Page 1

A L A O

L

L

A

I

K

A

L

L

A

L I

K A


Tema Gränser innehåll Otydlig (M)igrationspolitik?.......................................s.4 Leo Sahlin Schengenavtalet - Murar till omvärlden.....................s.6 Aidaj Satarova Vi vågar inte återvända vi kan inget annat än stanna....................................s.8 Lova Nyqvist Sköld Högutbildade nekas och smutskastas....................s.12 Iris Arvidsson Drömmen om Sverige...........................................s.14 Claudia Elfving Framsida: Lova Nyqvist Sköld


Otydlig (M)igrationspolitik?

Det störta regeringspartiet har under vintern gjort många utspel i media om invandringen, men vad är det de har försökt att säga? Vill de ha en allt mer begränsad invandring, eller tvärtom? Vad vill de uppnå genom med att säkerhetsvakter och poliser ska “ta fast” papperslösa i tunnelbanan baserat på utseende? Vilka åsikter döljer sig egentligen bakom deras uttalanden? Moderaterna pratar om invandring med begrepp som, volym, konkurrenskraft, arbetskraft och cirkulär migration, och det verkar som om partiet endast är positiva till invandring om det svenska samhället har något att tjäna på att låta människor komma till Sverige. Detta har vi fått se i media, med många uttalanden från moderata talespersoner, främst av migrationsminister Tobias Billström som i en artikel i DN från i vintras propagerar för en restriktivare asyl och anhöriginvandring. Billström menar i artikeln att “Idag är Sverige ett av de länder som tar emot flest asylsökande inom EU. Det är inte hållbart.”

Visst vore det bättre med en migrationsminister som var stolt över att vi “tar emot flest asylsökande inom EU”, att det sågs som ett föredöme för övriga länder. Moderaterna tillsatte i vintras en arbetsgrupp ledd av just Tobias Billström, som inför nästa valrörelse enligt migrationsministern själv, ska fundera på hur minskade “volymer” av asyl- och anhöriginvandring ska genomföras. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) gick efter Billströms uttalande ut i media för att försvara sitt parti. Han kritiserade Billströms uttalande hårt och sade att “fokuseringen på antalet invandrare är fel utgångspunkt och den individuella prövningen av asylskäl är inte förhandlingsbar.” Vi har alltså en migrationsminister som säger att minskad asyl och anhöriginvandring vore något att hänga i granen och en statsminister som säger tvärtom. Var Billströms uttalande bara en tabbe som inte gäller för partet i sin helhet? Vad tycker de moderater som jobbar inom kommunerna, de som inte har lika stort medialt fokus på sig, delar de Billströms uttalande? Dagens Samhälle, som är en tidning för beslutsfattare på den offentliga marknaden, gjorde i vintras en undersökning som visade


att var tredje moderat kommunstyrelseordförande anser att Sverige borde ta emot färre flyktingar. Ännu en faktor som påvisar att M har en restriktiv och dammig syn på migrationspolitk som visar att Billströms uttalande kanske inte bara var ett misstag, utan representerar många medlemmar i partiet. (M) är i stil med sin restriktiva syn på migrationspolitik positiva till Dublinförordningen och Schengenavtalet. Dessa innebär att påbyggnaden av fästning Europa blir allt kraftigare och att militariseringen av EU:s yttre gränser förstärks. Detta hindrar människor som flyr undan förföljelse och krig, att lagligt söka asyl i länder inom EU. Det som händer då är att dessa människor tvingas in i händerna på flyktingsmugglare. I och med det så ökar häxjakten på illegala invandrare i Europa och Sverige. Det har vi sett genom projekt som REVA, där poliser och säkerhetsvakter gått runt i tunnelbanor och krävt av folk som inte sett “blonda och blåögda” ut, att visa upp identitetshandlingar och tillstånd för att vara i landet. Att ta emot flyktingar borde vara en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter, det ska inte påverkas av våra val eller behov. Istället för att begränsa invandringen på grund av att vi inte har “råd” eller andra bortförklaringar som ofta kommer från främlingsfientliga typer, borde vi istället satsa på att bygga upp en ännu starkare välfärd, som inbegriper alla, inte bara svenska medborgare. På så sätt kan integrationen också innefatta alla grupper i samhället. Integration som samhällsvetenskapligt begrepp betyder ju inte som många verkar tro ”anpassning av invandrare”, utan det är som enligt den statistiska centralbyrån säger att ’’Alla i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det berör många olika samhällsområden.’ ’ Detta borde politiker från alla partier ta en närmre titt på.

i

’ Alla Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.” När ett samhälle ökar i befolkningsmängd vilket kan ske t.ex genom invandring, ökar också arbetskraften, vilket bidrar till ökad produktion. Det är ju just detta som (M) förespråkar, men det de glömmer, är att migrationspolitik främst bör handla om just mänskliga rättigheter. De väljer att se invandrare endast som arbetskraft och när arbetslösheten bland nyanlända, ofta traumatiserade flyktingar fortsätter att stiga, lämnas de i sticket av det största ledande regeringspartiet Moderaterna.

Foto/Illustration/Text av Leo Sahlin


Schengenavtalet - Murar till omvärlden

EU satsar stora pengar på fattigdomsbekämpning, på att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och sprida demokrati. Samtidigt investerar unionen miljarder på patrullbåtar, gränsvakter och viseringsdatabaser för att hindra människor från utvecklingsländer att ta sig in i Europa. Kontrasterna är stora mellan EU:s utvecklingspolitik och unionens migrationspolitik. Schengenavtalet vilar på två grunder, fri rörlighet inom EU vilket innebär att ingen personkontroll görs vid gränspassage mellan Schengensländerna och förstärkt samarbete mot internationell brottslighet. Det innebär att individer från länder utanför Schengenområdet behöver visa upp pass och visum för att komma in i länderna. Men det är långt ifrån lätt at ta sig in i EU. Varje år dör hundratals, kanske tusentals människor i försök att fly till Europa. “Fästning Europa” håller på att realiseras med stränga yttre gränskontrol-

ler och Schengen har gjort det omöjligt att komma in på legal väg, ens för att söka asyl, och desperationen driver fram både flyktingsmuggling och den livsfarliga resan över medelhavet. Till och med den före detta FN:s generalsekreterare Kofi Annan har kritiserat EU-länderna för att inte leva upp FN:s flyktingkonvention och ta sitt moraliska ansvar. Varför all denna kontroll? Jo, om det ska bli fritt att röra sig inom Schengenområdet så måste man se till att ”oönskade personer” inte kommer innanför den yttre gränsen. ”Oönskade” är de som på ett illegalt sätt försöker invandra, kriminella eller personer som kan tänkas störa den inre ordningen och säkerheten. För att få fatt i dessa ”oönskade människor” så utökas polissamarbetet. Ett gigantiskt datasystem har upprättats (Schengen Information System, SIS) som alla inresande kan kontrolleras mot. Hela system bygger på en rättosäkerhet när människor som inte begått kriminella handlingar kan misstänkas och registreras. Men vi behöver inse att invandrare behövs. Vår globaliserade värld skapar oändligt


STOP

många möjligheter för såväl enskilda människor som för länder och regioner. Det leder till ökat välstånd, ökad öppenhet och större samsyn kring mänskliga rättigheter och demokrati. Tyvärr hörs det alltför ofta tongångar om att globaliseringen och migrationen skulle vara något negativt. Hittills har EU inte förmått ta vara på de möjligheter eller hantera de utmaningar som följer av migration. Migrationen i världen ökar. Den främsta orsaken till att människor lämnar sina hemländer är att de vill lämna fattigdom och svåra förhållanden bakom sig, med förhoppningar om arbete och en bättre ekonomisk framtid någon annanstans, kanske i Sverige eller i övriga EU. Dessa människor varken kan eller bör hållas borta genom fler gränskontroller och murar. De som vill komma till Europa tar sig hit i alla fall, och det bör vi välkomna. Vi behöver en solidarisk, human och rättsäker asylpolitik i EU. Ingen ska behöva avvisas till ett land där det råder väpnade konflikter och människor som blir förföljda och diskriminerade på grund av deras kön och deras sexuella läggning ska ha rätt till uppehållstillstånd.

STOP

Militariseringen av EU:s yttre gränser leder till en främlingsfientlig och stängd Europa. Vi behöver mångfald och därför måste vi skapa utrymme för invandrare. Det vi också behöver är en generell välfärdspolitik som bryter segregationen och skapar en mera integrerad tillvaro. Fler jobb, fler bostäder och skolor som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. EU behöver satsa mer på att förena oss än att bygga murar som splittrar samhället. Vi behöver återuppta mänsklig värdighet - flyktingars, min, din, allas vår värdighet. Alla är lika värda och alla förtjänar rätten till ett bra liv.

Foto/Text av Aidaj Satarova


Vi vågar inte återvända - Vi kan inget annat än stanna

Maj 2013 uppskattades 4000 papperslösa vistas i Sverige, de flesta med det tunga beskedet om avslagen asyl som identitetsprägel. De som vägrar, de tvingas. Många familjer som nekats asyl lever idag på Migrationsverkets anläggningar. Migranter vägrar lämna landet för att de inte vågar. Utan id- handlingar går de inte att utvisa. De lever i en gråzon, en mellanstation. De fruktar vad de kommer mötas av i hemlandet. Gränspolisen hänvisar ansvaret till regeringen och regeringen till gränspolisen.

Foto/Illustration/Text av Lova Nyqvist Sköld


n tidig förmiddag på ett blåsigt Arlanda. Det är försommar men ändå kallt i luften. Längs en vägg under en skylt som lyder ”polisen är här för att lyssna, ställ frågor!” står ett par poliser och småpratar. Det är här som människor slussas in och ut över landsgränsen. Det är här de som har nekats asyl utvisas och det här de lämnar Sverige. Per Löfvenberg vid Rikspolisstyrelsen menar att det finns tre kategorier av personer som nekas asyl. Antingen är personen ”lätt” eller ”svår”att utvisa. Det finns en mer svårdefinierbar tredje kategori: de utan några id- handlingar alls. ”Ungefär en tredjedel av de som kommer till Sverige och får nekad asyl är papperslösa. De är statslösa, har okänt medborgarskap och vägrar att samarbeta vilket gör det svårt att verkställa ett beslut” menar Löfvenberg som är mycket bekymrad över de höga siffrorna. Schengen och Dublinförordningen möjliggör för EU- medborgare att röra sig fritt inom EU:s gränser med vissa undantag och med id- handling. Kontrollerad flytande migration ska möjliggöra för bättre relationer, förhandlingar och arbetstillfällen. Cirkulär migrationen anses vara något lukrativt för att kunna studera och arbeta utomlands med godkänt tillstånd. En kan anse att fattigare länder får en skjuts upp när personer kommer till Sverige för att arbeta och skickar tillbaka pengar till hemlandet. Personen i fråga kanske hade gjort samhället större tjänst genom att stanna kvar i Sverige annars utvecklas arbetskraftsinvandringens rotation till en ojämn basis rent ekonomiskt. Handeln gör

att vi tjänar på utbytet men de socialt konstruerade gränserna och maktförhållandet består. Lagarna träder emot varandra och de privilegierade länderna har lättare att tjäna på cirkulär migration.

”Det är upp till personen i fråga att resa hem efter ett avslaget domstolsbeslut inte staten.” Går det att upprätthålla cirkulär migrationen om standarden bevisligen ser ut som den gör idag? Problematiken är både ömmande och särskild. Migrationsminister Tobias Billström (M) menar att det liberala tankesättet handlar om att individen tar ansvar för sin situationen. I P1:s Studio Ett bemöter han kritiken om hur Sveriges papperslösa tvingas leva. ”Det är upp till personen i fråga att resa hem efter ett avslaget domstolsbeslut, inte staten.” Han nekar till att förslaget om flyktingsamnestin som beprövades 2005 skulle vara en lösning. Billström menar att även om det upprättades en flyktingamnesti så förändrade inte det situationen för de människor som kom till Sverige. De förblev rättslösa. ”Det är inhuman flyktingpolitik” förklarar han bestämt.


D

e verkställande och de rättsliga parterna agerar endast utefter vad de demokratiskt valda politikerna beslutat. Efter avslöjandet om papperslösa i Sverige och Reva skapades en hätsk beskyllningsfest. Gränspolisen agerar i samspel med Frontex, kompetensutbildade gränspoliser som säkrar landgränsen. Det strukturella maktmissbruket existerar i ett klimat av aktörer som inte samarbetar och oftast då de verkställande, som gränspolis, får skulden. I och med en allt mer global och liberal marknadsekonomi influerar det politiska fokuset. De sociala konsekvenserna anses inte lika väsentliga i sammanhanget. Utgångspunkten blir hur den ekonomiska tillväxten kan tyckas främjas av invandring inte det kulturella och sociala tillskottet. Alliansens politik har ett fokusområde på produktion och hur immigranter ska bidra för att få leva i Sverige. Biljetten in får du i ett utbyte med ett komplement till BNP. Den ekonomiska fokusen tar inte hänsyn till

de som kommer till Sverige idag. Kanske när migranter slutar räknas i volymer så har vi en mer empatisk människosyn. Billströms resonemang om restriktioner är berättigad i vissa aspekter. Lagarna ska förebygga utbredd kriminalitet över landgränser. Det må vara omöjligt att bibehålla en välfungerande välfärd utan restriktioner och kontroller. Ur en annan aspekt generaliseras och misstänkliggörs familjer som bor under fattiga omständigheter, oförmögna att arbeta och lever med begränsad frihet. Det krävs en omprövning, människor kan inte misstänkliggöras och leva på samhällets yttre kant för att de inte vill återvända. Det finns en anledning att dessa migranter vill därför få rätt att omprövas. En väldigt direkt länk till en förbättrad integration som innefattar alla, inte bara svenska medborgare, och social stabilitet som gynnar vår välfärd och kan stimulera ekonomin.


Det är svårt att omfatta alla aktörer under en lag. Våra EU-omfattande lagar som ska skydda och konstruktivt behandla migranter, under FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, tolkas. Verkställande institutioner genomför de högre representativa instansernas beslut. Vi är alla aktörer med mer eller mindre inflytande men ansvaret för lagstiftande är politikernas. Eftersom lagarna strider mot varandra är

den subjektiva tolkning avgörande. De som avslagits asyl vågar inte återvända. Och det finns en anledning till det. Arlanda definierar på så vis människan, på så vis gränspolisen, politikerna och medborgarna. För som statslös finns bara frågor att ställa men inga svar från den verkställande polisen. Inte som skylten på Arlanda skryter om.


Högutbildade nekas och smutskastas

Allt fler högutbildade invandrare i Sverige nekas jobba med det yrket de är utbildade till i ursprungslandet. I en ny undersökning från Migrationsverket visar man att det är dubbelt så hög arbetslöshet bland invandrarna jämfört med de inrikes födda. De resterande som lyckats få jobb har inte fått jobb motsvarande sin utbildning. Istället erbjuds de att jobba som till exempel taxichaufförer, städare och spärrvakter. Enligt en artikel i Sydsvenskan har högutbildade invandrare mycket oftare deltidsjobb eller tidsbegränsade anställningar i jämförelse med de inrikes födda högutbildade. Denna artikel publicerades för tre år sedan. I den undersökte Statistiska centralbyrån (SCB) arbetsmarknadssituationen för ca 6500 högutbildade invandrare och jämförde den med en grupp på ca 1500 människor med motsvarande utbildning som

var födda i Sverige. I studien kom man fram till att 90 % av de högutbildade som var födda i Sverige hade arbete som sin huvudsakliga sysselsättning medan endast 7 av 10 av invandrarna hade det. Det som dock var positivt var att invandrare som hade studerat i Sverige hade i högre grad fått arbete motsvarande sin utbildning jämfört med de med utländsk examen. Invandrarna är inte en homogen grupp. SCB har i senare studier kunnat bevisa att födelselandet spelar stor roll huruvida man kommer in i arbetsmarknaden eller inte. Detta gäller både hög- och lågutbildade invandrare. Det finns ändå en avgörande skillnad enligt SCB. De personer med högre utbildning hade fått arbete i 75% av fallen men bara hälften av de lägst utbildade hade lyckats få sysselsättning. ”tidningen” intervjuade en anonym universitetsutbildad man från Iran som försörjde sig som taxichaufför. Han hade förgäves sökt tiotals olika jobb inom sitt yrke. Han vill bo och arbeta


i Sverige med det som han är utbildad för men är tvungen att ta en omväg. Han har fått arbete inom sitt yrke i Nederländerna, skall jobba där i några år och är därefter välkommen att arbeta med det i Sverige. Även inrikes födda med utländska namn diskrimineras i arbetslivet. Många ungdomar väljer numera att byta namn i förebyggande syfte för att inte arbetsgivare ska ta CV:n och pricka papperskorgen när de ser ett icke svenskt namn. Namnbyten har ökat med 65% hos Patent- och registreringsverket de senaste tio åren. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har genomfört en undersökning där det framkommer att svenskar med utländskt klingande namn är tvungna att ta minst dubbelt så många kontakter med arbetsgivare än andra svenskar innan de har möjlighet att avancera vidare i rekryteringen. Speciellt i storstadsregionerna är det brist på personal på många arbetsplatser, till exempel på sjukhus och skolor. På många håll höjs rösterna om att kvalificerade arbetssökande invandrare måste få träda in i arbetslivet både för sin egen skull och för välfärdssamhällets skull.

Foto/Text av Iris Arvidsson


DRÖMMEN OM SVERIGE

”Sverige är ett fritt land där det finns ett politiskt system som stödjer alla människor” så upplever nog dom flesta svenska sverige idag, och den föreställningen har dom flesta som olagligt flyttar till sverige innan dom kommer hit. Vårat politiska system sträcker sig dock inte ut till papperslösa på det sättet, ett faktum dom säkert gärna velat veta innan beslutet togs att flytta hit.

för helt andra anledningar, för att söka skydd, för hitta en fristad. Papperslösa kommer olagligt till sverige för att fly från en farlig eller ohållbar situation i sina egna länder. Det kan vara från krig, politiskt våld eller brist på jobbmöjligheter. Jag försöker spana på alla människor som kommer in för att se om något ser lite extra orolig ut för att bli upptäckt, någon vars hemland är väldigt olikt sverige, någon som planerar på att stanna här.

Det är svårt att hitta en människa som skiljer sig speciellt från mängden, ingen skulle På Arlanda strömmar det ut människor från man kunna peka ut och beskylla för att vara gaten och kliver ut på svensk mark. Vissa har olaglig immigrant. Det är lite förvånande då varit på charterresa eller jobbresa, andra är en ordningsvakt berättar att det kommer in utlandssvenskar som ska besöka hemlandet 10 000 till 50 000 antal migranter till sverige i några dagar. Vissa åker till sverige på sevarje år. mester. Detta är höga nummer. Vad händer med Men det finns en grupp som åker tll sverige dessa männskor sen? Hur tar dom sig in i


samhället? Det kanske är relativt lätt att komma in i sverige men, vad händer sen? Vad förväntar sig dessa männsikor hitta här? och vad finner dom?

dom att gå dit. Många av deras verksamheter har ”öppen verksamhet” där deltagarna kan vara anonyma och behöver inte uppge legal status.

35 000 personer söker årligen asyl varav tusentals får avslag. Dom papperslösa är inne i sverige men vet inte hur dom ska ta sig in i samhället. Om man har fått avslag på ansyl eller helt enkelt skitit i att söka det så finns det inte många sätt att leva på. Eftersom man varken har rättigheter att jobba, utbilda sig och med risk att med omedelbar verkan bli hemskickade vid upptäckt går många under jorden, isolerar sig från samhället och väntar. Väntar på att få asyl? Vid sjukdom kan detta (med att leva som paperslös, ständigt på sin vakt) bli extra farligt då många är rädda för att bli upptäckta på sjukhuset. Dessa lever vid sidan av, i ett skuggsamhälle utan rätt till sjukvård, bostad eller arbete. Dom finns inte. Utan hjälp kan dom inte överleva här. Som tur är så finns det människor och organisationer som försöker göra något åt det här på en individ nivå. Medan politiker bråkar om vilka frågor som borde prioriteras inom migrationspolitik, om vilka som ska få stanna och inte, så försöker dessa människor göra något åt en existerande och närvarande situation. På stockholms statsmission säljer man second hand kläder och second hand prylar. Den här organisationer ägnar sig åt all sorters välgörenhet och får det att gå runt med hjälp av bidrag och just...välgörenhet. Jag får träffa Anna som jobbar med det sociala utskottet, hon hjälper mig att få en överblick om hur dom jobbar. Hon berättar att papperslösa ofta kommer i kontakt med dom genom mun mot mun metoden dvs. att de träffat andra personer som rekommenderat

Stockholms statsmission är som en första plattform att hammna på, en första kontakt med ett nätverk som kan hjälpa en. Härifrån kan dom erbjuda hjälp med basbehov i både ekonomisk betekning samt i att dela ut förnödenheter till dem som behöver. Här finns också en stödjande verksamhet som kan erbjuda kurativa samtal, själavård, länkning till socialtjänst/ vård och möjlighet att delta i stödgrupper. Jag frågar om statsmissionen skickar skickar dom vidare ibland. Anna svarar att man skickar dom vidare till olika verksamheter som kan vara inom sammarbete med stockhoms statsmission eller utanför. Beroende på deras situation hänvisas dom till Under Ytan, Läkare i


Världen eller Rådginingsbyrån för asylsökande. Till sist undrar jag om det finns något som helst motstånd från samhällets sida till den här sortens arbete. Anna svara att motståndet i så fall skulle komma från allmänheten eller privata gåvogivare som tycker att dom ska prioritera andra frågor. Jag går därifrån med många undringar i huvudet. Jag ser en kvinna sitta på gatan och tigga, hon söker min blick och ber om en slant. Jag undrar om hon är orolig ifall en polis plötsligt ska komma och ta henne och jag undrar om hon känner till stockholms statsmission. Men det måste hon göra tänker jag. Jag fortsätter på gatan och undrar om dom här människorna som flydde sina länder för sveriges skull föreställde sig att det skulle bli så här, jag tror inte det. Det finns en syn i utlandet (i synnerlighet i länder som har andra samhällskonstrukturer) om att sverige är ett paradisland där alla har yttrandefrihet, politisk och religös frihet med samma förutsättningar och utan någon fattigdom. Men när dom kommer hit får dom uppleva extrem utanförskap, fattigdom och i allmänhet en ohållbar situation där dom väntar på något bättre. Jag antar att det är darför dom stannar i sverige, dom väntar och tror kanske att en dag får dom asyl och skaffa sig en framtid här. Så dom överlever nätt och jämt med hjälp av välgörenhetens hjälp. Men missvisningen om vad sverige kunde erbjuda har kostat dom rätten till ett liv utan, rädsla, ensamhet, separation och fattigdom. Situationen är inte hållbar. Organisationer som stockholms statsmissionen kan inte dra hela lasset själv genom att hjälpa privatpersoner. Behandlingen av papperslösa måste förändras uppifrån. Folk ska få veta hur dom kommer att uppleva sverige som papperslös. Det finns nog ingen större besvikelse att rymma från en dålig situation till en annan. Förändra bilden av sverige eller förändra immigrationspoltiken. Foto/Text av Claudia Elfving


alla lika alla olika  

gränser

alla lika alla olika  

gränser

Advertisement