaften med de studerende Det er efterhånden blevet en god tradition, at studenterpræsterne indbyder byens studerende til juleaften, og i år gør de det som et samarbejde med Studenterhus Aarhus. Hvert år kommer der flere og flere internationale studerende til Aarhus, og det er ikke altid, at de har mulighed for at komme hjem til familie og venner til jul. Og der er også en del danske studerende, der for eksempel skal læse til eksamen, har studiejob og dermed ikke kan tage hjem til familien, eller som bare gerne vil opleve en anderledes juleaften med andre medstuderende. Alle studerende er velkomne, uanset religiøs eller kulturel baggrund. Det koster 100 kr. at deltage. Man skal helst have tilmeldt sig inden d. 18 december på Kontor@spaa.dk. Læs hele programmet her: spaa.dk/christmas-eve-2016.html

Julekoncerter Små-koret synger julesange

Mandag den 12. december kl. 20 - fri entré Gå ikke glip af den traditionsrige julekoncert med SMÅ-koret, der i år er


6 JUL Jazzgudstjeneste

Minikonfirmand gudstjeneste

Første søndag i advent

Anden søndag i advent

Søndag den 27. november kl. 10.30 Jazzguds-tjeneste med jazzede rytmer, gamle og nye salmer, stærke ord og billeder, nadver og bøn. Kirkens band spiller til gudstjenesten, hvor sognepræst Hanne Jul Jakobsen prædiker, og hvor vi traditionen tro får besøg af Sct. Georgs Gilderne, der kommer med fredslyset og tænder alterlysene og første lys i adventskransen. Fredslyset blev oprindeligt tændt i fødselsgrotten i Betlehem, ved den flamme, som altid brænder. Det bærer budskabet om: Fred på Jorden et lys for fællesskab et lys for forståelse et lys for fred og venskab et lys for tolerance et lys for nødlidende og ensomme et lys for aktivt hjælpende en gave som skal lyse op i adventstiden en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre. Fredslyset brænder i Møllevangskirken hele december, og der er mulighed for at få flammen med hjem i en lille lampe.

Søndag den 4. december kl. 10.30

Mød minikonfirmanderne til gudstjenesten i Møllevangskirken den 4. december kl. 10.30. Gudstjenesten er en almindelig gudstjeneste med dåb, nadver og prædiken. Desuden deltager minikonfirmander og afslutter årets minikonfirmandforløb.

De Ni Læsninger Tredje søndag i advent

Søndag den 11. december kl. 10.30 Oplev den smukke tradition med De Ni Læsninger, med studenterpræst Bente Madsen. De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibel-tekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.


JUL OG NYTÅR 7 Krybbespil og julefest for børnefamilier Fjerde søndag i advent

Krybbespil og julefest for børnefamilier søndag d. 18. dec. kl. 14-16 Nu er det snart jul! Vi mødes til krybbespil, fortælling og julesalmer i kirken. Derefter er der juletræ, julelege og julegodter for både store og små i sognegården. Velmødt til en hyggelig julefest for hele familien.

Torsdagsarrangementer Advent

Adventsfest torsdag d. 15. dec. kl. 14-16

Vi mødes i kirkerummet, hvor sangkoret fra Møllevangsskolen vil gå Luciaoptog og synge julen ind. Herefter synger vi et par salmer i kirken, hvorefter der er julehygge i sognegården med æbleskiver, fællessang og amerikansk lotteri. Arrangementet er gratis; men husk lidt mønter til lotteriet. Overskuddet går til menighedsplejen i Møllevangskirken.

Nytår

Nytårsfest torsdag d. 12. januar kl. 13-16 Vi mødes til en hyggelig eftermiddag, hvor vi nyder et måltid sammen. Herefter er der traditionen tro nytårstale ved en af kirkens præster, underholdning og fællessang, og vi slutter af med kaffe og småkager. Af hensyn til madlavningen er der tilmeldingsfrist torsdag d. 5. jan. på kirkekontoret tlf. 86 15 81 54 eller ved torsdagsarrangementerne inden jul. Prisen for arrangementet er 40 kr., og der er mulighed for køb af drikkevarer.


