Page 84

Құл Қожа Ахмет, қайтіп бұдан орын тапсын, Күндіз-түні қорқатұғын Алласы бар.

50-ХИКМЕТ Бейіш, тозақ таласар, таласуда мағына бар, Д о з а қ айтар: мен артық, менде перғауын әман бар. Бейіш айтар: не дерсің, сөзді білмей айтарсың, Перғауын әман сенде дүр, менде Жүсіп Қинған бар. Д о з а қ айтар: мен артық, сараң құлдар менде бар, Сарандардың бойында отты шынжыр кісен бар. Бейіш айтар: мен артық, пайғамбарлар менде бар, Пайғамбарлар алдында кәусар.хоры нөкер бар. Дозақ айтар: мен артық, тарса, жөйіт менде бар, Жөйіт, тарса алдында түрлі ғазап сұрақ бар. Бейіш айтар: мен артық, сенетін құлдар менде бар, Момындардың алдында алуан түрлі ырыс бар. Д о з а қ айтар: мен артық, залым құлдар менде бар, Залымдарға беруге заһар менен у да бар. Бейіш айтар: мен артық, ғалым құлдар менде бар, Ғалымдардың көңілінде аят, хадис, құран бар. Дозақ айтар: мен артық, ала аяқтар менде бар, Ала аяқтар мойнында оттан ескен кісен бар. Бейіш айтар: мен артық, сопы құлдар менде бар, Сопылардың көңілінде зікір, пікір, сұбхан бар Дозақ айтар: мен артық, бинамаздар менде бар, Бинамаздар мойнында жылан менен шаян бар. Бейіш айтар: мен артық, дидар көрмек менде бар, Дидарын көрсетуге рахым атты Рахман бар. Дозақ сонда тік тұрды, бейіш билігін айтты, Қүл Қожа Ахмет не білді, білдіруші Алла бар.

51-ХИКМЕТ Мұхамметті білгейсің: заты оның араб дүр, Тариқаттың жолдары о бастан күллі әдеп дүр. Хақиқатты білмесе, адам емес дүр, Білсеңіз, ол еш нәрсеге үқсамас дүр. Әлемде теңдесі ж о қ екенін біліңіз, Шәк-шүбә келтіруге болмайтынын сезіңіз. 62

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement