Page 48

Сырлас болған серіктерің тозып кетті, Дау-дамаймен о дүниеге озып кетті. Жарға соққан дариядай тасып кетті, Қай бетіммен хазіретке барам, міне. О, құдірет, күндіз-түні қылмай тағат, Хақ Расул үмбет үшін жемей нығмет. Ішпек-жемек нәсібі - қайғы-қасірет, Қай бетіммен хазіретке барам, міне. Хақ Расул дүние үшін қайғырмады, Үмбетім деп өзге сөзге дем ұрмады. Өмірінде ол бір сәт дем алмады, Қай бетіммен хазіретке барам, міне. Уа, дариға, махшар күні жарық болса, Тәңірім өзі қазы болып назар салса. Жаман іс пен қылмыстарым әзір болса, Қай бетіммен хазіретке барам, міне. Күндіз-түні тынбай жыла, Құл Қожа Ахмет, Құрмет етіп хақ Расулға болғай үмбет. Басшы болып үмбет десе хош сағадат, Қай бетіммен хазіретке барам, міне.

14-ХИКМЕТ Құдауанда, мені салғай өз жолыңа, Дем біткенше арып-ашып жүрдім, міне. Бәле-жала толып-тасып шектен асты, Қорқыныш, қауіп-қатерде қалдым, міне. Дүние - боқ, соңыңнан итше жорттым, Іздеп оны артынан күн-түн қудым. Әмірін тұтпай хақ жолына көзім жұмдым, Қайда барам, иә, достар, қайтем міне? Нәпсі шайтан тұтқын қылды адам ұлын, Түйедей ғып байлап алды екі қолын. Білмеудің несі қиын оң мен солын, Уа, дариға, қасірет шегіп барам, міне.

26

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement