Page 1

Print Collection 路 Casgliad Print 2013/14


Contents

Cynnwys

Wales Landscape Prints

3

Printiau o Dirlun Cymru

Alison Bradley Gallery

10

Oriel Alison Bradley

Originals and Commissioned Work

12

Gwaith Gwreiddiol a Gwaith Comisiwn

Animals & Rural Life Prints

13

Printiau o Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad

Coastal Scenes Prints

19

Printiau o Olygfeydd Arfordirol

Alison Bradley

23

Alison Bradley

Help for Heroes

24

Help for Heroes

Picture Frames, Mounts and Glass

26

Gwydro, Mowntio a Fframio Lluniau

On the following pages you will find a selection of Alison’s digital reproduction prints. There is a much wider selection available on our website or at the gallery, where there is also a changing display of Alison’s original work. Prices in this catalogue are correct at time of writing but may be subject to change without notice. Due to limitations in the printing process, colours in this catalogue may differ slightly from the product. All images and text are strictly copyright © 2013 Alison Bradley. Prints can be signed in English or Welsh. Ar y tudalennau canlynol mae dewis o brintiau digidol wedi'u hatgynhyrchu gan Alison. Mae dewis llawer fwy eang ar ein gwefan ac yn yr oriel lle mae arddangosfa o waith gwreiddiol Alison. Rydym ni'n newid cynnwys yr arddangosfa yn rheolaidd. Mae'r holl brisiau yn y catalog yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi ond fe allan nhw newid heb rybudd. Oherwydd cyfyngiadau argraffu mae'n bosib y bydd y lliwiau yn y catalog ychydig yn wahanol i liwiau'r printiau. Mae hawlfraint © 2013 Alison Bradley ar bob llun a thestun. Gallwn lofnodi pob print yn y Gymraeg neu'r Saesneg. (01690) 710080 www.alisonsgallery.co.uk Follow our social media feeds - search “alisonsgallery” Beth am ddilyn ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol - chwiliwch am "alisonsgallery" 2


Wales Landscape Prints Printiau o Dirlun Cymru

Wall Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 117mm x 350mm; code MSE; unmounted £55; mounted £65 Large 207mm x 620mm; code MLE; unmounted £100; mounted £120 Bach 117mm x 350mm; côd MSE; heb ei fowntio £55; wedi'i fowntio £65 Mawr 207mm x 620mm; côd MLE; heb ei fowntio £100; wedi'i fowntio £120 3


Snowdon Horseshoe in Winter Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Large 800mm x 240mm; code GLE; unmounted £125; mounted £150 Mawr 800mm x 240mm; côd GLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Winter Dawn, Moel Siabod Limited edition of 75 · Argraffiad cyfyngedig o 75 Small 430mm x 129mm; code GS75; unmounted £120; mounted £135 Large 800mm x 240mm; code GL75; unmounted £250; mounted £275 Bach 430mm x 129mm; côd GS75; heb ei fowntio £120; wedi'i fowntio £135 Mawr 800mm x 240mm; côd GL75; heb ei fowntio £250; wedi'i fowntio £275

Snowdonia from the East Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 129mm; code GSE; unmounted £60; mounted £75 Large 800mm x 240mm; code GLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 430mm x 129mm; côd GSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 800mm x 240mm; côd GLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

4

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Wales Landscape · Tirlun Cymru


Morning Mist, Moel Siabod Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Large 800mm x 400mm; code HLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 800mm x 400mm; côd HLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200

Snowdonia from the Cob Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 470mm x 196mm; code KSE; unmounted £75; mounted £95 Large 900mm x 375mm; code KLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 470mm x 196mm; côd KSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 900mm x 375mm; côd KLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200

Winter Sunset, Moel Siabod Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Large 800mm x 400mm; code HLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 800mm x 400mm; côd HLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Wales Landscape · Tirlun Cymru

5


Towards Ogwen Valley Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Snowdon and Crib Goch Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Last Light, Llyn Gwynant Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

6

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Wales Landscape · Tirlun Cymru


Summer Light, Llandudno Pier Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 350mm x 117mm; code MSE; unmounted £55; mounted £65 Large 620mm x 207mm; code MLE; unmounted £100; mounted £120 Bach 350mm x 117mm; côd MSE; heb ei fowntio £55; wedi'i fowntio £65 Mawr 620mm x 207mm; côd MLE; heb ei fowntio £100; wedi'i fowntio £120

Fishing Boats at Moelfre Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

Passing Storm, Llandudno Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Wales Landscape · Tirlun Cymru

7


Autumn Sunset, Tryfan Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 184mm; code ASO; unmounted £45; mounted £55 Bach 230mm x 184mm; côd ASO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55

Summer Light, Cnicht Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 184mm; code ASO; unmounted £45; mounted £55 Bach 230mm x 184mm; côd ASO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55

Yr Wyddfa o Dyffryn Mymbyr Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 270mm x 203mm; code FSE; unmounted £60; mounted £75 Bach 270mm x 203mm; côd FSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75

Miners’ Barracks, Capel Curig Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 230mm x 184mm; code ASE; unmounted £55; mounted £65 Large 400mm x 322mm; code ALE; unmounted £100; mounted £120 Bach 230mm x 184mm; côd ASE; heb ei fowntio £55; wedi'i fowntio £65 Mawr 400mm x 322mm; côd ALE; heb ei fowntio £100; wedi'i fowntio £120

8

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Wales Landscape · Tirlun Cymru


Llyn Tegid yn y Gaeaf Limited edition of 75 · Argraffiad cyfyngedig o 75 Small 380mm x 254mm; code CS75; unmounted £150; mounted £170 Large 700mm x 468mm; code CL75; unmounted £330; mounted £365 Bach 380mm x 254mm; côd CS75; heb ei fowntio £150; wedi'i fowntio £170 Mawr 700mm x 468mm; côd CL75; heb ei fowntio £330; wedi'i fowntio £365

Snowstorm, Tryfan Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 254mm; code CSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 380mm x 254mm; côd CSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

Tryfan o Nant Ffrancon Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 270mm x 203mm; code FSE; unmounted £60; mounted £75 Bach 270mm x 203mm; côd FSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75

Morning Light, Cwm Idwal Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 254mm; code CSE; unmounted £75; mounted £95 Large 700mm x 468mm; code CLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 380mm x 254mm; côd CSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 700mm x 468mm; côd CLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Wales Landscape · Tirlun Cymru

9


Alison Bradley Gallery Oriel Alison Bradley Established in 2008, Alison Bradley Gallery can be found in the heart of the beautiful village of Betws-y-Coed - the Gateway to Snowdonia, and home of Britain’s first Artists’ Colony from 1844 to 1914. On display at the gallery you will find a comprehensive selection of Alison’s original oil paintings, original charcoal drawings, reproduction prints and greetings cards, along with over 250 fine quality frame moulding samples. The gallery is open 10am - 5pm every day, with extended opening hours during peak season. Call by any time to discuss your requirements with our friendly staff, or just for a browse and a chat. Sefydlwyd Oriel Alison Bradley yn 2008 yng nghanol Betws-y-coed. Mae'r pentref prydferth hwn yn fynedfa i ryfeddodau Eryri a bu hefyd yn gartref i un o Wladfeydd Artistiaid cyntaf Prydain rhwng 1844 a 1914. Fe welwch chi yn yr oriel ddetholiad eang o luniau olew gwreiddiol Alison, lluniau golosg gwreiddiol, printiau o atgynyrchiadau, cardiau cyfarch, ynghyd â dros 250 sampl o fframiau safonol. Mae'r oriel ar agor o 10yb tan 5yp pob dydd ac yn hwyrach na hynny yn ystod y gwyliau. Galwch heibio i drafod eich gofynion gyda'n staff cyfeillgar neu piciwch draw i gael golwg a sgwrs.

Betws-y-Coed is a charming little village sitting at the confluence of three rivers the Conwy, Llugwy, and Lledr. Whether you prefer a day out in the fresh mountain air or something less energetic, Betws-y-Coed can satisfy your every need. There is a wide range of accommodation, mouth-watering cafés and restaurants, plus independent art galleries and shops, making Betws-y-Coed the ideal destination for a day out or short break all year round. Mae Betws-y-coed yn bentref bach bendigedig lle mae Afon Conwy, Afon Llugwy ac Afon Lledr yn cwrdd. P'un ai a ydych chi am ddringo i awyr iach y mynyddoedd neu eisiau diwrnod ychydig mwy hamddenol, mae yna rywbeth yma i bawb. Mae amrywiaeth o letyau yn y pentref ynghyd â chaffis a bwytai gogoneddus a digonedd o orielau a siopau annibynnol. Mae Betws-y-coed yn lle delfrydol i dreulio diwrnod allan neu wyliau byr ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

For more information please visit: Am fwy o fanylion ewch i: www.visitbetwsycoed.co.uk 10

Betws-y-Coed & District Gateway to Snowdonia Extending a warm Welsh welcome all year round


Buying Alison Bradley Artwork Prynu Gwaith Celf Alison Bradley Gift Service and Gift Vouchers Gwasanaeth Anrhegion a Thocynnau Anrheg Whatever the occasion - a wedding, civil partnership, retirement, or any other event - if you would like to receive Alison Bradley artwork from your friends and family, we are pleased to offer our gift service. Choose the piece(s) you would like to receive, and then invite your friends and family to pay a contribution towards the cost directly to us. When we have collected all the contributions, we will present a list of all those who contributed along with the total collected. Terms and conditions apply, please contact us at the Gallery or see our website for details. Traditional gift vouchers are also available, minimum value £25. Os hoffech chi dderbyn darn o waith Alison Bradley gan deulu neu ffrindiau i ddathlu digwyddiad fel priodas, partneriaeth sifil, ymddeoliad ac ati, mae gennym ni'r union wasanaeth i chi. Dewiswch y darn (neu'r darnau) sy'n dal eich llygad yna gofynnwch i'ch teulu a'ch ffrindiau anfon cyfrandiad atom ni. Unwaith i ni dderbyn y tâl i gyd byddwn yn llunio rhestr o bawb a gyfrannodd ynghyd â'r cyfanswm a gasglwyd. Mae telerau ac amodau i'r gwasanaeth, cysylltwch â ni yn yr Oriel neu ewch i'n gwefan am fwy o fanylion. Rydym yn gwerthu tocynnau anrheg traddodiadol hefyd am leiafswm o £25. Deposit Scheme Cynllun Blaendal Alison's original work can be reserved with a minimum deposit of 10%, and the balance paid over a maximum of twelve months. Terms and conditions apply, please contact us at the Gallery or see our website for details. Gallwch neilltuo gwaith gwreiddiol Alison gyda blaendal o 10% neu fwy a thalu'r gweddill dros gyfnod o ddeuddeg mis. Mae telerau ac amodau i'r cynllun. Cysylltwch â ni yn yr Oriel neu ewch i'n gwefan am fwy o fanylion. Forces Discount Gostyngiad i'r Lluoedd As a small gesture in recognition of their service we are pleased to offer a discount of 10% to members of H.M. Armed Forces, the Emergency and Volunteer Rescue Services and certain others against the retail price of reproduction prints and picture framing. Terms and conditions apply, please contact us at the Gallery or see our website for details. Fel diolch i Luoedd Arfog Ei Mawrhydi, gweithwyr y Gwasanaethau Argyfwng, y Tîm Achub Gwirfoddol a gweithwyr penodol eraill am eu gwaith, rydym yn cynnig gostyngiad o 10% iddyn nhw oddi ar brintiau o atgynyrchiadau a'r gwasanaeth fframio lluniau. Mae telerau ac amodau i'r cynnig hwn. Cysylltwch â ni yn yr Oriel neu ewch i'n gwefan am fwy o fanylion.

11


Originals and Commissioned Work Gwaith Gwreiddiol a Gwaith Comisiwn Every year in September we present an exhibition of Alison's new original work at the Gallery. In 2013 the exhibition will open on Sunday 1st September and run until Sunday 29th September. If you would like to receive an invite to the exhibition please contact us and ask to be put on the mailing list. This brochure is dedicated to Alison's reproduction prints, and in most cases the originals have already sold. A small number are still available though, so if one of them is of interest to you, please contact us at the Gallery or see details on our website. In addition to the original work available off the wall, in some cases Alison will take an individual commission. If you have a subject in mind that is appropriate to Alison's body of work, please contact us at the Gallery to discuss.

Pob mis Medi byddwn yn cynnal arddangosfa o waith gwreiddiol newydd Alison yn yr Oriel. Bydd arddangosfa eleni yn agor ar ddydd Sul Medi'r 1af ac yn parhau tan ddydd Sul Medi'r 29ain. Os hoffech chi wahoddiad i'r arddangosfa cysylltwch â ni ac fe wnawn ni eich ychwanegu at y rhestr bostio. Yn y llyfryn hwn fe welwch chi gopïau o luniau Alison. Mae'r rhan fwyaf o'i gwaith gwreiddiol wedi ei werthu'n barod ond mae rhai darnau yn dal ar ôl. Os hoffech chi brynu un o'r lluniau gwreiddiol cysylltwch â ni yn yr Oriel neu ewch i'n gwefan am fwy o fanylion. Ynghyd â'r lluniau gwreiddiol a welwch chi ar werth mae Alison yn cynhyrchu gwaith comisiwn hefyd ar brydiau. Os oes gennych chi bwnc mewn golwg sy'n cyd-fynd â gweddill gwaith Alison cysylltwch â ni yn yr Oriel i drafod y mater.

12


Animals & Rural Life Prints Printiau o Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad

Triplets Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

13


Welsh Black Father and Son Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Ladies Waiting Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 129mm; code GSE; unmounted £60; mounted £75 Large 800mm x 240mm; code GLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 430mm x 129mm; côd GSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 800mm x 240mm; côd GLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

New Arrivals Open edition · Argraffiad agored Small 380mm x 145mm; code BSO; unmounted £50; mounted £65 Large 700mm x 267mm; code BLO; unmounted £105; mounted £130 Bach 380mm x 145mm; côd BSO; heb ei fowntio £50; wedi'i fowntio £65 Mawr 700mm x 267mm; côd BLO; heb ei fowntio £105; wedi'i fowntio £130

14

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Animals & Rural Life · Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad


The Approach Limited edition of 75 · Argraffiad cyfyngedig o 75 Small 430mm x 215mm; code HS75; unmounted £150; mounted £170 Bach 430mm x 215mm; côd HS75; heb ei fowntio £150; wedi'i fowntio £170

Focussed Limited edition of 75 · Argraffiad cyfyngedig o 75 Small 430mm x 215mm; code HS75; unmounted £150; mounted £170 Bach 430mm x 215mm; côd HS75; heb ei fowntio £150; wedi'i fowntio £170

The Boys Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Animals & Rural Life · Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad

15


Barod Open edition · Argraffiad agored Small 170mm x 240mm; code LSO; unmounted £45; mounted £55 Large 300mm x 420mm; code LLO; unmounted £80; mounted £100 Bach 170mm x 240mm; côd LSO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55 Mawr 300mm x 420mm; côd LLO; heb ei fowntio £80; wedi'i fowntio £100

Home Time, Winter Evening Open edition · Argraffiad agored Small 170mm x 240mm; code LSO; unmounted £45; mounted £55 Large 300mm x 420mm; code LLO; unmounted £80; mounted £100 Bach 170mm x 240mm; côd LSO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55 Mawr 300mm x 420mm; côd LLO; heb ei fowntio £80; wedi'i fowntio £100

Light Brahma Cock Open edition · Argraffiad agored Small 203mm x 270mm; code FSO; unmounted £50; mounted £65 Large 375mm x 500mm; code FLO; unmounted £105; mounted £130 Bach 203mm x 270mm; côd FSO; heb ei fowntio £50; wedi'i fowntio £65 Mawr 375mm x 500mm; côd FLO; heb ei fowntio £105; wedi'i fowntio £130

White Horse Grazing Open edition · Argraffiad agored Small 254mm x 380mm; code CSO; unmounted £65; mounted £85 Large 468mm x 700mm; code CLO; unmounted £145; mounted £180 Bach 254mm x 380mm; côd CSO; heb ei fowntio £65; wedi'i fowntio £85 Mawr 468mm x 700mm; côd CLO; heb ei fowntio £145; wedi'i fowntio £180

16

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Animals & Rural Life · Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad


Aros! Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 196mm x 220mm; code JSE; unmounted £55; mounted £65 Large 338mm x 380mm; code JLE; unmounted £100; mounted £120 Bach 196mm x 220mm; côd JSE; heb ei fowntio £55; wedi'i fowntio £65 Mawr 338mm x 380mm; côd JLE; heb ei fowntio £100; wedi'i fowntio £120

Into the Cold Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 220mm x 196mm; code JSE; unmounted £55; mounted £65 Large 380mm x 338mm; code JLE; unmounted £100; mounted £120 Bach 220mm x 196mm; côd JSE; heb ei fowntio £55; wedi'i fowntio £65 Mawr 380mm x 338mm; côd JLE; heb ei fowntio £100; wedi'i fowntio £120

6 Hens Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 230mm; code ESO; unmounted £50; mounted £65 Bach 230mm x 230mm; côd ESO; heb ei fowntio £50; wedi'i fowntio £65

5 Hebridean Sheep Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 184mm; code ASO; unmounted £45; mounted £55 Large 400mm x 322mm; code ALO; unmounted £80; mounted £100 Bach 230mm x 184mm; côd ASO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55 Mawr 400mm x 322mm; côd ALO; heb ei fowntio £80; wedi'i fowntio £100

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Animals & Rural Life · Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad

17


Path Through the Snow Open edition · Argraffiad agored Small 240mm x 170mm; code LSO; unmounted £45; mounted £55 Large 420mm x 300mm; code LLO; unmounted £80; mounted £100 Bach 240mm x 170mm; côd LSO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55 Mawr 420mm x 300mm; côd LLO; heb ei fowntio £80; wedi'i fowntio £100

Winter Feeding Time Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 254mm; code CSE; unmounted £75; mounted £95 Large 700mm x 468mm; code CLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 380mm x 254mm; côd CSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 700mm x 468mm; côd CLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200

Mam Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 230mm; code ESO; unmounted £50; mounted £65 Bach 230mm x 230mm; côd ESO; heb ei fowntio £50; wedi'i fowntio £65

Keeping Watch Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 230mm x 184mm; code ASE; unmounted £55; mounted £65 Large 400mm x 322mm; code ALE; unmounted £100; mounted £120 Bach 230mm x 184mm; côd ASE; heb ei fowntio £55; wedi'i fowntio £65 Mawr 400mm x 322mm; côd ALE; heb ei fowntio £100; wedi'i fowntio £120

18

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Animals & Rural Life · Anifeiliaid a Bywyd Cefn Gwlad


Coastal Scenes Prints Printiau o Olygfeydd Arfordirol

Tranquil Girl Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 270mm x 203mm; code FSE; unmounted £60; mounted £75 Large 500mm x 375mm; code FLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 270mm x 203mm; côd FSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 500mm x 375mm; côd FLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

19


Day’s End Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Contemplation Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

At Anchor Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 145mm; code BSE; unmounted £60; mounted £75 Large 700mm x 267mm; code BLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 380mm x 145mm; côd BSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 700mm x 267mm; côd BLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

20

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Coastal Scenes · Golygfeydd Arfordirol


Beach to Ourselves Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 470mm x 196mm; code KSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 470mm x 196mm; côd KSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

Us and the Dog Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

Sunny Afternoon Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 430mm x 215mm; code HSE; unmounted £75; mounted £95 Bach 430mm x 215mm; côd HSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Coastal Scenes · Golygfeydd Arfordirol

21


Beneath the Breakwater Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 270mm x 203mm; code FSE; unmounted £60; mounted £75 Large 500mm x 375mm; code FLE; unmounted £125; mounted £150 Bach 270mm x 203mm; côd FSE; heb ei fowntio £60; wedi'i fowntio £75 Mawr 500mm x 375mm; côd FLE; heb ei fowntio £125; wedi'i fowntio £150

Low Tide Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 254mm; code CSE; unmounted £75; mounted £95 Large 700mm x 468mm; code CLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 380mm x 254mm; côd CSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 700mm x 468mm; côd CLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200

Surfer Study 1 Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 184mm; code ASO; unmounted £45; mounted £55 Bach 230mm x 184mm; côd ASO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55

Surfer Study 2 Open edition · Argraffiad agored Small 230mm x 184mm; code ASO; unmounted £45; mounted £55 Bach 230mm x 184mm; côd ASO; heb ei fowntio £45; wedi'i fowntio £55

22

Alison Bradley Print Collection · Casgliad Print 2013 - Coastal Scenes · Golygfeydd Arfordirol


Originally from Nottingham, Alison completed an Art Foundation Course at Nottingham Trent Polytechnic, followed by a degree in Textile Design at the University of Manchester Institute of Science and Technology. Alison has lived in North Wales since 2004. Inspired by her surroundings, she soon began painting fulltime and within two years had exhibited at a number of galleries including Oriel Plas Glyn-y-Weddw and the Royal Cambrian Academy. Alison works with her partner Jon Davies who takes care of printing, picture framing, marketing, and business management. Alison paints in oil and draws with charcoal. She enjoys sketching from life using oil paint in a direct technique, and combines these sketches with reference photographs and memories into a larger piece in the studio, sometimes building several layers of paint over days or weeks. She regularly draws with charcoal as the medium lends itself to expressing atmosphere. Alison finds inspiration in the varied landscape of North Wales, the people who live and work in the countryside, and their animals. Her work is loosely organised into three collections - Wales Landscape, Animals and Rural Life, and Coastal Scenes.

Cafodd Alison ei geni a'i magu yn Nottingham. Cwblhaodd Gwrs Sylfaen Celf yn Nottingham Trent Polytechnic ac yna graddiodd mewn Dylunio Tecstilau o Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Manceinion. Fe symudodd Alison i ogledd Cymru yn 2004. Ar 么l cael ei hysbrydoli gan y byd o'i chwmpas, dechreuodd beintio yn llawn amser. Dwy flynedd yn ddiweddarach roedd ei gwaith wedi ei arddangos mewn nifer o orielau gan gynnwys Oriel Plas Glyn-y-Weddw a'r Academi Frenhinol Gymreig. Mae Alison yn gweithio gyda'i phartner, Jon Davies, sy'n gyfrifol am argraffu, fframio, marchnata a rheoli'r busnes. Mae Alison yn peintio gydag olew ac yn tynnu lluniau 芒 golosg. Mae hi'n mwynhau darlunio bywyd yn defnyddio paent olew mewn arddull uniongyrchol. Mae hi wedyn yn cyfuno'r darluniadau gyda ffotograffau ac atgofion mewn darn mwy mewn stiwdio ac weithiau'n pentyrru haenau o baent dros gyfnod o ddiwrnodau neu wythnosau. Mae hi'n defnyddio golosg yn aml iawn oherwydd ei fod yn gyfrwng gwych i greu awyrgylch. Daw ysbrydoliaeth Alison o dirlun godidog gogledd Cymru, y bobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad a'r anifeiliaid. Mae ei gwaith wedi ei drefnu yn dri chasgliad - Tirlun Cymru, Anifeiliaid a Bywyd Gwledig a Golygfeydd o'r Arfordir. 23


© Crown Copyright 2011

Help for Heroes Here at Alison Bradley Gallery it has been our pleasure and privilege to support Help for Heroes since soon after it was established in 2007. During this time we have seen some of the incredible work done by this charity to assist those who have become wounded, injured, or sick in the course of their service, and this work will need to continue for a very long time after the Afghanistan conflict has ended and fallen out of the headlines. Fundraising for Help for Heroes and providing practical support where we can is a long term commitment for us, and we are very grateful for the continued support of our customers.

Yma yn Oriel Alison Bradley mae hi wedi bod yn bleser ac yn fraint cefnogi elusen Help for Heroes ers yn fuan ar ôl ei sefydlu yn 2007. Rhwng hynny a heddiw bu i'r elusen gyflawni gwaith rhagorol yn cynorthwyo'r rheiny sydd wedi eu clwyfo, eu hanafu neu eu taro'n wael wrth wasanaethu yn y fyddin. Bydd angen i'r gwaith hwn barhau am amser maith, hyd yn oed pan fydd y brwydro yn Afghanistan wedi dod i ben ac wedi diflannu o'r newyddion. Rydym yn ymroi i godi arian i Help for Heroes ynghyd â chynnig cefnogaeth ymarferol hyd y gallwn ni. Rydym yn ddiolchgar iawn i'n cwsmeriaid am ddal ati i gefnogi'r elusen fel hyn.

For more information please visit: Am fwy o fanylion ewch i: www.helpforheroes.org.uk

24


Winter Rescue, Ogwen Valley Limited edition of 350 · Argraffiad cyfyngedig o 350 Small 380mm x 254mm; code CSE; unmounted £75; mounted £95 Large 700mm x 468mm; code CLE; unmounted £165; mounted £200 Bach 380mm x 254mm; côd CSE; heb ei fowntio £75; wedi'i fowntio £95 Mawr 700mm x 468mm; côd CLE; heb ei fowntio £165; wedi'i fowntio £200 Dedicated to the men and women of RAF Search & Rescue Force and our volunteer rescue services. For each small print sold we will donate £10 to Help for Heroes, for each large print £20. Wedi eu cyflwyno i'n Gwasanaethau Achub Gwirfoddol ac i ddynion a merched Lluoedd Chwilio ac Achub yr Awyrlu Frenhinol. Byddwn yn cyfrannu £10 i Help For Heroes am bob print bach a werthwn ac £20 am bob print mawr. 25


Picture Frames, Mounts and Glass Gwydro, Mowntio a Fframio Lluniau At the gallery we have a choice of over 250 frame mouldings covering traditional and contemporary styles in a range of finishes including distressed dark gold, dark silver, copper, and pewter foils, painted finishes, and our very popular speciality - hand finished solid oak. Ask to see our exclusive solid oak mouldings - designed by Jon and Alison to perfectly complement Alison's work, these are only available at Alison Bradley Gallery. Alongside the mouldings we have an extensive selection of mountboards. Since Christmas 2010 we have only used the finest quality pure cotton mountboards for Alison's work and these are available in a wide range of beautiful natural colours. Conservation grade, white core, and black core mountboards are also available. Finally we offer a choice of glass to finish your frame, including Schott Mirogard+™ art glass which is extra clear for superb colour transmission, has very low reflectance, and a U.V. protective layer. We think this is one of the best glasses on the market and the difference between it and standard glass is remarkable.

Mae gennym ni ddewis o dros 250 o wahanol fframiau yn yr oriel ac mae'r rhain yn amrywio o'r traddodiadol i'r cyfoes. Mae sawl gorffeniad a lliw ar gael gan gynnwys aur tywyll treuliedig, arian tywyll, ffoiliau copr a phiwter a fframiau wedi'u peintio. Mae gennym ni hefyd ffrâm arbennig hynod boblogaidd o goed derw solet wedi'i drin â llaw. Cofiwch ofyn i weld ein fframiau coed derw unigryw sydd wedi'u dylunio gan Jon ac Alison. Mae'r fframiau yn gweddu i waith Alison i'r dim. Mae'r rhain ond ar gael yn Oriel Alison Bradley. Mae gennym ni hefyd amrywiaeth eang o gardiau mowntio. Ers Nadolig 2010 rydym yn defnyddio cardiau mowntio cotwm pur o'r radd flaenaf er mwyn arddangos gwaith Alison. Mae'r cardiau ar gael mewn amryw o wahanol liwiau naturiol. Mae cardiau gradd cadwraeth, cardiau craidd gwyn a chardiau craidd du ar gael hefyd. Yn olaf, rydym ni'n cynnig sawl math o wydr ar gyfer eich printiau, fel gwydr Schott Mirogard +™. Mae'r gwydr yma'n hynod o glir er mwyn i chi fedru gweld y lliwiau yn eglur. At hyn, does fawr ddim adlewyrchiad arno ac mae haen sy'n gwarchod y print rhag golau uwch-fioled ar y gwydr hefyd. Mae'n debyg mai'r gwydr hwn ydi'r gwydr gorau sydd ar gael ac mae gwahaniaeth sylweddol rhyngddo a gwydr arferol.

26


To place an order please either detach or photocopy this form, or phone the gallery on (01690) 710080. You can also order via our website www.alisonsgallery.co.uk Total Price

Price Each

Print Title & Format (*delete as applicable)

Quantity

Price Code

Order Form

Invoice / Card Holder Address Name Address

*unmtd / mtd *unmtd / mtd

Postcode Telephone

*unmtd / mtd

e-mail

UK delivery charges for unmounted & mounted prints

Subtotal Delivery Address (if different)

Order value Delivery charge

to £115

to £250

over £250

Delivery

£6.50

£15.00

free

Total

Name Address

Card type: Visa · Visa Debit · Mastercard · Maestro · JCB · AMEX (delete as applicable) Card number

Postcode

Start date**

Telephone

Expiry date Issue number** Card security number Name on card ** if present Please tick here if you would like to be informed about exhibitions, print releases, etc

Please return form with payment to: Alison Bradley Gallery, BETWS-Y-COED LL24 0AB Please make cheques payable to “Alison Bradley Fine Art”


Oriel Alison Bradley Gallery Betws-y-Coed LL24 0AB www.alisonsgallery.co.uk (01690) 710080

Alison Bradley Gallery 2013 Brochure  

Alison Bradley Gallery 2013 Brochure - featuring Alison's latest limited and open edition prints, plus information about the artist and her...

Advertisement