Page 1

STORT TILLYKKE TIL Ã…RETS KONFIRMANDER

Kirkeblad juni - juli - august 2018


2 VOKSNE Sæsonstart

ved torsdagssamvær den 6. september kl. 13.30 Vi starter efterårets sæson med en gudstjeneste i kirken, og derefter er vi tilbage i sognegården, hvor resten af eftermiddagen byder på kaffebord og sensommersange. Programmet for efteråret er klar til uddeling på sogneudflugten d. 7. juni.

Sommercafé

hver torsdag kl. 13.30-15.30 I perioden d. 14. juni-23. august er der hver torsdag sommercafé i Krypten, eller uden for på terrassen, hvis vejret tillader det. Vi mødes til hyggeligt samvær, kaffe og kage og fællessang. Der vil være skiftende indslag hen over sommeren med besøg af præsterne, underholdning, oplæsning og andet.


VOKSNE 3 Sensommertur til Skanderborg Slotskirke

Bliv besøgsven

torsdag d. 30. august kl. 10.00 - ca. 16.00 Vi besøger Skanderborg Slotskirke, som har en lang og spændende historie helt tilbage fra 1500-tallet, hvor den var en del af Skanderborg Slot. En af kirkens frivillige vil guide os rundt i kirken. Herefter tager vi til Øm Klostermuseum, hvor vi spiser vores medbragte mad (det er muligt at bestille smørrebrød ved Lokalcenter Fuglebakken - læs mere om, hvordan du betiller på www.aarhus.dk, hvor du søger efter lokalcentre). Her får vi også en rundvisning ved en af museets medarbejdere klædt i munkedragt. Vi får kaffe og kage inden hjemturen. Tilmelding ved kirkekontoret eller sommercafeen. Pris: 100 kr. Der betales på dagen inden afgang.

Måske er det noget for dig at blive besøgsven ved Møllevangskirken. I vores sogn er der mange ældre mennesker, som bor alene. Nogle af dem har brug for et besøg, selskab på en gåtur eller følgeskab til et arrangement i området. Mange muligheder Der er mange måder du kan være besøgsven på. Der tages udgangs-punkt i dine ønsker for at hjælpe, og du får en god introduktion til området. Det også vigtigt, at du passer godt til den ældre, som du bliver besøgsven for. Gør en forskel Som besøgsven vil du i de fleste tilfælde tydeligt mærke, at din frivillige indsats gør en stor forskel for det enkelte menneske. Det er en stor berigelse for et ensomt menneske, at der er en, som har tid til at snakke, til at lytte og til at være til stede. Der er brug for frivillige i alle aldre lige fra børnefamilier og studerende til voksne og ældre, som har et overskud i hverdagen til at hjælpe et medmenneske. Kontakt Hvis du er interesseret i mere information, er du meget velkommen til at kontakte kirke-og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen, Tlf. 2168 5835.


4 BØRN For de små

Rytmiske sanglege med de små hver fredag

Gud og spaghetti Sidste onsdag i hver måned fra august til maj inviterer vi alle børnefamilier til en kort gudstjeneste med bibelfortælling, leg og sang i kirken. Efterfølgende er der spaghetti og kød-sovs i sognegården. Vi begynder kl. 17.00 og er færdige kl. ca. 18.30. Maden koster 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn (maks 50 kr. for en familie) Tilmelding er ikke nødvendig.

Kirken fyldes af lyden af små trin, babyer der vugges og sanglege. Vi klapper, tramper, bruger kroppen, synger og danser. Hver fredag kl. 10.00 mødes forældre med deres børn i alderen 0-4 år til en time med musik. Bagefter er der brød og saft/kaffe i krypten. Vibeke Skou, der er musikpædagog, leder os gennem formiddagen, og hver gang deltager en af kirkens præster.

Første gang efter sommerferien: 17. august

Spirekoret

Første gang efter sommerferien er 29. august Spirekoret begynder igen, og alle børn i 0.-2. klasse er velkommen til at være med. Vi øver hver mandag kl. 14.00-14.50 i skoleåret, og korlederen henter børnene på Møllevangskolen og følger dem tilbage igen. Tilmelding med oplysning af navn, klasse, mail og tlf. sendes til korleder Louise Bjerre-Pedersen på sm@moellevangskirken.dk. Første gang er 3. september.


BØRN-UNGE-FAMILIE 5 Skt. Hans Aften

23. juni 2018 kl. 18.30 på Møllevangskolen ved boldbanerne. Møllevangskolen, Møllevangskirken og FDF1 indbyder alle børn, forældre og områdets øvrige beboere til en hyggelig aften med bål, båltale, sang og musik.

Familiesommerlejr 2018

Måske kan du lige nå det? Tilmeldingsfrist 1. juni 2018 til Møllevangskirkens Familiesommerlejr 2018. Sted: Lystruphave Efterskole Uge 27: Søndag, den 1. – fredag den 6. juli 2018 Spørgsmål kan rettes til Hanne Jul Jakobsen.

Konfirmandopstart

• • • •

Vi begynder kl. 18.00 Bålet tændes kl. 19.30 Båltale kl. 19.45 Vi slutter kl. 21.30

Der er salg af pølser, snobrød, øl og sodavand. MØLLEVANGSKOLEN Møllevangs Allè 20 8210 Aarhus V moe@mbu.aarhus.dk Tlf. 87 13 60 60

Kære elev, der begynder i 7. klasse 2018. Vil du gerne konfirmeres i 2019, skal du indskrives til konfirmationen og forberedelsen. Derfor vil vi gerne invitere jer til indskrivning i kirken. Onsdag 20. juni kl. 16.00-17.30. Du bestemmer selv, hvornår du kommer i det tidsrum. Er du døbt, skal du medbringe en kopi af din dåbsattest. Er du ikke døbt, skal du medbringe en kopi af din navneattest. Vi glæder os til at hilse på jer. Hanne Jul Jakobsen og Anni Albæk


6 SAMTALE Mulighed for samtale

Har du brug for at tale med et menneske? Vidste du, at du altid kan kontakte en præst for at få en samtale?

Eller samtaler om brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at være god nok eller svære personlige valg.

Præster har stor erfaring med at tale med mennesker i krise og sorg, og de har tavshedspligt. Det hedder en sjælesorgssamtale, og sjælesorg betyder omsorg for sjælen.

En sjælesorgsssamtale er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, som man går og tumler med. Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.

Du kan henvende dig uden egentlig at være helt klar over, hvad det er du gerne vil tale om. Det kan være eksistentielle temaer: Tab, sorg, mobning, kærlighed, om tvivl og tro.

Du kan ringe eller maile til Møllevangskirkens præster, for at aftale tidspunkt for en samtale.

“Når vi fortæller, sætter vi det sammen, som er gået i stykker.”

Karen Blixen

Sognepræst Anni Albæk

Sognepræst Hanne Jul Jakobsen

24 27 81 54

29 29 96 95

alal@km.dk

hanne@juljakobsen.dk

Du har også mulighed at få en fortrolig samtale med en præst gennem chat på www.sjaelesorg.nu


NOGET AT SE FREM TIL 7 Kirke- og kulturfestival 2018

Højskole i efteråret

VI lever med en horisont, som til tider skal udvides. Det er godt for os, når vi bliver klogere på livet, os selv og hinanden.

Møllevangskirkens højskoledage foregår onsdage kl. 10.45-13.30. Programmet er alsidigt og kan være af både historisk, litterært, kirkelig og almen karakter.

23. september - 29. september

Møllevangskirken inviterer derfor til en uge, hvor vi kan mødes på tværs. Her kan du blandt andet møde Ida Jessen, Ghita Nørby i samspil med Lars Hannibal og sygehuspræst Preben Kok. Læs mere på www.moellevangskirken.dk eller hold øje med næste kirkeblad.

Lars Hanibal og Ghita Nørby , som du kan møde i Kirke- og kulturfestivalen.

