Page 1

Oplev bl.a. cellist Janne Fredens langfredag 30. 3. kl. 10.30. LĂŚs side 6

PĂĽske \ Pinse \ Sommerlejr Kirkeblad marts - april - maj 2018


2 KLUMME Trosbekendelsen er ikke en test

af Sognepræst Hanne Jul Jakobsen

Jeg møder en del der har den opfattelse, at de ikke er sådan rigtig kristne, fordi de har problemer med dele af trosbekendelsen. Af en eller anden grund har man fået den idé, at trosbekendelsen er en slags individuel eksamenstest, eller en indfødsretstest til kirken. Så svarerne skal vise os, ikke om man er dansk nok til at bo her – men om man er kristen nok til at høre hjemme i kirken. Vores trosbekendelse hedder officielt den apostolske trosbekendelse, fordi den nogenlunde enslydende kan føres helt tilbage til apostlene, eller i hvert fald til ca. år 200 efter Kristus. Det er det ældste af folkekirkens bekendelsesskrifter. Den lyder ved dåben, vi lærer den, når vi bliver konfirmeret, og den lyder stort set ved hver eneste gudstjeneste. Det er en kort sammenfatning af den kristne tro, og bliver brugt ikke bare i folkekirken, men i alle kristne kirker i verden. Blandt de første kristne blev den brugt som udgangspunkt for dåbsoplæring, som en pædagogisk indføring i den kristne tro. I dag skal der mange pædagogiske forklaringer og teologiske tolkninger til for at den giver me-ning. Sproget er gammelt,

og det er svært for mennesker anno 2018 ikke at slå sig på begreber som fx ”almagt”, ”jomfrufødsel” og ”kød-ets opstandelse”. Hvorfor så ikke bare opgive den og skrive en ny og mere tidssvarende? Måske er det ikke et enten eller, måske er det et både og. P1 programmet ”Tidsånd” havde i slutningen af 2017 bedt en række kendte danskere om at give deres bud på en ny trosbekendelse, og det kom der virkelig meget spændende ud af. Bl.a. forfatteren Simon Grotrians bud, som kan ses på næste side. Vi laver også tit den øvelse med konfirmanderne, at de skal prøve at formulere deres egen trosbekendelse. Jeg kan kun opfordre til, at man forsøger sig derhjemme også. Det er både udfordrende og nogle gange også overraskende hvilke ord, der kommer til én, når man skal forsøge at indkredse sin tro på papir. Det kan være både inspirerende og opbyggeligt for andre at læse og høre, men problemet bliver alligevel, at de nye formuleringer let bliver individuelle i sit udtryk. Den apostolske trosbekendelses styrke er dens forankring i historien. Ikke bare dens sammenfatning af den kristne troslære, men måske i endnu højere grad dens brug og betydning i hele den kristne tradition og kirke. Når vi siger den højt, så stiller vi os på skuldrene af knap 2000 års tro. Ikke som sådan en stivnet forestilling og en tro der ikke er i bevægelse, men


KLUMME 3 som et udtryk for, at den kristne tro ikke er noget, der er groet i vores egen have, noget som blev opfundet i går eller noget som er afhængigt af vores følelser. Den var der før os, og vi har fået den overleveret, ikke som noget vi skal forstå eller som en individuel test eller termometer for, hvor kristne vi er. Men som en fælles lovprisning af den treenige Gud, der var fra første begyndelse, nu og i al evighed.

“Trosbekendelsen er fællesskabets udtryk for den Gud, der samler kristne på tværs af tid og sted.” For mig er det en befrielse, at jeg kan læne mig op af den eller lægge mig ind i den og lade mig bære af et trosfællesskab, der går på tværs af tid og sted, som stritter i øst og vest, og som gør det muligt, at jeg indimellem kan tvivle på det hele, slå mig på dele af den, uden at det ændrer ved det samlede billede, nemlig at Gud er kærlighed: Den Gud, som skaber, Jesus, som frelser og Helligånden, der giver liv. Trosbekendelsen er ikke en individuel test, der skal kunne svares ”ja” til sådan én til én. Trosbekendelsen er fællesskabets udtryk for den Gud, der samler kristne på tværs af tid og sted.

Af Simon Grotrian, forfatter: Vi tror på Jesus Kristus, vores bror og frelser, som vil samle os alle i Paradis, når dette liv er forbi, og som har vundet over Djævelen, vores værste fjende. Vi tror, at al lidelse og smerte vil forsvinde, og at Dommedag vil rense os for enhver tvivl og synd. Vi tror på Gud, vores far i Himlen, som har skabt os og alt det gode, vi ser, han som mætter os og er kærlighed. Vi tror på Helligånden, der giver os vort åndedræt og holder den levende samtale i gang. Vi tror på Folkekirken som et ståsted og hjem for alle fortabte. Vi tror på, at verden er begyndelse, og at alt skal blive nyt. Amen. Den apostolske Trosbekendelse: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.


4 MAD OG MOTION Kirkefrokost

Søndag d. 4. marts kl. 11.30

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2018 Søndag den 11. marts er alle inviteret med ud på gaden og samle ind til verdens fattigste.

Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind. Det er nok til at give liv, håb og fremtid til mennesker, som intet har i dag. Du gør en verden til forskel. Der er brug for dig.

Her ses 2 af vores dygtige frivillige fra en tidligere frokost igang med aft trylle delikatesser frem Hanne Laursen og Ruth Nielsen.

Vi spiser sammen efter højmessen. Det foregår i sognegården. Her vil der være disket op med lækre frokostretter. Der vil være plads til snak og samvær. Alle er velkomne. Der er højstole i sognegården. Maden koster 20 kr., øl og vand kan købes.

Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind. Men der er altid brug for flere, som vil bidrage til en givende søndag på tværs af generationer og grænser. Tag en ven med – eller hele din familie - og se, hvem der samler mest ind! Du kan være med til at hjælpe som indsamler i Møllevangskirken. Ring, SMS eller mail til indsamlingsleder Niels Haunstrup-Suzuki på 28 54 70 89 eller niels@haunstrupsuzuki.dk. Det er muligt at få en rute fra kl. 10 eller efter gudstjenesten. Der er suppe i sognegården, efter at du har samlet ind.

Alder er ingen hindring for at samle ind. Her ses Elna Simonsen på 95! foto: Ruth Nielsen


RIBE OG BRORSON 5 Foredrag om Brorson

Søndag d. 6. m ​ aj ​kl. 14.30 ved Torben Bramming ”Brorson boede i den lille by Ribe med 1300 indbyggere. Her begravede han sine børn og sin første kone, giftede sig og avancerede. Her virkede han som biskop, og her skrev han mange af sine mest elskede salmer som ”Her vil ties”. I foredraget fortæller Torben Bramming om Brorson i hans tid og by, hændelser og skrifter, som oplyser forholdet mellem pietisme og oplysningstænkning. Foredraget tegner et billede af pietismen og oplysningen, der kom til at betyde så meget for den danske kirke og det danske samfund i mange generationer. Fri entré. Kaffe koster kr. 20,00 Sted: Sognehuset i Hasle, Viborgvej 158

Udflugt: Ribe i godt selskab Torsdag d. 24. maj kl. 8.00-20.30 Tag med til Ribe i godt selskab. Det er Hasle kirke og Møllevangskirken, der står bag udflugten, som byder på et alsidigt program med interessante udflugtsmål, hyggeligt samvær, højskolesang i bussen og middag. Vi skal se Vadehavscenteret og på en guidet tur i Ribe Domkirke. Desuden bliver der mulighed for at vælge mellem at besøge Ribe Vikingecenter eller Ribe Kunstmuseum. Dagen slutter med middag på Restaurant Møllebæk i Gedved. Programmet kan rekvireres på kirkekontoret i henholdsvis Hasle og Møllevangskirken. Tilmelding til turen senest onsdag d. 9. maj. Der er plads til max 50 i bussen efter først til mølle princippet. Man kan tilmelde sig på et af kirkekontorerne. Hasle Kirke på tlf. 86155853 eller Møllevangskirken på tlf. 86158154. Turen koster 450 kr. og inkluderer alle entreer og middag på Møllebæk Restaurant. Betaling foretages på konto regnr. 2264, kontonr. 3489 580 488 (Nordea Bank) - husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet. Det er muligt at søge tilskud til turen ved henholdsvis sognepræst Berit Schelde Christensen (Hasle sogn) eller Hanne Jul Jakobsen (Møllevang sogn).


6 PÅSKE Palmesøndag: 25. marts, kl. 10.30

Langfredag: 30. marts kl. 10.30

” Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl.”

” Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Langfredag er den dag, hvor alt håb er ude og Jesus dør på korset, sammen med vores håbløshed.

I dag rider Jesus ind i Jerusalem på et æsel, mens han bliver hyldet som en konge. Folket tog palmegrene og gik ham i møde. Det er begyndelsen på påskeugen, og vi begynder i glæden og forventningen. Det er en Jazzgudstjeneste, hvor musikken får et anderledes udtryk. Salmerne vil løftes af de jazzede toner og blande sig med ord, bønner og tekster. Efter gudstjenesten er der friskbrygget kaffe og kanelsnegle i sognegården. Pris: kr. 20,00 for voksne, kr. 5,00 for børn. Præst: Anni Albæk

Gudstjenesten er en vekslen mellem læsninger fra lidelseshistorien, musik, bønner og salmer. Som solist ved gudstjenesten medvirker Janne Fredens, der vil spille satser fra suiterne for solo cello af J.S. Bach. Toner og ord væves sammen og stemmer sindet til eftertænksomhed. Præst: Hanne Jul Jakobsen Der er mulighed for fælles skriftemål ved alteret kl. 10.00.

Skærtorsdag: 29. marts kl. 18.00 ”Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste.” Skærtorsdag er den sidste aften inden Jesu korsfæstelse, og den aften, hvor Jesus bøjer sig som en tjener og vasker sine disciples fødder. Han elsker dem til det sidste. Vi vil fejre denne aften med at indbyde til en gudstjeneste i kirken, hvorunder vi vil dele et let måltid. Der er dækket op til fællesskab og fest. Tilmelding er ikke nødvendig. Præst: alle kirkens præster deltager Prædikant: Anni Albæk

Janne Fredens har sammen med sin klavertrio Jalina Trio vundet toppriser, nationalt og internationalt, i Osaka, Trondheim, Trapani og ved DR P2 kammermusikkonkurrencen. Herhjemme modtog trioen P2-prisen for bedste kammermusikindspilning 2004.Trioen har spillet koncerter i det meste af Europa samt i USA, deriblandt Carnegie Hall, Australien, Japan og Israel.


PINSE 7

PÅSKE

Pinsedag: søndag d. 20. maj kl. 10.30 ”Han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd” Det er pinse. Vi fejrer Helligånden, som Gud, der er hos os som kærligheds- og sandhedsånd, som jords og himmels hjertebånd.

Påskedag: 1. april kl. 10.30 ”Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde.” Ordet om opstandelsen lød i verden, og er siden blev gentaget, hvisket, råbt og jublet. Vi vil fejre opstandelsens morgen med sang, ord og bøn. Præst: Anni Albæk

2. påskedag: 2. april kl. 10.30

Efter gudstjenesten nyder vi et glas bobler og røde jordbær. Præst: Hanne Jul Jakobsen

Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have

2. pinsedag: mandag den 21. maj kl. 11.00 Velkommen til den årlige fælles friluftsgudstjeneste for alle sognene i Aarhus Vestre Provsti 2. pinsedag. Festlig gudstjeneste i det fri, samvær, sang, børneleg, musik og optræden - her er noget for alle aldre. Der kan købes pølser, øl og vand på stedet. Man er også velkommen til at tage egen madkurv med. Parkeringsmuligheder ved Møllevangsskolen.

”Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: ”Rabbuni!” – det betyder Mester” Opstandelsen er blevet hverdag, og et vilkår vi lever under. Hvordan kan vi genkende opstandelsen i vores liv? Præst: Hanne Jul Jakobsen Foto: Gorm Olsen


8 BØRN Søndagsfamilie: Påske Søndag d. 18. marts kl. 14-16

Søndagsfamilie er for alle skolebørn og deres familier. Det er hyggeligt, sjovt, kreativt, højtideligt og søndag-eftermiddagsagtigt. Denne gang skal det handle om påske! Vi mødes i sognegården til påskequiz og fremstilling af kreativt påskepynt. Midt på eftermiddagen spiser vi kager i påskehumør, og tilslut holder vi gudstjeneste med fortælling og påskesalmer.

Gud og spaghetti

• Onsdag d. 21. marts: Wauw! Jeg siger: Wauw! – og ikke mer´ Hvad sku jeg ellers sige? Jesus stod op, miraklet sker Det er dryp fra Himmelens rige. • Onsdag d. 25. april: Shhh… Vær stille! Shhh.. og lyt i fred Hvad sku jeg ellers sige? Er jeg alene, er Gud med Det er dryp fra Himmelens rige • Onsdag d. 30. maj: Gå! Jesus si’r: Gå! Og jeg går ud Hvad sku jeg ellers gøre? Være en ven og gå med Gud Det er dryp fra Himmelens rige Sidste onsdag i hver måned inviterer Møllevangskirken alle børnefamilier til en kort gudstjeneste med bibelfortælling, leg og sang i kirken – og bagefter på spaghetti og kødsovs i sognegården. Når børnene har spist, kan de være med i det kreative hjørne, og de voksne kan hygge sig lidt længere over maden. Gudstjenesten begynder kl. 17.00 og er målrettet mindre børn og deres voksne. Vi er færdige med at spise omkring kl. 18.30, så alle kan nå hjem inden det bliver for sent. Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding ikke nødvendig.


DIVERSE 9 Familiesommerlejr 2018

Vidste du at...

...du altid er velkommen til at få en samtale med en af kirkens præster? Samtalerne er fortrolige. Hanne Jul Jakobsen 29 29 96 95

Anni Albæk 24 27 81 54

Vagtskifte på kirkekontoret Nu er der snart åbent for tilmelding til Møllevangskirkens Familiesommerlejr 2018. Sted: Lystruphave Efterskole Uge 27: Søndag, den 1. – fredag den 6. juli 2018 Program og tilmelding fra omkring påske. Spørgsmål kan rettes til Hanne Jul Jakobsen.

maj.

Fra 1. april går kirkekoordinator og daglig leder Elise Trøllund Engrob Kokholm på barsel. Elise og hendes mand, Mathias, venter en dreng i

Derfor kommer en koordinator vikar ind på kontoret. Ved redaktionens slutning kendtes endnu ikke, hvem det bliver. Vi håber I tager godt imod ham/hende.


VOKSNE 10 Kirkehøjskole

Dagsretræte

Oplysning - viden - samvær

Lørdag 28. april, kl. 9.00-15.00 i krypten

7. marts Lea Møller: Fra malt til øl, og om arbejdsmiljø og meget mere 21. marts Jørgen Skammeritz Nielsen: Irland i billeder og lyd 11. april Jørgen Buch: Churchill - statsmanden vi alle kender, som fik så stor betydning for os

”Bønnens gave” – i bønnen finder man ro og fordybelse. Retræten vil rette sig mod bønnen som en oase i vores travle liv. Vi vil bede sammen og meditere. Der er begrænsede pladser. Tilmelding senest 20. april på telefon 86 15 81 54 eller 24 27 81 54. Pris: kr. 200,00 der betales via mobilepay ved opkaldet eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Tilmeldingen er bindende. Præst: Anni Albæk

Hver gang kl. 10.45-13.30 i sognegården. Pris: 50 kr. pr. gang, der inkluderer 2 stk. smørrebrød, kaffe og te. Øl og vand kan købes. Tilmelding er ikke nødvendig.

Tekst til debat

Vi diskuterer den kommende søndags tekst over en kop kaffe. Alle er velkomne til helt uforpligtende at møde op og deltage i samtalen. Det kræver ingen forhåndsviden eller forberedelse, kun lyst til at blive lidt klogere på nogle af Bibelens tekster sammen med andre.

Aftenen ledes af næste søndags præst. Vi mødes i kirkens krypt kl. 19.30. • • •

Onsdag d. 7. marts: Joh 6,24-35[36-37] Onsdag d. 4. april: Joh 21,15-19 Onsdag d. 16. maj: Joh 14,15-21


UDFLUGT OG KONFIRMANDER 11

Sogneudflugt

Torsdag d. 7. juni kl. 10.30-16.30

Konfirmationer Alrø kirke er fra 1300 tallet og meget lille

Turen går til Alrø, hvor vi skal spise tarteletter og se den lokale kirke. Pris for transport, middag, kaffe og foredrag er 250 kr., som betales ved tilmelding. Tilmeldingsfrist torsdag d. 24. maj. Mere information ved kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen.

Vejen til Alrø går gennem smukke Sondrup bakker, og over denne dæmning

Fredag d. 27. april kl. 10.30, St. Bededag Årets konfirmander vil blive konfirmeret ved en festlig gudstjeneste i kirken. Har man lyst til at fejre vores konfirmander og ønske dem tillykke, er man meget velkommen til gudstjenesten. Præst: Anni Albæk

Her ses sidste års konfirmander


12 SANG OG MUSIK Højskolesangsaften på Café Albert

Onsdag d. 11. april kl. 19.30 Sognepræst Hanne Jul Jakobsen lægger ud med at vælge tre sange, og derefter har du mulighed for at ønske din yndlingssang. Så tag din ven/veninde i den ene hånd og højskolesangbogen i den anden og kom til en aften med masser af fællessang. Aftenens pianist er Ole Dreyer, der til daglig er organist i Møllevangskirken. Det er muligt at låne en højskolebog på aftenen.

