Page 1

ESCOLA DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ “L’ALJUB” DE BOCAIRENT

PREINSCRIPCIÓ DE MATRÍCULA CURS 2012/13 Dades de l’alumne/a Nom i cognoms: Adreça: Població: Telèfon: E-Mail: Data de naixement: Predisposició horaria:

C.P: DNI:

Dades bancàries Nom del titular: Banc: Nº entitat:

Oficina:

D.C:

Nº compte:

Autoritze al grup de dolçainers i tabaleters l’Aljub de Bocairent a fer efectiu el pagament ressenyat en el compte corrent dalt referit.

Firma del titular

Marca amb una X les assignatures que vols cursar:

Dolçaina Dolçaina + conjunt instr.* Percussió Percussió + conjunt instr.* Sac de gemecs Llenguatge musical * Les clases de conjunt estan destinades als alumnes a partir de 2n curs.

Antics alumnes: entregar com a molt tard el dia de l’audició de fi de curs (24 de juny). Nous alumnes: deixar en la bustia del local de l’Aljub abans de l’1 d’agost.


ESCOLA DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ “L’ALJUB” DE BOCAIRENT

PREUS Matrícula (únic pagament) Dolçaina Dolçaina + conjunt instr. Percussió Percussió + conjunt instr. Sac de gemecs Llenguatge musical

20€ (membres de l’Aljub exents) Mensual

1r pagament (17 setembre)

2n pagament (7 gener)

3r pagament (1 abril)

27€ 36€

94,5€ 126€

81€ 108€

81€ 108€

27€ 36€

94,5€ 126€

81€ 108€

81€ 108€

27€ 13€

94,5€ 45€

81€ 39€

81€ 39€

* A la primera mensualitat se li ha d’afegir la matrícula en cas de no pertanyer a l’Aljub

·El calendari serà l’Escolar (Setembre-Juny), l’inici será a partir del dilluns 17 de setembre. ·Les classes d’instrument seran individuals. ·Les classes de solfeig seran col·lectives, segons nivel (si hi ha prou alumnes). Professors: · Percussió-Tabal (dilluns): Jordi Sempere (662 497 333) · Dolçaina: Eva Castelló (diumenge-vesprada) 653 485 063 Ximo Albero (dissabtes-matí) 660 585 982 - Vicent Sanz (dijous) 665 076 275. · Llenguatge Musical (dilluns): Jordi Sempere · Sac de gemecs (dimecres): Ricardo Alcaraz (615 432 109) · Conjunt instrumental (dijous): Vicent Sanz

Farem una reunió en setembre per a confeccionar els horaris, enviarem un e-mail per a avisar de la data. Els antics alumnes tindran preferencia a l’hora de triar els horaris de cara al proper curs.

Full d'inscipció en l'escola de l'aljub  
Full d'inscipció en l'escola de l'aljub  

Full d'inscipció en l'escola de l'aljub per al curs 2012-2013

Advertisement