Page 1

PLAN DE MELLORA

11ª Acta : Día 1 de Decembro do 2009 Reunido o Claustro de Profesores, José luis Escribano Vázquez, profesor de Inglés e Coordinador das T.I.C., propón:

­

Que a postal gañadora do Concurso de Nadal, que se ven celebrando cada ano no noso Centro se utilice para imprimir e enviar as familias xunto co programa do Festival de Nadal que se celebrará o día 22 para despedir este Primeiro Trimestre do Curso.

­

A idea é moi ben acollida. Lémbrase ó profesorado que os seguintes días os alumnos participarán na preparación e impresión da postal e do programa, polo que será preciso modificar horarios e a colaboración de todos os membros do claustro.

­

Xa se toman acordos para poder levar a cabo esta actividade, que axuda a que alumnos e mestres nos familiaricemos coa utilización das TIC na aula.

Tempo empregado 2 horas.

                                              


Xunta de Galicia Consellería de Educación e Ordenación Universitaria C.E.I.P. “Manuel Luis Acuña”

FESTIVAL NADAL 2.009

32002 Ourense 1. Salón de beleza “GLAMOUR” (Madres). 

       Estimado pai/nai:                

2. Christmas Carol: “Oh, do you hear?”  (ED. INFANTIL)

                        O Claustro de Profesores do Colexio de Educación 

3.  Christmas Carol: “We wish you a Merry Christmas” 

          Infantil e Primaria “Manuel Luis Acuña” de Ourense infórmalles que

       (1º­2º ED.PRIMARIA).       

          o martes,  22 de decembro, de 11:00 ás 13:30 horas, están invitados o  

4.  “EL JUICIO” (nenos e nenas de teatro)              

          FESTIVAL DO NADAL 2009 e os pais que o desexen poderán pasar 

5. Christmas Carol: “O Christmas Tree!” (3º­4º ED. PRIMARIA).

          O Salón de Actos do Colexio. 

6. “POPURRÍ DE LOS PAYASOS” (1º CICLO)

                      Unha vez concluido o Festival os alumnos­as  iranse de            vacacións ata o día 11 (Luns) de Xaneiro do 2.010.

 

7. “TRAIGO EN EL ZURRÓN” (1º CICLO) 8. Christmas Carol: “Deck the halls” (5º ED. PRIMARIA).

         PD.­  Funcionan os Servicios de Comedor Escolar e  de           Transporte Escolar dos alumnos.

9. Christmas Carol: “Jingle Bells”  (6º ED. PRIMARIA) 10. “LA CAJA”  (5º ED. PRIMARIA) 11. Christmas Carol:”Join to the World”  (5º­6º ED. PRIMARIA)

                                   Ourense,  22 de decembro do 2.009                                          O CLAUSTRO DE PROFESORES   

      O Colexio deséxalles                                                                 BO

NADAL

12. Panxoliña:“A BELÉN VINDE PASTORES” (3º ED.PRI)                                                                                                                        13. Panxoliña: “CUCÚ TRAS­TRAS”  (4º ED. PRIMARIA)

14. Panxoliña: “NATAL AFRICANO” (5º­6º ED. PRIMARIA) 15. ENTREGA DE PREMIOS POSTAIS NADAL  A. N. P. A.


PROGRAM A FEST I VAL D O N AD AL 2009 CEI P “M a nuel Lui s Acuña ”


doc  

Breve libro sobre a mellora

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you