Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

Nr. 8 · december 2009 · 3. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Anitta Sandfær Larsen 97 44 04 05 PÅ OR LOV ! Anitta.Knudsen@skolekom.dk Fungerende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen lundvej@os.dk Gunhild Hansen 97 44 05 06 gunhild@fiberpost.dk Kaj Jensen 97 44 00 82 laererjensen@mail.tele.dk Lene T. Olesen 97 44 00 18 Lepa10@mail.dk

Layout og tryk Bettina Sandfær-Andersen www.sandfaer-andersen.dk Indlæg Sendes til en af ovenstående, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 20. januar 2010 Ryhandis Tidende udkommer i uge 5 Forsidefoto Allan Juul Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Indhold Julefest med julefrokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønlandsaften i kirken og sognegården . . . . . . . . . . . . . . . . . Den søde juletid er nær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NYT fra Ryde skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multijul i Ryde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryhandis Tidende 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vigtig info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjertestarter i Ryde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling i Handbjerg Beboerhus . . . . . . . . . . . . . . . “This is music for my øre – This is a song I like to høre” . . . . Julepyntning af kummerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fællesspisning marts 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pileflet foråret 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6-8 9 11 12 14 15 16-17 17 17 20 21 23 23 23 23

Nyt fra RHU Ryde løbeklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gymnastik for sjov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juletravetur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RHU's årlige juletræsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 12 12 13

Deadline for materiale til kommende numre: 20. januar – udkommer i uge 5 3. marts – udkommer i uge 11

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Stof til bladet sendes til meddelerne. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Bettina Sandfær-Andersen vil stå for opsætning og trykning af bladet og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


RYDHAVE SLOTS UNGDOMSSKOLE 9. + 10. klasse på efterskole 51 valgfag • FSA og FS10 2 stor-ture Faglighed • Menneskelighed • Socialt netværk

www.rydhave.dk af enhver art

grafiske løsninger fra idé - til færdigt produkt

N i e l s Kj e l d se n s Ve j 2 5 I 7 5 0 0 Ho l ste bro T: 9 7 4 0 2 2 3 3 I E : p o st @ j o h a n se n - g rafi s k . d k F: 9 7 4 0 3 1 3 2 I W: j o h a n se n - g rafi s k . d k

3


VINDERUP BANK

- stærk og lokal

FRANKs Bil- og Bådpleje

Struervej 15, Handbjerg, 7830 Vinderup

Tlf. 60 24 35 94

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92 E-mail: auto@vinderupauto.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Reklamekuglepenne

Jeg samler på reklamekuglepenne, så hvis du vil bytte eller forære mig dine gamle kuglepenne, så kontakt mig. Poul E. Pedersen Tlf. 21 48 67 75

Vinderup Radio & TV

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

Nørregade 5, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15 www.2tal.dk/vinderup.radio

Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

4

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

23 26 51 02 Arne


Ryde, Handbjerg, Stendis Seniorklub

indbyder til

Julefest med julefrokost tirsdag den 15. december Kl. 11.30-14: julefrokost 1) Tre retters menu senere

Kl. 14-16: julefest 1) Lene og skolens kor synger julen ind 2) Kaffe med kringle/ risalamande/osteanretning – æbleskiver til børnene 3) Luciaoptog 4) Vi synger julen ind 5) Julehistorie ved Lausten-Thomsen

Pris for ovennævnte 150,00 kr., eftermiddag 50,00 kr. Øl og sodavand kan købes. Husk: alle er velkomne Indmeldelse senest lørdag den 12. december til Kaj Jensen, tlf. 97 44 00 82

Glædelig jul til alle

5


Grønlandsaften i kirken og sognegården Handbjerg menighedsråd og Ryde menighedsråd havde i samarbejde arrangeret denne aften. Da det tidligt på efteråret lykkedes at få kontakten til sangerinden Julie Berthelsen og forhandlingerne om en koncert i Ryde kirke begyndte, stod det ret hurtigt klart, at dette måtte blive en aften, hvor temaet gennemgående skulle handle om Grønland. Svend Juul Jensen bror, Søren Peter Jensen, der har boet på Grønland i mere end 30 år, ville netop i nogle dage i november besøge sin hjemegn, og da han er kendt som en god fortæller med stor viden om landet deroppe i nord, var det helt oplagt at spørge ham, om han ville tage 2. del af aftenen i sognegården. Det ville han gerne, og det sagde vi tak til. Nu var der blot nogle praktiske ting at gøre og så ellers glæde os og se frem til vores Grøn6

lands-aften. Jo, der var yderligere en lille detalje i aftalerne. Vi ville gerne lægge aftenen så tæt på d 18. november, da denne dag netop var 30 års dagen for familien Lausten-Thomsens indtog i pastoratet. Til lykke til jer! Aftenen var udover til glæde og fornøjelse for os alle også en lille hyldest til ”æ præst” Og hvilken aften, det dog blev. Koncerten var berammet til kl. 19.00 i kirken. Vi sad godt, hyggeligt og lidt tæt. En godt og vel stuvende fyldt kirke. Der var trykt 175 fribilletter til denne aften, og de blev revet væk. Så vi kan vel sige, at succesen var sikret på forhånd. Julies koncert indledtes med et par sange fra den sidste cd, udkommet i februar 2009. Nogle meget rytmiske sange flot akkompagneret af de 2 meget dygtige musikere, Mads


og Per. Derefter en lille grønlandsk afdeling med sange og blide toner. Af ordene forstod vi ikke så meget, men vi blev hjulpet så godt på vej af Julies mange indledende ord til de enkelte sange. Sangene var for øvrigt for en meget stor del skrevet og komponeret af Julies far. Smukke og ganske rørende sange med et stærkt personligt indhold, fik vi at vide. Vi fornemmede det også. Der blev i ”settet” indlagt et par sange, vi kunne nikke genkendende til, og her fornemmede jeg, at da Julie sidst i koncerten sneg et par julesange/salmer ind, sad vi så at sige lige midt i ”nydningen” Glade jul, dejlige jul stille fremført på dansk, grønlandsk og endelig på engelsk. Ja, da var det som om, at julen nærmer sig. Koncerten afsluttedes med et ekstranummer: Every little part of you. Det var vist nummeret fra serien popstars, hvor det hele for alvor begyndte for Julie. Flot koncert. Nu ventede kaffen og kringlen i sognegården. Det var så dejligt, at de allerfleste fulgte med derover. I forlængelse af kaffen sagde formanden til lykke til familien Lausten-Thomsen og overrakte en lille gave til markering af dagen. Og takkede endvidere for den store indsats der er blevet lagt i sognene gennem de mange år. Agnes Pilgaard bragte en hilsen og en gave fra personalet ved de 2 kirker. Og så blev det Søren Peters tur. Et særdeles spændende og meget oplysende foredrag om Grønland. Han havde valgt at brede sig meget i foredraget, som han sagde, for at der skulle være noget til alle. Og det må jeg sige, at der blev. Meget flotte billeder ledsaget af gode selvoplevede historier, som gjorde hele foredraget meget nærværende og som nævnt meget spændende. Det er helt fantastisk, hvad den mand har oplevet, og hvor dygtigt det blev gengivet. Det gav mig personligt den tanke, at en læreruddannelse kan føre til meget, hvis 7


bare man springer fra i tide! Det gjorde Søren Peter. Efter at have aftjent sin værnepligt i søværnet og i den forbindelse havde været på Grønland, gik landet så meget i blodet på ham, at han sprang fra et tilbudt lærerjob for at komme til at undervise de grønlandske børn. Det har de grønlandske børn vist været meget heldige med. Karrieren sluttede i Royal Nautic, en meget stor virksomhed på Grønland, hvor Søren Peter var vicedirektør.

8

Et langt og flot foredrag afsluttede på smukkeste vis vores Grønlandsaften. Tak til alle jer der deltog . På menighedsrådenes vegne Gunnar Kattenhøj


Den søde juletid er nær Ring og bestil til fordel for Multihuset i Ryde For at få sat mere gang i multihusprojektet, blev vi blandt andet her på RydeMøllevej 14 udvalgt til at skulle lægge hovederne i blød for at kunne skaffe penge til projektet.

Søde fristelser Gamle traditioner med oldemor og farmors opskrifter på god julehjemmebag. Finskbrød med sukker og hakkede nødder Jødekager med drys af sukker og kanel Juleklejner Prisen er pr 100g kun 10-, kr. Småkagerne bestilles senest uge 50 (til afhentning i uge 51)

Opskriften på julehygge Til en rigtig dansk jul hører også julesnapsen. Og i år får Ryhandis sin helt egen julesnaps, endda to af slagsen. Så har du lyst til selv at prøve snapsen eller mangler du en god lille gave, så ring og bestil en god julesnaps i en flot 50cl flaske med lokal inspireret logo. Ryhandis Letkrydret Julesnaps – Med bl.a. appelsin, nelliker og kanel… Ryhandis Varmende Julesnaps – Med bl.a. lakridsrod, stjerneanis og kardemomme... Prisen er pr. flaske 109 -, kr. Bestilling senest uge 50 (onsdag) (til afhentning i uge 51-52) Vi glæder os til at hører fra jer med forhåbentlig mange bestillinger på 97 45 20 08 En ekstra sponsor er Gitte Glas (Holstebrovej 19). Gitte giver i december 20% af indtægterne til multihusprojektet . (Åbningstiden er torsdag og fredage kl. 14 til 17) Glædelig jul fra Majbritt og Renè, Ryde Møllevej 14, Ryde

9


NYT fra Ryde løbeklub 3 medlemmer af Ryde løbeklub var lørdag den 7. november tilmeldt vestjysk halvmaraton I Mejdal. Bodil Bruus Nielsen og Karen Qvist Kristensen gennemførte. Peter Mikkelsen måtte desværre melde afbud på grund af sygdom.

Desuden gennemførte Jonas Østergård Olesen og Erik Qvist Kristensen Ryde med Bøvling Idrætsefterskole. Bliv en habil løber, start i Ryde løbeklub, det er også for nybegyndere. Vi har stadig plads til mange flere. Vel mødt RHU

10


www.ryde-skole.dk

Flot 5. plads af Ryde Skoles 4. klasse drenge Lørdag d. 31. oktober var Ryde Skoles 4. klasse drenge til kommunemesterskab i indendørs fodbold i TDC hallerne i Mejrup. Der var meldt 10 skoler til hvoraf de fleste kom fra Holstebro. Vi var delt op i 2 puljer på fem, hvor de tre bedste hold gik videre til A slutspillet. Rydes drenge klarede en flot 2. plads i puljen. Derefter skulle vi møde nogle meget stærke modstandere. Efter et par nederlag lykkedes det os til sidst at slå de senere bronzevindere med 2-1. Nemlig Rolf Krake skolens dream team med 2-1. Dette krævede en enorm forsvarsindsats som gav en god afslutning på dagen. Ryde spillerne viste sig som rigtig gode repræsentanter for Ryde og opførte sig hele dagen eksemplarisk og spillede desuden meget fair.

Faktisk lykkedes det os at få en anden skole til at heppe på os. Men alt i alt en rigtig god dag i TDC hallerne i Mejrup.

Reultaterne blev: Ryde Skole – Birkelund . . . . . . . . . . . . 3-1 Ryde Skole – Sønderland . . . . . . . . . . . 3-1 Ryde Skole – Mejrup 2 . . . . . . . . . . . . . 2-2 Ryde Skole – Rolf Krake 1 . . . . . . . . . . 0-2

A-slutspil Ryde Skole – Nørreland . . . . . . . . . . . . 2-3 Ryde Skole – Mejrup 1 . . . . . . . . . . . . . 0-4 Ryde Skole – RK Dreamteam . . . . . . . 2-1

Holdet bestod af Stående fra venstre: Filip Nygaard Hinge, Søren Kattenhøj, Jonas Ebbesen Siddende fra venstre: Gustav Kobberup, Jesper Toxvig, Thomas Meldgaard Hilsen Thomas Hinge 11


NYT fra Gymnastik for sjov

Juletravetur

Ses lige her! Tag med din træner på udflugt til Bøvling idrætsefterskole.

Når julefreden sig sænker over land og by.

Eleverne vil lave en helt forrygende dag for os.

Og alle er mætte og trætte.