8 NYTÅR Nytårsgudstjeneste 31. december kl. 14.00 Festlig nytårsgudstjeneste med dejlig musik, salmer og en tid til at takke for året der gik. Efter gudstjenesten byder vi på et glas champagne og ønsker hinanden godt nytår. En god start på nytårsfesten. Præst: Hanne Jul Jakobsen

Gudstjeneste 1. januar kl. 16.00 På kanten til et nyt år, er sindet på en særlig måde stemt af eftertænksomhed: Melankoli og vemodighed, forventninger og bekymringer. Vi mødes til gudstjeneste på kanten af det nye år, og beder Gud være hos os der, hvor vi skal være. Mulighed for fælles skriftemål. Præst: Hanne Jul Jakobsen

Godt Nytår


HØJSKOLE 9 Højskolestart med Holger Lissner

Onsdag den 25. januar kl. 10.45 - entré 50 kr. Et kig ind i Holger Lissners salmeværksted Salmer er menighedens indslag i gudstjenesten. Det er i dem, at vi er aktive og lægger mund og stemme til vores fælles bøn og taknemlighed. Salmer er koncentrerede dråber af tro, erfaringer og ønsker. Her får vi nogle ord, vi kan gøre til vore egne, og hvormed vi taler til Gud, og Gud taler til os. Bedst er de salmer, som både er dagligdags og poesi, både er personlige og almene, så der ikke skal historiske forklaringer til, for at vi kan gå ind i dem og gøre dem til vores ord. Og har ordene så fået en god melodi, så bliver de dobbelt så gode.

Sognerejse til Köln maj 2017 I uge 21 arrangeres en femdags fællesrejse for Hasle Kirke og Møllevangskirken. Denne gang går turen til Köln og programmet byder på en introduktion til byens historie, kultur- og kirkeliv. Vi kører med bus, og vægter god tid til både fællessang og fællesskab. Nærmere program og information kan rekvireres fra kirkekontorerne i Hasle og Møllevang. Der er tilmelding efter ”først til mølle-princippet” dog senest mandag d. 9. januar.

Holger Lissner, som tidligere har været præst i Sdr. Bjert og stadig er aktiv som salmedigter, vil i sit foredrag gennemgå nogle af sine salmer og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan synge dem og bruge dem. Og måske genfinde os selv i dem.


10 MORGENANDAGTER Fredage kl. 8.30-9.00 i Hasle kirke Vi samles om bøn, stilhed, sang og læsninger efter en fast form, der giver ro for tanken og mulighed for fordybelse. Morgenbøn ledes på skift af sognepræsterne: Carsten Clemmensen, Inger Birgitte Bruhn og Hanne Jul Jakobsen.

En god begyndelse på dagen

To gange om ugen er der mulighed for at begynde dagen med sang og bøn. Onsdag kl. 8.45-9.00 i Møllevangskirken Vi synger tre salmer, er stille og beder Fadervor sammen. Præsten læser en bibeltekst, beder en morgenbøn og lyser velsignelsen over os, inden vi går hver til sit.

Tekst til debat

Vi diskuterer den kommende søndags tekst over en kop kaffe. Alle er velkomne til helt uforpligtende at møde op og deltage i samtalen. Det kræver ingen forhåndsviden eller forberedelse, kun lyst til at blive lidt klogere på nogle af Bibelens tekster sammen med andre. Vi mødes i kirkens krypt kl. 19.30. Præst: Hanne Jul Jakobsen Onsdag den14. december kl. 19.30. Text: Joh 1,19-28


DIVERSE 11 Godt 1200 mennesker deltog i Kirke- og Kulturfestival Sidste uge i september holdte Møllevangskirken for første gang en storstilet kirke- og kulturfestval, hvor man kunne opleve navne som Anders Agger, Marianne Jelved, Erling Jepsen, Dissing og Las, Mads Mygind og mange flere. DEr var noget for enhver smag, lige fra teater for de små til foredrag og koncert for de voksne. Menighedsrådet har på baggrund af den store succes besluttet at gentage festivalen til næste år sidste uge i septemer.

Str. 42x66 cm.

Køb en unik kirkelampe

Nu har du mulighed for at erhverve dig en af de smukke gamle kobberlamper fra Møllevangskirken. Lamperne har hængt i kirken siden den blev bygget i 1959 og er særligt designet til kirkerummet. Det er altså et stykke lokal kirkehistorie, som kan komme til at hænge hjemme i din stue. De 9 lamper bliver solgt med forkøbsret til folk der bor i Møllevangssogn og til en stykpris på 2000 kr. Pengene vil blive brugt til kirkens arbejde. Henvendelse på kirkekontoret: moellevang.sogn@km.dk el 86158154.

Kunne du tænke dig at være med til at skabe den næste festival? Vi har altid brug for frivillige. Måske er det lige dig vi mangler til at komme med en ny idé? Eller måske er du glad for at være med til det praktiske? Eller ...der er rigtig mange opgaver, så tøv ikke med at henvende dig på kirkekontoret, eller skriv til moellevang.sogn@km.dk eller ring på tlf.nr. 86 15 81 54.

Her er det Ander Agger, der talte om, hvordan hans udsendelser blev til


12 ANGLIKANSK KIRKE 50 ÅRS JUBILÆUM I november 1966 holdtes den første anglikanske gudstjenste på engelsk i Vor Frue Kirke i Aarhus. To år senere holdtes den anden guds-tjeneste, denne gang i Møllevangskirken, og her har den anglikanske menighed holdt gudstje-nester lige siden. I 2015 flyttede man tjene-sterne til sidste søndag i måneden, og der har været stigende tilslutning.

Christmas Carol Service “The Anglican English Carol Service will take place on the 18th December at 6 pm. There will be 9 lessons read and carols sung and after the service we will continue to sing other carols while enjoying mincepies and sausage rolls in the “sogngård” downstairs. All who would like to attend are most welcome.

November i år er der 50 års jubilæum for Den anglikanske Menighed i Aarhus. Den 27. november kl. 18.00 fejres det med bl.a. St. Alban kirkes kor (fra København). Alle er velkomne til at være med til denne jubilæumsgudstjeneste.

Jubilee Service in November In November 1966 the first ever English language Anglican service in Aarhus was held at Vor Frue Kirke when Marion Gyde Poulsen arranged for the Revd.Harold L.Hertzler, Chaplain of St Alban´s in Copenhagen, to travel to Jutland. Two years later, on the 29 th November 1968, another Anglican service was held at Møllevangs Kirke in Aarhus, this time with the Revd. Hugh Picton, Chaplain of St. Alban`s. Since then, the English language services have continued at Møllevang at varying intervals. So, this November will mark a half-century of Anglican services in Aarhus and a special Service of Thanksgiving and Celebration will be held in Møllevangs Kirke at 6pm on Sunday the 27 th November at 6 pm. The St Alban’s Church Choir will travel over to sing at the service and some members of the Copenhagen congregation will also travel over to join us. All who would like to attend are welcome."


KYNDELMISSE 13

Musical

Aarhus Efterskole De Ni Læsninger – kyndelmisse

Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 i kirken

De Ni Læsninger er for det meste kendt som en musik- og forberedelsesgudstjeneste til julen. På Aarhus Efterskole har vi valgt at lave de ni læsninger om til en kyndelmissegudstjeneste. Ca. 40 dage efter jul tager vi den gamle tradition op og fejrer, at lyset er kommet til verden for at fordrive mørket. De ni læsninger vil være bygget op omkring lyset og læsninger om lyset både fra bibelen og andre steder.

Kyndelmisse kan ses som et genskin af julen. I julen hører vi om lyset, der springer mørket og viser os nåde og sandhed. Det er der god mening i at blive mindet om i en lang og mørk vinter, hvor længslen efter lys og varme er størst. Igennem musik, teater og dans fortæller og fortolker Aarhus Efterskoles elever tekster fra bibelen samt andre tekster, som omhandler lys.


