Page 59

Жанға сенбес арамдардан қорқып жылар Қожа Ахмет. Тариқатты білмедім, хақиқатқа кірмедім, Пір бүйрығын қылмадым, сылтауы көп Қожа Ахмет. Ақыр заман болған дүр, патша залым болған дүр, Арам, шүбә толған дүр, қайран болар Қожа Ахмет. Шерменде, күнәлі қүлыңмын, ғашық жолында бұлбұлмын, Арыстан бабаға құлмын, құлың болар Қожа Ахмет. Қүл Қожа Ахмет, басыңды ий, жыламақты әдет қыл, Бәле келсе, сабыр қыл, хақтан бәрі, Қүл Қожа Ахмет.

25-ХИКМЕТ Бізден сансыз мадақтау, уа, Мүстафа Мұхаммет, Алғыс дұғай есепсіз, уа, Мүстафа Мүхаммет! Ей, сейіттің серкесі, пайғамбардың соңғысы, Адасқанға - ақылшы, уа, Мұстафа Мүхаммет. Сен - Алланың сүйгені, уа, Мұстафа Мұхаммет, Уа раббука фәкаббар,* уа, Мұстафа Мұхаммет. Құзырында сен - ұлы, қүрметінде сен - сыйлы, Әулиенің арғысы, уа, Мүстафа Мүхаммет. Бір өзіңе ұнасым хақ дәргейі лайық, Халайықта қалаулы, уа, Мүстафа Мұхаммет. Тегі - адам асылы, пайғамбардың ақыры, Сырға берік, сертке үстем, уа, Мүстафа Мұхаммет. Тоба терек құсындай ақырет пен дүниенің, Баршаның көз тамшысы, уа, Мүстафа Мұхаммет. Ғарыштың тағын ашқан, құзырына ұласқан, Тоқсан мың сыр түйіпсің, уа, Мұстафа Мұхаммет. Жер мен көкте жүресің, сахабалар - түпкі ойың, Барлық үмбет кешіпсің, уа, Мұстафа Мұхаммет. Кімнің болса көтерер пейілмен хақ азабын, Ғалам сенің қолыңда, уа, Мұстафа Мүхаммет. Әркім саған сыйынар, тамұқтан ол құтылар, Жұмақ сыры бір өзің, уа, Мұстафа Мұхаммет. Бұл жанымның пидасы, разылығыңды алсам ғой, Арман жоқ енді өлсем де, уа, Мұстафа Мүхаммет. Болса менде көп күнә, кешіре көргей бір Алла, Панамсың сен, бір өзің, уа, Мұстафа Мұхаммет, Асып қайда барамын, шапағатың қолдағын, 37

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement