Page 1


#THECITY#

#DOANDSEE#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


#EATING#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


#BARSANDNIGHTLIFE#

#CAFES#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


#SHOPPING#

#SLEEPING#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


4

Utsubo Park

3

2

Fushimimachi Dori

Koraibashi Dori

Imashi Dori

HOMACHI

DISHOMACHI

IMABASHI

KITAHAMA

KAWARAMACHI

Daiwa Bank Money Museum

Nakanoshima Park

es

s

MORIMACHI

xp r

Funakosh i Ch

TEMMA

TSURIGANECHO

UCHIHOMMACHI

CHU-KU

TOKUIMACHI

o

Shimamachi

Ote Dori

C

Okawa River

TENJINNISHIMACHI

E Hanshin

Ogimachi Park

KAMIYAMACHO

B Ogimachi Museum Square

Museum of Oriental Ceramics

Yuki Art Museum

Minami Honmachi Dori

Azuchmachii Dori

Bingomachi Dori

Kawaramachi Dori

Awajimachi Dori

Hiranomachi Dori

Doshomachi Dori

HIRANOMACHI

YODOYABASHI

KORAIBASHI

Kitahama D ori

YODOYABASHI

a River Tosaborigaw

River

Umeda Modern Art Museum

Dojimagawa

KITASHIMACHI

Daimaru Museum

1

b su at m Ko

KITA-KU

Sankyubashi Suji Street

ay

w

A

Tanimachisuji Avenue

Navio Art cho Museum ra a

Sakaisuji Avenue

ji Avenue OTEMAE

Tanimachisu

0

Nishinomaru Park

Kawasakibashi Bridge (Foot Pass)

250 m

Osaka City Museum

Osaka Castle

NAKANOCHO

MIYAKOJIMA-KU

D

Sakuranomiya Park

Mint Museum

r ive aR w ga da Yo

Hanshin Expressway Loop Line


Make your trip start at home | www.arrivalguides.com

osaka_en  

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at hoMe | www.arrivalguides.com...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you