100 salmer på 1 år

Salmemaraton i Aarhus Vest 100 salmer er et nyudgivet tillæg til Den Danske Salmebog. I perioden september 2017 til juni 2018 synger vi hele salmebogs-tillægget igennem ved 10 salmemaraton-aftener i 10 forskellige sogne. Kom og syng med! Det er kl. 19.30-21.00. NB! D. 18. april er det her i Møllevang. • 21. marts: Lyngby Sognegård • 18. april: Møllevangskirken • 17. maj: Åbyhøj Kirke

Denne salme kan du synge til Salmesang og Himmelfart, se næste side

Når æbletræets hvide gren strør blomster på min trappesten og luften har det lyse skær af nyudsprungne bøgetræer – så ved jeg det igen er maj og sommer er på vej. I maj er Kristi Himmelfart bag hvide skyer ser du klart at sådan en velsignet sol må komme fra hans kongestol. Han åbner rummet over dig og pinse er på vej med vingebrus og helligånd der løser vores tungebånd så munden løber over med hvad hjertet fyldes af og ved. Et glædesbud forplanter sig: Guds rige er på vej. Det lignes ved det mindste frø der tåler sne og frost og tø og vokser til et vældigt træ med fuglesang i blomsterlæ – det bedste man kan tænke sig en forårsdag i maj. Lisbeth Smedegaard Andersen, 2007


SANG OG MUSIK 13 Jazzgudstjenester Onsdag den. 2. maj kl. 20.00 Aften-jazzgudstjeneste med SMÅkoret og studenterpræst Loa Mortensen.

Søndag d. 27. maj kl. 10.30

Salmesang og Himmelfart Kristi Himmelfart: Torsdag d. 10. maj kl. 10.30

Vi synger om æbleblomster (læs salmen side 12) og hvide skyer i salmen af Lisbeth Smedegaaard Andersen denne Kristi Himmelfartsmorgen i maj. Salmesangsgudstjeneste med toner og ord der sætter sig i hjertet og stiger mod himlen. Ved organist Ole Dreyer og sognepræst Hanne Jul Jakobsen

Her ses Johan Toftegaard Knudsen ved flygelet. Normalt spiller han saxofon, til hverdag bl.a. i Aarhus Jazz Orhestra

Jazzgudstjenester er gudstjenester, hvor musikken får et anderledes udtryk. Salmerne vil løftes af de jazzede toner og blande sig med ord, bønner og tekster. Efter gudstjenesten er der friskbrygget kaffe og kanelsnegle i sognegården. pris: 20,- for voksne, 5,- for børn.


14 GUDSTJENESTER Marts 4. kl. 10.30

3. søndag i fasten

Hanne Jul Jakobsen

Højmessen foregår i krypten. Derefter er der kirkefrokost i sognegården, se side 4

11. kl. 10.30

Midfaste

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse og sogneindsamling, se side 4

18. kl. 10.30

Maria Bebudelses dag

Loa Mortensen

Højmesse

25. kl. 10.30

Palmesøndag

Anni Albæk

Jazzgudstjeneste, se side 6

29. kl. 18.00

Skærtorsdag

Alle kirkens præster

Måltidsgudstjeneste. Prædiken v. Anni Albæk

30. kl. 10.30

Langfredag

Hanne Jul Jakobsen

Passionsgudstjeneste, se side 6

1. kl. 16.00

Påskedag

Anni Albæk

Højmesse

2. kl. 10.30

2. Påskedag

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

8. kl. 10.30

1. søndag efter påske

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

15. kl. 10.30

2. søndag efter påske

Anni Albæk

Højmesse

22. kl. 10.30

3. søndag efter påske

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

27. kl. 10.30

Store bededag, konfirmation Anni Albæk

Gudstjeneste

29. kl. 10.30

4. søndag efter påske

Hanne Jul Jakobsen

Højmesse

Loa Mortensen

Jazzgudstjeneste, se side 13

April

Maj 2. kl. 20.00 6. kl. 10.30

5. søndag efter påske

Anni Albæk

Højmesse

10. kl. 10.30

Kristi himmelfart

Hanne Jul Jakbosen

Salmesang og Himmelfart, se side 13

13. kl. 10.30

6. søndag efter påske

Anni Albæk

Højmesse

20. kl. 10.30

Pinsedag

Hanne Jul Jakbosen

Højmesse

21. kl. 11.00

2. pinsedag

Alle præster

Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have, se side 7

Gudstjenester på Lokalcenter Fuglebakken En gang om måneden er der gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken i deres festsal. Efterfølgende er der kaffe og kage. Alle er velkomne

