Page 1

een uitgav e van H OR a b a Rne ve l d

Magazine 2011

HORA, de specialist Bezoek onze bijzondere showroom met luxe buitenmeubelen en comfortabele slaapsystemen

Thuis bij Tevreden HORA klanten tonen hun buitenmeubilair

Reizen Zuid-Afrika, de wereld in ĂŠĂŠn land!


looking this clean and simple is very complex When we began creating our parasols, we weren’t satisfied with the parts available to us – so we made our own. Like our independent bracket system, machine aluminum shank drive handle and quick-lock aluminum knob. Creating innovatively engineered marine grade components, each performing their own unique and critical function, is the genius behind the beauty of TUUCI. And with such extreme durability and the freedom to create any shade system, in any color to fit any space you desire, you’ll soon agree that the beauty truly is in the details.

TUUCI Europe - De Nedervonder 17 - 5061 JP Oisterwijk - The Netherlands - T: +31 13 522 0471 - F: +31 13 522 0483 - E: info@tuuci.eu

www.tuuci.com


v o o r woord

het is prachtig om te zien hoe enthousiast er door onze merken en designers gewerkt wordt om dit bereiken. En doordat we onze tuinen meer en meer onderhoudsarm willen zien, ontstaan er meerdere terrassen en hebben we de mogelijkheid om de ruimtes op diverse manieren en naar onze eigen wensen in te richten. Ook de slaapwereld is enorm aan het veranderen. Het wordt steeds

Met trots presenteren wij ons nieuwe HORA Magazine 2011. Het is alweer de derde editie van ons eigen magazine en we krijgen

belangrijker om je te onderscheiden en de focus op echt goed en gezond slapen moet weer terugkomen. Uiteindelijk gaan we slapen om lichamelijk en geestelijk weer helemaal fit te worden en te

ongelofelijk veel leuke reacties, waarvoor dank! Met 84 pagina’s is

herstellen van alle dagelijkse bezigheden. We horen vaak van onze

het magazine nog dikker geworden en we hebben weer ons uiterste

klanten dat daar tegenwoordig nog maar weinig naar gekeken wordt.

best gedaan om u op onze eigen wijze al onze bijzondere en nieuwe

U wordt bestookt met boxspring-setjes en acties, maar persoonlijk

collecties te tonen en u alvast een voorproefje te geven wat u dit jaar

advies en maatwerk worden helaas steeds schaarser. Hierdoor wordt

allemaal van HORA mag verwachten.

het ook lastig om te zien wat nou echt een goed bed is. Gelukkig hebben wij jaren geleden al de keus gemaakt hier niet aan mee te

Onze bijzondere combinatie van buitenmeubelen en slaapsystemen

doen en te blijven gaan voor producten die gericht zijn op echt goed

doet mensen nog wel eens verrassen. Het lijkt misschien een

slapen en niet op de prijs. Comfortabel slapen is geen overbodige

ongebruikelijke situatie en dat is natuurlijk ook zo, u zult nergens in

luxe, sterker nog, we hebben het nodig en het behoort tot onze

Nederland een soortgelijk bedrijf vinden. Wij hebben hier juist bewust

eerste(!) levensbehoefte. De impact die een slechte nachtrust op

voor gekozen en de combinatie is dan ook gelijk heel logisch als u

onze dag heeft, moeten we niet onderschatten en daarbij is de

onze showroom bezoekt. Het maakt ons anders dan anderen en dat is

slaapkamer de enige ruimte in huis waar we 100% onszelf kunnen

precies wat we graag willen want er is meer dan genoeg van hetzelfde.

zijn. Naast maatwerk in slaapcomfort, bieden we onze klanten

Voor ons is dit een heerlijke combinatie; we zijn altijd bezig met de

oneindige mogelijkheden in het uiterlijk van het bed. We maken

ontspanningsmomenten van onze klanten. Daar horen natuurlijk bij:

hoofdborden op maat,naar eigen ontwerp, en stofferen bedden in de

‘een comfortabel bed voor een goede, gezonde nachtrust en luxe

mooiste stoffen. Als u na een verkwikkende nacht weer fris wakker

buitenmeubelen om te genieten van alle facetten van het buitenleven.

wordt, mag dat toch best in een bed dat er ook nog erg mooi uitziet?

Er gebeurt veel in onze branche. Merken en collecties bij zowel

We hopen dat ons magazine u zal inspireren in uw keuze voor uw

buitenmeubilair als slaapsystemen veranderen en innoveren in

nieuwe buitenmeubelen en/of slaapsysteem, en u op deze unieke

hoog tempo. We kunnen echt merken dat je in deze (uitdagende

wijze kennis te laten maken met HORA! We heten u van harte

en positieve) tijd zeer scherp moeten zijn en de snel veranderende

welkom in onze showroom in Barneveld, met maar liefst 3500 m2

consument eigenlijk altijd een stapje voor moet blijven. Dat maakt

topproducten. En waar wij als team ons uiterste best zullen doen u

ons vak bijzonder leuk en u als klant waardeert het uiteindelijk, juist

te begeleiden en adviseren in uw keuze. Voor nu wensen wij u veel

als wij proberen anders te zijn dan de massa. We kunnen ons geen

leesplezier in ons HORA magazine, we zijn er trots op!

jaar meer voorstellen zonder verbouwingen, nieuwe merken en zeer innovatieve collecties. Er wordt al jaren geschreven dat de grenzen

Namens het HORA team,

tussen binnenmeubelen en buitenmeubelen vervagen, maar anno

Matthias Bruinekreeft & Rudi Hooijer

2011 moeten wij onze klanten in de showroom er vaak even op wijzen dat ze niet op zoek hoeven naar de tuinmeubelafdeling maar er al middenin staan! Materiaalgebruik en detailafwerking bij onze collecties buitenmeubelen overstijgen vaak binnenmeubelen en

M A gA Zin e | 3


4 |

www.fatboy.com MAgAZine


i n di t nu M M er

Magazine 2011

COLOFOn HORA magazine is een uitgave van HORA Barneveld en verschijnt twee keer per jaar. Deze publicatie is kosteloos voor cliĂŤnten en relaties van HORA Barneveld. Belangstellenden kunnen zich abonneren op HORA magazine. Abonnementen kunt u aanvragen bij het redactiesecretariaat van HORA magazine. HORA BARneveld Bv Anthonie Fokkerstraat 35 3772 MP Barneveld T 0342 - 42 45 45 F 0342 - 45 00 79 Internet www.horabarneveld.nl E-mail: info@horabarneveld.nl HOOfdRedAcTie Matthias Bruinekreeft Rudi Hooijer RedAcTiesecReTARiAAT Alivra, (0345) 473894 info@alivra.nl UiTgeveR Johan de Vreugd Alivra B.V. Postbus 160 4100 AD Culemborg T 0345 - 47 38 94 E-mail: info@alivra.nl dRUkweRkBegeleiding & TRAffic Huib van Pelt, Alivra vORmgeving Rolf de Jong, Alivra AdveRTenTies Voor tarieven en plaatsingen kunt u contact opnemen met HORA Barneveld T 0342 - 42 45 45 info@horabarneveld.nl AdReswijzigingen Adreswijzigingen kunt u per mail doorgeven naar: info@horabarneveld.nl

Deze uitgave is met grote zorg tot stand gekomen. Ondanks deze zorg zijn fouten nooit helemaal uit te sluiten. Wij kunnen derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele prijs, zet- en drukfouten en de gevolgen daarvan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fax, druk, fotografie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbende.

HORA Nieuws

6

Manutti

10

Thuis bij HORA klant

12

TribĂš

14

HORA Shopping

18

4 Seasons Outdoor

20

Thuis bij HORA klant

24

Tuuci

26

Zeno Products

29

Borek

30

Royal Botania

32

DeDON

34

Design2Chill

38

Buschbeck

39

HORA Shopping

40

Roda

43

Gloster

44

Kettal

46

HORA Shopping

48

G2O

50

Piet Boon

52

Grandhall

53

Buitenkoken

54

HORA Shopping

56

Jensen

58

HORA Shopping

62

eastborn

64

Auping

65

Porsche Panamera

66

Nilson

69

HORA Shopping

70

Gant

73

Reizen, Zuid-Afrika

74

HORA Dreamteam

80

M A gA Zin e | 5


Hora

6 |

MAgAZine


n ieu w s

Unieke AccessOiRes

pResenTATie ROdA

HORA, de specialist Bij HORA combineren we het beste van twee werelden. Luxe buitenmeubelen en comfortabele slaapsystemen. Een bijzondere combinatie maar gelijk heel logisch na een bezoek aan onze bijzondere showroom te Barneveld, centraal gelegen in Nederland. Na onze start 12 jaar geleden is er veel veranderd en zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende speciaalzaken van Nederland.

Bij HORA geloven we in het buitenleven als de

van onze showroom is nu 3500 m². We hebben

verrijking van het binnenleven. We vinden dat

prachtige, nieuwe merken buitenmeubelen en

u aan de buitenomgeving dezelfde eisen mag

slaapsystemen toegevoegd en onze collectie is

stellen, maar dat u dan wel vergelijkbare keuze

mooier dan ooit.

moet hebben. en dat hebben we waargemaakt met onze topcollectie en in een combinatie die

Onze werkwijze

u nergens tegenkomt. Ze trekken de aandacht

Wij werken met een unieke combinatie van

van smaakbewuste mensen in heel Nederland.

twee werelden; slaapsystemen en buiten-

Hoe eerder naar buiten hoe beter!

meubilair. Het leuke is dat de klanten die we zomers ontvangen voor buitenmeubilair in de

FOTO linker pagina bOven enTRee sHOwROOm

Unieke showroom

winter vaak terugkomen voor een comfortabel

Dit jaar bestaan we 12 jaar en die tijd is onge-

bed. Zo houden we meer contact met onze

FOTO linker pagina links

lofelijk hard gegaan. HORA heeft de grootste

klanten en de bijzondere combinatie en afwis-

pROOsT, vOOR Op HeT TeRRAs

showroom luxe buitenmeubelen en slaapsys-

seling zorgt er ook voor dat wij als HORA team

temen van Nederland! Nergens zult u nog zo’n

altijd enthousiast blijven en nieuwe dingen

grote variatie aan exclusieve merken en top-

blijven ontwikkelen in de showroom en in de

producten tegenkomen. De totale oppervlakte

collecties.

FOTO linker pagina rechTs pResenTATie ROyAl BOTAniA

M A gA Zin e | 7


Hora

8 |

MAgAZine


>> Mooi buiten... Met Hora en Val-Eur

n ieu w s

pResenTATie mAsTeR By eAsTBORn

pResenTATie B&B iTAliA OUTdOOR

HORA linnensHOp

FOTO linker pagina bOven

FOTO linker pagina links

FOTO linker pagina rechTs

pResenTATie TRiBù

pResenTATie nilsOn HAndmAde Beds

HORA kAsTsysTemen

Val-Eur O UTDOOR INTERIORS

Matthias Bruinekreeft

Uitgangspunten hierin zijn altijd de wensen van

altijd ons belangrijkste criterium, maar daarnaast

bedtextiel wat we hebben gevonden. U mag

onze klant. We houden van een persoonlijke be-

schetsen en ontwerpen wij ook voor de klant in

rekenen op een gastvrije ontvangst! Overigens

nadering en gastvrije ontvangst. Wij werken met

onze showroom of bij de klant thuis aan tafel.

begint uw beleving van comfort al als u naar ons

bijzondere producten en dat zorgt ervoor dat we onze klanten een uniek advies kunnen bieden in

Van harte welkom

ontwerp en realisatie.

Maar liefst 3.500 m² groot is de showroom

De mooiste collectie buitenmeubilair van hetvan Nederlandse HORA. en dat is groot genoeg voor een topmerk Val-Eur ziet u bij uw buitenspecialist. Val-Eur biedt enerverende kennismaking met het beste van een inrichting van een terras of slaapkamer karaktervol en tijdloos design, degelijke en sierlijke constructies, het buitenleven en slaapcomfort. Hier staan ze, isduurzame naast een persoonlijke ook onder topklasse voorkeur materialen en onvergelijkbaar zitcomfort. buitenmeubelen in terrasopstelling. Van luxe hevig aan trends. helpen graag klanten Kortom: luxe, Wij kwaliteit, sfeer,onze mooi... Mooi de buiten. met nieuwe ideeën en originele oplossingen voor

lounges en royale zithoeken tot fraaie parasols

een tijdloos maar vooral ook een verrassend

en vorstelijke buitenkeukens. Comfortabele

geheel. Comfortabel zitten en gezond slapen is

slaapsystemen, garderobekasten en het mooiste

Kom naar Hora.

magazine 210x297 v1.indd 1

onderweg bent. U vindt onze showroom heel geHora Barneveld B.V.

Val-Eur Preferred partner makkelijk, onderaan de A30. U kunt voor de deur

Anthonie Fokkerstraat 35 parkeren - grátis. Voor een voorproefje van onze 3772 MP Barneveld 0342-424545 www.horabarneveld.nl

collectie gaat u naar onze vernieuwde website.

hora slaapsystemen

buitenmeubilair

WWW.HORABARNEVElD.Nl 17-02-10 14:19

M A gA Zin e | 9


Hora bu i t e nMe u b i lai r

Manutti, Belgisch merk van exclusief buitenmeubilair Het Belgische outdoor meubelmerk Manutti ontwerpt stijlvol en exclusief buitenmeubilair. De collecties gaan van traditioneel tot modern en vormen buitenruimtes om tot ware extensies van het interieur.


M a nu tti

FOTO bOven flOw cOncepT FOTO rechTs AsTi TABle

In 2002 besliste de Belg Stephane De Winter

waarbij het bijvoorbeeld teakhout van de

om een nieuwe dimensie aan buitenmeubilair

allerbeste kwaliteit combineert met materialen

te geven, door het gebruik van een innovatieve

zoals Belgische natuursteen. Daarnaast omvat

vezel. Dankzij dit exclusieve buitenmeubilair

het Manutti-assortiment ook accessoires,

werd het mogelijk om van het terras een echt

zoals sfeervolle buitenverlichting, elegante

verlengstuk van het interieur te maken.

buitentapijten, parasols, moderne piĂŤdestals en vazen.

De ontwerpen van Manutti zijn eenvoudig,

FOTO links pOTTeRy FOTO linker pagina fUse + fiRefly - pedesTAl cUBe 100

maar geraffineerd en nodigen uit om volop

Op vandaag is Manutti wereldwijd aanwezig

van het buitenleven te genieten. De collectie

in ongeveer veertig landen. De producten

omvat zitmeubilair waaronder buitenstoelen,

worden gedisTribĂšeerd via specialisten in luxu-

sofaconcepten en loungers die vervaardigd

eus en exclusief tuinmeubilair, zoals HORA in

zijn uit materialen voor buitengebruik, zoals

Barneveld. De producten van Manutti vinden

roestvrij staal, gepoederlakt aluminium, synthe-

hun weg veelal naar particulieren maar vaak

tische vezels en teak. Manutti is ook gekend

ook naar bedrijven en prestigieuze resorts.

voor zijn exclusieve, op maat gemaakte tafels

www.manutti.com

M A gA Zin e | 11


tHuis biJ

Voor elke zithoek een passende tuinset Het echtpaar Brouwer woont samen met hun twee dochters Hanneke (5) en Jolieke (3) aan een prachtige, lomrijke laan in Bilthoven.

FOTO bOven HORA BeTOnTAfel mAATweRk sTOel TOy vAn dRiAde

12 |

MAgAZine

Het zijn echte buitenmensen en elke winter

gezellige zit- en relaxhoekjes die zijn ingericht

wordt er weer uitgekeken naar de meest fa-

met bijpassende tuinmeubelsets van HORA

voriete seizoenen van het jaar; de lente en de

en daardoor van alle gemakken en luxe zijn

zomer. Lekker uren in de tuin zitten, borrelen

voorzien. een goed zitcomfort, gebruik van

en buiten spelen! Het feit dat de tuin vorig

kwaliteitsmaterialen en strakke vormgeving

jaar opnieuw is aangelegd, doet hier nog een

waren doorslaggevend voor de aankoop van

schepje bovenop. Deze is nu ingedeeld in vier

deze meubels.


Ho r a Kla nt

FOTO bOven neTwORk BAnk en misTRAl lOUnge fAUTeUils vAn ROdA FOTO links pieR TAfel vAn ROdA meT BARcelOnA sTOelen zweefpARAsOl cAnTileveR vAn TUUci FOTO rechTs neTwORk HOekBAnk en misTRAl lOUnge fAUTeUil vAn ROdA

M A gA Zin e | 13


Hora bu i t e nMe u b i lai r

The art of leisure Mooie buitenmeubelen maken die weer en tijd weerstaan, is een kunst… Het belgische familiebedrijf Tribù heeft ruim 40 jaar ervaring in het domein van exclusief buitenmeubilair en groeide uit tot een internationale trendsetter in het high-end segment. Tribù combineert op unieke wijze eigentijds, elegant design met een doorgedreven technische know-how, in een brede variëteit van buitenbestendige materialen.

14 |

MAgAZine


tribù

FOTO bOven miRTHe sOfA

FOTO Onder miRTHe sOfA + c-TABle

Mirthe Sofa, een staaltje van comfor-

gebruikt wordt op yachten, of een nautische

tabel smart design!

stof in de kleuren ‘silver’ of ‘stone’. Dankzij een

elk seizoen opnieuw heeft Tribù maar één doel

speciale coating aan de achterkant van de stof,

voor ogen : tijdloze designmeubelen ontwerpen,

kan water niet doordringen in de kussens. Zo

puur en harmonieus, maar vooral met oog voor

hoef je ze niet binnen te halen bij een regenbui.

detail en met zorgvuldig geselecteerde, kwalita-

De vulling van de kussens heeft bovendien een

FOTO linker pagina

tieve materialen.

open celstructuur, waardoor lucht vrij kan circu-

miRTHe + pRivAcy

De nieuwe collectie voor dit jaar is hier zonder-

leren. De nautische stof en Skai® zijn beiden be-

meer een mooi voorbeeld van. Met de Mirthe

stand tegen vlekken, schimmelvorming, chloor

Sofa breng je de binnensofa écht naar buiten.

en zout water. Voor de finishing touch is er de

extra dikke, uv- en waterbestendige kussens

C-table: een handig passe-partout bijzettafeltje

worden op hun plaats gehouden worden door

dat prachtig staat naast de sofa.

subtiele, witgelakte aluminium schelpen. Stel je eigen concept samen met de drie basiselemen-

Mirthe, strak en puur

ten, een 1-zit, een hoekelement en een poef.

De Mirthe-collectie werd vorig jaar succesvol

Van een daybed combinatie met de 1-zit en

gelanceerd: strak en puur, maar toch speels met

de poef, tot een royale sofa voor 10 personen,

mooie details. De poten van de tafel bijvoorbeeld,

alles is mogelijk. Voor de kussens heb je de

zijn naadloos gelast in een hoek van 90° en

keuze uit wit, uv-bestendig, nautic Skai®, dat

maken deel uit van het tafelblad. De afgeronde hoeken zorgen voor een sympathieke uitstraling. Dit jaar komt er een extra lange tafel bij van maar liefst 3 meter, waar je moeiteloos 10 stoelen aan kan plaatsen. een leuk alternatief: 4 bankjes van 1m20. Heb je écht iets te vieren, dan haal je de partytable erbij. Met zijn hoogte van 105 cm past hij mooi over de eettafel. en voor wie lekker onderuit wil liggen, is er de easychair, verstelbaar in 2 posities. Samen met de footrest en het kussen met hoofdsteun is dit zalig ontspannen. een verstelbare lounger maakt de collectie compleet.

M A gA Zin e | 15


10 jaar Natal

Unieke weving

Tien jaar geleden tekende huisontwerper Wim

Meubels in gevlochten kunststof zijn de laatste

Segers de Natal-stoel, het werd het begin van

jaren enorm populair, ze zijn licht en erg

de internationale doorbraak van Tribù. Het

gemakkelijk te onderhouden. Omdat Tribù

geheim van het succes was simpel: een hoe-

qua materiaalkeuze altijd een stapje verder

kig, strak inox frame met daarin een gebogen

wil gaan, zijn ze erin geslaagd om een pvc

zitting die leek te zweven. In die periode - de

vezel te ontwikkelen die er niet kunstmatig

buitenmeubelmarkt stond nog in zijn kinder-

uitziet. Dankzij de toevoeging van hennep is

schoenen - was het een erg vooruitstrevend

de vezel mooi mat en voelt hij heel natuurlijk

design. Tien jaar later kiest de consument

aan, zonder daarbij aan weerbestendigheid of

voor lichte meubels die gemakkelijk te

gebruiksgemak in te boeten.

hanteren zijn. Daarom wordt Natal in 2011 probleemloos buiten blijven staan en vergt

brown. Uniek aan de earthbrown versie is

weinig onderhoud. Nieuw voor 2011 is de

dat hij gemaakt is uit gerecycleerde Batyline®

Terra Sofa. De dunne geometrische lijnen,

die op zijn beurt, net als het aluminium frame,

gecombineerd met de natuurlijke uitstraling

ook opnieuw gerecycleerd kan worden. Tribù

van het Canax®materiaal, maken van deze sofa

nATAl AlU

werkt voor haar PVC-textiel sinds jaar en dag

een tijdloos meubel dat in vele stijlen past. De

samen met het Franse Ferrari, dat duurzaam-

combinaties die je met de Terra-sofa kan ma-

heid hoog in het vaandel draagt. Sinds kort

ken zijn bovendien eindeloos, van een daybed

zijn zij erin geslaagd om een Batyline® te

met een 1-zit en poef tot een grote hoeksofa.

maken met gerecycleerde grondstoffen.

Hoe je het ook draait of keert, Terra Sofa

TORcH

MAgAZine

Canax® verkleurt niet, kan in de winter

met Batyline-zit, verkrijgbaar in wit of earth-

FOTO bOven

FOTO Onder

16 |

gelanceerd in een lichtere, aluminium versie


tribù staat voor loungen in maximaal comfort! De nieuwe decokussens in Frost Chiné of Mataro Turquoise met mooie structuurweving zorgen voor een extra stijlvol en zonnig effect.

Sfeer op je terras Stijlvolle buitenmeubelen vragen om… meer. Met accessoires tover je je terras in een mum van tijd om tot een gezellige buitenkamer. Ranke fakkels in wit polyester branden met bio-ethanol, terwijl de ‘Privacy’ een eigen plekje gezelligheid creëert met een ‘gordijn’ van stokken in glasvezel. Maak het buitenleven ’s avonds extra cosy met de nieuwe lantaarns in thermisch versterkt glas met een frame in teak. Zorg voor een leuk lichtspel door de 2 formaten af te wisselen. Of combineer ze met een voet in teak. De Wall Fire dan, in wit, gepoederlakt aluminium zorgt voor een speciaal effect op een zomeravond. Dit decoratieve muurelement brandt op bio-ethanol die in een brandstofcontainer van roestvrij staal gegoten wordt. De achterwand van de Wall Fire is gelakt met een zwarte, vuurbestendige lak.

FOTO links

FOTO rechTs

FOTO bOven

TeRRA sOfA

lAnTeRn

pURe sOfA

WWW.TRiBù.COM

M A gA Zin e | 17


Hora Mirthe Easy chair van Tribù Versus Verstelbaar in 2 posities Vervaardigd van massief aluminium. Design: Wim Segers pRijs: 590,-

Mirthe Lounge collectie van Tribù Versus Modulair systeem met comfortabele waterbestendige kussens. Opstelling is geheel naar wens samen te stellen.

Shower van TRIBÙ

Vervaardigd van massief aluminium.

Geëlektropolijst 304L roestvrij

Design: Wim Segers

staal met voetelement in witte

pRijs peR elemenT vAnAf: 1394,-

acryl. pRijs 2198,-

Bijzondere lantaarns van TRIBÙ Bijzondere lantaarns van TRIBÙ gemaakt van plantageteak met thermisch gehard glas. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. pRijs vAnAf: 218,-

Parasol Ocean Master Manta van TUUCI Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, maten en kleuren.

Air Lounge & Wave Stand

pRijs vAnAf: 1395,-

Oxygen van TUUCI pRijs cOmpleeT: 1995,-

Zweefparasol Ocean Master Cantilever MAX van TUUCI Absoluut de mooiste en beste zweefparasol van dit moment. Parasol sluit d.m.v. een ingenieus systeem naar boven toe in zodat de parasol altijd boven het buitenmeubilair sluit. veRkRijgBAAR in diveRse UiTvOeRingen, mATen en kleURen. pRijs vAnAf: 3995,-

18 |

MAgAZine


sH op p ing De Aerosun速 zeilsystemen van Zeno Products De Aerosun速 zeilsystemen zijn ontwikkeld door Aeronautec met de kennis uit de zeil- en luchtvaarttechniek. De zeilen worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor iedere situatie. Het design en de duurzaamheid is onovertroffen. pRijzen Op AAnvRAAg

Buitenhaard Barro van Zeno Products Vervaardigd van Corten-staal. pRijs: 2555,-

Buitenhaard en Houtopslag

Diningchair van BOREK

Quadrato van Zeno Products

Prachtige diningchair die met

Vervaardigd van Corten-staal.

meerdere tafels te combineren is.

pRijs HAARd: 1265,- pRijs HOUTOpslAg: 795,-

D.m.v. het keren van het RVS onderstel is deze stoel gemakkelijk om te toveren tot lounge stoel. Volledig all-weather gestoffeerd. Design: Bouwmeester van Rens. pRijs: 598,-

Meridian diningchair van BOREK Meridian diningchair.

DEGOR Decoratieve outdoor gordijnen

Aluminium met Batyline.

Met DeGOR bieden wij een uniek assortiment kunststof en

Design: eric Kuster

aluminium gordijnen. De gordijnen zijn volledig weersbestendig

pRijs: 398,-

en worden geleverd in talrijke kleuren en combinaties. pRijs Op AAnvRAAg en mAATweRk mOgelijk

B&B Italia Outdoor

Crinoline Collection van B&B Italia Outdoor

Canastra Lounge armchair

Dining meubilair. Design: Patricia Urquiola

Design: Patricia Urquiola

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kleuren.

pRijs incl. ziTkUssen: 3489,-

pRijs p.sT. vAnAf:1047,-

M A gA Zin e | 19


Hora bu i t e nMe u b i lai r

Het hele jaar rond genieten in de tuin

4 seasons Outdoor staat voor authenticiteit en comfort. Op charmante wijze breekt het robuuste vlechtwerk het zonlicht. Een samenspel van licht en schaduw tekent zich af tussen de eenvoudige vormen van de tuinmeubelsets. Een lage plint met kopse kanten of een bolle poot met elegante glooiing, We doen de romantiek van oude tijden herleven.

20 |

MAgAZine


4 s e as o ns o u tdoor

FOTO bOven sUssex lOUnge kleUR gOld

Het geheim van een succesvol concept

sleepten. Maar bij alles wat we ontwikkelen

FOTO linker pagina

Stap binnen in een wereld van volledig weers-

houden we twee zaken scherp in de gaten.

pAddOck dining,

bestendig tuinmeubilair. Vlechtwerk, roestvast

een meubel moet comfortabel ĂŠn tijdloos zijn.

staal, textileen en teak met een onderschei-

Iedere stoel heeft een perfect zitcomfort en

dende vormgeving en populaire prijsstelling.

uitgekiende vormgeving. Wat heb je namelijk

een vernieuwende wereld, maar toch herken-

aan een tuinmeubel die jarenlang meegaat als

baar dankzij de uitgekiende afwerking tot in de

het model inmiddels verouderd is?

cAsA BAnk Old TeAk, kOffie TAfel

allerkleinste details. een wereld van onderlinge samenhang, klassiek en traditioneel, modern

Van top tot teen weersbestendig

en strak, robuust en degelijk, jong en minima-

Nieuw in de collectie van 4 Seasons Outdoor

listisch. Welkom in de wereld van 4 Seasons

zijn de modellen waarbij zelfs de kussens

Outdoor.

weersbestendig zijn. een fikse regenbui, geen probleem! Dankzij de waterdoorlatende vulling

Vooruitstrevend en tijdloos design

van Quick dry-foam, blijven de kussens droog

Vooruitstrevende vormgeving vraagt om nieu-

en hoeft u dus niet meer te slepen met kus-

we materialen. Nieuwe materialen inspireren

sens.Ideaal in gebruik en perfect qua zitcom-

de vormgever. 4 Seasons Outdoor ontwerpt,

fort, is dit de techniek van de toekomst.

ontwikkelt en produceert haar meubelen in

4 Seasons Outdoor maakt zich sterk voor deze

eigen huis. Dat leidt regelmatig tot verassende

nieuwe techniek, waarmee we de consument

nieuwe producten waar we als bedrijf enorm

de mogelijkheid bieden tot tuinmeubelen waar-

trots op zijn. en niet ten onrechte, getuige het

aan u vrijwel geen onderhoud meer hoeft te

aantal onderscheidingen dat we in de wacht

verrichten.

M A g A Zin e | 21


FOTO bOven lAdO sTApel sTOel wiT, exTReme TAfel

Innovatieve productontwikkeling

Ook milieu en mensen zijn minstens net zo

4 Seasons Outdoor staat voor een breed

belangrijk. 4 Seasons Outdoor voelt een grote

assortiment aan tuinmeubelen. De gedachte

verantwoordelijkheid voor het welzijn van

is om voor iedere consument wat in petto

meer dan 7000 medewerkers in onze eigen

te hebben. Jaarlijks komen we met nieuwe

fabrieken in IndonesiĂŤ. Hier worden al onze

kleur vlechtdraden en technieken. Soms slaan

modellen volledig met de hand gemaakt.

bepaalde ontwerpen niet direct aan, mensen

4 Seasons Outdoor slaagt er steeds beter in

moeten er eerst aan wennen. Het bijzondere

het leven van de mensen daar, naar een hoger

gebruik van materialen vinden ze in eerste

niveau te tillen. Daarbij gaat onze aandacht uit

instantie niets voor tuinmeubelen. Na een paar

naar scholing, gezondheid, wonen en welzijn.

jaar zien we dan toch opeens de waardering

We bouwen scholen en huizen en zorgen voor

voor ons innovatieve idee. Frustrerend? Nee

goed sanitair. Bovendien verschijnen er door

hoor, absoluut niet. Onze vooruitziende blik is

onze hulp klinieken en kerkjes.

dan uiteindelijk bevestigd! Dankzij onze inzet is de band tussen Onze nieuwste innovaties kunt u vinden op de

4 Seasons Outdoor en de medewerkers

website: www.4seasonsoutdoor.eu

alsmaar sterker geworden. De mensen zijn er enthousiast en er is interesse in opleidin-

22 |

MAgAZine

Duurzaamheid

gen, waardoor mensen kunnen doorstromen

Bij 4 Seasons Outdoor staat duurzaamheid

in het bedrijf. Veel van onze meubelen zijn

zeer hoog in het vaandel. Daarbij gaat het niet

doorontwikkeld dankzij de inbreng van deze

alleen om de levensduur van onze meubelen.

medewerkers.


4 s e as o ns o u tdoor

FOTO bOven sOmmeRseT lOUnge cHARcOle

FOTO Onder elle sTApel sTOel kleUR TAUpe, cAsA Old TeAk TAfel Rvs pOTen

WWW.4sEAsONsOUTDOOR.Nl

M A g A Zin e | 23


tHuis biJ

24 |

MAgAZine


Ho r a Kla nt

De tuin als verlengstuk van de woonkamer Op een idyllisch en rustig plekje aan de Utrechtseweg in Amersfoort woont de familie Alting in een wit, sfeervol huis.

FOTO linker pagina

FOTO links

BlOck 80 lOUnge vAn design2cHill

meRAnO lOUnge vAn design2cHill

Jack en Denise Alting, kinderen Job (15) en Marijn (19) en hun drie honden genieten dagelijks van de pas verbouwde woning en opgeknapte, ruime tuin met buitenzwembad en diverse terrassen. Vanuit het huis hebben ze een prachtig uitzicht over de tuin en zoals ook de tuintrends 2011 vertellen; de tuin is het verlengstuk van de woonkamer geworden. Bij het uitzoeken van nieuwe tuinmeubelen viel het oog meteen op de stijlvolle HORA eettafel met bijpassende stoelen en de grote parasol welke (gelukkig!) spoedig na bestelling thuisbezorgd werden. Het doorbrengen van relaxte dagen aan het zwembad en lange zomeravonden met vrienden en familie is voor

FOTO rechTs bOven

FOTO rechTs Onder

ninix lOUngeRs vAn ROyAl BOTAniA

miRTHe dining vAn TRiB첫

de komende jaren gegarandeerd!

M A g A Zin e | 25


Hora bu i t e nMe u b i lai r

TuuCi, de parel onder de parasols TUUCI is een merk om in het geheugen te prenten. Het is de parel onder de parasols. De afkorting TUUCI staat voor The Ultimate Umbrella Company Inc. Twaalf jaar geleden begon deze Amerikaanse fabrikant met het ontwerpen van de ultieme parasol. Vanwege het wereldwijde succes zijn aan de collectie parasols inmiddels ook zeer exclusieve lounges, paviljoens en hangmatten toegevoegd.


tu u ci

FOTO bOven OceAn mAsTeR mAx dUAl cAnTileveR Op sTRAnd

FOTO linker pagina m1 sTingRAy

TUUCI roots

te vinden. en dat lukte hem! eén blik op de

De creatieve Amerikaan Dougan Clarke,

collectie TUUCI parasols levert genoeg bewijs

oprichter en CeO van het in Miami gebaseerde

om te zien waarom hij daarin is geslaagd.

TUUCI is benoemd tot één van de Top 50 ondernemers van 2010 van Zuid-Florida in

TUUCI producten

Business Leader Magazine.

TUUCI producten zijn onderscheidend en makkelijk herkenbaar en prikkelen de fantasie

Hij ontving de 2010 Design excellence Award

bij mensen. “De meeste van onze ontwerpen

in de categorie Schaduw in September 2010.

zijn geïnspireerd door de zee en haar omgeving”,

Slechts 14 jaar geleden opgericht werpt TUUCI

zegt Clarke. Denk aan parasols geplaatst aan

haar schaduw op gevestigde concurrenten

de rand van een elegant zwembad, een rog

met innovatieve technologie en een unieke

glijdend door het water, of een sierlijke vogel die

benadering van design. Clarke’s grote invloed

zich in evenwicht houdt langs de kust. TUUCI

op concept en design is een combinatie van

producten worden doelgericht ook ontworpen

eerdere ervaringen in de botenindustrie.

als architectuurelement in plaats van louter functionele producten die schaduw bieden.

WWW.TUUCi.COM

Daarnaast heeft hij gewerkt in de outdoor

Dit waren de indrukken die de producten van

detailhandel als verkoper van exclusieve

het winnende merk achterlieten. Maar er zit wel

buitenmeubelen. Hij zag het als een uitdaging

degelijk serieuze en innovatieve technologie

om de allerbeste en meest stijlvolle parasol uit

achter deze schaduwrijke kunstwerken.

M A g A Zin e | 27


Hora bu i t e nMe u b i lai r

tu u ci

“Onze ontwerpen resoneren in vorm en functie”, zegt hij. Ze passen bij de sfeer van de locatie en hebben zeer unieke vormen voor een specifieke functie.” “De meeste mensen die bekend zijn met de marinewereld begrijpen en zien de maritieme invloed”, zegt Clarke. TUUCI parasols zijn gemaakt om sterke wind, corrosie, zout water of de hitte van de woestijn te weerstaan. De gebruikte materialen, 6:3, 6:4 geanodiseerd aluminium en RVS bevestigingsmaterialen, zorgen er dan ook voor dat TUUCI 5 tot 15 jaar garantie kan geven op haar producten.

TUUCI succes TUUCI heeft momenteel 135 werknemers in Miami en nog eens 40 op internationale posities wereldwijd. In Oisterwijk werkt een team van 15 mensen. “Het is aardig om te worden erkend,” zegt Clarke, verwijzend naar de award toekenning, maar het is aardiger en leuker om een bloeiend bedrijf met gelukkige werknemers te hebben en dit weer terug te geven aan de maatschappij.”

28 |

FOTO bOven plAnTATiOn mAx cAnTileveR clAssic FOTO Onder OceAn mAsTeR mAnTA

WWW.TUUCi.COM

MAgAZine


zeno

Zeno Products, making life beautiful Roest kan mooi zijn. Dat bewijzen de buitenhaarden en houtopslagen in Cor-ten staal van Zeno Products. Het Valkenswaardse bedrijf brengt niet alleen kwalitatieve en duurzame producten op de markt, maar bedenkt ook creatieve oplossingen voor moeilijke tuinvraagstukken. De Zeno tuinhaarden (deze kunnen branden op

De eigen excentrieke producten vult Zeno

houtvuur, bio-ethanol, aardgas en/of propaan) en

Products aan met agenturen van diverse

houtopslagen van Zeno Products zijn gemaakt

europese bedrijven. Zo is Zeno Products agent

van Cor-ten staal. Cor-ten staal roest niet vanzelf

voor Staub Designlight. Producent van 100%

door en wordt veelvuldig gebruikt door kunste-

waterdichte in- en opbouw designverlichting

naars en overheid. Door de eigen Nederlandse

voorzien van de nieuwste techniek.

productie kunnen we ook zeer flexibel inspelen op de maatwerk wensen en behoeften van de

In Nederland en België is Zeno Products agent

klant; aldus Dens van Laarhoven, eigenaar van

en competence centre voor aeronautec®. Top

Zeno Products®. Zeno Products ontwerpt en

zeilsystemen, waterdicht en door het 100%

breidt haar assortiment voortdurend uit met nieu-

Teflondoek beresterk en duurzaam. Ontwikkeld

we producten voor een optimale tuinbeleving.

met de kennis uit de zeil- en luchtvaarttechniek.

Dens vervolgt: “Onze laatste aanwinsten zijn de Zeno Lampada Giraffa, een verstelbare design

Graag nodigen wij u uit in de showroom van

lamp voor binnen of buiten voorzien van LeD

HORA in Barneveld.

techniek, en de openhaard Zeno Retta, warmte en comfort in de vorm van een flatscreen”.

WWW.zENOpRODUCTs.Nl

M A g A Zin e | 29


Hora bu i t e nMe u b i lai r

See, live and enjoy

De trend om steeds meer ons interieur naar buiten te verplaatsen, vind je ongetwijfeld terug in de nieuwe collecties tuin- en loungemeubelen en parasols van Borek bij HORA. Want de naam van dit familiebedrijf is al ruim dertig jaar synoniem voor het ultiem genieten in de tuin.

FOTO bOven sTResA pARAsOl FOTO Onder BeRgAmO lOUnge cHAiR, cAnTellO & zeRmATT pARAsOl

30 |

MAgAZine


boreK

Borek is hĂŠt merk voor de meest uitgebreide collectie tuinmeubelen en parasols, waarin voor elke vraag een oplossing is. Borek staat voor innovatie, stijl, kwaliteit en originaliteit. Bekijk uw terras als een verlenging van uw huis, een expressie van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje even belangrijk is, zoals elke andere kamer in uw huis en kleed het aan met prachtige producten. Bij Borek is er een grote keuze uit materiaal en stijl, van traditioneel tot eigentijds, ontworpen door topontwerpers zoals onder andere eric Kuster, Marcel Wolterinck, Bouwmeester van Rens en Maarten Olden. Daarnaast heeft Borek ook een eigen Ontwerpstudio die tijdloze en complete ontwerpen maakt, waarbij steeds bijzondere aandacht is voor comfort, duurzaamheid en materiaalgebruik. De parasols, van kleine strandparasol tot vrijhangende modellen, zijn al van in de jaren zeventig het visitekaartje van Borek. Talloze parasols zijn uitgerust met weersbestendig en kleurvast doek en kunnen in alle standen worden opgesteld en bieden in alle omstandigheden voldoende beschutting.

FOTO bOven cOllins dining cHAiR lOw BAck, meRidiAn dining TABle & cOllins HigH dining cHAiR, meRidiAn HigH dining TABle & cOllins lOUnge cHAiR FOTO Onder

WWW.BOREk.EU

sAmOs dining seT

M A g A Zin e | 31


Hora bu i t e nMe u b i lai r

Royal Botania Vorstelijk genieten

Innovatief zijn met hedendaags design, het gebruik van materialen van superieure kwaliteit en de vaardigheid van ervaren vaklui hebben van Royal Botania de marktleider gemaakt in luxe tuinmeubilair, buitenverlichting en badkamermeubilair. Elk jaar creĂŤren we een nieuwe catalogus om ons uitgebreide productengamma in de verf te zetten. Dit jaar stellen we met trots een aantal elegante nieuwkomers in onze uitgebreide collectie voor.

32 |

MAgAZine


r o yal bota nia

FOTO linker pagina

FOTO links

FOTO rechTs

FOTO Onder

fOld

ninix

lAzy

liTTle-l

FOLD

volle collecties van Royal Botania.

FOLD is het resultaat van een geslaagd huwelijk

aluminiumprofielen, uiterst minimalistische lijnen, een Batyline bekleding en leuke details. Deze in-

tussen hedendaagse materialen en design uit

LAZY

grediënten volstaan om een collectie te maken.

de jaren 60. Wij hebben de collectie uitgebreid

De pure rechtlijnigheid, de schitterende weerbe-

De hele kunst bestaat erin om ze op de juiste

met een in de lage FOLD-tafel ingebouwde

stendige bekleding en het weergaloze comfort

manier te combineren. Wij zijn ervan overtuigd

opbergeenheid die kan fungeren als bloempotje

zijn de meest opvallende kenmerken van de

dat onze aanpak u zal bevallen. Verkrijgbaar met

of zelfs als champagnekoeler.

Lazy collectie. Minder opvallend is het vernuftige

een witte of een cappuccinokleurige afwerking.

design dat u in staat stelt om uw loungehoek in

NINIX

een oogwenk te herorganiseren, zodat dit onge-

De NNX-collectie heeft al heel wat jaartjes

twijfeld de meest veelzijdige loungeset op deze

achter de rug, maar het aantal bewonderaars

planeet is! Alle elementen zijn verkrijgbaar in wit

neemt wereldwijd nog elke dag toe. Daarom

leder speciaal behandeld voor gebruik buiten of

dachten we dat het een goed idee was om

in een waterdichte ‘tuxedolinnen’ stof.

deze reeks nog uit te breiden. Het resultaat is deze tweezitterbank die met haar zuivere lijnen

LITTLE-L

perfect aansluit bij een van de meest succes-

elegant naar beneden toelopende, L-vormige

WWW.ROyAlBOTANiA.COM

M A g A Zin e | 33


Hora bu i t e nMe u b i lai r

DeDOn ‘Tour du Monde’

FOTO bOven seAsHell

Kwalitatieve en niet-alledaagse buitenmeubelen zijn te vinden bij DEDON, de wereldleider in handgeweven outdoor meubilair. Je vindt er

DeDON brengt mensen samen, en ze doen dit met… meubelen. een nieuwe campagne, nieuwe collecties, verkooppunten over de hele

stoelen, tafels, ligzetels, loungesets… handgeweven met DEDON-draad,

wereld. DeDON zorgt voor een revolutie.

verkrijgbaar in diverse schakeringen. De collectie is niet alleen bestand

‘Coming Home II – Barefooting around the

tegen regen en extreme temperaturen, maar ook tegen UV-stralen en zout. De kussens hebben een ‘all weather’ uitvoering, waardoor ze permanent buiten kunnen blijven..

World’, dit is het motto van de nieuwe DeDON campagne. Het is ook ‘thuiskomen’ voor Bobby Dekeyser. De oprichter van DeDON, die de voorbije drie jaar wijdde aan het oprichten van zijn stichting, heeft zijn aandelen in DeDON teruggekocht. Hij maakte zich zorgen over DeDON, toen de crisis toesloeg in 2008 werden investeerders onrustig en wilden ze eerder besparen dan investeren in de toekomst van het bedrijf. Dit was een denkwijze die Bobby

34 |

MAgAZine


dedon

FOTO links bOven

FOTO links Onder

FOTO rechTs bOven

FOTO rechTs Onder

lOUnge

slim line

OBelisk

ORBiT

Dekeyser weigerde te ondersteunen. In tegen-

de ‘DeDON Tour du Monde’, een campagne met

Met deze reis rond de wereld heeft DeDON

deel, hij wou het menselijke element terug in het

Bruce Weber en een heel aantal nieuwe collec-

bereikt wat Dekeyser 20 jaar geleden al

bedrijf introduceren, verhalen vertellen, avontuur

ties met nieuwe designers werkelijkheid.

beschreef in zijn visie om van de hele wereld

en sfeer creëren, ideeën uitwerken, ook al leken

een outdoor woonkamer te maken. Dekeysers

ze gek te zijn. Het bedrijf had geen voeling

De ‘Tour du monde’ vormt de perfecte illustratie

motieven voor deze grootschalige meubeltour

meer met datgene dat Bobby Dekeyser 20 jaar

van dit nieuwe tijdperk voor DeDON. Het is dan

rond de wereld zijn nog steeds dezelfde als

geleden had gecreëerd.

ook een voortdurende reis rond de wereld. Het

ze nu zijn, nieuwe uitdagingen aangaan, de

gaat om het ontdekken van unieke plekken en

schoonheid van de natuur ontdekken, mensen

DEDON Tour du Monde

momenten in openlucht. Van de wilde vlakten

inspireren en een gevoel van saamhorigheid

Bobby besloot gebruik te maken van de technie-

van de Rift-vallei in Kenia tot de indrukwekken-

creëren. De ‘Tour du Monde’, dat is hetgene

ken die hij had onthouden gedurende zijn carrière

de weelde van het koninklijk paleis van Udaipur

waar DeDON voor staat. Het bedrijf brengt

als professioneel voetballer: de aanval is de beste

en de turkooizen wateren en de kleurrijke

meer dan 25 nationaliteiten samen, die allen

vorm van verdediging. Hij deed een aantrekkelijk

pueblo’s van de Yucatán: de volledige DeDON-

culturen willen ontdekken en grenzen over-

voorstel aan de investeerders om zijn aandeel

collectie is met ons mee gereisd. In minder dan

schrijden. Mensen voor wie de natuur belang-

terug te kopen en Bobby kon opnieuw van start

6 maanden slaagde DeDON erin om 8 stops te

rijk is, die genieten van het buitenleven in de

gaan om zijn ideeën uit te voeren. en zo werden

maken op maar liefst 4 continenten.

openlucht.

M A g A Zin e | 35


Hora bu i t e nMe u b i lai r

FOTO bOven nesTResT

Nieuwe ideeën, nieuwe designs, nieuwe mate-

ervaring van natuur en vriendschap en een per-

twee tinten en met verschillende breedtes doet

rialen en 146 producten in de nieuwe collectie,

fecte uiting van de buiten-levensstijl van Dedon.”

werkelijk recht aan het grote vakmanschap

DeDON herdefinieert de markt van het buitenmeubilair! Opnieuw.

van de ambachtslieden van Dedon en aan het

MU

exclusieve ontwerp van deze collectie.

Dit is het meest veelzijdige en geavanceerde

NESTREST

modulesysteem dat ooit gecreëerd werd voor

Dankzij de organische, behaaglijke en bescher-

buiten. Mu is zo gesofisticeerd in zijn stijl,

TRIBECA

mende constructie verandert NeSTReST een

design en technologie dat het even geschikt is

Deze door Richard Frinier ontworpen collectie

typische tuinbank in een stukje architectuur.

voor binnen als voor buiten. MU geeft tuin-

ontleent haar naam aan een van de beroemdste

NeSTReST is verkrijgbaar in natural en chalk

meubelen een unieke combinatie van subtiele

wijken van Manhattan, de driehoek in de Lower

en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in een

lichtheid, energie en veelzijdigheid. De col-

West Side ten zuiden van Canal Street. Deze

groene omgeving. Het meubelstuk kan met

lectie bestaat uit een uitgebreide serie sofa’s,

driehoeksvorm wordt weerspiegeld in het struc-

behulp van een speciaal touwensysteem opge-

daybeds, zitbanken, salontafels en bijzettafels.

turele ontwerp van de collectie. er is twee en

hangen worden in een boom of aan een andere

Deze elementen zijn verkrijgbaar in afmetingen

een half jaar lang zonder onderbreking gewerkt

steun. Zo krijgt men een ‘geheime schuilplaats’

die net zo variëren als hun diverse functies.

aan de ontwikkeling van de TRIBeCA-collectie.

die geschikt is voor de hedendaagse tuin. “een

Het innovatieve vlechtwerk in nubuck-look in

De serie heeft stevige, ultralichte hydrogevorm-

36 |

MAgAZine


dedon

FOTO links bOven

FOTO links Onder

FOTO rechTs bOven

FOTO rechTs Onder

mU

plAy

mU

plAy

de metalen poten die sterk lijken op de metalen

tussen een hoogtechnologisch frame en de

Dit samen met een dreef naar continue verbe-

frames die in auto’s en racefietsen worden

traditionele stijl van een handgeweven meubel.

tering zorgt voor een onvergelijkbare kwaliteit

toegepast. TRIBeCA is verfijnd en elegant, maar

en daarenboven zijn ze elastisch en duurzaam,

voor de klanten. DeDON neemt de volledige

ook toegankelijk en buitengewoon comfortabel

extreem laag in gewicht en stapelbaar…

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eindproduct op zich. Kwaliteit is een woord

en straalt een moderne stedelijke allure uit. PLAY heeft ook ‘PLAY with DeDON’ geïnspireerd,

dat vaak valt bij DeDON, het is eigenlijk een

PLAY with DEDON

een samenwerking die 2 tafels bevat. BISTRO

obsessie voor hen. Bovendien wordt de unieke

Deze collectie, door Philippe Starck, laat jonge

met zijn porseleinen keramisch tafelblad op een

DeDON draad nog steeds beschouwd als “het

mensen die kwaliteit appreciëren toe het merk

centrale voet, en DINING met een tafelblad ,dat

origineel” op de markt en de ‘Made by DeDON’

DeDON te leren kennen. Het zijn tafels en stoe-

dankzij een mengsel van bamboe in poedervorm

zegel staat voor de hoogste standaarden op

len voor een betaalbare prijs of ‘democratisch

en kunststof, eruitziet als echt hout.

gebied van kwaliteit en design.

design’, zoals de ontwerper het zelf noemt.

www.dedon.nl en nog steeds zo, zowel voor onze nieuwe col-

De PLAY stoelen zijn een samenkomen van

lecties als onze bestaande collecties: DeDON

twee tegengestelde, maar ook onderling ver-

doet alles zelf, van de productie van de draad

wisselbare design ideeën. Het is een huwelijk

tot het eindproduct en dit is uniek in de sector.

M A g A Zin e | 37


Hora bu i t e nMe u b i lai r

d e s i gn2 cHill

Design2Chill introduceert nieuwe collectie 2011

FOTO bOven

FOTO links

FOTO rechTs

mOdel zeRO

mOdel 24/7

mOdel BlOck90

De Nederlandse meubelfabrikant Design2Chill

en enkele items van de Square zijn het echter

het meubilair het gehele jaar door buiten blijven

opent het nieuwe seizoen met drie nieuwe lijnen

klassieke rondingen die centraal staan.

staan door weer en wind.

Deze trendsetter op het gebied van duurzaam

Design2Chill is al reeds ruim 5 jaar marktleider

De frisse kleuren, het hoogwaardige materiaal en

zitcomfort introduceert de Square en de Rondo.

op het gebied van waterdicht gestoffeerde

oogstrelende design zijn een verademing voor

Daarnaast is er in samenwerking met Jan des

buitenmeubelen die inmiddels in meer dan 60

ieder terras, tuin of balkon, waarbij D2C een pret-

Bouvrie de collectie ‘24/7’ die zich kenmerkt

winkels wereldwijd gepresenteerd worden. De

tige aanvulling is op het bestaande vlechtwerk.

door zwart-witte poten en frames. Met de Rondo

stoffen en naden zijn waterdicht, chloor- en

Bekijk het zelf op www.design2chill.com.

en de ronde banken van de Square komt het

zoutwaterbestendig en sneldrogend. Daar-

bedrijf tegemoet aan een groeiende vraag naar

naast hebben de stoffen de hoogst haalbare

diversiteit van de markt. Tot dusver werden de

UV-kleurechtheid die er op de markt verkrijg-

meubels van Design2Chill vooral gekenmerkt

baar is. Omdat D2C uitsluitend hoogwaardige

door een kubistische vormgeving. Bij de Rondo

materialen gebruikt voor al hun modellen kan

in hun collectie ‘in- & outdoor lounge furniture’.

38 |

MAgAZine


b us cH becK

Warmte en design

Door het strakke design van Michael Grebe en Paul Schmitz en het gebruik van basic materialen, brengen de Buschbeck bio-ethanol haarden rust en warmte.

Beton, veiligheidsglas, RVS en staal, zijn de materialen waaruit de haarden zijn opgebouwd. Bij gebruik van Premium bio-ethanol met een zuiverheid van minimaal 96,6% ontstaat een zuivere en schone verbranding waardoor u geen rookkanaal nodig heeft. De Premium bioethanol geeft in combinatie met de Buschbeck brandbox, naast een mooi en rustig vlambeeld ook een aangename warmte af, die bij gebruik binnenshuis kan oplopen tot 3 kW. Alle modellen zijn zowel binnen als buiten toepasbaar en beschikken over een hoogwaardige RVS brandbox en voldoen aan de Duitse DIN 4734 normering. Duitse Gr端ndlichkeit, Made in Germany. www.buschbeck.de

FOTO links bOven

FOTO rechTs bOven

Hi cUBe

cRysTAl

FOTO midden

FOTO Onder

Q-lOUnge

THe BencH

M A g A Zin e | 39


Hora

Pearl Decoration Volledig handwerk. vAAs liBeRTy Angel 186 cm 499,vAAs pAlm pOT 189 cm 549,-

Bio-Ethenol haard Boston van Buschbeck Geschikt voor binnen en buiten. pRijs: 495,-

Cloud collectie van Gloster Diningchair Cloud, RVS met zeer comfortable bekleding. Verkrijgbaar met diverse tafels pRijs sTOel: 579,-

Lado Dining chair met tafel Extreme van 4 Seasons Outdoor Stoelen zijn voorzien van comfortabel Quick Dry Foam en bekleed met all-weather stof. Volledig weersbestendig. pRijs sTOel: 349,pRijs TAfel 180x100 cm vAnAf: 948,-

Casa living bench in old teak van 4 Seasons Outdoor cAsA living BencH in Old TeAk. pRijs: 1599,-

Somerset 4 seater bench incl. footstool van 4 Seasons Outdoor pRijs: 2899,-

40 |

MAgAZine


sH op p ing

Fatboy Edison the Grand lamp Ø 60 cm H90 cm. pRijs: 399,-

Fatboy Buggle-up De beroemde zitzak voor outdoor! Verkrijgbaar in vele kleuren. 140x190 cm pRijs: 279,-

Road Lounge chair van RODA Topdesign uit Italië. pRijs incl. kUssens: 1780,-

Network 2-seater van RODA Ccoffeetable & loungechair Design: Rodolfo Dordoni Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. pRijzen Op AAnvRAAg

Grandhall Heatstrip Krachtige infrarood stralingsverwarming die geschikt is voor buitenshuis en voor binnenruimtes die moeilijk zijn te verwarmen. Verkrijgbaar in diverse maten en wattages. pRijs vAnAf: 399,-

Revolutionaire buitenkeuken

TOTUM van Grandhall

X-Serie 2 van Grandhall

een nieuwe extravagante outdoor

Design by PORSCHe DeSIGN STUDIO

accessoire. De Totum is voorzien van

304 kwaliteit RVS en zwart gepoedercoat staal.

warmtestralers, gekleurd licht (dat

Vier Crossray® infrarood branders.

veranderd op de maat van de muziek!)

Draaispit met geïntegreerde motor

en een speakersysteem met aansluiting

LCD met tijdschakelklok en temperatuurmeter

voor de iPod.

Alle electronische componenten lopen op een oplaadbare accu

pRijs: 1499,-

pRijs: 6999,-

M A g A Zin e | 41


CANASTA | DESIGN PATRICIA URQUIOLA - WWW.BEBITALIA.COM 42 |

MAgAZine


Hor a bu it e n Me ub i l ai r

roda

ervaring in out-door meubelen

ervaring en innovatie, traditie en product ontwikkeling, deskundigheid en

Roda, kwaliteitsproducten uit ItaliĂŤ

experimenteren zijn alle sleutelwoorden als het gaat over een omschrijving

Alle Roda producten staan voor het duurzaamheids-concept. en duur-

van Roda producten. Het is een continue zoektocht naar het middelpunt

zaamheid is een serieuze kwaliteit als je het hebt over meubelen die alle

van het centrum. Met een toekomst gedreven ontwerp benadering als

weersomstandigheden moeten trotseren. Dat betekent dat bij Roda materi-

in een rondraaiende centrifuge. Door deze elementen samen te voegen,

alen, technische verbindingen en afwerkingen zeer zorgvuldig zijn gekozen,

wordt de absolute balans bereikt: ofwel totale kwaliteit.

tijdens het productieproces maar vooral voor de periode daarna.

Pioniers van in-door en out-door meubelen. Roda kent en verkent de wegen die leiden naar zowel de in-door als outdoor inrichtingen van huizen en hun omgevingen. De bekendheid met deze omgevingen heeft geleid tot esthetische en functionele uitwisselingen van beide disciplines, met een herkenbare ontwerptaal. Dankzij de mogelijkhe-

FOTO links

FOTO rechTs bOven

FOTO rechTs Onder

2 x HARp sUnlOUngeR,

BAskeT cOmpOsiTiOn,

spinnAkeR exTendABle TABle,

cOlOR: milk/sAnd

cOlOR: smOke/mOkA

cOlOR: milk/TeAk ROAd cHAiRs, cOlOR: TeAk/mOle

den die de collectie van Roda biedt, is het mogelijk een in-door project, outdoor te beleven, daar waar kleuren, materialen en techniek door vormgeving bij elkaar gebracht worden. en binnen wordt de spontane gezelligheid van buiten op een bijna magische wijze overgeheveld naar het interieur.

M A g A Zin e | 43


Hora bu i t e nMe u b i lai r

Buitenlounge; het hele jaar door!

Was het tot een jaar of vijf geleden zo dat buiten loungen uitzonderlijk was, tegenwoordig blijkt het niet weg te denken in een sfeervolle tuin. Er is altijd één domper op het genieten: elke dag moeten de kussens opgeborgen worden in de garage of het berghok. Het neemt veel ruimte in beslag en is steeds weer een minder leuke bezigheid. Gloster biedt dé oplossing! Buiten loungen, het hele jaar door. Overdag, in de avond en ’s nachts kunt u de kussens gewoon laten liggen. Bij mooi… maar ook bij slecht weer!

44 |

MAgAZine


gloster

FOTO linker pagina

FOTO’s bOven

FOTO’s Onder

clOUd

BlOc

clUB

In de perfecte lounge liggen comfortabele

Genieten à la minute

‘All year long’ lounge bij Gloster

kussens waar u heerlijk in kunt relaxen. een

Gloster slaagde er als eerste ter wereld in om

Waar buitenlounges tot op heden alleen maar

lekker glas wijn erbij, tapas en even helemaal

kussens te ontwikkelen en fabriceren die u

geschikt waren voor zonnig weer, biedt het

niets hoeven of moeten. Dat is genieten van het

het hele jaar door, dag en nacht, buiten kunt

unieke en nieuwe kussensysteem van Gloster

buitenleven!

laten liggen. Ze hoeven niet afgedekt te wor-

meer. Met de series ‘Cloud’, ‘Bloc’ en ‘Club’,

den. Sneeuw, regen, zon: de comfortabele

uitgerust met het unieke waterproof systeem,

Bij de aanschaf van een ‘loungeplek’ staat u niet

kussens van Gloster zijn bestendig tegen alle

kunt u eCHT het hele jaar door genieten van uw

altijd stil bij het binnenhalen van de kussens, wat

grillen van moeder natuur. Onmogelijk? Nee

loungeset en bent u niet meer afhankelijk van het

een vervelende bezigheid kan zijn, elke dag weer.

hoor! Dankzij de deskundige lasnaden en de

type seizoen of het weer. In de winter met een

Maar het is wel belangrijk om te doen, omdat

speciale ‘backcoating’ (buitenlaag is gemaakt

dekentje erbij of opwarmen vanuit de loungeset

de kussens beschermd moeten worden tegen

van Leisuretex) van het kussen wordt er op

bij de buitenhaard. Zelfs bij vrieskou kunt u lekker

vocht en regen. Nog een heikel punt: de kussens

een maximale wijze vermeden dat er water in

loungen! Gloster heeft reeds sets verkocht in een

hebben een vaste plek nodig in uw garage of

komt. Deze nieuwe techniek is het resultaat

aantal skiresorts. eerst even sneeuwvegen en

bergruimte en u moet ze steeds weer van daar

van een jarenlange zoektocht naar iets wat

daarna een heerlijke glühwein in de loungeset!

naar uw bank zeulen. Ook als die onverwachte

steeds meer mensen als een probleem zien.

regenbui komt opzetten, misschien wel meerdere

We willen NU genieten. Van de zon, de lek-

keren per dag. Loungen in Nederland, tussen

kere temperatuur en onze tuin. en niet al te

twee streepjes zon in, is niet altijd evident… maar

veel inspanning leveren om onze set weer in

Gloster brengt daar verandering in!

elkaar te moeten puzzelen!

M A g A Zin e | 45


Hora bu i t e nMe u b i lai r

Kettal, the outdoor

Opgericht in 1964, is Kettal begonnen met het fabriceren van aluminium onderdelen en houten meubilair. Zij hebben de buitenmeubelmarkt geÍvolueerd en hebben de positie van marktleider al lang geleden bereikt. Vandaag de dag verzamelt Grupo Kettal vier merken KETTAL, TRICONFORT, HUGONET, EVOLUTIF, die in elk continent en in meer dan 60 landen wordt verdeeld. Kettal heeft momenteel een permanent aantal arbeidskrachten van meer dan 300 arbeiders. De fabriek van Kettal is 65 km van Barcelona gevestigd, op het gemeentelijke gebied van Gr Vendrell. Het betreft een gebied van 52.000 m²

46 |

MAgAZine


Ketta l

experience

Mediterrane sfeer

vezels, textilene, polyurethaan, gelakt glas

Kettal is een Spaanse fabrikant van tuinmeube-

en teak. Kettal meubelen zijn extra licht te

len. en bij het zien van hun schitterende meube-

hanteren, 100% weerbestendig en hebben

len zal dat niemand verbazen. Kettal is één van

geen specifiek onderhoud nodig. Ook is er de

de grootste designstudio’s op het gebied van

Kettalize-IT collectie waarin een zeer uitgebreid

tuinmeubelen in europa en de Spaanse invloe-

aantal kleuren verkregen en gecombineerd

den zijn duidelijk terug te zien in het design. De

kunnen worden. Zo is het mogelijk om uw

mediterrane sfeer van de tuinmeubelen is een

Kettal meubelen haast eindeloos te persona-

waar genot in elke tuin. Kettal is terug te leiden

liseren!

naar het Spaanse ‘que tal’, wat ‘hoe gaat het’

FOTO bOven mAiA cOllecTie designeR pATRiciA URQUiOlA

betekent. De tuinmeubelen van Kettal houden

HORA heeft een uitgebreide collectie van Kettal

rekening met u en uw gemaksrust. Kenmerkend

gepresenteerd in de showroom, waar u de

zijn de grote hoeveelheid kleuren in materialen

modellen en mogelijkheden op uw gemak kunt

en stoffen zodat verschillende collecties met

bekijken.

elkaar gecombineerd kunnen worden.

FOTO Onder sTOel BOB designeR HellA jUngeRiUs

Kwaliteit Bij Kettal staat kwaliteit voorop. Ze gebruiken de

FOTO linker pagina

beste edele materialen en de afwerking die ze

lAndscApe pAviljOen

hanteren wordt perfect uitgevoerd. Materialen

OnTweRp keTTAl sTUdiO

die ze zoal gebruiken zijn aluminium, hularo-

WWW.kETTAl.Es

M A g A Zin e | 47


Hora

24/7 Outdoor lounge van Design2Chill Heerlijk zacht loungen in de buitenlucht! In samenwerking met ĂŠĂŠn van Nederlands beste designers Jan des Bouvrie. Volledig weersbestendig Made in Holland. pRijzen Op AAnvRAAg

De DEDON Lounge serie een klassieker binnen de DeDON collectie. pRijzen Op AAnvRAAg

DEDON Hanging lounger Nestrest Dankzij de organische, behaaglijke en beschermende constructie is dit loungeobject een bijzonder stukje architectuur. pRijs: 8000,-

Armstoel Play van DEDON Philippe Starck ontwierp voor DeDON de collectie Play. Deze stoelen zijn gebaseerd

Latona collectie van Manutti

op het concept van uitwisselbare

Verstelbare recliner RVS geborsteld of

combinaties van materialen, kleuren en

gelakt en gecombineerd met Batyline.

technieken. Verkrijgbaar in vele uitvoeringen!

pRijs 805,-

pRijs ARmsTOel zOAls geTOOnd: 325,-

Flow collectie van MANUTTI Modulaire loungecollectie Flow die geheel naar is samen te stellen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoeringen. Volledig outdoor! pRijzen Op AAnvRAAg

48 |

MAgAZine


sH op p ing

Sideboard van KETTAL KeTTAL Sideboard met veel opbergruimte voor

Landscape collectie van KETTAL

buiten. Volledig aluminium. 173x50x72 cm

Daybed Landscape voor ultieme ontspanning. Het bed is

pRijs: 2990.-

verstelbaar in diverse posities en het geheel is naar wens aan te kleden met wanden, gordijnen en plafonds. Design: Kettal Studio pRijzen Op AAnvRAAg

De BUX van Dutch Summer een eigenzinnig Chesterfield poefje ge誰nspireerd op het Buxusboompje. Uniek en opvallend zitobject voor buiten en binnen. Verkrijgbaar in vele kleurvariaties. pRijs: 229,-

Gijs daybed van Piet Boon速 Outdoor Collection Massief Iroko hout Design: Piet Boon. pRijs Op AAnvRAAg

Ninix Collectie van Royal Botania Lage zetel 4 posities verstelbaar en lage voetenbank Ninix. Verkrijgbaar in diverse kleuren. sTOel 999,- vOeTenBAnk 419,-

Lazy Lounge van Royal Botania Royal Botania ReD LABeL Collection. D.m.v. diverse elementen is de opstelling helemaal naar wens samen te stellen. pRijzen Op AAnvRAAg

M A g A Zin e | 49


Zonder stof. Wat verrassend kan reclame toch zijn. Zelfs de oudste ze

oplossingen

maar

Fris,

durft

fruitig,

te

krijgen

nieuw

presenteren.

anders

dan

anders.

elan

als

Zonder De

u

stof.

kans

is

groot dat uw business weinig te maken heeft met naaimachines, maar het idee is hetzelfde. Doe het eens anders, val op, verras uw markt, verbaas uw doelgroep! G2O doet graag een voorzet. U mag van ons creatieve ideeën verwachten. Ideeën die we uitwerken tot een effectieve communicatiemix. Huisstijlen, logo’s,

brochures,

advertentiecampagnes,

direct

mails, autobelettering, websites, Google-campagnes en andere communicatiemiddelen: we bedenken en maken ze. Nodig ons uit voor een persoonlijke kennismaking en laat u verrassen.

Blaas het stof van uw reclame en bel 0488-484004 voor een afspraak met Gijs Huisman.

50 |

MAgAZine

HOOFDSTRAAT 66

|

KESTEREN

|

T. 0488 - 484004

|


|

E. INFO@G2O.NL

|

I . W W W. G 2 O. N L

M A g A Zin e | 51


Hora bu i t e nMe u b i lai r

niek fAUTeUil, Anne TABle

pi e t boon

gijs dAyBed

gijs fAUTeUil, AnneT side TABle

PIET BOON® OUTDOOR COLLECTION

Beter dan Piet kunnen we het niet verwoorden. Maar wat we graag nog willen vertellen -omdat we denken dat we daarmee een uniek concept

“Op een buitenmeubel wil ik net zo lekker zitten als op mijn andere meubels.

hebben neergezet- is dat onze meubels, tafel ANNe en stoel NIeK in twee

Wij hebben onze buitenmeubels zó gemaakt dat, als je lekker in je tuin of

verschillende hoogten verkrijgbaar zijn. een normale hoogte en een die

veranda zit, je net zoveel comfort hebt als op je luie bank binnen. Omdat ze

we ‘het lage zitten’ noemen. Het lage zitten –geïnspireerd op de manier

bestand moeten zijn tegen ons klimaat, zijn ze geproduceerd van duurzaam

waarop men in Azië tafelt, is een combinatie van actief (rechtop) zitten

geproduceerd hout en hebben de kussens weerbestendige stoffen en voor

om te eten en relaxed loungen. De GIJS collectie, een heerlijk daybed,

het meubel speciaal vervaardigde regenhoezen gekregen. Buitenruimten zijn

een brede loveseat en een buitenfauteuil, is speciaal ontworpen als serie

voor mij heel belangrijk, want daar gaat het om puur genieten”

loungemeubels. Zoals Piet al zei: “Buiten gaat het om puur genieten”.

www.pietboon.com

52 |

MAgAZine


gr an dHa ll

Barbecuen wordt buitenkoken Buitenkoken is puur genieten. Samen met vrienden buitenkoken, geeft een gevoel van vrijheid en ontspanning. De eenvoudig te bedienen buitenkeukens van

verleidelijk. Oogstrelend en toegankelijk. Maar

waaronder de Totum HLS. Net zoals de binnen-

Grandhall zijn van alle gemakken voorzien

dat is de buitenkant. De binnenkant is met de

kamer moet de buitenkamer ook het hele jaar

en van barbecuen mag je eigenlijk niet meer

Crossray速 technologie, 2 infrarode branders en

door toegankelijk zijn. Met die gedachte is de

spreken. elk gerecht is te bereiden op je eigen

een opbergplek in de zuil voor de gasfles, be-

Totum HLS ontwikkeld De zintuigen worden

buitenkeuken. Van een simpele maaltijd tot een

trouwbaar en robuust. Hoogwaardig en uiterst

geprikkeld door sfeervol licht dat geleidelijk van

vijfgangendiner. Bovendien hoeft het buiten-

functioneel. De innovatieve Crossray速 branders

kleur verandert. Bovendien heeft de Totum een

koken niet tot de zomer beperkt te blijven.

stralen infrarode warmte richting de roosters

speciale 3,5 mm Jack aansluiting voor MP3

De Totum HLS terrasverwarmer verwarmt het

waardoor het vlees snel dichtschroeit en van

spelers en andere media. Deze aanwinst voor

terras tot een aangenaam temperatuurtje. Zo

binnen lekker sappig blijft. Vooral voor de kleine

iedere tuin en terras, maakt het mogelijk om het

kan het hele jaar rond gekookt worden op de

terrassen is deze populaire buitenkeuken uiter-

hele jaar door te genieten van het buitenleven.

buitenkeuken van Grandhall. Ontdek het buiten-

mate geschikt. De T-Grill is verkrijgbaar met een

Leverbaar in de kleur zwart.

leven, ontdek Grandhall.

RVS kap en een titaniumkleurige kap.

T-Grill

Totum HLS

een grill die perfect past bij de sfeerbeleving van

Naast comfortabele buitenfornuizen, levert

Grandhall is de T-Grill. Het design is feminien en

Grandhall ook innovatieve terrasverwarmers

www.grandhall.nl

M A g A Zin e | 53


Hora RECEpTEN: WWW.BARBECUERECEpTEN.Nl

Lams Shashlik Ingrediënten: •

1 kg lamsbout (zonder bot)

1 en 1/2 dl olijfolie

Zout en peper

Wat paprikapoeder

4 gehakte uien

24 champignons

6 voorjaarsuitjes

Vleespennen

Bereidingswijze: • •

Snijd het vlees in dobbelsteentjes van 3 bij 4 cm. Marineer ze zo’n 24 uur in de olijfolie (houd wel wat achter voor de champignons) met zout, uien en paprikapoeder.

Neem 6 blokjes vlees voor elke pen en prik ze aan de pennen.

• • •

Gril ze 6 minuten, terwijl je de pen voortdurend

Spaanse karbonade met paprika Ingrediënten voor 4 personen:

omdraait.

• 4 karbonades, naar keuze

Bak dan de champignons in olijfolie met peper en zout

2 teentjes knoflook

en gebruik ze als garnering.

1/2 eetlepel paprikapoeder

Snijd tenslotte de voorjaarsuitjes in kleine stukjes en

2 eetlepel sherry (medium dry)

strooi ze rauw over de shashlik.

6 eetlepel olijfolie

2 rode paprika’s

2 gele paprika’s

1 eetlepel witte wijnazijn

2 eetlepel peterselie, verse, fijngeknipt

zout

versgemalen, zwarte peper

Bereidingswijze: •

Snijd de paprika’s in brede repen.

Rooster de karbonades 10-15 centimeter boven het vuur in 6-8 minuten bruin en gaar.

Keer ze regelmatig en bestrijk ze tussentijds met olijfolie.

Meng de paprikarepen met 2 eetlepels olijfolie, leg ze op een barbecue- groenterooster en rooster ze in 8-10 minuten gaar. Schep ze af en toe om.

Schep de geroosterde paprika?s in een schaal en meng de azijn, peterselie en zout en peper naar smaak erdoor.

Leg de karbonades op vier borden en schep de paprika?s ernaast

54 |

MAgAZine


b ui te n KoKen

Vegetarisch barbecuen Vegetarisch barbecuen is allang niet meer uitsluitend voor vegetariërs. Het is een lekkere afwisseling tussen het vlees of vis door. Let bij het barbecuen van groente op de volgende dingen: •

De meeste groenten zijn snel gaar op de barbecue, let er dus goed op.

Als de groente wel zwartgeblakerd aan de buitenkant is maar nog rauw van binnen, probeer de groente dan eventjes te koken voordat je de groente op het rooster legt. en dan even kwasten met een laagje olijfolie en regelmatig keren totdat de groente beetgaar is.

Vis op de barbecue

een paar voorbeelden van groenten die geschikt zijn om te roosteren: aardappelen, tomaten, komkommer, zoete aardappelen, bieten, venkel, artisjokken, asperges,

Vis is een zeer geschikt ingrediënt voor op de barbecue.

maïs, pompoen, aubergine, courgette, uien, paprika,

In het submenu vindt u verschillende lekkere recepten met als hoofdingrediënt vis. Lees onderstaande tips over vis op de barbecue goed door:

diverse soorten paddestoelen, wortel. •

Als je van bieten houdt, geroosterde bietjes is een echte delicatesse. Veeg een hele biet schoon, snij de bovenkant af, lichtjes in kwasten met olijfolie en leg ze

Vis moet op een matig vuur worden gegrild.

dan ca. 1-1,5 uur op het rooster van een middelhete

Vermijd dat de vis ter hoogte van het rooster uitdroogt door

barbecue. Ze zijn klaar als je er makkelijk met een vork

hem in te smeren met olijfolie of gearomatiseerde olie.

in kunt prikken.

Bij gebruik van volledige vissen, verdient het aanbeveling de vis met de schubben te bakken, want die vormen een soort beschermende mantel

Sardines kunnen in hun geheel worden geroosterd op de barbecue.

Grote garnalen worden op de grill gebakken. U kunt ze aan spiesjes rijgen. Ze zijn makkelijker om te draaien.

De ideale methode om forel, zalmforel, moten en filets te bakken; de vis wordt op aluminiumfolie gelegd, licht op smaak gebracht met fijne kruiden, fijngesneden groentjes (worteltjes, selder, uitjes, prei, tomaat…) en een scheutje citroen. De aluminiumfolie wordt hermetisch dichtgevouwen en de vissen worden gaar in hun eigen stoom.

Om schaaldieren goed te roosteren, doet u er goed aan ze vooraf in een bouillon te koken.

Cayennepeper, kurkuma, kerrie, knoflook en peterselie passen goed bij vis.

Vis laat een typische geur achter op het rooster. Om het rooster te reinigen, wrijft u het gewoon schoon met citroensap… zo simpel is dat.

M A g A Zin e | 55


Hora

RiZZ Outdoor borstelmat Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuruitvoeringen, afgestemd op uw huis en buitenmeubilair. Deze innovatieve borstelmat gaat rigoureus de

Domani pottery

inloop van vuil in huis te lijf! Het profiel is zo ontworpen dat het vuil niet door

Luxe potten, keramiek en polyester, alom handgemaakt.

de mat wordt opgenomen maar er tussendoor valt.

Daarnaast winterhard dubbelwandige zinken potten van hoge

pRijs 60x90 cm: 339,-

kwaliteit, zeer strak vormgegeven. een uitgebreid assortiment van zeer fraaie producten. pRijzen Op AAnvRAAg.

BendyBay modulair loungeconcept van Viteo Outdoors Speelse opstelling van losse slingerende elementen vervaardigd van RVS, polyester en outdoor skai. Volledig weersbestendig. Design: Denny Venlet

SMARIN Living Stones Unieke zachte lounge-objecten voor in -en outdoor in de vorm van stenen. Vele afmetingen, uitvoeringen en kleuren mogelijk.

Schommelstoel van One to Sit Deze moderne schommelstoel van One to Sit is een heerlijk “nest� met een zeer relaxte zit. Onder het zitoppervlak is een hermetisch afgesloten waterbassin waar naar eigen inzicht water kan worden toegevoegd. Door er meer water in te doen wordt de schommelstoel stabieler. pRijs incl. ziTkUssen: 1499,-

56 |

MAgAZine

pRijs Op AAnvRAAg.


sH op p ing Silvana Support Je hebt kussens en je hebt Silvana Support: gemaakt van de allerbeste materialen en tot in detail uitgedacht om jou optimale steun te bieden. Of je nou klein bent of groot, op je zij slaapt of juist op je rug: er is voor iedereen een Silvana Support. elk kussen is ook in een klein model voor als je extra lang bent. pRijs: 99,-.

Overtrek Lilyflower van Gant Home GANT Home Collection. 140x220 cm 119,240x220 cm 189,kUssenslOOp 60x70 cm 27,-

GANT Home Collection Prachtige collecties bedlinnen gemaakt van o.a. egyptische katoen Complete collecties per seizoen met bedlinnen, sierkussens, plaids, serviezen, badjassen, badlinnen en accessoires. HORA Heeft de Gant collectie exclusief voor de regio. We hebben een uitgebreide Gant-shop in onze linnenafdeling gepresenteerd.

Auping spiraal-combinatie AVS stand-alone een goede nachtrust begint met goede ondersteuning. Als je ‘s nachts slecht slaapt, zul je dat overdag ergens moeten inhalen. De Auping AVS spiraalbodem biedt meer dan 10.000 drukpunten voor een juiste ondersteuning van het lichaam. In combinatie met een Auping matras, zorgt dit voor een heerlijke nachtrust. pRijzen AAnvRAAg

Auping Superbox De Superbox is een tijdloze boxspring met een uniek design door Frans de La Haye. De vernieuwde Superbox is een compleet bedsysteem volgens het AVS principe, wat zorgt voor een goede ventilatie, ondersteuning en drukverlaging. pRijzen Op AAnvRAAg

M A g A Zin e | 57


Hora sl a a p s ys t e M e n

‘Scandinavisch slapen’ met Jensen

good night, sleep tight IN UW PROFESSIONELE EN PRIVÉ-LEVEN HEEFT U EEN LEKKER VOLLE AGENDA. OM DIE DRUKKE DAGEN VOLDOENDE TEGENGAS TE GEVEN, IS EEN SOLIDE NACHTRUST ONMISBAAR. JENSEN BEGRIJPT DAT ALS GEEN ANDER DOOR ALTIJD COMFORT EN HET HOOGSTE SLAAPGENOT IN HET VIZIER TE STELLEN. ONTRAFELDE GEHEIMEN VAN HET SCANDINAVISCH SLAPEN…

14 februari 1947. De dag waarop Jensen

een bron van vreugde kan zijn. Wij hopen

Jensen Supreme

werd opgericht. Zestig jaar later is de Noorse

dat u het hiermee eens bent wanneer u de

Het idee dat ‘zelfs het allerbeste kan worden

firma één van de grootste matrassen- en

volgende pagina’s aandachtig hebt bekeken.

verbeterd’ is voor ons altijd een sterke drijfveer

boxspringproducenten van Scandinavië. Bij

Veel medewerkers van Jensen zijn full-

geweest bij het ontwikkelen van nieuwe bed-

het inmiddels ontstane begrip ‘Scandinavisch

time betrokken bij technische innovatie en

den. De Supreme maakt dit duidelijker dan

slapen’ draait alles om comfort en het hoogste

productontwikkeling om te zorgen dat u zo

welk ander bed dan ook. De Jensen Supreme

slaapgenot. Om dat te bereiken, kwamen

comfortabel mogelijk kunt slapen. Kwaliteits-

is leverbaar in zes verschillende kleurencombi-

de creatieve masterminds bij Jensen tot de

rust is het hoofddoel van al onze activiteiten.

naties. De stoffencollectie van de Supreme is

conclusie dat dubbele vering extra comfort

Ons ontwikkelingsprogramma is voornamelijk

geïnspireerd op de natuur in Noorwegen. De

geeft: u ligt soepel en wordt tegelijk stevig

gericht op structuur en functie. Als gevolg

speciaal door Invik ontworpen wollen stof voor

ondersteund op díe plaatsen waar het nodig

hiervan hebben we allerlei nieuwe, drukver-

de Supreme is verkrijgbaar in allerlei stijlen. een

is. Het resultaat is de Supreme, een luxueuze

lagende materialen en nieuwe constructie-

effen stof voor het bed en een design stof met

boxspring met daarboven een pocketverenma-

vormen ontworpen. een voorbeeld is het

daarin geweven zilverdraad voor het hoofdbord.

tras en een extra topmatras.

systeem van matrasvulling op basis van zones, dat nu ook door veel andere fabrikan-

Het Jensen® Original Zone Pocket System met

Slaapcomfort is realiteit

ten wordt aangeboden. een ander voorbeeld

progressieve zandloperveren, zachte schou-

Het is interessant om te zien hoe matrassen

is het perfectioneren van dit zonesysteem met

derzone, stevige lendesteun, een vulling van In-

zich de afgelopen tientallen jaren hebben

behulp van stretchmaterialen…

nergetic latex en jersey stretch stof leveren een

ontwikkeld. Tegenwoordig zijn er talloze tech-

slaapcomfort op dat u moet ervaren. Verkrijg-

nische innovaties op de markt voorhanden -

Dankzij onze uitgebreide garanties kunt u

baar in vier gradaties van stevigheid/zachtheid:

vele daarvan waren oorspronkelijk ideeën van

gerust slapen op uw Jensen matras in de

zacht, medium, stevig en zeer stevig.

Jensen. Ook qua stijl zijn wij toonaangevend

wetenschap dat de kwaliteit jarenlang gewaar-

en we hebben bewezen dat zelfs een matras

borgd is.

58 |

MAgAZine

WWW.jENsENBED.Nl


Jensen

HET JENSEN 速 ORIGINAL ZONE POCKETSySTEEM VOOR ONGEKEND LIGCOMFORT

Designed for sleep comfort

M A g A Zin e | 59


r

www.jensenbed.nl

Matthias Bruinekreeft

Hora Barneveld B.V. Val-Eur Preferred partner

Anthonie Fokkerstraat 35 3772 MP Barneveld 0342-424545 www.horabarneveld.nl

hora slaapsystemen

buitenmeubilair

HORA Barneveld B.V. Anthonie Fokkerstraat 35, Bedrijventerrein ‘De Briellaerd’ Barneveld (langs de A30), T 0342 - 42 45 45, F 0342 - 45 00 79, www.horabarneveld.nl 17-02-10 14:19


Niemand maakt bedden zo comfortabel als Jensen

Designed for sleep comfort

77355

Een goede nachtrust is een voorwaarde om te kunnen genieten van de volgende dag en zo van ons leven. Dat is de reden dat Jensen meer dan 60 jaar heeft gewerkt aan de doelstelling; het ontwikkelen van de meest comfortabele bedden. Dit reflecteert zich in onze bedden, van de basis tot in de afwerking. U moet tijdens uw slaap en vooral de volgende dag kunnen voelen dat u een echt Jensen bed heeft. De oogstrelende Scandinavische boxspring heeft een uniek pocketveersysteem waardoor het comfort aanzienlijk ver足 betert. Driedelig vlak of traploos verstelbaar met massage. Kies uw eigen comfort, kleur en accessoires, zoals een hoofdbord of bedbank. Dus voor u alleen het beste, Jensen


Hora

Boxspring-combinatie Estate van MASTER by Eastborn Vorstelijk en elegant met prachtig genopt patroon in echt leder. pRijs cOmpleeT vAnAf: 5122,-

Eastborn Evening Breeze Vanaf nu zijn die vervelende en zweterige nachten voorgoed verleden tijd. De eastborn evening Breeze is een bed met een fraai vormgegeven hoofdeinde en luifel, waaronder het onder alle omstandigheden en temperaturen koel en comfortabel slapen is. pRijs Op AAnvRAAg

De Promessa by TEMPUR De Promessa geeft een nieuwe dimensie aan het begrip slapen. Het matras is met geen enkel ander matras te vergelijken en biedt een compleet nieuwe slaapervaring. Het duurzame materiaal, het voorgevormde, golvende oplegmatras en het luxe design bieden ultiem slaapcomfort zoals u dat nog niet eerder heeft ervaart. pRijs mATRAs 90x200 cm incl. TOpmATRAs: 2498,AndeRe AfmeTingen veRkRijgBAAR

Auping Dublin boxspring-combinatie De Dublin is een stoere en eigentijdse 2-persoons boxspring.

Hoofdkussens Ombracio van TEMPUR

Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen en varianten, van lekker luxe

Optimale drukverlaging in de nek. TeMPUR hoofdkussens kunnen

tot verrassend voordelig. Alleen de basis staat vast: een boxspring

de pijn verlichten en helpen bij snurk- en slaapproblemen. De

voorzien van spiraalbodem, een hoofdbord en Dublin matrassen.

anatomische ontwerpen en de drukverlagende eigenschappen van

pRijs 180x200/210 cm 1995,-

het TeMPUR materiaal bieden optimaal comfort aan het nekgebied zodat de nek- en schouderspieren volledig kunnen ontspannen. pRijs: 159,-

62 |

MAgAZine


sH op p ing Phi-ton bed Het Phi-ton bed biedt u ongekende mogelijkheden voor individuele vrijheid en comfort. Perfect in te stellen naar uw persoonlijke wensen en lichamelijke kenmerken. Of u nu wilt slapen, ontspannen, lezen, tv kijken of knuffelen, het aantal instellingsmogelijkheden wordt alleen begrensd door de wetten van de ergonomie. pRijzen Op AAnvRAAg

Phi-ton Sphere. Noblesse met een vloeiend lijnenspel. Het Phi-ton bed bewijst dat bedden meer zijn dan

Complete reisset van TEMPUR

gebruiksvoorwerpen: ze maken

Voor de echte TeMPUR liefhebber die ook op vakantie

deel uit van onze harmonische

zeer comfortabel wil slapen. De set bestaat uit een

woonomgeving.

topmatras en een hoofdkussen in een handige

pRijs Op AAnvRAAg

verrijdbare trolley. pRijs cOmpleeT: 425,-

Luxe donzen hoofdkussens van JENSEN Voor een juiste ondersteuning van uw nek. Verkrijgbaar in diverse hoogtes en uitvoeringen.

JENSEN Supreme Dynamique Ligcomfort op zijn allerbest. Verkrijgbaar in diverse maten en met diverse hoofdborden en accessoires. pRijs Bed 180x210 cm 18.560,-

JENSEN Eden ‘where secrets are kept’ Topdesign en techniek uit Noorwegen met het beste slaapcomfort. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. pRijs cOmpleeT 180x210 cm vAnAf 5780,-

M A g A Zin e | 63


Hora sl a a p s ys t e M e n

e as tborn

evening Breeze De verfrissende sensatie op slaapgebied

EEN BED MET EEN FRAAI VORMGEGEVEN HOOFDEINDE EN LUIFEL, WAARONDER HET ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN EN TEMPERATUREN KOEL EN COMFORTABEL SLAPEN IS

Daarbij is het mogelijk om elk gewenst ligcom-

met als gevolg een diepere slaap, waarna het

fort (boxspring of matras of topdek) te kiezen

heerlijk fris en fit ontwaken is.

bij de evening Breeze. HORA heeft diverse typen Master boxsprings en matrassen van de

Comfortabel ligcomfort

eastborn Master collectie. Die kunnen allemaal,

Het ligcomfort, de vochtregulatie en ventilatie

in elke gewenste stof en kleur, gecombineerd

blijven de basis voor alle boxspringbedden

worden met de eastborn evening Breeze.

en matrassen van de collecties van eastborn. Met de eastborn evening Breeze worden deze

Heerlijke zomerse nachten

superieure basiseigenschappen uitgebreid met

Vanaf nu zijn die vervelende en zweterige

de mogelijkheid om een constante temperatuur

nachten voorgoed verleden tijd met een

te creĂŤren middels een mild en lokaal briesje.

spectaculaire en revolutionaire vinding op

Daarmee wordt overmatig transpireren tegenge-

slaapgebied, de eastborn evening Breeze. een

gaan en dat betekent minder vochtverlies.

bed, waarin het onder alle omstandigheden en temperaturen koel en comfortabel slapen

Kom gerust langs om de eastborn evening

is. Dat voorkomt onrustig draaien en keren,

Breeze zelf te ervaren!

64 |

MAgAZine

WWW.EAsTBORN.Nl


a u p ing

AUping AUROnde design: fRAns de lA HAye

AUping mATcH lOndOn

Koninklijke Auping: een nederlands ederlands succesverhaal

blin Maximus Waarom kiezen voor Auping?

De eigentijdse klassieker!

mus is hetAl ruim meest chique lid van Auping de Dublin 120 jaar levert Koninklijke pure boxspringfamilie. De Auping Auronde isDit een model echte designklaskwaliteit. De productie gebeurt heel zorgvuldig,

sieker, maar wel een klassieker die met z’n tijd

e voordelen van de basisuitvoering ook nog eens gestoffeerde met de hand. De verschillende bedmodellen, meegaat.Het bed wordt regelmatig aangepast matrassen, spiraalbodems, boxsprings; ze En de aan de nieuwste smaken, en inzichten, daarop extra comfort van een topper. Dublin Maximus is eisen nu ook worden allen geproduceerd en gecontroleerd

e goed ventilerende spiraalbodem, in onze eigen fabriek. een betere garantie voor kwaliteit is er niet.

Match London uw slaapkamer compleet. Zo kunt u fris en comfortabel slapen in uw stijl, en dat compleet van â‚Ź 3.495,- voor â‚Ź 2.995,-*. er zijn drie nieuwe Match modellen met een eigen stadse uitstraling. Benieuwd naar de

ook op het gebied van comfort. In een com-

Auping Match New York of Copenhagen?

plete Auronde zorgen een Auping spiraalbo-

Bekijk ze alle drie op auping.nl.

dem en een Auping AVS matras samen voor

en extra scherpe prijs!

1() *00wej  /Door dat u iedere nacht g r]slaapt. rh]heerlijk & Auping stelt alles in het werk om te zorgen

 .*551()

tenschappelijke slaapkennis en het gebruik

kn van innovatieve rk en comfortabele materialen. 001() n r]j  1*goede pah^]]ventilatie, Ons uitgangspuntra is:nogoede & ) rkkn  0*551(

actieve ondersteuning en goede ventilatie. Zo

Elke dag ontwaken in Monaco

kunt u in uw slaap probleemloos van houding

een nieuwe Auping AVS boxspring die subliem

veranderen en blijft uw bed fris en droog. Het

slaapcomfort koppelt aan een stijlvolle uitstraling:

beste recept om helemaal uitgerust aan elke

Monaco is de naam. De combinatie van een

nieuwe dag te kunnen beginnen.

AVS boxspringbodem met spiraalbodem en een AVS boxspringmatras zorgt voor goede

ondersteuning en goede drukverlaging zodat u

De Auping Match maakt uw stijl

ventilatie. Zo slaapt u beter en wordt u dus ook

uitgerust wakker wordt, comfortabel slaapt en

compleet

fitter wakker. en let op: ontwaken in Monaco is

moeiteloos draait.

Wat uw smaak ook is, er is altijd een Auping

tijdelijk extra voordelig! U heeft al een complete

dat daarbij past.(gestoffeerd) Houdt u vanen Dublin boxspring. tweepersoons Monaco voor â‚Ź 3495,- * voor de maten: 160/180 x 200/210 cm. Inclusief hoofdbord, toppers,Match Dublinbed Maximus matrassen tijdloos en klassiek? Dan maakt deze Auping

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

g.nl WWW.AUpiNG.Nl AUping mOnAcO

M A g A Zin e | 65

Laan van Borgele 70


auto

een 911 met vijf deuren Niet iedereen zal direct onder de indruk zijn van het design van de Porsche Panamera. Maar tijdens onze proefrit hebben we wel aan de reacties van het publiek gemerkt dat de wagen tot de verbeelding spreekt. Zeker tijdens de stops namen we met regelmaat ongelovige, verbaasde maar ook jaloerse blikken waar.

66 |

MAgAZine


porscHe

Voor onze proefrit kregen we een Panamera 4S ter beschikking van Porsche Centrum Gelderland in Heteren, dat in maart 2006 z’n deuren opende in een gloednieuw pand langs de A50. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste Porsche dealers van Nederland. “Met een vernieuwende aanpak weten wij nog steeds nieuwe klanten te winnen. Wij zijn de enige Porsche-dealer waar beide eigenaren op de werkvloer te vinden zijn”, aldus directeur Mark Wegh.

Porsche-explosie Toen we met Mark naar de gereedstaande Panamera liepen, was het eerste dat ik me afvroeg of dit nou wel een echte Porsche is. Tijdens het rijden met de Panamera 4S, die beschikt over een 4,8 liter V8 met een vermogen van 400 Pk en een maximum koppel van 500 Nm, valt wel direct op dat deze auto toch meer een reiswagen is. Het agressieve en explosieve zoals we dat kennen uit de 911 ontbreekt. Maar ja, de Panamera weegt 1860 kilo tegenover de 911 met 1350 kilo. We hebben helaas niet kunnen rijden met de turboversie die 100 pk meer heeft in het “vooronder”, dus mogelijk wel over voornoemde eigenschappen beschikt. Toch is de Panamera 4S een snelle wagen. 0-100 gaat in een rappe 5 seconden en een top van 285 km/uur , waarvoor we overigens even bij

FOTO Onder

FOTO bOven

dUidelijke 911 lijnen

HeT UiTeRsT lUxUeUze inTeRieUR

Nijmegen de grens over moesten, daar valt niets op af te dingen. Verder is het overheerlijk genieten van de sound van de gladjes en snel schakelende motor, dit laatste dankzij de zeventraps PDK(Porsche Doppel Kup-

Interieur

plung). Verder heeft de auto een fenomenale wegligging, of ie nu wel of

De hele afwerking binnenin is, zoals je van Porsche mag verwachten, in

niet op de sportstand staat, natuurlijk mede door de vierwielaandrijving.

een woord perfect. Overzichtelijke meters waarvan de toerenteller in het midden is geplaatst en rechts daarvan een ronde met een kaart voor de navigatie. Verder een lange en brede middenconsole met rechthoekig touchscreen scherm waarin een tweede kaart van het navi-systeem is opgenomen. een aantal drukknoppen op de middenconsole bieden verder de mogelijkheid om het karakter van de wagen van ‘comfortabel’ tot ‘sport’ in te stellen. De voorstoelen zitten, zoals je dat van een Porsche mag verwachten. Ook de twee achterstoelen, een echte sportlimousine heeft tenslotte geen achterbank, zitten als gegoten en je hebt daar opvallend veel beenruimte. Toen we voor het eerst bij een stoplicht stopten viel de motor uit. Het eerste waar je dan aan denkt is: ‘dat heb ik weer’. echter de Panamera is uitgerust met het start/stop-systeem, wat de motor automatisch doet afslaan als je stopt en stilstaat. Laat je vervolgens de rem weer los dan slaat de motor vanzelf weer aan.

Aanrader De instapprijs van de Panamera 4S is € 139.200,- maar ‘onze’ wagen kwam op het luttele bedrag van € 186.395,- dankzij een waslijst met extra’s. In de prijslijst zagen we dat het nog gekker kan. Maar ja, als je van autorijden houdt, een auto wilt waar je alleen of met het gezin comfortabel kunt genieten van al dat heerlijks dat Porsche heeft uitgevonden om het autorijden tot een ware en alsmaar voortdurende sensatie te maken en je beschikt over voldoende euro’s, dan is deze Panamera een absolute aanrader. WWW.pORsCHECENTRUMGElDERlAND.Nl M A g A Zin e | 67


De derde dimensie in uw leven Thuis zijn bij uzelf. Teruggetrokken in rust en geborgenheid kunt u zich weer openstellen voor alles wat u dierbaar is. Phi-ton is het bed in een nieuwe dimensie: zwevend zonder onderraam, in een perfecte symbiose van design, luxe en gezondheid.

Drukverdeling tot in de puntjes. De druk van het lichaam wordt precies op die plaatsen waar hij op de matras inwerkt, opgenomen en verdeeld.

Optimale hygiëne. Het Phi-ton 3D-vezelvlechtwerk van de matras is bijzonder makkelijk te reinigen en is snel droog.

Pure ventilatie. Uitmuntende zuurstoftoevoer en afvoer van overtollig lichaamswarmte door het lichtgewicht 3D-vezelvlechtwerk.

T: +31 (0)252 625 799 • F: +31 (0)252 625 590 • E: info@phi-ton.com www.phi-ton.com

68 |

MAgAZine


Ho ra sl a a p s ys t e Me n

nilson

Slaapcomfort in zijn beste vorm FOTO links bOven

FOTO links Onder

FOTO rechTs

mOdel sQUARe

mOdel Timeless

mOdel veRdi ledeR

Introductie

Puur natuur

Bij Nilson gaan design en vormgeving samen met vele jaren van

In de afdeklagen van een Nilson worden alleen echte natuurlijke

ambachtelijk vakmanschap. Met de wetenschap dat de kwaliteit van uw

materialen gebruikt. Wol, katoen en paardenhaar zijn volgens ons de

nachtrust bepalend is voor een gezonde en vitale dag, maakt Nilson ge-

beste materie om op te slapen. De eigenschappen van deze materialen

bruik van echte natuurlijke materialen. Deze materialen zoals wol, katoen

zijn onovertroffen en hebben zich reeds duizenden jaren in de natuur

en paardenhaar geven een aangenaam comfort en een luchtig en droog

bewezen als de beste vocht- en klimaatregelaars. Het zijn materialen die

slaapklimaat. elk bed wordt in Nederland volledig met de hand opge-

ademen. Daarom ligt u in een Nilson altijd in een prettige temperatuur

bouwd. Uniek in zijn soort en gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnor-

en in een droog en luchtig slaapklimaat. Bovendien zijn wol, katoen en

men. De samenwerking met inspirerende mensen voor ontwerp, styling

paardenhaar soepel en in staat om uw lichaamsvormen te volgen en te

en bedlinnen zorgt voor een tijdloze en stijlvolle vormgeving. Nilson staat

ondersteunen. Deze duurzame materialen staan garant voor een lange

garant voor slaapcomfort in zijn beste vorm.

levensduur.

nilson 速

WWW.NilsONBEDs.Nl

handmade beds

M A g A Zin e | 69


Hora

nilson ®

handmade beds

Model La Lune van NILSON Handmade beds by Marcel Wolterinck Naar ontwerp van interior designer Marcel Wolterinck, presenteert Nilson een spraakmakende collectie bedden en accessoires. La Lune’ kenmerkt zich door strakke lijnen en zachte randen in viltige wol. Leverbaar als bedombouw en als los hoofdbord. pRijzen Op AAnvRAAg

Boxspringcombinatie Capiton van NILSON Handmade beds In stof Chalk. Tafel en bankje eiken, model Andante. Vervaardigd van 100% natuurlijke materialen. pRijzen Op AAnvRAAg

Boxspringcombinatie Giorno van HORA The Collection Design: HORA Verkrijgbaar in vele uitvoeringen.

Boxspingcombinatie Le Nuit van HORA The Collection

pRijs Op AAnvRAAg

Met volledig gecapitonneerd hoofdbord. Design: HORA Verkrijgbaar in vele uitvoeringen. pRijs Op AAnvRAAg

Mrs. Me Home couture Luxe bedlinnen gemaakt van de mooiste stoffen. complete collectie met sierkussens, spreien en plaids. Design: Lianne ernst pRijzen Op AAnvRAAg

70 |

MAgAZine


sH op p ing Bedlinnen van Fissaggio De unieke collectie bedlinnen van Fissaggio is gebaseerd op tijdloze dessins en laten zich eindeloos combineren, zodat iedere overtrek een strikt persoonlijke uitstraling heeft. OveRTRek genUA 240x220 cm incl. kUssenslOpen: 134,95

Slabbinck Bedtextiel De exclusieve collecties bedtextiel van Slabbinck worden gemaakt in de eigen atelies van Slabbinck in Brugge. De collecties van Slabbinck bestaan hoofdzakelijk uit egyptisch katoensatijn. Buiten het ontwerp komt het comfort van de materialen op de eerste plaats. De zachtheid van dekbedovertrekken en lakens van Slabbinck geven onmiddellijk een ontspannend effect.

Christian Fischbacher Al vijf generaties brengt Christian Fischbacher exclusieve textielcollecties op de markt. De collectie bedtextiel kenmerkt zich door eigentijdse, creatieve ontwerpen op katoen en zijde van de allerhoogste kwaliteit.

Slizing schuifwandkasten Slizing schuifwandkasten zijn functioneel, van hoogwaardige kwaliteit en heel erg mooi. Slizing biedt ongekende mogelijkheden om uw ruimte optimaal te benutten en kan moeiteloos in iedere situatie worden ingepast. Door de

Carpet Sign Atlantique Outdoor

veelheid van kleur en materiaal kunt u eindeloos

Carpet Atlantique is waterafstotend,

combineren. Ook voor de kastindeling geldt

UV-bestendig en antibacterieel. Als gevolg

maatwerk volgens uw wensen en ideeĂŤn.

van deze kenmerken kent het tapijt een

Slizing schuifwandkasten worden op maat

breed toepassingsveld: terrassen,

geleverd en naar wens geplaatst.

balkons, veranda’s en zwembadomgevingen.

M A g A Zin e | 71


ur

introductieintroductieaanbieding! aanbieding!

.498,

€4 8,VAN 4 . O4R9 O € V VAN OOR V

* , * 8 9 9 . , € 3.998 €3

Relaxation Bedcollectie Relaxation Bedcollectie TEMPUR Relaxation is een compleet bedsysteem met bedbodem en TEMPUR is een uit compleet bedsysteem matras inRelaxation één, bestaande 3 stijlvolle bedden. Umet kuntbedbodem kiezen uit en de matras in één, bestaande uit 3 stijlvolle bedden. U kunt kiezen uit de modellen Basis, Continental (zoals afgebeeld) en Adjustable. modellen Basis, Continental (zoals afgebeeld) en Adjustable. Profiteer nu van de tijdelijke introductieaanbieding! Bruinekreeft Profi nuRelaxation van de tijdelijke introductieaanbieding! Er is teer alMatthias een Bed verkrijgbaar vanaf € 2.498,-* Er is al een Relaxation Bed verkrijgbaar vanaf € 2.498,-* * Vraag naar de actievoorwaarden bij uw TEMPUR Adviseur. * Vraag naar de actievoorwaarden bij uw TEMPUR Adviseur.

Uw TEMPUR® Adviseur in de regio Hora Barneveld B.V. Uw TEMPUR® Adviseur in de regio Val-Eur Preferred partner Anthonie Fokkerstraat 35 3772 MP Barneveld 0342-424545 www.horabarneveld.nl

hora slaapsystemen

buitenmeubilair

HORA Barneveld B.V. Anthonie Fokkerstraat 35 3772 MP Barneveld 0342-424545

17-02-10 14:19

www.horabarneveld.nl


g a nt

gAnT decoreert zomerhuis van de Kennedy’s De zomer in Hyannis Port kan niet beginnen zonder de Kennedy’s. Een jarenlange traditie wil, dat wanneer de hele familie bij elkaar is, de zomer pas kan beginnen. Deze traditie wordt streng gewaarborgd door Robert F. Kennedy junior, een neef van de bekende vermoorde president John F. Kennedy.

De gehele GANT Home Summer 2011 collectie is gecreëerd voor de Kennedy familie en hun beroemde zomerhuis aan de Oostkust van Amerika.. De schilderachtige haven van Hyannis en haar maritieme tradities zijn een inspiratie geweest voor de designers. De klassieke patronen en specifieke kleuren vormen het uitgangspunt van de nieuwe collectie. een van de belangrijkste stukken in de collectie is een geborduurd wit linnen kussen, met parelmoeren knopen. Andere belangrijke items zijn twee dekbedovertrek sets, gemaakt van het fijnste satijn. De ene is verkrijgbaar in een jaren ‘40 engels patroon en de andere in fris wit met maritieme symbolen.

M A g A Zin e | 73


reize n TeksT: TargeT Travel markeTing, marijke de maa beeldmaTeriaal: ThabelO mOji, www.bezOekzuidaFrika.nl

74 |

MAgAZine


zui d a friKa

Zuid-Afrika, de wereld in één land

FOTO rechTs ROBBen eilAnd

Zuid-Afrika trakteert haar bezoekers op een mix van Afrikaanse, Europese en Oriëntaalse invloeden. Je kunt hier genieten van prachtige wildparken, een geweldige kustlijn, goed ontwikkelde infrastructuur, aangenaam weer en moderne, levendige steden afgewisseld met traditionele dorpjes. Kortom, het is de ideale vakantiebestemming! Kaapstad

dineer op hoog niveau, geniet van live theater en muziek of ga lekker

Gezegend met een omgeving van vruchtbare wijngaarden, ongerepte

winkelen. Kies een onbewolkte dag uit om een uitstapje te maken naar de

stranden, imposante bergen en een levendig centrum vormt Kaapstad het

wereldberoemde Tafelberg, werelderfgoed én nationaal park. Klim op eigen

toeristisch hart van Zuid-Afrika en een goed startpunt voor een verdere

kracht naar boven of maak gebruik van de kabelbaan voor een adembene-

verkenning van dit land. De stad is in 1652 gesticht door Nederlanders

mend uitzicht op de stad en de kustlijn. De stormachtige Kaap de Goede

en is daarmee de oudste stad van Zuid-Afrika. Diverse musea, galerijen,

Hoop ligt op de plek waar de Indische en Atlantische oceaan samenkomen

gebouwen en plaatsen van architectonische en historische waarde maken

en vormt een spannende bestemming voor een dagtrip. Het Victoria en

de stad tot een ware trekpleister voor alle reizigers. De spectaculaire

Alfred Waterfront is een waar winkelparadijs met oneindig veel winkeltjes

ligging aan de prachtige Tafelbaai met de beroemde Tafelberg op de

met designer kleding, muziek, kunst en sieraden. Wil je een hele andere

achtergrond maakt het plaatje compleet.

kant van Kaapstad leren kennen, breng dan een bezoek aan de townships, waar je met eigen ogen de gevolgen van de Apartheid kunt zien en kunt

Activiteiten en attracties

ervaren met welke uitdagingen de nieuwe democratie van Zuid-Afrika ge-

Kaapstad is een prima startpunt om een dag of vijf door te brengen en

confronteerd wordt. Vergeet tenslotte zeker niet die andere belangrijke plek

van hieruit de stad en de regio te verkennen. Rij door de met wijngaarden

op de lijst van werelderfgoederen: Robben eiland. Bekijk hier zelf in welke

bedekte glooiende heuvels in het achterland, ga paardrijden op het strand,

omstandigheden Nelson Mandela jarenlang gevangen zat.

M A g A Zin e | 75


reize n

76 |

MAgAZine


zui d afriKa

FOTO linker pagina links

FOTO linker pagina rechTs

FOTO linker pagina Onder

FOTO bOven

ROTsfORmATies in de cedeRBeRg RegiO

gOlfen in zUid-AfRikA

zUid-AfRikAAnse wijngAARden

de specTAcUlAiRe kUsTweg ‘cHApmAn’s peAk dRive’

Wijngaarden

in deze regio en verblijf in een van de luxe

lijken te zakken. Kleurrijke lagunes reiken ver

De West-Kaap is met name bekend van-

strandhuizen van het pittoreske Paternoster

landinwaarts en regenwouden strekken zich uit

wege haar wijnhuizen van wereldklasse, zoals

of Langebaan. Verderop in het binnenland

tot vlakbij de kust met zandduinen, waar een

Boschendal, Blacksberg en Klein Constantia.

ligt de Cederberg wildernis, een woestijnach-

reeks zouthoudende meren ligt.

een verblijf in deze regio is dan ook een must

tig gebied met magnifieke rotsformaties en

bij een bezoek aan de Kaap. Overnacht in het

talloze wandelroutes. en ben je toch in die

De Garden Route voert je vanaf Kaapstad tot

historische Stellenbosch, de oudste stad van

buurt, verwen jezelf dan met een verblijf in

aan Port elizabeth langs al dit prachtigs en

de Kaap die in 1685 werd gesticht en vooral

Bushman’s Kloof, Travel and Leisure’s No.1

zorgt voor een waar visueel feest! Het uitzicht

bekend is vanwege haar Nederlandse architec-

Resort van Afrika in 2009!

wisselt van weelderige vegetatie met inheemse bossen waar gigantische Yellowwood bomen

tuur. Of kies voor het pittoreske Franschhoek, waar de invloed van de Franse hugenoten nog

Garden Route

groeien, naar semi-aride gebieden en van de

steeds zichtbaar is.

De Garden Route, oftewel de Tuinroute, die

bergen van de Outeniqua Range naar laagge-

aan de zuidwestkust van Zuid-Afrika ligt mag

legen stranden. Vooral tussen juli en december

Westkust en Cederberg

zich met recht een van de highlights van het

is het hier schitterend door de vele soorten

Ten noorden van Kaapstad vind je langs de

land noemen. Tussen Mosselbaai en Plet-

bloemen die dan in bloei staan. Golfers kunnen

kustlijn van Blaauwberg tot aan de legen-

tenberg baai ligt een prachtige kuststreek

ook hun hart ophalen langs de Garden Route

darische westkust heerlijke stranden met

met diepe baaien, meanderende rivieren en

waar diverse fantastische golfbanen van we-

karakteristieke vissersplaatsjes. Ga eten

lange zandstranden die worden afgewisseld

reldklasse te vinden zijn, zoals Simola, Pezula,

in Die Standloper, een beroemd restaurant

door woeste kliffen en rotsen die zo de zee in

het Fancourt en Pinnacle Point.

M A g A Zin e | 77


reize n FOTO links bOven

FOTO links Onder

de cAngO gROTTen

ROvOs RAil, specTAcUlAiR!

FOTO links midden

FOTO rechTs Onder

meeRkAT mAgic!

UiTzicHT Tijdens een sAfARi

Oudtshoorn ligt iets verder in het binnenland,

bekend als ‘Beautiful Bay’ of ‘Bahia Fermosa’.

maar maakt ook deel uit van de Garden Route.

De ongerepte stranden grenzen hier aan

eens het middelpunt van de handel in struis-

het weelderige groen van het Tsitsikamma

vogelveren, maar nu vooral bekend door de

National Park, waardoor het een geliefde plek

aanwezigheid van de Cango grotten waarvan

is bij pasgetrouwde stellen en rustzoekers. In

men beweert dat ze een van de mooiste ter

deze buurt kun je overnachten in de bijzondere

wereld zijn. een netwerk van goed verlichte

Treetop Lodge. Hier kun je in een chalet tussen

gangenstelsels biedt je een fascinerende blik

de boomtoppen van het Tsitsikamma woud

op de ongekende schoonheid van het bin-

slapen, waar ook vervet monkeys leven. Reken

nenste der aarde. Leuk en leerzaam is een

er maar op dat deze aapjes je, net als de rest

bezoekje aan een struisvogelboerderij of aan

van het uitstekende personeel, elke ochtend

‘Meerkat Magic’. Meerkat is de Zuid-Afrikaan-

vriendelijk goedemorgen komen wensen!

se naam voor stokstaartje en bij het Meerkat Magic Project kom je alles te weten over deze

Oost-Kaap – Cultureel Zuid-Afrika

geweldige beestjes!

Richting de Oost-Kaap leidt de adembenemend mooie route je door Nature’s Valley en over de

78 |

MAgAZine

Het pittoreske Knysna is de ‘hoofdstad’ van

Storms River brug waarvan gezegd wordt dat

de Garden Route en is bekend om haar vele

je hier ’s werelds hoogste bungee jump kunt

kunstgalerijen en het kweken van oesters.

maken. Bezoek een van de vele wildparken in

De stad is gebouwd rondom een lagune met

de buurt van Port elizabeth of geniet van de Sun-

bergen die doet denken aan een mythisch

shine Coast. Verderop richting het noorden vind

Grieks landschap. Op ongeveer 20 kilometer

je de spectaculaire Wild Coast die haar naam

van Knysna ligt Plettenburg baai, ook wel

eer aandoet! Dit gedeelte van Zuid-Afrika is nog


zui d afriKa

FOTO links

FOTO rechTs

TRAdiTiOnele xHOsA dAnseRs

impOsAnTe OlifAnT

redelijk onbekend en het weer is hier het hele jaar

Safari

heeft, is het dan ook geen wonder dat bezoe-

door aangenaam. Door de aanwezigheid van de

Geen enkel bezoek aan Zuid-Afrika is natuurlijk

kers hier keer op keer terugkomen. Nog nooit in

vriendelijke Xhosa bevolking ervaar je hier nog

compleet zonder de Big 5 (leeuw, neushoorn,

Zuid-Afrika geweest? Dan is het nu tijd! Tijd om

het traditionele en gastvrije platteland.

luipaard, buffel en olifant) te hebben gezien. en

de wereld in één land te ontdekken!

laat het beroemde Kruger National Park nu ook

Spectaculaire treinreis

in Zuid-Afrika liggen! Van eenvoudige tent lod-

er is nog veel meer moois in dit grote, prach-

ges tot de meest luxueuze safari lodges waar je

tige land te ontdekken. een heel speciale ma-

op privé safari kunt; er zijn hier mogelijkheden

nier om dit te doen biedt Rovos Rail, ontegen-

voor elk budget. Het Kruger Park grenst trou-

zeggelijk de meest luxe trein van heel Afrika.

wens aan het Sabi Sands Reserve en aangezien

Trakteer jezelf op deze ‘once in a lifetime

er geen hekken tussen beide gebieden staan,

experience’ en ervaar de weelde van vervlogen

kunnen de dieren hier vrij oversteken.

tijden terwijl je geniet van een adembenemend landschap dat aan je voorbij trekt.

Met al het moois dat Zuid-Afrika te bieden

WWW.BEzOEkzUiDAfRikA.Nl

M A g A Zin e | 79


hora Hora

Ons dream‌ team

Anja Anja van van Garderen Garderen Interieur Interieur verzorging verzorging

Wilco Wilco Bakker Bakker Buitendienst Buitendienst

Sophie Sophie de de Heer Heer Verkoop Verkoop ondersteuning ondersteuning

Jaap Jaap van van de de Munt Munt Magazijn Magazijn

Matthias Matthias Bruinekreeft Bruinekreeft Directeur Directeur

Vrolijk, Vrolijk, hardwerkend hardwerkend en en houdt houdt van van extreem extreem

Gezellig, Gezellig, een een doorzetter doorzetter en en zorgt zorgt uiteindelijk uiteindelijk

Secuur, Secuur, oplettend, oplettend, een een gezellige gezellige prater prater en en het het

Houdt Houdt van van alles alles met met techniek techniek en en zorgt zorgt voor voor

Perfectionistisch Perfectionistisch en en het het creatieve creatieve brein brein

schoon schoon

voor voor het het mooie mooie resultaat resultaat bij bij u u thuis thuis

eerste eerste gezicht gezicht die die u u ziet ziet als als u u ons ons bezoekt bezoekt

een een opgeruimd opgeruimd en en gestructureerd gestructureerd magazijn magazijn

van van HORA HORA

Onze merken h en H o r a s l aapsystem aapsysteMen

nilson ÂŽ

handmade beds

80 80 ||

M Ma Ag ga Az Z ii n ne e


dr e a m tea M m Mtea

Janny Davelaar Davelaar Janny Administratie Administratie

Wim van van Meerveld Meerveld Wim Buitendienst Buitendienst

Cootje van van Miltenburg Miltenburg Cootje Verkoop Verkoop

Rudi Hooijer Hooijer Rudi Directeur Directeur

Ellen van van de de Beek Beek Ellen Verkoop Verkoop

Punctueel, trouw trouw en en Punctueel, maakt alles alles voor voor maakt

Altijd opgewekt, opgewekt, niet niet te te Altijd stoppen en en de de rechterrechterstoppen

Klantgericht, betrouwbaar betrouwbaar Klantgericht, en maakt maakt uw uw keuze keuze zeer zeer en

Duizendpoot en en oprichter oprichter Duizendpoot van HORA HORA in in 1999 1999 van

Creatief, liefhebber liefhebber van van Creatief, design en en biedt biedt graag graag design

ons overzichtelijk overzichtelijk ons

hand van van het het bedrijf bedrijf hand

gemakkelijk gemakkelijk

oplossingen in in maatwerk maatwerk oplossingen

h or a b u itenMeubila itenm eubila ir H

M Ma A ga g A zin Zin e e || 81 81


The

Collection HORA The Collection is een bedconcept dat je toelaat je persoonlijke bed te creëren. Comfortabele boxsprings om heerlijk in weg te dromen, gestoffeerde achterwanden, geraffineerde bedbanken en stijl­ volle afwerkingen met oog voor detail. Van klassiek tot modern, van sober tot gewaagd… Met de slaap­ systemen van HORA is de nacht helemaal van jou.

Unieke, eigentijdse en vooral comfortabele collectie slaapsystemen en bovenal zeer vriendelijk geprijsd! Veel mogelijkheden in stoffen en modellen. Het design en alle stofmogelijkheden zijn bedacht door ons eigen team en de bedden worden geproduceerd in Nederland.

www.horabarneveld.nl 82 |

MAgAZine


sectie

M A g A Zin e | 83


3500 m 2 TOpmerken

slaapsysTemen & buiT enmeubilair

unieke cO llecTie

levering dOOr heel n ederland

hOOgwaardige service

persOOnlijk OnT werp & advies

gemakkelijk bereikbaar

TEL. 0342 - 42 45 45 | A NTH ONIE F OK K ER S TR A AT 35 | B E D R I J VE N T E R E I N ‘D E B R I E LLA E R D ’ B A R N E VE LD | W W W. H O R A B A R N E VE LD .N L OPE NINGSTIJ DEN: MA . 13. 30-18. 00 U U R | DI . - D O . 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0 U U R | VR . 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 U U R | Z A . 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 U U R 84 |

MAgAZine

HORA Magazine 2011  

Magazine uitgegeven door Alivra BV voor HORA barneveld BV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you