Page 1


#THECITY#

#DOANDSEE#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


#EATING#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


#BARSANDNIGHTLIFE#

#CAFES#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


#SLEEPING#

#SHOPPING#

Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


Make your trip start at home | www.arrivalguides.com


Ciutadella de Menorca

721

Cap de Formentor

Pollenca 710

Ba

Fornells 723

714

nca olle eP

Santa Galdana

Cap d’ Artrutx

721

Mao

Son Bou 702

Alcudia

220

Port de Soller

d hia

Menorca

S’Algar

Bahia d’ Alcudia 213

713

Sa Pobla 712

710

112

111

Palma de Mallorca

711 27

343 715

Mallorca

Cala Ratjada Costa de Canyamel

715

Manacor

719 602

714

Llucmajor

de P

alm a

717

hia

512

Ba

Cap de Cala Figuera

404

403

332

Andratx Port d’Andratx

Artá

Inca

604

401

I s l a s

B a l e a r e s

Felanitx

717

Santanyi

Colonia de Sant Jordi

Cabrera

M a r

M e d i t e r r á n e o

0

30 km


112

Urbanitzacio Sa Coma

Cases de Sa Font Seca Esporles

202

Palmanyola 112 204

203 711

Santa Maria del Cami

111

Son Daviu

713

27

104

es Garrovers

sa Cabaneta

Son Sardina

Urbanitzacio Sant Marcal Portol Cas Capita

es Secar La Real 101

27

Son Roca

Son Vida

Vileta Son Xigala

30

Pont D’Inca

713 301

20

Son Ferriol

Bellver

715

Palma

Genova

sa Casa Blanca 19

30

Sant Agusti 1

Costa D’En Blanes

Aeropuerto de Palma de Mallorca

Cas Canar

717

Illetes Can Pastilla

Portals Nous

Bahia de Palma

Sometimes las Maravillas ses Cadenes 602

Arenal

0

3 km

Mar Mediterraneo San Veri Nou


ad or

on s

CV al l

alv

Llu is S

CJ

i Fr

Ca

rr e rP

era ont

au me B

pa r

Plaza de Toros

iG al l

es p

Be nn az ar a rz a

ir

Ca rre rJ au me

es ia

s

el G rre rP

ab lo

I gl

ng

Ca

Fe rra n

D Av. Gas

ulm er a

lo m

C Ca p Sa

rre rA

n nto

Ca

CA

Carrer 31 de Dece mb r e

M

C

Tr ob ad a Ca ont C rr L Se er no r

Carrer Ticia

eu Pou artom Pare B Carrer ssot m Ma Guille r e r r Ca artell re M ler er Pe C Tau s Carr qu e Mar n et oni t n C Bo A rer II I Car uer eng r a e y A CB

Carrer

reu And rer Car

u

ns rre To

C Pare Franc. Molina

Carrer Ausias March

Vich

al R ner Carrer Ge

Je C J Ale su s

e

C

Carrer

C F Sua

d er rr Ca

r

ve a Alco ria gud a n i iM ora Av ton Zam

B

C Joa

t San

ran Fer

n Dameto Ma ro esc ranc er F Carr

C

ls cel

e llo oss

asca

ua l

t bo Ri

o ne Bo

1Ca

as q

O rer C ar

er rr Ca

nc ice CV

JR

at cip ny in a Pr Bon a e str Sa be Bis

n ue

MM

r Ca

A

re rP

Ga lm es

Ca rre rG uil lem

Cr ist ina

uc

a

M

ar ia

Ar xi d

Ca rr er

Re in

rre r

Ca

co ni

M ar

Ar ag o

D’

Ca

ng Vilallo a

C Mistral

C C ap uch ina s

fo Al

Alo ma r

C ar

rer

Aving

Jo a

uda

o ns

nA lco ver

C

Gabriel

o

nric

rs

Llad

na ai

Ca rr er M ateu E

rs ne Fo

ulo Ba

CA

C

ud

MiCar ra rer ma r

rr er

Carrer Sant M iguel

CJ ard iB ota nic

rg e n

de L’a

ou

gud a

Ca rre rS an tJ

CS epu lcr de o Ma llor Carr ca er B onair e

u e ra

alang

tina B

ch

An ti

Av in

Pass eig

i

Car rer P

aum e

Pla ter ia

av

ssei g de s Bo rn

Tr

lm CA

ra re

Pa

u la co Ni

CL o B a renz rc o el o

at

an CS

er lm Pa

Bahia de Palma

4 Mar Mediterraneo 0

250 m

de Pacs

tam Ue

a

Clave

on atr CP

r rre Ca

llo Alex Ross e

a lm eP

CJA

d cs Du

CS ole r

es qu ar

ie

Av

ur

b la

n Mo

3

Carrer Nicolau

M el i gu rM rre

h

C rie Ma

rc Ma

C

m Ra

a ordi

Carrer Conceptio

M

C ar rer

Ca

o an AJ

ma Ro Via

Cre sp

I

a tri us

oan

Carles

nd

Car rer J

iera

Carrer

us de Jes

ants Oliver sS Del uel Mig ethe Go

r rre Ca

ora

rI rre Ca

C

2

M rti i

alm CJ es oa An la n er lca r A r Pl Cardenal r ns e o r Ca t r M e Ca ni Po Reig Franc un er Nic ag esc a ta Anto er az a Sanc r t arr atle M ian ti B C ho r e l r rd a e e Tr tes D l r il r r rc er E m Cd g en t an C Ca rre Con l Po Carr t lldar m R eS e lv e C Llorenc Ce e r Va s e a Ca rer r u r ie l C R a n a ll C e rda g D Estacio m r i A e F M en r M e r l r a r Ca e r a e a u d’Autobusos r t Car C G er n Am re ette ud C Parallades rer arr d arrer r C C g e Fer z a at liana Ca ntp in lva ro nt C Ga Car ern o C Sa A de Portugal elrich Av CB M rer tsa C J L Est l a ch n i b r a s o C j C e b e olu arr a e CD los i Metel iv aF bi er er A la yC us Carrer CeCcil Ol el Vill Carr or Reina C on al o sd a CE Rusinol C M C e im m Escla C n ramu ura a nda u ga rre er Ra er rq Ma Tren rM Carr rr Placa Bisbe an Ma uri C ar ins o Camp R r Bisbe Cerd Ca u J llo iz de Berenguer Paldu rer Mi rre Alda Car se Ca e C ar Carrer Oms o ric isb rer a C c rB C ar F ab Le lor ig rre a l r a r e a i o ca C rC Arn er n M a C se erv au ob M de on as ant l e Ll Ro P rm e a a i C es sso C gd rc Car a nol ale s st Ba rer Placa Carrer Hort na Qu Co de Carr Olivar rer r r e tg e e t e e F rP las om rr Avin us i urs C C Placa Ca gud i an f To Mo arrer ro Progres Carre a ose a n e J t t J c r C C r a An ua Ber pa C Bay Car n ib me des de T Es al art rer orna e e Da m mira III Museu Pl Francesc Placa Sa erc eto Carrer Faxina de Arte Espanol Carrer Nuredduna Garcia i la M Sant e Orell C Mag Contemporaneo d Placa Porta Sa i lta las Fundacio de Santa Catalina Sa Vo Pl Sant Casal Carre la Caxia r Lluis Marti C nt Solleric Placa Anton cat Placa Fe Rentadors i nd i Major er S liu Carr s I C I Passeig de Avi nguda Gabriel Roca Carrer Man Pa d e S l e C H os ta acor sse aum an G C tP CJ ig ApC Gloria Ca Pl S e u rre Carrer a Llotja del Peix dr es nt g Cort C r Montaner S i a Balles o ad an ors ter Ajuntament C Z av c C e ll Carrer Pl de la Parlament C Ge a J C. nera Reina Port Placa Gerreria La Llotja Fer ell Balear l Ric Quadrad re ardo Placa Sant r Orte Reial Club Nautic Car Francesc g a r Placa er A CR nton Port de Almoina am i Rib Palacio de Carr o as e Pescador C Carre n Llu o r la Almudaina J c eron r So M CP i Po La Seu on l ll r S o u re Pas u Car e sa r te seig r r er R sio Ca i c ar Port de Palma Car d An Junta n re r Museu de ke m M ig del Port Da an lt uel Mallorca Mu San a C r ra tan Museu lle ar d re da Esco llera re Diocesano u Ca Cdl r o rre Parc de la Mar Esc P i rJ er Cam ez os Placa Llorenc A ut ep Ga Vilallonga o pi Ca ldo s ta Ro Carr rre s ver er de L r Mo l e J v a t Ca ant ib ta o R r a rer n e la Pa Ma gd re sei Ve ra Pas ntu ga ra ll

rre rL a n lib


Make your trip start at home | www.arrivalguides.com

mallorca_en  

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at hoMe | www.arrivalguides.com...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you