Lørdag den 23. januar 2010 Vi tager af sted kl. 9.00 og hjem kl. ca. 15.00.

Er der brug for en god trave tur ud i vores skønne hvide eller grønne landskab. Mød op søndag den 27. december kl. 14.00 i Ryde skolegård.

Idrætsforeningerne lejer busser. Pris. Ca. 75 kr.

Der vil være en lang og en lidt kortere tur.

Vi skal alle med!

Turen vil være barnevognsvenlig.

Vinderup, Sevel, Ejsing, Herrup og Ryde-Handbjerg gymnastik

Motions udvalg. RHU

Opslagstavlen Juledekorationer og gravpynt

Kom og lad dig inspirere eller gør en god handel hos Sanne Rydemøllevej 1 6146 1732 12


Så sker det igen – RHUs årlige

JULETRÆSFEST 5. juledag

i Ryde Sognegård tirsdag d. 29. december kl. 19.00 – 01.00 MENU: Rudis julebuffet – MUSIK: Ole Vendelbo

PRIS: Entre og julebuffet  175,- kr. Entre efter spisning  0,- kr. Tilmelding til spisning senest mandag d. 21. december Til: Marianne Kristensen, tlf: 97 468174 Inge Krabbe, tlf: 97 443306 Med venlig hilsen Festudvalget

Drikkevarer må ikke medbringes

13


Gudstjenester Ryde kirke 6. december 2. s. i advent

Handbjerg kirke

kl. 10.15 – Altergang

kl. 9.00

Vi synger julen ind kl. 19.00 – Salmesangsgudstjeneste

Ingen

13. december 3. s. i advent

Ingen

kl. 10.15 – Altergang

15. december

Ingen Vi synger julen ind kl. 17.00 – Salmesangsgudstjeneste

8. december

20. december 4. s. i advent

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

kl. 15.30

kl. 14.00

kl. 10.15 – Altergang. Indsamling til Børnesagens Fællesråd

kl. 9.00 – Indsamling til Børnesagens Fællesråd

Ingen

kl. 10.15 – Altergang

27. december Julesøndag

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

1. januar Nytårsdag

Ingen

kl. 16.00

kl. 9.00

Ingen

10. januar 1. s. e. h.3k.

kl. 10.15 – Altergang

kl. 9.00

17. januar 2. s. e. h.3k.

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

kl. 10.15 – Altergang

kl. 9.00

kl. 9.00

Ingen

24. december Juleaftensdag 25. december Juledag 26. december 2. juledag

3. januar Helligtrekongers søndag

24. januar Sidste s. e. h.3k. 31. januar Septuagesima

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk

14

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som muligt!


Multijul i Ryde Julestue til fordel for multihuset Lørdag den 12. december kl 10.00 til 15.00 bliver der rigtig julehygget i Ryde skoles aula. Der vil være forskellige små boder med julerier og gode gaveideer. J uledekorationer – dør-kranse – forskelligt pynt til krukker – dekorations lys – gran. I nspirerende binderi (kranse – dekorationer) i løbet af dagen (Gartneren –Ryde Møllevej) S pændende julepynt – Ray’s Ransdyr (rigtig flotte rensdyr i frisk mos med røde næser)  åndlavede bolsjer – Glaskunst (Rigtig smukke og gode gaveideer H fra Gitte Glas)  hinter Nisser (Anette Whinthers søde og sjove nisser, hvor alt er W hjemmelavet, tøjet er strikket, selv sivskoene er hjemme flettet) Lykkebrønden med små søde julegaver - Jule-tombola med gode ting til jul og gaver bl.a. jule og nytårslys – servietter og andre flotte juleting. Smags prøver på Ryhandis julesnapsene. Der vil også være mulighed for at købe lune og søde fristelser som bl.a. varm kakao, julekringle, gløgg og æbleskiver. Vi håber at mange vil lægge vejen forbi den julepyntede aula og rigtig julehygge. God jul ønskes I af Susanne Jensen – Fjordbakken, Handbjerg Bjarne Jensen – Stendisvej, Stendis Majbritt Baltasar Møgelbjerg – Ryde Møllevej, Ryde

15


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

December 2009 Ons 02

19.00 Lav din egen juledekoration Aftenen er gratis – du skal selv medbringe matr., kaffe/te og kage

Annette Nielsen, Øster Stendisvej 8

Ryde/Stendis beboerforening

Tors 03

19.00 Adventsfest

Ryde Sognegård

Ryde skole

Tors 10

19.30 Bibeltime hos Inger og Jakob Werner

Skolevænget 16

Indre Mission

Fre 11

17.00

Fed Fredag. Supertilbud til familier med børn i Disney sjov alderen. Tilmelding til Karin Eriksen 24 22 87 72

Ryde Skole

RHU

Søn 13

Børnepasning under Gudstjeneste. Bagefter kirkekaffe

Ryde kirke/ missionshus

Ryde ­Familieklub

Fre 18

Sidste skoledag inden juleferien

Ryde Skole og Ryde Kirke

Ryde skole

Man 28 19.30 Juletræsfest v. Hanne Pedersen, Herborg

Ryde ­Missionshus

Indre Mission

Tirs 29

Ryde sognegård

RHU

19.00 Juletræsfest

Januar 2010 Fre 08

18.00 Fællesspisning. Foredrag for voksne i dagligstuen på Rydhave. Børnepasning i hallen

Rydhave slot

Ryde ­Familieklub

Man 11

14.30 Pensionistsammenkomst. Holger Hedegård fortæller om kommunesammenlægningen

Præstegården

Lausten-­ Thomsen

Tirs 12

19.30 Kreds 2. Bedemøde hos Anne Grethe Bjørnholt

Vesterlund 118, Vinderup

Indre Mission

Tirs 12

19.30 Bedemøde

Missionshuset

Indre Mission

Tors 14

19.30 Bedemøde hos Hilda og Bent Steffensen

Stendisvej 2

Indre Mission

Tors 14

19.30 Kreds 2. Bedemøde hos Petra og Bent Forbech

Kirkevej 42, ­Handbjerg

Indre Mission

Lør 16

9.00

Ryde Skole

Ryde skole

Tors 21

19.30 Besøg af Gidionitterne

Missionshuset

Indre Mission

Tors 21

19.30 Bestyrelsesmøde i Ryde/Handbjerg Ungdomsforening

Ryde klublokale

RHU

Tors 28

19.30 Bibeltime hos Lisbeth og Karlo Søndergaard

Voldgade 2, ­Vinderup

Indre Mission

16

Lørdagsundervisning, slutter kl. 12.00


Dato

Arrangement

Sted

Arrangør

Familiedag tjek: http://nordvestjylland.kfum-kfuk.dk/

Nr. Nissum ­Efterskole

Ryde ­Familieklub

Man 08 14.30 Pensionistsammenkomst. Emne bekendtgøres senere

Præstegården

Lausten-Thomsen

Tors 11

19.00 Skolefest for 4.-7.kl.

Ryde Sognegård og skolen

Ryde skole

Tors 11

19.30 Generalforsamling i Ryde/Handbjerg Ungdomsforening

Handbjerg ­Beboerhus

RHU

Rydhavehallen

Flere ­foreninger

Søn 31

Tid

Februar 2010

Søn 14

Fastelavnsfest

Tors 25

18.30 Fællesspisning og generalforsamlinger

Ryde Sognegård

Oasen, Ryde/ Stendis beboerforening, Sognegården

Fre 26

18.00 Fællesspisning. Bolcheaften

Ryde Missionshus

Ryde ­Familieklub

Ryhandis Tidende 2010 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Udkommer Uge 5 Uge 11 Uge 17 Uge 23 Uge 33 Uge 37 Uge 43 Uge 49

Deadline 20. januar 3. marts 14. april 26. maj 4. august 1. september 13. oktober 24. november

VIGTIG INFO Da Anitta Sandfær Larsen har taget orlov fra Ryhandis Tidende, har Hans Clausen sagt ja til at hjælpe med redaktørjobbet. Derfor skal alt materiale sendes til HANS@BOKAJ.DK

Husk at kigge på: www.ryde.dk

17


sandfær-andersen

www.sandfaer-andersen.dk

l u j g i del æ l G nytår t d o G &

Bettina Sandfær-Andersen

Freelance grafiker

Åbrinken 14, 7570 Vemb 8767 5505 / 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

Søndergade 7, 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 14 22 Stil krav. Det gør vi

Velkommen i din lokale sparekasse www.sparsalling.dk

Skivevej´s Autohandel v/Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7500 Holstebro Tlf. 97 46 15 80 – Bil 40 19 15 80

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk

18


Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22 Alt i kloakarbejde Belægning- og jordarbejde Specialarbejde med minimaskine Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbydning Kontakt os og få et godt tilbud…

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015

Murer & Entreprenør 30 51 86 96 – Peter

27 62 86 96 – Ivan

ALT I JORD OG BETON-MURERARBEJDE Tilbud gives gerne uforpligtende

Rydbjergvej 23 . 7830 Vinderup 19


Hjertestarter i Ryde Så er resultatet af sommerens cykelløb i Ryde blevet en realitet. Vi har fået indkøbt en hjertestarter og den er blevet hængt op på Rydehjemmet, Rydevej 10. Vi har haft 23 personer på kursus i basal genoplivning og brug af hjertestarter. Kurserne blev afholdt af firmaet Ancare. Jeg vil endnu engang gerne rette en stor tak til alle som på den ene eller anden måde har bidraget til at det er lykkedes os at få en hjertestarter til området. Især i den tid vi lever i, hvor sygehuse og akutfunktioner lukker.

Hvorfor er det nu så vigtigt med en hjertestarter? I tilfælde af hjertestop formindskes chancen for at vende tilbage til en normal tilværelse med 10% for hvert minut der ikke er kredsløbsfunktion, hermed menes blodcirkulation og vejrtrækning. Det skal dog understreges, at hjertestarteren ikke erstatter livgivende førstehjælp, den supplerer og guider førstehjælperen gennem den basale genoplivning.

Hjemmesider der omhandler emnet: www.hjertestarter.dk www.hjertevagt.dk www.ancare.dk www.blivenhelt.dk www.hjerteforeningen.dk www.drk.dk www.genoplivning.dk www.redliv.dk

Placering af hjertestarter: Hjertestarteren hænger som tidligere beskrevet på Rydehjemmet, Rydevej 10. Den hænger på 20

væggen til højre i aulaen lige inden for skydedøren. Indgang gennem glashallen.

Førstehjælpere i Ryde/Stendis: Rydehjemmet Bjarne Pedersen Inge Utzon Inger-Lise Sørensen Jakob Werner Jens Østergaard Meldhede Johannes Køhler Jonna Johannesen Lene Ettrup Lene Østergaard Olesen Lis Poulsen Sanne Balle Susanne Lodahl Bjarne Jensen Charlotte Mikkelsen Christian Wullf Inge Sørensen Johan Mikkelsen Jytte Eriksen Karen Eriksen Kim Svensen Kristian Sandfær Larsen Lars Lorentzen Viggo Sørensen Lene T. Olesen

9611 4690 3022 7586 6140 5613 2124 6245 2085 2882 5129 6425 2372 0215 4042 0661 6154 2051 2481 6334 4047 2667 2238 7248 6137 8160 4043 9065 2064 8160 4222 7959 3051 8625 2074 8170 2233 0820 2574 8764 2097 1253 5170 7847 2234 4775 6080 2047 6176 4170


Generalforsamling i Handbjerg beboerhus torsdag, den 11. februar 2010 Hvem er på valg: Forretningsudvalg:

Tennisudvalg:

Formand

Helle Kongsgaard

Næstformand

Astrid Bang

Kasserer

Mona Bang Lund

Sekretær

Charlotte Meldhede

På valg

Marianne Kristensen

På valg

Formand På valg

Elsebeth K. Madsen

Gymnastikudvalg: Formand

Bente Hansen

Næstformand

Berith Berg Dahlstrøm

Kasserer

Heine Hald

Sekretær

Heidi Trabjerg

Praktisk medlem Jørn Kristensen

Ordstyrer

Tina Pilgård

Kasserer

Motionsudvalget:

Festudvalg: Formand

Inger Krabbe

Fodboldudvalg:

Yvonne Villadsen

Formand

Jens Jørgen Steffensen

Næstformand

Asbjørn Riis Borup

På valg

På valg

På valg

Karen Kvist Kristensen På valg

Kampfordeler

René Rasmussen

På valg

Baneansvarlig

Ejgild Crone

På valg

Sekretær

Jytte Ebbesen

Stævneansvarlig

Thomas Trabjerg

På valg

Hanne Sandgaard

På valg

Revisorer: Aksel Meldgård Suppleant

Martin Dåsbjerg

På valg

Jørgen Jørgensen

På valg

Folkedanserudvalg: Formand

Kristian Christophersen Inger Klogborg

Næstformand

Henning Vestergaard

På valg På valg

Kasserer

Børge Christensen

Sekretær

Ruth Pedersen

Suppleant

Ellen Vittrup

På valg

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2 Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

21


Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard

Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

ÅBEN

Hverdage Lør-søndag

kl. 6.30 – 20.00 kl. 7.00 – 20.00

S PA R B A N K S Ø N D ERG A D E 5 78 3 0 V I N D ER U P T 9 616 16 70 – F 974 4 359 9 W W W. S PA R B A N K . D K

Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: • Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme

SVENDS

VVS &

OLIEFYRSERVICE ApS Nr. Bjertvej 10, 7830 Vinderup, Tlf. 97 44 38 36, www.svendsvvs.dk, service@svendsvvs.dk 22


“This is music for my øre This is a song I like to høre” Musikforening I Ryde, Handbjerg, Stendis… Nu er chancen der. Har du lyst til at starte en musikforening op i vores lille lokalsamfund, så gi lyd. Musik for alle, fra Bach til Metallica. Ingen begrænsninger, kun muligheder. Små/store koncerter, sangaftener, intimkoncerter, osv.osv.

Alle har et forhold til musik. Alle kan synge med forskellig kvalitet. Musik gir liv, gør os glade. Eneste undtagelse er klagesang apropos finanskrise. Har dette fanget din interesse, så kontakt multihusudvalget Venlig hilsen Karen Qvist og Niels Vestergård

Julepyntning af kummerne Så er det tid til den årlige julepyntning af vores kummer. Vi har igen i år været så heldig at få sponsoreret fyrtoppe af Jess Vestergård fra Stendis. Vi vil hermed give Jess en stor tak, og

samtid ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Mvh. Beboerforeningen

Fællesspisning marts 2010 Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag d. 6 marts. Da arrangerer Beboerforeningen fællesspisning, med hyggelige og morsomme

indslag og underholdning. Nærmere information først i det nye år. Mvh. Beboerforeningen

Pileflet foråret 2010 Efter opfordring afholdes der kurser i pileflet til foråret. Opslag om tid og sted kommer senere her i bladet. Hvis nogen allerede nu, ved at det kunne have interesse, må I gerne melde jer til hos: Inger-Lise Sørensen på tlf. 97 44 00 17 eller mail: viggoryde@fibermail.dk så vi på den måde kan se hvor mange hold der skal laves. Mvh. Beboerforeningen

Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk

23


Industrivej 10 – 7830 Vinderup – Tlf. 9744 1644 – Fax 9695 0441 TIL HVERDAG OG FEST Mikkelsens kartofler er bedst Stendis kartoffelcentral v. Johan og Peder Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis, 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

Haderup Djeld Smede & VVS A/S BORBJERG

Sevelskovbyvej 2, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 80 73 | E-mail: Bodil@djeldsmed.dk

NYT

Postekspedition (man-fre 9-16.30) Vareudbringning alle ugens dage, primært torsdag Vi tager uåbnede varer retur v/ Hanne og Bjørn Jacobsen Naltoftevej 27, 7500 Holstebro, tlf./fax 97461011, borbjerg@spar.dk

JW Trend Skolevænget 16, Ryde Kirkeby 7830 Vinderup Tlf.: 2085 2882 @-Mail: jw.trend@fibermail.dk Salg & Service af PC’er og bærbar Salg af software og tilbehør

NK

CYKLER VINDERUP

www.nkcykler.dk • 97 44 14 30

2009 8  

Nr. 8 · december 2009 · 3. årgang Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis 1

2009 8  

Nr. 8 · december 2009 · 3. årgang Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis 1