Page 66

Алла деген шын ғашықтар пырақ мінді, Қүштарлықтан бейнет тартып бойынсүнды. Тариқаттың базарында алжасса да, Шындықтың дариясынан өтер, достар. Ақиқаттың дариясына шомған кісі, Өзі мүңлық, көңілі сынық, көзде жасы. Қорлық, зарлық, машақат қой дәйім ісі, Дидарына ынтызар боп табар, достар. Шындыққа ғашықтардың нәпсісі өлі, Ү ш жүз алпыс төрт, жүз қырық төрт сопы, Сөзі тәтті, мінез-құлқы жүз мың түрлі, Бү дүниені соқыр тиынға сатар, достар. Білгір ғашық болам десең азап тартқыл, Хақ пайғамбарға жетем десең түндер қатқыл. Бүл дүниенің қызығынан басың тартқыл, Басың тартсаң менмендігің кетер, достар. Қияметтің азабын білмегендер,Ауыр азап, тар лахаттан қорықпағандар. Хақ қаһарынан шошып жасын төкпегендер Д о з а қ ішінде жүз мың азап тартар, достар. Уа, дариға, өтті өмірім біле алмадым, Жаннан кешіп хазіретке бара алмадым. Нәпсіден безіп хақ әмірін қыла алмадым, Өле қалсам қасірет маған жетер, достар. Өтті ғүмырым, шариғатқа жете алмадым, Шариғатсыз тариқатқа жете алмадым. Ақиқатсыз мағрипатқа бата алмадым, Жолы қатты пірсіз қалай өтер, достар. Қүл Қожа Ахмет, нәпсім салды осы жолға, Соның үшін қаштым, достар, шөлден шөлге. Алла дедім, қарамадым оң мен солға, Алла деген сауық шарабын ішер, достар.

44

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement