Full d'inscipció en l'escola de l'aljub

Page 1

ESCOLA DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ “L’ALJUB” DE BOCAIRENT

PREINSCRIPCIÓ DE MATRÍCULA CURS 2012/13 Dades de l’alumne/a Nom i cognoms: Adreça: Població: Telèfon: E-Mail: Data de naixement: Predisposició horaria:

C.P: DNI:

Dades bancàries Nom del titular: Banc: Nº entitat:

Oficina:

D.C:

Nº compte:

Autoritze al grup de dolçainers i tabaleters l’Aljub de Bocairent a fer efectiu el pagament ressenyat en el compte corrent dalt referit.

Firma del titular

Marca amb una X les assignatures que vols cursar:

Dolçaina Dolçaina + conjunt instr.* Percussió Percussió + conjunt instr.* Sac de gemecs Llenguatge musical * Les clases de conjunt estan destinades als alumnes a partir de 2n curs.

Antics alumnes: entregar com a molt tard el dia de l’audició de fi de curs (24 de juny). Nous alumnes: deixar en la bustia del local de l’Aljub abans de l’1 d’agost.


ESCOLA DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ “L’ALJUB” DE BOCAIRENT

PREUS Matrícula (únic pagament) Dolçaina Dolçaina + conjunt instr. Percussió Percussió + conjunt instr. Sac de gemecs Llenguatge musical

20€ (membres de l’Aljub exents) Mensual

1r pagament (17 setembre)

2n pagament (7 gener)

3r pagament (1 abril)

27€ 36€

94,5€ 126€

81€ 108€

81€ 108€

27€ 36€

94,5€ 126€

81€ 108€

81€ 108€

27€ 13€

94,5€ 45€

81€ 39€

81€ 39€

* A la primera mensualitat se li ha d’afegir la matrícula en cas de no pertanyer a l’Aljub

·El calendari serà l’Escolar (Setembre-Juny), l’inici será a partir del dilluns 17 de setembre. ·Les classes d’instrument seran individuals. ·Les classes de solfeig seran col·lectives, segons nivel (si hi ha prou alumnes). Professors: · Percussió-Tabal (dilluns): Jordi Sempere (662 497 333) · Dolçaina: Eva Castelló (diumenge-vesprada) 653 485 063 Ximo Albero (dissabtes-matí) 660 585 982 - Vicent Sanz (dijous) 665 076 275. · Llenguatge Musical (dilluns): Jordi Sempere · Sac de gemecs (dimecres): Ricardo Alcaraz (615 432 109) · Conjunt instrumental (dijous): Vicent Sanz

Farem una reunió en setembre per a confeccionar els horaris, enviarem un e-mail per a avisar de la data. Els antics alumnes tindran preferencia a l’hora de triar els horaris de cara al proper curs.