__MAIN_TEXT__

Page 1

Biedrības „Radošās Idejas” teritoriālā struktūrvienība Balvos. Pasūtījums/ Samaksa tiek veikts/segta projekta „Dzīvojam kopā” Līgums Nr. 06 Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs „Latgales NVO projektu programma 2017”


Projekta mērķis  Piedāvājot interaktīvus kultūras pasākumus un radošas

meistarklases, sekmēt starpkultūru dialogu, mazinot starpgrupu aizspriedumu un veicinot aktīvu saliedētu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā, nodrošinot etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem.

Projekta aktivitātes  Paredzētas veicināt krievu un latviešu kultūras pasākumu

un meistarklašu starpkultūru dialogu interaktīvā veidā, kas vērsts uz savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, veidojot saliedētu un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību.


 Trīs kultūras pasākumi – meistarklases „Laiks prasmēm”,

kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un veicina mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, paaudžu saikņu stiprināšanai, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību.


Meistarklase “Laiks prasmēm”- Lupatu pinums  Aktivitātes laikā tika veidots kopīgs pinums (no lupatiņām).

Neparedzēti liels apmeklētāju skaits pārsteidza un interese par pinuma veidošanas iespējām bija liela, tāpēc tika izveidoti divi Lupatu pinumi.


Meistarklase “Laiks prasmēm”- koka karošu apgleznošana  Izzinošā meistarklasē dalībnieki iepazina tradicionālās

krievu un latviešu tautu rakstu zīmes un to nozīmi, ornamentu, raksta kompozīciju un kolorītu, noskatoties prezentāciju. Zīmēja ornamentālus zīmējumus uz koka karotēm ar krāsu un iededzināšanu kokā veidoja dekoratīvus koka piekariņus ar rakstu zīmēm. Iegūtās zināšanas pilnveidoja pilsoniskās prasmes, veicinot mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. Dalībnieku atsaucība bija liela, tāpēc tika organizēta viena meistarklase.


Meistarklase “Laiks prasmēm”koka karošu apgleznošana


Meistarklase “Laiks prasmēm”- Saules gada kalendārs  Izzinošā meistarklasē dalībnieki iepazina Saules gada kalendāra

nozīmi, kas visu gadu atgādinās un informēs par katra mēneša latviešu un krievu kultūras tradīcijām un paražām, izgatavoja dekoratīvu atklātni, interpretējot Saules gada kalendāru, kā materiālu izmantojot krāsainu vilnu un papīru.


 Divi pasākumi ar koncertu „Laiks skaistumam",

„Laiks padziedāt” kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos pilsētas dzīves uzlabošanā, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbu, paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību.


Pasākums ar koncertu “Laiks skaistumam”  Vēlā vakara stundā apmeklētāji tika aicināti noskatīties

dažādu tautību deju programmas koncertu Eksotisko deju grupas "Samia" čigānu dejas, tango, salsa.


Pasākums ar koncertu “Laiks padziedāt”  Pasākuma koncertā klātesošie iepazina dažādu tautību –

latviešu, krievu un čigānu priekšnesumus - Tautas deju kopas „Rika” baltos tautas tērpus un latviešu deju ritmu (Vadītājs Agris Veismanis), ansambļa „Razdoļje” krievu tautas dziesmas (Vadītāja Zoja Zaharova), Balvu eksotisko deju studijas „Samia” čigānu deju soļus (Vadītāja Ilze Leišavniece). Balvu valsts ģimnāzijā pulcējās vairāk kā 90 vēsturnieki no visas Latvijas Vēstures skolotāju biedrības Vasaras dienu Balvos ietvaros.


Pasākums ar koncertu “Laiks padziedāt”


Divi starpkultūru dialogu veicinoši pasākumi - „Laiks spēlēm”, „Laiks kopā", kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu, sekmējot mazākumtautību pilsonisko līdzdalība un sadarbību, paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību.


Pasākums “Laiks spēlēm”  Pasākuma laikā interesenti divu stundu garumā parādīja savu

sadarbību komandā, izzinot latviešu un krievu kultūru, tautu tradīcijas un ticības intelektuālā spēlē.


Pasākums “Laiks kopā”  Kultūras – projekta noslēguma pasākuma

laikā dalībnieki pulcējās uz spēļu aktivitātēm un latvisko cienastu.


Projekta vadītāja Anita Kairiša

Biedrības „Radošās Idejas” teritoriālā struktūrvienība Balvos. Pasūtījums/ Samaksa tiek veikts/segta projekta „Dzīvojam kopā” Līgums Nr. 06 Kultūras minisrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs „Latgales NVO projektu programma 2017”

Profile for Alise Vitola

Projekts "Dzīvojam kopā"  

Digitālajā grāmatā atspoguļoti projekta "Dzīvojam kopā" rezultāti. Projekta ietvaros norisinājās meistarklases "Laiks prasmēm", trīs starpku...

Projekts "Dzīvojam kopā"  

Digitālajā grāmatā atspoguļoti projekta "Dzīvojam kopā" rezultāti. Projekta ietvaros norisinājās meistarklases "Laiks prasmēm", trīs starpku...

Advertisement