14 GUDSTJENESTER Højmesse hver søndag kl.10.30 November 27. NOV. 1. søn. i advent - Hanne Jul Jakobsen JazzGudstjeneste . Vi bærer fredslyset ind December 4. dec. 2. søn. i advent - Peder Kjærsgaard Roulund Afslutning m. minikonfirmander 11. dec. 3. søn. i advent - Bente Madsen De ni læsninger 18. dec. 4. søn. i advent kl. 14-16 - Hanne Jul Jakobsen 18. dec. kl. 18.00 Christmas Carol Service - Darren McCallig - Anglikansk Gudstjeneste 50 års jubilæum 24. dec. kl. 14.30 Julegudstjeneste - Peder Kjærsgaard Roulund 24. dec. kl. 16.00 Julegudstjeneste - Hanne Jul Jakobsen 25. dec. 1. juledag - Peder Kjærsgaard Roulund 26. dec. 2. juledag - Jens Munk 31. dec. kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste - Hanne Jul Jakobsen Januar 1. jan. Kl. 16.00 Nytårsdag - Hanne Jul Jakobsen Mulighed for fælles skriftemål 8. jan. 1. søn eft . Helligtrekonger - Peder Kjærsgaard Roulund 15. jan. 2. søn eft. Helligtrekonger Peder Kjærsgaard Roulund 22. jan. 3. søn .eft. Helligtrekonger - Hanne Jul Jakobsen 29. jan. 4. søn. eft. Helligtrekonger - Hanne Jul Jakobsen

Frydenlund Genbrug Musvågevej 2 8210 Aarhus V Åbent man-fre kl. 10-17

Vi søger frivillige medarbejdere til butikken og som chauffør, når vi henter varer hos private.

Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken

31. december kl. 10.30 Gudstjeneste Efter gudstjenesten er der mulighed for hyggeligt samvær og smørrebrød. Præst: Hanne Jul Jakobsen Onsdag den 18. januar 2017 kl. 13.30


KONTAKT M.M. 15 Kirkekontoret Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V. Tlf.: 86 15 81 54 - moellevang.sogn@ km.dk Åbningstider Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00 Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00 På kirkekontoret møder du: Karsten Pedersen moellevang.sogn@km.dk PR, kirketjener og vikar på kirkekontoret Allan Skovsgaard Wien pr@moellevangskirken.dk Præster: Sognepræst Hanne Jul Jakobsen kirkebogsførende Tlf: 29 29 96 95 hanne@juljakobsen.dk Sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund Tlf. Tlf.: 24 27 81 54 Pkrokm.dk Studenterpræster: Jens Munk Tlf.: 60 20 26 40 studenterpraest@au.dk Bente Madsen Tlf: 21 68 55 95 pastor@au.dk Kirkemedarbejder Louise Bjerre-Pedersen tlf. 21 68 58 35 sm@moellevangskirken.dk Organist Ole Dreyer Tlf.: 86 15 24 90 org@moellevangskirken.dk Træffes efter aftale

Kirketjener Jan Christensen Tlf. 29 24 87 65 kt@moellevangskirken.dk Præsterne, organisten og kirketjenerne har fridag om mandagen Menighedsrådsformand Egon Hauge Mathiassen Fuglebakkevej 94, 8210 Århus V. Tlf.: 61 69 12 17 e-mail: egonhauge.m@gmail.com Kirkeværge Kim Pape Jensen Møllevangs Allé 95, 8210 Århus V. Tlf.: 86 16 40 33 e-mail: kimpape@fiber.dk Kontaktperson Helle Munk-Petersen Tlf.: 30 89 30 57 e-mail: helle@munkpetersen.dk Møllevangskirkens kirkeblad Udkommer: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Oplaget er på: 6.300. Trykkeri: Werks Offset A/S. Deadline: Stof til næste blad, der udkommer 1. februar 2017, skal afleveres senest onsdag d. 28. december 2016 på mail til Allan Skovsgaard Wien på: pr@moellevangskirken.dk

Kirketaxa Hvis du er gangbesværet, er du meget velkommen til at bestille en kirketaxa til din transport til og fra kirken. Ring til kirkekontoret, tlf. 86 15 81 54, inden kl. 12 dagen før, hvor du har brug for kirketaxaen. Hvis du skal bestille kirketaxa til søndagens gudstjeneste, skal den bestilles senest fredag kl. 12. Fødsel/faderskab Er du ugift, skal du melde faderskabet til kirkekontoret inden 14 dage, ellers indleder Statsforvaltningen en fader-skabssag. Blanketten findes på www.borger.dk og skal afgives digitalt til kirkekontoret. Begge forældre skal have en digital signatur. Dåb Første henvendelse er til kirkekontoret, hvor datoen aftales. Vielse Henvendelse til kirkekontoret, hvortil parrets dåbs-/navneattester og prøvelsesattesten fra rådhuset fremsendes. Dødsfald Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret. Begravelse/bisættelse Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret.


Opgaverne

er mange og mangfoldige, og det er blandt andet kaffearrangementer, madlavning, besøgstjeneste, planlægning af festival, børneaktiviteter og genbrugsbutikken. Måske kender du Møllevangskirken, eller måske har du aldrig været her.

Kontakt

Under alle omstædigheder er du meget velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf.nr. 86 15 81 54, eller kirkemedarbejderen på tlf. nr. 21 68 58 35 for at høre nærmere. Traute, Harry og Luna

Frivillig i Møllevangskirken: Er det noget for dig? I Møllevangskirken har vi altid haft frivillige kræfter, som gør en uundværlig indsats. De bidrager i høj grad til, at vi kan lave mange forskellige arrangementer, og med de frivilliges engagement bliver kirken mere levende og nærværende for lokalsamfundet.

Vi har spurgt tre frivillige i Møllevangskirken om deres oplevelser og erfaringer. Traute har været frivillig i 12 år, og hun blev dengang opfordret til at stille op til menighedsrådet. Efter bare en måned blev hun også mødeleder for Damekredsen M/K, hvor der er foredrag en gang om måneden. Denne kreds blev startet af frivillige ved kirken for ca. 30 år siden, og der er en meget trofast deltagerskare. Herudover tager Traute også ofte en tjans i køkkenet til ældrearrangementer,

hun er med i kirkens seniorudvalg, og hun læser korrektur på kirkebladet. Luna har været frivillig i næsten et år, og hun startede i børnekirken, som laver aktiviteter for de mindste som en del af gudstjenesten om søndagen. Som frivillig har hun hjulpet ved børnegudstjenester og ved kirkens store familiesommerlejr, som hvert år har ca. 80 deltagere. Harry har været frivillig i næsten to år, og han fik kontakt til Møllevangskirken, da han i forbindelse med sin kones død havde nogle samtaler med en af kirkens præster. Siden hen er Harry næsten blevet kirkens altmuligmand. Han arbejder i kirkens genbrugsbutik, er havemand, omdeler kirkeblade, slæber borde og hjælper til ved diverse arrangementer og sidder i bygningsudvalget, som varetager kirkens fysiske rammer.

Vi har spurgt om, hvad de får ud af at være frivillige i Møllevangskirken, og de fremhæver, at det er dejligt at gøre et stykke arbejde, hvor de bliver mødt af venlige og imødekommende mennesker. De føler sig meget velkommen og får en god tilknytning til stedet ved, at de har nogle opgaver at varetage. Det er også en god måde at komme ind i et fællesskab på og møde mennesker, hvis vej man måske ikke lige var kommet forbi. Som ny frivillig får du en kyndig introduktion til dine opgaver, og der er et tæt samarbejde med de ansatte og de erfarne kræfter i frivilligstaben. Både Traute, Luna og Harry kan varmt anbefale, at man prøver at være frivillig i Møllevangskirken.

4 16 lav  

Kirkeblad for Møllevang sogn, december 2016-januar 2017

Advertisement