Page 1

sel_1:sel_1.qxd 30/10/2009 2:17 μμ Page 1

Ç ÁËÇÈÅÉÁ óôï äéáäßêôõï óôç äéåýèõíóç www.alitheia.gr info@alitheia.gr

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÐÁÑ×ÉÁÓ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Ξεκινά αύριο η γιορτή Τσίπουρου

Στόχος του δήμου είναι η ενίσχυση και ανάδειξη του τοπικού προϊόντος Óåë. 14

Å­ÔÏÓ­8ï­­­­Á­Ñ.­ÖÕË­ËÏÕ­307

Με νέο χάρτη οι εκλογές στους δήμους το 2010 - Αποφασισμένος να προωθήσει τον «Καποδίστρια 2» εμφανίζεται ο υπουργός Εσωτερικών - Οι νέοι ΟΤΑ θα προκύψουν μετά από διάλογο βάσει των προτάσεων του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τι προβλέπεται για τους δήμους Τυρνάβου και Αμπελώνα και ποιο προτείνεται να είναι το νέο Óåë. 2-3 διοικητικό μοντέλο

Λαμπρός εορτασμός της εθνικής επετείου Τιμήθηκε στους δήμους Τυρνάβου και Αμπελώνα ο ξεσηκωμός της 28ης Οκτωβρίου με κάθε επισημότητα. Óåë. 4-5

Πράσινο φως για εθνικές ενισχύσεις μέχρι 15.000 ευρώ στους αγρότες Óåë. 12

Ðëïýóéá ðïéêéëßá óå ïñåêôéêÜ êáé ìåæÝäåò - ØáñéêÜ - ÊñÝáôá ôçò þñáò - ÌáãåéñåõôÜ - ÓðÝóéáë ðéÜôá ¼ëá ôá öáãçôÜ ìáò ÊÁÉ óå ðáêÝôï!

0,50 Å

Παράρτημα του Επιμελητηρίου λειτουργεί καθημερινά στον Τύρναβο Óåë. 7


sel_2_3:sel_2_3.qxd 30/10/2009 10:34 μ Page 2

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Έρχεται ο Καποδίστριας 2

Ξ

Στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι να γίνουν οι εκλογές του 2010 σε νέους δήμους

εκινά άμεσα η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με στόχο οι επόμενες δημοτικές εκλογές του 2010 να διενεργηθούν με βάση τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη, έστω και αν χρειαστεί να παραταθεί η θητεία των νυν δημοτικών αρχών για 6 τουλάχιστον μήνες. Την εξέλιξη του «Καποδίστρια 2» θα παρακολουθεί η ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ως βάση συζήτησης θα είναι η μελέτη που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν την Τρίτη, κατά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση με τον συνταγματολόγο και πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου της Τοπικής Αυτοδιοίκηση, κ. Δημήτρη Τσάτσο. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία έχει υιοθετήσει και η ΚΕΔΚΕ, από τον «Καποδίστρια 2» θα προκύψουν 350-380 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Ο «Καποδίστριας 2» δεν θα περιοριστεί μόνο στην επαρχία, αλλά θα επεκταθεί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητα από τις μητροπολιτικές λειτουργίες. Οι νέοι δήμοι που θα προκύψουν θα ταυτίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις με τις υφιστάμενες επαρχίες, ενώ κάθε νησί θα είναι ένας δήμος. Η αποδοχή της πρότασης του Ινστιτούτου εκτιμάται ότι θα κάμψει και τις αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, αφού ήδη πολλές Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, έχουν ταχθεί υπέρ των νέων διοικητικών ορίων των δήμων που προτείνονται από τη μελέτη του ΙΤΑ, ενώ ένα σημαντικό βάρος της μεταρρύθμισης αναμένεται να το σηκώσει και η ίδια η ΚΕΔΚΕ. Ειδική επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από επιφανείς πανεπιστημιακούς, αναλαμβάνει να μελετήσει το νέο εκλογικό νόμο. Αντίστοιχη επιτροπή ανα-

δύο παραπάνω δήμων και την προσθήκη ενός τμήματος του δήμου Ποταμιάς.

λαμβάνει να το θέμα της νέας αρχιτεκτονικής στη διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση. Εκλογικός νόμος Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, ο πρωθυπουργός έχει μιλήσει για προσαρμογή του γερμανικού μοντέλου στα ελληνικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει εκλογή βουλευτών σε μονοεδρικές περιφέρειες αλλά και από λίστα. Αιχμή του δόρατος στη νέα αρχιτεκτονική στη διοίκηση-αυτοδιοίκηση είναι οι συνενώσεις δήμων και η καθιέρωση συστήματος αιρετών περιφερειαρχών που αναμένεται υλοποιηθούν πριν από τις επικείμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 2010. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση και αναλαμβάνουν άμεσα το έργο τους. Την επιστημονική επιτροπή για τον εκλογικό νόμο απαρτίζουν οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Σωκράτης Δώδος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Λίνα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÅÐÁÑ×ÉÁÓ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÔÕÑÍÁÂÏÓ, ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ 24 ÔÇË. & FAX: 24920 25252 E-MAIL: info@alitheia.gr / WEB: www.alitheia.gr Êùä. 6693 ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÇ ÐÁÉÄÇ - ÔÑÏÕËÇ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÉÙÁÍÍÇÓ Ä. ÐÁÉÄÇÓ

Στην επιτροπή για τη νέα αρχιτεκτονική στη διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση συμμετέχουν οι: Χαράλαμπος Ανθόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ράλλης Γκέκας, Οικονομολόγος Αθανάσιος Καταρτζής , Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Κουταλάκης, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Χλέπας, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τέλος, θα οριστεί ένας δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ως μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Νέος δήμος Τυρνάβου Αμπελώνα Βάσει της μελέτης του Ινστιτούτου για το νομό Λάρισας γίνονται δύο προτάσεις, από τις οποίες η πρώτη προβλέπει τη δημιουργία 11 δήμων και η δεύτερη τη δημιουργία 7δήμων. Στην πρώτη πρόταση για την περιοχή του Τυρνάβου και του Αμπελώνα προβλέπεται η δημιουργία ενός δήμου που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δήμων Τυρνάβου και Αμπελώνα, ενώ στη δεύτερη πρόταση προβλέπεται η δημιουργία ενός δήμου που θα προκύψει από τη συγχώνευση των

Οι προτάσεις Αναλυτικά για το νομό Λάρισας οι δύο προτάσεις έχουν ως εξής: Πρόταση 1 Πληθυσμός Αριθμός οικισμών Έκταση (km2) Αριθμός Τοπικών Διαμ. Πυκνότητα 1ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 10000 4 51,092 1 5,11 ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3202 10 162,299 6 50,69 ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2973 14 205,242 8 69,04 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 132779 5 122,586 1 0,92 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 6720 12 279,562 7 41,60 Σύνολο - 1 155674 45 820,781 23 5,27 2ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3548 3 142,919 2 40,28 ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14291 14 348,888 8 24,41 ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2983 2 158,273 1 53,06 ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 3446 14 303,964 6 88,21 ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 4753 9 200,279 7 42,14 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3337 9 150,902 6 45,22 ΚΟΙΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 2126 6 101,267 0 47,63 ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ 874 3 158,685 2 181,56 Σύνολο - 2 35358 60 1565,177 32 44,27 3ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ 4394 13 161,252 7 36,70 ΔΗΜΟΥ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 1694 10 164,101 4 96,87 ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 6371 26 292,951 11 45,98 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 11216 6 121,433 2 10,83 Σύνολο - 3 23675 55 739,737 24 31,25 4ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 6297 10 189,487 8 30,09 ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1703 8 179,386 4 105,34 ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2874 13 197,633 3 68,77 Σύνολο - 4 10874 31 566,506 15 52,10 5ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2267 5 99,403 3 43,85 ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2568 8 147,35 4 57,38 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 8191 12 244,698 8 29,87 Σύνολο - 5 13026 25 491,451 15 37,73 6ος δήμος

ΔΗΜΟΥ ΓΟΝΝΩΝ 2872 4 113,333 2 39,46 ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 2246 10 95,284 3 42,42 ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3834 12 128,462 3 33,51 ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2956 5 107,767 3 36,46 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 5362 10 172,675 6 32,20 ΚΟΙΝ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 415 2 54,447 1 131,20 Σύνολο - 6 17685 43 671,968 18 38,00 7ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 8463 6 154,759 3 18,29 ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 17401 12 370,564 3 21,30 Σύνολο - 7 25864 18 525,323 6 20,31 Πρόταση 2 1ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2983 2 158,273 1 53,06 ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 3446 14 303,964 6 88,21 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3337 9 150,902 6 45,22 Σύνολο - 1 9766 25 613,139 13 62,78 2ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3548 3 142,919 2 40,28 ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14291 14 348,888 8 24,41 ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 4753 9 200,279 7 42,14 ΚΟΙΝ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 2126 6 101,267 0 47,63 ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ 874 3 158,685 2 181,56 Σύνολο - 2 25592 35 952,038 19 37,20 3ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2267 5 99,403 3 43,85 ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2568 8 147,35 4 57,38 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 6720 12 279,562 7 41,60 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 8191 12 244,698 8 29,87 Σύνολο - 3 19746 37 771,013 22 39,05 4ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 8463 6 154,759 3 18,29 ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 17401 12 370,564 3 21,30 Σύνολο - 4 25864 18 525,323 6 20,31 5ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΓΟΝΝΩΝ 2872 4 113,333 2 39,46 ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 2246 10 95,284 3 42,42 ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3834 12 128,462 3 33,51 ΚΟΙΝ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 415 2 54,447 1 131,20 Σύνολο - 5 9367 28 391,526 9 41,80 6ος δήμος

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 6297 10 189,487 8 30,09 ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1703 8 179,386 4 105,34 ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2874 13 197,633 3 68,77 Σύνολο - 6 10874 31 566,506 15 52,10 7ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2956 5 107,767 3 36,46 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 5362 10 172,675 6 32,20 Σύνολο - 7 8318 15 280,442 9 33,72 8ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ 4394 13 161,252 7 36,70 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 11216 6 121,433 2 10,83 Σύνολο - 8 15610 19 282,685 9 18,11 9ος δήμος ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 10000 4 51,092 1 5,11 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 132779 5 122,586 1 0,92 Σύνολο - 9 142779 9 173,678 2 1,22 10ος ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3202 10 162,299 6 50,69 ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2973 14 205,242 8 69,04 Σύνολο - 10 6175 24 367,541 14 59,52 11 ΔΗΜΟΥ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 1694 10 164,101 4 96,87 ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 6371 26 292,951 11 45,98 Σύνολο - 11 8065 36 457,052 15 56,67 Η Κοινότητα ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ στο χάρτη και στους πίνακες περιέχεται στο Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Στην ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ένα μέρος του Δήμου Ποταμιάς μεταφέρεται στο Δήμο 2 και το υπόλοιπο στο Δήμο 4. Ένα μέρος του Δήμου Νίκαιας μεταφέρεται στο Δήμο 3 ένα μέρος (Νίκαια, Ν. Λεύκη, Ν. Καρυές, Ζάππειο) στο Δήμο 9 και το υπόλοιπο στο Δήμο 10. Ένα μέρος του Δήμου Αγιάς μεταφέρεται στο Δήμο 3 και το υπόλοιπο στο Δήμο 6. Ένα μέρος του Δήμου Λακέρειας μεταφέρεται στο Δήμο 6 και το υπόλοιπο στο Δήμο 7. Ένα μέρος του Δήμου Κοιλάδας μεταφέρεται στο Δήμο 9 (Ελευθεραί, Αμυγδαλέα, Ραχούλα, Μάνδρα, Κουτσόχερο) και το υπόλοιπο στο Δήμο 10. Ένα μέρος του Δήμου Πλατύκαμπου μεταφέρεται στο Δήμο 9 (Μελισσοχώρι, Ομορφοχώρι) και το υπόλοιπο στο Δήμο 3.

ÊÜ­èå­å­âäï­ìÜ­äá­óôï­óðß­ôé­óáò,­óôï­êá­ôÜ­óôç­ìÜ­óáò, óôï­÷þ­ñï­åñ­ãá­óß­áò­óáò,­óå­êÜ­èå­ãù­íéÜ­ôçò­Åë­ëÜ­äáò, ìü­íï­ìå­20­åõ­ñþ­å­ôç­óß­ùò. ÄÞ­ìïé,­ÔñÜ­ðå­æåò,­Í.Ð.Ä.Ä.:­60­åõ­ñþ­åôçóßùò

Ãß­íå­ôå­óõí­äñï­ìç­ôÝò­ìå­Ý­íá­á­ðëü­ôç­ëå­öþ­íç­ìá­óôï­24920­25252


sel_2_3:sel_2_3.qxd 30/10/2009 10:35 μ Page 3

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Πρόταση για ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης των νέων δήμων

Μ

Μια πρώτη προσέγγιση σε μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ε βάση ορισμένες βασικές κατευθύνσεις και αρχές το σύστημα διακυβέρνησης αλλά και γενικότερα, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των νέων δήμων θα πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι, οι νέοι δήμοι θα πρέπει να διαθέτουν άμεση και ενιαία δημοκρατική νομιμοποίηση, να διασφαλίζουν την εσωτερική θεσμική ισορροπία, να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και να τηρούν την αρχή της εγγύτητας προς τον πολίτη και το πρόβλημα, μέσα από ένα σύστημα εσωτερικής δημοτικής αποκέντρωσης. Τέλος, το νέο σύστημα θα πρέπει να ενισχύσει την διαφανή και αυθεντική έκφραση και διασταύρωση λειτουργιών (βουλευόμενη, ελεγκτική, διαβούλευση, εκτέλεση, επιτελική-στρατηγική-συντονιστική κλπ.) στην καθημερινή δημοτική δράση. Ως προς τα όργανα και τις λειτουργίες των νέων δήμων προτείνονται, λοιπόν, τα εξής: Ως προς τον κεντρικό δήμο Τα όργανα των νέων δήμων θα περιλαμβάνουν: • το κατά συνδυασμούς άμεσα εκλεγόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, • την έμμεσα εκλεγόμενη Δημαρχιακή Επιτροπή με εγγυημένη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, • τον άμεσα εκλεγόμενο Δήμαρχο, • Αντιδημάρχους αρμόδιους είτε κατά θέμα/τομέα είτε κατά τόπο. • την Επιχειρησιακή (ή Εκτελεστική) Επιτροπή ως συλλογικό επιχειρησιακό όργανο (δηλ. ως «κυβερνητικό» όργανο χωρίς συμμετοχή της αντιπολίτευσης) • μια νέα, επίσης έμμεσα εκλεγόμενη Επιτροπή Χωροταξίας-ΠολεοδομίαςΠεριβάλλοντος με συμμετοχή της αντιπολίτευσης, • επίσης, προτείνεται η συγκρότηση μιας μόνιμης Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το βασικό όργανο με το τεκμήριο

αρμοδιότητας εντός του Δήμου, ενώ πρέπει να αναβαθμιστεί ο επιτελικός και ελεγκτικός του ρόλος καθώς και να αναβαθμιστεί η θέση της αντιπολίτευσης. Προτείνεται η αύξηση του αριθμού των μελών του, από τα οποία ορισμένα θα προέρχονται υποχρεωτικά (κατ’ αναλογία του πληθυσμού) από συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου (όπως σήμερα σε Επαρχίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων). Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ποσόστωση δεν θα αφορά μόνο την σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου αλλά και την σύνθεση των υποψήφιων συνδυασμών κατά τις εκλογές. Και ενόψει της προτεινόμενης αύξησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθούν αποφασιστικά οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες θα έχουν ανάλογη προς το δημοτικό συμβούλιο σύνθεση και θα μπορούν να έχουν, με βάση τον σχετικό κανονισμό ή/και σχετική ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Τέλος, προτείνεται η θεσμοθέτηση του «συνηγόρου του δημότη» στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να διατηρηθεί ως έχει με την συμμετοχή της αντιπολίτευσης και να ενισχυθεί ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά του δήμου, καθώς και να εμπλουτισθεί με ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες και την διοικητική του λειτουργία. Ο Δήμαρχος Ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο, ενώ ασκεί και τις καταστατικές εκτελεστικές αρμοδιότητες, συνεργαζόμενος με την Επιχειρησιακή (ή Εκτελεστική) Επιτροπή και τους (θεματικούς και τοπικούς) Αντιδημάρχους. Ασκεί την άμεση διοίκηση στο προσωπικό των επιτελικών υπηρεσιών του Δήμου. Ως Πρόεδρος της Επιχειρησιακής αλλά και της Δημαρχιακής Επιτροπής έχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου. Ο Δήμαρχος του Νέου Δήμου πρέπει να έχει καθήκοντα, αρμοδιότητες και πολιτικό προφίλ

διαθέτει ο δημοτικός προϋπολογισμός ειδικά κεφάλαια και ποσοστά πόρων για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα με βάση τις μείζονες γεωγραφικές περιοχές των δήμων που συνενώνονται.

Τα όργανα δημοτικής αποκέντρωσης

«Κυβερνήτη» της περιοχής του Νέου Δήμου. Οι Αντιδήμαρχοι (θεματικοί και τοπικοί) Οι Αντιδήμαρχοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Τους θεματικούς (ή «τομεακούς») , αφενός, και τους τοπικούς, αφετέρου, Αντιδημάρχους. Οι θεματικοί Αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας: • από τον Δήμαρχο • εναλλακτικά προτείνονται από τον Δήμαρχο και επιλέγονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους που συνενώνονται στο πλαίσιο του «Καποδίστρια 2». Ενόψει των προτάσεων που έχουν συζητηθεί ως σήμερα, διαγράφεται η προοπτική κάθε νέος δήμος να περιλαμβάνει, πλην της έδρας, 1-3, συνήθως, δήμους ή κοινότητες που καταργούνται. Σε αυτούς τους δήμους υφίσταται ήδη ένα οργανωτικό και υπηρεσιακό «κεφάλαιο», το οποίο θα πρέπει να διαθέτει μια άμεση και εκ του σύνεγγυς πολιτική καθοδήγηση, από όργανο (και πρόσωπο) της εμπιστοσύνης του δημάρχου. Σε

αυτήν ακριβώς την ανάγκη ανταποκρίνεται ο προτεινόμενος θεσμός του τοπικού αντιδημάρχου. Η Επιχειρησιακή (ή Εκτελεστική) Επιτροπή Καθιερώνεται ένα νέο όργανο, η Επιχειρησιακή (ή Εκτελεστική) Επιτροπή, ως συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους. Στο εν λόγω συλλογικό εκτελεστικό όργανο συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στους μεγαλύτερους δήμους ο Γ.Γραμματέας του Δήμου. Συντονιστικός θα είναι και ο ρόλος της Επιχειρησιακής Επιτροπής ως οργάνου συντονισμένης παρακολούθησης και αξιολόγησης (feed back) των δράσεων και πολιτικών του δήμου, ενώ αισθητά αναμένεται να ενισχυθεί η προγραμματική αντίληψη που πρέπει να ενστερνίζονται οι «διοικητές» του δήμου. Η μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας-ΠολεοδομίαςΠεριβάλλοντος Προτείνεται η δημιουργία μιας μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας-Περιβάλλοντος με αναλογική συμμετοχή της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την

σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε δήμους με αγροτικό χαρακτήρα, στα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον θα περιλαμβάνονται και τα προβλήματα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Η Μόνιμη Επιτροπή Διαβούλευσης Προτείνεται η καθιέρωση, από ένα μέγεθος και άνω, μιας Μόνιμης Επιτροπής Διαβούλευσης στην οποία θα συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και (κατ’ αναλογία της δύναμης των παρατάξεων) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων (ή οι Πάρεδροι), οι Πρόεδροι των Ν.Π. του δήμου και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ. Επιπλέον, προτείνεται η οργάνωση ειδικής διαδικασίας λαϊκής διαβούλευσης για την δημοτική αποκέντρωση μια φορά τον χρόνο με απολογισμό του έργου δημοτικής αποκέντρωσης και με συμμετοχή όλων των μελών των κεντρικών και των αποκεντρωμένων οργάνων του δήμου. Προτείνεται επίσης να

Ως προς τα όργανα της δημοτικής αποκέντρωσης, ένα πρώτο ζήτημα, όπως ήδη επισημάνθηκε, είναι η συγκρότηση και λειτουργία οργάνων στο επίπεδο των ΟΤΑ του «Καποδίστρια 1» που καταργούνται. Έτσι, στο επίπεδο της Τοπικής Αντιδημαρχίας (τέως ΟΤΑ του «Καποδίστρια 1» ) προτείνονται τα εξής: • Στον Δήμο της έδρας της Τοπικής Αντιδημαρχίας διατηρούνται ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες των παλαιών Δήμων. Ως προς το επίπεδο των τοπικών διαμερισμάτων που είχαν συγκροτηθεί στο πλαίσιο του «Καποδίστρια 1» (κοινότητες και δήμοι που καταργήθηκαν το 1998) προτείνονται τα εξής: • Η συγκρότηση, και πάλι, τοπικών συμβουλίων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Καποδίστρια 1, συμπεριλαμβανόμενης πλέον και της έδρας των καταργούμενων καποδιστριακών δήμων. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως προς την σύνθεση και την εκλογή των τοπικών συμβουλίων προτείνονται εναλλακτικά τα εξής: - Η συγκρότηση τριμελών τοπικών συμβουλίων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα ή, εναλλακτικά, τριμελών έως πενταμελών τοπικών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. - Η εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων από ενιαίο διαπαραταξιακό ψηφοδέλτιο με σταυροδοσία (ένας ή εναλλακτικά δύο σταυροί).. Είναι προφανές ότι Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου θα είναι ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς. - Η εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων κατά το ισχύον, σήμερα, σύστημα.


Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Λαμπρές εκδηλώσεις στους δήμους Τυρνάβου Με λαμπρές εκδηλώσεις οι δήμοι Τυρνάβου και Αμπελώνα τίμησαν και φέτος την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στο δήμο Τυρνάβου την παραμονή της επετείου έγιναν οι καθιερωμένες Σχολικές Γιορτές, ενώ εψάλη επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες νεκρούς στο Ηρώο που βρίσκεται στο Δημοτικό Κήποκαι ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους μαθητές των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων,

Γυμνασίων, Λυκείων της πόλης, παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής, Ανήμερα της επετείου εψάλη επίσημη δοξολογία στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης και στη συνέχεια στην Κεντρική Πλατεία, εψάλη επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες νεκρούς και έγινε κατάθεση στεφάνων. Τον πανηγυρικός της ημέρας εκφώνησε η καθηγήτρια του 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου κ. Ευδοκία

Παπαϊωάννου. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση της μαθητιώσας και στρατευμένης νεολαίας.

Στο δήμο Αμπελώνα Στο δήμο Αμπελώνα οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εντός του οποίου έγινε και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την κ. Μ. Τσούκα, καθηγήτρια του Γυμνασί-

ου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο. Κατάθεση στεφανιών και η ερμηνεία του εθνικού ύμνου από τη χορωδία του Γυμνασίου Αμπελώνα. Στη συνέχεις έγινε η παρέλαση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, του Γυμνασίου και του Λυκείου Αμπελώνα και οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμή των επισήμων και του λαού στο Δημαρχείο, η δημοτική αρχή.


Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

και Αμπελώνα για την 28η Οκτωβρίου

Οι φωτογραφίες από την παρέλαση του Τυρνάβου είναι από το “ΦΩΤΟ ΜΟΚΚΑΣ” και οι φωτογραφίες από την παρέλαση του Αμπελώνα είναι από το “ΦΩΤΟ IMAGE”

ÖÙ­ÔÏ­ÌÏ­ÊÁÓ ÖÙ­ÔÏ­ÌÏ­ÊÁÓ

Óô. ÊáñÜóóïõ 2 Ôçë.: 24920 24081 Ôýñíáâïò


sel_6_7:sel_6_7.qxd 30/10/2009 12:08 μμ Page 6

Σάββατο 31 0κτωβρίου 2009

Επτά σημεία για την παιδεία Επτά σημεία έχει η πρόταση του κ. Γ. Μπαμπινιώτη για την αναμόρφωση της Παιδείας. Ήδη η πρότασή του βρίσκεται στα χέρια των μελών του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο διάλογο για την Παιδεία. Τα επτά σημεία της πρότασης του κ. Μπαμπινιώτη είναι: 1. Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων μετά τη λήψη του απολυτηρίου της Γ΄ τάξης του Λυκείου, το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί και να θεσπιστεί ο θεσμός του εθνικού απολυτηρίου. Συνεπώς, κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. 2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να διενεργούνται από ειδικό μόνιμο εξεταστικό φορέα, από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης, το οποίο θα αποτελεί ανεξάρτητο φορέα που δεν θα συνδέεται με το υπουργείο Παιδείας. Θα είναι όμως στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην αξιολόγηση, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς που θα προέρχονται από αντίστοιχες ειδικότητες. Το κέντρο αξιολόγησης θα λειτουργεί με τράπεζα θεμάτων, τα οποία συνεχώς θα ανανεώνονται. 3. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα να προσέρχονται στις εξετάσεις που θα διενεργεί το εθνικό κέντρο αξιολόγησης τρεις φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριο- Ιανουάριο- Ιούνιο). Επιτρέπεται η βελτίωση της βαθμολογίας τους, ενώ κάθε επαναληπτική εξέταση θα υπόκειται και σε αφαίρεση μορίων. 4. Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό ποσοστό η συνολική επίδοση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Η επίδοση θα καθορίζεται από περιφερειακά τεστ που θα διενεργούνται από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του Λυκείου, σε συνδυασμό με την προφορική αξιολόγηση και τον φάκελο του μαθητή. Εφόσον η αξιολόγηση της επίδοσης διαφέρει από την αξιολόγηση στις εισαγωγικές εξετάσεις, η διαφορά θα ρυθμίζεται με ειδικό αλγόριθμο. 5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τέσσερα αντικείμενα, κατά επιστημονική ειδικότητα, με δυνατότητα επιλογής και συνδυασμό περισσοτέρων αντικειμένων για την εισαγωγή σε παρεμφερείς σχολές. 6. Η ύλη των εξετάσεων θα προέρχεται από τα τρία έτη της ύλης που διδάσκεται στο λύκειο. 7. Στον προσδιορισμό της ύλης, καθώς και στα στελέχη του εθνικού κέντρου αξιολόγησης, θα συμμετέχουν τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ. Τα τμήματα των ΑΕΙ θα καθορίζουν επίσης το ύψος της βαθμολογίας για την εισαγωγή φοιτητών στο οικείο πανεπιστήμιο.

Από την Κυριακή αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2009 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την εισαγωγή τους στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι προσφερόμενες θέσεις για τα συνολικά 32 προγράμματα σπουδών ανέρχονται φέτος στις 7.400. Ειδικότερα, 4.200 θέσεις φοιτητών θα διατεθούν για τα 6 προπτυχιακά προγράμματα και 3.200 για 26 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αιτήσεις αναμένεται να φτάσουν τις 70.000. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση), ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για ένα μόνο πρόγραμμα. Να σημειωθεί πως φέτος αποφασίστηκε η δημιουργία 320 επιπλέον (10%) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες θα προορίζονται αποκλειστικά για μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης). Επίσης, 126 θέσεις σε προπτυχιακά προγράμματα προορίζονται για φοιτητές που εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στη ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει ο νομός Λάρισας

Τ

ο παρόν για μια ακόμα χρονιά δίνει φέτος η Νομαρχία Λάρισας στην Διεθνή Τουριστική έκθεση Filoxenia στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προώθηση του Τουρισμού του Νομού. Πιο συγκεκριμένα η Νομαρχία Λάρισας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας και την ΤΕΔΚ Λάρισας συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Filoxenia που ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρί-

ου. Ο νομός βρίσκεται στο περίπτερο 12 από όπου διανέμονται έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό όπως φυλλάδια, χάρτες, c.d με πληροφορίες για τον τουρισμό στο νομό. Τη Filoxenia επισκέφθηκε και ο νομάρχης και Γενικός Γραμματέας της ΕΝΑΕ κ Λουκάς Κατσαρός καθώς και ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ Δημήτριος Δράκος. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της νομαρχιακής αρχής η τουριστική έκθεση Filoxenia ασκεί μεγάλη επιρροή στην τουρι-

στική αγορά των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολική Ευρώπης καθώς δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και προσελκύει επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο και η νομαρχία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη ιδιαίτερη δυναμική της Filoxenia προκειμένου αφενός να προβάλλει τις τουριστικές δυνατότητες του νομού και να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες στο νομό και αφετέρου να δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργασιών και να διευρύνει

τις προοπτικές του τουρισμού στο νομό. Το επόμενο διάστημα η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής της Νομαρχίας Λάρισας όπως εξηγεί η πρόεδρός της κ. Βαρβάρα Ζαχαρακούλη θα προχωρήσει σε ανάλυση και αξιολόγηση των νέων στοιχείων στο χώρο του τουρισμού και στην εκπόνηση του καινούριου προγράμματος για το 2010 με δράσεις προσαρμοσμένες στις νέες οικονομικές συνθήκες και στα νέα τουριστικά δεδομένα.

Μηδενική ανοχή στην αυθαιρεσία των αστυνομικών οργάνων Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με καταγγελίες για κακοποίηση στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών Παγανής Λέσβου

Μ

ετά από καταγγελίες για τον άγριο ξυλοδαρμό αλλοδαπών στο κέντρο κράτησης στη Παγανή Λέσβου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Κουράκης, Θ. Δρίτσας Ν. Τσούκαλης και Ηρώ Διώτη κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη με την οποία ζητούν να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες συμπεριφορές. Επίσης ρωτούν τον υπουργό αν θα προβεί άμεσα στο οριστικό κλείσιμο του κέντρου κράτησης αλλοδαπών Παγανής και αν θα αναθεωρήσει την πολιτική αντιμετώπισης των μικτών μεταναστευτικών ρευμάτων στα σημεία εισόδου με κατάλληλες δομές υποδοχής και ειδική μέριμνα για όσους χρήζουν διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας. Οι βουλευτές εκφράζουν το φόβο τους για προσπάθεια συγκάλυψης της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βαρβαρότητας σε βάρος ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Οι βουλευτές με κοινή δήλωσή τους επισημαίνουν: «Αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας η ύπαρξη του κέντρου κράτησης στη Παγανή Λέσβου. Αποτελεί όμως εξίσου ντροπή στην «ανθρώπινη τραγωδία» και στις «απάνθρωπες συνθήκες που θίγουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», όπως διαπιστώνει μετά από την επίσκεψή του ο υφυπουρ-

γός, η πολιτεία να απαντά με αστυνομική αυθαιρεσία και βαρβαρότητα». Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Το πρωί της 22 Οκτωβρίου, κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας μαζί με τον υφυπουργό για την Προστασία του Πολίτη, Σπύρο Βούγια, επισκέφθηκε το κέντρο διοικητικής κράτησης αλλοδαπών Παγανής, στη Λέσβο. Πάνω από 700 άτομα, μεταξύ των οποίων πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές, ασυνόδευτα παιδιά, γυναίκες με μωρά και άλλες ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες κρατούνταν σε άθλιες συνθήκες που προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο υφυπουργός μίλησε για «ανθρώπινη τραγωδία» και «απάνθρωπες συνθήκες που θίγουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ενώ υποσχέθηκε συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία για αντικατάσταση της υπάρχουσας κατάστασης

με δομές υποδοχής και φιλοξενίας των ανθρώπων «που φτάνουν κάτω από δραματικές συνθήκες στην Ελλάδα». Σύμφωνα με καταγγελίες το απόγευμα της 22 Οκτωβρίου αστυνομικά όργανα υπεύθυνα για τη φύλαξη του κέντρου προέβησαν σε κακοποίηση και ξυλοδαρμό κρατουμένων, μεταξύ των οποίων ενός 17χρονου ανηλίκου, ο οποίος διακομίστηκε στο Βοστάνειο Νοσοκομείο, όπου και του διαγνώσθηκαν κακώσεις στην κεφαλή, πλάτη, μέση και χέρια. Τα γεγονότα προκλήθηκαν σε ορισμένους θαλάμους, όταν ομάδες κρατουμένων διαμαρτύρονταν για την παρατεταμένη τους κράτηση. Ήδη αναφέρεται επιχείρηση συγκάλυψης από αστυνομικά όργανα. Ο 17χρονος αναφέρεται πλέον στα αστυνομικά έγγραφα ως 18χρονος, και επομένως ενήλικος, και δεν είναι στην διάθεση των ανακριτικών

αρχών και πρέπει να αναζητηθεί πλέον σε άγνωστη διεύθυνση. Ερωτάται ο κ. υπουργός: 1.Θα διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες συμπεριφορές; 2.Θα προβείτε άμεσα σε οριστικό κλείσιμο του κέντρου κράτησης αλλοδαπών Παγανής και αντικατάστασή του με διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα Ανοικτά Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας κατά το πρότυπο του «Κέντρου Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μεταναστών», που λειτουργεί με επιτυχία στην Αγιάσο της Λέσβου; 3.Θα αναθεωρήσετε την πολιτική αντιμετώπισης των μικτών μεταναστευτικών ρευμάτων στα σημεία εισόδου με κατάλληλες δομές υποδοχής και ειδική μέριμνα για όσους χρήζουν διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας;


sel_6_7:sel_6_7.qxd 30/10/2009 12:20 μμ Page 7

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Σε εγρήγορση η νομαρχία ενόψει χειμώνα Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον καλύτερο συντονισμό των φορέων

Σ

ύσκεψη για το σχεδιασμό ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα ή έντονες χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα πραγματοποιήθηκε στη νομαρχία Λάρισας. Επρόκειτο για την τακτική συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συντονιστικού οργάνου (ΣΝΟ) της Νομαρχίας Λάρισας. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καιρικών φαινόμενων. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση σημείωσε ο κ. Κατσαρός διότι η πρόληψη είναι μία σημαντική υπόθεση για την αντιμετώπιση δύσκολων καιρικών φαινομένων. Είναι ευθύνη όλων κατέληξε στις δηλώσεις του ο Νομάρχης Λάρισας να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις. Στη συνεδρίαση του ΣΝΟ αποφασίστηκαν τα εξής: ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ • Να γίνει ο έλεγχος και καθαρισμός των ρεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις ζώνες δικαιοδοσία τους ( ΔΤΥ – ΔΗΜΟΙ) . • Να κάνουν τον έλεγχο στα αντιπλημμυρικά έργα που ήδη έχουν κατασκευασθεί η κατασκευάζονται (ΔΤΥ – ΔΗΜΟΙ) . • Να προχωρήσει η έκδοση σχετικής απόφασης για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου

(ΔΤΥ) . • Έλεγχος των φρεατίων και καθαρισμός αυτών από τις αντίστοιχες (ΔΕΥΑ η ΔΗΜΟΙ ) . Αναφορικά στο Νομό Λάρισας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί μετά τις πυρκαγιές του 2007 έργα, όπως κατασκευή τεσσάρων φραγμάτων στο Βαθύρεμα Αγιάς , τεχνικά στο οδικό δίκτυο Αγιάς Μελιβοίας καθώς και από τα Δασαρχεία , η κατασκευή κορμοφραγμάτων , κ. λ .π. . Όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη άμεσης επέμβασης μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τους Δήμους αλλά και από την Ν. Α. Λάρισας . Φυσικά η επέμβαση θα γίνεται στις ζώνες ευθύνης κάθε συναρμόδιας Υπηρεσίας. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ Να οριστεί εκπρόσωπος από τους Δήμους ,Δημοτικά Διαμερίσματα κυρίως στους ορεινούς όγκους Ολύμπου και Κίσαβου και

να σταλεί έγγραφο στην Νομαρχία με τηλέφωνο σταθερό και κινητό για άμεση επικοινωνία ,έτσι ώστε να υπάρχει επαφή για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην ευρύτερη περιοχή.(εάν τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε κάποιο αίτημα που δεν υλοποιήθηκε να γίνει ενημέρωση από τους παρευρισκομένους) • Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και να είμαστε αντικειμενικοί όσο αφορά την χρήση μηχανημάτων αποχιονισμού. • Η ιεράρχηση του καθαρισμού των δρόμων θα είναι πρώτα σε επαρχιακό επίπεδο ,μετά σε δημοτικό και τελευταίο σε αγροτικά ποιμνιοστάσια. • Εάν και εφόσον τα προβλήματα είναι έντονα θα πρέπει να υπάρξει υπομονή και κατανόηση από όλους μας για την σειρά αποχιονισμού. • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην

χρήση του αλατιού .Η κατά χρήση αφενός μεν είναι επιζήμια για το περιβάλλον και αφετέρου είναι και το οικονομικό τίμημα στο οποίο πρέπει να είμαστε φειδωλοί. ΔΕΗ - ΟΤΕ Έλεγχος στις υπέργειες γραμμές ειδικά σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο που υπάρχει πιθανότητα έντονης χιονόπτωσης. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εκτροπή της κυκλοφορίας όταν και εφόσον υπάρχουν προβλήματα ,ειδικά για αυτό το θέμα θα πρέπει να ενημερώνονται οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων ότι πρόσβαση θα έχουν οι εμπλεκόμενοι όπως : Πολιτική Προστασία , οι συναρμόδιες υπηρεσίας καθώς επίσης και οι εθελοντικές οργανώσεις και να μην δημιουργούνται οργανωτικά προβλήματα . ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Με την Πυροσβεστική Υπηρεσία υπάρχει άριστη

συνεργασία και ελπίζουμε να υπάρξει και στο μέλλον . ΣΤΡΑΤΟΣ Να ορισθούν δύο άτομα ( τακτικό – αναπληρωματικό) υπεύθυνα για την μέριμνα προς χρήση των Μηχανημάτων του Στρατού (διαδικασίες αδειοδότησης) σε οποιαδήποτε θέση του Νομού , με μεγάλο ύψος χιονιού η έντονων πλημμυρών . Ο υπεύθυνος αυτός θα είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα και θα ενημερώνεται από την Πολιτική Προστασία της Ν. Α. Λάρισας . Ο στόχος θα είναι να ξεπεραστούν εμπόδια και η διαδικασία να είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ Οι δασικές Υπηρεσίες δεν εμπλέκονται στην διαδικασία αποχιονισμού αλλά με την εμπειρία που διαθέτουν μπορούν να συνδράμουν εάν και εφόσον χρειασθεί . Θα πρέπει όμως κατά την διάρκεια

του χειμώνα να προετοιμασθούν κατάλληλα έτσι ώστε να συντάξουν τις απαραίτητες μελέτες και να ζητήσουν τα ανάλογα χρήματα από τα συναρμόδια Υπουργεία για την κατασκευή αντιπυρικών ζωνών , καθαρισμός δασικών δρόμων κλπ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο θεσμός των εθελοντικών οργανώσεων , οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , με πρωταγωνιστικό ρόλο . Οι εθελοντικές οργανώσεις κυρίως μέχρι σήμερα συμμετείχαν σε περιπόλους για την πυροπραστασία των δασών στους ορεινούς όγκους Ολύμπου & Κισσάβου. Σήμερα με την εμπειρία που διαθέτουν σε εξειδικευμένες καταστάσεις θεωρούμε ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν οποτεδήποτε χρειασθεί.

Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων επιστρέφει η Νομαρχία Λάρισας

Ό

σοι πολίτες αγόρασαν ή μεταβίβασαν αυτοκίνητα με ευνοϊκούς όρους, μεταξύ 7 Απριλίου και 7 Αυγούστου, αλλά παρόλα αυτά κατέβαλαν τα σχετικά τέλη λόγω καθυστέρησης στη νομοθετική ρύθμιση, καλούνται από τη

Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Λάρισας να πάρουν πίσω τα χρήματα τους. Συγκεκριμλενα, η Διεύθυνση Μεταφορών εξέδωσε σχετικά την ακόλουθη ανακοίνωση: «Οι πολίτες οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από 7 Απριλίου 2009 μέχρι και 7 Αυγούστου

2009 έχουν καταβάλει το τέλος μεταβίβασης και το τέλος αδείας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που έχουν ταξινομηθεί μέχρι 6 Απριλίου 2009 δικαιούνται επιστροφής των ανάλογων ποσών. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους υπέβαλαν αίτηση επιστροφής και τελών, μπορούν να προ-

σέρχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 08:00 έως 10:00 το πρωί, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, έχοντας μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αυτοί

όμως που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα σχετική αίτηση επιστροφής των τελών παρακαλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την υποβολή της, έχοντας μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την Προισταμένη του Τμήματος Μεταβιβάσεων και Αδειών Κυκλοφορίας Μ.Μόκα, στο τηλέφωνο 2413 511547 και από τους υπαλλήλους Α. Ζήση και Α. Κυριτσάκα στα τηλέφωνα 2413 511522 και 511534 αντίστοιχα».

Λειτουργεί το παράρτημα του Επιμελητηρίου στον Τύρναβο Ο Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι το γραφείο του Παραρτήματος του

Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας μπορεί πλέον να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες της επαρ-

χίας Τυρνάβου καθημερινά από 8:30 έως 13:30 . Διεκπεραιώνονται ότι

έχει σχέση με τις Ατομικές Επιχειρήσεις : προεγγραφές , εγγραφές , διακοπές , μεταβολές στοι-

χείων , συνδρομές , βεβαιώσεις , πιστοποιητικά , ενώ για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. , και Α.Ε.

μόνο συνδρομές και βεβαιώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24920 25289.


sel_8_9:sel_8_9.qxd 30/10/2009 12:21 μμ Page 8

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009


sel_8_9:sel_8_9.qxd 30/10/2009 12:21 μμ Page 9

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009


sel_10_11:sel_10_11.qxd 30/10/2009 6:15 μμ Page 10



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

…λίγο απ’ όλα Αντιγράφω από άρθρο του Χρήστου Γιανναρά για τους υποψήφιους αρχηγούς της ΝΔ: «Η δήλωση που συνόδευε κάθε υποβολή υποψηφιότητας ήταν και μια ωμή περιφρόνηση της νοημοσύνης των πολιτών: Ούτε λέξη για τα αίτια της εκλογικής συντριβής, ούτε ίχνος προβληματισμού για δικές τους ευθύνες. Κι όμως, δεν ήταν οπαδοί στις κερκίδες, ήταν κεντρικοί παίκτες στην αρένα, υπουργοί της κυβέρνησης, φιγουράτα κομματικά στελέχη. Δεν έβλεπαν, λοιπόν, τα μοιραία λάθη, τα αναίσχυντα σκάνδαλα, την εξόφθαλμη ανικανότητα του ηγήτορα; *** Ποια ήταν η δική τους κριτική αντίδραση, η τίμια και υπεύθυνη παρέμβασή τους; Αν έχουν ανάστημα που το φαντάζονται ηγετικό, γιατί δεν το ύψωσαν; *** Ως την τελευταία στιγμή θριαμβολογούσαν, λιβάνιζαν γλοιωδώς τον αρχηγό, δεν τολμούσαν να ψελλίσουν αντίρρηση, κριτική παρατήρηση, δημιουργική υπόδειξη. Και τώρα διεκδικούν την αρχηγία. Απέκτησαν ξαφνικά, από το τίποτα, ραχοκοκαλιά πολιτικής ευτολμίας; Ασπόνδυλοι χειροκροτητές, ώς μόλις χθες, και θα αντιπολιτευθούν τώρα, με πολιτική φερεγγυότητα και σθένος, τη θριαμβεύουσα σοσιαλεπώνυμη παντοδυναμία; Μα, που να πάρει η ευχή, ακόμα και η πιο αρρωστημένη φιλοδοξία πρέπει να προφασίζεται κάποιον ρεαλισμό. *** Δύο από τους αυθυποψήφιους είχαν φτιάξει κάποτε δικά τους κόμματα. Και απέτυχαν μετά πατάγου. Έχουν, λοιπόν, δώσει τις εξετάσεις τους, δοκιμάστηκαν στην πράξη, φάνηκε καθαρά ποιες είναι οι ηγετικές τους ικανότητες. Πώς τολμάνε σήμερα, με τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν, να διεκδικούν ασύγκριτα υπέρτερες ηγετικές ευθύνες; Είναι σαν να λένε στους πολίτες: «Είχαμε περίπτερο, το χαντακώσαμε, εμπιστευθείτε μας τώρα να διαχειριστούμε υπεραγορά»! *** Όχι λιγότερο προκλητική και η υποψηφιότητα, που τα ηγετικά της προσόντα δοκιμάστηκαν (γυμνώθηκαν ανηλεώς) στον θώκο της δημαρχίας Αθηνών και στην πολιτική ηγεσία της ελλαδικής διπλωματίας. Η περίπτωση τρομάζει περισσότερο από κάθε άλλη, γιατί διαθέτει τους πιο μεθοδικούς, χρόνια τώρα, απίστευτα δικτυωμένους μηχανισμούς ψιμυθίωσης της ασημαντότητας. Η οικογένεια που προωθεί τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, δεν κρύβει τις διασυνδέσεις της με τον αμερικανικό παράγοντα, τις ισχυρές προσβάσεις της στα ΜΜΕ, τις συμμαχίες της με πανίσχυρα κέντρα οικονομικής εξουσίας. Υποψηφιότητα εκκωφαντικής μετριότητας, χωρίς την παραμικρή ποτέ πρωτοτυπία στη σκέψη, καινοτόμο πρωτοβουλία, ευφάνταστο δημιουργικό ενέργημα, κάποιον κάποτε λόγο που να σπιθίζει, να παραπέμπει σε όραμα, σε καίριο πολιτικό στόχο. Και έφτασε να θεωρείται αυτονόητη η υποψηφιότητα αυτής της ένσαρκης πολιτικής ανυπαρξίας, μόνο για το χαμόγελο παντός καιρού που περιφέρει επιτηδευμένα – να προβάλλεται καταιγιστικά σαν «φυσική» (πατρογωνικώ δικαιώματι) ηγέτις κόμματος εξουσίας». *** Διαβάσαμε ότι «τις ανατροπές που δεσμεύεται ότι θα φέρει στο κράτος ο Γιώργος Παπανδρέου φαίνεται ότι θα πρέπει πρώτα να τις περάσει μέσα από το κόμμα του, αφού και εκεί οι αντιστάσεις αναμένεται να είναι πολύ πιο ισχυρές. Την πρώτη αντίσταση ένιωσε ο Γ. Παπανδρέου με τις 194 συνολικά ψήφους κατά του νέου γραμματέα. Το ΠΑΣΟΚ για την ώρα τού τραβάει το μανίκι και αντιστέκεται έντονα στον λεγόμενο χωρισμό κράτους - κόμματος που θέλει να θέσει σε εφαρμογή ο πρωθυπουργός. Το μήνυμα που του έστειλαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή στην εκλογή γραμματέα, ήταν σαφώς ένα μήνυμα δυσαρέσκειας για τα πρώτα κυβερνητικά δείγματα του πρωθυπουργού σε σχέση με το κόμμα. Του υποδηλώνουν την παρουσία τους και την απαίτησή τους να στελεχώσει με κομματικά στελέχη τον κρατικό μηχανισμό». Φαίνεται όμως ότι ο κ. Παπανδρέου έχει συνειδητοποιήσει ότι για να πάει μπροστά η χώρα, ο κρατικός μηχανισμός δεν χρειάζεται ούτε γαλάζια, αλλά ούτε και πράσινα στελέχη. Χρειάζεται ικανά στελέχη. Οπότε, αν κάποιοι από τους πράσινους έχουν τα προσόντα, ας πάρουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης για τις θέσεις που προκηρύσσονται, και ας τις διεκδικήσουν αξιοκρατικά. Αρκετά με τα άνευ προσόντων και ικανοτήτων κομματόσκυλα! ε. ψαρρού

Ευκαιρία Απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών οφειλετών του δήμου Τυρνάβου, που είναι πάρα πολλά, πήρε προχθές το δημοτικό συμβούλιο, εξαιρώντας από την απόφαση όσους έχουν οφειλές από μισθώματα ακινήτων. Βάσει της απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν το χρέος τους που θα είναι απαλλαγμένο από προσαυξήσεις, αλλά και από το 30% του κεφαλαίου έως και σε 24 δόσεις, η οποίες δεν θα είναι μικρότερες των 150 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε πάντως στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία αφού όσοι δεν ανταποκριθούν και δεν κάνουν αίτηση μέχρι το τέλος του έτους θα μπουν σε περιπέτειες, με δεδομένο ότι ο δήμος θα επιστρατεύσει όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Στον Τύρναβο

Την ικανοποίησή του για το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και για τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης του Γιώργου Πασπανδρέου, εξέφρασε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με φίλους του στον Τύρναβο ο επανεκλεγείς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Εκτορας Νασιώκας. Ο κ. Νασώκας δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη που του παρείχαν στις εκλογές και να επαναβεβαιώσει τη θέλησή του να βρίσκεται κοντά τους σε όλα τους τα προβλήματα.

Συνεργασία

Στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν πολλά αλλά και ονόματα μελών της Νομαρχιακής, όπως του κ. Ιωάννη Χατζημίχου στον οποίο καταλόγισαν επιλεκτική υποστήριξη σε συγκεκριμένη υποψήφια, την κ. Λεονταρή Ρουμπίνη, με αφορμή δημόσιο ευχαριστήριό της μετά τις εκλογές στον τοπικό Τύπο, αν και ο ίδιος τόνισε ότι δεν γνώριζε για το ευχαριστήριο. Μάλιστα τα υπόλοιπα μέλη του ζήτησαν να ξεκαθαρίσει εγγράφως τη θέση του. Πάντως τα στελέχη του νομαρχιακού κομματικού οργάνου με την επιστολή τους προς τον κ. Καρατζαφέρη ζητούν την παρέμβασή του ώστε να διαλευκανθούν όλα τα γκρίζα σημεία.

Περί παρελάσεων Την κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων εισηγούνται με ερώτησή τους προς την υπουργό Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Τάσος Κουράκης. Όπως τονίζουν, το έθιμο των μαθητικών παρελάσεων «καθιερώθηκε στη χώρα επί Μεταξά, αναζωογονήθηκε επί Χούντας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα ως κατάλοιπο μιας άλλης εποχής χωρίς να προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στη σημερινή, σύγχρονη εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία». Προσθέτουν μάλιστα ότι οι μαθητικές παρελάσεις «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις που αντίκεινται στην 'στρατικοποίηση' των μαθητών». Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατά των παρελάσεων μετά και τους Οικολόγους – Πράσινους.

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς Άδικη χαρακτηρίζει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος την απόφαση της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου να καταργήσει την προτεραιότητα των πολύτεκνων και τρίτεκνων εκπαιδευτικών στην πρόσληψή τους ως ωρομίσθιων για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή. «Οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στην διευθέτηση των θεμάτων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών και των τέκνων πολυτέκνων ορίζουν την κοινωνική ευαισθησία με την οποία η Ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει τις αυξημένες οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες τους» σημειώνει ο κ. Χαρακόπουλος ζητώντας να ισχύσει η πριμοδότηση.

Καρφιά

Το προεδρείο του συλλόγου Τυρναβιτών Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε πρόσφατα στο γραφείο της η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Λένα Μάγγου – Στατήρη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκε η διάθεση και των δύο πλευρών για στενή συνεργασία κάτι που άλλωστε θα εκδηλωθεί και αύριο στα εγκαίνια της γιορτής Τσίπουρου.

Μετακομίζει Κλειστό από χθες μέχρι και τη Δευτέρα το δημαρχείο Αμπελώνα λόγω της μετακόμισης στο νέο δημοτικό κατάστημα. Μπορεί κάποιοι να ταλαιπωρήθηκαν αλλά χαλάλι αφού από την Τρίτη και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες θα δουλεύουν και θα εξυπηρετούνται σε ένα άνετο και πολιτισμένο περιβάλλον.

Η παράκαμψη Σε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χάραξη και κατασκευή της νότιας παράκαμψης του Τυρνάβου θα προχωρήσει πολύ σύντομα ο δήμος μετά και τον ορισμό στην προχθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των μελετών που θα συνταχτούν. Αν μη τι άλλο μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι για ένα έργο το οποίο θα δώσει άλλη ανάσα στην πόλη του Τυρνάβου.

Βγήκαν μαχαίρια… Επεισοδιακή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Οι συμμετέχοντες καταδίκασαν συγκεκριμένες τακτικές κατά τη διάρκεια των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου και έστειλαν επιστολή με τα όσα ειπώθηκαν στον πρόεδρο του κόμματος κ. Γιώργο Καρατζαφέρη.

«Τι θα κάνουν οι έντεκα Θεσσαλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εάν η νέα Κυβέρνηση δεν επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την αποπεράτωση των έργων του Αχελώου; Οι δύο Θεσσαλοί Υφυπουργοί, δηλ. ο κ. Ρόβλιας και ο κ. Σαχινίδης, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι και την υποβολή των παραιτήσεών τους ή όχι;». Απλά και ξεκάθαρα τα ερωτήματα που θέτει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Αστέριος Ροντούλης, περιμένοντας απλές και ξεκάθαρες απαντήσεις

Θα ψηφίσουν και οι φίλοι Λίγες ώρες προτού συνέλθει η ΚΕ της Νέας Δημοκρατιας, η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε να κάνει δεκτή τη συμβιβαστική πρόταση Αβραμόπουλου για τη διεύρυνση της εκλογικής βάσης. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή παραθέτει την επιστολή Δ.Αβραμόπουλου προς τον κ. Σιούφα, όπου παρουσιάζεται η βελτιωμένη διατύπωση της πρότασής του, για συμμετοχή και των φίλων, χωρίς απαραίτηττα να γίνουν μέλη της ΝΔ, αρκεί να ασπαστούν τις αρχές του κόμματος. Η Ρηγίλλης προτείνει την αλλαγή της σχετικής παραγράφου του καταστατικού ως εξής: «Μέλος του κόμματος της ΝΔ μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εθνικές εκλογές, αποδέχεται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του κόμματος. Κατ' εξαίρεση, και μόνο κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου του Κόμματος, όλοι όσοι προσέρχονται, κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση είτε επαναβεβαίωσης, εφόσον πρόκειται για μέλη, είτε πρώτης εγγραφής, εφόσον πρόκειται για μη μέλη.


sel_10_11:sel_10_11.qxd 30/10/2009 6:15 μμ Page 11



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Στο γραφείο Από σήμερα και κάθε Σάββατο, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη θα δέχεται πολίτες, τοπικούς φορείς και φίλους, στο βουλευτικό της γραφείο. Το γραφείο της βουλευτή λειτουργεί στην οδό Παπακυριαζή 40, 3ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410531844.

Νεκρός Λυγαριά

σε

σήψη

στη

Πτώμα μεσήλικα άνδρα – αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων – βρέθηκε από περιοίκους, που ειδοποίησαν την Αστυνομία, το πρωί της Πέμπτης σε ελαιώνα στον οικισμό Λυγαριά του Τυρνάβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα που βρέθηκε ανάμεσα σε όγκους λάσπης και φερτών υλικών από την πρόσφατη ισχυρή νεροποντή, ήταν σε προχωρημένη σήψη, γυμνό και σε στάση μπρούμυτα. Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του θανάτου του μεσήλικα άνδρα, έχει διατάξει τη μεταφορά της σορού στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή. Αυτοψία στο χώρο που βρέθηκε το πτώμα διενήργησε ο ιατροδικαστής κ. Χρήστος Κραβαρίτης, ο οποίος ανέφερε ότι ο θάνατος του άνδρα που είναι μέσης ηλικίας έχει επέλθει πριν από τουλάχιστο δέκα ημέρες. Χθες εν τω μεταξύ πραγματοποιήθηκε η νεκροψία – νεκροτομή και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή δεν αποκλείεται ακόμη και η εγκληματική ενέργεια, αφού αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις που διαπίστωσε σε όλο το σώμα του άτυχου μεσήλικα. Αναφορικά με την ταυτότητα του νεκρού, ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο να είναι ο εξαφανισθείς πριν από αρκετές μέρες Τυρναβίτης έμπορος.

Μέσω διαδικτύου Ηλεκτρονικές προμήθειες έρχονται στο Δημόσιο, με στόχο, εκτός των άλλων, την εξοικονόμηση 800 εκατ. ευρώ το χρόνο! Το εγχείρημα παρακολουθείται από το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού, στο οποίο έχουν ήδη πιάσει δουλειά ο Θ. Καρούνος και ο Χρ. Μπούρας. Ο πρώτος ήταν σύμβουλος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου στο

ΠΑΣΟΚ. Ο δεύτερος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετείχε στην επιτροπή e-government του κινήματος. Οι άμεσες προτεραιότητες είναι τρεις: α) Ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών στο Δημόσιο με αυτοματοποιημένες παραμέτρους. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Τι προβλέπει ο ευρύτερος σχεδιασμός; *Ολοι οι φορείς του Δημοσίου θα διαθέτουν ελεύθερα όλα τα δημόσια δεδομένα. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ανταλλαγή εγγράφων. *Δημοσιοποίηση δαπανών νομικών προσώπων. *Ηλεκτρονική καταχώριση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» με διασταύρωση στοιχείων. *Πρόγραμμα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. *Εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα με διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας των «υπηρεσιών μιας στάσης». Θα αφορούν θέματα δημοτολογίου, χαρτογράφησης, φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης. *Ψηφιακό πιστοποιητικό και ηλεκτρονικό «βιβλιάριο συναλλαγών». *Ψηφιακές συναλλαγές (τιμολόγια αποδείξεις). *«Ανοιχτή πολεοδομία». Μέσω διαδικτύου η ροή έκδοσης και έγκρισης των αδειών. *Εθνικό Παρατηρητήριο Τιμών προϊόντων. Πόσο θα κοστίσουν όλα αυτά; Περίπου 1 δισ. ευρώ, όταν το όφελος από το νέο σύστημα μόνο για τις προμήθειες του Δημοσίου θα είναι 800 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στο Πόζναν Πετυχημένη υπήρξε η συμμετοχή της Νομαρχίας Λάρισας στη διεθνή τουριστική έκθεση στο Πόζναν της Πολωνίας, αφού το περίπτερο του νομού προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τον τουρισμό στο νομό Λάρισας. Στο περίπτερο της Νομαρχίας Λάρισας βρέθηκε και ο κ Κωνσταντίνος Θεοδώρου Διευθυντής του ΕΟΤ στην Τσεχία. Σίγουρα το χεράκι της για την επιτυχή παρουσία σε μια αγορά που ενδιαφέρει άμεσα το νομό έβαλε η Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Νομαρχιακή Σύμβουλος κ Βαρβάρα Ζαχαρακούλη η οποία μαζί με την υπάλληλο της Νομαρχίας κ Μερόπη Φαργκάνη, ήταν οι ψυχές του περιπτέρου.

Σκάνδαλο Προφιούμο (1963) Γράφει η Ελένη Π. Μπλάντα Φιλόλογος-Ιστορικός Δυσάρεστο ήταν για το βρετανικό κατεστημένο το Σκάνδαλο Προφιούμο, του 1963, το οποίο σχετιζόταν με τα πάρτι που έδινε ο Στίβεν Ουόρντ, ένας χειροθεραπευτής πλουσίων και επωνύμων. Τα πάρτι του Ουόρντ ήταν διαβόητα – ίσως θα τους ταίριαζε καλύτερα ο χαρακτηρισμός «όργια» - και σ’ ένα από αυτά, το 1961, ο υπουργός Πολέμου Τζον Προφιούμο «γνώρισε» το μοντέλο Κριστίν Κίλερ. Ανάμεσα στην κοπέλα και στον πολιτικό αναπτύχθηκε μια σύντομη σχέση, η οποία θα είχε αποσιωπηθεί αν η Κίλερ δεν μοιραζόταν το κρεβάτι της και με τον Γιεβγκένι Ιβάνοφ, ναυτικό ακόλουθο της σοβιετικής πρεσβείας. Εν μέσω κατηγοριών για ρήγματα στην ασφάλεια του κράτους, ο Προφιούμο ανέβηκε στο βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων και είπε ψέματα, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξε καμιά απρέπεια στη σχέση του με την Κίλερ. Δέκα βδομάδες αργότερα, ο Προφιούμο ανέβηκε ξανά στο βήμα, όμως αυτή τη φορά παραδέχτηκε την αλήθεια και παραιτήθηκε. Ένα μήνα αργότερα ακολούθησε και η παραίτηση του πρωθυπουργού Χάρολντ Μακμίλαν (1894 -1986), για λόγους υγείας. Τα προβλήματα υγείας του Βρετανού πρωθυπουργού οφείλονταν εν μέρει στο άγχος που του προκάλεσε το σκάνδαλο Προφιούμο. Το πραγματικό σκάνδαλο σε όλη την ιστορία ήταν πως βρετανική μυστική υπηρεσία λειτουργούσε έναν οίκο ανοχής για την «ψυχαγωγία» ξένων διπλωματών – κατά τα φαινόμενα, η μυστική υπηρεσία κανόνιζε και «επισκέψεις κατ’ οίκον» για τους πιο απαιτητικούς πελάτες του μαγαζιού.

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ… Της Ελένης Ανδριοπούλου

Η τρομοκρατική επίθεση στο Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, μόνο αντίθετο μπορεί να βρίσκει τον οποιονδήποτε έλληνα πολίτη που πιστεύει στη δημοκρατία. Εδώ όμως θεωρώ ότι δεν φτάνει απλά και μόνο να καταδικάζουμε με τα λόγια, θα πρέπει και να κινητοποιηθούμε ως έλληνες, ελεύθεροι πολίτες, που θεωρούν και τους αστυνομικούς δικά τους παιδιά. Αν οι σημερινοί τρομοκράτες βρίσκουν τη χαρά τους με το να γαζώνουν 19χρονα και 20χρονα πρωτοδιορισμένα παιδιά στα αστυνομικά τμήματα, ας βρουν μπροστά τους σύσσωμη την ελληνική κοινωνία να τους λέει ότι, όσο απέναντι είναι στην ένστολη τρομοκρατία, άλλο τόσο απέναντι είναι στους προβοκάτορες και σκοτεινούς κουμπουροφόρους που δρουν τάχα στο όνομά της… ***** Μια δίκαιη λύση για τους εργαζόμενους με stage, όπως ανέφερε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη στη συνάντησή τους με τον νομάρχη, είναι πρώτα απ’ όλα να καταργηθούν τα stage και στον ιδιωτικό τομέα, να ασφαλιστούν οι τρέχουσες συμβάσεις με τον κατώτερο μισθό, να καλυφθούν αναδρομικά οι ασφαλιστικές εισφορές και φυσικά, το αυτονόητο, να αναγνωριστεί η εργασιακή εμπειρία (αυτός δεν ήταν άλλωστε ο αρχικός στόχος των stage?) με ειδική μοριοδότηση ανάλογα με τον χρόνο που έχει απασχοληθεί ο εργαζόμενος (που αυτή τη στιγμή, είναι κυριολεκτικά στον «αέρα»…). ***** Καλή όμως και η συνολική πρόταση Ροντούλη για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη. Ας ελπίσουμε να περάσει…( Το καλό να λέγεται…) ***** Οι μαθητικές παρελάσεις που από όλη την Ευρώπη μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο γίνονται, είναι ένα έθιμο που καθιερώθηκε στη χώρα μας επί Μεταξά, αναζωογονήθηκε επί Χούντας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα ως κατάλοιπο μιας άλλης εποχής χωρίς να προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στη σημερινή, σύγχρονη εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Βρίσκεται μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις που αντίκεινται στην «στρατικοποίηση» των μαθητών. Και ενώ υπάρχουν άλλοι, πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να καλλιεργηθεί η ιστορική μνήμη και να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμβαθύνουν στο νόημα των ιστορικών γεγονότων, ουδείς των εκάστοτε αρμοδίων υπουργών έχει ασχοληθεί με το θέμα… ***** Ο τραγικός θάνατος που βρήκαν οι εξαθλιωμένοι μετανάστες από το Αφγανιστάν (5 γυναίκες και 3 παιδιά) ανοιχτά από τη Μυτιλήνη, έρχεται απλά να προστεθεί σε έναν πολύ μακρύ κατάλογο και αποτελεί ένα ακόμη τραγικό γεγονός που αναδεικνύει την επιβεβλημένη αλλαγή πολιτικής στο σημαντικό ζήτημα της μετανάστευσης. Το δόγμα της μηδενικής ανοχής που έχει ως θύματα τους χιλιάδες δύστυχους μετανάστες, πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί και στη θέση του η χώρα μας να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής που, πρώτον, θα στηρίζει ουσιαστικά τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης (τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους πολέμους, την περιβαλλοντική καταστροφή από πετρελαϊκές μεταλλευτικές και άλλες πολυεθνικές εταιρείες, την έλλειψη νερού), και δεύτερον, θα στηρίζει με ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα - κοινωνικές υποδομές τις χώρες υποδοχής των μεταναστών, όπως είναι η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου… ***** Μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού κομμουνιστικού και αριστερού κινήματος, η Έλλη Παππά, που σφράγισε με την παρουσία και τη δράση της τον ταραγμένο αιώνα που πέρασε, χάθηκε. Από τα μαθητικά της χρόνια βρέθηκε στις γραμμές του κοινωνικού κινήματος, αργότερα στην ΟΚΝΕ και στο ΚΚΕ, όπου από εκεί πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τον σύντροφό της Νίκο Μπελογιάννη και δεν εκτελέστηκε γιατί γέννησε τον γιό τους στη φυλακή. Πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή και διέπρεψε ως δημοσιογράφος και συγγραφέας. Η ίδια έγραφε: «Αποχαιρετισμός σημαίνει αποχωρισμός και αποχωρισμός σημαίνει ένα τέλος»… (Ο δικός μας αποχαιρετισμός σήμερα στην Έλλη Παππά δεν σημαίνει τέλος, αντίθετα, είναι αποχαιρετισμός - μνήμη. Ανθρώπους σαν την Έλλη Παππά χρειάζεται πάντα να τους θυμόμαστε, για να θυμόμαστε και πώς να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη κοινωνία…). ***** Αυτή η ιστορία με την εκκλησιαστική περιουσία έχει καταντήσει άκρως εκνευριστική. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε παπάδες να τρώγονται – ακόμη και μεταξύ τους – αφού αν τολμήσει κανείς να πει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η περιουσία της εκκλησίας πρέπει να επέλθει στο κράτος (το οποίο με τη σειρά του θα φροντίζει να καλύπτει όλα τα έξοδα αυτής), πέφτουν να τον φάνε, σαν τα κοράκια ένα πράγμα… Οι σημερινοί παπάδες, που έχουν καταντήσει πλέον «άπιαστοι» επιχειρηματίες (για να μην πω τίποτα χειρότερο – ήμαρτον Θεέ μου..) και που αντί να κοιτάνε πως θα βοηθήσουν τον φτωχό κόσμο κοιτάνε που είναι καλύτερα να επενδύσουν, έχουν καταφέρει να μας έχουν κάνει πλέον να μη θέλουμε, ούτε απ’ έξω από εκκλησία να περάσουμε… (Έχουμε χάσει το νόημα, ντιπ? Να το πω κι εγώ Τυρναβιστί…).


sel_12_13:sel_12_13.qxd 30/10/2009 1:12 μμ Page 12

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009



Τριετές πάγωμα χρεών ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Τ

ο τριετές άτοκο πάγωμα των κτηνοτροφικών χρεών, ληξιπρόθεσμων και μη, ζήτησε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) από την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή κατά τη συνάντηση που είχε μαζί της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο κτηνοτροφικός κλάδος. Πέραν του τριετούς παγώματος, ο Σύνδεσμος ζήτησε τους τόκους των δανείων της περιόδου αυτής να αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός και

στη συνέχεια τα χρέη να αποπληρωθούν σε χρονική περίοδο 10 ετών με

Κατανέμεται ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος Σύμφωνα με την υπ’αρ 321085/2009 απόφαση του ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναφέρεται στη κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα τη γαλακτοκομική περίοδο 2009/2010 η Διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας επισημαίνει στους δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων τα εξής. Α) Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος είναι όσοι χρησιμοποίησαν κατά τη γαλακτ. περίοδο 2008/2009 τουλάχιστον το 90% της ατομικής τους ποσότητας αναφοράς, λαμβανόμενων υπόψη των περιπτώσεων ανώτερης βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων και εφόσον η ατομική τους ποσότητα αναφοράς ή οι παραδόσεις τους για τη περίοδο αυτή είναι τουλάχιστον 20 τόνοι. Β) Γεωργοί που υπέβαλαν η θα υποβάλουν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31-12-2009 αίτηση ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα εφαρμογής του ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/05 η του Ν. 3299/2004. Γ) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στο τομέα της γαλακτοπαραγωγής που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία (Β) μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΟΓΑΚ ύπαρξης της εκμετάλλευσης τους και εφόσον αυτή δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης. Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΕΛΟΓΑΚ,

Πώληση Γαλακτοκομικών Προϊόντων στις Λαϊκές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 51/13-3-06 «Περί όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» δεν επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές. Όμως, επειδή ο ανταγωνισμός με τις μεγάλες βιομηχανίες είναι από δύσκολος έως ακατόρθωτος, αρκετοί μικροί παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων (π.χ. γιαούρτι, κρέμα, ρυζόγαλο, κεφαλοτύρι, φέτα) επιθυμούν να προμηθευτούν μια άδεια λαϊκής, έτσι ώστε να μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα λόγω των υφισταμένων απαγορευτικών διατάξεων. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, όμως, ότι η άρση των προαναφερομένων απαγορεύσεων θα μπορούσε να ενισχύσει το κέρδος του καταναλωτή, αλλά και το κέρδος του μικρο-παραγωγού μέσα από την ευρεία κατανάλωση που προσφέρουν οι λαϊκές, υπό τον απαράβατο βεβαίως όρο να χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερομένους παραγωγούς τα κατάλληλα ψυκτικά μηχανήματα για την διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων. Συνεπώς, ερωτάται η κυρία Υπουργός: Προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να άρει τις συγκεκριμένες απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ. 51/13-3-06; Είναι δυνατόν, μετά από μια αλλαγή του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, να παρασχεθεί στα Νομαρχιακά Συμβούλια η δυνατότητα έκδοσης αδειών για πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, τηρουμένων βεβαίως των όρων και των προϋποθέσεων ενός νέου Προεδρικού Διατάγματος ;

χαμηλό επιτόκιο. Παράλληλα, στα αιτήματα που ΣΕΚ περιλαμβά-

νονται η χορήγηση εθνικής ενίσχυσης σε όλους τους κλάδους της κτηνο-

τροφίας, συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ, η αύξηση στο 12% της επιστροφής του ΦΠΑ για τα προϊόντα ζωικής παραγωγής, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο στους κτηνοτρόφους με συντελεστή 4% επί των τιμολογίων πώλησης, η κατάργηση του ΕΤΑΚ για τις κτηνοτροφικές μονάδες, η δημιουργία ειδικού ΤΕΜΠΜΕ για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, η αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και η επιδότηση κατά 85%

της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Εξάλλου, ο Σύνδεσμος ζητά να αποδοθούν στους αιγοπροβατροφόρους τα οφειλόμενα χρήματα από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος ηλεκτρονικής σήμανσης (με βώλους) των αιγοπροβάτων, να αποπληρωθούν άμεσα τα σχέδια βελτίωσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και να καταβληθεί μαζί με την ενιαία ενίσχυση η κοινοτική εξισωτική αποζημίωση για τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Κρατικές ενισχύσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους Το «πράσινο φως» άναψε με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τη δυνατότητα των κρατών-μελών της ΕΕ να καταβάλουν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εφάπαξ κρατική ενίσχυση έως και 15.000 ευρώ έδωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για σταθεροποίηση των εισοδημάτων των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, απόφαση η οποία θα πρέπει να σημειωθεί πως αφορά τους γεωργούς όλων των κλάδων.

Η απόφαση τροποποιεί

το προσωρινό πλαίσιο

αντιμετώπισης κρίσεων το οποίο θεσπίστηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2009, που ήδη προβλέπει διάφορες δυνατότητες ενίσχυσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Αυτό το ποσό μπορεί να χορηγηθεί μία φορά σε κάθε επιχείρηση έως το τέλος του 2010. Κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας, η οποία έχει ήδη ληφθεί από τις αρχές του 2008, πρέπει να αφαιρεθεί.

Ελληνικά αμπέλια... στην Κίνα

Π

άνω στον βόρειο δρόμο του Μεταξιού στην Κίνα, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων και στην ίδια παράλληλο με τη Νάουσα, ο περιηγητής θα συναντά σύντομα έναν μοναδικό αμπελώνα: τα αμπέλια που θα ριζώσουν εκεί, ανάμεσα σε μηλιές και κινεζικές κερασιές, θα έχουν κάνει ένα πολύ μακρύ ταξίδι από τη Μεσόγειο. Είναι ποικιλίες που τα ονόματά τους σίγουρα θα ακούγονται περίεργα στους Κινέζους: αγιωργίτικο, ξινόμαυρο, ασύρτικο, μοσχοφίλερο... Οι τέσσερις ελληνικές ποικιλίες αμπελιών -δύο ερυθρές και δύο λευκέςθα φυτευτούν σύντομα στη βορειοδυτική Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Τιάνσουϊ, στο πλαίσιο κοινής επένδυσης, προϋπολογισμού 10-15 εκατ. ευρώ, σε ορίζοντα εξαε-

τίας, του ομίλου Μπουτάρη και της κινεζικής "Mogao Company". Στην επένδυση, που προβλέπει τη δημιουργία του πρώτου ελληνοκινεζικού αμπελώνα, θα συμμετάσχει και ομάδα χρηματοδοτών, κυρίως από την εφοπλιστική κοινότητα. "Η φύτευση στον αμπε-

λώνα, που θα έχει σε πρώτη φάση έκταση 1.500 στρεμμάτων (τα οποία μπορούν να αποδώσουν τουλάχιστον 1.000.000 φιάλες ή 100.000 κιβώτια), αναμένεται να ξεκινήσει το 2010. Σε ορίζοντα δεκαετίας, ο αμπελώνας προβλέπεται να φτάσει τα

6.000 στρέμματα. Το πρώτο κρασί θα είναι έτοιμο σε τρία-τέσσερα χρόνια", εξηγεί στο ΑΠΕΜΠΕ ο πρόεδρος της ελληνικής οινοποιίας, Γιάννης Μπουτάρης, σημειώνοντας ότι, σε πρώτη φάση, θα δημιουργηθεί ένας δοκιμαστικός αμπελώνας.


sel_12_13:sel_12_13.qxd 30/10/2009 1:34 μμ Page 13



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Εμμένει η ΠΑΣΕ στην εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου Αλλαγή φρουράς στην προεδρία του οργάνου με τον νομάρχη Καρδίτσας να παίρνει τη θέση του νομάρχη Λάρισας που παραιτήθηκε

Σ

υνεδρίασε πρόσφατα στη Λάρισα η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή για την εκτροπή του άνω Ρου του Αχελώου. Βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η πορεία συνέχισης των έργων μετά και την εξέλιξη που σημειώθηκε στο ΣτΕ (με την απόφαση του να υποβάλλει προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Στη συνεδρίαση ο Νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός τόνισε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά στην πορεία των έργων, τα

έργα για την εκτροπή του Αχελώου προχώρησαν μέχρι σήμερα χάρη στις σημαντικές προσπάθειες του πρώην Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ.Σουφλιά. Σήμερα υπάρχει μία όχι και τόσο καθαρή θέση από την πλευρά της κυβέρνησης για την εξέλι-

ξη του έργου και αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Τα έργα πρέπει να συνεχιστούν με την ανάλογη χρηματοδότηση και κυρίως με τη βούληση της σημερινής κυβέρνησης. Η θέση όλων μας είναι σταθερή και αμετάβλητη, τα έργα θα πρέπει να

συνεχιστούν διότι μέχρι σήμερα ξοδεύτηκαν περίπου 335,6 εκ ευρώ. Ο Νομάρχης Λάρισας και μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΠΑΣΕ για την εκτροπή του Αχελώου εξέφρασε στο πλαίσιο της συνεδρίασης την επιθυμία να παραιτηθεί από την προεδρία γιατί όπως είπε οι υποχρεώσεις του ως Γ.Γ της ΕΝΑΕ λόγω και της επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης δεν του το επιτρέπουν. Ο Νομάρχης Λάρισας πρότεινε για τη θέση του προέδρου το Νομάρχη Καρδίτσας Φ.Αλεξάκο. Η πρόταση έγινε δεκτή από όλα τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής. Ο νέος πρόεδρος της ΠΑΣΕ για την εκτροπή του

Αχελώου κ. Φ.Αλεξάκος τόνισε τα εξής: «Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να προχωρήσουν τα έργα για την εκτροπή του Αχελώου, παραμένει η βούληση όλων των φορέων για την υλοποίηση του έργου, ήδη γίνονται τα έργα στο Φράγμα της Συκιάς και θα πρέπει όλοι να παρακολουθούμε στενά τις δικαστικές εκκρεμότητες με τελικό στόχο τη συνέχιση των έργων». Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Νομάρχες Τρικάλων Η. Βλαχογιάννης, Καρδίτσας Φ. Αλεξάκος, ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ στο Ν. Λάρισας Σ. Ροντούλης δήμαρχος Λαρισαίων Κ. Τζανακούλης, ο Δήμαρχος

Τρικκαίων Μ.Ταμήλος, Πρώην Νομάρχης Μαγνησίας Γ.Πρίντζιος, Πρώην Νομάρχης Καρδίτσας Β.Αναγνωστόπουλος, πρώην δήμαρχος Τρικκαίων Κ. Παπαστεργίου, πρόεδρος ΤΕΕ τμ.Κ-Δ Θεσσαλίας Ντ. Διαμάντος, πρόεδρος ΤΕΕ τμ Μαγνησίας Σ.Αναγνώστου, πρόεδρος ΤΕΔΚ Καρδίτσας Γ.Κωτσός, ο πρόεδρος ΤΟΕΒ Πηνειού Γ.Λαδόπουλος, ο πρόεδρος ΓΕΩΤΕ Κεντρικής Ελλάδας Κ.Σκόρδας, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Θ.Κοκκινούλης, ο αντινομάρχης Μαγνησίας Δ.Μεργιαλής, ο Διευθυντής Προγραμματισμού του δήμου Βόλου Γ.Κομνηνάκης, ο Δήμαρχος Πινδέων, ο ειδικός σύμβουλος του Νομάρχη Λάρισας κ. Κ.Γκούμας.

Να γίνει δεκτή η ΠΑΣΕ στο Μαξίμου Ανοικτή επιστολή του βουλευτή του ΛΑΟΣ Στ. Ροντούλη στον πρωθυπουργό

Τ

ην αναγκαιότητα να υπάρξει συνάντηση του πρωθυπουργού με τα μέλη της ΠΑΣΕ για την εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου, τονίζει σε ανοικτή επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ο βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Στ. Ροντούλης. Στην επιστολή του αναφέρει τα εξής: «Αγωνία διακατέχει τους Θεσσαλούς πολίτες

για την εξέλιξη των έργων της μερικής μεταφοράς υδάτων από την Θεσσαλική Λεκάνη του Αχελώου,

ιδιαιτέρως μετά την απόφαση του ΣτΕ 999/2007 περί υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Υπό το πρίσμα αυτό και επειδή ήδη έχουν δαπανηθεί μέχρι 30/9/2009 για το έργο 335.570.000 € (από ένα προβλεπόμενο συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του έργου 540.000.000 €) θεωρείται αναγκαία και επιβε-

βλημένη η προσωπική σας ενημέρωση από την Πανθεσσσαλική Συντονιστική Επιτροπή, προκειμένου να σταλεί προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι ο Πρωθυπουργός διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική βούληση για να προχωρήσει η ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος, εφόσον πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας με πολλαπλούς στόχους (αρδευτικούς, υδρευτι-

κούς, περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς), πλήρως ενταγμένο στη φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης που προωθείται από την νεοεκλεγείσα κυβέρνηση. Στα πλαίσια αυτά, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ να καθορίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης με την ΠΑΣΕ, έτσι ώστε να γίνετε άμεσα κοινωνός των προσδοκιών της Θεσσα-

λικής κοινής γνώμης από την νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την αποπεράτωση ενός έργου που είχε θερμά ενστερνιστεί και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν θα κωφεύσετε στην έκκληση που σας απευθύνω και σύντομα η ΠΑΣΕ θα ενημερωθεί από το γραφείο σας για την αιτούμενη και προσδοκωμένη συνάντησή της μαζί σας».

ΝΕ Λάρισας του ΚΚΕ

Ενάντια στη φτωχή αγροτιά η πολιτική του ΠΑΣΟΚ

Σ

την πρόσφατη συνέντευξή της η κ. Μπατζελή έκανε ξεκάθαρες τις πολιτικές που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην αγροτιά. Δε μπορεί να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι βασικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση είναι η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματιών που θα συγκεντρώσουν στα χέρια τους το σύνολο της παραγωγής αλλά και της γης, ξεκληρίζοντας και διώχνοντας απ’ την παραγωγή και τα χωράφια τους φτωχούς μικρομεσαίους αγρότες. Όραμα και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αγροτική παραγωγή να αναπτύσσεται

με βάση μεγάλα κεφάλαια που θα επενδύονται σε ένα νέο μοντέλο που θα στηρίζεται στην «πράσινη ανάπτυξη», δηλ. βιολογικά, προϊόντα με ονομασία προέλευσης, αγροτουρισμός, κ.λπ. Σ’ αυτό το περιβάλλον μπορούν να επιβιώσουν μόνο οι σημερινοί μεγαλοαγρότες και μεγάλες επιχειρήσεις. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με όσα προεκλογικά υπόσχονταν οι υποψήφιοι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα χωριά. Το ΠΑΣΟΚ εξαργυρώνει τις ψήφους και τη στήριξη των μεγαλοαγροτών, μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνο-

τρόφων. Η μόνη δέσμευση της κ. Μπατζελή αφορά τη συνέχεια εφαρμογής της ΚΑΠ και των αποφάσεων της ΕΕ. Για όλα τα άλλα ζητήματα που έστω και προσωρινά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τη φτωχή αγροτιά (ΦΠΑ, πετρέλαιο, αποζημιώσεις, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό) παραπέμπει σε επιτροπές, μελέτες και πορίσματα. Τίποτα το θετικό δε μπορεί να προκύψει. Ακόμη κι αν αποφασιστεί να δοθούν κάποια ψίχουλα, αυτά θα τα πάρουν πίσω διπλά και τριπλά με άλλους τρόπους. Στο κύριο ζήτημα που αφορά τη στήριξη της παραγωγής, την εγγύηση του αγροτικού εισοδήματος, την προστασία της

ντόπιας παραγωγής απ’ τις εισαγωγές η κ. Μπατζελή άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για ξεπερασμένο μοντέλο που δε μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό. Κριτήριο για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί η επιχειρηματική κερδοφορία και όχι πως το κράτος θα στηρίξει την αγροτική παραγωγή με σκοπό την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα προσανατολισμό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας, για διατροφική αυτάρκεια, για να καταστεί η αγροτική παραγωγή παράγοντας λαϊκής ευημερίας. Η «πράσινη αγροτική ανάπτυξη» είναι ανάπτυξη που μπορεί να γίνει μόνο από λίγους που διαθέτουν

κεφάλαια και τραπεζική ενίσχυση. Αυτοί θα επιδοτούνται αδρά από ευρωπαϊκές και κρατικές ενισχύσεις, όπως γίνεται και με τις άλλες επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, κ.λπ. Είναι ανάπτυξη που δε συμφέρει το λαό. Δε συμφέρει ούτε τους μικρομεσαίους αγρότες, ούτε τους εργατοϋπάλληλους και γενικότερα τις λαϊκές οικογένειες. Τα παραδείγματα με τον καπνό, τη ζάχαρη είναι ενδεικτικά για το «τι μέλλει γενέσθαι». Ταύτιση μετεκλογική του ΠΑΣΟΚ με όλα όσα καταλόγιζε στη ΝΔ. Αποδεικνύεται ότι κοινός τόπος του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αποτελεί η στρατηγική της ΕΕ. Η εναλλαγή τους στην κυβέρνηση δεν αποτελεί αλλαγή πολιτικών

αλλά συνέχιση στην ίδια αντιλαϊκή-αντιαγροτική κατεύθυνση. Επιβάλλεται οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να αναιρέσουν την όποια εμπιστοσύνη έδειξαν με την ψήφο τους. Να ετοιμάζονται για νέους αγώνες και σύγκρουση με τη νέα κυβέρνηση. Να προχωρήσουν σε οργάνωση και συσπείρωση στους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες υιοθετώντας το πλαίσιο πάλης της ΠΑΣΥ. Σε κοινό μέτωπο με την εργατική τάξη και τους αυταπασχολούμενους. Δεν υπάρχει περιθώριο για ψευδαισθήσεις και αυταπάτες ότι η κυβερνητική αλλαγή μπορεί να συνοδευτεί με αλλαγή πολιτικής, με φιλολαϊκά μέτρα.


sel_14_15:sel_14_15.qxd 30/10/2009 6:12 μμ Page 14



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Ξεκινά η Γιορτή τσίπουρου την Κυριακή στον Τύρναβο

Έ

Σειρά εκδηλώσεων συνδιοργανώνουν ο δήμος ο οινοποιητικός συνεταιρισμός και οι αμβυκούχοι μέχρι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

να από τα σημαντικότερα προϊόντα της περιοχής, το τσίπουρο, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με την τοπική παράδοση, αλλά και την τοπική τιμά ο οικονομία, Δήμος Τυρνάβου με ένα 8ημερο εκδηλώσεων από 1 – 8 Νοεμβρίου. Η φετινή γιορτή τσίπουρου είναι αφιερωμένη στην παραγωγή του από το χθες στο σήμερα και έχει σαν σύνθημά της «τιμάμε το παρελθόν και κοιτάζουμε αισιόδοξα το μέλλον». Με αφορμή τη γιορτή χθες πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Χρ. Κιτσίδης και οι εκπρόσωποι του οινοποιείου και των αμβυκούχων αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα και στη σημασία της γιορτής. Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα παρουσίασε η αντιδήμαρχος κ. Ελένη Μάγγου. Ο κ. Κιτσίδης στην εισήγησή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι η δημοτική αρχή στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση μιας σταθερής παραγωγικής βάσης του τόπου μας που να αφορά τόσο τους παραγωγούς αγρότες μας όσο και τις επιχειρήσεις, διοργανώνει και φέτος τη Γιορτή Τσίπουρου, για τη στήριξη και προβολή του τοπικού

μας προϊόντος. «Είναι γεγονός πως η προβολή των τοπικών μας προϊόντων, και μάλιστα εκείνων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναγνωρισιμότητα, όπως το τσίπουρο, προσδίδει στους παραγωγούς ασφάλεια από τις πιέσεις της αγοράς, αυξάνει την προστιθέμενη αξία και ενισχύει σημαντικά την τοπική μας κοινωνία, στο επίπεδο του εισοδήματος και της απασχόλησης. Συμβάλλει στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, κυρίως των νέων οι οποίοι κουρασμένοι αλλά και φοβισμένοι από το καταναλωτικό μοντέλο της παγκοσμιοποίησης που προσπαθούν να επιβάλλουν οι πολυεθνικές, στρέφονται όλο και περισσότερο σε παραδοσιακές μορφές διατροφής

αλλά και διασκέδασης. Αυτή τη δυναμική θέλουμε να ενισχύσουμε με τις εκδηλώσεις της

Χορευτικό τμήμα ενήλικων γυναικών στον Αμπελώνα Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αμπελώνα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του θα συστήσει χορευτικό τμήμα ενηλίκων γυναικών. Στόχος του τμήματος θα είναι η δημιουργική έκφραση των συμμετεχόντων και η ανάδειξη των παραδοσιακών χορών του τόπους μας. Καλούνται οι γυναίκες του Δήμου Αμπελώνα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα τηλέφωνα του Δήμου 24923-50520 και 24923-50514, για την άμεση έναρξη των χορευτικών τμημάτων.

Ματωμένος γάμος του Λόρκα από τη χορωδία Τυρνάβου Η Χορωδία του Δήμου Τυρνάβου ετοιμάζει για το Μάρτιο του 2010 μια συναυλία με τραγούδια από τα θεατρικά έργα «Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα και «Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκ. Καμπανέλη. Τραγούδια γνωστά και ιδιαίτερα αγαπημένα, ντυμένα με τη μουσική ευαισθησία του Μάνου Χατζηδάκη, που έχουν ερμηνευθεί με μοναδικό τρόπο από καλλιτέχνες του Νέου Κύματος θ’ ακουστούν σε μια άλλη εκδοχή, σε χορωδιακή επεξεργασία του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη, μένοντας πάντα κοντά στις αξέχαστες μελωδίες, με τις οποίες τα γνωρίσαμε και τα αγαπήσαμε. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη συγκεκριμένη συναυλία, μπορούν ν’ αρχίσουν τώρα να παρακολουθούν τις πρόβες της Χορωδίας κάθε Πέμπτη στις 8:30 μ.μ. – 10:00 μ.μ. το βράδυ στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου (Δημαρχείο Τυρνάβου).

Γιορτής Τσίπουρου στη βάση όμως της προστασίας της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας του προϊόντος και του ονόματός του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κιτσίδης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού και των αμβυκούχων που τόνισαν την αναγκαιότητα ενίσχυσης τόσο του συνεταιρισμού όσο και των ίδιων των παραγωγών, αλλά και θωράκισης του ίδιου του προϊόντος. Με την ευκαιρία της χθεσινής συνέντευξης ο κ. Κιτσίδης ευχαρίστησε και τους χορηγούς επικοινωνίας που είναι η ΕΡΤ3, οι εφημερίδες Ελευθερία, Ημερήσιος Κήρυκας, ΑΛΗΘΕΙΑ, οι τηλεοπτικοί σταθμοί TRT και Θεσσαλία και το Ράδιο Τύρναβος. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κυριακή 1 Νοεμβρίου 10.30 π.μ. Αρχοντικό Καράσσου -Προσέλευση – ξενάγηση στο Μουσείο «Αμπέ-

λου – Οίνου» -Έκθεση φωτογραφίας. -Έκθεση των Τυρναβιτών καλλιτεχνών Νίκου Κακαδιάρη, Ευγενία Δημουλά, Άννυς Κουτιού Γιαβασιάν, Τέλης Μπλάντας με έργα συναφή με το «Αμπέλι- Κρασί- Τσίπουρο». 11.00 π.μ. -Ομιλία Δημάρχου Τυρνάβου κ. Χρ. Κιτσίδη -Χαιρετισμοί εκπροσώπων αρχών και φορέων Στο χώρο του Αρχοντικού θα προσφέρονται: τσίπουρο από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό και το Σύλλογο Αμβυκούχων,

βάζουν το μεζέ…

τοπικά εδέσματα και παραδοσιακές συνταγές από μέλη των συλλόγων γυναικών Τυρνάβου και Αργυροπουλίου . 12.00 μ. Μετάβαση προσκεκλημένων στο καζάνι Παπαφίγγου –Ενημέρωση για τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής τσίπουρου. 12.30 μ. Μετάβαση των προσκεκλημένων στο Οινοποιείο του Συνεταιρισμού. Μετά από ξενάγηση στις εγκαταστάσεις θα διοργανωθεί γλέντι με παραδοσιακή μουσική, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυρνάβου, με τοπικά εδέσματα τσίπουρο και κρασί (προσφορά του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου).

10:30π.μ. Εμμανουήλιο Πνευματικό Κέντρο Ομιλία – Συζήτηση με θέμα «Ανάδειξη των ιδιαίτερων και μοναδικών χαρακτηριστικών του Τσίπουρου Τυρνάβου» Εισηγητής: Προκόπης Μαγιάτης, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Διοργάνωση: Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου 12:00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου - Εμφάνιση των χορευτικών συγκροτημάτων των Δημοτικών. - Παραδοσιακό Τυρναβίτικο γλέντι με γευστικούς μεζέδες, τσίπουρο και κρασί από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό, τους Αμβυκούχους και τους Οινοπαραγωγούς του δήμου. - Το κέφι ανάβει η ρεμπέτικη ορχήστρα του Θωμά Κοροβίνη και της Μαρίας Φωτίου.

Τρίτη - Παρασκευή 3 και 6 Νοεμβρίου 20:00μ.μ. – 22:00μ.μ Στα μπαράκια της πόλης, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου κερνάει σφηνάκια τσίπουρου με κρόκο και παλαιωμένο και οι τυροκόμοι

Τετάρτη - Πέμπτη 4 και 5 Νοεμβρίου 08.30 π.μ. – 14.00 μ.μ. Το μουσείο «Αμπέλου – Οίνου» είναι ανοιχτό για επισκέψεις μαθητών σχολείων, ώστε να γνωρίσουν τη διαδικασία οινοποίησης και απόσταξης στο χθες και στο σήμερα. Στους μαθητές και στους συνοδούς τους θα μοιράζονται παραδοσιακά μουστοκούλουρα, προσφορά των αρτοποιείων του Δήμου. Κυριακή 8 Νοεμβρίου


sel_14_15:sel_14_15.qxd 30/10/2009 6:13 μμ Page 15



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

61 προσλήψεις διεκδικεί η Νομαρχία

Τ

Αφορά προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους

ην έγκριση πρόσληψης 61 ατόμων οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους, για να καλύψουν ανάγκες διαφόρων Διευθύνσεων, θα διεκδικήσει η Νομαρχία Λάρισας, βάσει απόφασης στην προχθεσινή συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Οι θέσεις που διεκδικεί η Νομαρχία πάντως, αν ισχύσουν τα όσα υποστηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών, είναι αμφίβολο αν εγκριθούν με δεδομένο ότι ο κ. Ραγκούσης τονίζει ότι οι συμβάσεις έργου θα εγκατασταθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

ΚΚΕ

Οι θέσεις που διεκδικεί η Νομαρχία είναι: Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12 ΠΕ Γεωπόνων 3 ΤΕ Φυτικής Παραγω-

γής 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1 ΤΕ Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

Μόνιμη εργασία στους 25

συμβασιούχους του δήμου Τυρνάβου Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 25 συμβασιούχοι εργαζόμενοι του δήμου Τυρνάβου αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών οι βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Αντώνης Σκυλλάκος και Απόστολος Νάνος. Στην ερώτηση αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής: «Σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται σε ένα μικρό, σχετικά, δήμο του νομού Λάρισας, τον Δήμο Τυρνάβου. Είκοσι πέντε (25) εργαζόμενοι στο Δήμο επί μια πενταετία, με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις έργου, «βρίσκονται στον αέρα». Κινδυνεύουν να απολυθούν μια και ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας δεν ενέκρινε την ανανέωση των συμβάσεών τους, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου του Τυρνάβου, που κρίνουν ότι όλοι τους είναι απαραίτητοι για το δήμο. Ερωτάται ο κ. υπουργός: - Εάν θα παρέμβει για να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι και να πληρώνονται κανονικά; - Εάν θα επανεξετάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που εφάρμοζε η κυβέρνηση της ΝΔ σε σχέση με τους συμβασιούχους στην Αυτοδιοίκηση, στην κατεύθυνση να αποκτήσουν μόνιμη και σταθερή εργασία, να ενταχθούν όλοι στις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης ως μόνιμοι υπάλληλοι;».

Το φαρμακείο στην εποχή του internet: δυνατότητες, ευκαιρίες και ασφάλεια Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα ασφάλειας των ασθενών από τη χρήση φαρμάκων, διοργανώνει μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για φαρμακοποιούς, προκειμένου να προετοιμασθούν να δεχτούν την εποχή της τεχνολογίας και τις επιρροές της στο επάγγελμα και τις απ’ ευθείας πωλήσεις. Το θέμα που εγείρεται είναι η ασφάλεια των φαρμάκων και η απομόνωση των φαινομένων πλαστότητας ή νοθείας. Κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία των νέων ή καινοτόμων φαρμάκων. Η «διαδρομή» του φαρμάκου, από τον παραγωγό μέχρι τον ασθενή, δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τη νομική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων, την ασφάλεια των δεδομένων, την ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας των ανακλήσεων, τα ηλεκτρονικά δίκτυα και τη στεγανοποίησή τους, την κοινωνική ασφάλιση σε δικτύωση και τη συνέχειά της στη φαρμακευτική περίθαλψη. Για τα θέματα αυτά, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τους φαρμακοποιούς της Λάρισας, σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο κ. Ιωάννης Μακρυγιάννης, πρόεδρος του Φ. Σ. Λάρισας. Ομιλητές θα είναι ο κ. Δημήτρης Καραγεωργίου, φαρμακοποιός, γενικός γραμματέας του ΠΦΣ, ο κ. Γρηγόρης Κοτσικάρης, διευθύνων σύμβουλος της IKNOWHOW, και ο κ. Γιώργος Ασημακόπουλος, διευθυντής Marketing της Aegate Hellas.

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 ΠΕ Διοικητικού 1 ΤΕ Διοικητικού 9 ΔΕ Διοικητικού 3 ΔΕ Οδηγών

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ Κτηνιάτρων 1 ΠΕ Διοικητικού 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών 1 ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων σε Η/Υ 3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με καλή γνώση προγράμματος επίλυσης στατικών σε Η/Υ 2 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3 ΤΕ Δασοπόνων Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

«Εγγυητής ενότητας, το χρέος μας απέναντι στους πολίτες» Της Θέκλας Παρασκευούδη Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Λάρισας Μέλος Κ.Ε. Ν.Δ Είναι γεγονός. Η βαριά ήττα της 4ης Οκτωβρίου πλήγωσε την παράταξη, πλήγωσε κάθε Έλληνα Νεοδημοκράτη. Ενωμένοι πρέπει να διαψεύσουμε τις «Κασσάνδρες» που «τρίβουν τα χέρια τους» για ένα αύριο χωρίς δυνατή Νέα Δημοκρατία, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Οι όποιοι τριγμοί την επόμενη μέρα είναι αναπόφευκτοι. Δεν χρειάζεται να μεμψιμοιρούμε. Και γιατί δεν το έχουμε ανάγκη, αλλά προπάντων γιατί δεν μας ταιριάζει. Οι μαχητές έχουν μάθει να ορθοποδούν. Κι εμείς οφείλουμε να ορθοποδήσουμε άμεσα για το μέλλον της παράταξής μας και του τόπου. Οι πολίτες μας χρειάζονται στο πλάι τους, με φωνή δυνατή και καθαρή. Οι πολίτες χρειάζονται μια Νέα Δημοκρατία με έναν αρχηγό που θα χαίρει ευρείας αποδοχής, που θα ξεπερνά τα στενά όρια της κομματικής βάσης, που θα λειτουργήσει ως εμπνευστής για το μέλλον και τη στρατηγική πορεία της παράταξής μας. Αυτό το στοίχημα δεν πρέπει, δεν μπορούμε να το χάσουμε. Δεν επιτρέπεται σε μια μεγάλη και ιστορική παράταξη όπως η δική μας να βαδίζει αμαχητί σε αδιέξοδα. Μέσα από την ήττα μας προσφέρεται μια μεγάλη ευκαιρία. Αρκεί να ανοίξουμε τα μάτια και να τη δούμε. Μας δίνεται η ευκαιρία να επανιδρυθούμε, να αλλάξουμε. Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι! Ο κάθε απογοητευμένος, πικραμένος Νεοδημοκράτης, έτσι κι εμείς, πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που μας δίνεται για να βρούμε τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τον ελληνικό λαό. Μας δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουμε με το κεφάλι ψηλά. Όσοι μας στηρίζουν, αυτό περιμένουν. Να αποδειχθούμε άξιοι των προσδοκιών τους. δεν αξίζει στον κόσμο μας να νιώθει ούτε ότι γυρνάμε την πλάτη στα προβλήματά μας ούτε ότι βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, έρμαια των εξελίξεων. Το πρώτο βήμα σε κάθε μεγάλη αλήθεια είναι η παραδοχή. Και εμείς ναι, κάναμε λάθη. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη να τα συζητήσουμε. Λάθη που ο ελληνικός λαός μας επισήμανε και έχουμε τη βούληση να τα διορθώσουμε. Όλοι μαζί, ενωμένοι, δυνατοί! Το τείχος της αποξένωσης το γκρεμίζουμε σήμερα κιόλας. Αυτό φαίνεται πως μας «έκρυψε» από τους πολίτες και μας εμπόδιζε να ακουστούμε καθαρά!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (καφενείο). Πληροφορίες τηλ. 2410532028. ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 2,2 στρεμμάτων, πάνω στο δρόμο Αμπελώνα – Γιάννουλης, οικοδομήσιμο, έναντι ναού Αγίου Τρύφωνος. Τηλ. 6944 – 901903 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 10 στρ. με κτίριο

130 τ.μ. στο 2ο χλμ. Τυρνάβου – Ελασσόνας. Τηλ.: 24920 25768 ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Πληροφορίες τηλ.: 6975 784258 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από τις νέες εργατικές κατοικίες του Τυρνάβου 325 τ.μ σε λογική τιμή. Πληροφορίες: Τηλ. 24920 – 24360, 6955 499541


sel_16:sel_16.qxd 30/10/2009 12:47 μμ Page 1

alitheia 307  

alitheia 307