Oplysning - viden - samvær

Glæd dig til at møde: • 26. september Sørine Gotfredsen: Fri os fra det onde • 10. oktober Kjeld Holm: Misklang og samklang • 24. oktober Leif V. S. Balthzersen: Dansk guldaldermusik • 7. november Anders Sørensen: Leder af ”Reden” Aarhus • 21. november Per Larsen: På kanten af livet

Sørine Gotfredsen

Kjeld Holm

Anders Sørensen

Per Larsen

Leif V.S. Balthzersen


8 KLUMME

af sognepræst Anni Albæk

Medmenneskelighed i en umenneskelig verden - om kærligheden

Jeg bliver bekymret, når jeg ser ud i verden, og ser den forråelse, der sker. Vi skubber til hinanden som aldrig før, og har til tider mere travlt med at gøre andre små, så vi selv kan blive store. Vi mistænkeliggør hinanden, bygger grænser mellem mennesker, og er samtidig så bange for at miste det, vi næsten instinktivt mærker, er vigtigt for os. Vi er i virkeligheden bange for at miste kærligheden, og alle de vidunderlige bivirkninger kærligheden har, såsom tillid, sammenhold, glæde, tiltro og åbenhed. Så selvfølgelig er vi bange for at miste kærligheden. Vi frygter.

I den senere tid har den medmenneskelige kærlighed, der ikke skal forveksles med den romantiske kærlighed, været svær at finde. Den medmenneskelige kærlighed, er den, der binder folk sammen i fællesskaber, hvor vi giver plads og rum til hinanden, men den er blevet mere og mere væk de senere år. Vi ser det tydeligt i den debat, der har været i Danmark om, hvem, der er danske, og hvad danskhed er. Ligger det i maden, i påklædningen, i sproget eller i troen? Vi har ledt og ledt efter det, der gør os til danskere. Det har vi gjort på bekostning af andre mennesker, der enten er blevet dømt inde eller ude. Vi har forsøgt at skærme os mod det, der kommer udefra, fordi vi har været bange for, at det udefrakommende har udhulet vores kærlighed. Det vi slet ikke ser er, at kærligheden bliver mere og mere tom, jo mere tid vi bruger på at stirre os blinde på en etiket, der hedder danskhed. Lad os i stedet for stirre på hinanden – eller sagt med andre ord, lad os få øje på hinanden.

“Kristendommen er i virkeligheden medmenneskelighed ”in action”.

Frygt kan ødelægge næsten alt. Den borer sig ind i livet på os, og får os til at blive snæversynede. Frygt ødelægger mennesker, fordi vi bliver krampagtige, når vi bliver bange. Vi lytter hverken til fornuft eller hjerte, når adrenalinen pumper i os, og vi vil helst fjerne det, der gør os bange. I et desperat forsøg på at fastholde kærligheden, forsøger vi at tvinge kærligheden tilbage i vores hverdag. Men kærlighed kan hverken tvinges eller trues, for så er det ikke kærlighed længere. Kærlighed er i sin essens fri.

Jeg skal som præst ikke prædike om, hvad danskhed er – den debat, kan vi tage som borgere i det politiske rum – men jeg kan komme med en kommentar, når det humane og næstekærlige forsvinder. Og jeg ser det forsvinder. Det er skammeligt, hvis vi skal bryste os af ikke at ville hjælpe mennesker.

“Det er skammeligt, hvis vi skal bryste os af ikke at ville hjælpe mennesker.” Forts. næste side


KLUMME & DEBAT 9 Kristendommen er på mange måder naiv, fordi den ikke stiller spørgsmålstegn ved, om de mennesker vi bliver budt, vi skal hjælpe, har fortjent vores hjælp. Vi skal blot hjælpe, fordi vi møder et medmenneske. Det er måske naivt, at vi ikke først hører, om de har røget for meget, drukket for meget eller skældt ud på kassedamen, inden vi ringer 112 i en nødsituation. Men sådan er det. Kristendommen er for det forhærdede menneske nok naiv; men er i virkeligheden medmenneskelighed ”in action”. Kærligheden skal sættes fri i visheden om, at den måske kommer ubrugt tilbage.

