Page 1

UN-PHOTOGRAPH-ABLE


un-photograph-able. unable to be photographed and unable to photograph, a pun. photographer: the one that makes - and the one that makes it obscure. unveils - and entangles in a web of strictly personal experience. was the cat dead before you’ve opened the box?


un-photograph-able. nie do zfotografowania i nie umiejący fotografować, gra słów. fotograf: ten, który tworzy - oraz ten, który tworzy zasłonę odkrywa - jak i owija w sieć osobistego doświadczenia. czy kot był żywy zanim otworzyłeś pudełko?


Alek Nowak 2010

UN-PHOTOGRAPH-ABLE  

http://alkos.info

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you