• onsdag 21. marts kl. 13.30 • onsdag 25. april kl. 13.30 • onsdag 23. maj kl. 13.30


KONTAKT M.M. 15 Hvad kan du bruge kirkekontoret til: Kirketaxa Hvis du er gangbesværet, er du meget velkommen til at bestille en kirketaxa til din transport til og fra kirken. Ring til kirkekontoret, tlf. 86 15 81 54, inden kl. 12 dagen før, hvor du har brug for kirketaxaen. Hvis du skal bestille kirketaxa til søndagens gudstjeneste, skal den bestilles senest fredag kl. 12. Fødsel/faderskab Er du ugift, skal du melde faderskabet på www.borger.dk inden 14 dage, ellers indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Begge forældre skal have en digital signatur. Dåb Første henvendelse er til kirkekontoret, hvor datoen aftales. Vielse Henvendelse til kirkekontoret, hvortil prøvelsesattesten fra rådhuset fremsendes. Dødsfald Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret. Begravelse/bisættelse Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret.

Kirkekontoret Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V. Tlf.: 86 15 81 54 moellevang.sogn@km.dk Åbningstider Mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00 Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00. På kirkekontoret møder du: Daglig leder Elise Trøllund Engrob Kokholm fra 1. april barselsvikar eller PR-ansvarlig, og vikar på kontoret Allan Wien pr@moellevangskirken.dk Menighedsrådsformand Helle Nielsen Kirkeværge Alex Hansen Tlf.: 21 61 02 16 alex-hansen@mail.tele.dk Kontaktperson og næstformand Helle Munk-Petersen Tlf.: 30 89 30 57 helle@munkpetersen.dk

Møllevangskirkens kirkeblad Udkommer: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Oplaget er på: 6.300. Trykkeri: Werks Offset A/S. Deadline: Stof til næste blad, der udkommer 1. juni 2018, skal afleveres senest mandag d. 16. april 2018 på mail til Allan Wien på: pr@moellevangskirken.dk

Præsterne, organisten og kirketjenerne har fridag om mandagen

Præster Sognepræst Hanne Jul Jakobsen Kirkebogsførende Tlf: 29 29 96 95 hanne@juljakobsen.dk Sognepræst Anni Albæk Tlf.: 24 27 81 54 ALAL@km.dk Studenterpræster: Jens Munk Tlf.: 60 20 26 40 studenterpraest@au.dk Loa Mortensen Tlf: 21 68 55 95 pastor@au.dk Kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen tlf. 21 68 58 35 sm@moellevangskirken.dk Organist Ole Dreyer Tlf.: 86 15 24 90 oledreyer@outlook.dk Træffes efter aftale Kirketjener Jan Christensen Tlf. 29 24 87 65 kt@moellevangskirken.dk


Frydenlund Genbrug Støt lokalt

Genbrug lever af mennesker, der gerne vil dele med andre. Dele deres ting, eller dele deres tid. Vi er afhængige af begge dele for at kunne hjælpe de svageste i vores samfund. Støt os med møbler, tøj og andre ting, der kan sælges. Vi afhenter, om muligt gerne tingene, også dødsbo. Støt os med din tid og engagement, og bliv frivillig i butikken. Her er brug for mange hænder: Frydenlund Genbrug drives i et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Møllevangskirken. Overskuddet går til begges diakonale/sociale arbejde.

Find os på Musvågevej 2, på Facebook eller ring på 86 19 91 23.

Du får dette blad fordi: Møllevangskirken er registrerende myndighed omkring fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og begravelse. Det betyder, at dette blad indeholder informationer, som skal ud til alle borgere i sognet.

1 18 web  

Kirkeblad for Møllevangskirken marts, april og maj 2018

1 18 web  

Kirkeblad for Møllevangskirken marts, april og maj 2018

Advertisement