Det er ikke garanteret gevinst ved at bruge af sin kærlighed, andet end håbet om, at hvis vi insisterer på, at kærligheden er stærkere end frygten for det fremmede, så vil kærligheden en dag vise sig stærkere. Vi skal råbe op, når medmennesket ikke længere bliver set på med kærlighed eller respekt. Vi skal råbe op, når det bliver accepteret, at vi ikke hjælper den fremmede eller børnene. Vi skal råbe så højt, så længe og så øredøvende, at frygten bliver bange, og gemmer sig væk.

Fremtidens Møllevang?

- med en relevant folkekirke Torsdag d. 30. august kl. 17.30 i sognegården Hvad drømmer vi om i Møllevang? Er der brug for nye fællesskaber? Hvilken rolle kan og skal kirken spille i fremtidens Møllevang? Er du optaget af, hvad der skaber mening og sammenhæng for mennesker anno 2018? Og har du lyst til at diskutere det med andre? Møllevangskirkens menighedsråd inviterer til en åben drøftelse af Fremtidens Møllevang. Mødet begynder med et oplæg om, hvordan vi sammen udvikler og nytænker os som folkekirke version 3.0 ved Ole Kamp, der er økonom og teolog

og til dagligt arbejder med udviklingsopgaver i kirker, skoler og kommuner i det meste af landet. Der vil være en let anretning, mulighed for at tale sammen på kryds og tværs, og derefter vil vi samle vores fælles idéer op og fokusere på en fremtidig udvikling på baggrund af den fælles samtale. Vi forventer at være færdige ca. kl. 20.00. Tilmelding er ikke nødvendig, men tænk meget gerne i, hvem af dine venner og naboer du gerne vil have med til mødet – og inviter dem! Gør det så konkret, at du aftaler, at I følges til mødet og ser hvad det handler om.


10 GUDSTJENESTER Juni 3. kl. 10.30

1. søndag efter trinitatis

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

10. kl. 10.30

2. søndag efter trinitatis

Anni Albæk

Højmesse

17. kl. 10.30

3. søndag efter trinitatis

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

24. kl. 10.30

4. søndag efter trinitatis

Anni Albæk

Højmesse

24. kl. 18.00

Anglikansk gudstjeneste

Juli 1. kl. 10.30

5. søndag efter trinitatis

Anni Albæk

Højmesse

8. kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

15. kl. 10.30

7. søndag efter trinitatis

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

22. kl. 10.30

8. søndag efter trinitatis

Loa Mortensen

Højmesse

29. kl. 10.30

9. søndag efter trinitatis

Jens Munk

Højmesse

5. kl. 10.30

10. søndag efter trinitatis

Anni Albæk

Højmesse

12. kl. 10.30

11. søndag efter trinitatis

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

19. kl. 10.30

12. søndag efter trinitatis

Loa Mortensen

Højmesse

26. kl. 10.30

13. søndag efter trinitatis

Anni Albæk

Jazzgudstjeneste og velkomst til konfirmander

August

26. kl. 18.00

Anglikansk gudstjeneste

Gudstjenester på Lokalcenter Fuglebakken En gang om måneden er der gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken i deres festsal. Efterfølgende er der kaffe og kage. Alle er velkomne

• onsdag 20. juni kl. 13.30 • onsdag 11. juli kl. 13.30 • onsdag 15. august kl. 13.30


KONTAKT M.M. 15 Hvad kan du bruge kirkekontoret til: Kirketaxa Hvis du er gangbesværet, er du meget velkommen til at bestille en kirketaxa til din transport til og fra kirken. Ring til kirkekontoret, tlf. 86 15 81 54, inden kl. 12 dagen før, hvor du har brug for kirketaxaen. Kirketaxa til søndag bestilles senest fredag kl. 12. Fødsel/faderskab Er du ugift, skal du melde faderskabet på www.borger.dk inden 14 dage, ellers indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Begge forældre skal have en digital signatur. Dåb Første henvendelse er til kirkekontoret, hvor datoen aftales. Vielse Henvendelse til kirkekontoret, hvortil prøvelsesattesten fra rådhuset fremsendes. Dødsfald Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret. Begravelse/bisættelse Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret.

Kirkekontoret Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V. Tlf.: 86 15 81 54 moellevang.sogn@km.dk Åbningstider Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00 Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00. På kirkekontoret møder du: Daglig leder Karsten Pedersen

Menighedsrådsformand Helle Nielsen helle.as.nielsen@gmail.com Kontaktperson og næstformand Helle Munk-Petersen Tlf.: 30 89 30 57 helle@munkpetersen.dk Kirkeværge Alex Hansen Tlf.: 21 61 02 16 alex-hansen@mail.tele.dk Møllevangskirkens kirkeblad Udkommer: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Oplaget er på: 6.300. Trykkeri: Werks Offset A/S. Deadline: Stof til næste blad, der udkommer 1. september 2018, skal afleveres senest mandag d. 16. juli 2018 på mail til Allan Skovsgaard Wien på: pr@moellevangskirken.dk

Præsterne, organisten og kirketjenerne har fridag om mandagen Præster Sognepræst Hanne Jul Jakobsen Kirkebogsførende Tlf: 29 29 96 95 hanne@juljakobsen.dk Sognepræst Anni Albæk Tlf.: 24 27 81 54 ALAL@km.dk Studenterpræster: Jens Munk Tlf.: 60 20 26 40 studenterpraest@au.dk Loa Mortensen Tlf: 21 68 55 95 pastor@au.dk Kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen tlf. 21 68 58 35 sm@moellevangskirken.dk Organist Ole Dreyer Tlf.: 86 15 24 90 oledreyer@outlook.dk Træffes efter aftale Kirketjener Jan Christensen Tlf. 29 24 87 65 kt@moellevangskirken.dk Kirketjener, PR, og vikar på kirkekontoret Allan Skovsgaard Wien pr@moellevangskirken.dk


Samtaler for gravide

Tilmelding: Skriv til Anni Albæk for tilmelding alal@km.dk eller ring 24 27 81 54.

Graviditeten kan sætte gang i mange tanker og følelser, som det er vigtigt at sætte ord på, og det er netop, hvad man får mulighed for i dette samtaleforløb.

Det er gratis at deltage, og alle gravide er velkomne, også selvom de ikke er medlem af folkekirken. Der er kun plads til 7 på holdet, så det går efter først- -til mølle-princippet.

Et samtaleforløb om de eksistentielle overgange, når man får et barn

Samtalerne fungerer som en mental forberedelse til rollen som mor og det nye forældreliv. Det er fordomsfrie gruppesamtaler med 5-7 deltagere, hvor man frit kan tale om alt fra de store spørgsmål i livet til hverdagens problematikker. Vi vil tage udgangspunkt i de følgende temaer: • Fødslen • Parforholdet • Moderskabet & det ufødte barn • Familieliv & fremtiden og • Dåben. Samtaleforløbet er tilrettelagt i samarbejde mellem jordemoder Pamm Mielcke og sognepræst Anni L. Albæk. Vi mødes 5 onsdage i træk, kl. 19.00-21.00. Vi begynder i kirken, hvor vi synger en sang og hører en fortælling, hvorefter vi går ned i krypten og taler om dagens emne.

Første gang er 6. juni.

Jordemoder Pamm Mielcke

Sognepræst Anni Albæk

Dåbskjole - donation/tradition

Dåben er en gave, som vi gerne vil give til alle børn. Det fællesskab, der ligger i at modtage dåben, vil vi gerne gøre tydeligere ved at have en dåbskjole, som kan lånes her ved kirken og derved give de familier, der har lyst muligheden for at lade deres barn bære samme kjole som andre dåbsbørn fra Møllevangskirken. Vi søger derfor en dåbskjole fra en familie i Møllevang, hvis barn eller børn er blevet døbt i kjolen, og som har lyst til at donere den til kirken og til andre familiers brug. Kontakt kirkekontoret på 86 15 81 54, hvis du har en kjole, du har lyst til at donere.

2 18 ver2  

Kirkeblad for Møllevangskirken i Aarhus for perioden juni-juli-august-2018.

2 18 ver2  

Kirkeblad for Møllevangskirken i Aarhus for perioden juni-juli-august-2018.

Advertisement